S2G Optimizer Soft2get Manual S2G Optimizer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S2G Optimizer Soft2get Manual S2G Optimizer"

Transcriptie

1 S2G Optimizer Soft2get Manual S2G Optimizer Last modifications: 02/05/2005

2 1. NEDERLANDS Hoofdscherm Nieuwe klant/dossier Nieuw dossier panelen (2D) Nieuw dossier profielen (1D) Verwijderen van dossier/klant Paneelbibliotheek Import CSV-bestanden Berekeningsresultaat bij Panelen (2D) Berekeningsresultaat bij Profielen (1D) Afdrukken Opties Optimalisatie van panelen Optimalisatie van profielen Voorstelling berekeningsresultaat Afdrukvoorbeeld Taalkeuze Import CSV-bestanden FRANÇAIS Menu principal Nouveau client/dossier Nouveau dossier panneaux (2D) Nouveau dossier profilés (1D) Suppression d un dossier/client Bibliothèque des panneaux Importation fichier CSV Résultat calcul Panneaux (2D) Résultat calcul Profilés (1D) Impression Options Optimisation des panneaux (2D) Optimisation des profilés (1D) Présentation du résultat à l écran Concernant aperçu de l impression à l écran Choix des langues Concernant l importation des fichiers CSV ENGLISH Main menu New customer/project New project panels (2D) New project profiles (1D) Delete a project/customer Library of standard panels Import «CSV»-files Optimisation result Panels (2D) Optimisation result Profiles (1D) Print Options Optimisation of panels (2D) Optimisation of profiles (1D) Screen presentation Print preview Languages Import of CSV-files 49

3 Contact information : by mail website address

4 1. Nederlands Met S2G_Optimizer kunt u - op een heel eenvoudige manier - profielen en panelen optimaliseren onafhankelijk van enig ander berekeningspakket. Wanneer u het programma voor de eerste keer gebruikt, dient u een codenummer op te geven. Contacteer Soft2get om dit nummer te verkrijgen (of stuur een mail naar 1.1. Hoofdscherm S2G_Optimizer onderscheidt twee modes, namelijk : - het optimaliseren van profielen (1D) - het optimaliseren van panelen (2D) Om over te schakelen naar uw dossiers betreffende panelen of profielen, selecteert u het overeenkomstige icoontje. Handleiding S2G_Optimizer 1 V1.0

5 1.2. Nieuwe klant/dossier Bij het creëren van een nieuw dossier wordt automatisch de naam New voorgesteld. U bent verplicht deze naam te wijzigen. Opgelet, u kunt geen twee dossiers/klanten met dezelfde naam creëren Nieuw dossier panelen (2D) Bij het aanklikken van een dossier krijgt u een overzichtstabel met alle te optimaliseren stukken. Onderaan de tabel vindt u de nodige functies om enerzijds nieuwe stukken toe te voegen en anderzijds bestaande stukken te verwijderen. Handleiding S2G_Optimizer 2 V1.0

6 Bij een niet rechthoekig stuk dienen de overmeten maten ingebracht te worden. Voor een cirkel wordt dit de diameter, voor een trapezium de totale breedte x de totale hoogte. Bij rechthoekige driehoeken moet men het totale aantal delen door twee Nieuw dossier profielen (1D) Bij het aanklikken van een dossier krijgt u een overzichtstabel met alle te verzagen stukken. Het verwijderen van een bepaald profiel kan hier gebeuren door de volledige lijn te selecteren en op de [Delete]- toets te klikken. Handleiding S2G_Optimizer 3 V1.0

7 1.5. Verwijderen van dossier/klant Aan de hand van uw selectie (klant of dossier) wordt er een bevestiging gevraagd of u het element wel degelijk wenst te verwijderen. Opgepast, bij het verwijderen van een klant worden automatisch alle dossiers die aan deze klant gekoppeld zijn, verwijderd! 1.6. Paneelbibliotheek Bij het optimaliseren van panelen kunt u vooraf een onbeperkt aantal type standaardpanelen definiëren Import CSV-bestanden Via deze functie kunt u gestructureerde ASCII-bestanden (tekstformaat) afkomstig van externe programma s (bvb. Excel, ) importeren. Het creëren van één of meerdere bestandsformaten (filters) gebeurt in de opties (zie ) Opgelet: Deze functie is enkel actief wanneer nog geen enkel stuk in de tabel werd ingebracht! Handleiding S2G_Optimizer 4 V1.0

8 1.8. Berekeningsresultaat bij Panelen (2D) Nadat u het paneel van waaruit u de stukken wenst te verzagen en eventueel het zaagverlies en de haaksheid van dit paneel heeft aangeduid, klikt u op het rekenmachientje om de optimalisatie te starten : Op het einde van de berekening krijgt u het volgende resultaat : Handleiding S2G_Optimizer 5 V1.0

9 Na berekening kunt u d.m.v. het aanklikken van een bepaald stuk in de tabel controleren waar dit stuk zich overal bevindt in de te verzagen panelen. Door de muis over de panelen te laten glijden bekomt men meer info betreffende het stuk. Na berekening kunt u d.m.v. de simulatieknop zien op welke manier en volgorde S2G_Optimizer het paneel verzaagt: Handleiding S2G_Optimizer 6 V1.0

10 1.9. Berekeningsresultaat bij Profielen (1D) Nadat u de profielreferentie van waaruit u de stukken wenst te verzagen en eventueel het zaagverlies, de profiellengte en het verlies aan de uiteinden heeft aangeduid, klikt u op het rekenmachientje om de optimalisatie te starten : Op het einde van de berekening krijgt u het volgende resultaat : Handleiding S2G_Optimizer 7 V1.0

11 1.10. Afdrukken U krijgt steeds een afdrukvoorbeeld te zien vooraleer u kunt afdrukken. Via deze icoontjes kunt u meerdere pagina s overlopen, in of uitzoomen en de afdruk bevestigen. Handleiding S2G_Optimizer 8 V1.0

12 1.11. Opties Optimalisatie van panelen De opties betreffende de optimalisatiemethode worden per dossier opgeslagen! Berekeningsmethode : Volgens oppervlak Bij deze berekeningsroutine wordt eerst het grootste stuk in het paneel geplaatst. In het resterende vlak worden opnieuw eerst de grootste resterende stukken geplaatst. Handleiding S2G_Optimizer 9 V1.0

13 Handleiding S2G_Optimizer 10 V1.0

14 Volgens verlies Bij deze berekeningsroutine wordt eerst het stuk geplaatst dat het minst snijverlies in absolute oppervlak (m²) met zich teweegbrengt. Voor het resterend vlak wordt dezelfde werkwijze toegepast, opnieuw komt het stuk met het minst snijverlies in absolute oppervlak eerst. Het stuk van 0.9m x 0.4m genereert een absoluut snijverlies van 0.2m x 0.4m = 0.08m² Het stuk van 1m x 0.9m genereert een absoluut snijverlies van 0.1m x 0.9m = 0.09m² Handleiding S2G_Optimizer 11 V1.0

15 Procentueel Bij deze berekeningsroutine wordt eerst het stuk geplaatst dat het minst procentueel snijverlies (%) t.o.v. het stuk zelf met zich teweegbrengt. Voor het resterend vlak wordt dezelfde werkwijze toegepast, opnieuw komt het stuk met het minst procentueel snijverlies (%) t.o.v. het stuk zelf eerst. Dit stuk van 1m x 0.9m genereert een relatief snijverlies van (0.1x0.9)/(1x0.9)*100 = 10% Dit stuk van 0.4m x 0.9m genereert een relatief snijverlies van (0.7x0.9)/(0.4x0.9)*100 = 175% Handleiding S2G_Optimizer 12 V1.0

16 Snel <> Nauwkeurig Bij de nauwkeurige berekeningsmethode worden meer iteraties overlopen, waardoor uw rekensnelheid vertraagt maar uw eindresultaat nauwkeuriger wordt Optimalisatie zaagsneden : In bepaalde gevallen is het interessanter om het totaal aantal meter zaagsnede te beperken en zich niet te focussen op een minimaal restverlies. Dit kan bekomen worden door S2G_Optimizer alle stukken met één gelijke afmeting te laten groeperen, voor zover deze groep nog in het paneel past. Hoe meer stukken met eenzelfde afmeting samen gegroepeerd worden, hoe minder meter zaagsnede er nodig zal zijn. Deze 5 stukken worden gegroepeerd en samen geoptimaliseerd Limieten langste zaagsnede Met deze optie kan de maximale zaagsnede in [mm] van de snijmachine ingesteld worden. Handleiding S2G_Optimizer 13 V1.0

17 Optimalisatie van profielen De opties betreffende de optimalisatiemethode worden per dossier opgeslagen! Bij de nauwkeurige berekeningsmethode worden meer iteraties overlopen, waardoor uw rekensnelheid vertraagt maar uw eindresultaat nauwkeuriger wordt Voorstelling berekeningsresultaat Handleiding S2G_Optimizer 14 V1.0

18 Afdrukvoorbeeld Aan de hand van uw printereigenschappen kunt u hier de marges bepalen in mm. Tevens kunt u aanduiden hoeveel panelen er grafisch moeten voorgesteld worden horizontaal en/of verticaal Taalkeuze Handleiding S2G_Optimizer 15 V1.0

19 Import CSV-bestanden In dit scherm kunt u één of meerdere bestandsformaten instellen. Deze stuk -lijsten kunnen dan geïmporteerd worden in een bestaand leeg dossier. - Scheidingsteken =, - Eerste rij met in te lezen gegevens = 2 - Filter, importeer enkel gegevens met waarde = 5 in kolom 1 (optioneel) - Filter, importeer enkel gegevens met waarde = 26v in kolom 2 (optioneel) - Kolom lengte = kolom 0 (niet van toepassing bij panelen) - Kolom breedte = kolom 5 (niet van toepassing bij profielen) - Kolom hoogte = kolom 6 (niet van toepassing bij profielen) - Kolom aantal = kolom 4 - Kolom hoek links = kolom 0 (niet van toepassing bij panelen) - Kolom hoek rechts = kolom 0 (niet van toepassing bij panelen) Bvb: Deze voorgaande instellingen van een CSV-formaat (Comma Separated Values) zijn correct om het volgende ASCII-bestand te kunnen inlezen : "INFO","test1","divers","Production","C:\Facalog\Projects\Project.jpg" "1","52A10","AFDEKPROFIEL","14","7000"," "," " "1","52R52","STIJL","6","7000"," "," " "1","PV001","THERM. ONDERBREKING","23","7000","","" "2","52R223","RUBBER","25","7000" "2","52R226"," RUBBER ","4","7000" "3","83Z639","SCHROEF","40" "5","26v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1452","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1452","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1403","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","26v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","26v","","1","1452","1202","0","0","0" Handleiding S2G_Optimizer 16 V1.0

20 2. Français S2G_Optimizer vous permet d optimiser les profilés et panneaux d une manière très simple et indépendant d un autre logiciel de calcul. Avant de pouvoir lancer le programme, un numéro de code est exigé. Veuillez contacter Soft2get pour obtenir ce numéro (ou envoyez un mail à 2.1. Menu principal S2G_Optimzer distingue deux modes, c est à dire : - l optimisation des profilés (1D) - l optimisation des panneaux (2D) Pour passer aux projets concernant les panneaux ou profilés, vous devez sélectionner l icône correspondant. Manuel S2G_Optimizer 17 V1.0

21 2.2. Nouveau client/dossier Pendant la création d un nouveau dossier ou client, le nom «New» sera automatiquement proposé. Vous êtes obligé de modifier ce nom. C est impossible de choisir un nom qui existe déjà Nouveau dossier panneaux (2D) En cliquant sur le nom du dossier, vous obtenez un tableau contenant un résumé de toutes les pièces à optimiser. En bas de l écran, vous retrouvez les fonctions nécessaires pour pouvoir ajouter des pièces et d autre part pour pouvoir supprimer certains pièces. Manuel S2G_Optimizer 18 V1.0

22 Pour une forme non rectangulaire, les dimensions extrêmes doivent être saisies. Il s agit du diamètre d un cercle et les dimensions hors tout pour un trapèze. En cas des triangles rectangles, vous devez diviser la quantité totale des triangles par deux Nouveau dossier profilés (1D) En cliquant sur le nom du dossier, vous obtenez un tableau contenant un résumé de toutes les pièces à débiter et à optimiser. Manuel S2G_Optimizer 19 V1.0

23 La suppression d une pièce peut se faire en sélectionnant la ligne compète et, ensuite, taper sur la touche [Suppr]. Manuel S2G_Optimizer 20 V1.0

24 2.5. Suppression d un dossier/client Conformément à la sélection (client ou projet), le programme vous demande de confirmer la suppression de l élément. Attention, la suppression d un client provoquera la suppression de tous les projets appartenant à ce client! 2.6. Bibliothèque des panneaux Dans la bibliothèque, vous avez la possibilité de définir plusieurs panneaux standards. Avant le lancement d optimisation d un projet, vous pouvez éventuellement choisir un de ces panneaux Importation fichier CSV Cette fonction vous permet d importer des fichiers ASCII structurés. Ces fichiers «textes» peuvent être générés par autres logiciels (p.ex. Excel, ). La création d une ou plusieurs filtres (format de fichier) se passe dans les options(voir ). L icône est activé si le projet ne contient aucune pièce! (donc, seulement dans un nouveau projet) Manuel S2G_Optimizer 21 V1.0

25 2.8. Résultat calcul Panneaux (2D) Après le choix d un panneau «bibliothèque» ou après le changement de la largeur et l hauteur, vous cliquez sur la calculatrice pour fair lancer le calcul d optimisation. N oubliez pas d indiquer le trait de scie et la perte à cause d une mauvaise orthogonalité des panneaux : À la fin du calcul, vous obtenez le résultat suivant : Manuel S2G_Optimizer 22 V1.0

26 À la fin du calcul, vous pouvez, en cliquant sur une pièce dans le tableau, contrôler à quelle position la pièce est située dans les panneaux découpés. Laisser glisser la souris sur une pièce pour obtenir plus d information. À la fin du calcul, on peut laisser simuler de quelle manière S2G_Optimizer a découpé le panneau: Manuel S2G_Optimizer 23 V1.0

27 2.9. Résultat calcul Profilés (1D) Après l indication de la référence profilé, vous cliquez sur la calculatrice pour fair lancer le calcul d optimisation. N oubliez pas d indiquer la longueur du profilé, le trait de scie et la perte en bout de barre: À la fin du calcul, vous obtenez le résultat suivant : Manuel S2G_Optimizer 24 V1.0

28 Manuel S2G_Optimizer 25 V1.0

29 2.10. Impression Avant d imprimer, il y a toujours une visualisation à l écran. Les icônes vous permettent de visualiser plusieurs pages, d agrandir et de confirmer l impression. Manuel S2G_Optimizer 26 V1.0

30 2.11. Options Optimisation des panneaux (2D) Les options concernant la méthode d optimisation seront enregistrées par dossier! Méthode de calcul : Selon surface Cet algorithme pose d abord la plus grande pièce dans le panneau. Dans la partie restante, de nouveau, la plus grande pièce possible sera être posée. Manuel S2G_Optimizer 27 V1.0

31 Manuel S2G_Optimizer 28 V1.0

32 Selon perte absolue Cet algorithme pose d abord la pièce qui provoque la moindre perte de scie en surface absolue (m²). Dans la partie restante, de nouveau, cette pièce sera recherchée qui répond à la même condition. La pièce de 0.9m x 0.4m génère une perte en surface absolue de 0.2m x 0.4m = 0.08m² La pièce de 1m x 0.9m génère une perte en surface absolue de 0.1m x 0.9m = 0.09m² Manuel S2G_Optimizer 29 V1.0

33 Selon procentuel (perte relative) Cet algorithme pose d abord la pièce qui provoque la moindre perte de scie en surface relative (%) par rapport à la pièce même. Dans la partie restante, de nouveau, cette pièce sera recherchée qui répond à la même condition. La pièce de 1m x 0.9m génère une perte en surface relative de (0.1x0.9)/(1x0.9)*100 = 10% La pièce de 0.4m x 0.9m génère une perte en surface relative de (0.7x0.9)/(0.4x0.9)*100 = 175% Manuel S2G_Optimizer 30 V1.0

34 Vite <> Précis La méthode «précis» évoque plus d itérations avant de finaliser le calcul d optimisation. Ceci peut réduire la vitesse de calcul, mais augmente la précision des calculs Optimisation longueur totale des coupes Dans certains cas, c est plus intéressant de limiter la longueur totale des coupes au lieu de limiter la chute. Ceci peut être obtenu par S2G_Optimizer en groupant toutes les pièces qui ont au moins une dimension qui est la même dans la mesure où ce groupe s ajuste au panneau. Plus de pièces qui ont été groupées moins la longueur des coupes. Les 5 pièces sont groupées et optimalisées ensemble Longueur de coupe maximale Cette option peut limiter la longueur de scie maximale en [mm] de la machine. Manuel S2G_Optimizer 31 V1.0

35 Optimisation des profilés (1D) Les options concernant la méthode d optimisation seront enregistrées par dossier! La méthode «précis» évoque plus d itérations avant de finaliser le calcul d optimisation. Ceci peut réduire la vitesse de calcul Présentation du résultat à l écran Manuel S2G_Optimizer 32 V1.0

36 Concernant aperçu de l impression à l écran D après les propriétés de l imprimante, vous pouvez définir les marges en [mm]. Vous devez aussi indiquer le nombre de panneau à imprimer horizontalement et verticalement Choix des langues Manuel S2G_Optimizer 33 V1.0

37 Concernant l importation des fichiers CSV L utilisateur peut définir un ou plusieurs format de fichier. Ensuite, ces fichiers ASCII peuvent être importés dans un projet qui ne contient aucune pièce. - Séparateur =, - Première ligne contenant les données = 2 - Filtre, importer seulement les données qui ont une valeur = 5 dans colonne 1 (optionnel) - Filtre, importer seulement les données qui ont une valeur = 26v dans colonne 2 (optionnel) - Colonne contenant longueur de la pièce à couper = col 0 (n est pas applicable aux panneaux) - Colonne contenant largeur de la pièce = col 5 (n est pas applicable aux profilés) - Colonne contenant hauteur de la pièce = col 6 (n est pas applicable aux profilés) - Colonne contenant nombre de pièces = col 4 - Colonne contenant angle gauche de la pièce = col 0 (n est pas applicable aux panneaux) - Colonne contenant angle droite de la pièce = col 0 (n est pas applicable aux panneaux) Ex. : Les paramètres précédentes d un format CSV (Comma Separated Values) sont corrects pour pouvoir importer le fichier-ascii suivant : "INFO","test1","divers","Production","C:\Facalog\Projects\Project.jpg" "1","52A10","CAPOT","14","7000"," "," " "1","52R52","EPINE","6","7000"," "," " "1","PV001","RUPTURE THERM.","23","7000","","" "2","52R223","JOINT","25","7000" "2","52R226"," JOINT ","4","7000" "3","83Z639","VIS","40" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" Manuel S2G_Optimizer 34 V1.0

38 3. English S2G_Optimizer is an independent calculation program that enables you to easily optimise profiles and panels. The first time you start the program, you will need a registration number. Please, contact Soft2get to obtain this number (or send a mail to 3.1. Main menu S2G_Optimizer distinguishes two modes : - profile optimisation (1D) - panel optimisation (2D) To switch between panel and profile projects, use the appropriate symbol. Manual S2G_Optimizer 35 V1.0

39 3.2. New customer/project The name New will automatically be proposed when you create a new customer or project. You must change this name. Note that you cannot choose an existing name New project panels (2D) After selecting a project, you get a list of the pieces that have to be optimised. At the bottom, you will find a number of functions to add new or delete existing pieces. Manual S2G_Optimizer 36 V1.0

40 For non-rectangular shapes, you must set the outer dimensions, e.g. the diameter for a circle, the overall width x height for a trapezium. In case of right-angled triangles, you must divide the total quantity by two New project profiles (1D) After selecting a project, you get a list of the pieces that have to be cut and optimised. To delete a piece, select the whole line and click on the [Delete]-button. Manual S2G_Optimizer 37 V1.0

41 3.5. Delete a project/customer As a result of your selection (customer or project), the program will ask you to confirm whether the element has to be deleted or not. Attention, when you delete a customer, all projects belonging to this customer will also be deleted! 3.6. Library of standard panels It is possible to define one or more standard panels which you can then select before starting the project optimisation Import «CSV»-files This function allows you to import structured ASCII-files. Such text -files can be generated by other programs (e.g. Excel, ). To create one or more import filters, see options To import an external list, the project must be empty. If not, the import -symbol is not activated. Manual S2G_Optimizer 38 V1.0

42 3.8. Optimisation result Panels (2D) Choose a (standard) panel and click on the calculator to start the optimisation. Do not forget to indicate the sawblade-width [mm] and the loss caused by bad perpendicularity of the panel. At the end of the calculation, the following window is shown : Manual S2G_Optimizer 39 V1.0

43 At the end of the calculation, you can select a piece to learn about its exact localisation in the optimised panels. Move the mouse to get more information about the piece. Moreover, you can simulate the calculated optimisation for each panel: Manual S2G_Optimizer 40 V1.0

44 3.9. Optimisation result Profiles (1D) Indicate the profile reference number and click on the calculator to start the optimisation. Do not forget to indicate the length of the profiles, the sawblade-width [mm] and the total loss at the ends of the profile : At the end of the calculation, the following window is shown : Manual S2G_Optimizer 41 V1.0

45 3.10. Print If you want to print a document, you will always receive a preview first. These buttons allow you to page through the document, to zoom and to confirm the print-out Manual S2G_Optimizer 42 V1.0

46 3.11. Options Optimisation of panels (2D) All options with regard to the optimisation method are saved per project! Calculation method : Surface This method puts the biggest piece first. This also applies for the remaining part. Again, the biggest possible piece(s) will be placed first. Manual S2G_Optimizer 43 V1.0

47 Waste This method puts the piece that creates the least waste in terms of absolute surface (m²) first. This also applies for the remaining part. Again, the piece that creates the least waste in terms of absolute surface (m²) will be put first. This piece (0.9m x 0.4m) generates a waste of 0.2m x 0.4m = 0.08m² This piece (1m x 0.9m) generates a waste of 0.1m x 0.9m = 0.09m² Manual S2G_Optimizer 44 V1.0

48 In terms of percentage This method puts the piece that creates the least waste in terms of relative surface (%) in relation to itself first. This applies for the remaining part as well. Again, the piece that creates the least waste in terms of relative surface (%) in relation to the piece itself will come first. This piece (1m x 0.9m) generates a relative waste of (0.1x0.9)/(1x0.9)*100 = 10% This piece (0.4m x 0.9m) generates a relative waste of (0.7x0.9)/(0.4x0.9)*100 = 175% Manual S2G_Optimizer 45 V1.0

49 Fast <> Precise The accurate method brings about more iterations. This prolongs the total calculation time but improves the total result Optimisation of cuts In some cases, it can be more interesting (less time-consuming) to limit the total saw-cut in stead of limiting the total waste. This is possible with S2G_Optimizer: group all pieces with at least one equal dimension. However, it makes sure that the group still fits in the panel. The more pieces you can group the less saw-cut you will need. These 5 pieces are grouped and optimised together Longest cut This option sets the maximum saw-cut [mm] of the machine. Manual S2G_Optimizer 46 V1.0

50 Optimisation of profiles (1D) All options concerning the optimisation method are saved for each project separately! The accurate method brings about more iterations. This prolongs the total calculation time, however, improves the total result Screen presentation Manual S2G_Optimizer 47 V1.0

51 Print preview You can change the printer margins[mm] in printer properties. You can also indicate the number of panels that have to be printed out horizontally and vertically Languages Manual S2G_Optimizer 48 V1.0

52 Import of CSV-files You can define one or more file formats. These ASCII-files can be imported into an empty project. - Delimiter =, - First row containing data = 2 - Filter, only import data with value = 5 in column 1 (option) - Filter, only import data with value = 26v in column 2 (option) - Column length = col. 0 ( does not apply to panels) - Column width = col. 5 (does not apply to profiles) - Column height = col. 6 (does not apply to profiles) - Column quantity = col. 4 - Column left angle = col. 0 (does not apply to panels) - Column right angle = col. 0 (does not apply to panels) Ex. : The preceding settings of a CSV-format (Comma Separated Values) are correct to import the following ASCII-file : "INFO","test1","diverse","Manufacturing","C:\Facalog\Projects\Project.jpg" "1","52A10","CAPPING PROFILE","14","7000"," "," " "1","52R52","MULLION","6","7000"," "," " "1","PV001","THERMAL BREAK","23","7000","","" "2","52R223","GASKET","25","7000" "2","52R226","GASKET","4","7000" "3","83Z639","SCREW","40" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1403","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1202","0","0","0" "5","20v","","1","1478","1228","0","0","0" "5","20v","","1","1452","1202","0","0","0" Manual S2G_Optimizer 49 V1.0

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15

Telebib2 Edifact Validation - Tool introduction page 2 / 15 Tool introduction Telebib2 Edifact Validation page 1 / 15 10.01.2012 Er is nu een tool beschikbaar die het mogelijk maakt een tekstbestand met inhoud op basis van de Telebib2 Edifact syntaxis the valideren.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding

Systeem Wand Samenstellings Applicatie. Cabinet configuration tool. Nederlandse handleiding Systeem Wand Samenstellings Applicatie Cabinet configuration tool Nederlandse handleiding 1 Handleiding bylsma wand configuratie tool... 2 1.1 Disclaimer... 2 2 Wand samenstellen... 2 2.1 Applicatie lay-out...

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

OdenneBoom Design Christmas tree

OdenneBoom Design Christmas tree OdenneBoom Design Christmas tree A DESIGN CHRISTMAS TREE? w w w. s t u d i o b o o n. b e Deze producten zijn eigendom van StudioBoon. En zijn auteursrechtelijk geregistreerd. Ces produits sont la propriété

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden.

1. Voor het installeren wordt geadviseerd een backup te maken van uw database en bestanden. NL: KiyOh.nl gebruikers kunnen met deze plug in automatisch klantbeoordelingen verzamelen, publiceren en delen in social media. Wanneer een klant een bestelling heeft gemaakt in uw Magento Shop, wordt

Nadere informatie

Vrijstaande baden - Baignoires îlot

Vrijstaande baden - Baignoires îlot Vrijstaande baden - Baignoires îlot Meubelen op maat / Meubles sur mesure Op maat LED spiegels / Mirroirs LED sur mesure a division of Aqua Prestige www.aquasento.be 1 Inhoud - Contenu Meubelen op maat

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro

MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro MobiDM App Handleiding voor Windows Mobile Standard en Pro Deze handleiding beschrijft de installatie en gebruik van de MobiDM App voor Windows Mobile Version: x.x Pagina 1 Index 1. WELKOM IN MOBIDM...

Nadere informatie

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 2 TARIEVEN Vrije ruimte...35 /uur excl. BTW Opleidingsruimte

Nadere informatie

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs.

Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo, het communicatie platform voor basisonderwijs. Handleiding Registratie Mijnschoolinfo en App Nederlandstalig pagina 1-7 Registration Procedure Mijnschoolinfo and App English version see page : 8-16 Beste ouder / verzorger, Welkom bij Mijnschoolinfo,

Nadere informatie

Onderwijsaanbod september december 2014

Onderwijsaanbod september december 2014 Onderwijsaanbod september december 2014 Het aanbod Nederlands voor anderstaligen p. 3 Spaans p. 4 Computer p. 5 Photoshop p. 6 Nederlands voor elke dag: schrijven en lezen p. 7 Rekenen p. 8 Zelfstudie

Nadere informatie

Montagehandleiding - Notice de montage

Montagehandleiding - Notice de montage Montagehandleiding - Notice de montage Artikel - Article 771417 Omschrijving - Déscription Carport Hannover 604 x 760 cm Carport Hannover 604 x 760 cm Nederlands : De door u gekochte constructie werd zorgvuldig

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Voldoen uw bestanden niet aan bovenstaande specificaties? Verwittig ons voor de bestanden te versturen.

Voldoen uw bestanden niet aan bovenstaande specificaties? Verwittig ons voor de bestanden te versturen. TECHNISCHE SPECIFICATIES Bestanden: Gecertifieerde en geoptimaliseerde PDF-bestanden. Controleer de voorvertoning ("output preview") om problemen van overdruk te voorkomen ("simulate overprinting" aanklikken).

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

RIDEAUX DE DOUCHE Douchegordijnen

RIDEAUX DE DOUCHE Douchegordijnen RIDEAUX DE DOUCE Douchegordijnen Trevira CS difficilement inflammable nach DIN 4102/B1 garanti sans substances nocives selon Öko- Tex-Standard 100 bas inox 802.34.V0..30 802.34.01030 blanc uni, difficilement

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

GEVELPANELEN PANNEAUX DE FACADE

GEVELPANELEN PANNEAUX DE FACADE Handleiding Manuel GEVELPANELEN PANNEAUX DE FACADE update van 11/09/2015 www.scalaplastics.com Gereedschappen en bevestigingsmiddelen: Hamer, meetlint, metaalzaag met een cirkelzaagblad met fijne tanden,

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14

Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2. Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties - pg 2 Manual for uploading Unusual Transactions - Reporting Portal - pg 14 Handleiding Meldportaal Ongebruikelijke Transacties meldportaal.fiu-nederland.nl

Nadere informatie

Automatische opname inrichting Collegezaal

Automatische opname inrichting Collegezaal Automatische opname inrichting Collegezaal Onderstaande beschrijving legt uit hoe de automatische opname inrichting in de Collegezaal voor media recording is ingericht bij de School of Business and Economics

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI

GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRUIKERSHANDLEIDING MODE D EMPLOI Fork-lift crane series 03-2013 REMA HOLLAND BV Galjoenweg 47 / 6222 NS Maastricht Postbus 4303/6202 VA Maastricht Telefoon: 0031-43-3631777 Fax: 0031-43-3632922 Email:

Nadere informatie

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen):

1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): Uitwerking Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 3 1a. We werken het geval voor het tandenpoetsen uit. De concepten zijn (we gebruiken Engelse termen en afkortingen): tube=[cap:{open,close},hand:{l,r,none}]

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit:

Welk programma gebruiken we? Om onze foto s te verkleinen gebruiken we het programma IrfanView. Het icoontje van IrfanView ziet er als volgt uit: Inleiding Om het laden op de website vlot te laten verlopen zijn er enkele afspraken gemaakt m.b.t. tot het formaat van een foto. Het formaat van een foto gaan we MAXIMUM instellen op 640 * 480 pixels.

Nadere informatie

ZorgMail Address Book SE Documentation

ZorgMail Address Book SE Documentation ZorgMail Address Book SE Documentation File ID: addressbook_zorgmail_a15_se 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom.

Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN Telecom. 1. Contact personen 2. Rent-a-Switch service 3. Validaties 4. Afhandeling Rent-a-Switch orders 5. Foutmeldingen 1. Contact personen Hieronder volgt een overzicht van relevante contactpersonen binnen KPN

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB

Libellé: ECONOCOM GROUP ISIN: BE0974266950 Code Euronext: BE0974266950 Mnémonique: ECONB Diminution du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 29/12/2014 MARCHE: Diminution du nombre d'actions en circulation Suite à l'annulation de 3.053.303 actions émises par, à compter du 31/12/2014,

Nadere informatie

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op

Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op Stap 1: Registreer via de link op de G-schijf beschikbaar na inloggen met de teken-account, verzend via Submit. Nadien krijg je een bevestiging op het scherm met de melding dat de registratie compleet

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

UCXLog. Log en Contest programma. www.veron.nl. UCXLog by DL7UCX

UCXLog. Log en Contest programma. www.veron.nl. UCXLog by DL7UCX UCXLog Log en Contest programma UCXLog by DL7UCX Versie: : 24 mei 2008 Agenda 08:00 Presentatie 08:45 Demonstratie 09:15 Pauze 09:30 Workshop Wat is een logboek programma? Digitaal opslaan van je papieren

Nadere informatie

Hoe kun je je op RSS-Feeds abonneren? En hoe deze te lezen. Be updated! For friends and family door : Sander van de Pol ( mei 2007 ).

Hoe kun je je op RSS-Feeds abonneren? En hoe deze te lezen. Be updated! For friends and family door : Sander van de Pol ( mei 2007 ). Hoe kun je je op RSS-Feeds abonneren? En hoe deze te lezen. Be updated! For friends and family door : Sander van de Pol ( mei 2007 ). Ik wil hier 3 manieren bespreken : - via Internet Explorer 7 - via

Nadere informatie

Cameramanager LSU Installation Guide

Cameramanager LSU Installation Guide Cameramanager LSU Installation Guide Network based video surveillance server Version 1.1 / August 2009 Copyright 2010 - Cameramanager.com Page 1 LSU installation guide index 1. Connecting the LSU to your

Nadere informatie

Chairs for the quality office. Breeze

Chairs for the quality office. Breeze Chairs for the quality office 30Y De BREEZE 30 met hoogteverstelbare rug met netbespanning is uitermate geschikt voor wisselwerkplekken dankzij het eenvoudig te bedienen synchroonmechanisme met neigbegrenzer.

Nadere informatie

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Inhoudsopgave

Nadere informatie

heatwave small OK! Onderdelen - Parts - Teile Ø 8 mm Ø 10 mm p q Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions

heatwave small OK! Onderdelen - Parts - Teile Ø 8 mm Ø 10 mm p q Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions heatwave small Montagehandleiding - Instructions de montage Montageanleiting - Mounting instructions Het is mogelijk de Heatwave over een volledig bereik van 360 te monteren. 778 mm Il est ossible de monter

Nadere informatie

Pannenkoekmachines Crepmatic

Pannenkoekmachines Crepmatic Pannenkoekmachines Crepmatic Het beste is maar goed genoeg 2/6 Een system dat toelaat om 60 pannenkoeken per uur te produceren! Het systeem is eenvoudig in gebruik en snel te reinigen. Het systeem wordt

Nadere informatie

Plotten. technisch tekenwerk AUTOCAD 2000

Plotten. technisch tekenwerk AUTOCAD 2000 Inleiding Voor het plotten van uw bent u bij Lifoka aan het juiste adres. Snel, betrouwbaar en dat in grote of kleine oplagen. Niet alleen het plotten, maar ook vergaren en verzenden kan Lifoka voor u

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANCAIS R125USB. USB badgelezer 125 Khz Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz. The installer s choice cdvibenelux.

NEDERLANDS FRANCAIS R125USB. USB badgelezer 125 Khz Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz. The installer s choice cdvibenelux. NL FR NEDERLANDS FRANCAIS Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz The installer s choice cdvibenelux.com MANUEL D INSTALLATION Programmateur de badges, cartes et télécommandes 125 Khz

Nadere informatie

Libreo. gebruikershandleiding guide de l utilisateur

Libreo. gebruikershandleiding guide de l utilisateur Libreo gebruikershandleiding guide de l utilisateur Libreo gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang tot de Libreo applicatie Toegang tot aangekochte publicaties Basics Bibliotheek Libreo icoontjes Publicaties

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 ExpressShipper Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 1 Inleiding 3 2 Instellingen 4 2.1 Add consignment range 4 2.2 Metrische of empirische (metric of Imperial) waarden 5 2.3 Adres Import 6 2.4 Document

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren 5082IMOP6Y maandag 16 november 2015 13:00 15:00 Schrijf je naam en studentnummer op de regel hieronder. Sla deze pagina niet om tot de surveillant vertelt dat het

Nadere informatie

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar

Handleiding. SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar Handleiding SOLUS PA (Traditioneel rolluik) met Inus Keo schakelaar A. Aansluiting Indien foute draadrichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om. B. Afstelling 1. De draairichting van de oprolbuis

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net. Fotogeniek - Creative photos Handleiding

Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net. Fotogeniek - Creative photos Handleiding Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net Fotogeniek - Creative photos Handleiding Inhoudsopgave FOTOGENIEK - CREATIVE PHOTOS HANDLEIDING...

Nadere informatie

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02

Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs. Revalidatie Reha. Algemene catalogus General Catalogue R 02 Wielen electrische rolstoelen Wheels Electrically Powered Wheelchairs Revalidatie Reha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Algemene catalogus General Catalogue R 02 Rolko Engineering Customised Product Solutions Met

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina

Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Veel gestelde vragen nieuwe webloginpagina Op deze pagina treft u een aantal veel gestelde vragen aan over het opstarten van de nieuwe webloginpagina http://weblogin.tudelft.nl: 1. Ik krijg de melding

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

SR.NET Product Barcoder Mode d emploi Version 1.0

SR.NET Product Barcoder Mode d emploi Version 1.0 SR.NET Product Barcoder Mode d emploi Version 1.0 Copyright @ 1988-2013 * CVBA Seynaeve Rudi * Tous droits réservés 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box.. 1.2 Minimum systeemvereisten... 2. Installatieprocedure

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

NEDERLANDS. FRANçais

NEDERLANDS. FRANçais NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz (versie M: met bewegingsdetector) Carte active longue portée - 433 Mhz (version M: avec capteur de mouvement) The installer

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

Hoe te registreren voor een wedstrijd?

Hoe te registreren voor een wedstrijd? Hoe te registreren voor een wedstrijd? Het registreren voor een wedstrijd onder auspiciën van de WorldCDF gebeurt on-line, via de website van de WorldCDF (www.worldcdf.com). Om te kunnen registreren voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com

DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP. The installer s choice cdvibenelux.com NL FR NEDERLANDS FRANçais DTXT5434 DTXT5434M DTXT5434P DTXT5434MP Actieve lange afstandsbadge - 433 Mhz Carte active longue portée - 433 Mhz The installer s choice INSTALLATIE HANDLEIDING Actieve lange

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL HANDLEIDING USERS MANUAL EM1033 HANDLEIDING NL EM1033 TWEE POORTS AUTOMATISCHE KVM SWITCH INHOUDSOPGAVE: PAGINA 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

Y.S. Lubbers en W. Witvoet

Y.S. Lubbers en W. Witvoet WEBDESIGN Eigen Site Evaluatie door: Y.S. Lubbers en W. Witvoet 1 Summary Summary Prefix 1. Content en structuur gescheiden houden 2. Grammaticaal correcte en beschrijvende markup 3. Kopregels 4. Client-

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14

2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 2.ouderbeleid.3.plaatsingsprocedure werk admini Pagina 1 van 14 In deze werkinstructies kan alles vinden wat te maken heeft met het onderhoud van het kdadmin programma. Je kunt deze onderdelen vinden in

Nadere informatie

Cloud Products FilePartner

Cloud Products FilePartner Onderwerp Project Documentatie Cloud Products FilePartner Gebruikershandleiding file.cloudproducts.be 1 INLOGGEN U kan inloggen op de FilePartner applicatie door te surfen naar http://file.cloudproducts.be.

Nadere informatie