Voorwoord. Dit jaarverslag schetst wat er afgelopen jaar allemaal is verzet. Ik wens u veel leesplezier. Bente Thé Directeur Beterburen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Dit jaarverslag schetst wat er afgelopen jaar allemaal is verzet. Ik wens u veel leesplezier. Bente Thé Directeur Beterburen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Voorwoord Beterburen sinds 2004 actief, heeft zich ontwikkeld van een buurtbemiddelingsproject tot een professionele organisatie die in de regio een centrale positie inneemt op het gebied van conflictbeslechting. Wekelijks zetten 217 bemiddelaars zich Pro Deo in voor de bewoners om conflicten tussen buren te helpen oplossen. Om de coördinatie van alle zaken te realiseren is er een kleine vaste bureaubezetting. Door deze burgerparticipatie en goede samenwerking met onze partners, weten we onze goede resultaten te consolideren heeft o.a. in het teken gestaan van uitbreiding werkgebied, invoering coaching en pendelbemiddeling. Per 2012 heeft buurtbemiddeling Amstelveen en Uithoorn zich bij Beterburen aangesloten. Aangezien buurtbemiddeling hier net zo werkt als in Amsterdam en er regionaal ook al werd samengewerkt, is de overname zeer soepel verlopen. De organisatie, begonnen met enkele stadsdelen, is nu uitgegroeid tot de enige buurtbemiddelingorganisatie in Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn. Ook voormalig stadsdeel Zuideramstel, waar tot september 2011 buurtbemiddeling werd verzorgd door PBZA, is toegevoegd. In het werkgebied wordt samengewerkt met dezelfde verwijzers zoals de corporaties en politie Amsterdam Amstelland. De vergroting van het werkgebied heeft plaatsgevonden zonder hobbels en heeft veel positieve effecten zoals: er is één organisatie voor buurtbemiddeling in de regio, wat zorgt voor duidelijkheid voor bewoners en verwijzers; naamsbekendheid wordt steeds groter; door de omvang biedt Beterburen in Nederland tegen de laagste kosten buurtbemiddeling aan; door de omvang is er goede dagelijkse kantoorbezetting. In Amsterdam zijn er 903 aanmeldingen, 86 in Amstelveen, 44 in Uithoorn en 2 in Ouderamstel. 68% van de aanmeldingen is opgelost door inzet buurtbemiddeling. Landelijk lag het slagingspercentage in 2011 op 65%. Beterburen verwacht in Amsterdam nog wel verdere groei van het aantal aanmeldingen. Uit landelijke cijfers blijkt dat 0,27% huishoudens buurtbemiddeling aanvragen. Amsterdam zit nu op 0,21% en ter vergelijking Rotterdam op 0,24% (in 2011). Amstelveen en Uithoorn zitten op 0,27%. Medio 2011 is gestart met een pilot coaching in voormalig stadsdeel de Baarsjes en in Noord. In 2012 is dit aanbod uitgebreid naar heel Amsterdam, Amstelveen en Uithoorn. De vraag voor coaching neemt nu steeds meer toe en blijkt een goede aanvulling op het aanbod van Beterburen om burenruzies te helpen oplossen. Als het niet tot een bemiddelingsgesprek komt, omdat partijen niet met elkaar om tafel willen zitten, is pendelbemiddeling een optie. In 2012 is besloten alle bemiddelaars in Amsterdam een training pendelbemiddeling aan te bieden om de kansen om tot een bemiddelingsgesprek te komen te verhogen. Hiermee hoopt Beterburen dat er meer buren toch uiteindelijk samen naar oplossingen voor het conflict gaan zoeken. In de zomer gaf Burgemeester van der Laan een workshop Mediation aan alle bemiddelaars van Beterburen. Aan deze succesvolle bijeenkomst ging een gezamenlijk etentje vooraf bij Woonstichting de Key, die hiervoor haar kantine ter beschikking stelde. Voor de bemiddelaars was deze bijeenkomst zowel leerzaam als ook goed om alle andere bemiddelaars uit de stad te ontmoeten. Dit jaarverslag schetst wat er afgelopen jaar allemaal is verzet. Ik wens u veel leesplezier. Bente Thé Directeur Beterburen Beterburen Jaarverslag

3 Een glimlach van een buurman is meer waard dan een schenking van een verre vriend 2 Beterburen Jaarverslag 2012

4 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Vrijwilligers 1.1. Werkwijze Bemiddelaars Coördinatoren Deskundigheid bemiddelaars 7 2. Verantwoording & resultaten 2.1. Aanmeldingen Aanmeldingen per verwijzer Soorten overlast Eindresultaat aanmeldingen Gespecialiseerde dienstverlening 3.1. Groepsbemiddeling Jongerenbemiddeling Coaching Tolken Publiciteit en samenwerking 4.1. Plaatselijke en landelijke aandacht burenbemiddeling Bekendheid onder verwijzers Landelijke ontwikkelingen en Regionale samenwerking Organisatie 5.1. Bestuur Personeel & Organisatie Klachtenprocedure Meerjarenbeleid Stuurgroep Financiële resultaten 21 Colofon 23 Beterburen Jaarverslag

5 1. Vrijwilligers Daarom ben ik bemiddelaar (Gabriëlla is bemiddelaar in Zuid) Nadat ik mijn diploma Coaching & Counseling had behaald, bleek het lastig om aan cliënten te komen. Bemiddelen is niet hetzelfde als coachen, maar mijn gesprekstechnieken en mijn liefde voor mensen kan ik wel inzetten bij het bemiddelen. Zo kan ik het geleerde op de coachingopleiding toepassen en onderhouden, terwijl ik daarbij iets goeds doe voor mens en maatschappij. Je woning is de plek waar je thuiskomt na een dag hard werken. Het is de plek waar je moet kunnen ontspannen, kinderen opvoedt en gelukkig zou moeten voelen. Als er problemen zijn met de buren, kan dit het woongenot en daarmee je geluk in de weg staan. Als bemiddelaar bied je hulp bij problemen met de buren. Vaak is een intakegesprek met de bewoners al een opluchting, ongeacht of het tot een bemiddelingsgesprek komt. Mensen krijgen het gevoel dat ze gehoord en serieus genomen worden. Komt het tot een bemiddelinggesprek en de problemen blijken, nu er meer wederzijds begrip is gekomen toch gezamenlijk op te lossen, dan geeft dat een enorm fijn gevoel. Als je na circa 4 tot 6 weken belt (verplichte nazorg) en je hoort dat het nog steeds goed gaat, dan geeft dat een extra gevoel van tevredenheid. Mensen moeten kunnen genieten en ontspannen in hun huis en niet iedere keer met angst en beven hun voordeur binnen gaan. Daarom ben ik bemiddelaar geworden Werkwijze Burgers voor burgers, dat is de gedachte achter buurtbemiddeling waarbij de 217 opgeleide vrijwilligers van Beterburen zich inzetten voor het oplossen van burenconflicten. Veel ruzies lossen bewoners zelf op, maar een groot deel schakelt hulp in. Buurtbemiddeling is idealiter het eerste middel om buren onder begeleiding van de bemiddelaars de ruzie te laten oplossen. Pas als dit niet lukt, kan de stap gezet worden naar politie, corporatie of Meldpunt Zorg & Overlast. Veel aanmeldingen komen binnen via een verwijzer, maar het aantal zelfmelders stijgt. De bemiddelaars gaan altijd met z n tweeën op pad. Twee horen namelijk meer dan één, gezamenlijk is het makkelijker om alle betrokkenen evenveel aan bod te laten komen en de neutraliteit te bewaken. Ook kunnen ze elkaar aanvullen bij de vaak lastige gesprekken en is het voor de eigen veiligheid. Vooraf is niet altijd duidelijk waar bemiddelaars aanbellen. Soms stelt een partij zich agressief op, is onder invloed van drank of andere middelen, of psychisch niet in orde. Deze succesvolle werkwijze van buurtbemiddeling wordt landelijk gehanteerd. Een lastig onderdeel is het aanbellen bij de tweede partij, die vaak niet op de hoogte is dat buurtbemiddeling is ingeschakeld. De bemiddelaars moeten dan in een portiek of schreeuwend naar twee- of driehoog of via de intercom uitleggen waarvoor ze komen en de ander overtuigen wat buurtbemiddeling kan betekenen. Weerstand moet dan overwonnen worden in de hoop dat de bewoner de bemiddelaars binnenlaat en zijn kant van het verhaal wil vertellen. Bemiddelaars, die steeds in andere koppels op pad gaan, bespreken na afloop van een gesprek hoe het gegaan is en wat de volgende stap is. Bij twijfel is overleg met de begeleider of wordt het besproken bij de intervisiebijeenkomst. Hoe eerder buurtbemiddeling wordt ingeschakeld des te meer succes. Als partijen al 10 jaar niet meer met elkaar praten of er is sprake van geweld of langdurige pesterijen, dan is het moeilijk om partijen nog in beweging te krijgen. Buurtbemiddeling is dan geen optie. De bemiddelaars fungeren als smeerolie waar burencontacten slecht verlopen. Buren hoeven geen vrienden te worden, maar een goed burencontact, waar bij overlast naar oplossingen gekeken kan worden, er respect voor elkaar is door elkaar te groeten of een praatje met elkaar te maken, is belangrijk voor een leefbare stad. 4 Beterburen Jaarverslag 2012

6 1.2. Bemiddelaars Het vinden van nieuwe bemiddelaars is niet moeilijk en de organisatie moet een grote groep geïnteresseerden teleurstellen omdat er geen plek is. In Amsterdam is het in Nieuw West, Noord en Zuidoost wat moeilijker om kandidaten te vinden, maar ook hier lukt het na gerichte werving om voldoende en geschikte bemiddelaars te vinden. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met de Vrijwilligerscentrale en oproepen geplaatst op verschillende sites. De bemiddelaars zijn veelal hoog opgeleid en doen dit vaak naast hun drukke baan, studie of na hun pensionering. Een bemiddelaar moet goed kunnen luisteren, nieuwsgierig zijn, zich neutraal opstellen en vooral in de avonduren voldoende tijd hebben. Bemiddelaars worden ingezet in het gebied waar zij wonen. Alvorens een bemiddelaar begint, is ingestemd met een overeenkomst waarin is vastgelegd dat: minimaal 6-8 zaken per jaar opgepakt wordt; verplicht bijwonen van intervisiebijeenkomsten van de groep (circa 8 per jaar); jaarlijks volgen van een bijscholing; Intervisiebijeenkomst: Rotzooi in de gang. De jonge vrouw heeft een nieuw appartement waar ze trots op is. Ze baalt dat de buurvrouw regelmatig vuilnis op de gang zet, waar het niet hoort. Vaak zitten er kattenbakkorrels in of ander vuilnis wat stinkt. Ze geneert zich voor de stank als er bezoek is. De buurvrouw heeft ze een paar keer gevraagd, helaas zonder resultaat, er iets aan te doen. Buur 2 heeft een baan en haar moeder ligt in het ziekenhuis waardoor ze weinig thuis is. Ze vindt het vervelend en wil het graag oplossen. Tijdens de intervisie besluit de groep dit in een rollenspel te oefenen. Na afloop is de kernvraag: Wat ging goed? Herhalen en samenvatten door de bemiddelaars geeft structuur als de partijen geneigd zijn voortdurend met elkaar in de clinch te gaan. Dat er voldoende ruimte was om het verhaal te doen, ook als het vooral een klaagzang is. Open vragen Hoe is dat voor u? geven het gesprek richting en rust. Wensen en mogelijke oplossingen opschrijven, op een flip-over, maakt de resultaten van het gesprek zichtbaar, geeft rust en helpt om te focussen. Wat werkte minder goed? Buur 1 gaf aan weinig tijd te hebben, door deze tijdsdruk hadden de bemiddelaars de neiging snel door de eerste fase van het aanhoren van elkaars verhaal heen te gaan. Buur 2 vond het niet prettig dat werd ingegrepen toen zij nog niet klaar was met haar klaagzang. Extra tips voor bemiddelaars: * Laat je niet onder druk zetten door partijen, bijvoorbeeld doordat iemand zegt weinig tijd te hebben. * Pas op dat je niet teveel gaat zorgen voor de partijen. Al jaren is er een instroom van 48 nieuwe bemiddelaars per jaar en de uitstroom circa 20%. Uit evaluatieformulieren blijkt dat een enkele keer een vrijwilliger zich toch verkeken heeft op zijn privé situatie en voortijdig stopt vanwege te weinig tijd (nieuwe bemiddelaar moet minimaal 1 ½ jaar actief zich inzetten). Dit is jammer, maar wat geleerd is in de basistraining en korte periode van inzet neemt men wel mee in het dagelijks leven waar men ook voortdurend conflicten tegenkomt en bewoner is. Beterburen Jaarverslag

7 Eind 2012 bestaat de groep bemiddelaars uit: Aantal bemiddelaars 217 waarvan 26 voor Amstelveen / Uithoorn 191 waarvan 11 **jongeren Man/vrouw verhouding 72% vrouwen, 28% mannen 70% vrouwen, 30% mannen Leeftijd Jongste 16, oudste 76 Jongste 15, oudste 75 Bemiddelaars nieuwe Nederlanders** Instroom nieuwe bemiddelaars Bemiddelaars gestopt * Soms stoppen bemiddelaars tijdelijk voor een verre reis of even druk met werk/privé. ** Tot december 2012 had Beterburen een aparte groep jongerenbemiddelaars. Na het beëindigen van deze pilot doen zij nu mee met de volwassenbemiddelaars Coördinatoren De coördinatoren, ook vrijwilligers, hebben tot taak een groep buurtbemiddelaars zodanig te coördineren, dat het werkproces tijdig en adequaat wordt uitgevoerd. De tijdsbesteding is circa 4 uur per week. Dit doen ze door: Onderhouden netwerk van verwijzers in het stadsdeel zoals politie en MZO; Aanmeldingen aannemen van kantoor en verdelen over de buurtbemiddelaars in de groep; Bewaken van de doorlooptijd van bemiddelingszaken en indien nodig bijsturen; Terugkoppeling uitkomst bemiddelingen naar verwijzers; Registreren van gegevens in registratiesysteem; Organiseren van intervisie bijeenkomsten voor de bemiddelaars; Pr-activiteiten coördineren, initiëren. Daarom ben ik coördinator (Berend is 6 jaar coördinator bij Beterburen) Coördineren van buurtbemiddeling is leuk, omdat ik hierbij een actieve rol kan spelen om zorg te dragen voor een goede kwaliteit in stadsdeel Noord. Het werk vraagt van mij organisatorische taken, zoals organiseren van de intervisiebijeenkomsten, voorzitten van de vergaderingen, en het contact onderhouden met bemiddelaars. Hiernaast denk ik mee over algemene zaken in het coördinatoren overleg. Ook is creativiteit vereist, om te zorgen dat de zaken worden uitgezet.soms is een mail naar de bemiddelaars voldoende, maar ook is het vaak passen en meten om zaken zo snel mogelijk te kunnen uitzetten. Dit doe ik door bemiddelaars persoonlijk te benaderen. Het is leuk om onderdeel uit te maken van een enthousiaste groep bemiddelaars, e.e.a. goed te organiseren, de eindresultaten terug te koppelen aan de verwijzers en alles nauwkeurig te verwerken in het registratiesysteem. Door alles goed te registreren heeft kantoor zicht op de laatste stand van zaken. Ook het regelmatig doorspreken met de begeleider, en mijn eigen rol hierin, is leerzaam. Een belangrijk onderdeel is het contact onderhouden met verwijzers omdat zij de zaken aanbrengen. Ik doe dit door regelmatig op bezoek te gaan en te zorgen dat de terugkoppeling goed verloopt. Door een goede samenwerking met de verwijzers, heeft Beterburen een goede naam in Noord. Hiernaast is het ook zelf meedraaien als bemiddelaar, een interessante bezigheid. 6 Beterburen Jaarverslag 2012

8 In Nederland is Beterburen de enige organisatie die werkt met coördinatoren die ook vrijwilliger zijn. In 2012 is een aantal vacatures niet meer ingevuld en zijn deze taken ondergebracht onder de medewerkers van kantoor. De afgelopen jaren kampte de organisatie met veel wisselingen onder de coördinatoren, doordat mensen dit veelal naast hun werk doen. Voor stadsdeel Zuidoost werd wel een enthousiaste coördinator gevonden deze taak er bij te doen. Nu zijn er voor de 11 groepen 6 coordinatoren actief en wordt voor de andere groepen de coördinerende taken uitgevoerd door de medewerkers van kantoor Deskundigheid bemiddelaars Training: Help! Hoe stel ik neutrale vragen en krijg ik die belangen op tafel? Vragen stellen is een van de belangrijkste technieken van een bemiddelaar. De training richt zich op: Kun je als bemiddelaar uit je eigen wereldmodel blijven en je volledig richten op de wereldmodellen van partijen? Pas als de belangen van partijen op tafel liggen, kan de zoektocht naar oplossingen beginnen. Hoe vind je deze belangen? Tijdens de training wordt aandacht besteed aan neutrale vraagstelling en het boven water krijgen van de belangen van partijen. Dit gebeurt door middel van vaardigheidsoefeningen en toepassing in casuïstiek. Beterburen streeft ernaar de kwaliteit van de bemiddelaars hoog te houden teneinde succesvol te blijven in de afhandeling van de aanmeldingen. In 2012 heeft Beterburen m 39967,- geïnvesteerd in opleiding en bijscholing van bemiddelaars. Voordat bemiddelaars starten volgen ze eerst de basistraining. Deze behelst zes dagdelen en is erkend door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid, die voor alle trainingsorganisaties een vast eisenpakket hebben waaraan de training moet voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat bemiddelaars jaarlijks nascholing volgen om kennis te maken met nieuwe invalshoeken, vaardigheden blijvend oefenen, en scherp blijven op hun handelen. Er is in 2012 een gevarieerd programma, zodat iedereen kiest wat bij hem/haar past, zoals: Help! Hoe stel ik neutrale vragen en krijg ik die belangen op tafel? Interculturele bemiddeling Oplossingsgericht bemiddelen tussen buren Geweldloos buurtbemiddelen. Het intakegesprek: middel en doel. Dynamische Oordeelsvorming Omgaan met agressie Omgaan met lastige situaties en verbale agressie In 2012 zijn er ook extra trainingen geweest voor het opleiden van extra groepsbemiddelaars (zie ook 3.1) en coaches (zie ook 3.3). Als extra ontvingen alle bemiddelaars een workshop verzorgt door Burgemeester van der Laan over mediation en zijn eigen succesvolle ervaringen en tips om partijen nader tot elkaar te krijgen. Pendelbemiddeling Naast bovengenoemde trainingen heeft iedereen de training pendelbemiddeling gevolgd. Pendelbemiddeling kan worden ingezet als het niet lukt de buren na 1 intake gesprek bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk gesprek en de bemiddelaars van oordeel zijn dat een verlengde intake alsnog kan leiden tot een bemiddelingsgesprek. De bemiddelaars kunnen tot dit oordeel komen, als zij informatie hebben van beide partijen, waardoor ze inschatten:.. als ze dat maar van elkaar zouden weten, dan.. In een gewone bemiddeling mag die informatie niet gegeven worden aan de partijen, omdat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Pendelbemiddeling kan dan worden aangeboden, maar is wel aan strikte regels gebonden. Doel blijft wel om tot een gezamenlijk gesprek te komen. Beide partijen moeten instemmen met pendelbemiddeling en overeenkomen om uitsluitend via de bemiddelaars over het conflict te communiceren. Beterburen Jaarverslag

9 Beterburen meent dat deze training de bemiddelaars meer tools in handen geeft om partijen nader tot elkaar te krijgen en hierdoor het slagingspercentage in de toekomst te verhogen. Aangezien er pas halverwege het jaar mee gestart is, worden de resultaten pas in 2013 zichtbaar. Pendelbemiddeling Beide buren geven de bemiddelaars aan niet met de ander in gesprek te willen. De ruzie over de overlast duurt al maanden en de onderbuurvrouw heeft regelmatig uit boosheid naar boven geschreeuwd als haar nachtrust werd verstoord. Uit het intakegesprek met de bovenburen blijkt dat zij een zoon hebben van 3 jaar, die regelmatig erge krampen heeft en daardoor s nachts veel huilt. De ouders zijn ten einde raad, omdat ook de arts niet weet wat er aan de hand is. Met de buurvrouw willen ze niet praten, want die schreeuwt alleen maar naar boven en heeft geen begrip voor hun situatie. Uit het intakegesprek met de klager blijkt, dat zij niet op de hoogte is wat er bij haar bovenburen aan de hand is. Zij denkt zelfs dat de jongen niet goed wordt opgevoed. Ook heeft ze een keer op de deur geklopt, maar werd er niet opgedaan. Sindsdien schreeuwt ze naar boven. De bemiddelaars stellen pendelbemiddeling voor. Tijdens het pendelen hoort de onderbuurvrouw voor het eerst wat er met de buurjongen aan de hand is, de bovenburen ten einde raad zijn en al van alles hebben ondernomen om het huilen te stoppen. De bovenburen begrijpen waarom de onderbuurvrouw altijd schreeuwt en niet gewoon aan klopt. De keer dat ze wel aanklopte, hebben ze niet eens gehoord. Beide erkennen dat ze misschien wat te heftig gereageerd hebben. Tijdens de pendelbemiddeling stemmen ze uiteindelijk toch in met een bemiddelingsgesprek. Beter een goede buur dan een verre vriend 8 Beterburen Jaarverslag 2012

10 2. Verantwoording & resultaten 2.1. Aanmeldingen Beterburen ontving 903 verzoeken voor buurtbemiddeling in Amsterdam en 86 in Amstelveen en 44 in Uithoorn. Op verzoek van de gemeente Ouderamstel zijn er 2 zaken aangenomen op offertebasis. AANMELDINGEN VOOR BURENBEMIDDELING DOOR BETERBUREN PER STADSDEEL Stadsdeel Gestart in: STADSDEEL WEST Oud-West Bos&Lommer Westerpark Baarsjes STADSDEEL OOST Zeeburg Oost/Watergraafsmeer STADSDEEL NIEUW WEST Slotervaart Osdorp Geuzenveld-Slotermeer STADSDEEL ZUIDOOST Volwassenenbemiddeling Jongerenbemiddeling STADSDEEL NOORD STADSDEEL ZUID Oud Zuid Zuideramstel Sept STADSDEEL CENTRUM Juni 2010 SUBTOTAAL AMSTERDAM DIEMEN Offerte OUDERAMSTEL Offerte AMSTELVEEN UITHOORN TOTAAL Beterburen Jaarverslag

11 2.2. Aanmeldingen per verwijzer Bewoners kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor buurtbemiddeling, maar worden ook regelmatig door verwijzers aangemeld. Voorwaarde is wel dat de bewoner aan de verwijzer hiervoor toestemming heeft gegeven. Na een aanmelding door een verwijzer wordt de eerste partij gebeld. Dit is de partij die heeft aangegeven wel buurtbemiddeling te willen en is meestal de klagende partij. Tijdens de telefonische intake ontstaat zicht op de achtergrond van het conflict, wordt duidelijk of men bereid is om mee te doen en wordt beoordeeld of de aanmelding geschikt is voor buurtbemiddeling. 55% van de aanmeldingen komt in 2012 van de bewoners zelf (zelfmelders) in 2011 was dat nog 48%. Deze toenamen heeft twee oorzaken: Bewoners weten Beterburen steeds beter te vinden: Bij veel corporaties worden mensen meer gestimuleerd zelf stappen te ondernemen richting Beterburen waar voorheen vaak sprake was van een warme doorverwijzing. In sommige gevallen blijft het belangrijk dat er warme doorverwijzing plaatsvindt. Dit betreft vooral mensen die het al een hele stap vonden om met bijvoorbeeld corporatie of politie contact op te nemen. Deze drempel kan soms hoog zijn, door taal barrières, angst represailles overlastgever, of andere belemmeringen. Als iemand dan niet warm doorverwezen wordt, kan het zo zijn dat de melder geen verdere stappen onderneemt en het conflict blijft doorzeuren en tenslotte buurtbemiddeling een gepasseerd station is. Aanmelding van corporatie Buur 2 houdt er een andere levensstijl op na dan buur 1. Voornamelijk zijn het de vrienden van de buren die ontzettend hard praten in de avond en nacht. Buur 1 heeft de buurman een aantal keer aangesproken om het zachter aan te doen. Ook is de afspraak gemaakt om na half 12 doordeweeks geen hard geluid meer te maken. Echter het lijkt of de buurman zijn vrienden niet durft aan te spreken, want er is nog steeds regelmatig overlast. Buur 1 heeft zelfs oordoppen in als hij gaat slapen, maar hoort ook dan nog het bezoek van de buren. De politie is geweest en vonden het ook heel hard. De woning van buur 2 is weinig ingericht waardoor het geluid nog harder doorkomt. Buur 1 wil graag bemiddeling. De corporatie wil graag, na overleg met Buur 1, buurtbemiddeling proberen. aanmeldingen per VERWIJZER zelfmelder woningcorp. politie MZO overige 10 Beterburen Jaarverslag 2012

12 Beterburen registreert bij welke corporatie de aanmelder huurt. Hierdoor hebben corporaties een goed beeld in hoeveel burenconflicten het hun huurders betreft. Van de aanmeldingen betreft het: 70% huurders van woningbouwcorporaties; 8% van particuliere verhuurders; 20% koopwoningen; 2% onbekend. aanmeldingen per corporatie Naam corporatie Aanmelding 2012 per corporatie % van de aanmeldingen in 2012 % van de aanmeldingen in 2011 Ymere % 27% Eigen Haard 137* 19% 14% Stadgenoot % 13% Rochdale 77 11% 11% De Key % 14% De Alliantie % 21% Totaal * Dit is inclusief 61 aanmeldingen van huurders van Eigen Haard in Amstelveen en Uithoorn (Eigen Haard is in dit werkgebied de voornaamste sociale verhuurder). aanmeldingen niet corporatie Niet corporatie Aanmelding 2012 niet corporatie Aanmelding 2011 niet corporatie Amsterdam Amstelveen - Uithoorn Eigen woning Particuliere verhuur Verhuurder onbekend Totaal Soorten overlast Tuinoverlast Buur 1 geeft aan dat er sinds kort een nieuwe buurvrouw is komen wonen. Zij is bezig met het opknappen van haar tuin, maar er is onenigheid ontstaan tussen beide buren over de erf afscheiding. Buur 1 heeft tegen het hek een aantal planten staan die de buurvrouw, tot groot ongenoegen, wil verwijderen. Ook zijn er al enkele andere takken van planten afgeknipt. Buur 1 heeft geprobeerd om met de buurvrouw in gesprek te gaan, maar beide partijen komen er niet uit en de ruzie wordt steeds heftiger. Hij wil m.b.v. buurtbemiddeling proberen er samen uit te komen. Beterburen Jaarverslag

13 Overlast verstoort het woongenot van mensen en kan leiden tot stress en andere ongemakken. Geluidsoverlast is het meest voorkomende probleem waarvoor buurtbemiddeling wordt ingeschakeld. In Amsterdam was dat in 58% van de aanmeldingen en in Amstelveen/Uithoorn 38%. Uit de benchmark 2011 door het CCV blijkt in heel Nederland 36% geluidsoverlast het meeste voorkomende probleem bij buurtbemiddeling. In Amstelveen en Uithoorn komen daarnaast ook veel tuin en grondverschillen voor 14% t.o.v. 5% in Amsterdam. Soorten overlast aantal Geluidsoverlast Personen 503 Bedreiging / Intimidatie / Lastig Vallen 89 Pesten / Treiteren 87 Geluidsoverlast Apparatuur / Audio 71 Overlast Kinderen 55 Rommel / Troep 55 Tuin / Grondgeschil 54 Overlast Dieren 36 Overige 31 Stankoverlast 26 Schelden / Verbaal Geweld 17 Vernielingen 6 Parkeerproblemen 4 Discriminatie 2 Totaal 1035 Wie in een glazen huis woont, moet niet met stenen gooien 12 Beterburen Jaarverslag 2012

14 2.4. Eindresultaat aanmeldingen 95 aanmeldingen die eind 2011 nog in behandeling waren, zijn begin 2012 afgehandeld. Hiervan is 65,5% opgelost. Van de aanmeldingen in 2012 is 68% opgelost, in 2011 was dat 61%. Deze aanzienlijke stijging komt door de aanhoudende inzet van de bemiddelaars, maar ook door inzet coaching ( zie ook 3.3), deels door toepassing pendelbemiddeling (zie 1.4) en doordat meer melders zelf verder aan de slag kunnen na gesprekken met de bemiddelaars. Het landelijk slagingspercentage in 2011 bedraagt 66%. Resultaat Aantal aanmeldingen Ongeschikt/Doorverwezen* Totaal geschikte zaken Nog in behandeling ** Totaal afgehandeld in verslagjaar Opgelost *** 581 (68%) 487 (61%) 407 (61%) 346 (63%) 280 (68%) Geen oplossing, 1e of 2e partij weigert **** * Ongeschikt/doorverwezen betreft zaken die niet geschikt zijn voor buurtbemiddeling en direct worden doorverwezen. Bijvoorbeeld bij zware verslaving, ernstige psychisch stoornissen of geweld. ** Aan het eind van 2012 zijn 131 zaken nog in behandeling doordat Beterburen in de laatste 2 maanden veel aanmeldingen kreeg en de tijd van aanmelding en afronding circa 8 weken bedraagt. Ook betreft dit zaken waarbij de klager nog nadenkt of hij wel of geen bemiddeling wil. *** 34 aanmeldingen zijn opgelost na inzet coaching en 5 door toepassing pendelbemiddeling. Mede hierdoor is het slagingspercentage aanzienlijk gestegen. **** Geen oplossing of weigering partijen betekent vaak dat achteraf niet goed is doorverwezen of men bij het bezoek van de bemiddelaars andere hulp verwacht. Aanmelden is pas zinvol als minimaal één van de partijen heeft aangegeven buurtbemiddeling te willen. Zelfreflectie tijdens het intakegesprek Als de bemiddelaars langskomen vertelt de buurman dat hij sinds een half jaar werkloos is en last heeft van geluidsoverlast van de buren. Hij hoort ze opstaan, denkt dat ze express door het huis stampen en de deur dichtknallen. Vaak bonkt hij met de bezemsteel tegen het plafond of schreeuwt in het portiek dat ze rustig moeten zijn, omdat hij wil uitslapen. Als gevraagd wordt hoe lang dit al speelt, geeft hij aan last te hebben sinds hij werkloos thuis zit. Toen hij nog werkte ging hij s morgens om 6 uur de deur uit en had nergens last van. s Avonds was hij vaak in de kroeg, maar nu heeft hij daar geen geld meer voor en schaamt zich voor zijn vrienden. Bij de vraag of de buren op de hoogte zijn van zijn situatie, ontkent hij. Hij heeft nooit veel contact met ze gehad, maar er was ook nooit ruzie. Als ze elkaar tegenkwamen in de kroeg spraken ze elkaar altijd kort. Door de vragen die de bemiddelaars stellen, ziet de man in dat hij zich wat onredelijk heeft opgesteld en dat de buren er niks aan kunnen doen dat hij ontslagen is. Hij vraagt de bemiddelaars even te wachten met het toestappen naar de buren. Hij wil eerst zelf met ze gaan praten. Als de bemiddelaars na twee weken terugbellen, is het gesprek geweest en hebben de buren hem in de kroeg getrakteerd. Ook gaven ze hem nog wat tips voor nieuw werk. De zaak wordt afgesloten. Beterburen Jaarverslag

15 3. Gespecialiseerde dienstverlening Er zijn verschillende vormen van burenconflicten. Om hierop aan te sluiten is Beterburen in 2008 gestart met groepsbemiddelingen en eind 2009 met jongerenbemiddeling. In 2011 is gestart met een pilot coaching om te kijken of dit ook een middel kan zijn om bij te dragen aan de oplossing van burenconflicten Groepsbemiddeling Groepsbemiddeling: Verschillende belangen De buren hadden zich zo verheugd op de gerenoveerde binnentuin. Uit gesprekken met 10 verschillende bewoners, blijkt dat: 3 in alle rust willen kunnen genieten van de zon; 3 vinden het een ideale plek voor hun kinderen om te spelen en willen zomers zelfs een badje neer zetten; 2 willen vooral s avonds kunnen barbecueën en met vrienden in de tuin zitten; 2 zijn al het geruzie zat en willen dat er goede afspraken worden gemaakt. Tijdens het bemiddelingsgesprek lopen de emoties soms hoog op. Toch weten de bemiddelaars alle belangen op tafel te krijgen en worden er uiteindelijk in groepjes mogelijke oplossingen besproken. Aan het eind van een lange avond ontstaat er consensus over de oplossingen en worden afspraken vastgelegd. Ook wordt afgesproken dat de bemiddelaars na 2 maanden nog een keer een gezamenlijk gesprek organiseren om te kijken of de afspraken werken of hier en daar nog bij moeten worden gesteld. In 2012 waren er 9 aanvragen voor groepsbemiddeling tegen 16 in De extra hiervoor opgeleide groepsbemiddelaars worden ingezet als er sprake is van meer dan 3 partijen bij een burenconflict. Beterburen vindt het aantal aanmeldingen te laag en gaat daarom in 2013 meer ruchtbaarheid geven aan de mogelijkheid om ook via groepsbemiddeling conflicten in een buurt op te lossen. Groepsbemiddeling is geschikt voor bijvoorbeeld binnentuinen waar bewoners verschillende ideeën hebben over het gebruik, conflicten in portieken met meerdere bewoners of op pleintjes. Standaard wordt bij een groepsbemiddeling eerst met alle betrokkenen een individueel gesprek gevoerd. Tijdens deze intakegesprekken ontstaat er voor de bemiddelaars duidelijkheid over de verbanden en de historie die de verschillende partijen met elkaar hebben. Ook wordt dan duidelijk wie minimaal aanwezig zouden moeten zijn om tot een succesvol bemiddelingsgesprek te komen. Doel van een groepsbemiddeling is het bij elkaar brengen van alle betrokkenen waarbij zij uiteindelijk tot gezamenlijke afspraken komen die voor hen allen aanvaardbaar zijn. Soms wordt bij deze bemiddelingen ook de inzet gevraagd van anderen zoals de gemeente en/of de woningcorporatie. Groepsbemiddelingen vergen door de omvang van de groepen veel meer tijd van de bemiddelaars en het duurt daardoor ook vaak langer totdat deze zaken kunnen worden afgerond Jongerenbemiddeling Eind 2009 is gestart met een pilot jongerenbemiddeling voor drie jaar in stadsdeel Zuidoost. Helaas is deze activiteit gestopt per 1 januari Hoewel het concept jongerenbemiddeling goed is, bleef het probleem dat er te weinig aanmeldingen kwamen. Uit ervaringen van de afgelopen drie jaar bleek dat: bewoners niet durven te melden uit angst voor represailles; bewoners vinden dat jongeren gewoon moeten worden aangepakt door politie e.d.; weinig meldingen van ruzies tussen jongeren onderling werden aangemeld; onvoldoende aanmeldingen kwamen van de participerende partijen. 14 Beterburen Jaarverslag 2012

16 De pilot heeft wel geleid tot meer bekendheid Beterburen in Zuidoost in de afgelopen 3 jaar en daardoor meer aanmeldingen volwassenbemiddeling. Ontvingen we voorheen circa 55 aanmeldingen in dit stadsdeel, sinds de start van jongerenbemiddeling in 2009 is dit aantal gestegen naar 88 en ook nog 18 voor jongerenbemiddeling. Toen Beterburen jongerenbemiddeling startte, werden ook in een aantal andere gemeenten jongerenbemiddeling gestart. Helaas blijkt in 2012 op meerdere plekken het resultaat achter te blijven. De kloof tussen volwassenen en jongeren blijkt lastig te overbruggen. Beterburen is bereid haar kennis over jongerenbemiddeling in te zetten wanneer er in de stad opnieuw behoefte ontstaat om iets op te zetten omtrent jongerenconflicten. De 4 overgebleven jongerenbemiddelaars blijven actief en gaan nu samen met de volwassenen op pad om burenruzies op te lossen. Ook de andere 19 opgeleide jongeren zullen hun aangeleerde skills in de praktijk blijvend inbrengen. Dialoog zoeken is luisteren naar elkaar in plaats van tegen elkaar praten 3.3. Coaching Coaching bij buurtbemiddeling Samen bereik je meer Mevrouw belt een aantal weken na het bemiddelingsgesprek. De buurman komt zijn afspraken niet na. Hij draait na uur nog muziek, maar wil niet meer met me praten. Wat kan ik nu nog doen? Beterburen biedt coaching aan. Nadat mevrouw de stand van zaken heeft uitgelegd aan de coach, wil ze praktische oplossingen. Er is echter meer aan de hand. Ze voelt zich erg onzeker om zelf stappen te ondernemen. De coach vraagt naar haar verwachtingen en doelen in deze situatie. Ook onderzoeken ze naar de belemmeringen om zelf actie te ondernemen. En ze begeleidt mevrouw bij het onderzoeken hoe of met wie die belemmeringen hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Hierdoor begint ze in te zien dat ze meer in huis en haar vriendenkring heeft, dan ze eerst gedacht had. Door met de coach te praten krijgt ze een nieuwe kijk op haar eigen denkwijze en de manier waarop ze met de situatie omgaat. Twee weken later belt de coach met de vraag hoe het nu gaat. Mevrouw is samen met een buurvrouw naar de buurman gegaan en na een rustig gesprek is de muziekoverlast verminderd. Met iets meer coulance en diplomatieke hulp van de buurvrouw blijkt het probleem opgelost. Halverwege 2011 is gestart met een pilot coaching in voormalig stadsdeel de Baarsjes en Noord met als doel het slagingspercentage buurtbemiddeling te verhogen. In 2012 is de pilot geëvalueerd en bleek dat het aantal vragen steeg en hierdoor meer mensen geholpen konden worden. Besloten is om coaching in het hele werkgebied aan te bieden. Hiervoor zijn 7 nieuwe bemiddelaars extra getraind en hebben ook alle bemiddelaars in Beterburen Jaarverslag

17 Amstelveen en Uithoorn een training coaching bij buurtbemiddeling gehad. In 2012 is er uiteindelijk bij 45 verzoeken ( aanmeldingen) coaching ingezet (Amsterdam 35, Amstelveen 3 en Uithoorn 7). Hierdoor is mede het slagingspercentage verbeterd. In totaal zijn 34 aanmeldingen opgelost na inzet van coaching. Coachen bij burenruzies is een doelgerichte procesmatige ondersteuning van een bewoner die een (dreigend) conflict heeft met zijn/haar buren. Het is individuele begeleiding en ondersteuning in maximaal twee gesprekken door een coach, die niet eerder is langs geweest als bemiddelaar. Bij coaching ligt de focus op de rol en de mogelijkheden van de bewoner zelf. Een coach helpt de bewoner(s) zelf stappen te ondernemen, de situatie anders te bekijken of acceptabel(er) te maken. Het is een vorm van empowerment. Voorwaarde is dat de bewoner coachbaar is. Met coaching wil Beterburen haar mogelijkheden om bewoners te helpen bij burenconflicten verbreden. Hierdoor kan ook hulp worden geboden wanneer: een bewoner met de buren wil praten zonder bemiddelaars erbij, maar dit nog niet heeft gedaan omdat hij niet weet hoe dit aan te pakken; een bewoner wel aan de buren heeft aangegeven overlast te ervaren, maar geen resultaat merkt of zelfs meer overlast ervaart. Hij wil nog steeds graag zelf praten met buren, zonder bemiddelaars erbij en wil daarvoor procesmatige ondersteuning; een bewoner wel in gesprek wil komen met de buren onder leiding van bemiddelaars en de buren ook willen praten, maar zonder bemiddelaars erbij en procesmatige ondersteuning wenst bij deze situatie; een bewoner wel in gesprek wil komen met de buren, maar de buren niet willen praten, en hij bij de nazorg aangeeft procesmatige ondersteuning te willen in het omgaan met de situatie; een bewoner na een mislukt bemiddelingsgesprek ondersteuning wenst in: hoe nu verder. 3.4.Tolken Taalproblemen leiden regelmatig tot onbegrip of misvattingen. Bij buurtbemiddeling wordt dan ook zonodig een tolk ingeschakeld bij de bemiddelingsgesprekken. Tolken en vertalen is meer dan het letterlijk omzetten van tekst. Zowel de kern van de zaak als de nuance begrijpen, vraagt om kennis en vooral ervaring waarvoor in Amsterdam de mogelijkheid bestaat om een beëdigde tolk in te schakelen. Tolken zijn noodzakelijk om de bemiddeling goed uit te voeren en de neutraliteit te bewaken. Bij de intakegesprekken aan huis wordt gevraagd of een familielid of een vriend wil vertalen. Veelal zijn die ook partijdig dus worden deze niet gevraagd bij het bemiddelingsgesprek, omdat dan neutrale letterlijke vertaling noodzakelijk is. In 2012 is er 10 keer gebruik gemaakt van een tolk. Kosten hiervoor worden vergoed door de Centrale Stad. Mensen onderschatten de waarde van woorden. Woorden zijn krachtig, ze kunnen beschadigen en vergiftigen 16 Beterburen Jaarverslag 2012

18 4. Publiciteit en samenwerking 4.1. Plaatselijke en landelijke aandacht voor burenbemiddeling Buurtbemiddeling is voor het eerst in 1996 geïntroduceerd in Zwolle en Rotterdam. In 2004 is in Amsterdam in een klein gebied en in Amstelveen gestart met buurtbemiddeling. Daarvoor gingen bewoners voor burenoverlast naar de politie, de corporatie of de gemeente. Om te zorgen dat bewoners zich nu tijdig aanmelden bij buurtbemiddeling, is het van belang dat zowel verwijzers als Beterburen op verschillende manieren communiceren wat bewoners moeten doen bij een burenruzie. Eerste stap is altijd eerst zelf met de buren praten. Pas als buren er samen niet uitkomen is de tweede logische stap buurtbemiddeling, tenzij er sprake is van contraindicatie of als een conflict al is geëscaleerd, waardoor bemiddeling niet meer mogelijk is. Het bestaan van buurtbemiddeling dient zowel plaatselijk als landelijk steeds uitgedragen te worden aan de verschillende doelgroepen. Hoe meer men op de hoogte is van deze vorm van conflictoplossing en ervaringen leest van anderen, des te gemakkelijker weet men de weg te vinden naar buurtbemiddeling. Daarnaast is voor het slagen van buurtbemiddeling tijdige aanmelding van groot belang. Beterburen, de grootste organisatie voor buurtbemiddeling in Nederland en actief in de hoofdstad wordt steeds vaker door landelijke en plaatselijke media benaderd en geciteerd. Daarbij wordt ook gekeken hoe de verschillende doelgroepen kunnen worden bereikt. In 2012 is aan de weg getimmerd door publiciteit in verschillende media. Landelijke publicaties o.a.: Vrouwenbladen Libelle en de Flair ; Ouderenblad Plus ; Meerdere publicaties in het Parool, de Telegraaf, de Metro en Spits; Tijdschrift conflicthantering van het NMI; Radio 1, 2 en 6; TV programma Tijd voor MAX. Plaatselijke media o.a.: Radioprogramma s van radio Amsterdam FM, - Noord Holland, - Mart, - Razo; Reclamespot op AT5 gedurende het hele jaar door; Artikelen in de Westerpost, Echo, Gouden Reaal, SP woonspecial West, ZO bode, Nieuw Sloten Nieuws, wijkkrant politie Oost; In Amstelveen- Uithoorn op radio en tv van RTV Amstelveen, Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveens Weekblad, Amstelcombinatie; In het bewonersblad van Eigen Haard en de Key. Presentaties voor bewoners zijn gegeven aan: 100 deelnemers van de Winteracadamie georganiseerd door Podium Mozaïek; Bewonerscommissie in Noord; Congres Huurders aan het woord Bekendheid onder verwijzers In het werkgebied zijn verwijzers grotendeels wel op de hoogte van het bestaan van buurtbemiddeling. In 2012 zijn met alle corporaties gesprekken gevoerd over de bij veel corporaties nieuw ingevoerde werkwijze bij overlast en de samenwerking hierin. Veel corporaties zagen zich door de toegenomen bezuinigingen genoodzaakt hun interne werkwijze met betrekking tot overlastdossiers te wijzigen en hierin samen op te trekken met Beterburen. Credo is nu veelal: Bewoners moeten eerst zelf met buren praten; Als buren er samen niet uitkomen, dan buurtbemiddeling; Opschalen naar medewerkers overlast, politie of Meldpunt Zorg & Overlast als de problemen te ernstig zijn of buurtbemiddeling geen soelaas biedt. Beterburen Jaarverslag

19 Twee keer per jaar stuurt Beterburen haar contacten de nieuwsbrief n Goede Buur(t). Daarnaast worden er jaarlijks verschillende presentaties gegeven: informatieochtenden (2X) voor nieuwe verwijzers en nieuwe medewerkers; informatiebijeenkomsten voor de beheerders en woonconsulenten van de woningbouwcorporaties, Spirit en Wswonen Oost; evaluatiegesprekken met verwijzers; informatie- of veiligheidsmarkten in verschillende stadsdelen Landelijke ontwikkelingen en regionale samenwerking Buurtbemiddeling heeft in Nederland de laatste jaren een grote vlucht genomen en is inmiddels niet meer weg te denken. In 174 gemeenten is buurtbemiddeling de eerste mogelijkheid om burenconflicten samen met goed getrainde bemiddelaars op te lossen. Deze vrijwilligers worden in Nederland opgeleid conform dezelfde principes en door het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) erkende opleidingsinstituten. De werkwijze is in alle gemeenten nagenoeg gelijk en werpt haar vruchten af. Landelijk werd in 2011 gemiddeld 66% van de zaken opgelost. Beterburen ontving in 2011 voor haar werkgebied Amsterdam als eerste de officiële Erkenning buurtbemiddelingsvoorziening. Deze erkenning, geldig voor twee jaar, is inmiddels behaald door 42 projecten. Amstelveen en Uithoorn ontvingen de erkenning eind In Nederland zijn er 157 projecten die buurtbemiddeling verzorgen in 174 gemeenten. Dit betekent dat ruim 2/3 nog geen erkenning heeft en zijn 4 projecten in 2012 afgewezen. Het CCV is eind 2009 gestart met de kwaliteitstoets van de basistraining, die wordt gegeven aan startende bemiddelaars. De directeur van Beterburen heeft zitting in de commissie. Alle trainingsbureaus, die deze training verzorgen, zijn getoetst en in 2012 was er een hertoetsing. In hebben 8 gemeenten in verband met bezuinigingen besloten te stoppen met buurtbemiddeling. Inmiddels zijn 4 hiervan weer herstart, omdat men merkte dat door het stopzetten van buurtbemiddeling de kosten voor de gemeente en de corporaties enorm stegen. Wederom kwam uit de landelijke benchmark 2011 van het CCV, naar voren dat Beterburen met de minste middelen per inwoner buurtbemiddeling organiseert. Door de schaalgrootte, mede dankzij de uitbreidingen van de afgelopen jaren en de toevoeging van Amstelveen en Uithoorn, en de gedegen opzet van de organisatie zijn de kosten goed te beheersen. Er is slechts een klein kantoor waar de aanmeldingen van het werkgebied binnenkomen en ook de medewerker voor Amstelveen/Uithoorn haar werkplek heeft. De directeur van Beterburen onderhoudt nauwe contacten met het CCV en zonodig projecten in Nederland ten behoeve van uitwisseling en/of samenwerking op bijvoorbeeld publiciteitsgebied of ontwikkeling van beleid. Daarnaast participeert Beterburen in de bijeenkomsten van de regio Noord Holland. Ook zijn er contacten met andere organisaties gericht op herstelrecht zoals Restorative Justice Nederland. Zij staan voor het bevorderen van een communicatieve en participerende samenleving door burgers te ondersteunen om bij delicten of conflicten zeggenschap te houden over het conflict, de gevolgen en de mogelijke oplossing of regeling. Herstelrecht staat anno 2012 ook meer en meer in de landelijke belangstelling. Vanuit Aalsmeer en Diemen zijn verzoeken geweest om buurtbemiddeling door Beterburen op te laten zetten. In Diemen is inmiddels besloten dit door een groep van mediators te laten doen en in Aalsmeer is het verzoek overgeheveld naar Beterburen Jaarverslag 2012

20 5. Organisatie 5.1. Bestuur Eind 2012 heeft Annette van der Poel afscheid genomen van het bestuur. Zij was vanaf de oprichting in 2003 betrokken bij Beterburen, en heeft zich enorm ingezet om buurtbemiddeling in Amsterdam op de kaart te zetten. Het huidige bestuur zal haar kwaliteiten en inzet missen. Gert Jan Slump, criminoloog en zelfstandig ondernemer, is de opvolger van Annette in het bestuur. De voorzitter en de directeur hebben zich actief ingezet om ook voor de toekomst buurtbemiddeling de financiering rond te krijgen. De corporaties gaven al snel aan de burgemeester van Amsterdam en Beterburen aan de samenwerking en financiering te willen voortzetten en graag weer een vervolgconvenant af te willen sluiten voor meerdere jaren. Het resultaat is dat de gemeente en de stadsdelen hebben ingestemd met het voorstel om de bekostiging vanaf 2014 op basis van een tweejaarlijkse termijn te laten plaatsvinden. De Centrale stad voorfinanciering regelt voor 2 jaar en de bijdragen int bij de verschillende stadsdelen. Beterburen hoeft dan maar 1 keer de financiering aan te vragen en af te rekenen i.p.v. 8 keer. Dit scheelt de organisatie in de toekomst tijd. Bij de corporaties is dit al sinds jaar en dag geregeld via de Federatie. In 2012 heeft het bestuur 5 keer vergaderd. Terugkerende thema s in de vergaderingen waren de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen, de uitbreidingsverzoeken naar omliggende gemeenten, nieuwe functie omschrijving van alle medewerkers (oude waren nog van 2006), nieuwe mandaatregeling directeur, statutenwijziging en de evaluatie van jongerenbemiddeling. Op de gebruikelijke momenten zijn de formele onderwerpen aan bod gekomen, zoals de vaststelling van het jaarverslag, -rekening en begroting Personeel & organisatie In 2012 hebben 3 personeelswisselingen plaatsgevonden. Op een bezetting van 6 medewerkers is dit 50%. Ondanks deze personeelswisselingen heeft alles goed door kunnen lopen. De stagiaire die van 2010 tot 2011 stage liep bij Beterburen, werd daarna ingezet als oproepkracht en is inmiddels in vaste dienst. De stagiaire die van 2011 tot 2012 stage liep is nog als oproepkracht in dienst. Vertrek van 3 medewerkers had te maken met afloop van de pilot jongerenbemiddeling, één vond een andere baan en één ging met pensioen. Daarnaast is er begin van het schooljaar een nieuwe stagiaire van Hogeschool InHolland Amsterdam richting Maatschappelijk werk en Dienstverlening gestart voor 32 uur per week voor 10 maanden. Zij helpt bij het verwerken van de aanmeldingen en bemiddelt zelf bij buurtbemiddeling. Huidige situatie De organisatie bestaat op 31 december 2012 uit: Vaste medewerkers (totaal 3,9 FTE) 3 medewerkers coördinatie samen 2,24 FTE 1 directeur 1 FTE 1 projectleider Amstelveen/Uithoorn + stukje voorlichting 0,66 FTE De medewerkers coördinatie en projectleider houden zich o.a. bezig met het aannemen van aanmeldingen, screenen op geschiktheid voor buurtbemiddeling, registreren, organiseren van cursussen voor de bemiddelaars, onderhouden contacten verwijzers. Freelancers/oproepkracht 5 begeleiders voor 11 groepen op freelance basis 1 oproepkracht voor circa 16 uur per week Vrijwilligers 7 coordinatoren die zich gemiddeld 4 uur per week als vrijwilliger inzetten 217 vrijwilligers om te bemiddelen 1 stagiaire voor het schooljaar voor 32 uur per week 6 bestuursleden Beterburen Jaarverslag

21 Het verzuimpercentage is in 2012 gezakt van 8,1% in 2011 naar 5,5% in 2012, maar is nog niet gedaald naar het oude lage niveau van de 2010 en daarvoor. Eén medewerker die langdurig ziek werd in 2011 was ook in 2012 nog niet volledig hersteld. Hoog ziekteverzuim heeft bij een kleine organisatie een grote impact. Door extra inzet van medewerkers heeft het verzuim geen gevolg gehad voor de aanmeldingen die gewoon doorgang konden vinden en werden uitgezet onder de bemiddelaars. De begeleiders werken op freelancebasis of hebben een oproepcontract. Hiermee zijn deze personeelskosten flexibel. In 2012 zijn er geen wisselingen geweest van begeleiders. Iedere groep heeft een vaste begeleider. Taken van de begeleider zijn: verhogen en op peil houden kwaliteit van haar bemiddelaars; steun coördinator; liaison tussen Beterburen en groep bemiddelaars; stimuleren dat vergaderingen voldoende worden bezocht; kwaliteitsimpuls door intervisie, rollenspel, gerichte vragen, tijdens de groepsbijeenkomst; contact onderhouden met bemiddelaars om een actieve betrokkenheid te stimuleren en bij vragen bij een bemiddeling de begeleider bellen Klachtenprocedure Beterburen heeft in 2011 een formele klachtenprocedure opgesteld. Daarvoor was het ook mogelijk om klachten in te dienen, maar was hiervoor geen officiele klachtenprocedure. Bij Beterburen was er in 2012 sprake van 3 klachten (2011-1). De klachten bestonden uit het in twijfel trekken van de neutraliteit van één van de bemiddelaars. De klachten zijn geregistreerd en naar tevredenheid van de klagers opgelost. Ook is naar aanleiding van de klachten gekeken naar mogelijke verbeterpunten. Doel is het efficiënt wegnemen van die onvrede en het voorkomen dat klachten uitgroeien tot geschillen. De klachten zijn input voor verdere acties met als doel de dienstverlening verder te verbeteren Meerjarenbeleid Ondanks dat Beterburen werd geconfronteerd met 3 personeelswisselingen (organisatie telt 6 medewerkers) en 1 langdurige zieke wijst de praktijk uit dat de plannen voor 2012 uit het Meerjarenbeleid voor een groot deel zijn verwezenlijkt. Eén van de aandachtspunten betrof: aandacht voor binding vrijwilligers. Burgemeester van der Laan bood aan om een workshop over mediation te geven voor de bemiddelaars. Aan deze succesvolle bijeenkomst ging een gezamenlijk etentje vooraf bij Woonstichting de Key, die hiervoor haar kantine ter beschikking stelde. Ook zijn alle groepen in Amsterdam met elkaar iets gaan doen, zoals een etentje of bijvoorbeeld kookworkshop. Deze extra s zijn voor de bemiddelaars, die zich vrijwillig inzetten en steeds met een ander op pad gaan, belangrijk om zich bij Beterburen betrokken te blijven voelen. Daarom zal dit ook de komende jaren een aandachtspunt blijven. Daarnaast moet blijvend aandacht worden besteed aan de werving van bemiddelaars in Noord, Nieuw West en Zuidoost. Voor Nieuw West en Zuidoost is het daarnaast ook blijvend noodzakelijk om bekendheid te genereren onder bewoners en verwijzers. Het zijn stadsdelen waar Beterburen al jaren meer moeite moet doen om voldoende aanmeldingen te krijgen. Beterburen merkt dat in Nieuw West de meldingsbereidheid van bewoners kleiner is dan uit andere stadsdelen, terwijl uit onderzoek blijkt dat de bewoners hier juist meer spanningen ervaren. In oktober 2012 heeft Beterburen daarom een expertisemeeting in dit stadsdeel georganiseerd wat nieuwe acties opleverde, zoals meer warm doorverwijzen in dit stadsdeel, aangepaste folders en voorlichting i.v.m. de samenstelling van de bevolking. T.a.v. de preventieactiviteiten zijn de eerste schreden gezet in het voorlichten van bewoners (zie ook 4.1). Daarnaast wordt begin 2013 een training gegeven aan jongeren van Kamers met kansen in Zuidoost. Deze activiteiten zullen in 2013 verder voorzichtig worden uitgebreid om zodoende bewoners zelf tools in handen te geven om buurtconflicten tijdig te voorkomen. Samenleven met verschillen signaleren van spanningen en versterken van vertrouwen in Amsterdamse buurten; aut.: drs. J. Broekhuizen en drs. R van Wonderen; Verweij-Jonker Instituut i.o. van de gemeente Amsterdam; febr Beterburen Jaarverslag 2012

Postbus AD ZEIST. Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik

Postbus AD ZEIST. Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik Postbus 153 3700 AD ZEIST Ellen van Tilburg, Coördinator Buurtbemiddeling Bunnik telefoon email internet : 030 2677787 (maandag, dinsdag en donderdag) : buurtbemiddeling@meanderomnium.nl : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

Nadere informatie

Voorwoord. 10 Jaar. Uitbreiding. Succes. Kwaliteit

Voorwoord. 10 Jaar. Uitbreiding. Succes. Kwaliteit Jaarverslag 2014 Voorwoord Beterburen zet zich al 10 jaar in door het aanbieden van buurtbemiddeling volgens het concept voor burgers door burgers. Deze succesvolle burgerparticipatie draagt bij aan de

Nadere informatie

HARDERWIJK JAARVERSLAG

HARDERWIJK JAARVERSLAG HARDERWIJK JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Oorsprong

Nadere informatie

Dit jaarverslag schetst wat er afgelopen jaar allemaal is verzet. Ik wens u veel leesplezier.

Dit jaarverslag schetst wat er afgelopen jaar allemaal is verzet. Ik wens u veel leesplezier. Jaarverslag 2011 Voorwoord Als eerste gecertificeerd! Als eerste in Nederland ontving Beterburen erkenning van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 1 dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria,

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen

jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop bemiddelingen Buurtbemiddeling Tilburg heeft zijn 12e jaargang met succes afgesloten. De kracht van BBM is de preventieve aanpak en de inzet van de vrijwillige bemiddelaars. Buurtbemiddeling Tilburg in 2013 Verloop

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

Voorwoord Buurtbemiddelaars De buurtbemiddelaars Deskundigheid bemiddelaars 6

Voorwoord Buurtbemiddelaars De buurtbemiddelaars Deskundigheid bemiddelaars 6 Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Buurtbemiddelaars 4 1.1. De buurtbemiddelaars 4 1.2. Deskundigheid bemiddelaars 6 2. Algemene verantwoording & resultaten 7 2.1. Trends 7 2.2. Soorten overlast

Nadere informatie

Voorwoord. Beterburen Jaarverslag 2010 1

Voorwoord. Beterburen Jaarverslag 2010 1 Jaarverslag 2010 Voorwoord Waarom Beterburen? Beterburen een bijzondere naam voor een stichting die buurtbemiddeling verzorgt in Amsterdam. Een naam die zorgvuldig is gekozen in 2008, omdat de oude naam

Nadere informatie

burenoverlast los het samen op

burenoverlast los het samen op burenoverlast los het samen op BURENOVERLAST los het samen op! Harde muziek, schreeuwende buren, de tuin niet onderhouden, het trappenhuis dat wordt gebruikt als opslagplaats. Herkent u deze situatie?

Nadere informatie

Voorwoord Buurtbemiddelaars De buurtbemiddelaars Deskundigheid bemiddelaars 5

Voorwoord Buurtbemiddelaars De buurtbemiddelaars Deskundigheid bemiddelaars 5 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Buurtbemiddelaars 4 1.1. De buurtbemiddelaars 4 1.2. Deskundigheid bemiddelaars 5 2. Algemene trends en signalen 6 2.1. Trends 6 2.2. Melding overlast 7 3.

Nadere informatie

Pendelbemiddeling, wat is het

Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling, wat is het Pendelbemiddeling kan worden ingezet als het niet lukt de buren na 1 intake gesprek bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk gesprek en de bemiddelaars van oordeel zijn

Nadere informatie

Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 15 november 2013 doc. nr.: 13.027028 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 Doel 3 Wat is buurtbemiddeling? 3 Werkwijze evaluatie 3 Opbouw evaluatienota 3 2. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten 1 Advies in hoofdlijnen De vraag Wat kan Nijestee doen om buren meer met elkaar te laten communiceren om zo begrip tussen buren te versterken? Deelvragen - Kan

Nadere informatie

Wat is burenoverlast?

Wat is burenoverlast? Burenoverlast komt regelmatig voor. Mensen verschillen nu eenmaal in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of hobby's. Wanneer het plezier in wonen echter wordt verstoord, is het

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016

Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016 Verslag Klankbordgroep Verwijzers & Bemiddelaars 14 april 2016 Aanwezig: Wim van de Wiel (BrabantWonen),Jan Paul van der Zee (BrabantWonen) Kars van Eijck (Divers), Elske van Zon (Divers), Bas Lucius (Politie),

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 1 2 Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 3 Alles over burenoverlast Beter een goede buur dan een verre vriend is een spreekwoord dat we

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Overlast Samen kunnen we er iets aan doen

Overlast Samen kunnen we er iets aan doen Overlast Samen kunnen we er iets aan doen December 2012 Voorwoord In Nederland leven we vrij dicht op elkaar. Iedereen wil graag prettig en ongestoord wonen. Dat gaat meestal goed. In veel gevallen kunt

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING Buren helpen buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen,

Nadere informatie

Datum: april 2014 Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met

Datum: april 2014 Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met Datum: april 2014 Titel: Jaarverslag 2013 Buurtbemiddeling Deventer Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Deventer Met medewerking van: Fenna Lont In opdracht van: Begeleidingsgroep

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Eindrapport. Buurtbemiddeling Boxtel. (uitgave: ContourdeTwern, april 2013)

Eindrapport. Buurtbemiddeling Boxtel. (uitgave: ContourdeTwern, april 2013) BUURTBEMIDDELING BOXTEL Eindrapport 2012 Buurtbemiddeling Boxtel (uitgave: ContourdeTwern, april 2013) Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Aantal meldingen 4 2. Meldingen per gebied 4 2 3. Aard van de klachten

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

Meerjarenbeleid

Meerjarenbeleid Meerjarenbeleid 2008-2010 Inhoudsopgave Inleiding 2 Kerndoelen tot 2010 2 Capaciteit en positionering 3 1. Ontwikkelingen in burenbemiddeling 4 Landelijke ontwikkelingen 4 Ontwikkelingen in de regio 4

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling.

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling. Een klacht, wat nu? Voorwoord Alle medewerkers in ons ziekenhuis zetten zich steeds zo goed mogelijk in voor een goede zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat patiënten of bezoekers

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Postbus AD ZEIST. Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik

Postbus AD ZEIST. Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik Postbus 153 3700 AD ZEIST Antoinette Kooyman, Coördinator Buurtbemiddeling Zeist/Bunnik telefoon email internet : 030 2677787 (maandag, dinsdag en donderdag) : buurtbemiddeling@meanderomnium.nl : www.meanderomnium.nl/buurtbemiddeling

Nadere informatie

Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016:

Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016: Evaluatie project Buurtbemiddeling 2015/2016: 1. Inleiding Buurtbemiddeling in wijken of buurten kan worden ingezet bij conflicten in die gevallen waar er van een strafbaar feit nog geen sprake is. De

Nadere informatie

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Voel je thuis 1 Burenoverlast In een dichtbevolkt land als Nederland wonen de meeste mensen dicht bij el kaar. Dat kan wel eens spanningen veroorzaken.

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag

Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag Buurtbemiddeling Olst-Wijhe, Jaarverslag 212 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting pag. 3 2. Inleiding pag. 4 3. Organisatie pag. 5 4. Bemiddelaars en bemiddelingsproces pag. 5 5. Vergelijking afspraken 212

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door:

Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door: Verkort jaarverslag Buurtmiddeling Arnhem wordt mogelijk gemaakt door: Problemen Ik heb veel problemen met mijn buren, zegt Henk tegen zijn vriend. Gisteren hebben ze midden in de nacht een half uur op

Nadere informatie

Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat

Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat Buurtbemiddeling in Maastricht Zo doen wij dat handboek voor de bemiddelaar Buurtbemiddeling Maastricht 2 Buurtbemiddeling is een manier van conflicten oplossen, die kan worden ingezet bij problemen tussen

Nadere informatie

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model

De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast. Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Kracht van de Aanpak Extreme Woonoverlast Positionering Aanpak Extreme Woonoverlast binnen het Utrechtse Model De Piramide van Overlast in Utrecht Buurtbemiddeling in het kort De belangrijkste doelstellingen

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van

Nadere informatie

Zo maakt MEE meedoen mogelijk

Zo maakt MEE meedoen mogelijk werk mediation uw mening ervaringsdeskundigheid Klik op de onderwerpen voor filmpjes en verhalen uit het dagelijks leven van mensen met een beperking. onafhankelijke cliëntondersteuning Zo maakt MEE meedoen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag

Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag 2012 Buurtbemiddeling Assen Jaarverslag Gemeente Assen Maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 2 Hoofdstuk 2: Werkwijze Blz. 4 Hoofdstuk 3: Organisatie Blz. 6 Projectgroep buurtbemiddeling

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg

Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg Jaarverslag Buurtbemiddeling Middelburg 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Buurtbemiddeling Middelburg. Buurtbemiddeling Middelburg is een gezamenlijke voorziening van de gemeente Middelburg,

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015.

Buurtbemiddeling. Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015. Buurtbemiddeling Tussenevaluatie Buurtbemiddeling Houten over de periode van 1 januari 2014 tot 30 april 2015. 1. Inleiding De betrokken partijen Buurtbemiddeling Houten is een gezamenlijk project van

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten

Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Bemiddeling een krachtige methodiek voor het hanteren van conflicten Wat is bemiddeling? Bemiddeling is een krachtige professionele interventie waarbij een autonome en onafhankelijke 'derde' conflictpartijen

Nadere informatie

Buurtbemiddeling De Bilt

Buurtbemiddeling De Bilt Jaarverslag 1 januari 2014 31 december 2014 Stichting MeanderOmnium Postbus 153 3700 AD ZEIST Helmi Kaskens Coördinator Telefoon : 030-267 77 88 Email : buurtbemiddeling.debilt@meanderomnium.nl Internet

Nadere informatie

Interne klachtenprocedure

Interne klachtenprocedure Interne klachtenprocedure Algemeen Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze waarop PGVZ of één van haar medewerkers of van derden die in opdracht werkzaamheden voor ons hebben verricht, zich

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Kaarten voor Leerling-bemiddeling

Kaarten voor Leerling-bemiddeling Math Boesten Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Arno Callemeijn Communicatie & Conflicthantering Mediation Training Coaching Kaarten voor Leerling-bemiddeling Een handzaam hulpmiddel

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht

Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht Beleidsplan Panel Deurbeleid Utrecht 1. Inleiding Het Panel Deurbeleid Utrecht heeft naast de taak van het beoordelen van het deurbeleid van individuele horecaondernemers tevens de taak tot het onderzoeken

Nadere informatie

OVERLAST. houd rekening met elkaar. Praktische informatie om overlast te voorkomen

OVERLAST. houd rekening met elkaar. Praktische informatie om overlast te voorkomen OVERLAST houd rekening met elkaar Praktische informatie om overlast te voorkomen Houd rekening met elkaar Er zijn maar weinig mensen die vrij wonen en geen rekening met buren hoeven te houden. Wanneer

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan?

Structurele (woon)overlast. Hoe pakken we dat aan? Structurele (woon)overlast Hoe pakken we dat aan? Wat is overlast? 'Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

OVER WIJKEN. Overlast

OVER WIJKEN. Overlast OVER WIJKEN Overlast 1 2 Overlast, lossen we samen op Eén avond harde muziek of geluiden door een feestje. Dat kan gebeuren en is ook niet zo erg. Maar als u steeds opnieuw last heeft van geluid wordt

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 1 Inhoudsopgave: 1. Kernwaarden Almere College Dronten 3 2. Pesten wat is dat? 4 3. Signalen bij pesten 5 4. Het vijf sporen beleid van het Almere College

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Als u niet tevreden bent Het vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven onze medewerkers ernaar om u tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen, te

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast

veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast veiligheid door samenwerken woonoverlast Aan de slag met de aanpak van woonoverlast www.hetccv.nl/woonoverlast Woonoverlast komt in heel Nederland voor. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren,

Nadere informatie

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Stuurgroep Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Datum: Maart 214 Titel: Jaarverslag 213 Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Geschreven door: Yolande Donker Duyvis, projectleider Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling Olst-Wijhe Met medewerking van: Fenna Lont In

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie