Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger"

Transcriptie

1 1 Organisatie Naam Adres Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Tel.nr 09/ Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, wanneer, zij ondersteund worden. Zelf kunnen beslissen over de ondersteuning staat voor de vrije keuze van hulpmiddelen, assistentie, toegankelijke woningen en diensten in de gemeenschap. Sociale doelstelling Onafhankelijk Leven is daarmee een burgerbeweging die opkomt voor de zelfbeschikking van personen met een beperking, in alle domeinen van het leven. Via 'empowerment' willen we alle personen met een beperking sterker maken, opdat men in staat is om op te komen voor de eigen belangen en die van collega s. Als ervaringsdeskundigen zullen wij, versterkt met wetenschappelijke kennis, voor ons doel opkomen. Dit kan enkel door de maatschappelijke participatie van personen met een beperking te verhogen. Onze missie in 7 punten. (de uitgebreide versie vind u op Juridisch statuut Zelfbeschikking via directe financiering Hoe ondersteund worden zelf beslissen over hulpmiddelen en assistentie Waarvoor ondersteund worden zorg op maat Door wie ondersteund worden vrije keuze van assistent Waar ondersteund worden Een instelling is geen thuis Wanneer ondersteund worden - Zelf de agenda van de dag bepalen Vrij en doordacht beslissen Vzw

2 2 Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de informatienota. Naam Functie Annelies Van den Brande Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk Verantwoordelijke voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'. Naam Functie Annelies Van den Brande Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk GSM 0490/ Tel 09/ Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen. Of andere problemen over aansprakelijkheid Naam Functie Annelies Van den Brande Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk GSM 0490/ Tel 09/

3 3 Wie kan vrijwilliger worden? Iedereen die ouder is dan 15 mag als vrijwilliger aan de slag bij Onafhankelijk Leven. Hieronder staat een lijstje van personen die een toestemming nodig hebben om vrijwilligerswerk te mogen doen. Mensen die niet in het lijstje voorkomen, kunnen zich zonder enig probleem inzetten als vrijwilliger. - Iemand die vrijwilligerswerk wil doen, maar een uitkering ontvangt van de RVA zal de vrijwillige activiteit schriftelijk moeten melden aan de RVA. Het gaat om werklozen, bruggepensioneerden en iedereen die een bedrag van de RVA ontvangt (bijv. beperkte uitkering bij geval van loopbaanonderbreking). - Iemand die vrijwilligerswerk wil doen, maar een uitkering van het ziekenfonds ontvangt, moet een aanvraag doen bij de adviserend geneesheer. Die beoordeelt dan of het vrijwilligerswerk verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de kandidaatvrijwilliger - Iemand die vrijwilligerswerk wil doen, maar een leefloon ontvangt van het OCMW, moet melden aan zijn/haar dossierbeheerder dat men vrijwilligerswerk zal doen. Verzekeringen We hebben momenteel voor onze vrijwilligers drie soorten verzekeringen: - Een algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is wettelijk verplicht. - Een rechtsbijstandsverzekering. - Een bestuursledenverzekering: deze zorgt ervoor dat bestuursleden niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun daden als bestuurder. - Persoonlijke Ongevallen

4 4 Algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (wettelijk verplicht) Waarborgen Maatschappij De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. N.V. Feys, Renard,Bossuyt &co Polisnummer NCN Rechtsbijstandsverzekering Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico s Maatschappij Euromex Polisnummer Bestuursledenverzekering Waarborgen Maatschappij Verzekering voor bestuursleden N.V. Feys, Renard,Bossuyt &co Polisnummer Chartis Europe 373/ Polis Persoonlijke Ongevallen Waarborgen Maatschappij Polis Persoonlijke Ongevallen: interne vrijwilligers zijn de enige groep vrijwilligers, die vallen onder deze verzekering. N.V. Feys, Renard,Bossuyt &co Polisnummer Wanneer alle afsprakennota s in orde zijn, weten we wie er zal vallen onder deze verzekering en zullen we deze afsluiten voor de betrokken vrijwilligers.

5 5 Indien vrijwilligers lichamelijke of materiële problemen ondervinden tijdens het vrijwilligerswerk, moeten ze onmiddellijk de Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk contacteren.

6 6 Vergoedingen Vrijwilligers kunnen volgens de Vrijwilligerswet nooit betaald worden. Vrijwilligers mogen wel vergoed worden voor kosten die ze maken tijdens het vrijwilligerswerk. Bij Onafhankelijk Leven kunnen vrijwilligers kiezen uit drie mogelijkheden: een forfaitaire kostenvergoeding, een reële kostenvergoeding of geen vergoeding. Opgelet: de twee soorten kostenvergoedingen mogen niet gecombineerd worden in hetzelfde jaar. Wanneer er een nieuw jaar ingaat, kan men eventueel van soort vergoeding veranderen. De vrijwilliger vult zelf de onkosten aan op de onkostennota. Is de vrijwilliger actief bij verschillende organisaties? Dan moet de vrijwilliger zelf in de gaten houden dat hij/zij altijd dezelfde soort kostenvergoeding heeft. Ook moet de vrijwilliger zorgen dat hij nooit het wettelijk plafond van vergoedingen overschrijdt. Onafhankelijk Leven houdt hier ook een oogje op, zodat de vrijwilliger niet in de problemen komt. De soorten vergoedingen 1. Reële kostenvergoeding De reële kostenvergoeding is onbegrensd. In dit geval worden de werkelijk gemaakte kosten terugbetaald. De vrijwilliger moet hiervoor wel de nodige bewijsstukken (kastickets, facturen, tickets openbaar vervoer, ) aan de organisatie geven. Enkel met bewijsstukken kan de organisatie de vrijwilliger terugbetalen. Onder de reële kostenvergoeding vallen kosten als: vervoer, eten, verblijf, telefoon-, internet- of faxkosten, kosten van afdrukken documenten. De gemaakte kosten moeten te maken hebben met het vrijwilligerswerk. 2. Geen kostenvergoeding Vrijwilligers kunnen ervoor kiezen om niet vergoed te worden voor hun vrijwilligerswerk. Velen vinden engagement zonder vergoeding een normale zaak. Wenst de vrijwilliger geen vergoeding, dan is dat dus mogelijk.

7 7 3. Forfaitaire kostenvergoeding Kiest de vrijwilliger voor een forfaitaire kostenvergoeding, dan kan de vrijwilliger in 2012 wettelijk hoogstens 31,44 euro per dag ontvangen. Per jaar mag de vrijwilliger hoogstens 1.251,57 euro vergoeding ontvangen. Deze bedragen veranderen jaarlijks door de indexering. Wanneer dit gebeurd, kunt u de nieuwe bedragen vanaf januari vinden op de vrijwilligerspagina s op de website. Hier vind u ook de correcte bedragen, die Onafhankelijk Leven toepast voor de forfaitaire kostenvergoeding en de kilometervergoeding. Bij Onafhankelijk Leven vallen de verschillende types vrijwilligers onder verschillende vormen van forfaitaire vergoedingen.

8 8 Vrijwilligersprofiel Leden van de Algemene Vergadering Leden van de Raad Van Bestuur Afgevaardigden van RVB in Dagelijks Bestuur Adviescommissie: Onafhankelijk Leven Ambassadeurs Adviescommissie: Personeel Adviescommissie: Financieel Getuigen Sensibilisatie Redactievrijwilligers van Onafhankelijk Leven Redactievrijwilligers van ENIL Interne Vrijwilligers Forfaitaire kostenvergoeding 3 per dag 3 per dag 2 per week Vervoer Vervoerskosten Bovenop de forfaitaire kostenvergoeding is er een kilometervergoeding mogelijk voor vrijwilligers die zich verplaatsen met de wagen, de fiets of het openbaar vervoer. Met de wagen: Hiervoor geldt een maximale vergoeding van kilometer per jaar. Per kilometer krijgt de vrijwilliger maximaal 0,3352 euro.

9 9 Met de fiets: Hiervoor geldt een maximale vergoeding van kilometer per jaar. Per kilometer krijgt de vrijwilliger maximaal 0,21 euro. Met het openbaar vervoer: De vrijwilliger krijgt maximaal x 0,3352 euro voor kosten die hij/zij maakte. Het plafond ligt dus op maximaal 670,4 euro per jaar. Het aantal gemaakte kilometers (zowel heen- als terugweg) vermeldt de vrijwilliger per activiteit op de onkostennota. Voor de kosten die de vrijwilliger maakte met het openbaar vervoer, moet het origineel ticket of aankoopbewijs bij de onkostennota gevoegd worden. Op de forfaitaire kostenvergoeding betaalt de vrijwilliger geen belasting of sociale bijdrage. Daarom moet zowel de organisatie als de vrijwilliger in de gaten houden dat de plafonds voor wettelijke vergoedingen niet overschreden worden. Gebeurt dit wél, dan kan dit zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie zware gevolgen hebben op fiscaal vlak. Bovendien zal de vrijwilliger zijn statuut als vrijwilliger verliezen, waardoor hij/zij niet meer beschermd is door de vrijwilligerswet. Vergoeding van vrijwilligers in het buitenland Voor vrijwilligers die voor Onafhankelijk Leven naar het buitenland gaan, zijn er speciale regelingen. De vrijwilliger moet in opdracht van Onafhankelijk Leven naar het buitenland gaan. Wanneer de vrijwilliger uit eigen beweging naar het buitenland gaat voor bv. een congres, valt hij niet onder de volgende regels. Onafhankelijk Leven regelt voor de vrijwilliger overnachting en vervoer. Onafhankelijk Leven geeft een forfaitaire maaltijdvergoeding van 10 euro per dag. Administratie Vanaf 2012 neemt Onafhankelijk Leven aanwezigheden op voor elke activiteit waar vrijwilligers werk verricht wordt. Aanwezigheden opnemen heeft een dubbel doel. Op deze manier weet de Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk welke vrijwilligers deelnemen aan bepaalde activiteiten, zodat deze personen gegarandeerd verzekerd zijn. Maar door de aanwezigheden bestaat er ook een controlesysteem voor de onkosten, waardoor de organisatie de vergoedingen kan garanderen. De onkostennota wordt vanaf 2012 vier maal per jaar ingediend: ten laatste op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk jaar. Hoe ga je te werk?

10 - De onkostennota verstuurt de vrijwilliger per aan Annelies Van den Brande Indien mogelijk voegt de vrijwilliger ook de ingescande bewijzen van onkosten toe. - Annelies controleert de onkostennota en geeft opmerkingen waar nodig. - Wanneer Annelies Van den Brande een goedkeuring gegeven heeft per , stuurt de vrijwilliger de onkostennota in tweevoud met de daarbijhorende echte bewijsjes aan Onafhankelijk Leven ter attentie van Annelies Van den Brande - Zodra Annelies de ondertekende onkostennota (+ en de bewijzen!) ontvangen heeft,ondertekend zij de onkostennota en gaat alles naar de boekhouding - De vrijwilliger krijgt, de bij zijn keuze horende onkostennota van Annelies Van den Brande of vind deze op de website Aansprakelijkheid - De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. - Als de vrijwilliger tijdens het vrijwilligerswerk schade berokkent aan de organisatie of aan derden, is hij/zij enkel aansprakelijk bij bedrog of grove fouten. - Voor lichte schuld is de vrijwilliger enkel aansprakelijk als die bij hem/haar eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. - De vrijwilliger die zichzelf schade toebrengt, op lichamelijk of materieel vlak, zal de kosten hiervan zelf betalen. De organisatie kan niet (strafrechtelijk) aansprakelijk gesteld worden als de vrijwilliger iets onwettelijks doet. Geheimhoudingsplicht Volgens artikel 458 van het Strafwetboek. Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank. In de tekst bovenaan staat alle andere personen vermeld. Dit begrip kan dus ook op een vrijwilliger slaan, mochten er zich gelegenheden voordoen waarbij geheimhouding nodig is. Het gaat hierbij in de eerste plaats over leden van de Algemene Vergadering, leden van de Raad van bestuur, leden van het Dagelijks bestuur en de adviescommissies. 1 0

11 1 1 Wederzijdse rechten en plichten De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn/haar vrijwilligersactiviteiten, de afbakening van de taken en de werktijden. Hij/zij heeft ook recht op een begeleidingsysteem en een contactpunt bij conflictsituaties. Informatie over aangepaste vorming en bijscholing, of over activiteiten voor vrijwilligers, ontvangt de vrijwilliger per mail. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger. De vrijwilliger moet dus de onderlinge afspraken naleven, zijn/haar taken uitvoeren, en de missie uitdragen. Bovenstaande zaken staan uitgebreid beschreven in de afsprakennota, die de vrijwilliger opstelt in samenspraak met de Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk. Datum: Handtekening Vrijwilliger Handtekening Verantwoordelijke Vrijwilligerswerk

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM 1. Voorstelling van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, van vzw Beschut Wonen t Veer, activiteitencentrum Locomotief en Mosaïek. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be

VZW in een notedop. Rudi Vansnick. www.comaser.be VZW in een notedop Rudi Vansnick Agenda AGENDA Verschil feitelijke vereniging en vzw Overgangsmaatregelen FV -> vzw Rechtspersoonlijkheid Leden in een vzw Raad van Bestuur Algemene Vergadering Rechten

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

... en plichten. vrijwilliger. Aansprak. akelijkheden ekering. eringen. sportvrijwillig. oepassingsg & definities

... en plichten. vrijwilliger. Aansprak. akelijkheden ekering. eringen. sportvrijwillig. oepassingsg & definities Rec echten van an de... en plichten sportvrijwillig tvrijwilliger er Toe oepassingsg passingsgebied & definities Aansprak akelijkheden & verz erzek ekering eringen en Ver ergoeding oedingen en voor vrijwilliger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

De verzekering voor vrijwilligers toegelicht De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ASSISTENTEN. Praktische gids voor mensen die willen werken als assistent in het kader van PAB

PERSOONLIJKE ASSISTENTEN. Praktische gids voor mensen die willen werken als assistent in het kader van PAB INFOMAP PERSOONLIJKE ASSISTENTEN VOOR Praktische gids voor mensen die willen werken als assistent in het kader van PAB Laatst aangepast 14/09/2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Een woordje uitleg

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Deel II: Specifieke informatie

Deel II: Specifieke informatie Deel II: Specifieke informatie Deel II: Specifieke informatie VI. Opdrachtsverklaring visie (WO)nderwijs P. 28 VII. Organisatie van de schooluren P. 29 VIII. Voor- en naschoolse opvang P. 30 IX. Oudercontacten

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Charter collectieve rechten en plichten. Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Charter collectieve rechten en plichten Vzw Oranje Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 1. Identificatie Vzw Oranje organiseert zorg en bijstand aan

Nadere informatie

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar?

Woongarant Rechtsbijstand Basic. Bijzondere voorwaarden 0113. Wat vindt u waar? Woongarant Rechtsbijstand Basic Bijzondere voorwaarden 0113 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Bijlage Wat vindt u waar? Algemeen 1.1 Waarom een rechtsbijstandverzekering? 1.2 Wie hebben dekking? 1.3 Wie voert

Nadere informatie

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering

Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering Informatie Rotterdamse Vrijwilligersverzekering PAGINA 2/5 De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering:

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Herziene versie zomer 2008. Vrijwilligerswerk. e wet. praktische vragen en antwoorden

Herziene versie zomer 2008. Vrijwilligerswerk. e wet. praktische vragen en antwoorden Herziene versie zomer 2008 Vrijwilligerswerk e wet praktische vragen en antwoorden 2 De wet op het vrijwilligerswerk praktische vragen en antwoorden VRIJWILLIGERSWERK: DE WET, Praktische vragen en antwoorden

Nadere informatie