FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan BRUSSEL l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan 115 1000 BRUSSEL l"

Transcriptie

1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Postadres:Waterloolaan BRUSSEL l Kantooradres: Hallepoortlaan 5/8 3 e Verdieping 1060 BRUSSEL COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS Tel: 02/ Fax:02/ AANVRAAG VOOR FINANCIELE HULP SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN ( één verzoekschrift per hulpvragende persoon, a.u.b., over te maken via een aangetekend schrijven of neer te leggen op het secretariaat van de Commissie) I. Personen: slachtoffers en aanvragers De wet voorziet verschillende categorieën van personen die, onder bepaalde voorwaarden, een financiële hulp kunnen aanvragen. Deze categorieën worden opgesomd in artikel 31 van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II) (Belgisch Staatsblad, ). Begin met de drie situaties te lezen. Mocht één en ander toch niet duidelijk zijn, contacteer dan telefonisch het secretariaat! Vul vak A (indien nodig ook B en/of C) in : Situatie 1. Personen die ernstige lichamelijke of psychische schade ondervinden als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad In vak A dienen de gegevens van de meerderjarige thans in leven zijnde persoon die een aanvraag tot de Commissie richt ingevuld te worden. Indien het (thans in leven zijnde) slachtoffer minderjarig of onbekwaam is, worden diens gegevens in vak B ingevuld en de gegevens van de meerderjarige vertegenwoordiger in vak A. Vak (A) Gegevens van de verzoeker of vertegenwoordiger Naam : Voornaam :... Adres : Straat : Nr :... Postnr. :.. Gemeente :... Land (ander dan België):.. Geboortedatum en -plaats : Geslacht:... Nationaliteit (andere dan Belg): Beroep (voor en na de feiten): Telefoon:... vak (B) Gegevens van de vertegenwoordigde minderjarige of onbekwaam persoon Verzoekschrift Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers en occasionele redders versie p. 1 van 5.

2 Naam : Voornaam :... Adres : Straat : Nr :... Postnr. :.. Gemeente :... Land (ander dan België):.. Geboortedatum en -plaats: Geslacht:... Nationaliteit (andere dan Belg): Uw relatie tot deze persoon: Situatie 2. Ouders van een slachtoffer dat minderjarig is op het ogenblik van een opzettelijke gewelddaad (op voorwaarde dat het slachtoffer zelf in aanmerking komt voor een financiële hulp) of personen die op dat ogenblik voorzagen in het onderhoud van de minderjarige. In vak A dienen de gegevens van de ouders die een aanvraag tot de Commissie richten ingevuld te worden. In vak C worden de gegevens van het (minderderjarig) slachtoffer ingevuld. Situatie 3. Erfgerechtigden (in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk wetboek) tot en met de tweede graad (d.w.z ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters) van of personen die in duurzaam gezinsverband samenleefden met : 3.1 een persoon die overleden is als rechtstreeks gevolg van een opzettelijke gewelddaad 3.2 een persoon die sinds meer dan een jaar vermist is indien deze vermissing naar alle waarschijnlijkheid te wijten is aan een opzettelijke gewelddaad In vak A dienen de gegevens van de meerderjarige thans in leven zijnde persoon die een aanvraag tot de Commissie richt ingevuld te worden. In vak C dienen, in voorkomend geval, de gegevens van de overledene (3.1) of de vermiste (3.2) ingevuld te worden. Vak (C) In geval van situatie 2 en 3 dient u hier de gegevens van de overleden, de vermiste of de minderjarige persoon in te vullen. Naam : Voornaam :... Adres : Straat : Nr :... Postnr. :.. Gemeente :... Land (ander dan België):.. Geboortedatum en -plaats : Geslacht:... Nationaliteit (andere dan Belg):.. Beroep : Woonde u samen op het moment van de feiten? Ja Datum van overlijden : Vermist sedert : Relatie tot deze persoon : Neen II. Procedure voor de Commissie Verzoekschrift Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers en occasionele redders versie p. 2 van 5.

3 Opgelet! U dient een keuze te maken tussen A, B en C: slechts één vak invullen! A B Ik treed in de procedure voor de Commissie alleen op. Indien u in de procedure voor de Commissie wordt vertegenwoordigd door een advocaat: Naam : De Heer / Mevrouw Voornaam :... Adres : Straat : Nr :... Postnr. :.. Gemeente :... C Balie : Telefoon:... Indien u in de procedure voor de Commissie wordt bijgestaan door een overheidsinstelling of een door de Koning daartoe erkende vereniging, zoals een C.A.W. met een dienst slachtofferhulp. Benaming : Contactpersoon : De Heer / Mevrouw.. Adres : Straat : Nr :... III. Feiten Postnr. :.. Gemeente :... Wanneer deed de gewelddaad zich voor? Waar (in België) deed de gewelddaad zich voor?... Gelieve in eigen bewoordingen een korte beschrijving te geven van de gewelddaad. IV. Ondernomen stappen en gevolgen Welke stappen heeft u ondernomen welk gevolg werd hieraan gegeven? Gelieve aan te kruisen. klacht statuut benadeelde persoon burgerlijke partijstelling rechtstreekse dagvaarding Geef de datum van de laatste gerechtelijke beslissing: zaak in onderzoek seponering door parket beschikking onderzoeksgerecht beslissing strafrechtbank beslissing burgerlijke rechtbank verzet, hoger beroep, cassatie definitieve uitspraak _ Is deze beslissing definitief? Ja Neen Verzoekschrift Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers en occasionele redders versie p. 3 van 5.

4 V. Gevraagde hulp Heeft u reeds een financiële hulp van de Commissie ontvangen? Neen Ja : dossiernummer : 10/C.S./A.R.. Noodhulp Hoofdhulp Duidt de gevraagde hulp aan ( meerdere categorieën zijn mogelijk). Noodhulp Hoofdhulp Aanvullende hulp De commissie kan een aanvullende hulp toekennen wanneer binnen 10 jaar na de toekenning van de hulp, het nadeel kennelijk is toegenomen. Gevraagd bedrag ( ) tussen 500 en , tenzij medische kosten Gevraagd bedrag ( ) tussen 500 en (min toegekende noodhulp) Gevraagd bedrag ( ) tussen 500 en (min toegekende hoofdhulp) Wanneer ontving u een hoofdhulp? De verzoeker verklaart zich naar de wijsheid van de Commissie te gedragen met betrekking tot het gevraagde bedrag. VI. Raming en middelen A. Heeft u reeds een som van de dader ontvangen? Neen Ja : voor welk bedrag. B. Geniet u ten gevolge van de feiten van een tegemoetkoming van de sociale zekerheid? Neen Ja : in welk kader en voor welk bedrag C. Geniet u ten gevolge van de feiten van een tegemoetkoming in het kader van een arbeidsongeval? Neen Ja : voor welk bedrag (eventueel een rente). D. Beschikt u over een verzekering, zoals een familiale polis, een rechtsbijstands- of een hospitalisatieverzekering? Neen Ja : welke:.. Kwam/komt deze verzekering tussen? Neen Ja: voor welk bedrag E. Gelieve een raming te maken van de verschillende bestanddelen van de schade waarvoor een hulp wordt gevraagd : morele schade medische kosten tijdelijke of blijvende invaliditeit verlies of vermindering aan inkomsten esthetische schade procedurekosten materiële kosten schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren. verlies aan levensonderhoud voor personen begrafeniskosten Verzoekschrift Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers en occasionele redders versie p. 4 van 5.

5 VII.Bij te voegen stukken noodhulp hoofdhulp - kopie klacht (P.V.) of bewijs burgerlijke partijstelling (zie punt IV) - bewijs schade: (medische) facturen, (medische) attesten - kopie rechtsbijstandsverzekering - kopie beslissing tot seponering of kopie beschikking - kopie vonnis of arrest over de strafvordering (met bewijs kracht van gewijsde (zie punt IV) - eventuele beslissing over de burgerlijke belangen - kopie vonnis of arrest van de burgerlijke rechtbank - bewijs schade: (medische) facturen, (medische) attesten - kopie rechtsbijstandsverzekering aanvullende hulp - kopie beslissing van de Commissie (zie punt V) - bewijs toegenomen schade: (medische) facturen, (medische) attesten IK BEVESTIG OP MIJN EER DAT DEZE VERKLARING OPRECHT EN VOLLEDIG IS. Opgemaakt te op Handtekening van verzoeker of advocaat. ( : handtekening verplicht!) Verzoekschrift Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers en occasionele redders versie p. 5 van 5.

Financiële hulp aan slachtoffers. van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

Financiële hulp aan slachtoffers. van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Voorwoord Sinds 1 augustus 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten de staat onder

Nadere informatie

Fonds voor de Medische Ongevallen Tervurenlaan 211 1150 Brussel

Fonds voor de Medische Ongevallen Tervurenlaan 211 1150 Brussel Fonds voor de Medische Ongevallen Tervurenlaan 211 1150 Brussel Het formulier in bijlage dient om u te helpen een aanvraag bij het Fonds voor de Medische Ongevallen in te dienen. Vul aub in met donkerblauwe

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen 23 oktober 2012 Inleiding Beroering rond voorwaardelijke invrijheidstelling Michèle Martin

Nadere informatie

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831

Dossier overlijden van militairen. Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834. Goedkeurende overheid HRP-R/Soc 9-2820-5831 DEFENSIE DGHR-SPS-SOCMOR-001 Ed 001 / Rev 000 01 Dec 07 ALGEMENE DIRECTIE HUMAN RESOURCES SPECIFIEKE PROCEDURE Dossier overlijden van militairen Tf Redactionele overheid HRP-R/Soc Adj 9-2820-5834 Goedkeurende

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Geachte lezer,

Nadere informatie

Geboorte en afstamming

Geboorte en afstamming Geboorte en afstamming De geboorte van een kind brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Wanneer moet ik de aangifte doen? Hoe zal het kindje heten? Wat als u een kind wenst te erkennen?

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2008 2008 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE FORMULIER TERUG TE ZENDEN NAAR ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS Deel 1: AANVRAGER Naam :... Voornaam :... Geboren op :.../... /... Geboren

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer ontvangstdatum AANVRAAG LIMBURGSE STUDIELENING Provinciaal reglement betreffende het toekennen van renteloze studieleningen voor het hoger (beroeps)onderwijs

Nadere informatie

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF

OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF Maart 2013 Helpdesk Asielrecht Achtergrondnota OPVANG VOOR GEZINNEN MET MINDERJARIGE KINDEREN ZONDER WETTIG VERBLIJF De helpdesk asielrecht van Vluchtelingenwerk krijgt veel juridische vragen van advocaten

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IX Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire

Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IX Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IX Bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Definities 3.1 Lid van de

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider

Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Onafhankelijk Ziekenfonds Voorbehouden aan het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex Nummer tussenpersoon Naam Aansluitingsnummer Aanvraag tot aansluiting grensarbeider Uw persoonlijke identificatiegegevens

Nadere informatie