Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen"

Transcriptie

1 KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot uur op zaterdag 17 januari a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de In een envelop kan natuurlijk ook nog steeds. Nu ook op internet Fonteintjes uitsluitend contant: 1/3 pagina 5,5 hoog x 13 cm breed 2,50 1/2 pagina 8,5 hoog x 13 cm breed 3,50. Indien mogelijk graag per mail. Het bedrag van het g de Fonteintje graag in een envelop o.v.v. in de brievenbus doen op het redactie adres. Bedrijfs- en onroerend goed advertenties aanleveren in kleur of grijstinten per uiterlijk zaterdag u. (N.B. Bedrijfsadvertenties worden geplaatst als hier ruimte voor is) Nieten en vouwen in Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 32, Nieuw Bergen. Donderdag 22 januari avondploeg uur bij verhindering tel Heeft u klachten over de bezorging neem dan donderdagmorgen meteen contact op met Axender verspreidingen in Cuijk. Tel Redactie/secretariaat De Fontein: van Baerlestraat BC Nieuw Bergen Tel De laatste Fontein van 2014 verschijnt 28 januari a.s. Publicaties onder voorbehoud van druk en typefouten Oplage 2450 ex. Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen 36e jaargang nr januari

2 Spoedgevallen tijdens werkdagen s avond, s nachts, weekend en feestdagen ( 0,10 per minuut) Verloopt via huisartsenpost Boxmeer Afspraken ma. t/m vr. van 8.00 u. tot u Afsprakenlijn niet bereikbaar van u u. en u u. i.v.m. overleg tussen artsen en assistenten. Bloedafname Vie Curi Medisch Centrum wordt bloedafname regio Noord-Limburg verzorgd. Prik en openingstijden Maasduinenstaete, woe u. tot 8.30 u. en vrij tot 9.30 u. Elke dag bloed bij de prikservice van het Maasziekenhuis Pantein Boxmeer. Ma. t/m vrij. in Den Asseldonk, van 8.00 tot 8.20 u. Bureau communicatie Pantein tel SERVICE APOTHEEK MAASDUINEN Keulerstraat 30a Nieuw-Bergen T : / Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur zaterdag uur Met uw spoedrecept kunt u buiten openingstijden terecht bij Apotheek Maasheggen in het Maasziekenhuis. Tel: Herhaalmedicatie vandaag besteld kunt u pas overmorgen afhalen. Wilt u tijdig uw herhaalrecepten aanvragen? Wij geven u graag informatie en advies over uw geneesmiddelen. Uw Apotheekteam. DAC Maas & Niers Dierenartsenpraktijk Bergen J. Boschstraat CZ Nieuw-Bergen Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag uur Overige tijden volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar Balie geopend van maandag t/m vrijdag uur Tel of Proteion Thuiszorg Noord-Limburg Kennedyplein VH Venray Klantenservice tel Groene Kruis Postbus AR Venlo Tel uur per dag bereikbaar Centrum voor Jeugd en Gezin Bergen: telefoon Groene Kruis Kraamzorg Noord Limburg Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg Contactpersoon Bergen e.o. Ida Basten Buurtzorg Bergen, verpleging & verzorging, Kwaliteit door kleinschaligheid Tel Buurtdiensten hulp in en om huis Tel Bureau Maria Contactpersoon Toos Reiniers Tel mail Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot u op telefoonnummer Postadres : Van Bergenstraat BN Nieuw-Bergen Voorzitter : Ernst Grosfeld Secretariaat : Frans Zegers Bijzondere Vakanties : Diny Hesen Opleidingen : Richard Cuijpers Website : Welfare : Gonny Knoops Uw wens is onze zorg

3 Van de redactie Een nieuw jaar is weer begonnen, 2015 is een bijzonder jaar voor De Fontein. Op 10 januari 1980 kwam de eerste De Fontein uit in de dorpen Bergen, Nieuw-Bergen, Aijen en Heukelom. Een mededelingenblad voor de verenigingen en iedereen die iets kwijt wilde. In de begin jaren toen er nog geen adverteerders waren, werd er aan de mensen in de dorpen een vrijwillig bijdrage gevraagd, zodat de vrijwilligers die toen het blad maakten dit konden blijven doen. Nu 35 jaar later en veel uitgaves verder danken wij onze adverteerders voor plaatsingen en maken onze vrijwilligers nog steeds met veel plezier De Fontein. In de loop van het jaar zullen wij een stukje historie van De Fontein plaatsen. Zijn er nog (oud) vrijwilligers die een leuk verhaal hebben dan zouden wij het leuk vinden om dit te horen. 5 6

4 Stichting Vogelasiel Bergen-L Siebengewaldseweg PD Bergen-L tel of website Erkend Vogelasiel voor opvang en revalidatie van zieke en gewonde vogels. Na telefonisch overleg kunt u vogels en (kleine) huisdieren op bovenstaand adres aanleveren. Bij de ingang is een opvangbox geplaatst die regelmatig wordt gecontroleerd. Voor een kleine onkostenvergoeding kunt u soms ook huisdieren overnemen. Maandag uur Aijen of Heukelom Dinsdag uur Edith Stein Woensdag uur Petruskerk Donderdag uur Edith Stein Zaterdag uur Edith Stein Zaterdag uur Petruskerk Zondag uur Edith Stein Kerkstraat AK Bergen Gezinsbijdragen Postbank NL48INGB RABO NL15RABO ABN-AMRO NL03ABNA Bij schutterij Sint Petrus kunt u elke zaterdag van tot uur terecht voor gratis in leveren van oud ijzer (ook blik). De container staat bij ons schietterrein nabij het parkeerterrein van sportpark De Venhorst. Industrieterrein De Flammert. Heeft u geen vervoer of is de partij te groot, belt u ons even, dan komen wij het bij u ophalen. Contactpersonen: Mat Mulders tel: / Cees van Haperen tel BIJ VOORBAAT DANK. Bij Country Club Mountain-Hill zijn nieuwe leden welkom. Jong of Oud, iedereen kan het leren, het is een leuke ontspanning die ook nog goed is voor je conditie. Kom vrij blijvend op een lesavond kijken. Iedere dinsdagavond van uur tot uur. Café Zaal de Heidebloem, Gochsedijk 4, Siebengewald. Informatie bij Pieter en Ans Driessen, Tel /

5 Een Nieuw Jaar Het jaar 2015 is een bijzonder jaar in ons land vanwege de veranderingen op het gebied van zorg. De zorg gaat van het Rijk naar de Gemeente en dat zal heel vergaande gevolgen hebben, waar mensen nog weinig inzicht in hebben. De kern van de Zorg zal moeten zijn, dat mensen weer oog krijgen en hebben voor degenen die heel dichtbij hen leven, relationeel, alsook ruimtelijk. Veel is al in gang gezet om die overgang goed te laten verlopen, echter de vinger zal aan de pols gehouden moeten worden. Er zullen zich waarschijnlijk veel onverwachte situaties voordoen, die om oplossingen vragen. In Bergen zullen wij als parochie in deze veranderingen moeten gaat staan, immers de Kerk is bij uitstek de plaats waar mensen naar elkaar moeten omzien en waar de helpende hand steeds aanwezig moet zijn. Dat is de opdracht en de roeping die in de doop is meegegeven. Wij hebben het verleerd en zijn massaal naast elkaar gaan leven en veel zorg werd overgelaten aan de staat en overheid. Wij zijn de zorg gaan beschouwen als een recht, als water uit de kraan. En dat moet anders worden. Het komende jaar zullen wij bekijken in de parochie op welke manier de Kerk een bijdrage kan leveren in het hele zorggebeuren. Met name door ruimten ter beschikking te stellen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een inloophuis of huis om te buurten. Na alle verbouwingen en verfraaiingen mogen wij nu bouwen aan de gemeenschap, vanuit specifieke hoek. Een ander punt voor het nieuwe jaar is de geldwerving om de parochie en met name al die gebouwen in stand te houden. Wij zijn gestart met een Sponsoractie. Mensen ontvangen via de Wijkcontactpersonen een brief met het verzoek om maximaal 50,- te sponsoren. Van belang is niet de hoogte van het bedrag, maar dat veel mensen meedoen. Dat geeft betrokkenheid en samenhang. Het gaat om de leefbaarheid van het dorp en daaraan wil de Kerk en parochie haar bijdrage leveren in Wist u dat 1. zijn overl.: Lia Sterenborg (69j), Pieter Breughelstr. 20; Truus Supheert (74j), Gerardus Mandersstr. 24; Nel Hesen-Jansen (99j) Maasduinen Staete. 2. In het jaar 2014 zijn in onze kerken 37 kinderen gedoopt, 21 dopelingen uit de parochie en 16 dopelingen van elders. 3. in het jaar 2014 zijn 5 bruidsparen gezegend in hun huwelijk 4. in het jaar 2014 zijn 50 mensen in onze parochie overleden: 15 van hen zijn begraven en 35 gecremeerd.. Van de 50 gestorvenen hebben er 27 de Ziekenzalving ontvangen. 5. In 2014 hebben 27 kinderen hun Eerste Communie gedaan en zijn 17 kinderen gevormd. 6. er zijn 3 nieuwe wijkcontactpersonen begonnen in onze parochie: Mariet Minten uit de Oude Bergse Heide 9 voor de straten: Bergse Heide, Oude Bergse Heide en Heidepad; Toos Schallmaier uit de Meeuwstraat 9 voor de straten: Murseltseweg en de Sint Petrusstraat 1 t/m 14; Ria Rutten uit de Vossenlaan 33 voor de straten: Paulus Potterstraat en de Pieter Mondriaanstraat. 7. op 17 januari wordt het feest gevierd van Anthonius Abt.. Wij vieren dat op de dag zelf en wel in Heukelom in de Anthonius Abt kapel met een H. Mis om 9.00uur en in de kapel van Aijen met een H. Mis om 10.00uur, aansl. is de Köpkesmert 8. In het leven moeten wij mensen alsmaar keuzes maken alleen op het einde van het leven schijnt die keuzevrijheid af te nemen 9 10

6 Inloop middag en inschrijven nieuwe leerlingen basisscholen Bergen Alle nieuwe leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom om op de basisscholen in Bergen een kijkje te komen nemen. Op dinsdag 20 januari staan de deuren van de drie basisscholen in Bergen open! De scholen, zoals hier onder genoemd, geven u graag de gelegenheid om: van 13.15u 15.15u of van 16.30u 17.30u (helaas ziet u de school dan niet in bedrijf) een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven of informatie te vragen. r.k. Basisschool St. Jozef Pieter de Hooghstraat ES Nw Bergen tel r.k. Basisschool Maria Kerkstraat AJ Bergen tel De Klimop Openbare Dalton basisschool Pieter de Hooghstraat ES Nw Bergen tel Het inschrijven van nieuwe leerlingen: Het inschrijven is bedoeld voor alle kinderen die tussen1 juli 2015 en 1 juli jaar worden. Inschrijfformulieren kunt u meenemen op de school of downloaden vanaf de website van de betreffende school. De school heeft naast het inschrijfformulier ook een kopie nodig van het identiteitsbewijs van uw kind. De inschrijfformulieren aub inleveren vóór 31 januari op de door u gekozen school

7 Secretariaat KBO Bergen t Pluspunt Jeroen Boschstraat GZ Bergen w.kbobergen.nl Nieuws van de KBO Als u deze Fontein leest is het nieuwe jaar 2015 al weer twee weken oud. Maar toch niet te laat om u allemaal namens de KBO Bergen een heel gelukkig en vooral ook gezond Nieuwjaar te wensen. Wij als KBO kunnen terugzien op een mooi en actief verenigingsjaar, dat we op 16 december met een sfeervolle Kerstviering in de Edith Stein Kapel hebben afgesloten. Het nieuwe jaar hebben we dit jaar geopend met een gezellige Nieuwjaarsborrel op 11 januari in Den Asseldonk, opgeluisterd door Die Berger Muzikanten. Het was dit jaar voor het eerst, dat we dit als KBO hebben georganiseerd om daarmee te onderstrepen hoe belangrijk het is, dat mensen elkaar blijven ontmoeten. Ook het komende jaar staan er weer tal van activiteiten op het programma naast uiteraard de vele vaste wekelijkse bijeenkomsten, zo als aangegeven in ons jaarprogramma van het Groene Boekje. Het nieuwe jaar is ook het jaar, dat een groot aantal zorgtaken zijn over gegaan van de landelijke overheid naar de Gemeente. Veel ouderen zijn aangewezen op WMO voorzieningen, zoals thuiszorg en allerlei middelen, die het mogelijk moeten maken om zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Was dit tot voor kort een verantwoordelijkheid van de centrale overheid in Den Haag, sinds 1 januari van dit jaar is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt daarbij is vooral dat op maat gesneden zorg verleend kan worden. De KBO, als grootste belangenbehartiger van ouderen in Nederland, is landelijk steeds nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van dit proces van decentralisatie. En natuurlijk zal de KBO nu ook de vinger aan de pols blijven houden nu per 1 januari 2015 de nieuwe WMO wet daadwerkelijk van kracht geworden is. Nu moet gaan blijken of de belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet namelijk, betere en meer op maat gesneden zorg, ook daadwerkelijk waar gemaakt gaat worden. Ook in onze gemeente

8 Te Huur Twee ruime paardenstallen inclusief hooi/stro, weidegang en gebruik van de rijbak (buiten). Locatie op de Halve Maan, Well. Nabij ruiterroutes en Reindersmeer. Bellen voor meer info mag op Mag ik deze dans van u? De vrijwilligers van Zorgcomplex Maasduinen Staete houden vrijdag 16 januari een dansavond voor bewoners en dansliefhebbers met of zonder partner in de regio. Het Bergmil Duo zorgt voor de juist muzikale omlijsting. Gezelligheid, bekenden ontmoeten en dansen; dat zijn de ingrediënten van deze dansavond. Entree 2,50 en de zaal is open vanaf uur

9 Rode Kruis afd. Bergen Lb is op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat onze huidige voorzitter is verhuisd buiten de gemeente. Bent U geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Onze huidige voorzitter is bereid U te helpen en te begeleiden naar uw nieuwe functie. Functie omschrijving: geeft leiding aan de afdeling en is formeel het eerste aanspreekpunt; vertegenwoordigt samen met een ander bestuurslid de afdeling; leidt de bestuursvergaderingen, de algemene (leden)vergadering en andere afdelingsbijeenkomsten bewaakt de voortgang van bestuursactiviteiten; stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken en activiteiten in de afdeling in overleg met de betreffende taakveldbestuursleden. Functie eisen: ideeën en feiten helder presenteren; beslissingen nemen; zorgdragen voor besluitvorming waaraan iedereen zijn bijdrage levert; de voortgang van activiteiten bewaken en controleren; prioriteiten stellen. en heeft bij voorkeur affiniteit met PR Voor informatie en reacties betreffende bovenstaande functie kunt u het beste contact opnemen via Frans Zegers Het bestuur

10 Beste ZijActiefleden, Vanaf 2015 kunnen leden gebruik maken van een individueel cursusaanbod, dat bestaat uit e- learning modules. Dit enorm brede aanbod van zeer toegankelijke cursussen biedt mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor je carrière of een nieuwe- start in het arbeidsproces. Op zaterdagmiddag 24 januari 2015 organiseert ZijActief Limburg van tot uur een uitdagend minisymposium voor de lancering van de ZijActief Academie. In een boeiende bijeenkomst maak je kennis met de ZijActief Academie, maar kun je ook luisteren naar de lezing van coach, trainer, consultant en auteur Wassili Zafiris. Een enorm inspirerende persoonlijkheid, die jullie gegarandeerd een middag bezorgt om niet snel te vergeten! Het programma is van uur De kick-off bijeenkomst vindt plaats in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 in Roermond. Het Forum is eenvoudig bereikbaar vanuit de A73 en N280. Parkeren is gratis op de grote parkeerplaats voor het gebouw. Aanmelden kan rechtstreeks bij het servicebureau van ZijActief Limburg via vóór vrijdag 16 januari De kosten bedragen voor leden 12,50 en voor niet-leden 17,50. Na aanmelding krijg je een mailtje met daarin bevestiging en IBAN om de kosten te voldoen. Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen met het servicebureau via Iedereen is welkom! Vrouwen en mannen, leden en niet-leden, jong en oud. We hopen op een grote opkomst voor deze inspirerende kick-off bijeenkomst! Tot ziens op één van onze activiteiten, bestuur ZijActief afd. Bergen

11 Lees en ontmoet! Jac Kersten vertelt reisverhalen in bibliotheek Bergen Jac Kersten uit Bergen heeft vele reizen gemaakt in de afgelopen 20 jaar. Naar onder andere Oostenrijk, Noordkaap, Rome, St. Petersburg. Jac komt over deze vele reizen vertellen op 20 januari in de bibliotheek van Bergen. Jac Kersten was adjunct directeur van de vroegere MAVO te Bergen en is op latere leeftijd reizen gaan organiseren. Benieuwd? Kom luisteren op 20 januari vanaf uur. De toegang is gratis. Voorlezen aan peuters en kleuters in bibliotheek Bergen Oortjes open, wij gaan weer voorlezen! In verband met de Nationale Voorleesdagen wordt er op woensdag 21 januari vanaf uur voorgelezen door Ingrid van Elst, de leesconsulent van BiblioPlus, die regelmatig op alle basisscholen in de gemeente Bergen komt. Elke eerste vrijdag van de maand wordt er door een medewerker van de bibliotheek voorgelezen aan peuters en kleuters van uur. Ouders, opa's, oma's en de oppas zijn van harte welkom met de peuters en kleuters, de koffie staat altijd klaar. Het eerstvolgende voorleeshalfuurtje is weer op 3 februari. Voorlezen is voor kinderen leuk en leerzaam. Kinderen die al vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen hebben daar hun hele leven profijt van. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. En waar kan dat beter dan in een bibliotheek vol met boeken

12 Uitslag 38 e loterij kerstzaalvoetbaltoernooi Kleur: blauw 6 voetbal 602 trainingsshirt rood 39 scheenbeschermers 618 sportbroek blauw 43 scheenbeschermers 653 trainingsbroek blauw 88 sportshirt zwart 696 sporttas 101 Barcelonashirt 715 cadeaubon Van Neerven sport 124 voetbal 741 cadeaubon Van Neerver sport 133 sportshirt 777 voetbal 189 voetbalsokken zwart 787 sportshirt 214 handdoek 823 sporttas 241 bloemenbon 840 bloemenbon 270 voetbalsokken zwart 858 sportschoen maat voetbal 885 sportshirt 323 voetbal 901 sportsokken 357 voetbal 916 sportshirt blauw 384 voetbal 957 bloemenbon 409 voetbalsokken zwart 992 trainingspak blauw 427 cadeaubon Van Neerven sport 438 sportbroek zwart 495 voetbalsokken zwart 510 sportshirt 543 voetbal 562 voetbal 590 voetbal Bouwbedrijf Fa. Koenen & Zn. is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw, renovatie, mindervalide toepassingen, maar ook de kleinere verbouwingen worden naar uw wensen gerealiseerd. Tevens kunnen wij voor u de aanvragen regelen betreft de welstand en omgevingsvergunning dus één bedrijf vanaf uw plannen tot aan de oplevering. Tevens kunt u bij ons terecht voor een gebouwenscan. Met infrarood sporen wij isolatielekken, koudebruggen, Lekkages, en vochtproblemen op. Meer informatie: Tel: Website: Prijzen ophalen bij Hans Hermens Frans Halststraat 18 te Bergen na uur. Telefoonnummer

13 Nieuwjaarsactie ZijActief afdeling Bergen ZijActief afdeling Bergen is een vrouwenvereniging voor alle vrouwen in de regio van Bergen. Maandelijks organiseert zij velerlei activiteiten, van creatieve avonden tot informatieve avonden, van sportieve uitstapjes tot mooie excursies. Een grote variatie van aanbod, voor ieder wat wils. De avondactiviteiten zijn op woensdagavond in het Veerhuis in Aijen en beginnen om uur. Wil jij ook af en toe samen met andere vrouwen uit jouw eigen omgeving leuke dingen ondernemen, meld je dan nu aan bij ZijActief afdeling Bergen. Dat kan via of bij Renata Weijs, tel.nr Hier kun je ook terecht voor vragen over ZijActief. Op onze website is ook veel informatie te vinden. Autorijschool Hay Mulders Word je lid in januari of februari van dit jaar, dan betaal je voor 2015 slechts 15,00 contributie in plaats van de gebruikelijke 32,50 voor een heel jaar. Graag tot ziens bij ZijActief afdeling Bergen Groenekruissingel AG Bergen Wij Lessen in Venlo (Ook verkorte rijopleiding) Bel voor info: /

14 Praktijk voor Hypnotherapie Bergen Gespecialiseerd in stoppen met roken en afvallen WIL JIJ OOK STOPPEN MET ROKEN of MEER DAN 20 KILO AFVALLEN Ben je gemotiveerd maar is het je tot nu toe niet gelukt? Bel of mail me: Wim Gerdes tel Consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekering 27 28

15 Te koop bouwkavels Gelegen in het prachtige natuurgebied Bargapark in Bergen kavels vanaf 1045 m2 prijzen 105,-- v.o.n. info: Maaskant Beheer & Ontwikkeling BV

16 Maak kennis met de boeiende onderwaterwereld Vraag je je wel eens af hoe de wereld onder water uitziet? Welke kleurrijke, nieuwsgierige vissen daar rondzwemmen? En welke bijzondere planten er op de bodem van de zee leven? Leer dan duiken bij duikclub Najade in Nieuw Bergen

17 Getuigen gezocht Aanrijding maandagochtend 29 december rond uur Nieuwe parkeerplaats achter het gemeentehuis Maandagochtend 29 december is onze auto ernstig beschadigd terwijl hij geparkeerd stond op de parkeerplaats achter het gemeentehuis in Nieuw Bergen. Even ter herinnering: Maandag 29 december was de maandag na de kerst, er lag die dag veel sneeuw en het was glad. Wij hebben onze zwarte audi rond uur geparkeerd direct achter het gemeentehuis aan de kant van de doorgang naar de Jan Linders (ongeveer 5 parkeerplaatsen van de doorgang). Op dat moment stond er naast ons een kleine lichtgroene auto geparkeerd van een ouder model met Nederlands kenteken. De auto had niet ver gereden want er lag nog sneeuw op het dak en zal dus waarschijnlijk afkomstig zijn uit Bergen of omgeving. Bij terug komst van het boodschappen doen (even na 12 uur) was onze auto aan één kant ernstig beschadigd. Dit was de kant waar de groene auto had gestaan die inmiddels was weggereden. Een schade-expert heeft de schade geraamd op ruim 2000 euro en heeft als oorzaak het langsschuren van een bumper door een uitdraaiende auto vast gesteld. Hoewel wij uiteraard niet zeker zijn van het feit dat dit gebeurd is door de bestuurder van de lichtgroene auto komen wij daar uiteraard wel graag mee in contact. Ook vragen wij getuigen die maandagochtend 29 december iets gezien hebben (misschien vanuit het gemeentehuis) zich bij ons of bij de politie te melden. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: Bedankt voor uw medewerking

18 TOT 16 % RENDEMENT MET ZONNEPANELEN ADVIES VERKOOP MONTAGE VRAAG NU DE BTW OP DE AANSCHAF EN INSTALLA- TIE TERUG. PROFITEER TOT 1 JULI 2015 OP VERLAAGDE BTW OP MONTAGE VAN 6 %. Diverse omvormers leverbaar zoals Omniksol nu met 10 jaar garantie. Delta Solivia omvormers met 10 jaar garantie. Micro omvormers van Enphase met 20 jaar garantie. Nieuw zijn de smart panelen van JA Solar met geïntegreerde optimizer. De oplossing bij daken met tijdelijke of gedeeltelijke schaduw. Ook leverbaar Yingli Panda panelen met een extra hoog rendement. Nieuw bij ons flatfix fusion montagesysteem voor op platte daken. Jeroen Boschstraat 21, 5854 CZ Nieuw Bergen Telefoon O Mobiel Volg ons op Facebook ZOrgeloos ZOnnepanelen 35 36

19 Drogisterij Simone Mosaique 17, Nieuw Bergen Ons assortiment: - Pakketten versturen - Aangetekend versturen - Post- en pakketzegels - Beltegoed - MoneyGram - Kenteken overschrijven/ schorsen - Enveloppen en verzenddozen - Diversen cadeau bonnen zoals, Bioscoopbon, Boekenbon, VVV-bon En nog veel meer cadeaubonnen 37 38

20 Onze aanbiedingen Dinsdag: Rozijnen bollen 5 halen 4 betalen Woensdag: Duitse broodjes 5 halen 4 betalen Zaterdag: ronde broodjes 5 halen 4 betalen Van donderdag t/m zaterdag Pecannoot broodjes 5 halen 4 betalen Uw Ambachtelijke Bakker Brood- en Banketbakkerij DE KOEKOEK Pieter Breugelstraat 62 Nieuw Bergen Tel Wij zijn s maandags gesloten

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove)

Huisartsenpost HOV (spoedpost) Nistelrodenseweg 10, 5406PT Uden 0900-8860 (ziekenhuis Bernhove) Huisartsenpraktijk Wolters en van Ravenswaay Afspraken: 272155 Spreekuren Volkel: Zonder afspraak: 08.15-09.00 u; Afspraakspreekuur: 10.00-11.30 u., 's middags alleen in overleg Spreekuren Odiliapeel:

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN HAPS

OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN HAPS 45 e JAARGANG NUMMER 22 - VRIJDAG 21 NOVEMBER 2014 OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN HAPS Op zaterdag 29 november aanstaande wordt in Haps de 1 ste editie van onze dorpskwis Samen kom d r Uut 2014 gehouden.

Nadere informatie

50 jaar Bakkerij Bakker. Twee jaar... websites. drukwerk. ZONDAG 6 FEBRUARI DJ MAARTEN Aanvang 18.00 uur. opmaak. ideevormgeving

50 jaar Bakkerij Bakker. Twee jaar... websites. drukwerk. ZONDAG 6 FEBRUARI DJ MAARTEN Aanvang 18.00 uur. opmaak. ideevormgeving JANUARI 2005 Limmen wordt weer Gorteldonk Carnavalsprogramma van de Uylenspieghels Zaterdag 29 januari Nog even en dan barst het carnaval los in Gorteldonk. Zaterdag 29 januari is het de beurt aan de 45

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief maart / april / mei 2014 _nr. in dit nummer onder andere: _Heerenveen-midden in beweging met o.a. sloop Bornego College _de Kempenaer actief vele (nieuwe) activiteiten wijkkrant voor en door bewoners van

Nadere informatie

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende q q KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende Waarom De Zonnewende? @kbsdezonnewende Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal

Nadere informatie

Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt

Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt December is de maand van de donkere dagen. Van eten en drinken en vaak te volle magen. Maar onthoudt één ding goed: Je weet dat het niet moet! Dus in t nieuwe jaar, dan ook niet klagen. De redactie van

Nadere informatie

INHOUD. maart 2013 nummer 3803

INHOUD. maart 2013 nummer 3803 Redactie: Anita Jansen, Ben van Dooren, José Hoeks Correspondentieadres: Hoeverstraat 14 5563 AJ Westerhoven Telefoon 040-2044153 mikmakwesterhoven@gmail.com Bank: Rabobank Bergeijk Rekeningnummer 10.64.10.008

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang.

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang. Jaargang 48 nummer 04 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond April-Mei 2015 INFORMATIEAVOND INRICHTINGSPLAN DE KERN Graag nodigen we u uit voor de informatieavond over de voorgenomen maaiveld inrichting

Nadere informatie

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie?

Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? ZOMER 2012 Ontmoeting 2 Gaan wij op in of naar de nieuwe parochie? Die vraag komt de komende periode nadrukkelijk aan de orde. Op het eerste gezicht lijken die twee dingen hetzelfde, maar er is denk ik

Nadere informatie

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders,

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders, 4e jaargang Nr. 1 27 augustus 2015 Beste ouders, Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Met ingang van deze jaargang worden de nieuwsbrieven ook via de website aangeboden, onder de tab

Nadere informatie

Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners,

Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners, Jaargang 3 nr. 2 juli 2004 Blerick Hout-Blerick Geachte wijkbewoners, Ik hoor u al denken, daar is hij eindelijk! Inderdaad, een aantal weken later, i.v.m. het faillissement van de drukker, Maar deze krant

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Een echte dagschotel gaat op zoek naar het extreme

Een echte dagschotel gaat op zoek naar het extreme Gemeentelijke informatie op pagina 12 t/m 16 18e jaargang nr. 4 2 februari 2013 Oplage: 8.700 Verspreiding: wekelijks Hoogeloon Netersel Uitgave: Localprint Broekstraat 26 5571 KK Bergeijk Tel. 0497-550200

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

GRATIS. In tegenstelling tot de bovenvermelde. Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling.

GRATIS. In tegenstelling tot de bovenvermelde. Alexberg is Carla Dor de vaste medewerkster voor deze afdeling. het Verschijnt tweewekelijks INHOUD Gebruik SelectaDNApakket niet altijd gratis Ongeveer 1800 bewoners in de Haagse Beemden zullen in het kader van buurtpreventieprojecten een set SelectaDNA ontvangen.

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011

Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 Nieuw Achtentwintigste jaargang nr. 10 december 2011 De voorbereiding naar Kerstmis beleef ik dit jaar anders, dat wil ik best bekennen. Dat heeft vooral te maken met de onlangs intens beleefde heropening

Nadere informatie

10 oktober 2011 NR 17

10 oktober 2011 NR 17 10 oktober 2011 NR 17 Stichting 10 oktober 2011 NR 17 Gemeenschapsblad Aarle-Rixtel www.gemeenschapsblad.nl Jaargang 41 Oplage 2500 STICHTINGSBESTUUR: Jan den Mulder, Lieshoutseweg 26 382067 Cisca Verschuuren

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie