vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM"

Transcriptie

1 november 2014

2 vensters open verschijnt tienmaal per jaar nummer 9 november 2014 PSALM Dan zullen deze geluiden wind zijn, als ze opstijgen uit hun plek, dan zullen ze verwaaien, zijn ze wind. We hebben geademd en onze adem was als zuchten van bomen om een huis, we hebben gepreveld en onze lippen prevelden als een tuin in de regen, we hebben gesproken en onze stemmen draalden als vogels boven een dak. Omdat wij onze naam wilden vinden. Maar alleen de wind weet de plek die wij waren, waar en wanneer. Rutger Kopland 1 1 Rutger Kopland, pseudoniem van Rutger Hendrik (Rudi) van den Hoofdakker (Goor, 4 augustus Glimmen, 11 juli 2012) was een Nederlandse dichter en schrijver. Van beroep was hij psychiater, maar bij een groter publiek is hij bekend als dichter. 1

3 IN DE TOVERDRANK GEVALLEN Obelix uit de onvergetelijke stripserie met Asterix was onvoorstelbaar sterk, omdat hij als kind in de toverdrank was gevallen. Die toverdrank is het geheime wapen van de Galliërs in hun strijd tegen de Romeinen. Thuis hebben wij er ook zo een die in de toverdrank gevallen is. Althans, ik was er niet bij, maar anders kan ik het niet verklaren, het vrolijke en goedlachse karakter van mijn jongste zoon Benjamin. Kinderen zijn altijd vertederend, onbevangen, speels, maar zo'n uitgesproken opgeruimd karakter is lang niet iedereen gegeven. De vergelijking lijkt vergezocht, want wat zou het voor drankje zijn in de ketel waar mijn zoon in gevallen zou zijn. Het drankje, moet ik zeggen, doet eigenlijk niet ter zake. Het gaat om de uitwerking. En op dat punt is de vergelijking wel degelijk ter zake. De kleine man beschikt met zijn opgeruimde karakter over minstens zoveel kracht als de stripheld Obelix. Hij charmeert en neemt mensen voor zich in. Hij heeft altijd goede zin, lacht graag en doet met iedereen mee. Hij laat zich niet gemakkelijk uit het veld slaan - ja dat levert het kennelijk ook op - en legt zich niet gemakkelijk bij dingen neer. In zijn frustratie is hij overigens even uitgesproken als in zijn goede humeur, dat terzijde, maar het is wat: dat goede humeur gestalte zien krijgen, steeds weer. Je voelt je er zelf wel eens grijs en grauw bij afsteken. Tekort schieten misschien ook wel. Als je ziet wat alleen een opgeruimde aanwezigheid al doet, dan is die vrolijkheid, de opgeruimdheid een gave die, mits op de juiste manier en met de nodige terughoudendheid aangewend, een ommekeer teweeg kan brengen. Dat vermogen berust echter niet alleen in de opgeruimdheid zelf, het fijne karakter als zodanig. Er is geloof nodig om een goed humeur zijn werk te laten doen. Verzuring, trots, ambitie kunnen het opgeruimde gemoed fnuiken en zo verandering ten goede tegenhouden. Dit zijn mijn gedachten voor de herfstmaand bij uitstek - oktober - hopend op een inwaarts licht in onze gemeente dat ons in de goede richting zet. Ondanks dat de dagen korter worden, de blaadjes vallen, de temperatuur daalt. Dat wij ondanks dat elkaar aansteken met een opgeruimd gemoed. Het is besmettelijk in de goede zin van het woord, dus: raak elkaar aan! Martijn Junte 2

4 VAN HET BESTUUR AFDRACHT VAN DE 2 %-GELDEN AAN DE INSTELLING GELOOF & SAMENLEVING VAN DE BROEDERSCHAP In de recent gehouden bestuursvergadering is de procedure met betrekking tot de afdracht van de 2% - gelden aan de Instelling Geloof & Samenleving van de Broederschap tegen het licht gehouden. Ter informatie volgt hier een gedeelte uit de meest recente brief (2011)over dit onderwerp Quote: Aan de penningmeesters van de Kerkenraden Van de Remonstrantse Gemeentes Utrecht, januari 2011 Geachte dames en heren, Betreft: de afdracht van 2% - gelden aan de Instelling Geloof & Samenleving De Instelling Geloof & Samenleving (G&S) van de Broederschap wil graag uw aandacht vragen voor het volgende: Al vele jaren is de verplichting tot het afdragen van 2% van de bijdragen van leden en vrienden van onze Gemeentes aan de Broederschap van kracht. Deze afdracht berust op de overweging dat een vast percentage van onze welvaart besteed dient te worden aan ontwikkelingswerk in ruime zin. De Wereldraad van Kerken heeft indertijd het initiatief tot deze actie genomen en de Remonstrantse Broederschap heeft meermaals bevestigd de 2% - afdracht te willen voortzetten. Enige malen is de regeling onderwerp van bespreking op een Algemene vergadering geweest, voor het laatst in 2003 toen wederom is bevestigd dat alle Gemeentes dienen bij te dragen aan deze landelijke regeling. De Gemeente mag zelf bepalen op welke wijze de 2% geïnd zal worden. Men kan 2% van de bijdragen van leden en vrienden in de begroting opnemen, men kan leden en vrienden verzoeken 2% extra bij te dragen (de opt-in-variant ) en het is mogelijk de leden en vrienden de mogelijkheid 3

5 te bieden kenbaar te maken dat men niet aan de 2%-regeling wil bijdragen (de opt-out-variant ). De Broederschap heeft de behandeling van deze gelden overgedragen aan de Instelling Geloof & Samenleving. De helft van de 2% - gelden wordt via de Wereldraad van Kerken aan internationaal ontwikkelingswerk besteed, de andere helft komt ten goede aan binnenlandse bewustwordingsprojecten. Helaas leidt de uitvoering van de regeling tot onevenwichtigheden omdat de Gemeentes de mogelijkheden die hierboven zijn genoemd verschillend toepassen. Zo zijn er enkele grote Gemeentes die kennelijk alleen de opt-in-variant toepassen en er zijn minder grote Gemeentes die een volle 2% van alle bijdragen overmaken, tenzij men heeft aangegeven niet mee te willen doen ( opt-out ). Unquote. Onze Gemeente draagt 2% van de ontvangen bijdragen sinds minimaal 10 jaar af aan de Broederschap ten behoeve van de instelling G&S, met uitzondering van een aantal leden dat kenbaar heeft gemaakt niet aan deze regeling te willen meedoen. Het besluit van het bestuur inzake de hier vermelde gang van zaken is als volgt: Mede gelet op de financiële situatie van onze Gemeente is gekozen om vanaf 2014 de hiervoor beschreven opt-out-variant te volgen. Als Gemeente dragen wij dus vanaf 2014, in principe, niets af aan de instelling G&S. Natuurlijk kan iedereen (via , of op uw bankoverschrijving of per brief of telefoon) aan de penningmeester melden dat 2% van zijn/haar gedane bijdrage wel wordt overgemaakt aan G&S. Dat verzoek zal vanzelfsprekend worden uitgevoerd. Hans Sander Penningmeester 4

6 IN MEMORIAM JACOBUS VAN DER NAT Op 30 september overleed hij, deze warme persoonlijkheid.. Over hem schrijvend wil ik hem bij zijn voornaam noemen: Koos. Hij werd op 13 oktober 1924 geboren in Leiden (in de 3 octoberstraat! Koos zou een zeer trouw bezoeker worden van de jaarlijkse viering van Leidens Ontzet. Geschiedenis was zijn grote hobby en het feit dat een kleinzoon in Leiden geschiedenis is gaan studeren heeft tussen hen beiden een bijzondere band gevormd). Koos en zijn eerste vrouw kregen drie kinderen en vijf kleinkinderen. Koos was anesthesist in het Diaconessenhuis in Eindhoven en het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. Hij is voorzitter geweest van de landelijke Anesthesistenvereniging. In de zestiger jaren van de vorige eeuw ontstond er onrust rondom het begrip narcose. Volgens zijn toenmalige collega Piet Eddes had Koos een visionaire blik op de toekomst van de anesthesie in Nederland. Er kwam een officieel erkende opleiding van anesthesiemedewerkers. In onze remonstrantse gemeente heeft Koos jaren geleden een lezing gehouden over de kosten van de zorg! In zijn persoonlijke leven waren grote spanningen. Het huwelijk werd in 1977 ontbonden. In 1983 is bij Koos een melanoom gevonden. Pas toen hij wist hiervan helemaal genezen te zijn wilde hij een nieuwe verbintenis aangaan: in het Van Goghkerkje in Nuenen werd in 1989 het huwelijk van Liesbeth Elffers en Koos ingezegend en er brak een gelukkige tijd aan. Tot in 1998 bleek dat Koos Parkinson had...! Heel langzaam maar meedogenloos won deze ziekte terrein. Er kwam een eind aan allerlei bezigheden in huis en tuin waar Koos van hield en waar hij zo goed in was. Onnodig te vermelden hoe zwaar de laatste jaren zijn geweest. De veelvuldige hulp van Isabel, Koos in Eindhoven wonende dochter, was een grote steun. Liesbeth en Koos kwamen geregeld naar onze kerkdiensten, maar gingen vaak naar de diensten in het Diaconessenhuis toen dat nog kon. Vandaar ook dat Ds Marja van den Beld een belangrijk aandeel had in de afscheidsplechtigheid in besloten kring. De intensiteit van dit bijeenzijn in Kasteel Geldrop zal mij heel lang bijblijven. Cor Jesse 5

7 SYMPOSIUM PROGRAMMA SYMPOSIUM ZATERDAG 1 NOVEMBER Participatiesamenleving: Valkuil of Vangnet? Tijd Lezing Locatie Inloop met koffie Hal Pauze De participatiesamenleving: valkuil of vangnet? De heer Hans-Martin Don Leger des Heils Participatiesamenleving: oefening in zelfredzaamheid Korte overdenking door ds Martijn Junte Remonstrantse Gemeente Eindhoven Workshop ronde 1 Keuze uit één van de onderstaande workshops 24/7 hulp aan jongeren door vrijwilligers Vrijwilliger van Stichting Michaelson in Eindhoven, Jongeren met problemen kunnen ieder moment van de week telefonisch contact zoeken met een vrijwilliger die getraind is in het uitluisteren en het bijstaan van jongeren. Buddyproject palliatieve zorg Mevrouw Pauline Hobbelen Een project voor mensen die terminaal ziek zijn en geen familie hebben om hen bij te staan in hun laatste levensfase Kerkzaal Kerkzaal Kerkzaal Kerkenraadskamer Kinderkerkzaal 6

8 Buurtproject Son Verbonden Ineke van Uden Organisatievorm waarbij buren zich inzetten voor elkaar, gestart in de Apollolaan te Son Lunchpauze Workshopronde 2 Keuze uit één van de workshops uit ronde 1 Afsluiting door ds Bernadette van Litsenburg Evangelisch Lutherse gemeente Eindhoven met muzikale omlijsting van David Hordijk Hal Zie workshop 1 Het zal wederom een samenwerkingsproject zijn van de Lutherse Gemeente Eindhoven en de Remonstrantse Gemeente Eindhoven. Kosten 20,-- (inclusief lunch), te voldoen voor aanvang op het symposium. Inlichtingen en opgave: Eric Corsius of AANKONDIGINGEN EINDHOVEN FILMKRING: MIDDEN IN HET EVEN Vrijdag 14 november 2014* Whale Rider Deze film uit het land van onze tegenvoeters is helemaal anders dan de films die we doorgaans bekijken. Natuurkrachten, mystiek, womenpower(!) en bepaald niet sentimenteel, maar toch een goede afloop! De filmavond start om uur en eindigt om uur. Guus Rez en Gusta Sieverink zijn de inleiders. Hun mooie voorbespreking treft u hierna aan. Ook deze keer wordt er, voor iedereen die dat wil, van tevoren een goede maaltijd opgediend. Om uur gaan wij aan tafel in de kerkenraadskamer. We zijn dit seizoen vol tranen & storm begonnen met het verrukkelijke eten van Anna, de cateraar om de hoek. Zij verzorgt voor 7

9 10,-- p.p. een maaltijd plus dessert. Voorheen zorgden de inleiders ook voor een toetje. Van die extra taak zijn ze voortaan ontheven. Daarmee wordt het eten wel 2,50 p.p. duurder. Ik denk dat deze beslissing onvermijdelijk is en in de gang der dingen besloten ligt. We kunnen eenvoudigweg niet meer alles zelf, ook al zouden we het willen. Samen eten is een te belangrijk onderdeel van onze gespreksgroep, dat geven we niet zomaar op. Maar laten wij zuinig zijn op elkaar, en op onze eigen energie! Bovendien gunnen wij Anna graag haar verdiensten. Gelukkig zorgt Marijke van Alphen of ) nog steeds voor de huiselijke aankleding van de kerkenraadskamer, en voor het verzamelen van de opgaven voor het eten. Maar s.v.p. wel voor maandagmorgen 10 november uur! Truus Lodewijk NB Wie niet van film, maar wél van lekker eten houdt, komt iets vertrouwds tegen als hij bijvoorbeeld op donderdag een pizza gaat eten bij Anna (Kelderman en van Noort, Nachtegaallaan 13a, NRE terrein / EHV.) Wat? Inzendingen voor 1 december naar onder de inzenders van het goede antwoord wordt het luisterboek De Thuiskomst van Anna Enquist verloot. WHALE RIDER (2002), voorbespreking Regie: Niki Caro Scenario: gebaseerd op het gelijknamige boek van Witi Ihimaera (1987). Hoofdrollen: Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis De Whale Rider is een mystieke film met mooie natuurbeelden. De film gaat over een Maori-gemeenschap in Whangara, een kustplaats in Nieuw-Zeeland, waar armoede en leegloop heerst en sprake is van een leiderschapscrisis. Volgens de mythologie van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland, is één van de voorvaderen (de ouden ) in Whangara aan land gekomen op de rug van een walvis. Hij is Paikea, de Whale Rider (de walvisruiter), die kan communiceren met de walvissen. De herinnering aan de landing van Paikea wordt levend gehouden door een 8

10 houtsculptuur op het dak van de marae (het gemeenschapshuis) en door het rotsachtige eilandje voor de kust, dat de vorm van een walvis heeft. De elfjarige Pai Apirana is zijn meest recente afstammeling, maar ze is een meisje. Volgens haar opa Koro of Paka", de leider van de gemeenschap, verbrak zij door haar geboorte de (mannelijke) lijn met de voorouders. Dit leidt tot een heftige crisis, die veel vragen oproept. Hoe kan opa Koro het leiderschap veilig stellen als zijn zoon die functie weigert en zijn kleinkind een meisje is? Waar haalt hij een waardige opvolger vandaan? Zal ondanks deze crisis de traditie overleven? En de centrale vraag: Is er nog toekomst voor deze gemeenschap? De film Whale Rider draait echter niet alleen om de Maoricultuur met het gezang, de mythologie, de vechtkunst en andere tradities, maar vooral ook om meer essentiële zaken. Het is een verhaal over familiebanden, over de generatiekloof, over trots, respect, liefde, kracht, emancipatie en geloven in jezelf. Wanneer we naar het thema storm & tranen (Truus!) kijken is dit inderdaad een film, waarin tranen vloeien, er letterlijk en figuurlijk een storm woedt, maar toch zeker ook ruimte is voor schoonheid, mystiek en humor. Kortom een ontroerend en authentiek verhaal! Gusta Sieverink-Boland en Guus Réz-Atema REMONSTRANTS VROUWENCONTACT Op dinsdag 18 november vindt onze volgende bijeenkomst plaats. Mevrouw Gusta Sieverink zal een lezing geven die geïnspireerd is door het boek Van Sophia tot Maria. De wedergeboorte van de verborgen Moeder in de 21 e eeuw van Annine van der Meer (godsdiensthistoricus en theoloog). De thee staat zoals gewoonlijk klaar om uur en het programma begint om uur en duurt tot uur. Verdere inlichtingen bij ondergetekende: Inez Zonneveld-Woelinga, tel:

11 TONEELKRING Dinsdag 18 november: De Grote Oorlog door Diederik van Vleuten en Ivo Janssen uur in de Philips-zaal van het Parktheater. Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die zich hebben opgegeven wordt verzocht zelf een kaartje te kopen. Inlichtingen: I.M. Lerner, tel GELOVEN TE VOET De volgende geloven te voet zal plaatsvinden van op zaterdag 22 november van uur. Start bij de familie Reijenga, Richellaan 8, Son. Informatie en opgave: Klaas Reijenga, tel , LEESLUNCH * NEDERLAND LEEST * 27 NOVEMBER * UUR TOLERANTIE HOUDT OP WAAR GELOOF MISBRUIKT WORDT Een moeilijke jeugd? Een volwassen geworden zoon sprak zijn onverdeelde dank uit voor alles wat zijn ouders in zijn leven voor hem hadden gedaan: Een groot schrijver zal ik wel nooit worden Het is duidelijk dat Maarten t Hart hier niet aan t woord is. De herinneringen aan zijn gereformeerde jeugd vulden vele (goed verkochte!) boeken. In de maand november staat tijdens de campagne NEDERLAND LEEST zijn boek Een vlucht regenwulpen centraal. Er wordt in de media en overal in het land aandacht aan dit boek besteed. Voor leden van de openbare bibliotheek is het boek deze maand gratis af te halen, ook als grootletterboek! 10

12 Leeslunch De Eindhovense Remonstranten lezen graag mee en wijden er hun derde leeslunch aan op donderdag 27 november van uur in de kerk. Een leeslunch betekent in praktische zin: zelf brood meenemen en bereid zijn om over het boek in gesprek te gaan. Voor koffie, thee of (karne)melk wordt gezorgd. Diepe liefde voor de natuur Een vlucht regenwulpen is een klassieker. De roman gaat over een door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind, wiens angsten verzacht worden door een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Maarten t Hart (25 november 1944) begon zijn schrijverscarrière met de roman Stenen voor een ransuil (1971). Met Een vlucht regenwulpen brak hij door bij het grote publiek. Er zijn bijna anderhalf miljoen exemplaren van verkocht en het werd in 1981 succesvol verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabbé. De film wordt vrijdag 7 november op NPO 2 door de NTR uitgezonden. AdRem Mensen hebben in de loop van vele eeuwen prachtige dingen over God gezegd en geschreven. [ ] Maar mensen hebben ook de meest vreselijke dingen over God beweerd en, misschien nog wel erger, in naam van God afschuwelijke dingen over mensen gezegd. Voor zover Nederland nog leest, zullen wij in november opnieuw geconfronteerd worden met het afschuwelijke (karikaturale?) beeld van kerk en gelovigen dat geschetst wordt in deze roman. Gelukkig viel in oktober AdRem over Theologie in de bus! Dit elementaire 21 ste eeuwse spreken over God is nooit eenduidig of definitief en vormt in alle zoekende menslievendheid een weldadig tegenwicht! Leeslunch Plus Naast Een vlucht regenwulpen, stel ik daarom voor om ook twee artikelen uit dit nummer van AdRem te lezen, om zodoende het boek van deze leeslunch beter te kunnen verteren. 1. Albert Klok, TOLERANTIE HOUDT OP WAAR GELOOF MIS- BRUIKT WORDT (pag.7) 2. Frank Bosman, DE GODDEELTJES (pag. 10) over de antropocentrische insteek (wij beseffen en ervaren) de traditie, spiritualiteit en theologie van de Remonstrantse Broederschap. 11

13 Uitnodiging Eensgezindheid is uiteraard geen voorwaarde voor een inspirerende en verrijkende leeslunch! Wees dus allen welkom en vergeet vooral niet: Veel voorpret en veel leesplezier met het boek en met AdRem, én verder lezend in De GOD- DEELTJES! Truus Lodewijk COLLECTES NOVEMBER De diaconiecommissie heeft een voorstel bij het bestuur ingediend om de vloerbedekking in de consistorie te vernieuwen, de huidige is vuil, verschoten en vol vlekken. Ons voorstel is aangenomen! De kosten zullen in de richting van 1600 euro gaan. We beseffen, dat dat een fors bedrag is. Daarom zijn hiervoor nu 4 zondagen uitgetrokken. We hopen natuurlijk, dat het gaat lukken om met deze 4 collectes het bedrag bij elkaar te krijgen. Er kan ook geld overgemaakt worden naar banknummer NL03ABNA ten name van de Remonstrantse Gemeente te Eindhoven. Alvast hartelijk dan voor Uw bijdrage! Diaconiecommissie VERSLAGEN MAGNETISCHE KRACHTEN Onze partnergemeente was er weer. 17 deelnemers sterk. Onder hen twee van het eerste uur. Martin Hofmann toen tiener en nu samen met zijn vrouw Seraja Burghardt. En Angelika Gliesche. Toen een jonge moeder. Nu nog steeds een jeugdige uitstraling. 12

14 Wat gaan de vier dagen vlug voorbij en wat is er veel gebeurd! Het thema was Zuhause in der Welt. Wat vooral opvalt is dat 25 jaar vriendschap mensen uit verschillende landen een thuisgevoel geeft. Een vriendschapsband die geen grenzen kent. Dit gevoel wordt nog versterkt als je samen bij Maria in Poppel te gast bent. Heeft Peter Springborn twee jaar geleden niet gesproken van Maria s Zauberhaus?! Daar zijn we gestart met drie boeiende workshops. Bernard Hasse met Zuhause gezien vanuit de vraag: wat is er in de wereld veranderd en voel ik mij thuis in deze wereld? Martijn Junte benaderde het thema vanuit een tekst over Mozes. Zelf had ik een creatieve invalshoek gekozen: Musikalische Malerei. s Avonds hebben we gekeken naar de film: Ein Augenblick Freiheit. Een film over Iraanse vluchtelingen. De volgende dag bezochten we de Hoogstraatgemeente. Vijf leken en vier religieuzen zetten zich in voor vluchtelingen in de knel. Drie vluchtelingen waren lijfelijk aanwezig en vertelden hun verhaal. Wij waren zeer onder de indruk. s Middags hebben we onder leiding van Truus Lodewijk ons geconcentreerd op de vraag: hoe gaan we samen verder? De uitwerkingen van de vraag zijn nog niet verwerkt. Klokslag drie uur begon het concert. Vier topmusici uit Minsk (Wit Rusland) vergastten ons op een grandioos concert. Meer dan een uur vulde onze kerk zich met wereldklanken. Warm was het applaus en gul werd gegeven voor het Kindertehuis in Minsk. Na de overheerlijke maaltijd van Anna begon het avondprogramma. Inmiddels hadden onze speciale gasten Henk en Marianne van Waveren zich bij ons aangesloten. Wij hebben 's avonds gezongen. Martijn heeft een groepsgesprek geleid waarbij de aanwezigen zich hebben uitgesproken over de voortgang van het contact. Onze gasten kwamen met een letterspel. Uiteindelijk rolde daaruit: PARTNERSCHAFT. Als geschenk kregen we allemaal een kaart van Europa waar de vele plaatsen op ingetekend stonden waar we met elkaar geweest zijn. En daarbij een zelf ontworpen kalender waarin afbeeldingen staan van de laatste jaren. Over de kerkdienst, het emotionele vertrek en de slotwens: Auf Wiedersehen zal ik niet uitweiden. Hoe we samen verder gaan is nog de vraag. Maria sloot de avond af met een symbolisch geschenk. Armbandjes en ringen vormden samen één grote cirkel die door twee magneetjes met elkaar verbonden waren. Symbool van 25 jaar partners. 13

15 Alle aanwezigen kregen als geschenk een armband (voor de vrouwen) of een ring (voor de mannen). Van de twee magneetjes ging er één naar de Duitse Lutheranen en één naar de Eindhovense Remonstranten. De aantrekkingskracht en de klik van de magneetjes is blijvend. Daar zongen we van: Fünfundzwanzig Jahre sind wir Freunde. Schon so lange gibt es dieses Band zwischen evangelisch Lutheranern und Remonstranten aus Nederland.. Uns're Freundschaft geht nie mehr verloren. Weiter gehen wir jetzt Hand im Hand. Klaas Reijenga BERICHTEN UIT ZUID-LIMBURG Adres secretaris Werkgroep Zuid-Limbug: M.W.Hollander, Ellecuylgaard 46, 6227 EA Maastricht, tel adres: Eenheid in het nodige Vrijheid in het onzekere In alles de liefde KERKDIENSTEN Zondag 30 november uur Voorganger: prof. dr. J.F. Goud Cellebroederskapel, Brusselsestraat 58, Maastricht 14

16 PERSIONALIA EINDHOVEN: Overleden op 30 sept. 2014: de Heer J. van der Nat, Mierlo Nieuw adres van de heer Ekel (Lutheranen): ZUID-LIMBURG: Nieuw adres voor de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland: AGENDA EINDHOVEN * betekent: bijeenkomst in de kerk, Dommelhoefstraat 1 A, Eindhoven november zaterdag 1 * Symposium Participatiesamenleving: zie pag. 6 en 7 Valkuil of Vangnet? vrijdag 14 * Filmkring MIHL zie pag. 7, 8 en 9 dinsdag 18 * Remonstrants Vrouwencontact zie pag. 9 dinsdag Toneelkring De Grote Oorlog door zie pag. 10 Diederik van Vleuten en Ivo Janssen. in de Philips-zaal van het Parktheater. donderdag 20 * Mannenlunch, inlichtingen de heer J.D.B. Veldkamp, tel zaterdag Geloven te voet zie pag. 10 donderdag Leeslunch zie pag. 10, 11 en 12 15

17 KERKDIENSTEN EINDHOVEN Op verzoek kan er tijdens de dienst op zondag voor kinderopvang worden gezorgd. Vooraf een telefoontje naar ( ) is hiervoor voldoende. 2 nov Ds. M.F.C. Junte collecte: Eigen Gemeente 9 nov Mw. ds. Hyvarinen Kapel Grote Beek, Dr. Poletlaan 37, Eindhoven ingang Boschdijk; volg de richtingsbordjes waarop de kapel vermeld is. 16 nov Ds. M.F.C. Junte collecte: Eigen Gemeente 23 nov Ds. M.F.C. Junte KINDERKERK collecte: Eigen Gemeente Herdenking overledenen 30 nov Mw. ds. M. Bijleveld 1ste Advent pastoraal medewerker in de Doopsgezinde Gemeente Zuid-Limburg collecte: Eigen Gemeente Wie niet naar de kerk gaat, kan aan de collecte bijdragen door overmaking van een bedrag op rekening NL 03 ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente Eindhoven onder vermelding van het collectedoel. 16

18 REMONSTRANTSE GEMEENTE EINDHOVEN KERKGEBOUW: Dommelhoefstraat 1 A, Eindhoven, tel PREDIKANT: ds. M.F.C. Junte Adres: Lage Gouwe 114, 2801 LK Gouda tel ; adres: SECRETARIAAT: Mw. M.J. Teunissen, Tourslaan 31, 5627 KW Eindhoven, tel FINANCIËLE ADMINISTRATIE: J.G. Sander, Jan Stuytweg 4, 5624 KV Eindhoven, tel REK.NR. NL 03ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven WERKGROEP ZUID-LIMBURG voorzitter: H.W. Overbosch, tel secretaris: M.W. Hollander, tel penningmeester: J. Muysken, tel LEDENADMINISTRATIE mw. J.I. Meijer, Pietershoek 12, 5503 XA Veldhoven, tel (adreswijzigingen aan dit adres sturen!) VENSTERS OPEN REDACTIE: Mw. A.Leunis, H.Raap en mw. F.A.W.I.Wijnheijmer-Kuiper KOPIJ uiterlijk de 10 de van de maand zenden naar: Braambes 2, 5708 DB Helmond (tel ) of per (via een attachement): tevens zenden naar en Voor Zuid Limburg naar: J. Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht, tel ; ABONNEMENT: 20,00 per jaar (voor leden en vrienden gratis); digitale versie kan gratis worden toegezonden. Overmaken op rekening NL 03 ABNA ten name van Remonstrantse Gemeente te Eindhoven o.v.v. Vensters Open. 17

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart 2015 2015 Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Gaandeweg. Nieuwe start. Diaconaat bepaalt koers. Tussenstand Kerkbalans. September 2010

Gaandeweg. Nieuwe start. Diaconaat bepaalt koers. Tussenstand Kerkbalans. September 2010 Gaandeweg September 2010 Diaconaat bepaalt koers Nieuwe start Tussenstand Kerkbalans Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

ONTMOETINGSDIENST GROTE KERK BREDA. In dit nummer onder meer: Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 6e jaargang no. 8 - september 2013

ONTMOETINGSDIENST GROTE KERK BREDA. In dit nummer onder meer: Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 6e jaargang no. 8 - september 2013 S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 6e jaargang no. 8 - september 2013 In dit nummer onder meer: Open dag Lutherse Kerk Kom op zaterdag 5 oktober eens binnen kijken! 14:00-16:00

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT MAANDBRIEF Augustus / September 2015/ NR. 5 VREDESWEEK 2015 19 27 September 19 SEPTEMBER ZUSTERPLEIN ZEIST OVERDENKING: Zie, ik zend u als schapen onder wolven; weest

Nadere informatie

elkkwartaal Pasen 2005 Water in beweging Blei en Seinstra uit de synode

elkkwartaal Pasen 2005 Water in beweging Blei en Seinstra uit de synode elkkwartaal uitgegeven door de Evangelisch-Lutherse Synode I Jaargang 5, nr. 1 I maart 2005 Pasen 2005 Water in beweging Blei en Seinstra uit de synode Colofon elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011

Gaandeweg. Exodus. Pasen in zicht. Kom in de kring. Maart 2011 Gaandeweg Maart 2011 Pasen in zicht Exodus Kom in de kring Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds 1921

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R BRON VAN INSPIRATIE 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R GEDICHT Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe start, een schone lei Nieuwe kansen en

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Zondag 10 juli 10.00 uur ds R.A.H.M. Klein Kranenburg (Amersfoort) collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting Zondag 17 juli 10.00

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact

de Werf blad voor mededelingen en contact de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.3 februari 2015 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr.

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 17 Redactie: KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Gerben Rietman Ranonkellaan 32A, 6713 GM Ede Tel. (0318) 84 54 89 Druk:

Nadere informatie