Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studeer met een plan. Rapportage kennispeiling. Studeer met een plan. Ten behoeve van het ministerie van OCW TNS"

Transcriptie

1 Rapportage kennispeiling

2 Contents 1 Inleiding 3 2 Management summary 5 3 Achtergrondinformatie doelgroepen 7 4 Inhoudelijke voorbereidingen 11 5 Financiële voorbereidingen 15 6 Bijlagen 20 2

3 1 Inleiding 3

4 1. Inleiding Achtergronden In 2015 is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap () de campagne gestart. Deze campagne zet zich in 2016 vanuit een aangescherpt concept door. Het primaire doel is om scholieren en studenten (samen met hun ouders) in staat te stellen om in de aanloop naar een studie in het hoger onderwijs en tijdens het studeren bewuste keuzes te maken. De campagne heeft hierin via informatievoorziening een ondersteunde rol. In het proces van studievoorbereiding wordt onderscheid gemaakt tussen vijf achtereenvolgende fases, die ook de leidraad vormen voor de communicatie: 1. Oriënteren 2. Aanmelden 3. Studiekeuzecheck 4. Begroting maken 5. Studiefinanciering aanvragen Het onderzoek Dit is de rapportage van de kennispeiling ten behoeve van de campagne in Het onderzoek is uitgevoerd voorafgaand aan de start van de campagnefase die zich richt op de aanmelddatum 1 mei. Deze kennispeiling staat los van het reguliere effectonderzoek rond de campagne. De doelgroepen In het onderzoek zijn de drie doelgroepen betrokken waar de campagne zich op richt: 1. Studenten MBO, niveau 4, klas 4 vanaf hier te noemen MBO-studenten 2. Scholieren HAVO klas 4, 5 en VWO klas 5, 6 vanaf hier te noemen scholieren 3. Ouders van MBO-studenten en scholieren vanaf hier te noemen ouders De MBO-studenten en de scholieren zitten vlak voor een (mogelijke) overgang naar de hogeschool of universiteit. De ouders zijn een representatieve vertegenwoordiging van de MBO-studenten en scholieren. Aandachtspunt is dat er binnen de groep scholieren verschillen zijn tussen leerlingen HAVO 4/VWO 5 en leerlingen HAVO 5/VWO 6. De eerstgenoemde groep maakt mogelijk over 1,5 jaar de overstap naar een vervolgstudie. Voor HAVO 5/VWO 6 vindt deze stap mogelijk al over een half jaar plaats. Indien de resultaten tussen de groepen afwijken, beschrijven we dit tekstueel. Een ander punt van aandacht is dat de vraagstellingen voor de ouders zijn toegespitst op kind dat zich in een van bovengenoemde onderwijsniveaus bevindt. 4

5 2 Management summary 5

6 Management summary Vanuit de onderzoeksresultaten komen we tot de volgende conclusies voor deze kennispeiling: Een ruime meerderheid van de MBO-studenten (67%) en scholieren (91%) is (waarschijnlijk wel) van plan om verder te studeren op de hogeschool of universiteit. Circa de helft van de doelgroepen heeft het gevoel voldoende voorbereid te zijn op de keuzes die men moet maken ten aanzien van een vervolgopleiding. De groep die dat gevoel nog niet heeft, maakt zich het meest zorgen of de gekozen studie wel bij hun past (totaal: 32%), of men de opleiding aan kan (28%) en hoe (25%) en/of wanneer (23%) men de studiefinanciering moet terugbetalen. MBOstudenten maken zich vooral vaker zorgen of ze de vervolgopleiding wel aan kunnen (40%). De meeste MBO-studenten, scholieren en ouders oriënteren zich (op meerdere en verschillende manieren) op een vervolgopleiding. Het valt op dat de scholieren hierin actiever zijn dan MBO-studenten: zij oriënteren zich vaker en op meer verschillende manieren. Bij ongeveer de helft van de doelgroepen is bekend dat 1 mei de uiterste aanmelddatum is voor een vervolgopleiding (MBO-studenten: 39%, scholieren: 56%, ouders: 46%). Dit betekent dat een aanzienlijk deel hier dus ook niet volledig van op de hoogte is. De studiekeuzecheck is breed bekend. Meer dan een derde van de doelgroepen heeft deze al gedaan (MBO-studenten: 43%, scholieren: 35%). De doelgroepen hebben vaak al wel nagedacht over hoe ze hun vervolgopleiding gaan financieren. Vier op de tien (39%) MBO-studenten hebben hier ook al concrete plannen voor gemaakt. Onder scholieren ligt dit lager (30%). Van de ouders heeft 53% al concreet hoe ze de vervolgopleiding van hun kind gaan financieren. Een meerderheid is van plan om hierbij een studiebegroting te maken. MBO-studenten zijn dit vaker van plan (70%) dan scholieren (56%). De meeste aankomend studenten vragen hun studiefinanciering aan direct na het behalen van hun diploma, of ergens in de zomer aan. Een ruime meerderheid weet dat ze deze moeten aanvragen via DUO (MBOstudenten: 84%, scholieren: 71%, ouders: 83%). Specifieke zaken rond de financiering zijn (geholpen) vrij goed bekend. Zo is bijvoorbeeld 79% van de doelgroepen geholpen bekend met de termijn van terugbetaling, en kent 84% de regels met betrekking tot inkomensafhankelijkheid. 6

7 3 Achtergrondinformatie doelgroepen 7

8 3.1 Achtergrondinformatie doelgroepen Het voorbereiden op een vervolgstudie leeft onder de doelgroepen Om de resultaten van het onderzoek in het juiste kader te plaatsen, is het van belang om meer te weten te komen over de doelgroepen. Op deze slide geven we weer hoe betrokken de doelgroep is bij het onderwerp voorbereiden op een vervolgstudie, hoe vaak ze hier informatie over zoeken en of ze erover gesproken hebben. Minimaal de helft van alle doelgroepen heeft behoefte aan informatie over hoe je je kunt voorbereiden op een vervolgstudie (benchmark: 35%). Binnen de doelgroep scholieren is de informatiebehoefte hoger onder scholieren HAVO4/VWO5 (62%) dan onder scholieren HAVO5/VWO6 (41%) Per doelgroep verschilt het type informatie waar men behoefte aan heeft: MBO-studenten: - aanbod opleidingen (32%) - kosten (17%) - lengte (duur) van de opleidingen (16%) Scholieren: - aanbod opleidingen (27%) - welke studie het best bij mij past (20%) - wat je allemaal moet regelen (13%) Ouders: - aanbod opleidingen (25%) - welke studie het best bij mijn kind past (22%) - baangarantie / toekomstperspectief (20%) Het zoeken via internet (gemiddeld door 86% genoemd) of het bezoeken van open dagen (79%) zijn de voorkeurskanalen voor het zoeken naar meer informatie over de mogelijkheden voor een vervolgopleiding. Circa drie kwart heeft in de afgelopen maand gesproken over de voorbereiding op een vervolgopleiding. Scholieren hebben dit het vaakst gedaan (85%), gevolgd door MBOstudenten (76%) en ouders (70%). Ter vergelijking: de benchmark voor Rijksoverheidscampagnes ligt op 31%. Scholieren hebben vaakst met hun ouders over het onderwerp gesproken (88%), daarna met klasgenoten (57%). MBO-studenten noemen ook hun ouders het vaakst (47%), gevolgd door hun schooldecaan of studieadviseur (42%). Scholieren in HAVO5/VWO6 hebben vaker behoefte aan informatie over studiefinanciering/lening (19%) dan scholieren HAVO4/VWO5 (1%). 8

9 3.2 Achtergrondinformatie doelgroepen Intentie om door te studeren De intentie om verder te gaan studeren aan een hogeschool of universiteit ligt hoger onder scholieren (91%), dan MBO-studenten (67%). Van de ouders denkt 87% dat hun kind waarschijnlijk wel verder gaat studeren. 100% 80% Niet in grafiek overige keuzes Van de MBO-studenten wil 90% aan een hogeschool verder studeren, 9% (uiteindelijk) aan een universiteit. Van de scholieren wil 61% verder studeren aan een hogeschool en 35% aan een universiteit. Van de MBO-studenten is 26% al helemaal zeker van hun studiekeuze en 31% redelijk zeker. 25% twijfelt nog. Van de scholieren weet 41% al helemaal zeker welke vervolgopleiding ze willen doen. 28% weet dit redelijk zeker en 17% twijfelt. 60% 40% 20% De resultaten die we vanaf dit punt in het rapport beschrijven, gelden enkel voor personen die van plan zijn om verder te gaan studeren. Voor de groep die niet verder wil studeren, zijn vragen over voorbereidingen voor een vervolgopleiding niet relevant. 0% MBO-studenten (n=115) scholieren (n=227) ouders (n=230) ja, zeker wel ja, waarschijnlijk wel nee weet niet Ben je/is uw kind van plan om verder te gaan studeren aan een hogeschool of universiteit? (A_R32_1) 9

10 3.3 Achtergrondinformatie doelgroepen Gevoel van voorbereid zijn (niet in de tabel) Van de MBO-studenten heeft ongeveer de helft het idee (meer dan) voldoende voorbereid te zijn op de keuzes die ze moeten maken ten aanzien van hun vervolgopleiding en de financiering van de studie. Dit aandeel ligt lager onder scholieren (41%). Van de ouders denkt ook circa de helft dat hun kind voldoende is voorbereid. De groepen voelen zich het meest onzeker over welke vervolgopleiding het meest geschikt is, of men de vervolgopleiding wel aan kan, hoe men een financieel plan maakt en wanneer men de studiefinanciering moet terugbetalen. Het valt op dat MBO-studenten zich over het algemeen minder vaak onzeker voelen over de voorgelegde punten, behalve wanneer het gaat over of ze de vervolgopleiding wel aan kunnen (40%). Scholieren noemen relatief vaak zaken rondom de studiefinanciering (bijvoorbeeld wanneer ze hier recht op hebben (25%)). Niet in de tabel - informatiebehoefte Ruim de helft van de doelgroepen zou meer informatie willen over de punten waar ze zich nog onzeker over voelen. Deze informatie zou men het liefst willen ontvangen van de school of opleiding (MBO-studenten: 65%, scholieren: 80%), gevolgd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (MBO-studenten: 35%, scholieren: 46%). Ouders ontvangen deze informatie het liefst via DUO (53%). Het voorkeurskanaal is (totaal: 64%), gevolgd door een brief op het huisadres (49%) en een persoonlijk gesprek (35%). Op welke punten voel je je nog onzeker? Over welke vervolgopleiding voor mij het meest geschikt is MBOstudenten Scholieren Op welke punten voel je je nog onzeker? Ouders: op welke punten voelt u zich nog onzeker (+ in de antwoordcategorieën is ik vervangen door mijn kind ) (R32EF02) (dikgedrukt=verschilt significant van het gemiddelde van de groepen) Ouders (n=77) (n=203) (n=205) Of ik de vervolgopleiding wel aan kan Hoe ik een financieel plan maak Wanneer ik de studiefinanciering moet terugbetalen Wanneer ik recht heb op studiefinanciering Hoe ik studiefinanciering moet aanvragen Hoe ik een studiekeuzecheck moet doen Hoe ik mij moet aanmelden voor een vervolgopleiding Wanneer ik me moet aanmelden voor een vervolgopleiding Diversen Ik voel me niet onzeker op deze of andere punten

11 4 Inhoudelijke voorbereidingen 11

12 4.1 Inhoudelijke voorbereidingen Oriënteren (fase 1) Gevraagd is op welke manieren de doelgroepen zich tot nu toe op hun (vervolg)opleiding hebben georiënteerd. We zien sterke verschillen in het oriëntatiegedrag, vooral tussen MBO-studenten en scholieren. Het valt met name op dat scholieren actiever zijn; ze oriënteren zich vaker en op meer verschillende manieren. Drie kwart van de scholieren oriënteert zich via open dagen, twee derde praat er met hun ouders over, 46% geeft aan een studiekeuzetest gedaan te hebben. Van de MBO-studenten heeft amper de helft een open dag bezocht. Zes op de tien zoekt via internet, vier op de tien praat met ouders, 34% heeft een studiekeuzetest gedaan. De andere manieren van oriënteren worden minder vaak door hen genoemd. Van de ouders heeft acht op de tien met hun kind over hun vervolgopleiding gepraat, drie kwart heeft een open dag bezocht. Zes op de tien zoekt via internet. Niet in grafiek voorkeur voor informatiekanaal Als men op dit moment nog meer zou willen weten over de studiemogelijkheden, gaat circa zeven op de tien via internet zoeken. Circa twee derde zou open dagen bezoeken. open dagen bezocht gezocht via internet informatie via schooldecaan/studieadviseur studiekeuzetest gedaan * met ouders over gepraat studiebijsluiters bekeken met mijn kind over gepraat ** met klasgenoten/medestudenten over gepraat * met broers/zussen vrienden over gepraat * met andere ouders over gepraat** anders ik heb me helemaal niet georienteerd MBO-studenten (n=77) scholieren (n=205) ouders (n=203) Op welke manier(en) heb je je tot nu toe op je studiekeuze georiënteerd? / Op welke manier(en) heeft u zich tot nu toe op de studiekeuze van uw kind georiënteerd? (R32GD01) (meer antwoorden mogelijk) *=alleen aan MBO-studenten en scholieren voorgelegd **=alleen aan ouders voorgelegd 12

13 4.2 Inhoudelijke voorbereidingen Aanmelden (fase 2) Toekomstig studenten moeten zich uitzonderingen daargelaten vóór 1 mei aanmelden bij een vervolgopleiding. Anders lopen ze het risico dat ze niet toegelaten worden. Spontaan is 43% van de MBO-studenten op de hoogte van deze uiterste aanmelddatum. Deze kennis is hoger onder scholieren (60%) en ouders (50%). Wanneer we de vraag geholpen stellen (dus 1 mei voorleggen), geeft 51% van de MBO-studenten, 57% van de scholieren en 49% van de ouders aan precies te weten dat dit voor 1 mei moet. De geholpen kennis wijkt dus niet veel af van de spontane kennis van de uiterste aanmelddatum. noemt 1 mei noemt ander correct antwoord ('31 april', 'mei') hangt af van de studie Niet in grafiek - aanmelden via Studielink Het aanmelden voor een nieuwe studie moet via de website van Studielink. Van de MBO-studenten is 38% hier van op de hoogte, van de scholieren 41%, van de ouders 32%. Een ongeveer even groot deel denkt dat dit via de site van de hogeschool of universiteit zelf moet. Voor aanmelding via Studielink is DigiD nodig. Vrijwel alle studenten en scholieren weten wat DigiD is, de MBO-studenten beschikken al vaker over DigiD (92%) dan scholieren (68%). Van de MBO-studenten geeft 74% aan te weten dat ze DigiD nodig hebben om zich voor een nieuwe studie in te schrijven via Studielink. Van de scholieren weet noemt foutief antwoord ('januari', 'augustus', 'voor de zomervakantie') weet niet 67% dit, van de ouders 63%. Voor welke datum moeten toekomstige eerste jaars studenten aan HBO en universiteit zich aanmelden bij een vervolgopleiding? (R32KE01; open vraag) MBO-studenten (n=77) scholieren (n=205) ouders (n=203) 13

14 4.3 Inhoudelijke voorbereidingen Studiekeuzecheck (fase 3) Onderdeel van het oriëntatieproces kan de studiekeuzecheck zijn. Hiermee kunnen aankomend studenten nog voor de start van het nieuwe studiejaar controleren of de gekozen opleiding bij hen past. Van de MBO-studenten die verder willen studeren, heeft ruim vier tiende de check gedaan. Twee tiende kent de check, maar heeft deze nog niet gedaan. De rest (ruim een derde) kent de check in beperkte mate of niet. Van de scholieren heeft ruim een derde de check gedaan, en weet twee tiende precies wat deze inhoudt (maar heeft deze nog niet gedaan). HAVO5/VWO6-leerlingen hebben de check vaker gedaan (50%) dan HAVO4/VWO5- leerlingen (18%). Voor de eerstgenoemde groep is de check dan ook relevanter, gezien de fase waar ze in zitten. Van de ouders weet 21% precies wat de check is, 33% een beetje en heeft 18% er van gehoord. Niet in grafiek doel en verplichting studiekeuzecheck Zowel spontaan (circa 75% binnen alle doelgroepen) als geholpen (> 85%) weten de doelgroepen dat de studiekeuzecheck vooral bedoeld is om te kijken of de opleiding waarvoor ze zich hebben aangemeld ook echt bij hen past. De onderwijsinstelling waarbij de aankomend studenten zich inschrijven, kan hen uitnodigen voor een studiekeuzecheck. De aankomend studenten zijn dan verplicht om hieraan mee te doen. Circa de helft van alle groepen is hiervan op de hoogte (MBO-studenten: 51%, scholieren: 55%, ouders: 46%). HAVO5- en VWO6- scholieren zijn hier beter van op de hoogte (75%). 100% 80% 60% 40% 20% 0% Weet je wat een studiekeuzecheck is? (R32KE06) 20 MBO-studenten (n=77) scholieren (n=205) ouders (n=203) * nee ik heb er alleen van gehoord ik weet een beetje wat dit is ja, weet precies wat dit is, maar nog niet gedaan ja, heb ik al gedaan * Bij ouders is de categorie ja heb ik al gedaan niet getoond. Daarnaast is de lichtblauwe categorie gewijzigd naar ja, weet precies wat dit is

15 5 Financiële voorbereidingen 15

16 5.1 Financiële voorbereidingen Begroting maken (fase 4) (niet in de grafiek) Circa acht op de tien (alle doelgroepen) vinden het belangrijk om voorafgaand aan de studie na te denken over hoe ze de studie kunnen betalen. Toch geeft ook een derde van de MBO-studenten en een kwart van de scholieren aan gaandeweg wel te kijken hoe men de studie betaalt en of men moet bijlenen. Vier op de tien MBO-studenten (39%) hebben al concrete plannen voor de manier waarop ze hun vervolgopleiding gaan financieren. Bijna de helft heeft er al over nagedacht, maar heeft nog geen concrete plannen. Binnen de scholieren ligt het aandeel met concrete plannen lager, al zien we wederom sterke verschillen tussen de klassen. Van de HAVO4/VWO5-leerlingen (voor wie het minder urgent is) heeft 8% al concrete plannen en 65% er alleen over nagedacht. Van de HAVO5/VWO6-leerlingen heeft 52% al concrete plannen en 37% er alleen over nagedacht. Van de ouders heeft 53% al concrete plannen hoe ze de studie van hun kind gaan financieren. Daarnaast heeft 36% er over nagedacht, maar nog geen concrete plannen hiervoor. 100% 80% 60% 40% 20% 0% MBO-studenten (n=77) scholieren (n=205) ouders (voor hun kind) (n=203) Niet in grafiek maken van een studiebegroting Zeven op de tien MBO-studenten is (zeker wel) van plan om voorafgaand aan hun studie een studiebegroting te maken. Onder scholieren ligt dit aandeel lager (56%). Onder ouders is dit 71% (als het gaat om een begroting voor hun kind). Circa drie tiende gaat hiervoor op internet zoeken hoe men dit moet doen. Een kwart gaat dit via duo.nl doen, een kleiner deel via nibud.nl of startstuderen.nl. Veel MBOstudenten of scholieren geven aan dat ze dit met hun ouders gaan doen. nee ja, maar nog geen concrete plannen ja, daar heb ik al concrete plannen voor Heb je al nagedacht over de manier waarop je je vervolgopleiding gaat financieren? (ouders: voor uw kind) R32GD03 16

17 5.2 Financiële voorbereidingen Studiefinanciering aanvragen (fase 5) Een ruime meerderheid (meer dan 70% binnen alle doelgroepen) weet dat de studiefinanciering aangevraagd moet worden bij DUO. Scholieren zijn iets vaker onwetend (13%) dan de andere groepen. Niet in de grafiek moment van aanvragen Ruim vier op de tien MBO-studenten en scholieren zijn van plan om studiefinanciering aan te vragen direct na het behalen van hun eindexamen of diploma. Twee op de tien MBO-studenten doet dit ergens in de zomer. Dat geldt voor 14% van de scholieren. Binnen de scholieren valt op dat ruim een kwart nog niet weet wanneer men de studiefinanciering aan gaat vragen. Dit aandeel ligt lager onder MBO-studenten (9%). 100% 80% 60% 40% 20% % MBO-studenten (n=77) scholieren (n=205) ouders (n=203) weet niet anders bij de hogeschool/universiteit waar ik naar toe ga bij de gemeente bij het ministerie van onderwijs () bij DUO Waar moet je / uw kind de studiefinanciering volgens jou aanvragen? (R32KE10) 17

18 5.3 Financiële voorbereidingen Studiefinanciering (kennisvragen deel 1) Op deze en de volgende slide tonen we in tabelvorm de resultaten voor diverse kennisvragen over de studiefinanciering. De vragen/stellingen zijn gesorteerd op volgorde van bekendheid. Een ruime meerderheid van de doelgroepen is goed op de hoogte van financiële zaken rondom het studeren. De kennis is het hoogst onder scholieren. Enkel bepaalde zeer specifieke zaken zijn in mindere mate bekend, bijvoorbeeld dat de aflossing van de studiefinanciering maximaal 4% van het inkomen kan bedragen, of dat men een voucher kan ontvangen voor bijscholing (volgende slide) Geef aan of de volgende stellingen volgens jou juist of onjuist zijn (R32KE11a-e) (% juist) Studenten hebben recht op een studentenreisproduct (OV-studentenkaart) Studievoorschot is een andere naam voor een lening die de student kan aanvragen bij de overheid voor zijn studie en moet terugbetalen na zijn afstuderen Wat de afgestudeerde maandelijks terugbetaalt van het studievoorschot hangt af van zijn inkomen Voor studenten van ouders met een laag inkomen is er een aanvullende beurs MBOstudenten Scholieren Ouders (n=77) (n=203) (n=205) Afgestudeerden mogen 35 jaar doen over het terugbetalen van het geld dat ze van de overheid hebben geleend voor de studie Dikgedrukte percentages geven significante verschillen ten opzichte van het gemiddelde van de drie doelgroepen weer 18

19 5.3 Financiële voorbereidingen Studiefinanciering (kennisvragen deel 2) In hoeverre was je voordat je aan dit onderzoek meedeed bekend met de regels rondom de studiefinanciering zoals hieronder beschreven? (R32KE12a-e) MBO-studenten Scholieren Ouders (n=77) (n=203) (n=205) % mee bekend en weet wat dit voor hun betekent % van gehoord, maar weet niet wat dit voor hunzelf betekent % mee bekend en weet wat dit voor hun betekent % van gehoord, maar weet niet wat dit voor hunzelf betekent % mee bekend en weet wat dit voor hun betekent % van gehoord, maar weet niet wat dit voor hunzelf betekent De terugbetaling van het bedrag dat je geleend hebt voor je studie, is afhankelijk van je inkomen Afgestudeerden beginnen pas met terugbetalen van het geld dat ze van de overheid geleend hebben voor hun studie als ze het minimumloon verdienen De aanvullende beurs bestaat als gift voor studenten met ouders die samen tot bruto per jaar verdienen De aflossing is maximaal 4% van het maandelijkse inkomen Afgestudeerden hebben recht op een voucher ter waarde van die zij 5 tot 10 jaar na afstuderen kunnen inzetten voor bijscholing Dikgedrukte percentages geven significante verschillen ten opzichte van het gemiddelde van de drie doelgroepen voor de betreffende antwoordcategorie weer 19

20 6 Bijlagen 20

21 6.1 Onderzoeksverantwoording Methode De respondenten ondervraagd door middel van CAWI - Computer Assisted Web Interviewing. Steekproef Het onderzoek is gehouden onder drie doelgroepen: MBO-studenten niveau 4, klas 4 Scholieren HAVO klas 4,5 / VWO klas 5,6 Ouders van MBO-ers en scholieren HAVO/VWO Voor elke doelgroep zijn aparte steekproeven samengesteld. De doelgroep MBO-ers klas 4, niveau vier zijn via een externe panelleverancier ondervraagd. De steekproefbron van de overige twee doelgroepen is TNS NIPObase consumer. De steekproef voor scholieren HAVO 4/5 en VWO 5/6 is representatief samengesteld naar geslacht en onderwijsniveau. De steekproef van de ouders is samengesteld op de verhouding onderwijsniveaus (MBO 4 niveau 4, HAVO 4/5 en VWO 5/6). De netto steekproeven zijn herwogen op dezelfde verhoudingen als waar de bruto steekproef op samengesteld zijn. Veldwerk De meting vond plaats tussen 2 en 8 mei Er zijn reminders uitgezet. De vragenlijst duurde gemiddeld 9 minuten. Significantie Significantietoetsen zijn uitgevoerd tussen de verschillende doelgroepen, tenzij anders aangegeven. Hiervoor is getoetst ten opzichte van het gemiddelde van de groepen. Een verschil met een overschrijdingskans p<0,05 (95% betrouwbaarheidsniveau) wordt als significant beschouwd. Verschillen met een overschrijdingskans p<0,10 zijn als indicatief gerapporteerd. Respons en weging De data voor de doelgroepen zijn gewogen kenmerken waar de steekproef op getrokken is. In onderstaande tabel geven we de belangrijkste gegevens per doelgroep weer: MBOstudenten Scholieren Ouders Bruto steekproef Totale respons Buiten doelgroep Netto steekproef Netto respons in % 2% 65% 72% Weeg-efficiëntie n.v.t

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32)

Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek Studeer met een plan (R32) Eindrapportage effectonderzoek 2016 Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Achtergronden Jaarlijks beginnen in september ongeveer 150.000 studenten aan een opleiding in het hoger onderwijs. In de maanden

Nadere informatie

Samenvatting belangrijkste resultaten

Samenvatting belangrijkste resultaten Samenvatting belangrijkste resultaten Managementsamenvatting (1/4) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel deel hiervan in september

Nadere informatie

Studeer met een plan fase 3-1 mei (R34) Beknopte rapportage effectmeting

Studeer met een plan fase 3-1 mei (R34) Beknopte rapportage effectmeting Studeer met een plan fase 3-1 mei Beknopte rapportage effectmeting Managementsamenvatting (1/5) Inleiding Jaarlijks doen circa 150.000 aspirant-studenten eindexamen (havo, vwo, mbo 4) en begint een substantieel

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht van OCW onderzoek

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot OCW-Peiling Plannen Studievoorschot Van 2 t/m 14 juli 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een peiling uitgevoerd om de kennis te meten over het studievoorschot. Hiermee is inzicht verkregen in de

Nadere informatie

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015)

OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) OCW-Peiling Plannen Studievoorschot (Tussenmeting maart 2015) Met het oog op de voorbereiding van de voorlichtingsaanpak rond de op handen zijnde invoering van het studievoorschot heeft GfK in opdracht

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Informatieavond examenklassen over vervolgstudie en financiering M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Intomart GfI< Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste resultaten Belangrijkste resultaten Schadelijkheid roken en meeroken algemeen Totale groep Nederlanders 12+ Rokers Roken Nagenoeg iedereen ziet de schadelijkheid in van roken op de gezondheid: 93% (waarvan 65% erg

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Lerarenbeurs (Q54) Eindrapportage campagne-effectonderzoek. Lerarenbeurs (Q54) Ten behoeve van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 12 3 Communicatieve werking 14 4 Overige resultaten 22 5 Achtergronden doelgroep 31 6 Bijlagen 34

Nadere informatie

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College

Kiezen en aanmelden. Schoonhovens College Kiezen en aanmelden Schoonhovens College 2015 2016 Kiezen vervolgopleiding proces dit jaar gesprek(ken) met de decaan vwo: workshop Erasmus Universiteit bezoek open dagen meeloopdagen/proefstuderen wo:studeren

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek

Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Referendum associatieverdrag Oekraïne Eindrapportage beknopt campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 9 3 Communicatieve werking 11 4 Doelstellingen en overige

Nadere informatie

Welkom bij de studievoorlichting. van 24 oktober 2016

Welkom bij de studievoorlichting. van 24 oktober 2016 Welkom bij de studievoorlichting van 24 oktober 2016 Programma: - Welkom - Kiezen van een studie - Fixus opleiding - Studiekeuzecheck - Studiefinanciering - Huisvesting Kiezen hoe doe je dat? Basis voor

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Lokalen. Atheneum. Havo

Lokalen. Atheneum. Havo Ouderavond H5 / A6 Lokalen Atheneum A6a: lokaal 245, mw. Demery A6b: lokaal 246, dhr. Landman A6c: lokaal 247, mw. Van Asselt A6d: lokaal 228, dhr. Ter Haar Havo H5a: lokaal 220, dhr. Prins H5b: lokaal

Nadere informatie

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering

Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Nieuwsbrief LOB november 2013 Inschrijving Hoger Onderwijs en Studiefinanciering In deze nieuwsbrief vind je de belangrijkste informatie over de inschrijving voor een studie en de aanvraag van studiefinanciering.

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Factsheet: financiële planning MBO-ers

Factsheet: financiële planning MBO-ers bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 W www.motivaction.nl Factsheet: financiële planning MBO-ers Onderzoek

Nadere informatie

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017

Ouderavond 5Havo. 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Ouderavond 5Havo 5Havo en dan..? 4 oktober 2017 Hallo,. 2 Programma Decanaat Oriënteren, verkennen, beslissen Aanmelding Studiefinanciering en kosten Dedecaan.net Tijdspad 3 Goed kiezen, waar loop je tegenaan?

Nadere informatie

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan

Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Op eigen benen Onderzoek onder ouders over de financiën van kinderen die uit huis gaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten 8 1. Omgaan met geld 9 2. Opvoeding en gedrag ouders 14 3. Financiële

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie

Voorlichtingsavond H5. 29 augustus 2017

Voorlichtingsavond H5. 29 augustus 2017 Voorlichtingsavond H5 29 augustus 2017 LOB H3 oriënteren Keuzebegeleidingslessen (Qompas) Profielkeuzedag H4 verkennen en verdiepen Qompas HBO-scholenmarkt Beroepenmarkt Amphion Open dagen/ meeloopdagen

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011 Zorgen over het pensioeninkomen 6 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. De pensioensituatie van Nederlanders 3. De situatie van gepensioneerden 4. Kennis en informatievoorziening 5. Kennis van

Nadere informatie

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman

Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman Gemaakt door: Lysanne Wolbers Menno Akkerman Tessa Heijerman FSU Oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verantwoording...4 Conclusies...5 De cijfers op een rij.9 Knelpunten/oplossingen 15 Positieve punten.16

Nadere informatie

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015

Studiefinanciering. voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 Studiefinanciering voor mbo studenten & hoger onderwijs studenten, per 1 september 2015 maart 2015 Inleiding Vanaf 1 september 2015 vinden veranderingen plaats in de studiefinanciering. Nog niet elke student

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 24 724 Studiefinanciering Nr. 137 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 8 april 2015 Betreft Derde kennismeting studievoorschot

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 8 april 2015 Betreft Derde kennismeting studievoorschot >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2012 Beleggers December 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Beleggingsfondsen en kosten

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juli 2008

Meting stoppers-met-roken juli 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juli 2008

Nadere informatie

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Voorlichtingsavond 5 HAVO Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Algemeen - Schoolexamens - Programma van toetsing

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE. september 2017 door Ellen Nieuwelink

INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE. september 2017 door Ellen Nieuwelink INFORMATIE over INSCHRIJVING, MATCHING EN SELECTIE september 2017 door Ellen Nieuwelink GEEN GETREUZEL! Benut de Kjd die nog rest voor de inschrijving goed. Zoek/vraag zoveel mogelijk informake op Bezoek

Nadere informatie

Aangifte IH ondernemers (R27)

Aangifte IH ondernemers (R27) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Contents 1 Management summary 4 2 Doel en opzet van de campagne 11 3 4 Doelstellingen en overige resultaten 22 5 Bijlagen 30 Communicatieve werking 13 2 Voorwoord

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs -Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt -Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

WELKOM. INFORMATIEAVOND 5 havo LOB

WELKOM. INFORMATIEAVOND 5 havo LOB WELKOM INFORMATIEAVOND 5 havo 2013-2014 LOB Inhoud goed kiezen is belangrijk! LOB in H5 Ouders en Studiekeuze Interessetesten Waar vind je de informatie? Open dagen en meeloopdagen Knoop doorhakken Aanmelden:

Nadere informatie

Informatie vervolgopleidingen Aanmelding hoger onderwijs

Informatie vervolgopleidingen Aanmelding hoger onderwijs Informatie vervolgopleidingen Aanmelding hoger onderwijs Studiekeuze Open dagen bezoeken Meeloopdagen/ meelopen met ex AUG-ers Proefstuderen www.studiekeuze123.nl www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Ouderavond havo-5. Maandag 10 oktober 2016

Ouderavond havo-5. Maandag 10 oktober 2016 Ouderavond havo-5 Maandag 10 oktober 2016 Programma 19.00 uur 19.30 uur: gastspreker Zuyd Hogeschool: mevrouw Diederen 19.30 uur 20.30 uur: gastspreker DUO: mevrouw Rassin Studeren in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Betreft DatumInwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

De colleges van bestuur van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Betreft DatumInwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Voorlichting Decanaat, 5 havo Schooljaar

Voorlichting Decanaat, 5 havo Schooljaar Voorlichting Decanaat, 5 havo Schooljaar 2017 2018 Voorlichting havo 5 Je diploma.. en dan? Het hoger onderwijs Aanmelden studie en studiefinanciering Hoe verloopt studiekeuzeproces en welke stap ga ik

Nadere informatie

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen

Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs. Aanvragen Studiefinanciering. Informatieboekje Examenleerlingen Aanmelden/Inschrijven Hoger Onderwijs Aanvragen Studiefinanciering Informatieboekje Examenleerlingen Decanaat 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave blz. 2 Inleiding blz. 3 Aanmelden en studiefinanciering. Hoe

Nadere informatie

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof!

AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE. Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! AANMELDING VERVOLGOPLEIDING NA STUDIEKEUZE Belangrijke informatie voor alle leerlingen (en ouders) van leerjaar 5 Havo De Hof! Inhoud Hoe maak je een goede studiekeuze?... 3 Aanmelden... 3 Na je aanmelding:

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken januari 2009

Meting stoppers-met-roken januari 2009 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppersmetroken januari 2009 Meting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering beroepsonderwijs en hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal

Nadere informatie

DECAAN F. Bouwhuis 1

DECAAN F. Bouwhuis 1 DECAAN F. Bouwhuis 1 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl 2 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Dienst Uitvoering Onderwijs Varsha Mahabier www.duo.nl Wet en regelgeving Tegemoetkoming scholieren Studiefinanciering hoger onderwijs Tegemoetkoming scholieren (kwartaal ná

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Eindexamens 2015. De data en eisen

Eindexamens 2015. De data en eisen Eindexamens 2015 De data en eisen Maart 2015 Toetsperiode 2 Rekentoets 16 20 maart Vanaf 17 maart Examenkrant is in maart uitgedeeld aan alle leerlingen / www.mijneindexamen.nl voor een digitaal overzicht

Nadere informatie

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen

VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS. Voorlichting Examenklassen VOORLICHTING EXAMENKLASSEN VOORTGEZET ONDERWIJS Tegemoetkoming Scholier Voortgezet Onderwijs - Recht ontstaat nadat kinderbijslag van rechtswege eindigt - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli,

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

2 Voorlichting Examenklassen

2 Voorlichting Examenklassen Welkom bij DUO 2 Voorlichting Examenklassen Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden Studiefinanciering of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom:

Nadere informatie

Ouderavond examenklas

Ouderavond examenklas Ouderavond examenklas programma Opening (afdelingsdirecteur: dhr. Brouwer) Gang van zaken in de examenklas (teamleiders : mw. Van Buuren en dhr. De Groot) Studiekeuze en studiefinanciering (decanen: mw.

Nadere informatie

Informatie avond 6 vwo Snelkoppeling naar groepsfoto2011klein.jpg.lnk. van harte welkom!

Informatie avond 6 vwo Snelkoppeling naar groepsfoto2011klein.jpg.lnk. van harte welkom! Informatie avond 6 vwo 2017 Snelkoppeling naar groepsfoto2011klein.jpg.lnk van harte welkom! Coördinatoren Onderbouwcoördinator Bovenbouwcoördinator mevr. L. Baak mevr. C. de Deugd Coaches Programma SOK-gesprekken

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2016. Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2016. Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2016 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Wijzer in geldzaken

Nadere informatie