Rapportage Carbon Footprint 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Carbon Footprint 2010"

Transcriptie

1 Car bonf oot pr i nt2010

2 Versie: 6.0 opgemaakt Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten MVO 1. Inleiding Organisatie grenzen Operationele grenzen Inventarisatie methoden Directe emissie: Gasverbruik Directe emissie: Brandstof Energie Indirecte emissie: Elektriciteitsverbruik Energie Indirecte emissie: Stadswarmte Energie Indirecte emissie: Zakelijk personenvervoer en vliegverkeer Overige indirecte emissies Onzekerheidsbeschouwing Kwaliteitsbewaking en gegevensverzameling Samenvatting van de CO 2 emissies Acties voor vermindering van de CO 2 uitstoot Reductiedoelstelling Reductiemaatregelen Gasverbruik Brandstof Elektriciteitsverbruik Effect van Reductiemaatregelen Referenties

3 1. Inleiding Als leasemaatschappij ziet Alphabet Nederland B.V. het als haar taak om klanten te adviseren en te attenderen op de noodzaak van schoner rijden. Daarnaast zet Alphabet met een breed palet aan groene producten een stap in de richting van een duurzame toekomst en beantwoordt zij aan de toenemende vraag van bedrijven om milieuvriendelijker, veiliger en kosten-bewuster te ondernemen. Hierdoor kan Alphabet invloed uitoefenen op het beperken van wereldwijde klimaatverandering en de nadelige gevolgen hiervan en de kennis en resultaten worden gedeeld en ontwikkeld met branchegenoten en de overheid. Alphabet heeft een milieuzorgsysteem volgens ISO en is hiervoor ook gecertificeerd. Het monitoren en beheersen van het energieverbruik is een van de kernpunten van het milieuzorgsysteem. De gegevens uit het energie monitoring systeem worden vervolgens gebruikt om twee maal per jaar de Carbon Footprint te berekenen. Alphabet wil ook de Carbon Footprint van de eigen interne organisatie beheersen en reduceren. Deze rapportage brengt de Carbon Footprint van 2010 nauwgezet in kaart afgezet tegen het referentiejaar Dit rapport is opgesteld volgens de Nederlandse Norm NEN-ISO Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie, meting en rapportage van broeikasgassen en de CO2-PRESTATIELADDER; Samen zorgen voor minder CO 2 HANDBOEK 2.0; van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, 16 maart Alphabet volgt voor het maken van de Carbon Footprint de interne procedure Werkinstructie opstellen energiestromen en Carbon Footprint Deze Carbon Footprint is opgesteld door mevrouw Jolanda Cretier; Quality Consultant en goedgekeurd door de heer Jørgen Bod; Manager HR/Quality. Alphabet Nederland B.V., is statutair gevestigd te Breda, Handelsregister nr Van dit rapport is een samenvatting gemaakt voor externe en interne communicatie over de Carbon Footprint van Alphabet. Door deze publicaties wordt inzicht verschaft over de grootte en reductie van onze eigen Carbon Footprint. 2. Organisatie grenzen ISO en de CO2-PRESTATIELADDER vereisen een duidelijke afbakening van de organisatie onderdelen waarvoor de Carbon Footprint is vastgesteld. Alphabet Nederland B.V. is een zelfstandige business unit onder de holding Alphabet Group, onderdeel van BMW Holding. Alphabet opereert in Nederland en heeft het hoofdkantoor in Breda. De organisatie bestaat met ingang van 2010 uit 14 locaties in Nederland die volledig door Alphabet worden gebruikt. Behalve de vestiging Zwolle waar een medehuurder is gevestigd. Deze medehuurder betaalt zijn deel van elektriciteit en gas direct aan de eigenaar. 2

4 De volgende opsomming geeft de naam en adres gegevens van alle vestigingen: Alphabet Nederland B.V. :Takkebijsters 59/75, 4817 BL Breda (Hoofdkantoor) :Goudenheuvel 13, 5234 GA 's-hertogenbosch :Celsiusbaan 4, 3439 NC Nieuwegein :Cairostraat 57, 3047 BB Rotterdam :Tiber 66, 2491 DJ 's-gravenhage :Gladsaxe 35, 7327 JZ Apeldoorn & Used Cars Centre Amsterdam : Sierenborch 17, 1046 CJ Amsterdam :Lage Zijde 1, 5626 DL Eindhoven :Skagerrak 26, 9723 JR Groningen :Palmpolstraat 12, 1327 CG Almere & Used Cars Centre Breda :Baarschot 44, 4817 ZZ Breda Used Cars Centre Zwolle :Molenland 2, 8024 AL Zwolle Remarketing & Logistics :Baarschot 46, 4817 ZZ Breda Baarschot terrein :Baarschot, 4817 ZZ Breda (terrein in de open lucht voor verkoop van gebruikte auto s en een wasstraat) Hoofddorp is met ingang van mei 2011 opgeheven. Amsterdam is verhuisd naar een andere vestiging medio mei waar ook een UCC Centre met ingang van mei geopend is. Alphabet en al de vestigingen opereren onder één KvK nummer ( ). 3

5 3. Operationele grenzen De CO 2 emissies van Alphabet zijn grofweg afkomstig van drie activiteiten: verwarming, vervoer en elektriciteit. Volgens ISO en CO2-PRESTATIELADDER worden deze emissies verder gespecificeerd in herkomst en type (scope) emissies. Emissie Bron Gasverbruik Brandstof Elektriciteitsverbruik Stadswarmte Zakelijk personenvervoer en vliegverkeer Niet geïnventariseerd NEN-ISO classificatie Directe emissies Directe emissies Tabel 1 Classificatie van de CO 2 emissies volgens NEN-ISO Energie indirecte emissies Energie indirecte emissies Energie indirecte emissies Overige indirecte emissies Referentiejaar en wijzigingen daarin Deze rapportage is gebaseerd op het referentiejaar Vanaf deze rapportage worden wijzigingen in de organisatie verdisconteerd in het referentiejaar. 4. Inventarisatie methoden 4.1 Directe emissie: Gasverbruik Op alle vestigingen van Alphabet is gasverbruik vastgesteld uit de gegevens op de factuur. Het totale gasverbruik wordt jaarlijks geaggregeerd door de Manager Facility Services op het hoofdkantoor. Deze volgt het gebruik per jaar. Tabel 2 geeft het gasverbruik van alle vestigingen in het jaar De conversiefactor voor het berekenen van de CO 2 emissie uit aardgas is afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER (1.825 g CO 2 /m 3 ). 4

6 Gasverbruik verbruik op basis van factuur Electriciteitverbruik verbruik op basis van factuur m3 g CO2/m3 ton CO2 KWh g CO2/KWh ton CO2 Takkebijsters 59/ , ,3 Palmpolstraat , ,6 Schurenbergweg , ,9 Baarschot , ,3 Baarschot , ,8 Cairostraat , ,5 Parellaan , ,2 Celciusbaan , ,7 Goudenheuvel , ,1 Molenland , ,8 Gladsaxe , ,7 Baarschot terrein , ,2 Tiber , ,6 Lage Zijde , ,2 Skagerak , ,1 Totaal Tabel 2 Gas- en elektriciteitsverbruik 2010 van alle vestigingen 4.2 Directe emissie: Brandstof Alphabet gebruikt voor het zakelijk vervoer van haar eigen personeel lease auto s. Van deze lease auto s in eigen gebruik wordt het brandstofverbruik geregistreerd. Uit deze registratie wordt het jaarverbruik per brandstofsoort berekend. De conversiefactor voor het berekenen van de CO 2 emissie is afkomstig uit de CO2- PRESTATIELADDER. Tabel 3 geeft een overzicht van jaarverbruik, conversiefactor en CO 2 uitstoot in Brandstof liter conversiefactor kg CO 2 / liter ton CO 2 Diesel , ,3 Benzine ,78 170,8 LPG 519 1,86 0,3 Totaal 438,4 Tabel 3 Overzicht brandstofverbruik en CO 2 emissie Lease auto s 5

7 Voor zakelijk personenvervoer wordt ook gebruik gemaakt van auto s die tijdelijk ter beschikking staan voor Alphabet. Bijvoorbeeld Demo auto s of tijdelijk niet verhuurde auto s. In 2010 is voor deze auto s 6915 liter brandstof getankt. De soort brandstof is niet vastgelegd. Daarom is voor deze relatief kleine bron een emissiefactor berekend die representatief is voor het wagenpark van Alphabet (2/3 diesel en 1/3 benzine) = 3,02 kg CO 2 /liter. Dit geeft een CO 2 emissie van 6915 x 3,02 / 1000 = 20,9 ton CO 2. Huurauto s worden ingehuurd bij het eigen verhuur bedrijf van Alphabet () en niet bij externe verhuur bedrijven. In 2010 is er totaal km met huurauto s gereden. Voor de berekening wordt een gemiddelde conversiefactor van 210 g CO 2 /km gehanteerd, afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER. De CO 2 emissie hiervan was dan: km x 210 g CO 2 /km / = 27,4 ton CO2. Van externe verhuurbedrijven worden geen auto s gehuurd. 4.3 Energie Indirecte emissie: Elektriciteitsverbruik Op alle vestigingen van Alphabet is het elektriciteitsverbruik van 2010 vermeld op de facturen gebruikt. Het totale verbruik wordt jaarlijks door de Facility Manager geaggregeerd tot het totaalverbruik elektriciteit. Deze volgt het gebruik per jaar. Tabel 2 geeft ook het elektriciteitsverbruik van alle vestigingen in het jaar De conversiefactor voor het berekenen van de CO 2 emissie is afkomstig uit de CO2-PRESTATIELADDER. Alphabet betrekt op de vestigingen zijn elektra van diverse leveranciers. De conversiefactor per leverancier is voor elke vestiging toegepast. Deze factoren zijn respectievelijk: Groene stroom 300 g CO2/KWh; Nuon 610 g CO 2/ KWh; Essent 525 g CO 2/ KWh; Eneco retail 590 g CO 2/ KWh; Onbekende leverancier 615 g CO 2/ KWh. In 2010 is voor de organisatie groene stroom afkomstig van waterkracht gekocht. De hoofdvestigingen en enkele nevenvestigingen verkrijgen ook groene stroom uit waterkracht. Voor groene stroom uit waterkracht mag alleen een conversiefactor van 15 g CO 2 /KWh worden gebruikt als deze voorzien is van een SMK milieukeur. Dit is niet het geval. Omdat SKAO groene stroom wel een voordeel wil geven boven grijs, hanteert SKAO vooralsnog 300 g CO 2 /kwh. Dit is berekend uit de nationale elektriciteitsmix, waarbij is aangenomen dat groene stroom 50% beter scoort dan grijs. Hiervoor is geen wetenschappelijke onderbouwing, maar meer een positieve benadering van de kwaliteit groene stroom. 4.4 Energie Indirecte emissie: Stadswarmte De vestiging in Almere maakt gebruik van stadswarmte. De CO2-PRESTATIELADDER geeft geen conversiefactor voor stadswarmte. Voor de berekening is de waarde 56,7 kg CO 2 /GJ gebruikt. Deze is afkomstig uit Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie Update 2010 Methodiek voor het berekenen en registreren van de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen Agentschap NL, Mei 2010 De afname van de vestiging Almere was 113 GJ. Dit geeft een emissie van 113 x 56,7 / 1000 = 6,4 ton CO 2. 6

8 4.5 Energie Indirecte emissie: Zakelijk personenvervoer en vliegverkeer Onder zakelijk personenverkeer wordt hier alleen verstaan de zakelijke kilometers die personeel met hun privé auto s aflegt. Uit de reisdeclaraties van het personeel is het totaal aantal kilometers berekend. Voor de berekening wordt een gemiddelde conversiefactor van 210 g CO 2 /km gehanteerd, afkomstig uit de CO2- PRESTATIELADDER. In totaal is km gereden wat een berekende emissie geeft van: x 210 g CO 2 /km / = 6,5 ton CO 2. Alphabet organiseert gemiddeld een keer per twee jaar een promotiereis met ongeveer 20 handelaren in Europa. Het aantal deelnemers en bestemming is per jaar verschillend. Er wordt voor gekozen om de CO 2 emissie hierdoor te overschatten. De gemiddelde afstand is rond km, volgens de CO2-PRESTATIELADDER hoort hier een emissiefactor van 220 gram per reiziger kilometer bij. Met 20 deelnemers is de schatting van de totale emissie: 20 deelnemers x km x 2 (retour) x 0,5 (keer per jaar) x 220 / = 13,2 ton per jaar 4.6 Overige indirecte emissies In dit stadium van het vaststellen van de Carbon Footprint worden deze nog niet vastgesteld. De CO2- PRESTATIELADDER vereist dit ook pas vanaf niveau Onzekerheidsbeschouwing De Carbon Footprint bestaat uit diverse bronnen van wisselende grootte. De onzekerheid in grote bronnen heeft een grotere invloed op het eindresultaat dan kleinere bronnen. In deze paragraaf wordt een schatting gegeven van de onzekerheid van de gehele Carbon Footprint. Van elke bron is een schatting gemaakt van de standaarddeviatie van het totaalresultaat. Het verbruik van gas, brandstof en elektriciteit wordt nauwkeurig gemeten omdat hier ook financiële transacties mee verbonden zijn. De standaarddeviatie van de totale hoeveelheid zal beter zijn dan 2%. Overig zakelijk personenvervoer is een kleine post in de Carbon Footprint. Voor het personenvervoer is een forfaitaire waarde van 210 g CO 2 /km aangehouden voor huurauto s, omdat het type auto niet bekend is. Voor de demo auto s is een gemiddelde emissiefactor voor diesel en benzine aangehouden omdat dit niet is geregistreerd. De standaarddeviatie van beiden samen wordt geschat als beter dan 20%. Dezelfde waardes worden ook gehanteerd voor zakelijk vervoer met privé auto s. Vliegverkeer is een kleine post in de Carbon Footprint. Deze is variabel in tijd doordat de bestemming wisselt en het aantal deelnemers. Als schatting van de standaarddeviatie wordt hierom 50% gehanteerd. 7

9 Tabel 4 geeft de schatting van de totale onzekerheid van de Carbon Footprint. Standaarddeviatie relatief absoluut Kwadraat Gasverbruik 2% 6,5 42,7 Lease auto's (eigen gebruik) 2% 8,8 76,9 Overig zakelijk personenvervoer 20% 9,6 93,1 Elektriciteitsverbruik 2% 12,6 159,0 Zakelijk personenvervoer 20% 1,3 1,7 Zakelijk vliegverkeer 50% 6,6 43,6 Kwadratensom 416,9 Totale standaarddeviatie 20,4 Totale relatieve standaarddeviatie 1,4% Totale onzekerheid (95% Betrouwbaarheidsinterval) 2,8% Tabel 4 Berekening totale onzekerheid van de Carbon Footprint De totale onzekerheid wordt geschat op 2,8%. Dit is een relatief kleine onzekerheid omdat meer dan 95% van de CO 2 bronnen wordt gemeten door meters met een lage meetonzekerheid. 5. Kwaliteitsbewaking en gegevensverzameling Dit is het tweede jaar dat Alphabet een Carbon Footprint opstelt. De benodigde gegevens komen uit twee belangrijke bronnen. Elektriciteit en gas zijn afkomstig van de afdeling Facility Services en het brandstofverbruik van de afdeling HR/Quality (wagenparkbeheer dienstauto s). Van meer dan 95% van de CO 2 emissies ligt dus het gegevensbeheer op deze twee plaatsen. De Manager Facility Services verzamelt van alle vestigingen het elektriciteit- en gasverbruik. Dit wordt gearchiveerd. Wagenparkbeheer inclusief alle brandstofverbruiken is een kerncompetentie van Alphabet Nederland B.V. De wagenparkbeheerder beheert het archief wat elektronisch is opgeslagen in Fleet Agent/TWS Top Workflow System. 8

10 6. Samenvatting van de CO 2 emissies De totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. is samengevat in tabel 5. Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Totaal per Scope Totaal ton CO2 Directe emissies (scope 1) Gasverbruik Hoofdkantoor 117 Overige locaties (14) 210 Brandstof Lease auto's (eigen gebruik) 438 Overig zakelijk personenvervoer Energie indirecte emissies (scope 2) Elektriciteitsverbruik Hoofdkantoor 392 Overige locaties (14) 232 Stadswarmte 6 CO2 prestatieladder specifiek Zakelijk personenvervoer 7 Zakelijk vliegverkeer Tabel 5 Carbon Footprint 2010 De totale uitstoot is vastgesteld op 1463 ton CO 2. Figuur 1 geeft de verdeling over de drie CO 2 bronnen die bij Alphabet zijn te onderscheiden. 9

11 Alphabet verdeling over CO2 bronnen Elektriciteit 43% Verwarming 23% Vervoer 34% Figuur 1 Verdeling Carbon Footprint over drie bronnen. 7. Acties voor vermindering van de CO 2 uitstoot 7.1 Reductiedoelstelling Alphabet wil ten eerste de CO 2 emissie verminderen van grote bronnen waar het meeste invloed op is uit te oefenen. De reductie wordt daarom uitgevoerd bij het gas-, brandstof en elektriciteitsverbruik. Tabel 6 geeft de reductiedoelstelling in procent per jaar ten opzichte van

12 Scope Bron / Soort CO2 reductie Subtotaal Totaal per Scope Totaal Gasverbruik Directe emissies (scope 1) Energie indirecte emissies (scope 2) Hoofdkantoor 2,5% Overige locaties (14) 0,0% Brandstof Lease auto's (eigen gebruik) 4,0% Overig zakelijk personenvervoer 0,0% Elektriciteitsverbruik Hoofdkantoor 4,0% Overige locaties (14) 0,0% Stadswarmte 0,0% CO2 prestatieladder specifiek Zakelijk personenvervoer 0,0% Zakelijk vliegverkeer 0,0% Tabel 6 Reductiedoelstelling in procent per jaar ten opzichte van ,8% 3,7% 2,5% 0,0% 2,5% 22 ton CO2 2,4% 16 ton CO2 2,4% 38 ton CO2 De totale reductiedoelstelling voor Alphabet is vastgesteld op 2,4% per jaar = 38 ton CO 2 per jaar. Deze reductiedoelstelling is gesteld voor het jaar 2011 en 2012 ten opzichte van het referentiejaar Figuur 2 geeft deze doelstelling in tonnen CO 2 per jaar, verdeelt over de bronnen. Alphabet reductiedoelstelling; ton CO2 per jaar Elektriciteitsverbruik (scope 2); 16 Gasverbruik (scope 1); 3 Brandstof (scope 1); 19 Figuur 2 Reductiedoelstelling per jaar 11

13 7.2 Reductiemaatregelen Gasverbruik De reductie op het gasverbruik wordt in eerste instantie bij de hoofdvestiging gezocht. Er wordt onderzocht of de klapdeuren bij de hoofdentree kunnen worden vervangen door automatische schuifdeuren. De besparing op het gasverbruik op de hoofdvestiging wordt ingeschat op 2% jaar. De vestigingen worden gehuurd. Dit maakt het moeilijk om daar energiebesparing maatregelen voor verwarming door te voeren. Analyse van de mogelijkheden heeft nog niet plaatsgevonden. De totale besparing op het gasverbruik is dan 0,8% per jaar Brandstof Vanaf 2012 wil Alphabet voor het eigen wagenpark auto s aanschaffen met een gemiddelde CO 2 uitstoot van 120 gram CO 2 /km. Het huidige wagenpark wordt hierdoor in drie jaar vervangen door auto s met een lagere uitstoot. De uitstoot van het wagenpark is in december 2010 ongeveer 150 gram CO 2 /km. Tabel 7 geeft een schatting van de besparing per jaar en totaal. verbruik g CO2/km reductie per jaar gemiddeld per jaar totaal ,2% 2,2% ,4% 6,7% ,7% 13,3% ,4% 17,8% ,2% 20,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% Tabel 7 inschatting van de emissiereductie door aanschaf auto s met lage CO 2 emissie De emissiereductie kan ongeveer 20% bedragen in een periode van vijf jaar, dit is gemiddeld 4% per jaar. Voor overig zakelijk personenvervoer wordt geen reductiedoelstelling vastgesteld. De totale reductie voor brandstof is dan 3,7% per jaar. De totale reductiedoelstelling voor de directe emissies (scope 1) is dan 2,5% per jaar = 22 ton CO 2 per jaar. 12

14 7.2.3 Elektriciteitsverbruik Het Data Service Center (ICT) is een grote verbruiker van elektriciteit op de hoofdvestiging. Dit gedeelte van de organisatie zal spoedig van aparte elektriciteitsmeters worden voorzien. Dit maakt het mogelijk om voor het Data Service Center gerichte maatregelen te nemen en deze te evalueren. Voor de kantooromgeving wordt onderzocht wat vervanging van de verlichting door zuiniger verlichting zoals LED verlichting kan opleveren. Daarnaast wordt gekeken wat bewegingsmelders op de verlichting oplevert. Op de hoofdvestiging wordt gestreefd naar een emissiereductie van 4% op het elektriciteitsverbruik per jaar. Voor de vestigingen wordt vooralsnog geen reductiedoelstelling vastgesteld. Nader onderzoek naar opties voor besparing is noodzakelijk wat in 2011 zal plaatsvinden. Door het grote aandeel van de hoofdvestiging in het elektriciteitsverbruik is de totale reductiedoelstelling voor elektriciteit 2,5% per jaar. Voor stadswarmte, zakelijk personenverkeer en zakelijk vliegverkeer wordt vooralsnog geen reductiedoelstelling vastgelegd. De totale reductiedoelstelling voor de energie indirecte emissies (scope 2) is dan 2,4% per jaar = 16 ton CO 2 per jaar. 7.3 Effect van Reductiemaatregelen Alphabet heeft recent een aantal besparingsmaatregelen genomen die hier kort worden samengevat. Gasverbruik In 2009 is op de hoofdvestiging de verwarmingsketel vervangen. Een snelle trendanalyse van het verbruik laat een besparing zien rond m 3 per jaar op een totaal van m 3 gas per jaar. Dit is een CO 2 reductie van ongeveer 22 ton per jaar. Deze reductie is echter niet gerealiseerd in Brandstof De CO 2 prestatie van de eigen leasevloot was per jaar: 2008: 158,2 g CO 2 /km 2009: 151,5 g CO 2 /km 2010: 151,4 g CO 2 /km (benzine effect) De besparing van 2008 naar 2009 was 4,4%. Van 2009 naar 2010 is er geen besparing gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van diesel naar benzine auto s in de eigen lease vloot. Het omslagpunt voor diesel auto s is door fiscale maatregelen verschoven naar een hoger aantal kilometers per jaar. Deze trend heeft zich ook nog in 2010 voortgezet. 13

15 Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is verminderd door implementatie van virtuele servers. Vanuit de specificaties is vastgesteld dat dit een besparing oplevert. Deze is niet gekwantificeerd. Het elektriciteitsverbruik is gestegen door uitbreiding van de Europese hosting. Verdere analyse is wenselijk voor de hosting services die Alphabet verzorgt. 8. Referenties NEN-ISO Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals CO2 prestatieladder van SKAO CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder CO 2 HANDBOEK 2.0; 16 maart Einde rapport - 14

Rapportage Carbon Footprint 2014

Rapportage Carbon Footprint 2014 Versie: 1.0 opgemaakt 15-01-2015 Proces BWise: Opstellen energiestromen en Carbon Footprint Locatie BWise: BWise Documenten Milieu- en Energiedocumenten 1. Inleiding... 2 2. Organisatie grenzen... 2 3.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoud Beleidsverklaring 2 Organisatie 3 Introductie 3 Rapporterende organisatie 3 Verantwoordelijk persoon 3 Organisatiegrenzen 3 ISO 14064-verklaring 4 Verificatieverklaring

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Erik Boeve Auteur Erik Boeve Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2012 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 2.3 Operationele grenzen... 5 2.3.1

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO 2 Footprint Rapportage 2010

CO 2 Footprint Rapportage 2010 CO 2 Footprint Rapportage 2010 Ippel Civiele Betonbouw B.V. Naam Functie Paraaf Datum Opgesteld M. Adriaans CO 2 -Coördinator Gecontroleerd J. van den Berg Hoofd Administratie Gecontroleerd A.F. Verhallen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport CO 2

Emissie inventaris rapport CO 2 2013 Emissie inventaris rapport CO 2 M.J. van Herwijnen Gebr. Harteman Holding B.V. 03-09-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en verantwoording... 1 1.1 Ontwikkeling CO 2 -prestatieladder... 1 1.2

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie