In ADMB Sociaal Bureau staan dagelijks ruim 300 hoog gekwalificeerde medewerkers klaar om werkgevers bij te staan in hun loonadministratie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In ADMB Sociaal Bureau staan dagelijks ruim 300 hoog gekwalificeerde medewerkers klaar om werkgevers bij te staan in hun loonadministratie."

Transcriptie

1 ADMB is een HR-dienstengroep onderverdeeld in competente bedrijven, elk met een afzonderlijk werkterrein in de sfeer van de sociale wetgeving, die ijveren voor een persoonsgerichte service aan hoofdzakelijk werkgevers en zelfstandigen. Meer dan personeelsleden staan in voor de afwerking van meer dan dossiers waarbij voor ongeveer personen, verenigingen of vennootschappen een aspect van het arbeids- of sociaal zekerheidsrecht geregeld wordt. Hiervoor wordt uiteraard gebruik gemaakt van de modernste informatietechnologie, maar even belangrijk is dat wij via Kamodata cvba, met 100 hooggeschoolde medewerkers (70 interne en 30 externe), de software zelf ontwikkelen en onderhouden. ADMB Sociaal Bureau Medicontrol ADMB Kinderbijslagfonds PROVIKMO ADMB Verzekeringen VEKMO ADMB HR Services Zenito Sociaal Verzekeringsfonds & Ondernemingsloket Bouwunie Patronale Vereveningsdienst & Borgstellingskas ADMBiS Atlanta Gezinshotel ADMB online Jaarverslag

2 ADMB SOCIAAL BUREAU In ADMB Sociaal Bureau staan dagelijks ruim 300 hoog gekwalificeerde medewerkers klaar om werkgevers bij te staan in hun loonadministratie. Dit omvat zowel de eigenlijke loonberekening met het afleveren van loonbrieven, individuele rekeningen, loonlastoverzichten, documenten sociale zekerheid, als het verlenen van advies en bijstand voor de toepassing van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Voor dit laatste kan steeds een beroep gedaan worden op een team van professionele juristen van de studiedienst van het Sociaal Bureau. Om een persoonlijke dienstverlening te waarborgen, werkt ADMB Sociaal Bureau dicht bij de klant. In Vlaanderen liggen de 29 Sociaal Bureau-kantoren verspreid over de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en Oost-Vlaanderen. In Wallonië bieden we onze dienstverlening aan vanuit 3 vestigingen. ADMB Sociaal Bureau behandelt werkgevers en werknemers. Daarnaast levert ADMB Sociaal Bureau aan 10 externe sociale secretariaten, goed voor werkgevers en werknemers, volledige informatica-uitrustingen, software en juridisch advies. Om al deze opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen, beschikt ADMB Sociaal Bureau over de meest recente computer- en netwerksystemen en over een zelf ontwikkelde software die dagelijks bijgewerkt wordt, in functie van een steeds wijzigende sociale wetgeving. Via biedt ADMB Sociaal Bureau de werkgever de mogelijkheid zijn barema s op te vragen, de loonaangifte, de DIMONA-aangifte en een reeks berekeningen uit te voeren en juridische info te ontvangen. Jaarverslag

3 MEDICONTROL Medicontrol organiseert medische controles bij zieke werknemers van de aangesloten werkgevers. De dienst werkt hiervoor samen met een team van 150 ervaren controle-artsen. Zij bezoeken uw zieke werknemer steeds aan huis. In de voorbije 5 jaar steeg het aantal controles met meer dan 50%! De controle-geneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en of de duur van het attest gerechtvaardigd is. Ongeveer 12% van de gecontroleerde werknemers kan het werk vervroegd hervatten. In 9% van de gevallen blijkt de controle onmogelijk en hoeft de werkgever geen gewaarborgd loon te betalen. In 2010 werden controles uitgevoerd. ADMB KINDERBIJSLAGFONDS ADMB Kinderbijslagfonds verzorgt de uitbetaling van geboorte- en adoptiepremies en kinderbijslagen aan de werknemers van de aangesloten werkgevers. ADMB Kinderbijslagfonds, de derde grootste kas van het land inzake leden-werkgevers, telt leden-werkgevers waardoor bijslagtrekkende gezinnen bereikt worden. Maandelijks wordt euro bijslag voor kinderen uitbetaald. Het aantal gerechtigde gezinnen en de kinderen waarvoor uitbetaald wordt, volgen een stijgende trend. Ons kinderbijslagfonds staat garant voor een stipte en correcte uitbetaling. Dit is o.a. mogelijk door deskundige medewerkers en een geavanceerde informatica. Met onze gratis nieuwsbrief, ADMB Actua, informeren wij u over de gewijzigde wetgeving. Met onze berekeningsmodule kinderbijslag op onze website (www.kinderbijslagfonds.be) kunt u zelf uw kinderbijslag berekenen. Jaarverslag

4 PROVIKMO Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk Provikmo is voor meer dan tevreden klanten met ruim werknemers een solide, betrouwbare partner én een belangrijke marktspeler inzake preventie en bescherming op het werk in België. Provikmo is opgebouwd uit 2 afdelingen, namelijk: de afdeling medisch toezicht die o.a. instaat voor het uitvoeren van de preventieve arbeidsgeneeskundige onderzoeken, inentingen en screenings; de afdeling risicobeheersing, voor de ondersteuning inzake arbeidsveiligheid, preventie van arbeidsongevallen, de opdrachten in het kader van ergonomie, alle vormen van psychosociale belasting en de bedrijfshygiëne. De uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet beklemtonen vooral een geïntegreerde, globale benadering van de preventie en multidisciplinariteit. Als wettelijk erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft Provikmo de nodige expertise in alle domeinen van de welzijnswet: bescherming van gezondheid van de werknemers op het werk; arbeidsveiligheid; psychosociale aspecten van het werk waaronder de aanpak en preventie van pesterijen, geweld en grensoverschrijdend gedrag; ergonomie; arbeidshygiëne; verfraaiing van de werkplaatsen; invloed van het leefmilieu op de werkplek. Een team van competente arbeidsgeneesheren, ingenieurs en specialisten in arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne en leefmilieu, kan de klant perfect ondersteunen in het streven naar meer welzijn op het werk. Zowel inzake het gezondheidstoezicht, de veiligheid, de psychosociale aspecten, als inzake de aanpak van pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen, biedt Provikmo de garantie op een maximale begeleiding, zo onder meer door concreet advies op maat bij het opmaken van de door de wetgever opgelegde risicoanalyses, adequate probleemoplossende tussenkomsten, het streven naar synergie en duidelijke communicatie bij alle preventieactiviteiten. Ook op ergonomisch vlak neemt Provikmo het voortouw met een volledig nieuwe aanpak om, in samenspraak met de behandelende arts, door te verwijzen voor revalidatie van de versleten ruggen van verpleegkundigen. In een sector waar een nijpend tekort is aan geschoold personeel, een belangrijk thema. Door in deze delicate materies de handschoen op te nemen, hoopt Provikmo als maatschappijbewuste, voortrekkende organisatie bij te dragen tot het breed maatschappelijke debat rond de revitalisering van de arbeidsmarkt. Jaarverslag

5 De dienst beschikt over een uitgebreid assortiment meetapparatuur, zodat alle meetbare vormen van hinder objectief kunnen bepaald worden (licht, lawaai, dampen, stof, gassen, klimaat, arbeidsbelasting, asbest, enz.). Provikmo past een kwaliteitssysteem toe dat gecertificeerd is door het gerenommeerde Lloyd s Register Quality Assurance volgens ISO 9001/2008 norm en dit voor alle preventieactiviteiten, zowel voor het medisch toezicht als voor de risicobeheersing en de daarmee verband houdende opleidingen en adviesverlening. Jaarverslag

6 ADMB VERZEKERINGEN ADMB Verzekeringen geeft u de volledige service die u verwacht van een professioneel verzekeringsmakelaar. ADMB Verzekeringen biedt u maatwerk voor een totaaloplossing in verzekeringen. Onze troeven - een stevige relatie met de meest gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen; - een up-to-date informaticasysteem dat toelaat om u snel te bedienen; - een team van enthousiaste vakspecialisten; - exclusieve ADMB-gelabelde producten die enkel toegankelijk zijn voor de ADMBcliënten; - de klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentrale die uw oproep buiten de kantooruren ontvangt; - onafhankelijkheid; - klantengedrevenheid die in alle rangen is ingebed. Onze unieke verzekeringsproducten - ADMB Hospitalisatieverzekering; - ADMB Voorzorgsplan; - ADMB Rechtsbijstandverzekering; - ADMB Bijstand; - ADMB Omnifisc; - ADMB Invest. Vanuit acht kantoren beheert ADMB Verzekeringen meer dan polissen. In Leuven vindt u onze dochteronderneming Filip Vandeven nv - Bank & Verzekeringen. Wallonië wordt bediend vanuit ons kantoor SPRL Nuttin & Carette in Moeskroen. Op de website van ADMB Verzekeringen (www.admbverzekeringen.be) ontdekt u alle nuttige informatie over ons productaanbod en onze kantoren. ADMB Verzekeringen nv is erkend door de Controledienst Bank, Financiën en Verzekeringen. (cbfa A) Jaarverslag

7 VEKMO Op 16 december 2000 richtten het Sociaal Bureau, Unizo, Nacebo, Sofim Oost-Vlaanderen, Sofim Limburg en Sodiro de naamloze vennootschap VEKMO op. VEKMO, met zetels te Brugge, Leuven en Bierges, heeft 7 afdelingen: - VEKMO Afdeling Milieu De vertrouwde afdeling milieu biedt advies over heersende wetgeving en vergunningssystemen met betrekking tot het milieu, zowel naar de industrie, ambachten en KMO s, als de verzorgingssector. Een competitieve equipe organiseert de opstelling en opvolging van milieuvergunningsdossiers, milieu-check-ups, de nodige opleiding, afvalbeheersing, afvalwateradministratie en milieucoördinatie. VEKMO milieu biedt ondersteuning aan bedrijven bij legionella-beheersmaatregelen en bij het invullen van de verplichtingen ATEX (explosierichtlijn). In het verlengde van de milieu-problematiek staat deze dienst ook in voor alle verplichtingen rond de energie prestatie regelgeving (EPB-verslaggever) en het energie prestatie certificaat (EPC). Eveneens kan Vekmo een energieaudit uitvoeren om de toestand van een bedrijf in kaart te brengen, waaruit dan gerichte adviezen worden gegeven. - VEKMO Afdeling Voeding VEKMO Voedingsservice biedt ondernemingen, werkzaam in de voedingssector (zowel voeding voor menselijke consumptie als dierenvoeders), oplossingen aan om veilige voeding te produceren en in de handel te brengen. VEKMO Voedingsservice keurt productsteekkaarten en staat mee in voor controles in het kader van het Integrale Kwaliteits-Ketenbeheer. In dit kader geniet VEKMO een OVOCOM-erkenning die eind 2004 succesvol werd vernieuwd. Deze dienstverlening omhelst vooral hygiëne-audits, opstartpakketten HACCP, opleidingen basiskennis hygiëne, veiligheidsprocedureplannen, adviezen bij verbouwing, nieuwbouw of overname, alsook juridisch advies bij aanvraag bouwvergunning. Een lidmaatschap zorgt voor een langdurige begeleiding van het hygiënebeleid in de onderneming. Een team van adviseurs voedingshygiëne zorgt voor praktisch gerichte oplossingen op maat. - VEKMO Afdeling Coördinatie Veiligheid en Gezondheid op de bouwplaats VEKMO Coördinatie Veiligheid en Gezondheid biedt een totaaloplossing voor de klant: interpretatie van de wetgeving, opmaak van bedrijfseigen procedures en organisatie van de veiligheidscoördinatie voor bouwwerken in projectfase (op de tekentafel) en in fase van verwezenlijking. Deze activiteit geeft invulling aan het KB van 25 januari Jaarverslag

8 Via onze 10 eigen coördinatoren veiligheid en gezondheid verzorgt VEKMO deze coördinatie op bouwwerken van alle aard (wegwerkzaamheden, kantoorbouw, waterzuivering, spoorwerken, particuliere woningbouw, werken van burgerlijke bouwkunde, grote industriële werken, ) en dit verspreid over het hele land. Sedert de invoegetreding van de wetgeving op 1 mei 2001 volgde VEKMO reeds meer dan werven. VEKMO ontpopt zich als leider in het ontwikkelen van beheersprocedures voor frequente bouwers. Bedrijfseigen werkmethodes van de klant worden aangepast om te voldoen aan het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen. - VEKMO Afdeling Opleiding VEKMO Opleiding organiseert op vraag van de klant bedrijfsinterne opleidingen of opleidingen voor beroepsorganisaties. Dit kadert in een promotiecampagne om de andere diensten kenbaar te maken bij het geschikte doelpubliek. VEKMO is sedert 2002 erkend door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid voor het geven van de opleiding voor coördinatoren Veiligheid en Gezondheid niveau A en B en voor het organiseren van de erkende examens. Lesgevers worden gevonden in de eigen andere afdelingen en bij externe specialisten in de diverse domeinen van het lessenpakket teneinde de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen. VEKMO voegde hieraan de social skill-vaardigheden toe in het kader van conflictbeheersing, communicatietechnieken, multiculturele samenwerking. - VEKMO Afdeling Consulting VEKMO Consulting levert ondersteuning aan bedrijven bij het op punt stellen van hun bedrijfsorganisatie, hun afdelingen preventie en bescherming, milieubeheer, kwaliteit, etc. VEKMO levert hierin de nodige knowhow op maat van het bedrijf. Dit resulteert in een begeleiding naar een zorgsysteem zoals ISO 9000-reeks, ISO (milieu), OHSAS (veiligheid), VCA en BeSaCC (veiligheid), etc. Ten behoeve van de KMO stelt VEKMO het systeem Digiconsult ter beschikking, teneinde een begrijpbare en betaalbare oplossing te bieden in haar streven naar een veiligheidszorgsysteem (VCA, BeSaCC, OHSAS 18001). - VEKMO Afdeling Bouwcoördinatie VEKMO Bouwcoördinatie biedt de opdrachtgever-bouwheer de nodige technische ondersteuning bij het realiseren van het bouwwerk door toezicht op de budgetten, contracten met aannemers, planning, kwaliteitscontrole, nacalculatie en onderhoudscontracten tijdens exploitatie. - VEKMO Afdeling Industriële hygiëne en ergonomie VEKMO bestudeert en analyseert de arbeidsomgeving in het kader van geluid, trillingen, stof, licht, lucht, vochtigheid, magnetische stralingen, aanwezigheid van schadelijke stoffen, evenals werkposten naar houding en belasting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel onderzoek en verbeteringsvoorstellen als aan opleiding van de betrokkenen. Jaarverslag

9 - VEKMO Extra : VEKMO C&C, deskundig in keuring en certificatie VEKMO Controle & Certification (C&C) is een onafhankelijk controle- en certificeringorganisme, actief in de sectoren van de levensmiddelen en de dierenvoeders. Binnen deze sectoren controleert VEKMO C&C de kwaliteitssystemen die de voedselveiligheid van de producten beogen. VEKMO C&C is geaccrediteerd bij Belac, de Belgische dienst voor accreditatie, voor de norm EN (accreditatiecertificaat BELAC nr. 343-PROD). VEKMO C&C kan aldus bedrijven die voedermiddelen produceren, certificeren voor het lastenboek GMP Dierenvoeders deel productie, uitgegeven door OVOCOM vzw. Het lastenboek vindt u terug op Concreet kunnen onderstaande bedrijven een beroep doen op VEKMO C&C voor bovenstaande certificatie: levensmiddelenbedrijven met een nevenstroom voedermiddel naar de dierenvoedersector; levensmiddelenbedrijven met een te verwerken nevenstroom naar de dierenvoedersector; bedrijven die voedermiddelen produceren. Jaarverslag

10 ADMB HR Services Uitzendarbeid Rekrutering, Search & Selectie Potentieelonderzoek en Assessment Outplacement en Career Coaching Opleiding en Training Consulting, Advies en Detachering Internationale tewerkstelling ADMB HR Services is een allround en professioneel HR-dienstverlener voor bedrijven, de social profit sector en de openbare besturen binnen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Via gemotiveerde medewerkers, professionele tools en een flexibele klantgerichte opstelling, bieden we oplossingen op maat voor werkgevers en kandidaat-werknemers. Als jongste telg in de ADMB familie, opgericht op 1 januari 2011, bundelen we echter de jarenlange knowhow van de zeer ervaren voorlopers, met name ADMB Select vzw ( 1988), ADMB Interim nv ( 1988) en ADMB International ( 2006). ADMB HR Services biedt haar diensten aan vanuit het one-stop-shopping principe. De klant zal met andere woorden op elk van onze contactpunten geholpen worden in het totaalaanbod van onze HRM-dienstverlening. We doen daarvoor een beroep op een 50-tal medewerkers: HR-Assistenten / Medewerkers en (Senior) Consultants, Searchers, Uitzendconsulenten, Commercieel Consulenten, (Senior) International Consultants, Kantoordirecteurs en Unit Managers. Zij opereren vanuit 7 kantoren: te Brugge (2), Brussel, Gent (2), Kortrijk en Veurne. Onze kwaliteit wordt niet alleen bevestigd door de talrijke tevreden klanten, maar ook hard gemaakt door enerzijds ons lidmaatschap bij Federgon (de Federatie van Partners voor Werk) en anderzijds onze erkenning door ESF in de vorm van een kwaliteitslabel. Daarnaast zijn we ook de trotse eigenaar van een VCU-veiligheidscertificaat. Jaarverslag

11 ZENITO Zenito Sociaal Verzekeringsfonds Op 1 januari 2010 wijzigde SVMB haar naam naar Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, na fusie met het socaal verzekeringsfonds Intersociale. De succursale Brugge functioneert binnen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen met hoofdzetel te Brussel. Zenito regelt voor zelfstandigen hun sociaal statuut en zorgt eveneens voor hun kinderbijslag, pensioen, ziekteverzekering en sociale begeleiding. De dienst kinderbijslag betaalde in 2010 net geen euro kinderbijslag uit voor zo n dossiers over gans Vlaanderen. Ruim zelfstandigen en vennootschappen in West-Vlaanderen stellen in Zenito hun vertrouwen voor het correct berekenen van de sociale bijdragen. Zenito is met een marktaandeel van 40% het grootste sociaal verzekeringsfonds van West-Vlaanderen. In België is Zenito het tweede grootste fonds. Zenito Aanvullend Pensioen Onze dienst Aanvullend Pensioen biedt zelfstandigen en hun meewerkende echtgeno(o)t(e) de kans om op een fiscaalvriendelijke en flexibele wijze een bijkomend rustpensioen op te bouwen. Het fiscaal voordeel is cumuleerbaar met andere verzekeringssystemen en de bijdrage kan steeds herzien worden in functie van de bedrijfsresultaten. Met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen gaat Zenito zelfs nog een stapje verder: een extra uitkering bij invaliditeit, een hogere premie, etc. bieden extra sociale voordelen. Zenito Studie en Vormingsdienst / sociale begeleiding Deze dienst helpt de leden kosteloos bij het verwerven of vrijwaren van hun rechten in het sociaal statuut van de zelfstandigen (pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering). In 2010 kregen wij mensen op bezoek. Daarnaast werden er 17 zaken verdedigd voor de arbeidsrechtbank en 2 voor het arbeidshof. Deze dienst verzorgt eveneens vergaderingen en opleidingen voor boekhoudkantoren. Voor de leden van Zenito is deze dienstverlening volledig gratis. Jaarverslag

12 Zenito Ondernemingsloket Zenito Ondernemingsloket is sinds 1 januari 2010 de nieuwe naam voor KMO Direct vzw. Als erkend ondernemingsloket verzorgt Zenito Ondernemingsloket de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en staat zij vele starters en gevestigde ondernemers bij met raad en daad, bij het vervullen van allerlei formaliteiten. Het ondernemingsloket dient manifest als toegangspoort en als katalysator: via het loket komen meer mensen in contact met ADMB, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere diensten. Zenito Ondernemingsloket werd opgericht door ADMB, Unizo, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en Sofim. Het is intussen uitgegroeid tot het grootste ondernemingsloket in Vlaanderen. In 37 agentschappen (29 in Vlaanderen, 4 in Brussel en 4 in Wallonië) geven een 100-tal medewerkers (deeltijds of voltijds) het beste van zichzelf voor Zenito Ondernemingsloket en vooral voor de klanten. Al enkele jaren op rij kiezen nieuwe starters om hun opstart door Zenito Ondernemingsloket te laten begeleiden. In 2010 gaat het om starters (goed voor net geen 40% van onze klanten). Daarmee hebben we een marktaandeel bij de starters van 20,5% in België. Ook bestaande ondernemingen vinden vlot de weg naar onze diensten om hun activiteitsuitbreidingen, adreswijzigingen, vergunningsaanvragen, neerleggingen van vennootschapsdocumenten, enz. via ons te laten verlopen. ADMB groepeert zijn zeven Zenito Ondernemingsloket -agentschappen (Brugge, Brussel, Harelbeke, Herentals, Lier, Puurs en Tienen) in een aparte vzw, ADMB Ondernemingsloket. Deze kantoren groeien samen sneller dan het gemiddelde voor ons volledig ondernemingsloket. We richten ons in deze agentschappen voornamelijk naar professionele aanbrengers (boekhouders, accountants, advocatenkantoren, etc.). 33% van alle klanten van Zenito Ondernemingsloket passeerde in een ADMB-agentschap, wat ADMB Ondernemingsloket een belangrijke partner in het geheel maakt. Bovendien worden de administratieve ondersteuning en (deels) de informatica van Zenito Ondernemingsloket geregeld vanuit Brugge. Aantal klantendossiers (op basis van de in 2010 geopende dossiers): Dossiers Zenito Ondernemingsloket Dossiers ADMB Ondernemingsloket Percentage ADMB Ondernemingsloket in het totaal Starters (+1,5% tov 2010) 4204 (+2,7% tov 2009) 32% (2009: 31%) Wijzigingen (+10,8%) 4987 (+21%) 40% (2009: 36%) Stopzettingen 7882 (+5,5%) 2577 (+8%) 33% (2009: 32%) TOTAAL (+5,7%) (+11,2%) 35% (2009: 33,2%) Jaarverslag

13 BOUWUNIE PATRONALE VEREVENINGSDIENST Alle bouwondernemingen met gemiddeld minder dan 20 werknemers in dienst, kunnen terugbetaling bekomen van het gewaarborgd loon dat uitbetaald werd aan hun zieke arbeiders. PV Bouwunie zorgt ervoor dat dit gewaarborgd loon integraal terugbetaald wordt aan de werkgevers. Om van de terugbetaling te kunnen genieten, volstaat het om aan te sluiten en de originele doktersattesten te bezorgen. De aansluiting bij PV bouwunie is volledig gratis! Bovendien kunnen alle aangesloten werkgevers via Medicontrol kosteloos laten onderzoeken of hun afwezige arbeiders werkelijk arbeidsongeschikt zijn. In 2010 telde PV Bouwunie werkgevers en betaalde euro aan gewaarborgde lonen terug. BOUWUNIE BORGSTELLINGSKAS Waarborgen zelf financieren vergt een grote investering. Precies om de bouwondernemingen meer financiële slagkracht te geven werd de Borgstellingskas Bouwunie opgericht. Wij staan garant voor de goede uitvoering van uw werken. Tegen zeer voordelige financiële voorwaarden brengt Borgstellingskas Bouwunie de volgende waarborgen en garanties voor u in orde: openbare werken; private opdrachten en onderaannemingen (als vervanging van een inhouding); woning en appartementbouw voor erkende aannemers (wet Breyne). De aanvragen om borgstelling worden uiterst snel en met een minimum aan formaliteiten afgewerkt. Jaarverslag

14 ADMBiS Snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid ADMBiS heeft meer dan 500 leden en is daarmee één van de grootste netwerken van IT-professionals met expertise in software ontwikkeling en analyse in België. Zijn vernieuwend is-people concept laat ADMB is toe om binnen de 48 uur precies die expert te vinden die een bedrijf een antwoord helpt geven op een informaticauitdaging. Kantoren te Brugge, Brussel, Antwerpen & Gent. Vakantiehuis ATLANTA Het romantische hotel Atlanta biedt aan gezinnen een aangename vakantie in De-Haan-aan-Zee. Een staf van 21 medewerkers verzorgde er overnachtingen in Jaarverslag

15 ADRESSEN HOOFDKANTOOR 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) RECHTSTREEKSE KANTOREN ADMB SOCIAAL BUREAU 9300 AALST Parklaan 47 Tel. (053) ANTWERPEN Louizastraat 10 Tel. (03) ASSE Markt 3 Tel. (02) BIERGES rue de Champles 70/2 Tel. (010) BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) BRUSSEL Koningsstraat 75/1 Tel. (02) DIEST M. Theysstraat 81 Tel. (013) DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1 Tel. (051) HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 Tel. (02) HARELBEKE Marktstraat 41 Tel. (056) HERENTALS Belgiëlaan 52A Tel. (014) IEPER Mk. Fochlaan 34 Tel. (057) IZEGEM B. Vandenbogaerdelaan 72 Tel. (051) KNOKKE Elizabethlaan 141 Tel. (050) KORTRIJK Lange Steenstraat 10 Tel. (056) LEUVEN Diestsevest 82 Tel. (016) LIER Kruisbogenhofstraat Tel. (03) MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Tel. (015) POPERINGE Deken de Bolaan 1 Tel. (057) PUURS Rijksweg 9 Tel. (03) ST.-ANDRIES Jan Breydellaan 107 Tel. (050) TIENEN Goossensvest 42 Tel. (016) TORHOUT Zuidstraat 18 Tel. (050) TURNHOUT Parklaan 136 Tel. (014) VEURNE Lindendreef 9 Tel. (058) WESTERLO de Merodedreef 100 Tel. (014) ADMB KINDERBIJSLAGFONDS 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) KORTRIJK Koning Leopold I straat 18 Tel. (056) PROVIKMO 2000 ANTWERPEN Bataviastraat 11 Tel. (03) ASSE Bloklaan 5 (Huize Stas) Tel. (02) BIERGES Rue de Champles 70/1 Tel. (010) BRUGGE Dirk Martensstraat 26/1 Tel. (050) BRUSSEL Koningsstraat 75/3 Tel. (02) EDEGEM Oude Godstraat 110 Tel. (03) EUPEN Aachenerstrasse 7 Tel. (087) GENT Lange Kruisstraat 7 Tel. (09) HARELBEKE Marktstraat 41 Tel. (056) HASSELT Maastrichtersteenweg 254 Tel. (011) HERENTALS Atealaan 65 bus 3 Tel. (014) Jaarverslag

16 8900 IEPER Maarschalk Fochlaan 34 Tel. (057) IZEGEM Burg. Vandenbogaerdelaan 72 Tel. (051) LIEGE Rue Darchis 6 Tel. (042) LONDERZEEL De Burcht 5A Tel. (052) KORTRIJK Reepkaai 4 Tel. (056) MENEN Oude Leielaan 83a Tel. (056) NAMUR Boulevard Frère Orban 5-6 Tel. (081) POPERINGE Deken de Bolaan 1 Tel. (057) PUURS Rijksweg 9 (KMO-zone) Tel. (03) ROESELARE Ovenstraat 5 Tel. (051) TORHOUT Zuidstraat 18 Tel. (050) VERVIERS Rue du Palais 27 Tel. (087) VEURNE Oude Beestenmarkt 6 Tel. (058) WAREGEM Westerlaan 29 Tel. (056) MEDICONTROL 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) ADMB HR SERVICES 8200 BRUGGE Jan Breydellaan 107 Tel. (050) BRUSSEL Koningsstraat 75 B 4 Tel. (02) BRUGGE Smedenstraat 3 Tel. (050) KORTRIJK Reepkaai 2-4 Tel. (056) VEURNE Zuidstraat 58 Tel. (058) GENT Ottergemsesteenweg 439 Tel. (09) Gespecialiseerde dienstverlening: Construct Interim en Nieuw Europese Cel Tel. (09) ZENITO 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) PV BOUWUNIE Borgstellingskas BOUWUNIE 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) ADMB ATLANTA 8420 DE HAAN M. Hendrikalaan 20 Tel. (059) ADMB VERZEKERINGEN 8200 ST.-ANDRIES Jan Breydellaan 107 Tel. (050) OOSTENDE E. Beernaertstraat 13 Tel. (059) ROESELARE Arme Klarenstraat 55 Tel. (051) D MONDE Hoogveld 22 Tel. (052) OVERIJSE Gebrs. Danhieuxstraat 6 Tel. (02) ANTWERPEN Oudeleeuwenrui 25 Tel. (03) LEUVEN Tessenstraat 3 Tel. (016) MOESKROEN rue de Bruxelles 45 Tel. (056) Jaarverslag

17 VEKMO 8200 ST. ANDRIES Jan Breydellaan 107 Tel. (050) LEUVEN Diestsevest 82 Tel. (016) BRUSSEL Koningsstraat 75 bus 4 Tel. (02) BIERGES rue de Champles 70 Tel. (010) ADMBiS 8200 BRUGGE Wittemolenstraat 64 Tel. (050) Officiële agentschappen van ZENITO OL uitgebaat door ADMB 1000 BRUSSEL Tweekerkenstraat 29 bus 2 Tel. (02) ZAVENTEM Kerkplein 25/4 Tel. (02) TIENEN Goossensvest 42 Tel. (016) PUURS Rijksweg 9 Tel. (03) HERENTALS Belgiëlaan 52 Tel. (014) BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) Contactpunten van ZENITO in de volgende ADMB-kantoren: 1730 ASSE Markt 3 Tel. (02) HALLE Vanden Eeckhoutestraat 13/1 Tel. (02) LIER Kruisbogenhofstraat Tel. (014) DIEST Michel Theysstraat 81 Tel. (016) Jaarverslag

18 ADMB Directie Karel Ghesquière algemeen directeur Philip Van Eeckhoute - bestuurslid Rik Verhulst adjunct-algemeen directeur Koen Van Loo directeur informatica Verantwoordelijken voor de diensten ADMB Sociaal Bureau ADMB Studiedienst ADMB Kinderbijslagfonds Medicontrol ADMB HR Services Zenito Sociaal Verzekeringsfonds P.V. & Borgstellingskas Bouwunie ADMBiS ADMB Verzekeringen Communicatie en Marketingdienst Hoofdboekhouding Personeel & Organisatie Frank Decorte Eddy Braet Pol Pirard Tine Van Reybrouck Kurt Boelens Virginie Lenssen Alain Vanhaverbeke Sven Peleman - Olivier Gustin Rik Vanden Bussche Piet Craeynest Eddy Mortier Erik Van der Cruysse PROVIKMO Afgevaardigd-bestuurder Directie Karel Ghesquière Dr. Geert De Cooman Dr. Jacques Saelen Dr. Guy Vogt Jan Michiels Nicolas Van Kerschaver Franck Vernier Dr. Marc Borguet ZENITO Ondernemingsloket Afgevaardigd-bestuurder Directeur VEKMO Afgevaardigd-bestuurder Verantwoordelijken Rik Verhulst Lieven Fiers Karel Ghesquière Algemeen: Patrick Godelie Afd. Milieu: Bart Decraemer Afd. C&C: Paul Thevelein Afd. Bouwcoördinatie: Michel Obers Afd. Veiligheidscoördinatie: Eric Dulieu Jaarverslag

Infobrochure. Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid I N F O - L I J N 1 1 1 4 7 4

Infobrochure. Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid I N F O - L I J N 1 1 1 4 7 4 Infobrochure Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid I N F O - L I J N 0 5 0 1 1 1 4 7 4 Mensenzaken voor zakenmensen SOCIAAL BUREAU Van loonadministratie tot individuele sociale begeleiding

Nadere informatie

HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS.

HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS. JAARVERSLAG ACERTA HR-DIENSTENGROEP 20 09 talent HAAL HET BESTE UIT UZELF EN UW MEDEWERKERS. Acerta Buro & Design Center Heizelesplanade PB 65 B-1020 Brussel www.acerta.be acerta in een notendop 02 Acerta

Nadere informatie

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen. Startersgids Editie 2012. www.partena.be Sociale verzekeringen voor zelfstandigen Startersgids Editie 2012 www.partena.be Zich vestigen als zelfstandige 1 2 U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014. Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

Activiteitenverslag 2014. Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Activiteitenverslag 2014 Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Acerta-steekkaart 1. Acerta in het kort 4 2. Onze missie, visie en strategie 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk

De nieuwe war for talent win je door niet te vechten. www.admb.be. Inventief omgaan met welzijn op het werk Inventief omgaan met welzijn op het werk Leon Frijters en Koen Van Caesbroeck, ATF De nieuwe war for talent win je door niet te vechten Frederik Anseel, professor organisatiepsychologie UGent www.admb.be

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN Zich vestigen als zelfstandige U wilt zelfstandige worden en u heeft meestal meer dan één reden om voor eigen rekening te willen werken: u bent graag uw eigen baas,

Nadere informatie

Mensen maken het verschil

Mensen maken het verschil Activiteitenverslag 2006 www.sbb.be Mensen maken het verschil Een scharnierjaar in beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen 2 2006, een scharnierjaar... De voorbije jaren werden op diverse terreinen fundamenten

Nadere informatie

Het leven is druk! Wij denken met je mee! Partena ziekenfonds & partners

Het leven is druk! Wij denken met je mee! Partena ziekenfonds & partners Het leven is druk! Wij denken met je mee! Partena ziekenfonds & partners Gegevens gebaseerd op jaarverslagen 2010 inhoud Partena ziekenfonds & partners 3 Inleiding 4 Partena 5 Partena ziekenfonds & partners

Nadere informatie

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015

Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 TRAINING COACHING ADVIES Opleidingen en clubformules Veiligheid & milieu Najaar 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Kleine gids voor de startende ondernemer

Kleine gids voor de startende ondernemer Kleine gids voor de startende ondernemer Startende ondernemers zijn de economische waarborg voor de toekomst van een stad. Deze toekomst moet alle kansen krijgen door correcte informatie en professionele

Nadere informatie

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 1 2 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan

Nadere informatie

Een doorbraak op de Nederlandse retailmarkt

Een doorbraak op de Nederlandse retailmarkt Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job ZATERDAG 14 DECEMBER T/M VRIJDAG 20 DECEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek: zitten we opnieuw minder vast op onze stoel? 1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job Ingenieurs, financiële

Nadere informatie

Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 88

Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 88 Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 88 5 Management Dit gedeelte van de handleiding is erop gericht oplossingen, adviezen aan te bieden op het gebied van management. Het

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies

Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be Roeselare Kortrijk Doornik - Sint-Niklaas Veldegem Middelkerke

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT

JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 BELEID INZAKE MARKTTOEZICHT JAARVERSLAG 2007 Beleid inzake markttoezicht 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN

ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Mantelzorg ZORGEN VERLENEN, HULP KRIJGEN Inleiding Ons land telt alsmaar meer ouderen. Deze ontwikkeling daagt onze samenleving uit. We leven namelijk niet alleen langer gezond, ook steeds meer mensen

Nadere informatie

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Inhoud 00 Voorkomen is beter dan genezen 01 Arbeidsveiligheid 02 Ergonomie 03 Industriële hygiëne en toxicologie 04 Psychosociale aspecten 05 Externe opleidingen

Nadere informatie