Gesloten poort, is dit het Ingelmunster dat we willen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gesloten poort, is dit het Ingelmunster dat we willen?"

Transcriptie

1 1 NOVEMBER 2011 Gesloten poort, is dit het Ingelmunster dat we willen? Enigo Vandendriesssche voorzitter Verkoop riolen: 740 e per inwoner Gezond verstand en samenwerking brengt Ingelmunsternaren geld op met rioolverkoop! Johan en Enigo zijn er al een 2-tal jaar mee bezig. We betalen ons blauw! De prijzen blijven stijgen. Hoog tijd om dat aan te pakken Ivo Mechels van 11 Test-Aankoop legt uit hoe. Opnieuw een mooie opkomst en een geslaagde mix tussen fair-trade en lokale handel. Originele en geslaagde Braderiestand!

2 02 Edito 25 jaar en al voorzitter kon u lezen in de Weekbode van 15 september. Dat is inderdaad jong, vooral als we vergelijken met de collega s van andere partijen. Wees gerust, dit is een weloverwogen keuze, waar meerdere maanden over nagedacht is. Een grote verantwoordelijkheid en een grote uitdaging! De laatste twee jaar is onze partij terug op de kaart gekomen. Johan Bossuyt zorgde 2 jaar geleden voor vers bloed in de partij. Ondertussen staan we terug op de kaart, gingen we een duurzame samenwerking aan met Groen! en probeerden we binnen de gemeenteraad, maar vooral ook er buiten ons steentje bij te dragen. Vorig werkjaar organiseerden we een groepsaankoop elektriciteit en gas, dit werkjaar startten we met een groepsaankoop mazout. Dit zijn zaken waarmee we vele mensen een lagere energiefactuur bezorgd hebben, en waarmee we bewezen dat ook de kleinste oppositiepartij voor de mensen een dankbaar verschil kan betekenen. Deze vooruitgang wil ik nu verder zetten. Wie er bij was op onze nieuwjaarsreceptie vorig jaar kon het tijdens de speeches tussen de lijnen al horen. We gaan in Ingelmunster samen met Groen! voor een nieuwe wind. We trekken vol ambitie naar de verkiezingen, en willen onze vooruitgang dan ook doortrekken met een goed resultaat op 14 oktober Enigo Vandendriessche voorzitter sp.a Ingelmunster In dit nummer 07 We krijgen 740e per inwoner. Riolen zitten onder de grond ze zijn belangrijk voor een goeie water afvoer om geen overlast te hebben. 03 Waarom prijzen blijven stijgen En wat kunnen we eraan doen? Ivo Mechels van Testaankoop zet de puntjes op de i over prijsstijgingen en de index. Samen Sterker voor koopkracht en milieu De socialistische beweging in West-Vlaanderen lanceert een nieuwe coöperatieve die opkomt voor de koopkracht van de gezinnen, met respect voor het milieu. 04 Ingelmunsterse toekomst? De nieuwe wind waar wij voor staan is niet meer tegen te houden. Enigo voorzitter, hoe zien wij de toekomst? Bouwen aan de toekomst Freya Van den Bossche geeft energiezuinig bouwen een duwtje in de rug. Want de goedkoopste energie is de energie die u niet verbruikt. v.u. Stef Debusschere - Pathoekeweg Brugge foto s - reporters - sp.a 09 Goed nieuws! Er komen meer kinderen bij Meer kinderen betekent meer opvang en meer scholen. Ingrid Lieten en Pascal Smet nemen hun verantwoordelijkheid op. 10 Originele & geslaagde braderiehappening sp.a - Groen toonde dat samenwerken kan & moet met plaatselijke sociale voelende middenstand e inkomsten per inwoner, door rioolverkoop Klare wijn: Wat willen wij er mee doen? Kwaliteitsvolle riolen zijn belangrijk voor een goede waterafvoer om geen overlast te hebben. Toch kosten ze ons alleen maar geld. Een intercommunale kan door schaalvergroting daar wel aan verdienen. Die kopen riolen van gemeenten op. Johan en Enigo kwamen een 2-tal jaar terug in contact met mensen van de oude WVEM, nu INFRAX. Infrax zorgt in Limburg al voor alles wat in onder de grond zit, ongeveer zoals wij Eandis kennen. Groot verschil is echter dat Eandis een privé bedrijf is en als doel zoveel mogelijk winst wil. Infrax is van de gemeenten zelf en heeft als doel milieu en sociaal nuttig te zijn, efficiënt zonder sociaal verlies. Zoals een moderne overheid moet zijn. Infrax betaalt Ingelmunster ongeveer 740 euro er inwoner, deels in aandelen, en ook ongeveer een euro. De details zouden ons hier te ver leiden. Momenteel wil de meerderheid alles gebruiken om leningen in te korten die toch al in de gemeentebegroting zitten. Beide bestuursleden stellen voor om een deel van dat geld te houden voor slechte dagen. Toch is er al lang heel dringend nood aan een kinderopvang waar het huidige gemeentebestuur onvoldoende oplossing voor biedt. Ook het jeugdhuis Kontrabas is niet meer zeker van zijn huisvestiging. Jeugd Spaar niet alles, maar zorg ook voor kinderopvang! die doelloos op straat loopt, daar is niemand mee gediend. Dat geld van de riolen zou dus een hele goeie en zinvolle bestemming kunnen krijgen. Al lang zijn veel gezinnen slachtoffer van een gebrekkige kinderopvang en de jongeren willen ook niet op straat staan maar een goed en veilig onderkomen. Kortom met dat geld daaraan te besteden zouden er veel Brigands gelukkig mee zijn. Een nuttige en zinvolle sociale besteding van die centen, daar wil sp.a Ingelmunster werk van maken. Je kan altijd inlichtingen vragen aan Johan of Enigo. Johan Bossuyt secretaris sp.a Ingelmunster

3

4 Kansarmoede in kaart gebracht Provincie West-Vlaanderen helpt gemeenten om beleid op maat te kunnen voeren. In 2010 screende de provincie buurten in West-Vlaanderen op indicatoren van kansarmoede. Met die resultaten maakte de provincie een eigen atlas op die zeer specifiek de typische problemen in West- Vlaanderen in kaart brengt. Heel in het bijzonder gaat het over de precaire leefsituatie van kinderen, jongeren en ouderen. De atlas leert ons vooral dat er grote variaties zijn tussen de gemeenten. Zo komt men tot de opvallende vaststelling dat de bewoners in een kansarme buurt niet evenredig verspreid zijn 06 over alle West-Vlaamse gemeenten. Een kwart Nieuwe coöperatieve zorgt voor koopkracht en milieu Onlangs ging in West-Vlaanderen de coöperatieve Samen Sterker van start, een initiatief van de socialistische beweging. Door groepsaankopen wil Samen Sterker de prijs van essentiële goederen en diensten zoals gas en elektriciteit helpen drukken. Samen Sterker staat open voor alle consumenten, maar heeft ook extra oog voor de noden van bijvoorbeeld senioren en eenoudergezinnen. De prijsstijgingen hebben immers een grote impact op hun leven. Tezelfdertijd zorgen we voor een beter milieu door te kiezen voor groene energie en dakisolatie. Michèle Hostekint, voorzitter van de nieuwe CVBA-so (sociaal oogmerk): Samen Sterker maakt het verschil door de groepsaanpak. Door de macht van het getal dwingen we lagere en rechtvaardige prijzen af van leveranciers. We zorgen ervoor dat gezinnen in hun basisbehoeften kunnen blijven voorzien, zonder in financiële problemen te belanden aan het eind van de maand. Gunter Pertry: Provincie helpt gemeenten om kansarmoede beter te bestrijden. woont bijvoorbeeld aan de kust, terwijl er slechts 0,5% woont in Veurne of Tielt. Maar ook binnen de gemeenten zelf ziet men opvallende schommelingen. In Blankenberge bijvoorbeeld woont 40% van de inwoners in een kansarme buurt, in Ieper minder dan 4%. Met deze atlas geeft de provincie de gemeentebesturen instrumenten in handen om initiatieven op maat te kunnen nemen die bijdragen tot een efficiëntere strijd tegen de kansarmoede. Gedeputeerde Gunter Pertry: Op de voorstelling van de Kansarmoedeatlas beloofde minister Ingrid Lieten (sp.a) ons de nodige steun om deze problematiek aan te pakken. Gezien (kans)armoede een gegeven is dat zich niet enkel beperkt tot een financieel tekort maar meerdere levensdomeinen behelst, is een samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus Vlaanderen, provincie, gemeente dan ook een must. Meer informatie? of kabinet gedeputeerde Gunter Pertry, 050/ Samen Sterker : goedkope energie en kwaliteitsvolle dakisolatie Nog tot 29 november 2011 loopt de groepsaankoop gas en groene stroom van Samen Sterker. Schrijf u vrijblijvend in op of bel naar 050/ voor info. U vindt er ook alle info over de actie dakisolatie. Goed besturen is vooruit denken in ieders belang Willen we dit Ingelmunster? De toekomst met de nieuwe voorzitter De voorpagina toont de gesloten poort van ons Ingelmunsters kasteel. Wij zien dit als symbool van 65 jaar cd&v verleden. Eén partij die in hun kasteelachterkamertje alles alleen beslist. Met Ingelmunster staan we het komende jaar ongetwijfeld op een keerpunt. 51 % van de Ingelmunsternaren was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de vijfenzestig jarige absolute meerderheid van de CD&V beu. Één enkele partij met een absolute meerderheid die een gemeente bestuurt is niet meer van deze tijd. De bevolking wil meer openheid. Mensen willen meer inspraak. Politiek moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. Wij willen een nieuwe, warme, goeie wind zijn in de gemeente. Dit begint ons de laatste jaren aardig te lukken. Niet door afbraakoppositie te voeren of altijd tegendraads te doen, maar door een positief alternatief te bieden. Het besef groeit dat we voor een keerpunt staan in de gemeente Wij brengen originele en realistische punten op de gemeenteraad: trage verkeersveilige wegen, fairtrade, de riolenverkoop. Wij zijn de partij die de politiek niet alleen op de gemeenteraad, maar ook bij de gewone mensen brengt. We gaan de markt op met enquêtes en vragen propere openbare plasplaatsen. Het bestuur moet hierdoor al meer infovergaderingen geven! Nog een mooi gevolg van onze positieve inbreng is het feit dat de sfeer tussen de 3 grote democratische stromingen niet meer zo verziekt en achterbaks is als na de vorige verkiezingen. Wij mogen hiermee echter niet tevreden zijn, goed besturen is ook vooruit denken. We staan voor een keerpunt in Ingelmunster. Je kan dit vandaag al visueel in onze gemeente vaststellen. De vele wegenwerken en de dorpskernvernieuwing zijn een aanwijzing dat het niet meer tegen te houden is. Overal zal de nieuwe wind binnenwaaien en nieuwe zuurstof, nieuwe kansen geven in onze gemeente. Aan ons, om die kansen aan iedereen te geven. Iedereen moet mee. Iedereen van goeie wil, 07

5 08 en gekant is tegen profitariaat in al zijn vormen Wij zijn geen hokjesdenkers, iedereen moet mee kunnen genieten van de welvaart, elk vanuit zijn of haar eigenheid. En dit in het belang van iedereen. Daarom willen wij samen met onze kartelpartner Groen, de komende maanden gaan voor een transparant bestuur, met inspraak en eerlijke belastingen. Een sociaal beleid en een leefbaar milieu, natuur en open ruimte, groen in de straat, milieuzorg. Veilig verkeer, met veldwegen, fietspaden die veilig naar school leiden en het fietstoerisme stimuleren. Een beleid met aandacht voor alle mensen. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de gemeentekas een appeltje voor de dorst heeft. Wij willen net het tegenovergestelde van de gesloten poort aan het kasteelpark. Wij hebben het niet zo voor hokjesdenken en mensen diestreven naar kortzichtig eigenbelang. En al zeker niet voor een kasteelheer die eerst openbare steun voor zijn afgebrand domein vraagt en eenmaal hij de centen binnen heeft, het voor de openbaarheid afsluit. Noch, voor grootindustrie die met hun vrachtwagens door de dorpskern denderen. Nee wij moeten in overleg treden met de middenstand over hoe we elkaar kunnen helpen. Helpen, opdat we niet lijdzaam moeten toezien hoe wij meebetalen om het kasteelpark te ommuren. Wij moeten elkaar helpen om het kasteel en het park voor iedereen toegankelijk te maken. Zo kan de man in de straat genieten van een wandeling in het groen van het kasteelpark en de groene kanaalomgeving ; en nadien gaan winkelen en een gezellig terrasje doen in ons vernieuwde gemeente. Geen elitaire uitsluiting, iedereen moet mee kunnen genieten. Wij durven nog zeggen wat de Brug niet meer durft : Waarom zouden we ons neerleggen bij De gesloten poort staat symbool voor weinig transparantie die hoge centrumbrug? Waarom zwijgen over die Ingelmunsterse Lange Wapper, die nog niet eens 100% officieel is? Waarom de optie voor een platte brug waar oude mensen ook over kunnen niet opnieuw bekijken? Wij willen gaan voor een gezellige stationsbuurt die op wandelafstand van het centrum kan blijven. Een platte brug die, als het goed uitgewerkt is, geen economische vertraging zal betekenen. Een platte brug waar onze middenstand veel meer voordeel zal uit halen doordat we op die manier groter centrum zullen hebben, en niet een gedrocht dat de gemeente in twee splijt. Ten slotte willen we alle senioren bedanken voor de steun die we ervaren. Onze partij is enorm aan het verjongen en het zijn de ouderen die ons daarin stimuleren. Wij willen hen hiervoor oprecht bedanken. Wij willen ook benadrukken dat wij de ervaring van alle ouderen enorm waarderen en nodig hebben. Dit zal en moet zich verder uitstralen. Door regelmatig te luisteren naar ouderen kunnen wij enorm veel leren en zaken opsteken. Al is het maar om het warm water niet meer te moeten uitvinden! MEER INFO? Enigo Vandendriessche Johan Bossuyt

6 agenda > Oktober mazoutaankoop > November gas- en electriciteitsaankoop Originele en geslaagde braderie stand Een zomerse braderie namiddag op 24 sept. Onze eerste gezamenlijke braderiestand had een grote belangstelling. Het was weer een geslaagde mix tussen fair-trade & lokale handel. sp.a - Groen toonde dat samenwerken kan & moet met sociale middenstand. > 19 november optreden Arno > 19 en 20 november algemeen congres > December winterwandeling Details van dit alles zie het Krantje sp.a Groen! Zorgt voor een nieuwe wind in de gemeente. We willen meer zijn dan 1+ 1 = 2. Dit straalden we ook uit op de Braderie. We stonden in de Bruggestraat met dank aan slagerij Wim. Djembé s uit cultuurkapel De Schaduw zorgden voor heel wat sfeer en de biertjes van de wereldwinkel voor de ambiance. Waar solidariteit en respect voor elkaar, mekaar vinden, daar is het fijn Er was voor elk wat wils. Een drankje voor de dorstige kelen. Voor de creatievellingen onder ons was er een Djemba (tamtam) workshop. Verder was er een originele stand waar de burgers hun verantwoordelijkheidszin geprikkeld werd. Oud en jong konden eens voor burgemeester spelen en ons gemeentegeld uitgeven aan wat zij dachten wat belangrijkst voor ons allemaal is. Voorbijgangers kregen 500, 200 en 100 euro uit de gemeentekas (symbolisch uiteraard) met de vraag ; waar zou je dat het liefste aan besteden. Aan een eerlijk en transparant bestuur, aan milieu, natuur en open ruimte. Aan veilig verkeer, met veldwegen, fietspaden, veilig naar school. Aan een beleid met aandacht voor de mensen, of wil je liever sparen en zorgen voor een volle gemeentekas? Velen vertelden ons: Jammer dat we moeten kiezen, dit is allemaal belangrijk. En dat klopt, het is allemaal nodig. Voor sommige mensen was het een boeiende ervaring om een verantwoorde keuze te maken. Het was mooi om zien hoe ieder zich daarvoor toch een inspanning deed, van jong tot oud. Dank aan ieder voor jullie deelname. Jullie helpen ons daar ook mee om te weten wat meest leeft bij de gewone Ingelmunsternaar. Iets vragen of gewoon meer info over onze werking : Tel. : HEB JE VRAGEN EN / OF SUGGESTIES? OOK INSCHRIJVEN OP ONZE NIEUWSBRIEF KAN :

7 Kort nieuws uit Ingelmunster sp.a helpt Ingelmunsterse gezinnen besparen via groepsaankopen! Door mensen samen te brengen en in groep naar een leverancier te stappen, wil sp.a de gezinnen helpen besparen op de energiefactuur. De winter staat voor de deur en de stookolie- elektriciteit- of gasfactuur is voor vele gezinnen ieder jaar opnieuw een zware dobber. sp.a Ingelmunster wil hier iets aan doen via groepsaankopen. Het principe van een groepsaankoop is simpel. Door zoveel mogelijk mensen samen te brengen en in groep naar een leverancier te stappen, zijn we in staat een lagere prijs af te dwingen. Gezinnen kunnen zo op een eenvoudige manier aanzienlijk besparen op hun energiefactuur. U dient zich enkel in te schrijven, sp.a doet de rest. Onlangs organiseerden we een succesvolle groepsaankoop van mazout. Op dit moment loopt er een opnieuw een groepsaankoop van elektriciteit en gas. Deze acties hebben enkel voordelen : - u krijgt gunstigere tarieven, - u dient zelf geen tijd te besteden aan het vergelijken van verschillende leveranciers - en u hoeft zich niet met de ingewikkelde papiermolen bezig te houden. Het klinkt simpel maar het is zo. Wilt u op de hoogte blijven van al deze initiatieven surf dan naar en of contacteer Dries Couckuyt op (na 19u) of Ruth Bossuyt nieuwste aanwinst sp.a bestuur Ik sluit me aan bij sp.a, niet omdat mijn vader daarbij is, maar omdat ik wil gaan voor een rechtvaardige samenleving. Het is een zwaar woord, maar dat is mijn doel. In een rechtvaardige maatschappij krijgt iedereen wat hij verdient. Ruth Bossuyt is een geëngageerde jonge vrouw van 17. Momenteel zit ze in het 6de middelbaar Sociaal Technische Wetenschappen, in het Instituut De Pelichy te Izegem. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met de computer, lezen en paarden. Vroeger heeft ze nog te paard gereden, nu houdt ze zich vooral bezig met het verzorgen van paarden. Ze houdt erg van werken met de computer, in die richting wilt ze ook haar hogere studies doen. In het bestuur wil ze zich o.a. nuttig maken door de nieuwe media te coördineren (onze facebookpagina s, en onze website). Ruth is ook actief met andere plaatselijke jongeren in Animo, daarover een volgende keer meer.

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd

Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar. wellen.s-p-a.be. Actieve zomermaanden. Samen staan we sterker. Sportpark goedgekeurd wellen.s-p-a.be NOVEMBER 2011 Wegvernieuwing zorgt voor veel hinder, schade en gevaar Actieve zomermaanden De samenaankoop van gas en elektriciteit, het invullen van de belastingbrieven, de terrasfilm,

Nadere informatie

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad.

04 PAGINA. 11 Meise koploper. Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! winter. www.spameise.be. Regering zet clubs op droog zaad. www.spameise.be winter 2014 2015 Geen parkeerbeleid ten koste van de inwoners! Roel Anciaux,voorzitter sp.a-meise2020 Regering zet clubs op droog zaad sp.a-meise 2020 wil parkeerbeleid mét bewonerskaart

Nadere informatie

Betaal niet te veel. Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en,

Betaal niet te veel. Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en, dentergem.s-p-a.be 15 APRIL 2013 Nieuwe groepsaankopen Samen Sterker Concept groepsaankopen wordt uitgebreid Lokale sp.a versterkt samenwerking met coöperatieve vereniging Samen Sterker Betaal niet te

Nadere informatie

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel

Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de. toekomst. Christine Beke. www.s-p-a.be/oostkamp. Ons ambitieus programma voor de. Betaal niet te veel www.s-p-a.be/oostkamp 15 APRIL 2012 Samen bouwen aan onze gemeente Oostkamp van de toekomst Christine Beke Ons ambitieus programma voor de toekomst Christine Beke geeft haar visie en doelstellingen die

Nadere informatie

Inspraak in het mobiliteitsbeleid is broodnodig. Amy Gille MEI. www.spazaventem.be. Verkeer in Zaventem sterk onder druk. We betalen ons blauw!

Inspraak in het mobiliteitsbeleid is broodnodig. Amy Gille MEI. www.spazaventem.be. Verkeer in Zaventem sterk onder druk. We betalen ons blauw! www.spazaventem.be MEI 2011 Inspraak in het mobiliteitsbeleid is broodnodig Amy Gille Verkeer in Zaventem sterk onder druk sp.a peilde onder de inwoners en zag dat de wegenwerken meer overlast berokkenen

Nadere informatie

sp.a jongeren richten Animoafdeling

sp.a jongeren richten Animoafdeling www.s-p-a.be/gistel 15 APRIL 2013 sp.a jongeren richten Animoafdeling op BKO van start in nieuwbouw! Onlangs verhuisde de Buitenschoolse Kinderopvang naar de Nieuwbouw in de Pol Gernaeystraat. Een voltreffer!

Nadere informatie

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011

www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem Sociaal huis breidt uit We betalen ons blauw! Primeur in Zomergem PAGINA PAGINA PAGINA voorjaar 2011 www.s-p-a.be sp.a-afdeling Zomergem voorjaar 2011 Sociaal huis breidt uit 03 06 Ivo Mechels van 11 Meer privacy voor OCMW-klanten is één van de aandachtspunten van dit project. We betalen ons blauw! De

Nadere informatie

Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit!

Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit! www.spameise.be ZOMER 2011 Woningprijzen exploderen maar sociaal woonbeleid blijft uit! Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 sp.a wil dat het OCMW zelf in rusthuizen voorziet. Vragen bij

Nadere informatie

Start to Run opnieuw een groot succes. Ulrike Vanhessche Gino Dumon. www.s-p-a.be/oudenburg. We betalen ons blauw! Schepenwissel. Oudenburg.

Start to Run opnieuw een groot succes. Ulrike Vanhessche Gino Dumon. www.s-p-a.be/oudenburg. We betalen ons blauw! Schepenwissel. Oudenburg. www.s-p-a.be/oudenburg 15 APRIL 2011 Start to Run opnieuw een groot succes Gino Dumon Schepenwissel in Oudenburg Ivo Mechels van 07 12 Myriam Maes volgt Romain Gevaert op als schepen 04 We betalen ons

Nadere informatie

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid

Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid www.s-p-a.be/zwevegem 15 APRIL 2013 Dit is mijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid Marc Desloovere, schepen Wat velen reeds jaren hoopten, werd werkelijkheid 14 oktober 2012 betekende voor politiek Zwevegem

Nadere informatie

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke

Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke kruibeke.s-p-a.be sp.a-afdeling Kruibeke najaar 2013 Een sociaal Kruibeke met zicht op verre horizonten Tina Van Havere Tweede schepen Kruibeke Wouter Rawoens Kruibeke bindt strijd aan tegen kinderarmoede

Nadere informatie

Samen voor Nieuwerkerken Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken

Samen voor Nieuwerkerken Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken nieuwerkerken.s-p-a.be mei 2012 Samen voor Nieuwerkerken Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken (Ontbreken op foto: Sandra Vansimpsen, Jean-Paul Lowies, Carine Hinnisdaels, Yves Vannijlen en Leon

Nadere informatie

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden Buggenhoutenaar buggenhout.s-p-a.be sp.a-afdeling Buggenhout najaar 2013 Er waait een nieuwe wind door sp.a Buggenhout Minder betalen, meer overhouden We betalen dit Christel Van jaar 4 procent Caenegem staat minder voor

Nadere informatie

Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Minder betalen, meer overhouden

Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Minder betalen, meer overhouden http://www.spameise.be WINTER 2013 Besparingen worden enkel op de kap van de sociaal zwaksten en de middenklasse uitgevoerd. Voor ons moet het anders! Roel Anciaux, gemeenteraadslid 03 Fietspad Kardinaal

Nadere informatie

Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen!

Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen! www.spameise.be Zomer 2013 Onze gemeente heeft nood aan visie en de kracht om beslissingen te nemen! Roel Anciaux, voorzitter sp.a-meise2020 03 Dossier sociaal woonbeleid sp.a-meise2020 wil geen misleidende

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Veranderingen op til voor ophaling huisvuil Betaal niet te veel sp.a pleit voor een transparanter beleid

sp.a-afdeling Buggenhout buggenhout.s-p-a.be Veranderingen op til voor ophaling huisvuil Betaal niet te veel sp.a pleit voor een transparanter beleid buggenhout.s-p-a.be sp.a-afdeling Buggenhout voorjaar 2013 Veranderingen op til voor ophaling huisvuil Betaal niet te veel 03 0 7 sp.a pleit voor een transparanter beleid Het leven wordt duurder, maar

Nadere informatie

Werken aan een warm en bruisend Wellen.

Werken aan een warm en bruisend Wellen. wellen.s-p-a.be april 2013 Werken aan een warm en bruisend Wellen. Els Robeyns Steenweg op Borgloon wordt vernieuwd Ons protest loont. De gevaarlijke situatie op deze steenweg wordt weggewerkt. Betaal

Nadere informatie

Betaal niet te veel. Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en, PAGINA

Betaal niet te veel. Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor tegenwind: goedkopere energie, goedkoper gsm en, PAGINA www.s-p-a.be/oudenburg 15 APRIL 2013 Minister Vande Lanotte sprak over het Vlaanderen van morgen te Oudenburg Sofie Vanovenberghe - ondervoorzitter sp.a Schepen van Sport geeft zelf Start to Run De 6 de

Nadere informatie

sp.a-wetteren: haalbare voorstellen voor iedereen François Coppens, gemeenteraadslid Jan Tondeleir, OCMW-raadslid sp.a-wetteren

sp.a-wetteren: haalbare voorstellen voor iedereen François Coppens, gemeenteraadslid Jan Tondeleir, OCMW-raadslid sp.a-wetteren www.ikdoeookmee.be sp.a-afdeling Wetteren voorjaar 2011 foto: Wesley Poelman sp.a-wetteren: haalbare voorstellen voor iedereen François Coppens, gemeenteraadslid Jan Tondeleir, OCMW-raadslid sp.a-wetteren

Nadere informatie

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid

sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux ZOMER www.spameise.be Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem Dossier sociaal beleid www.spameise.be ZOMER 2012 sp.a Meise biedt Meise kans op vernieuwing Roel Anciaux Voorzitter sp.a Meise/Wolvertem/Oppem 03 Dossier sociaal beleid Een eigen sociale huisvestingsmaatschappij maakt wonen

Nadere informatie

Minder betalen, meer overhouden. We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en. 9 procent minder 12

Minder betalen, meer overhouden. We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en. 9 procent minder 12 www.spa-koksijde.be 1 NOVEMBER 2013 Home Mathilde Schroyens moet blijven bestaan! Guy Mertens Voorzitter sp.a Koksijde Greta serveert 03 04 9 procent minder 12 Thérèse, een habituée in de Dunecluze, evalueert

Nadere informatie

sp.a-afdeling Zomergem www.samenzomergem.be Schaalvergroting Minder betalen, meer overhouden troef Besparingen op til PAGINA PAGINA najaar 2013

sp.a-afdeling Zomergem www.samenzomergem.be Schaalvergroting Minder betalen, meer overhouden troef Besparingen op til PAGINA PAGINA najaar 2013 www.samenzomergem.be sp.a-afdeling Zomergem najaar 2013 Schaalvergroting is troef Minder betalen, meer overhouden We betalen dit jaar 4 procent minder voor elektriciteit en 9 procent minder voor gas. Maar

Nadere informatie

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden

Het beste onderwijs voor onze kinderen. november 2013. Annick Princen Schepen. http://gingelom.s-p-a.be. Minder betalen, meer overhouden http://gingelom.s-p-a.be november 2013 Het beste onderwijs voor onze kinderen Annick Princen Schepen 03 sp.a kiest voor leefbaarheid in Gingelom In de projectontwikkeling van de ontsluiting van de stad

Nadere informatie

We betalen ons blauw! De prijzen blijven stijgen. Hoog tijd om dat aan te pakken. Ivo. PAGINA PAGINA Wel zijn is een PAGINA.

We betalen ons blauw! De prijzen blijven stijgen. Hoog tijd om dat aan te pakken. Ivo. PAGINA PAGINA Wel zijn is een PAGINA. Editie Berlaar JAARGANG 7 April-Mei 2011 Goed wonen in Berlaar. Rudy Nuyens sp.a Berlaar blijft ijveren voor een vaste stek Gesteund door de paranoïd-dancers nam het jeugdhuis een vliegende start in zaal

Nadere informatie

We moeten een concreet project van windenergieeiland. Jonathan Devuyst Gemeenteraadslid. www.s-p-a.be/dehaan. Strijd tegen kinderarmoede - een plan!

We moeten een concreet project van windenergieeiland. Jonathan Devuyst Gemeenteraadslid. www.s-p-a.be/dehaan. Strijd tegen kinderarmoede - een plan! www.s-p-a.be/dehaan 1 NOVEMBER 2013 We moeten een concreet project van windenergieeiland beoordelen! Gemeenteraadslid Strijd tegen kinderarmoede - een plan! De kinderarmoede neemt toe, zeer sterk in de

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad

Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad sint-niklaas.s-p-a.be sp.a-afdeling Sint-Niklaas voorjaar 2012 Sint-Niklaas, een aangename en veilige stad Christel Geerts Stadsfinanciën op goede spoor Samen voor groene stroom Burgemeester Christel Geerts

Nadere informatie

In 25 minuten van Burst naar Aalst Tom Hamelinckx - Kevin Knockaert

In 25 minuten van Burst naar Aalst Tom Hamelinckx - Kevin Knockaert erpe-mere.s-p-a.be sp.a-afdeling Erpe-Mere najaar 2013 Karen Elskens In 25 minuten van Burst naar Aalst Tom Hamelinckx - Kevin Knockaert Lijn 82 als alternatief voor files Minder betalen, meer overhouden

Nadere informatie

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat.

de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. de mens, onze maat de mens, onze maat inleiding in de politiek waar christendemocratie voor staat. De mens is de maat van ons politiek denken en handelen. Elke mens is uniek. Elke mens telt. Maar hoe uniek

Nadere informatie