Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede"

Transcriptie

1 Maart 2012

2 Belangrijke Telefoonnummers Voorzitter: Vacant Secretaris: Dhr G. van Rheemen Fridjof Nansenstraat KV Arnhem Telefoon: Ledenadministratie en melding adreswijziging: Mevr. M. Haverkamp-Rombaut. Velperweg 31a 6824 BD Arnhem Telefoon: Penningmeester: Dhr. G. Verregghen Telefoon: Postbanknr: t.n.v. Penningmeester KBO Arnhem Coördinator Nestor Noord Dhr. A. Michels Telefoon: Coördinator Nestor Zuid Dhr. B. Landsheer Telefoon: Coördinator Activiteiten KBO Mevr. E. van de Meerendonk-Meester Telefoon: Coördinator Contactpersonen KBO Tevens voor melding van jubilea, ziekte, overlijden! Mevr. H.M.C. Matzer Pontanuslaan HN Arnhem Telefoon: Redactie: Dhr. A. Leeman Dhr. F.A. Zinser Dhr. B. v. Dalen Mevr. C. Mulder Dhr. T. Borgonjen Mevr. A.J. v. Wijk-Strijland Schepen Oppenwervestr MK Arnhem Telefoon: Kopie insturen voor 6 maart! Welkom nieuwe leden Mevr. Th.P.E. Vermeulen-Beuken Mevr. A.M. Evers-van Riel Mevr. J.M.F. Reijnen-Fleuren Mevr. A.B.M. Geerts Mevr. C. Engelen-Baltussen In memoriam Dhr. J.H. Verhaegh (77 jaar) Dhr. A. Spijkerman (87 jaar) Agenda Zij rusten in Vrede Di. 06 Mrt. Algemene Leden Vergadering & 3 Rondes Bingo Di. 03 Apr. Paasviering Wo. 25 Apr. WMO om uur in de Coehoorrn. Di. 15 Mei Muzikale Bingo Di 19 Juni Indische Middag Di. 17 Juli Bingo Di. 11 Sept. De Oppeppers. Di. 16 Okt. Bingo Di. 20 Nov. De Robbezangers. Di. 18 Dec. Kerstviering. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten Activiteiten: Entree 1,50 6x Bingo 3,00 Consumpties: Koffie, thee 0,50 Fris 0,60 Bier 0,90 Andere dranken 1,00 Keuringsarts: Dr. J.M.B.L. van Remmen Bergweg LS Velp Telefoon:

3 Mededelingen KBO- Arnhem zoekt voorzitter! Dames en Heren, Wij zijn nog steeds op zoek naar een geschikt persoon die de functie van voorzitter van KBO Arnhem wil bekleden. Daarnaast is het bestuur dringend op zoek naar een vice voorzitter, 1 e en 2 e secretaris. Weet u iemand geeft u dat dan door aan onze secretaris Dhr. G. van Rheemen, Fridjof Nansenstraat 25, 6836 KV Arnhem. Het Bestuur Het koor Vivare Dames en Heren, Het koor Vivare, dat gezongen heeft met Kerst wil niet meer terug komen. Op de momenten van hun zingen werden ze gestoord door het rondbrengen van koffie en thee en het gepraat van u onderling. Dit kan ik van hun kant wel begrijpen, want ze zingen voor u en het is wel een kwestie van fatsoen om naar hun te luisteren. De dirigent heeft geen zin meer om nog eens te komen. Jammer,want ze brachten Kerstsfeer na de dienst. Tine van Wijk-Strijland. Contributie 2012: In de laatste Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 april 2011 is besloten om de contributie voor het jaar 2012 niet te verhogen. De jaarcontributie bedraagt 20,00 per lid. Echtparen krijgen een kleine korting en betalen 37,00. Aan echtparen die zijn aangesloten bij de Collectieve Verzekering Zilveren-Kruis Achmea mag geen korting verleend worden en zij betalen 40,00. U heeft ook dit jaar weer massaal gehoor gegeven aan het verzoek de contributie met een eigen overschrijving te betalen, waarvoor onze hartelijke dank. Voor hen die nog niet betaald hebben wordt bij deze Nestor een acceptformulier meegezonden. De toezegging is vastgesteld aan de hand van de contributiebetalingen tot en met 1 maart Wij verzoeken u de contributiebetaling voor 2012 met dit acceptformulier over te maken. Gaarne uw rekeningnummer controleren, zo nodig invullen of verbeteren en uw handtekening plaatsen. Indien uw betaling deze toezending van het acceptformulier heeft gekruist, dan kunt u het formulier vernietigen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Namens Bestuur KBO Afdeling Arnhem, G. Reijnen, contributieadministrateur. Telefoon:

4 Belastingservice aangifte inkomstenbelasting 2011: U kunt dit jaar weer gebruik maken van de mogelijkheid om uw biljet in te laten vullen ( tegen een geringe vergoeding ). Hiervoor kunt u contact opnemen met : G. Verregghen, tel.: of G. Reijnen, tel.: Varen met Joop Stichting Varen met Joop maakt het weer mogelijk om een aantal leden een dag gratis een boottocht te laten maken. Deze tocht gaat plaats vinden op zondag 3 juni Dit is alleen voor mensen, die niet meer zelfstandig op reis kunnen gaan en voor wie dit een welkome afwisseling zou zijn. Zij kunnen dit opgeven bij Jan de Bont, tel: Geen dia voorstelling van Het Gilde Arnhem Op dinsdag 7 februari, om 11 uur werd ik gebeld. De persoon die op deze dag de lezing zou geven met dia s over Oud-Arnhem, had zich ziek gemeld en er was niemand anders, die het kon overnemen. We konden u allen niet bijtijds daarover inlichten, dat deze middag niet door kon gaan. Voor degene, die dus voor niets naar Vreedenhoff zijn gegaan spijt het ons ten zeerste. Onze excuses voor dit ongemak. Tine van Wijk-Strijland Activiteit van de maand De Algemene Ledenvergadering. Op dinsdag 6 maart zal in Vreedenhoff de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer worden gehouden. De agenda is een apart vel achterin de Info van afgelopen maand. Deze kunt U meenemen. De jaarverslagen zijn in de zaal beschikbaar. Aansluitend zullen de balletjes weer gaan rollen en kan er weer genoten worden van de nodige spanning en gezelligheid met 3 rondes bingo

5 Busreisje Een Mooie Vechttocht op donderdag 24 mei De Utrechtse Vecht is een Nederlandse rivier die in de stad Utrecht begint en bij Muiden in het IJsselmeer uitmondt. Hiertussen stroomt de Vecht langs of door de gemeenten Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht en Vreeland. De Vecht maakt tevens deel uit van de Hollandse Waterlinie. In de 17e eeuw, de Gouden eeuw, lieten succesvolle Amsterdamse handelaren langs de Vecht buitenplaatsen bouwen of verbouwen. Het is dus een gebied met heel veel historie en u kunt er vandaag kennis mee maken. We vertrekken om uur bij de Koppel via een mooie route naar Ankeveen, waar we rond het middaguur arriveren. We gaan we naar restaurant De 3 Dorpen aan tafel voor een uitstekend driegangen diner. Daarna stappen we weer in de touringcar en neemt een ervaren gids u mee voor een rondrit van circa anderhalf uur. Teruggekeerd in het restaurant krijgt u nog een kopje koffie of thee met een Ankeveense koek aangeboden. Na dit alles nemen we afscheid en rijden we huiswaarts. We hopen om uur weer bij de Koppel te arriveren. Opstapplaats: De KOPPEL Vertrektijd: 10.30u Prijs p.p. : 38,- Opgeven voor: Vóór 1 mei Sturen naar: A.J. van Wijk-Strijland Sch. Oppenwervestraat MK Arnhem of Op Bankrekening.: t.a.v. KBO-ARNHEM o.v.v. Busreisje 24 mei. Betalen voor: 1 mei want we moeten 14 dagen van te voren 50% betalen aan de busmaatschappij. Introducés toegestaan tegen een meerprijs van 1,50 als ze geen lid zijn van de KBO Antwoordstrookje voor de dagtochtje op donderdag 24 mei 2012 hierlangs afknippen en opsturen naar : Tine van Wijk-Strjland, Sch. Oppenwervestraat 153, 6831 MK Arnhem. Dhr/mevr :. Adres :.. Postcode :. Woonplaats :.. Telefoon :. Geeft zich op voor de dagtocht op donderdag 24 mei Wel/Geen introducé Wel/Geen dieet ( doorhalen wat niet van toepassing is ) Aantal personen (incl. uzelf) :

6 Kruiswoordpuzzel van maart Horizontaal: Verticaal: 1 deel van een pet - 5 bouwland - 10 echtgenoot - 14 schouwburgrang - 15 deel van een trap - 16 god van de liefde - 17 groot tropisch moerasgebied in Florida ( km²) - 19 jeugdig padvinder - 20 mengen - 21 soort schaatsen - 23 schoenvorm - 25 zeer hoorbaar - 28 scherp - 31 pennenkoker - 33 bladgroente - 34 kaartenboek - 35 uitgebrand vet - 36 vrucht - 37 eigenaardig - 38 haringnet - 39 verwarde knoop - 40 zangstem - 41 genre - 42 koningin - 43 aanwijzend vnw god van het vuur - 45 seinen - 46 liever - 48 Noorse componist - 50 spook - 52 helemaal beneden - 56 ringvormig koraaleiland - 58 kansel - 60 gebroken boekweit of haver - 61 slot - 62 deel van een kolenkachel - 63 opera van Verdi - 64 deurraampje - 65 zonder inhoud. 1 vangwerktuig - 2 tennisterm - 3 insecteneter - 4 loofboom - 5 sportman - 6 bloemenring - 7 paardje - 8 lusthof - 9 vastberaden - 10 horens van een hert - 11 scherpe doordringende blik - 12 roeipen - 13 loofboom - 18 scheidingslijn - 22 vensterglas - 24 zeurderig - 26 olievetstof - 27 voegen - 28 monstering van troepen - 29 land in Europa - 30 ijdele vertoning - 32 gespitste mond - 35 teug - 38 prelude - 39 telefoonnummer voor een gehele plaats of district - 41 prachtige auto - 42 al - 45 deurtje in een grote deur - 47 riviermonding - 49 strafwerktuig - 51 drietal - 53 wijnsoort - 54 gekheid - 55 zode - 56 Turkse titel - 57 vlekkenwater - 59 bouwland. Humor Werkeloos. Een jonge arbeider is ontslagen en zijn vader vraagt hem hoe dat toch zo gekomen is. De chef was gewoon jaloers. U kent die lui toch wel? Die altijd maar rondlopen, niks doen en iedereen lopen te bespioneren? Vader knikt, maar weet nog steeds niet, wat dat nou met het ontslag te maken heeft. Nou, heel eenvoudig: op het werk dacht iedereen dat ík de chef was. O, zit dat zo! Een bedelaar: Och mevrouw, hebt u misschien een paar oude schoenen voor me? Deze zijn totaal versleten, zoals u ziet. Wacht eens even, goede man. Ik heb je vorige week pas een paar schoenen gegeven. Waar heb je die gelaten? Ach mevrouw, die waren veel te goed voor mij. Die heb ik verkocht

7 Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2012 Van de K.B.O. afd. Arnhem. Deze wordt gehouden op dinsdag 6 maart 2012 om uur in de Kerkzaal van Huize Vreedenhoff, Esperantolaan 2 te Arnhem. AGENDA: 1. Opening van de vergadering. 2. Herdenking van de in 2011 overleden leden. 3. Vaststellen van de agenda. 4. Mededelingen. 5. Vaststellen van de notulen jaarvergadering d.d. 17 Mei Jaarverslag van de secretaris. 7. Verslag van de kascontrolecommissie over Financieel verslag 2011 van de penningmeester. 9. Verkiezing leden kascontrolecommissie voor het jaar Aftredend en niet herkiesbaar Mevr. Berensen-Roelofs. Nog een jaar te gaan. Mevr. van der Heijden. Reserve en herkiesbaar.. Mevr. Melis. Te kiezen één commissielid. 10. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar voor één jaar Dhr. G. van Rheemen. Aftredend en herkiesbaar.. Mevr. A. van Wijk. Aftredend en herkiesbaar.. Mevr. M. Haverkamp. Nieuw te kiezen: Voorzitter, vice voorzitter en 2 e secretaris. LEDEN DIE ZICH VERKIESBAAR WILLEN STELLEN VOOR EEN BESTUURS- FUNCTIE KUNNEN ZICH AANMELDEN VOOR 1 MAART BIJ DE SECRETARIS. 11. Rondvraag. 12. Sluiting van de vergadering. Notulen jaarvergadering 2011 en verslag van secretaris en penningmeester zijn voor de vergadering beschikbaar. NA DE VERGADERING ZIJN ER NOG 3 RONDJES BINGO!!!!!!!! - 7 -

Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Dhr. en Mevr. Moreau Dhr. en Mevr. Willemsen

Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Dhr. en Mevr. Moreau Dhr. en Mevr. Willemsen April 2012 Belangrijke Telefoonnummers Voorzitter: Vacant Secretaris: Dhr G. van Rheemen Fridjof Nansenstraat 25 6836 KV Arnhem Telefoon: 026-321 61 61 Ledenadministratie en melding adreswijziging: Mevr.

Nadere informatie

Welkom nieuwe leden. Belangrijke Telefoonnummers. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede

Welkom nieuwe leden. Belangrijke Telefoonnummers. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede November 2012 Belangrijke Telefoonnummers Voorzitter: Vacant Secretaris: Dhr G. van Rheemen Fridjof Nansenstraat 25 6836 KV Arnhem Telefoon: 026-321 61 61 Ledenadministratie en melding adreswijziging:

Nadere informatie

Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede

Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede September 2012 Belangrijke Telefoonnummers Voorzitter: Vacant Secretaris: Dhr G. van Rheemen Fridjof Nansenstraat 25 6836 KV Arnhem Telefoon: 026-321 61 61 Ledenadministratie en melding adreswijziging:

Nadere informatie

Mevr. G.H. de Haan-Buiting. In memoriam

Mevr. G.H. de Haan-Buiting. In memoriam Juli/ Augustus 2012 Belangrijke Telefoonnummers Voorzitter: Vacant Secretaris: Dhr G. van Rheemen Fridjof Nansenstraat 25 6836 KV Arnhem Telefoon: 026-321 61 61 Ledenadministratie en melding adreswijziging:

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 58. Tel: 6771929 Email: yvonneschop@planet.nl ---------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief nr. 58. Tel: 6771929 Email: yvonneschop@planet.nl --------------------------------------------------------------------------------------- September - Oktober 2015 1 Adres : De Manning 60 / Lage Nes 1 Tel : 078-6772470 E-mail : bvdemanning@upcmail.nl Website : http://www.bvdemanning.nl Bankrek.nr : 1483.33.303 t.n.v. BV De Manning KvK nr

Nadere informatie

Colofon. Welkom nieuwe leden. Agenda. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten

Colofon. Welkom nieuwe leden. Agenda. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten Juni 2014 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Secretaris: Dhr. B. Clabbers Sw.de Landassstr.72 6814 DJ Arnhem Email:

Nadere informatie

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Zij rust in Vrede. Agenda. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Zij rust in Vrede. Agenda. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten Juli-Augustus 2014 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Secretaris: Dhr. B. Clabbers Sw.de Landassstr.72 6814 DJ Arnhem

Nadere informatie

Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede

Belangrijke Telefoonnummers. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda. Zij rusten in Vrede Mei 2013 Belangrijke Telefoonnummers Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Secretaris: Dhr. G. van Rheemen Fridjof Nansenstraat 25 6836 KV Arnhem Telefoon: 026-321 61

Nadere informatie

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Hij rust in Vrede. Agenda. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Hij rust in Vrede. Agenda. Tarieven van entree prijzen en consumpties bij activiteiten of bijeenkomsten Februari 2014 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Secretaris: Dhr. B. Clabbers Sw.de Landassstr.72 6814 DJ Arnhem Email:

Nadere informatie

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda Februari 2015 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B. Clabbers

Nadere informatie

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Zij rusten in Vrede. Agenda

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Zij rusten in Vrede. Agenda November 2014 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B. Clabbers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

WELZIJN DAGTOCHTEN BAARN DAGTOCHTEN VOOR HET JAAR

WELZIJN DAGTOCHTEN BAARN DAGTOCHTEN VOOR HET JAAR 1 WELZIJN DAGTOCHTEN BAARN DAGTOCHTEN VOOR HET JAAR 2016 2 Beste deelnemers reizen, Baarn, februari 2016 Ook het jaar 2015 was weer een groot succes. Ondanks de inzet op onze reizen van extra grote 63

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda Juli-augustus 2015 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B.

Nadere informatie

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda April 2016 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B. Clabbers

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter, november 2016

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter, november 2016 K B O afd. Berkel en Rodenrijs november 2016 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris: Jeanne Bloom,

Nadere informatie

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda + April 2015 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B. Clabbers

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra.

In 2008 is de heer Frans van der Put gestopt met zijn werkzaamheden als secretaris en is opgevolgd door Piet Feenstra. Nieuwsbrief maart 2009 nr.1. Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 26 maart 2009 2. POPEL Jaarverslag 2008 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. SIMA Service abonnement C.V.-installatie

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK

NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK NIEUWSBRIEF KBO AFDELING PRINSENBEEK Secretariaat: Schoolstraat 17, 4841 XC Prinsenbeek tel: 06-25008445. JAARGANG 31 rienus.huijbregts@casema.nl www.kboprinsenbeek.nl website: Bankrekening: NL07 RABO

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda

Colofon. Welkom nieuwe leden. In memoriam. Agenda November 2015 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B. Clabbers

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1

Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Nieuwsbrief maart 2015 nr. 1 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 2 april 2015 2. POPEL Jaarverslag 2014 3. Energielabel 4. Schoonmaakbedrijf Raymond van Leeuwen/C.G. van Trooyen 5. RRS-rioolreiniging

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Postbus 907 7301 BD Apeldoorn : 071-5210070 Leiden, februari 2017 Nieuwsbrief 2017-1 Beste leden, Januari, een saaie maand. De feestdagen zijn voorbij,

Nadere informatie

Een student is een tussenvorm van een kind en een volwassene

Een student is een tussenvorm van een kind en een volwassene K B O afd. Berkel en Rodenrijs april 2014 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris: Jeanne Bloom,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM

KBO BERNADETTE HELMOND. Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Ledenvergadering 24 februari 2014 WELKOM Agenda Opening en mededelingen Goedkeuring notulen van 12 november 2013 Jaarverslag 2013 Verslag Kascommissie/Verkiezing Vaststellen jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel

Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Beste Leden, KBO SAMBEEK Driedaagse Busreis naar Friesland en Texel Maandag 22 september t/m woensdag 24 september 2014 De KBO heeft in 2013 een enquête gehouden onder haar leden. 42% Van de leden die

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Op vrijdag 24 juni 2016 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en wel naar De Biesbosch en Dordrecht.

Op vrijdag 24 juni 2016 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en wel naar De Biesbosch en Dordrecht. Voor informatie 026 359 9007 Peter Evers 026 359 9802 vgpp@gelderland.nl www.vgpp.nl Uitnodiging Voor niet actieve leden van de V.G.P.P. Op vrijdag 24 juni 2016 vindt onze jaarlijkse dagtocht plaats en

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014

Nieuwsbrief. VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Nieuwsbrief VAN DE AFDELING ZWOLLE nr 10 oktober 2014 Samenwerken De PCOB, afdeling Zwolle, heeft al heel lang een samenwerkingsverband met de KBO, afdeling Zwolle. Ieder jaar weer verzorgen de reiscommissies

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft

Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft Seniorenvereniging KBO Borkel & Schaft Om te Weten 2012 10 (november / december) Inhoud Nieuwe zorgverzekering Betalen in het dorpshuis Ledennieuws Eetpunt in D n Teut Kienen in het dorpshuis Ma 10-12

Nadere informatie

Kramers Drukkerij Practicum Digiprint

Kramers Drukkerij Practicum Digiprint Als levensgenieten uw stijl is... wij bieden o.a.: gezellige en informatieve cursussen zoals: kookcursussen cursus wijnproeven cursus Engelse thee gelegenheids- en kerstpakketten voor particulieren en

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

OVERLIJDEN MEVR. BEERENS UITREIKING 1 E EXEMPLAAR BOEKJE OFFERS VOOR ONZE VRIJHEID OP 3 OKTOBER LEDENBIJEENKOMST OP 9 OKTOBER 2014

OVERLIJDEN MEVR. BEERENS UITREIKING 1 E EXEMPLAAR BOEKJE OFFERS VOOR ONZE VRIJHEID OP 3 OKTOBER LEDENBIJEENKOMST OP 9 OKTOBER 2014 Website: www.wapenbroederszuidelijknederland.nl klik op Afd. Midden-Brabant. Oktober 2014 Uitgave nr. 2014-07 INHOUD: OVERLIJDEN MEVR. BEERENS Overlijden Mevr. Beerens Uitreiking 1 e exemplaar boekje aan

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

Uw aanwezigheid is vooral op deze vergadering van belang want we gaan ingrijpende beslissingen nemen.

Uw aanwezigheid is vooral op deze vergadering van belang want we gaan ingrijpende beslissingen nemen. Geacht bestuur, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van NKS- Handbal op dinsdag 23 juni a.s. om 19.00 uur/19.30 uur in het van der Valk Hotel s -Hertogenbosch-Vught,

Nadere informatie

100 jaar De Grote Karper

100 jaar De Grote Karper Programmaboekje 100 jaar De Grote Karper Jubileumjaar 2014 - 2 - Beste lezer(es). Zoals in het logo staat aangegeven, is onze vereniging in 1914 opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Om dit te vieren,

Nadere informatie

VERON afdeling Amsterdam

VERON afdeling Amsterdam Afz: VERON afd. Amsterdam P/A Tolkamerstraat 105 1107 PC Amsterdam Zuidoost. 1 Voorwoord voorzitter Beste Amsterdamse radioamateurs, Na een onderbreking van enkele jaren hebben wij op 7 en 8 september

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 1. Opening 2. Mededelingen en presentie 3. KNHS en regiozaken 4. Notulen A.L.V. d.d. 14-10-2013 Agenda 5. KNHS Kring Midden Limburg financiële zaken 6. Jaarverslag 2013 7. Bestuursverkiezing 8. Evaluatie

Nadere informatie

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder NIEUWSBRIEF Secr. Cor Knoop Fresiastraat 24 4921 HC Made Tel 062-683642 e.mail: caknoop@hetnet.nl jaargang 15 nummer 4, augustus 2012 Uitnodiging 1 Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar de

Nadere informatie

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. maart 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw di 1 10.00-12.00 uur Bingo Deelname E 5,-. * wo 2, 16, 30 13.00-17.30 uur Bridge-inloop

Nadere informatie

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde ``

Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Heerlerheide Aquariumvereniging ``A.V. Waterweelde `` Opgericht: 7 oktober 1961 te Heerlerheide gemeente Heerlen. Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 4 september 1975 Aangesloten bij de N.B.A.T. en

Nadere informatie

Info 8 22 november 2017 Wat je aandacht geeft, groeit!

Info 8 22 november 2017 Wat je aandacht geeft, groeit! Info 8 22 november 2017 Wat je aandacht geeft, groeit! Teamnieuws Op 15 november is juf Heidy (groep 7a) bevallen van een gezonde zoon. Hij heeft de stoere naam Duuk gekregen en doet zijn naam nu al eer

Nadere informatie

Lamoraal van Egmondgroep

Lamoraal van Egmondgroep Lamoraal van Egmondgroep Bezoekadres: Doplaan 4 1442 XZ PURMEREND Postadres: Rietsingel 53 1441 NM PURMEREND Telefoon clubhuis: 0299-414322 email: info@scoutingpurmerend.nl Beste meneer,mevrouw, Onlangs

Nadere informatie

Jaargang 02 nummer Informatieblad

Jaargang 02 nummer Informatieblad Jaargang 02 nummer 10 2013 Informatieblad Secretariaat: D. Goldenbeld. Meidoornstraat 16, 6011 RT ELL. 0495 551574 d.goldenbeld@ziggo.nl Agenda: 20 dec, 10 jan, Internetcafé John. 31 jan. Volgt Vervolg

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015

Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Januari 2015 Het bestuur van K.B.O.- Stokhasselt wenst alle leden een Vredig, Gezond en Gelukkig 2015 We beginnen 2015

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Poortwacht 54 2353 EB Leiderdorp : 071-8870183 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiderdorp, februari 2013 Nieuwsbrief 2013-1

Nadere informatie

BESTUURSMEDEDELINGEN

BESTUURSMEDEDELINGEN * Barbediening in t Grenshoes : BESTUURSMEDEDELINGEN Wij zoeken nog mensen die in de zomervakantie van t Grenshoes op de dinsdagmiddag en/of avond en/of op de donderdagmiddag de barbediening willen verzorgen.

Nadere informatie

V.V. WITROKA RIDDERKERK

V.V. WITROKA RIDDERKERK V.V. WITROKA RIDDERKERK Opgericht in november 1956 Aangesloten bij N.B.v.V. Oktober November 2017 ( 1 ) ( 2 ) Deze maand in ons clubblad: Inhoud boekje 03 Bestuursgegevens 05 Agenda 07 Hans Dijksman 09

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016, nummer 10

Nieuwsbrief oktober 2016, nummer 10 Katholieke Bond van Ouderen St. Norbertus Nieuwsbrief oktober 2016, nummer 10 Wandelen Informatieavond Website (strookje) Op vrijdag 30 september 2016 naar Mook (Heumense-Mookerschans). Op vrijdag 28 oktober

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. april 2013

NIEUWSBRIEF. april 2013 NIEUWSBRIEF april 2013 Bestuur KBO Heerlen Noord * Voorzitter: Algemene zaken K. Adema 0619864038 *Secretaris: Ledenadministratie Nieuwsbrief W. Bindels. 045 5221815 *Penningmeester: B. Kleijkers 045 5221130

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

SINNICH NIJS. Nummer 117 Datum: 17 juni 2014

SINNICH NIJS. Nummer 117 Datum: 17 juni 2014 SINNICH NIJS Nummer 117 Datum: 17 juni 2014 Feestwein Sinnehonk op glad ijs. Er is een lange periode met man en macht aan de Feestwein gewerkt. Het resultaat mocht er dan ook zijn. Ouders: heel erg bedankt

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Maart 2012-1

NIEUWSBRIEF Maart 2012-1 NIEUWSBRIEF Maart 2012-1 Sallandse Vereniging voor Aangepast Sporten Redactie/ secretariaat: Voorzitter: Penningmeester Agnes van den Brink Tuinfluiter 7 8103 EX Raalte 0572 35 47 64 Joop van den Brink

Nadere informatie

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015

Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Activiteitenplanning Intermezzo December 2015 Datum Ochtend Middag/Avond Dinsdag 1 Woensdag 2 Vrijdag 4 Vrijdag 4 Vrijdag 4 cliënten van etage 3 met de Vriendenbus. Zin om er even uit te gaan. Geeft u

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

NOVIOCACTUM. Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van Succulenta. Jaargang 1 nummer 2

NOVIOCACTUM. Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van Succulenta. Jaargang 1 nummer 2 NOVIOCACTUM Digitale nieuwsbrief van de afdeling Nijmegen van Succulenta. Jaargang 1 nummer 2 Van en voor de afdelingsleden en alle anderen met een warm hart voor planten in het algemeen en succulenten

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Hondenclub Aardenburg

Hondenclub Aardenburg Algemene Ledenvergadering 10-01-2016 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen notulen/verslag algemene-ledenvergadering 11-01-2015 3. Financieel verslag 2015 4. Goedkeuring financieel overzicht 2015 5. Vaststellen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda

Welkom nieuwe leden. Colofon. In memoriam. Agenda Maart 2015 Colofon Voorzitter: Mevr. Hilde Haverkamp-Rombaut Email: voorzitter.kboarnhem@gmail.com Vice voorzitter Mevr. N. Gudden Email: vice.voorziter.kboarnhem@gmail.com Secretaris: Dhr. B. Clabbers

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland

Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Kringblad NOV kring Noord- Brabant West Zeeland Jaargang 24 nr.3 Orchideeën Kring Noord-Brabant West en Zeeland Dendrobium chrysotoxum Maart 2015 1 Agenda: - Welkom en mededelingen Maandag 16 maart 2015

Nadere informatie

Boodschappen PlusBus Haarlem Samen Er Op Uit. Reserveren voor december is mogelijk. vanaf 29 november per telefoon:

Boodschappen PlusBus Haarlem Samen Er Op Uit. Reserveren voor december is mogelijk. vanaf 29 november per telefoon: Boodschappen PlusBus Haarlem Samen Er Op Uit Reserveren voor december is mogelijk vanaf 29 november 2017 per telefoon: +31 (0)23 2052319 op werkdagen van 09:00 tot en van 13:00-16:00 uur of per mail: info@haarlemsjopper.nl

Nadere informatie

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in

Maand programma. juni 2015. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw. de Beijerkorf groen. Activiteiten in Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw 2 10.00-12.00 uur Bingo - deelname E 5,-. * 2 10.00-12.00 uur lezing over de renaissance

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014. Vanaf 225,00 volpension (hoofddek) (Leden NNPV Excursie 225,00)

Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014. Vanaf 225,00 volpension (hoofddek) (Leden NNPV Excursie 225,00) 5 daagse Kerstcruise met de Rigoletto Rotterdam Nijmegen Keulen Bonn Nijmegen 14-18 december 2014 Vanaf 275,00 volpension (hoofddek) (Leden Excursie 225,00) Rotterdam of 4 daagse Kerstcruise met de Rigoletto

Nadere informatie

M E D E D E L I N G E N B L A D

M E D E D E L I N G E N B L A D KBO-RIJSWIJK BELANGENBEHARTIGING 50+ M E D E D E L I N G E N B L A D N o : 1 / 2 j a n u a r i - f e b r u a r i 2 0 1 5 IN DIT NUMMER: 1 van het bestuur 2 In me mo riam 2 Passiespelen 3 Foto s Kerst 1

Nadere informatie

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544

Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 Arabische Volbloedpaarden Stamboek in Nederland Postbus 40306 3504 AC Utrecht Tel: +31 (30) 2410001 Fax: +31 (30) 2415544 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Vrijdag 22 mei 2009 Mercure Hotel - Kosterijland

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Hierbij hebben wij het genoegen u het jaarprogramma van de tuincommissie van de Vrouwen van Nu Gelderland aan te bieden.

Hierbij hebben wij het genoegen u het jaarprogramma van de tuincommissie van de Vrouwen van Nu Gelderland aan te bieden. Aan alle tuinclubs en afdelingsbesturen van Gelderland Hallo dames, Hierbij hebben wij het genoegen u het jaarprogramma van de tuincommissie van de Vrouwen van Nu Gelderland aan te bieden. In 2017 worden

Nadere informatie

Telefoonnummer. Naam : Telefoonnummer : Relatie van kind...

Telefoonnummer. Naam : Telefoonnummer : Relatie van kind... Inschrijfformulier Naam leerling :. Geboortedatum : Gegevens leerling: Achternaam :.... Roepnaam :.... :.... Postcode :.... Woonplaats :.... Telefoon :.... Burgerservicenummer :.... Ziektekostenverzekering:.

Nadere informatie