Gesloten poort, is dit het Ingelmunster dat we willen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gesloten poort, is dit het Ingelmunster dat we willen?"

Transcriptie

1 1 NOVEMBER 2011 Gesloten poort, is dit het Ingelmunster dat we willen? Enigo Vandendriesssche voorzitter Verkoop riolen: 740 e per inwoner Gezond verstand en samenwerking brengt Ingelmunsternaren geld op met rioolverkoop! Johan en Enigo zijn er al een 2-tal jaar mee bezig. We betalen ons blauw! De prijzen blijven stijgen. Hoog tijd om dat aan te pakken Ivo Mechels van 11 Test-Aankoop legt uit hoe. Opnieuw een mooie opkomst en een geslaagde mix tussen fair-trade en lokale handel. Originele en geslaagde Braderiestand!

2 02 Edito 25 jaar en al voorzitter kon u lezen in de Weekbode van 15 september. Dat is inderdaad jong, vooral als we vergelijken met de collega s van andere partijen. Wees gerust, dit is een weloverwogen keuze, waar meerdere maanden over nagedacht is. Een grote verantwoordelijkheid en een grote uitdaging! De laatste twee jaar is onze partij terug op de kaart gekomen. Johan Bossuyt zorgde 2 jaar geleden voor vers bloed in de partij. Ondertussen staan we terug op de kaart, gingen we een duurzame samenwerking aan met Groen! en probeerden we binnen de gemeenteraad, maar vooral ook er buiten ons steentje bij te dragen. Vorig werkjaar organiseerden we een groepsaankoop elektriciteit en gas, dit werkjaar startten we met een groepsaankoop mazout. Dit zijn zaken waarmee we vele mensen een lagere energiefactuur bezorgd hebben, en waarmee we bewezen dat ook de kleinste oppositiepartij voor de mensen een dankbaar verschil kan betekenen. Deze vooruitgang wil ik nu verder zetten. Wie er bij was op onze nieuwjaarsreceptie vorig jaar kon het tijdens de speeches tussen de lijnen al horen. We gaan in Ingelmunster samen met Groen! voor een nieuwe wind. We trekken vol ambitie naar de verkiezingen, en willen onze vooruitgang dan ook doortrekken met een goed resultaat op 14 oktober Enigo Vandendriessche voorzitter sp.a Ingelmunster In dit nummer 07 We krijgen 740e per inwoner. Riolen zitten onder de grond ze zijn belangrijk voor een goeie water afvoer om geen overlast te hebben. 03 Waarom prijzen blijven stijgen En wat kunnen we eraan doen? Ivo Mechels van Testaankoop zet de puntjes op de i over prijsstijgingen en de index. Samen Sterker voor koopkracht en milieu De socialistische beweging in West-Vlaanderen lanceert een nieuwe coöperatieve die opkomt voor de koopkracht van de gezinnen, met respect voor het milieu. 04 Ingelmunsterse toekomst? De nieuwe wind waar wij voor staan is niet meer tegen te houden. Enigo voorzitter, hoe zien wij de toekomst? Bouwen aan de toekomst Freya Van den Bossche geeft energiezuinig bouwen een duwtje in de rug. Want de goedkoopste energie is de energie die u niet verbruikt. v.u. Stef Debusschere - Pathoekeweg Brugge foto s - reporters - sp.a 09 Goed nieuws! Er komen meer kinderen bij Meer kinderen betekent meer opvang en meer scholen. Ingrid Lieten en Pascal Smet nemen hun verantwoordelijkheid op. 10 Originele & geslaagde braderiehappening sp.a - Groen toonde dat samenwerken kan & moet met plaatselijke sociale voelende middenstand e inkomsten per inwoner, door rioolverkoop Klare wijn: Wat willen wij er mee doen? Kwaliteitsvolle riolen zijn belangrijk voor een goede waterafvoer om geen overlast te hebben. Toch kosten ze ons alleen maar geld. Een intercommunale kan door schaalvergroting daar wel aan verdienen. Die kopen riolen van gemeenten op. Johan en Enigo kwamen een 2-tal jaar terug in contact met mensen van de oude WVEM, nu INFRAX. Infrax zorgt in Limburg al voor alles wat in onder de grond zit, ongeveer zoals wij Eandis kennen. Groot verschil is echter dat Eandis een privé bedrijf is en als doel zoveel mogelijk winst wil. Infrax is van de gemeenten zelf en heeft als doel milieu en sociaal nuttig te zijn, efficiënt zonder sociaal verlies. Zoals een moderne overheid moet zijn. Infrax betaalt Ingelmunster ongeveer 740 euro er inwoner, deels in aandelen, en ook ongeveer een euro. De details zouden ons hier te ver leiden. Momenteel wil de meerderheid alles gebruiken om leningen in te korten die toch al in de gemeentebegroting zitten. Beide bestuursleden stellen voor om een deel van dat geld te houden voor slechte dagen. Toch is er al lang heel dringend nood aan een kinderopvang waar het huidige gemeentebestuur onvoldoende oplossing voor biedt. Ook het jeugdhuis Kontrabas is niet meer zeker van zijn huisvestiging. Jeugd Spaar niet alles, maar zorg ook voor kinderopvang! die doelloos op straat loopt, daar is niemand mee gediend. Dat geld van de riolen zou dus een hele goeie en zinvolle bestemming kunnen krijgen. Al lang zijn veel gezinnen slachtoffer van een gebrekkige kinderopvang en de jongeren willen ook niet op straat staan maar een goed en veilig onderkomen. Kortom met dat geld daaraan te besteden zouden er veel Brigands gelukkig mee zijn. Een nuttige en zinvolle sociale besteding van die centen, daar wil sp.a Ingelmunster werk van maken. Je kan altijd inlichtingen vragen aan Johan of Enigo. Johan Bossuyt secretaris sp.a Ingelmunster

3

4 Kansarmoede in kaart gebracht Provincie West-Vlaanderen helpt gemeenten om beleid op maat te kunnen voeren. In 2010 screende de provincie buurten in West-Vlaanderen op indicatoren van kansarmoede. Met die resultaten maakte de provincie een eigen atlas op die zeer specifiek de typische problemen in West- Vlaanderen in kaart brengt. Heel in het bijzonder gaat het over de precaire leefsituatie van kinderen, jongeren en ouderen. De atlas leert ons vooral dat er grote variaties zijn tussen de gemeenten. Zo komt men tot de opvallende vaststelling dat de bewoners in een kansarme buurt niet evenredig verspreid zijn 06 over alle West-Vlaamse gemeenten. Een kwart Nieuwe coöperatieve zorgt voor koopkracht en milieu Onlangs ging in West-Vlaanderen de coöperatieve Samen Sterker van start, een initiatief van de socialistische beweging. Door groepsaankopen wil Samen Sterker de prijs van essentiële goederen en diensten zoals gas en elektriciteit helpen drukken. Samen Sterker staat open voor alle consumenten, maar heeft ook extra oog voor de noden van bijvoorbeeld senioren en eenoudergezinnen. De prijsstijgingen hebben immers een grote impact op hun leven. Tezelfdertijd zorgen we voor een beter milieu door te kiezen voor groene energie en dakisolatie. Michèle Hostekint, voorzitter van de nieuwe CVBA-so (sociaal oogmerk): Samen Sterker maakt het verschil door de groepsaanpak. Door de macht van het getal dwingen we lagere en rechtvaardige prijzen af van leveranciers. We zorgen ervoor dat gezinnen in hun basisbehoeften kunnen blijven voorzien, zonder in financiële problemen te belanden aan het eind van de maand. Gunter Pertry: Provincie helpt gemeenten om kansarmoede beter te bestrijden. woont bijvoorbeeld aan de kust, terwijl er slechts 0,5% woont in Veurne of Tielt. Maar ook binnen de gemeenten zelf ziet men opvallende schommelingen. In Blankenberge bijvoorbeeld woont 40% van de inwoners in een kansarme buurt, in Ieper minder dan 4%. Met deze atlas geeft de provincie de gemeentebesturen instrumenten in handen om initiatieven op maat te kunnen nemen die bijdragen tot een efficiëntere strijd tegen de kansarmoede. Gedeputeerde Gunter Pertry: Op de voorstelling van de Kansarmoedeatlas beloofde minister Ingrid Lieten (sp.a) ons de nodige steun om deze problematiek aan te pakken. Gezien (kans)armoede een gegeven is dat zich niet enkel beperkt tot een financieel tekort maar meerdere levensdomeinen behelst, is een samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus Vlaanderen, provincie, gemeente dan ook een must. Meer informatie? of kabinet gedeputeerde Gunter Pertry, 050/ Samen Sterker : goedkope energie en kwaliteitsvolle dakisolatie Nog tot 29 november 2011 loopt de groepsaankoop gas en groene stroom van Samen Sterker. Schrijf u vrijblijvend in op of bel naar 050/ voor info. U vindt er ook alle info over de actie dakisolatie. Goed besturen is vooruit denken in ieders belang Willen we dit Ingelmunster? De toekomst met de nieuwe voorzitter De voorpagina toont de gesloten poort van ons Ingelmunsters kasteel. Wij zien dit als symbool van 65 jaar cd&v verleden. Eén partij die in hun kasteelachterkamertje alles alleen beslist. Met Ingelmunster staan we het komende jaar ongetwijfeld op een keerpunt. 51 % van de Ingelmunsternaren was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de vijfenzestig jarige absolute meerderheid van de CD&V beu. Één enkele partij met een absolute meerderheid die een gemeente bestuurt is niet meer van deze tijd. De bevolking wil meer openheid. Mensen willen meer inspraak. Politiek moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. Wij willen een nieuwe, warme, goeie wind zijn in de gemeente. Dit begint ons de laatste jaren aardig te lukken. Niet door afbraakoppositie te voeren of altijd tegendraads te doen, maar door een positief alternatief te bieden. Het besef groeit dat we voor een keerpunt staan in de gemeente Wij brengen originele en realistische punten op de gemeenteraad: trage verkeersveilige wegen, fairtrade, de riolenverkoop. Wij zijn de partij die de politiek niet alleen op de gemeenteraad, maar ook bij de gewone mensen brengt. We gaan de markt op met enquêtes en vragen propere openbare plasplaatsen. Het bestuur moet hierdoor al meer infovergaderingen geven! Nog een mooi gevolg van onze positieve inbreng is het feit dat de sfeer tussen de 3 grote democratische stromingen niet meer zo verziekt en achterbaks is als na de vorige verkiezingen. Wij mogen hiermee echter niet tevreden zijn, goed besturen is ook vooruit denken. We staan voor een keerpunt in Ingelmunster. Je kan dit vandaag al visueel in onze gemeente vaststellen. De vele wegenwerken en de dorpskernvernieuwing zijn een aanwijzing dat het niet meer tegen te houden is. Overal zal de nieuwe wind binnenwaaien en nieuwe zuurstof, nieuwe kansen geven in onze gemeente. Aan ons, om die kansen aan iedereen te geven. Iedereen moet mee. Iedereen van goeie wil, 07

5 08 en gekant is tegen profitariaat in al zijn vormen Wij zijn geen hokjesdenkers, iedereen moet mee kunnen genieten van de welvaart, elk vanuit zijn of haar eigenheid. En dit in het belang van iedereen. Daarom willen wij samen met onze kartelpartner Groen, de komende maanden gaan voor een transparant bestuur, met inspraak en eerlijke belastingen. Een sociaal beleid en een leefbaar milieu, natuur en open ruimte, groen in de straat, milieuzorg. Veilig verkeer, met veldwegen, fietspaden die veilig naar school leiden en het fietstoerisme stimuleren. Een beleid met aandacht voor alle mensen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de gemeentekas een appeltje voor de dorst heeft. Wij willen net het tegenovergestelde van de gesloten poort aan het kasteelpark. Wij hebben het niet zo voor hokjesdenken en mensen diestreven naar kortzichtig eigenbelang. En al zeker niet voor een kasteelheer die eerst openbare steun voor zijn afgebrand domein vraagt en eenmaal hij de centen binnen heeft, het voor de openbaarheid afsluit. Noch, voor grootindustrie die met hun vrachtwagens door de dorpskern denderen. Nee wij moeten in overleg treden met de middenstand over hoe we elkaar kunnen helpen. Helpen, opdat we niet lijdzaam moeten toezien hoe wij meebetalen om het kasteelpark te ommuren. Wij moeten elkaar helpen om het kasteel en het park voor iedereen toegankelijk te maken. Zo kan de man in de straat genieten van een wandeling in het groen van het kasteelpark en de groene kanaalomgeving ; en nadien gaan winkelen en een gezellig terrasje doen in ons vernieuwde gemeente. Geen elitaire uitsluiting, iedereen moet mee kunnen genieten. Wij durven nog zeggen wat de Brug niet meer durft : Waarom zouden we ons neerleggen bij De gesloten poort staat symbool voor weinig transparantie die hoge centrumbrug? Waarom zwijgen over die Ingelmunsterse Lange Wapper, die nog niet eens 100% officieel is? Waarom de optie voor een platte brug waar oude mensen ook over kunnen niet opnieuw bekijken? Wij willen gaan voor een gezellige stationsbuurt die op wandelafstand van het centrum kan blijven. Een platte brug die, als het goed uitgewerkt is, geen economische vertraging zal betekenen. Een platte brug waar onze middenstand veel meer voordeel zal uit halen doordat we op die manier groter centrum zullen hebben, en niet een gedrocht dat de gemeente in twee splijt. Ten slotte willen we alle senioren bedanken voor de steun die we ervaren. Onze partij is enorm aan het verjongen en het zijn de ouderen die ons daarin stimuleren. Wij willen hen hiervoor oprecht bedanken. Wij willen ook benadrukken dat wij de ervaring van alle ouderen enorm waarderen en nodig hebben. Dit zal en moet zich verder uitstralen. Door regelmatig te luisteren naar ouderen kunnen wij enorm veel leren en zaken opsteken. Al is het maar om het warm water niet meer te moeten uitvinden! MEER INFO? Enigo Vandendriessche Johan Bossuyt

6 agenda > Oktober mazoutaankoop > November gas- en electriciteitsaankoop Originele en geslaagde braderie stand Een zomerse braderie namiddag op 24 sept. Onze eerste gezamenlijke braderiestand had een grote belangstelling. Het was weer een geslaagde mix tussen fair-trade & lokale handel. sp.a - Groen toonde dat samenwerken kan & moet met sociale middenstand. > 19 november optreden Arno > 19 en 20 november algemeen congres > December winterwandeling Details van dit alles zie het Krantje sp.a Groen! Zorgt voor een nieuwe wind in de gemeente. We willen meer zijn dan 1+ 1 = 2. Dit straalden we ook uit op de Braderie. We stonden in de Bruggestraat met dank aan slagerij Wim. Djembé s uit cultuurkapel De Schaduw zorgden voor heel wat sfeer en de biertjes van de wereldwinkel voor de ambiance. Waar solidariteit en respect voor elkaar, mekaar vinden, daar is het fijn Er was voor elk wat wils. Een drankje voor de dorstige kelen. Voor de creatievellingen onder ons was er een Djemba (tamtam) workshop. Verder was er een originele stand waar de burgers hun verantwoordelijkheidszin geprikkeld werd. Oud en jong konden eens voor burgemeester spelen en ons gemeentegeld uitgeven aan wat zij dachten wat belangrijkst voor ons allemaal is. Voorbijgangers kregen 500, 200 en 100 euro uit de gemeentekas (symbolisch uiteraard) met de vraag ; waar zou je dat het liefste aan besteden. Aan een eerlijk en transparant bestuur, aan milieu, natuur en open ruimte. Aan veilig verkeer, met veldwegen, fietspaden, veilig naar school. Aan een beleid met aandacht voor de mensen, of wil je liever sparen en zorgen voor een volle gemeentekas? Velen vertelden ons: Jammer dat we moeten kiezen, dit is allemaal belangrijk. En dat klopt, het is allemaal nodig. Voor sommige mensen was het een boeiende ervaring om een verantwoorde keuze te maken. Het was mooi om zien hoe ieder zich daarvoor toch een inspanning deed, van jong tot oud. Dank aan ieder voor jullie deelname. Jullie helpen ons daar ook mee om te weten wat meest leeft bij de gewone Ingelmunsternaar. Iets vragen of gewoon meer info over onze werking : Tel. : HEB JE VRAGEN EN / OF SUGGESTIES? OOK INSCHRIJVEN OP ONZE NIEUWSBRIEF KAN :

7 Kort nieuws uit Ingelmunster sp.a helpt Ingelmunsterse gezinnen besparen via groepsaankopen! Door mensen samen te brengen en in groep naar een leverancier te stappen, wil sp.a de gezinnen helpen besparen op de energiefactuur. De winter staat voor de deur en de stookolie- elektriciteit- of gasfactuur is voor vele gezinnen ieder jaar opnieuw een zware dobber. sp.a Ingelmunster wil hier iets aan doen via groepsaankopen. Het principe van een groepsaankoop is simpel. Door zoveel mogelijk mensen samen te brengen en in groep naar een leverancier te stappen, zijn we in staat een lagere prijs af te dwingen. Gezinnen kunnen zo op een eenvoudige manier aanzienlijk besparen op hun energiefactuur. U dient zich enkel in te schrijven, sp.a doet de rest. Onlangs organiseerden we een succesvolle groepsaankoop van mazout. Op dit moment loopt er een opnieuw een groepsaankoop van elektriciteit en gas. Deze acties hebben enkel voordelen : - u krijgt gunstigere tarieven, - u dient zelf geen tijd te besteden aan het vergelijken van verschillende leveranciers - en u hoeft zich niet met de ingewikkelde papiermolen bezig te houden. Het klinkt simpel maar het is zo. Wilt u op de hoogte blijven van al deze initiatieven surf dan naar en of contacteer Dries Couckuyt op (na 19u) of Ruth Bossuyt nieuwste aanwinst sp.a bestuur Ik sluit me aan bij sp.a, niet omdat mijn vader daarbij is, maar omdat ik wil gaan voor een rechtvaardige samenleving. Het is een zwaar woord, maar dat is mijn doel. In een rechtvaardige maatschappij krijgt iedereen wat hij verdient. Ruth Bossuyt is een geëngageerde jonge vrouw van 17. Momenteel zit ze in het 6de middelbaar Sociaal Technische Wetenschappen, in het Instituut De Pelichy te Izegem. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met de computer, lezen en paarden. Vroeger heeft ze nog te paard gereden, nu houdt ze zich vooral bezig met het verzorgen van paarden. Ze houdt erg van werken met de computer, in die richting wilt ze ook haar hogere studies doen. In het bestuur wil ze zich o.a. nuttig maken door de nieuwe media te coördineren (onze facebookpagina s, en onze website). Ruth is ook actief met andere plaatselijke jongeren in Animo, daarover een volgende keer meer.

Samen staan we sterker. Bruno Tobback is tevreden dat steeds meer mensen samen energie aankopen en zo serieus besparen. 03 Door samen aan de 07

Samen staan we sterker. Bruno Tobback is tevreden dat steeds meer mensen samen energie aankopen en zo serieus besparen. 03 Door samen aan de 07 http://de-panne.s-p-a.be 1 NOVEMBER 2011 Mix van jong, ervaren, socialistisch en onafhankelijk Ann Vanheste Volksvertegenwoordiger Lijsttrekker D.A.S bekend gemaakt Ann Vanheste is lijsttrekker voor De

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom terug van start. www.s-p-a.be/oudenburg. Samen staan we sterker. Gratis computerles. OCMW maaltijden PAGINA PAGINA PAGINA

Groepsaankoop groene stroom terug van start. www.s-p-a.be/oudenburg. Samen staan we sterker. Gratis computerles. OCMW maaltijden PAGINA PAGINA PAGINA www.s-p-a.be/oudenburg 1 NOVEMBER 2011 Groepsaankoop groene stroom terug van start Gratis computerles Omwille van het grote succes komt er een vervolg aan de gratis lessenreeks basiscursus computer. Schepen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER

HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER HET BLOEIPLAN VOOR INGELMUNSTER De electronische nieuwsbrief van DE BRUG, jaargang 5 2006 EXTRA-NUMMER JUNI. Gratis verspreid naar al wie intekent bij rob.kindt@pandora.be WE GAAN VAN START! Eind 2005

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

Voor de toekomst staan ons zware kosten te wachten Marc Desloovere Gemeenteraadslid sp.a. www. s-p-a.be/zwevegem. Samen staan we sterker

Voor de toekomst staan ons zware kosten te wachten Marc Desloovere Gemeenteraadslid sp.a. www. s-p-a.be/zwevegem. Samen staan we sterker www. s-p-a.be/zwevegem 1 NOVEMBER 2011 Voor de toekomst staan ons zware kosten te wachten Marc Desloovere Gemeenteraadslid sp.a Wat met uw verdiende oude dag? Onze senioren dreigen te moeten uitwijken

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Fietsen voor Kom op tegen Kanker op een zucht van de 100.000e. Patrick Van Gheluwe. www.s-p-a.be/ledegem. Samen staan we sterker

Fietsen voor Kom op tegen Kanker op een zucht van de 100.000e. Patrick Van Gheluwe. www.s-p-a.be/ledegem. Samen staan we sterker www.s-p-a.be/ledegem 1 NOVEMBER 2011 Fietsen voor Kom op tegen Kanker op een zucht van de 100.000e Patrick Van Gheluwe sp.a en Groen! samen naar de gemeenteraadsverkiezingen Het kartel sp.a-groen! wil

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom Help je burgers besparen!

Groepsaankoop groene stroom Help je burgers besparen! Groepsaankoop groene stroom Help je burgers besparen! Milieubewuste burgers zijn goud waard. Motiveer ze daarom om zich in te schrijven voor de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas, in samenwerking

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Hou het zwaar verkeer uit het centrum 07 PAGINA. Simon Bekaert Gemeenteraadslid. Samen staan we sterker. Tom Lemey in de gemeenteraad

Hou het zwaar verkeer uit het centrum 07 PAGINA. Simon Bekaert Gemeenteraadslid.  Samen staan we sterker. Tom Lemey in de gemeenteraad www.spatielt.be 1 NOVEMBER 2011 Hou het zwaar verkeer uit het centrum Simon Bekaert Gemeenteraadslid 04 Samen staan we sterker Bruno Tobback is tevreden dat steeds meer mensen samen energie aankopen en

Nadere informatie

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011

SamenSterker. Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 SamenSterker Groepsaankoop groene stroom en gas Pittem- Egem- Herfst 2011 Waarom? onevenwicht op de markt: twee grote spelers domineren de markt en hanteren hoge prijzen. Energie is duurder dan in omliggende

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen!

Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen! Groepsaankoop groene stroom Help je bedrijven besparen! Milieubewuste bedrijven zijn goud waard. Motiveer ze daarom om zich in te schrijven voor de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas, in samenwerking

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015

Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Infovergadering Izegemsestraat 9 juni 2015 Agenda - Verwelkoming schepen Coppé - Wegenwerken Izegemsestraat - Nutswerken - Riolerings- en wegeniswerken - Maatregelen handelaars - Communicatie Wegenwerken

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Hoe zou u willen dat het leven in uw gemeente er uitziet in 2050? Hoe kunnen we tussen vandaag en 2018 al de eerste stappen zetten in die richting?

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014

Bladgroen emailbericht nr 124 22 februari 2014 Bladgroen is het informatieblad van Groen! Oud-Heverlee. Meer info op www.bladgroen.be Dit krantje sturen we uitsluitend naar wie erom vraagt. Klikken op inschrijven volstaat. Bladgroen emailbericht nr

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt

De THUIS-wijk. Belgen voelen zich thuis in hun buurt Evy Raes. Beeld uit de ILIV- Thuis in beeld -fotoreportage 2013 De THUIS-wijk Belgen voelen zich thuis in hun buurt De buurt is belangrijk voor de Belg. Hoe men zich voelt in zijn buurt heeft een impact

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

Consultatie nieuwe burgemeester

Consultatie nieuwe burgemeester Consultatie nieuwe burgemeester De gemeente Gooise Meren gaat op zoek naar een burgemeester. Als input voor de vertrouwenscommissie bij deze zoektocht, heeft Necker van Naem een onderzoek gedaan onder

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door

De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door BIJLAGEN De gemeente/het OCMW helpt mij rond het thema wonen door Zorgt de gemeente zelf voor huisvesting? En hoe? (Sociale woningen, noodopvang, ) Geeft het OCMW premies aan mensen die het moeilijk hebben

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

motor van sociale vooruitgang klimaatneutraal is sociaal broedplaats van innovatie en duurzame economie stad in de wereld warme stad

motor van sociale vooruitgang klimaatneutraal is sociaal broedplaats van innovatie en duurzame economie stad in de wereld warme stad de 5 ateliers motor van sociale vooruitgang klimaatneutraal is sociaal broedplaats van innovatie en duurzame economie stad in de wereld warme stad www.devijfateliers.gent De 5 ateliers Over ons Gentenaars

Nadere informatie

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en

-Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en 1 2 3 4 -Een buurt kan hoog scoren op de dimensie demografie maar laag op de dimensie huisvesting, er zijn buurten die hoog scoren op werkloosheid en huisvesting, maar niet op demografie. Elke kansarme

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C164 OND17 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 26 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C164 OND17 (2012-2013) 26 maart 2013

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland

Werkgroep Wonen. Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring en Woonwijzer Meetjesland Werkgroep Wonen 10-tal mensen met minder behartigde belangen tweewekelijkse bijeenkomsten, dinsdagvoormiddag werken

Nadere informatie

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht...

Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... Inhoudstafel Leermeermoment Chicago Jongeren Lees dit alvorens te beginnen... 2 Doelstelling van de activiteit... 2 Overzicht... 2 Praktische voorbereiding... 2 Tijd (duur)... 2 Locatie... 2 Materiaal...

Nadere informatie

Op de Kaart, het congres

Op de Kaart, het congres Nieuwsbrief 3, oktober 2009 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 992 Op de Kaart, het congres Welkom op het congres Op de kaart. Op 10 september was het dan zo ver, het congres Op de kaart

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Welkom!

HART4DOORNENBURG. Welkom! HART4DOORNENBURG Welkom! Een initiatief van zes doornenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Het trotse Hart van Doornenburg Wij doornenburgers Door gezamenlijke

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot.

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het sociaal tarief voor

Nadere informatie

Nawoord. Armoede vandaag

Nawoord. Armoede vandaag Nawoord Via hun levensverhaal laten Emilie en Nico ons binnenkijken in de leefwereld van mensen in armoede. Het is een beklijvend getuigenis over hun dagelijkse strijd om te overleven, ook over hun verlangen

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Openbare verlichting in Avelgem

Openbare verlichting in Avelgem Openbare verlichting in Avelgem Lut Deseyn Schepen van Milieu Lut.deseyn@avelgem.be 1. Inleiding 2. Duiding 2. Het project 3. Kosten en Besparing 5. Opvolging en evaluatie 6. Conclusie 7. Vragen Agenda

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende

Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende Omgevingsanalyse Oostende Ifv nieuwe locatie kinderdagverblijf In opdracht van CM Oostende 1 Inleiding In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang kunnen zijn in het kader van de

Nadere informatie

INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS

INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS Het Stedfonds werd in 2003 door de Vlaamse overheid opgericht met volgde duidelijke doelstelling: - De verhoging

Nadere informatie

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg

Stedenbouwkundige studie. De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Stedenbouwkundige studie De nieuwe wijk Tervuursesteenweg Inhoud Voorwoord Beste Mechelaar, Voorwoord Woonkwaliteit Abeelstraat Mahatma Gandhistraat Tuinwijk Mobiliteit Ontspanning Diensten De wijk en

Nadere informatie

Handleiding budgetmeter aardgas

Handleiding budgetmeter aardgas Handleiding budgetmeter aardgas Inhoud Hoe ziet je budgetmeter voor aardgas eruit?... 2 Wat is de budgetmeter voor aardgas?... 3 Hoe zet je krediet over naar je budgetmeter?... 4 Welke informatie staat

Nadere informatie

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel.

Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. Het verdriet kunt u hen niet besparen. De kosten wel. kosten noch zorgen voor uw nabestaanden Families bijstaan tijdens een van de moeilijkste momenten in hun leven. Dat is de specialiteit van DELA. We

Nadere informatie

Onze Troeven op een rij

Onze Troeven op een rij 1 2 Nieuw Wij zijn de enige grote partij die nog niet in de meerderheid zat in Londerzeel of een schepen had. Wij zijn dus op geen enkele manier verantwoordelijk voor de huidige situatie. open Wij denken

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Sparen of niet. Wil je weten hoe je goedkoop kan reizen? Wanneer en hoe moet je je aansluiten bij een mutualiteit? Wat is voor jou het goedkoopste gsmabonnement? Wat is krediet en wanneer kan dit zinvol

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025

Lekker. Wonen. Losser. Losser op weg naar 2025 Lekker Wonen in Losser Losser op weg naar 2025 Als ik eens te laat ben, stuur ik de buurvrouw een berichtje en neemt zij mijn kinderen mee uit school. Dat is hier heel normaal. Losser: ingetogen dorp in

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO)

Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) Resultaten vragenlijst extra opvang vluchtelingen in de gemeente Wierden (extra informatieronde BFMO) 18 november 2015 Inleiding Op 18 november 2015 konden inwoners van de gemeente Wierden hun mening geven

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Colofon. Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge. www.logowvl.

Colofon. Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge. www.logowvl. Colofon Redactie: West-Vlaamse Logo s Lay-out: Logo Brugge-Oostende V.u.: An Casteleyn, Ruddershove 4, 8000 Brugge www.logowvl.be MENUKAART Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond,

Nadere informatie

Korte termijn visie 2014 2018

Korte termijn visie 2014 2018 Korte termijn visie 2014 2018 Wij willen een dorp met een constant of licht groeiend bewonersaantal, waarin alle basisvoorzieningen minimaal op het huidige peil blijven. Wij willen dat jong en oud elkaar

Nadere informatie

Officiële opening nieuw gemeentehuis Toespraak burgemeester Snijders - 10 oktober 2012 Versie 9 oktober.

Officiële opening nieuw gemeentehuis Toespraak burgemeester Snijders - 10 oktober 2012 Versie 9 oktober. Officiële opening nieuw gemeentehuis Toespraak burgemeester Snijders - 10 oktober 2012 Versie 9 oktober. Ietwat plomp gebouw werd mooi afgewerkt en Fraaie schepping in Overijsselse industriekern. het bestuurscentrum

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Stel je gezond weekmenu samen

Stel je gezond weekmenu samen Stel je gezond weekmenu samen Leer je maaltijden op een gezonde manier plannen Lotte De Clercq Auteur: Lotte De Clercq Coverontwerp: Lotte De Clercq ISBN: 978-94-6342-735-7 Uitgeverij mijnbestseller.nl

Nadere informatie

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Een sporttoekomst voor jongeren en personen met een handicap Wat is sporten? Sporten is niet alleen een werkwoord. Het brengt mensen dichterbij, maakt energie en creativiteit

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving

Christmas Edition. Voor wielrennen was het... Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË. Alies: Ik heb een schoenen verslaving Glass Christmas Edition Voor wielrennen was het... Alies: Ik heb een schoenen verslaving Mijn familie is mijn ware vriend! ALIES GESPOT IN BELGIË Inhoudsopgave Pagina: Even voorstellen 4-5 Ik heb een schoenen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie