SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE"

Transcriptie

1 SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen/Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie, Bushuis Kloveniersburgwal CX Amsterdam Januari

2 De brochure die nu voor u ligt, bevat informatie over onder meer het programma, de toelating en de kosten van het schakelprogramma Sociologie die wordt aangeboden door de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De gegevens in deze gids zijn gebaseerd op hetgeen in oktober 2011 bekend was over de inrichting van de Sociologieopleiding. De (module)informatie in deze brochure wordt dan ook gegeven onder voorbehoud; men kan aan de inhoud van deze brochure geen rechten ontlenen. Het is goed mogelijk dat er nog wijzigingen plaatsvinden in het curriculum of de kosten Aira Bagmeijer Margreet van der Ham Januari 2012

3 ALGEMENE INFORMATIE Het schakelprogramma Sociologie is een speciaal ontwikkeld programma voor hbo-afgestudeerden en degenen die een niet aan Sociologie verwante universitaire bachelor- of masteropleiding afgerond hebben en de master Sociologie willen volgen. In het schakelprogramma worden de kennis en vaardigheden eigengemaakt die voor het volgen van de master noodzakelijk zijn. Na afronding van alle vakken van het schakelprogramma ontvangt de student een toelatingsverklaring tot de master Sociologie. Na voltooiing van de master Sociologie krijgt men de masterbul en mag men de titel Master of Science in Sociologie voeren. Toelatingseisen premaster Sociologie voor studenten met een hbo-diploma Met een hbo-bachelordiploma van een aan Sociologie verwante opleiding wordt u toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Niet elk hbo-diploma geeft dus toegang tot het schakelprogramma! Met de volgende hbo-diploma s wordt u direct toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie: - Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV) - Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) - Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) - Human Resource Management (HRM) / Personeel & Arbeid (P&A) - Lerarenopleiding Maatschappijleer (tweedegraads) - Journalistiek Hebt u een ander hbo-diploma, dan wordt uw aanmelding beoordeeld door de examencommissie Sociologie. Zij bepaalt of u op basis van uw vooropleiding en motivatie wordt toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Toelatingseisen premaster Sociologie voor studenten met een wo-diploma Met een wo-bachelordiploma wordt u toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie. Mogelijk krijgt u op basis van uw voorafgaande wo-bachelor vrijstelling voor (een deel van) het schakelprogramma Sociologie, bijvoorbeeld voor de methodologische vakken van het schakelprogramma, of wordt u toegelaten tot een verkort schakelprogramma. Voor meer informatie over het aanvragen van vrijstellingen en het verkorte schakelprogramma, kunt u contact opnemen met de studieadviseur Sociologie (Mw. drs. A.E.K. (Aira) Bagmeijer): In verband met de toegenomen kosten voor schakelprogramma s, raden wij studenten aan al tijdens hun bachelorstudie voor te sorteren op de toelating tot de master Sociologie. Dat kan bijvoorbeeld door een minor Sociologie van 30 studiepunten te volgen tijdens uw bacheloropleiding. Het is zelfs mogelijk het gehele schakelprogramma Sociologie reeds te volgen tijdens uw huidige wo-bachelorstudie. Indien u aan de UvA studeert, dient u zich aan te melden bij de studieadviseur Sociologie en in te schrijven voor de vakken van het schakelprogramma. Studeert u aan een andere universiteit dan dient u zich in te schrijven als bijvakstudent Sociologie aan de UvA. Indien u geïnteresseerd bent in het volgen van het schakelprogramma Sociologie tijdens uw bacheloropleiding, kunt u hierover contact op te nemen met de studieadviseur Sociologie: Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijkonderwijs HvA Heeft u op de Hogeschool van Amsterdam de Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs gevolgd en uw diploma behaald? Dan wordt u toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie - 3 -

4 en krijgt u 24EC of als u het vak Sociologie van Beleid aan de UvA heeft behaald - 30EC vrijstelling. U dient bij uw aanmeldingsformulier een kopie van uw minorcertificaat te voegen, zodat de vrijstellingen kunnen worden ingevoerd door het secretariaat van de opleiding Sociologie. Inschrijfvorm Studenten die toegelaten worden tot het schakelprogramma Sociologie, worden ingeschreven als niet-regulier student. Het schakelonderwijs dat via het College Sociale Wetenschappen wordt aangeboden betreft contractonderwijs. U ontvangt een collegekaart waarop uw status als nietregulier staat vermeld. Schakelstudenten hebben recht op een UvAnetID (UvA-mail) en toegang tot faciliteiten, waaronder Blackboard, studieweb, computerfaciliteiten, studiezalen en de universiteitsbibliotheek. Let op: omdat het schakelprogramma Sociologie geen regulier onderwijsprogramma is en studenten als niet-regulier student staan ingeschreven, kunnen schakelstudenten zich niet bij de DUO/IB-groep aanmelden als student. Schakelstudenten hebben daarom geen recht op (evt.) studiefinanciering, een OV-chipkaart en/of een lening bij de DUO/IB-Groep. Zodra u het schakelprogramma Sociologie met succes heeft afgerond en start aan de master Sociologie, heeft u wel weer recht om u aan te melden bij de DUO/IB-Groep en kunt u dus aanspraak maken op (evt.) studiefinanciering, een OV-chipkaart en/of een lening bij de DUO/IB-Groep. Omvang en kosten van het schakelprogramma De kosten van het schakelprogramma Sociologie 2012/2013 zijn afhankelijk van het aantal studiepunten dat gevolgd moet worden. Schakelprogramma s van maximaal 30 studiepunten U betaalt hiervoor een vast bedrag ter hoogte van het tarief wettelijk collegegeld (studiejaar 2011/ ,-, studiejaar 2012/2013 nog niet bekend). Hierin bestaan twee mogelijkheden: 1. Het schakelprogramma bestaat uit onderdelen die verspreid over het gehele studiejaar worden aangeboden (effectief studeert men dus deeltijd). De student wordt geacht het programma binnen dat studiejaar af te ronden. Als dat onverhoopt niet lukt, kan men zich opnieuw aanmelden voor het daarop volgende studiejaar. Men betaalt voor een dergelijke her-inschrijving een vast bedrag van 70,- (met uitzondering van eventuele indexering) per nog te behalen studiepunt. 2. Het schakelprogramma bestaat uit onderdelen die geheel in één semester kunnen worden afgerond. De student wordt geacht het programma binnen het studiejaar waarin het onderwijs van het schakelprogramma staat geprogrammeerd af te ronden. Als dat onverhoopt niet lukt, kan men zich opnieuw aanmelden voor het daarop volgende studiejaar. Men betaalt voor een dergelijke her-inschrijving een vast bedrag van 70,- (met uitzondering van eventuele indexering) per nog te behalen studiepunt. NB: Deficiëntiecursus M&T: De student betaalt hiervoor een vast bedrag ter hoogte van 570,- (met uitzondering van eventuele indexering). Het bedrag moet uiterlijk 1 juli, resp. 1 december zijn bijgeschreven op de rekening van de faculteit. Restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld is niet mogelijk, ook als de student tussentijds afhaakt. Schakelprogamma s van 31 tot maximaal 60 studiepunten: U betaalt hiervoor een vast bedrag van 70,- per studiepunt (prijspeil ). Het totaal - 4 -

5 verschuldigde bedrag is dus afhankelijk van de exacte omvang van het schakelprogramma. Studenten met een hbo-diploma dienen 60EC te halen, en betalen hiervoor dus een vast bedrag van 4200,-. Het schakelprogramma bestaat uit onderdelen die over een geheel studiejaar zijn verspreid. U wordt geacht het programma binnen dat studiejaar af te ronden. Als dat onverhoopt niet lukt, moet u zich opnieuw aanmelden voor het daarop volgende studiejaar. U betaalt voor een dergelijke her-inschrijving een vast bedrag van 70,- (met uitzondering van eventuele indexering) per nog te behalen per studiepunt. De betaling van het collegegeld voor het schakelprogramma verloopt via de Centrale Studentenadministratie van de UvA. Als u tussentijds stopt met het schakelprogramma Sociologie is restitutie in principe niet mogelijk, tenzij u wegens omstandigheden niet in staat bent geweest om het onderwijs te volgen (ter beoordeling aan de onderwijsdirecteur). Meer informatie over de procedure rond de betaling van het collegegeld krijgt u na uw aanmelding voor het schakelprogramma. Kosten master Sociologie Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Kosten tweede bachelor- of masterdiploma Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Let op: studenten die al een masterdiploma hebben behaald en starten aan een tweede master betalen hiervoor het zogenaamde instellingstarief in plaats van het wettelijk collegegeld. Indien u reeds een master- of doctoraaldiploma heeft behaald en start aan het schakelprogramma Sociologie, moet u er dus rekening mee houden dat uw collegegeld tijdens het volgen van de master Sociologie aanzienlijk hoger kan zijn dan het reguliere collegegeldtarief. Aangezien studenten zich tijdens het schakelprogramma Sociologie inschrijven als contractstudent, gelden de regels over het tweede bachelor- of masterdiploma niet tijdens de periode dat zij het schakelprogramma Sociologie volgen. Geldigheidsduur behaalde studieresultaten De geldigheid van met goed gevolg afgeronde vakken binnen het schakelprogramma Sociologie bedraagt twee keer de nominale programmaduur, dus twee jaar voor de programma s van een jaar en één jaar voor de programma s van een half jaar (of minder). Binnen deze periode moet het gehele schakelprogramma zijn afgerond en een toelatingsbeschikking voor de master zijn afgegeven. Na verloop van deze periode vervallen eerder behaalde studieresultaten. Voltijd en deeltijd Het schakelprogramma Sociologie wordt alleen aangeboden in voltijd. Vanaf studiejaar 2013/2014 wordt ook de master Sociologie alleen nog aangeboden in voltijd. Studiebelasting Het schakelprogramma Sociologie wordt alleen in voltijdvorm aangeboden. Er is geen deeltijdvariant. De opleiding Sociologie is een dagopleiding, dat wil zeggen dat het onderwijs grotendeels overdag plaatsvindt. We proberen voor schakelstudenten een zo gunstig mogelijk rooster te maken, maar de roostertechnische mogelijkheden zijn echter beperkt! Als voltijd schakelstudent moet u rekening houden met een studiebelasting van 40 uur per week en een aanwezigheidsplicht van minimaal drie à vier dagen in de week. De maanden januari en juni worden - 5 -

6 gebruikt voor intensief onderwijs. Wanneer u een baan heeft die meer dan 16 uur per week in beslag neemt, wordt u dringend geadviseerd om niet te starten aan het schakelprogramma Sociologie. Ervaring leert dat de tijd die besteed moet worden aan contacturen, zelfstudie en reflectie binnen het schakelprogramma Sociologie niet onderschat moet worden. In het voorjaar 2012 worden de roosters vastgesteld voor het daarop volgende studiejaar. U kunt hierover vanaf juni 2012 informatie opvragen bij de studieadviseur Sociologie via Website Op de website van de master Sociologie, is veel relevante en recente informatie te vinden over de opleiding Sociologie. Wanneer u de opleiding daadwerkelijk gaat volgen, dient u de digitale Studiegids van Sociologie te raadplegen. Hierin vindt u aanvullende en recentere informatie over de opleiding. De studiegids kunt u vinden op De vakinschrijving voor het eerste semester vindt plaats tijdens de introductiedag in augustus. Wanneer u zich aanmeldt voor het schakelprogramma Sociologie ontvangt u hierover in de zomer aanvullende informatie

7 OPBOUW VAN DE OPLEIDING Modules en semesters Het schakelprogramma Sociologie (start: september 2012) is een schakelprogramma van 60 studiepunten, waarin deficiënties tussen de vooropleiding en de master Sociologie worden weggewerkt. Naast de algemene sociologiemodules Sociologische Theorie 3, Sociologische Theorie 4 en Sociologie van Beleid volgt de student de methodologische modules Methodologie, Armoede en Sociale Uitsluiting: Inleiding Statistiek, Kwantitatieve Analyse voor Schakelstudenten en Kwalitatieve Analyse voor Schakelstudenten. Ook wordt gekozen voor een Basismodule en een Verdiepingsmodule in één van de vijf afstudeerrichtingen van de opleiding Sociologie aan de UvA: Arbeid, Organisatie & Instituties; Burgerschap, Zorg & Beleid, Onderwijs, Levenslopen & Stratificatie; Cultuursociologie en Stadssociologie. Uiterlijk eind juni staat de studiegids van het schakelprogramma Sociologie online, en kunt u de vakbeschrijvingen van het schakelprogramma Sociologie lezen. De studiegids van het schakelprogramma Sociologie kunt u vinden op vul bij zoek opleiding Sociologie in en kies het schakelprogramma Sociologie. Per module bedraagt de studielast in totaal 12 of 6 studiepunten; 1 studiepunt staat gelijk aan 28 uur studietijd. Het studiejaar is ingedeeld in twee semesters van 15 weken waarin onderwijs wordt gegeven. Een semester is opgedeeld in drie blokken: Blok 1 6 weken onderwijs, gevolgd door collegevrije afrondingsweken (waarin tentamens worden afgenomen), Blok 2 6 weken onderwijs, gevolgd door collegevrije afrondingsweken (waarin tentamens worden afgenomen), Blok 3 3 weken intensief onderwijs, gevolgd door een collegevrije afrondingsweek. Voor een overzicht van de indeling in semesters voor het studiejaar zie de academische kalender in deze gids. Programmering PREMASTER - VOLTIJD, start september 2012 Semester 1 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 Sociologische Theorie 3 (6 EC) Basismodule (6 EC) Methodologie (6 EC) Sociologie v/h Beleid (6 EC) Armoede en sociale uitsluiting; inleiding statistiek (6 EC) Semester 2 BLOK 4 BLOK 5 BLOK 6 Sociologische Theorie 4 (12 EC) Kwalitatieve analyse Verdiepingsmodule (6 EC) Kwantitatieve analyse voor schakelstudenten (6EC) voor schakelstudenten (6 EC) Programmering SCHAKELPROGRAMMA met afgeronde doorstroomminor, start september 2011 Semester 1 BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 Theorie 3 (6 EC) Basismodule (6 EC) Sociologie v/h Beleid (6 EC) - 7 -

8 Semester 2 BLOK 4 BLOK 5 BLOK 6 Theorie 4 (12 EC) Verdiepingsmodule (6 EC) - 8 -

9 Academische kalender (onder voorbehoud) nr. week nr. week studiejaar 1 e semester ma t/m vr 36 1 Blok 1 Week 1 3-sep 7-sep 37 2 Week 2 10-sep 14-sep 38 3 Week 3 17-sep 21-sep 39 4 Week 4 24-sep 28-sep 40 5 Week 5 1-okt 5-okt 41 6 Week 6 8-okt 12-okt 42 7 Week 7 15-okt 19-okt 43 8 Tentamenweek Week 8 22-okt 26-okt 44 9 Blok 2 Week 1 29-okt 2-nov Week 2 5-nov 9-nov Week 3 12-nov 16-nov Week 4 19-nov 23-nov Week 5 26-nov 30-nov Week 6 3-dec 7-dec Week 7 10-dec 14-dec Tentamenweek Week 8 17-dec 21-dec Kerstvakantie 24-dec 28-dec 1 18 Kerstvakantie 31-dec 4-jan 2 19 Blok 3 Week 1 7-jan 11-jan 3 20 Week 2 14-jan 18-jan 4 21 Week 3 21-jan 25-jan 5 22 Week 4 28-jan 1-feb nr. week nr. week studiejaar 2e semester ma t/m vr 6 23 Blok 4 Week 1 4-feb 8-feb 7 24 Week 2 11-feb 15-feb 8 25 Week 3 18-feb 22-feb 9 26 Week 4 25-feb 1-mrt Week 5 4-mrt 8-mrt Week 6 11-mrt 15-mrt Week 7 18-mrt 22-mrt Tentamenweek Week 8 25-mrt 29-mrt Blok 5 Week 1 1-apr 5-apr Week 2 8-apr 12-apr Week 3 15-apr 19-apr Week 4 22-apr 26-apr Hertentamenweek blok 2 t/m 4 Week 5 29-apr 3-mei Week 6 6-mei 10-mei Week 7 13-mei 17-mei Week 8 20-mei 24-mei Tentamenweek Week 9 27-mei 31-mei Blok 6 Week 1 3-jun 7-jun Week 2 10-jun 14-jun Week 3 17-jun 21-jun Week 4 24-jun 28-jun - 9 -

10 SPECIALISATIES SOCIOLOGIE 1. Arbeid, Organisatie & Instituties De specialisatie Arbeid, Organisatie en Instituties (AO&I) brengt actuele ontwikkelingen en beleidsproblemen rond werk, organisatie, management, corporate governance, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid en onderwijs in beeld. Zij vergelijkt de huidige ontwikkelingen met het recente verleden en met ontwikkelingen elders in Europa en in de wereld en biedt een theoretisch kader voor de analyse van onderliggende problemen. Bovendien verschaft deze specialisatie mogelijkheden voor eigen empirisch onderzoek en draagt zij bij aan het probleemoplossend en organiserend vermogen van studenten. Organisaties zijn samenwerkingsverbanden die mensen in staat stellen iets te bereiken waartoe ze zonder samenwerking niet in staat zouden zijn. Waarop is dat samenwerken gebaseerd? Hoeveel interne of externe tegenwerking verdraagt een vereniging, spoorwegonderneming of kerk? Wat onderscheidt succesvolle van falende organisaties? Wat voor relaties onderhouden klanten, werknemers, bestuurders, burgers en actievoerders met organisaties? Wat is het gemeenschappelijke en onderscheidende van een familieclan, een kloosterorde, een vereniging, een club of een onderneming? Welke macht oefenen organisaties over ons uit? Wie of wat controleert de onderneming? Wie controleren de controleurs? Wat betekent internationalisering voor organisaties? We brengen een belangrijk deel van ons leven door in organisaties en met arbeid. Waarom werken we (zo hard)? Wat beïnvloedt de kwaliteit van de arbeid? Hoe belangrijk is beloning? Hoe belangrijk zijn collega's? Wat is goed human resources management? Hoe werkt de arbeidsmarkt? Waarom werken de meeste mensen in loondienst en laten ze de regeling van hun arbeidsvoorwaarden meestal over aan vakbonden? Welke verantwoordelijkheid heeft de overheid in het garanderen van sociale zekerheid, en wat is de rol van de sociale partners en individuele burgers? In welke mate kan marktwerking de gewenste effecten teweegbrengen in beleidsvelden zoals de sociale zekerheid, het onderwijs en de gezondheidszorg? Wat is de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en wat voor gevolgen heeft die voor sociale ongelijkheid? Wat is de rol van het onderwijs in de verdeling van sociale posities? Op deze en andere vragen biedt de specialisatie AO&I antwoorden. Dit wordt gedaan met behulp van enkele theorieën, bijvoorbeeld over de gedragswetenschappelijke grondslagen van de organisatie, interne en externe arbeidsmarkten, en de interactie tussen werknemers en werkgevers op deze markten. Het belangrijkste wapen is het vergelijkend onderzoek van organisaties, (arbeids)markten en instituties. De sectie AO&I werkt nauw samen met de staf van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) waarin naast sociologen ook psychologen, economen, juristen en sociaal-medici werkzaam zijn. Bij de ontwikkeling van de modules laat de sectie AO&I zich tevens bijstaan door adviezen van een brede kring van externe deskundigen, onder meer enkele bijzonder hoogleraren. 2. Burgerschap, Zorg & Beleid De specialisatie Burgerschap, Zorg & Beleid (BZ&B) houdt zich bezig met vraagstukken van moderne verzorgingsstaten in historisch en internationaal perspectief: de gezondheidszorg, het onderwijs, het welzijnswerk, de sociale zekerheid, en allerlei bijzondere vormen van hulpverlening, zoals die aan asielzoekers. In de modules van deze specialisatie verwerven studenten sociologisch inzicht in de werking van verzorgingsinstellingen, de sociale verhoudingen daarbinnen, de relaties van deze instellingen met de wijdere omgeving en de veranderingen daarin. Aandacht wordt besteed aan de problemen en probleemdefinities van de cliënten van verzorging, aan de manieren waarop cliënten en verzorgers met elkaar en met verzorgingsproblemen omgaan, aan de werkwijze en organisatiepatronen van verzorgingsinstellingen, en aan de implicaties van dit alles voor de beleidsvoering van instellingen

11 en het overheidsbeleid. Studenten leren verzorgingsarrangementen en verzorgingsproblemen systematisch te analyseren en te onderzoeken, en het uitvoerend werk en het sociale beleid kritisch te bekijken. De opleiding is gericht op de wetenschappelijke vorming van beroepsbeoefenaren die posities op de midden- en hogere niveaus (gaan) bekleden in uiteenlopende verzorgingsinstellingen, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, welzijnsstichtingen en onderwijsinstellingen. Ook is de specialisatie bedoeld voor functionarissen die op lokaal, regionaal of nationaal niveau in samenwerkingsverbanden en overkoepelende organisaties opereren en die betrokken zijn bij de inhoudelijke ontwikkeling van beleid op de voornaamste gebieden waar de overheid verzorgingsarrangementen in stand houdt. Dergelijke beroepsbeoefenaren moeten in staat zijn een bijdrage te leveren aan de afstemming van de werkwijze van verzorgingsinstellingen op veranderende verzorgingsproblemen en -behoeften. Zij moeten het beleid van de overheid kunnen vertalen naar de dagelijkse verzorgingspraktijk, en omgekeerd, problemen in de verzorgingspraktijk vertalen in beleidsvoorstellen en in beleidsverandering. Zij moeten in staat zijn beleidsontwikkelingen te ondersteunen met onderzoeksgegevens, deze kunnen vertalen in beleidsvoorstellen en bij kunnen dragen aan de implementatie daarvan. 3. Onderwijs, Stratificatie en Levenslopen Ongelijkheden binnen en tussen samenlevingen staan centraal in de sociologie. Ongelijkheden doen zich voor in tal van levensgebieden, zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, de buurt, en het gezin. In deze specialisatie verdiept men zich in ongelijkheidsvraagstukken met een specifieke oriëntatie op drie deelgebieden: het onderwijs, de buurt waarin men woont, en de arbeidscarrière. Op elk van deze terreinen staan belangrijke sociologische vraagstukken centraal ten aanzien van de rol van sociaal milieu, etniciteit en gender. Vragen die centraal staan zijn onder andere: In hoeverre zijn sociaal milieu, etniciteit en gender van invloed op onderwijskansen van kinderen? Hoe kunnen we dit verklaren? In welke mate zijn buurten in Nederland gesegregeerd naar etniciteit en sociale klasse, en wat zijn de consequenties van deze segregatie? In hoeverre zijn er ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt? Wat is de rol van sociale normen ten aanzien van het gezin hierin? Ook zoeken we in deze specialisatie de relatie met sociaal beleid. Welke beleidsmaatregelen zijn van invloed op ongelijkheden naar sociaal milieu, etniciteit en gender? Welke beleidsmaatregelen zouden ongelijkheden kunnen verminderen? In de basismodule raakt men bekend met centrale vragen, concepten, en theorieën ten aanzien van sociale ongelijkheid, en verwerft men gedegen kennis over sociale ongelijkheden in Nederland. In de verdiepingsmodules staan achtereenvolgens het onderwijs, de buurt, en de arbeidsmarkt centraal. De verdiepingsmodule Onderwijs in vergelijkend perspectief beschouwt het Nederlandse onderwijsstelsel in vergelijking met onderwijsstelsels in andere landen, en bespreekt verklaringen waarom onderwijsongelijkheid zo weinig afneemt in Westerse landen. De verdiepingsmodule Divided Cities handelt over de ruimtelijke segregatie die zich in moderne grote steden voordoet, en behandelt de rol van het onderwijs, armoede, etniciteit en sociale klasse in segregatievraagstukken. De verdiepingsmodule Stratification, Work Careers and Gender gaat specifiek in op geslachtsverschillen in beroepsloopbanen in verschillende landen, en behandelt de rol van het gezin in deze kwestie. 4. Cultuursociologie In de specialisatie Cultuursociologie wordt een verscheidenheid van cultuurvormen op sociologische wijze benaderd. Het gaat daarbij zowel om cultuur in engere zin (met name de kunsten), als om 'populaire cultuur'. Onder dat laatste vallen bijvoorbeeld tv-kijken en sportbeoefening. In nog ruimere zin omvat 'cultuur' collectieve mentaliteiten en ideologieën, alledaagse kennis en stereotypen, morele opvattingen en gevoelens. De specialisatie beoogt bij te dragen tot intellectuele vorming, tot een brede eruditie en tot een

12 wetenschappelijke habitus die in de uitoefening van diverse beroepsfuncties van waarde is. Daarbij gaat het niet louter om theoretische bespiegelingen, maar om het verwerven van een empirische oriëntatie, een gerichtheid op onderzoek en feitenverzameling. Naast een theoretische component bevatten de modules Cultuursociologie ook een belangrijke onderzoekscomponent; door middel van oefening en training worden vaardigheden geleerd die nodig zijn voor het zelfstandig verrichten van onderzoek en het rapporteren daarover. Een derde component is beleidsgericht; centraal staat hier de toepassing van wetenschappelijke kennis op praktijkproblemen. Deze drie componenten staan niet los van elkaar: telkens wordt aangegeven hoe theorieën door onderzoek getoetst kunnen worden, hoe onderzoek theorieën kan genereren en hoe beide vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor beleid. 5. Stadssociologie Steden zijn niet alleen centra van macht en rijkdom, kunst en cultuur, ondernemerschap en sociale ontplooiing, maar tevens brandhaarden van criminaliteit, armoede, uitbuiting, vervuiling en sociale strijd. In steden, met hun omvangrijke en heterogene bevolking, treft men de extremen van het menselijk gedrag aan op een betrekkelijk klein oppervlak. Het is niet toevallig dat de bestudering van stedelijke samenlevingen en stedelijke verschijnselen een van de oudste specialismen binnen de sociologie is. De stad vormt een uniek laboratorium voor sociaal onderzoek, waar kennis gemaakt kan worden met de zeer verschillende sociale werelden die zich dicht naast elkaar bevinden. In een stad worden vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende beroepen, klassen, inkomenscategorieën, huishoudingen, etnische groepen, nationaliteiten, culturen en subculturen met elkaar geconfronteerd. De stadssociologie is gericht op de aard en de achtergronden van deze confrontaties. De stedelijke openbaarheid is een centraal object van studie voor de Amsterdamse stadssociologie. Op welke manieren wordt daar gebruik van gemaakt? Hoe proberen bepaalde groeperingen deze openbare ruimte naar hun hand te zetten, of, om het in het jargon te zeggen, te privatiseren? Wat is de spanningsverhouding tussen de openbare sfeer en de privésfeer? In het verlengde hiervan ligt de belangstelling van de Amsterdamse stadssociologen voor de manier waarop mensen wonen in de stad en hoe de denkbeelden daarover in de loop der tijd veranderd zijn. Direct hiermee verbonden is de kwestie van de eigendomsverhoudingen: Wie bezit de (schaarse) grond in de stad en wie bezit de huizen? Hoe zijn de (machtige) woningcorporaties georganiseerd, wat is hun beleid en hoe hebben ze zich ontwikkeld in de loop der jaren? Hoe vergaat het degenen die geen onderdak hebben in het openbare gebied? Hoe slagen mensen erin zich op straat staande te houden? Steden zijn complexe en gelaagde samenlevingen en worden gekenmerkt door een sterke ruimtelijke differentiatie. De ene stadsbuurt heeft een ander karakter dan de andere eveneens een onderwerp waar stadssociologen zich mee bezighouden. Als gevolg van de heterogeniteit van de stedelijke bevolking ontwikkelen zich ook sociale enclaves' in steden. Hoe zit de wereld van straatrovers in elkaar, hoe die van de speculanten in onroerend goed? Welke betekenis wordt er aan de stedelijke morfologie gegeven door zwervers, drugsverslaafden of bankovervallers en welke door bewoners van chique buurten, beursspeculanten of bankdirecteuren? Zulke afzonderlijke studies worden tegen de achtergrond geplaatst van algemene stedelijke ontwikkelingen en verschillende soorten steden. Hoe is de industriële stad ontstaan uit de pre-industriële stad en wat zijn de kenmerken die de overgang markeren van de industriestad naar de global city? Vertegenwoordigers van de Amsterdamse stadssociologie hebben nauwe betrekkingen met vertegenwoordigers van allerlei plaatselijke instellingen (o.a. de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling) en werken samen met vertegenwoordigers van andere disciplines die zich op het gebied van het stadsonderzoek begeven. Het onderzoek van docenten is ondergebracht in de

13 Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR). De Amsterdamse stadssociologie kenmerkt zich door een historiserende benaderingswijze en een sterke belangstelling voor levensecht etnografisch onderzoek. Samen met Amsterdamse sociaal-geografen participeert de stadssociologie sinds 1990 in een langlopend onderwijsgebonden onderzoeksproject naar de veranderingen in Berlijn: Berlin im Umbruch. Sozialer und räumlicher Wandel. Het project is tot stand gekomen binnen het samenwerkingsverband tussen de afdelingen Sociologie en Sociale Geografie van de Universiteit van Amsterdam en de Humboldt-Universität in het voormalige Oost-Berlijn. Arbeidsmarkt Een afgestudeerd socioloog bezit gedegen onderzoeksvaardigheden, sociologische kennis en de capaciteit om zelfstandig complexe maatschappelijke problemen op een vernieuwende wijze in kaart te brengen en te verwoorden in (beleids-)adviezen en artikelen. Na afronding van de master Sociologie heeft de socioloog een scala aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De master Sociologie leidt studenten niet op tot een duidelijk afgebakend beroep. Het veelzijdige karakter van de opleiding, waarin de student zelf bepaalde accenten aanbrengt, wordt weerspiegeld in het scala van organisaties en functies waarin sociologen werken. Zo komen sociologen terecht bij de overheid (Rijk, provincie, gemeente, stadsdeelraad, universiteit) als beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker, maar ook bij woningcorporaties, sociale diensten, personeelsdiensten, etc. Verder zijn sociologen te vinden in de journalistiek, bij particuliere onderzoeksbureaus en in het onderwijs

14 MASTER SOCIOLOGIE Na afronding van het schakelprogramma Sociologie, mogen studenten starten aan de master Sociologie. De master Sociologie is een programma van 60 studiepunten. De master Sociologie bestaat uit de Nederlandstalige variant Algemene Sociologie en zes Engelstalige tracks, die vanaf studiejaar 2013/2014 alleen nog in voltijd te volgen zijn. Studenten met een afgerond schakelprogramma Sociologie, hebben direct toegang tot de Nederlandstalige variant Algemene Sociologie. Met aanvullende kennis en/of vakken, hebben premasterstudenten ook toegang tot de Engelstalige tracks. Houdt bij eventuele keuze voor één van de Engelstalige tracks rekening met het volgende: Studiejaar 2012/2013 worden onderstaande tracks aangeboden, het kan zijn dat in studiejaar 2013/2014 minder tracks worden aangeboden Indien u kiest voor een Engelstalige track, dient u de TOEFL- of de IETLS-test te behalen. Sommige Engelstalige tracks hebben toelatingseisen, waardoor u al bij de start van het schakelprogramma dient te kiezen voor een bepaalde basismodule. Heeft u interesse in één van de Engelstalige tracks, zoek dan van tevoren goed uit wat de toelatingseisen voor deze track zijn! Meer informatie over de master Sociologie (toelatingseisen tracks, taaltoetsen, programma etc.) kunt u vinden op de website van de Graduate School of Social Sciences: Ook kunt u contact opnemen met de studieadviseur van de master Sociologie, Mw. M.S. (Marieke) van Leeuwen, via Engelstalige tracks master Sociologie 1. Comparative Organisation and Labour Studies (COLS) The way that work is organised varies greatly around the world. Major and ongoing differences in work practices continue to occur between regions. The Master's programme in Comparative Organisation and Labour Studies takes a comparative approach to studying these differences. It covers economic, legal, psychological and sociological conceptions of employment relations between employers and employees, the organisation of work processes and the position of labour in the wider society. The programme also looks at the process of European integration and addresses issues of European economic and social policy-making and convergence in employment relations between countries 2. Social Problems and Social Policy The social problems plaguing today's urban centres require an integrative approach and collaboration between various parties, including social workers, care workers, the police, citizens' organisations and private business. Launching, developing, implementing, monitoring, evaluating and legitimating social policy and social projects are therefore important professional competencies these days. The problems and opportunities presented by urban settings demand an increasingly broad mix of academic and professional skills. The Master's programme in Social Policy and Social Work in Urban Areas is designed to equip tomorrow's leading social professionals, policy makers, researchers, public sector managers and advisers with the combination of insights and skills they will need

15 3. Cultural Sociology (CS) Cultural Sociology is a track of the Master's programme in Sociology. It deals with the study of culture both in the broad sense (lifestyles, mentalities, value orientations) and in the more specific sense of referring to cultural fields like the arts, popular music, and organized religion. Culture is approached sociologically as rooted in, emerging from and impacting on social (economic, political) relations and group processes. Moreover, culture is conceived in dynamic terms, and viewed in the context of social changes. The programme trains students in sociology, in particular cultural sociology, at a high academic level. The combination of empirical studies with theoretical reflection provides the intellectual tools and skills that students need to analyse and understand complex social and cultural issues. 4. Urban Sociology (US) Cities can be seen as birthplaces of social experiments and social change. They are characterized by a sizable and heterogeneous population, but also by the fact that social relations show higher levels of anonymity and that social problems and contrasts are more tangible than elsewhere. The spatial and social mobility of the urban population, the rise and fall of lifestyles and subcultures, and changing social relations between individuals and groups in urban settings become matters of serious political concern and so subjects of social scientific investigation. Cities are unique laboratories, a plethora of people, lifestyles and forms of human behaviour can be seen. Urban sociologists are interested, for instance, in how urbanites deal with public and private domains. They are also interested in how the fate of a diverse population is shaped by the institutional make-up of the city, and how they leave their mark on the urban environment. Urban Sociology is characterized by highly specific approaches, focusing on (qualitative) sociological-historical research and ethnography 5. Migration and Ethnic Studies (MES) The Master's programme in Migration and Ethnic Studies is a track of the Master's programme in Sociology. It deals with the different forms, causes and consequences of international migration. It gives particular attention to: the impact of globalization the regulation of international migration by authorities at different levels the responses of international migrants to the changing opportunity structure This programme addresses issues of immigrant incorporation, assimilation and diversity in various social fields, including the labour market, education, politics and religion. It discusses the issues confronting Amsterdam and the Netherlands following the murders of Pim Fortuyn and Theo van Gogh and the apparent rise of anti-immigrant sentiment and rigid assimilationist politics. The programme offers students an interdisciplinary approach to major contemporary concerns regarding migration, using the perspectives from a variety of scientific disciplines. The combination of empirical studies with theoretical reflection provides the intellectual tools and skills that students need to better analyse and deal with the complexities of migration in today's world. 6. Gender, Sexuality and Society (GSS) The programme Gender, Sexuality and Society is a track of the Master's programme in Sociology. Gender and Sexuality and Society are devoted to enhancing our understanding of the

16 differences between certain groups of women and certain groups of men as well as between women and men in an era of globalisation and transnational migration. A range of distinctions among and between women and men are grounded in ethnic and religious identities, age categories, class, sexual orientation and access to political power. These distinctions result in different experiences and entitlements in civil society and citizenship. In this programme, structurally embedded norms concerning gender relations and sexual behaviour are addressed systematically, together with other analytical variables such as class, ethnicity, religion, age and political ideology. The MSc in Gender, Sexuality and Society offers students an interdisciplinary approach to some of the main concerns of our time. The Master's programme in Gender, Sexuality and Society benefits from its location both in the city of Amsterdam and at the UvA, a major centre for social science research. Amsterdam is notorious for its red light district, but the visibility of sex work in the city is just one of the many complex issues relating to gender and sexuality that get played out in the Netherlands' biggest urban centre

17 VOORBEREIDING OP HET SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Er is geen bepaald vakkenpakket vereist als je start aan het schakelprogramma Sociologie, wel is een aantal (middelbare school)vakken gewenst. Het betreft de vakken Engels (omdat ongeveer de helft van de literatuur die men tijdens de opleiding moet bestuderen Engelstalig is), wiskunde (omdat er in de opleiding Sociologie veel onderzoeksvakken zitten waarin statistiek een grote rol speelt) en geschiedenis (omdat gebeurtenissen die bij het vak geschiedenis aan de orde komen doorgaans sociologisch van aard zijn en dit een goede basis geeft om maatschappelijke ontwikkelingen in de plaatsen). Mocht u op het gebied van een of meer van de bovenstaande vakken weinig vooropleiding hebben genoten, dan kunt u zich als volgt voorbereiden op het schakelprogramma: Engels Lezen: Voor Engels wordt geadviseerd boeken en artikelen in de Engelse taal te lezen en stukken te vertalen. Hierbij is een ruim scala van keuzemogelijkheden voorhanden. Te denken valt aan het volgende: het lezen en vertalen van artikelen die u interesseren uit bladen als de "International Literary Supplement", de "New York Review of Books", de "Times Literary Supplement" en de "London Review of Books"; het lezen van boeken en artikelen van schrijvers als de politieke essayist Noam Chomsky, de romancier en essayist George Orwell, de filosoof Bertrand Russell en de historicus E.J. Hobsbawm. Geschiedenis Lezen: Module 13 (p. 320 t/m 353) uit "Memo, Geschiedenis voor de Tweede Fase, Basisboek VWO" (editie 1999), ISBN: , (alleen nog gebruikte exemplaren, prijs gebruikt exemplaar ± 42,-), of "Memo, Geschiedenis voor de Tweede Fase, Basisboek VWO" (editie 2003), ISBN: (nieuwprijs: ± 60,-); zie Wiskunde Lezen: W.F. van Raaij, 1991, Geprogrammeerde Instructie Moderne Wiskunde, 3 e druk, Overberg: Educatieve Uitgeverij Delta Press, ISBN: , prijs ± 32,- (prijs gebruikt exemplaar ± 22,-) NIET BESTUDEREN: paragraaf 4.2, paragraaf 6.4, paragraaf 8.4, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, paragraaf 14.2 t/m 14.5, paragraaf 15.3, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17. Het boek van Van Raaij is duidelijk en overzichtelijk en is speciaal geschreven voor studenten met weinig wiskunde in hun vooropleiding die sociologie of psychologie willen gaan studeren. Bij het boek wordt een oefenboek met vragen geleverd. Het boek is niet meer leverbaar in de meeste boekhandels, maar wel verkrijgbaar bij Van Dijk Studieboeken; zie Dr Stat Binnen de Sociale en andere wetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van statistische methoden en technieken voor het doen van wetenschappelijke uitspraken gebaseerd op steekproefgegevens. Het verwerven van statistische kennis is voor veel studenten een struikelblok. Tot op heden ontbrak het aan goede interactieve programma's om zelfstandig, of in

18 combinatie met klassikaal onderwijs, kennis en inzicht te verwerven in de statistiek. Het recent ontwikkelde programma DrStat biedt die mogelijkheid. In de vorm van 24 zelfstandig te doorlopen interactieve modules, met adequate feed-back en oefenvragen, en eigentijds grafisch vormgegeven, wordt inzicht verschaft in de basisprincipes van de beschrijvende en inferentiële statistiek. Sinds kort is er naast de Nederlandse versie nu ook een Engelse versie beschikbaar. Beide versies zijn te vinden op Via deze site kunnen studenten en andere geïnteresseerden een account kopen met behulp van een creditcard of via paypal. Een account kan voor 6,50 worden aangeschaft en blijft twee jaar geldig. De eerste module kan gratis worden bekeken, zodat een indruk van het programma kan worden verkregen. Het is belangrijk in een vroeg stadium te beginnen met bijlessen (bijvoorbeeld 4 weken na aanvang van de cursus, indien duidelijk wordt dat het vak moeilijk gevonden wordt). Bij een te late start is de slagingskans kleiner. Specialisatie Voorts kunt u in voorbereiding op het schakelprogramma een of meer boeken van de literatuur van de basismodule van de specialisatie die u in het eerste semester gaat volgen, bestuderen. Vanaf juni 2012 kunt u via > zoek opleiding > schakelprogramma s > [invullen] sociologie, de studiegids inzien waarin (een deel van) de literatuur per module vermeld staat. Hetzelfde geldt uiteraard voor de studenten die de master Sociologie gaan volgen, zij kunnen voorafgaand aan de studie een start maken met de literatuur van de specialisatiemodules in de master

19 AANMELDINGSPROCEDURE EN NADERE INFORMATIE U meldt zich aan voor het schakelprogramma Sociologie middels het aanmeldformulier uit deze gids. Binnen vier weken na ontvangst van de formulieren krijgt u schriftelijk bericht van uw toelating of afwijzing. Alleen volledig ingevulde formulieren voorzien van alle bijlagen (diploma, cijferlijst, motivatie en kopie id-bewijs) worden in behandeling genomen. De deadline voor aanmelding voor het schakelprogramma Sociologie is 15 juni Let op: aanmeldformulieren die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Degenen die zich tijdig aangemeld hebben en worden toegelaten tot het schakelprogramma, ontvangen in de zomer nader bericht over de betaling, (vak)inschrijving, de introductiedag en (de start van) het onderwijs. De introductiedag van het schakelprogramma Sociologie vindt eind augustus plaats. Het academisch jaar start op maandag 3 september College Sociale Wetenschappen en Graduate School of Social Sciences, opleiding Sociologie Bushuis, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam Onderwijsbalie Bushuis Onze onderwijsbalie in het Bushuis verstrekt informatie over de roosters, de inhoud van de modules, de inschrijving voor modules en tentamens, de aanwezigheid en spreekuren van docenten. Tevens kunnen studenten via de onderwijsbalie afspraken maken met de studieadviseur Sociologie. Openingstijden: maandag t/m vrijdag uur, tel (bachelor- en premasterstudenten) of (masterstudenten) Onderwijssecretariaat Sociologie Bij het onderwijssecretariaat kunt u terecht voor vragen over de administratieve organisatie van de opleiding. Medewerkers bachelor en premaster: Mw. M.P. (Marlis) Schmitz en Dhr. drs. J. (Jurian) Glas Spreekuur: maandag t/m donderdag uur, kamer F1.11C, tel Medewerker master: Mw. I. (Iris) Vuurmans Studieadviseur bachelor en premaster Sociologie Mw. drs. A.E.K. (Aira) Bagmeijer Afsprakenspreekuur: dinsdag uur Telefonisch spreekuur: woensdag uur Inloopspreekuur woensdag uur U kunt een afspraak maken via de onderwijsbalie : Studieadviseur master Sociologie Mw. drs. M.S. (Marieke) van Leeuwen Afsprakenspreekuur : woensdag uur

20 U kunt een afspraak maken via de onderwijsbalie : Opleidingscoördinator Sociologie Mw. drs. M.H. van der Ham Service- en Informatiecentrum UvA Algemene informatie over studeren en de randvoorwaarden zoals inschrijving, collegegeld en studiefinanciering wordt gegeven door het Service-& Informatiecentrum van de Universiteit van Amsterdam, Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA Amsterdam, telefoon , maandag t/m vrijdag uur. Websites Studiegids: Mededelingensite premaster en master Sociologie: College Sociale Wetenschappen: Graduate School of Social Sciences:

21 AANMELDING SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE 2012/2013 PERSOONSGEGEVENS Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam man / vrouw * Huisadres Postcode en plaats Telefoon privé Telefoon werk adres Geboortedatum Geboorteplaats Stond u eerder bij de UvA ingeschreven? nee ja, studentnummer: Geef aan welke specialisatie u zou willen volgen in het schakelprogramma Sociologie (meer dan 1 antwoord mogelijk) Opleiding SPECIALISATIE SOCIOLOGIE Arbeid, Organisatie & Instituties Burgerschap, Zorg & Beleid Onderwijs, Stratificatie & Levenslopen Cultuursociologie Stadssociologie VOOROPLEIDING Type opleiding hbo-bachelor / hbo-master / doctoraal / w.o.-bachelor / w.o.-master Instelling (naam en plaats) (te verwachten) datum afronding eventuele overige relevante diploma s

22 ONDERTEKENING Plaats Datum Handtekening

23 U dient bij dit formulier de volgende bescheiden te voegen: kopieën van uw diploma( s) zoals vermeld onder VOOROPLEIDING, inclusief cijferlijst(en). Wanneer u uw diploma nog niet ontvangen heeft, dient u in elk geval een recente cijferlijst mee te sturen van uw opleiding, een overzicht van de nog te behalen modules en een kopie van uw propedeusediploma. Wanneer u al wel aan de verplichtingen van uw opleiding heeft voldaan maar het diploma zelf pas later ontvangt, dan dient u een verklaring van uw hboinstelling/universiteit bij te voegen, waarin vermeld wordt dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan en wat de datum is waarop u het diploma daadwerkelijk zult ontvangen. Let op: houd er bij het verkrijgen van dit soort verklaringen rekening mee dat veel hbo-instellingen een zomersluiting kennen. Motivatiebrief voor deelname aan het schakelprogramma en de master Sociologie (maximaal 1 a4) kopie van paspoort/identiteitskaart recente pasfoto U wordt verzocht dit formulier ingevuld en voorzien van bovenstaande stukken te retourneren aan: College Sociale Wetenschappen t.a.v. Onderwijssecretariaat Sociologie, kamer F1.11C Kloveniersburgwal CX Amsterdam Wij verzoeken u om, zodra u besloten heeft het schakelprogramma Sociologie te gaan volgen, dit deel van de aanmelding zo snel mogelijk in orde te brengen. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging dat uw aanmelding in goede orde is ontvangen. Binnen vier weken krijgt u vervolgens bericht of u op basis van uw vooropleiding kunt worden toegelaten tot de premaster danwel master Sociologie. Als u wordt toegelaten, ontvangt u tevens uitleg over de verdere inschrijvingsprocedure aan de Universiteit van Amsterdam. In de zomer ontvangt u vervolgens een introductiepakket met daarin o.a. informatie over de introductiedag Sociologie eind augustus Let op: De uiterste inleverdatum van dit formulier is 15 juni Aanmeldingsformulieren die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Door het aanmeldformulier en bijlagen in te leveren, bent u nog niet ingeschreven voor het schakelprogramma Sociologie. Nadat uw aanmelding is beoordeeld door de examencommissie Sociologie en u bent toegelaten tot het schakelprogramma, krijgt u meer informatie over hoe u zich definitief kunt aanmelden en inschrijven voor het schakelprogramma Sociologie. Heeft u nog vragen over het schakelprogramma en/of de inschrijfprocedure? Neem dan contact op met de studieadviseur Sociologie, via

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Versie november 2015 De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Versie december 2014-1 - De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie, Bushuis Kloveniersburgwal 48 1012 CX Amsterdam Versie februari 2014-1

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

SCHAKELPROGRAMMA POLITICOLOGIE

SCHAKELPROGRAMMA POLITICOLOGIE SCHAKELPROGRAMMA POLITICOLOGIE Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen/Graduate School of Social Sciences Opleiding Politicologie Bushuis, Kloveniersburgwal 48

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden versie: februari 2008 International students are referred to the form that can be downloaded from www.mastersinleiden.nl Voor wie is dit formulier?

Nadere informatie

Verzoek tot toelating

Verzoek tot toelating Verzoek tot toelating Masteropleidingen Universiteit Leiden Versie: april 2010 Students with non-dutch nationality or a non-dutch diploma can apply online on www.mastersinleiden.nl or use the English form

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Aanvraag tot toelating tot pre-master Psychologie 2015-2016 Faculteit der Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie

Nadere informatie

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN

Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw. A.I. Emmen Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS GRONINGEN Aanvraag tot toelating tot Master Opleiding Psychologie 2015-2016 (voor studenten met een bachelor Psychologie Nederlandse Universiteit, niet bestemd voor studenten van de RUG) Deze formulieren s.v.p.

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

(niet voor studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevolgd)

(niet voor studenten die een bacheloropleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen hebben gevolgd) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakeltraject 7. Van schakeltraject naar Masteropleiding 8. Het totale traject in schema 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakeltraject 7 Van schakeltraject naar Masteropleiding 8 Het totale traject in schema 9 Studeren in deeltijd 10 INLEIDING Het departement Pedagogische

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: De werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 VIER VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

PREMASTER EN MASTER SOCIOLOGIE

PREMASTER EN MASTER SOCIOLOGIE voorlichtingsbrochure PREMASTER EN MASTER SOCIOLOGIE voor hbo- en w.o.-afgestudeerden Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen/Graduate School of Social Sciences

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING EEN NIEUWE MASTERRICHTING DIE IEDEREEN AANGAAT 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN ZORGVERNIEUWING > Een unieke combinatie van algemene

Nadere informatie

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie)

Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Aanvraag tot voorwaardelijke toelating tot Master Opleiding Psychologie (schakelprogramma Psychologie) Deze formulieren s.v.p. opsturen naar: Toelatingscommissie Psychologie t.a.v. mw A.I. Emmen Grote

Nadere informatie

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016 Let op: Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2015-2016 op grond van een verwant universitair bachelor- of masterdiploma Lees voor het invullen de toelichting van het formulier op pagina

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Olga Boekhoorn MSc Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9-mrt-15 1 Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9 maart 2015 9-mrt-15 2 Inhoud De studie: algemeen Pre-master modules De toelating: wanneer en hoe Opbouw Masteropleiding Studielast

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 6. Het Pre-masterprogramma 7. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 6 Het Pre-masterprogramma 7 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis

Premasterprogramma Psychologie 4 november Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis Premasterprogramma Psychologie 4 november 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Evelien Nienhuis huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANSIATIES 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES > Combinatie van algemene bestuurskundige kennis

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN

BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN BESTUURSKUNDE DYNAMIEK VAN BESTUREN WAT IS BESTUURSKUNDE? Centraal object van studie: de werking en inrichting van het openbaar bestuur in relatie tot zijn omgeving 2 MASTERDAG 2014 DRIE VARIANTEN > Dynamiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Welkom Premasterstudenten & studenten Academische Route van 2015! Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Welkom Premasterstudenten & studenten Academische Route van 2015! Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Welkom Premasterstudenten & studenten Academische Route van 2015! Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Programma 19.00 uur: Openingswoord Annemarie Zand Scholten 19.15 uur: Algemene informatie

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer

Aanmelding & toelating. Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Aanmelding & toelating Nhu Ngan Trang MSc Admissions Officer Op de agenda Toelatingsvoorwaarden master Directe toelating of schakelprogramma Hoe zit het met mijn toelating? Alle informatie vind je ook

Nadere informatie

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2014-2015

Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2014-2015 Let op: Aanvraag toelating tot de masteropleiding Psychologie 2014-2015 op grond van een verwant universitair bachelor- of masterdiploma Lees voor het invullen de toelichting van het formulier op pagina

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan de UvA Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Communicatiewetenschap (verkorte) bachelor Studieadviseur-collegecw@uva.nl Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink

Premasterprogramma Psychologie 10 november Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink Premasterprogramma Psychologie 10 november 2017 Jan van Rooij Eva Bezemer Heleen Oostebrink huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 13.00 uur - vragen: 13.30 14.15 uur (centrale hal) - zaal

Nadere informatie

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016

Bachelorscriptie bijeenkomst. Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Bachelorscriptie bijeenkomst Sociale Geografie & Planologie 07/06/2016 Welkom Jeroen van Pelt Studieadviseur Masters SGPL Coördinator Scriptie Bachelor SGPL studieadviseur-sgpl@uva.nl 2 Inhoud bijeenkomst

Nadere informatie

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN

OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN OPLEIDINGSSPECIFIEKE EISEN AAN DE VOLGORDE VAN DE CURSUSSEN NB. Voor de volledige pre-masterprogramma s, zie OER Master Opleidingsspecifiek Pre-master Business Administration Max. 30 EC uit het pre-masterprogramma

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2017 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2016 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014

Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Premasterprogramma Psychologie 10 oktober 2014 Jan van Rooij Michelle van Kessel Judith de Vries huishoudelijke mededelingen voorlichting duurt tot 12.00 uur 12.15 in deze zaal: How to plan your master

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 De ILO leidt op voor eerstegraads leraar in 23 verschillende vakken. Je kunt voor de meeste opleidingen zowel in augustus als in februari beginnen. Voor Arabisch, Hebreeuws,

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Schakelprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen s Pedagogiek en Onderwijskunde Masterdag 4 november 2013 U bent van harte welkom! Prof. dr. Mark Rutgers Graduate School director SW Doel en Resultaat Studieresultaten

Nadere informatie

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2)

semester Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Europees economisch recht (7) Ethiek voor juristen (2) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2017 2018 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2017 2018 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN

MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN MAAK KENNIS MET CRIMINOLOGIE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID PROF.DR.MR. WIM HUISMAN LIQUIDATIE NIJMAN Waarom liquidaties? Vechtsport & georganiseerde misdaad Criminele inlichtingen Forenisische opsporing

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Drs. Hester Morssink Studieadviseur (verkorte) bachelor Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016

Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Premasterprogramma s Pedagogiek en Onderwijskunde Masteravond 16 februari 2016 Programma Welkomstwoord Wat is een premaster? Programma Inschrijven Ervaringen van premasterstudenten Masteravond 16 februari

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Aanvraag Volledige Vrijstelling

Aanvraag Volledige Vrijstelling I N F O W I J Z E R 2015 (februari-instroom 2015 en instroom 2015-2016) 21 + -toelatingsexamen/21 + -toelatingsonderzoek Aanvraag Volledige Vrijstelling Studentenzaken Hogeschool van Amsterdam december

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek

Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek Reglement in- en uitschrijving Universiteit voor Humanistiek 1 Inhoud 1. Bepalingen... 3 2. Vooropleidingseisen... 3 2.1. Vooropleidingseisen Bachelor Humanistiek... 3 2.2. Vooropleidingseisen premaster

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie