Voor gebruik van promotiemiddelen van in het kader van het wijkopenautos.nl -partnerprogramma.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor gebruik van promotiemiddelen van www.wijkopenautos.nl in het kader van het wijkopenautos.nl -partnerprogramma."

Transcriptie

1 Status: Januari 2015 Algemene voorwaarden Voor gebruik van promotiemiddelen van in het kader van het wijkopenautos.nl -partnerprogramma. 1 Geldigheid (1) Deze algemene voorwaarden gelden voor de contractuele verhouding tussen WKDA GmbH, Blankenburger Str. 23, Berlin (hierna wijkopenautos.nl ) en deelnemers aan het wijkopenautos.nl-partnerprogramma (hierna Partner ) dat wijkopenautos.nl via het distributieplatform van ZANOX AG (hierna zanox.com/nl/) opereert. (2) Eigen voorwaarden van de partners vereisen expliciete, schriftelijke toestemming van wijkopenautos.nl en worden niet toegepast wanneer deze de voorwaarden van wijkopenautos.nl tegenspreken. (3) De volgende voorwaarden gelden voor wijkopenautos.nl voor het wijkopenautos.nl-partnerprogramma ook wanneer deze van de Algemene Voorwaarden van de deelname bij zanox.com/nl/ afwijken. (4) Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing voor de consument (5) wijkopenautos.nl behoudt het recht, deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen. Iedere verandering wordt de partner per medegedeeld. Mocht de partner het niet eens zijn met deze verandering, is hij gerechtigd binnen vier weken vanaf de veranderingsmededeling dit te melden bij wijkopenautos.nl 2 Sluiting van het Contract (1) Een contract tussen wijkopenautos.nl en een partner voor het gebruik van wijkopenautos.nl-promotiemiddelen kan uitsluitend via het applicatieprocess van het zanox.com/nl/-platform worden afgesloten,waarbij de partner een aanbod voor deelname aan het wijkopenautos.nl-partnerprogramma afgeeft en daarbij deze algemene voorwaarden accepteert. (2) Voor het aanmeldingsproces zelf gelden niet deze algemene voorwaarden, maar de termen en voorwaarden van zanox.com/nl/. De partner kan geen aanspraak maken op wijkopenautos.nl op basis van dit aanbod of het afsuiten daarvan. De partner zal worden opgenomen in het wijkopenautos.nl-partnerprogramma en worden vermeld door zanox.com/nl/.

2 (3) Het wijkopenautos.nl-partnerprogramma gerechtvaardigd tussen de partijen geen verdere contractuele relatie. 3 Contract (1) Onderwerp van dit verdrag is de deelname aan het wijkopenautos.nl-partnerprogramma en de toepassing van wijkopenautos.nl door de partner als publisher in het kader van het zanox.com/nl/-platform. wijkopenautos.nl geeft de partner met dit doel als adverteerder via het partnerprogramma een keuze uit promotiemiddelen (v.b. Reclamebanner, Buttons, Textlinks of widgets) ter beschikking. (2) De partner moet de wijkopenautos.nl-promotiemiddelen op eigen verantwoordelijkheid op zijn wijkopenautos.nl-partnerprogramma website(s) (Hierna Partner-Website ) plaatsen. De partner beslist zelf, of en hoe lang hij de wijkopenautos.nl-promotiemiddelen op de Partner-Website plaatst. Hij is gerechtigd, de wijkopenautos.nl-promotiemiddelen te allen tijde weer te verwijderen. 4 Vergoeding (1) Voor de toepassing en succesvolle generatie ontvangt de partner een generatieprovisie, die van de grote en werkelijke waarde van de prestatie afhankelijk is. De partner heeft in het kader van zijn deelname aan het zanox.com/nl/-platform en met de voorwaarden, die hierbij overeengekomen zijn, recht op provisie van zanox.com/nl/ op basis van de transacties, die door de actieve toepassing van wijkopenautos.nl op de partnerprogramma aangemelde partner-website binnen de eerste sessie en gedurende 30 dagen daarna gegenereerd werden. (2) De totstandkoming en grootte van deze provisie worden bepaald na de met zanox.com/nl/ gesloten overeenkomst en zijn geen onderwerp van deze algemene voorwaarden. De actuele provisietarieven zijn in de partnerinformatie van het wijkopenautos.nl-partnerprogramma te vinden op het zanox.com/nl/ platform. (3) Door middel van zanox.com/nl/-tracking worden alle activiteiten van de partners bijgehouden en door middel van statistieken en rapporten van zanox.com/nl/ voor de partner toegangelijk gemaakt. Op basis van gegenereerde nieuwe klantenleads wordt de provisie berekend, die zanox.com/nl/ de partner éénmaal per maand uitbetaald. 5 Plichten van de partner (1) Het is de partner nadrukkelijk verboden, andere dan de voor hem door wijkopenautos.nl via zanox.com/nl/ beschikbaar gestelde promotiemiddelen te gebruiken of zelf aan te passen. (2) Mailingpartners worden uitzonderlijk ingeschakeld. Zonder schriftelijke toestemming is het de partner niet toegestaan per reclam s voor wijkopenautos.nl reclame te maken.

3 (3) De partner is voor de inhoud en operationalisering van de partner-website zelf verantwoordelijk en mag gedurende de tijd van het contract geen inhoud plaatsen, die niet rechtsgeldig is of het recht van derden verstoort. Verboden zijn (zonder daarvoor beperkt te zijn) in het bijzonder geweld verheerlijkende voorstellingen, sexuele en pornografische inhoud en afbeeldingen, misleidende uitspraken of discriminerende inhoud. (bvb. met betrekking tot geslacht, ras, politiek, religie, nationaliteit of een andere onbekwaamheid) Zulke inhoud mag niet op de partner-website zelf vermeld worden, noch mag op de partner-website de vermelde inhoud met andere websites gelinkt worden. (4) Het is de partner verboden websites op het internet te behouden die tot verwarring kunnen leiden met de website van wijkopenautos.nl. Het is de partner noch toegestaan deze weer te geven, noch om grafieken, tekst of andere inhoud van de website van wijkopenautos.nl over te nemen. Met name is de indruk te vermijden dat de partner-website een project van wijkopenautos.nl is of dat de gebruiker met wijkopenautos.nl op wat voor wijze dan ook economisch verbonden is. (5) Voor ieder gebruik van materiaal of inhoud van de website van wijkopenautos.nl alsook de logos en merken dient de partner een voorafgaand schriftelijke toestemming van wijkopenautos.nl te krijgen. (6) De Partner verplicht zich reclame uitsluitend met inachtname van een Double-Opt-In te operationaliseren, met in acht name van alle relevante mededingings rechterlijke voorschriften en de consumenten beschermende informatieplicht, met name het impressum en een afmeld-mogelijkheid, door te voeren. Wijkopenautos.nl wordt van alle claims van derden, wegens misleidende en/of foute of valse informatie in de reclam s, die onder de verantwoordeijkheid van de partner valt, door de partner vrijgesteld. (7) De partner wordt aansprakelijk gehouden door wijkopenautos.nl, als de reclam s zowel direct als indirect tegen binnen en/of buitenlandse beschermrechten van derden en/of andere rechten, die geen wettelijke uitzonderlijke bescherming kennen, worden geschonden. (8) De partner verplicht zich de naam wijkopenautos.nl noch in het adres van de afzender, nog in de onderwerps-regel van de , noch in de Source Code te gebruiken en verzekert dat de herkenbaarheid van de partner als afzender in de reclam toereikend gegarandeerd is. Alle reclame materialen dienen voor gebruik toegestemd te worden door wijkopenautos.nl in tekstvorm. (9) Zoekmachinemarketing (SEM) en ander keyword gebaseerde reclame is alleen in overleg met wijkopenautos.nl toegestaan.

4 (10) De partner zorgt ervoor cookies alleen in te stellen wanneer een door wijkopenautos.nl-partnerprogramma tot beschikking gesteld promotiemiddel zichtbaar gebruikt wordt op de partner-website en het een vrijwillige en bewuste klik van de bezoeker genereert. Het gebruik van Layers, Add-ons, Iframes en Postview-Technologie is niet toegestaan en wordt ten strengste verboden. (11) Beide partijen verplichten zich ertoe zich aan de betreffende gegevensbescherming bepalingen te houden. Er is instemming over het feit dat zowel contractrechtelijk, als ook wat betreft gegevensbescherming, alle door de partner verworven gegevens behouden zijn aan wijkopenautos.nl. De partner brengt geen gegevens van wijkopenautos.nl samen met gegevens van eigen klanten. Ofte: er worden geen gegevens van adverteerder A met adverteerder B of gegevens van een oude en een nieuwe campagne gepoold. Tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk met wijkopenautos.nl wordt afgesproken. (12) Het is de partner niet toegestaan een van de volgende functies te gebruiken voor de promotiemiddelen van wijkopenautos.nl: - Pop-Up/Under, Site-Under, Layer - Paid-Mailer, Forced Click System - Bannernetwerk, Toolbars - Crawlen van de Website - Torrent-Traffic - Facebook Ads/Fanpages/Offers met het merk of promoties, Twitter & Facebook Offers - Verbergen/Veranderen van Links (13) De partner verwijdert onmiddelijk wijkopenautos.nl-promotiemiddelen van de Partner Website, wanneer dit door wijkopenautos.nl verzocht wordt. (14) Wanneer wijkopenautos.nl wegens een van de verwijdbare schendingen op basis van het contract met de partner, met name clausule (1) - (11), of op basis van een wettelijke bepaling, aansprakelijk wordt gesteld door derden voor de wijkopenautos.nl-promotiemiddelen, wordt wijkopenautos.nl hiervan door de partner vrijgesteld. Wanneer wijkopenautos.nl wegens juridisch redenen informatie of verklaringen van de partner nodig heeft, is de parnter verplicht dit wijkopenautos.nl onmiddelijk ter beschikking te stellen, en ook moet de partner wijkopenautos.nl

5 bij een juridische verdediging ondersteunen. De partner is in zo n geval verplicht de mee komende kosten te vergoeden. (15) Bovendien vergoedt de partner wijkopenautos.nl alle kosten, welke tot stand kwamen door de claim van derden wegens schending van de hiervoor genoemde rechten en/of plichten. Bvb. Kosten voor een advocaat, gerechtelijke kosten en verdere verliezen, die wijkopenautos.nl heeft geleden. (16) Op basis van de verwijtbare schending van de bovengenoemde punten, alsook de intellectuele bescherm- en auteursrechten van wijkopenautos.nl met de partner, geeft wijkopenautos.nl het recht dit contract in overeenstemming met wettelijke regelgeving te beëindigen. Elke claim van wijkopenautos.nl tegen de partner blijft onaangetast. Met name heeft wijkopenautos.nl het recht alle diensten te weigeren of te stoppen. 6 Services van wijkopenautos.nl (1) Met de toelating tot het wijkopenautos.nl-partnerprogramma, krijgt de partner toegang tot een breed scala aan promotiemiddelen, die regelmatig aangepast worden. De partner kan te allen tijde een gepersonaliseerde versie of een Newsletter-template aanvragen. (2) wijkopenautos.nl operationaliseert zijn website zo dat de daarop aangeboden service, zoals de verstrekking van productgegevens,met de wijkopenautos.nl tot beschikking staande technologische mogelijkheden, geen fouten of onderbrekende beschikbaarheid kent. De kwaliteit en correctheid van de op de website van wijkopenautos.nl aangeboden producten, promotiemateriaal of andere cvs gegevens komt overeen met de beoordelingsveiligheid van wijkopenautos.nl. 7 Duur en beëindiging van het contract (1)de looptijd van dit contract wordt bepaald door de lengte van de aanmelding van de partner op het wijkopenautos.nl-partnerprogramma via het Zanox.com/nl/-platform. (2) wijkopenautos.nl kan het contract op elke moment zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen, wanneer de kwaliteit van de gegenereerde leads slecht is of wanneer op een misbruikte manier door de partner gegenereerd zijn. (3) Na de beëindiging dient de partner het in bezit zijnde promotiemateriaal onmiddellijk en ongevraagd te verwijderen. Hierbij bestaat geen retentierecht. Op verzoek van wijkopenautos.nl dient de partner dit schriftelijk te kunnen bevestigen. 8 Vertrouwelijkheid

6 (1) Vertrouwelijke informatie omvat alle gegevens en documenten van wijkopenautos.nl, die als vertrouwelijke gemerkt of als vertrouwelijk beschouwd kunnen worden. Met name informatie, over bijzonder omstandigheden, specifieke verkoopsdetails alsook evaluatiematerialen, die u door medewerkers van wijkopenautos.nl tot beschikking werd gesteld. (2) De partijen komen overeen geen vertrouwelijke informatie openbaar te maken. De partners zullen alleen vertrouwelijke informatie aan die werknemers doorgeven, die vooraf dit contract doorlezen. De partner moet deze werknemer tijdens en ook na hun taken, tot geheimhouding verplichten. (3) De geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd na het einde van dit contract. 9 Toekenning, voorrechten afrekening. (1) De partner kan op basis van dit contract aanspraak tegen wijkopenautos.nl alleen doorgegeven aan derden na schriftelijke toestemming van wijkopenautos.nl (2) Beide partijen kunnen alleen in het geval van onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims van de andere partijen verrekenen of een retentierecht uitoefenen. 10 Slotbepalingen (1) Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de Nederlandse Staat met uitsluiting van alle internationale en supranationale (contractuele) juridische systemen, in het bijzonder het VN-kooprecht. (2) De enige locatie voor alle contract geschillen is Amsterdam. Wijkopenautos.nl kan eventueel de algemene rechtsbevoegheid van de partner verhogen. (3) Mondelinge aanpassingen voor dit contract bestaan niet. Veranderingen en toevoegingen aan de overeenkomst moeten schriftelijk worden ingediend. Dit geldt ook voor de wijziging of intrekking van deze clausule. Elektronische documenten in de vorm van tekst voldoen niet aan de eis van een schriftelijke vorm. (4) Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar is, heeft dit verder geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De beide partijen zullen in het geval van een ongeldig of onuitvoerbare bepaling, een bepaling vinden die rechtsgeldig en economisch het best passend is. Hetzelfde geldt in het geval van een gebrek in de wet. Als u vragen heeft, neem dan contact op met het Affiliate-team van wijkopenautos.nl, wij zijn ieder moment beschikbaar.

7 Neem dan contact op via:

Algemene handelsvoorwaarden (AHV) voor adverteerders

Algemene handelsvoorwaarden (AHV) voor adverteerders Algemene handelsvoorwaarden (AHV) voor adverteerders Voor gebruik aan partnerprogramma s op de online platformen van belboon 1. Toepassingsgebied / Definities 1.1. De onderstaande algemene handelsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden Publishers. Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden Publishers Mobleap Mobile Advertising HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN De in dit hoofdstuk Algemene bepalingen vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers die met Mobleap

Nadere informatie

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst.

Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Door uzelf aan te melden voor een affiliateprogramma gaat u akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze Publishersovereenkomst wordt opgesteld door en tussen (A) TradeDoubler B.V., KvK nummer20100140,

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Zenid en opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Zenid en opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Zenid.net Door het aangaan van een relatie met Zenid zijn alle betrekkingen tussen Zenid en haar cliënten onderworpen aan deze algemene levering- en verkoopvoorwaarden, voor zover

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Joomla Hosting Support en opdrachtgever.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Joomla Hosting Support en opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Joomla Hosting Support Door het aangaan van een relatie met Joomla Hosting Support zijn alle betrekkingen tussen Joomla Hosting Support en haar cliënten onderworpen aan deze algemene

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Er bestaat onderscheid in drie verschillende SLA s, waaruit u kunt kiezen. SLA Small Er wordt service verleend aan de klant omtrent: - Websites (PHP/HTML/CSS) + Website content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014

Algemene voorwaarden Websitehuren.nl. Versie 1.0 28 februari 2014 Algemene voorwaarden Websitehuren.nl Versie 1.0 28 februari 2014 De algemene voorwaarden van Websitehuren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59330023, gevestigd en kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Campo Internet

Algemene Voorwaarden Campo Internet 1 Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door, tenzij expliciet anders vermeld wordt in

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging

5. Duur en beëindiging Algemene Voorwaarden Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Everest Online. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Everest Online, tenzij expliciet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKT-web In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen,

Algemene Voorwaarden MKT-web In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, Algemene Voorwaarden MKT-web In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1.

Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Algemene Voorwaarden Nitroserve In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de volgende betekenis: 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

1.1. Synegic: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55202217 met de handelsnamen Synegic, Synegic Hosting en Synegic Media.

1.1. Synegic: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55202217 met de handelsnamen Synegic, Synegic Hosting en Synegic Media. Artikel 1. Definities 1.1. Synegic: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55202217 met de handelsnamen Synegic, Synegic Hosting en Synegic Media. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Unamix ICT Solutions: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Unamix ICT Solutions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES ALGEMENE VOORWAARDEN Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Diggi Media. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Diggi Media, tenzij expliciteit anders vermeld wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digias VOF

Algemene voorwaarden Digias VOF Algemene voorwaarden Digias VOF 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digias VOF. 1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Digias VOF en cliënt gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBBASING. Versie 1.1 Datum 15 september 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBBASING. Versie 1.1 Datum 15 september 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN WEBBASING Versie 1.1 Datum 15 september 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Webbasing ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen... 3. Artikel 2 Offertes... 3. Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst... 4. Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever...

Artikel 1 Algemeen... 3. Artikel 2 Offertes... 3. Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst... 4. Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever... BETALINGSVOORWAARD Inhoud MAG-Groningen Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Offertes... 3 Artikel 3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst... 4 Artikel 4 Gegevens Opdrachtgever... 5 Artikel 5 Uitvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICT Frameworks

Algemene voorwaarden ICT Frameworks Algemene voorwaarden ICT Frameworks Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf ICT Frameworks, gevestigd te 's-gravenzande en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52425762,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flaxe.eu

Algemene voorwaarden Flaxe.eu Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor iedere overeenkomst met Flaxe.eu. Door het aangaan van een relatie met Flaxe.eu zijn alle betrekkingen tussen Flaxe.eu en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden 1 januari 2015

Algemene leveringsvoorwaarden 1 januari 2015 Topservers Postbus 349 6710 BH Ede +31 (0)318 760606 support@topservers.nl Algemene leveringsvoorwaarden 1 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1. Topservers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lowbudgethosting.net Datum 7 november 2013

Algemene Voorwaarden Lowbudgethosting.net Datum 7 november 2013 Algemene Voorwaarden Lowbudgethosting.net Datum 7 november 2013 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Lowbudgethosting te zake van Diensten en maken integraal onderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V.

Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Bizway B.V. Algemene Voorwaarden Bizway B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Bizway B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28086287. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Phreaky Media

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering Artikel 3. Verplichtingen Phreaky Media Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. Phreaky Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37152632. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Phreaky

Nadere informatie

Algemene voorwaarden versie 1.2

Algemene voorwaarden versie 1.2 Pagina 1 v/d 8 Algemene voorwaarden versie 1.2 Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Aureusweb. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Aureusweb, tenzij expliciet

Nadere informatie