Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen"

Transcriptie

1 KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot uur op zaterdag 17 januari a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de In een envelop kan natuurlijk ook nog steeds. Nu ook op internet Fonteintjes uitsluitend contant: 1/3 pagina 5,5 hoog x 13 cm breed 2,50 1/2 pagina 8,5 hoog x 13 cm breed 3,50. Indien mogelijk graag per mail. Het bedrag van het g de Fonteintje graag in een envelop o.v.v. in de brievenbus doen op het redactie adres. Bedrijfs- en onroerend goed advertenties aanleveren in kleur of grijstinten per uiterlijk zaterdag u. (N.B. Bedrijfsadvertenties worden geplaatst als hier ruimte voor is) Nieten en vouwen in Den Asseldonk, Jeroen Boschstraat 32, Nieuw Bergen. Donderdag 22 januari avondploeg uur bij verhindering tel Heeft u klachten over de bezorging neem dan donderdagmorgen meteen contact op met Axender verspreidingen in Cuijk. Tel Redactie/secretariaat De Fontein: van Baerlestraat BC Nieuw Bergen Tel De laatste Fontein van 2014 verschijnt 28 januari a.s. Publicaties onder voorbehoud van druk en typefouten Oplage 2450 ex. Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen 36e jaargang nr januari

2 Spoedgevallen tijdens werkdagen s avond, s nachts, weekend en feestdagen ( 0,10 per minuut) Verloopt via huisartsenpost Boxmeer Afspraken ma. t/m vr. van 8.00 u. tot u Afsprakenlijn niet bereikbaar van u u. en u u. i.v.m. overleg tussen artsen en assistenten. Bloedafname Vie Curi Medisch Centrum wordt bloedafname regio Noord-Limburg verzorgd. Prik en openingstijden Maasduinenstaete, woe u. tot 8.30 u. en vrij tot 9.30 u. Elke dag bloed bij de prikservice van het Maasziekenhuis Pantein Boxmeer. Ma. t/m vrij. in Den Asseldonk, van 8.00 tot 8.20 u. Bureau communicatie Pantein tel SERVICE APOTHEEK MAASDUINEN Keulerstraat 30a Nieuw-Bergen T : / Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur zaterdag uur Met uw spoedrecept kunt u buiten openingstijden terecht bij Apotheek Maasheggen in het Maasziekenhuis. Tel: Herhaalmedicatie vandaag besteld kunt u pas overmorgen afhalen. Wilt u tijdig uw herhaalrecepten aanvragen? Wij geven u graag informatie en advies over uw geneesmiddelen. Uw Apotheekteam. DAC Maas & Niers Dierenartsenpraktijk Bergen J. Boschstraat CZ Nieuw-Bergen Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag uur Overige tijden volgens afspraak. Voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar Balie geopend van maandag t/m vrijdag uur Tel of Proteion Thuiszorg Noord-Limburg Kennedyplein VH Venray Klantenservice tel Groene Kruis Postbus AR Venlo Tel uur per dag bereikbaar Centrum voor Jeugd en Gezin Bergen: telefoon Groene Kruis Kraamzorg Noord Limburg Vrijwillige Thuishulp Noord-Limburg Contactpersoon Bergen e.o. Ida Basten Buurtzorg Bergen, verpleging & verzorging, Kwaliteit door kleinschaligheid Tel Buurtdiensten hulp in en om huis Tel Bureau Maria Contactpersoon Toos Reiniers Tel mail Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) maandag t/m vrijdag van 8.30 u tot u op telefoonnummer Postadres : Van Bergenstraat BN Nieuw-Bergen Voorzitter : Ernst Grosfeld Secretariaat : Frans Zegers Bijzondere Vakanties : Diny Hesen Opleidingen : Richard Cuijpers Website : Welfare : Gonny Knoops Uw wens is onze zorg

3 Van de redactie Een nieuw jaar is weer begonnen, 2015 is een bijzonder jaar voor De Fontein. Op 10 januari 1980 kwam de eerste De Fontein uit in de dorpen Bergen, Nieuw-Bergen, Aijen en Heukelom. Een mededelingenblad voor de verenigingen en iedereen die iets kwijt wilde. In de begin jaren toen er nog geen adverteerders waren, werd er aan de mensen in de dorpen een vrijwillig bijdrage gevraagd, zodat de vrijwilligers die toen het blad maakten dit konden blijven doen. Nu 35 jaar later en veel uitgaves verder danken wij onze adverteerders voor plaatsingen en maken onze vrijwilligers nog steeds met veel plezier De Fontein. In de loop van het jaar zullen wij een stukje historie van De Fontein plaatsen. Zijn er nog (oud) vrijwilligers die een leuk verhaal hebben dan zouden wij het leuk vinden om dit te horen. 5 6

4 Stichting Vogelasiel Bergen-L Siebengewaldseweg PD Bergen-L tel of website Erkend Vogelasiel voor opvang en revalidatie van zieke en gewonde vogels. Na telefonisch overleg kunt u vogels en (kleine) huisdieren op bovenstaand adres aanleveren. Bij de ingang is een opvangbox geplaatst die regelmatig wordt gecontroleerd. Voor een kleine onkostenvergoeding kunt u soms ook huisdieren overnemen. Maandag uur Aijen of Heukelom Dinsdag uur Edith Stein Woensdag uur Petruskerk Donderdag uur Edith Stein Zaterdag uur Edith Stein Zaterdag uur Petruskerk Zondag uur Edith Stein Kerkstraat AK Bergen Gezinsbijdragen Postbank NL48INGB RABO NL15RABO ABN-AMRO NL03ABNA Bij schutterij Sint Petrus kunt u elke zaterdag van tot uur terecht voor gratis in leveren van oud ijzer (ook blik). De container staat bij ons schietterrein nabij het parkeerterrein van sportpark De Venhorst. Industrieterrein De Flammert. Heeft u geen vervoer of is de partij te groot, belt u ons even, dan komen wij het bij u ophalen. Contactpersonen: Mat Mulders tel: / Cees van Haperen tel BIJ VOORBAAT DANK. Bij Country Club Mountain-Hill zijn nieuwe leden welkom. Jong of Oud, iedereen kan het leren, het is een leuke ontspanning die ook nog goed is voor je conditie. Kom vrij blijvend op een lesavond kijken. Iedere dinsdagavond van uur tot uur. Café Zaal de Heidebloem, Gochsedijk 4, Siebengewald. Informatie bij Pieter en Ans Driessen, Tel /

5 Een Nieuw Jaar Het jaar 2015 is een bijzonder jaar in ons land vanwege de veranderingen op het gebied van zorg. De zorg gaat van het Rijk naar de Gemeente en dat zal heel vergaande gevolgen hebben, waar mensen nog weinig inzicht in hebben. De kern van de Zorg zal moeten zijn, dat mensen weer oog krijgen en hebben voor degenen die heel dichtbij hen leven, relationeel, alsook ruimtelijk. Veel is al in gang gezet om die overgang goed te laten verlopen, echter de vinger zal aan de pols gehouden moeten worden. Er zullen zich waarschijnlijk veel onverwachte situaties voordoen, die om oplossingen vragen. In Bergen zullen wij als parochie in deze veranderingen moeten gaat staan, immers de Kerk is bij uitstek de plaats waar mensen naar elkaar moeten omzien en waar de helpende hand steeds aanwezig moet zijn. Dat is de opdracht en de roeping die in de doop is meegegeven. Wij hebben het verleerd en zijn massaal naast elkaar gaan leven en veel zorg werd overgelaten aan de staat en overheid. Wij zijn de zorg gaan beschouwen als een recht, als water uit de kraan. En dat moet anders worden. Het komende jaar zullen wij bekijken in de parochie op welke manier de Kerk een bijdrage kan leveren in het hele zorggebeuren. Met name door ruimten ter beschikking te stellen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een inloophuis of huis om te buurten. Na alle verbouwingen en verfraaiingen mogen wij nu bouwen aan de gemeenschap, vanuit specifieke hoek. Een ander punt voor het nieuwe jaar is de geldwerving om de parochie en met name al die gebouwen in stand te houden. Wij zijn gestart met een Sponsoractie. Mensen ontvangen via de Wijkcontactpersonen een brief met het verzoek om maximaal 50,- te sponsoren. Van belang is niet de hoogte van het bedrag, maar dat veel mensen meedoen. Dat geeft betrokkenheid en samenhang. Het gaat om de leefbaarheid van het dorp en daaraan wil de Kerk en parochie haar bijdrage leveren in Wist u dat 1. zijn overl.: Lia Sterenborg (69j), Pieter Breughelstr. 20; Truus Supheert (74j), Gerardus Mandersstr. 24; Nel Hesen-Jansen (99j) Maasduinen Staete. 2. In het jaar 2014 zijn in onze kerken 37 kinderen gedoopt, 21 dopelingen uit de parochie en 16 dopelingen van elders. 3. in het jaar 2014 zijn 5 bruidsparen gezegend in hun huwelijk 4. in het jaar 2014 zijn 50 mensen in onze parochie overleden: 15 van hen zijn begraven en 35 gecremeerd.. Van de 50 gestorvenen hebben er 27 de Ziekenzalving ontvangen. 5. In 2014 hebben 27 kinderen hun Eerste Communie gedaan en zijn 17 kinderen gevormd. 6. er zijn 3 nieuwe wijkcontactpersonen begonnen in onze parochie: Mariet Minten uit de Oude Bergse Heide 9 voor de straten: Bergse Heide, Oude Bergse Heide en Heidepad; Toos Schallmaier uit de Meeuwstraat 9 voor de straten: Murseltseweg en de Sint Petrusstraat 1 t/m 14; Ria Rutten uit de Vossenlaan 33 voor de straten: Paulus Potterstraat en de Pieter Mondriaanstraat. 7. op 17 januari wordt het feest gevierd van Anthonius Abt.. Wij vieren dat op de dag zelf en wel in Heukelom in de Anthonius Abt kapel met een H. Mis om 9.00uur en in de kapel van Aijen met een H. Mis om 10.00uur, aansl. is de Köpkesmert 8. In het leven moeten wij mensen alsmaar keuzes maken alleen op het einde van het leven schijnt die keuzevrijheid af te nemen 9 10

6 Inloop middag en inschrijven nieuwe leerlingen basisscholen Bergen Alle nieuwe leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom om op de basisscholen in Bergen een kijkje te komen nemen. Op dinsdag 20 januari staan de deuren van de drie basisscholen in Bergen open! De scholen, zoals hier onder genoemd, geven u graag de gelegenheid om: van 13.15u 15.15u of van 16.30u 17.30u (helaas ziet u de school dan niet in bedrijf) een kijkje te komen nemen, de sfeer te proeven of informatie te vragen. r.k. Basisschool St. Jozef Pieter de Hooghstraat ES Nw Bergen tel r.k. Basisschool Maria Kerkstraat AJ Bergen tel De Klimop Openbare Dalton basisschool Pieter de Hooghstraat ES Nw Bergen tel Het inschrijven van nieuwe leerlingen: Het inschrijven is bedoeld voor alle kinderen die tussen1 juli 2015 en 1 juli jaar worden. Inschrijfformulieren kunt u meenemen op de school of downloaden vanaf de website van de betreffende school. De school heeft naast het inschrijfformulier ook een kopie nodig van het identiteitsbewijs van uw kind. De inschrijfformulieren aub inleveren vóór 31 januari op de door u gekozen school

7 Secretariaat KBO Bergen t Pluspunt Jeroen Boschstraat GZ Bergen w.kbobergen.nl Nieuws van de KBO Als u deze Fontein leest is het nieuwe jaar 2015 al weer twee weken oud. Maar toch niet te laat om u allemaal namens de KBO Bergen een heel gelukkig en vooral ook gezond Nieuwjaar te wensen. Wij als KBO kunnen terugzien op een mooi en actief verenigingsjaar, dat we op 16 december met een sfeervolle Kerstviering in de Edith Stein Kapel hebben afgesloten. Het nieuwe jaar hebben we dit jaar geopend met een gezellige Nieuwjaarsborrel op 11 januari in Den Asseldonk, opgeluisterd door Die Berger Muzikanten. Het was dit jaar voor het eerst, dat we dit als KBO hebben georganiseerd om daarmee te onderstrepen hoe belangrijk het is, dat mensen elkaar blijven ontmoeten. Ook het komende jaar staan er weer tal van activiteiten op het programma naast uiteraard de vele vaste wekelijkse bijeenkomsten, zo als aangegeven in ons jaarprogramma van het Groene Boekje. Het nieuwe jaar is ook het jaar, dat een groot aantal zorgtaken zijn over gegaan van de landelijke overheid naar de Gemeente. Veel ouderen zijn aangewezen op WMO voorzieningen, zoals thuiszorg en allerlei middelen, die het mogelijk moeten maken om zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Was dit tot voor kort een verantwoordelijkheid van de centrale overheid in Den Haag, sinds 1 januari van dit jaar is het een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt daarbij is vooral dat op maat gesneden zorg verleend kan worden. De KBO, als grootste belangenbehartiger van ouderen in Nederland, is landelijk steeds nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van dit proces van decentralisatie. En natuurlijk zal de KBO nu ook de vinger aan de pols blijven houden nu per 1 januari 2015 de nieuwe WMO wet daadwerkelijk van kracht geworden is. Nu moet gaan blijken of de belangrijkste doelstelling van de nieuwe wet namelijk, betere en meer op maat gesneden zorg, ook daadwerkelijk waar gemaakt gaat worden. Ook in onze gemeente

8 Te Huur Twee ruime paardenstallen inclusief hooi/stro, weidegang en gebruik van de rijbak (buiten). Locatie op de Halve Maan, Well. Nabij ruiterroutes en Reindersmeer. Bellen voor meer info mag op Mag ik deze dans van u? De vrijwilligers van Zorgcomplex Maasduinen Staete houden vrijdag 16 januari een dansavond voor bewoners en dansliefhebbers met of zonder partner in de regio. Het Bergmil Duo zorgt voor de juist muzikale omlijsting. Gezelligheid, bekenden ontmoeten en dansen; dat zijn de ingrediënten van deze dansavond. Entree 2,50 en de zaal is open vanaf uur

9 Rode Kruis afd. Bergen Lb is op zoek naar een nieuwe voorzitter, omdat onze huidige voorzitter is verhuisd buiten de gemeente. Bent U geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Onze huidige voorzitter is bereid U te helpen en te begeleiden naar uw nieuwe functie. Functie omschrijving: geeft leiding aan de afdeling en is formeel het eerste aanspreekpunt; vertegenwoordigt samen met een ander bestuurslid de afdeling; leidt de bestuursvergaderingen, de algemene (leden)vergadering en andere afdelingsbijeenkomsten bewaakt de voortgang van bestuursactiviteiten; stimuleert, begeleidt en bewaakt de uitvoering van taken en activiteiten in de afdeling in overleg met de betreffende taakveldbestuursleden. Functie eisen: ideeën en feiten helder presenteren; beslissingen nemen; zorgdragen voor besluitvorming waaraan iedereen zijn bijdrage levert; de voortgang van activiteiten bewaken en controleren; prioriteiten stellen. en heeft bij voorkeur affiniteit met PR Voor informatie en reacties betreffende bovenstaande functie kunt u het beste contact opnemen via Frans Zegers Het bestuur

10 Beste ZijActiefleden, Vanaf 2015 kunnen leden gebruik maken van een individueel cursusaanbod, dat bestaat uit e- learning modules. Dit enorm brede aanbod van zeer toegankelijke cursussen biedt mogelijkheden voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor je carrière of een nieuwe- start in het arbeidsproces. Op zaterdagmiddag 24 januari 2015 organiseert ZijActief Limburg van tot uur een uitdagend minisymposium voor de lancering van de ZijActief Academie. In een boeiende bijeenkomst maak je kennis met de ZijActief Academie, maar kun je ook luisteren naar de lezing van coach, trainer, consultant en auteur Wassili Zafiris. Een enorm inspirerende persoonlijkheid, die jullie gegarandeerd een middag bezorgt om niet snel te vergeten! Het programma is van uur De kick-off bijeenkomst vindt plaats in Congrescentrum Het Forum, Elmpterweg 50 in Roermond. Het Forum is eenvoudig bereikbaar vanuit de A73 en N280. Parkeren is gratis op de grote parkeerplaats voor het gebouw. Aanmelden kan rechtstreeks bij het servicebureau van ZijActief Limburg via vóór vrijdag 16 januari De kosten bedragen voor leden 12,50 en voor niet-leden 17,50. Na aanmelding krijg je een mailtje met daarin bevestiging en IBAN om de kosten te voldoen. Mocht je vragen hebben, dan kun je uiteraard contact opnemen met het servicebureau via Iedereen is welkom! Vrouwen en mannen, leden en niet-leden, jong en oud. We hopen op een grote opkomst voor deze inspirerende kick-off bijeenkomst! Tot ziens op één van onze activiteiten, bestuur ZijActief afd. Bergen

11 Lees en ontmoet! Jac Kersten vertelt reisverhalen in bibliotheek Bergen Jac Kersten uit Bergen heeft vele reizen gemaakt in de afgelopen 20 jaar. Naar onder andere Oostenrijk, Noordkaap, Rome, St. Petersburg. Jac komt over deze vele reizen vertellen op 20 januari in de bibliotheek van Bergen. Jac Kersten was adjunct directeur van de vroegere MAVO te Bergen en is op latere leeftijd reizen gaan organiseren. Benieuwd? Kom luisteren op 20 januari vanaf uur. De toegang is gratis. Voorlezen aan peuters en kleuters in bibliotheek Bergen Oortjes open, wij gaan weer voorlezen! In verband met de Nationale Voorleesdagen wordt er op woensdag 21 januari vanaf uur voorgelezen door Ingrid van Elst, de leesconsulent van BiblioPlus, die regelmatig op alle basisscholen in de gemeente Bergen komt. Elke eerste vrijdag van de maand wordt er door een medewerker van de bibliotheek voorgelezen aan peuters en kleuters van uur. Ouders, opa's, oma's en de oppas zijn van harte welkom met de peuters en kleuters, de koffie staat altijd klaar. Het eerstvolgende voorleeshalfuurtje is weer op 3 februari. Voorlezen is voor kinderen leuk en leerzaam. Kinderen die al vanaf het prille begin met boeken in aanraking komen hebben daar hun hele leven profijt van. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. En waar kan dat beter dan in een bibliotheek vol met boeken

12 Uitslag 38 e loterij kerstzaalvoetbaltoernooi Kleur: blauw 6 voetbal 602 trainingsshirt rood 39 scheenbeschermers 618 sportbroek blauw 43 scheenbeschermers 653 trainingsbroek blauw 88 sportshirt zwart 696 sporttas 101 Barcelonashirt 715 cadeaubon Van Neerven sport 124 voetbal 741 cadeaubon Van Neerver sport 133 sportshirt 777 voetbal 189 voetbalsokken zwart 787 sportshirt 214 handdoek 823 sporttas 241 bloemenbon 840 bloemenbon 270 voetbalsokken zwart 858 sportschoen maat voetbal 885 sportshirt 323 voetbal 901 sportsokken 357 voetbal 916 sportshirt blauw 384 voetbal 957 bloemenbon 409 voetbalsokken zwart 992 trainingspak blauw 427 cadeaubon Van Neerven sport 438 sportbroek zwart 495 voetbalsokken zwart 510 sportshirt 543 voetbal 562 voetbal 590 voetbal Bouwbedrijf Fa. Koenen & Zn. is gespecialiseerd in nieuwbouw, verbouw, renovatie, mindervalide toepassingen, maar ook de kleinere verbouwingen worden naar uw wensen gerealiseerd. Tevens kunnen wij voor u de aanvragen regelen betreft de welstand en omgevingsvergunning dus één bedrijf vanaf uw plannen tot aan de oplevering. Tevens kunt u bij ons terecht voor een gebouwenscan. Met infrarood sporen wij isolatielekken, koudebruggen, Lekkages, en vochtproblemen op. Meer informatie: Tel: Website: Prijzen ophalen bij Hans Hermens Frans Halststraat 18 te Bergen na uur. Telefoonnummer

13 Nieuwjaarsactie ZijActief afdeling Bergen ZijActief afdeling Bergen is een vrouwenvereniging voor alle vrouwen in de regio van Bergen. Maandelijks organiseert zij velerlei activiteiten, van creatieve avonden tot informatieve avonden, van sportieve uitstapjes tot mooie excursies. Een grote variatie van aanbod, voor ieder wat wils. De avondactiviteiten zijn op woensdagavond in het Veerhuis in Aijen en beginnen om uur. Wil jij ook af en toe samen met andere vrouwen uit jouw eigen omgeving leuke dingen ondernemen, meld je dan nu aan bij ZijActief afdeling Bergen. Dat kan via of bij Renata Weijs, tel.nr Hier kun je ook terecht voor vragen over ZijActief. Op onze website is ook veel informatie te vinden. Autorijschool Hay Mulders Word je lid in januari of februari van dit jaar, dan betaal je voor 2015 slechts 15,00 contributie in plaats van de gebruikelijke 32,50 voor een heel jaar. Graag tot ziens bij ZijActief afdeling Bergen Groenekruissingel AG Bergen Wij Lessen in Venlo (Ook verkorte rijopleiding) Bel voor info: /

14 Praktijk voor Hypnotherapie Bergen Gespecialiseerd in stoppen met roken en afvallen WIL JIJ OOK STOPPEN MET ROKEN of MEER DAN 20 KILO AFVALLEN Ben je gemotiveerd maar is het je tot nu toe niet gelukt? Bel of mail me: Wim Gerdes tel Consulten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekering 27 28

15 Te koop bouwkavels Gelegen in het prachtige natuurgebied Bargapark in Bergen kavels vanaf 1045 m2 prijzen 105,-- v.o.n. info: Maaskant Beheer & Ontwikkeling BV

16 Maak kennis met de boeiende onderwaterwereld Vraag je je wel eens af hoe de wereld onder water uitziet? Welke kleurrijke, nieuwsgierige vissen daar rondzwemmen? En welke bijzondere planten er op de bodem van de zee leven? Leer dan duiken bij duikclub Najade in Nieuw Bergen

17 Getuigen gezocht Aanrijding maandagochtend 29 december rond uur Nieuwe parkeerplaats achter het gemeentehuis Maandagochtend 29 december is onze auto ernstig beschadigd terwijl hij geparkeerd stond op de parkeerplaats achter het gemeentehuis in Nieuw Bergen. Even ter herinnering: Maandag 29 december was de maandag na de kerst, er lag die dag veel sneeuw en het was glad. Wij hebben onze zwarte audi rond uur geparkeerd direct achter het gemeentehuis aan de kant van de doorgang naar de Jan Linders (ongeveer 5 parkeerplaatsen van de doorgang). Op dat moment stond er naast ons een kleine lichtgroene auto geparkeerd van een ouder model met Nederlands kenteken. De auto had niet ver gereden want er lag nog sneeuw op het dak en zal dus waarschijnlijk afkomstig zijn uit Bergen of omgeving. Bij terug komst van het boodschappen doen (even na 12 uur) was onze auto aan één kant ernstig beschadigd. Dit was de kant waar de groene auto had gestaan die inmiddels was weggereden. Een schade-expert heeft de schade geraamd op ruim 2000 euro en heeft als oorzaak het langsschuren van een bumper door een uitdraaiende auto vast gesteld. Hoewel wij uiteraard niet zeker zijn van het feit dat dit gebeurd is door de bestuurder van de lichtgroene auto komen wij daar uiteraard wel graag mee in contact. Ook vragen wij getuigen die maandagochtend 29 december iets gezien hebben (misschien vanuit het gemeentehuis) zich bij ons of bij de politie te melden. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: Bedankt voor uw medewerking

18 TOT 16 % RENDEMENT MET ZONNEPANELEN ADVIES VERKOOP MONTAGE VRAAG NU DE BTW OP DE AANSCHAF EN INSTALLA- TIE TERUG. PROFITEER TOT 1 JULI 2015 OP VERLAAGDE BTW OP MONTAGE VAN 6 %. Diverse omvormers leverbaar zoals Omniksol nu met 10 jaar garantie. Delta Solivia omvormers met 10 jaar garantie. Micro omvormers van Enphase met 20 jaar garantie. Nieuw zijn de smart panelen van JA Solar met geïntegreerde optimizer. De oplossing bij daken met tijdelijke of gedeeltelijke schaduw. Ook leverbaar Yingli Panda panelen met een extra hoog rendement. Nieuw bij ons flatfix fusion montagesysteem voor op platte daken. Jeroen Boschstraat 21, 5854 CZ Nieuw Bergen Telefoon O Mobiel Volg ons op Facebook ZOrgeloos ZOnnepanelen 35 36

19 Drogisterij Simone Mosaique 17, Nieuw Bergen Ons assortiment: - Pakketten versturen - Aangetekend versturen - Post- en pakketzegels - Beltegoed - MoneyGram - Kenteken overschrijven/ schorsen - Enveloppen en verzenddozen - Diversen cadeau bonnen zoals, Bioscoopbon, Boekenbon, VVV-bon En nog veel meer cadeaubonnen 37 38

20 Onze aanbiedingen Dinsdag: Rozijnen bollen 5 halen 4 betalen Woensdag: Duitse broodjes 5 halen 4 betalen Zaterdag: ronde broodjes 5 halen 4 betalen Van donderdag t/m zaterdag Pecannoot broodjes 5 halen 4 betalen Uw Ambachtelijke Bakker Brood- en Banketbakkerij DE KOEKOEK Pieter Breugelstraat 62 Nieuw Bergen Tel Wij zijn s maandags gesloten

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 8 november a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e- mail defonteinbergen@live.nl. In

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 31 januari a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 22 augustus a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 2 november a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 16 mei a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In een

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 25 oktober a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 1 februari a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 12 april a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In een

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 30 november a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 14 november a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 5 oktober a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 15 februari a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e- mail defonteinbergen@live.nl.

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 13 juni a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In een

Nadere informatie

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 13 september a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e- mail defonteinbergen@live.nl.

Nadere informatie

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 11 oktober a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 2 februari a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 2 maart a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E-mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 25 mei a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In een

Nadere informatie

Proteion Thuiszorg Noord-Limburg Kennedyplein 18 5801 VH Venray Klantenservice tel. 0888-50000 www.thuiszorgnoordlimburg.nl

Proteion Thuiszorg Noord-Limburg Kennedyplein 18 5801 VH Venray Klantenservice tel. 0888-50000 www.thuiszorgnoordlimburg.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 30 augustus a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

www.defonteinbergen.nl

www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 15 maart a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In een

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 28 maart a.s. op het redactieadres. Van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur via de e-mail defonteinbergen@live.nl. In een

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl

Mededelingenblad voor: Nieuw-Bergen, Bergen, Heukelom & Aijen www.defonteinbergen.nl KOPIJ, FONTEINTJES & BERICHTEN Inleveren tot 12.00 uur op zaterdag 7 september a.s. bij de redactie, van Baerlestraat 8, 5854 BC Nieuw Bergen. Bij voorkeur aanleveren via de E- mail defonteinbergen@live.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN:

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN: Periode zaterdag 11 januari t/m vrijdag 17 januari 2013 34 e jaargang nr. 16 ALGEMEEN NIEUWS: Musicalgroep EigenWijs volop in voorbereiding musicalproductie: Houd jij ook zo van zingen, dansen en acteren?

Nadere informatie

Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten

Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten Afdeling Best Onze dagelijkse /wekelijkse activiteiten Inloopochtenden Van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur is er in het Rode Kruis-gebouw een inloopochtend met de mogelijkheid voor een

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

INFO! februari 2016. Nationale Voorleesdagen

INFO! februari 2016. Nationale Voorleesdagen INFO! Uitslag Gemeentelijke voorleeswedstrijd Op zaterdag 23 januari heeft namens onze school Maybritt Bomers meegedaan aan de kwartfinale voorleeswedstrijd bij bibliotheek te Didam. Ze heeft heel mooi

Nadere informatie

directie@kbsdetouwbaan.nl

directie@kbsdetouwbaan.nl Basisschool De Touwbaan Touwbaan 16 4901GG Oosterhout (NB) Tel.: 0162-453706 www.kbsdetouwbaan.nl info@kbsdetouwbaan.nl 22 oktober 2015 Het Knoopje Jaargang 10, nummer 2 Nieuws vanuit de directie Inhoud

Nadere informatie

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Bezoekadres: Discusworp 4 6225 XP Maastricht T: 043-350 45 00 www.maastrichtsport.nl www.maastrichtsport.nl INFORMATIE

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 11 02-02-2015 Bibliotheek op school Bibliotheek op school Voortgangsgesprekken

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus

Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Deel 2 Specifieke informatie over St. Franciscus Woon- en Zorgcentrum St. Franciscus in Coevorden bestaat al sinds 1958 en is het oudste katholieke woon- en zorgcentrum in Drenthe. In 2006 is het oude

Nadere informatie

4 september 2015 Extra Nummer

4 september 2015 Extra Nummer 4 september 2015 Extra Nummer Inhoud: Toch alvast een Polderik Inloopavond Campina schoolmelk Typecursus Centrum Jeugd en Gezin Heilig Hartkoor zoekt leden Try out sports Toch alvast een Polderik Vanwege

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE Februari 2014

MAANDINFORMATIE Februari 2014 MAANDINFORMATIE Februari 2014 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.startblokschiedam.nl /info.hetstartblok@primoschiedam.nl Ma 03 Di 04 Januari Week 6 09.30 uur Dramales

Nadere informatie

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013

locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 KlimtorenNieuws locatie Zomerweg groep 1-4 tel. 472785 - locatie Kerkstraat groep 5-8 tel. 473004 info@deklimtorendrempt.nl nr. 3 01-10-2013 In dit nummer: Informatieavonden Website Schoolfruit Schoolmelk

Nadere informatie

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief Januari 2016

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief Januari 2016 We wensen iedereen 365 dagen om te dromen te gaan en te komen te ontvangen en te geven en tussenin: gelukkig en gezond te leven! Januari 4: Weer naar school Luizencontrole 11: Start Cito afname 14: Studiedag;

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst

ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst ABC- folder Zelfstandig Wonen De Gelderhorst Versie januari 2013 Bewonerscommissie De Gelderhorst beschikt op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) over een eigen bewonerscommissie.

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 20 23 januari 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda 10 februari 19.30 uur-20.30 uur Informatieavond voor ouders van toekomstige 4-jarigen die een schoolkeuze moeten maken 12 februari 9.00 uur- 11.00 uur Open huis voor ouders van toekomstige 4-jarigen

Nadere informatie

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015

Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin oktober 2014 - februari 2015 Wintersluiting Helaas is er al weer een einde aan het speelseizoen gekomen.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 8 december 2015 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 16.30 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen de koude gerechten

Nadere informatie

Smelenderwijs. Website: www.bsdesmelen.nl Telefoon: 040 2076656 Facebook: https://www.facebook.com/bsdesmelen.valkenswaard

Smelenderwijs. Website: www.bsdesmelen.nl Telefoon: 040 2076656 Facebook: https://www.facebook.com/bsdesmelen.valkenswaard Smelenderwijs Jaargang: 15-16 Datum: 9 nov 2015 Week: 45 Website: www.bsdesmelen.nl Telefoon: 040 2076656 Facebook: https://www.facebook.com/bsdesmelen.valkenswaard Inhoud Verjaardagen Nieuws vanuit het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-03 26-09-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Hij volgt erg snel op de tweede nieuwsbrief. Dat doe ik om even digiduif te testen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.

t Bruggetje Nieuws uit de groepen 1 t/m 4 Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen. t Bruggetje Basisschool St. Martinus Groenstraat 1 5551 AV Dommelen tel. 040 2017970 www.martinusdommelen.nl Informatiebulletin voor ouders Jaargang 2013-2014 nr. 4 3 oktober 2013 Nieuws uit de groepen

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze

DE STROOM. Informatieblaadje Basisschool de Beerze DE STROOM JAARGANG 3 NUMMER 17 Inhoud: Bezoek aan de markt groep 3 MB Even voorstellen: Floor Open Dagen VO Agenda en bijlagen 14 JANUARI 2016 Informatieblaadje Basisschool de Beerze Bezoek aan de markt

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Overstekers. Communicatie met de ouderraad

Overstekers. Communicatie met de ouderraad Beste ouders, Bijgaand vindt u een enquête met de vraag of u deze wil invullen en aan ons wil terug bezorgen voor 2 april. Wij zijn als ouderraad het contact tussen alle ouders (leerlingen) en de school.

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 18 Donderdag 15 januari 2015 Aanmelden nieuwe kleuters Op maandag 9 februari is

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

1. Agenda. BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518. Datum Tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info

1. Agenda. BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518. Datum Tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518 Nieuwsbrief 6 : 11 november 2015 - EXTRA EDITIE 1. Agenda Datum Tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info Woe.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl

Ac viteitengids De Uiterton. Seizoen 2014-2015. www.woonzorgflevoland.nl Ac viteitengids De Uiterton Seizoen 2014-2015 www.woonzorgflevoland.nl U bent van harte welkom! In dit boekje vindt u alle activiteiten die georganiseerd worden in De Uiterton voor het seizoen September

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 Week 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 met medewerking van: B3.0 Mariënburg Idea King Arthur Groep KAG Lady s Circle Soest Museum Soest Rabobank Amersfoort en omstreken Stichting

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1.

Kijk op: www.nt2taalmenu.nl. nt2taalmenu wordt gemaakt door: Frans Snik, Ed Kniesmeijer en René den Nijs. Oefening bij Nivor 1. OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Nummer 21 31 januari 2014

Nummer 21 31 januari 2014 Nummer 21 31 januari 2014 Agenda 5 en 6 februari Groep 5 gaat appelflappen maken. Donderdag 6 en vrijdag 7 februari. Wie van de ouders kan helpen? Opgavelijst hangt bij de groep. 6 februari 19.30 uur informatieavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Bestuur kindervakantiewerk Afferden :

Bestuur kindervakantiewerk Afferden : Bestuur kindervakantiewerk Afferden : Twan Krebbers Alexanderstraat 26 Tel.: 0485-212961 06-12889793 Renske van Vugt Fenikshof 26, Nijmegen Tel.: 06-10052944 Pieter Maas Heukelom 10 Tel.:06-30377444 Paul

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator

JAARVERSLAG ONTMOETINGSRUIMTE. De kievitshof LANDHORST. Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator JAARVERSLAG 2010 ONTMOETINGSRUIMTE De kievitshof LANDHORST Maart 2011. P.Kuijpers-Verhoeven steunpuntcoördinator Jaarverslag 2010 Ontmoetingsruimte Kievitshof Landhorst. Soort cliënten De Kievitshof bestaat

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

Informatie avond voor alle ouders

Informatie avond voor alle ouders Dag allemaal, Het is al langer donker, het wordt weer vroeger donker, de bomen laten hun bladeren vallen (kijk maar op onze speelplaats), de klok wordt komend weekend verzet en de eerste vakantie van dit

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

februari 2015 dinsdag 17 krokusvakantie woensdag 18 krokusvakantie donderdag 19 krokusvakantie maandag 23 18.00 uur oudergesprekken woensdag 25

februari 2015 dinsdag 17 krokusvakantie woensdag 18 krokusvakantie donderdag 19 krokusvakantie maandag 23 18.00 uur oudergesprekken woensdag 25 februari 2015 zondag 1 maandag 16 krokusvakantie maandag 2 17.30-19.00 uur inloop avond nieuwe ouders 19.30 uur ouderavond gr. 5a en 5b dinsdag 17 krokusvakantie dinsdag 3 10.00-11.30 en 14.00-15.00 uur

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013

OOS NUUTS. Bedenk dat een ander anders is. bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts. SPREUK van de week: 49e JAARGANG NO.21 vrijdag 21 juni 2013 OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op redactie@sint-hubertus-genhout.nl bankrekening 1049 06510 ovv oosnuuts

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014

Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Nieuwsbrief 1 28 augustus 2014 Van de directie Schooljaar 2014 2015 Maandag 25 augustus zijn alle 391 leerlingen op de Vonder weer begonnen. Wij willen alle leerlingen, leerkrachten en overig personeel,

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort

Stad met een hart. Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Stad met een hart Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen in Amersfoort Ontmoeting en Dagbesteding voor Ouderen In deze folder leest u: wat u van Ontmoeting en Dagbesteding voor ouderen kunt verwachten;

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Activiteiten. Stichting Welzijn Groesbeek 2013/2014

Activiteiten. Stichting Welzijn Groesbeek 2013/2014 Activiteiten Clubhuis de Baon O.J.C. De Maddogs Stichting Welzijn Groesbeek Stekkenberg 49 Kloosterstraat 9 Kloosterstraat 11A 6561 XG Groesbeek 6562 AT Groesbeek 6562 AT Groesbeek 024-3971737 024-3975727

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 12 23-02-2015 Terugblik meesters-en juffendag en carnaval Terugblik

Nadere informatie

Riebas/Nieuwsbrief. Jaargang 05 Nummer 1 Datum: 10 september 2015

Riebas/Nieuwsbrief. Jaargang 05 Nummer 1 Datum: 10 september 2015 R.K. Basisschool St.Willibrordus Schoolstraat 15 5561 AH Riethoven Telefoon 040 207 52 99 e-mail: infostwillibrordus@skozok.nl internet: www.bsstwillibrordus.nl TSO t Blusserke e-mail info@blusserke.nl

Nadere informatie

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27

Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Klinkertje nummer 7 20 januari 2015 Mededelingenblad voor ouders jaargang 27 Nog de beste wensen! Velen van u hebben we de afgelopen weken al persoonlijk een gelukkig nieuw jaar gewenst. Toch willen wij

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld

INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld INSCHRIJFFORMULIER ter attentie van Gerlinde Groeneveld De oude Apotheek 1 e Dorpsstraat 13, 3701 HA Zeist De inschrijfformulieren dienen uiterlijk op 17 april 2015 in het bezit te zijn van de Gemeente

Nadere informatie