Overzicht Woord vooraf Arbeidsrecht Europees Recht Familiaal Vermogensrecht Fiscaal Recht Gerechtelijk Recht, IT Grondwettelijk Recht 111

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht Woord vooraf Arbeidsrecht Europees Recht Familiaal Vermogensrecht Fiscaal Recht Gerechtelijk Recht, IT Grondwettelijk Recht 111"

Transcriptie

1 Overzicht Woord vooraf Roger BLANPAIN, Voorzitter Robbie TAS, Secretaris Arbeidsrecht Herstructureren na het Generatiepact Bruno BLANPAIN, advocaat-vennoot Marx Van Ranst Vermeersch & Partners Europees Recht De Europese Richtlijn van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt: Een overzicht Wouter GEKIERE, Juridisch medewerker Europees Parlement Familiaal Vermogensrecht De vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning Ann MAELFAIT, Assistent K.U.Leuven Advocaat Greenille Fiscaal Recht De weerslag van recente arresten van het Europees Hof van Justitie op het belgisch belastingrecht Frans VANISTENDAEL, gewoon hoogleraar K.U. Leuven Gerechtelijk Recht, IT Phenix: een toekomst voor de rechterlijke orde Ivan VEROUGSTRAETE, Voorzitter van het Hof van Cassatie Grondwettelijk Recht De belangrijkste evoluties in de rechtspraak van het Arbitragehof sedert de bijzondere wet van 9 maart 2003 André ALEN, Buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven en Rechter in het Arbitragehof Evelyne MAES, Assistente K.U.Leuven Willem VERRIJDT, Assistent K.U.Leuven Intellectuele Rechten Recente ontwikkelingen in het octrooirecht Geertrui VAN OVERWALLE, Deeltijds Hoofddocent K.U.Leuven, K.U.Brussel en Université de Liège Internationaal Privaatrecht Recente ontwikkelingen Internationaal Privaatrecht Kristof COX, Assistent Instituut voor Internationaal Privaatrecht. Medisch Recht De ontwikkelingen in het Medisch Recht in 2006 Herman NYS, Gewoon hoogleraar K.U.Leuven Socialezekerheidsrecht De vrijwilliger voortaan (ook) sociaal beschermd 5

2 Dries SIMOENS, gewoon hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid K.U.Leuven Vennootschapsrecht De nieuwe vereffeningsprocedure nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders Koen GEENS, Buitengewoon Hoogleraar K.U. Leuven Advocaat te Brussel (Eubelius) Robbie TAS, Docent K.U. Brussel Advocaat te Leuven (Curia) Zakenrecht Zakenrechtelijke nieuwigheden. Iets over mede-eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal Mathieu MUYLLE, Assistent Instituut voor Goederen- en Aansprakelijkheidsrecht K.U.Leuven, meester in het notariaat Arbeidsrecht Schijnzelfstandigheid Frank HENDRICKX, docent K.U. Leuven en hoofddocent Uv. Tilburg Gerechtelijk Recht Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen Enkele recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht Benoit ALLEMEERSCH, Instituut voor Gerechtelijk Recht, K.U. Leuven Paul VAN ORSHOVEN, decaan faculteit Rechtsgeleerdheid K.U. Leuven Kris WAGNER, Instituut voor Gerechtelijk Recht, K.U. Leuven Human Resources Georges Anthoon - talent in actie Bart MEULEMANS Iris VAN TILBORGH Internationaal Recht De Benelux: betekenis voor de rechtspraktizijn Jan WOUTERS, Gewoon hoogleraar, K.U.Leuven; Directeur, Instituut voor Internationaal Recht, K.U.Leuven; Of Counsel, Linklaters De Bandt, Brussel. Maarten VIDAL, Wetenschappelijk medewerker, Instituut voor Internationaal Recht, K.U.Leuven Maatschappelijke filosofie Globalistan Mark EYSKENS, Minister van Staat Mededingingsrecht Systematiek en actualia Wouter DEVROE, Hoogleraar rechtsvergelijking en marktrecht en vicedecaan onderzoek, Rechtsfaculteit K.U.Leuven m.m.v. Eva MATTIOLI, Doctorandus K.U.Leuven, onderzoekseenheid economisch recht Medisch Recht Kostenbesparende richtlijnen en medische aansprakelijkheid 6

3 Stefaan CALLENS, professor gezondheidsrecht aan de K.U.Leuven (Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht) en advocaat te Brussel Ilse VOLBRAGT, vrij wetenschappelijk medewerkster aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (K.U.Leuven) en jurist bij de Vlaamse Overheid - Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Notarieel Recht Voor meer genietbare notariële koopakten: Werken met een bijsluiter bij de akte Luc WEYTS, Erenotaris Mechelen Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven Rechtstheorie en Rechtsfilosofie Het Vel van de Rechter en het Recht van de Filosoof Frank FLEERACKERS, Decaan van de rechtenfaculteit aan de KU Brussel en visiting scholar aan Harvard Law School en MIT, Cambridge, MA. Strafrecht Stalking: strafrechtelijke en criminologische aspecten Anne GROENEN, assistent K.U. Leuven Geert VERVAEKE, hoogleraar K.U. Leuven Frank HUTSEBAUT, gewoon hoogleraar K.U. Leuven Verzekeringsrecht De tien geboden van de rechtsbijstandsverzekering Hans SMEYERS, advocaat maxius lid van de Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering 7

4

5 Inhoud Overzicht... 5 Woord vooraf Roger BLANPAIN en Robbie TAS Herstructureren na het Generatiepact Bruno BLANPAIN I. Inleiding II. Toepassingsgebied Werkgevers De werknemers Het collectief ontslag Ratione Temporis III. De Intentieverklaring Collectief Ontslag IV. Informatie en Consultatie V. Het Sociaal Plan VI. Het Attest van de Regionale Minister VII. De Tewerkstellingscel De oprichting, samenstelling en leiding De overkoepelende tewerkstellingscel De taak van de tewerkstellingcel De inschrijving bij de tewerkstellingscel VIII. Conclusie De Europese Richtlijn van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt: Een overzicht Wouter GEKIERE I. Inleiding II. Totstandkoming III. Overzicht en bespreking van de belangrijkste elementen Werkingssfeer Administratieve vereenvoudiging Vrijheid van vestiging Vrij verkeer van diensten Verhouding met andere bepalingen van Gemeenschapsrecht Terbeschikkingstelling van werknemers Rechten van afnemers, kwalitatieve dienstverlening en flankerende maatregelen IV. Besluit Bibliografie De vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning Ann MAELFAIT I. Inleiding II. Voorwaarden voor de vrijstelling Genieters van de vrijstelling

6 2. Gezinswoning III. Gevolgen voor de aanrekening van het passief IV. Gevolgen voor de aangifte V. Vrijstelling en vermogensplanning? VI. Een aantal kritische bedenkingen Bibliografie De weerslag van recente arresten van het Europees Hof van Justitie op het belgisch belastingrecht Frans VANISTENDAEL Inleiding I. Misbruik van fiscale constructies Halifax en misbruik in de BTW Cadbury Schweppes en misbruik in directe belastingen De conclusies uit deze twee arresten II. Regionalisering van de vennootschapsbelasting III. Dubbele economische of juridische belasting of interesten en dividenden Phenix: een toekomst voor de rechterlijke orde Ivan VEROUGSTRAETE I. Portaal voor de rechterlijke macht II. Documentatie Toegang tot Juridat Juridische database Belgiëlex III. Phenix zelf Doelstellingen A. Wettelijk kader B. Doelstellingen in concreto C. Doelstellingen van Phenix D. Bijkomende doelstellingen Basisprincipes op technisch vlak A. Gecentraliseerd B. Open standaarden C. Geharmoniseerd D. Globale architectuur Gecentraliseerde verzending A. Beginsel B. Dienstverlener inzake communicatie C. Gerechtelijke elektronische adressen IV. Elektronisch dossier: concept Basisbeginselen A. Beginsel van gelijkstelling en aanvaarding; bijzondere plaats van advocatuur B. Behoud van het bestaande recht in de mate van het mogelijke C. Principiële uniciteit van het dossier Opening naar derden

7 D. principiële opening, maar geleidelijk E. Gebruik van de eid-kaart, authenticatie, toegang trusted third parties F. Hoe ziet de toegang er uit V. Elektronisch dossier: praktische gevolgen voor het proces in civiele zaken Elektronisch dossier: gerechtelijk recht A. Rol B. Registers C. Dossier van de rechtspleging D. Vonnis E. Kennisgeving en betekening Openstaande problemen en latere evoluties De belangrijkste evoluties in de rechtspraak van het Arbitragehof sedert de bijzondere wet van 9 maart André ALEN, Evelyne MAES en Willem VERRIJDT I. Inleiding II. De bijzondere wet van 9 maart III. De samenlezing van Titel II van de Grondwet met analoge verdragsbepalingen IV. De door de Grondwet aan de wetgever voorbehouden aangelegenheden V. Het strafrechtelijk wettigheidsbeginsel VI. De standstill-verplichting uit artikel 23 G.W VII. Interpretatieve wetten VIII. De Antidiscriminatiewet IX. Addendum: overheidsaansprakelijkheid voor ongrondwettig verklaarde wetgevende normen? Beknopte bibliografie Recente ontwikkelingen in het octrooirecht Geertrui VAN OVERWALLE I. Recente ontwikkelingen op Belgisch vlak Octrooieerbaarheid van bio-uitvindingen Octrooieerbaarheidsvoorwaarden voor bio-uitvindingen Reikwijdte van bio-octrooien Dwanglicenties II. Recente ontwikkelingen op Europees vlak Herziening van het Europees Octrooiverdrag A. Krachtlijnen Software en bio-octrooien Procedure Vertalingen B. London Protocol C. European Patent Litigation Agreement (EPLA) Voorstel van EU-verordening voor de invoering van een Gemeenschapsoctrooi A. Krachtlijnen

8 Verhouding Gemeenschapsoctrooi en andere octrooistelsels Vertaling Geschillenbeslechting tussen particulieren Beroep tegen de beslissingen van het Europees Octrooibureau B. Alternatieven Verordening van het Europese Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties III. Mondiale ontwikkelingen Patent Law Treaty (PLT) en Substantive Patent Law Treaty (SPLT) Toegang tot geneesmiddelen, biodiversiteit en traditionele kennis, mensenrechten Recente ontwikkelingen Internationaal Privaatrecht Kristof COX I. Europese IPR- verdragen en -verordeningen EEX-Verdrag A. Toepassingsgebied - Forum non conveniens Hof van Justitie C-281/02 (Owusu), 1 maart B. Borg Hof van Justitie C-265/02 (Frahuil), 5 februari C. Onderhoudsverplichtingen Hof van Justitie C-433/01 (Freistaat Bayern), 15 januari D. Onrechtmatige daad Hof van Justitie C-168/02 (Kronhofer), 10 juni Hof van Justitie C-18/02 (Danmarks Rederiforening), 5 februari E. Consumentenovereenkomsten Hof van Justitie C-464/01 (Gruber), 20 januari Hof van Justitie C-27/02 (Engler), 20 januari F. Arbeidsovereenkomsten Hof van Justitie C-437/00 (Pugliese), 10 april G. Verzekeringsovereenkomsten Hof van Justitie C-77/04 (GIE Réunion européenne), 26 mei Hof van Justitie C-112/03 (Peloux), 12 mei H. Vervoersovereenkomsten Hof van Justitie C-148/03 (Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG) 28 oktober I. Zakelijke rechten op onroerend goed Hof van Justitie C-343/03 (Cez), 18 mei J. Aanhangigheid Hof van Justitie C-39/02 (Maersk Olie & Gas), 14 oktober Hof van Justitie C-159/02 (Turner), 27 april

9 Hof van Justitie C-116/02 (Erich Gasser GmbH), 9 december Hof van Justitie C-111/01 (Gantner Electronic GmbH), 8 mei K. Voorlopige en bewarende maatregelen Hof van Justitie C-104/03 (St. Paul Dairy), 28 april L. Erkenning Hof van Justitie C-522/03 (Scania Finance), 13 oktober Betekeningsverordening Hof van Justitie C-473/04 (Plumex), 9 februari Hof van Justitie C-443/03 (Leffler) 8 november EG-Verdrag Vrijheid van vestiging Hof van Justitie C-411/03 (Sevic Systems), 13 december Insolventie-Verordening Hof van Justitie C-1/04 (Staubitz-Schreiber), 17 januari II. Het Wetboek Internationaal Privaatrecht Toepassingsgebied ratione temporis Rb. Mechelen 12 januari Meerdere verweerders Voorzitter Kh. Dendermonde 11 mei Huwelijk Gent 20 april Echtscheiding Rb. Mechelen 12 januari Afstamming gezag over minderjarigen Rb. Nijvel 25 oktober Rb. Luik 21 januari Jeugdrb. Brussel 29 juni III. Relevante regels Verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken Verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken Verordening (EG) Nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures Het Wetboek van internationaal privaatrecht De ontwikkelingen in het Medisch Recht in Herman NYS Inleiding I. Euthanasie II. De rechten van de patiënt

10 1. De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt A. Toepassingsgebied B. De vertrouwenspersoon van de patiënt C. Het inzagerecht in het patiëntendossier via een vertrouwenspersoon D. Kosteloos afschrift van het patiëntendossier E. Het klachtrecht van meerderjarige wilsonkwame patiënten De Ziekenhuiswet Het Vlaams decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem A. Korte situering B. Het individueel gezondheidsdossier Verplichting tot bijhouden van een individueel gezondheidsdossier Minimale inhoud Persoonlijke notities Uitwisseling van gegevens onder zorgverstrekkers Kennisgeving, inzage en verzet III. Medische experimenten op de menselijke persoon Richtlijn 2005/28/EG inzake goede klinische praktijken De wet betreffende medische experimenten op de menselijke persoon A. Het toepassingsgebied B. Commissies voor medische ethiek IV. Wegneming van organen V. De uitoefening van de gezondheidszorgberoepen De uitoefening van de geneeskunde De uitoefening van de artsenijbereidkunde Uitoefening van het beroep van vroedvrouw Uitoefening van de verpleegkunde Uitoefening van de zorgkunde VI Varia juridica Wijzigingen in de Bloedwet Kankerregister Sectoraal Comité voor de Gezondheidsgegevens Gezondheidsbedreigende situaties Geselecteerde bibliografie De vrijwilliger voortaan (ook) sociaal beschermd Dries SIMOENS I. Situering II. Toepassingsgebied van de vrijwilligerswet Een onbezoldigde en onverplichte activiteit Een drievoudige exterioriteitstoets Ingericht zijn door een organisatie III. Arbeidsrecht Probleemstelling

11 2. Geen vrijwilligersovereenkomst naar analogie met een arbeidsovereenkomst Vrijwilligerswerk mag op elke vorm van arbeid betrekking hebben Aansprakelijkheidsregel conform artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet Al dan niet toepassing van beschermende arbeidswetten Organisaties zowel werkend met vrijwilligers als met nietvrijwilligers IV. Socialezekerheidsrecht Probleemstelling Uitkeringsverzekering werknemers (ziekteverzekering) Uitkeringsverzekering zelfstandigen (ziekteverzekering) Werkloosheid Brugpensioen Gewaarborgd inkomen voor bejaarden/inkomensgarantie voor ouderen Gezinsbijslag Leefloon Eventuele kostenvergoeding: al dan niet RSZ-bijdrageplichtig De nieuwe vereffeningsprocedure nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders Koen GEENS en Robbie TAS I. De nieuwe vereffeningsprocedure (W. 2 juni 2006, B.S. 26 juni 2006) Inleiding achtergrond van de nieuwe regeling Verplichte bevestiging van de benoeming van de vereffenaar(s) door de rechtbank van koophandel Verplichte verslaggeving over het verloop en de afsluiting van de vereffening Vereffeningsdossier Inwerkingtreding en overgangsregeling Besluit II. Nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van bestuurders: aansprakelijkheid bij niet-betaling van bedrijfsvoorheffing, BTW en RSZ-schulden Inleiding Aansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing en BTW A. Ratio legis B. Toepassingsgebied Vennootschappen en grote verenigingen Dagelijks bestuurders, bestuurders en feitelijke bestuurders Fout in de zin van artikel 1382 B.W. wettelijk vermoeden C. Procedure D. Inwerkingtreding

12 2. Aansprakelijkheid voor niet-betaling sociale zekerheidsbijdragen A. Aansprakelijkheid voor sociale zekerheidsbijdragen in geval van faillissement Algemeen verruiming bestaande faillissementsaansprakelijkheid Ratio legis Toepassingsgebied a. Bestuurders van bepaalde vennootschappen b. Toepassingsvoorwaarden Procedure Inwerkingtreding B. Communicatieplicht betreffende sociale zekerheidsbijdragen Besluit Zakenrechtelijke nieuwigheden. Iets over mede-eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht en opstal Mathieu MUYLLE Inleiding I. Iets over mede-eigendom Probleemstelling Draagwijdte van de waarborg Bevoegdheid A. Belang B. Exclusieve bevoegdheid van de vereniging van medeeigenaars C. Besluit II. Iets over erfdienstbaarheden Toepassingsvoorwaarden A. Natuurlijk water B. Water, dat door toedoen van mensen afloopt a) Kunstmatig water b) Water dat door menselijk toedoen afvloeit sensu stricto c) Verzwaring van de erfdienstbaarheid Conclusie III. Iets over vruchtgebruik De uitspraak van het Hof van Cassatie Beoordeling van dit arrest A. Er is een strafprocedure B. Er is geen strafprocedure C. Preventieve rol van de notaris Draagwijdte van de herstelverplichting Conclusie IV. Iets over erfpacht en opstal Cassatie 30 maart Cassatie 15 december V. Besluit

13 Schijnzelfstandigheid Frank HENDRICKX I. Inleiding II. Gezag in de Cassatierechtspraak III. De UNIZO-formule IV. Wetgevende intiatieven Onkelinx en Vandenbroucke V. Programmawet 27 december 2006: de regeling van de arbeidsrelaties Doelstellingen en beginselen van de regeling arbeidsrelaties De regeling arbeidsrelaties A. Principe van de wilsautonomie B. Algemene criteria C. Bijzondere criteria D. Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie Normatieve afdeling Administratieve afdeling E. Inwerkingtreding Slotbeschouwing Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen Enkele recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht Benoit ALLEMEERSCH, Paul VAN ORSHOVEN EN Kris WAGNER I. De macht van de rechter Ambtshalve aanvulling van rechtsgronden: mogelijkheid of verplichting? Substitutie van motieven: beperking door de oorzaak van de vordering II. Nietigheden in het burgerlijk procesrecht Nietigheid, ultimum remedium of standaardsanctie? De rechtspraak: restrictieve toepassing van de verzachtingsregels Vervolg. Regels van rechterlijke organisatie III. Hoger beroep De bevoegde appelrechter. Hoger beroep tegen commerciële vonnissen van de vrederechter Ontvankelijkheid ratione summae. Samenvoeging van hoofden tegenvorderingen Ontvankelijkheid ratione personae. Belang Ontvankelijkheid ratione personae. Incidenteel hoger beroep Ontvankelijkheid ratione temporis. Hoger beroep tegen een vonnis inzake bevoegdheid Ontvankelijkheid ratione temporis. Incidenteel hoger beroep De devolutieve werking van het hoger beroep

14 Georges Anthoon - talent in actie Bart MEULEMANS, Iris VAN TILBORGH De Benelux: betekenis voor de rechtspraktizijn Jan WOUTERS, Maarten VIDAL I. Inleiding II. De Benelux: welke toekomst voor een grote onbekende? Huidig institutioneel en inhoudelijk kader van de Benelux Sleutelen aan de werking van de Benelux Economische Unie Tijd voor een herijking van de bevoegdheden III. Verhouding van het Benelux-recht met het Europees gemeenschapsrecht IV. Het juridisch instrumentarium van de Benelux Besluitvorming en betrokken actoren Benelux-overeenkomsten Benelux-beschikkingen Benelux-aanbevelingen Richtlijnen Normen van de Benelux-Organisatie voor de intellectuele eigendom De aanbevelingen van het Benelux-Parlement V. Enkele juridische knelpunten rond het Benelux-recht De problematische bekendmaking van de normen De bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof VI. Enkele recente nieuwigheden De Benelux-Organisatie voor Intellectuele Eigendom Het Benelux-verdrag inzake politiële samenwerking VII. Conclusie Globalistan Mark EYSKENS I. De verandering van de verandering II. Gevolgen van de technologsiche vloedgolf III. De paradoxen van de kennismaatschappij IV. Kantelende waardeschalen V. Globalisering en markteconomie VI. Uitdagingen Systematiek en actualia Wouter DEVROE, m.m.v. Eva MATTIOLI I. Restrictieve praktijken Algemeen A. Verdragstekst en systematiek B. Toepassingsvoorwaarden C. Voorbeelden van verboden kartels De modernisering in werking A. Context, belang B. Rechtstreeks toepasselijke uitzondering, afschaffing van notificaties

15 C. Samenwerking tussen mededingingsautoriteiten D. Samenwerking met en tussen rechters E. Andere wijzigingen Publieke afdwinging, clementie A. Publieke afdwinging B. Clementie Private afdwinging: Groenboek over schadevorderingen wegens schending van de communautaire antitrustregels Arresten II. Misbruik van machtspositie Algemeen A. Verdragstekst en systematiek B. Toepassingsvoorwaarden C. Voorbeelden van verboden misbruik Discussion paper over de herziening van artikel Toepassing: Microsoft III. Concentratiecontrole Algemeen A. Historiek B. Het begrip concentratie C. Het begrip concentratie van communautaire dimensie D. Criteria voor toetsing E. Procedure Hervorming van concentratiecontrole A. Context B. Wat is gebleven? C. Wat is veranderd? D. Eerste toepassingen Richtsnoeren voor de beoordeling van horizontale fusies. Efficiëntieverweer ( efficiency defense ) Arresten IV. Staatssteun Algemeen A. Verdragstekst en systematiek B. Toepassingsvoorwaarden C. Uitzonderingen op het verbod D. Procedure Hervorming Toerekenbaarheid van steun aan een Lid-Staat Steun aan diensten van algemeen belang Arrest V. Publieke ondernemingen en diensten van algemeen belang Algemeen Framework directive? VI. Enkele sectoren die bijzonder in de belangstelling staan Vrije beroepen Financiële diensten Energie VII. Voor wie meer wil weten

16 Kostenbesparende richtlijnen en medische aansprakelijkheid Stefaan CALLENS en Ilse VOLBRAGT I. Klassieke richtlijnen voor kwaliteitsvolle zorg Inleiding Definitie van richtlijnen voor kwaliteitsvolle zorg of zorgrichtlijnen Afbakening van zorgrichtlijnen ten aanzien van andere normen II. Kostenbesparende richtlijnen en de kwaliteit van zorg: context en probleemstelling III. Het gebruik van kostenbesparende richtlijnen in België Expliciete opname in bindende wetgeving Verwijzing naar nog op te stellen richtlijnen en aanbevelingen Contractuele afspraken IV. Juridisch statuut van de kostenbesparende richtlijnen Kostenbesparende richtlijnen en de zorgvuldigheidsnorm Economische overwegingen en hun impact op de zorgvuldigheidsnorm A. Nieuwe en dure behandelingen B. Economische situatie van de patiënt C. Kostenefficiënt handelen Kostenbesparende richtlijnen en de informatieplicht V. Aanbevelingen voor het gebruik van kostenbesparende richtlijnen Voor meer genietbare notariële koopakten: Werken met een bijsluiter bij de akte Luc WEYTS Het Vel van de Rechter en het Recht van de Filosoof Frank FLEERACKERS Stalking: strafrechtelijke en criminologische aspecten Anne GROENEN, Geert VERVAEKE en Frank HUTSEBAUT Inleiding I. Strafrechtelijke aspecten Een nieuwe wet: geen toeval Op zoek naar een juridische begripsinvulling De Belgische belagingswet onder de loep II.. Gedragswetenschappelijke aspecten Op zoek naar een gedragswetenschappelijke definitie van stalking Verhoogd risico op stalking en typische stalkinggedragingen Verhoogd risico op geweld Voorspellers van geweld bij de onvoorspelbare stalker Belgisch onderzoek naar risicofactoren van fysiek geweld bij stalking Besluit Bibliografie

17 De tien geboden van de rechtsbijstandsverzekering Hans SMEYERS I. Bovenal is t contract je god II. Met eigen beheer wordt niet gespot III. In één richting alle neuzen IV. Heilig is de vrije keuze V. Objectiviteit is aan de orde VI. Laat het gerecht geen goktent worden VII. Met communicatie kom je ver VIII. En anders is er de G.C.R IX. De R.B.V. is geen geldmachien X. De R.B.V. is win-win-win Beknopte bibliografie

Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris

Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris Overzicht Woord vooraf... 21 Roger Blanpain, Voorzitter Robbie Tas, Secretaris Arbeidsrecht... 23 Het Generatiepact Belangrijkste nieuwigheden rond herstructurering van ondernemingen Arnout De Koster,

Nadere informatie

Overzicht Woord vooraf Consumentenrecht Energierecht Europees Recht Intellectuele Rechten Internationale ontwikkelingen Maatschappelijke Visie

Overzicht Woord vooraf Consumentenrecht Energierecht Europees Recht Intellectuele Rechten Internationale ontwikkelingen Maatschappelijke Visie Overzicht Woord vooraf...17 Roger BLANPAIN, Voorzitter Robbie TAS, Secretaris Consumentenrecht...19 De nieuwe richtlijn consumentenkrediet en de implicaties voor de Belgische wetgeving Prof. Evelyne Terryn,

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN

PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN SCHOOL VOOR POSTACADEMISCHE JURIDISCHE VORMING PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT PUBLIEKRECHT ECONOMISCH RECHT BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3 Voorwoord v DEEL I. ALGEMEEN Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy.................................................... 3 I. Ter inleiding

Nadere informatie

INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1

INHOUD. Juridische handleiding. I. Leidraad bij de juridische handleiding 1. II. Partijen in de schuldbemiddeling 1 INHOUD Juridische handleiding I. Leidraad bij de juridische handleiding 1 Hoofdstuk 1: Schuldbemiddeling, een complexe taak 1 Hoofdstuk 2: Juridisch draaiboek 3 1. Hiërarchie tussen de verschillende wetten

Nadere informatie

Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor

Domein Onderwerp Eventuele toelichting. Bachelor Domein Onderwerp Eventuele toelichting Bachelor C05F4A ICT-recht, seminarie C07D5A Rechtsgeschiedenis, seminarie A C07D6A Rechtsgeschiedenis, seminarie B C07D7A Verbintenissenrecht, seminarie Zie toelichting

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Europese procedure voor geringe vorderingen

Europese procedure voor geringe vorderingen Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen conform Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

24.5.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/3 RICHTLIJNEN

24.5.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/3 RICHTLIJNEN 24.5.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 136/3 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/52/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke

Nadere informatie

DE NKGB P.25 PERMANENTE COMMISSIES DEONTOLOGIE - DERDENREKENING TOEGANG TOT HET BEROEP P.37

DE NKGB P.25 PERMANENTE COMMISSIES DEONTOLOGIE - DERDENREKENING TOEGANG TOT HET BEROEP P.37 DE NKGB P.25 PERMANENTE COMMISSIES DEONTOLOGIE - DERDENREKENING P.28 TOEGANG TOT HET BEROEP P.37 RECENTE ONTWIKKELIN- GEN IN HET BEROEP VAN GERECHTS- DEURWAARDER P.38 KERNCIJFERS P.42 ECONOMISCHE EN SOCIALE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 16.1.2001 L 12/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 44/2001 VAN DE RAAD van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning

Nadere informatie

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets

Studentencursus Economisch recht. Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Studentencursus Economisch recht Academiejaar 2009-2010 Jeroen De Mets Inhoudsopgave HOOFDSTUK I. INHOUD, BRONNEN EN GRONDSLAGEN VAN HET ECONOMISCH RECHT... 1 AFDELING 1. BEGRIPOMSCHRIJVING... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

Internationaal Privaatrecht

Internationaal Privaatrecht Master rechten Internationaal Privaatrecht Handboek/Slides/Notities Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R45 7.60 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken

Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken Inhoudstafel I. Inleiding. II. Belgische regelgeving 1. Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 2. De wet van

Nadere informatie

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN

MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 MOTORRIJTUIGENVERZEKERING: DE VIJFDE E.U. RICHTLIJN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Filip Van Beirendonck

Nadere informatie

Economisch en financieel recht 23/09/2013. Economisch recht

Economisch en financieel recht 23/09/2013. Economisch recht Economisch en financieel recht 23/09/2013 Examen: notities + slides leren Grote casus: werkmarktpraktijken en werkmarktconsumpties (voorbereid met modeloefening) Kleine casus: onderwerp niet op voorhand

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen

Privaatrecht: Rechtsregels die de verhoudingen tss burgers onderling regelen Ex: multiplechoice en open vragen Belangrijke vragen Contractrecht DEEL I 1. Wat is het verschil tussen publiekrecht en privaatrecht? Publiekrecht: Rechtsregels die verhoudingen tss burger en overheid

Nadere informatie

Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken

Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken Nieuwe discriminatieregels in arbeidszaken Ann WITTERS/Inger V ERHELST Advocaten Claeys & Engels Antwerpen I. Inleiding Diverse Europese richtlijnen vormen de basis inzake gelijke behandeling van personen

Nadere informatie

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Een analyse van het concurrentiebeding in diverse situaties Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht

Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Herman COUSY emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven Caroline VAN SCHOUBROECK hoofddocent KU Leuven Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk #

Nadere informatie

H I A F. n i e u w s b r i e f

H I A F. n i e u w s b r i e f 2 e jaargang - Nummer 4 - Driemaandelijks - juni-juli-augustus 2009 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Verslag Symposium: De familiale opvolging in een KMO De toekomstige

Nadere informatie

DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-12 DE VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN BIJ DE VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie