vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM"

Transcriptie

1 november 2014

2 vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM Dan zullen deze geluiden wind zijn, als ze opstijgen uit hun plek, dan zullen ze verwaaien, zijn ze wind. We hebben geademd en onze adem was als zuchten van bomen om een huis, we hebben gepreveld en onze lippen prevelden als een tuin in de regen, we hebben gesproken en onze stemmen draalden als vogels boven een dak. Omdat wij onze naam wilden vinden. Maar alleen de wind weet de plek die wij waren, waar en wanneer. Rutger Kopland 1 1 Rutger Kopland, pseudoniem van Rutger Hendrik (Rudi) van den Hoofdakker (Goor, 4 augustus Glimmen, 11 juli 2012) was een Nederlandse dichter en schrijver. Van beroep was hij psychiater, maar bij een groter publiek is hij bekend als dichter. 1

3 IN DE TOVERDRANK GEVALLEN Obelix uit de onvergetelijke stripserie met Asterix was onvoorstelbaar sterk, omdat hij als kind in de toverdrank was gevallen. Die toverdrank is het geheime wapen van de Galliërs in hun strijd tegen de Romeinen. Thuis hebben wij er ook zo een die in de toverdrank gevallen is. Althans, ik was er niet bij, maar anders kan ik het niet verklaren, het vrolijke en goedlachse karakter van mijn jongste zoon Benjamin. Kinderen zijn altijd vertederend, onbevangen, speels, maar zo'n uitgesproken opgeruimd karakter is lang niet iedereen gegeven. De vergelijking lijkt vergezocht, want wat zou het voor drankje zijn in de ketel waar mijn zoon in gevallen zou zijn. Het drankje, moet ik zeggen, doet eigenlijk niet ter zake. Het gaat om de uitwerking. En op dat punt is de vergelijking wel degelijk ter zake. De kleine man beschikt met zijn opgeruimde karakter over minstens zoveel kracht als de stripheld Obelix. Hij charmeert en neemt mensen voor zich in. Hij heeft altijd goede zin, lacht graag en doet met iedereen mee. Hij laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan - ja dat levert het kennelijk ook op - en legt zich niet gemakkelijk bij dingen neer. In zijn frustratie is hij overigens even uitgesproken als in zijn goede humeur, dat terzijde, maar het is wat: dat goede humeur gestalte zien krijgen, steeds weer. Je voelt je er zelf wel eens grijs en grauw bij afsteken. Tekort schieten misschien ook wel. Als je ziet wat alleen een opgeruimde aanwezigheid al doet, dan is die vrolijkheid, de opgeruimdheid een gave die, mits op de juiste manier en met de nodige terughoudendheid aangewend, een ommekeer teweeg kan brengen. Dat vermogen berust echter niet alleen in de opgeruimdheid zelf, het fijne karakter als zodanig. Er is geloof nodig om een goed humeur zijn werk te laten doen. Verzuring, trots, ambitie kunnen het opgeruimde gemoed fnuiken en zo verandering ten goede tegenhouden. Dit zijn mijn gedachten voor de herfstmaand bij uitstek - oktober - hopend op een inwaarts licht in onze gemeente dat ons in de goede richting zet. Ondanks dat de dagen korter worden, de blaadjes vallen, de temperatuur daalt. Dat wij ondanks dat elkaar aansteken met een opgeruimd gemoed. Het is besmettelijk in de goede zin van het woord, dus: raak elkaar aan! Martijn Junte 2

4 VAN HET BESTUUR AFDRACHT VAN DE 2 %-GELDEN AAN DE INSTELLING GELOOF & SAMENLEVING VAN DE BROEDERSCHAP In de recent gehouden bestuursvergadering is de procedure met betrekking tot de afdracht van de 2% - gelden aan de Instelling Geloof & Samenleving van de Broederschap tegen het licht gehouden. Ter informatie volgt hier een gedeelte uit de meest recente brief (2011)over dit onderwerp Quote: Aan de penningmeesters van de Kerkenraden Van de Remonstrantse Gemeentes Utrecht, januari 2011 Geachte dames en heren, Betreft: de afdracht van 2% - gelden aan de Instelling Geloof & Samenleving De Instelling Geloof & Samenleving (G&S) van de Broederschap wil graag uw aandacht vragen voor het volgende: Al vele jaren is de verplichting tot het afdragen van 2% van de bijdragen van leden en vrienden van onze Gemeentes aan de Broederschap van kracht. Deze afdracht berust op de overweging dat een vast percentage van onze welvaart besteed dient te worden aan ontwikkelingswerk in ruime zin. De Wereldraad van Kerken heeft indertijd het initiatief tot deze actie genomen en de Remonstrantse Broederschap heeft meermaals bevestigd de 2% - afdracht te willen voortzetten. Enige malen is de regeling onderwerp van bespreking op een Algemene vergadering geweest, voor het laatst in 2003 toen wederom is bevestigd dat alle Gemeentes dienen bij te dragen aan deze landelijke regeling. De Gemeente mag zelf bepalen op welke wijze de 2% geïnd zal worden. Men kan 2% van de bijdragen van leden en vrienden in de begroting opnemen, men kan leden en vrienden verzoeken 2% extra bij te dragen (de opt-in-variant ) en het is mogelijk de leden en vrienden de mogelijkheid 3

5 te bieden kenbaar te maken dat men niet aan de 2%-regeling wil bijdragen (de opt-out-variant ). De Broederschap heeft de behandeling van deze gelden overgedragen aan de Instelling Geloof & Samenleving. De helft van de 2% - gelden wordt via de Wereldraad van Kerken aan internationaal ontwikkelingswerk besteed, de andere helft komt ten goede aan binnenlandse bewustwordingsprojecten. Helaas leidt de uitvoering van de regeling tot onevenwichtigheden omdat de Gemeentes de mogelijkheden die hierboven zijn genoemd verschillend toepassen. Zo zijn er enkele grote Gemeentes die kennelijk alleen de opt-in-variant toepassen en er zijn minder grote Gemeentes die een volle 2% van alle bijdragen overmaken, tenzij men heeft aangegeven niet mee te willen doen ( opt-out ). Unquote. Onze Gemeente draagt 2% van de ontvangen bijdragen sinds minimaal 10 jaar af aan de Broederschap ten behoeve van de instelling G&S, met uitzondering van een aantal leden dat kenbaar heeft gemaakt niet aan deze regeling te willen meedoen. Het besluit van het bestuur inzake de hier vermelde gang van zaken is als volgt: Mede gelet op de financiële situatie van onze Gemeente is gekozen om vanaf 2014 de hiervoor beschreven opt-out-variant te volgen. Als Gemeente dragen wij dus vanaf 2014, in principe, niets af aan de instelling G&S. Natuurlijk kan iedereen (via , of op uw bankoverschrijving of per brief of telefoon) aan de penningmeester melden dat 2% van zijn/haar gedane bijdrage wel wordt overgemaakt aan G&S. Dat verzoek zal vanzelfsprekend worden uitgevoerd. Hans Sander Penningmeester 4

6 IN MEMORIAM JACOBUS VAN DER NAT Op 30 september overleed hij, deze warme persoonlijkheid.. Over hem schrijvend wil ik hem bij zijn voornaam noemen: Koos. Hij werd op 13 oktober 1924 geboren in Leiden (in de 3 octoberstraat! Koos zou een zeer trouw bezoeker worden van de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet. Geschiedenis was zijn grote hobby en het feit dat een kleinzoon in Leiden geschiedenis is gaan studeren heeft tussen hen beiden een bijzondere band gevormd). Koos en zijn eerste vrouw kregen drie kinderen en vijf kleinkinderen. Koos was anesthesist in het Diaconessenhuis in Eindhoven en het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. Hij is voorzitter geweest van de landelijke Anesthesistenvereniging. In de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstond er onrust rondom het begrip narcose. Volgens zijn toenmalige collega Piet Eddes had Koos een visionaire blik op de toekomst van de anesthesie in Nederland. Er kwam een officieel erkende opleiding van anesthesiemedewerkers. In onze remonstrantse gemeente heeft Koos jaren geleden een lezing gehouden over de kosten van de zorg! In zijn persoonlijke leven waren grote spanningen. Het huwelijk werd in 1977 ontbonden. In 1983 is bij Koos een melanoom gevonden. Pas toen hij wist hiervan helemaal genezen te zijn wilde hij een nieuwe verbintenis aangaan: in het Van Goghkerkje in Nuenen werd in 1989 het huwelijk van Liesbeth Elffers en Koos ingezegend en er brak een gelukkige tijd aan. Tot in 1998 bleek dat Koos Parkinson had...! Heel langzaam maar meedogenloos won deze ziekte terrein. Er kwam een eind aan allerlei bezigheden in huis en tuin waar Koos van hield en waar hij zo goed in was. Onnodig te vermelden hoe zwaar de laatste jaren zijn geweest. De veelvuldige hulp van Isabel, Koos in Eindhoven wonende dochter, was een grote steun. Liesbeth en Koos kwamen geregeld naar onze kerkdiensten, maar gingen vaak naar de diensten in het Diaconessenhuis toen dat nog kon. Vandaar ook dat Ds Marja van den Beld een belangrijk aandeel had in de afscheidsplechtigheid in besloten kring. De intensiteit van dit bijeenzijn in Kasteel Geldrop zal mij heel lang bijblijven. Cor Jesse 5

7 SYMPOSIUM PROGRAMMA SYMPOSIUM ZATERDAG 1 NOVEMBER Participatiesamenleving: Valkuil of Vangnet? Tijd Lezing Locatie Inloop met koffie Hal Pauze De participatiesamenleving: valkuil of vangnet? De heer Hans-Martin Don Leger des Heils Participatiesamenleving: oefening in zelfredzaamheid Korte overdenking door ds Martijn Junte Remonstrantse Gemeente Eindhoven Workshop ronde 1 Keuze uit één van de onderstaande workshops 24/7 hulp aan jongeren door vrijwilligers Vrijwilliger van Stichting Michaelson in Eindhoven, Jongeren met problemen kunnen ieder moment van de week telefonisch contact zoeken met een vrijwilliger die getraind is in het uitluisteren en het bijstaan van jongeren. Buddyproject palliatieve zorg Mevrouw Pauline Hobbelen Een project voor mensen die terminaal ziek zijn en geen familie hebben om hen bij te staan in hun laatste levensfase Kerkzaal Kerkzaal Kerkzaal Kerkenraadskamer Kinderkerkzaal 6

8 Buurtproject Son Verbonden Ineke van Uden Organisatievorm waarbij buren zich inzetten voor elkaar, gestart in de Apollolaan te Son Lunchpauze Workshopronde 2 Keuze uit één van de workshops uit ronde 1 Afsluiting door ds Bernadette van Litsenburg Evangelisch Lutherse gemeente Eindhoven met muzikale omlijsting van David Hordijk Hal Zie workshop 1 Het zal wederom een samenwerkingsproject zijn van de Lutherse Gemeente Eindhoven en de Remonstrantse Gemeente Eindhoven. Kosten 20,-- (inclusief lunch), te voldoen voor aanvang op het symposium. Inlichtingen en opgave: Eric Corsius of AANKONDIGINGEN EINDHOVEN FILMKRING: MIDDEN IN HET EVEN Vrijdag 14 november 2014* Whale Rider Deze film uit het land van onze tegenvoeters is helemaal anders dan de films die we doorgaans bekijken. Natuurkrachten, mystiek, womenpower(!) en bepaald niet sentimenteel, maar toch een goede afloop! De filmavond start om uur en eindigt om uur. Guus Rez en Gusta Sieverink zijn de inleiders. Hun mooie voorbespreking treft u hierna aan. Ook deze keer wordt er, voor iedereen die dat wil, van tevoren een goede maaltijd opgediend. Om uur gaan wij aan tafel in de kerkenraadskamer. We zijn dit seizoen vol tranen & storm begonnen met het verrukkelijke eten van Anna, de cateraar om de hoek. Zij verzorgt voor 7

9 10,-- p.p. een maaltijd plus dessert. Voorheen zorgden de inleiders ook voor een toetje. Van die extra taak zijn ze voortaan ontheven. Daarmee wordt het eten wel 2,50 p.p. duurder. Ik denk dat deze beslissing onvermijdelijk is en in de gang der dingen besloten ligt. We kunnen eenvoudigweg niet meer alles zelf, ook al zouden we het willen. Samen eten is een te belangrijk onderdeel van onze gespreksgroep, dat geven we niet zomaar op. Maar laten wij zuinig zijn op elkaar, en op onze eigen energie! Bovendien gunnen wij Anna graag haar verdiensten. Gelukkig zorgt Marijke van Alphen of ) nog steeds voor de huiselijke aankleding van de kerkenraadskamer, en voor het verzamelen van de opgaven voor het eten. Maar s.v.p. wel voor maandagmorgen 10 november uur! Truus Lodewijk NB Wie niet van film, maar wél van lekker eten houdt, komt iets vertrouwds tegen als hij bijvoorbeeld op donderdag een pizza gaat eten bij Anna (Kelderman en van Noort, Nachtegaallaan 13a, NRE terrein / EHV.) Wat? Inzendingen voor 1 december naar onder de inzenders van het goede antwoord wordt het luisterboek De Thuiskomst van Anna Enquist verloot. WHALE RIDER (2002), voorbespreking Regie: Niki Caro Scenario: gebaseerd op het gelijknamige boek van Witi Ihimaera (1987). Hoofdrollen: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis De Whale Rider is een mystieke film met mooie natuurbeelden. De film gaat over een Maori-gemeenschap in Whangara, een kustplaats in Nieuw-Zeeland, waar armoede en leegloop heerst en sprake is van een leiderschapscrisis. Volgens de mythologie van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, is één van de voorvaderen (de ouden ) in Whangara aan land gekomen op de rug van een walvis. Hij is Paikea, de Whale Rider (de walvisruiter), die kan communiceren met de walvissen. De herinnering aan de landing van Paikea wordt levend gehouden door een 8

10 houtsculptuur op het dak van de marae (het gemeenschapshuis) en door het rotsachtige eilandje voor de kust, dat de vorm van een walvis heeft. De elfjarige Pai Apirana is zijn meest recente afstammeling, maar ze is een meisje. Volgens haar opa Koro of Paka", de leider van de gemeenschap, verbrak zij door haar geboorte de (mannelijke) lijn met de voorouders. Dit leidt tot een heftige crisis, die veel vragen oproept. Hoe kan opa Koro het leiderschap veilig stellen als zijn zoon die functie weigert en zijn kleinkind een meisje is? Waar haalt hij een waardige opvolger vandaan? Zal ondanks deze crisis de traditie overleven? En de centrale vraag: Is er nog toekomst voor deze gemeenschap? De film Whale Rider draait echter niet alleen om de Maoricultuur met het gezang, de mythologie, de vechtkunst en andere tradities, maar vooral ook om meer essentiële zaken. Het is een verhaal over familiebanden, over de generatiekloof, over trots, respect, liefde, kracht, emancipatie en geloven in jezelf. Wanneer we naar het thema storm & tranen (Truus!) kijken is dit inderdaad een film, waarin tranen vloeien, er letterlijk en figuurlijk een storm woedt, maar toch zeker ook ruimte is voor schoonheid, mystiek en humor. Kortom een ontroerend en authentiek verhaal! Gusta Sieverink-Boland en Guus Réz-Atema REMONSTRANTS VROUWENCONTACT Op dinsdag 18 november vindt onze volgende bijeenkomst plaats. Mevrouw Gusta Sieverink zal een lezing geven die geïnspireerd is door het boek Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21 e eeuw van Annine van der Meer (godsdiensthistoricus en theoloog). De thee staat zoals gewoonlijk klaar om uur en het programma begint om uur en duurt tot uur. Verdere inlichtingen bij ondergetekende: Inez Zonneveld-Woelinga, tel:

11 TONEELKRING Dinsdag 18 november: De Grote Oorlog door Diederik van Vleuten en Ivo Janssen uur in de Philips-zaal van het Parktheater. Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die zich hebben opgegeven wordt verzocht zelf een kaartje te kopen. Inlichtingen: I.M. Lerner, tel GELOVEN TE VOET De volgende geloven te voet zal plaatsvinden van op zaterdag 22 november van uur. Start bij de familie Reijenga, Richellaan 8, Son. Informatie en opgave: Klaas Reijenga, tel , LEESLUNCH * NEDERLAND LEEST * 27 NOVEMBER * UUR TOLERANTIE HOUDT OP WAAR GELOOF MISBRUIKT WORDT Een moeilijke jeugd? Een volwassen geworden zoon sprak zijn onverdeelde dank uit voor alles wat zijn ouders in zijn leven voor hem hadden gedaan: Een groot schrijver zal ik wel nooit worden Het is duidelijk dat Maarten t Hart hier niet aan t woord is. De herinneringen aan zijn gereformeerde jeugd vulden vele (goed verkochte!) boeken. In de maand november staat tijdens de campagne NEDERLAND LEEST zijn boek Een vlucht regenwulpen centraal. Er wordt in de media en overal in het land aandacht aan dit boek besteed. Voor leden van de openbare bibliotheek is het boek deze maand gratis af te halen, ook als grootletterboek! 10

12 Leeslunch De Eindhovense Remonstranten lezen graag mee en wijden er hun derde leeslunch aan op donderdag 27 november van uur in de kerk. Een leeslunch betekent in praktische zin: zelf brood meenemen en bereid zijn om over het boek in gesprek te gaan. Voor koffie, thee of (karne)melk wordt gezorgd. Diepe liefde voor de natuur Een vlucht regenwulpen is een klassieker. De roman gaat over een door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind, wiens angsten verzacht worden door een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Maarten t Hart (25 november 1944) begon zijn schrijverscarrière met de roman Stenen voor een ransuil (1971). Met Een vlucht regenwulpen brak hij door bij het grote publiek. Er zijn bijna anderhalf miljoen exemplaren van verkocht en het werd in 1981 succesvol verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabbé. De film wordt vrijdag 7 november op NPO 2 door de NTR uitgezonden. AdRem Mensen hebben in de loop van vele eeuwen prachtige dingen over God gezegd en geschreven. [ ] Maar mensen hebben ook de meest vreselijke dingen over God beweerd en, misschien nog wel erger, in naam van God afschuwelijke dingen over mensen gezegd. Voor zover Nederland nog leest, zullen wij in november opnieuw geconfronteerd worden met het afschuwelijke (karikaturale?) beeld van kerk en gelovigen dat geschetst wordt in deze roman. Gelukkig viel in oktober AdRem over Theologie in de bus! Dit elementaire 21 ste eeuwse spreken over God is nooit eenduidig of definitief en vormt in alle zoekende menslievendheid een weldadig tegenwicht! Leeslunch Plus Naast Een vlucht regenwulpen, stel ik daarom voor om ook twee artikelen uit dit nummer van AdRem te lezen, om zodoende het boek van deze leeslunch beter te kunnen verteren. 1. Albert Klok, TOLERANTIE HOUDT OP WAAR GELOOF MIS- BRUIKT WORDT (pag.7) 2. Frank Bosman, DE GODDEELTJES (pag. 10) over de antropocentrische insteek (wij beseffen en ervaren) de traditie, spiritualiteit en theologie van de Remonstrantse Broederschap. 11

13 Uitnodiging Eensgezindheid is uiteraard geen voorwaarde voor een inspirerende en verrijkende leeslunch! Wees dus allen welkom en vergeet vooral niet: Veel voorpret en veel leesplezier met het boek en met AdRem, én verder lezend in De GOD- DEELTJES! Truus Lodewijk COLLECTES NOVEMBER De diaconiecommissie heeft een voorstel bij het bestuur ingediend om de vloerbedekking in de consistorie te vernieuwen, de huidige is vuil, verschoten en vol vlekken. Ons voorstel is aangenomen! De kosten zullen in de richting van 1600 euro gaan. We beseffen, dat dat een fors bedrag is. Daarom zijn hiervoor nu 4 zondagen uitgetrokken. We hopen natuurlijk, dat het gaat lukken om met deze 4 collectes het bedrag bij elkaar te krijgen. Er kan ook geld overgemaakt worden naar banknummer NL03ABNA ten name van de Remonstrantse Gemeente te Eindhoven. Alvast hartelijk dan voor Uw bijdrage! Diaconiecommissie VERSLAGEN MAGNETISCHE KRACHTEN Onze partnergemeente was er weer. 17 deelnemers sterk. Onder hen twee van het eerste uur. Martin Hofmann toen tiener en nu samen met zijn vrouw Seraja Burghardt. En Angelika Gliesche. Toen een jonge moeder. Nu nog steeds een jeugdige uitstraling. 12

14 Wat gaan de vier dagen vlug voorbij en wat is er veel gebeurd! Het thema was Zuhause in der Welt. Wat vooral opvalt is dat 25 jaar vriendschap mensen uit verschillende landen een thuisgevoel geeft. Een vriendschapsband die geen grenzen kent. Dit gevoel wordt nog versterkt als je samen bij Maria in Poppel te gast bent. Heeft Peter Springborn twee jaar geleden niet gesproken van Maria s Zauberhaus?! Daar zijn we gestart met drie boeiende workshops. Bernard Hasse met Zuhause gezien vanuit de vraag: wat is er in de wereld veranderd en voel ik mij thuis in deze wereld? Martijn Junte benaderde het thema vanuit een tekst over Mozes. Zelf had ik een creatieve invalshoek gekozen: Musikalische Malerei. s Avonds hebben we gekeken naar de film: Ein Augenblick Freiheit. Een film over Iraanse vluchtelingen. De volgende dag bezochten we de Hoogstraatgemeente. Vijf leken en vier religieuzen zetten zich in voor vluchtelingen in de knel. Drie vluchtelingen waren lijfelijk aanwezig en vertelden hun verhaal. Wij waren zeer onder de indruk. s Middags hebben we onder leiding van Truus Lodewijk ons geconcentreerd op de vraag: hoe gaan we samen verder? De uitwerkingen van de vraag zijn nog niet verwerkt. Klokslag drie uur begon het concert. Vier topmusici uit Minsk (Wit Rusland) vergastten ons op een grandioos concert. Meer dan een uur vulde onze kerk zich met wereldklanken. Warm was het applaus en gul werd gegeven voor het Kindertehuis in Minsk. Na de overheerlijke maaltijd van Anna begon het avondprogramma. Inmiddels hadden onze speciale gasten Henk en Marianne van Waveren zich bij ons aangesloten. Wij hebben 's avonds gezongen. Martijn heeft een groepsgesprek geleid waarbij de aanwezigen zich hebben uitgesproken over de voortgang van het contact. Onze gasten kwamen met een letterspel. Uiteindelijk rolde daaruit: PARTNERSCHAFT. Als geschenk kregen we allemaal een kaart van Europa waar de vele plaatsen op ingetekend stonden waar we met elkaar geweest zijn. En daarbij een zelf ontworpen kalender waarin afbeeldingen staan van de laatste jaren. Over de kerkdienst, het emotionele vertrek en de slotwens: Auf Wiedersehen zal ik niet uitweiden. Hoe we samen verder gaan is nog de vraag. Maria sloot de avond af met een symbolisch geschenk. Armbandjes en ringen vormden samen één grote cirkel die door twee magneetjes met elkaar verbonden waren. Symbool van 25 jaar partners. 13

15 Alle aanwezigen kregen als geschenk een armband (voor de vrouwen) of een ring (voor de mannen). Van de twee magneetjes ging er één naar de Duitse Lutheranen en één naar de Eindhovense Remonstranten. De aantrekkingskracht en de klik van de magneetjes is blijvend. Daar zongen we van: Fünfundzwanzig Jahre sind wir Freunde. Schon so lange gibt es dieses Band zwischen evangelisch Lutheranern und Remonstranten aus Nederland.. Uns're Freundschaft geht nie mehr verloren. Weiter gehen wir jetzt Hand im Hand. Klaas Reijenga BERICHTEN UIT ZUID-LIMBURG Adres secretaris Werkgroep Zuid-Limbug: M.W.Hollander, Ellecuylgaard 46, 6227 EA Maastricht, tel adres: Eenheid in het nodige Vrijheid in het onzekere In alles de liefde KERKDIENSTEN Zondag 30 november uur Voorganger: prof. dr. J.F. Goud Cellebroederskapel, Brusselsestraat 58, Maastricht 14

16 PERSIONALIA EINDHOVEN: Overleden op 30 sept. 2014: de Heer J. van der Nat, Mierlo Nieuw adres van de heer Ekel (Lutheranen): ZUID-LIMBURG: Nieuw adres voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland: AGENDA EINDHOVEN * betekent: bijeenkomst in de kerk, Dommelhoefstraat 1 A, Eindhoven november zaterdag 1 * Symposium Participatiesamenleving: zie pag. 6 en 7 Valkuil of Vangnet? vrijdag 14 * Filmkring MIHL zie pag. 7, 8 en 9 dinsdag 18 * Remonstrants Vrouwencontact zie pag. 9 dinsdag Toneelkring De Grote Oorlog door zie pag. 10 Diederik van Vleuten en Ivo Janssen. in de Philips-zaal van het Parktheater. donderdag 20 * Mannenlunch, inlichtingen de heer J.D.B. Veldkamp, tel zaterdag Geloven te voet zie pag. 10 donderdag Leeslunch zie pag. 10, 11 en 12 15

17 KERKDIENSTEN EINDHOVEN Op verzoek kan er tijdens de dienst op zondag voor kinderopvang worden gezorgd. Vooraf een telefoontje naar ( ) is hiervoor voldoende. 2 nov Ds. M.F.C. Junte collecte: Eigen Gemeente 9 nov Mw. ds. Hyvarinen Kapel Grote Beek, Dr. Poletlaan 37, Eindhoven ingang Boschdijk; volg de richtingsbordjes waarop de kapel vermeld is. 16 nov Ds. M.F.C. Junte collecte: Eigen Gemeente 23 nov Ds. M.F.C. Junte KINDERKERK collecte: Eigen Gemeente Herdenking overledenen 30 nov Mw. ds. M. Bijleveld 1ste Advent pastoraal medewerker in de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg collecte: Eigen Gemeente Wie niet naar de kerk gaat, kan aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op rekening NL 03 ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente Eindhoven onder vermelding van het collectedoel. 16

18 REMONSTRANTSE GEMEENTE EINDHOVEN KERKGEBOUW: Dommelhoefstraat 1 A, Eindhoven, tel PREDIKANT: ds. M.F.C. Junte Adres: Lage Gouwe 114, 2801 LK Gouda tel ; adres: SECRETARIAAT: Mw. M.J. Teunissen, Tourslaan 31, 5627 KW Eindhoven, tel FINANCIËLE ADMINISTRATIE: J.G. Sander, Jan Stuytweg 4, 5624 KV Eindhoven, tel REK.NR. NL 03ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven WERKGROEP ZUID-LIMBURG voorzitter: H.W. Overbosch, tel secretaris: M.W. Hollander, tel penningmeester: J. Muysken, tel LEDENADMINISTRATIE mw. J.I. Meijer, Pietershoek 12, 5503 XA Veldhoven, tel (adreswijzigingen aan dit adres sturen!) VENSTERS OPEN REDACTIE: Mw. A.Leunis, H.Raap en mw. F.A.W.I.Wijnheijmer-Kuiper KOPIJ uiterlijk de 10 de van de maand zenden naar: Braambes 2, 5708 DB Helmond (tel ) of per (via een attachement): tevens zenden naar en Voor Zuid Limburg naar: J. Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht, tel ; ABONNEMENT: 20,00 per jaar (voor leden en vrienden gratis); digitale versie kan gratis worden toegezonden. Overmaken op rekening NL 03 ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven o.v.v. Vensters Open. 17

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 februari 2015 De blindgeborene voorganger: Mevr.Prof.dr. C.M.G.Berkvens- Stevelinck organist: Erik Visser lector: Frans Joachimsthal Orde van de dienst.

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 5 juni 2014 DE WILGEN

vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 5 juni 2014 DE WILGEN vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 5 juni 2014 DE WILGEN Hoe roerloos staan de wilgen in de lente als gouden harpen in het morgenlicht, kuis en onaangetast door de elementen, nog door geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is

de gelegenheid om te ervaren wat welkom is de gelegenheid om te ervaren wat welkom is Gravenallee 12 7591 PE Denekamp T. 0541-358 045 E. gravenstate@zorggroepsintmaarten.nl de gelegenheid om te ervaren wat welkom is 02 Welkom De gelegenheid om

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst Thema: vertrouwen Sabina en Madina Mezhidova voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser lector: Wiep Wegenwijs kinderkerk o.l.v.

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

REDENEN OM. Dankbaar TE ZIJN. Dirkje Evers

REDENEN OM. Dankbaar TE ZIJN. Dirkje Evers REDENEN OM Dankbaar TE ZIJN Dirkje Evers Er zijn vele kleine zegeningen die het leven de moeite waard maken. Leer de kleine dingen in het leven te waarderen. Het helpt je om een dankbaar hart te ontwikkelen

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 29 mei voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 29 mei voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 29 mei 2011 voorganger ds. Joost Röselaers organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Toccata in d. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 no.1 september 2013 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010 Leren vliegen Graag zou ik een vogel zijn Uit aarde ben ik gemaakt uit slijk en drek uit bloed en water graag zou ik een vogel zijn uit veren papier en dunne beenderen niet nat en bloederig Uit aarde zijn

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 17 april 2016 voorganger: ds. Henri Frölich organist: Henk Geurtsen Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

de school op 12 december gesloten zijn

de school op 12 december gesloten zijn Staking 12 december Mogelijk heeft u via het nieuws of andere media al iets vernomen over een eventuele staking op 12 december. Op dit moment is nog onduidelijk of het op 12 december daadwerkelijk tot

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Info bulletin mei t/m september 2015

Info bulletin mei t/m september 2015 Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06-30690868 Info bulletin mei t/m september 2015 Overzicht activiteiten mei t/m september 2015 Gezinsfietstocht donderdag 14

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Viering van de bijzondere dienst in De Bron. David en Goliath

Viering van de bijzondere dienst in De Bron. David en Goliath Viering van de bijzondere dienst in De Bron David en Goliath Voorganger: ds. Nelleke Beimers M.m.v. Koor Eigenwijs Bewoners van de tehuizen Voor de dienst zingt het koor Eigenwijs voor ons Samen beginnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht

Beleidsplan. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Gemeente Utrecht Beleidsplan Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Utrecht 2015 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving van de Gemeente Utrecht... 3 2.1 Historie van de Gemeente Utrecht... 3 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Heerde

Ontmoetingskerk, Heerde Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 18 sept. 2016, om 9:30u Voorganger: ds. Hanneke Diermanse en dhr. Kees Posthumus Organist: Henk van der Maten Lectoren: Josephine Hanekamp, Hanneke Gerritsen, Luit Jonker

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Miranda van Bloemendaal. Herald Michiel Bokkers

Miranda van Bloemendaal. Herald Michiel Bokkers Orde van dienst voor de eredienst waarin het huwelijk van Miranda van Bloemendaal & Herald Michiel Bokkers zal worden bevestigd en ingezegend. Donderdag 28 september 2017 Aanvang: 15.00 uur Kruiskerk Nijkerk

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 21 december ! aankondiging, Rembrandt. voorganger: ds. C. Jacobs organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 21 december ! aankondiging, Rembrandt. voorganger: ds. C. Jacobs organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 21 december 2014! aankondiging, Rembrandt voorganger: ds. C. Jacobs organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Girolamo Frescobaldi, Toccata in

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente

Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Beelden en verhalen van advents- en kerstactiviteiten in en vanuit de Ontmoetingskerkgemeente Kinderen Vanaf half november oefenen de kinderen samen met de kinderen van de Adventskerk voor het kerstspel

Nadere informatie

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade

Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Programma groepsbijeenkomst Weg van Leven thema: Genade Welkom en opening (10 min.) Deel 1: gesprek rond het thema (45 min.) gezamenlijk lezen van de inleidende tekst bij het thema uit het werkschrift

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa NIEUWSBRIEF MOLENWIEK CBS de Molenwiek Weekbrief 1 5 september Nieuw op de Molenwiek : WELKOM OP SCHOOL Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte Groep 2: Kian Groep 3: Pablo, Lucas Groep 4:

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek.

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 30 juni 2013 Thema: Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. voorganger: dr. Tj. Barnard organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Met regelmaat komt ik nog in de Ooster. Als ik naar deze Oosterkerkgemeente kijk, dan zie ik een zeer levendige gemeenschap.

Met regelmaat komt ik nog in de Ooster. Als ik naar deze Oosterkerkgemeente kijk, dan zie ik een zeer levendige gemeenschap. Verkondiging Een icoon met een groot rood veld. Een vurig veld in de vorm van een lindeblad het vuur dat overal heen kan waaien. Dat is de verbeelding van deze icoon uit de tweede helft van de zestiende

Nadere informatie

Trainingskamp Selectie SPV 81 Benidorm 5 t/m 8 januari 2017

Trainingskamp Selectie SPV 81 Benidorm 5 t/m 8 januari 2017 Trainingskamp Selectie SPV 81 Benidorm 5 t/m 8 januari 2017 POLSBROEK, donderdag 5 januari. Nadat ook Gerrit in de kantine van de plaatselijke voetbalclub is gearriveerd kan de selectie, zoals gepland,

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 25 mei 2014. Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 25 mei 2014 Voorganger: ds. Yko van der Goot Organist: Erik Visser Orde van de dienst. Orgelspel, Georg Böhm, Preludium, fuga en postludium in G. Luiden

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth

Eredienst 14 mei uur Voorganger: Ds. R. Roth Eredienst 14 mei 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. R. Roth Liturgie Votum / zegengroet (Sela) Gezang 161: 1, 2 Gebed Gezang 161: 3, 4 Schriftlezing 1 Samuël 17 Psalm 25: 1, 2 >> Regenboog Preek Opwekking

Nadere informatie