De stand van zaken voor wat betreft het Oase tennisgebeuren in 2010 kan kort samenvattend beschreven worden als:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De stand van zaken voor wat betreft het Oase tennisgebeuren in 2010 kan kort samenvattend beschreven worden als:"

Transcriptie

1 1 Aan: Het bestuur van de vereniging Oase Betreft: Tenniscommissie Oase Jaarverslag 2010 Zorg en Hoop - Paramaribo, Jaarverslag 2010 Oase tenniscommissie Bij het samenstellen van het 2010 Oase tennisverslag mogen wij met genoegen stellen dat het tennis op Oase volop floreert en dat er vooral bij de senioren een grote toename in participatie, prestaties en speelplezier te merken is. En dat er vorderingen worden gemaakt op het gebied van de organisatie van het tennisgebeuren op Oase. Tegelijkertijd gaan wij jammergenoeg ook door een periode van ongewenste ontwikkelingen in het bestuurlijke van de Surinaamse tennis wereld. Het gaat om een nieuw conflict binnen de STB met het vroegtijdig uittreden van de huidige voorzitter als gevolg. Niet goed voor de continuiteit en niet opportuun met het oog op de belangrijke nieuwe ITF evenementen die op stapel liggen. De positie van Vereniging Oase in TENNIS De stand van zaken voor wat betreft het Oase tennisgebeuren in 2010 kan kort samenvattend beschreven worden als: Suriname Tennis is grotendeels Tennis Oase! In alle opzichten is het Surinaams tennis gebeuren op wedstrijdniveau een haast volledige Oase aangelegenheid. STB aangelegenheden zijn daarom altijd van groot belang voor Oase. De nauwe verbondenheid van belangen heeft als consequentie dat problemen en/of slecht bestuur in de STB een negatieve invloed zal hebben op interne Oase verhoudingen. De tenniscommissie kan zich niet neerleggen bij een onoverzichtelijke gang van zaken, en streeft daarom naar adequate communicatie met de STB, en naar voldoende betrokkenheid bij al de besluitvormingsprocessen binnen de STB organisatie. Een positieve ontwikkeling is dat de STB bezig is met het formuleren van nieuwe statuten volgens de richtlijnen van de ITF. Als de STB de intensieve samenwerking met de ITF voortzet zal verdere verbetering van haar functioneren niet uitblijven.

2 2 Oase Tennis, De Stand van Zaken in 2010: 1. Tennis Prestaties: De beste senioren en junioren! Zeer uitzonderlijk was dat de 2010 Nationaal HE Tenniskampioen voor het eerst in jaren geen Oase speler was. Voor het overige hebben Oase senioren en junioren ook dit jaar weer het nationale tennis gebeuren volledig gedomineerd, en haast alle titels veroverd. 2. Tennis Accommodatie: Zware druk op Oase! Ook in 2010 werd het overgrote deel van alle STB toernooien afgewerkt op de banen van Oase. Het feit dat de meeste spelers Oase leden zijn vormt een tegenwicht voor de altijd aanwezige weerstanden tegen zo een intensief baangebruik, en de beperkingen die dat oplevert voor de eigen interne club tennisactiviteiten. 3. Tennis Know How : Internationaal Erkend! Oase mag zich vanaf 2010 verheugen op twee ITF level-ii coaches onder haar leden en functionerende coaches. Beiden zijn door de ITF ingezet als traveling-teamcoach. En èèn verzorgt al jaren opleidingen voor de ITF in de Caraibische regio! Aan tennis knowhow ontbreekt het ons dus niet. Rest alleen de erkenning nationaal, en de wil om deze deskundigheid ook te benutten voor de eigen tennisontwikkeling. 4. Tennis Bestuurlijk Nationaal: Minimaal Betrokken. De huidige realiteit is dat Oase formeel onvoldoende betrokken raakt bij het STB beleid en nog te vaak genoegen moet nemen met onbevredigende ontwikkelingen en omstandigheden. Oase tenniscommissie Orientatie 2010 en 2011 In 2010 kwam de geformeerde tenniscommissie tot een bijstelling van de oriëntatie met betrekking tot de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden. Het streven is te komen tot een steeds betere interactie met de leden, en aldus een meer werkbare en efficiëntere organisatie van het interne Oase tennisgebeuren. Deze nieuwe orientatie formuleerde de tenniscommissie eerder al in de toelichting op de tennisjaarbegroting 2011 ¹. Centraal staat de ondersteuning van het Oase bestuur bij de planning, organisatie, uitvoering en monitoring van alles dat van belang is voor een gedegen facilitering van de tennisaktiviteiten van de leden van de vereniging Oase². Een heel belangrijk deel hiervan is dus ook het monitoren van STB aangelegenheden. Even belangrijk en nieuw in de orientatie is dat de Oase tenniscommissie, zodra geoorloofd en zoveel als mogelijk, de leden in de gelegenheid moet stellen hun eigen initiatieven voor tennisaktiviteiten tot ontplooing te brengen. De tenniscommissie zal hierbij begeleiden en zorgen voor de faciliteiten die realisatie van zulke initiatieven mogelijk maken. Prachtig is dat al in 2010, èèn van de hoogtepunten te weten Night Teamtennis als eigen initiatief en zelfstandig gerealiseerd werd door de tennis senioren³.

3 3 Oase tennis hoogtepunten organisatie In 2010 werd op initiatief van tenniscommisie voorzitter Howard Chee de digitale toernooi opzet en afwerking geïntroduceerd. Het is een grote vooruitgang in de afwerking van toernooien. Mike Winkel heeft gezorgd voor de gehele opzet en beheert ook de Oase tennistoernooi website, met daarop de digitale draws en speelschemas, alle online toernooi informatie voor deelnemers, en archiefgegevens voor alle belangstellenden. De 35+ senioren tennisavond get-together toernooitjes elke eerste vrijdag van de maand zijn nog steeds spannend en heel populair bij de regelmatige tennissers. Imro Dubois draait het geheel samen met de overige deelnemers die allen bijdragen in de kosten. De OASE-ARUBA 35+ Invitational gehouden op Oase tijdens de paasvakantie, april 2010 is een groot succes geworden. De voorbereiding van het organisatieteam was intensief en resulteerde in een efficiente organisatie van dit evenement<4>. Het organisatieteam bestond geheel uit participanten, en dit is ook een mooi voorbeeld geworden van een Participant Powered Event. Internationaal is teamtennis zeer populair en belangrijk, en het is een groot genoegen voor de Oase tenniscommissie dat ze in 2010 intensief heeft meegewerkt aan de nieuwe teamtennis activiteiten in Suriname. Het initiatief kwam van Peter Sheenan. Night Tennis is een teamtennis competitie voor de top 35+ kategorie, dames en heren. Het werd voor het eerst georganiseerd in de periode oktober december 2010, en is zeer in de smaak gevallen. Oase deed mee met 4 teams, Dolfijn met 2 teams en Torarica met 1 team. De tweede editie van dit team evenement is thans in voorbereiding, en de bedoeling is dat andere kategoriën van Oase tennissers deel worden van teamtennis competities. De Oase tenniskampioenschappen bij junioren en senioren hadden en goed verloop, alle resultaten en fotos van de winnaars zijn geplaatst op de algemene Oase website en de toernooi website. Ook andere Oase resultaten en ander tennis nieuws zijn daar te vinden. In oktober 2010 organiseerde de tenniscommissie de eerste Oase Internationale Junior Tennis Invitational. Na jaren hadden we op initiatief van Oase weer Frans Guyanese jeugdspelers op bezoek voor een toernooi in Suriname. De 11 Franse junioren werden begeleid door 2 bondscoaches. De opvang en organisatie door Oase was naar volle tevredenheid. Het werd een heel mooi en spannend toernooi. In december 2010 namen ouders van U14 spelers ondersteund door andere leden het initiatief om er alles aan te doen om de STB te bewegen teams samen te stellen voor de ITF U14 World Junior Team Championships(WJTC). Door hun inzet en de follow-up ondersteuning van de tenniscommissie kon deelname van een jongens-14 team gerealiseerd worden, resulterend in het historische hoogtepunt in maart 2011: de eerste deelname ooit van Suriname aan een ITF landenteam tenniscompetitie<5>.

4 4 Oase tennis hoogtepunten 2010 competitie Tennis heeft bij de Oase wedstrijdsenioren een bijzonder hoog niveau bereikt in De toewijding van vooral de 35+ en oudere categorie spelers is bewonderenswaardig. Door met goede regelmaat, meerdere malen per week en op vaste tijden bezig te zijn met de beoefening van de tennissport behalen deze senioren een vastheid in hun spel die hun tot gedreven wedstrijdspelers verheft. Hun grote inzet is zeker het navolgen waard. Het valt ook op dat een groeiend aantal jongere senioren die top jeugdspelers zijn geweest de tennissport weer gaan beoefenen en ook weer deelnemen aan toernooien. Een verheugende ontwikkeling. In 2010 was er een vlotte afwerking van de jaarlijkse Oase tenniskampioenschappen voor senioren (A-B-C), junioren (U10-U13-U16) en de 35+ dubbels (A-B) <6>. Zoals gebruikelijk hebben de Oase junioren het nationaal tennis volledig gedomineerd. Wedstrijd en toernooi resultaten zijn digitaal beschikbaar op de STB websites. Oase tennis hoogtepunten 2010 ontwikkelingsrelaties Het jaarlijks werkbezoek van de ITF Development Officer (DO) Anthony Jeremiah aan de STB heeft in 2010 twee heel interessante mogelijkheden voor het Surinaamse tennis teweeg gebracht. Een idee vanuit de Oase tenniscommissie voor het organiseren van een ITF Junior Grade- 5 toernooi op en door Oase werd voorgelegd aan de ITF Development Officer (DO), die de STB dit plan aanbevolen heeft voor Een voorstel van de DO om in 2011 de ITF Regional U13 Championships te organiseren in Suriname werd ook overgenomen door de STB. Dit toernooi is al op schema voor augustus aanstaande op de banen van Oase. De organisatie van deze twee toernooien zal een enorme impuls geven aan de tennisontwikkeling in Suriname. Een jaarlijks ITF junior toernooi in Suriname zal voor onze junioren een belangrijke graadmeter zijn en groot voordeel opleveren De ITF wil ook de nodige opleiding en upgrading van coaches faciliteren. Het is een zeer merkwaardige omstandigheid dat deze trainingen al jaren uitblijven, en dat terwijl een volledig bevoegde Surinaamse ITF opleider hier woont. Oaselid John Goede is de expert die de ITF beschikbaar heeft, maar de STB blijft kennelijk hopen op een andere redder. Oase tennis hoogtepunten internationaal Na jaren was er in 2010 een meerkoppig STB team naar JITIC (de Caraibische en Centraal Amerikaanse junioren tenniskampioenschappen). JITIC 2010 werd gehouden op de rode gravel-banen in El Salvador. Aan de U13 ITF Development Championships neemt de STB wel jaarlijks deel. De 2010 editie werd gehouden op Curaçao. De JITIC en U13 teams werden begeleid door nieuwbakken ITF level-ii coach Carolina Vera Vera. <7>

5 5 Oase tennis hoogtepunten coaching Na introductie door de regionale ITF Development Officer Anthony Jerimiah kon Oase lid Carolina Vera Vera met een ITF grant een ITF level-ii coaching opleiding volgen en met succes afronden. Zij maakte een uitstekende indruk en werd door de ITF aangesteld als travelingcoach van hun 2011 ITF-COTECC U14 team naar Midden Amerika. Een prachtig Oase hoogtepunt was de ITF opdracht voor Oase coach John Goede (ITF Level-II) om het ITF U16 Traveling Team naar het COSAT (Zuid Amerikaanse Tennisfederatie) 2011 circuit te begeleiden<8>. Als ITF travelingcoach heeft John Goede zich gevoegd bij de coaching experts in dienst van de ITF. Het is te hopen dat de waardering voor zijn inzet en expertise niet langer zal uitblijven, en dat in navolging van de ITF en de regio zijn tennis know-how ook in Suriname zal worden ingezet. Tennis banen: Extravagante verbetering accomodatie in 2010 In 2010 is baan 4 volledig gereconditioneerd. De baanverlichting werd vernieuwd voor banen 3, 4 en 5. De muurbaan achter baan 2 werd ook gereconditioneerd, en de muurbaan achter baan 5 is niet meer, die locatie krijgt een andere bestemming. De staat van banen 1 en 2 zijn veel minder en aan herstel en recoating toe. De vernieuwde baan-4 diende als center-court voor het extravagant tennis evenement met vier Nederlandse ex ATP toppers. Het geheel was opgezet als een spectaculair entertainment evenement, werd zeer royaal gesponsord door grote bedrijven en moet enorm veel gekost hebben. Ook Oase leden mochten hun bijdrage leveren, toegangskaartjes kosten SRD100 en SRD300(VIPs) per avond. Uit de organisatie ontstond de Stichting Ter Ontwikkeling van de Tennis Sport, afgekort STOTS. De tenniscommissie kijkt reikhalzend uit naar indicaties van de door STOTS beloofde spectaculaire bijdrage aan de tennissport in Suriname. Uit correspondentie blijkt dat de stichting in haar opstart opmerkelijke fricties veroorzaakte, en ook dat de STB correcte stappen ondernam om duidelijkheid in structuur, en aldus een constructieve samenwerking te brengen. Het is te hopen dat er spoedig iets van komt. Tennis banen: baanbenutting in 2010 In het algemeen is de baanbenutting vrij intensief, echter is de tenniscommissie van oordeel dat er buiten de piekuren (17:00 tot 20:00 uur) nog voldoende ruimte is voor de tennissers. Totaal zijn er dagelijks tussen uur en 21:00 uur een totaal van 70 baanuren beschikbaar. Het is een belangrijke doelstelling van de tenniscommissie om het baangebruik goed in kaart te brengen. Zonder die informatie is het moeilijk eventuele voorstellen met betrekking tot baanbestemming te onderbouwen. Een stagaire heeft in 2010 met een enquette onder Oase leden informatie ingewonnen die van groot nut zou kunnen zijn voor het tennisbeleid. Deze informatie is nog in studie bij het bestuur en niet ter beschikking gesteld van de tenniscommissie. De twee toegevoegde baanoverzichten brengen in kaart de dagelijkse tennislessen en de voorkeurstijden senioren/junioren.

6 6 Tennis Instructie en Training in 2010 Op Oase is er vanaf 1 september 2010 een vierde tenniscoach actief<9>. De coaches draaien elk onafhankelijk van elkaar hun eigen trainings- en les programmas, en bepalen zelf en separaat de lesgelden. De tenniscoaches hebben volgens het officiele Oase tennislesschema van 1 september 2010 een totaal van 104 baanuren per week in baanhuur toegewezen gekregen. Door de tenniscoaches werd er in 2010 het totaal bedrag van SRD ,-- afgedragen aan baanhuren, dat is 82% van het totaal ontvangen door Oase in 2010 in. De rest, SRD 4.760,-- kwam van de STB. De Oase administratie beschikt niet over informatie omtrent geregistreerde leerlingen en dergelijke. Reglement voor de Tenniscommissie en Baanreglementen De tenniscommissie orienteerde zich in 2010 omtrent het instellen van een nieuw commissiereglement en nieuwe baanreglementen. Het nieuw baanreglement is opgesteld in overleg met het bestuur en zal binnenkort worden geïmplementeerd. Het streven is om tegelijk met het baanreglement ook een baan afschrijvingssysteem te introduceren. Het tennisreglement hoopt de tenniscommissie in 2011 af te ronden. Mutaties en huidige Samenstelling van de Oase Tenniscommissie Howard Chee, de vorige voorzitter van onze tenniscommissie is per 1 juli 2010 uitgetreden. Howard blijft heel aktief in het Oase tennis gebeuren en is altijd beschikbaar voor advies en ondersteuning. Robert Jong Pian Kie is de nieuwe voorzitter. Peggy-Ann Bergen trad toe in De huidige samenstelling en functieverdeling is als volgt: Robert Jong Pian Kie Voorzitter Imro Dubois Penningmeester Victor Issa Secretaris Mike Winkel Officiating Coördinator en Webmaster Peggy-Ann Bergen Officiating

7 7 Jaarverslag 2010 Oase tenniscommissie Footnotes 1. Oase tenniscommissie: 2011 jaarbegroting behandeld in de Oase-ALV van Oktober 2010 als onderdeel van de algemene Oase begroting Het functioneren van de tenniscommissie en haar ondersteuning van het bestuur gebeurt overeenkomstig de statuten en het HR van Vereniging Oase, in navolging van de richtlijnen van het Oase bestuur, en in samenwerking met en de ondersteuning van het Oase management team. 3. Night Tennis was een initiatief en uitgewerkt voorstel van het echtpaar Peter en Nicki Sheenan, werd aanbevolen door Howard Chee, Frank van Dijk en Cornell Wijngaarde en de tenniscommissie. De procedurele ondersteuning van het voorstel werd gecoördineerd door Robert Jong Pian Kie en Victor Issa. Namens Oase zit Imro Dubios het uitvoerend organisatieteam voor deze 35+ competitie. 4. Organisatie team Aruba invitational 2010: Howard Chee, Robert Jong Pian Kie, Ann Meijer, Hanna Chee, Christa Heuvel, Ray Vos. Vermeldenswaard is dat alle kosten gedekt werden uit sponsoring aangezocht door het team, heel goed gedaan! 5. Het WJTC 2011 U14 jongensteam van Suriname bestond uit de Oase juniorleden Glorio Landbrug (1997), Yigal Bergen (1998) en Joshio Loor (1999). De captain (coach) was Oaselid en coach Carolina Vera Vera (ITF Level-II). 6. Oase A-Kampioen Dames: Nathalie Hew Semikmp: Sarah Hew. Oase A-Kampioen Heren : Jamie Roep Semikmp: Gautham Chablani. Oase Jeugd-Kampioen M: Evita Ammersingh Semikmp: Kelly Voigt. Oase Jeugd-Kampioen J: Sharvano Mangali Semikmp: Tamiro Landbrug. 7. Het STB team naar de 2010 ITF Development Championships bestond uit de Oase juniorleden Debra Veldhuizen (1998), Yigal Bergen(1998) en Yagil Elias (1999). De coach was Carolina Vera Vera (ITF Level-II). Het STB team naar de JITIC 2010 COTECC kampioenschappen Suriname bestond uit de Oase juniorleden Gian Issa (1995-semikampioen U16), Arancha Wijngaarde (1994), Kelly Voigt (1994), Kishan Lutchman (1995), Najee Raymann (1996), Jiro Issa (1996), Debra Veldhuizen (1998), Alisha Bilgoe (1998), en van De Witte Lotus Cassandra Cruisanck (1997). Coach was ook hier Carolina Vera Vera (ITF Level-II). 8. In het door John Goede begeleid U16 ITF Tourteam to COSAT zaten er 4 spelers waaronder Oase juniorlid Gian Issa. Het was Gian s vierde tour met een ITF team naar Zuid Amerika. In 2011 behaalde hij zijn beste resultaten tot nu in COSAT: tweemaal de 3e ronde, in Peru de kwartfinale en in Bolivia de halvefinale. 9. Oase tennisleraren/coaches: P. Ameerale, J. Goede (met assistant T. Rozenblad), W. van Ommeren, C. Vera Vera.

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013

Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Beleidsplan Tennisclub Tegenbosch versie 2013.2 20 okt 2013 Inleiding 1. Doelstelling en visie Doelstelling vereniging: (zie Statuten) het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19.

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19. Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen

Nadere informatie

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4

A l g e m e n e. L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5. A m e r s f o o r t. J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e r i n g 1 8 a p r i l 2 0 1 5 A. V. Triathlon A m e r s f o o r t J a a r v e r s l a g 2 0 1 4 I n h o u d s o p g a v e A l g e m e n e L e d e n v e r g a d e

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015

Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Reddingsplan Nederlandse Rugby Bond 2015 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Achtergrond negatief eigen vermogen 4 3. Prognose 2014 6 4. Kernactiviteiten 2015 7 5. Organisatorische aanpassingen 9 6. Budget

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden.

Voorwoord. Mochten er na het lezen nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden of commissieleden. Voorwoord Met veel genoegen doen wij u het informatieboekje van Hockey Club Gilze-Rijen toekomen. Dit boekje is allereerst bedoeld voor diegenen die lid willen worden. Zij kunnen de informatie die van

Nadere informatie

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009

Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 ZIE PAGINA 15. Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 KAMPONG Beweegt Investeert Kijkt naar de toekomst ZIE PAGINA 9 Werkt! K AMPONG H OCKEYKRANT 2008-2009 ZIE PAGINA 15 Topscorer Melchior Looijen 5. Hoeveel doelpunten wil je komend seizoen maken? Ik vind

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1

Met vriendelijke groeten, het bestuur. Beleidsplan Havefun 2011-2014. 1 Beleidsplan Recreanten Volleybalvereniging Have FUN 2011 2014 Inleiding: Het bestuur zal tijdens de bestuursvergadering van 15 november 2011 gelegenheid bieden vragen te stellen over dit beleidsplan. In

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie