Jaarverslag. Judo Duurstede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Judo Duurstede"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Judo Duurstede

2 Van het Bestuur 2012, goede stappen 2012 is al weer enige tijd afgesloten. Een jaar waarin de judo vereniging heeft moeten aantonen dat de ingeslagen weg en hun visie de juiste is en haalbaar is. Op sportief gebied zijn er weer vele hoogtepunten geboekt, in vele (landelijke) wedstrijden eindigden de judoka s van onze vereniging op het podium, hetgeen aantoont dat de judoka s en de gegeven lessen op een behoorlijk hoog niveau liggen. Dit alles dankzij de kwaliteiten van onze leraren. Naast de sportieve prestaties willen we als vereniging ook de gezelligheid en het vertier hoog in het vaandel houden. Neem bijvoorbeeld het kampweekend in Leusden. Geweldig om te zien hoe de jongens en meisjes zich zonder thuisbegeleiding gedragen. Daarnaast zie je dat het sporters zijn, elk spel moet en zal gewonnen worden waardoor een leuk spelletje soms op het scherpst van de snede wordt gespeeld, maar dat zien we graag. Daarnaast zijn er tal van andere gezelligheidsactiviteiten die georganiseerd zijn, zoals eind toernooi en afsluitende BBQ, Sinterklaas, Singelloop op Koninginnedag etc. Om terug te komen op onze visie voor de vereniging kan ik stellen dat we hier veel goede stappen in gemaakt hebben. Voor elke vereniging, dus ook voor onze judovereniging dient als eerste de financiële basis gezond te zijn, zonder deze basis heeft de vereniging geen bestaansrecht en zal onverhoopt ten onder gaan. Maar gelukkig, o.a. dankzij goed inzicht in de financiën verkregen door onze penningmeester Caroline, gestructureerde in en verkoop van judopakken door Ilona, een kleine verhoging van de contributie en het heffen van tribunegeld tijdens toernooien kunnen we stellen dat het financieel goed gaat. Onze penningmeester zal dit verderop in het verslag uitgebreider meedelen aan de hand van cijfers. Niet alleen is het financiële plaatje het laatste jaar duidelijk verbeterd maar ook zijn er diverse processen zoals informatie via de website, aanmeldingsprocedure en de ledenadministratie aanzienlijk verbeterd. Uiteraard zijn er nog verbeteringstappen te maken, hier wordt door het bestuur en vrijwilligers hard aan gewerkt waarvoor mijn dank aan al deze mensen. Uiteraard staan wij open voor tips, meedenken en verbeter suggesties. Dus schroom niet om ons te benaderen als je denkt : Dat kan beter!! Vriendelijke groet, Bestuur JudoDuurstede Edward Stoffer, voorzitter 2

3 1 Gebeurtenissen Verslag van het bestuur Het bestuur: Zoals de voorzitter al meldde in het voorwoord: er zijn veel goede stappen gemaakt bij Judo Duurstede in Zowel organisatorisch als op het sportieve vlak. Hieronder een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen. 1.1 Nieuwe website Begin 2012 is er een werkgroep in het leven geroepen die een gloednieuwe website heeft gerealiseerd. Nog in het voorjaar van 2012 is de nieuwe site gelanceerd. In de praktijk blijkt het een moderne en flexibele site te zijn die we nu zelf kunnen beheren met meerdere mensen vanaf elke gewenste plek. Dat maakt de vereniging meteen een stuk dynamischer: actuele Edward Stoffer Jacqueline Meijer Caroline Kouwenhoven Dirk van Driel Frans Odijk Laura Gies Bas Schinkel Ilona van Daatselaar nieuwsberichten, wedstrijdverslagen, agena en overige waardevolle informatie die de site dagelijks actualiseren. Met dank aan webbouwer Remco van Ginkel en alle bestuursleden en vrijwilligers die helpen om de website aantrekkelijk en actueel te houden. Doordat de informatiestroom zo actueel en kleurrijk verloopt via de website en inmiddels alle leden hun weg daarin kunnen vinden is besloten dat de papieren uitgave van ons ledenblad De Worp per 1 december is gestopt. 1.2 Bestuursamenstelling Het bestuur is in 2012 ongewijzigd gebleven. Het bestaat uit een team van betrokken mensen die elkaar goed aanvullen. Het team bestaat uit: 3 Edward Stoffer Voorzitter Jacqueline Meijer Secretaris Caroline Kouwenhoven Penningmeester Dirk van Driel Algemeen bestuurslid, leraar Frans Odijk Algemeen bestuurslid, leraar Laura Gies Algemeen bestuurslid, wedstrijdcommissie Bas Schinkel Algemeen bestuurslid, diverse commissies Ilona van Daatselaar Algemeen bestuurslid, diverse commissies

4 2 1.3 Leden en leraren De kernactiviteiten van onze hernieuwde vereniging zijn: het verzorgen van: Judolessen Tuimeljudolessen Jiu-Jitsu Conditietraining Het spreekt voor zich dat onze vereniging grotendeels drijft op de inzet van onze leraren bij deze activiteiten. Deze inzet waarderen wij zeer. Het aantal leden is ongeveer gelijk gebleven in Op 1 januari 2012 bestond de vereniging uit 214 leden en op 31 december 2012 uit 197 leden. Ten opzichte van 2010 is dat nog steeds flink lager. Maar gelukkig is het aantal niet veel verder terug gelopen, de dalende trend is gestabiliseerd. Een positief effect op ons ledenaantal is de oprichting van een nieuwe judogroep voor de jeugd in Maarssen die onder onze vereniging valt. Hier is in december een start mee gemaakt in de vorm van een overeenkomst en concrete afspraken tussen Judo Duurstede en Stichting Kunstzinnige Vorming te Maarssen. De groep is in januari 2013 officieel van start gegaan. In het volgende jaarverslag zullen we hierop terug komen. Judo is sporten en leren tegelijk. Judo is Cool (flyer Judo Duurstede) 4

5 Toernooien & Wedstrijden In 2012 heeft Judo Duurstede weer meegedaan aan een respectabel aantal toernooien, waarin ook dit seizoen weer hele mooie resultaten zijn behaald. Zo kunnen we terugkijken op een groot aantal succesvolle toernooien van het afgelopen jaar, waarvan we de volgende toernooien willen uitlichten: Het IJsselsteins judo toernooi waarbij wij als vereniging door de gezamelijke prestaties van alle judoka s voor de 2e keer op rij de wisselbeker hebben gewonnen. DK-15 waarbij Ted, Luan, Mere en Ruben zich hebben geplaatst voor het NK-15. De vier judoka s hebben ook gestreden op het NK maar ondanks hun goede inzet niet in de prijzen gevallen. Desondanks en zeer goede prestatie. Ook is er deelgenomen aan diverse teamtoernooien: DK Teams Welpenteam met een 1e prijs Team Jongens -12 geen prijs Team Jongens -15 met een 1e prijs Team Meisjes -15 met een 2e prijs NK Jeugdteams Team Jongens -15 jaar met een zeer mooie 3e prijs Teamtoernooi in Culemborg Welpenteam geen prijs Pupillenteam 4e plaats Aspirantenteam 1e plaats Teamtoernooi Theo Meijer Team -10 jaar 3e plaats Team -15 jaar 4e plaats Naast de toernooien bij andere verenigingen en deelname aan de districtskampioenschappen en de Nederlandse kampioenschappen hebben we ook zelf weer een aantal toernooien georganiseerd die mochten genieten van ruim voldoende belangstelling vanuit ver buiten de regio. Op 5 februari begon het jaar met de organisatie van het Wijks Open toernooi voor judoka s onder de 12 jaar. Dit toernooi was zeer sterk bezet met 269 judoka s van in totaal 29 verschillende vereniging van binnen en buiten onze regio. 5

6 Vervolg Toernooien & Wedstrijden Het seizoen 2011/2012 werd ook dit jaar weer afgesloten met het landen teamtoernooi op 30 juni. Dit traditionele toernooi voor alleen onze eigen leden was weer een zeer ontspannen en inspannend toernooi voor de allerkleinsten tot de allergrootste judoka s, waarbij er toch ook weer een heleboel beginnende judoka s voor het eerst hebben kunnen kennismaken met wedstrijdjudo. Op 22 september zijn we het nieuwe seizoen begonnen met de organisatie van een Wit en Gele banden toernooi. Dit toernooi is voor de beginnende wedstrijdjudoka s die naast de instaptoernooien wat meer wedstrijden willen draaien of voor judoka s die net uit de instaptoernooien zijn gepromoveerd. Met een deelnemersveld van 137 judoka s vanuit zo n 12 verenigingen was dit een mooi en kleinschalig toernooi. Het jaar hebben we in december afgesloten met weer 26ste Frans Odijk toernooi. Dit jaar was het een ongekend succes met inschrijvingen, we hebben zelfs inschrijvingen moeten afzeggen. In totaal hadden zich dit jaar maar liefst 630 judoka s ingeschreven afkomstig van 45 verenigingen vanuit heel het land, zelfs uit Zeeland. Dit tweedaagse toernooi was een daverend succes met een sterk bezet deelnemersveld. Al met al kunnen we qua eigen toernooien terugkijken op een succesvol jaar met mooie toernooien. Bas Schinkel, wedstrijdcommissie 6

7 Sinterklaasfeest 2012 Op donderdag 22 november gaf poppentheater De Kletskous met groot succes een sinterklaasvoorstelling voor de judoka s tot 8 jaar. Alle kinderen en ook de ouders zaten met veel plezier te luisteren en te kijken naar de Sintvoorstelling. Aan het eind van de voorstelling werden de sinterklaasliedjes uit volle borst meegezongen. Plotseling uit alle hoeken en gaten kwamen de judo pieten met snoepgoed en een kado. Het was een daverend succes en alle lieve kinderen gingen tevreden naar huis. Dankzij de inzet van vrijwilligers is dit een geslaagd sinterklaasfeest geworden. Ilona van Daatselaar Jacqueline Meijer 7

8 Positie & Visie Visie bestuur op nabije toekomst Gezien de hiernaast genoemde kosten, bezuinigingen en voortdurende crisis zal 2013 geen gemakkelijk jaar worden. Wij hopen op en werken aan een toename van het aantal leden en sponsoren, waardoor de inkomsten hoger zullen blijven dan de kosten, of in elk geval minimaal even hoog zullen zijn als de kosten. We hopen daarbij vooral ook op betrokkenheid en inzet van de leden. Iedereen kan meewerken aan het versterken van onze Judoverenging, bijvoorbeeld in het stimuleren van nieuwe leden (vriendjes meenemen) en het meedoen aan aktiviteiten zoals de Grote Clubactie.Voorop staat uiteraard het plezier en de sportiviteit voor onze leden. Waar mogelijk blijft de vereniging evenementen en toernooien organiseren tegen kostprijs voor haar leden. In 2013 zullen echter nog enige Positie van de vereniging investeringen gedaan moeten aan het eind van de worden voor meer verbeteringen. verslagperiode Zo zullen de oude scoreborden in de dojo vervangen moeten In de loop van 2012 zijn veel worden voor nieuwe, processen verbeterd. De elektronische scoreborden. aanmeldingsprocedure voor nieuwe leden kan nu via de In 2013 zal de vereniging daardoor website verlopen, de enigszins moeten interen op de ledenadministratie is reserves. Te meer doordat de geautomatiseerd en de jeugdlidsubsidie wegbezuinigd zal boekhouding/financiele worden door de Gemeente. In administratie staat volledig in het 2013 ontvangen de professionele sportverenigingen nog maar de boekhoudprogramma Unit4 helft van de subsidie van Multivers. Deze verbeterde voorgaande jaren en vanaf 2014 processen schelen ons vooral veel zal deze extra opbrengst werk en in sommige gevallen ook afgeschaft worden. Dit is kosten. Deze werkwijze zetten we meegenomen in de begroting uiteraard met plezier voort in het voor volgende boekjaar. Jaarcijfers: Zie balans en resultatenrekening. Juni 2013 Caroline Kouwenhoven, Penningmeester 8

9 Jaarrekening 2012 Judovereniging Duurstede Lekdijk Oost 13-A 3961 MB WIJK BIJ DUURSTEDE

10 Judovereniging Duurstede WIJK BIJ DUURSTEDE Balans per 31 december dec dec 2011 ACTIVA Inventaris Materiële vaste activa Voorraad judopakken en aanverwante artikelen Voorraden en onderhanden werk Debiteuren Overlopende activa Vorderingen en overlopende activa Rekening courant bank Kas Liquide middelen Activa PASSIVA Algemene reserve Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen Overlopende passiva Kortlopende schulden Passiva Pagina 1

11 Judovereniging Duurstede WIJK BIJ DUURSTEDE Resultatenrekening over Omzet Directe kosten activiteiten Brutomarge Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvesting Exploitatiekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten Resultaat voor belastingen Belastingen resultaat 0 0 Netto resultaat Pagina 2

12 Judovereniging Duurstede WIJK BIJ DUURSTEDE Toelichting op de resultatenrekening over Netto-omzet Omzet contributies Omzet toernooien en evenementen Omzet pakken en materialen Omzet examens Omzet sponsoring Omzet workshoppen en gastlessen Omzet Wijks Open Inkopen Inkopen judopakken & aanverwante artikelen Overige opbrengsten Overige opbrengsten Opbrengst loten grote clubactie Jeugdlidsubsidie Lonen en salarissen Vrijwilligersvergoedingen Afschrijving weegapparatuur en sportmaterialen Afschrijving materiële vaste activa Huisvesting Huur dojo Overige huisvestingskosten Exploitatiekosten Assurantie inventaris- en goederen Aanschaf klein materiaal Pagina 3

13 Judovereniging Duurstede WIJK BIJ DUURSTEDE Toelichting op de resultatenrekening over Kantoorkosten Porti 7 7 Drukwerk Kantoorbenodigdheden Telefoon- en Internetkosten Abonnementen 0 71 Postbus 98, jaarvergoeding Ledenadministratie software/servicecontract Verkoopkosten Deelname toernooien extern Overige kosten evenementen (sportkleding deelnemers ed) 92 0 Relatiegeschenken Verteringen Kosten organisatie evenementen en toernooien Algemene kosten Contributies Notariskosten Rechtsbijstandsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen rente banktegoeden Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten Pagina 4

14 Judovereniging Duurstede Begroot Werkelijk t/m Werkelijk 2012 Begroting Kosten Vrijwilligersvergoeding , ,17 Totaal personeelskosten , ,17 huur dojo , ,00 omslag per lid 985, ,72 schoonmaak Totaal huisvestingskosten , ,72 investeringen 792,19 inboedelverzekering 420,00 413,81 aanschaf klein materiaal 200,00 85,25 Totaal inventaris 620, ,25 kantoorbenodigdheden 350,00 219,81 Postbus ,00 169,40 porti 50,00 6,75 telefoon internetkosten 30,00 29,00 drukwerk 500,00 395,46 Ledenadministratie servicecontract 119,79 119,79 totaal kantoorkosten 1.219,79 940,21 verteringen 800,00 616,00 relatiegeschenken 500,00 584,25 kosten interne evenementen en toernooien , ,70 kosten deelname externe evenementen en toernooien 3.600, ,00 Totaal verkoopkosten , ,95 te betalen contributies 1.200, ,83 kamer van koophandel 24,08 notariskosten accountant 300,00 bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 400,00 391,59 rechtsbijstandsverzekering 350,00 351,80 overige algemene kosten Totaal algemene kosten 2.250, ,30 Inkopen 1.400, ,20 Totaal inkopen 1.400, ,20 betaalde rente 0,80 bankkosten 400,00 352,15 Totaal financiele lasten 400,00 352,95 Totaal kosten , ,75 Opbrengsten contributies , ,52 sponsoring 2.500, ,00 toernooien en evenementen , ,65 judopakken en aanverwante materialen 2.500, ,87 workshops en gastlessen 4.500, ,94 examens 1.000, ,50 Totaal omzet , ,48 overige opbrengsten opbrengst loten Grote Clubactie 1.500, ,76 jeugdlidsubsidie 1.750, ,25 Totaal overige opbrengsten 3.250, ,01 ontvangen rente 410,00 655,88 Totaal financiele baten 410,00 655,88 Totaal Opbrengsten , ,37 Resultaat Winst/Verlies 385, ,62

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging. Woerden

Tafeltennisvereniging. Woerden Tafeltennisvereniging Woerden Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Algemeen Samenstelling bestuur 4 Overzicht commissies en functionarissen 4 Ereleden 5 Taakgroepen bestuur Jaarverslag Taakgroep

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.

Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19. Uitnodiging voor de voorjaarsvergadering PAC te houden op maandag 30 maart 2015 in het clubhuis Langepad 16 te Rotterdam Aanvang: 19.30 uur Agenda 1. Opening door de waarnemend voorzitter 2. Mededelingen

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente

Jaarverslag 2014. De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug gemeente Jaarverslag 2014 De eerste stap op weg naar een energieneutrale Heuvelrug Heuvelrug Energie Versie 1.0, d.d. 20 mei 2015 vastgesteld door

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport

Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter. Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport Beschrijvingsbrief Algemene Ledenvergadering 15 april 2014 clubhuis de Spetter Aangesloten bij: Haagse Watervrienden; voor drempelloze zwemsport 1 Inhoudsopgave AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING... 3 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Tennisvereniging Tanthof Delft

JAARVERSLAG 2013. Tennisvereniging Tanthof Delft JAARVERSLAG 2013 Mei 2014 Tennisvereniging Tanthof Delft Straat van Malakka 74 Inschrijving Handelsregister 2622 KM Delft K.v.K. Haaglanden Nr. 40398262 015-2624589 ING 1534602 t.n.v. TV Tanthof Delft

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Bestuurlijke activiteiten 2 Donateurs en vrijwilligers 4 Bestuurlijke organisatie 5 Evenementen 6 Balans per 31 december 2011 7 Winst- en verliesrekening 8 Algemene

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering t.v. Ter Weijde 2014 d.d. 10 maart 2014 Aanwezig: 40 leden, inclusief het bestuur: Afwezig: 2 leden hebben zich afgemeld voor de ledenvergadering. Notulist: Nico ten Wolde

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014

Jaarverslag 2013/2014 Jaarverslag 2013/2014 MKB-jaarverslag 2013/2014 Sportvereniging Maaskantse Boys Maren-Kessel S.V. Maaskantse Boys Pastoor Roesweg 43 5398 HZ Maren-Kessel Tel. 0412 472032 Banknr. Rabobank 13.17.02.734

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft

JAARRAPPORT 2013. Nederlandse 420 Klasse Organisatie. Oude Langendijk 5 2611 GK Delft JAARRAPPORT 2013 van de Nederlandse 420 Klasse Organisatie Oude Langendijk 5 2611 GK Delft 1 Inhoudsopgave Bladzijde Bestuursverslag 1. Inleiding; 3 2. De vereniging; 3 3. De financiële situatie. 4 Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie