AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding"

Transcriptie

1 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld t.b.v. de ICT-ondersteuning aan het waterschap. Een belangrijke component daarin vormt de apparatuur voor dataopslag. Dit betreft zogenaamde SAN-apparatuur (Storage Area Network). De huidige SAN-apparatuur is aangeschaft in 2007 (en is inmiddels economisch afgeschreven). De maximum capaciteit van het huidige SAN is praktisch bereikt. Deze kan technisch niet verder uitgebreid worden. Tevens is het SAN naar de huidige technologische stand van zaken verouderd en aan vervanging toe. Dit vertaalt zich ook naar het support en onderhoud door de leverancier, waarvan de kosten drastisch toenemen gegeven de leeftijd van de apparatuur. De vervanging is geruime tijd uitgesteld i.v.m. het afwachten van de besluitvorming rond de samenwerking tussen de waterschappen WSHD en WSRL. Inmiddels is duidelijk dat beide waterschappen hun eigen infrastructuur autonoom in blijven richten (waarbij op natuurlijke vervangingsmomenten wordt gestreefd naar het gelijk trekken van technieken en waar dat zinvol is koppelen van infrastructuurcomponenten (b.v. v.w.b. het realiseren van data-uitwijk)). 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. een bedrag van beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 2. Dit bedrag te dekken met: a. het voor deze projectinvestering in de begroting 2014 onder nummer (Infrastructuur centrale computerruimte) opgenomen bedrag van Het restantbedrag ad van de geplande investering beschikbaar te houden voor de vervanging van de andere kerncomponenten uit het Rekencentrum (de servers), die voor 2 e helft 2014 staat gepland. 3. Motivering De huidige server infrastructuur is technisch verouderd (en economisch afgeschreven). Met de vervanging van de storage infrastructuur (SAN) wordt een nieuwe infrastructuur geïmplementeerd gebaseerd op de laatste, bewezen technologische ontwikkelingen. Hierdoor zal een infrastructuur ontstaan die eenvoudiger te beheren is, lagere onderhouds-, support- en energiekosten heeft en beter schaalbaar is. Daardoor kan deze beter meegroeien met de steeds grotere hoeveelheden gegevens die de organisatie gebruikt. Naast de technologische noodzaak die deze vervanging heeft, is er ook functioneel nagedacht over wat de organisatie van het waterschap vraagt m.b.t. dataopslag. De ervaring leert dat van de data op een SAN maximaal 20-30% frequent benaderd wordt. De overige data wordt (veel) minder tot 1

2 nauwelijks benaderd, maar moet wel gehandhaafd blijven. Het voorgestelde nieuwe SAN maakt gebruik van een techniek die tiering wordt genoemd. Bij tiering worden verschillende soorten opslagschijven gebruikt voor verschillende soorten gegevens. Het SAN zorgt er automatisch voor dat vaak gebruikte gegevens op de snelste schijven staan en daardoor snel voor de gebruikers beschikbaar zijn. Minder vaak gebruikte gegevens worden automatisch verplaatst naar iets tragere schijven en zijn iets minder snel beschikbaar (dit type schijf wordt nu gebruikt in het huidige SAN). Niet of nauwelijks gebruikte gegevens worden dan weer verplaatst naar nog tragere schijven. Op deze manier wordt een kostenefficiënte inrichting gecreëerd die aansluit bij de verwachting van gebruikers m.b.t. de toegankelijkheid van data. Het is hierdoor mogelijk om afhankelijk van de verhouding van de verschillende soorten gegevens verschillende hoeveelheden van de verschillende soorten schijven te gebruiken. Er zijn grote prijsverschillen tussen de verschillende soorten schijven en daardoor zullen de kosten bij schijfuitbreidingen lager zijn dan bij het huidige SAN. De 2 waterschappen WSHD en WSRL handhaven elk een eigen infrastructuur. Toch is bij het onderzoeken van de technologische opties gekeken naar de oplossing zoals die door het waterschap Rivierenland al is gekozen en geïmplementeerd. Hierbij is vast komen te staan dat de exacte oplossing van WSRL te groot (en te duur) is voor WSHD. Maar het kiezen van een oplossing in de lijn van WSRL maakt dat er mogelijk voordeel te halen is in het opzetten van het beheer en de realisatie van uitwijkmogelijkheden. Een bijkomend voordeel van deze productoriëntatie is dat de fabrikant van voorgestelde oplossing tevens de fabrikant is van het huidige SAN. Hierdoor kan, omdat de fabrikant over migratietools beschikt, de data van het huidige SAN op een efficiënte en veilige wijze overgezet worden naar het nieuwe SAN. De levering en implementatie van de SAN wordt conform de aanbestedingsregels aan meerdere partijen aangeboden. Er zijn 3 opties onderzocht: 1. Oplossing WSRL 2. Oplossing WSHD minimum variant 3. Oplossing WSHD medium variant Ad 1. Dit is de exacte oplossing zoals geïnstalleerd bij WSRL. Na uitgebreide analyse is vastgesteld dat deze oplossing simpelweg te groot is voor WSHD. WSRL is zelf ook in studie om af te stappen van deze variant, omdat aanpassingen aan het systeem zeer duur zijn. De kosten voor WSHD voor deze variant zouden ca bedragen. Ad 2. Een kleinere variant van de WRSL-oplossing, passend bij de minimale data-behoefte van WSHD. De investering zou ca bedragen Ad 3. Oplossing 2, met een iets groter bestanddeel snelle schijven t.b.v. tiering. Dit is een toekomstvastere oplossing die ca kost. Omdat van de eerder genoemde drie opties optie 1 erg duur is en de specificaties de eisen van WSHD ver overstijgen lijkt dit geen goede keuze. Optie 2 voldoet beter aan de gestelde eisen en is aanzienlijk goedkoper. Hiermee kan net voldaan worden aan de eisen voor performance. Optie 3 is een variant op optie 2, met grotere schijven van het snelste type. Hiermee kan ook voor de toekomst een goede performance geboden worden. Uitgaande van bovenstaande wordt voorgesteld te besluiten voor optie Risico s Het risico van het eventuele besluit het huidige SAN niet te vervangen zit in het niet meer verder kunnen opslaan van de data van het waterschap, op termijn uitval van verouderde apparatuur en toegenomen beheerkosten. 5. Financiële aspecten 1. Financieel: 2

3 a. Betreft een projectinvestering van ; b. Waarvan opgenomen in de begroting 2014 onder nummer en daarmee gedekt; c. Afschrijvingstermijn is 5 jaren; gebaseerd op categorie computerhardware notitie AWA d. Rentevoet is 4,24%; e. De startdatum van de afschrijving is 1 januari 2015; f. Kapitaallasten voor de eerste vijf jaar na activering : Jaar Kapitaallasten g. Anders dan de kapitaallasten heeft onderhavige investering geen concrete gevolgen voor de exploitatie. 6. Personele aspecten 7. Juridische aspecten 8. Duurzaamheidsaspecten De voorgestelde technologische oplossing heeft een beduidend lager energieverbruik dan de huidige, in gebruik zijnde apparatuur, met op de lange termijn ook een positief effect op noodstroomvoorzieningen. Daarnaast produceert de apparatuur minder warmte, wat op de langere termijn weer positieve gevolgen heeft voor de gevraagde koeling. 9. Communicatieve aspecten (In- en extern) 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Gelet op de risico s die zijn ontstaan, heeft het college reeds de opdracht gegeven om vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet de nodige stappen te zetten om zo spoedig mogelijk tot installatie van het SAN over te gaan. Naar verwachting is deze installatie eind maart 2014 afgerond. 3

4 12. Evaluatie Niet van toepassing 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel 4

5 Vergaderdatum : Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG INVESTERINGSKREDIET VOOR: ONDERWERP: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van ; overwegende dat: - onderhavige projectinvestering in de begroting is opgenomen - vervanging van de dataopslag apparatuur (SAN) in het centrale rekencentrum in Ridderkerk noodzakelijk is gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; - Programmabegroting ; BESLUIT: Voorgesteld wordt: 1. een bedrag van beschikbaar te stellen voor de realisatie van de projectinvestering Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 2. Dit bedrag te dekken met: a. het voor deze projectinvestering in de begroting 2014 onder nummer (Infrastructuur centrale computerruimte) opgenomen bedrag van Het restantbedrag ad van de geplande investering beschikbaar te houden voor de vervanging van de andere kerncomponenten uit het Rekencentrum (de servers), die voor 2 e helft 2014 staat gepland. Ridderkerk, De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 5

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 19. Aan de Verenigde Vergadering Investeren in de toekomst deel II Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen

Nadere informatie

waterschap Hollandse Delta

waterschap Hollandse Delta Datum : 22 mei 2014 Agendapunt nr: 17. 81400925 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Uitwerking Het Waterschapshuis 2.0 Besluitvormend voorstel 5 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

B1300281 waterschap Hollandse Delta

B1300281 waterschap Hollandse Delta DATUM VERGADERING 27 jufli 2013 BULAGE(N) 0 AGENDAPUNTNUMMER lb DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ftiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300281 INVULLING AANDEELHOUDERSCHAP

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.i. Aan de Verenigde Vergadering Evaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 6.e. Aan de Verenigde Vergadering Uitvoering intern controleplan tweede tranche 2013 Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor:

Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande voorstel voor: NOTITIE agendapunt : 14 vergaderdatum : 18 september 2014 onderwerp : Uitgebreidere toelichting MRA-Elektrisch, en samenwerkingsovereenkomst Aan het dagelijks bestuur ligt op 18 september het onderstaande

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan. DATUM VERGADERING 17 novbmber 25 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) l DATUM BEHANDELING IN D&H 18 Oktober 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5684 ONTWERP BEGROTING 26 1. Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken

Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken BIJLAGE Samenvatting nieuwe architectuur (proces)automatisering zuiveringstechnische werken 1. Inleiding Voor de sturing en het beheer van de zuiveringstechnische werken is een goede (proces)automatisering

Nadere informatie

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland

I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland d I&A plan 2013 2016 Gemeente Koggenland December 2012 V e r s i e 1. 0 D e f i n i t i e f *D12.004630* D12.004630 I&A PLAN 2013-2016 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 SAMENVATTING ROADMAP Het kabinet wil dat de uitstoot van

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: 648242 In D&H: 30-07-2013 Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: +31 6 15 06 84

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1

Ingekomen stuk D18. Aantal bijlagen 1 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Afdeling Informatiemanagement Ingekomen stuk D18 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024)

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 28 mei 2013 BW. 26 maart 2013 L. van Efferen. Energiestrategie. Schoon. Schelwald, A.J.M. drs. E. Borsboom AGENDAPUNT ONDERWERP

ALGEMENE VERGADERING. 28 mei 2013 BW. 26 maart 2013 L. van Efferen. Energiestrategie. Schoon. Schelwald, A.J.M. drs. E. Borsboom AGENDAPUNT ONDERWERP VERGADERDATUM 28 mei 2013 BW SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 26 maart 2013 L. van Efferen ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 9 Energiestrategie PROGRAMMA Schoon PORTEFEUILLEHOUDER Schelwald,

Nadere informatie