Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten"

Transcriptie

1 Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten

2 Website van Leefmilieu Brussel - BIM: professionelen energie energieprestatie gebouwen Infofiches; EPB-vademecum; Reglementaire referentieteksen; Software; Administratieve clausules voor bestekken; Adressen van contactpersonen; Inlichtingen over opleidingen; 2

3 Voor professionals: De Facilitatoren: 0800/ Collectieve huisvesting Tertiair Groot hernieuwbaar Warmtekrachtkoppeling Ecoconstructie Duurzame wijken De EPB-architect: Voor particulieren: of De Stadswinkel ABEA 02/

4 HERHALING 4

5 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte 5

6 INHOUD De afwijking Het EPB-voorstel De kennisgeving van het begin van de werkzaamheden De EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte Het certificaat De erkenning Alle formulieren: In papieren versie (in PDF-formaat, downloadbaar op BIM-website) En in elektronische vorm ( EPB one -software) 6

7 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte Werf Oplevering 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties 7

8 HERHALING De afwijking (art. 7 OEPB) Ter herinnering Fase van het project: voorontwerp 2 mogelijke situaties: 1. Voor renovatiewerken aan beschermde of op een bewaarlijst ingeschreven gebouwen - art. 7 1 OEPB Als het volledig naleven van de eisen het behoud van het erfgoed op het spel zet Toegekend op initiatief van de gemachtigde ambtenaar (BROH) 2. Voor renovaties (ZR of ER) art. 7 2 OEPB Als de inachtneming van de eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is Indiening van een verzoek tot afwijking bij het BIM 8

9 AFWIJKING (artikel 7 2 van de OEPB) Situatie 2 (art. 7 2 OEPB): Procedure voor het onderzoek van het verzoek tot afwijking Het verzoek tot afwijking is ontvankelijk als er duidelijke argumenten en bewijselementen zijn, die aan kunnen tonen dat er sprake is van een technische, functionele of economische onmogelijkheid om de eisen na te leven Geen standaardformulier, vrije vorm Moet ingediend worden bij het BIM in twee exemplaren per aangetekend schrijven Het BIM spreekt zich binnen de 30 dagen te tellen vanaf het bewijs van ontvangst van het volledige dossier uit Gedeeltelijke of totale afwijking Beroep bij de Regering binnen de 30 dagen. Uitstel van beslissing = 60 dagen + herinnering mogelijk 9

10 AFWIJKING (artikel 7 2 van de OEPB) Situatie 2 (art. 7 2 OEPB): Criteria voor de toekenning van een afwijking 1. Afwijking t.o.v. de eisen inzake isolatie en ventilatie Technische redenen: Als: problemen in verband met de stabiliteit, brandwerendheid, lucht- of waterdichtheid, als geen enkel materiaal of product voldoet Functionele redenen: Als de isolatie- en ventilatie- of ander werken het gebruik van het gebouw in het gedrang brengen Als deze werken afbreuk doen aan de architectuur of tot een inbreuk op stedenbouwkundige voorschriften leiden Economische redenen: Als de kostprijs van de isolatie- en ventilatiewerken, evenals van de daaropvolgende bijkomende werken = 3 x de kostprijs van identieke werken in een ander gebouw 10

11 AFWIJKING (artikel 7 2 van de OEPB) 2. Afwijking i.v.m. vermogensmodulatie van ketelbranders (Eis van bijlage 8 2 deel 1) Technische reden Als technisch niet compatibel met bestaande rookafvoerinrichting (slechte werking of werking in het gedrang) Economische reden Als de oplossing 3 x duurder is dan de kostprijs van de ketel (incl. brander) 3. Afwijking i.v.m. thermische isolatie (Eis van bijlage 8 2 deel 2) Functionele en economische redenen Als thermische isolatiewerken de verplaatsing of afbraak van wanden vereisen, waarvan de kostprijs = 3 x de kostprijs van nieuwe thermisch geïsoleerde leidingen 11

12 AFWIJKING (artikel 7 2 van de OEPB) 4. Afwijking i.v.m motorisatie van de (hydraulische of luchtcirculatie) verdeelinrichting van de netwerken (Eis van bijlage 8 2 deel 3) Economische reden Als de kostprijs het drievoudige bedraagt van een nieuw netwerk 5. Afwijking i.v.m. programmering aan de hand van een optimizer (Eis van bijlage 8 2 deel 4) Technische en economische redenen Als energiebesparing <15 % t.o.v. programmering aan de hand van een klok Als afwijking aanvaard wordt: programmering aan de hand van een klok voorzien 6. Afwijking i.v.m. meting van de warmteproductie (Eis van bijlage 8 2 deel 5) Functionele reden Bij gebruik van twee brandstoffen of luchtcirculatiemeting Als bewijs dat één van de twee brandstoffen of de ventilatoren in uitzonderlijke situaties gebruikt worden 12

13 AFWIJKING (artikel 7 2 van de OEPB) 7. Afwijking i.v.m. debietregeling van de aanvoer van verse lucht (Eis van bijlage 8 2 deel 6) Economische redenen: Als bewijs dat de energiebesparing door een continue aanpassing van het debiet/daadwerkelijk menselijk gebruik/variabiliteit van gebruik en rendement terugwininrichting < 2 % van het jaarlijkse energieverbruik voor ventilatie bij een constant luchtdebiet Functionele redenen: Als de aanpassingswerken het gebruik van het gebouw in het gedrang brengen, afbreuk doen aan de architectuur, tot een inbreuk op stedenbouwkundige voorschriften leiden 13

14 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte 14

15 EPB-VOORSTEL EPB-voorstel (art OPEB): Ter herinnering: Document dat een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en/of milieuvergunning begeleidt Stelt een energie-ontwerpbenadering voorop Stelt de voorziene maatregelen voor om aan de EPB-eisen te voldoen 15

16 EPB-VOORSTEL EPB-voorstel (art OEPB) Het EPB-voorstel (artikelen 8, 9 en 10 van de OEPB) dient op een formulier in overeenstemming met bijlage 1 opgesteld te worden. Voor aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen werken die vrijgesteld zijn van de tussenkomst van een architect (besluit van 12/06/2003), dient het EPB-voorstel op een formulier in overeenstemming met bijlage 2 opgesteld te worden 16

17 EPB-VOORSTEL EPB-voorstel (art.8-10 OEPB) Door wie? De aanvrager van de vergunning = bouwheer/exploitant of architect Bijzonderheden Voor gebouwen < m² Vereenvoudigd formulier Voor NG > m² of gebouwen die het voorwerp uitmaken van een ZR > m² (technische /economische /ecologische) haalbaarheidsstudie Bestudeert het ontwerp dat oververhitting tegengaat en een beroep doet op passieve koeling Bestudeert de mogelijkheden voor het installeren van gedecentraliseerde energievoorzieningssystemen die gebruikmaken van hernieuwbare energie 17

18 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp 1. Eventueel verzoek tot afwijking 2. EPB-voorstel Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie Gebouw > m² Geïntegreerde haalbaarheidsstudie Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Vereenvoudigde aangifte 18

19 EPB-VOORSTEL Haalbaarheidsstudie Mogelijkheid van de installatie van systemen voor een decentralisatie van de energievoorziening Geldt voor alle gebouwen die het voorwerp van een aanvraag tot SV of MV uitmaken Op in te vullen, als bijlage bijgevoegd formulier 19

20 EPB-VOORSTEL Geïntegreerde haalbaarheidsstudie Een meer gedetailleerde studie van de installatie van systemen voor een decentralisatie van de energievoorziening Op in te vullen, als bijlage bijgevoegd formulier 20

21 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp 1. Eventueel verzoek tot afwijking 2. EPB-voorstel Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie Gebouw > m² Geïntegreerde haalbaarheidsstudie Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Vereenvoudigde aangifte 21

22 HERHALING Geen EPB-formulier Fase: Uitvoeringsdossier en werf Technisch dossier en zijn opvolging (art. 13 OEPB) Beschrijving van de technische eigenschappen en de uitvoering van de voorziene EPB-maatregelen en -werken Opgesteld voor de start van de werf door de EPB-adviseur Meeondertekend door de EPB-adviseur + de aannemers voor de betroffen post(en) Beschikbaar op de werf Bijgewerkt naarmate het werk vordert Gedurende 5 jaar bijgehouden Dient als basis voor de opstelling van de EPB-aangifte Bewijs dat de aangifte met de werkelijkheid overeenstemt 22

23 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte 23

24 HERHALING Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden (art. 11 OEPB) Fase: Uitvoeringsdossier Inhoud Kennisgeving door de aangever aan het BIM Meeondertekend door aangever, EPB-adviseur en/of architect belast met de controle van de uitvoering van de werkzaamheden Uiterlijk 8 dagen vóór het begin van de werkzaamheden 24

25 KENNISGEVING Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden Op te stellen op het formulier in overeenstemming met bijlage 1 De kennisgeving omvat: Informatie over de aangever, de EPB-adviseur en de architect belast met de controle van de uitvoering van de werkzaamheden; De datum van het begin van de werkzaamheden; De vermelding dat er een berekening van de EPB-eisen verricht werd en dat deze beschikbaar is; Informatie over de onderverdeling van het project, ingevuld op het formulier (bijlage 7 van het Besluit) 25

26 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte 26

27 HERHALING Fase: Oplevering EPB-aangifte voor NG en ZR (art. 15 OEPB) Einddocument dat u voor de aangever op zult stellen Ondertekend door de aangever, de EPB-adviseur en/of de architect belast met de controle van de uitvoering van de werkzaamheden Technisch dossier EPB-adviseur EPB-aangifte Aangever Elektronisch SV : 2 maanden na voorlopige oplevering Andere : 6 maanden na einde van de werken Aangetekend Ontvangst door BIM 27

28 EPB-AANGIFTE De EPB-aangifte (art. 15 OEPB) Informatie over de aangever, de EPB-adviseur en de architect belast met de controle van de uitvoering van de werkzaamheden, op formulier in overeenstemming met bijlage 2 van het Besluit Informatie over de berekening van de EPB-eisen van elke (gebouwde of gerenoveerde) EPB-eenheid, op formulier in overeenstemming met bijlage 3 van het Besluit Informatie over de onderverdeling van het project, op formulier in overeenstemming met bijlage 7 van het Besluit, als de bij de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden ingediende onderverdeling van het project niet meer klopt Kopie van de toegekende afwijkingen De door de EPB-adviseur verstuurde elektronische kopie van de EPB-aangifte bevat: Het door het BIM na verzending van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden toegekende EPB-dossiernr. Het erkenningsnr. van de EPB-adviseur 28

29 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7. Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte 29

30 VEREENVOUDIGDE AANGIFTE De vereenvoudigde aangifte (artikel 16 OEPB) Informatie over de aangever, de architect die de uitvoering controleert EN de datum van het begin van de werkzaamheden, op formulier in overeenstemming met bijlage 4 Informatie over de berekening van de EPB-eisen van elke EPBeenheid + beschrijving van de getroffen maatregelen om aan de EPB-eisen te voldoen, op formulier in overeenstemming met bijlage 5 (en op formulier in overeenstemming met bijlage 6) Informatie over de onderverdeling van het project op formulier in overeenstemming met bijlage 7, als de bij de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden ingediende onderverdeling van het project niet meer klopt 30

31 VEREENVOUDIGDE AANGIFTE Opmerking: Voor aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen werken die echter vrijgesteld zijn van de tussenkomst van een architect is volgens het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12/06/2003 geen vereenvoudigde aangifte nodig. 31

32 HERHALING NG / NGG ZR (SV) / ZR (MV) ER Fasen van het project NORMALE EPB-procedure VEREENVOUDIGDE procedure Voorontwerp Stedenbouwkundige vergunning en/of Milieuvergunning Uitvoeringsdossier Werf Oplevering 2. EPB-voorstel Gebouw < m² Vereenvoudigd formulier Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 1. Eventueel verzoek tot afwijking Gebouw > m² Haalbaarheidsstudie 3. Aanduiding van de EPB-adviseur 4. Kennisgeving van het begin van de werkzaamheden 5. Technisch dossier 5. Opvolging van het technische dossier 6. EPB-aangifte 7.Certificaat voor nieuw gebouw 8. Sancties Gebouw m² Vereenvoudigd formulier Vereenvoudigde aangifte 32

33 HERHALING 7. EPB-certificaat voor NG (art OEPB) Opgesteld op basis van de EPB-aangifte Door het BIM Binnen de twee maanden na de kennisgeving van de EPB-aangifte Technisch dossier EPB-adviseur EPB-aangifte Aangever Elektronisch SV Andere : 2 maanden na voorlopige oplevering : 6 maanden na einde van de werken Aangetekend Ontvangst door BIM 2 maanden EPB-certificaat nieuw gebouw 33

34 CERTIFICAAT Het certificaat geldt voor nieuwe gebouwen met een bestemming als wooneenheid, kantoren en diensten en onderwijs. Certificaat = energieprestatiecertificaat (artikel 3, 13 e van de OEPB) Doel: Informeren van gebruikers over de energieprestatie van het nieuwe gebouw Aangeven of de EPB-eisen nageleefd werden Formuleren van aanbevelingen in verband met energiebesparingen Voorwerp: Wooneenheid Kantoren en diensten Onderwijs 34

35 CERTIFICAAT Opstelling van het certificaat Voor elke nieuwe eenheid waarvoor het E-peil berekend werd Voor een nieuwe wooneenheid -eenheid: Een certificaat per afzonderlijk gebruikte wooneenheid Voor nieuwe kantoren en diensten -eenheden: Bij meerdere gebruikers kan de eenheid onderverdeeld worden in door dezelfde persoon gebruikte lokaalgehelen en kunnen meerdere eenheden gevormd worden. Als deze onderverdeling in de EPB-aangifte vermeld werd, is voor elk van deze eenheden een certificaat vereist. 35

36 CERTIFICAAT Opstelling van het certificaat Model opgenomen bij bijlage 1 van het Besluit Geldigheidsduur: 10 jaar, tenzij het herroepen zou worden Het certificaat is vergezeld van een toelichtingformulier en standaard aanbevelingen (bijlagen 2 en 3 van het Besluit) 36

37 CERTIFICAAT Herroeping van het certificaat Als het certificaat niet met de werkelijkheid overeenstemt of opgesteld werd met een door het BIM naar aanleiding van een inspectie vastgestelde procedurefout Als de energieprestatie van het gebouw verslechterde De herroeping wordt aan de houder van het certificaat of aan de nieuwe eigenaar van de EPB-eenheid meegedeeld. 37

38 ERKENNING De erkenning van de EPB-adviseurs 38

39 ERKENNING Erkenningsvoorwaarden Voor natuurlijke personen (artikel 3, 1 van het Besluit) Belgisch staatsburger zijn of een staatsburger van een ander land van de EU Houder van een diploma architect, burgerlijk ingenieur architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur of gelijkwaardig in het buitenland uitgereikt en erkend diploma zijn Over de gepaste informaticahulpmiddelen beschikken Houder van een opleidingsattest als EPB-adviseur zijn 39

40 ERKENNING Erkenningsvoorwaarden (vervolg) Voor rechtspersonen (artikel 3, 2) Een in overeenstemming met de Belgische wetgeving of de wetgeving van een lidstaat van de EU opgestelde rechtspersoon zijn Een als EPB-adviseur erkende natuurlijke persoon in dienst hebben (in het kader van een arbeidscontract van onbepaalde duur of een samenwerkings- of associatieovereenkomst) Over de gepaste informaticahulpmiddelen beschikken 40

41 ERKENNING Erkenningsvoorwaarden (vervolg) Het BIM wordt als opleidingsinstantie beschouwd en kan de opleidingsattesten gedurende twee jaar na de inwerkingtreding van het Besluit afleveren. De erkenning als EPB-adviseur is 5 jaar geldig. Rechtspersoon: Bezorgt het BIM elk jaar een activiteitenrapport. Dit bevat: Een lijst van de voor de rechtspersoon werkende, als EPB-adviseurs erkende natuurlijke personen 41

42 ERKENNING Erkenningsprocedure Aanvraag tot erkenning in 2 exemplaren aangetekend naar het BIM verstuurd Het BIM verstuurt een bewijs van ontvangst van het volledige of onvolledige dossier (binnen de 10 werkdagen na ontvangst van het oorspronkelijke dossier of de ontbrekende documenten) Het BIM levert de erkenning af op basis van de elementen in een volledig dossier: Kennisgeving binnen de 30 werkdagen te tellen vanaf de datum van verzending van het ontvangstbewijs 42

43 ERKENNING Erkenningsprocedure (vervolg) Indien niet, kan de aanvrager een herinnering sturen Het BIM heeft dan 15 bijkomende dagen de tijd om zijn beslissing mee te delen Publicatie van de erkenning bij uittreksel in het Belgische Staatsblad en op de website van het BIM Opmerking: Alle stukken die opgemaakt worden in het kader van de activiteit waarvoor de persoon erkend werd, dienen het erkenningsnr. te vermelden. 43

44 ERKENNING Inhoud van de aanvraag tot erkenning Natuurlijke persoon: a. Naam, voornaam, woonplaats van de aanvrager b. Nota die de gepaste informaticahulpmiddelen van de aanvrager beschrijft (+ bewijsstukken) c. Kopie van de diploma s d. Kopie van het opleidingsattest e. Eventuele door de overheidsinstanties van een ander Gewest of in het buitenland voor een identieke of analoge functie toegekende erkenning f. Kopie van het betalingsbewijs van het dossierrecht (artikel 28 van de OEPB) 44

45 ERKENNING Inhoud van de aanvraag tot erkenning (vervolg) Rechtspersoon: a. Rechtsvorm, benaming of firmanaam, maatschappelijke zetel, hoedanigheid van de ondertekenaar b. Kopie van de statuten en de laatste akte van benoeming van de bestuurders c. Kopie van het arbeidscontract of de samenwerkings- of associatieovereenkomst met de als EPB-adviseur erkende natuurlijke persoon d. Nota die de vereiste informaticahulpmiddelen van de aanvrager beschrijft (+ bewijsstukken) f. Kopie van het betalingsbewijs van het dossierrecht (artikel 28 van de OEPB) 45

46 ERKENNING Vernieuwing van de erkenning Als de EPB-adviseur houder is van een bijscholingsattest (materie en modaliteit bepaald door de Minister). Een aanvraag tot vernieuwing wordt op dezelfde manier onderzocht als een aanvraag tot erkenning. 46

47 ERKENNING Schorsing en intrekking van de erkenning Als de houder zijn functie niet meer op een tevredenstellende wijze uitoefent Als de houder niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet Moet dit binnen de 15 dagen aan het BIM melden Schorsingstermijn door het BIM bepaald, dat, bij opeenvolgende schorsingen, kan beslissen om de erkenning in te trekken Besluit tot schorsing of intrekking na kennisgeving van een waarschuwing aan de houder van de erkenning Mogelijkheid tot het mondeling of schriftelijk formuleren van opmerkingen 47

48 ERKENNING Schorsing en intrekking van de erkenning (vervolg) De beslissing tot schorsing of intrekking wordt: Aan de houder meegedeeld (Na uitputting van de beroepsmogelijkheden) bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad en op de website van het BIM gepubliceerd De EPB-adviseur wiens erkenning geschorst of ingetrokken werd, dient aan zijn klanten van dat ogenblik mee te delen, dat hij niet langer erkend is, zodra alle beroepsmogelijkheden uitgeput zijn. 48

49 ERKENNING Beroepsprocedure Bij weigering, schorsing of intrekking of het uitblijven van een beslissing binnen de voorziene termijn Waar? Bij het Milieucollege Termijnen 30 dagen te tellen vanaf de kennisgeving van de betwiste beslissing of het verstrijken van de hiertoe voorziene termijn Het college spreekt zich uit binnen de 60 dagen te tellen vanaf de datum van de aantekening van het beroep Als de partijen gehoord worden: + 15 dagen 49

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 16680 MONITEUR BELGE 27.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici EPB-reglementering voor klimaatregeling Technische inhoud bestemd voor de opleidingsorganisaties Reglementaire module Voor professionelen in het domein van de klimaatregeling: controleurs, EPB-klimaatregelingstechnici

Nadere informatie

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB)

DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) DE ENERGIEPRESTATIES EN HET BINNENKLIMAAT VAN GEBOUWEN (EPB) Nieuwe ordonnantie aangenomen op 1 juni 2007, van kracht in de loop van 2008 1. WAAROM EEN ORDONNANTIE OVER EPB? In Europa is de bouw verantwoordelijk

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP)

ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) ENERGIEPREMIE A1 b ENERGIEAUDIT (EAP) Op 1 april 2008 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een energiepremie ingevoerd voor particulieren die vrijwillig een energieaudit laten uitvoeren door een EAP-auditeur

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST. Recybat vzw Jules Bordetlaan 164-1140 Brussel Tel.: 02-778.62.00 Fax: 02-778.62.24 BTW: BE 863 276 145 ING: 310-1805386-11

LEDENOVEREENKOMST. Recybat vzw Jules Bordetlaan 164-1140 Brussel Tel.: 02-778.62.00 Fax: 02-778.62.24 BTW: BE 863 276 145 ING: 310-1805386-11 LEDENOVEREENKOMST Recybat vzw Jules Bordetlaan 164-1140 Brussel Tel.: 02-778.62.00 Fax: 02-778.62.24 BTW: BE 863 276 145 ING: 310-1805386-11 Tussen de ondergetekenden: 1. De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Didactische handleiding. Voor Eenvoudige Renovatie EPB-SOFTWARE. Versie 3.5

Didactische handleiding. Voor Eenvoudige Renovatie EPB-SOFTWARE. Versie 3.5 Didactische handleiding Voor Eenvoudige Renovatie EPB-SOFTWARE Versie 3.5 Deze didactische handleiding, gerealiseerd door de dienst EPB Architect en het BIM, heeft tot doel de lezer vertrouwd te maken

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B1 b DAKISOLATIE

ENERGIEPREMIE B1 b DAKISOLATIE ENERGIEPREMIE B1 b DAKISOLATIE Een doordachte en goed uitgevoerde isolatie van de woning kan het verwarmingsseizoen verkorten, het gebruik van een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen toelaten

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek XI WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek XI Inhoud BOEK XI. - Intellectuele eigendom... 4 TITEL 1. - Uitvindingsoctrooien... 4 HOOFDSTUK 1. - Algemeenheden... 4 HOOFDSTUK 2. - Het uitvindingsoctrooi... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

BESTEK. Beheerspakket voor onroerende goederen van de Patrimoniumdiensten

BESTEK. Beheerspakket voor onroerende goederen van de Patrimoniumdiensten BESTEK Beheerspakket voor onroerende goederen van de Patrimoniumdiensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 10 september 2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de:

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN Versie maart 2013 I. ALGEMENE PRINCIPES Art. 1 Toepassingsgebied ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, hierna "ING" genoemd, is een bank vergund als

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015"

Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139. Open offerteaanvraag voor FIRST 2015 Cahier des charges S&L/AO/437/2015 1/139 Bestek: Open offerteaanvraag voor "FIRST 2015" Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/437/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 14u30 Cahier des

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek)

Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Gecoördineerde versie nieuwe appartementswet (artikelen 577-2 tot en met 577-14 Burgerlijk Wetboek) Bron: Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de medeeigendom

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14

Bestek n S&L/AO/308/2012 Opening van de offertes: 30/10/2012 om 14u30. ERRATUM: p 1, 11, 13, 14 Bestek : Algemene offerteaanvraag met als onderwerp: - Als vaste gedeelte: de levering, montage, installatie en onderhoud van een gecentraliseerd systeem van registratie en beheer van de arbeidstijd en

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN. WET MEDE-EIGENDOM (uittreksel uit het BW) (zoals gewijzigd door de Wet van 15 mei 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede- eigendom betreft) HOOFDSTUK III. MEDE-EIGENDOM. AFDELING I.

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010

Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 Deze wet wordt van kracht op 1 september 2010. Een samenvatting van deze nieuwe wet kunt u hier lezen, de tekst hieronder is de volledige wettekst. Deze tekst is

Nadere informatie

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015

NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 NEW Algemene verkoopvoorwaarden versie juli 2015 Artikel 1 - Definities en toepassingsgebied 1.1 Definities In de Algemene voorwaarden of in de Overeenkomst dient te worden verstaan onder: 1. Leveringsadres:

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie