Creatieve Therapie School Social Work and Arts Therapies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatieve Therapie School Social Work and Arts Therapies"

Transcriptie

1 Creatieve Therapie School Social Work and Arts Therapies Studiegids Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus CG Leeuwarden Algemeen Opleiding Telefoon : (058) Telefoon : (058) Telefax : (058)

2 Voorwoord Wat wil je worden. Wie wil je zijn. Wat wil je bereiken. Wat is jouw doel. Wat is jouw uitdaging. Wat wil je leren. Dit zijn kernvragen die als een rode draad door ons leven lopen. Jij hebt na een oriëntatie op deze vragen, de keuze gemaakt voor de opleiding Creatieve Therapie (CT). Na het Voortgezet Onderwijs (VO) of Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) wil je een bachelor diploma voor de zorgen hulpverleningssector behalen om therapeut te worden. Tezamen met het docententeam van CT heb je hiermee de verantwoordelijkheid op je genomen op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Je eigen handelen kritisch te bekijken en te werken aan jouw toekomstige rol als professional in de zorg- en hulpverlening. Een grote verantwoordelijkheid voor de opleiding, docent en student. Immers, aan het einde van de opleiding wachten mensen in een kwetsbare positie op jouw professionele interventies. Deze cliënten verwachten geen zesje, maar minimaal een acht. Bij CT is leren een zoektocht en tijdens deze reis verwacht Stenden hogeschool een positieve en onderzoekende houding van haar medewerkers en studenten. Wij vinden het belangrijk dat je deze verantwoordelijkheid beseft en zin hebt in nieuwe uitdagingen, dat je veel leert en dat je veel plezier hebt tijdens de opleiding. Belangrijk is dat je bereid bent daar offers voor te brengen die vereist zijn om te komen tot een volwaardige CT professional. Colleges kunnen soms samenvallen met de werktijden van jouw bijbaan. In het belang van jouw toekomstige cliënt verwachten wij dat je bij de colleges aanwezig bent! Wij bieden je een opleiding die aansluit bij de huidige eisen van de zorg- en hulpverlening met een vakbekwaam docententeam, een veilige leeromgeving en goede leermethoden. De studiegids kun je als een routebeschrijving voor de zoektocht zien. Een nieuwe opleiding, een nieuwe leeromgeving, nieuwe docenten en nieuwe studenten. Best spannend toch? Zijn het vriendelijke mensen. De locatie; kan ik er eten? Is dat duur? Zijn de docenten; streng? Jong? Saai? Met humor? Is het een flexibele structuur? Sluit het openbaar vervoer goed aan? Op bovenstaande vragen zul je de antwoorden voornamelijk zelf moeten ontdekken. Het doel van de studiegids is het studeren gemakkelijker te maken. Daarnaast je duidelijkheid te geven in wat de rechten en plichten van de opleiding en van de student zijn. Lees het goed door zodat je weet hoe je moet handelen in bepaalde situaties en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Immers, je volgt nu het Hoger Beroeps Onderwijs en daar hoort een portie eigen verantwoordelijkheid bij. 2 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

3 CT hecht er veel waarde aan dat studenten gedurende hun opleiding in aanraking komen met internationale en multiculturele aspecten. We zijn er trots op dat de opleiding CT deel uitmaakt van een internationale hogeschool met vestigingen in Zuid-Afrika, Qatar, Thailand en Bali. Binnen de opleiding CT kom je voornamelijk Nederlandse en Duitse studenten tegen. Binnen de hogeschool een verscheidenheid van nationaliteiten. Anticiperend op jouw rol als CT professional, vinden wij het belangrijk rekening te houden met de verschillende achtergronden. Samenwerken, aanpassen, respect en geduld zijn veel gehanteerde kernwoorden in onze opleiding. Wij achten het van belang dat docenten en studenten oprechte belangstelling voor elkaar hebben. Communiceren met elkaar draagt er mede toe bij dat we voor een ieder, ondanks verschillende achtergronden, het onderwijs meer toegankelijk kunnen maken. Binnen CT ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Dat betekent niet dat je deze verantwoordelijkheid alleen draagt. Er staat een deskundige docentenstaf achter je die je graag een hand toereikt. Vraag hierom. Vanzelfsprekend volgen wij jouw leerontwikkelingen op de voet. Wij zijn een opleiding die grote waarde hecht aan preventie. Studentenparticipatie is van groot belang. Wij staan open voor feedback. De studenten in de Studentenraad (Stura) en opleidingscommissie (OC) volgen de onderwijsprocessen op de voet en hebben regelmatig overleg met het managementteam (MT) Communiceren, elkaar van feedback voorzien. Je zult zien dat het voortijdige studie uitval kan voorkomen. Studeren aan een hogeschool in een nieuwe omgeving is spannend. Daar zijn we ons van bewust en daarom zijn we er voor jullie! Voel je welkom en weet ons te vinden. Heel veel succes met deze mooie studie toegewenst. Namens het docententeam, Alie Schokker Head of School Social Work and Arts Therapies Inhoudsopgave Voorwoord 2 STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 3

4 Inhoudsopgave 3 1 Inleiding De opleiding Creatieve Therapie Visie op onderwijs binnen de Stenden hogeschool Voltijdse 4-jarige opleiding en de Verkorte opleiding 12 (Verkorte Route) Onderwijsinhoud Onderwijsvormgeving Praktijk Leerprocesbegeleiding Organisatiestructuur en onderwijsorganisatie Deelmedezeggenschap Opleidingscommissies Teamvergaderingen Studentenraad (Stura) Examencommissie Toetscommissie (SPH/CT) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd De curriculumcommissie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Adviesraad Kwaliteitszorg Internationalisering Contractactiviteiten Dienstverlening 21 2 Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Creatieve Therapie 25 2A Onderwijsbeleid 25 2A.1 Omschrijving van het beroep waartoe opgeleid wordt 25 2A.2 Opvattingen over leren en onderwijzen 27 2A.3 Groeperingsbeleid 32 2A.4 Jaarplanning 34 2A.5 Toetsrooster 34 2A.6 Lestijden 34 2A.7 Studeerbaarheid 35 2A.8 Studieadvies (BSA) 36 2A.9 Veranderen van opleiding Stenden hogeschool 36 2A.10 Kosten36 2B Curriculum van de opleiding 37 4 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

5 2B.1 Inleiding 38 2B.2 Algemene en vrije studiepunten 49 2B.3 Overzicht modulen 50 2C Studievorderingsbeleid 67 2C.1 Toelatingsbeleid 67 2C.2 Toelatingseisen voor de hoofdfase 68 2C.3 Vrijstellingen 71 2C.4 Creatieve Therapie, de verkorte studieroute (VR) 73 2C.5 Jaartoetsrooster 73 2C.6 Toekenning en verwerking van studiepunten 73 2D De Moduultentamenregeling opleiding CT 2009/ Voorzieningen voor Studenten Informatievoorzieningen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 i study Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.3 International Office Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.4 Het decanaat Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.5 Handicap & studie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.6 Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.7 Het roosterbureau Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.8 Centrale Studenten Administratie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.9 Registratie Studieresultaten Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Toetsen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd ICT & Media Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Intranet Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Blackboard (ELO) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Het Studielandschap Leeuwarden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Stenden shop Leeuwarden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Het Alumni Netwerk Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd EHBO Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Bedrijfsrestaurant: La Salle à Manger Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Randstad, uitzendbureau Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Expect Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Leeuwarden Studiestad Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Sport Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Regelgeving rond ziekte en andere bijzondere omstandigheden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 5

6 4.1 Regeling van de opleiding in geval van ziekte of andere bijzondere omstandigheden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Wat moet je zelf doen bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Algemeen (kortdurend ziekte) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Algemeen (langdurende ziekte) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Practica Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd PGO Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Moduultoetsen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Stage Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Moduulopdrachten Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Studieloopbaanbegeleider Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Maatregelen om vertraging te voorkomen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.2 Niet behalen van de norm van het (bindend) studieadvies Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.3 Studievertraging Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.4 Bijzondere omstandigheden Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.5 Basisvoorzieningen voor studenten met een functiebeperking Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.6 Regeling medische verklaring in geval van ziekte Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Doel van de verklaring Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Verkrijgen van de verklaring Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Beperking gebruik ArboNed-zorg Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.7 Studeren en RSI (CANS) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 Adressenlijst 113 Index STUDIEGIDS - DEEL / 2012

7 Hoofdstuk 1 De studiegids wordt zo nauwkeurig mogelijk samengesteld, doch wijzigingen kunnen zich voordoen na vaststelling door de examencommissie. Deze wijzigingen worden gepubliceerd op Blackboard (ELO). 1 Inleiding De studiegids bevat informatie over de opleiding CT aan de Stenden hogeschool en geeft een beschrijving van de opbouw van de studie en van de ondersteunende faciliteiten. Je kunt hier o.a. informatie vinden over de studiebegeleiding en de onderwijs- en examenregeling. De studiegids heet formeel: het studentenstatuut deel 2. In het studentenstatuut deel 1 vind je informatie die niet alleen voor jouw opleiding geldt, maar voor de hele hogeschool. Je vindt daarin allerlei regelingen waarin de rechten en plichten van de studenten zijn vastgelegd, zoals: het Inschrijfreglement, de Regeling studieadvies, het Centrale Examenreglement, de Medezeggenschapsreglementen, de Huisregels, de Klachtenregeling, het Reglement van het College van beroep enz. Deel 1 kun je vinden op intranet onder studiegids. 1.1 De opleiding Creatieve Therapie De opleiding Creatieve Therapie is een opleiding die valt binnen het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO), maar heeft ook raakvlakken met de gezondheidszorg en kunstonderwijs. De opleiding Creatieve Therapie, heeft de afstudeerrichtingen Beeldend Vormen en Drama zowel voltijd als in verkorte vorm en Muziek alleen in verkorte vorm. De opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening behoort eveneens tot het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (HSAO), SPH is een brede opleiding zowel onderwijsinhoudelijk als ten aanzien van de doelgroepen. De opleidingen CT en SPH maken beiden deel uit van de School Social Work and Arts Therapies. Binnen het opleidingsprogramma vindt er samenwerking plaats met SPH. Af en toe wordt een moduul en een minorprogramma voor beide groepen studenten samen aangeboden. Het team Creatieve Therapie heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderwijs. Op landelijk niveau participeert de opleiding in verschillende overlegvormen tussen andere vergelijkbare opleidingen en de beroepsvereniging voor vaktherapie STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 7

8 Hoofdstuk 1 (FVB: Federatie voor vaktherapeutische beroepen). Derhalve sluit de opleiding nauw aan bij ontwikkelingen die ook landelijk in gang gezet worden. Het beroep waar we voor opleiden heet tegenwoordig beeldend therapeut, drama therapeut, muziek therapeut. Deze vallen gezamenlijk onder de naam vaktherapeutische beroepen. De opleidingen houden echter de naam Creatieve Therapie aan. Lectoraten School Social Work and Arts Therapies De lectoraten Social Work and Arts Therapies, Mens en Organisatie, Change management en Leadership vormen vanaf dit jaar een onderdeel van de School Social Work and Arts Therapies. Doel van de lectoraten is om onderzoek te verrichten vanuit een relevante missie, die nauw aansluit bij de missie van de opleidingen SPH en CT en gericht is op het bereiken van maatschappelijke effecten. De lectoraten willen met onderzoek een bijdrage leveren aan de missie van de opleidingen SPH en CT: Een bijdrage leveren aan het realiseren van innovaties ter verbetering van de positie van de kwetsbare mens in de samenleving. De lectoraten helpen de onderzoeksvaardigheden van docenten en studenten vergroten en leveren daarmee een bijdrage aan de wetenschappelijke fundering van de beroepsopleidingen. Stenden hogeschool wil als internationale hogeschool met een lector verdere professionalisering van beide studierichtingen een krachtige stimulans geven. De inhoudelijke onderzoekslijn van de School richt zich op het ontwikkelen van innovaties c.q. verbeteringen in de behandeling van cliënten en in de organisatie van hulpverleningsprocessen, door onderzoek te verrichten naar: - de relatie tussen netwerk, behandeling en welbevinden van het individu; - de netwerkbenadering in de behandeling; - de aantoonbaarheid en effectiviteit van behandelingen; - de netwerkbenadering met betrekking tot de (hulpverlening)organisaties, de wijze van organiseren, leiderschap. Uitgangspunt daarbij is dat ieder mens in staat is om zijn eigen leven en toekomst te beïnvloeden door ontwikkeling en keuzen (persoonlijk leiderschap) en dat elk mens onderdeel uitmaakt van een sociaal netwerk. Lectoraat Social Work and Arts Therapies 8 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

9 Hoofdstuk 1 De Lector Social Work and Arts Therapies, Marinus Spreen, is al een aantal jaren nauw verbonden aan de opleidingen SPH en CT. Hij begeleidt een kennisinnovatie kring Social Work and Arts Therapies bestaande uit docenten SPH en CT en deskundigen uit het werkveld. Deze legt zich daarbij vooral toe op de vergroting van de kennis over organisatie en beleid van de (gezondheids)zorg, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en de begeleiding van studenten en docenten. Het lectoraat draagt ertoe bij dat de Stenden hogeschool hooggekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de zorgverlening aflevert. Wat kan het lectoraat voor jou als student betekenen? In het SPH en CT lesprogramma zijn modules opgenomen gericht op het vergroten van je onderzoeksvaardigheden. Naast dit reguliere programma heb je in het schooljaar de mogelijkheid om als student mee te werken aan interessante onderzoeksprojecten in het werkveld. Als je op zoek bent naar een uitdagende (afstudeer)opdracht en gemotiveerd bent om naast je hulpverleningsvaardigheden ook je onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, is het zeker aan te raden om contact op te nemen met de lector of de leden van de kennisinnovatie kring, zij hebben namelijk op meerdere gebieden expertise in huis. Daarnaast vormt het lectoraat ook een schakel naar het werkveld. De meeste kenniskringleden zijn één of meerdere dagen per week verbonden aan een hulpverleningsorganisatie. Onderzoeksdomeinen van het schooljaar : - De ontwikkeling van praktische N=1 analyse technieken - Systeemgericht werken, voorbeelden van aandachtsgebieden: De invloed van het netwerk bij voorkoming schooluitval De invloed van het netwerk bij de hulp aan jonge ouders De invloed van het netwerk op gezondheidsleefstijlen Sociale netwerk benaderingen in de Forensische Psychiatrie Loyaliteit van kinderen naar hun ouders Herhaling van geweldspatronen door generaties - Ouderenhulpverlening - Verstandelijke beperkingen - Internationalisering binnen CT - ICT in de buurten Indien jouw onderzoeksresultaten geschikt zijn voor publicatie kan het lectoraat jou ook helpen bij het leren schrijven van een (wetenschappelijk) artikel voor een SPH gerelateerd tijdschrift. Dit is zeer leerzaam als je bijvoorbeeld het voornemen STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 9

10 Hoofdstuk 1 hebt om als SPH er of CT er op termijn een beleidsfunctie te bekleden of als je van plan bent om verder te studeren. Lectoraat Leadership and Changemanagement Het Lectoraat Leadership and Changemanagement richt zich op de rol van functie van leiderschap bij veranderingen in organisaties. Het Lectoraat is in 2008 ingesteld als een Stenden breed Lectoraat. De kenniskring (research group) bestaat dan ook uit een brede vertegenwoordiging binnen Stenden. Alle leden van de kenniskring volgen een individueel promotie traject. Zij doceren, doen onderzoek, verzorgen lezingen op nationale en internationale congressen en publiceren. Naast de vijf vaste leden van de kenniskring worden een aantal Masters studenten en Phd studenten, allen docenten aan Stenden door leden van de kenniskring begeleid bij het doen van onderzoek. Hiermee ondersteunt het Lectoraat de academisering van Stenden. Leiderschap is een breed thema dat op verschillende manieren kan worden bestudeerd en beschreven. De onderzoeks- en leeropdracht van dit Lectoraat richt zich vooral op waarden gedreven leiderschap. Hierbij staat niet de economische of productieve organisatie, maar de mens als medewerker en leidinggevende in de organisatie centraal. Naast de brede belangstelling voor allerlei soorten organisaties, zoals onderwijs, zorg en de hotelwereld van de leden van de kenniskring, richt het lectoraat een belangrijk deel van haar aandacht op de opleiding SPH/CT. De lector, Gabriël Anthonio is part time verbonden aan Stenden. Hij studeerde o.a. agogisch- en maatschappelijk werk en pedagogiek en heeft een functie bestuurder in de jeugdzorg. Hierdoor liggen er natuurlijke verbanden tussen het Lectoraat en de opleiding SPH/CT. De lector verzorgt een aantal gastcolleges en is betrokken bij de minor jeugdzorg. Lectoraat Mens en Organisatie Dit lectoraat Mens en Organisatie richt zich op mens en organisatieontwikkeling met daarbij speciaal aandacht voor leiderschap- en gemeenschapsontwikkeling. Het gaat daarbij om vraagstukken van leiderschap en zingeving, het zoeken en onderzoeken van veranderprocessen, van mens en organisatieontwikkeling. De community speelt daarin een grote rol evenals de innerlijke zieletaal die daarbij gesproken wordt in organisatiecontexten. Het lectoraat werkt met de methodologie 10 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

11 Hoofdstuk 1 van de evidentie. Deze staat in relatie tot constructivisme, ontwikkelingstheorien, appreciative inquiry en 4th generation evaluation. Het lectoraat is breed opgesteld en beoogt alle opleidingen te voeden met methodologische gezichtspunten omtrent persoonlijke leiderschapsontwikkeling. Daartoe organiseert het lectoraat masterclasses en een minor. In het kader van de minor en stages kun je als student deelnemen aan onderzoeken in het kader van dit lectoraat. De kenniskring Mens en Organisatie doet onderzoek in eigen praktijk naar het vraagstuk van leiderschap, gemeenschap en zingeving. Daarover publiceert de lector regelmatig artikelen en boeken. Dit lectoraat draagt bij aan de vernieuwing van de methodologie voor onderzoek in het sociale Visie op onderwijs binnen Stenden hogeschool Binnen Stenden staat de student centraal. Van de student wordt verwacht dat hij in hoge mate zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn leerproces. Hij geeft in het licht van zijn beroepsperspectief op zelfstandige wijze vorm aan zijn studie. Het is de verantwoordelijkheid van de opleiding de condities te realiseren, waarbinnen de student de gewenste beroeps- en studievaardigheden kan ontwikkelen, zoals: reflecteren, leervragen formuleren, probleemoplossend handelen, informatie verwerven en verwerken, plannen, evalueren, samenwerken, communiceren en effectief studeren. Het is de bedoeling dat de student vooral betekenis- en toepassingsgericht kennis en inzicht verwerft. Van de docent wordt verwacht dat hij de student op effectieve wijze stuurt en ondersteunt in zijn ontwikkelingsproces naar beroepsbeoefenaar. Dat betekent dat de docent meer een begeleider van leerprocessen is, dan iemand die kennis overdraagt. De opleiding CT heeft het onderwijsprogramma opgebouwd vanuit de landelijk vastgestelde beroeps- en opleidingsprofielen. In hoofdstuk 2 wordt hier inhoudelijk op in gegaan. Stenden hogeschool kent één onderwijsmodel voor de gehele hogeschool, namelijk thematisch geïntegreerd onderwijs met probleemgestuurd onderwijs (PGO) als grondvorm. Het studieprogramma wordt zo beschreven dat het duidelijk is welke competenties de student moet bereiken en welke studiebelasting daarmee gepaard gaat. Zoveel mogelijk worden theorie en praktijk gekoppeld. Deze visie op onderwijs is vastgelegd in het beleidsplan Wereldwijs Onderijs (Stenden). In het visiedocument Divers en Dragend (2010) heeft de opleiding haar visie op het beroep verwoord. In het Course Document zijn de competenties, STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 11

12 Hoofdstuk 1 didactiek, toetsing en beoordeling verantwoord. Sommige onderdelen van met name het eerste en tweede jaars programma zijn Stenden breed ontwikkeld. In elk moduul zitten wel een paar van dergelijke Bouwstenen. Deze zijn gekoppeld en ondersteunend aan de opleidingsspecifieke onderdelen Voltijdse 4-jarige opleiding en de Verkorte opleiding (Verkorte Route) De opleiding CT wordt naast de voltijdse 4-jarige variant, ook als een verkorte route aangeboden voor studenten die aan bepaalde instroomeisen voldoen. Daartoe wordt binnen het Instituut het systeem van Eerder Verworven Competenties (EVC, zie index) gehanteerd. Hiervoor zijn twee procedures: uitgebreid of versneld. Een commissie bepaalt of je voldoet aan de criteria om toegelaten te kunnen worden tot de Verkorte Route. (Zie verder hoofdstuk 2.C.4.) Het programma van de voltijd opleiding kent naast het verplichte programma (dit noemen we de major )- ook een keuzeprogramma (dit noemen we de minors ). Die minors kom je tegen in de hoofdfase van de opleiding. Ze bieden je de mogelijkheid om je te verbreden of verder te specialiseren in een door jou gekozen richting. Die minors kom je tegen in de hoofdfase van de opleiding. Ze bieden je de mogelijkheid om je te verbreden of verder te specialiseren in een door jou gekozen richting. Voor de minor kun je kiezen uit het programma dat door Stenden wordt aangeboden maar je kunt ook naar een andere Hoge School in Nederland of in het buitenland gaan studeren. In het kader van de Bachelor-Master structuur, zul je, als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, een bachelor diploma krijgen. De titel voor Creatieve Therapie is "Bachelor of Arts Therapies". Na een bacheloropleiding kun je doorstromen in een masteropleiding Onderwijsinhoud Het curriculum gaat uit van een landelijk vastgesteld beroepsprofiel, waarvan het opleidingsprofiel is afgeleid. Het opleidingsprofiel is geformuleerd in termen van competenties. Het begrip beroepscompetentie wordt als volgt gedefinieerd: het gestructureerd en geïntegreerd vermogen tot het adequaat verrichten van arbeidshandelingen en het oplossen van arbeidsproblemen. (Onstenk, 1997). Op basis van landelijk onderzoek binnen het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs heeft Stenden, SPH en CT acht danwel negen basiscompetenties vastgesteld waar gedurende de studietijd aan gewerkt wordt. Deze competenties zijn: Anticiperen, Communiceren, Samenwerken, Methodisch handelen, Innoveren, Conceptioneel en 12 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

13 Hoofdstuk 1 normatief handelen, leiding geven, zelfhantering en voor CT handelen in het medium. Deze competenties worden naar de beroepscontext vertaald aangeleverd. De opleiding heeft veel contact met andere CT opleidingen in het land omtrent de invulling van het curriculum. Via het HSAO (H)erkend project hebben beide opleidingen zich gecommitteerd aan de voorwaarde dat 70 % van het eigen CT curriculum, dezelfde opleidingscompetenties zullen bevatten als de andere opleidingen in het land. 30% van het curriculum mag naar eigen wens ingevuld worden en is bedoeld voor het onderscheiden van andere opleidingen. Bij CT in Leeuwarden is dit ondermeer ingevuld door persoonlijk leiderschap en ondernemerschap Onderwijsvormgeving Stenden hogeschool werkt met tienweekse modulen (inclusief 1 studieweek). Bij de inrichting van het onderwijs gelden de uitgangspunten: modulaire structuur; studenten kunnen zich op een bepaald onderwerp concentreren en worden regelmatig getentamineerd. thematisch interdisciplinaire aanpak; de inhoud van het onderwijs sluit aan bij de situatie in het werkveld; studentgecentreerd onderwijs met PGO of aan PGO verwante vormen als grondvorm; gericht op het leren leren van studenten; integratie van theorie en praktijk; de nadruk van het beroep ligt op praktische en bruikbare kennis; internationale oriëntatie als voorbereiding op een multiculturele samenleving en een Verenigd Europa; studeerbaar programma; zodat studenten geen onnodige belemmeringen ondervinden bij het volgen van het onderwijsprogramma; deels gezamenlijk met SPH of Stenden breed ontwikkelde Bouwstenen binnen een module Praktijk Beroepsgerichtheid is een onderwijskenmerk dat belangrijk wordt gevonden door HBO instellingen. De opleiding geeft daar op eigen wijze vorm aan. Door de keuze voor Probleem Gestuurd Onderwijs stelt de opleiding vanaf het begin van het eerste jaar, de praktijk centraal. De taken waaraan je als student in het PGO onderwijs moet werken, zijn zoveel mogelijk geschreven vanuit directe praktijksituaties waarmee de beroepskracht te maken krijgt. De stages (of praktijkopdrachten), al vanaf het eerste leerjaar van de opleiding, confronteren je heel direct met de beroepspraktijk. In de loop van je opleiding zullen er steeds meer vaardigheden van je gevraagd worden in deze praktijkleerperiodes, totdat je STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 13

14 Hoofdstuk 1 aan het einde van de hoofdstage de vaardigheden hebt van de beginnend beroepsbeoefenaar. Stages kunnen in Nederland en in het buitenland uitgevoerd worden. Naast de stage worden ook andere praktijkleervormen onderzocht op hun waarde voor de opleiding zoals praktijkonderwijs leeromgeving (POLO). Een andere vorm van werken met en in de praktijk zijn de ContractWerkstukken (CWS) en onderzoeksprojecten. Regelmatig vinden er binnen de opleiding gastcolleges plaats door mensen vanuit de beroepspraktijk Studieloopbaanbegeleiding Bij de opleiding gaan we ervan uit dat jij als student, de eerst verantwoordelijke bent voor je eigen studie en loopbaan, maar dat je daarin ondersteund wordt door een studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleiding kent de volgende doelen: eerstelijns opvang bij persoonlijke problemen en/of verwijzing naar het decanaat, de student ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling, de student stimuleren om de voortgang van het eigen leerproces af te zetten tegen de ontwikkelingslijnen en eindtermen, de student stimuleren om zich een steeds duidelijker beeld van de toekomstige functie en de (leer)route hiertoe te vormen. Vanaf de start van de opleiding krijgt iedere student een individuele opleidingsdocent toegewezen als studieloopbaanbegeleider. In het eerste jaar is de studieloopbaanbegeleider ook vaste mediumdocent of tutor van de student. In het tweede en vierde jaar kan de student een nieuwe studieloopbaanbegeleider krijgen. In het derde studiejaar is de supervisor tevens studiebegeleider/studieloopbaanbegeleider. Naast groepsbijeenkomsten, waar ondermeer gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkelplannen, heb je als student het eerste studiejaar gesprekken met je studieloopbaanbegeleider op basis van, van tevoren door jou verzameld, materiaal waarin de voor jou essentiële ervaringen verwerkt zijn. Deze zgn. portfolio s zullen gebruikt worden om je ontwikkeling in kaart te brengen. In het kader van het BSA (zie hoofdstuk 2C2) bespreekt de SLB-er de studievoortgang met jou. De studieloopbaanbegeleider speelt hierbij een belangrijke rol in de zin van bespreken van de actuele opleidingssituatie met de student en deze van gerichte adviezen voorzien en overlegt regelmatig daarover met de vaste tutor. De studieloopbaanbegeleider speelt in deze ook een belangrijke rol als adviseur van de examencommissie over het uit te brengen studieadvies aan de student. 14 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

15 Hoofdstuk 1 Ten behoeve van de studieloopbaanbegeleiding zijn er voor de verschillende jaren programma s op Blackboard (ELO) gepubliceerd. De studieloopbaanbegeleiding is een verplicht onderdeel van de opleiding. Aan de start van een studiejaar wordt het programma voor het komende jaar doorgesproken. Propedeuse De belangrijke hoofdfuncties van de propedeuse zijn: Oriëntatie, selectie en verwijzing. Oriëntatie betekent dat de student de gelegenheid krijgt zich goed te oriënteren op Beroep en werkveld Het geheel van de opleiding (wat moet ik kennen, kunnen en weten) Het eigen studiegedrag en studievaardigheden. Selectie van studenten vindt plaats via zelfselectie (bijv. door het actief bewust worden van de eigen studie en het realistisch inschatten van de eigen capaciteiten) en via de opleiding door daartoe ingerichte toetsingen: niveau op het gebied van cognitieve kwaliteiten, op het gebied van het mediumonderwijs en methodiekonderwijs alsmede op het gebied van de communicatieve-, reflectieveen handelingsvaardigheden. Aan het eind van het eerste jaar moeten 42 van de 60 EC s zijn behaald (zie BSA). Verwijzen betekent dat de opleiding gericht advies geeft en begeleidt bij verwijzen (al of niet via het bureau studentzaken/ decanaat) naar eventuele andere opleiding(en). 1.2 Organisatiestructuur en onderwijsorganisatie De opleiding CT maakt samen met de opleiding SPH deel uit van de School Social Work and Arts Therapies. Naast een Head of School zijn er binnen de School een teamleider Creatieve Therapie, een teamleider voor SPH-voltijd en teamleider SPH-deeltijd en een. De Academic Dean is verantwoordelijk voor onderwijsvernieuwing van beide opleidingen binnen de School. De Head of School is eindverantwoordelijk, de Dean is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoud en de teamleiders hebben gedelegeerde bevoegdheden. Het management krijgt ondersteuning van een gecentraliseerde staf. Overlegvormen Overleg Management Team (MT) Deelnemers Head of School, Acadamic Dean en STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 15

16 Hoofdstuk 1 Teamvergadering CT Directie Head of School Acadamic Dean a.i. Teamleider CT voltijd en verkort Teamleider SPH deeltijd Teamleider SPH voltijd teamleiders Teamleden team CT en teamleider Mw. Drs. A. Schokker Dhr. R.J. Kuipers Dhr. R.J. Kuipers, tijdelijke waarneming Mw. I. Smit Dhr. C. van Heerewaarden Deelmedezeggenschap De opleiding heeft samen met SPH een deelraad. In de deelraad hebben zowel medewerkers als studenten zitting uit, in principe, beide opleidingen. De Head of School is ervoor verantwoordelijk dat de leden van de medezeggenschapsraad tijdig worden geïnformeerd over het beleid binnen de opleidingen CT en SPH. De deelraad kan de Head of School uitnodigen een vergadering van de deelraad bij te wonen om bepaalde punten van de agenda toe te lichten. In het reglement van de deelraad (DMR) is vastgesteld over welke zaken de deelraad instemmingsrecht heeft en over welke zaken adviesrecht (zie Studentenstatuut deel I) Opleidingscommissie Deze commissie heeft tot taak advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, het beoordelen van de wijze van uitvoeren van deze regeling en het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de directie en DMR over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleidingen CT en SPH. Wat betreft de samenstelling van de Opleidingscommissies bestaat de ene helft uit studenten en de andere helft uit docenten van betreffende opleidingen. De Opleidingscommissies CT en SPH vergaderen in een gemengde samenstelling Teamvergaderingen De teamvergadering heeft een platformfunctie. Naast actuele onderwijszaken worden eveneens veranderingen op het gebied van onderwijsinhoud en organisatie voorgelegd ter advisering Studentenraad (Stura) School SW&AT 16 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

17 Hoofdstuk 1 De studentenraad behartigt de belangen van studenten. Deze belangen kunnen zowel de onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie als de randvoorwaarden betreffen. De Hogeschoolraad en de Opleidingscommissie zijn wettelijk voorgeschreven in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; het instellen van een Studentenraad (een Stura) is een serviceverlening aan de studenten door de opleidingen zelf (zie voor nadere informatie hieromtrent ook het Studentenstatuut deel 1). De Stura organiseert ook de SSW, klachtenspreekuur en feesten. De Stura voert één keer per kwartaal overleg met de Head of School en/of teamleider van SPH en CT. De opleiding stimuleert studenten te participeren in hun opleiding voor verhoging van de kwaliteit. Studenten kunnen hiermee studiepunten verkrijgen Examencommissie De Examencommissie van de School Social Work and Art Therapies is verantwoordelijk voor alle zaken die het opleidngsexamenreglement betreffen (zie deel 1 studentenstatuut). De Examencommissie stelt de examenresultaten vast, brengt het studieadvies uit (zie ook BSA) en stelt vast welke studenten geslaagd zijn voor respectievelijk het propedeusegetuigschrift en het CT-diploma. In geval van vrijstellingen (zie ook EVC) dient de Examencommissie toestemming te geven voor de vrijstellingen en een eventuele aangepaste studieroute. De examencommissie ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en het niveau. Op ELO, onder Examencommissie staan de vergaderdata en belangrijke mededelingen van de Examencommissie. Ook staat hier de informatie voor correspondentie met de examencommissie. De Examencommissie is bereikbaar onder: Per 1 juli 2011 kennen we een Examencommissie voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd en deeltijd) en Creatieve Therapie (voltijd en verkort) gezamenlijk. Deze gezamenlijke commissie voert de werkzaamheden uit zoals vastgelegd in het Studentenstatuut deel 1 en deel 2 van de School Social Work and Arts Therapies. De Examencommissie is als volgt samengesteld: Voorzitter, onafhankelijke rol Rommy Schaap Deskundige opleiding SPH Pieter van Bentum Deskundige opleiding CT Ton Turkenburg STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 17

18 Hoofdstuk 1 Lid met juridische expertise Secretaris/ambtelijke ondersteuning Adviseurs Saskia Polak vacature Pieter Looze Hannie van der Gijp Toetscommissie De toetscommissie is een onderdeel van de examencommissie en verantwoordelijk voor de samenstelling, uitvoering en controle van alle toetsen binnen de opleiding CT. Klachten over toetsen worden door de examencommissie voorgelegd aan de toetscommissie voor advies. Ook stelt deze commissie de toetsrooster samen. Legitimatie Iedere student dient zich op verzoek te allen tijde door middel van een geldige collegekaart te legitimeren. In beginsel is deelname aan een toets uitgesloten, indien de student de voor het betreffende studiejaar geldige collegekaart niet bij zich heeft. Tenzij anders wordt aangegeven op het uitgereikte toetsformulier, mag je niets anders op je tafel hebben tijdens de toets dan de toets zelf, de collegekaart, de schrapkaart, (zie MTR 16a.1). Voor alle toetsen geldt dat je je minimaal twee weken van tevoren via Progress moet aanmelden. Maak zelf een print van je intekening. Eerstejaars toetsen worden weliswaar drie keer aangeboden, maar je mag er per studiejaar twee van benutten. Voor verzoeken, uitzonderingen, etc. dien je je schriftelijk te wenden tot de Examencommissie (zie 2A.15 in dit Studentenstatuut deel 1). Zie voor de voorwaarden het onderwerp examencommissie Curriculumcommissie De CuCo is verantwoordelijk voor de inhoud, bijstelling en vernieuwing van het curriculum, de blauwdrukken, de moduulevaluaties en de toetsing, met als doel dat het curriculum voldoet aan de accreditatie-eisen. Per 1 juli 2011 kennen we een curriculumcommissie voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (voltijd en deeltijd) en Creatieve Therapie (voltijd en verkort) gezamenlijk. Deze gezamenlijke commissie doet voorstellen aan het MT 18 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

19 Hoofdstuk 1 School Social Work and Arts Therapies over de curricula van beide opleidingen. De curriculumcommissie is als volgt samengesteld: Academic Dean (voorzitter): Roland Kuipers Twee leden vanuit SPH: Henk Boonstra Margot Stelpstra (vervanging Ina Smit) Twee leden vanuit CT: Sjaak Sophie Hanneke Beers Onderwijskundige vanuit ESO vacature Adviesraad De opleiding hecht grote waarde aan actualisering van het opleidingsprofiel. De Adviesraad speelt daarbij o.a. een rol. De Adviesraad is een orgaan dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van verschillende, voor de opleiding SPH en CT relevante, werkvelden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke doelstelling van de Adviesraad is de wisselwerking tussen opleiding en werkveld te intensiveren en het management gevraagd en ongevraagd te adviseren voor wat betreft beleid, organisatie en uitvoering van het onderwijs. Periodiek wordt overleg met de Adviesraad gevoerd omtrent zaken als onderwijsvernieuwing, aansluiting van de opleiding op het werkveld, beroepsgerichtheid van de opleiding, etc. 1.3 Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg binnen het de opleiding (conform hogeschoolbeleid) richt zich o.a. op het evalueren van het primaire proces: het onderwijs. Dit met het doel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren. Evalueren moet hierbij gezien worden als een onderdeel van het totale proces van kwaliteitszorg, waaronder ook aspecten als personeel en organisatie vallen. Tijdens het evalueren worden door middel van schriftelijke enquêtes gegevens over het onderwijs verzameld, verwerkt en gerapporteerd. Aanvullende informatie wordt verkregen door panelgesprekken, waarin studenten op diverse onderdelen mondeling hun mening kunnen toelichten en suggesties ter verbetering kunnen aandragen. De uitkomsten van de verschillende evaluatieonderdelen worden meegenomen in revisies van het onderwijsprogramma en de ontwikkelingen rondom de onderwijsvernieuwing. Studenten worden gestimuleerd betrokken te zijn bij dit proces van kwaliteitsbewaking en -verbetering van hun opleiding. Bij de evaluatie van het primaire proces wordt rekening gehouden met opleidingsspecifieke kenmerken. Op hogeschoolbreed niveau heeft de opleiding STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 19

20 Hoofdstuk 1 deelgenomen aan een interne positiebepaling volgens het EFQM-model (European Foundation for Quality Management). Doel van het EFQM-traject is met vertegenwoordigers uit diverse geledingen van een opleiding vast te stellen in welke fase de het instituut zich bevindt op weg naar totale zorg voor kwaliteit. Hierbij wordt gekeken naar negen aandachtsgebieden voor een onderwijsorganisatie, waaronder beleid en strategie, waardering door personeel, waardering door klanten (studenten) en eindresultaten. De rapportage van deze positiebepaling geeft verbeterpunten aan die de opleiding meeneemt in haar plannen voor verbetering. 1.4 Internationalisering Een van de uitgangspunten van Stenden waar Creatieve Therapie zoveel mogelijk bij wil aansluiten, is dat we internationaal georiënteerd zijn. Redenen daarvoor zijn: de multiculturele context van onze samenleving, een toenemende internationale arbeidsmarkt (binnen Europa), toenemende migratie en toenemende internationale communicatiemogelijkheden via bijvoorbeeld internet, waarvoor een Engelstalig begrippenkader van het vakgebied een eerste vereiste is. Het hogeschoolbrede streven naar internationalisering wordt in het onderwijsconcept van de Hogeschool verwoord en in het ondernemingsplan van de Hogeschool. Een aantal voorbeelden van wat dit voor Creatieve Therapie en SPH betekent: Er is een medewerker internationalisering die het internationaliseringbeleid verder uitwerkt, implementeert en coördineert Studenten in het tweede en het derde jaar kunnen in het buitenland stage lopen Daartoe heeft de opleiding contacten met internationale stageorganisaties in Zuid Afrika, India, België, Engeland, Schotland en Duitsland. Daarnaast kunnen studenten zelf met ideeën voor een stageplek komen. In overleg met de stagecoördinator wordt gekeken of deze plek voldoet aan de HBO-eisen van onze opleiding In het vierde jaar kan een student in het kader van exchange gedurende 20 weken in het buitenland studeren. Zowel binnen als buiten Europa. Binnen Europa krijgt kan een student daarvoor bovendien Erasmus subsidie krijgen.de opleiding heeft buitenlandse contacten en sluit samenwerkingscontracten in het kader van student- en docentuitwisseling met opleidingen in het buitenland. Docentenuitwisselingen met meerdere Europese landen. CT neemt deel aan een Europese vereniging van Creatieve Therapie opleidingen (ECARTE). Ecarte organiseert onder meer congressen en conferenties (1 keer per 2 jaar), ook voor studenten. Studenten worden gestimuleerd om dit congres te bezoeken. 20 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

21 Hoofdstuk 1 We bieden een Engelstalige minor Humanitarian Management in samenwerking met IHM met internationale stageplaatsen. Deze minor wordt bezocht door veel buitenlands studenten. Voor studenten een unieke mogelijkheid om in een internationale klas met studenten van heel verschillende achtergrond samen te werken We bieden een Engelstalige minor Network Analysis waarin je twee weken theorie krijgt over N=1 onderzoek, het werken met genogrammen en het in kaart brengen en analyseren van het bredere netwerk van de cliënt en het cliëntsysteem. Daarna werk je zes weken in de praktijk met het toepassen van dat wat je in de theorie hebt geleerd. 1.5 Contractactiviteiten Het Instituut Service Management (ISM) verzorgt samen met de opleidingen van Stenden de dienstverlening aan het beroepenveld. Bij de opzet van het Instituut Service Management staat een wisselwerking tussen onderwijs en werkveld voorop. Deze keus is gebaseerd op de overtuiging dat er binnen het hoger beroepsonderwijs sprake moet zijn van een koppeling tussen theorie en praktijk. Het uitvoeren van contractactiviteiten door docenten en de begeleiding van studenten bij het uitvoeren van deze activiteiten ten behoeve van het werkveld worden gezien als normale onderwijsactiviteiten. Voor SPH en CT gaat het wat betreft de instellingen, die gebruik maken van de diensten van het Instituut Service Management, bijv. om zorg- en hulpverleningsinstellingen, gemeentes, politie, cliëntenbelangen en GGZ. Via deze projecten wordt vorm gegeven aan de wisselwerking tussen opleiding en werkveld, terwijl het voor jou als student een mogelijkheid biedt om ervaring op te doen in het deelnemen aan een vorm van toegepast onderzoek. Naast deze vorm van onderzoek is er nog de mogelijkheid om via een zgn. Contractwerkstuk (CWS), onderzoek te verrichten naar specifieke vragen uit het werkveld, vaak gekoppeld aan de stageplaats. 1.6 Dienstverlening De opleiding werkt nauw samen met het Roosterbureau (zie 3.7). In een onderwijssysteem waarin per tien weken een ander moduul aangeboden wordt en dus nieuwe roosters gemaakt worden, is een roosterbureau een belangrijke ondersteuning voor het primaire proces. In de regel wordt in week 8 van een voorafgaand moduul via intranet het rooster aangeboden van de nieuwe moduulperiode. Roosterwijzigingen worden ook vermeld op intranet. STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 21

22 Hoofdstuk 1 Een andere vorm van ondersteuning wordt geboden door de medewerkers van Progress. In Progress kun je de resultaten lezen die jij behaald hebt in het afgelopen jaar. (zie 3.9) Via het netwerk kun je inloggen op Progress en daarmee regelmatig je studieresultaten controleren. Er zijn afspraken gemaakt binnen de opleiding: a. In de regel worden de studieresultaten van een moduul bekend gemaakt, uiterlijk drie weken na afloop van de moduul; b. docenten leveren hun uitslagen aan bij de moduulcoördinator van de moduul; hij/ zij draagt er zorg voor dat de gegevens tijdig bij Progress komen; c. staan er onjuistheden in de uitslaglijsten dan moet je als student als eerste naar de moduulcoördinator toe voor vragen (binnen 4 weken na publicatie); d. Progress heeft dinsdag en donderdag een spreekuur tussen uur bij i study voor vragen en eventuele problemen. NB: Al je studieresultaten kun je via het netwerk lezen. Controleer als student regelmatig je studieresultaten. (Zie ook hoofdstuk 2D, OER Art ) 1.7 Het secretariaat van CT en SPH Naast de verschillende taken die het secretariaat heeft op het gebied van ondersteuning van teamleiders, stagebureau en stafmedewerkers e.d. staan deze medewerkers ook voor jullie klaar. Het secretariaat is tussen en uur en tussen en uur geopend voor vragen van studenten, bv. voor zaken als aanmelding, adreswijziging, e.d. of het maken van een afspraak met de teamleider van CT. Buiten de openingstijden kun je altijd je vragen in de postvakjes deponeren. Het secretariaat wordt bemenst door: Mw. H. Moerkerk (CT) Mw. R. Pool (SPH) Mw. M. Moonen (directiesecretaresse SPH/CT) Stagiaire die de balie bemenst. 1.8 Frontdesk In het grote trappenhuis op de eerste etage is de gezamenlijke frontdesk van de opleiding tot leraar basisonderwijs, de opleidingen SPH en CT gehuisvest. De frontdesk heeft als doel de communicatie en informatievoorziening naar medewerkers, studenten en gasten van de Stenden hogeschool te optimaliseren. (Onder voorbehoud van wijziginen.) Je kunt bij de frontdesk terecht voor allerlei algemene vragen over het academisch jaar, de faciliteiten van de Stenden hogeschool, vragen omtrent roosters, roosterwijzigingen, herkansing en de aan- of 22 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

23 Hoofdstuk 1 afwezigheid van docenten en het aannemen en distribueren van werkstukken. (Alleen mits dit vooraf op Blackboard (ELO) is aangegeven.) Ziekte meld je vóór uur bij de frontdesk (tel.nr ). (Zie verder H 4.) 1.9 Interne communicatie/blackboard (ELO) Binnen de opleidingen CT en SPH worden verschillende middelen gebruikt voor de communicatie tussen docenten en studenten, zoals Blackboard (ELO), Intranet en de Stenden Times. Blackboard (ELO) wordt gebruikt voor onderwijsgerelateerde zaken per moduul. Daarbinnen hebben de opleidingen SPH en CT hun eigen pagina waarop ook informatie te vinden is voor studenten en medewerkers. In de Stenden Times worden diverse opleidingsoverschrijdende zaken beschreven. Roosters, roosterwijzigingen en groepsindelingen vind je op intranet. We gaan ervan uit dat je als student regelmatig Blackboard (ELO) en intranet bekijkt voor actuele informatie. Informatie over toetsing vind je ook op intranet. Op het Intranet staat naast informatie over roosters en groepsindelingen ook nieuws en algemene informatie over hogeschoolbrede aangelegenheden. De aan- en afwezigheidslijsten van docenten en andere medewerkers staan vermeld op Blackboard (ELO). Ziekmelding (zie ook H. 4): Voor veel onderwijsactiviteiten geldt een verplichte aanwezigheid; ben je ziek dan dien je dit te melden bij het Frontdesk. Hiervan wordt een notitie gemaakt. Het Frontdesk geeft geen ziekmeldingen door, maar docenten, tutoren, supervisoren, coördinatoren, e.d. kunnen de notities van ziekmelding inzien bij het Frontdesk. Bij ziekte moet je je elke dag opnieuw ziek melden Bureau Externe Contacten (BEC) Het Bureau Externe Contacten (BEC) coördineert de stages en werkveldcontacten. Stages worden aangeboden in het tweede jaar voltijd (10 weken) en in het 3 e jaar van de opleiding (40 weken) Klachten en verbeterpunten De opleiding streeft er naar de organisatie en uitvoering van het onderwijs zo goed als mogelijk te doen. Soms blijkt theorie en praktijk niet helemaal overeen te komen. Dan kan er een klacht ontstaan of een verbeterpunt. Op Elo staat onder het STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 23

24 Hoofdstuk 1 onderwerp klachten, de klachtenregeling en procedure beschreven met ook een klachtenformulier. 24 STUDIEGIDS - DEEL / 2012

25 2 Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Creatieve Therapie 2A Onderwijsbeleid 2A.1 Omschrijving van het beroep waartoe opgeleid wordt Creatieve Therapie is een specialistische vorm van hulpverlening voor cliënten met psychische stoornissen en handicaps. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van kunstzinnige werkvormen en materialen. Het gaat daarbij om beeldend vormen, drama, muziek en dans & beweging. De creatief therapeut helpt de cliënt zijn gedrags-, sociale- en emotionele problemen onder ogen te zien, leefbaar te maken of op te lossen. Creatieve Therapie kent een groot bereik van verschillende werkplekken, doelgroepen en leeftijdscategorieën dat loopt van kinderen tot senioren. De activiteiten die de creatief therapeut methodisch hanteert zijn ontleend aan het artistieke domein; zonder daarmee het doel te hebben om acteur (drama), beeldend kunstenaar (beeldend) of uitvoerend musicus (muziek) te worden. Deze uitgangspunten zijn voor de gehele beroepsgroep hetzelfde, maar Creatief Therapeuten zijn wel gespecialiseerd in een specifiek kunstzinnig middel. Dit wordt in de context van het beroep en de opleiding het medium genoemd. Stenden hogeschool biedt de student de keuze tussen de afstudeerrichtingen Beeldend Vormen, Drama en Muziek (alleen de Verkorte Route). Het vak van Creatief Therapeut maakt de laatste jaren een ingrijpende verandering door. In de geestelijke gezondheidszorg komt de nadruk sterker te liggen op het verminderen van de stoornis en de acceptatie en veel minder op ontplooiing en groei van de persoon. Die ontwikkeling weerspiegelt zich ook in de behandelingsstrategieën. In plaats van langdurige therapieën worden daarom kortdurende processen belangrijker. Dat houdt een meer structurerende, directieve en gedragstherapeutische aanpak in. Creatief therapeuten werken meer en meer in teamverband. In het speciaal onderwijs, vluchtelingenzorg en bij verstandelijk gehandicapten werken CT'-ers bijvoorbeeld samen met leerkrachten, artsen en andere hulp- en zorgverleners. Ook wordt creatieve therapie ingezet in nieuwe werkvelden zoals bij re-integratietrajecten (rebound), coaching en managementtrainingen. In het onderwijsprogramma van de opleiding CT aan de Stenden hogeschool hebben die andere therapievormen en het samenwerken van de CT-er een duidelijke plaats en vorm gekregen. 2A.2 Verantwoording van het onderwijs STENDEN hogeschool CREATIEVE THERAPIE 25

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd Sociaal Pedagogische Hulpverlening Deeltijd Studiegids 2011 2012 Vastgesteld in de CvB Stenden Hogeschool vergadering van 29 augustus 2011 Stenden hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling

Stenden Hogeschool. HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden. Beperkte opleidingsbeoordeling Stenden Hogeschool HBO-bacheloropleiding Creatieve Therapie Stenden Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) juni 2012 2/55 NQA - Stenden Hogeschool: Creatieve Therapie, BOB Inleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs (VT/DT) CROHO-nummer 34808 De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015. Waar

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr. 35025 De accreditatie geldt van 1-12-2008

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, vestiging Zwolle CROHO-nummer:34616 voltijd / deeltijd /duaal Geaccrediteerd van 1 januari

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Bedrijfskunde-MER CROHO-34139 [BBA Bedrijfskunde-MER] voltijd / deeltijd Accreditatie: 2009 tot 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (voltijd/deeltijd) Croho nr. 34585 De laatste accreditatie geldt van 1-12-2008 tot

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management Croho 34609 Voltijd Het studentenstatuut van de opleiding Human Resource Management op onderwijslocatie

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012

STUDIEGIDSEN. Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 STUDIEGIDSEN Hogeschool Utrecht MASTEROPLEIDINGEN 2011-2012 1 Voorwoord De complexe wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien, stelt hen voor ingewikkelde uitdagingen. Deze uitdagingen gaan veelal verder

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management

Sport, Gezondheid en Management Sport en Bewegen HAN Sport, Gezondheid en Management Opleidingsstatuut voor de bacheloropleiding Studiejaar 2015-2016 1 Sport en Bewegen HAN 2 HAN Inleiding 4 Deel 1: Studiegids 6 Uitgangspunten van het

Nadere informatie