Master Jeugdzorg. deeltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Jeugdzorg. deeltijd"

Transcriptie

1 Master Jeugdzorg deeltijd

2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar zij staat, bedoelen we ook hij. De meest actuele informatie is te vinden op hsleiden.nl.

3 Jouw toekomst met de master Jeugdzorg Transities in de zorg voor jeugd, nieuwe uitdagingen voor de professional De zorg voor jeugd in Nederland is ingrijpend veranderd. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de drie transities in het sociaal domein: de invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg als gevolg van de Jeugdwet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning is er een andere wind gaan waaien. Deze verandering betreft niet alleen de bestuurlijke overgang (transitie) van middelen, taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten en samenwerkingsverbanden, maar vraagt om een omslag in werken (transformatie) in de zorg voor jeugd en het gehele onderwijs. Deze transformaties zijn kenmerkend en richtinggevend voor de koers van de samenleving op het gebied van zorg en welzijn en maken dat de huidige en toekomstige beroepskrachten anders moeten gaan werken. De masteropleiding Jeugdzorg speelt hier op in. De masteropleiding leidt jou op tot topprofessional in de sector jeugd. Het deeltijdprogramma duurt twee jaar, waarbij je één dag per week naar school gaat om met deskundigen en vakgenoten te studeren. Na afronding van je studie krijg je de titel Master of Arts. Voortbouwen op een hoog niveau De maatschappelijke verwachtingen over jeugdzorg zijn hoog. De nieuwe ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. De zorg wordt meer lokaal georganiseerd, in buurtof wijkteams en de professionals moeten breed inzetbaar zijn, samenwerken met de gezinnen en hun sociale netwerken en samenwerken met andere instanties om te komen tot één gezinsplan. Tegelijkertijd blijft ook de specialistische kennis noodzakelijk om te kunnen werken met jeugdigen en gezinnen met complexe problemen. De nieuwe professional moet op verschillende niveaus kunnen denken en werken en moet zeer goed verbindingen kunnen maken tussen gezinnen en het netwerk, tussen gezinsleden en instanties en tussen hulpverlening en organisatie. De vernieuwingen in de jeugdzorg bouwen voort op de professionalisering die reeds langer geleden is ingezet: enerzijds meer aandacht voor contextueel werken en werkallianties, anderzijds meer aandacht voor screening en triage, interventie en evaluatie, voor evidence-based werken en praktijkgericht onderzoek. De hbo-opleidingen geven een goede basis voor het werk als professional in de zorg voor jeugd. In september 2008 is Hogeschool Leiden gestart met de professionele masteropleiding Social Work voor de Jeugdzorg. Deze opleiding speelt in op actuele ontwikkelingen en heeft een sterk innovatief karakter. Carrière en toekomst Per januari 2015 zijn de transitie en de transformatie van de jeugdsector op papier geregeld. Er wordt veel van de beroepskrachten verwacht. Zeker wanneer het gaat om de zorg voor kwetsbare personen is er veel commotie en weinig begrip wanneer er iets (helemaal) fout gaat: Want daar betalen we toch voor. Dan is de beroepskracht kwetsbaar. Er is op vakmanschap gebaseerde zekerheid voor nodig om met overtuiging te staan voor wat je weet, kunt, en van je mag worden verwacht. De opgave blijft hetzelfde: goede hulp verlenen. De context waarin dat gebeurt, verandert sterk en daar speelt de masteropleiding op in. De masteropleiding Jeugdzorg leidt je op tot dit vakmanschap en vergroot daarmee je zekerheid in het vak. Bovendien is vanaf 1 januari 2015 de beroepsregistratie voor de jeugdzorgwerkers verplicht. Het deelnemen aan de masteropleiding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van jouw registratie. 3

4 Wat vindt Peter Houweling? M.P. ( Peter) Houweling Locatiemanager Horizon Het nut van de Master Jeugdzorg laat zich eenvoudig omschrijven: het is een mooi vervolg op een basisopleiding in de Jeugdzorg en geeft daarnaast ook verdieping en mogelijkheden tot verder onderzoek. Verdieping is in ons werk gewoon nodig. Naast medewerkers die vooral goed zijn in het doen, is een mix van denken en verdiepen belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat een master in Jeugdzorg het teamwork op een hoger niveau kan tillen in het belang van onze klant. 4

5 Opbouw van de studie Lessen volgen, leren en studeren De opleiding duurt twee jaar. Ieder jaar heeft vier periodes. Tijdens elke periode volg je colleges, voer je praktijkopdrachten uit en train je vaardigheden. Natuurlijk lees je daarnaast de nodige vakliteratuur, zowel Nederlands- als Engelstalig. Praktijksituaties als leervoorbeeld nemen een belangrijke plaats in. De opleiding zorgt voor voorbeeldcasussen, maar je brengt ook je eigen praktijksituaties in. Je krijgt supervisie met een aantal medestudenten en je leert collega s te begeleiden. Verder zijn er workshops, lezingen en debatten over brandende kwesties in de Jeugdhulp. Vele deskundige docenten en gastdocenten verzorgen de onderdelen. Pittig en inspirerend Reken op een intensieve opleiding. Bij elkaar ben je er twee volle dagen in de week mee bezig. Je leest vakliteratuur -waarvan een deel Engelstalig-, volgt colleges, doet actief mee aan debatten en workshops en werkt aan een werkstuk of een notitie. Zo kun je een stap zetten in je loopbaan, zonder de inhoud te verlaten. Je studeert in een groep studenten die afkomstig zijn uit verschillende delen van de keten van de jeugdzorg. Dat biedt uitstekende mogelijkheden voor vakinhoudelijke verdieping, uitwisseling en verbreding. De opleiding bestaat uit vijf programmalijnen: Helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Juridische en ethische aspecten van de Jeugdhulp. Beleid en organisatie. Onderzoek en methodologie. (team) Coaching en supervisie. De programma s en de werkvormen hangen nauw samen. Als je bijvoorbeeld in een notitie een strategie moet uitwerken voor de aanpak van een crisis in een gezin, dan sluiten de colleges over effectieve methoden (of het ontbreken daarvan) daarbij aan. Je behandelt de relevante juridische en ethische vragen. Zoals op juridisch gebied: wie heeft de bevoegdheid om een jongere weg te sturen of op te sluiten? Of ethisch: is het juist om in sommige situaties een jongere weg te sturen of op te sluiten? 5

6 Wat vindt Coos? Coos Gunneweg volgde de Master Jeugdzorg en is onderzoeker bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Na 10 jaar werken bij een crisisinterventieteam van een gecertificeerde instelling had ik behoefte aan een frisse wind in het hoofd. Voor mij was het nog niet helder of ik behoefte had aan verbreding of verdieping en op welk aspect van de jeugdhulpverlening die verdieping dan zou moeten gaan plaatsvinden. De master Jeugdzorg biedt beiden en sloot dus goed aan bij mijn behoefte. Na een lesdag Master Jeugdzorg ging ik altijd geïnspireerd naar huis door de aangereikte theorie. Door de uitwisseling met medestudenten, die werkzaam waren bij andere organisaties en hun specifieke expertise meebrachten, ontstond over en weer respect voor elkaars complexe werk. Tijdens de studie heb ik beter zicht gekregen op mijn competenties, waardoor ik ze in mijn huidige functie als onderzoeker bij Veilig Thuis gerichter kan inzetten. 6

7 Iets voor jou? Je wilt verdieping en verbreding en schrikt niet terug voor een pittige opleiding naast je werk. Je bent werkzaam in de zorg voor jeugd: in de jeugdhulpverlening, in de jeugdbescherming, in het jeugdstrafrecht, in de kinder- en jeugdpsychiatrie, in de jeugdgezondheidszorg of als pedagogisch ondersteuner in het onderwijs. Je wilt als beroepskracht op de hoogte zijn van wat je moet weten en kunnen om de juiste dingen goed te doen. De masteropleiding biedt een professioneel tegenwicht aan wat de praktijk van alle dag vraagt en aan de onzekerheid en stress die dat kan veroorzaken. Vanuit eigen kracht en nooit alleen Kenmerkend voor jou als master(student) is dat je je afvraagt hoe je met anderen vorm geeft aan het dagelijks werk. Je maakt dagelijks vele keuzes en je kunt het nooit alleen. Effectieve keuzes maken betekent dat je een goede analyse kunt maken van de situatie. Een analyse met en van de mensen die het betreft, van de feiten, van de stappen die al gezet zijn en samen gezet moeten worden. Wat vindt Liesbeth? Liesbeth van den Barselaar is student Master Jeugdzorg en onderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik ben aan de opleiding begonnen omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Die uitdaging heeft de studie mij inderdaad gebracht. Al in het eerste studiejaar leerde ik om meer vanuit een helikopterview naar mijn werk te kijken en meer de verbinding te zien tussen de verschillende facetten in het werk. Daarnaast brengt de opleiding verdieping in de kennis, die ik al heb van de verschillende lesonderdelen. In het volgende blok worden deze lessen geïntegreerd, dus de verschillende vakken worden samengevoegd tot een geheel. Ik kijk hier nu al naar uit. Het is daarnaast ook heel boeiend om van mijn klasgenoten te horen hoe de lesonderdelen vanuit hun werkomgeving werken. Op die manier krijg ik een breder beeld van het gehele werkveld, kortom een waardevolle bijdrage! Opvoeden en opgroeien De masteropleiding is sterk gericht op hulp bij opvoeden en opgroeien. Als master(student) neem je daarin verantwoordelijkheid. Je schuift niet door maar pakt aan. Vanuit eigen kennis, inzicht en kunde. Tijdens de opleiding reflecteer je op eigen handelen en dat van anderen en daarvan leer je dagelijks. Je bent een professional die niet afwacht maar de leiding neemt, in de eerste plaats over jezelf en ook over het proces. Je wordt opgeleid tot een leading professional die anderen helpt om zelf verantwoordelijkheid te ervaren en te nemen. 7

8 Goed om te weten voordat je kiest Bekostigde opleiding die leidt tot een mastertitel De masteropleiding Jeugdzorg is sinds 2009 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als bekostigde opleiding aangemerkt. De hoogte van het collegegeld is ongeveer Kosten voor literatuur bedragen in totaal ongeveer 500. Na afronding van de opleiding ontvang je de mastertitel Master of Arts. Toelatingseis vooropleiding Om de masteropleiding Jeugdzorg te kunnen volgen moet je een bacheloropleiding afgerond hebben in het domein van het hoger sociaal agogisch onderwijs (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Creatieve Therapie, Kunstzinnige Therapie, Pedagogiek, Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde) of in het bezit zijn van een wo-bachelordiploma Sociale Wetenschappen. Toelatingseis werk Je hebt een relevante werkplek in jeugdsector waar je tijd, ruimte en faciliteiten krijgt om opdrachten en onderzoek uit te voeren. Wanneer je net je opleiding SPH of MWD aan Hogeschool Leiden succesvol hebt afgerond, kunnen wij je helpen bij het vinden van een leer- werkplek in de sector jeugd. Dan gaat het om een functie als Jeugdzorgwerker in opleiding van ongeveer drie dagen per week tegen een stagevergoeding voor de duur van de masteropleiding, twee jaar. Toelatingseis beheersing van de Engelse taal Je bent in staat wetenschappelijke en Engelse teksten te lezen, begrijpen en samen te vatten (reproductieve beheersing). Eerst een gesprek dan inschrijven Geïnteresseerd in de masteropleiding Jeugdzorg? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Op grond van dit gesprek beoordeelt de opleiding of je toelaatbaar bent tot de masteropleiding Jeugdzorg. Voor het inplannen van een gesprek kun je contact opnemen met Monique Terwindt Wanneer je bent toegelaten schrijf je je in via DUO > Studielink in voor de opleiding. Start van de opleiding De opleiding begint (onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen) één maal per jaar in september. De opleiding organiseert tussen januari en juni een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Drie maal goed De opleiding is in 2008 geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Tijdens de visitatie ten behoeve van accreditatie op 10 september 2013 kreeg de opleiding van Hobeon het predicaat drie maal goed. Sluit goed aan op de beroepspraktijk, een goed onderwijsprogramma en afgestudeerden met een goed (eind)niveau!, aldus Hobeon. Kijk voor de meest actuele informatie over toelating en inschrijving voor de studie van jouw keuze op 8

9 Lectoren aan het woord Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg Verwaarlozing, mishandeling en misbruik leiden vaak tot gedragsproblemen, die er vervolgens voor zorgen dat jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Maar ook in de residentiële zorg gaat het vaak niet goed, waardoor jongeren steeds meer perspectief verliezen en zich afkeren van de samenleving. Samen met studenten van de Master Jeugdzorg onderzoekt het lectoraat residentiële jeugdzorg hoe de opvang van jongeren beter kan, om zo motivatie en perspectief terug te brengen in hun leven. Het gaat dan om onderzoek naar de verbetering van het leefklimaat in de zorg, het werkklimaat voor medewerkers en het leerklimaat op het speciaal onderwijs. Een belangrijke opgave, want wanneer deze kinderen niet de zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben, oogst de samenleving dat in de vorm van agressie en geweld op straat. Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit Studenten van de Master Jeugdzorg krijgen vaak te maken met jeugdzorg in sociaal zwakkere wijken. Die omgeving kenmerkt zich door weinig formeel gezag: jongeren die veel op straat leven, omringd door slechte rolmodellen, die met criminaliteit snel geld verdienen en met dure spullen pronken. Jeugdcriminaliteit is daar een hardnekkig probleem naast alle andere problemen die deze jongeren hebben, zoals een gebrekkige opvoeding, gedragsstoornissen en niet zelden een licht verstandelijke beperking met weinig maatschappelijk perspectief. Het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit onderzoekt samen met studenten van de Master Jeugdzorg op welke wijze positieve rolmodellen in de wijk met vormen van informeel gezag deze jongeren een tegenwicht kunnen bieden tegen de lokroep van de straat. Chris Kuiper, lector Transformaties in de zorg voor jeugd Het is belangrijk dat jongeren en hun ouders weer zin in leren en grip op hun eigen leven krijgen. Een goede alliantie is dan noodzakelijk. Om een sterke alliantie met een jeugdige te kunnen opbouwen moet de professional in staat zijn om zijn aanpak af te stemmen op de individuele behoeften van de jeugdige. Peer van der Helm Jan Dirk de Jong Chris Kuiper Het lectoraat richt zich op Rijnlandse kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met internaliserende en externaliserende gedragsproblemen en hun (professionele) opvoeders. Het lectoraat ontwikkelt en onderzoekt innovatieve programma s en samenwerkingsvormen voor jeugdigen, hun ouders en beroepskrachten in zorg en onderwijs ter ondersteuning van de transformatie van het jeugddomein. Het lectoraat verricht maatschappelijk relevant en wetenschappelijk onderzoek naar begeleiding van professionals van wijkteams en instellingen. Hoe kunnen zij zo begeleid worden dat zij effectiever, efficiënter en vooral waarden gedreven kunnen werken. Ook is hierbij aandacht voor beroepskrachten (in opleiding): hoe hen te inspireren zodat zij optimaal kinderen, jeugdigen en hun (professionele) opvoeders kunnen ondersteunen. 9

10 Expertisecentrum Jeugd Masteropleiding Jeugdzorg, deel van een geheel Hogeschool Leiden heeft een Expertisecentrum Jeugd dat ook verantwoordelijk is voor de masteropleiding Jeugdzorg, de Propedeuse Jeugd en het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. De hbo-opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening verzorgen het landelijk erkende uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker. Deze gerichtheid op jeugd is niet nieuw voor Hogeschool Leiden. Al jaren werkt de hogeschool samen met, en richt zich op de beroepspraktijk op dit gebied. Niet alleen door het aanbieden van agogische, educatieve en zorgopleidingen ook door lectoraten en praktijkonderzoek op het gebied van jeugd. Focus op onderzoek en onderwijs Het Expertisecentrum Jeugd focust op de bundeling van onderzoek en onderwijs over jeugd van 0 tot 23 op de grensvlakken van zorg, welzijn, onderwijs en justitie. Want op deze grensgebieden is veel winst te behalen; juist daar kan het werk van de te onderscheiden beroepskrachten worden verbeterd, verbreed en verdiept. Lectoren met hun teams, kenniskringen respectievelijk medewerkers die ressorteren onder het Expertisecentrum Jeugd zijn: Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit: Hendrien Kaal Lectoraat Residentiële Jeugdzorg: Peer van der Helm Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding: Carolien Gravesteijn Lectoraat Passend Onderwijs: Annemiek Mol Lous Lectoraat Natuur en ontwikkeling kind: Dieuwke Hovinga Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit: Jan Dirk de Jong Lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie: Anne Krabbendam Lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd: Chris Kuiper Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs: Aziza Mayo 10

11 Hogeschool Leiden, meer dan een opleidingsinstituut Hogeschool Leiden staat voor passie, talent en menselijke maat. We zijn een betrokken hogeschool. Bij ons werken docenten met liefde en kennis voor het vakgebied, docenten die jou uitdagen tot luisteren, nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. We vinden het belangrijk dat jij jouw talenten en ambities kunt ontwikkelen, zodat je zelf de kansen creëert voor je loopbaan. Uiteindelijk draait het om welke bijdrage jij aan de samenleving wilt gaan leveren. Jij wordt de professional waar de beroepspraktijk behoefte aan heeft. Jij zorgt ervoor dat werkgevers zeggen: je moet ze van Hogeschool Leiden hebben. Denkt Hogeschool Leiden denkt altijd vooruit. Continu werken we aan verbetering en innovatie van ons onderwijs en de samenwerking met de beroepspraktijk. Vraagstukken vanuit de praktijk worden door onze lectoraten en kenniskringen in samenwerking met het werkveld grondig onderzocht. Dit levert nieuwe kennis, ideeën en kansen op die worden doorvertaald naar jouw opleiding. Doet Hogeschool Leiden doet er alles aan om het beste in jou naar boven te halen. Van jou vragen we inzet, betrokkenheid, een kritische houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Wij stimuleren jouw ambitie om uit te blinken. Zo kun je bijvoorbeeld deelnemen aan ons Honoursprogramma; het excellentieprogramma waarin je, naast je reguliere opleiding, samen met studenten van verschillende opleidingen werkt aan een thema of project. Ook krijg je de kans om je kennis te verbreden. Bijvoorbeeld door onderdelen van andere opleidingen te volgen of een kijkje over de grens te nemen in de vorm van buitenlandse stages of deel te nemen aan ontwikkelingsprojecten. Voelt Onderwijs is meer dan alleen het overdragen van kennis. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame samenleving waarin respect voor de ander normaal is, diversiteit het uitgangspunt is en waarin jij als individu en straks als professional bijdraagt aan een gezond milieu. Wij willen je inspireren, stimuleren, ondersteunen en laten voelen dat passie, talent en menselijke maat zo typerend voor ons zijn. Leiden: meer dan een studentenstad Hogeschool Leiden ligt midden in het BioScience Park, het grootste life sciences kenniscentrum in Nederland, en op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Kennisuitwisseling en samenwerking op onze kennisgebieden Jeugd, Life Sciences en Zorg kunnen wij hierdoor goed invullen. Dankzij de kennisinstellingen en de bedrijven op het BioScience Park, is Leiden de status van studentenstad ontstegen en heeft de stad regionaal en nationaal een sleutelpositie weten te verwerven als Kennisstad. Echt een plek waar jij het beste in jezelf naar boven kan gaan halen. In deze video vertellen Rosanne, Yannick en Willemijn over hun ervaringen op Hogeschool Leiden. Wat bevalt ze aan de studie, wat vonden ze lastig en hoe heeft de hogeschool ze hierbij geholpen? 11

12 Hogeschool Leiden Zernikedreef CK Leiden Postbus AJ Leiden hsleiden.nl/masterjeugdzorg facebook.com/hsleidennl twitter.com/hsleidennl linkedin.com/company/hogeschool-leiden

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie Bekijk de video van Merel met Layar 2015 2016 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Maarten Bikker bij I am Progrez in Den Haag Interactive

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde

Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bekijk de video van Bas met Layar 2015 2016 Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Lerarenopleiding Omgangskunde Bachelor of Teacher Education in Welfare and Health Care Bachelor of Teacher Education

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Bekijk de video van Michelle met Layar 2015 2016 Management in de Zorg Bachelor of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Iris Dorgelo-Westerveld bij het Diaconessehuis in

Nadere informatie

Sociaal-Juridische Dienstverlening

Sociaal-Juridische Dienstverlening Bekijk de video van Sigrid met Layar 2015 2016 Sociaal-Juridische Dienstverlening Bachelor of Social Legal Services / voltijd Deze brochure is verrijkt met Student Debora Pol bij MeerWaarde, organisatie

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Bekijk de video van Anne met Layar 2015 2016 Human Resource Management Bachelor of Human Resource Management / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Willeke van Egmond bij DZB bedrijven in Leiden

Nadere informatie

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd

Bekijk de video van Thamar met Layar. HBO-Rechten. Bachelor of Laws / voltijd Bekijk de video van Thamar met Layar 2015 2016 HBO-Rechten Bachelor of Laws / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Myrna Lindeboom bij SRK Rechtsbijstand in Zoetermeer Interactive Print Download

Nadere informatie

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd

Bekijk de video van Dion met Layar. Informatica. Bachelor of Information Technology / voltijd Bekijk de video van Dion met Layar 2015 2016 Informatica Bachelor of Information Technology / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Ravi Chotkan bij Studio Projectie in Leiden. Interactive Print

Nadere informatie

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration / voltijd

Commerciële Economie. Bachelor of Business Administration / voltijd Commerciële Economie Bachelor of Business Administration / voltijd Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Waar hij staat,

Nadere informatie

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd

Bekijk de video van Floortje met Layar. Commerciële Economie. Bachelor of Marketing / voltijd Bekijk de video van Floortje met Layar 2015 2016 Commerciële Economie Bachelor of Marketing / voltijd Deze brochure is verrijkt met Alumnus Gidion Zandbergen bij Infotheek in Leiden Interactive Print Download

Nadere informatie

Bekijk de video van Birgit met Layar. Communicatie. Bachelor of Communication / voltijd

Bekijk de video van Birgit met Layar. Communicatie. Bachelor of Communication / voltijd Bekijk de video van Birgit met Layar 2015 2016 Communicatie Bachelor of Communication / voltijd Deze brochure is verrijkt met Medewerkers reclamebureau Akron, waaronder een oud-student Communicatie. Interactive

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten

Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo Deventer spreekt je aan! Zichtbaar meer inhoud Informatiegids voor aspirant studenten Pabo voltijd, deeltijd, academische pabo, vwo route 2015-2016 saxion.nl/pabo Index Hoofdstuk 1 Leraar basisonderwijs:

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS 2014-2015 SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1 Master

Nadere informatie

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein november 2014 Investeren in kennis over het sociale domein? Bekijk onze nieuwe cursussen voor 2015 en schrijf u in! Er bestaat geen verschil

Nadere informatie

verder met Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Er gaat een wereld open Toegangspoort beschikbare kennis

verder met Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Er gaat een wereld open Toegangspoort beschikbare kennis verder met Magazine over een leven lang leren bij Fontys FONTYS. Met een deeltijdopleiding je droom waarmaken Toegangspoort tot alle beschikbare kennis Er gaat een wereld open Nooit te oud om te leren

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie