Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioennieuws. We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen. De toekomst van uw pensioen"

Transcriptie

1 De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2012 van ARCADIS Pensioenfonds. De actuele situatie van het pensioenfonds kunt u volgen via Er is veel aan de hand rondom uw pensioen. ARCADIS Pensioenfonds staat er niet goed voor en heeft daarom de pensioenen moeten verlagen. Mogelijk volgt volgend jaar een verdere verlaging. Daarnaast wordt er in Nederland volop gesproken over het veranderen van de pensioenregelingen. Over dit alles leest u meer in deze editie van Pensioennieuws. Pensioennieuws Juni 2013 Pensioennieuws is een uitgave van Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland >>> Pagina 3 en 4 >>> Verkort jaarverslag 2012 In 2012 heeft ARCADIS Pensioenfonds een uitstekend beleggingsresultaat geboekt van 11,9%. Toch is de dekkingsgraad slechts licht gestegen. Door de opnieuw gedaalde rente en de (ook weer opnieuw) gestegen levensverwachting moesten we meer geld hebben voor de pensioenen. We sloten het jaar af met een dekkingsgraad van 93,7%. Op pagina 3 en 4 vindt u ons verkorte jaarverslag >>> Pagina 5 >>> Verdere maatregelen mogelijk ondanks gestegen dekkingsgraad We moeten zo snel mogelijk boven de rode streep komen Ondanks een licht gestegen dekkingsgraad staat ARCADIS Pensioenfonds er nog steeds niet goed voor. In april van dit jaar hebben we de pensioenen moeten verlagen en voor volgend jaar is een mogelijke verdere verlaging aangekondigd. Hoe waarschijnlijk is het dat die doorgaat? En hoe wordt de pijn verdeeld tussen oud en jong? We spraken met drie bestuursleden van het fonds, Cathy Baas-Ascoop, Fer Saelman en Frans Hofstede. Oude dag op de schop Er gaat veel veranderen in onze oudedagsvoorziening. En snel ook! Dit jaar is de verhoging van de AOW-leeftijd begonnen. En ook de pensioenregelingen zullen aangepast worden. Het gaat om meer dan alleen het verhogen van de pensioenleeftijd. >>> Pagina 6 >>> Helder over pensioen Wat doet uw pensioenfonds om u goed op de hoogte te houden van alles wat er speelt rondom uw pensioen? Interview met Elise Gerritsen van de uitvoeringsorganisatie. U vraagt, wij antwoorden Waarom hoort ARCADIS Pensioenfonds tot de groep van ongeveer 70 pensioenfondsen die dit jaar de pensioenen moesten verlagen? Hebben wij het zoveel minder gedaan dan andere fondsen? Wij zetten de oorzaken voor u op een rij. Juni 2013 ARCADIS Pensioenfonds Beaulieustraat 22, Arnhem Postbus 33, 6800 LE Arnhem telefoon Tekst en productie A-vier Communicatie, Amsterdam Vormgeving DATBureau, Amsterdam Pensioenfonds V.l.n.r: Fer Saelman, Frans Hofstede en Cathy Baas-Ascoop. Tijdspad beslissing pensioenverlaging 2014 Als dit jaar beter verloopt dan onze inschatting, is een verdere verlaging van de pensioenen in 2014 niet nodig. Mochten we echter eind 2013 niet een dekkingsgraad hebben van 104,2%, dan zal een verdere verlaging wel nodig zijn. Hier een tijdspad voor de communicatie hierover. December 2013 Balans opmaken: onder of boven 104,2% Eind januari/begin februari 2014 Bestuursvergadering Februari Informeren van deelnemers en pensioengerechtigden Per 1 april 2014 Indien nodig: nieuwe verlaging pensioenen Hoe staat ARCADIS Pensioenfonds er nu voor? Frans Hofstede: We begonnen het jaar met een dekkingsgraad van 91,3%, waarmee we te ver achter liepen op het herstelplan richting 104,2% dat we eind 2013 bereikt moeten hebben. Daarom moesten we per 1 april van dit jaar de pensioenen met 5,6% verlagen. In de eerste maanden van 2013 is onze dekkingsgraad wat opgelopen. Dat komt natuurlijk ook door die verlaging van de pensioenen. Daarnaast is ook de rente iets gestegen en hebben we in het eerste kwartaal een positief beleggingsresultaat geboekt. Al met al was onze dekkingsgraad eind maart gestegen tot 103%. Eerder hebben jullie gezegd dat de pensioenen in 2014 mogelijk opnieuw verlaagd moeten worden. Mogen we er nu op hopen dat dat niet door hoeft te gaan? Fer Saelman: Daar is nog niets over te zeggen. De dekkingsgraad is een momentopname. Hij kan sterk fluctueren. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen wat we werkelijk aan geld hebben en onze verplichtingen, dus wat we aan geld moeten hebben voor de opgebouwde pensioenen. Beide kanten van die balans kunnen schommelen. Ons vermogen door de beleggingsresultaten, en onze verplichtingen vooral door de rentestand. Dat maakt de dekkingsgraad erg wispelturig. We meten pas eind van het jaar of we de benodigde dekkingsgraad van 104,2% hebben gehaald of niet. Maar de crisis lijkt nog lang niet voorbij. Zowel voor de beleggingen als de rente zijn de vooruitzichten nog erg onzeker. Als bestuur doen we er alles aan om goede resultaten te bereiken, maar we zijn sterk afhankelijk van wat de economie doet. Maar de aangekondigde verlaging van 2014 is gebaseerd op voorzichtige veronderstellingen. Cathy Baas-Ascoop: Ik zou het liever realistisch noemen. We gaan uit van een rendement over 2013 van 3%. Bij een gelijkblijvende rente zou onze dekkingsgraad eind 2013 dan uitkomen op 102%. Dan zou een verlaging van de pensioenen van 2,2%, zoals we die aangekondigd hebben, nodig zijn. Natuurlijk kun je zeggen: jullie hebben in 2012 een veel hoger rendement gehaald. Dat is waar, maar dat kwam voor een deel door de dalende rente die met name onze obligaties in waarde deed Lees verder op pagina 2 > 1 Pensioennieuws > Juni 2013

2 Frans Hofstede: 'Het uitgangspunt is dat we de pijn eerlijk verdelen.' Ontwikkeling dekkingsgraad in Wat droeg bij en wat werkte tegen? stijgen. Ook de aandelen deden het opmerkelijk goed, maar gezien de economische vooruitzichten is het toch realistisch om voor dit jaar niet op een dergelijk rendement te rekenen. Als de dekkingsgraad hoger uitvalt dan verwacht, kan de verlaging van de pensioenen lager worden of zelfs uitblijven. Aan de andere kant, als de crisis verergert, is ook een sterkere verlaging mogelijk. Cathy Baas-Ascoop: 'We willen onze mensen een goed en betaalbaar pensioen blijven bieden, ook in de toekomst.' Hebben jullie bij de genomen maatregelen, en de eventueel nog te nemen maatregelen, de pijn wel eerlijk verdeeld tussen pensioengerechtigden en werkenden? Hofstede: Dat is voor ons als bestuur een essentieel uitgangspunt geweest, waar we zorgvuldig over hebben nagedacht en gediscussieerd. De pijn moet eerlijk verdeeld worden. Uiteindelijk is de meest eerlijke keuze toch om alle pensioenen met hetzelfde percentage te verlagen. Er zitten vele kanten aan. Natuurlijk voelen pensioengerechtigden de verlaging van hun pensioen direct, terwijl werkenden meer tijd hebben om de verlaging weer in te lopen. Aan de andere kant hebben de pensioengerechtigden sinds er bij het fonds sprake is van onderdekking feitelijk te veel pensioen uitbetaald gekregen. Maar daar staat tegenover dat werkenden ook geprofiteerd hebben van buffers die er al waren toen zij bij het fonds kwamen. En zo kun je nog wel even doorgaan met argumenten over en weer. We denken dat we zo voor de beste oplossing gekozen hebben, waarbij we op een evenwichtige manier recht doen aan ieders belangen. Bent u het daar als gepensioneerde in het bestuur mee eens? Saelman: Jazeker. Het is een besluit dat we als bestuur unaniem genomen hebben. Als bestuurslid zit je in het bestuur van het pensioenfonds zonder last en ruggespraak. Je moet alle belangen van het fonds behartigen. Natuurlijk maak ik me wel zorgen over de financiële positie van pensioengerechtigden. De pensioenen lopen al een tijd niet in de pas met de prijsontwikkeling. En daarnaast zijn in januari van dit jaar de belastingen voor pensioengerechtigden omhoog gegaan waardoor hun nettopensioen gedaald is. En dan is daar de korting van het pensioenfonds nog overheen gekomen. Dat is teleurstellend, maar het is niet anders. Als pensioenfonds mogen en willen we geen geld uitgeven dat er niet is. Dat zou de problemen alleen maar groter maken. We moeten zo snel mogelijk weer boven de rode streep komen. Dat is uiteindelijk ook het enige wat de pensioengerechtigden echt helpt. Verder moet je niet vergeten dat de werkenden dezelfde achterstand in hun pensioen hebben Fer Saelman: 'Natuurlijk maak ik me zorgen over de financiële positie van gepen sioneerden.' opgelopen. Zij zijn bovendien sinds vorig jaar minder pensioen gaan opbouwen en krijgen de komende jaren met meer versoberingen in hun pensioen te maken. Toch nog even door over dit thema: er wordt wel gezegd dat de strakke rekenregels rondom de rente in het nadeel van de pensioengerechtigden werkt. Het pensioenfonds heeft meer geld in kas dan ooit en toch moesten de pensioenen verlaagd worden. Hofstede: De lage rentestand werkt in ieders nadeel. Maar ik snap het punt. Vroeger mochten we onze verplichtingen berekenen met een vaste rekenrente van 4%. Nu moet dat met een risicoloze marktrente. Dat sluit aan bij de mate van zekerheid die we in Nederland in onze pensioenregelingen willen bieden. Die zekerheid moet ook in de financiering zitten. Vandaar die veilige rekenrente. Wel is in september 2012 de rekenrente wat aangepast. Voor pensioenen die pas over 20 jaar moeten worden uitbetaald mag een rekenrente worden gehanteerd die meer op een historisch gemiddelde is gebaseerd. Deze aanpassing leverde ons ongeveer een 3% hogere dekkingsgraad op. Dus een voorzichtige aanpassing. Niet voor niets wordt er nu nagedacht over een ander type pensioenregeling, waarin de hoogte van het pensioen directer meebeweegt met de financiële resultaten van het fonds. Waarom is er een nieuwe pensioenregeling nodig? Baas-Ascoop: Omdat we mensen een goed en betaalbaar pensioen willen blijven bieden, ook in de toekomst. Dat kan, maar daarvoor moeten we wel zaken veranderen. Iedereen weet wel dat we langer door zullen moeten werken. We leven steeds langer en dus zou het pensioen ook steeds langer uitbetaald moeten worden. Dat is te duur. We werken gemiddeld een dag in de week voor ons pensioen, en dat wordt gezien als de limiet. Daarnaast zijn pensioenfondsen financieel te kwetsbaar gebleken. Daarom wordt er gedacht over dat andere type pensioenregeling, waar Frans Hofstede net aan refereerde. Het is overigens niet het pensioenfonds dat daarover gaat. Op dit moment spreken de politiek en de sociale partners op centraal niveau over de toekomst van de pensioenen. Daarna is het aan de cao-partijen bij ARCADIS om binnen die kaders een nieuwe regeling af te spreken. Dat klinkt alsof het allemaal nog ver weg is, maar dat is niet zo. Begin 2015 zou er een nieuwe regeling moeten zijn. De toekomst van het pensioen is dus al heel dichtbij. Meer over de toekomst van de pensioenen (en de AOW) op pagina 5. 2 Pensioennieuws > Juni 2013

3 Jaarverslag Uw pensioen in 2012 Onlangs verscheen het jaarverslag 2012 van ARCADIS Pensioenfonds. Op deze pagina s vindt u de belangrijkste cijfers en feiten uit het verslag. U kunt het volledige verslag vinden op U kunt ook een exemplaar bij ons aanvragen. Stuur daarvoor een naar of bel met (026) Pensioenfonds Verkortjaarverslag 2012 in vogelvlucht Alweer was het een moeilijk jaar voor de Nederlandse pensioenfondsen, het onze niet uitgezonderd. Hoe deden wij het in 2012? We zetten de belangrijkste zaken kort voor u op een rij. Pensioenen verlaagd Het was een uitzonderlijk jaar voor ARCADIS Pensioenfonds, en helaas niet in positieve zin. Begin 2012 hebben we onze deelnemers en pensioengerechtigden laten weten dat we mogelijk naar een zware maatregel zouden moeten grijpen: het verlagen van de pensioenen. Om dit te voorkomen had de dekkingsgraad eind 2012 ten minste 101% moeten zijn. Dat hebben we niet gehaald. Per saldo was 2012 een teleurstellend jaar en steeg de dekkingsgraad slechts licht: van 91,3% begin 2012 tot 93,7% op 31 december. Onvoldoende dus. Daardoor werd een verlaging van alle pensioenen met 5,6% onvermijdelijk. We hebben hierover uitgebreid gecommuniceerd met alle betrokkenen. Goed beleggingsjaar Ook nieuwe pensioenopbouw verlaagd Eerder al was besloten de nieuwe pen sioenopbouw in 2012 te ver lagen van 1,93% naar 1,55% van de pensioengrondslag per jaar. Dit was nodig omdat de premie niet meer kostendekkend was, laat staan dat hij bijdroeg aan het herstel van de dekkingsgraad zoals de wet vereist. Pensioen opbouwen is duurder geworden door de lage rentestand en de gestegen levensverwachting. In 2011 kregen we op dit punt nog een jaar respijt van de toezichthouder, maar per 1 januari 2012 moest de pensioenopbouw worden teruggebracht. In 2013 bedraagt de pensioen opbouw 1,56%. We kunnen ons voorstellen dat het gezien deze teleurstellende ontwikkelingen vreemd klinkt, maar ARCADIS Pensioenfonds heeft in 2012 een uitstekend beleggingsrendement geboekt. We zitten midden in de zwaarste economische crisis sinds mensenheugenis, maar voor beleggers was het een goed jaar. De belangrijkste aandelenbeurzen sloten het jaar met forse winsten af. Door de dalende rente gingen ook de koersen van obligaties van veilige landen omhoog. Alleen de beleggingen in onroerend goed lieten zien dat we in een crisis zitten. Op de aandelen behaalden wij een rendement van 15,0%, op de obligaties van 12,3%, terwijl onze beleggingen in onroerend goed een min lieten zien van -/- 1,8%. Al met al behaalden we een rendement op onze portefeuille van 11,9%. Dekkingsgraad toch omlaag Hoe komt het dan dat onze dekkingsgraad toch maar nauwelijks steeg? Omdat er ook forse tegenvallers waren. De belangrijkste was de rente, die opnieuw daalde. Een lage rentestand heeft als gevolg dat we meer geld moeten hebben voordat de pensioenen gedekt zijn. Kort gezegd moeten we er dan rekening mee houden dat het pensioengeld langzamer aangroeit. Of dat veel scheelt? Jazeker: als de rente eind 2012 een procent hoger was geweest, was onze dekkingsgraad niet 93,7% geweest maar zeker meer dan 100%. Overigens heeft de overheid in september 2012 de rekenrente iets gewijzigd. Voor pensioenen die over meer dan 20 jaar moeten worden uitbetaald, hoeven we de verplichtingen niet meer te berekenen met de actuele risicoloze marktrente, maar met een rente die meer een afspiegeling is van een langjarig gemiddelde. Maar dat kon de daling van de marktrente in 2012 niet goedmaken. De tweede tegenvaller was vrolijker van aard: we werden in 2012 opnieuw ge confronteerd met een stijging van de levensverwachting. Dat scheelde ons fonds 1% in dekkingsgraad. De laatste jaren hebben we de verplichtingen met bijna 11% zien stijgen door de gestegen levensverwachting. Geen resultaatdeling Gezien de zorgwekkende financiële situatie van het fonds was er zowel in 2012 als in 2013 vanzelfsprekend geen ruimte voor het toekennen van resultaatdeling. Dat betekent dat de koopkracht van de pensioenen verder is gaan achterlopen. Pensioengerechtigden werden bovendien geconfronteerd met hogere belastingen, waardoor ze hun nettopensioen in januari 2013 zagen dalen. Volg de financiële situatie van uw pensioenfonds op Mogelijk verdere verlaging van de pensioenen Het bestuur heeft alle betrokkenen laten weten dat er rekening moet worden gehouden met een verdere verlaging van de pensioenen. We moeten eind 2013 uit herstel zijn, dat wil zeggen: een dekkingsgraad van ten minste 104,2%. Als de dekkingsgraad van het fonds zich in 2013 volgens de verwachtingen ontwikkelt, komen we uit op 102,0%. In dat geval is een verdere verlaging van alle pensioenen per 1 april 2014 met 2,2% noodzakelijk. Mocht het herstel sneller gaan, dan kan de verlaging lager uitvallen of zelfs helemaal niet nodig blijken. Maar als de crisis verergert, kan de verlaging ook hoger uitvallen. 3 Pensioennieuws > Juni 2013

4 Cijfers en feiten 2012 Vermogen versus verplichtingen Ontwikkeling dekkingsgraad Hier ziet u hoe in de afgelopen jaren het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds zich hebben ontwikkeld. De verplichtingen worden met name beïnvloed door de rentestand, maar ook de toename van de levensverwachting heeft de verplichtingen de laatste jaren sterk verhoogd x euro Vermogen Verplichtingen Hier ziet u hoe de dekkingsgraad van het pensioenfonds zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen gedekt zijn door vermogen. Bij een dekkingsgraad lager dan 104,2% is er sprake van onderdekking. Daarbovenop zijn nog extra buffers vereist om tegenvallers op te kunnen vangen. Pas bij een dekkingsgraad van circa 117% voldoet ARCADIS Pensioenfonds aan alle wettelijke vereisten Dekkingsgraad 93,7% 91,3% 101,5% 103,2% 100,4% 100% 105% 118% Dit levert beleggen op Kentallen 2012 ARCADIS Pensioenfonds belegt het vermogen om bij een verantwoord risicoprofiel een optimaal rendement te boeken. In ons beleid houden we rekening met goede en minder goede jaren. Hier ziet u de beleggingsopbrengsten over de laatste 10 jaar Rendementen 12,4% ,5% ,5% ,8% ,8% ,3% 8,0% 10,0% Zo belegden wij het pensioenvermogen 5,8% 11,9% Spreiding is een van de belangrijkste manieren om de risico s van de beleggingen te verkleinen. Hier ziet u hoe ARCADIS Pensioenfonds eind 2012 het vermogen gespreid had over verschillende soorten beleggingen en welke rendementen dat heeft opgeleverd Aantal verzekerden Deelnemers Gewezen deelnemers Gepensioneerden - Ouderdomspensioen Arbeidsongeschiktheidspensioen Nabestaanden - Weduwen en weduwnaars Wezen Totaal verzekerden Gemiddelde leeftijd deelnemers 41,7 41,2 40,4 40,4 40,3 Gemiddelde leeftijd gepensioneerden 72,7 72,6 72,6 72,5 72,4 Inkomsten (bedragen in miljoenen euro s) Opbrengst uit beleggingen 86,4 40,8 64,5 48,6-96,3 Premiebijdragen werkgever en werknemers - Pensioenregeling 22,0 20,1 19,7 18,5 16,9 - Arbeidsongeschiktheidsregeling 0,8 0,4 0,3-0,1 0,8 - Werknemerspremie ANW-hiaat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - Diverse premies 0,1-0,1 0,1 0,0 0,1 - Kostenbijdrage werkgever 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 Feitelijk ontvangen premie 24,1 21,6 21,3 19,5 18,8 Gedempte kostendekkende premie 19,9 21,0 19,8 17,1 16,7 Herstelpremie 24,2 n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. Uitkeringen (bedragen in miljoenen euro s) Pensioen 32,1 31,8 31,1 30,5 30,7 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Beleggingen (bedragen in miljoenen euro s) Rendement 15,0% Aandelen 35,9% Vastgoed 16,4% Vastrentende waarden 47,7% Rendement 12,3% Vastgoed 127,2 132,1 114,3 96,6 106,7 Aandelen 278,8 246,2 269,3 244,9 171,8 Hedge funds 0,9 6,0 17,1 Vastrentende waarden (netto) 370,4 323,5 307,9 298,5 266,1 Derivaten (netto) 31,4 32,3 13,9 5,2 55,8 Totale netto beleggingen 1 807,8 734,1 706,3 651,2 617,5 Rendement -1,8% 1 Na aftrek van schulden ter zake van beleggingen 4 Pensioennieuws > Juni 2013

5 De oudedagsvoorziening in Nederland gaat op de schop. Zowel in de overheidsregelingen (AOW) als in de aanvullende pensioenen zal veel veranderen. En snel ook! Een overzicht van de stand van zaken. AOW en pensioenen gaan veranderen AOW Waarom is verandering van de AOW nodig? Nederland vergrijst en daardoor lopen de kosten van de AOW snel op. Anders dan bij de pensioenregelingen hebben mensen geen eigen AOW-potje. De uitkering van de AOW'ers wordt betaald uit de AOWpremie van de mensen die nog geen AOW krijgen en uit de belastingen. Als er steeds meer ouderen komen, wordt dat moeilijker. Daarom wordt er bezuinigd: de AOWleeftijd moet omhoog. Hoe snel gaat de AOW leeftijd omhoog? Vorig jaar al kregen mensen niet meer vanaf de eerste dag van de maand waarin ze 65 werden AOW, maar pas vanaf hun verjaardag. En in 2013 is de AOW-leeftijd echt omhoog gegaan naar 65 jaar plus één maand. Zo gaat het stap voor stap omhoog naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in in 2013: maand. in 2014: maanden. in 2015: maanden. in 2016: maanden. in 2017: maanden. in 2018: maanden. in 2019: 66. in 2020: maanden. in 2021: maanden. in 2022: maanden. in 2023: 67. vanaf 2024: gekoppeld aan levensverwachting. Kabinet wil nog sneller Het kabinet wil dat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog gaat: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in Dit moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Anw-hiaatpensioen Overbrugging AOW-gat Door de verhoging van de AOW-leeftijd kunt u vanaf uw 65ste tijdelijk met een 'gat' in uw inkomen te maken krijgen. Uw pensioen vanaf 65 jaar is er immers op berekend dat u ook AOW krijgt, maar die AOW gaat pas later in. Om dit gat te dichten kunt u mogelijk gebruik maken van een regeling van de overheid (zie daarvoor Maar u kunt ook bij het ARCADIS Pensioenfonds terecht. U kunt een stuk van uw ouderdomspensioen om laten zetten in een AOW-overbruggingspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt daar natuurlijk wel wat lager door. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. AOW-partnertoeslag verdwijnt Op 1 januari 2015 wordt de partnertoeslag van de AOW afgeschaft. Tot nu toe krijgen AOW'ers met een partner jonger dan de AOW-leeftijd onder bepaalde voorwaarden een toeslag op hun AOW. Die toeslag verdwijnt in 2015 voor nieuwe AOW'ers. Wie de toeslag al krijgt, blijft hem houden tot zijn of haar partner zelf AOW krijgt. De afschaffing van de partnertoeslag is een maatregel die grote impact kan hebben op het gezinsinkomen van (toekomstige) AOW'ers met een jongere partner. Reden te meer om u goed te verdiepen in uw pensioen en het pensioen van uw partner. Meer informatie over de AOW vindt u op de website van de Sociale Verzekerings bank: De verhoging van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de Anw-hiaat verzekering van ARCADIS Pensioenfonds. Oorspronkelijk liep de uitkering hieruit door tot 65 jaar. Besloten is de uitkering door te laten lopen tot de AOW-leeftijd. Zo wordt een gat tussen het einde van de Anw-hiaatuitkering en de eerste AOW voorkomen. Dit geldt alleen voor de Anw-hiaatuitkeringen die nog niet zijn ingegaan. Pensioenen Waarom moeten de pensioenregelingen veranderen? Ook de pensioenregelingen zoals die van ARCADIS moeten toekomstbestendig worden gemaakt. We leven steeds langer en dat maakt het pensioen fors duurder. Bovendien moeten de pensioenfondsen beter bestand worden gemaakt tegen schokken van buitenaf. Het kabinet heeft al maatregelen genomen over de pensioenen. En verder spreken de sociale partners op centraal niveau over een nieuw pensioencontract. Wat heeft het kabinet al besloten? Het kabinet heeft al besloten dat in 2014 de standaard pensioenleeftijd in de regelingen naar 67 jaar moet. Ook zal de pensioenopbouw lager worden: maximaal 2,15% per jaar in plaats van het huidige maximum van 2,25%. Deze maatregelen zullen ook gevolgen krijgen voor onze pensioenregeling. De cao-partijen zijn nog aan het bezien hoe onze regeling per 1 januari 2014 aan de nieuwe voorwaarden zal worden aangepast Het kabinet wil de maximale opbouw nog verder beperken naar 1,75% per jaar in Daarnaast wil het kabinet dat er over salaris boven euro niet meer fiscaal voordelig pensioen kan worden opgebouwd. Deze plannen moeten nog door de Tweede en Eerste kamer worden goedgekeurd. Ook de nadere uitwerking van het sociaal akkoord kan invloed hebben op de kabinetsplannen. 2015: een nieuwe regeling? Op dit moment wordt er door de sociale partners in Nederland gesproken over een nieuw pensioencontract. Dat zijn nieuwe, centrale afspraken tussen werkgevers en werknemers over de pensioenen. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze afspraken ertoe moeten leiden dat er in 2015 nieuwe pensioenregelingen zijn. De afspraken gaan verder dan alleen maar het verhogen van de pensioenleeftijd. Het gaat ook over hoe er met de risico's wordt omgegaan. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de cao-partners straks kiezen uit twee verschillende soorten pensioenregelingen: nominaal of reëel. De nominale regeling lijkt op wat we nu hebben. Het is een regeling met een vaste opbouw per jaar en een voorwaardelijke indexatie: de pensioenen worden alleen verhoogd als er voldoende geld voor is. Dit type regeling heeft een hoge mate van zekerheid voor de pensioentoezegging zonder indexatie. Alleen in het uiterste geval kan uw pensioen verlaagd worden. De indexatiekansen zijn lager, omdat deze regeling behoudend gefinancierd moet worden en er dus minder beleggingsrisico s genomen mogen worden. Uiteindelijk leidt deze regeling daardoor naar verwachting tot een lager pensioen. Een reële regeling is precies het tegenovergestelde: hierin is de indexatie gegarandeerd, maar de hoogte van het pensioen is minder zeker. Als de beleggingsresultaten achterblijven en de financiële positie van het fonds verslechtert, wordt dat vertaald in een verlaging van de indexatie en eventueel van de pensioenen. In dit type regeling beweegt het pensioen daardoor meer mee met de economie. De hoogte van uw pensioen is daardoor minder zeker, maar de verwachting is dat dit uiteindelijk wel meer pensioen zal opleveren. Op dit moment staat er nog niets vast. De details van het nominale en het reële model zijn ook nog niet bekend. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er uiteindelijk gekozen wordt voor een mengvorm. Wie beslist er over de pensioenen? De politiek bepaalt de wettelijke en fiscale voorwaarden waaraan de pensioenregelingen moeten voldoen. Daarbinnen maken de cao-partijen afspraken over de inhoud van de pensioenregelingen. Het pensioenfonds vertaalt de afspraken naar een nieuwe pensioenregeling. 5 Pensioennieuws > Juni 2013

6 U vraagt, wij antwoorden Heeft ARCADIS Pensioenfonds het minder gedaan? De vraag In april van dit jaar moesten ongeveer 70 pensioenfondsen overgaan tot het verlagen van de pensioenen. Daar hoorde ARCADIS Pensioenfonds bij. Er waren ook pensioenfondsen die er beter voorstonden en niet hoefden te korten. Heeft ARCADIS Pensioenfonds het minder gedaan? En hoe komt dat dan? Hoe wij met u communiceren Helder over pensioen Het antwoord Dat wij er minder goed voorstaan dan sommige andere fondsen, heeft verschillende oorzaken. We zetten de belangrijkste even voor u op een rij: Er is de laatste tijd veel gebeurd op pensioengebied en er staat nog veel meer te gebeuren. Daarvan wil het pensioenfonds u helder op de hoogte houden. Wat doen we aan communicatie? We vroegen het aan Elise Gerritsen van de uitvoeringsorganisatie in Arnhem. Communiceren over pensioen, hoe doe je dat? Het liefst persoonlijk, dat werkt bij zulke toch wel complexe materie het beste. Daarom komen wij, zoals dat heet, naar de mensen toe. We bezoeken ieder jaar vestigingen van ARCADIS door het hele land. Daar geven we presentaties, gericht op diverse leeftijdsgroepen. Voor mensen die dichter bij hun pensioen zitten, houden we ook spreekuren waarop ze hun persoonlijke pensioensituatie face to face met ons kunnen doornemen. Dat kan trouwens ook altijd bij ons op kantoor in Arnhem. Je kunt een afspraak bij ons maken, of zo bij ons binnenlopen, je kunt ons bellen, mailen, we staan altijd voor iedereen klaar. Dus aarzel niet als je wat over je pensioen wilt weten Pensioen is iets voor oude mensen Natuurlijk maken mensen die hun pensioen in zicht hebben het vaakst een afspraak met ons. Maar ik zou zeggen: ook jongeren moeten nadenken over hun pensioen. Tegenwoordig meer dan ooit eigenlijk. De overheid bezuinigt op voorzieningen als de AOW en waarschijnlijk ook de Anw, het nabestaandenpensioen van de overheid. En in de pensioenregelingen gaat ook van alles veranderen. De pensioenleeftijd gaat omhoog, misschien wordt het pensioen directer afhankelijk van de beleggingsopbrengsten. Allemaal redenen om de vinger goed aan de pols te houden, ook als je jong bent. Hoe sta je ervoor? Doe je er met het oog op later verstandig aan je huis zoveel mogelijk af te betalen, of zou je misschien zelf nog wat moeten sparen? Ik denk dat de tijd voorbij is dat je rustig achterover kunt zitten en denken: ach, met mijn pensioen zit het vanzelf wel snor. Het is jouw toekomst en daar heb je zelf een verantwoordelijkheid in. Natuurlijk snap ik dat jongeren misschien nog niet zo bezig zijn met hoe hoog hun pensioen over 30 jaar wordt. Maar kijk in ieder geval eens naar wat er geregeld is voor je partner als je nu zou overlijden. Is dat genoeg? Hoe richten jullie je op de jongere generaties? Jongeren zijn van de digitale media. Daar maken we ook steeds meer gebruik van. Onze website is veel belangrijker geworden. We zijn aan het onderzoeken of we nog meer aan e-communicatie kunnen gaan doen, bijvoorbeeld de pensioenoverzichten digitaal beschikbaar maken. En o ja, iets leuks: we hebben een filmpje gemaakt waarin we in een paar minuten van alles uitleggen over je pensioen en zaken die je eventueel zelf nog moet regelen. Dat sturen we naar nieuwe medewerkers van ARCADIS. En iedereen kan het ook gewoon op onze website zien. Ik zou zeggen: ga eens kijken. Waar zal het de komende tijd over gaan in jullie communicatie? Voorlichting over de persoonlijke situatie blijft altijd belangrijk. Maar de komende tijd zal het zeker ook gaan over de verhoging van de AOW-leeftijd en de veranderingen in de pensioenregelingen die op stapel staan. Volgend jaar gaat de fiscale standaard pensioenleeftijd al omhoog en in 2015 zullen de pensioenregelingen grondig veranderen. Dat moeten we goed gaan uitleggen. Daarnaast is de financiële situatie van het fonds nog steeds fragiel. We zullen helder en eerlijk blijven communiceren over die financiële situatie en over de gevolgen voor je pensioen. Er is dus werk genoeg. 1 Beleggingsbeleid Sinds de tweede helft van de jaren 80 belegt ARCADIS Pensioenfonds relatief veel in zakelijke waarden als aandelen en vastgoed. Tot 2002 heeft dat in ons voordeel uitgepakt. Het leidde tot relatief lage premies en tot extra verhogingen van de pensioenen. Sinds 2002 hebben onze beleggingen het wat minder gedaan dan die van pensioenfondsen die behoudender beleggen. We blijven echter achter ons beleid staan. Op de lange termijn (en daar beleggen wij voor) levert dit voor ons fonds het beste rendement op bij een verantwoord risico. 2 Scherpe premie Bij ARCADIS Pensioenfonds wordt een scherpe premie gerekend voor de opbouw van pensioen. Er zit maar heel weinig opslag in de premie die bedoeld is voor bufferopbouw. Daar zit een risico aan: als het minder gaat, hebben we snel minder vet op de botten. Het voordeel: zowel u als de werkgever betaalt minder voor uw pensioen. 3 Financieel risico niet voor werkgever Anders dan bij sommige andere fondsen kan er in slechte tijden niet aangeklopt worden voor meer geld bij de werkgever. Ook de premie kan niet verhoogd worden. Bij sommige andere fondsen heeft de werkgever wel bijgestort en dat heeft de dekkingsgraad positief beïnvloed. Meer weten over uw pensioenfonds en uw pensioen? Bezoek onze website: 4 Sterkere stijging levensverwachting Alle pensioenfondsen zijn de laatste jaren geconfronteerd met een onvoorziene stijging van de levensverwachting. Daarvoor hebben ze extra geld opzij moeten zetten. Bij ARCADIS is de levensverwachting echter bovengemiddeld gestegen. Dat komt door het relatief hoge opleidingsniveau. Hoogopgeleiden hebben een hogere levensverwachting. Wij hebben de afgelopen jaren onze verplichtingen met bijna 11% zien stijgen door de hogere levensverwachting. 5 ARCADIS Pensioen fonds is een rijp fonds Dat wil zeggen dat we veel pensioengerechtigden hebben en dus op de korte termijn veel pensioenen uitkeren. Wij betalen meer geld uit aan pensioenen dan dat er aan premie binnenkomt. Bij jongere fondsen ligt dat anders. 6 Weinig profijt van hogere rekenrente Alle pensioenfondsen hebben de laatste jaren last van de lage rente waarmee we de verplichtingen moeten berekenen. In september 2012 is de rekenrente wat aangepast. Voor pensioenen die pas over 20 jaar moeten worden uitbetaald mag een rekenrente worden gehanteerd die meer op een historisch gemiddelde is gebaseerd. Hoe meer jongeren in een fonds, des te meer profijt heeft het fonds daarvan. Wij zijn een rijp fonds en hebben dus minder dan gemiddeld van deze aanpassing geprofiteerd. 6 Pensioennieuws > Juni 2013

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel):

de kern Ik heb zat te doen als ik met pensioen ga nieuwe directeur pensioenfonds pensioenfonds stork De pensioenen uitkleden? Theo Bruinsma (Marel): pensioenfonds stork 1 3 e j a a r g a n g a u g u s t u s 2 0 1 0 n r 4 0 de kern In deze editie: Verkort jaarverslag Hoe heeft uw pensioenfonds het gedaan in 2009? Ik heb zat te doen als ik met pensioen

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2011. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Hoge beleggingsopbrengsten, nog hogere pensioenverplichtingen

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Bestuur wijkt wijkt af af van van beleidskader. We We leven leven steeds langer. Nieuwe pensioenportal op op komst.

Pensioenbulletin. Bestuur wijkt wijkt af af van van beleidskader. We We leven leven steeds langer. Nieuwe pensioenportal op op komst. Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Mei 2011 Bestuur wijkt wijkt af af van van beleidskader Pensioen is niet is niet zonder risico risico We We leven leven steeds langer Nieuwe pensioenportal

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015

Pensioenregeling 2015 Pensioenregeling 2015 PENSIOENREGELING 2015 Pensioenregeling 2015 Vorig jaar hebben we je een brochure gestuurd met de pensioenregeling zoals die ging gelden per 1 januari 2014. We kondigden toen al aan

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009

JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 JAARBERICHT Resultaten 2008 April 2009 Pensioenwereld in zwaar weer Rendement Progress -26,5% IN DIT JAARBERICHT Beleggingsmarkten storten in Onroerend goed blijft overeind pagina 2 Vermogen daalt, verplichtingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Een-op-een. Samenvatting jaarverslag 2010. Private Equity. Pensioenblad voor het vliegend personeel van KLM Jaargang 10 Juli 2011

Een-op-een. Samenvatting jaarverslag 2010. Private Equity. Pensioenblad voor het vliegend personeel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Pensioenblad voor het vliegend personeel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Samenvatting jaarverslag 2010 Hoe heeft het fonds 2010 afgesloten? Private

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin!

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin! Je pensioen regel je samen Juist nu Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb Wat een onzin! Januari 2012 2 Je regelt je pensioen beter samen Inhoud 2 'Het doel is een zo goed en eerlijk mogelijk

Nadere informatie