Debat Using Media USING MEDIA, DEBAT MEDIA & ETHIEK. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Debat Using Media USING MEDIA, DEBAT MEDIA & ETHIEK. Inleiding"

Transcriptie

1 Debat Using Media Inleiding In week 4 van Using Media, organiseren we een studentendebat over Media & Ethiek. Tijdens het hoorcollege van Using Media, worden studenten uitgenodigd om een mening te vormen over de gepresenteerde stellingen en deze mening te onderbouwen en te verdedigen. Dit keer gaat het debat over de mediacampagne die de overheid momenteel voert ten behoeve van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). De stellingen gaan dus niet zozeer over de inhoud van het Elektronische patiëntendossier maar meer over de communicatievormen die hiervoor gekozen zijn. Hieronder lees je allereerst een korte introductie over het EPD. Verderop in dit document lees je 4 stellingen. Bedenk voorafgaand aan het college, bij alle stellingen of je voorstander of tegenstander bent. Schrijf bij iedere stelling alvast 4 belangrijke argumenten op waarmee je jouw mening zou kunnen onderbouwen. In de laatste pagina s van dit document lees je wat meer achtergrondinformatie omtrent het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Uiteraard kun je op internet nog veel meer over dit onderwerp lezen. Brief Elektronisch Patiënten Dossier naar alle Nederlanders Den Haag - Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurt alle Nederlandse huishoudens een brief over het begin van gegevensuitwisseling via het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze brief valt op zaterdag 1 november bij alle huishoudens op de deurmat. Dit heeft het ministerie van VWS vrijdag 31 oktober laten weten. Het verzenden van de brief is onderdeel van een publiekscampagne met radiospots en advertenties in huis-aan-huisbladen. Doel van de campagne is om alle Nederlanders te informeren over het doel en de werking van het EPD. Het landelijke EPD zorgt voor betrouwbare, veilige en zorgvuldige informatie-uitwisseling in de zorg. Dat is belangrijk omdat er nu veel mensen ziek worden (en soms zelfs sterven) door medicatiefouten. Dat leidt zelfs tot naar schatting vermijdbare opnames in ziekenhuizen. Ook hoeven patiënten, als er een landelijk elektronisch dossier is, niet meer telkens hun verhaal te herhalen. Dat scheelt behalve fouten ook veel ergernis, ongemak en onnodig dubbel onderzoek. Met dit EPD wil de minister de kwaliteit van de zorg verbeteren en de doelmatigheid van de zorg vergroten. Door het EPD kunnen zorgverleners beter samenwerken. Elke zorgverlener moet bij een eerste contact toestemming aan de patiënt vragen om het landelijk EPD in te mogen zien. Patiënten kunnen toestemming voor inzage weigeren en bezwaar maken tegen gegevensuitwisseling via het landelijk EPD. Na bezwaar vindt gegevensuitwisseling vervolgens niet plaats. Bij de brief van de minister zit een bezwaarformulier, waarin bezwaar kan worden aangetekend tegen uitwisseling van gegevens. Gegevensuitwisseling via het landelijk EPD start geleidelijk. Steeds meer zorgverleners zullen de komende tijd medische gegevens uitwisselen via het EPD. Huisartspraktijken, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zullen als eerste aansluiten op het landelijk EPD. Wanneer een huisarts of apotheek gebruik gaat maken van het landelijk EPD, zijn de gegevens van patiënten ook in te zien door andere zorgverleners die de patiënt behandelen. Patiënten krijgen hiervan persoonlijk bericht.

2 Door wetswijziging worden zorgverleners uiteindelijk verplicht om zich aan te sluiten op het landelijk schakelpunt, dat het EPD mogelijk maakt. Nu doen zij dat vrijwillig. Het wetsvoorstel dat dit regelt moet eerst nog wel worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. De stellingen Stelling 1 Voorafgaand aan de huidige overheidcampagnes rondom de invoering van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), had de overheid een informatieve mediacampagne dienen te voeren over mogelijke voor- en nadelen van de invoering van dit dossier. Stelling 2 De invoering van het EPD( Elektronisch Patiënten Dossier) is vergelijkbaar met de invoering van een donorcodicil en zou daarom beter met een opt-in optie worden gecommuniceerd. Stelling 3 De invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier moet eerst 100% veilig zijn, alvorens de overheid alle Nederlanders via de media te kennen geeft, deze te zullen invoeren. Stelling 4 Top Down communicatiestrategieën omtrent privacygevoelige beleidsveranderingen zoals het EPD (elektronisch patiëntendossier) zijn gedoemd te mislukken Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie- Volkskrant Patiëntdossier te snel en te moeilijk PEILING, Samira Ahli gepubliceerd op 11 november :45, bijgewerkt op 23:19 Amsterdam - De invoering van het elektronisch patiëntendossier (EPD) leidt tot rumoer. Patiënten en professionals in de zorg vrezen problemen. Na ontvangst van de brief van minister Klink (Volksgezondheid) ruim een week geleden hebben 20 duizend mensen bezwaar gemaakt tegen aansluiting op het elektronisch patiëntendossier (EPD). Bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) stromen bezorgde telefoontjes binnen, op internetfora en in brieven aan de media worden de bezwaren geuit. Nelleke Niemantsverdriet (62), Tilburg: Wij hebben een nee-sticker op de brievenbus tegen ongeadresseerd drukwerk, de ongeadresseerde brief van de minister hebben we niet ontvangen. We maken alsnog bezwaar. Het is volstrekt onduidelijk wat er wel en niet in komt. Atie Schipaanboord, adjunct-directeur NPCF: In het EPD wordt alleen informatie over medicatie uitgewisseld en een samenvatting van het dossier van de huisarts, met daarin de laatste consulten. Artsen en apothekers hebben toegang tot de informatie, ze moeten zich iedere keer authenticeren als ze deze opvragen en ze moeten toestemming hebben van de patiënt. Cees Janssens (61), Oosterhout: Dat er informatie wordt uitgewisseld tussen artsen vind ik niet slecht, maar niet op deze manier en niet op zo n korte termijn. Mogen mensen er even goed over nadenken en dan zelf beslissen? Debat Using Media, Charlie Mulholland & Joyce Barnhoorn 2

3 Saskia ter Kuile, woordvoerder ministerie van Volksgezondheid: Het ministerie heeft de brief verzonden om te kunnen voldoen aan een eis van het College Bescherming Persoonsgegevens. Aan ieder individu moest kenbaar worden gemaakt dat het EPD er zou komen en iedereen moest de mogelijkheid krijgen om er niet in opgenomen te worden. Dan wordt het burgerservicenummer (het oude sofinummer red.) geblokkeerd. Jan Willem de Haan (70) en Nanny Rupp (70), Leiden: Waanzinnig hoeveel handelingen je moet verrichten om uit dat EPD te blijven. Uittreksels halen, kopieën maken, geld uitgeven. Voor veel mensen is het te moeilijk. Denk aan bejaarden, allochtonen en leeszwakken. Hans Kip (58), Amsterdam: Zo op het eerste oog een goede zaak, het EPD. Het kan zeker vertraging en fouten voorkomen. Maar moet ik nu toestemming geven om een dossier te laten inzien, waarvan ik zelf niet weet wat erin staat? Lodewijk Bos,voorzitter van het International Council on Medical & Care Compunetics (Internationale Raad voor ICT in de zorg) op de website van het ICMCC: Vastgelegd moet worden dat gegevens pas worden vrijgegeven ná toestemming van de patiënt. Maar hoe wordt toestemming verleend en geregistreerd? Is het een mondelinge afspraak? Dan zal een onafhankelijke derde getuige moeten zijn, ter voorkoming van toekomstige problemen, wanneer het gaat om het woord van de arts tegen dat van de patiënt. Heilco Visserman, manager huisartsenpraktijk De Pleisterplaats, Groningen: De uitwisseling van medische gegevens is alleen relevant voor patiënten met ingewikkelde medicatie die door verschillende specialisten worden behandeld. Dat is misschien tien procent van het bestand. En er is een alternatief. Patiënten die dat willen kunnen nu al een eenvoudige geheugenstick of een chippas bij zich dragen met daarop hun medische geschiedenis. Achtergrondinformatie- Trouw Kans op misbruik gegevens patiënten levensgroot ANP Minister Klink meet de voordelen van het Elektronisch Patiënten Dossier breed uit. Maar zwijgt over risico s. Al lang voordat de huisartsen een conflict hadden met minister Klink over het Elektronisch Patiënten Dossier, waren er grote bedenkingen tegen het EPD. Het grootste dilemma voor de huisartsen is de kans dat onbevoegd wordt gekeken in patiënten-dossiers en dat daar misbruik van wordt gemaakt. Denk aan het belang van medische gegevens in verzekeringskwesties en bij arbeidsongeschiktheid, om van grover misbruik en chantage maar niet te spreken. Een systeem waarbij tienduizenden zorgverleners met hun pasje (de zogenaamde UZI-pas) kunnen inloggen is nooit afdoende te beveiligen, wat men ook beweert: de praktijk leert helaas dat op deze schaal volledige beveiliging een utopie is. In de huisartsenpraktijk waar ik werk hebben vier artsen een UZI-pas aangevraagd: één heeft hem zonder problemen ontvangen. Twee zijn zonder code geleverd waarna de aanvraag opnieuw moest worden gedaan. Mijn eigen aanvraag is met de bijbehorende documenten

4 zoekgeraakt. In de praktijk zien we nu al dat soms aan een dossier van een patiënt is gesnuffeld door iemand zonder dat er contact is geweest met de huisartsenpost. In het huidige huisartsensysteem wordt altijd gemeld wanneer er een dossier wordt ingekeken. Gelukkig kunnen we omdat het een regionale structuur is en we de deelnemers kennen- meteen actie ondernemen. Een ander probleem betreft de medische aansprakelijkheid: Stel dat iets in het dossier van de huisarts niet klopt of niet vermeld is. Een collega elders kan op grond daarvan een fout maken. Wie is dan verantwoordelijk? De huisarts? De collega elders? Hier moet duidelijkheid over zijn voordat je van artsen kunt verlangen dat ze hun dossiers open stellen. De opmerking dat mensen vanwege het EPD niet telkens hun ziektegeschiedenis hoeven te vertellen is een onjuiste voorstelling van zaken: iedere arts zal het verhaal altijd van de patiënt zelf willen horen. Telkens wordt door het ministerie van volksgezondheid gesproken over vermijdbare ziekenhuisopnames en 1200 sterfgevallen alleen al door verkeerd medicijngebruik. De minister legt daarbij gelijk de link dat deze te voorkomen zijn bij gebruik van het EPD. Ook dit behoeft nuancering: deze getallen komen voort uit een onderzoek dat is verricht door ziekenhuisapothekers (het HARM-onderzoek ). Dat betrof alle ziekenhuisopnames waarbij medicatie een rol speelde in de reden van opname: zo ook alle zelfmedicatie. Problemen die door zelfmedicatie ontstaan, zullen met een EPD echter nooit voorkomen worden. Het HARM-onderzoek doet geen enkele uitspraak over vermijdbare opnames, doordat de voorschrijvend arts onvoldoende op de hoogte was van wat de patiënt aan medicatie gebruikte. De getallen die het ministerie noemt zijn dus op z n minst zeer tendentieus. Minister Klink doet het voorkomen alsof het EPD al werkzaam is, getuige ook de folder die alle huishoudens hebben ontvangen afgelopen dagen. De praktijk is helaas veel weerbarstiger: zelfs op regionaal niveau lukt het nog steeds niet alle huisartsensystemen betrouwbaar te ontsluiten voor de huisartsenposten. In de regio Twente waar een pilot is gedaan met het EDP liepen enthousiaste huisartsen tegen dusdanige problemen op dat men wilde stoppen met de medewerking aan het project. Terwijl diverse pilots liepen en men grote problemen tegenkwam werden door het ministerie flyers verstuurd, waarin men deed voorkomen alsof het EPD in proefregio s een groot succes was. Deze stonden vol hele en halve onwaarheden: pure propaganda. Bovendien kost invoering veel geld. Op regionaal niveau zal ik me blijven inzetten voor een betere inzage in medische dossiers: dat hier winst mee te behalen is, is zeker waar. De stap naar een grootschalig landelijk systeem kan pas worden gezet wanneer blijkt dat het op regionaal niveau goed functioneert en veilig is. Voor de enkele patiënt die bijvoorbeeld in Zeeland comateus wordt opgenomen mag men overdag contact met de praktijk opnemen en s avonds met de huisartsenpost: daar is geen duur landelijk project voor nodig. De minister meet de voordelen van het EPD breed uit. Over de risico s wordt in alle talen gezwegen. Een aantal juridische zaken zijn niet geregeld. Daarom geldt voor mij: Het EPD, nog even niet! Achtergrondinformatie- Tweakers Kamer: campagne Elektronisch Patiëntendossier komt te vroeg Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 31 oktober :12, views: De Tweede Kamer vindt dat de aankondiging van het Elektronisch Patiëntendossier en het bijbehorende opt-outformulier dat Nederlanders zaterdag ontvangen, te vroeg komen. Debat Using Media, Charlie Mulholland & Joyce Barnhoorn 4

5 Het Elektronisch Patiëntendossier is een centraal computersysteem dat artsen en apothekers informatie geeft over het medisch verleden en het medicijngebruik van patiënten. Volgens de overheid helpt het systeem medische missers te voorkomen. Dit weekend start minister Klink van Volksgezondheid een publiciteitscampagne, waarbij alle Nederlanders een brief krijgen met informatie over het Elektronisch Patiëntendossier. Zo wil het ministerie onder meer zorgen wegnemen door te verkondigen dat het systeem aan de hoogste veiligheidseisen voldoet en dat artsen bij misbruik kunnen worden geschorst. Patiënten kunnen altijd hun eigen dossier inzien en kunnen aangeven dat alleen hun eigen zorgverleners toegang tot hun medische gegevens mogen krijgen. Via het eveneens zaterdag te ontvangen bezwaarformulier kunnen ze ook bepalen dat geen enkele zorgerverlener hun dossier elektronisch mag opvragen. Dit formulier moet echter vóór 15 december teruggezonden zijn. Volgens de Tweede Kamer loopt minister Klink te hard van stapel met de campagne omdat de bijbehorende wet nog niet is behandeld. "Nu verwacht iedereen dat het er heel snel komt, terwijl het pas over twee jaar helemaal is ingevoerd", verklaart PvdA-Kamerlid Vermeij. Ook de SP en de VVD vinden dat Klink had moeten wachten. Voorzitter Steven van Eijk van de Landelijke Huisartsen Vereniging gaat nog verder met zijn kritiek. Volgens hem zorgt de minister alleen maar voor onrust en zijn proeven met het elektronisch dossier niet allemaal succesvol verlopen. Van Eijk zou Klink geadviseerd hebben te wachten omdat de zorgvuldigheid en privacybescherming nog niet voldoende zijn gewaarborgd. "Maar hij gaat gewoon snel door. Tegen onze wens in", aldus de voorzitter. Achtergrondinformatie- Tweakers Criminelen dreigen gegevens uit miljoenen patiëntendossiers te openbaren Door Dimitri Reijerman, vrijdag 7 november :12, views: De FBI is een onderzoek begonnen naar afpersers die dreigen om miljoenen Amerikaanse patiëntendossiers openbaar te maken. De persoonsgegevens zouden uit de database van het bedrijf Express Scripts zijn gestolen. Express Scripts, een onderneming die als intermediair in de medicijnenhandel fungeert en de gegevens van vijftig miljoen Amerikanen beheert, ontving begin oktober een anonieme brief. In het schrijven werd een onbekend geldbedrag geëist, anders zouden miljoenen patiëntendossiers openbaar worden gemaakt. Om hun eis kracht bij te zetten, overlegden de afpersers van 75 personen de namen, adresgegevens, geboortedata, burgerservicenummers en in enkele gevallen de namen van voorgeschreven medicijnen, zo meldt The New York Times. Express Scripts zegt direct na het ontvangen van de brief de FBI te hebben ingeschakeld en een intern onderzoek te zijn gestart. Hoe de gegevens in handen van de criminelen zijn gekomen en of er sprake is van een lek van binnenuit, is vooralsnog echter een raadsel. Ook om hoeveel gegevens het exact gaat is nog onduidelijk, al zou de afpersingsbrief wel aanwijzingen bevatten over het onderdeel van het systeem waarin de afpersers zijn doorgedrongen. De zaak van Express Scripts maakt opnieuw duidelijk dat het voor cybercriminelen lucratief kan zijn om privacygevoelige data te stelen en de beheerders ervan af te persen. Het is niet ondenkbaar dat ook het Elektronisch Patiëntendossier, dat in Nederland ingevoerd wordt, door hackers zal worden belaagd. Verantwoordelijk minister Klink van Volksgezondheid blijft stellen dat het systeem aan de strengste veiligheidseisen voldoet. Huisartsen en beveiligingsdeskundigen noemen het systeem echter onveilig en onvoldoende getest.

6 Achtergrondinformatie- Security.nl Opt-out voor elektronisch patiëntendossier ,09:25 doorredactie Reacties: 43 Elke Nederlander krijgt morgen een brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat zijn medische informatie in het elektronisch patiëntdossier wordt verzameld, tenzij de burger hier bezwaar tegen maakt. De gegevens in het dossier zijn straks toegankelijk voor huisartsen, apothekers en medische specialisten in het ziekenhuis en moet ervoor zorgen dat die meer over de patiënt weten. Dat is nu niet het geval, zodat men bijvoorbeeld niet weet welke behandeling men in het verleden heeft gehad of welke medicijnen worden gebruikt. Daardoor zouden er elk jaar 1200 mensen sterven en belanden er in het ziekenhuis. Volgens het ministerie is het systeem niet te kraken en kan men medici die het misbruiken uit het ambt zetten. Dokters die het systeem gebruiken moeten eerst de burger toestemming vragen, voordat andere zorgverleners de gegevens mogen inzien. Naast het zelf bekijken van het dossier, kunnen burgers straks ook zien welke zorgverleners wanneer zijn gegevens hebben bekeken. Mensen die niet willen dat anderen in hun dossier kunnen grasduinen kunnen op twee manieren bezwaar maken. De eerste is de medische gegevens bij de zorgverlener af te schermen. Die zijn verplicht om hieraan mee te werken. De afgeschermde gegevens in het dossier kunnen dan niet door andere zorgverleners ingezien of opgevraagd worden via het elektronisch patiëntdossier. De andere optie is het afschermen van alle medische gegevens voor alle zorgverleners. Hiervoor moet men een bezwaarformulier invullen. Het ministerie adviseert mensen die dit formulier invullen om dit eerst met de huisarts te bespreken. Daarnaast verwacht Minister Klink van Volksgezondheid dat niet veel mensen dit zullen doen. Dossier: Elektronisch patiëntendossier Tags: privacyelektronisch patientendossierdatabase Achtergrondinformatie-Wikipedia Opt-outsysteem Het opt-outsysteem is een controversieel systeem voor het op grote schaal verzenden van periodieke . Het houdt in dat de zonder toestemming vooraf wordt toegestuurd, terwijl de ontvanger kan aangeven het betreffende periodiek voortaan niet meer te willen ontvangen. De tegenstanders van het opt-outsysteem hanteren de volgende argumenten: Veel internetgebruikers vinden het onwenselijk dat op grote schaal ongevraagd wordt toegestuurd. Dergelijke staat bekend als spam en is een bron van ergernis voor veel internetgebruikers. Het opt-outsysteem wordt in de praktijk veel gehanteerd door directmarketingbedrijven die onzorgvuldig omgaan met de afmeldingen. Sommige spammers zien de afmelding als een bevestiging dat het adres actief gebruikt wordt, waardoor het op de adresmarkt in waarde stijgt en nog meer spam naar dat adres gestuurd zal worden. In verband met het wereldwijde karakter van en de lage kosten voor de verzenders zou elke internetgebruiker die geen commerciële reclame wil ontvangen elk van zijn e- mailadressen bij bijna elk bedrijf in de wereld moeten afmelden. Dat is uiteraard volstrekt ondoenlijk. De voorstanders van het opt-outsysteem, voornamelijk directmarketingbedrijven, beroepen zich onder meer op de vrijheid van meningsuiting. Het opt-outsysteem wordt voornamelijk gebruikt voor het toesturen van commerciële reclame. Het opt-outsysteem wordt geïplementeerd door listserversoftware. Debat Using Media, Charlie Mulholland & Joyce Barnhoorn 6

7 De tegenhanger van het opt-outsysteem is het opt-insysteem, waarbij de ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toesturen van de . In Nederland is wetgeving in de maak die die communicatie voor directmarketingdoeleinden via onderwerpt aan het opt-insysteem (zie het onderwerp spam). 1 1

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen

Transparantie voor de patiënt Inzage, notificaties en patiëntprofielen Inzage, notificaties en patiëntprofielen Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wouter Tesink ICT Architect 13 juni 2013 Transparantie voor de patiënt in 6 stappen 1. Instellen van wat er

Nadere informatie

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Meldactie Landelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg Juli 2009 1 COLOFON Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn

Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Onderzoek naar het gebruik van het Elektronisch Patiënten/Cliënten Dossier (EPD/ECD) in instellingen voor zorg en welzijn Inhoud Inleiding... 2 methode... 2 respondenten... 2 resultaten... 2 AANTAL COMPUTERS

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie Deze folder is een uitgave van de Klachtenbemiddeling_versie maart 2012 1172998PR/2-2012-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep

Rechten en plichten. Als patiënt van MC Groep. Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Rechten en plichten Als patiënt van MC Groep Patiënteninformatie 1172998PR/1-2011-Rechten en plichten patiënten MC Groep Uw rechten en plichten U vertrouwt zich toe aan de zorg van een arts of een andere

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt

Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Inschrijfpakket voor nieuwe patiënt Naam :... M/V Voorletter(s) :... Roepnaam:... Adres :... Postcode / Woonplaats:... Telefoonnummer(s):.../06-... Geboortedatum :... BSN nummer (voorheen: sofi-nummer):...

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509)

Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) 1 / 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Per email: postbus@eerstekamer.nl Betreft: wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Nadere informatie

Digitaal raadplegen van medische gegevens

Digitaal raadplegen van medische gegevens Digitaal raadplegen van medische gegevens Inleiding De Ommelander Ziekenhuis Groep heeft van elke patiënt een medisch dossier. Hierin houden de medisch specialisten en andere zorgverleners van het ziekenhuis

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking tot het landelijk EPD

De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking tot het landelijk EPD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het landelijk elektronisch patiëntendossier De kennis en voorkeuren van burgers in Nederland met betrekking

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP

De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP Onderzoeksartikel 5 juni 2014 De kennis van apothekersassistenten over het EPD en het LSP M.R.L. Nass; onderzoekstudent Farmakunde Abstract Doelstelling: Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Argumentenwijzer over Elektronische Patiënten Dossiers

Argumentenwijzer over Elektronische Patiënten Dossiers Centrum voor Ethiek en Gezondheid Argumentenwijzer Waarom een argumentenwijzer? Steeds vaker worden medische gegevens elektronisch vastgelegd. Dat maakt gegevensuitwisseling tussen zorgverleners gemakkelijker.

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal

HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal HIS DemoDag 2014 De voorkant van het patiëntportaal Christie Manintveld (christie@m-t-o.nl) Tijdens het ochtendprogramma van de HIS DemoDag stond het patiëntportaal centraal. Hoewel de aanwezigen in de

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Zonder deze kopieën kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen.

Zonder deze kopieën kunnen wij uw inschrijving niet in behandeling nemen. Geachte heer, mevrouw, U wilt zich inschrijven als patiënt bij Huisartsenpraktijk Blaak. Wilt u bijgaande formulieren invullen en persoonlijk bij ons inleveren, tezamen met een kopie van uw identiteitsbewijs

Nadere informatie

Raadsvragen van het Ouderen Appel Eindhoven over Sociale Dienst.

Raadsvragen van het Ouderen Appel Eindhoven over Sociale Dienst. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6201 Inboeknummer 15bst00243 Beslisdatum B&W 3 maart 2015 Dossiernummer Raadsvragen van het Ouderen Appel Eindhoven over Sociale Dienst. Met verbijstering hebben wij in

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Privacy in Instituut Verbeeten

Privacy in Instituut Verbeeten Privacy Privacy in Instituut Verbeeten Ook uw gegévens behandelen wij met zorg Wij gebruiken privacygevoelige gegevens van u. We vinden het daarom ook belangrijk dat u weet dat uw gegevens bij ons in goede

Nadere informatie

EPD: Privacy-proof?! Door Simon Bor

EPD: Privacy-proof?! Door Simon Bor EPD: Privacy-proof?! Door Simon Bor Mensen gaan soms klakkeloos met hun gegevens om, kijk maar naar al die sociale netwerken. Daar wordt al het lief en leed gedeeld met iedereen. Maar hoe zal men straks

Nadere informatie

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN 417 Na verwijzing van uw huisarts bent u terecht gekomen op de polikliniek Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Het Sint Franciscus Gasthuis

Nadere informatie

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens

Uw patiëntendossier. bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier bescherming van uw persoonsgegevens Uw patiëntendossier Als u naar het ziekenhuis komt voor onderzoek of behandeling maken wij een patiëntendossier over u. In de wet is vastgelegd wat

Nadere informatie

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam

Uw UZI-pas. voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Uw UZI-pas voor houders van een zorgverlenerpas of medewerkerpas op naam Inleiding In de zorg is door automatisering veel efficiency en kwaliteitswinst te behalen. Voor u én de patiënt. Het uitwisselen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Uw rechten

Rechten en plichten. Uw rechten Rechten en plichten Als er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Zodra de behandelaar u gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier

Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier Inleidingen op de thema s Expertmeeting Elektronisch Patiëntendossier 9 december 2009 dr. F. W. A. Brom dr.ir. G. Munnichs Thema 1 Kwaliteit gegevens Inleiding door dr. F.W.A. Brom Dames & Heren, Het EPD

Nadere informatie

Door aios op de huisartsenpost

Door aios op de huisartsenpost Initiatief van Huisartsopleiding Nederland en SBOH Richtlijn Video opnames Door aios op de huisartsenpost Yvonne Guldemond Hecker Projectbureau Aios op de Huisartsenpost Augustus 2010 www.aiosopdehap.nl

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Post PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via dit

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 275 Besluit van 3 juli 2008, houdende regels aangaande de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het elektronisch verzenden van verzoeken en

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum

Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Privacyreglement Huisartsenpraktijken te Groenlo en Beltrum Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) De Huisartsenpraktijken in Groenlo en Beltrum volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet

Nadere informatie

In vier stappen voldoen aan de meldplicht datalekken

In vier stappen voldoen aan de meldplicht datalekken In vier stappen voldoen aan de meldplicht datalekken dfg WHITEPAPER Datum ID Nummer 20 september 2012 12015 Auteur(s) mr. dr. A.H. (Anton) Ekker Samenvatting De Nederlandse overheid en de Europese Commissie

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier?

Uw medisch dossier Wat is een medisch dossier? Uw medisch dossier In deze folder vindt u informatie over uw medisch dossier. U leest wat een medisch dossier is, hoe u dit dossier kunt inzien en hoe u een kopie van dit dossier kunt opvragen. Ook leest

Nadere informatie

Grip op reclame E-mail

Grip op reclame E-mail DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame E-mail PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wet van houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische

Nadere informatie

Ontslag uit het Erasmus MC

Ontslag uit het Erasmus MC Ontslag uit het Erasmus MC Wanneer u in het Erasmus MC bent of wordt opgenomen, komt er een moment waarop u weer naar huis mag of wordt overgeplaatst naar een andere zorginstelling. Voordat u het ziekenhuis

Nadere informatie

Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties

Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties Privacy bij regionale uitwisseling van patiëntgegevens: Handreiking naar aanleiding van bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties September 2010 1 Inhoudsopgave: Vooraf 3 1 Inleiding 4 1.1.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Informatie over uw medische gegevens

Informatie over uw medische gegevens Informatie over uw medische gegevens Patiënten hebben het recht om hun persoonlijke medische gegevens in te zien of hier een kopie van op te vragen. Ook kunnen zij hun medische gegevens laten aanvullen,

Nadere informatie

uw medisch dossier patiënteninformatie

uw medisch dossier patiënteninformatie patiënteninformatie uw medisch dossier Uw behandelend arts heeft een medisch dossier over u aangelegd. Dat is nodig voor een goede behandeling en verzorging. Maar hoe gaat het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Handleiding onderdeel Rechten Abakus

Handleiding onderdeel Rechten Abakus Handleiding onderdeel Rechten Abakus Informatie voor de zorgverlener Abakus B.V. Zonneoordlaan 17 6718 TK Ede The Netherlands T (0318) 657825 F (0318) 657758 E informatie@abakus.nl W www.abakus.nl Inhoud

Nadere informatie

Inzage en afschrift medisch dossier

Inzage en afschrift medisch dossier Inzage en afschrift medisch dossier Uw aanvraag gemini-ziekenhuis.nl Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier Ziekenhuizen zijn verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden. Patiënten

Nadere informatie

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM 527 Wat is Zorgportaal? Zorgportaal is het online afsprakensysteem van het Sint Franciscus Gasthuis. Via de beveiligde website Zorgportaal kunt u 24 uur per dag, zeven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 016 Ziekenhuiszorg Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Handleiding voor SWV beheerders

Handleiding voor SWV beheerders Handleiding voor SWV beheerders Beheer van regio/samenwerkingsverbanden in Supportal Datum 18 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Randvoorwaarden... 3 1.2 Spelregels... 3 1.3 Consequenties

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?'

Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' pagina 1 van 10 Meldactie 'Voelt u zich bij de dokter in veilige handen?' Als patiënt moet u er op kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Veiligheid in de zorg betekent vooral dat u als patiënt geen

Nadere informatie