Startende leraren verlaten het onderwijs THEMA DE STARTENDE LEERKRACHT MEI Begeleiding startende leraren goede investering 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startende leraren verlaten het onderwijs THEMA DE STARTENDE LEERKRACHT MEI 2014. Begeleiding startende leraren goede investering 4"

Transcriptie

1 THEMA DE STARTENDE LEERKRACHT MEI 2014 MIX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Startende leraren verlaten het onderwijs Te veel beginnende leraren verlaten het onderwijs. Een kwart stopt binnen de eerste vijf jaar. En uit onderzoek van CNV Onderwijs blijkt zelfs dat bijna de helft erover denkt om er binnen vijf jaar mee te stoppen. Minister Bussemaker noemt het onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas. En Joany Krijt, vicevoorzitter van CNV Onderwijs, zei onlangs: Als deze mensen het onderwijs verlaten, komen ze nooit meer terug. En met het lerarentekort op komst kunnen we dat absoluut niet gebruiken. Waarom willen zoveel jonge leraren weg uit het onderwijs? Leraren noemen verschillende redenen: werkdruk, gebrek aan loopbaankansen en het salaris. Maar volgens de woordvoerder van de Groene Golf (onderdeel van de Algemene Onderwijsbond) ligt het gebrek aan begeleiding vaak ten grondslag aan de onvrede, zo vertelt hij in deze Marnix Mix. De kloof moet kleiner Maar ook de aansluiting van de opleiding op de praktijksituatie moet beter, zegt de minister. Zij trekt ruim 80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Op de website van het ministerie lezen we: Lerarenopleidingen en pabo s zijn samen met de scholen verantwoordelijk voor een succesvolle loopbaan van leraren. Door betere inhoudelijke en didactische voorbereiding en meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas en opbrengstgericht werken kan uitval onder starters worden voorkomen. Maar er zijn meer mogelijkheden. Denk aan co-teaching. Of coaching door het bestuur of een oude rot in het vak. Lees er meer over in deze Marnix Mix. Minors maken plaats voor afstudeerprofiel 2 Begeleiding startende leraren goede investering 4 Interview met startende leerkracht Lisanne 7

2 Minors maken plaats voor afstudeerprofiel 2 Beginner Beginnende leerkrachten geven aan dat zij zich in het diepe gegooid voelen; zij ervaren te weinig begeleiding. Daarmee komt hun passie voor het vak van leraar onder druk te staan. Het is verdrietig als iemand zijn of haar passie kwijt raakt. Het is jammer voor leerlingen, die niet meer met deze gepassioneerde leerkracht te maken zullen krijgen. En het is schadelijk voor het onderwijs wanneer dat beschouwd wordt als de plek waar je snel van je idealen wordt verlost. Binnen Opleiden in de School wordt geëxperimenteerd met co-teaching. Leerkrachten, aanstaande leerkrachten, ervaren rotten in het vak, beginners en remedial teachers werken in tweetallen samen aan het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs. In het experiment is groot enthousiasme ontstaan: het is goed en inspirerend om samen te kunnen werken, elkaar aan te vullen, groepsinstructie en individuele aandacht tegelijkertijd vorm te kunnen geven, om maar wat voorbeelden te noemen. Geen minors meer, maar profielen. De huidige derdejaars bereiden zich voor op het nieuwe curriculum dat na de zomervakantie ingaat. Zij maken op dit moment een keuze uit een van de zeven profielen (zie kader). Deze verandering heeft alles te maken met het advies van de commissie Meijerink. De commissie wil meer deskundigheid van afgestudeerde pabo-studenten op één bepaald terrein. De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer specialisten in het primair onderwijs komen. En voor die ontwikkeling worden de huidige studenten klaargestoomd. Als leraar blijf je generalist, zegt opleidingsmanager Jan Karel Verheij. Maar wel één die in staat is tot verdieping én specialisering. De commissie Meijerink schrijft profieldelen voor, die een plek moeten krijgen in het curriculum. Het is de Marnix Academie gelukt dat in de eigen profielen te borgen. Het mag duidelijk zijn dat de profielen van bovenaf opgelegd zijn, maar Jan Karel Verheij ziet er kansen in. Die kansen moeten we pakken. Studenten focussen zich een jaar lang op dat ene thema en verrichten diepgaand onderzoek. Dat onderzoek gaat veel verder dan het tot op heden was. Dat heeft alles te maken met dat de onderzoekende houding steeds belangrijker gevonden wordt. Ook in het primair onderwijs. 21st century skills Jan Karel Verheij benadrukt ook dat in de profielen het 21e eeuws leren terug komt. En dan gaat het niet alleen om de technologische kant, dat is een misverstand. Het gaat ook over pedagogische en didactische zaken. Onderzoek in de stageschool De opleidingsmanager vult aan dat de Marnix Academie onderscheidend is door zoveel profielen in de volle breedte aan te bieden. De zeven profielen zijn onder andere in overleg met het veld (lees: de partnerscholen/stagescholen) ontstaan. Want ook zij krijgen ermee te maken. Vierdejaarsstudenten zullen in het kader van hun profiel een aanzienlijk deel van hun stagetijd besteden aan onderzoek. Onderzoek waar de school haar voordeel mee kan doen. Belangrijk is dan ook dat er steeds een goede match ontstaat tussen de student en de stageschool. Jan Karel Verheij raadt studenten aan te kiezen voor een profiel waar ze enthousiast over zijn en dat aansluit bij de eigen interesses. De zeven profielen Kunst en Cultuur Wereld, Wetenschap en Techniek Oudere kind Cultuur en Identiteit Focus van leerkrachten op onderwijs- en ondersteuningsbehoeften Brede school in de achterstandswijk Jonge kind Met dat experiment in gedachten breek ik graag een lans voor andere organisatievormen voor het onderwijs. De oeroude organisatievorm van een (grote) groep leerlingen met één man of vrouw voor de groep heeft zijn langste tijd gehad. Laten we breed ervaring gaan opdoen met co-teaching, met team-teaching, met werken in domeinen of taakgebieden en laten we de oeroude organisatievorm eindelijk eens loslaten. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen (beginnende leerkracht, ervaren rot, leerling) daar wel bij zal varen en dat het onderwijs weer de plek van de passie wordt. Barbara de Kort College van Bestuur

3 Promotie Bas van den Berg, lector van de Marnix Academie, promoveerde op 11 februari aan de Universiteit Utrecht tot doctor in de geesteswetenschappen. Zijn proefschrift heeft als titel Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen. Uit het proefschrift blijkt dat basisschoolleerlingen van groep 6 individueel en samen in staat zijn om betekenis en zin te ontdekken in hun interactieve en creatieve kennismaking met religieuze verhalen. Voorwaarde is dat het levensbeschouwelijk onderwijs gestalte krijgt in een krachtige leeromgeving. Daarin moet hun vermogen tot verbeelden en tot dialoog voeren op veelvuldige wijze worden geactiveerd. 3 Opinie MIX Begeleiding starters kan anders Jan Willem Hengeveld Vincent Moll Te veel startende leraren verlaten binnen een paar jaar het onderwijs. Wat is de oorzaak en wat kan er aan gedaan worden? Jan Willem Hengeveld, woordvoerder van de Groene Golf (De Groene Golf maakt onderdeel uit van de Algemene Onderwijsbond en komt op voor de positie van jong onderwijspersoneel): Twijfelende starters noemen werkdruk en gebrek aan loopbaankansen als belangrijkste reden om uit het onderwijs te willen stappen. Maar dat heeft er allemaal mee te maken dat de arbeidsmarkt niet positief is voor starters. Ze krijgen tijdelijke en invalbanen waardoor ze de binding met de school missen. Bovendien loont het niet voor een werkgever om dan te investeren in begeleiding. Ze worden dus in het diepe gegooid. En dan komt er heel veel op je af! Betere ondersteuning leidt tot minder werkdruk. Er moet iemand zijn die je helpt je werk in goede banen te leiden. Je ziet dat begeleiding op een kleine basisschool lastig van de grond komt. Iedereen staat immers voor de klas. Het meest vruchtbaar zou zijn begeleiding op regionaal niveau. Elk bestuur zou één coach moeten hebben die je één dag in de maand kan begeleiden. Dat in combinatie met een aanspreekpunt in de school voor de praktische zaken. Vincent Moll stapte binnen vijf jaar uit het onderwijs. Na het behalen van mijn diploma kwam ik in het invalwerk terecht. In eerste instantie vond ik dat prettig. Maar na vijf jaar had ik nog steeds geen zicht op een vaste baan. Terwijl ik de behoefte had wat op te bouwen. Ik wilde de ontwikkelingen gaan zien bij kinderen. Toen ik een baan aangeboden kreeg in de naschoolse opvang, heb ik die met beide handen aangegrepen. Hier vind ik wat ik miste in het onderwijs: een vast contract, duidelijkheid, een vaste groep, je ziet resultaat van je werk en je wordt gewaardeerd. Binnen een half jaar kreeg ik een leidinggevende functie. Het is niet makkelijk om als invaller te werken. Je mist begeleiding, krijgt geen feedback; kortom je kunt op niemand terugvallen. Scholen zouden een startende leerkracht kunnen koppelen aan een leerkracht die bijna met pensioen gaat en wel wat minder voor de klas zou willen staan. Die zou je kunnen inwerken. Zo n gedeelde verantwoordelijkheid zou heel goed zijn.

4 THEMA De startende leerkracht Investeer in leraren. Zíj maken de school Wat doe je als werkgever met een startende leraar? Gooi je m in het diepe? Of neem je hem juist bij de hand? De begeleiding blijkt cruciaal voor starters in het onderwijs. Slechte begeleiding blijkt dé reden te zijn voor leraren om uit het onderwijs te stappen. 4 Lesley de Groot, directeur van basisschool Het Drieluik in Almere, kan zich dit heel goed voorstellen. Als de begeleiding minimaal is, kun je onzeker en gefrustreerd raken. In Almere komt veel ordeproblematiek voor. Stel je voor, je bent net afgestudeerd, je kijkt ernaar uit eindelijk een eigen klas te hebben en dan krijg die klas niet onder controle! Je hebt simpelweg de bagage nog niet. Dat raakt je als mens en je wordt er doodongelukkig van. Bij een goede begeleiding, doet die starter succeservaringen op. Dan krijg je een heel ander beeld van het vak. Het kapitaal van je organisatie Maar hoe je pak je dat aan? Wat is een goede manier van begeleiden? Lesley de Groot: Op een school draait alles om goed onderwijs. Personeel is het kapitaal van je organisatie. Zíj maken de school. Het is dus ontzettend belangrijk om juist op inhoud te investeren in mensen. Op Het Drieluik hebben we een uitgebreid inwerkplan. Dat bestaat uit een training over goed leidinggeven, klassenbezoeken, een maatje en collegiale consultatie. De klassenbezoeken worden door de twee teamleiders gedaan. In de beginfase komen ze ongeveer om de week en daarna om de vier tot zes weken. Feedback De Groot omschrijft het als een soort verkenning samen. We kijken met elkaar hoe we het onderwijs kunnen blijven verbeteren. Dat gebeurt dus niet alleen bij de startende leerkrachten, maar ook bij ervaren leerkrachten die hier beginnen en bij de zittende leerkrachten. Iedereen krijgt begeleiding op maat. Leraren ervaren dat als ondersteunend. Het is namelijk niet beoordelend maar je krijgt wel directe feedback. Alle leerkrachten hebben ook een maatje. Dat is meer bedoeld voor de praktische zaken. En op dit moment is de school bezig met een volgende stap in de begeleiding. We koppelen mensen Bij een goede begeleiding, doet de starter succeservaringen op. Dan krijg je een heel ander beeld van het vak ook op inhoud aan elkaar, bijvoorbeeld een leraar uit groep 5 en uit groep 7. Die doen ook klassenbezoeken bij elkaar onder begeleiding van een teamleider. Daarbij gebruiken we een vaste kijkwijzer. De collega en de teamleider zitten achterin de klas en bespreken met elkaar wat ze zien gebeuren. Na afloop vindt er een nagesprek plaats met z n drieën. De Groot realiseert zich dat het voor een grotere school makkelijker is om op deze manier te begeleiden. Maar toch zou ik het op een kleine school ook zo doen. Je moet hiervoor echt een keuze maken en er tijd voor vrijmaken. Ik kies er bijvoorbeeld voor om niet altijd mijn computer aan te zetten omdat ik weet dat ik kan verzanden in de . De kloof De Almeerse directeur gelooft in deze aanpak. Als starters van de pabo komen, moeten ze nog heel veel leren. De kloof tussen de opleiding en de praktijk van een eigen klas zit m volgens De Groot vooral in het didactisch en pedagogisch handelen. Zo wordt het instructiemodel vaak heel mechanisch toegepast. Het doel van de les wordt wel verteld maar er wordt geen betekenis aan gegeven. En het vakconcept zit wel in het hoofd, maar het wordt nog niet goed vertaald naar de praktijk. En wat betreft het pedagogisch handelen moet er in de opleiding nog enorm geïnvesteerd worden in situationeel leidinggeven. Hoe? Zorg voor goede stagescholen met goede mentoren. En zorg voor goede theorie. En dan veel meer verbinding en samenhang daartussen zoeken. Alle therorie moet juist voor de leerkracht voldoende betekenis krijgen.

5 Marnix & Partners Studenten en stagescholen zochten elkaar op tijdens de jaarlijkse Partnerscholenmarkt op woensdag 26 maart. Met als doel: de ideale match. Naast de voltijd- en deeltijdstudenten waren er ruim 300 partnerscholen aanwezig. Voorafgaand aan de markt was er in de ochtend een speciaal programma voor intern coördinatoren opleidingen, bovenschools opleidingscoördinatoren en mentoren. Het draaide om het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. De eerste helft van het programma stond in het teken van toetsing. Na een inleiding van Barbara de Kort volgde een workshopronde over dit thema. Het laatste uur was bestemd voor een workshopronde over onder meer de begeleiding van studenten, certificering en het gewijzigde curriculum. 5 MOC Vrijdagmatinee met dr. Kees Vreugdenhil Hersenen en leren, hoe zit dat? Op 13 juni spreekt dr. Kees Vreugdenhil tijdens de MOC Vrijdagmatinee. Hij geeft antwoord op vragen als: Wat kan hersen onderzoek voor opvoeding en onderwijs betekenen? Wat zijn de geheimen van ons brein en hoe kunnen we die gebruiken in het dagelijks onderwijs? Ook gaat hij in op het emotionele en sociale brein, denken en leren in de prefrontale cortex, het geheugen, bijzondere kenmerken van het puberbrein en verschillen tussen meisjes en jongens. Vreugdenhil is onder meer auteur van Breinkennis voor opvoeding en onderwijs en heeft jarenlang als leraar en schoolleider gewerkt in vrijwel alle sectoren van het onderwijs. Interesse? Ga naar de website voor meer informatie en meld je aan. vrijdagmatinee

6 Een klas is nog geen groep Ieder mens heeft de behoefte om bij een groep te horen. Daarnaast wil je er ook toe doen, je gewaardeerd voelen. Is jouw school, jouw klas, een veilige plek voor alle leerlingen? Gedragsspecialist Kees van Overveld sprak hierover tijdens de MOC Vrijdagmatinee op vrijdag 7 maart. 6 Aanleiding voor zijn lezing is het boek Groepsplan Gedrag dat hij eerder schreef. In zowel de lezing als het boek staat groepsvorming en preventie van gedragsproblemen centraal. Die preventie moet volgens Van Overveld prioriteit krijgen. Een kind met ADHD wordt vaak gezien als het probleem. Maar gedragsproblemen zijn interactieproblemen; daar zijn dus altijd meerdere personen bij betrokken. Van klas naar groep Klassenmanagement en groepsvorming zijn heel belangrijk volgens Van Overveld. Een klas is nog geen groep. Je start met een klas, maar je moet er moeite voor doen om er een groep van te maken. In de ontwikkeling van een klas tot positieve groep is er een cruciaal moment waarop de posities binnen de groep onder druk staan en sterk beïnvloedbaar zijn. Dat is de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie. Het is het moment waarop leraren extra aandacht moeten besteden aan de waarden van de groep. Je kunt je leerlingen de vraag stellen: hoe worden wij een gelukkige groep? Als de leraar en de leerlingen erin slagen Er moet een evenwicht zijn tussen sociaalemotioneel leren en schools leren positieve groepswaarden tot de norm te maken, zal de rest van het jaar zeer waarschijnlijk plezierig verlopen en weinig of geen pestgedrag kennen. Sociaal-emotioneel leren Bij die groepsvorming draait het om sociaal-emotionele competenties. Van Overveld noemt het ook wel sociaal- emotioneel leren. Dat zouden we net zo serieus moeten nemen als schools leren. Er moet een evenwicht tussen die twee zijn. Uit Amerikaans onderzoek op scholen die werken met programma s als Kanjertraining of de Vreedzame school blijkt dat het verschil maakt als sociaal-emotioneel leren een belangrijke plaats inneemt. Leerlingen van dergelijke scholen staan positiever tegenover school en leren. Bovendien halen ze hogere cijfers. De sleutel tot oplossen van pesten Kees van Overveld pleit ervoor altijd klassikaal aan sociaal-emotionele competenties te werken. Laat de aandacht, als het om pesten gaat, niet alleen uitgaan naar de pester en het slachtoffer. Iédereen heeft behoefte om goed in de groep te functioneren, iedereen wil ertoe doen. Activeer de groep die niks doet. De bystander moet upstander worden. Het is de sleutel tot het oplossen van pesten.

7 Maak en deel een video-instructie Met de gratis app Educreations kun je heel makkelijk een instructiefilmpje maken. Educreations is een whiteboard app waarmee je een presentatie maakt en daarbij je stem en je acties opneemt. Je kunt ook foto s en filmpjes toevoegen en er is een tekenoptie. Wanneer je klaar bent met de opname kun je het instructiefilmpje makkelijk delen via of social media. Wat je op school precies kan met deze app? Je kunt leerlingen een instructiefilm laten maken van bijvoorbeeld een som. Maak lessen die leerlingen vooraf kunnen bekijken. Laat leerlingen hun verhaal opnemen bij een afbeelding. Gebruik de app voor notities of als tekenblok tijdens een gesprek. Marnix App(roved) THEMA De startende leerkracht Ik had het gevoel dat ik in het diepe werd gegooid Lisanne den Hertog is nu bijna drie jaar werkzaam in het basisonderwijs. Ze werkt op de Immanuelschool in Lopikerkapel en op de De Regenboog in Lopik. Ondanks de goede begeleiding had ik wel het gevoel dat ik in het diepe werd gegooid. Veel dingen kunnen ze je niet leren, die moet je gewoon ervaren en ondergaan. Kun je je eerste dag als leerkracht her inneren? Ja, dat weet ik nog goed. Ik was heel erg zenuwachtig. Ik weet nog dat er veel dingen gebeurden die ik niet wilde, die niet prettig waren. Kinderen die streng toegesproken moesten worden. Maar dat snap ik ook wel, want je bent nieuw en ze proberen je uit. Waar liep je dat eerste jaar tegenaan? Ik had onderschat hoe het is om een school te leren kennen in zijn regels en routines. Want als je stage loopt dan observeer je veel en rol je daar heel snel in. Maar als je je eigen klas hebt, zit je een groot deel van de tijd op je eigen eilandje. Met veel vallen en opstaan kom je dan achter die regels. Het gaat vaak om hele kleine dingetjes. Ik wist bijvoorbeeld niet dat je bij hoofdrekenen de sommen op het bord mocht schrijven. Ik las de sommen voor en liet het de kinderen opschrijven. Met als resultaat: mopperende kinderen. Dat is op dat moment vervelend want je wilt graag dat het gestructureerd verloopt. Werd je begeleid door de school? Toen ik solliciteerde heb ik meteen aangegeven dat ik begeleid wilde worden. Ik wist dat ik daar recht op had. En ik ben nog steeds heel dankbaar voor de begeleiding van mijn directeur in dat eerste jaar. Daar had ik heel veel aan. We spraken af dat het van mij zou uitgaan; ik gaf aan waar ik behoefte aan had. En mijn directeur kwam af en toe ook in mijn klas kijken. Ze toonde veel interesse en vroeg regelmatig aan me hoe het ging. Ik heb heel erg moeten leren: wat ging er wél goed? En er gaan heel veel dingen goed! Was de begeleiding die je kreeg voldoende? Ondanks de goede begeleiding had ik wel het gevoel dat ik in het diepe werd gegooid. Dat komt denk ik doordat er ook heel veel dingen zijn die ze je niet kunnen leren, die moet je gewoon ervaren en ondergaan. Ik heb ook moeten leren gewoon heel veel te vragen aan collega s. Wat ik ook lastig vond, is timemanagement. Je hebt een project, een viering, een schoolreisje, groepsplannen, vergaderingen: die lijst is enorm. Wanneer ga ik dat allemaal doen? Dat is best pittig en als stagiair heb ik dat toch niet zo meegekregen. 7 Is er volgens jou een grote kloof tussen de opleiding en het hebben van een eigen klas? Die kloof is er daadwerkelijk. Een les rekenen is overal hetzelfde, maar het stukje management, het sociale, het pedagogische dat is overal anders. Ik werk zelf op twee verschillende scholen en er zijn zoveel verschillen! Dat kost allemaal veel tijd en energie. Voel je je na drie jaar nog steeds een startende leerkracht? Ja zeker. Ik ben nog altijd zoekende naar wat wel werkt en wat niet. Dat wordt wel steeds minder, maar ik ben nog niet zover dat ik mezelf een ervaren leerkracht noem.

8 THEMA De startende leerkracht 8 In elke Marnix Mix brengen we een bijzonder project of initiatief in het basisonderwijs in beeld. Laat je inspireren! Ideeën voor deze rubriek kun je mailen naar: De Schoolfoto Wie: Wat: Waar: Hij is nog maar net afgestudeerd aan de Marnix Academie, heeft een fulltime baan in het basisonderwijs, maar Rick de Jongh staat nauwelijks voor de klas. Het ministerie wil meer aandacht voor techniek in de basisschool omdat er nu en in de toekomst behoefte is aan meer Rick de Jongh Techniek in de basisschool Van Hasseltschool in Hilversum technisch personeel. Mijn school staat daar helemaal achter en heeft mij gevraagd een aanbod te creëren waardoor het vak natuur, wetenschap & techniek geïntegreerd in het lessenaanbod zit op zowel de Van Hasseltschool als de Bavinckschool. Rick zit op dit moment in de ontwerpende fase. Hij past daarbij de didactiek toe die hij op de Marnix Academie bij de minor Natuur, Milieu en Techniek heeft geleerd. Het gaat daarbij om ontwerpend en onderzoekend leren. Dat verandert het hele denkproces van leerlingen. Zeker kinderen die meer uitdaging nodig hebben, zie je daar heel erg van opleven. Mijn plusklas mocht bijvoorbeeld een keer een zweefvliegtuigje bouwen. Daar staan vier lessen voor en in de lessen doorlopen ze de cyclus van het ontwerpend leren. Eerst krijgen ze de theorie: hoe vliegt zo n ding eigenlijk? Je hebt het dan over bijvoorbeeld de zwaartekracht. Daarna gaan ze ontwerpen. Pas in de derde les gaan ze echt bouwen. En in de vierde les blikken ze terug en brengen ze verbeteringen aan. Als je kinderen niet die cyclus laat gebruiken, zie je dat ze het altijd gelijk willen gaan maken. Ze willen meteen naar de laatste stap. Actie! Maar dan slaan ze zoveel over. Kinderen vinden het ontwerpen en bouwen echt fantastisch. Je ziet ze op een heel andere manier betrokken en bevlogen bezig. Met rode wangetjes! Rick werkt onder meer samen met het Wetenschapsknooppunt van de Universiteit Utrecht. Vanaf volgend jaar komt er Wetenschapper in de klas op het programma te staan: gastlessen door een wetenschapper. Daarnaast is er met het bedrijfsleven samenwerking ontstaan. Zo bezoeken alle leerlingen van groep 8 een bedrijf van het nabijgelegen industrieterrein. En omgekeerd zal het bedrijf de school bezoeken. Het is mooi als dat kan. We kunnen van elkaar leren. Marnix Academie, mei 2014 (Eind)redactie: Arenda Vermeulen, afdeling Communicatie en Publicaties Fotografie: Ivar Pel, Ilona Hartensveld, Bianca de Wit, Roëlla Verhoeven Vormgeving: KEPCOM Creatieve Communicatie, Delft Drukwerk: EMP Grafimedia, Houten Voor reacties: De Marnix Mix is gedrukt op FSC-gecertificeerd papier en verzonden in biologisch afbreekbaar folie. De Marnix Academie verstuurt haar post CO 2 neutraal.

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ SPECIAAL ONDERWIJS TALENTEN CAMPUS VENLO GELUKT! ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ GELUKT! Ik zit aan mijn ontbijt. Een beetje nerveus neem ik nog snel de krant door. Gek eigenlijk. Ik sta al jaren voor

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Voorwoord. Aan de slag met job craften

Voorwoord. Aan de slag met job craften Aan de slag met job craften Voorwoord Over job craften wordt steeds meer geschreven. Er is een scala aan wetenschappelijke artikelen en in Nederland zijn inmiddels ook enkele promotieonderzoeken gepubliceerd.

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Transformatie leer je niet in een cursus

Transformatie leer je niet in een cursus NIEUW VAKMANSCHAP Transformatie leer je niet in een cursus Door: Rieke Veurink Fotografie: Kees Winkelman Aansluiten bij de vraag uit de samenleving, regie voeren, werken in steeds veranderende omstandigheden:

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback.

- Je spreekt leerlingen aan op ongewenst gedrag. Je geeft af en toe positieve feedback. Evaluatieformulier Lerarenopleiding (talen, exact, sociale vakken) Versie schoolcontactpersoon Student: Aldert Kasimier Schoolcontactpersoon: C. Vidon Opleiding: Geschiedenis Stageschool: Zernike Datum:

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID

Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ontdek jezelf. En je vak. Ik ben het ID Ik geef betekenis aan onze missie Ik begeleid studenten naar de arbeidsmarkt, een vervolgopleiding en/of een actieve rol in de samenleving. En: ik zorg dat een student

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra Persoonlijk Ontwikkelingsplan Yosri Zijlstra 1. Artistiek competent De kunstvakdocent kan als kunstenaar met een eigen visie artistiek werk creëren en het artistieke proces inclusief een breed scala aan

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Workshops. voor groep 8 leerlingen. september-november 2015

Workshops. voor groep 8 leerlingen. september-november 2015 Workshops voor groep 8 leerlingen september-november 2015 Aanmelden workshops Je kunt je aanmelden voor de workshops via e-mail: workshop@farelcollege.nl Beste bijna-brugklasser, Wat fijn dat je deze flyer

Nadere informatie

Werken aan talent. 12 Bureau Zuidema

Werken aan talent. 12 Bureau Zuidema Werken aan talent 12 Bureau Zuidema interview Het mooiste voorbeeld van werken vanuit je talent is ze zelf. Met haar uitgesproken interesse voor talentontwikkeling, kreeg Jacqueline van Brink bij Bureau

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics Hoe kunnen we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel verminderen? Een integrale benadering voor op de werkvloer leidt tot minder ervaren

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN Datum : dinsdag 15 september 2015 Locatie Tijd Wie : Bestuurskantoor Kind en Onderwijs Rotterdam : 09.00 13.00 uur : Schooldirecties, Schoolopleiders, Intern

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Studiekeuzecheck voor het mbo Nieuwe manieren om aankomende studenten te begeleiden bij hun keuze Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Nieuwe manieren om studenten te begeleiden bij hun keuze Bijlage 2

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie

Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Leer authentiek bloggen en trek meer klanten aan Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Persoonlijk én succesvol bloggen vanuit jouw passie Backhuijs Communicatie 1 Les 2: Onderwerpen Les

Nadere informatie

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o.

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. Talentontwikkeling voor en door jongeren www.oho-t.nl Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven

Nadere informatie

Kinderen Ontwikkelen en Leren 2012-2013. Bijeenkomst 10: ontwikkeling

Kinderen Ontwikkelen en Leren 2012-2013. Bijeenkomst 10: ontwikkeling Kinderen Ontwikkelen en Leren 2012-2013 Bijeenkomst 10: ontwikkeling Bijeenkomst 9 Terugblik Cognitieve ontwikkeling: Vermunt leerstijlen Probleem oplossen Lereniseenmakkie.nl Bijeenkomst 9 opdrachten

Nadere informatie

SAMANTHA REEMEIJER HAVT4A POSITION PAPER 2

SAMANTHA REEMEIJER HAVT4A POSITION PAPER 2 SAMANTHA REEMEIJER HAVT4A 493612 POSITION PAPER 2 INHOUD Wie ben je?... 2 Praktijk tijdens de PABO... 2 Beargumenteer waarom je voor de ICT minor hebt gekozen... 3 Lees minimaal één digitale bron over

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014

TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 TOPClass gedragsspecialist 10 06-2014 Opzet workshop Wie zijn wij, jullie? Informatie over TOPClass gedragsspecialist Voorbeeld programma, samenwerking Stelling Vragen Opvallende leerlingen Waarom TOPClass

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent!

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent! Ik ben Anke en ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen die weten dat ze meer in hun mars hebben en zich afvragen: is dit het nou te helpen weten wat ze willen en gaan doen wat ze willen.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een

4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL. Dez e t r a i n i n g i s e c h t een 4 - daagse podiumtraining BUSINESS AS UNUSUAL Dez e t r a i n i n g i s e c h t een a a n r a d er o m t e l ere n m e n s e n e c h t t e b e t re k k e n e n t e r a k e n m e t j o u w v er h a a l.

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

Visie op de rol als uitvoerder van onderwijs

Visie op de rol als uitvoerder van onderwijs Visie op de rol als uitvoerder van onderwijs Proeve van bekwaamheid als uitvoerder van onderwijs door Priscilla, student bij pabo InHolland Alkmaar Bij Pabo Alkmaar voeren 4 e jaarsstudenten een ondernemende

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden

Intervisie. Helpende Z&W versnelde leerroute. ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Intervisie Helpende Z&W versnelde leerroute ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Reflecteren Eén van de definities van reflecteren: Reflecteren is het terugblikken op je handelen, nadenken

Nadere informatie

LAAT JE OOK IN HET NIEUWE JAAR INSPIREREN!

LAAT JE OOK IN HET NIEUWE JAAR INSPIREREN! LAAT JE OOK IN HET NIEUWE JAAR INSPIREREN! Terwijl we nog midden in de decemberdrukte zitten en de kerstvakantie zeer nabij is, willen we onze blik alvast richten op volgend jaar en je attenderen op de

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom

Sita (VWO2) Aaron Sams. Natuurkunde en Flipping the Classroom Natuurkunde en Flipping the Classroom De lespraktijk van een natuurwetenschappelijk vak zoals natuurkunde bestaat gewoonlijk uit klassikale instructie, practicum en het verwerken van opdrachten. In de

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen.

Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het gaat je echt verder helpen. In de vorige les ben je gaan onderzoeken wat je droom is en ik hoop dat je het besluit hebt genomen om elke dag te dromen en dat je een moodboard hebt gemaakt. Nog niet gedaan, ga dit dan echt doen het

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie