Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering. 9 december 2010"

Transcriptie

1 Infosessie over de plannen voor de Hasseltse Riolering 9 december 2010

2 Structuur Infrax Opdrachthoudende verenigingen Gemeenten treden toe Bestuursorganen beslissen over Budgetten Tarieven Investeringen Algemeen beleid Infrax is de operationele maatschappij Voert beslissingen uit Bereidt dossiers voor Verzorgt administratie, boekhouding

3 Werkingsgebied Infrax (116 gemeenten)

4

5 Overzicht activiteiten Activiteit Gemeenten Aansluitingen Aansluitingen Elektriciteit Aardgas Kabeltelevisie 91 (*) Riolering Medewerkers (*) Stand op , daarna klanten overgedragen aan Telenet

6 Werkingsgebied riolering (56 gemeenten)

7 Riolering Aanleg riolering Aansluitingen Onderhoud Integraal waterbeleid Projecten

8 Onderhoud en exploitatie Beheer van het rioolstelsel Openbare riolen voor de afvoer van afvalwater en regenwater Infrastructuur voor infiltratie van regenwater Grachten voor regenwater Inspectieputten Hydraulische structuren Overstorten Terugslagkleppen Wervelventielen Afsluiter Schuiven Pompstations Bergbezinkbekkens Straatkolken

9 Investeringen in riolering door Infrax/gemeente -Indien er een tussenkomst is van minstens 75% op de, subsidieerbare riolering, is het saldo tot 25% t.l.v. Infrax (en start het project) -Indien de gemeente beslist niet te wachten op riolerings-subsidie, kan de gemeente beslissen zelf de riolering te subsidiëren (75%)

10 Wie is bevoegd voor riolering en afvoer van water in Vlaanderen VMM (als ecologisch/economisch toezichthouder) Aquafin nv VMM (als waterloopbeheerder/vergunningverlener) Provincie Gemeente Wateringen/polders Stedenbouw Afdeling Natuur en Bos AWV CIW Bekkencomités/bekkensecretariaten Dienst voor de Scheepvaart Dienst voor bevaarbare waterlopen Drinkwatermaatschappijen Rioolbeheerders (vb Infrax) Ruimte en erfgoed (Acheologie) Aankoopcomité Ovam/Grondbank

11 doorlooptijd van rioleringsproject is gemiddeld 6 jaar 1001 Redenen Termijn vor het binnenhalen van subsidie Tempo (capaciteit) studiebureaus Afkeuring voorontwerpen door Ambtelijke Commissie o.w.v. details Termijn behandeling Ambtelijke Commissie (vooral na af-/goedkeuring) Afkoppeling op privé Bouwvergunningen Innames, termijn voor officiële schatting Gecombineerde dossiers met Aquafin / A.W.V. Herindieningen na detailstudie (na goedkeuring voorontwerp) Gewijzigde ontwerpvisie door lange termijn

12 Onze planning nu

13 1. afkoppeling op privé in rioleringsprojecten

14 Wet 9 mei 2008 Gewijzigde Vlarem II BVR 9/5/ BS 23/06/2008 Art 25 Artikel 5bis , 2 en 3 Paragraaf 2: Volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan. Uitzondering: gesloten bebouwing indien leidingen onder of door de woning moeten worden aangelegd.

15 Infrax biedt hiervoor een afkoppelingdeskundige Het opmaken van een volledige inventarisatie van de afvalen regenwaterstromen Definiëring van een geplande toestand, Opmaak van een raming van de afkoppelingswerken. Het aanduiden van mogelijke knelpunten Contactname en de nodige huisbezoeken van de eigenaars/huurders, informatievergaderingen ingericht door de gemeente en Infrax, Raadgeving bij uitvoering van de afkoppelingswerken Controle van de uitvoering met aflevering van certificaat van afkoppeling met asbuilt

16 Wet 9 mei 2008 Gewijzigde Vlarem II BVR 9/5/ BS 23/06/2008 Art 25 Artikel 5bis , 2 en 3 Paragraaf 3: Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van het hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld: 1 opvang voor hergebruik 2 infiltratie op eigen terrein 3 buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg ( = gracht) voor hemelwater. 4 lozing in een RWA-leiding in de straat Slechts wanneer de best beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

17 Keuring van privé-riolering riolering (gepland vanaf 2011) elke bouwvergunning waarbij wijzigingen gebeuren aan de privé-riolering Bij iedere heraansluiting op nieuw aangelegde gescheiden riolering

18 Planmatige aanpak voor het beheer van riolering en afwatering Inventarisatie: Volledige heropmeting tot op knoopniveau Inventarisatie van grachten en knelpunten Opbouw van een rioleringsdatabank

19 Planmatige aanpak voor het beheer van riolering en afwatering Modellering: Model geplande toestand korte termijn Oplossen wateroverlast Oplossen knelpunten Vervolledigen rioleringsstelsel Opmaak investeringsprogramma Model geplande toestand lange termijn Vervolledigen gescheiden stelsel Renovatie bestaande riolering

20 1. Voorlopige resultaten van de modelleringsstudie Hasselt (ten zuiden van het kanaal) met betrekking tot wateroverlast op riolering

21 Overzicht

22 Wateroverlast Kuringen

23 Wateroverlast Kuringen Albert Kanaalstraat Kuringersteenweg/Joris Van Oostenrijkstraat Crutzenstraat Crutsenstraat/doorpersing spoorweg

24 Wateroverlast Kanaalkom

25 Wateroverlast Kanaalkom Blauwe Boulevard Stokerij-/Mouterij- en Armand Hertzstraat Heilig Hartwijk

26 Wateroverlast Japanse Tuin Willekensmolenstraat

27 Wateroverlast ten zuiden van Hasselt

28 Wateroverlast ten zuiden van Hasselt Sint-Truidersteenweg Wijk Ter Hilst Luikersteenweg Aanpassing riolering Ekkelgarden

29 Na uitvoering van geplande werken

30 Na uitvoering van geplande werken Industrie/KMO tussen Albertkanaal en Grote Ring Industrie/KMO Prins Bisschopssingel VMM-collector Japanse Tuin (bovengemeentelijk) Herkenrodesingel School Kleine Breemstraat Lokale problemen: verder afkoppelen

31 1. Overzicht van alle lopende rioleringsprojecten in Hasselt Totaal meer dan 100 lopende projecten

32 1/ Centrum Hasselt => gedeelte binnen Grote Ring

33 Helbeek : Oorspronkelijke loop = oranje (omlegging = rood) Demer : Oorspronkelijke loop = donkerblauw (tijdelijke( omlegging = lichtblauw)

34 Rond 2000 : Aanleg van gescheiden stelsel Groene Boulevard Lozing thv kanaalkom in Demer Bouw noodoverlaat kop kanaalkom

35 Problematiek tgv wetgeving afkoppeling Capaciteit regenwaterleiding Groene Boulevard wordt te klein => oplossing : afwatering van groot deel van het regenwater toekomstig wijzigen door initiatie van enkele projecten

36 Zone 1 : zuidwestelijk gedeelte binnen grote ring Afwatering groene zone richting Demer via Crutzenstraat Uitbouw buffer m3 Timing : Project Fase 1 gecombineerd met Spartacus = aanbesteed, fase 2 : aanpassing voorontwerp

37 Zone 2 : zuidoostelijk gedeelte binnen grote ring Afwatering groene zone richting Helbeek/Trekschurenbeek Uitbouw verschillende bufferbekkens op Trekschurenbeek Timing : Project Luikersteenweg = in uitvoering

38 Zone 3 : oostelijk gedeelte binnen grote ring Afwatering groene zone richting Demer Uitbouw bufferbekken thv Japanse Tuin Timing : Project Willekensmolenstraat : uitvoering 2011

39 Zone 4 : gedeelte rond kleine ring en stationsomgeving Afwatering groene zone richting Kanaalkom Uitbouw bufferbekken thv Demer aan Kanaalkom Timing : Project Stationsomgeving : uitgevoerd Project Koningin Astridlaan : in uitvoering Project Mouterijstraat/Stokerijstraat : gecombineerd met Spartacus Project Blauwe Boulevard : optimalisatie collector langsheen Kanaalkom gecombineerd met bouw ondergrondse parking Project Armand Hertzstraat/Lazarijstraat : uitvoering 2011

40 2/ Hasselt West (Kuringen onder kanaal) * Project Joris van Oostenrijkstraat Aanleg buffer thv Demer => uitgevoerd * Project Kuringersteenweg N2 Combinatie met AWV => uitvoering 2011 * Project Albertkanaalstraat Afstemming op uitvoering werken N2

41 3/ Hasselt West (Stevoort) * Project Oppenstraat fase 2 => in uitvoering * Project Oppenstraat fase 3 => ontwerpfase * Project Egelstraat : VBR Zwarteinde => uitvoering 2011 * Project Stevoortse Kiezel fase 2 => ontwerpfase

42 4/ Hasselt West (Spalbeek) * Project Sanering Rijsbeek => in voorontwerpfase 5/ Hasselt West (Kermt) * Project Lummense Kiezel => uitgevoerd

43 6/ Hasselt Noord (Kuringen boven kanaal) * Project Sanering Kuringen Noord => uitvoering in 3 fasen => uitvoering fase 1 (Nieuwstraat, ea) : / Hasselt Noord (Stokrooie) * Project Schotelstraat/ colemontstraat => uitvoering in 2011 * Stokrooie onder kanaal => voorontwerpfase

44 8/ Hasselt Noord (Kiewit) * Project Walenstraat, Kiewitstraat => aanbesteding studiebureau deze maand * Project Sanering Muggenbeek => subsidie aanvraag

45 9/ Hasselt Noord (Godsheide) * Project Sanering Godsheide Noord (boven kanaal) => aanpassing voorontwerp

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011

Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Keuring privé-riolering Stand van zaken dd 01/09/2011 Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Het is de datum waarop je de aansluiting of heraansluiting

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen augustus, 2012 Deze Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Infoavond werken Breeërsteenweg fase 2.

Infoavond werken Breeërsteenweg fase 2. Infoavond werken Breeërsteenweg fase 2. Aannemer wegenis en rioleringswerken uit Genk Betoncentrale in Genk en Bree. 100 tal werknemers. Timing. FASE 1: Bouwrijp maken van de werkzone. Plaatsen signalisatie

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen

Beleidscontext 2 Ruimte, milieu en economie - 0310 beheer van regen- en afvalwater - 0319/01 rioleringen Gemeenteraad Openbare zitting 19 december 2014 dienst openbare werken (LB) 12. Openbare werken: b. Subsidiereglement voor verplichte afkoppelingswerken op particulier domein van hemelwater, afkomstig van

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 2: Afwateringssysteem De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater december 2013 1 Inleiding 4 2 Toepassingsgebied 5 3 Groendak 8 4 Hemelwaterput 9 4.1 Waarom een hemelwaterput

Nadere informatie

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel

Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel Fiche 13 Waterbeheer en riolering in Vlaanderen en Brussel De uitdaging De gemeente vormt een van de vele spelers bij het integraal beheer van waterlopen. Lokaal regelt ze op haar grondgebied onder meer

Nadere informatie

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6

Gemeenteraad versie 8 september 2005 1 /6 Art. 1. Definities - Afvalwater: water waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, met uitzondering van niet-verontreinigd hemelwater; - Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - Lozing huishoudelijk afvalwater - Aansluiting openbare riolering - Afkoppelen, hergebruiken en infiltreren van hemelwater - Overwelven van baangrachten Gemeente

Nadere informatie

Verkavelingsreglement (versie 1.0 februari 2007)

Verkavelingsreglement (versie 1.0 februari 2007) Verkavelingsreglement (versie 1.0 februari 2007) VERKAVELINGSREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE AANLEG VAN HET RIOLERINGSNET De verkavelaar verbindt zich tot de aanleg van het rioolnet ten behoeve van de

Nadere informatie

De pijlers van het rioolbeleid in een notendop

De pijlers van het rioolbeleid in een notendop De pijlers van het rioolbeleid in een notendop u aangeboden door InterRio Waarom investeren in riolering? Europese doelstellingen Investeringen Inventarisatie, onderzoek, onderhoud Privéwaterafvoer Financiering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe

Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001. Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Gemeentebestuur Aalter Europalaan 22 9880 Aalter NIS 44001 Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2014 Periode:

Nadere informatie

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken?

Regenwaterputten. Waarom regenwater gebruiken? Waarom regenwater gebruiken? Regenwaterputten Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België ligt ongeveer op 130 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar de douche, het toilet en de

Nadere informatie

Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons

Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons vergadering van 29 januari 2015 Provincie Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Besluit van de Deputatie 150O3ÛI Ontvangen - 4 FEB. 2015 Onthaal Zingem

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA (versie 13.03.2006) ALVERINGEM, DE PANNE en NIEUWPOORT Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA - (versie 13.03.2006) p. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Toepassingsgebied en definities Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 117, 119, 133 en 135 2 van de Nieuwe Gemeentewet; Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare riolering. Goedgekeurd

Nadere informatie

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen Waterwegwijzer bouwen en verbouwen COLOFON Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij Met dank aan en in samenwerking met: Wendy Francken (VLARIO - kenniscentrum en overlegplatform

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen; Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent Uittreksel uit de notulen van het College van burgemeester en schepenen zitting van 24 november 2009 Aanwezig: Danny Claeys burgemeester voorzitter, Christiaan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel.

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel. ONTHEFFINGSSDOSSIER MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012 Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel Pidpa Hidrorio april 2009 Colofon Naam rapport: ONTHEFFINGSDOSSIER, MER

Nadere informatie