CLOUD COMPUTING. Permanente PE Educatie. Businesscase en risico s. The NIST cloud definition framework

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLOUD COMPUTING. Permanente PE Educatie. Businesscase en risico s. The NIST cloud definition framework"

Transcriptie

1 Businesscase en risico s CLOUD COMPUTING FINANCE CONTROL & Informatiemanagement Permanente Cloud computing is in. Maar wat is het precies? Wat is de businesscase ervan? En wat zijn de risico s? De auteur brengt u op de hoogte van de actuele stand van zaken bij aanbieders en grote afnemers van computing. Aanbieders zien het als een ander deliverymodel van computerdiensten, computing op abonnementsbasis. Het is de volgende fase in de evolutie van de ondersteuning van hun werkprocessen door ICT. Vragers waarderen voorstellen voor computing op kosten en risico. Qua sturing en organisatie van -computingdiensten blijkt dat de ondersteuning van computing op abonnementsbasis bij public computing vaak nog in de kinderschoenen staat. DOOR THEO THIADENS The NIST definition framework Deployment models Service models Essential characteristics Common characteristics Cloud computing is hot. De markt voor computerdiensten op abonnementsbasis is volwassen aan het worden en vragers kunnen shoppen. Maar wat is die markt nu precies? Hoe denken lokale en globale aanbieders van computing over hun diensten? Wat is de visie van vragers van deze diensten? Wat is de businesscase en wat zijn de risico s? En welk inzicht in de levering van diensten verschaffen de aanbieders aan hun klanten? En: hoe organiseren grote klanten zich als zij van computing gebruikmaken? Drie vragen staan centraal in dit artikel: 1. Wat verstaan vragers en aanbieders anno 2011 onder computing? Private Software as a Service (SaaS) Hybrid s Community Platform as a Service (PaaS) Public Infrastructure as a Service (IaaS) On demand self-service Broad network access Rapid elasticity Resource pooling Measured service Massive scale Homogeneity Virtualization Low cost software Resilient computing Geographic distribution Service orientation Advanced security Figuur 1 De definitie van het National Institute of Standards and Technology (NIST, 2009) 2. Wat is de businesscase voor computing nu en in de toekomst en wat zijn de risico s? 3. Hoe kunt u computing invoeren? Welke opties levert een aanbieder aan zijn klanten om zijn dienstverlening te volgen? En hoe is een en ander georganiseerd bij de klant? Uitgaande van een theoretisch model over computing worden steeds de opinies van de vragers en aanbieders van computing naast elkaar gezet. De aanbieders zijn bedrijven die een variëteit aan diensten leveren. Dit zijn Google, IBM, Microsoft, AFAS, Accenturen en SARA. Er zijn global players die alleen standaarddiensten leveren, zoals Google, of die elke -computingdienst van het NIST-model (zie figuur 1) leveren, zoals IBM. Daarnaast zijn er local players die hun ERP-software online leveren, zoals AFAS, en leveranciers van speciale computerdiensten, zoals SARA. Aan de vraagkant heb ik ervoor gekozen om de opinies van grote organisaties te onderzoeken. Kleinere organisaties maken vaak al gebruik van diensten en bij hen spelen problemen als plaats van de, vigerende wetgeving, businesscase, implementatie naast bestaande computing en meekijken bij het leveren van diensten door een leverancier minder. Zij hebben vaak geen keus. Bij de vragers is ervoor gekozen om grote organisaties in de onderwijs-, overheids- en industriële sector te interviewen: de Hogeschool InHolland, de Open Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de politie Gelderland-Midden, NXP Semiconductors en DAF Trucks. Alle vragers hebben meer dan 2000 personeelsleden, behalve de Open Universiteit, die heeft er 700. In dit artikel komen eerst de definities van s en diensten uitgaande van de NIST-definitie en de mening van vragers en aanbieders daarover aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de businesscase voor computing en 10 AUGUSTUS 2011

2 Permanente de risico s ervan, waarna ten slotte de inrichting van de sturing en organisatie bij computing bij zowel vragers als aanbieders worden toegelicht. Definitie computing, s en diensten Het National Institute of Standards and Technology (NIST) (Mell en Grance, 2009), een agentschap van het Amerikaanse ministerie van handel, definieert computing als volgt: Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This model promotes availability and is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models. Figuur 1 geeft aan dat er volgens de NIST sprake is van drie Figuur 2 Meningen van de ondervraagde organisaties over s en diensten AUGUSTUS

3 FINANCE CONTROL & Aanbieders: Microsoft Google IBM Accenture AFAS SARA Onderwerp: Start levering computing: Toekomst: Risico s: Op de consumentenmarkt is men in 1995 begonnen met hotmail en MSN. Op de zakelijke markt in 2003 met Livemeeting. Sinds 2,5 jaar met SaaS, PaaS en IaaS. Omvang markt educatie 50 miljoen, zakelijke markt 40 miljoen en online consumentenmarkt 6,8 miljoen in Nederland Private : klanten vinden gebruik public een te grote stap of zijn gehouden aan weten regelgeving Geen vertrouwen in de leverancier. Maar je wilt eigenlijk niet én een eigen rekencentrum én gebruik van diensten op termijn. Niet alles kan op de In de Google-wereld wordt niet gewerkt met releases. Elke dag worden de functies van de aangepast en uitgebreid. Google biedt aan: Google search, Google adds en Google apps Grotere flexibiliteit door schaalbare capaciteit Ja In 2008 begonnen met het leveren van zijn diensten. Cloud computing is een nieuwe fase in de levering van ICT Over 15 jaar staan alle gegevens en applicaties in de. IBM staat voor open standaarden Verschillend per klant. Elke klant heeft eigen eisen. Als ICT kern is in een organisatie, dan is het gaan naar een public moeilijk. Vertrouwen in de leverancier Vragers: InHolland Open Universiteit (OU) Universiteit van Amsterdam (UvA) Start gebruik computing: Overwegingen: Risico s: start per februari Er zijn afspraken gemaakt samen met andere onderwijsinstellingen 1. Minimaal dezelfde functionaliteit 2. Kosten nu en straks 3. Authenticatie van de aanbieder werkt 4. En daarna doorgroei naar meer mogelijkheden 1. Ondersteuning van mobiele media Drie jaar geleden begonnen. Gebruik Gmail sinds mei Wel enige tijd gebruikt voor implementatie en test Financiële aspect was het belangrijkste. Hierdoor wordt overwogen ook andere diensten in de public te zetten 1. De definitie van het beschikbaar zijn van Google (nl. 10 minuten of meer dan 5% user error rate) 2. Disaster recovery 2. Geen afspraken over restore mailboxen 3. Functionaliteit voor en de gegevens van het onderwijspersoneel zijn kritisch 4. Afhankelijkheid leverancier 3. Op algemene cockpit wijzigingen te zien Figuur 3 De businesscase voor computing en de risico s ervan Nu is men vrij ver in het traject om studentenmail over te zetten. In mei/ juni begint men met gebruik Alles wat standaard is en buiten de deur kan gebeuren, kan geoutsourcet worden 1. Functionele eisen als graceperiode, gegevensformaten voor aftap bij rapportages 2. De standaardbeschikbaarheid van Google 3. De algemene voorwaarden van Google Accenture is bezig met een dienst gebaseerd op Oracleproducten. Het wordt een HRM-oplossing gebaseerd op SaaS. Advies van Accenture: zoveel mogelijk opnieuw beginnen met de applicatie en geen bestaande overplaatsen naar de Steeds meer applicaties verhuizen naar de Politie Gelderland- Midden Op weg naar drie rekencentra. In de toekomst ook gebruik van mash-ups als Google maps, Twitter, enz. Effectiviteit en effciency bij minimaal risico en compliance aan wetgeving 1. Standaardisering gaat veelal gepaard met inlevering vrijheden 2. Juiste implementatiestrategie Per 1/1/2009 is AFAS begonnen met AFAS online. Nu kan het ERPpakket van AFAS als dienst worden afgenomen Er is een verschuiving zichtbaar. 50% van de klanten kiest momenteel voor de oplossing AFAS online DAF Trucks De hosting van het mainframe bij ATOS. Dit gebeurt al meer dan tien jaar DAF kijkt altijd of er sprake is van een positieve ROI en acceptabele risico s De risico s worden inzichtelijk gemaakt met holistische risk assessments High-performancedienstverlening sinds het begin van de jaren tachtig. Clouddienst in pilot gestart medio De meest gebruikte platforms zijn gebaseerd op: IBM AIX, Red Hat Linux, SUSE, Debian en Ubuntu Meer data-intensieve computingtoepassingen. Applicaties as a service. Community s Niet van toepassing NXP Beginnen met HRM en langzamerhand bottomup doorgevoerd Er is een checklist ontwikkeld, waarmee nagegaan kan worden of een dienst een bepaald niveau heeft. Overwegingen vooral kosten en functionaliteit Risico s worden afgedekt met contracten typen diensten: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) en Infrastructure as a Service (IaaS). Deze diensten kunnen worden afgenomen vanuit een private, een community, een public of een hybrid. Essentiële eigenschappen van deze diensten zijn: toegang tot de dienst via een breedbandnetwerk, snelle schaalbaarheid van een dienst, meetbaarheid van de dienst, on demand self service en het delen van de faciliteiten van de. De plaats van de, een rekencentrum met opslag- en verwerkingsfaciliteiten, is van belang omdat de wetgeving van het land waar de staat de geldende wetgeving bepaalt voor toegang tot, verwerking en opslag van gegevens. Hierbij moet 12 AUGUSTUS 2011

4 Permanente wel worden opgemerkt dat de Patriot Act bedrijven met een vestiging in de VS dwingt de door de Amerikaanse overheid gevraagde data te leveren. Dit ongeacht de plaats ter wereld waar deze gegevens zijn opgeslagen. Figuur 2 geeft de ideeën weer van de vragers en de aanbieders van diensten over de definitie van s en diensten. De figuur leert dat elk van de twaalf onderzochte organisaties een eigen interpretatie van de definitie van en diensten geeft. Er is wel een verschil tussen vragers en aanbieders in waar de nadruk op ligt in de definities. De aanbieders leggen vooral het accent op diensten, vervanging van de huidige ICT, een nieuw deliverymodel enzovoort. Bij de aanbieders ligt de nadruk op het leveren van een ICT-dienst op abonnementsbasis. Global players als IBM en Microsoft bieden deze diensten vanuit meerdere rekencentra ter wereld aan, waardoor zij het hun klanten gemakkelijker maken om aan vigerende wetgeving te kunnen voldoen. Grote vragers van computing kijken anders naar computing. Zij zien computing meer als een evolutie in computing. Na consolidatie en virtualisatie van eigen ICT-faciliteiten komt het gebruikmaken van een private. In feite maakt de organisatie dan een shared-servicecentrum of gaat zij nog een stap verder door het outsourcen van het eigen rekencentrum. Pas daarna volgt voor hen het volledig overgaan op het ondersteunen van de eigen organisatie met standaard-it-diensten, geleverd op abonnementsbasis en doorberekend deels naar afname. Sommige organisaties zijn voorlopig nog niet aan deze fase toe, andere zetten de eerste schreden op dit pad of gebruiken naast eigen faciliteiten en private diensten ook public diensten. Uit figuur 2 blijkt dat de aanbieders over het algemeen verder zijn dan de vragers wat betreft hun ervaring met computing. Zij bieden concrete producten en diensten aan voor de zakelijke markt, vaak sinds de tweede helft van het eerste decennium van deze eeuw (zie figuur 3). Businesscase en risico s Vertrouwen in de leverancier is volgens de aanbieders van generieke public diensten de reden om voor een bepaalde oplossing te kiezen. De aanbieders stellen dat het financiële aspect alleen zelden de doorslag geeft. Een aanbieder als Accenture onderkent voorts dat steeds meer applicaties verschuiven naar de. AFAS merkt op dat 50 procent van Aanbieders: Microsoft Google IBM Accenture AFAS SARA Onderwerp: Stadia: - ontwikkelen interne - pilot met externe - maken road map Deze stadia worden doorlopen voor IaaS- en PaaS-diensten. Niet voor SaaS. De reden hiervoor is dat PaaS- en IaaSdiensten relatief jong zijn. Men is hier vaak via partners bij betrokken Google biedt SaaSdiensten aan en deze zijn naadloos te integreren met andere publieke s als bijv. die van Salesforce. De consumenten- en de zakelijke s zijn dezelfde IBM stimuleert klanten drie stadia te doorlopen: - interne maken; - pilot externe ; - eigen road map maken. Daarna weet de klant wat hij wil en grote klanten doen dit Accenture kent de volgende fases: - onderzoek; - rangschikken applicaties naar de mate waarin men ervan afhankelijk is; - detailonderzoek applicaties; - kansen en plan; - road map; - businesscase en pilot Niet van toepassing bij gebruik van AFASpakketten - Rapid prototyping; - proof of concept i.s.m. eindgebruikers van de klant; - preproductie (verbeterd op basis van proof of concept en feedback); - productie en service Processen ingeregeld: - operationele - sturing interne - sturing externe leverancier - inzage audits Op alle services is er een tweedelijns service desk. Klanten doen in de eerste lijn de monitoring van Microsoft De tactische en strategische processen voor het afl everen en produceren van diensten Microsoft kent een partner en een klantenadviespanel. Elk halfjaar wordt de klanttevredenheid gemeten Er is een dashboard waar men kan zien welke wijzigingen zijn aangebracht Geen informatie over deze sturing naar buiten Eigen account administrator Naast het beheer van diensten door IBM doet de klant een aantal taken Geen informatie over gegeven De sturing hangt sterk af van de klant en van zijn eisen. IBM rapporteert online aan zijn klanten. Zij geeft ook inzicht in de door haar getroffen BIVmaatregelen De rapportages zijn via een dashboard 7x24 uur beschikbaar Niet bekend Nee Inzicht in externeauditrapportage Accenture kent een raamwerk van processen gebaseerd op ITIL Rapportages van de geïmplementeerde processen Via het Accenture-raamwerk zijn vele servicemanagement-en productiemanagementprocessen ingericht en wordt er gerapporteerd Niet van toepassing Vooral processen aan AFAS-zijde. AFAS rapporteert over incidenten, maar niet over beschikbaarheid Er zijn niet echt rapportages. Het gaat op basis van opvragen van gegevens Er zijn voor klanten inspraaksessies. Per klant is er voorts een accountmanager Er zijn SLA's. Er wordt begonnen met audits SARA monitort het gebruik van haar faciliteiten. Hiervoor beschikt zij over: a. Nagios: dit monitort netwerk en diensten; b. Ganglia: dit monitort de systeemprestatie SARA rapporteert aan haar klanten en aan het NWO. Voorts rapporteert zij via partnermeetings en door het geven van feedback aan klanten Figuur 4 Invloed op de levering van diensten en het daarop georganiseerd zijn AUGUSTUS

5 FINANCE CONTROL & Vragers: InHolland Open Universiteit (OU) Stadia: - ontwikkelen interne Aan het doorlopen In feite geen specifieke stadia onderkend Universiteit van Amsterdam (UvA) Geen specifieke stadia doorlopen. Het beleid is te beginnen met studenten- Politie Gelderland- Midden Politie staat aan het begin. Er is de wens om naar een politie te komen en op termijn van de overheids gebruik te maken en app s te gebruiken voor mobiele toepassingen. Deze app s komen uit de public. Bij de politie lopen hiervoor strategische programma s. Elke applicatie zal eerst getest worden. DAF Trucks Iedere business area binnen DAF staat het vrij richting te gaan, zolang het met medeweten en goedkeuring gebeurt van de centrale IT-organisatie NXP Eerst met HRM gestart en toen stap voor stap doorgegaan - pilot met externe - maken road map Situatie: Mee bezig 90% van alle diensten kunnen in de Aan het bekijken Grootste punt van zorg zijn de waarborgen op het terrein van privacy. Daarom wordt gekeken naar: - toeganscontrole; - recoverymodellen; - eenvoudige overgang en verplaatsing; - koppeling met eigen informatie - iteratief proces; - qua mail monitoring en beheer op orde; - realisatie van toegevoegde waarde aan rekencentra; - externe deskundigheid ingehuurd Elke oplossing kan een eigen koop/ maakbeslissing zijn op basis van ROI, risico s, capaciteit en competenties. Het implementeren gaat via een gestructureerde methode Vervolg figuur 4 haar klanten tegenwoordig kiest voor de oplossing AFAS online. In 2016 verwacht zij dan ook haar ERP-pakket alleen nog in de online versie aan te bieden. Kijkend naar de vragers weten we dat het gebruik van private s al jaren in zwang is (zie figuur 3). Bij het gebruik van public s is dat anders. Vragers van deze diensten gaan daar op hun eigen wijze mee om. Aan de ene kant zien we organisaties gebruikmaken van public diensten, zoals DAF en NXP. Zij hebben de keuze voor gebruik van IT-mogelijkheden gestructureerd, waaronder het gebruik van public s. Zij lopen bij elk proposal de mogelijkheden af met behulp van standaardchecklists met daarin vragen over ROI en risico. Hieronder valt het gebruik van diensten als Amazon S3 en Bij dit artikel hoort de online cursus Cloud computing Met deze cursus kunt u punten behalen in het kader van uw Permanente Educatie (PE). Ter kennismaking kunt u de cursus Best in Finance gratis volgen en uw eerste studiepunten behalen. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle cursussen op Permanente Salesforce. Daarnaast kennen we instanties als universiteiten en hogescholen, die voor hun studenten- gebruikmaken van Gmail of Zij starten het gebruik van public diensten op of zijn er net mee begonnen. Aan het andere uiterste van het spectrum zien we het gebruik van public diensten bij organisaties in de openbare orde en veiligheid. Hier is dit gebruik op grotere schaal nog niet echt aan de orde, al wordt gekeken naar diensten als Twitter, Google maps, enzovoort. Gevraagd naar de risico s van het gebruik van diensten, gaan organisaties soms specifiek in op de risico s die zij lopen bij het afnemen van een bepaalde dienst als Google. Andere organisaties, die al verder zijn, gaan hier generieker op in. Zij merken op dat zij deze risico s proberen af te dekken met contracten. Dat is eigenlijk alleen mogelijk bij het gebruik van private diensten. Dit wordt gedaan op een specifiek contract tussen vrager en aanbieder. De invloed die een organisatie hier heeft op het standaardcontract dat zij afsluit bij afname van public diensten moet niet overschat worden. NXP merkt op dat de wijziging in het standaardcontract met Salesforce alleen de prijs betrof. De Open Universiteit de eerste afnemer van studenten- van Google in ons land stelt dat zij door het 14 AUGUSTUS 2011

6 vooraf vragen van de studenten of zij gebruik willen maken van Gmail of van hun eigen adres, mogelijke problemen met het voldoen aan wetgeving heeft voorkomen. Invloed klant op levering diensten Wisselend zijn de adviezen die aanbieders hun klanten geven bij het gebruik van diensten (zie figuur 4). Sommige aanbieders maken een onderscheid tussen het soort dienst; andere geven helemaal geen advies. De conclusie kan echter zijn dat de fasering ontwikkelen interne, pilot met externe en het maken van een road map voor verdere overgang naar diensten vooral geldt bij afname van platform- en infrastructuurdiensten en niet bij afname van SaaS. Duidelijk is voorts dat een organisatie bij overgang naar een een verandering ervaart in de sturing en organisatie van ICT-exploitatie. Deze verandering is groter bij gebruik van public computing dan bij gebruik van private computing. Bij public computing laten sommige leveranciers alleen een generiek dashboard van hun dienstverlening zien; sommige rapporteren alleen over incidenten enzovoort. Bij private computing is dat anders. Hier is invloed op beleid en uitvoering bij de leverantie door de vragers van diensten in hun contract geregeld. Deze mogelijkheid om structureel invloed te hebben op beleid en uitvoering kent public computing niet. Bij public computing verschillen per leverancier de mogelijkheden om invloed te hebben op het beleid en de uitvoering. Sommigen leveranciers kennen een partner- en een klantenraad; andere kennen inspraaksessies en bij sommige leveranciers van public-diensten heeft de klant geen beïnvloedingsmogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het recht van de klanten om inzage te krijgen in audits op de exploitatiediensten. Naast de wat magere mogelijkheden van de klant om invloed uit te oefenen op het proces van dienstverlening en inzage te krijgen in de audits erop, kan men ook constateren dat de klanten zelf zich nog niet optimaal hebben georganiseerd om met diensten te werken. De klanten moeten minimaal bepaalde monitoring van de dienstverlening, aanspreekpunten voor leveranciers en een eerstelijnsservicedesk hebben ingericht. Conclusies Drie onderwerpen stonden centraal in dit artikel. Dat waren het begrip computing, de businesscase voor computing en het omgaan met computing. Het is duidelijk dat vragers van -computingdiensten en hun aanbieders duidelijk verschillen van mening over wat computing nu eigenlijk is. De aanbieders vinden het leveren van publicdiensten het echte computing. Het is computing op abonnementsbasis. De afnemer krijgt een standaardcontract. De vragers daarentegen zien ook het gebruik van private s als computing. Permanente Vertrouwen is bij global players het sleutelwoord, als wij hen zouden vragen hoe zij kijken naar de besluitvorming van vragers ten aanzien van computing. Financiële redenen mogen dan in eerste instantie aanleiding zijn om te gaan denken over deze wijze van ICT-delivery, op een gegeven moment zijn ervaring met en de verwachting van een leverancier het belangrijkst. De risico s zijn vaak specifiek per dienst te benoemen en meer volwassen afnemers van public-computingdiensten maken risico s inzichtelijk met holistische risk assessments. Bij private-diensten zijn deze vervolgens af te dekken met een contract. Bij public-diensten als Salesforce en Amazon zijn de mogelijkheden om de standaardcontracten aan te passen vaak beperkt tot de prijs van de dienst. Ten aanzien van de inrichting van de sturing en organisatie van ICT kent sourcing een verschil. Dat verschil is ook weer te herleiden tot het verschil in afspraken bij private of bij public sourcing. Public souring gebeurt op standaardcontract. Bij private souring is er bij grote klanten sprake van een specifiek contract per klant. In dit contract zijn rapportages, bevoegdheden ten aanzien van controles, escalatieprocedures, account executives en dergelijke geregeld. Het onderzoek werd uitgevoerd in het najaar van 2010, in het kader van het onderzoek naar computing van het door Simac gesponsorde lectoraat ICT governance van Fontys Hogeschool ICT. Dit onderzoek is gedaan als voorbereiding op een congres dat is gehouden op 28 juni 2011 in Eindhoven. Aan de kenniskring computing van dit lectoraat nemen deel: Theo Thiadens (lector), Ronald Ham (Surf foundation), Harald Vranken (Open Universiteit), Michiel van Best (Simac), Jacqueline van de Broek (Fontys), Frank Haverkort (Fontys) en Casper Schellekens (Fontys). Het praktisch deel van het onderzoek werd uitgevoerd door studenten van Fontys hogeschool ICT: Paul Bongers, Davy Cardinaal, Bjärni Coenen, Koen Dielis, Rob Dumernit, Koen Eijkemans, Perry Haast, Christian de Koning, Ruben van Kuijk, Gio Leito, Sebastiaan Lindenau, Otto Lodewijk, Sander Maas, Jeremy Pereira, Hans Rozendaal, Jeroen Teurlings, Dirk Voets en Pascal Widdershoven. De auteurs danken de geïnterviewde organisaties: Microsoft, Google, IBM, AFAS, Accenture, SARA, InHolland, Open Universiteit, Universiteit van Amsterdam, NXP Semiconductors, DAF Trucks en politie Gelderland-Midden voor hun medewerking aan het onderzoek. Literatuur ~ Lute, E. (red.) (2009), Over computing, waarom een taxi kopen, als je alleen vervoer nodig hebt? Baarn: TIEM. ~ Mell, P. en T. Grance (2009), Effectively and Securely Using the Cloud Computing Paradigm, retrieved 12 December 2010, from SNS/-computing/-computing-v26.ppt. ~ Thiadens, T.J.G. e.a. (2011), Cloudsourcing: ontzorging van de klant? Fontys ICT governance serie, Eindhoven: Fontys hogeschool ICT. AUGUSTUS

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011 Contract- en Service Management in de CLOUD 2011 29 September 2011 Agenda Opening CLOUD Service Management in de cloud (de praktijk) Vragen / discussie Opening Opening Jos Beeloo Service Manager Gerard

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Privacy and Trust in the Digital Society Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Jeroen Terstegge NVvIR Amsterdam, 17 juni 2010 Even voorstellen mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP Directeur Privacyadviesbureau

Nadere informatie

MKB in de Cloud. Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA

MKB in de Cloud. Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA MKB in de Cloud Prof. dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA Even inventariseren Wie van u zit er in de cloud? Met hoeveel applicaties denkt u? 0 5 6 10 11 15 16 20 20 en meer Even inventariseren Waar maakt

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Beer-as-a-service. Cloudcomputing voor Germanen

Beer-as-a-service. Cloudcomputing voor Germanen Beer-as-a-service Cloudcomputing voor Germanen De computer industrie lanceert telkens weer nieuwe hypes om haar diensten aan de man te brengen. Vandaag is het centraal in de cloud, morgen vooral weer decentraal

Nadere informatie

SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders

SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders De weg naar een private cloud De term Cloud of Cloud computing staat steeds vaker op de agenda van bedrijven. Is Cloud computing daarmee een concept dat wordt

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Ir. Eric Heemskerk Vancis BV SARA en Vancis SARA BV heeft een nationale rol als Supercomputer en e-science Support Center voor Onderwijs en Wetenschap.

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1

Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1 Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1 Het grote publiek associeert Cloud meestal met: July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 2 Elektriciteit in de tweede helft van de 19 e eeuw Gevolg: Explosie

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

De Cloud: Go or No go

De Cloud: Go or No go De Cloud: Go or No go SSteeds meer organisaties binnen de private en publieke sector bereiden zich voor op de cloud. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van cloud computing.

Nadere informatie

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers Vertrouwen in ketens Jean-Paul Bakkers 9 april 2013 Inhoud Het probleem Onderlinge verbondenheid De toekomstige oplossing TTISC project Discussie Stelling Wat doet Logius al Business Continuity Management

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

To cloud or not to cloud

To cloud or not to cloud Stad & OCMW Sint-Niklaas To cloud or not to cloud gebruik bij lokale besturen Ivan Stuer 25 juni 2015 Wat is cloud eigenlijk? Wat is cloud eigenlijk? Voordelen echte realisatie van 'on-demand' computing

Nadere informatie

Branche organisaties: Hun mening over certificering van de Cloud Iniatieven voor normen

Branche organisaties: Hun mening over certificering van de Cloud Iniatieven voor normen Public briefing Certificering van de Cloud Branche organisaties: Hun mening over certificering van de Cloud Iniatieven voor normen Nan Zevenhek Bestuurslid EuroCloud Nederland EDP-Auditor 25-11-11 Opzet

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

CLOUD SERVICE MANAGEMENT ~ grip op de wolk ~ Jurian Burgers 6 oktober 2016

CLOUD SERVICE MANAGEMENT ~ grip op de wolk ~ Jurian Burgers 6 oktober 2016 CLOUD SERVICE MANAGEMENT ~ grip op de wolk ~ Jurian Burgers 6 oktober 2016 AGENDA 1 2 3 Stelling: In de cloud, dus geen beheer? Definities Cloud Computing Positionering Cloud Service Management 4 Praktijkvoorbeelden:

Nadere informatie

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011

Privacy en cloud computing. OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Privacy en cloud computing OCLC Contactdag 4 oktober 2011 Agenda - Wat is cloud computing? - Gevolgen voor verwerking data - Juridische implicaties 1 Wat is cloud computing? - Kenmerken: - On-demand self-service

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint

De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint De Cloud: een zegen voor security en privacy of juist een donderwolk? Willem Voogt, Principal Consultant Security Advisory Quint Impact Cloud Computing staat volop in de belangstelling Low High Augmented

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

SURFcumulus. Informatiebijeenkomst 16 maart 2017

SURFcumulus. Informatiebijeenkomst 16 maart 2017 SURFcumulus Informatiebijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 10:00 10:10 Welkom Frank Pinxt 10:10 10:30 Waarom de Cloud? Michel Wets 10:30 10:50 SURFcumulus aanbod Michel Wets 10:50 11:00 Pauze 11:00 11:20 SURFcumulus

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

De outsourcing aanpak van PGGM

De outsourcing aanpak van PGGM De outsourcing aanpak van PGGM 10 jaar PON - Hét Outsourcing Congres 12 November 2015 Hans van der Zwaag ICT & Facility Services 8 jaar ervaring met een sterk gevirtualiseerde ICT infrastructuur Mainframe

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Informatieavond 15 06 2011 Gent

Informatieavond 15 06 2011 Gent Informatieavond 15 06 2011 Sessie overzicht De weg naar Cloud Computing Wat is Cloud Computing? Welke toepassingen bestaan er? Is het geschikt voor de Bouwsector/KMO? Live demo Google Apps Q&A De weg naar

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Cloud Computing: valkuilen en must haves in de contracten. Robert Grandia Rotterdam, 20 april 2016

Cloud Computing: valkuilen en must haves in de contracten. Robert Grandia Rotterdam, 20 april 2016 Cloud Computing: valkuilen en must haves in de contracten Robert Grandia Rotterdam, 20 april 2016 - Cloud Computing: wat is het? - 3 juridische valkuilen in contracten voor Cloud Computing - 7 must haves

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Universiteit Utrecht & Cloudservices

Universiteit Utrecht & Cloudservices Universiteit Utrecht & Cloudservices Presentatie op SIG Cloud Implementaties 28 november 2011 Kees van Eijden Beleidsmedewerker ICT Universiteit Utrecht Onderwerpen Gmail voor studenten Cloud Intermezzo

Nadere informatie

Security, Legal and Compliance

Security, Legal and Compliance SharePoint Online Security, Legal and Compliance Voorstellen Harald van Leeuwen IT Consultant EIC Verantwoordelijk voor SharePoint portfolio www.linkedin.com/in/haraldvanleeuwen Harald.van.leeuwen@eic.nl

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

NLUG 6 juni 2012. Michiel Steltman projectleider Infra 0653 573079

NLUG 6 juni 2012. Michiel Steltman projectleider Infra 0653 573079 NLUG 6 juni 2012 Michiel Steltman projectleider Infra 0653 573079 Historie Start 2009 als onderzoeksproject Doel: haalbaarheid van een zorgportaal in de regio Plan: Portal opzetten met content Vendors

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

SURFcumulus. 20 september 2016

SURFcumulus. 20 september 2016 SURFcumulus 20 september 2016 Agenda 09:30 09:40 Welkom Harold Teunissen 09:40 10:00 Waarom de Cloud? Michel Wets 10:00 10:15 Van KUBUS naar SURFcumulus Cees Plug (InHolland) 10:15 10:30 SURFcumulus aanbod

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie