S2G Optimizer Soft2get Manual S2G Optimizer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S2G Optimizer Soft2get Manual S2G Optimizer"

Transcriptie

1 S2G Optimizer Soft2get Manual S2G Optimizer Last modifications: 02/05/2005

2 1. NEDERLANDS Hoofdscherm Nieuwe klant/dossier Nieuw dossier panelen (2D) Nieuw dossier profielen (1D) Verwijderen van dossier/klant Paneelbibliotheek Import CSV-bestanden Berekeningsresultaat bij Panelen (2D) Berekeningsresultaat bij Profielen (1D) Afdrukken Opties Optimalisatie van panelen Optimalisatie van profielen Voorstelling berekeningsresultaat Afdrukvoorbeeld Taalkeuze Import CSV-bestanden FRANÇAIS Menu principal Nouveau client/dossier Nouveau dossier panneaux (2D) Nouveau dossier profilés (1D) Suppression d un dossier/client Bibliothèque des panneaux Importation fichier CSV Résultat calcul Panneaux (2D) Résultat calcul Profilés (1D) Impression Options Optimisation des panneaux (2D) Optimisation des profilés (1D) Présentation du résultat à l écran Concernant aperçu de l impression à l écran Choix des langues Concernant l importation des fichiers CSV ENGLISH Main menu New customer/project New project panels (2D) New project profiles (1D) Delete a project/customer Library of standard panels Import «CSV»-files Optimisation result Panels (2D) Optimisation result Profiles (1D) Print Options Optimisation of panels (2D) Optimisation of profiles (1D) Screen presentation Print preview Languages Import of CSV-files 49

3 Contact information : by mail website address

4 1. Nederlands Met S2G_Optimizer kunt u - op een heel eenvoudige manier - profielen en panelen optimaliseren onafhankelijk van enig ander berekeningspakket. Wanneer u het programma voor de eerste keer gebruikt, dient u een codenummer op te geven. Contacteer Soft2get om dit nummer te verkrijgen (of stuur een mail naar 1.1. Hoofdscherm S2G_Optimizer onderscheidt twee modes, namelijk : - het optimaliseren van profielen (1D) - het optimaliseren van panelen (2D) Om over te schakelen naar uw dossiers betreffende panelen of profielen, selecteert u het overeenkomstige icoontje. Handleiding S2G_Optimizer 1 V1.0

5 1.2. Nieuwe klant/dossier Bij het creëren van een nieuw dossier wordt automatisch de naam New voorgesteld. U bent verplicht deze naam te wijzigen. Opgelet, u kunt geen twee dossiers/klanten met dezelfde naam creëren Nieuw dossier panelen (2D) Bij het aanklikken van een dossier krijgt u een overzichtstabel met alle te optimaliseren stukken. Onderaan de tabel vindt u de nodige functies om enerzijds nieuwe stukken toe te voegen en anderzijds bestaande stukken te verwijderen. Handleiding S2G_Optimizer 2 V1.0

6 Bij een niet rechthoekig stuk dienen de overmeten maten ingebracht te worden. Voor een cirkel wordt dit de diameter, voor een trapezium de totale breedte x de totale hoogte. Bij rechthoekige driehoeken moet men het totale aantal delen door twee Nieuw dossier profielen (1D) Bij het aanklikken van een dossier krijgt u een overzichtstabel met alle te verzagen stukken. Het verwijderen van een bepaald profiel kan hier gebeuren door de volledige lijn te selecteren en op de [Delete]- toets te klikken. Handleiding S2G_Optimizer 3 V1.0

7 1.5. Verwijderen van dossier/klant Aan de hand van uw selectie (klant of dossier) wordt er een bevestiging gevraagd of u het element wel degelijk wenst te verwijderen. Opgepast, bij het verwijderen van een klant worden automatisch alle dossiers die aan deze klant gekoppeld zijn, verwijderd! 1.6. Paneelbibliotheek Bij het optimaliseren van panelen kunt u vooraf een onbeperkt aantal type standaardpanelen definiëren Import CSV-bestanden Via deze functie kunt u gestructureerde ASCII-bestanden (tekstformaat) afkomstig van externe programma s (bvb. Excel, ) importeren. Het creëren van één of meerdere bestandsformaten (filters) gebeurt in de opties (zie ) Opgelet: Deze functie is enkel actief wanneer nog geen enkel stuk in de tabel werd ingebracht! Handleiding S2G_Optimizer 4 V1.0

8 1.8. Berekeningsresultaat bij Panelen (2D) Nadat u het paneel van waaruit u de stukken wenst te verzagen en eventueel het zaagverlies en de haaksheid van dit paneel heeft aangeduid, klikt u op het rekenmachientje om de optimalisatie te starten : Op het einde van de berekening krijgt u het volgende resultaat : Handleiding S2G_Optimizer 5 V1.0

9 Na berekening kunt u d.m.v. het aanklikken van een bepaald stuk in de tabel controleren waar dit stuk zich overal bevindt in de te verzagen panelen. Door de muis over de panelen te laten glijden bekomt men meer info betreffende het stuk. Na berekening kunt u d.m.v. de simulatieknop zien op welke manier en volgorde S2G_Optimizer het paneel verzaagt: Handleiding S2G_Optimizer 6 V1.0

10 1.9. Berekeningsresultaat bij Profielen (1D) Nadat u de profielreferentie van waaruit u de stukken wenst te verzagen en eventueel het zaagverlies, de profiellengte en het verlies aan de uiteinden heeft aangeduid, klikt u op het rekenmachientje om de optimalisatie te starten : Op het einde van de berekening krijgt u het volgende resultaat : Handleiding S2G_Optimizer 7 V1.0

11 1.10. Afdrukken U krijgt steeds een afdrukvoorbeeld te zien vooraleer u kunt afdrukken. Via deze icoontjes kunt u meerdere pagina s overlopen, in of uitzoomen en de afdruk bevestigen. Handleiding S2G_Optimizer 8 V1.0

12 1.11. Opties Optimalisatie van panelen De opties betreffende de optimalisatiemethode worden per dossier opgeslagen! Berekeningsmethode : Volgens oppervlak Bij deze berekeningsroutine wordt eerst het grootste stuk in het paneel geplaatst. In het resterende vlak worden opnieuw eerst de grootste resterende stukken geplaatst. Handleiding S2G_Optimizer 9 V1.0

13 Handleiding S2G_Optimizer 10 V1.0

14 Volgens verlies Bij deze berekeningsroutine wordt eerst het stuk geplaatst dat het minst snijverlies in absolute oppervlak (m²) met zich teweegbrengt. Voor het resterend vlak wordt dezelfde werkwijze toegepast, opnieuw komt het stuk met het minst snijverlies in absolute oppervlak eerst. Het stuk van 0.9m x 0.4m genereert een absoluut snijverlies van 0.2m x 0.4m = 0.08m² Het stuk van 1m x 0.9m genereert een absoluut snijverlies van 0.1m x 0.9m = 0.09m² Handleiding S2G_Optimizer 11 V1.0

15 Procentueel Bij deze berekeningsroutine wordt eerst het stuk geplaatst dat het minst procentueel snijverlies (%) t.o.v. het stuk zelf met zich teweegbrengt. Voor het resterend vlak wordt dezelfde werkwijze toegepast, opnieuw komt het stuk met het minst procentueel snijverlies (%) t.o.v. het stuk zelf eerst. Dit stuk van 1m x 0.9m genereert een relatief snijverlies van (0.1x0.9)/(1x0.9)*100 = 10% Dit stuk van 0.4m x 0.9m genereert een relatief snijverlies van (0.7x0.9)/(0.4x0.9)*100 = 175% Handleiding S2G_Optimizer 12 V1.0

16 Snel <> Nauwkeurig Bij de nauwkeurige berekeningsmethode worden meer iteraties overlopen, waardoor uw rekensnelheid vertraagt maar uw eindresultaat nauwkeuriger wordt Optimalisatie zaagsneden : In bepaalde gevallen is het interessanter om het totaal aantal meter zaagsnede te beperken en zich niet te focussen op een minimaal restverlies. Dit kan bekomen worden door S2G_Optimizer alle stukken met één gelijke afmeting te laten groeperen, voor zover deze groep nog in het paneel past. Hoe meer stukken met eenzelfde afmeting samen gegroepeerd worden, hoe minder meter zaagsnede er nodig zal zijn. Deze 5 stukken worden gegroepeerd en samen geoptimaliseerd Limieten langste zaagsnede Met deze optie kan de maximale zaagsnede in [mm] van de snijmachine ingesteld worden. Handleiding S2G_Optimizer 13 V1.0

17 Optimalisatie van profielen De opties betreffende de optimalisatiemethode worden per dossier opgeslagen! Bij de nauwkeurige berekeningsmethode worden meer iteraties overlopen, waardoor uw rekensnelheid vertraagt maar uw eindresultaat nauwkeuriger wordt Voorstelling berekeningsresultaat Handleiding S2G_Optimizer 14 V1.0

18 Afdrukvoorbeeld Aan de hand van uw printereigenschappen kunt u hier de marges bepalen in mm. Tevens kunt u aanduiden hoeveel panelen er grafisch moeten voorgesteld worden horizontaal en/of verticaal Taalkeuze Handleiding S2G_Optimizer 15 V1.0

19 Import CSV-bestanden In dit scherm kunt u één of meerdere bestandsformaten instellen. Deze stuk -lijsten kunnen dan geïmporteerd worden in een bestaand leeg dossier. - Scheidingsteken =, - Eerste rij met in te lezen gegevens = 2 - Filter, importeer enkel gegevens met waarde = 5 in kolom 1 (optioneel) - Filter, importeer enkel gegevens met waarde = 26v in kolom 2 (optioneel) - Kolom lengte = kolom 0 (niet van toepassing bij panelen) - Kolom breedte = kolom 5 (niet van toepassing bij profielen) - Kolom hoogte = kolom 6 (niet van toepassing bij profielen) - Kolom aantal = kolom 4 - Kolom hoek links = kolom 0 (niet van toepassing bij panelen) - Kolom hoek rechts = kolom 0 (niet van toepassing bij panelen) Bvb: Deze voorgaande instellingen van een CSV-formaat (Comma Separated Values) zijn correct om het volgende ASCII-bestand te kunnen inlezen : "INFO","test1","divers","Production","C:\Facalog\Projects\Project.jpg" "1","52A10","AFDEKPROFIEL","14","7000"," "," " "1","52R52","STIJL","6","7000"," "," " "1","PV001","THERM. ONDERBREKING","23","7000","","" "2","52R223","RUBBER","25","7000" "2","52R226"," RUBBER ","4","7000" "3","83Z639","SCHROEF","40" "5","26v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1452","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1452","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1403","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1452","1202","0","0","0" Handleiding S2G_Optimizer 16 V1.0

20 2. Français S2G_Optimizer vous permet d optimiser les profilés et panneaux d une manière très simple et indépendant d un autre logiciel de calcul. Avant de pouvoir lancer le programme, un numéro de code est exigé. Veuillez contacter Soft2get pour obtenir ce numéro (ou envoyez un mail à 2.1. Menu principal S2G_Optimzer distingue deux modes, c est à dire : - l optimisation des profilés (1D) - l optimisation des panneaux (2D) Pour passer aux projets concernant les panneaux ou profilés, vous devez sélectionner l icône correspondant. Manuel S2G_Optimizer 17 V1.0

21 2.2. Nouveau client/dossier Pendant la création d un nouveau dossier ou client, le nom «New» sera automatiquement proposé. Vous êtes obligé de modifier ce nom. C est impossible de choisir un nom qui existe déjà Nouveau dossier panneaux (2D) En cliquant sur le nom du dossier, vous obtenez un tableau contenant un résumé de toutes les pièces à optimiser. En bas de l écran, vous retrouvez les fonctions nécessaires pour pouvoir ajouter des pièces et d autre part pour pouvoir supprimer certains pièces. Manuel S2G_Optimizer 18 V1.0

22 Pour une forme non rectangulaire, les dimensions extrêmes doivent être saisies. Il s agit du diamètre d un cercle et les dimensions hors tout pour un trapèze. En cas des triangles rectangles, vous devez diviser la quantité totale des triangles par deux Nouveau dossier profilés (1D) En cliquant sur le nom du dossier, vous obtenez un tableau contenant un résumé de toutes les pièces à débiter et à optimiser. Manuel S2G_Optimizer 19 V1.0

23 La suppression d une pièce peut se faire en sélectionnant la ligne compète et, ensuite, taper sur la touche [Suppr]. Manuel S2G_Optimizer 20 V1.0

24 2.5. Suppression d un dossier/client Conformément à la sélection (client ou projet), le programme vous demande de confirmer la suppression de l élément. Attention, la suppression d un client provoquera la suppression de tous les projets appartenant à ce client! 2.6. Bibliothèque des panneaux Dans la bibliothèque, vous avez la possibilité de définir plusieurs panneaux standards. Avant le lancement d optimisation d un projet, vous pouvez éventuellement choisir un de ces panneaux Importation fichier CSV Cette fonction vous permet d importer des fichiers ASCII structurés. Ces fichiers «textes» peuvent être générés par autres logiciels (p.ex. Excel, ). La création d une ou plusieurs filtres (format de fichier) se passe dans les options(voir ). L icône est activé si le projet ne contient aucune pièce! (donc, seulement dans un nouveau projet) Manuel S2G_Optimizer 21 V1.0

25 2.8. Résultat calcul Panneaux (2D) Après le choix d un panneau «bibliothèque» ou après le changement de la largeur et l hauteur, vous cliquez sur la calculatrice pour fair lancer le calcul d optimisation. N oubliez pas d indiquer le trait de scie et la perte à cause d une mauvaise orthogonalité des panneaux : À la fin du calcul, vous obtenez le résultat suivant : Manuel S2G_Optimizer 22 V1.0

26 À la fin du calcul, vous pouvez, en cliquant sur une pièce dans le tableau, contrôler à quelle position la pièce est située dans les panneaux découpés. Laisser glisser la souris sur une pièce pour obtenir plus d information. À la fin du calcul, on peut laisser simuler de quelle manière S2G_Optimizer a découpé le panneau: Manuel S2G_Optimizer 23 V1.0

27 2.9. Résultat calcul Profilés (1D) Après l indication de la référence profilé, vous cliquez sur la calculatrice pour fair lancer le calcul d optimisation. N oubliez pas d indiquer la longueur du profilé, le trait de scie et la perte en bout de barre: À la fin du calcul, vous obtenez le résultat suivant : Manuel S2G_Optimizer 24 V1.0

28 Manuel S2G_Optimizer 25 V1.0

29 2.10. Impression Avant d imprimer, il y a toujours une visualisation à l écran. Les icônes vous permettent de visualiser plusieurs pages, d agrandir et de confirmer l impression. Manuel S2G_Optimizer 26 V1.0

30 2.11. Options Optimisation des panneaux (2D) Les options concernant la méthode d optimisation seront enregistrées par dossier! Méthode de calcul : Selon surface Cet algorithme pose d abord la plus grande pièce dans le panneau. Dans la partie restante, de nouveau, la plus grande pièce possible sera être posée. Manuel S2G_Optimizer 27 V1.0

31 Manuel S2G_Optimizer 28 V1.0

32 Selon perte absolue Cet algorithme pose d abord la pièce qui provoque la moindre perte de scie en surface absolue (m²). Dans la partie restante, de nouveau, cette pièce sera recherchée qui répond à la même condition. La pièce de 0.9m x 0.4m génère une perte en surface absolue de 0.2m x 0.4m = 0.08m² La pièce de 1m x 0.9m génère une perte en surface absolue de 0.1m x 0.9m = 0.09m² Manuel S2G_Optimizer 29 V1.0

33 Selon procentuel (perte relative) Cet algorithme pose d abord la pièce qui provoque la moindre perte de scie en surface relative (%) par rapport à la pièce même. Dans la partie restante, de nouveau, cette pièce sera recherchée qui répond à la même condition. La pièce de 1m x 0.9m génère une perte en surface relative de (0.1x0.9)/(1x0.9)*100 = 10% La pièce de 0.4m x 0.9m génère une perte en surface relative de (0.7x0.9)/(0.4x0.9)*100 = 175% Manuel S2G_Optimizer 30 V1.0

34 Vite <> Précis La méthode «précis» évoque plus d itérations avant de finaliser le calcul d optimisation. Ceci peut réduire la vitesse de calcul, mais augmente la précision des calculs Optimisation longueur totale des coupes Dans certains cas, c est plus intéressant de limiter la longueur totale des coupes au lieu de limiter la chute. Ceci peut être obtenu par S2G_Optimizer en groupant toutes les pièces qui ont au moins une dimension qui est la même dans la mesure où ce groupe s ajuste au panneau. Plus de pièces qui ont été groupées moins la longueur des coupes. Les 5 pièces sont groupées et optimalisées ensemble Longueur de coupe maximale Cette option peut limiter la longueur de scie maximale en [mm] de la machine. Manuel S2G_Optimizer 31 V1.0

35 Optimisation des profilés (1D) Les options concernant la méthode d optimisation seront enregistrées par dossier! La méthode «précis» évoque plus d itérations avant de finaliser le calcul d optimisation. Ceci peut réduire la vitesse de calcul Présentation du résultat à l écran Manuel S2G_Optimizer 32 V1.0

36 Concernant aperçu de l impression à l écran D après les propriétés de l imprimante, vous pouvez définir les marges en [mm]. Vous devez aussi indiquer le nombre de panneau à imprimer horizontalement et verticalement Choix des langues Manuel S2G_Optimizer 33 V1.0

37 Concernant l importation des fichiers CSV L utilisateur peut définir un ou plusieurs format de fichier. Ensuite, ces fichiers ASCII peuvent être importés dans un projet qui ne contient aucune pièce. - Séparateur =, - Première ligne contenant les données = 2 - Filtre, importer seulement les données qui ont une valeur = 5 dans colonne 1 (optionnel) - Filtre, importer seulement les données qui ont une valeur = 26v dans colonne 2 (optionnel) - Colonne contenant longueur de la pièce à couper = col 0 (n est pas applicable aux panneaux) - Colonne contenant largeur de la pièce = col 5 (n est pas applicable aux profilés) - Colonne contenant hauteur de la pièce = col 6 (n est pas applicable aux profilés) - Colonne contenant nombre de pièces = col 4 - Colonne contenant angle gauche de la pièce = col 0 (n est pas applicable aux panneaux) - Colonne contenant angle droite de la pièce = col 0 (n est pas applicable aux panneaux) Ex. : Les paramètres précédentes d un format CSV (Comma Separated Values) sont corrects pour pouvoir importer le fichier-ascii suivant : "INFO","test1","divers","Production","C:\Facalog\Projects\Project.jpg" "1","52A10","CAPOT","14","7000"," "," " "1","52R52","EPINE","6","7000"," "," " "1","PV001","RUPTURE THERM.","23","7000","","" "2","52R223","JOINT","25","7000" "2","52R226"," JOINT ","4","7000" "3","83Z639","VIS","40" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" Manuel S2G_Optimizer 34 V1.0

38 3. English S2G_Optimizer is an independent calculation program that enables you to easily optimise profiles and panels. The first time you start the program, you will need a registration number. Please, contact Soft2get to obtain this number (or send a mail to 3.1. Main menu S2G_Optimizer distinguishes two modes : - profile optimisation (1D) - panel optimisation (2D) To switch between panel and profile projects, use the appropriate symbol. Manual S2G_Optimizer 35 V1.0

39 3.2. New customer/project The name New will automatically be proposed when you create a new customer or project. You must change this name. Note that you cannot choose an existing name New project panels (2D) After selecting a project, you get a list of the pieces that have to be optimised. At the bottom, you will find a number of functions to add new or delete existing pieces. Manual S2G_Optimizer 36 V1.0

40 For non-rectangular shapes, you must set the outer dimensions, e.g. the diameter for a circle, the overall width x height for a trapezium. In case of right-angled triangles, you must divide the total quantity by two New project profiles (1D) After selecting a project, you get a list of the pieces that have to be cut and optimised. To delete a piece, select the whole line and click on the [Delete]-button. Manual S2G_Optimizer 37 V1.0

41 3.5. Delete a project/customer As a result of your selection (customer or project), the program will ask you to confirm whether the element has to be deleted or not. Attention, when you delete a customer, all projects belonging to this customer will also be deleted! 3.6. Library of standard panels It is possible to define one or more standard panels which you can then select before starting the project optimisation Import «CSV»-files This function allows you to import structured ASCII-files. Such text -files can be generated by other programs (e.g. Excel, ). To create one or more import filters, see options To import an external list, the project must be empty. If not, the import -symbol is not activated. Manual S2G_Optimizer 38 V1.0

42 3.8. Optimisation result Panels (2D) Choose a (standard) panel and click on the calculator to start the optimisation. Do not forget to indicate the sawblade-width [mm] and the loss caused by bad perpendicularity of the panel. At the end of the calculation, the following window is shown : Manual S2G_Optimizer 39 V1.0

43 At the end of the calculation, you can select a piece to learn about its exact localisation in the optimised panels. Move the mouse to get more information about the piece. Moreover, you can simulate the calculated optimisation for each panel: Manual S2G_Optimizer 40 V1.0

44 3.9. Optimisation result Profiles (1D) Indicate the profile reference number and click on the calculator to start the optimisation. Do not forget to indicate the length of the profiles, the sawblade-width [mm] and the total loss at the ends of the profile : At the end of the calculation, the following window is shown : Manual S2G_Optimizer 41 V1.0

45 3.10. Print If you want to print a document, you will always receive a preview first. These buttons allow you to page through the document, to zoom and to confirm the print-out Manual S2G_Optimizer 42 V1.0

46 3.11. Options Optimisation of panels (2D) All options with regard to the optimisation method are saved per project! Calculation method : Surface This method puts the biggest piece first. This also applies for the remaining part. Again, the biggest possible piece(s) will be placed first. Manual S2G_Optimizer 43 V1.0

47 Waste This method puts the piece that creates the least waste in terms of absolute surface (m²) first. This also applies for the remaining part. Again, the piece that creates the least waste in terms of absolute surface (m²) will be put first. This piece (0.9m x 0.4m) generates a waste of 0.2m x 0.4m = 0.08m² This piece (1m x 0.9m) generates a waste of 0.1m x 0.9m = 0.09m² Manual S2G_Optimizer 44 V1.0

48 In terms of percentage This method puts the piece that creates the least waste in terms of relative surface (%) in relation to itself first. This applies for the remaining part as well. Again, the piece that creates the least waste in terms of relative surface (%) in relation to the piece itself will come first. This piece (1m x 0.9m) generates a relative waste of (0.1x0.9)/(1x0.9)*100 = 10% This piece (0.4m x 0.9m) generates a relative waste of (0.7x0.9)/(0.4x0.9)*100 = 175% Manual S2G_Optimizer 45 V1.0

49 Fast <> Precise The accurate method brings about more iterations. This prolongs the total calculation time but improves the total result Optimisation of cuts In some cases, it can be more interesting (less time-consuming) to limit the total saw-cut in stead of limiting the total waste. This is possible with S2G_Optimizer: group all pieces with at least one equal dimension. However, it makes sure that the group still fits in the panel. The more pieces you can group the less saw-cut you will need. These 5 pieces are grouped and optimised together Longest cut This option sets the maximum saw-cut [mm] of the machine. Manual S2G_Optimizer 46 V1.0

50 Optimisation of profiles (1D) All options concerning the optimisation method are saved for each project separately! The accurate method brings about more iterations. This prolongs the total calculation time, however, improves the total result Screen presentation Manual S2G_Optimizer 47 V1.0

51 Print preview You can change the printer margins[mm] in printer properties. You can also indicate the number of panels that have to be printed out horizontally and vertically Languages Manual S2G_Optimizer 48 V1.0

52 Import of CSV-files You can define one or more file formats. These ASCII-files can be imported into an empty project. - Delimiter =, - First row containing data = 2 - Filter, only import data with value = 5 in column 1 (option) - Filter, only import data with value = 26v in column 2 (option) - Column length = col. 0 ( does not apply to panels) - Column width = col. 5 (does not apply to profiles) - Column height = col. 6 (does not apply to profiles) - Column quantity = col. 4 - Column left angle = col. 0 (does not apply to panels) - Column right angle = col. 0 (does not apply to panels) Ex. : The preceding settings of a CSV-format (Comma Separated Values) are correct to import the following ASCII-file : "INFO","test1","diverse","Manufacturing","C:\Facalog\Projects\Project.jpg" "1","52A10","CAPPING PROFILE","14","7000"," "," " "1","52R52","MULLION","6","7000"," "," " "1","PV001","THERMAL BREAK","23","7000","","" "2","52R223","GASKET","25","7000" "2","52R226","GASKET","4","7000" "3","83Z639","SCREW","40" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" Manual S2G_Optimizer 49 V1.0

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

TAB08 8" Tablet PC USER MANUAL

TAB08 8 Tablet PC USER MANUAL TAB08 8" Tablet PC USER MANUAL Contents 1.Attentions 2.Accessory 3.Hardware specification 4.Product description 5.Power on/off 6.Window 7.Button 8.System setting * WIFI Interface * Voice * Time and date

Nadere informatie

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur

Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur Vega 128 ISDN Gebruikershandleiding Manuel de l utilisateur 01/02/2001 1 Gebruikershandleiding VEGA 128 ISDN KAART Deze handleiding staat onder de bescherming van de wet van het intellectuele eigendom.

Nadere informatie

The term Client is often used colloquially to mean computers in a computer network on which preferred client applications are performed.

The term Client is often used colloquially to mean computers in a computer network on which preferred client applications are performed. 12. Glossary (Explanation of terminology): Client: MAC address: SPI: Web: FTP: Telnet: SNMP: Ping: WAN: The term Client is often used colloquially to mean computers in a computer network on which preferred

Nadere informatie

LG-C660. Snelstartgids. Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop.

LG-C660. Snelstartgids. Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop. NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Snelstartgids LG-C660 Ga naar www.lg.com om de nieuwste, volledige versie van de gebruikershandleiding te downloaden op uw PC of laptop. Index 01 LG C660 - Overzicht 02 05 06

Nadere informatie

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE

DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE DECISION DU CONSEIL DE L'IBPT DU 2 FEVRIER 2004 CONCERNANT L'OFFRE DE REFERENCE DE BELGACOM POUR L'ACCES A UN DEBIT BINAIRE BROBA II Tarifs - version 2004 INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS

Nadere informatie

USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D'EMPLOI

USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D'EMPLOI TAB07 7" Tablet PC USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D'EMPLOI 1. Desktop 2. Power button 3. Menu button 4. Back button 5. Camera 6. TF Card 7. HDMI 8. Earpieces Jack 9. DC Socket 10. USB 11. USB Host

Nadere informatie

FSN n 2014-11797 File 11797 Manufacturer OTTO BOCK HealthCare GmbH Device. Schraubadapter Commission date 03/07/2014

FSN n 2014-11797 File 11797 Manufacturer OTTO BOCK HealthCare GmbH Device. Schraubadapter Commission date 03/07/2014 FSN n 2014-11797 File 11797 Manufacturer OTTO BOCK HealthCare GmbH Device Schraubadapter Commission date 03/07/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Guide de l'utilisateur User Manual Français / English / Nederlandse

Guide de l'utilisateur User Manual Français / English / Nederlandse Robot aspirateur E.ziclean vac100 E.ziclean vac100 Cleaning Robot Guide de l'utilisateur User Manual Français / English / Nederlandse Sommaire 1. Introduction...2 2. Contenu de votre boite...2 3. Précautions

Nadere informatie

WEBSURVEY@KCE. Version: 10/06/2015. Laurence KOHN, Carl DEVOS. With thanks to Irina CLEEMPUT, Nadia BENHAMED & Wendy CHRISTIAENS

WEBSURVEY@KCE. Version: 10/06/2015. Laurence KOHN, Carl DEVOS. With thanks to Irina CLEEMPUT, Nadia BENHAMED & Wendy CHRISTIAENS WEBSURVEY@KCE Version: 10/06/2015 Laurence KOHN, Carl DEVOS With thanks to Irina CLEEMPUT, Nadia BENHAMED & Wendy CHRISTIAENS TABLE OF CONTENTS 1 BACKGROUND... 2 PROCESS... 3 HOW TO PREPARE A SURVEY...

Nadere informatie

Proxima ADSL USB. Installatiehandleiding. Manuel de l installation

Proxima ADSL USB. Installatiehandleiding. Manuel de l installation Installatiehandleiding Manuel de l installation Installatiehandleiding Proxima ADSL USB Deze handleiding staat onder de bescherming van de wet van het intellectuele eigendom. Het is verboden deze te copiëren,

Nadere informatie

Ongekontroleerde kopie Copie non contrôlée

Ongekontroleerde kopie Copie non contrôlée SOP/TRA/ANA/02 Vnr : 13 Datum/Date : 04/02/14 Pg 1/21 (As), du cadmium (Cd), du cuivre (Cu), du plomb (Pb) et du zinc (Zn). Doel / Objet : Deze instructie heeft tot doel het bepalen van arseen (As), cadmium

Nadere informatie

1. PARTS & FUNCTIONS... 2 2. GETTING STARTED... 3 2.1. CONNECTING THE DEVICE... 3 2.2. SOFTWARE INSTALLATION... 6 3. TERMINOLOGY... 7 4.

1. PARTS & FUNCTIONS... 2 2. GETTING STARTED... 3 2.1. CONNECTING THE DEVICE... 3 2.2. SOFTWARE INSTALLATION... 6 3. TERMINOLOGY... 7 4. 1. PARTS & FUNCTIONS... 2 2. GETTING STARTED... 3 2.1. CONNECTING THE DEVICE... 3 2.2. SOFTWARE INSTALLATION... 6 3. TERMINOLOGY... 7 4. WIFI SETTINGS... 8 5. LAN CAMERA... 9 5.1. LAN CAMERA BROWSING...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Installation manual Benutzerhandbuch Manuel d installation

Installatiehandleiding Installation manual Benutzerhandbuch Manuel d installation Installatiehandleiding Installation manual Benutzerhandbuch Manuel d installation ACT-WNP-RP-002 WiFi-repeater, 300 mbps Nederlandse Installatiehandleiding (p.2). Voor meer informatie en Support gaat u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Analoge telefoon Téléphone analogique Analogue telephone (NL/B) (F/B/CH) (UK) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Installatie... 3 Aansluiten van

Nadere informatie

CS535 voice module installation instructions

CS535 voice module installation instructions CS535 voice module installation instructions F Module vocal CS535 intructions d'installation reportez-vous à la page 8 NL I CS535 spraakmodule installation instructions zie pagina 15 I Modulo sintesi vocale

Nadere informatie

English 6 Français 16 HF3462/10, HF3462/20, HF3461, HF3451

English 6 Français 16 HF3462/10, HF3462/20, HF3461, HF3451 Wakeup Light 1 English 6 Français 16 Nederlands 26 HF3462/10, HF3462/20, HF3461, HF3451 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support

Nadere informatie

Nederlands Website Disclaimer + Privacy

Nederlands Website Disclaimer + Privacy Nederlands Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van QualiField BVBA. Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Antwerpen), België Telefoon: +32 3 322

Nadere informatie

ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.0 (build 27892) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

Backup Connect Client Simple Interface

Backup Connect Client Simple Interface Backup Connect Client Simple Interface Let s Connect Inhoudstafel Welcome to Backup Partner version 2.0 - Simple Interface... 1 How does Backup Partner Work?... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Backup

Nadere informatie

Audio present. Audio reduction Overload Sanction

Audio present. Audio reduction Overload Sanction NL DATEQ SPL5 Software handleiding Introductie 3 Introductie Power LIMITER µp Controlled Audio Level Guard TimeSlot 1 2 3 Audio present Audio reduction Overload Sanction Reduction RS232 SPL5 SPL 5 De SPL5

Nadere informatie

Extractie van vlakken in grote 3D puntwolken voor het gebruik in cartografie

Extractie van vlakken in grote 3D puntwolken voor het gebruik in cartografie Extractie van vlakken in grote 3D puntwolken voor het gebruik in cartografie Jeroen Penninck Promotoren: prof. dr. ir. Wilfried Philips, prof. dr. ir. Sidharta Gautama Begeleiders: dhr. Werner Goeman,

Nadere informatie

ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.1 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

Q&A ICS Phase 1. Page 1/139. Versie 26/10/2010

Q&A ICS Phase 1. Page 1/139. Versie 26/10/2010 Dit document bevat een samenvatting van de vragen die ons bereikten sinds de start van de ontwikkeling van het 'ICS Phase 1'-project, gerangschikt volgens trefwoord. Kijk regelmatig op de volgende URL

Nadere informatie

MARMITEK MOUSE REMOTE

MARMITEK MOUSE REMOTE MARMITEK MOUSE REMOTE USER INSTRUCTION GUIDE GEBRUIKSAANWIJZING WWW.MARMITEK.COM Contents English Introduction 2 Battery Installation 3 Setting up your Mouse Remote 3 To install the Mouse Receiver 9 How

Nadere informatie

ZCP 7.1 (build 48315) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.1 (build 48315) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.1 (build 48315) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.1 (build 48315) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie

Het handboek voor administratie van GCompris

Het handboek voor administratie van GCompris Het handboek voor administratie van GCompris Deze documentatie is geconverteerd uit de Manpagina van GCompris. Nieuwe vertaler: Dit document is nog maar gedeeltelijk vertaald. Wilt u meehelpen, stuur een

Nadere informatie

HD7698 HD7689 HD7688. User manual 4222.200.0644.3

HD7698 HD7689 HD7688. User manual 4222.200.0644.3 1 HD7698 HD7689 HD7688 User manual 2 4222.200.0644.3 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel 220 VoIP tiptel Voorwoord Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel 220 VoIP. De tiptel 220 VoIP is een telefoontoestel dat gebruikt kan worden in combinatie

Nadere informatie

ZCP 7.0 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding

ZCP 7.0 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform. De Gebruikershandleiding ZCP 7.0 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Zarafa Collaboration Platform ZCP 7.0 (build 41322) Zarafa Collaboration Platform De Gebruikershandleiding Uitgave 2.0 Copyright

Nadere informatie