HR-MANAGEMENT in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HR-MANAGEMENT in de praktijk"

Transcriptie

1 HR-MANAGEMENT in de praktijk Publicaties van WIVO en Politeia WIVO vzw inspireert en adviseert de overheid bij de uitbouw van een duurzaam human resources management. U kan bij WIVO terecht voor consulting, coaching, opleiding, selectie en teambegeleiding. Laat u inspireren op onze website WIVO vindt het belangrijk om de verworven kennis en inzichten te bundelen en aan geïnteresseerden aan te bieden. Daarom werkte WIVO samen met uitgeverij Politeia een aantal succesvolle publicaties uit. De publicaties richten zich in eerste instantie op de overheid, maar zijn voor een breed publiek toegankelijk en bruikbaar. U vindt in de toolkits en publicaties theoretische inzichten, gecombineerd met praktische tips en tools.

2 toolkit COMPETENTIES IN KAART [Breng de competenties van uw medewerkers in kaart] 49,00 EURO // ISBN ,00 EURO / 5 EX. // ISBN Competentiemanagement is niet meer weg te denken, ook niet bij de overheid. Het gaat immers over de capaciteiten die nodig zijn om succesvol te zijn in een functie. Met competentiemanagement kunt u de missie, visie én kerncompetenties van een organisatie vertalen naar de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij uw medewerkers. Bovendien maakt het defi niëren en managen van de competenties uw personeelsbeleid transparant voor de medewerker in elk deel van de organisatie van groenarbeider tot diensthoofd, van keukenhulp tot logistiek directeur. Door middel van het spel Competenties in kaart, dat gebaseerd is op een door WIVO ontwikkeld competentiemodel, brengt u competenties op een creatieve manier in kaart. Personeelsverantwoordelijken, leidinggevenden én medewerkers vinden zo sleutels om competenties op een toegankelijke manier te vertalen naar de praktijk van elke dag. Competenties in kaart is nuttig in allerlei situaties waarbij over medewerkers en/of functies wordt nagedacht: werving, selectie, evaluatie, opleiding Het spel kan gespeeld worden door de leidinggevende of de medewerker alleen, door medewerkers én leidinggevenden samen of met een groep of team. Nieuw! Bij de vernieuwde editie van de Toolkit Competenties in kaart zit nu ook de Ontwikkelagenda. Aan de hand hiervan gaat de werknemer samen met de leidinggevende op zoek naar de ontwikkelacties die het best aansluiten bij de werkgever en bij de organisatie. Welke ontwikkelacties geschikt zijn, wordt onder meer bepaald door eigen leerstijl, de beschikbare tijd, de mogelijkheden van de organisatie en de dienst, het budget, de visie van de leidinggevende Als dit alles in kaart gebracht is, kan samen met de leidinggevende een actieplan opgesteld worden met duidelijke afspraken. De Ontwikkelagenda is ook apart verkrijgbaar. 1 handleiding 31 competentiekaarten 1 Ontwikkelagenda 6 modelkaarten met het WIVO Competentiemodel 1 spelbord, met een blauwe en groene zijde 1 cd-rom met scoreformulieren, Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), de handleiding en het WIVO Competentiewoordenboek

3 toolkit FUNCTIONERINGSGESPREKKEN [Alle ingrediënten voor een geslaagd functioneringsgesprek] 49,00 EURO ISBN Functioneringsgesprekken voeren: het hoort erbij, maar niet iedereen zit erop te wachten. De Toolkit Functioneringsgesprekken is een steun voor een zinvol functioneringsgesprek. De Toolkit geeft concrete tips aan de leidinggevende én aan de medewerkers. in de doos zorgt voor een grondige voorbereiding op een ludieke manier. Als thema werd gekozen voor koken. Elke doos bevat een receptenboekje voor de medewerkers (in tweevoud) en een boekje voor de leidinggevende. In een heldere schrijfstijl worden tips gegeven voor de voorbereiding en voor het voeren van het gesprek zelf: inleiding, verloop, feedback, afspraken, actieplan en ontwikkelplan. Ook verslag en afronding en de opvolging krijgen de nodige aandacht. Doordat beide boekjes elkaars spiegelbeeld vormen, spelen de tips van de leidinggevende en de medewerker op elkaar in. Verder zit er in de Toolkit nog heel wat materiaal dat kan gebruikt worden om de drempel voor het gesprek te verlagen, om moeilijkere onderwerpen bespreekbaar te maken en om de opvolging van het gesprek te garanderen. Op die manier wordt het functioneringsgesprek een zinvol instrument in de organisatie. 1 receptenboekje Leidinggevende (een stap-voor-stap gids om als leidinggevende het gesprek voor te bereiden) 2 receptenboekjes Medewerker (een stap-voor-stap gids om als medewerker het gesprek voor te bereiden) 1 blocnote Boodschappenlijstje (voor de voorbereiding van het gesprek door de medewerker) 16 fotokaartjes (visuele ondersteuning van het gesprek) 1 dobbelsteen (om de volgorde van te bespreken thema s aan te geven) 1 placemat (om het gesprek en de gemaakte afspraken te structureren) 1 cd-rom (met sjablonen voor actieplan, ontwikkelplan en verslag)

4 toolkit VERGADERTECHNIEKEN [Breng je vergadering in topvorm] 49,00 EURO ISBN Hoe halen we meer uit vergaderingen? Vergaderingen slorpen vaak heel wat tijd op, dus een goed rendement komt alle medewerkers ten goede. De Toolkit Vergadertechnieken geeft concrete tips en tools voor de voorzitter/discussieleider, de verslaggever en de deelnemers. Omdat vergaderen teamwerk is, werd gekozen voor sport als thema. Met deze Toolkit combineert u een grondige aanpak met een originele invalshoek. In de Toolkit vindt u onder meer de Gids voor een dynamische en resultaatgerichte vergadering die het best door alle vergaderleden wordt doorgenomen. Het boekje overloopt de verschillende soorten vergaderingen, de attributen om de vergadering te dynamiseren en de verschillende stappen die leiden tot een resultaatgerichte vergadering. Bovendien worden er heel wat vergadertips gegeven. 3 spelersfi ches met concrete tips voor de belangrijkste rollen in de vergadering 5 kaarten met werkvormen die meer dynamiek geven aan de vergadering (tactische richtlijnen) een time-out kaart voor elke deelnemer met de basiswetten van de vergadering. Als iemand deze wetten overtreedt, kan een deelnemer de overtreder daarop wijzen door hem of haar de time-out kaart voor te leggen een estafettestok om door te geven. Enkel wie de stok vast heeft, mag spreken 5 voorzetten (assists) per deelnemer. Telkens als je een inbreng deed, leg je er eentje in het midden. Als je pogingen op zijn, mag je geen inbreng meer doen een scheidsrechtersfl uitje. Als er door elkaar gepraat wordt, mag elke deelnemer de vergadering stilleggen door op het fl uitje te blazen een cd-rom met onder meer een sjabloon voor de uitnodiging voor de vergadering, een sjabloon voor de agenda van de vergadering en een evaluatieformulier voor de vergadering

5 BEPERKTE STURING, VEEL STURING, VEEL ONDERSTEUNING toolkit DOELTREFFEND LEIDINGGEVEN [Laat jouw medewerkers groeien!] 49,00 EURO ISBN S1 INSTRUEREN S2 OVERTUIGEN VEEL STURING, BEPERKTE ONDERSTEUNING S4 DELEGEREN BEPERKTE ONDERSTEUNING S3 OVERLEGGEN BEPERKTE STURING, VEEL ONDERSTEUNING Medewerkers aansturen op een doeltreffende en tegelijk motiverende manier: het lijkt evident maar is niet altijd eenvoudig in de praktijk te brengen. Want of een stijl van leidinggeven effi ciënt is, hangt af van het competentieniveau van de medewerker. Met de Toolkit Doeltreffend leidinggeven krijgt u meer zicht op dat competentieniveau en op de meest effectieve leidinggevende stijl. Het bepalen van het competentieniveau van de medewerker gebeurt op basis van de aspecten bekwaamheid en motivatie; met behulp van voorgedrukte formulieren worden een of meerdere stijlen van leidinggeven aangegeven die aansluiten bij het competentieniveau en kunnen concrete doelstellingen uitgezet worden. Achtergrondinformatie over de vier stijlen van leidinggeven (instrueren, overtuigen, overleggen en delegeren) krijgt u in de handleiding. Praktische tips en concrete voorbeelden van gespreksstijlen vindt u op een aantal overzichtelijke kaarten en schema s. Geplastifi ceerde waaiers geven per leidinggevende stijl een overzicht van vaardigheden die meteen in de praktijk bruikbaar zijn. 1 handleiding 1 placemat met het schema doeltreffend leidinggeven en een overzicht van de scores 1 waaier met algemene vaardigheden 4 waaiers met de vaardigheden voor elke specifi eke leidinggevende stijl 4 kaarten met tips per leidinggevende stijl 1 kant-en-klaar notitieblok om het competentieniveau van de medewerker te bepalen 1 cd-rom met achtergrondinfo en heel wat materiaal uit de toolkit in elektronisch formaat

6 toolkit PERSONEELSSELECTIE [Met handleiding om juryleden te begeleiden] 49,00 EURO ISBN De juiste mensen op de juiste plaatsen krijgen: zo eenvoudig zou het moeten zijn. In de praktijk ligt het vaak moeilijker en de krapte op de arbeidsmarkt maakt het er natuurlijk niet beter op. Deze Toolkit Personeelsselectie helpt selectieverantwoordelijken en -jury s van A tot Z bij selecties. Tips en tools gidsen u door de volledige procedure, zodat u zich kan focussen op het vinden van de geschikte kandidaat. We staan onder andere stil bij de voorbereiding (vacature, werving ), het opmaken van de selectieprocedure (interviewleidraad en selectietools), tips en technieken voor de eigenlijke selectie, evaluatie, rapportering en feedback Voor wie werkt met een jury of selectiecommissie zijn er een aantal extra instrumenten om juryleden te begeleiden. In deze toolkit vindt u uitleg bij al deze aspecten, zodat u uw selecties op een kwalitatieve, effi ciënte en correcte wijze kan inrichten. En daarbovenop vindt u inhoudelijke duiding en uitleg bij speciaal voor deze toolkit gemaakte YouTubefi lmpjes met do s and don ts. 1 stappenplan om je door de hele selectie te gidsen 1 handleiding met uitleg en concrete tips voor de selectie van A tot Z 5 beknopte versies van deze handleiding, met daarin alle essentiële informatie voor juryleden of voor wie de eigenlijke selectie uitvoert 1 competentierooster, waar je ziet welke competenties je in welke selectieproeven kan beoordelen 1 notitieblok als leidraad voor het interview 1 USB-stick met daarop alle documenten en sjablonen waarnaar verwezen wordt, en bovendien ook met YouTubefi lmpjes voor de START-techniek

7 COMPETENTIEMANAGEMENT AUTEURS: WIVO EN VVSG Deze pocket biedt u een kijk op het inzetten van competentiemanagement in de Vlaamse lokale besturen. In het kader van het Rechtspositiebesluit ervaren veel besturen het immers als een uitdaging om met meer systema tiek en met een doorgedreven professionaliteit te werken aan het manage ment van hun menselijk potentieel. PRIJS: 25 VVSG-LEDEN, 29 NIET-LEDEN*- ISBN HOERA, IK BEN SCHEPEN! AUTEURS: JAN LEROY, CATHERINE RUYS, MARIAN VERBEEK Wat is mijn statuut als schepen? Hoeveel ga ik verdienen? Hoe vaak vergadert het college van burgemeester en schepenen? Wat is mijn relatie met de gemeenteraad? Kan ik ook burgemeester worden? In een handige vraag-antwoord structuur biedt Hoera, ik ben schepen! op deze en tal van andere vragen een duidelijk antwoord. Op een toegankelijke en overzichtelijke manier wordt niet alleen stilge staan bij de werking van het college, ook de specifi eke bevoegdheden komen aan bod. PRIJS: 19,95 - ISBN Bestelkaart Politeia // Ravensteingalerij 28 // 1000 Brussel // Fax: // Tel: Of bestel via // Ja, ik bestel:... ex. Toolkit Competenties in kaart ISBN ,00 euro... ex. Ontwikkelagenda bij Competenties in kaart ISBN ,00 euro... ex. Toolkit Functioneringsgesprekken ISBN ,00 euro... ex. Toolkit Vergadertechnieken ISBN ,00 euro... ex. Toolkit Doeltreffend leidinggeven ISBN ,00 euro... ex. Toolkit Personeelsselectie ISBN ,00 euro... ex. Pocket Competentiemanagement ISBN ,00 euro VVSG-leden 29,00 euro niet-leden... ex. Hoera, ik ben schepen! ISBN ,95 euro... ex. Pocket Politici en personeelsleden: samen aan zet! ISBN ,00 euro VVSG-leden 29,00 euro niet-leden Bestuur/Organisatie:... Naam:... Functie: Tel. :... Adres:... BTW:... Datum en handtekening * Alle prijzen incl. btw, excl. verzendingskosten. ** Het betreft hier een losbladige publicatie met abonnementsformule. De bijwerkingen worden u automatisch toegezonden tegen 0,55 euro/blz en 29 euro per cd-update, en dit tot schriftelijke wederopzegging van het abonnement. Alle prijzen geldig tot Consulteer be voor actuele prijzen. Uw gegevens worden door ons in een bestand bijgehouden en niet aan derden doorgegeven. Overeenkomstig de wet op de privacy heeft u inzage- en correctierecht.

8 POLITICI EN PERSONEELSLEDEN: SAMEN AAN ZET! AUTEURS: CATHERINE RUYS, NELE HERMIE, SABINE VERMEIRE (WIVO) In deze pocket staat de samenwerking tussen politici en personeelsleden centraal - een aspect dat werken bij de overheid uniek maakt. De auteurs kozen zes momenten waarop de samenwerking cruciaal is: de start van een legislatuur, de opmaak van beleid en begroting, de werking van het managementteam, de dagelijkse werking, de aanpak rond integriteit en ten slotte de evaluatie van topambtenaren. PRIJS: 25 VVSG-LEDEN, 29 NIET-LEDEN* ISBN Het boek biedt een eerlijke inkijk in hoe het er in een bestuur aan toe gaat of aan toe kan gaan. Elk hoofdstuk bestaat uit praktijkbeschrijvingen, refl ecties en concrete adviezen. Het uiteindelijke doel is de samenwerking te optimaliseren en tot een sleutel van succes te maken. Er wordt stilgestaan bij de manier waarop men het beste met een bestuurswissel omgaat bij de start van de legislatuur. Verder wordt ingegaan op de beleids- en begrotingsopmaak als het ultieme moment van de samenwerking en hoe het managementteam en politici op zoek kunnen gaan naar evenwicht en dialoog. ONNODIG TE FRANKEREN UITGEVERIJ POLITEIA Ravensteingalerij Brussel

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job

Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Wegwijzer solliciteren Handvaten bij het zoeken naar een nieuwe job Vlaamse overheid 2 Voorwoord Ik blijf de laatste tijd bij het lezen van de krant langer dan anders stilstaan bij de katern vacatures.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p.1) ( de volgende en opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een zeer trouw en vernieuwd team )

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p.1) ( de volgende en opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een zeer trouw en vernieuwd team ) Eigen-Wijs Een trimestriële uitgave van VONAC vzw, de pedagogische begeleidingsdienst & navormingscentrum van VOOP vzw Vlaams Onderwijs OverlegPlatform. Jaargang: 10 Nummer: 29, januari 2011. In dit nummer

Nadere informatie

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1 Opleidingengids Voorjaar 2015 Opleidingen, workshops en masterclasses in personeelsplanning & -management Beter plannen begint bij betere opleidingen1 www.plannersacademy.be www.dehora.be Déhora PlannersAcademy

Nadere informatie

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap

Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap Werkwijzer Ontwikkelen van vakmanschap met het E-portfolio voor klantmanagers November 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Het E-portfolio als hulpmiddel voor het ontwikkelen van vakmanschap

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Alpha-uitnodiging Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Inhoudsopgave Inleiding 3 Beoordeel de kwaliteit van je Alpha-cursus 4 Volg een landelijke training 6 Organiseer een lokale teamtraining 7

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy

Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Kritische succesfactoren bij de invoering van competentiemanagement binnen de bedrijfsmatig onroerendgoed consultancy Achternaam, voornaam: Sturkenboom, Hans W.A. Studentnummer: 850003692 Studierichting,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie