vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM"

Transcriptie

1 november 2014

2 vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM Dan zullen deze geluiden wind zijn, als ze opstijgen uit hun plek, dan zullen ze verwaaien, zijn ze wind. We hebben geademd en onze adem was als zuchten van bomen om een huis, we hebben gepreveld en onze lippen prevelden als een tuin in de regen, we hebben gesproken en onze stemmen draalden als vogels boven een dak. Omdat wij onze naam wilden vinden. Maar alleen de wind weet de plek die wij waren, waar en wanneer. Rutger Kopland 1 1 Rutger Kopland, pseudoniem van Rutger Hendrik (Rudi) van den Hoofdakker (Goor, 4 augustus Glimmen, 11 juli 2012) was een Nederlandse dichter en schrijver. Van beroep was hij psychiater, maar bij een groter publiek is hij bekend als dichter. 1

3 IN DE TOVERDRANK GEVALLEN Obelix uit de onvergetelijke stripserie met Asterix was onvoorstelbaar sterk, omdat hij als kind in de toverdrank was gevallen. Die toverdrank is het geheime wapen van de Galliërs in hun strijd tegen de Romeinen. Thuis hebben wij er ook zo een die in de toverdrank gevallen is. Althans, ik was er niet bij, maar anders kan ik het niet verklaren, het vrolijke en goedlachse karakter van mijn jongste zoon Benjamin. Kinderen zijn altijd vertederend, onbevangen, speels, maar zo'n uitgesproken opgeruimd karakter is lang niet iedereen gegeven. De vergelijking lijkt vergezocht, want wat zou het voor drankje zijn in de ketel waar mijn zoon in gevallen zou zijn. Het drankje, moet ik zeggen, doet eigenlijk niet ter zake. Het gaat om de uitwerking. En op dat punt is de vergelijking wel degelijk ter zake. De kleine man beschikt met zijn opgeruimde karakter over minstens zoveel kracht als de stripheld Obelix. Hij charmeert en neemt mensen voor zich in. Hij heeft altijd goede zin, lacht graag en doet met iedereen mee. Hij laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan - ja dat levert het kennelijk ook op - en legt zich niet gemakkelijk bij dingen neer. In zijn frustratie is hij overigens even uitgesproken als in zijn goede humeur, dat terzijde, maar het is wat: dat goede humeur gestalte zien krijgen, steeds weer. Je voelt je er zelf wel eens grijs en grauw bij afsteken. Tekort schieten misschien ook wel. Als je ziet wat alleen een opgeruimde aanwezigheid al doet, dan is die vrolijkheid, de opgeruimdheid een gave die, mits op de juiste manier en met de nodige terughoudendheid aangewend, een ommekeer teweeg kan brengen. Dat vermogen berust echter niet alleen in de opgeruimdheid zelf, het fijne karakter als zodanig. Er is geloof nodig om een goed humeur zijn werk te laten doen. Verzuring, trots, ambitie kunnen het opgeruimde gemoed fnuiken en zo verandering ten goede tegenhouden. Dit zijn mijn gedachten voor de herfstmaand bij uitstek - oktober - hopend op een inwaarts licht in onze gemeente dat ons in de goede richting zet. Ondanks dat de dagen korter worden, de blaadjes vallen, de temperatuur daalt. Dat wij ondanks dat elkaar aansteken met een opgeruimd gemoed. Het is besmettelijk in de goede zin van het woord, dus: raak elkaar aan! Martijn Junte 2

4 VAN HET BESTUUR AFDRACHT VAN DE 2 %-GELDEN AAN DE INSTELLING GELOOF & SAMENLEVING VAN DE BROEDERSCHAP In de recent gehouden bestuursvergadering is de procedure met betrekking tot de afdracht van de 2% - gelden aan de Instelling Geloof & Samenleving van de Broederschap tegen het licht gehouden. Ter informatie volgt hier een gedeelte uit de meest recente brief (2011)over dit onderwerp Quote: Aan de penningmeesters van de Kerkenraden Van de Remonstrantse Gemeentes Utrecht, januari 2011 Geachte dames en heren, Betreft: de afdracht van 2% - gelden aan de Instelling Geloof & Samenleving De Instelling Geloof & Samenleving (G&S) van de Broederschap wil graag uw aandacht vragen voor het volgende: Al vele jaren is de verplichting tot het afdragen van 2% van de bijdragen van leden en vrienden van onze Gemeentes aan de Broederschap van kracht. Deze afdracht berust op de overweging dat een vast percentage van onze welvaart besteed dient te worden aan ontwikkelingswerk in ruime zin. De Wereldraad van Kerken heeft indertijd het initiatief tot deze actie genomen en de Remonstrantse Broederschap heeft meermaals bevestigd de 2% - afdracht te willen voortzetten. Enige malen is de regeling onderwerp van bespreking op een Algemene vergadering geweest, voor het laatst in 2003 toen wederom is bevestigd dat alle Gemeentes dienen bij te dragen aan deze landelijke regeling. De Gemeente mag zelf bepalen op welke wijze de 2% geïnd zal worden. Men kan 2% van de bijdragen van leden en vrienden in de begroting opnemen, men kan leden en vrienden verzoeken 2% extra bij te dragen (de opt-in-variant ) en het is mogelijk de leden en vrienden de mogelijkheid 3

5 te bieden kenbaar te maken dat men niet aan de 2%-regeling wil bijdragen (de opt-out-variant ). De Broederschap heeft de behandeling van deze gelden overgedragen aan de Instelling Geloof & Samenleving. De helft van de 2% - gelden wordt via de Wereldraad van Kerken aan internationaal ontwikkelingswerk besteed, de andere helft komt ten goede aan binnenlandse bewustwordingsprojecten. Helaas leidt de uitvoering van de regeling tot onevenwichtigheden omdat de Gemeentes de mogelijkheden die hierboven zijn genoemd verschillend toepassen. Zo zijn er enkele grote Gemeentes die kennelijk alleen de opt-in-variant toepassen en er zijn minder grote Gemeentes die een volle 2% van alle bijdragen overmaken, tenzij men heeft aangegeven niet mee te willen doen ( opt-out ). Unquote. Onze Gemeente draagt 2% van de ontvangen bijdragen sinds minimaal 10 jaar af aan de Broederschap ten behoeve van de instelling G&S, met uitzondering van een aantal leden dat kenbaar heeft gemaakt niet aan deze regeling te willen meedoen. Het besluit van het bestuur inzake de hier vermelde gang van zaken is als volgt: Mede gelet op de financiële situatie van onze Gemeente is gekozen om vanaf 2014 de hiervoor beschreven opt-out-variant te volgen. Als Gemeente dragen wij dus vanaf 2014, in principe, niets af aan de instelling G&S. Natuurlijk kan iedereen (via , of op uw bankoverschrijving of per brief of telefoon) aan de penningmeester melden dat 2% van zijn/haar gedane bijdrage wel wordt overgemaakt aan G&S. Dat verzoek zal vanzelfsprekend worden uitgevoerd. Hans Sander Penningmeester 4

6 IN MEMORIAM JACOBUS VAN DER NAT Op 30 september overleed hij, deze warme persoonlijkheid.. Over hem schrijvend wil ik hem bij zijn voornaam noemen: Koos. Hij werd op 13 oktober 1924 geboren in Leiden (in de 3 octoberstraat! Koos zou een zeer trouw bezoeker worden van de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet. Geschiedenis was zijn grote hobby en het feit dat een kleinzoon in Leiden geschiedenis is gaan studeren heeft tussen hen beiden een bijzondere band gevormd). Koos en zijn eerste vrouw kregen drie kinderen en vijf kleinkinderen. Koos was anesthesist in het Diaconessenhuis in Eindhoven en het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. Hij is voorzitter geweest van de landelijke Anesthesistenvereniging. In de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstond er onrust rondom het begrip narcose. Volgens zijn toenmalige collega Piet Eddes had Koos een visionaire blik op de toekomst van de anesthesie in Nederland. Er kwam een officieel erkende opleiding van anesthesiemedewerkers. In onze remonstrantse gemeente heeft Koos jaren geleden een lezing gehouden over de kosten van de zorg! In zijn persoonlijke leven waren grote spanningen. Het huwelijk werd in 1977 ontbonden. In 1983 is bij Koos een melanoom gevonden. Pas toen hij wist hiervan helemaal genezen te zijn wilde hij een nieuwe verbintenis aangaan: in het Van Goghkerkje in Nuenen werd in 1989 het huwelijk van Liesbeth Elffers en Koos ingezegend en er brak een gelukkige tijd aan. Tot in 1998 bleek dat Koos Parkinson had...! Heel langzaam maar meedogenloos won deze ziekte terrein. Er kwam een eind aan allerlei bezigheden in huis en tuin waar Koos van hield en waar hij zo goed in was. Onnodig te vermelden hoe zwaar de laatste jaren zijn geweest. De veelvuldige hulp van Isabel, Koos in Eindhoven wonende dochter, was een grote steun. Liesbeth en Koos kwamen geregeld naar onze kerkdiensten, maar gingen vaak naar de diensten in het Diaconessenhuis toen dat nog kon. Vandaar ook dat Ds Marja van den Beld een belangrijk aandeel had in de afscheidsplechtigheid in besloten kring. De intensiteit van dit bijeenzijn in Kasteel Geldrop zal mij heel lang bijblijven. Cor Jesse 5

7 SYMPOSIUM PROGRAMMA SYMPOSIUM ZATERDAG 1 NOVEMBER Participatiesamenleving: Valkuil of Vangnet? Tijd Lezing Locatie Inloop met koffie Hal Pauze De participatiesamenleving: valkuil of vangnet? De heer Hans-Martin Don Leger des Heils Participatiesamenleving: oefening in zelfredzaamheid Korte overdenking door ds Martijn Junte Remonstrantse Gemeente Eindhoven Workshop ronde 1 Keuze uit één van de onderstaande workshops 24/7 hulp aan jongeren door vrijwilligers Vrijwilliger van Stichting Michaelson in Eindhoven, Jongeren met problemen kunnen ieder moment van de week telefonisch contact zoeken met een vrijwilliger die getraind is in het uitluisteren en het bijstaan van jongeren. Buddyproject palliatieve zorg Mevrouw Pauline Hobbelen Een project voor mensen die terminaal ziek zijn en geen familie hebben om hen bij te staan in hun laatste levensfase Kerkzaal Kerkzaal Kerkzaal Kerkenraadskamer Kinderkerkzaal 6

8 Buurtproject Son Verbonden Ineke van Uden Organisatievorm waarbij buren zich inzetten voor elkaar, gestart in de Apollolaan te Son Lunchpauze Workshopronde 2 Keuze uit één van de workshops uit ronde 1 Afsluiting door ds Bernadette van Litsenburg Evangelisch Lutherse gemeente Eindhoven met muzikale omlijsting van David Hordijk Hal Zie workshop 1 Het zal wederom een samenwerkingsproject zijn van de Lutherse Gemeente Eindhoven en de Remonstrantse Gemeente Eindhoven. Kosten 20,-- (inclusief lunch), te voldoen voor aanvang op het symposium. Inlichtingen en opgave: Eric Corsius of AANKONDIGINGEN EINDHOVEN FILMKRING: MIDDEN IN HET EVEN Vrijdag 14 november 2014* Whale Rider Deze film uit het land van onze tegenvoeters is helemaal anders dan de films die we doorgaans bekijken. Natuurkrachten, mystiek, womenpower(!) en bepaald niet sentimenteel, maar toch een goede afloop! De filmavond start om uur en eindigt om uur. Guus Rez en Gusta Sieverink zijn de inleiders. Hun mooie voorbespreking treft u hierna aan. Ook deze keer wordt er, voor iedereen die dat wil, van tevoren een goede maaltijd opgediend. Om uur gaan wij aan tafel in de kerkenraadskamer. We zijn dit seizoen vol tranen & storm begonnen met het verrukkelijke eten van Anna, de cateraar om de hoek. Zij verzorgt voor 7

9 10,-- p.p. een maaltijd plus dessert. Voorheen zorgden de inleiders ook voor een toetje. Van die extra taak zijn ze voortaan ontheven. Daarmee wordt het eten wel 2,50 p.p. duurder. Ik denk dat deze beslissing onvermijdelijk is en in de gang der dingen besloten ligt. We kunnen eenvoudigweg niet meer alles zelf, ook al zouden we het willen. Samen eten is een te belangrijk onderdeel van onze gespreksgroep, dat geven we niet zomaar op. Maar laten wij zuinig zijn op elkaar, en op onze eigen energie! Bovendien gunnen wij Anna graag haar verdiensten. Gelukkig zorgt Marijke van Alphen of ) nog steeds voor de huiselijke aankleding van de kerkenraadskamer, en voor het verzamelen van de opgaven voor het eten. Maar s.v.p. wel voor maandagmorgen 10 november uur! Truus Lodewijk NB Wie niet van film, maar wél van lekker eten houdt, komt iets vertrouwds tegen als hij bijvoorbeeld op donderdag een pizza gaat eten bij Anna (Kelderman en van Noort, Nachtegaallaan 13a, NRE terrein / EHV.) Wat? Inzendingen voor 1 december naar onder de inzenders van het goede antwoord wordt het luisterboek De Thuiskomst van Anna Enquist verloot. WHALE RIDER (2002), voorbespreking Regie: Niki Caro Scenario: gebaseerd op het gelijknamige boek van Witi Ihimaera (1987). Hoofdrollen: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis De Whale Rider is een mystieke film met mooie natuurbeelden. De film gaat over een Maori-gemeenschap in Whangara, een kustplaats in Nieuw-Zeeland, waar armoede en leegloop heerst en sprake is van een leiderschapscrisis. Volgens de mythologie van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, is één van de voorvaderen (de ouden ) in Whangara aan land gekomen op de rug van een walvis. Hij is Paikea, de Whale Rider (de walvisruiter), die kan communiceren met de walvissen. De herinnering aan de landing van Paikea wordt levend gehouden door een 8

10 houtsculptuur op het dak van de marae (het gemeenschapshuis) en door het rotsachtige eilandje voor de kust, dat de vorm van een walvis heeft. De elfjarige Pai Apirana is zijn meest recente afstammeling, maar ze is een meisje. Volgens haar opa Koro of Paka", de leider van de gemeenschap, verbrak zij door haar geboorte de (mannelijke) lijn met de voorouders. Dit leidt tot een heftige crisis, die veel vragen oproept. Hoe kan opa Koro het leiderschap veilig stellen als zijn zoon die functie weigert en zijn kleinkind een meisje is? Waar haalt hij een waardige opvolger vandaan? Zal ondanks deze crisis de traditie overleven? En de centrale vraag: Is er nog toekomst voor deze gemeenschap? De film Whale Rider draait echter niet alleen om de Maoricultuur met het gezang, de mythologie, de vechtkunst en andere tradities, maar vooral ook om meer essentiële zaken. Het is een verhaal over familiebanden, over de generatiekloof, over trots, respect, liefde, kracht, emancipatie en geloven in jezelf. Wanneer we naar het thema storm & tranen (Truus!) kijken is dit inderdaad een film, waarin tranen vloeien, er letterlijk en figuurlijk een storm woedt, maar toch zeker ook ruimte is voor schoonheid, mystiek en humor. Kortom een ontroerend en authentiek verhaal! Gusta Sieverink-Boland en Guus Réz-Atema REMONSTRANTS VROUWENCONTACT Op dinsdag 18 november vindt onze volgende bijeenkomst plaats. Mevrouw Gusta Sieverink zal een lezing geven die geïnspireerd is door het boek Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21 e eeuw van Annine van der Meer (godsdiensthistoricus en theoloog). De thee staat zoals gewoonlijk klaar om uur en het programma begint om uur en duurt tot uur. Verdere inlichtingen bij ondergetekende: Inez Zonneveld-Woelinga, tel:

11 TONEELKRING Dinsdag 18 november: De Grote Oorlog door Diederik van Vleuten en Ivo Janssen uur in de Philips-zaal van het Parktheater. Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die zich hebben opgegeven wordt verzocht zelf een kaartje te kopen. Inlichtingen: I.M. Lerner, tel GELOVEN TE VOET De volgende geloven te voet zal plaatsvinden van op zaterdag 22 november van uur. Start bij de familie Reijenga, Richellaan 8, Son. Informatie en opgave: Klaas Reijenga, tel , LEESLUNCH * NEDERLAND LEEST * 27 NOVEMBER * UUR TOLERANTIE HOUDT OP WAAR GELOOF MISBRUIKT WORDT Een moeilijke jeugd? Een volwassen geworden zoon sprak zijn onverdeelde dank uit voor alles wat zijn ouders in zijn leven voor hem hadden gedaan: Een groot schrijver zal ik wel nooit worden Het is duidelijk dat Maarten t Hart hier niet aan t woord is. De herinneringen aan zijn gereformeerde jeugd vulden vele (goed verkochte!) boeken. In de maand november staat tijdens de campagne NEDERLAND LEEST zijn boek Een vlucht regenwulpen centraal. Er wordt in de media en overal in het land aandacht aan dit boek besteed. Voor leden van de openbare bibliotheek is het boek deze maand gratis af te halen, ook als grootletterboek! 10

12 Leeslunch De Eindhovense Remonstranten lezen graag mee en wijden er hun derde leeslunch aan op donderdag 27 november van uur in de kerk. Een leeslunch betekent in praktische zin: zelf brood meenemen en bereid zijn om over het boek in gesprek te gaan. Voor koffie, thee of (karne)melk wordt gezorgd. Diepe liefde voor de natuur Een vlucht regenwulpen is een klassieker. De roman gaat over een door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind, wiens angsten verzacht worden door een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Maarten t Hart (25 november 1944) begon zijn schrijverscarrière met de roman Stenen voor een ransuil (1971). Met Een vlucht regenwulpen brak hij door bij het grote publiek. Er zijn bijna anderhalf miljoen exemplaren van verkocht en het werd in 1981 succesvol verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabbé. De film wordt vrijdag 7 november op NPO 2 door de NTR uitgezonden. AdRem Mensen hebben in de loop van vele eeuwen prachtige dingen over God gezegd en geschreven. [ ] Maar mensen hebben ook de meest vreselijke dingen over God beweerd en, misschien nog wel erger, in naam van God afschuwelijke dingen over mensen gezegd. Voor zover Nederland nog leest, zullen wij in november opnieuw geconfronteerd worden met het afschuwelijke (karikaturale?) beeld van kerk en gelovigen dat geschetst wordt in deze roman. Gelukkig viel in oktober AdRem over Theologie in de bus! Dit elementaire 21 ste eeuwse spreken over God is nooit eenduidig of definitief en vormt in alle zoekende menslievendheid een weldadig tegenwicht! Leeslunch Plus Naast Een vlucht regenwulpen, stel ik daarom voor om ook twee artikelen uit dit nummer van AdRem te lezen, om zodoende het boek van deze leeslunch beter te kunnen verteren. 1. Albert Klok, TOLERANTIE HOUDT OP WAAR GELOOF MIS- BRUIKT WORDT (pag.7) 2. Frank Bosman, DE GODDEELTJES (pag. 10) over de antropocentrische insteek (wij beseffen en ervaren) de traditie, spiritualiteit en theologie van de Remonstrantse Broederschap. 11

13 Uitnodiging Eensgezindheid is uiteraard geen voorwaarde voor een inspirerende en verrijkende leeslunch! Wees dus allen welkom en vergeet vooral niet: Veel voorpret en veel leesplezier met het boek en met AdRem, én verder lezend in De GOD- DEELTJES! Truus Lodewijk COLLECTES NOVEMBER De diaconiecommissie heeft een voorstel bij het bestuur ingediend om de vloerbedekking in de consistorie te vernieuwen, de huidige is vuil, verschoten en vol vlekken. Ons voorstel is aangenomen! De kosten zullen in de richting van 1600 euro gaan. We beseffen, dat dat een fors bedrag is. Daarom zijn hiervoor nu 4 zondagen uitgetrokken. We hopen natuurlijk, dat het gaat lukken om met deze 4 collectes het bedrag bij elkaar te krijgen. Er kan ook geld overgemaakt worden naar banknummer NL03ABNA ten name van de Remonstrantse Gemeente te Eindhoven. Alvast hartelijk dan voor Uw bijdrage! Diaconiecommissie VERSLAGEN MAGNETISCHE KRACHTEN Onze partnergemeente was er weer. 17 deelnemers sterk. Onder hen twee van het eerste uur. Martin Hofmann toen tiener en nu samen met zijn vrouw Seraja Burghardt. En Angelika Gliesche. Toen een jonge moeder. Nu nog steeds een jeugdige uitstraling. 12

14 Wat gaan de vier dagen vlug voorbij en wat is er veel gebeurd! Het thema was Zuhause in der Welt. Wat vooral opvalt is dat 25 jaar vriendschap mensen uit verschillende landen een thuisgevoel geeft. Een vriendschapsband die geen grenzen kent. Dit gevoel wordt nog versterkt als je samen bij Maria in Poppel te gast bent. Heeft Peter Springborn twee jaar geleden niet gesproken van Maria s Zauberhaus?! Daar zijn we gestart met drie boeiende workshops. Bernard Hasse met Zuhause gezien vanuit de vraag: wat is er in de wereld veranderd en voel ik mij thuis in deze wereld? Martijn Junte benaderde het thema vanuit een tekst over Mozes. Zelf had ik een creatieve invalshoek gekozen: Musikalische Malerei. s Avonds hebben we gekeken naar de film: Ein Augenblick Freiheit. Een film over Iraanse vluchtelingen. De volgende dag bezochten we de Hoogstraatgemeente. Vijf leken en vier religieuzen zetten zich in voor vluchtelingen in de knel. Drie vluchtelingen waren lijfelijk aanwezig en vertelden hun verhaal. Wij waren zeer onder de indruk. s Middags hebben we onder leiding van Truus Lodewijk ons geconcentreerd op de vraag: hoe gaan we samen verder? De uitwerkingen van de vraag zijn nog niet verwerkt. Klokslag drie uur begon het concert. Vier topmusici uit Minsk (Wit Rusland) vergastten ons op een grandioos concert. Meer dan een uur vulde onze kerk zich met wereldklanken. Warm was het applaus en gul werd gegeven voor het Kindertehuis in Minsk. Na de overheerlijke maaltijd van Anna begon het avondprogramma. Inmiddels hadden onze speciale gasten Henk en Marianne van Waveren zich bij ons aangesloten. Wij hebben 's avonds gezongen. Martijn heeft een groepsgesprek geleid waarbij de aanwezigen zich hebben uitgesproken over de voortgang van het contact. Onze gasten kwamen met een letterspel. Uiteindelijk rolde daaruit: PARTNERSCHAFT. Als geschenk kregen we allemaal een kaart van Europa waar de vele plaatsen op ingetekend stonden waar we met elkaar geweest zijn. En daarbij een zelf ontworpen kalender waarin afbeeldingen staan van de laatste jaren. Over de kerkdienst, het emotionele vertrek en de slotwens: Auf Wiedersehen zal ik niet uitweiden. Hoe we samen verder gaan is nog de vraag. Maria sloot de avond af met een symbolisch geschenk. Armbandjes en ringen vormden samen één grote cirkel die door twee magneetjes met elkaar verbonden waren. Symbool van 25 jaar partners. 13

15 Alle aanwezigen kregen als geschenk een armband (voor de vrouwen) of een ring (voor de mannen). Van de twee magneetjes ging er één naar de Duitse Lutheranen en één naar de Eindhovense Remonstranten. De aantrekkingskracht en de klik van de magneetjes is blijvend. Daar zongen we van: Fünfundzwanzig Jahre sind wir Freunde. Schon so lange gibt es dieses Band zwischen evangelisch Lutheranern und Remonstranten aus Nederland.. Uns're Freundschaft geht nie mehr verloren. Weiter gehen wir jetzt Hand im Hand. Klaas Reijenga BERICHTEN UIT ZUID-LIMBURG Adres secretaris Werkgroep Zuid-Limbug: M.W.Hollander, Ellecuylgaard 46, 6227 EA Maastricht, tel adres: Eenheid in het nodige Vrijheid in het onzekere In alles de liefde KERKDIENSTEN Zondag 30 november uur Voorganger: prof. dr. J.F. Goud Cellebroederskapel, Brusselsestraat 58, Maastricht 14

16 PERSIONALIA EINDHOVEN: Overleden op 30 sept. 2014: de Heer J. van der Nat, Mierlo Nieuw adres van de heer Ekel (Lutheranen): ZUID-LIMBURG: Nieuw adres voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland: AGENDA EINDHOVEN * betekent: bijeenkomst in de kerk, Dommelhoefstraat 1 A, Eindhoven november zaterdag 1 * Symposium Participatiesamenleving: zie pag. 6 en 7 Valkuil of Vangnet? vrijdag 14 * Filmkring MIHL zie pag. 7, 8 en 9 dinsdag 18 * Remonstrants Vrouwencontact zie pag. 9 dinsdag Toneelkring De Grote Oorlog door zie pag. 10 Diederik van Vleuten en Ivo Janssen. in de Philips-zaal van het Parktheater. donderdag 20 * Mannenlunch, inlichtingen de heer J.D.B. Veldkamp, tel zaterdag Geloven te voet zie pag. 10 donderdag Leeslunch zie pag. 10, 11 en 12 15

17 KERKDIENSTEN EINDHOVEN Op verzoek kan er tijdens de dienst op zondag voor kinderopvang worden gezorgd. Vooraf een telefoontje naar ( ) is hiervoor voldoende. 2 nov Ds. M.F.C. Junte collecte: Eigen Gemeente 9 nov Mw. ds. Hyvarinen Kapel Grote Beek, Dr. Poletlaan 37, Eindhoven ingang Boschdijk; volg de richtingsbordjes waarop de kapel vermeld is. 16 nov Ds. M.F.C. Junte collecte: Eigen Gemeente 23 nov Ds. M.F.C. Junte KINDERKERK collecte: Eigen Gemeente Herdenking overledenen 30 nov Mw. ds. M. Bijleveld 1ste Advent pastoraal medewerker in de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg collecte: Eigen Gemeente Wie niet naar de kerk gaat, kan aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op rekening NL 03 ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente Eindhoven onder vermelding van het collectedoel. 16

18 REMONSTRANTSE GEMEENTE EINDHOVEN KERKGEBOUW: Dommelhoefstraat 1 A, Eindhoven, tel PREDIKANT: ds. M.F.C. Junte Adres: Lage Gouwe 114, 2801 LK Gouda tel ; adres: SECRETARIAAT: Mw. M.J. Teunissen, Tourslaan 31, 5627 KW Eindhoven, tel FINANCIËLE ADMINISTRATIE: J.G. Sander, Jan Stuytweg 4, 5624 KV Eindhoven, tel REK.NR. NL 03ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven WERKGROEP ZUID-LIMBURG voorzitter: H.W. Overbosch, tel secretaris: M.W. Hollander, tel penningmeester: J. Muysken, tel LEDENADMINISTRATIE mw. J.I. Meijer, Pietershoek 12, 5503 XA Veldhoven, tel (adreswijzigingen aan dit adres sturen!) VENSTERS OPEN REDACTIE: Mw. A.Leunis, H.Raap en mw. F.A.W.I.Wijnheijmer-Kuiper KOPIJ uiterlijk de 10 de van de maand zenden naar: Braambes 2, 5708 DB Helmond (tel ) of per (via een attachement): tevens zenden naar en Voor Zuid Limburg naar: J. Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht, tel ; ABONNEMENT: 20,00 per jaar (voor leden en vrienden gratis); digitale versie kan gratis worden toegezonden. Overmaken op rekening NL 03 ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven o.v.v. Vensters Open. 17

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 5 juni 2014 DE WILGEN

vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 5 juni 2014 DE WILGEN vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 5 juni 2014 DE WILGEN Hoe roerloos staan de wilgen in de lente als gouden harpen in het morgenlicht, kuis en onaangetast door de elementen, nog door geen

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 februari 2015 De blindgeborene voorganger: Mevr.Prof.dr. C.M.G.Berkvens- Stevelinck organist: Erik Visser lector: Frans Joachimsthal Orde van de dienst.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 29 mei voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 29 mei voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 29 mei 2011 voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst Thema: vertrouwen Sabina en Madina Mezhidova voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser lector: Wiep Wegenwijs kinderkerk o.l.v.

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 17 april 2016 voorganger: ds. Henri Frölich organist: Henk Geurtsen Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 no.1 september 2013 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is de gelegenheid om te ervaren wat welkom is Gravenallee 12 7591 PE Denekamp T. 0541-358 045 E. gravenstate@zorggroepsintmaarten.nl de gelegenheid om te ervaren wat welkom is 02 Welkom De gelegenheid om

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

REDENEN OM. Dankbaar TE ZIJN. Dirkje Evers

REDENEN OM. Dankbaar TE ZIJN. Dirkje Evers REDENEN OM Dankbaar TE ZIJN Dirkje Evers Er zijn vele kleine zegeningen die het leven de moeite waard maken. Leer de kleine dingen in het leven te waarderen. Het helpt je om een dankbaar hart te ontwikkelen

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Heerde

Ontmoetingskerk, Heerde Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 18 sept. 2016, om 9:30u Voorganger: ds. Hanneke Diermanse en dhr. Kees Posthumus Organist: Henk van der Maten Lectoren: Josephine Hanekamp, Hanneke Gerritsen, Luit Jonker

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 november 2015 Thema: In een ommezien voorganger: Ds. K. Douwes organist: Erik Visser Met medewerking van de Vrijburgcantorij o.l.v. Tristan Knelange Orde

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Kinderen Vanaf half november oefenen de kinderen samen met de kinderen van de Adventskerk voor het kerstspel

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

Nico Koning over Riskante vrijheid

Nico Koning over Riskante vrijheid Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 19 april Vrijburg laat voorgaan: Nico Koning over Riskante vrijheid voorgangers: organist: ds Jessa van der Vaart en Nico Koning Erik Visser !. orgelspel,

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten!

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten! Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Thema: In donkere dagen niet te snel om licht vragen Epifanie. De drie magiërs vinden het kerstkindje. Zondag 5 januari 2014 voorganger: ds. Joep de Valk organist:

Nadere informatie

Gedicht door Anneke Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Adventskerk, Eindhoven, 11 december 2010.

Gedicht door Anneke Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Adventskerk, Eindhoven, 11 december 2010. Gedicht door Anneke Beelaerts van Blokland ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Adventskerk, Eindhoven, 11 december 2010. Een kerk van goud 1960-1970 De pil, de eerste man op de maan, de dolle

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 27 september 2015 voorganger: zr M.L.H de Jong organist: dhr G. Bergstra

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 27 september 2015 voorganger: zr M.L.H de Jong organist: dhr G. Bergstra Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 27 september 2015 voorganger: zr M.L.H de Jong organist: dhr G. Bergstra * Mededelingen * Bij het aansteken van de kaars zingen we Als alles duister is (2x) NL 598 * Bemoediging

Nadere informatie

Trainingskamp Selectie SPV 81 Benidorm 5 t/m 8 januari 2017

Trainingskamp Selectie SPV 81 Benidorm 5 t/m 8 januari 2017 Trainingskamp Selectie SPV 81 Benidorm 5 t/m 8 januari 2017 POLSBROEK, donderdag 5 januari. Nadat ook Gerrit in de kantine van de plaatselijke voetbalclub is gearriveerd kan de selectie, zoals gepland,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld Vanaf september tot en met mei is er elke 3 de woensdag van de maand van 10 tot 11.30 uur een koffie- ochtend waarin ouderen bijeen komen. Onder het genot van koffie/ thee komen er verschillende thema

Nadere informatie

Viering van de bijzondere dienst in De Bron. David en Goliath

Viering van de bijzondere dienst in De Bron. David en Goliath Viering van de bijzondere dienst in De Bron David en Goliath Voorganger: ds. Nelleke Beimers M.m.v. Koor Eigenwijs Bewoners van de tehuizen Voor de dienst zingt het koor Eigenwijs voor ons Samen beginnen

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Zondag 4 december 2016, Martinuskerk Markelo tweede advent

Zondag 4 december 2016, Martinuskerk Markelo tweede advent Zondag 4 december 2016, Martinuskerk Markelo tweede advent Organist: Henk Langenkamp Oppas: Anneta Kok Ouderling: Henk Bolink Predikant: Marten Dijkstra KND: Johanneke Ooms Lector: Anet Noltus In deze

Nadere informatie

Deze keer in t Frankendaeltje:

Deze keer in t Frankendaeltje: De School die het verschil maakt. Deze keer in t Frankendaeltje: kerstviering / Kerstvakantie Nieuwe leerkracht groep 1-2 C HW MR 09-01-2012: Oliebollenochtend en middag Verlengde schooldag: Turnen gr.

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 19 juli 2015 Alleen bij God is stilte voor mijn ziel (Psalm 62: 1) voorganger: ds. Y. van der Goot organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, Meditatie voor de dienst op 24 mei 2015, Pinksteren Gemeente in Christus, De grote vraag waar we ons als OP de laatste maanden over buigen, is: hoe blijven wij op een goede en verantwoorde manier kerk?

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

september 2012 Eenheid in het nodige - Vrijheid in het onzekere - In alles de liefde JAARPROGRAMMA 2012-2013 REMONSTRANTSE KRING ZUID-LIMBURG

september 2012 Eenheid in het nodige - Vrijheid in het onzekere - In alles de liefde JAARPROGRAMMA 2012-2013 REMONSTRANTSE KRING ZUID-LIMBURG september 2012 Eenheid in het nodige - Vrijheid in het onzekere - In alles de liefde JAARPROGRAMMA 2012-2013 REMONSTRANTSE KRING ZUID-LIMBURG Praktische informatie en adressen: Predikant: Ds. M.F.C. Junte

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Installatie Wijkacademie Opvoeden Oost. Amsterdam, 3 juli 2014

Installatie Wijkacademie Opvoeden Oost. Amsterdam, 3 juli 2014 Installatie Wijkacademie Opvoeden Oost Amsterdam, 3 juli 2014 1 Verslag installatie Wijkacademie Opvoeden Oost Amsterdam, 3 juli 2014 Inleiding Op 3 juli was het voor de kerngroepouders van de Wijkacademie

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Van de redactie

NIEUWSBRIEF. Van de redactie maart 2017 4e jaargang #3 Van de redactie Ook deze maand weer een keur aan activiteiten in en rond Het Anker en de St. Maarten. Los van de zondagse diensten is er nog zoveel meer te doen. Moge deze nieuwsbrief

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 26 oktober voorganger: ds. Evelijne Swinkels-Braaksma organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 26 oktober voorganger: ds. Evelijne Swinkels-Braaksma organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 26 oktober 2014! Ontwerp van het Huis van de Ene (Berlijn 2018)) Maar een rots-vast vertrouwen Ik geloof dat het kan Om bruggen te bouwen Soms droom ik

Nadere informatie

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer

Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer Presentatie Kindermonument Groep 8 2013 2014 St. Catharinaschool Vormgeving de kinderen met hulp van meester Roomer aisha kindsoldaten Kindsoldaten, ik ruik haat. Dat gebeurt, als je kinderen niet spelen

Nadere informatie

Nijkleaster programma. najaar voorjaar Stilte, bezinning, verbinding Stilte, besinning, ferbining

Nijkleaster programma. najaar voorjaar Stilte, bezinning, verbinding Stilte, besinning, ferbining Nijkleaster programma najaar 2013 - voorjaar 2014 Stilte, bezinning, verbinding Stilte, besinning, ferbining nijkleaster programma Nijkleaster heeft als ambitie om een klooster nieuwe stijl te zijn waar

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten ! Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 februari 2015 voorganger: ds Jessa van der Vaart organist: Erik Visser lector: Joan Roos ! Orde van de dienst. orgelspel, Georg Böhm. Preludium in F.

Nadere informatie

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer Sander Kloet koud zo voelt het hier. kil ik weet niet waar het vandaan komt het is geen kou. het is angst. angst voor de wereld angst voor de dag van morgen bang dat we dingen vergeten bang dat we dingen

Nadere informatie

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010 Leren vliegen Graag zou ik een vogel zijn Uit aarde ben ik gemaakt uit slijk en drek uit bloed en water graag zou ik een vogel zijn uit veren papier en dunne beenderen niet nat en bloederig Uit aarde zijn

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Welkom en opening (10 min.) Deel 1: gesprek rond het thema (45 min.) gezamenlijk lezen van de inleidende tekst bij het thema uit het werkschrift

Nadere informatie