JAARVERLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2012"

Transcriptie

1 JAARVERLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2012 Inhoud 1. Vergaderdata 2. Samenstelling bestuur 3. Rooster aftredende bestuursleden 4. Voortgangsverslag en productie bijzonder hoogleraar 5. Voortgang herbenoeming bijzonder hoogleraar 6. MKS prijs MKS lezing MKS archief 9. MKS website 10. Biografie Marie Kamphuis 11. Toekomst Marie Kamphuis Stichting 1. Vergaderdata Het bestuur heeft in 2012 viermaal vergaderd: op 15 maart, 6 juni, 13 september en 12 december. 2. Samenstelling bestuur MKS Het bestuur was in 2012 als volgt samengesteld: Rik Bovenberg, voorzitter; Lou Jagt, secretaris; Harry Hens, penningmeester; Berteke Waaldijk en Anoushka Boet (beheer MKS archief); Arjan Doolaar (beheer MKS website); Lisbeth Verharen (lector HBO); Rien Vlam (vertegenwoordiger NVMW); Marlies van der Linden. Hans van Ewijk, bijzonder hoogleraar, woonde als adviseur de vergaderingen van het bestuur bij. Henny Dhondt beëindigde de ondersteuningswerkzaamheden van het bestuur. Haar taak werd overgenomen door Doreen Olario. 3. Rooster van aftreden bestuur MKS Overeenkomstig de statuten van 4 oktober 1988: worden bestuursleden voor vier benoemd maar zijn direct herbenoembaar bestaat het bestuur uit een oneven aantal van te minste drie en ten hoogste elf leden dienen tenminste twee bestuursleden van beroep maatschappelijk werker te zijn is één bestuursplaats gebonden aan het hebben van een functie binnen het Hoger Beroepsonderwijs ten behoeve van het maatschappelijk werk kiest het bestuur uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester 1

2 Naam Benoemd Aftredend en herbenoembaar Harry Hens Marlies van der Linden Berteke Waaldijk Rik Bovenberg Lou Jagt Lisbeth Verharen Rien Vlam Arjan Doolaar Anoushka Boet De aanstelling van Hans van Ewijk als bijzonder hoogleraar loopt van 1 oktober 2009 tot oktober Voortgangsverslag en productie bijzonder hoogleraar In zijn voortgangsverslag geeft Hans van Ewijk weer wat zijn professionele activiteiten zijn geweest in het jaar In het verslag zijn vermeld: hoofdfuncties, nevenfuncties (internationaal en nationaal), promotiebegeleiding als eerste promotor en als tweede promotor, publicaties zowel nationaal als internationaal, gastcolleges,zowel nationaal als internationaal, scientific courses, lopende onderzoeken, interviews, leescommissies en accreditaties. Het volledige verslag is aan dit MKS jaarverslag toegevoegd. 5. Voortgang herbenoeming bijzonder hoogleraar Prof.dr.Hans van Ewijk is bij de Universiteit voor Humanistiek aangesteld als buitengewoon hoogleraar voor de periode Halverwege deze periode wordt hij 65 jaar. Om een dienstverband voort te zetten na het bereiken van deze leeftijd is een specifieke procedure nodig. Aan de voorwaarden voor herbenoeming heeft Hans van Ewijk voldaan. 6. MKS prijs 2012 Inzendingen: 1.Chronische desorganisatie, een typologie, ingediend door H. Koetsveld, docent aan de Hogeschool Rotterdam, namens studente Georgette Stahlkecker, adres 2.Online maatschappelijk werk, Kwadraad, Boelekade 1, 2806AS Gouda 3.Van Gisteren-Vandaag-Morgen, naar NU, Materieel Juridische dienstverlening, Johanna Westerdijkplein 109, Den Haag, 2521EN, telef

3 4.De kracht van fotografie in een beeldcultuur, Nelleke Stark, studente SPH Christelijke Hogeschool Ede, Lange Voren 36, Barneveld, 3773AR. telef Stel dat het waar is. Viki's view. Anke Nicolasen, Marconilaan 4c, Eindhoven, 5621AA. telef Het overwinnen van het stigma op dementie. Ingrid Peschier, Noordwijk, Anemoonstraat 27, Noordwijk, 2201CN. telef Time out. Project smartphone bij huiselijk geweld. Lumens groep Eindhoven, Postbus 2077, Eindhoven, 5600CB. Maria Spijkers, De jury bestaat uit: Roelof Hortulanus (voorzitter), Lies Schilder (directeur NVMW) en Jan-Kees Meyboom (stichting Maatschappelijke Dienstverlening Delfshaven, winnaar 2011). De prijsuitreiking zal plaats vinden op 10 april 2013, aanvang bij Movisie in Utrecht. 7. MKS lezing 2013 Lies Schilder, directeur van de NVMW, gepromoveerd op 17 januari 2013, heeft zich bereid verklaard de MKS lezing 2013 te houden. Met de Hogeschool Groningen is overleg gaande of de lezing kan samenvallen met het 75 jarig bestaan van deze hogeschool. De lezing zal in dat geval in Groningen plaatsvinden. 8. MKS archief Liesbeth Simpelaar beheert het MKS archief. Zij heeft samen met Anoushka Boet een nieuwe folder over de MKS ontworpen die in digitale versie op onze website wordt gezet. Liesbeth heeft een inventarislijst gemaakt die aan de bestuursleden zal worden toegezonden. Deze lijst zal ook op de website worden geplaatst zodat bezoekers kunnen nagaan wat er in het archief aanwezig is. Het is onzeker of het MKS archief in het gebouw van de NVMW ondergebracht kan blijven. 9. MKS website Vanaf no. 1 van 2012 worden de beste items van de rubriek Uitgelicht van de website ook gepubliceerd in het vakblad Maatwerk van de NVMW. Sinds maart 2012 is er een LinkedIn pagina om geïnteresseerden goed te informeren over de MKS. Deze pagina is verbonden aan de website. De pagina over de MKS prijs is uitgebreid met meer informatie en foto's en er is een nieuwe online brochure over de MKS verschenen. 3

4 10. Biografie Marie Kamphuis Eefje van Batenburg schrijft een biografie over Marie Kamphuis. Harry Hens heeft vanaf april 2012 meegelezen. Het materiaal behoeft redactie maar is zeker de moeite waard. Over publicatie is gesproken met uitgever SWP. Vraag aan de MKS is of wij eventueel kunnen bijdragen in de kosten. Het bestuur gaat in principe akkoord. 11. Toekomst Marie Kamphuis Stichting In 2012 is het bestuur de interne gedachtewisseling begonnen over de toekomstige activiteiten van de MKS. De leerstoel, de prijs, de lezing en het archief waren de afgelopen jaren vaste ingrediënten. Het aflopen van de huidige termijnen van de leerstoel en van de hoogleraar maakt het extra zinvol met de UVH het gesprek aan te gaan over de continuering van de leerstoel. Dit mede in relatie tot het afnemen van de financiële slagkracht van de MKS. Rik Bovenberg en Hans van Ewijk zullen hierover met de rector van de UVH in gesprek gaan. Teteringen, 7 maart 2013 Lou Jagt, secretaris MKS Bijlage: Productie Hans van Ewijk 4

5 Bijlage 1 Productie Hans van Ewijk, m Functies Bijzonder hoogleraar Grondslagen maatschappelijk werk, Universiteit voor Humanistiek. Lector Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling, Hogeschool Utrecht. (tot ) Gasthoogleraar International Social Policy and Social Work, Tartu Universiteit (Estland). Nevenfuncties Internationaal Editorial Board, International Social Work Editorial Board Studies in Comparative Social- Pedagogy-International Social Work-Social Policy, Bremen: Europäischer Hochschul Verlag Advisory Editorial Board, Social Work Chronicle Voorzitter accreditatie Bachelors Social Work, Vlaanderen Nationaal Voorzitter Paritaire commissie CALIBRIS. vanaf 2006 Lid Wetenschappelijke Advies Raad NVMW vanaf 2010 Lid Adviesraad Masters Social Work, HANZE Hogeschool vanaf 2010 Lid Adviesraad Sociaal Medische Zaken UWV vanaf 2011 Voorzitter Adviesraad Kenniscentrum HAN vanaf 2011 Voorzitter redactie raad Maatwerk vanaf 2011 Lid adviesraad kenniscentrum Inholland vanaf 2011 Lid klankbordgroep integrale gebiedsteams,stichting Welzijn Amersfoort vanaf 2011 Promotiebegeleiding Eerste promotor 5

6 Hilda van Spijker Linda van der Zwaan Peter Hendriks Marianne Banning Mul Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Joos Meesters Jaap van der Meijden Willem Melief Marieke van Vels Desiree Klumpenaar Auke Meijer Angela Phaff Valters Dolacis Identificatie van coping strategieën, sociale steun en psychosociale hulp bij presymptomatisch DNA-onderzoek Kansen en kantelen: een onderzoek naar vraagverheldering binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Maatschappelijk Werk door de ogen van Turkse en Marokkaanse professionals Expliciteren van waarden in de begeleidingskunde Sociaal werk in de wijk: opbouwwerk Sociaal werk in de wijk: maatschappelijk werk Opgroeien en opvoeden in de publieke ruimte Relationele ethiek Effecten van hulp Verbetering participatie van mensen met een niet aangeboren hersenletsel Toeleiding van langdurig werklozen Opgroeien in armoede Kwaliteit van beoordelen Social economy in Latvia Tartu Universiteit Tweede promotor Vincent de Waal Stijn Bollinger Maaike de Boois Nora Eleanora Fons Klaase Coby Nell Yvonne van Gilse Innovaties in wijkgericht werken. Ervaren wijkprofessionals en de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling.(uvh) Charitable Choice and the Salvation Army (vu) Onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse andragologie (uva) De ouderwordende mens, recht op een plaats in de middagzon op Aruba (uvh) Normatieve professionaliteit van het maatschappelijk werk (uvh) Besturen van professionals (uvh) Betekenisvol leven in de zorg (uvh) 6

7 Airi Mittendorff Reeli Sirotkina Bea Robaeys Sotsiaaltöö konstrueerimine sotsiaalala professionaalide narratiivides. Tallinn Universiteit Social work in elderly care in Estonia (Helsinki University) Divers sensitief en empowerend sociaal werk met mensen in armoede (Universiteit van Antwerpen) Publicaties Ewijk, H. van, Eijken, J., Staatsen, H. (eds) (2012). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy. XXI. Bremen: EHV Ewijk, H. van. (2012). Social work in socially sensitive times. In: Ewijk, H. van, J. van Eijken and H. Staatsen (eds.). ). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy. XXI. Bremen: EVH. pp Ewijk, H. van, Concertation in the social zone (2012). In: Ewijk, H. van, J. van Eijken and H. Staatsen (eds.). ). A good Society is more than just a private affair. Citizenship based social work in practice. Studies in comparative social pedagogies and international social work.and social policy. XXI. Bremen: EVH, pp Ewijk, H. van (2012). The need for professional friendship in a complex society. In: R. Clarijs&Th. Malmberg (eds): The quiet revolution. Aggrandising people power by Family Group Conferences. Amsterdam: SWP. pp Ewijk, H. van, Spierings, F., Wijnen, R. (2012). Basisboek sociaal werk. Activeren en verbinden. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. (geheel herziene 2 e druk). Ewijk, H. van (2012). Sociaal werk in internationaal perspectief. In: A. Sprinkhuizen, M. Scholte (eds). De sociale kwestie hervat. De Wmo en sociaal werk in transitie. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum. Ewijk, H. van (2012). Nieuwe noden in de sociale hulpverlening. In: J. Mostinkx, F. Deven. Welzijn en zorg in Vlaanderen, Mechelen: Wolters Kluwer. pp Ewijk, H. van (2012). Professioneel handelen bij toenemende complexiteit. In: H. Jumelet en J. Wening (red). Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk. SWP/RMO: pp Ewijk, H. van (2012). Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving. Gerōn. (14) Ewijk, H. van (2012). Samenleven doe je niet alleen. Afscheidsrede HU. Ewijk, H. van (2012). Op zoek naar professionele vriendschap. Jeugdbeleid.6.1.pp Ewijk, H. van, Vet, S. (2012). Casemanager van sociale zekerheid en zorg. Sociaal Bestek

8 Eijken, J. van, Ewijk, H. van, Staatsen, H. (red) (2012). Samenleven is geen privé zaak. Sociaal werk en actief burgerschap. Boom/Lemma: Den Haag. Ewijk, H. van (2012). Samenspel in de sociale zone. In: Eijken, J. van, Ewijk, H. van, Staatsen, H. (red) (2012). Samenleven is geen privé zaak. Sociaal werk en actief burgerschap. pp Boom/Lemma: Den Haag. Interviews Allround professional maakt hulpverlening effectiever, Sprank, 02/2012, pp Sociaal werk biedt geen oplossingen. Die zijn er niet. TSS, p Haas, Leon de (2012. )Begeleiding van zelfwerkzaamheid in de sociale context. Hans van Ewijk over maatschappelijk werk en filosofie. Filosofie.22.(5).pp Lezingen Het nieuwe speelveld van het maatschappelijk werk. Maatschappelijke dienstverlening Vlaardingen Voorzitter debat Nieuwjaarsbijeenkomst NVMW, Utrecht Maatschappelijk werk als basis. Zorggroep Steenwijkerland. Scheerwolde Welzijnswerk: basis voor lokaal sociaal beleid. Solidez, Wageningen Nabije professionals. NSPOH, Zwolle (jeugdgezondheidszorg) Positioneren, profileren en verbinden. Soep en Kennis, Hanze Hogeschool Ruim baan voor burger en basisprofessional. Noordelijke conferentie. BOJD Nieuwe noden in de sociale hulpverlening. Familieconferenties. Eigen kracht versterken. De Factory, Brussel Vooruitblikken op de wmo. Gemeente Amersfoort Samenleven doe je niet alleen. Hogeschool Utrecht Samenleven is geen privé zaak, Conferentie Tussen de linies. Enschede Jeugdzorg in nieuw perspectief. Expertmeeting Mo-groep en Jeugdzorg. Nieuwspoort, Den Haag Sociaal werk over de grenzen. Internationale week Sociaal Werk, Hogeschool Rotterdam Het nieuwe speelveld. Interne conferentie HAN, Nijmegen Sociaal werk en de nieuwe sociale kwestie. Conferentie REIS, Spectrum, Ede Living in a socially sensitive society. International Humanistic Conference, Utrecht Sociaal werkers in een sociaal gevoelige tijd. Expertmeeting arbeidsvoorwaarden sociaal werker. Mo-groep. Utrecht Van een plaats gevende naar een plaats zoekende samenleving. Interne conferentie Welzijnswerk Hoogeveen Klaar voor het nieuwe werken? Interne conferentie Sensire. Varseveld ,2012 Heroriëntatie jeugdzorg. Heidag Rvt, Bestuur en Management Spirit, Wijk aan Zee Burgerdialoog sociale infrastructuur. Gespreksleider. Gemeente Almere Interactieve lezing. Studiedag CHE, Ede Positioning and profiling social work in complex societies. Tartu University, Summerschool Nordic and Baltic Doctorate Network Social work. Tartu Positonering van de sociaal werker. Summerschool Wijkaanpak Orjanjefonds / Movisie, Doorn. 8

9 Positonering van de sociaal werker. Summerschool Jongeren- en kinderwerk Orjanjefonds / Movisie, Doorn Zin in nieuw welzijn? Conferentie Buurtcoaches, Gemeente Doetinchem Een nieuwe waan? Conferentie MD-Veluwe, Harderwijk Alles wordt anders. Conferentie CJG-gemeente Enschede Een nabije professional. Masterclass Jeugdgezondheidsartsen Nieuw lokaal samenspel tussen gemeenten, instellingen, vrijwilligers, burgers en de nieuwe sociaal werker als krachtige verbinder. Het Welzijnsdebat. Ede Nieuwe perspectieven op welzijnswerk. Conferentie Verdiwel. Amersfoort Meer welzijn, minder zorg. Positionering maatschappelijk werk. Mee- Noord.Zuid-Holland, Den Haag Herkenning van professionaliteit. NVMW jaarcongres. Ijsselstein Van therapeutiseren naar socialiseren. Zon-MW, Inholland, expertmeeting. Utrecht Sociaal werk in tijden van bezuiniging en verharding. Master social work. Universiteit van Antwerpen Reducing complexity, Involving citizens. New opportunities or new restrictions? Social Innovation and providers of social services in Europe. European working conference. Observatory for sociopolitical developments in Europe and Federal Ministry of Social Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Berlin. Gastcolleges Internationaal sociaal beleid en sociaal work. Master Social Work Han Het nieuwe speelveld. Vernieuwing van lokaal sociaal beleid. Master Social Work. HvA Het nieuwe speelveld. Vernieuwing van lokaal sociaal beleid. Master Social Work, Han Scientific courses Mastercourse International social policy and social work, Tartu University (18 lectures) Doctorate course, Inter-normative Professionalisation, Tartu and Tallinn University (12 lectures) 2011/2012 Cursus voorbereiden onderzoeksvoorstel voor promovendi. Christelijke Hogeschool Ede Social work: global trends and local challenges. Summerschool Nordic Baltic Doctoral Network Social work Social work research. Doctorate meeting. Tallinn University. Lopende onderzoeken Normatieve professionalisering Model voor beoordeling niveau bachelor Social work. Hobeon. 9

10 Leescommissies, visitaties en reviews. Leescommissie Erik van de Luytgaarde, Universiteit van Utrecht Leescommissie Lies Schilder, Universiteit voor Humanistiek Leescommissie Martijn van Lanen, Universiteit van Tilburg Leescommissie Marja Jager-Vreugdenhil, Universiteit van Amsterdam Reviewer en defence, proefschrift Andriy Yuryev. Dimension-specific impact of social exclusion on suicide mortality, Tallinn University, Visitatie bachelors Sociaal Werk, Vlaanderen (eindrapport) Visitatie bachelor Social Work, Hogeschool Zuyd Visitatie bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening, Inholland (Rotterdam en Den Haag) Visitatie master Social Work, Hogeschool van Amsterdam Visitatie cmv en mwd, Hogeschool Den Haag 10

JAARVERSLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2014

JAARVERSLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2014 JAARVERSLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2014 Inhoud 1. Vergaderdata 2. Samenstelling bestuur MKS 3. Rooster van aftreden bestuur MKS 4. Aftreden Hans van Ewijk als bijzonder hoogleraar

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2013

JAARVERSLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2013 JAARVERSLAG VAN DE MARIE KAMPHUISSTICHTING OVER HET JAAR 2013 Inhoud 1. Vergaderdata 2. Samenstelling bestuur MKS 3. Rooster van aftreden bestuur MKS 4. Benoemingsperiode bijzonder hoogleraar 5. Procedure

Nadere informatie

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschaappelijk Werk Lector Sociaal Werk Theorie (Hogeschool Utrecht) Marie Kamphuis (1908

Nadere informatie

De NVMW en de brede professional

De NVMW en de brede professional De NVMW en de brede professional Advies nummer 3 van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVMW Utrecht, februari 2014 1 Leden van de WAR Sietske Dijkstra, Rick Kwekkeboom, Jos van der Lans, Henk

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk? Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk? Nieuwjaarsbijeenkomst NVMW, 16 januari 2012 Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker Effectiviteit en Vakmanschap

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding MWD DT/ Jaar 1, Jaar 2/ ca 57.90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek, B. van

Nadere informatie

Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving

Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving BSL - ACA_BK_1KZM - 0000 001 BSL - ACA_BK_1KZM - 0000 002 Maatschappelijk dienstverlenen in een veranderende omgeving Lia van Doorn Coreferaat:

Nadere informatie

Social Work under construction: transformeren in onderwijs

Social Work under construction: transformeren in onderwijs Social Work under construction: transformeren in onderwijs Saxion, Lectoraat Community, Care & Youth, Ingrid Verbeek, Med Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie, Drs. Peggy Duckers WELKOM Voorstellen

Nadere informatie

Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl,

Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, Publicaties en presentaties PSO 2012 Output domein professionele praktijk Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012.

Nadere informatie

Meetellen en Meedoen

Meetellen en Meedoen Vrijdag 23 november, 13.00-17.00 uur, RASA, Pauwstraat 13a, Utrecht Meetellen en Meedoen Debat over sociale uitsluiting, armoede en diversiteit in Nederland MOVISIE organiseert een publiek debat met experts

Nadere informatie

De nieuwe professional

De nieuwe professional De nieuwe professional Welzijnsdebat 10-10-2012 Margot Scholte, lector mw Inholland en projectleider MOVISIE De nieuwe professional(s) als stip op de horizon : Het ideaal De nieuwe professional : een spin

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Dinsdag 1 november 2011

Dinsdag 1 november 2011 Congres Dinsdag 1 november 2011 09.00-17.00 uur, Golden Tulip Doorwerth Met posterpresentaties van recent en lopend onderzoek naar autisme. Er is een wetenschapsprijs voor jong onderzoekstalent! Abstracts

Nadere informatie

Eén voor allen, allen voor één

Eén voor allen, allen voor één Lectoraat maatschappelijk werk Inholland Eén voor allen, allen voor één Over de generalist, beroepsvorming en een leven lang leren Eropaf-netwerkbijeenkomst 18 juni 2012 Margot Scholte, lector mw en projectleider

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

a) Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012.

a) Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012. Lijst publicaties en output lectoraat PMO Output professionele praktijk a) Publicaties Verhagen, S. (2012), Sport en polarisatie: plotselinge inzichten of gestage innovatie? Sportknowhowxl.nl, 16-10-2012.

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten

Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten Doorbreken van de cirkel van verdriet Psychosocial assistance for relatives of

Nadere informatie

Het huis met de zeven kamers

Het huis met de zeven kamers Het huis met de zeven kamers Hans van Ewijk Hans.vanewijk@uvh.nl www.hansvanewijk.nl Zeven ramen van sociaal werk Domein Theorieën Ethiek Disciplines Beleid en organisatie Methodes Professionalisering

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Academia. Video content in higher education:

Academia. Video content in higher education: Arjan Doolaar Information specialist Social Studies + streaming video HAN University of Applied Sciences (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Video content in higher education: Academia Arjan Doolaar Information

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Beleidsplan Juli 2014-2019

Beleidsplan Juli 2014-2019 Beleidsplan Juli 2014-2019 Nijmegen, 1 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Doel van de Stichting - uitgangspunten - doelstelling - onderzoek - doelgroepen 2. Werkzaamheden van de Stichting - strategie

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager Social Work. 15 juni Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager Social Work 15 juni 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Invitational Conference Lectoraat Acute Intensieve Zorg Omgaan met (on)macht in de acute intensieve zorg Leren van ervaringen Donderdag 14 oktober 2010 te Nijmegen Inleiding Iedere hulpverlener ervaart

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht

No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht No Big Data on PE Kennisagenda Goed Leren Bewegen KVLO Jo Lucassen VVBN Conferentie 2015 Utrecht Ambitie Naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

De kracht van social work

De kracht van social work De kracht van Social vanuit veranderkundig perspectief Flexibele én unieke collegereeks 2014 2015 U bent: er opgeleid aan een sociaal agogische beroepsopleiding; werkzaam in bijvoorbeeld de jeugdzorg,

Nadere informatie

Reumaverpleegkundigen in Nederland: werkgroep Verpleegkundig onderzoek

Reumaverpleegkundigen in Nederland: werkgroep Verpleegkundig onderzoek Reumaverpleegkundigen in Nederland: werkgroep Verpleegkundig onderzoek Yvonne van Eijk-Hustings, PhD, gespecialiseerd verpleegkundige Voorjaarscongres V&VN reumatologie 17 mei 2017 Presentatie Achtergrond:

Nadere informatie

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Citeren als: Bergh, Linda van den; Diemel, Karin & Zon, Anja van ). Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam

Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede Een open gesprek met de cliënt en het netwerk maakt de samenwerking duurzaam Een open gesprek met de

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN

CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN CURSUS STRATEGISCH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT VOOR DOCENTEN HRM AAN NEDERLANDSE HOGESCHOLEN Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO) Departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS VELONCONGRES 2017 J.J.DENGERINK@VU.NL 1 LERARENOPLEIDERS UIT Noorwegen NTNU Trondheim Engeland UEL London Schotland U Aberdeen Ierland U Limerick Vlaanderen

Nadere informatie

Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Op 21 november organiseren MOVISIE, MOgroep en NVMW het congres Sociaal werk, het

Nadere informatie

10/02/2014. Intro. Sociaal functioneren. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit m Hans van Ewijk. Marcel en Mireille. Nieuwe sociale kwestie

10/02/2014. Intro. Sociaal functioneren. Meervoudig verbinden in sociale complexiteit m Hans van Ewijk. Marcel en Mireille. Nieuwe sociale kwestie Meervoudig verbinden in sociale complexiteit m Hans van Ewijk Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk. Intro Marcel en Mireille Nieuwe sociale kwestie Vier verbindingen Werken in

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work 2016/2017 ARTIKEL 10.2.2 OPLEIDING SOCIAL WORK VOLTIJD Propedeuse programma Curriculumschema voltijd 1 Social Work voltijdroute studiejaar 1 Cursusnaam Cursuscode

Nadere informatie

Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten

Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten deelnemersinformatie Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten Maaike Hermsen Petri Embregts Lex Hendriks Noud Frielink Colofon Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke

Nadere informatie

interventieociale inte

interventieociale inte jaargang 12-2003 - 2 sociale interventie interventieociale inte 3 Redactioneel 5 Inleiding: een beknopte schets van de presentietheorie 9 Waar de presentietheorie allemaal goed voor is 18 Tijd voor aanwezigheid

Nadere informatie

7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank Voorwoord bij de tweede druk 11

7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank Voorwoord bij de tweede druk 11 Inhoud 7Voorwoord bij de eerste druk 7 8De opbouw van het boek 8 9Een woord van dank 9 11 Voorwoord bij de tweede druk 11 13 deel 1 het theoretisch kader 13 1 15 Hulpverlening aan cliëntsystemen: integreren

Nadere informatie

Bijlage: korte beschrijving kandidaten

Bijlage: korte beschrijving kandidaten Bijlage: korte beschrijving kandidaten Lisa Westerveld was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Andragologie. Urban Education Zeven masterclasses met Ton Notten, Joseph Kessels en Ella Kalsbeek januari-mei 2014

Andragologie. Urban Education Zeven masterclasses met Ton Notten, Joseph Kessels en Ella Kalsbeek januari-mei 2014 Andragologie Urban Education Zeven masterclasses met Ton Notten, Joseph Kessels en Ella Kalsbeek januari-mei 2014 Overleven en opgroeien in de stad anno 2014. Heeft u als professional te maken met: de

Nadere informatie

Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek

Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek Conferentie Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek Vrijdag 6 oktober 2006 Haagse Hogeschool Conferentie Harmonie in Gedrag. De maatschappelijke en pedagogische betekenis

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams: tussen sturing en zelforganisatie 16 februari e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam

Sociale (wijk)teams: tussen sturing en zelforganisatie 16 februari e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam Sociale (wijk)teams: tussen sturing en zelforganisatie 16 februari 2016 4e Jaarcongres De kracht van het sociale wijkteam Vincent de Waal Kenniscentrum Sociale Innovatie Introductie Verbonden aan het Instituut

Nadere informatie

De kracht van social work

De kracht van social work De kracht van Social vanuit veranderkundig perspectief Flexibele én unieke collegereeks 2014 2015 U bent: er opgeleid aan een sociaal agogische beroepsopleiding; werkzaam in bijvoorbeeld de jeugdzorg,

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo werkenbijhogescholen.nl vernieuwd & geoptimaliseerd Managementrapportage 215 Vorig jaar stond Werkenbijhogescholen.nl in het teken van vernieuwing en optimalisatie.

Nadere informatie

Maatschappelijk werk: óók voor naasten in de traumazorg

Maatschappelijk werk: óók voor naasten in de traumazorg Maatschappelijk werk: óók voor naasten in de traumazorg (Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nummer 5, 2010, 9-12) Lisbeth Verharen Op 16 september 2010

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis

1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis 1.1.1.Publicaties van Marie Kamphuis Chronologisch geordend Alle 11 drukken van Social Casework zijn aanwezig, zie deze lijst Kamphuis, Marie, zonder titel. Anoniem pamflet over winterhulp Nederland (1941)

Nadere informatie

Programmaboek Themamiddag. Ketens risicojeugd sluitend verbinden. 7 april 2011

Programmaboek Themamiddag. Ketens risicojeugd sluitend verbinden. 7 april 2011 Programmaboek Themamiddag Ketens risicojeugd sluitend verbinden 7 april 2011 P A R T N E R S P R Ö P P E R DENKERS EN DOENERS VOOR DE PUBLIEKE ZAAK PROGRAMMA THEMAMIDDAG Introductie Donderdag 7 april 2011

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

NUMMER 2 APRIL 2015 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK. Maatwerk

NUMMER 2 APRIL 2015 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK. Maatwerk NUMMER 2 APRIL 2015 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK Maatwerk HULP AAN VETERANEN EN POLITIE MARGO TRAPPENBURG: SOCIAAL WERK EEN BESCHEIDEN BEROEP? EEN EIGEN BEDRIJF ALS BMW ER ALS EEN KIND TE VROEG GEBOREN

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

Presentaties en workshops door Cora Postema

Presentaties en workshops door Cora Postema Presentaties en workshops door Cora Postema datum wat voor waar link 3 juni 2014 Workshops Plezierig Zorgprofessionals Gouda, Actiz 27 mei 2014 Masterclass Plezierig Medewerkers Middin Voorburg 19, 20,21,22

Nadere informatie

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij

Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Social Work aan de hogeschool Inholland Voor onze opleiding geldt: samenwerken met informele zorg hoort erbij Voor onze opleiding geldt: samenwerken

Nadere informatie

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind deelnemersinformatie Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind Joke van der Meer Petri Embregts Lex Hendriks Colofon Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Joke van der Meer (docent

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Rehabilitatie & Herstel

Rehabilitatie & Herstel Symposium Rehabilitatie & Herstel Welkom Groningen 27 juni 2011 Betoging in Den Haag tegen de bezuinigingen in de GGz Teken de petitie!! http://www.ggznederland.nl/actueel/nieuwslijsten/petitie.html Lectoraat

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Sociaal Werk. Jaarverslag 2015 pagina 1

Jaarverslag Stichting Sociaal Werk. Jaarverslag 2015 pagina 1 Inleiding In het jaar 2015 stonden een aantal speerpunten centraal: - het, door middel van een startconferentie, publicitair starten van de bijzondere leerstoel en academische werkplaats - het opstarten

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie