In ADMB Sociaal Bureau staan dagelijks ruim 300 hoog gekwalificeerde medewerkers klaar om werkgevers bij te staan in hun loonadministratie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In ADMB Sociaal Bureau staan dagelijks ruim 300 hoog gekwalificeerde medewerkers klaar om werkgevers bij te staan in hun loonadministratie."

Transcriptie

1 ADMB is een HR-dienstengroep onderverdeeld in competente bedrijven, elk met een afzonderlijk werkterrein in de sfeer van de sociale wetgeving, die ijveren voor een persoonsgerichte service aan hoofdzakelijk werkgevers en zelfstandigen. Meer dan personeelsleden staan in voor de afwerking van meer dan dossiers waarbij voor ongeveer personen, verenigingen of vennootschappen een aspect van het arbeids- of sociaal zekerheidsrecht geregeld wordt. Hiervoor wordt uiteraard gebruik gemaakt van de modernste informatietechnologie, maar even belangrijk is dat wij via Kamodata cvba, met 100 hooggeschoolde medewerkers (70 interne en 30 externe), de software zelf ontwikkelen en onderhouden. ADMB Sociaal Bureau Medicontrol ADMB Kinderbijslagfonds PROVIKMO ADMB Verzekeringen VEKMO ADMB HR Services Zenito Sociaal Verzekeringsfonds & Ondernemingsloket Bouwunie Patronale Vereveningsdienst & Borgstellingskas ADMBiS Atlanta Gezinshotel ADMB online Jaarverslag

2 ADMB SOCIAAL BUREAU In ADMB Sociaal Bureau staan dagelijks ruim 300 hoog gekwalificeerde medewerkers klaar om werkgevers bij te staan in hun loonadministratie. Dit omvat zowel de eigenlijke loonberekening met het afleveren van loonbrieven, individuele rekeningen, loonlastoverzichten, documenten sociale zekerheid, als het verlenen van advies en bijstand voor de toepassing van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Voor dit laatste kan steeds een beroep gedaan worden op een team van professionele juristen van de studiedienst van het Sociaal Bureau. Om een persoonlijke dienstverlening te waarborgen, werkt ADMB Sociaal Bureau dicht bij de klant. In Vlaanderen liggen de 29 Sociaal Bureau-kantoren verspreid over de provincies West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en Oost-Vlaanderen. In Wallonië bieden we onze dienstverlening aan vanuit 3 vestigingen. ADMB Sociaal Bureau behandelt werkgevers en werknemers. Daarnaast levert ADMB Sociaal Bureau aan 10 externe sociale secretariaten, goed voor werkgevers en werknemers, volledige informatica-uitrustingen, software en juridisch advies. Om al deze opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen, beschikt ADMB Sociaal Bureau over de meest recente computer- en netwerksystemen en over een zelf ontwikkelde software die dagelijks bijgewerkt wordt, in functie van een steeds wijzigende sociale wetgeving. Via biedt ADMB Sociaal Bureau de werkgever de mogelijkheid zijn barema s op te vragen, de loonaangifte, de DIMONA-aangifte en een reeks berekeningen uit te voeren en juridische info te ontvangen. Jaarverslag

3 MEDICONTROL Medicontrol organiseert medische controles bij zieke werknemers van de aangesloten werkgevers. De dienst werkt hiervoor samen met een team van 150 ervaren controle-artsen. Zij bezoeken uw zieke werknemer steeds aan huis. In de voorbije 5 jaar steeg het aantal controles met meer dan 50%! De controle-geneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en of de duur van het attest gerechtvaardigd is. Ongeveer 12% van de gecontroleerde werknemers kan het werk vervroegd hervatten. In 9% van de gevallen blijkt de controle onmogelijk en hoeft de werkgever geen gewaarborgd loon te betalen. In 2010 werden controles uitgevoerd. ADMB KINDERBIJSLAGFONDS ADMB Kinderbijslagfonds verzorgt de uitbetaling van geboorte- en adoptiepremies en kinderbijslagen aan de werknemers van de aangesloten werkgevers. ADMB Kinderbijslagfonds, de derde grootste kas van het land inzake leden-werkgevers, telt leden-werkgevers waardoor bijslagtrekkende gezinnen bereikt worden. Maandelijks wordt euro bijslag voor kinderen uitbetaald. Het aantal gerechtigde gezinnen en de kinderen waarvoor uitbetaald wordt, volgen een stijgende trend. Ons kinderbijslagfonds staat garant voor een stipte en correcte uitbetaling. Dit is o.a. mogelijk door deskundige medewerkers en een geavanceerde informatica. Met onze gratis nieuwsbrief, ADMB Actua, informeren wij u over de gewijzigde wetgeving. Met onze berekeningsmodule kinderbijslag op onze website (www.kinderbijslagfonds.be) kunt u zelf uw kinderbijslag berekenen. Jaarverslag

4 PROVIKMO Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk Provikmo is voor meer dan tevreden klanten met ruim werknemers een solide, betrouwbare partner én een belangrijke marktspeler inzake preventie en bescherming op het werk in België. Provikmo is opgebouwd uit 2 afdelingen, namelijk: de afdeling medisch toezicht die o.a. instaat voor het uitvoeren van de preventieve arbeidsgeneeskundige onderzoeken, inentingen en screenings; de afdeling risicobeheersing, voor de ondersteuning inzake arbeidsveiligheid, preventie van arbeidsongevallen, de opdrachten in het kader van ergonomie, alle vormen van psychosociale belasting en de bedrijfshygiëne. De uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet beklemtonen vooral een geïntegreerde, globale benadering van de preventie en multidisciplinariteit. Als wettelijk erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft Provikmo de nodige expertise in alle domeinen van de welzijnswet: bescherming van gezondheid van de werknemers op het werk; arbeidsveiligheid; psychosociale aspecten van het werk waaronder de aanpak en preventie van pesterijen, geweld en grensoverschrijdend gedrag; ergonomie; arbeidshygiëne; verfraaiing van de werkplaatsen; invloed van het leefmilieu op de werkplek. Een team van competente arbeidsgeneesheren, ingenieurs en specialisten in arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne en leefmilieu, kan de klant perfect ondersteunen in het streven naar meer welzijn op het werk. Zowel inzake het gezondheidstoezicht, de veiligheid, de psychosociale aspecten, als inzake de aanpak van pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen, biedt Provikmo de garantie op een maximale begeleiding, zo onder meer door concreet advies op maat bij het opmaken van de door de wetgever opgelegde risicoanalyses, adequate probleemoplossende tussenkomsten, het streven naar synergie en duidelijke communicatie bij alle preventieactiviteiten. Ook op ergonomisch vlak neemt Provikmo het voortouw met een volledig nieuwe aanpak om, in samenspraak met de behandelende arts, door te verwijzen voor revalidatie van de versleten ruggen van verpleegkundigen. In een sector waar een nijpend tekort is aan geschoold personeel, een belangrijk thema. Door in deze delicate materies de handschoen op te nemen, hoopt Provikmo als maatschappijbewuste, voortrekkende organisatie bij te dragen tot het breed maatschappelijke debat rond de revitalisering van de arbeidsmarkt. Jaarverslag

5 De dienst beschikt over een uitgebreid assortiment meetapparatuur, zodat alle meetbare vormen van hinder objectief kunnen bepaald worden (licht, lawaai, dampen, stof, gassen, klimaat, arbeidsbelasting, asbest, enz.). Provikmo past een kwaliteitssysteem toe dat gecertificeerd is door het gerenommeerde Lloyd s Register Quality Assurance volgens ISO 9001/2008 norm en dit voor alle preventieactiviteiten, zowel voor het medisch toezicht als voor de risicobeheersing en de daarmee verband houdende opleidingen en adviesverlening. Jaarverslag

6 ADMB VERZEKERINGEN ADMB Verzekeringen geeft u de volledige service die u verwacht van een professioneel verzekeringsmakelaar. ADMB Verzekeringen biedt u maatwerk voor een totaaloplossing in verzekeringen. Onze troeven - een stevige relatie met de meest gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen; - een up-to-date informaticasysteem dat toelaat om u snel te bedienen; - een team van enthousiaste vakspecialisten; - exclusieve ADMB-gelabelde producten die enkel toegankelijk zijn voor de ADMBcliënten; - de klok rond bereikbaar, zeven dagen op zeven via een gespecialiseerde bijstandscentrale die uw oproep buiten de kantooruren ontvangt; - onafhankelijkheid; - klantengedrevenheid die in alle rangen is ingebed. Onze unieke verzekeringsproducten - ADMB Hospitalisatieverzekering; - ADMB Voorzorgsplan; - ADMB Rechtsbijstandverzekering; - ADMB Bijstand; - ADMB Omnifisc; - ADMB Invest. Vanuit acht kantoren beheert ADMB Verzekeringen meer dan polissen. In Leuven vindt u onze dochteronderneming Filip Vandeven nv - Bank & Verzekeringen. Wallonië wordt bediend vanuit ons kantoor SPRL Nuttin & Carette in Moeskroen. Op de website van ADMB Verzekeringen (www.admbverzekeringen.be) ontdekt u alle nuttige informatie over ons productaanbod en onze kantoren. ADMB Verzekeringen nv is erkend door de Controledienst Bank, Financiën en Verzekeringen. (cbfa A) Jaarverslag

7 VEKMO Op 16 december 2000 richtten het Sociaal Bureau, Unizo, Nacebo, Sofim Oost-Vlaanderen, Sofim Limburg en Sodiro de naamloze vennootschap VEKMO op. VEKMO, met zetels te Brugge, Leuven en Bierges, heeft 7 afdelingen: - VEKMO Afdeling Milieu De vertrouwde afdeling milieu biedt advies over heersende wetgeving en vergunningssystemen met betrekking tot het milieu, zowel naar de industrie, ambachten en KMO s, als de verzorgingssector. Een competitieve equipe organiseert de opstelling en opvolging van milieuvergunningsdossiers, milieu-check-ups, de nodige opleiding, afvalbeheersing, afvalwateradministratie en milieucoördinatie. VEKMO milieu biedt ondersteuning aan bedrijven bij legionella-beheersmaatregelen en bij het invullen van de verplichtingen ATEX (explosierichtlijn). In het verlengde van de milieu-problematiek staat deze dienst ook in voor alle verplichtingen rond de energie prestatie regelgeving (EPB-verslaggever) en het energie prestatie certificaat (EPC). Eveneens kan Vekmo een energieaudit uitvoeren om de toestand van een bedrijf in kaart te brengen, waaruit dan gerichte adviezen worden gegeven. - VEKMO Afdeling Voeding VEKMO Voedingsservice biedt ondernemingen, werkzaam in de voedingssector (zowel voeding voor menselijke consumptie als dierenvoeders), oplossingen aan om veilige voeding te produceren en in de handel te brengen. VEKMO Voedingsservice keurt productsteekkaarten en staat mee in voor controles in het kader van het Integrale Kwaliteits-Ketenbeheer. In dit kader geniet VEKMO een OVOCOM-erkenning die eind 2004 succesvol werd vernieuwd. Deze dienstverlening omhelst vooral hygiëne-audits, opstartpakketten HACCP, opleidingen basiskennis hygiëne, veiligheidsprocedureplannen, adviezen bij verbouwing, nieuwbouw of overname, alsook juridisch advies bij aanvraag bouwvergunning. Een lidmaatschap zorgt voor een langdurige begeleiding van het hygiënebeleid in de onderneming. Een team van adviseurs voedingshygiëne zorgt voor praktisch gerichte oplossingen op maat. - VEKMO Afdeling Coördinatie Veiligheid en Gezondheid op de bouwplaats VEKMO Coördinatie Veiligheid en Gezondheid biedt een totaaloplossing voor de klant: interpretatie van de wetgeving, opmaak van bedrijfseigen procedures en organisatie van de veiligheidscoördinatie voor bouwwerken in projectfase (op de tekentafel) en in fase van verwezenlijking. Deze activiteit geeft invulling aan het KB van 25 januari Jaarverslag

8 Via onze 10 eigen coördinatoren veiligheid en gezondheid verzorgt VEKMO deze coördinatie op bouwwerken van alle aard (wegwerkzaamheden, kantoorbouw, waterzuivering, spoorwerken, particuliere woningbouw, werken van burgerlijke bouwkunde, grote industriële werken, ) en dit verspreid over het hele land. Sedert de invoegetreding van de wetgeving op 1 mei 2001 volgde VEKMO reeds meer dan werven. VEKMO ontpopt zich als leider in het ontwikkelen van beheersprocedures voor frequente bouwers. Bedrijfseigen werkmethodes van de klant worden aangepast om te voldoen aan het KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen. - VEKMO Afdeling Opleiding VEKMO Opleiding organiseert op vraag van de klant bedrijfsinterne opleidingen of opleidingen voor beroepsorganisaties. Dit kadert in een promotiecampagne om de andere diensten kenbaar te maken bij het geschikte doelpubliek. VEKMO is sedert 2002 erkend door het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid voor het geven van de opleiding voor coördinatoren Veiligheid en Gezondheid niveau A en B en voor het organiseren van de erkende examens. Lesgevers worden gevonden in de eigen andere afdelingen en bij externe specialisten in de diverse domeinen van het lessenpakket teneinde de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen. VEKMO voegde hieraan de social skill-vaardigheden toe in het kader van conflictbeheersing, communicatietechnieken, multiculturele samenwerking. - VEKMO Afdeling Consulting VEKMO Consulting levert ondersteuning aan bedrijven bij het op punt stellen van hun bedrijfsorganisatie, hun afdelingen preventie en bescherming, milieubeheer, kwaliteit, etc. VEKMO levert hierin de nodige knowhow op maat van het bedrijf. Dit resulteert in een begeleiding naar een zorgsysteem zoals ISO 9000-reeks, ISO (milieu), OHSAS (veiligheid), VCA en BeSaCC (veiligheid), etc. Ten behoeve van de KMO stelt VEKMO het systeem Digiconsult ter beschikking, teneinde een begrijpbare en betaalbare oplossing te bieden in haar streven naar een veiligheidszorgsysteem (VCA, BeSaCC, OHSAS 18001). - VEKMO Afdeling Bouwcoördinatie VEKMO Bouwcoördinatie biedt de opdrachtgever-bouwheer de nodige technische ondersteuning bij het realiseren van het bouwwerk door toezicht op de budgetten, contracten met aannemers, planning, kwaliteitscontrole, nacalculatie en onderhoudscontracten tijdens exploitatie. - VEKMO Afdeling Industriële hygiëne en ergonomie VEKMO bestudeert en analyseert de arbeidsomgeving in het kader van geluid, trillingen, stof, licht, lucht, vochtigheid, magnetische stralingen, aanwezigheid van schadelijke stoffen, evenals werkposten naar houding en belasting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel onderzoek en verbeteringsvoorstellen als aan opleiding van de betrokkenen. Jaarverslag

9 - VEKMO Extra : VEKMO C&C, deskundig in keuring en certificatie VEKMO Controle & Certification (C&C) is een onafhankelijk controle- en certificeringorganisme, actief in de sectoren van de levensmiddelen en de dierenvoeders. Binnen deze sectoren controleert VEKMO C&C de kwaliteitssystemen die de voedselveiligheid van de producten beogen. VEKMO C&C is geaccrediteerd bij Belac, de Belgische dienst voor accreditatie, voor de norm EN (accreditatiecertificaat BELAC nr. 343-PROD). VEKMO C&C kan aldus bedrijven die voedermiddelen produceren, certificeren voor het lastenboek GMP Dierenvoeders deel productie, uitgegeven door OVOCOM vzw. Het lastenboek vindt u terug op Concreet kunnen onderstaande bedrijven een beroep doen op VEKMO C&C voor bovenstaande certificatie: levensmiddelenbedrijven met een nevenstroom voedermiddel naar de dierenvoedersector; levensmiddelenbedrijven met een te verwerken nevenstroom naar de dierenvoedersector; bedrijven die voedermiddelen produceren. Jaarverslag

10 ADMB HR Services Uitzendarbeid Rekrutering, Search & Selectie Potentieelonderzoek en Assessment Outplacement en Career Coaching Opleiding en Training Consulting, Advies en Detachering Internationale tewerkstelling ADMB HR Services is een allround en professioneel HR-dienstverlener voor bedrijven, de social profit sector en de openbare besturen binnen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Via gemotiveerde medewerkers, professionele tools en een flexibele klantgerichte opstelling, bieden we oplossingen op maat voor werkgevers en kandidaat-werknemers. Als jongste telg in de ADMB familie, opgericht op 1 januari 2011, bundelen we echter de jarenlange knowhow van de zeer ervaren voorlopers, met name ADMB Select vzw ( 1988), ADMB Interim nv ( 1988) en ADMB International ( 2006). ADMB HR Services biedt haar diensten aan vanuit het one-stop-shopping principe. De klant zal met andere woorden op elk van onze contactpunten geholpen worden in het totaalaanbod van onze HRM-dienstverlening. We doen daarvoor een beroep op een 50-tal medewerkers: HR-Assistenten / Medewerkers en (Senior) Consultants, Searchers, Uitzendconsulenten, Commercieel Consulenten, (Senior) International Consultants, Kantoordirecteurs en Unit Managers. Zij opereren vanuit 7 kantoren: te Brugge (2), Brussel, Gent (2), Kortrijk en Veurne. Onze kwaliteit wordt niet alleen bevestigd door de talrijke tevreden klanten, maar ook hard gemaakt door enerzijds ons lidmaatschap bij Federgon (de Federatie van Partners voor Werk) en anderzijds onze erkenning door ESF in de vorm van een kwaliteitslabel. Daarnaast zijn we ook de trotse eigenaar van een VCU-veiligheidscertificaat. Jaarverslag

11 ZENITO Zenito Sociaal Verzekeringsfonds Op 1 januari 2010 wijzigde SVMB haar naam naar Zenito Sociaal Verzekeringsfonds, na fusie met het socaal verzekeringsfonds Intersociale. De succursale Brugge functioneert binnen Zenito Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen met hoofdzetel te Brussel. Zenito regelt voor zelfstandigen hun sociaal statuut en zorgt eveneens voor hun kinderbijslag, pensioen, ziekteverzekering en sociale begeleiding. De dienst kinderbijslag betaalde in 2010 net geen euro kinderbijslag uit voor zo n dossiers over gans Vlaanderen. Ruim zelfstandigen en vennootschappen in West-Vlaanderen stellen in Zenito hun vertrouwen voor het correct berekenen van de sociale bijdragen. Zenito is met een marktaandeel van 40% het grootste sociaal verzekeringsfonds van West-Vlaanderen. In België is Zenito het tweede grootste fonds. Zenito Aanvullend Pensioen Onze dienst Aanvullend Pensioen biedt zelfstandigen en hun meewerkende echtgeno(o)t(e) de kans om op een fiscaalvriendelijke en flexibele wijze een bijkomend rustpensioen op te bouwen. Het fiscaal voordeel is cumuleerbaar met andere verzekeringssystemen en de bijdrage kan steeds herzien worden in functie van de bedrijfsresultaten. Met het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen gaat Zenito zelfs nog een stapje verder: een extra uitkering bij invaliditeit, een hogere premie, etc. bieden extra sociale voordelen. Zenito Studie en Vormingsdienst / sociale begeleiding Deze dienst helpt de leden kosteloos bij het verwerven of vrijwaren van hun rechten in het sociaal statuut van de zelfstandigen (pensioen, kinderbijslag, ziekteverzekering). In 2010 kregen wij mensen op bezoek. Daarnaast werden er 17 zaken verdedigd voor de arbeidsrechtbank en 2 voor het arbeidshof. Deze dienst verzorgt eveneens vergaderingen en opleidingen voor boekhoudkantoren. Voor de leden van Zenito is deze dienstverlening volledig gratis. Jaarverslag

12 Zenito Ondernemingsloket Zenito Ondernemingsloket is sinds 1 januari 2010 de nieuwe naam voor KMO Direct vzw. Als erkend ondernemingsloket verzorgt Zenito Ondernemingsloket de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en staat zij vele starters en gevestigde ondernemers bij met raad en daad, bij het vervullen van allerlei formaliteiten. Het ondernemingsloket dient manifest als toegangspoort en als katalysator: via het loket komen meer mensen in contact met ADMB, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere diensten. Zenito Ondernemingsloket werd opgericht door ADMB, Unizo, Zenito Sociaal Verzekeringsfonds en Sofim. Het is intussen uitgegroeid tot het grootste ondernemingsloket in Vlaanderen. In 37 agentschappen (29 in Vlaanderen, 4 in Brussel en 4 in Wallonië) geven een 100-tal medewerkers (deeltijds of voltijds) het beste van zichzelf voor Zenito Ondernemingsloket en vooral voor de klanten. Al enkele jaren op rij kiezen nieuwe starters om hun opstart door Zenito Ondernemingsloket te laten begeleiden. In 2010 gaat het om starters (goed voor net geen 40% van onze klanten). Daarmee hebben we een marktaandeel bij de starters van 20,5% in België. Ook bestaande ondernemingen vinden vlot de weg naar onze diensten om hun activiteitsuitbreidingen, adreswijzigingen, vergunningsaanvragen, neerleggingen van vennootschapsdocumenten, enz. via ons te laten verlopen. ADMB groepeert zijn zeven Zenito Ondernemingsloket -agentschappen (Brugge, Brussel, Harelbeke, Herentals, Lier, Puurs en Tienen) in een aparte vzw, ADMB Ondernemingsloket. Deze kantoren groeien samen sneller dan het gemiddelde voor ons volledig ondernemingsloket. We richten ons in deze agentschappen voornamelijk naar professionele aanbrengers (boekhouders, accountants, advocatenkantoren, etc.). 33% van alle klanten van Zenito Ondernemingsloket passeerde in een ADMB-agentschap, wat ADMB Ondernemingsloket een belangrijke partner in het geheel maakt. Bovendien worden de administratieve ondersteuning en (deels) de informatica van Zenito Ondernemingsloket geregeld vanuit Brugge. Aantal klantendossiers (op basis van de in 2010 geopende dossiers): Dossiers Zenito Ondernemingsloket Dossiers ADMB Ondernemingsloket Percentage ADMB Ondernemingsloket in het totaal Starters (+1,5% tov 2010) 4204 (+2,7% tov 2009) 32% (2009: 31%) Wijzigingen (+10,8%) 4987 (+21%) 40% (2009: 36%) Stopzettingen 7882 (+5,5%) 2577 (+8%) 33% (2009: 32%) TOTAAL (+5,7%) (+11,2%) 35% (2009: 33,2%) Jaarverslag

13 BOUWUNIE PATRONALE VEREVENINGSDIENST Alle bouwondernemingen met gemiddeld minder dan 20 werknemers in dienst, kunnen terugbetaling bekomen van het gewaarborgd loon dat uitbetaald werd aan hun zieke arbeiders. PV Bouwunie zorgt ervoor dat dit gewaarborgd loon integraal terugbetaald wordt aan de werkgevers. Om van de terugbetaling te kunnen genieten, volstaat het om aan te sluiten en de originele doktersattesten te bezorgen. De aansluiting bij PV bouwunie is volledig gratis! Bovendien kunnen alle aangesloten werkgevers via Medicontrol kosteloos laten onderzoeken of hun afwezige arbeiders werkelijk arbeidsongeschikt zijn. In 2010 telde PV Bouwunie werkgevers en betaalde euro aan gewaarborgde lonen terug. BOUWUNIE BORGSTELLINGSKAS Waarborgen zelf financieren vergt een grote investering. Precies om de bouwondernemingen meer financiële slagkracht te geven werd de Borgstellingskas Bouwunie opgericht. Wij staan garant voor de goede uitvoering van uw werken. Tegen zeer voordelige financiële voorwaarden brengt Borgstellingskas Bouwunie de volgende waarborgen en garanties voor u in orde: openbare werken; private opdrachten en onderaannemingen (als vervanging van een inhouding); woning en appartementbouw voor erkende aannemers (wet Breyne). De aanvragen om borgstelling worden uiterst snel en met een minimum aan formaliteiten afgewerkt. Jaarverslag

14 ADMBiS Snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid ADMBiS heeft meer dan 500 leden en is daarmee één van de grootste netwerken van IT-professionals met expertise in software ontwikkeling en analyse in België. Zijn vernieuwend is-people concept laat ADMB is toe om binnen de 48 uur precies die expert te vinden die een bedrijf een antwoord helpt geven op een informaticauitdaging. Kantoren te Brugge, Brussel, Antwerpen & Gent. Vakantiehuis ATLANTA Het romantische hotel Atlanta biedt aan gezinnen een aangename vakantie in De-Haan-aan-Zee. Een staf van 21 medewerkers verzorgde er overnachtingen in Jaarverslag

15 ADRESSEN HOOFDKANTOOR 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) RECHTSTREEKSE KANTOREN ADMB SOCIAAL BUREAU 9300 AALST Parklaan 47 Tel. (053) ANTWERPEN Louizastraat 10 Tel. (03) ASSE Markt 3 Tel. (02) BIERGES rue de Champles 70/2 Tel. (010) BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) BRUSSEL Koningsstraat 75/1 Tel. (02) DIEST M. Theysstraat 81 Tel. (013) DIKSMUIDE Gasthuisstraat 1 Tel. (051) HALLE Vanden Eeckhoudtstraat 13/1 Tel. (02) HARELBEKE Marktstraat 41 Tel. (056) HERENTALS Belgiëlaan 52A Tel. (014) IEPER Mk. Fochlaan 34 Tel. (057) IZEGEM B. Vandenbogaerdelaan 72 Tel. (051) KNOKKE Elizabethlaan 141 Tel. (050) KORTRIJK Lange Steenstraat 10 Tel. (056) LEUVEN Diestsevest 82 Tel. (016) LIER Kruisbogenhofstraat Tel. (03) MECHELEN Oude Brusselsestraat 8 Tel. (015) POPERINGE Deken de Bolaan 1 Tel. (057) PUURS Rijksweg 9 Tel. (03) ST.-ANDRIES Jan Breydellaan 107 Tel. (050) TIENEN Goossensvest 42 Tel. (016) TORHOUT Zuidstraat 18 Tel. (050) TURNHOUT Parklaan 136 Tel. (014) VEURNE Lindendreef 9 Tel. (058) WESTERLO de Merodedreef 100 Tel. (014) ADMB KINDERBIJSLAGFONDS 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) KORTRIJK Koning Leopold I straat 18 Tel. (056) PROVIKMO 2000 ANTWERPEN Bataviastraat 11 Tel. (03) ASSE Bloklaan 5 (Huize Stas) Tel. (02) BIERGES Rue de Champles 70/1 Tel. (010) BRUGGE Dirk Martensstraat 26/1 Tel. (050) BRUSSEL Koningsstraat 75/3 Tel. (02) EDEGEM Oude Godstraat 110 Tel. (03) EUPEN Aachenerstrasse 7 Tel. (087) GENT Lange Kruisstraat 7 Tel. (09) HARELBEKE Marktstraat 41 Tel. (056) HASSELT Maastrichtersteenweg 254 Tel. (011) HERENTALS Atealaan 65 bus 3 Tel. (014) Jaarverslag

16 8900 IEPER Maarschalk Fochlaan 34 Tel. (057) IZEGEM Burg. Vandenbogaerdelaan 72 Tel. (051) LIEGE Rue Darchis 6 Tel. (042) LONDERZEEL De Burcht 5A Tel. (052) KORTRIJK Reepkaai 4 Tel. (056) MENEN Oude Leielaan 83a Tel. (056) NAMUR Boulevard Frère Orban 5-6 Tel. (081) POPERINGE Deken de Bolaan 1 Tel. (057) PUURS Rijksweg 9 (KMO-zone) Tel. (03) ROESELARE Ovenstraat 5 Tel. (051) TORHOUT Zuidstraat 18 Tel. (050) VERVIERS Rue du Palais 27 Tel. (087) VEURNE Oude Beestenmarkt 6 Tel. (058) WAREGEM Westerlaan 29 Tel. (056) MEDICONTROL 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) ADMB HR SERVICES 8200 BRUGGE Jan Breydellaan 107 Tel. (050) BRUSSEL Koningsstraat 75 B 4 Tel. (02) BRUGGE Smedenstraat 3 Tel. (050) KORTRIJK Reepkaai 2-4 Tel. (056) VEURNE Zuidstraat 58 Tel. (058) GENT Ottergemsesteenweg 439 Tel. (09) Gespecialiseerde dienstverlening: Construct Interim en Nieuw Europese Cel Tel. (09) ZENITO 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) PV BOUWUNIE Borgstellingskas BOUWUNIE 8000 BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) ADMB ATLANTA 8420 DE HAAN M. Hendrikalaan 20 Tel. (059) ADMB VERZEKERINGEN 8200 ST.-ANDRIES Jan Breydellaan 107 Tel. (050) OOSTENDE E. Beernaertstraat 13 Tel. (059) ROESELARE Arme Klarenstraat 55 Tel. (051) D MONDE Hoogveld 22 Tel. (052) OVERIJSE Gebrs. Danhieuxstraat 6 Tel. (02) ANTWERPEN Oudeleeuwenrui 25 Tel. (03) LEUVEN Tessenstraat 3 Tel. (016) MOESKROEN rue de Bruxelles 45 Tel. (056) Jaarverslag

17 VEKMO 8200 ST. ANDRIES Jan Breydellaan 107 Tel. (050) LEUVEN Diestsevest 82 Tel. (016) BRUSSEL Koningsstraat 75 bus 4 Tel. (02) BIERGES rue de Champles 70 Tel. (010) ADMBiS 8200 BRUGGE Wittemolenstraat 64 Tel. (050) Officiële agentschappen van ZENITO OL uitgebaat door ADMB 1000 BRUSSEL Tweekerkenstraat 29 bus 2 Tel. (02) ZAVENTEM Kerkplein 25/4 Tel. (02) TIENEN Goossensvest 42 Tel. (016) PUURS Rijksweg 9 Tel. (03) HERENTALS Belgiëlaan 52 Tel. (014) BRUGGE Sint-Clarastraat 48 Tel. (050) Contactpunten van ZENITO in de volgende ADMB-kantoren: 1730 ASSE Markt 3 Tel. (02) HALLE Vanden Eeckhoutestraat 13/1 Tel. (02) LIER Kruisbogenhofstraat Tel. (014) DIEST Michel Theysstraat 81 Tel. (016) Jaarverslag

18 ADMB Directie Karel Ghesquière algemeen directeur Philip Van Eeckhoute - bestuurslid Rik Verhulst adjunct-algemeen directeur Koen Van Loo directeur informatica Verantwoordelijken voor de diensten ADMB Sociaal Bureau ADMB Studiedienst ADMB Kinderbijslagfonds Medicontrol ADMB HR Services Zenito Sociaal Verzekeringsfonds P.V. & Borgstellingskas Bouwunie ADMBiS ADMB Verzekeringen Communicatie en Marketingdienst Hoofdboekhouding Personeel & Organisatie Frank Decorte Eddy Braet Pol Pirard Tine Van Reybrouck Kurt Boelens Virginie Lenssen Alain Vanhaverbeke Sven Peleman - Olivier Gustin Rik Vanden Bussche Piet Craeynest Eddy Mortier Erik Van der Cruysse PROVIKMO Afgevaardigd-bestuurder Directie Karel Ghesquière Dr. Geert De Cooman Dr. Jacques Saelen Dr. Guy Vogt Jan Michiels Nicolas Van Kerschaver Franck Vernier Dr. Marc Borguet ZENITO Ondernemingsloket Afgevaardigd-bestuurder Directeur VEKMO Afgevaardigd-bestuurder Verantwoordelijken Rik Verhulst Lieven Fiers Karel Ghesquière Algemeen: Patrick Godelie Afd. Milieu: Bart Decraemer Afd. C&C: Paul Thevelein Afd. Bouwcoördinatie: Michel Obers Afd. Veiligheidscoördinatie: Eric Dulieu Jaarverslag

Infobrochure. Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid I N F O - L I J N 1 1 1 4 7 4

Infobrochure. Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid I N F O - L I J N 1 1 1 4 7 4 Infobrochure Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid I N F O - L I J N 0 5 0 1 1 1 4 7 4 Mensenzaken voor zakenmensen SOCIAAL BUREAU Van loonadministratie tot individuele sociale begeleiding

Nadere informatie

Exclusieve voordeeladressen voor UNIZO-leden

Exclusieve voordeeladressen voor UNIZO-leden Exclusieve voordeeladressen voor UNIZO-leden Proficiat, u werd UNIZO-lid. Een verstandige keuze want als UNIZO-lid geniet u van heel wat exclusieve diensten en voordelen. We zetten ze hier nog even beknopt

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Circulaire 2013/14 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Circulaire 2013/14 EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Doel van de oprichting Artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet in de oprichting van externe diensten voor preventie en

Nadere informatie

Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017

Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017 Acerta. De kracht van mensen. Flandria Groentevakman Seminarie Hoogstraten 26 april 2017 Wij ondersteunen u in elke groeifase van uw onderneming U bent zo gestart: Het ondernemingsloket regelt alle formaliteiten

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel

Het beheer van het expat personeel Het beheer van belgisch personeel Pegasus als dienstverlenende vzw biedt de mogelijkheid aan de NGO's om het beheer van hun expat dossiers maar ook het beheer van hun Belgisch personeel doen op te volgen op voorwaarde dat ze van de PC

Nadere informatie

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

CO-PREV. Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk CO-PREV Vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk 1 CO-PREV= 13 erkende EDPB s EDPB s zorgen met +/- 3000 medewerkers voor: 3.200.000 werknemers; +/- 202.000 bedrijven.

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Doelgerichte toekomstplanning voor Zelfstandigen, KMO s en Vrije Beroepen. UITNODIGING infoavonden. Eindeloopbaan. ...en wat nu? Een initiatief van

Doelgerichte toekomstplanning voor Zelfstandigen, KMO s en Vrije Beroepen. UITNODIGING infoavonden. Eindeloopbaan. ...en wat nu? Een initiatief van Doelgerichte toekomstplanning voor Zelfstandigen, KMO s en Vrije Beroepen UITNODIGING infoavonden Eindeloopbaan...en wat nu? Een initiatief van met de steun en medewerking van Eindeloopbaan... en wat Haal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Belgium erkend distribiteur

uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be Belgium erkend distribiteur uw KNX-project? Denk automatisch aan Cebeo! erkend distribiteur Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen en diensten. www.cebeo.be KNX in een notendop KNX is het belangrijkste intelligente gebouwenbeheersysteem

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert

Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert 25, 26 november 2009 Inleiding 2008: Jubileumjaar - 10 jaar IDPBW en EDPBW - Symposium Co-prev. - Toekomstvisie in 10 krachtlijnen

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Uw werkgever is aangesloten bij Groep IDEWE. Wat betekent dit voor jou? Informatiebrochure voor werknemers

Uw werkgever is aangesloten bij Groep IDEWE. Wat betekent dit voor jou? Informatiebrochure voor werknemers WN Uw werkgever is aangesloten bij Groep IDEWE. Wat betekent dit voor jou? Informatiebrochure voor werknemers Welkom bij Groep IDEWE! Wie zijn we? Als grootste externe dienst voor preventie en bescherming

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait

Werken in de social profit. Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Werken in de social profit Infoavond KULeuven, 19 maart 2015 Dirk Malfait Welke vragen willen we beantwoorden? Wat is Verso? Wat is de social profit? Welke jobs zijn te vinden in de social profit? Waarom

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden

1. Federale verzekering. 2. De aangifte arbeidsongevallen. 3. Betrokkenheid van derden Welkom 1. Federale verzekering 2. De aangifte arbeidsongevallen 3. Betrokkenheid van derden 1. Federale verzekering De Bouwverzekeraar bij uitstek Opgericht door13 bouwondernemers sector nog steeds in

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng KANTOORVOORSTELLING Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact Accoun?ng Audi?ng Consul?ng Over ons Gespecialiseerd in boekhouden, accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat,

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM

AANWERVEN EERSTE WERKNEMER. MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM AANWERVEN EERSTE WERKNEMER MICHEL PIETTE Senior accountmanager SOFIM WIE MAG PERSONEEL AANWERVEN? -In Belgie kan elke vennootschap en iedereen die meerderjarig is personeel aanwerven -Een werknemer is

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Model E Dossiernummer / Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen als: werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer 1 Inhoud 1. Het wettelijke kader van de arbeidsgeneesheer 2. Huidige gang van zaken 3. Knelpunten en moeilijkheden 4. Besluit 2 1.

Nadere informatie

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren

Minimumlonen Handel in VoedingSwaren Minimumlonen Handel in VoedingSwaren SYNDICALE PREMIE EN SYNDICALE VORMING Sectorale minimumlonen vanaf 1.1.2011 Groot- en kleinhandel in voedingswaren We hernemen hierna de sectorale minimumlonen van

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Hoog ziekteverzuim in Limburg

Hoog ziekteverzuim in Limburg PERSBERICHT Hoog ziekteverzuim in Limburg Limburgse werknemers zijn meest ziek in vergelijking met andere Vlaamse provincies Hasselt, 24 november 2016 Limburgse werknemers hebben het meest aantal ziekte-uren

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Loon- en arbeidsvoorwaarden 2017-2018 1 www.accg.be Quelles Hoe ga améliorations jij vooruit?? Lonen en premies: +1,1% Op 1 juni 2017 stijgen de lonen: met 0,8%, met de mogelijkheid om een bijkomende verhoging

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

How To Tentoo. How to Tentoo voor medewerkers

How To Tentoo. How to Tentoo voor medewerkers How To Tentoo How to Tentoo voor medewerkers Tentoo biedt de perfecte combinatie van vrijheid en zekerheid Freelancen zonder zelfstandigenstatuut doe je met Tentoo! Jij bepaalt zelf bij wie je gaat werken,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1

Overzicht aanwijzend schatters en administratieve ondersteuning Augustus 2011 Pagina 1 Aalst Antwerpen Brugge 4 aanwijzend schatters (2 halftime medewerkers) De administratieve bediende werd opgenomen in de algemene werking van de FOD. De PV s van schatting van het KI worden door de aanwijzend

Nadere informatie

De enthousiaste Klant als Ambassadeur

De enthousiaste Klant als Ambassadeur De enthousiaste Klant als Ambassadeur Dienstverlening is in 20 jaar uitgegroeid van een uitzendbureau naar een fullservice HR-dienstverlener. is volgens haar Klanten een succesvolle speler in Nederland

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting

Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Loopbaanbegeleiding: iets voor jou? HR Consulting Stel je je vragen bij je huidige job? Evolueert je loopbaan niet in de juiste richting? Overweeg je een heroriëntatie? Zoek je ondersteuning bij het solliciteren?

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG Bezorg dit aanvraagformulier aan de juiste postbus (zie laatste pagina onderaan). NIEUWE AANVRAAG BTW Dossier: 1. AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING Ondernemingsnummer Naam 2. ADMINISTRATIEVE HOOFDZETEL Enkel

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan!

Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Een eigen zaak beginnen? Ga de uitdaging aan! Hoofdstuk 4 Een eigen zaak beginnen. Veel mensen dromen ervan maar slechts weinigen doen het uiteindelijk ook daadwerkelijk. Nochtans kan zelfstandige worden

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking

WERKEN MET DERDEN. Ondertitel of verduidelijking WERKEN MET DERDEN Ondertitel of verduidelijking 2 ALGEMEEN In bijna iedere school worden regelmatig werknemers van andere bedrijven, de zogenaamde derden tewerkgesteld, vooral als het gaat over werkzaamheden

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Aanvraag om kraamgeld

Aanvraag om kraamgeld Aanvraag om kraamgeld MyFamily staat voor u klaar! kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25 Wie kan het kraamgeld aanvragen De vader van het kind vult de aanvraag kraamgeld in. Als de vader het kraamgeld niet

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties)

INLICHTINGENBLAD (voor de werkgevers behalve de administraties) ACTIRIS Terug te sturen naar : ACTIRIS Dienst GECO Anspachlaan 65 1000 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN (GECO) PROGRAMMAWET VAN 30.12.1988 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Coachen van talenten

Coachen van talenten Coachen van talenten In de opleiding willen we het vertrouwen en de competenties van leidinggevenden (in spe) aansterken in het coachen en begeleiden van hun medewerkers: Deel 1: Basiskader - Creatie van

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk

Discriminatie en psychosociale risico s op het werk. Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Discriminatie en psychosociale risico s op het werk Wanneer je ziek wordt van moeilijke situaties op het werk Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Wat kunnen wij voor u doen? Wij ondersteunen u bij:

Wat kunnen wij voor u doen? Wij ondersteunen u bij: Wat kunnen wij voor u doen? Als zelfstandige arts, chirurg, tandarts of kinesist wilt u zich graag in de eerste plaats focussen op uw werk. Maar al te vaak komen er heel wat administratieve en boekhoudkundige

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Onderwerp Zwartwerk. de rekening is gepeperd!! Datum Bijgewerkt op 15 februari 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk

Welzijn op het werk. Internet en andere informatiebronnen. BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Welzijn op het werk Internet en andere informatiebronnen BESWIC: Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk Provinciaal comité Oost-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid Gent, 27 april 2012

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG ADMB KINDERBIJSLAGFONDS VZW, SINT-CLARASTRAAT 48, 8000 BRUGGE AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: werknemer, zelfstandige, werkloze, invalide of gepensioneerde

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking

Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking Aanvraag om uitkeringen loopbaanonderbreking U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en daarbij een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen. Met dit formulier kunt u onderbrekingsuitkeringen

Nadere informatie