JAARVERLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2012"

Transcriptie

1 JAARVERLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2012 Inhoud 1. Vergaderdata 2. Samenstelling bestuur 3. Rooster aftredende bestuursleden 4. Voortgangsverslag en productie bijzonder hoogleraar 5. Voortgang herbenoeming bijzonder hoogleraar 6. MKS prijs MKS lezing MKS archief 9. MKS website 10. Biografie Marie Kamphuis 11. Toekomst Marie Kamphuis Stichting 1. Vergaderdata Het bestuur heeft in 2012 viermaal vergaderd: op 15 maart, 6 juni, 13 september en 12 december. 2. Samenstelling bestuur MKS Het bestuur was in 2012 als volgt samengesteld: Rik Bovenberg, voorzitter; Lou Jagt, secretaris; Harry Hens, penningmeester; Berteke Waaldijk en Anoushka Boet (beheer MKS archief); Arjan Doolaar (beheer MKS website); Lisbeth Verharen (lector HBO); Rien Vlam (vertegenwoordiger NVMW); Marlies van der Linden. Hans van Ewijk, bijzonder hoogleraar, woonde als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Henny Dhondt beëindigde de ondersteuningswerkzaamheden van het bestuur. Haar taak werd overgenomen door Doreen Olario. 3. Rooster van aftreden bestuur MKS Overeenkomstig de statuten van 4 oktober 1988: worden bestuursleden voor vier benoemd maar zijn direct herbenoembaar bestaat het bestuur uit een oneven aantal van te minste drie en ten hoogste elf leden dienen tenminste twee bestuursleden van beroep maatschappelijk werker te zijn is één bestuursplaats gebonden aan het hebben van een functie binnen het Hoger Beroepsonderwijs ten behoeve van het maatschappelijk werk kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester 1

2 Naam Benoemd Aftredend en herbenoembaar Harry Hens Marlies van der Linden Berteke Waaldijk Rik Bovenberg Lou Jagt Lisbeth Verharen Rien Vlam Arjan Doolaar Anoushka Boet De aanstelling van Hans van Ewijk als bijzonder hoogleraar loopt van 1 oktober 2009 tot oktober Voortgangsverslag en productie bijzonder hoogleraar In zijn voortgangsverslag geeft Hans van Ewijk weer wat zijn professionele activiteiten zijn geweest in het jaar In het verslag zijn vermeld: hoofdfuncties, nevenfuncties (internationaal en nationaal), promotiebegeleiding als eerste promotor en als tweede promotor, publicaties zowel nationaal als internationaal, gastcolleges,zowel nationaal als internationaal, scientific courses, lopende onderzoeken, interviews, leescommissies en accreditaties. Het volledige verslag is aan dit MKS jaarverslag toegevoegd. 5. Voortgang herbenoeming bijzonder hoogleraar Prof.dr.Hans van Ewijk is bij de Universiteit voor Humanistiek aangesteld als buitengewoon hoogleraar voor de periode Halverwege deze periode wordt hij 65 jaar. Om een dienstverband voort te zetten na het bereiken van deze leeftijd is een specifieke procedure nodig. Aan de voorwaarden voor herbenoeming heeft Hans van Ewijk voldaan. 6. MKS prijs 2012 Inzendingen: 1.Chronische desorganisatie, een typologie, ingediend door H. Koetsveld, docent aan de Hogeschool Rotterdam, namens studente Georgette Stahlkecker, adres 2.Online maatschappelijk werk, Kwadraad, Boelekade 1, 2806AS Gouda 3.Van Gisteren-Vandaag-Morgen, naar NU, Materieel Juridische dienstverlening, Johanna Westerdijkplein 109, Den Haag, 2521EN, telef

3 4.De kracht van fotografie in een beeldcultuur, Nelleke Stark, studente SPH Christelijke Hogeschool Ede, Lange Voren 36, Barneveld, 3773AR. telef Stel dat het waar is. Viki's view. Anke Nicolasen, Marconilaan 4c, Eindhoven, 5621AA. telef Het overwinnen van het stigma op dementie. Ingrid Peschier, Noordwijk, Anemoonstraat 27, Noordwijk, 2201CN. telef Time out. Project smartphone bij huiselijk geweld. Lumens groep Eindhoven, Postbus 2077, Eindhoven, 5600CB. Maria Spijkers, De jury bestaat uit: Roelof Hortulanus (voorzitter), Lies Schilder (directeur NVMW) en Jan-Kees Meyboom (stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven, winnaar 2011). De prijsuitreiking zal plaats vinden op 10 april 2013, aanvang bij Movisie in Utrecht. 7. MKS lezing 2013 Lies Schilder, directeur van de NVMW, gepromoveerd op 17 januari 2013, heeft zich bereid verklaard de MKS lezing 2013 te houden. Met de Hogeschool Groningen is overleg gaande of de lezing kan samenvallen met het 75 jarig bestaan van deze hogeschool. De lezing zal in dat geval in Groningen plaatsvinden. 8. MKS archief Liesbeth Simpelaar beheert het MKS archief. Zij heeft samen met Anoushka Boet een nieuwe folder over de MKS ontworpen die in digitale versie op onze website wordt gezet. Liesbeth heeft een inventarislijst gemaakt die aan de bestuursleden zal worden toegezonden. Deze lijst zal ook op de website worden geplaatst zodat bezoekers kunnen nagaan wat er in het archief aanwezig is. Het is onzeker of het MKS archief in het gebouw van de NVMW ondergebracht kan blijven. 9. MKS website Vanaf no. 1 van 2012 worden de beste items van de rubriek Uitgelicht van de website ook gepubliceerd in het vakblad Maatwerk van de NVMW. Sinds maart 2012 is er een LinkedIn pagina om geïnteresseerden goed te informeren over de MKS. Deze pagina is verbonden aan de website. De pagina over de MKS prijs is uitgebreid met meer informatie en foto's en er is een nieuwe online brochure over de MKS verschenen. 3

4 10. Biografie Marie Kamphuis Eefje van Batenburg schrijft een biografie over Marie Kamphuis. Harry Hens heeft vanaf april 2012 meegelezen. Het materiaal behoeft redactie maar is zeker de moeite waard. Over publicatie is gesproken met uitgever SWP. Vraag aan de MKS is of wij eventueel kunnen bijdragen in de kosten. Het bestuur gaat in principe akkoord. 11. Toekomst Marie Kamphuis Stichting In 2012 is het bestuur de interne gedachtewisseling begonnen over de toekomstige activiteiten van de MKS. De leerstoel, de prijs, de lezing en het archief waren de afgelopen jaren vaste ingrediënten. Het aflopen van de huidige termijnen van de leerstoel en van de hoogleraar maakt het extra zinvol met de UVH het gesprek aan te gaan over de continuering van de leerstoel. Dit mede in relatie tot het afnemen van de financiële slagkracht van de MKS. Rik Bovenberg en Hans van Ewijk zullen hierover met de rector van de UVH in gesprek gaan. Teteringen, 7 maart 2013 Lou Jagt, secretaris MKS Bijlage: Productie Hans van Ewijk 4

5 Bijlage 1 Productie Hans van Ewijk, m Functies Bijzonder hoogleraar Grondslagen maatschappelijk werk, Universiteit voor Humanistiek. Lector Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling, Hogeschool Utrecht. (tot ) Gasthoogleraar International Social Policy and Social Work, Tartu Universiteit (Estland). Nevenfuncties Internationaal Editorial Board, International Social Work Editorial Board Studies in Comparative Social- Pedagogy-International Social Work-Social Policy, Bremen: Europäischer Hochschul Verlag Advisory Editorial Board, Social Work Chronicle Voorzitter accreditatie Bachelors Social Work, Vlaanderen Nationaal Voorzitter Paritaire commissie CALIBRIS. vanaf 2006 Lid Wetenschappelijke Advies Raad NVMW vanaf 2010 Lid Adviesraad Masters Social Work, HANZE Hogeschool vanaf 2010 Lid Adviesraad Sociaal Medische Zaken UWV vanaf 2011 Voorzitter Adviesraad Kenniscentrum HAN vanaf 2011 Voorzitter redactie raad Maatwerk vanaf 2011 Lid adviesraad kenniscentrum Inholland vanaf 2011 Lid klankbordgroep integrale gebiedsteams,stichting Welzijn Amersfoort vanaf 2011 Promotiebegeleiding Eerste promotor 5

6 Hilda van Spijker Linda van der Zwaan Peter Hendriks Marianne Banning Mul Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Joos Meesters Jaap van der Meijden Willem Melief Marieke van Vels Desiree Klumpenaar Auke Meijer Angela Phaff Valters Dolacis Identificatie van coping strategieën, sociale steun en psychosociale hulp bij presymptomatisch DNA-onderzoek Kansen en kantelen: een onderzoek naar vraagverheldering binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Maatschappelijk Werk door de ogen van Turkse en Marokkaanse professionals Expliciteren van waarden in de begeleidingskunde Sociaal werk in de wijk: opbouwwerk Sociaal werk in de wijk: maatschappelijk werk Opgroeien en opvoeden in de publieke ruimte Relationele ethiek Effecten van hulp Verbetering participatie van mensen met een niet aangeboren hersenletsel Toeleiding van langdurig werklozen Opgroeien in armoede Kwaliteit van beoordelen Social economy in Latvia Tartu Universiteit Tweede promotor Vincent de Waal Stijn Bollinger Maaike de Boois Nora Eleanora Fons Klaase Coby Nell Yvonne van Gilse Innovaties in wijkgericht werken. Ervaren wijkprofessionals en de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling.(uvh) Charitable Choice and the Salvation Army (vu) Onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse andragologie (uva) De ouderwordende mens, recht op een plaats in de middagzon op Aruba (uvh) Normatieve professionaliteit van het maatschappelijk werk (uvh) Besturen van professionals (uvh) Betekenisvol leven in de zorg (uvh) 6

7 Airi Mittendorff Reeli Sirotkina Bea Robaeys Sotsiaaltöö konstrueerimine sotsiaalala professionaalide narratiivides. Tallinn Universiteit Social work in elderly care in Estonia (Helsinki University) Divers sensitief en empowerend sociaal werk met mensen in armoede (Universiteit van Antwerpen) Publicaties Ewijk, H. van, Eijken, J., Staatsen, H. (eds) (2012). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy. XXI. Bremen: EHV Ewijk, H. van. (2012). Social work in socially sensitive times. In: Ewijk, H. van, J. van Eijken and H. Staatsen (eds.). ). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy. XXI. Bremen: EVH. pp Ewijk, H. van, Concertation in the social zone (2012). In: Ewijk, H. van, J. van Eijken and H. Staatsen (eds.). ). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy. XXI. Bremen: EVH, pp Ewijk, H. van (2012). The need for professional friendship in a complex society. In: R. Clarijs&Th. Malmberg (eds): The quiet revolution. Aggrandising people power by Family Group Conferences. Amsterdam: SWP. pp Ewijk, H. van, Spierings, F., Wijnen, R. (2012). Basisboek sociaal werk. Activeren en verbinden. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. (geheel herziene 2 e druk). Ewijk, H. van (2012). Sociaal werk in internationaal perspectief. In: A. Sprinkhuizen, M. Scholte (eds). De sociale kwestie hervat. De Wmo en sociaal werk in transitie. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. Ewijk, H. van (2012). Nieuwe noden in de sociale hulpverlening. In: J. Mostinkx, F. Deven. Welzijn en zorg in Vlaanderen, Mechelen: Wolters Kluwer. pp Ewijk, H. van (2012). Professioneel handelen bij toenemende complexiteit. In: H. Jumelet en J. Wening (red). Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. SWP/RMO: pp Ewijk, H. van (2012). Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving. Gerōn. (14) Ewijk, H. van (2012). Samenleven doe je niet alleen. Afscheidsrede HU. Ewijk, H. van (2012). Op zoek naar professionele vriendschap. Jeugdbeleid.6.1.pp Ewijk, H. van, Vet, S. (2012). Casemanager van sociale zekerheid en zorg. Sociaal Bestek

8 Eijken, J. van, Ewijk, H. van, Staatsen, H. (red) (2012). Samenleven is geen privé zaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Boom/Lemma: Den Haag. Ewijk, H. van (2012). Samenspel in de sociale zone. In: Eijken, J. van, Ewijk, H. van, Staatsen, H. (red) (2012). Samenleven is geen privé zaak. Sociaal werk en actief burgerschap. pp Boom/Lemma: Den Haag. Interviews Allround professional maakt hulpverlening effectiever, Sprank, 02/2012, pp Sociaal werk biedt geen oplossingen. Die zijn er niet. TSS, p Haas, Leon de (2012. )Begeleiding van zelfwerkzaamheid in de sociale context. Hans van Ewijk over maatschappelijk werk en filosofie. Filosofie.22.(5).pp Lezingen Het nieuwe speelveld van het maatschappelijk werk. Maatschappelijke dienstverlening Vlaardingen Voorzitter debat Nieuwjaarsbijeenkomst NVMW, Utrecht Maatschappelijk werk als basis. Zorggroep Steenwijkerland. Scheerwolde Welzijnswerk: basis voor lokaal sociaal beleid. Solidez, Wageningen Nabije professionals. NSPOH, Zwolle (jeugdgezondheidszorg) Positioneren, profileren en verbinden. Soep en Kennis, Hanze Hogeschool Ruim baan voor burger en basisprofessional. Noordelijke conferentie. BOJD Nieuwe noden in de sociale hulpverlening. Familieconferenties. Eigen kracht versterken. De Factory, Brussel Vooruitblikken op de wmo. Gemeente Amersfoort Samenleven doe je niet alleen. Hogeschool Utrecht Samenleven is geen privé zaak, Conferentie Tussen de linies. Enschede Jeugdzorg in nieuw perspectief. Expertmeeting Mo-groep en Jeugdzorg. Nieuwspoort, Den Haag Sociaal werk over de grenzen. Internationale week Sociaal Werk, Hogeschool Rotterdam Het nieuwe speelveld. Interne conferentie HAN, Nijmegen Sociaal werk en de nieuwe sociale kwestie. Conferentie REIS, Spectrum, Ede Living in a socially sensitive society. International Humanistic Conference, Utrecht Sociaal werkers in een sociaal gevoelige tijd. Expertmeeting arbeidsvoorwaarden sociaal werker. Mo-groep. Utrecht Van een plaats gevende naar een plaats zoekende samenleving. Interne conferentie Welzijnswerk Hoogeveen Klaar voor het nieuwe werken? Interne conferentie Sensire. Varseveld ,2012 Heroriëntatie jeugdzorg. Heidag Rvt, Bestuur en Management Spirit, Wijk aan Zee Burgerdialoog sociale infrastructuur. Gespreksleider. Gemeente Almere Interactieve lezing. Studiedag CHE, Ede Positioning and profiling social work in complex societies. Tartu University, Summerschool Nordic and Baltic Doctorate Network Social work. Tartu Positonering van de sociaal werker. Summerschool Wijkaanpak Orjanjefonds / Movisie, Doorn. 8

9 Positonering van de sociaal werker. Summerschool Jongeren- en kinderwerk Orjanjefonds / Movisie, Doorn Zin in nieuw welzijn? Conferentie Buurtcoaches, Gemeente Doetinchem Een nieuwe waan? Conferentie MD-Veluwe, Harderwijk Alles wordt anders. Conferentie CJG-gemeente Enschede Een nabije professional. Masterclass Jeugdgezondheidsartsen Nieuw lokaal samenspel tussen gemeenten, instellingen, vrijwilligers, burgers en de nieuwe sociaal werker als krachtige verbinder. Het Welzijnsdebat. Ede Nieuwe perspectieven op welzijnswerk. Conferentie Verdiwel. Amersfoort Meer welzijn, minder zorg. Positionering maatschappelijk werk. Mee- Noord.Zuid-Holland, Den Haag Herkenning van professionaliteit. NVMW jaarcongres. Ijsselstein Van therapeutiseren naar socialiseren. Zon-MW, Inholland, expertmeeting. Utrecht Sociaal werk in tijden van bezuiniging en verharding. Master social work. Universiteit van Antwerpen Reducing complexity, Involving citizens. New opportunities or new restrictions? Social Innovation and providers of social services in Europe. European working conference. Observatory for sociopolitical developments in Europe and Federal Ministry of Social Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Berlin. Gastcolleges Internationaal sociaal beleid en sociaal work. Master Social Work Han Het nieuwe speelveld. Vernieuwing van lokaal sociaal beleid. Master Social Work. HvA Het nieuwe speelveld. Vernieuwing van lokaal sociaal beleid. Master Social Work, Han Scientific courses Mastercourse International social policy and social work, Tartu University (18 lectures) Doctorate course, Inter-normative Professionalisation, Tartu and Tallinn University (12 lectures) 2011/2012 Cursus voorbereiden onderzoeksvoorstel voor promovendi. Christelijke Hogeschool Ede Social work: global trends and local challenges. Summerschool Nordic Baltic Doctoral Network Social work Social work research. Doctorate meeting. Tallinn University. Lopende onderzoeken Normatieve professionalisering Model voor beoordeling niveau bachelor Social work. Hobeon. 9

10 Leescommissies, visitaties en reviews. Leescommissie Erik van de Luytgaarde, Universiteit van Utrecht Leescommissie Lies Schilder, Universiteit voor Humanistiek Leescommissie Martijn van Lanen, Universiteit van Tilburg Leescommissie Marja Jager-Vreugdenhil, Universiteit van Amsterdam Reviewer en defence, proefschrift Andriy Yuryev. Dimension-specific impact of social exclusion on suicide mortality, Tallinn University, Visitatie bachelors Sociaal Werk, Vlaanderen (eindrapport) Visitatie bachelor Social Work, Hogeschool Zuyd Visitatie bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening, Inholland (Rotterdam en Den Haag) Visitatie master Social Work, Hogeschool van Amsterdam Visitatie cmv en mwd, Hogeschool Den Haag 10

PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2013 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN

PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2013 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN PRODUCTIEOVERZICHT 2003-2013 LECTORAAT PARTICIPATIE ZORG EN ONDERSTEUNING LECTOR: PZO / JEAN PIERRE WILKEN 2013 Publicaties Binkhorst, J. (2013) Toepassing van het SRH bij jongerenvoorziening Kwintes.

Nadere informatie

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De voortgang van het onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society Onderzoeksteam: Prof. Dr. Lucas Meijs Dr. Judith Metz Niek

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk Nummer 1 11 juni 2009 Redactie: maarten.vanderlinde@hu.nl

NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk Nummer 1 11 juni 2009 Redactie: maarten.vanderlinde@hu.nl NIEUWSBRIEF Netwerk Geschiedenis Sociaal Werk Nummer 1 11 juni 2009 Redactie: maarten.vanderlinde@hu.nl Doel van deze Nieuwsbrief Deze Nieuwsbrief is allereerst een middel om ervaringen en ideeën, onderwijsmateriaal

Nadere informatie

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES 31 januari 2014 1 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 6 2 Onderzoek en valorisatie 7 3 Onderwijs 19 4 Bestuur en organisatie 37

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014

Jaarverantwoording 2014 Jaarverantwoording 2014 www.raphaelstichting.nl Inhoudsopgave Samenvatting...3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 2. Profiel van de organisatie...8 2.1 Algemene identificatiegegevens...8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Herbeoordeling, beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Herbeoordeling, beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Herbeoordeling, beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) September 2014 2/35 NQA Hogeschool Rotterdam: Herbeoordeling

Nadere informatie

Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Op 21 november organiseren MOVISIE, MOgroep en NVMW het congres Sociaal werk, het

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord Raad van Commissarissen 3 Voorwoord Directie Leyden Academy 4

INHOUD. Voorwoord Raad van Commissarissen 3 Voorwoord Directie Leyden Academy 4 Jaarverslag 2011 INHOUD Voorwoord Raad van Commissarissen 3 Voorwoord Directie Leyden Academy 4 Onderwijs 5 Executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg 5 Masteropleiding Vitality and Ageing 6 Keuzevak

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding

Jaarverslag 2014. Versterking door verbinding Versterking door verbinding Stenden Hogeschool Versterking door verbinding Colofon, 2014 Samenstelling en eindredactie: Finance & control & procurement Ontwerp: Visser en de Graef b.v., Leeuwarden Foto

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t Utrecht, juni

Nadere informatie

Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding

Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding Universiteit Nederlandse Antillen Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen Willemstad, juni 2009 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Profiel

Nadere informatie

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De voortgang van het onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society Onderzoeksteam: Prof. Dr. Lucas Meijs Dr. Judith Metz Niek

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen

Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag. Stichting Solidez. April 2012 Renkum/Wageningen Jaardocument 2011 maatschappelijk verslag Stichting Solidez April 2012 Renkum/Wageningen Inhoud Pagina 1. Verslag van de Raad van Toezicht 03 2. Inleiding 07 3. Profiel van de organisatie 12 4. Bestuur,

Nadere informatie

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, PRAKTIJK EN ZORGVRAAG Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 5 7 8 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 41 42 45 45 45 45 Voorwoord Missie,

Nadere informatie

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Bijlage 1: Vragenlijst: Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Actieplan professionalisering in de jeugdzorg deelproject 4 Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief VRAGENLIJST HBO-raad

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

Jaardocument 2013. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep Jaardocument 2013 Stichting Pluryn Hoenderloo Groep 1 van 54 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Profiel van de organisatie 6 1.1. Kerngegevens Pluryn 6 2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 10 2.1. Governance

Nadere informatie

Stichting Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs p/a Postbus 13336 2501 EH Den Haag

Stichting Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs p/a Postbus 13336 2501 EH Den Haag Jaarverslag 2011 en plannen 2012 Stichting Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs p/a Postbus 13336 2501 EH Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

AAPW Nieuwsbrief. Alumninetwerk Algemeen Pedagogische Wetenschappen. Algemeen Pedagogische Wetenschappen / Rijksuniversiteit Groningen

AAPW Nieuwsbrief. Alumninetwerk Algemeen Pedagogische Wetenschappen. Algemeen Pedagogische Wetenschappen / Rijksuniversiteit Groningen Algemene pedagogiek ~ Opvoeding en onderwijs zijn continu in ontwikkeling. Ontwikkelingen vragen om structuur. Bij de richting algemene pedagogiek gaat men uit van de preventieve aanpak. Er worden ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Hoofdstuk 2 KENNIS OPDOEN KENNIS DELEN Voorlichting en informatieverstrekking

Nadere informatie

Stichting Hersentumor.nl

Stichting Hersentumor.nl Stichting Hersentumor.nl JAARVERSLAG 2012 Mei 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Algemene informatie 3 Over de Stichting 3.1 Doel van de Stichting 3.2 Visie, beleid en strategieën 3.3 Kerntaken 3.4 Juridische

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008

KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008 KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Basismodel voor kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013

JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013 JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013 Stichting Don Bosco Werken Nederland Secretariaat Pomphulweg 106 7346 AN Hoog Soeren 055-5191535 donboscowerken@donbosco.nl www.donboscowerken.nl

Nadere informatie