Preventiegids voor de binnenvaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventiegids voor de binnenvaart"

Transcriptie

1 9 Preventiegids voor de binnenvaart Vaartijden en bemanningssterkte Die regels zijn er niet voor niets! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P & I Club Anker Rechtsbijstand efm Verzekeringen Vereniging Noord-Nederland Oranje Verzekeringen Schepen Onderlinge Nederland

2 Vaartijden en bemanningssterkte Die regels zijn er niet voor niets! De regels voor het minimum aantal bemanningsleden, maximale werktijden en minimale rusttijd zijn er niet voor niets. Doel van de Wet vaartijden en bemanningssterkte (Wvbb) is arbeidsbescherming, de veiligheid van de binnenvaart én het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Iedereen begrijpt dat de kans dat een vermoeide bemanning, of de bemanning van een onderbemand schip een ongeluk krijgt, of schade veroorzaakt, groter is. Maar overheden willen met de wet ook voorkomen dat ondernemers die hun zaken goed voor elkaar hebben, de dupe worden van mensen die onder de prijs van een ander kunnen zitten door s nachts door te gaan of met een mannetje minder te varen. Maar wat hebben die vaar- en rusttijden nu met uw cascoverzekering te maken en waarom wijdt de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) daar nu zelfs een preventiebrochure aan? Naast de strafrechtelijke consequenties, dus eventuele boetes, kan handelen in strijd met de voorschriften ook zondermeer gevolgen hebben voor het uitkeren van eventuele schades door de verzekeraar, zegt mr. Steffan Terpstra, adjunct-directeur van Rechtsbijstandverzekering Het Anker. Een paar jaar geleden hadden we een zaak van een jong stel, dat als zetschipper voer. Zij moesten van de eigenaar bij controles zeggen dat er een derde man aan boord was. Vervolgens raakte de schipper door de structurele onderbezetting oververmoeid, viel tijdens het varen in slaap en veroorzaakte een aanvaring met forse schade. Dat is een hele slepende kwestie geworden, waarbij de verzekering uiteindelijk wel íets betaald heeft, maar zeker niet het volle pond. Wat ik bedoel te zeggen is dat je, als je onderbemand vaart, of de vaartijd (fors) overschrijdt, enorme problemen kunt krijgen op het moment dat er iets mis gaat. Zeker als achteraf blijkt, of aan te tonen is, dat je dat welbewust hebt gedaan en/of de boel bedrogen hebt. De vraag is dan trouwens ook of je rechtsbijstandsverzekering je bij wil staan. Want de vraag die ons dan gesteld wordt is: neemt de verzekering in dit geval, gezien de voorwaarden, het juiste standpunt in. Fors gestegen De boetes voor onderbemand varen, het overschrijden van de toegestane vaartijd of het als gezagvoerend schipper en/of als werkgever geen zorg hebben gedragen voor voldoende rusttijd van de bemanning, kunnen flink oplopen én zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Logisch, want in feite wordt het economisch voordeel dat je van je overtreding hebt gehad, doorberekend. Het bewust verkeerd invullen of kloppend maken van het vaartijdenboek is zelfs valsheid in geschrifte en dat is een misdrijf. Als de rechter in dat geval overtuigd is van het door de officier van justitie geleverde bewijs, is het zelfs mogelijk dat je, in relatie tot het vak dat je uitoefent, de eerste jaren geen bewijs van goed gedrag kunt krijgen. Dat kan heel vervelend zijn, bijvoorbeeld bij de NIWO-procedure om afvalstoffen te mogen vervoeren. Ik weet dat er schippers zijn die moeite hebben met deze wet, maar het is zeker geen zinloze wetgeving en je moet je als burger nu eenmaal aan de wettelijke voorschriften houden. Als je te hard rijdt of de vaartijd overschrijdt, krijg je een bekeuring. In feite moet je dan niet piepen, vindt Terpstra. Al moet er uiteraard met realisme naar zo n overschrijding worden gekeken. Als er een plausibele reden was om een uurtje langer te varen, bijvoorbeeld het bekende uurtje naar een veilige overnachtingsplek, dan moet je dat de politieman die het proces-verbaal opmaakt, gewoon rustig uitleggen. Het is uiteraard belangrijk hóe je dat doet. Als je gelijk begint te mopperen of schelden als ze vragen of ze aan boord mogen komen, of ga boeven vangen roept als ze de stuurhut binnenkomen, zal het niet meer meevallen begrip te krijgen voor je situatie. Schikken of voorkomen Meestal gaat de procedure als volgt: je krijgt een waarschuwing of er wordt proces-verbaal opgemaakt. In dat geval noteert de politieman wat hij geconstateerd heeft. Vervolgens moet hij ook vragen en opschrijven wat de verklaring van de schipper is. Je bent overigens niet verplicht zo n verklaring af te leggen en je kunt ook gelijk zeggen dat je de zaak niet wilt schikken, maar voor wilt laten komen, zodat je de rechter zelf kunt uitleggen waarom je het er niet mee eens bent, zegt Terpstra. In het andere geval gaat het proces verbaal naar de officier van justitie en die bepaalt, aan de hand van de ernst van de overtreding of een eventuele herhaling van feiten, het schikkingvoorstel. Die boete kun je dan betalen met de acceptgiro die wordt toegestuurd. Als je niet betaalt, word je gedagvaard door de rechtbank. Bij ernstige feiten, of een herhaling van feiten, krijg je gelijk zo n dagvaarding.

3 De ervaring leert dat het zeker zin heeft een overtreding van de vaartijdenwet voor te laten komen als je daar een plausibele verklaring voor hebt. Het komt regelmatig voor dat rechters in zo n geval de boete verlagen of die voorwaardelijk opleggen. Anderzijds betaal je bij een eis ter zitting altijd iets meer, als bijdrage in alle kosten. Het is dus verstandig de voors en tegens van een zaak voor laten komen tegen elkaar af te wegen. Je kunt dan wel je rechtsgevoel willen bevredigen, of hopen dat je boete gehalveerd wordt, maar weegt dat op tegen een dag verlet en de reis/kilometerkosten om naar de rechtbank te gaan? Paar dagen zitten Je kunt uiteraard altijd even met je rechtsbijstandsverzekering overleggen wat wijsheid is, zegt Terpstra. Dat is in ieder geval verstandig als er zaken (datum, feiten) op de dagvaarding niet kloppen. Een advocaat meenemen bij een overtreding van de Wvbb heeft wat hem betreft weinig zin. Dat is zeker geen gemakzucht, maar vaak werkt dat zelfs averechts omdat het feit dat je een advocaat nodig hebt, de officier van justitie of de rechter het idee kan geven dat het een zware zaak is, of dat je iets te verbergen hebt. Het gaat nu juist om het eerlijke, persoonlijke verhaal. Een van de grootste misverstanden rond rechtszaken is de kreet Dan ga ik wel een paar dagen zitten. Maar vervangende hechtenis betekent dat je de cel in moet als je de opgelegde boete echt niet kunt betalen. Voor die tijd komt justitie eerst bij je kijken of ze in plaats daarvan waardevolle bezittingen in beslag kunnen nemen. VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

4 Ontheffingen De Nederlandse Wvbb vindt haar basis in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR), maar kent voor bepaalde situaties en schepen een aantal ontheffingen of vrijstellingen. Zo mogen vrachtschepen, duwboten en hechte samenstellen onder bepaalde condities en op basis van speciale uitrustingseisen, met minder bemanning varen. Alle details over alleenvaart (tot 55 meter) en de technische eisen standaard S1 en S2 zijn te vinden op de website (www.ivw.nl) van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Boetes De boetes zoals ze in de feitenboekjes van de verbalisanten van de Waterpolitie staan: Varen zonder groot vaarbewijs/rijnpatent 600 euro Geen inzage willen geven in documenten 50 (1 document), 75 (2 documenten), tot maximaal 250 euro Varen met bemanningslid zonder dienstboekje 300 euro Varen zonder vaartijdenboek 800 euro Vaartijdenboek tijdens vaart niet in stuurhut 390 euro Vaartijdenboek 1 dag niet goed bijgehouden 220 euro Vaartijdenboek 2 dagen niet goed bijgehouden 330 euro Vaartijdenboek 3 dagen niet goed bijgehouden 500 euro Vaartijdenboek 4 dagen niet goed bijgehouden vanaf 750 euro (beoordeling door OM) Oude boek geen 6 maanden bewaard* 220 euro Registratie tachograaf geen 6 maanden bewaard* 220 euro (* Voor de Arbeidstijdenwet is dat een jaar) Onvoldoende bemanningsleden: Eén man te weinig 300 euro Twee mensen te weinig 700 euro Drie mensen te weinig vanaf 1200 euro (beoordeling door OM) Als gezagvoerder en/of eigenaar geen zorg voor voldoende rusttijd: (pér bemanningslid) 1 uur 100 euro 2 uur 150 euro 3 uur 220 euro 4 uur 330 euro vijf uur of meer vanaf 500 euro (beoordeling door OM) (Bij herhaling van deze feiten kunnen de boetes (veel) hoger liggen). Tips en veel gemaakte fouten Het vaartijdenboek en de bijbehorende dienstboekjes zijn formeel de enige controlemiddelen van de wet en moeten dus altijd goed en op tijd worden ingevuld. Al dan niet in combinatie met de gegevens van de tachograaf. Een goed bijgehouden vaartijdenboek vergemakkelijkt ook de controle en voorkomt discussie! Bij de vaartijdenwet draait alles om de genoten, ononderbroken rusttijd van de bemanning. De regel is dat voor de volgende reis, of in ieder geval s morgens vóór acht uur, de genoten rust van elk bemanningslid genoteerd moet zijn. Die kan afhankelijk zijn van de exploitatiewijze (A1, A2 of B). De politie constateert regelmatig dat de exploitatiewijze niet klopt, niet is ingevuld of snel kloppend wordt gemaakt. Laad- en lostijd aansluitend aan de vaartijd valt niet onder rusttijd. Als de exploitatie wijzigt, moet de bemanning vooraf, de voor de nieuwe exploitatie geldende rust hebben genoten. Een van de bemanningsleden mag best een uurtje slapen onder de vaart, maar rusttijd geldt alleen in de bloktijd.

5 Met behulp van een tachograaf mag de bloktijd verschoven worden, maar dan moet de op die dag genoten, ononderbroken rusttijd, ook uit het vaartijdenboek blijken. Het bewust verkeerd invullen of kloppend maken van het vaartijdenboek is valsheid in geschrifte en wordt als misdrijf hoger bestraft. Als de politie het niet vertrouwt, is die gerechtigd het complete (persoonlijke) reizenoverzicht, de loonadministratie (gegevens overwerk) en gegevens van bevrachters en terminals op te vragen. In geval van misdrijf kunnen ook de IVS-gegevens worden opgevraagd. De kapitein/schipper is verantwoordelijk voor het invullen van het vaartijdenboek, maar als die in loondienst is, is de werkgever verplicht toe te zien op naleving van de vaartijdenwet. De Wvbb zorgt ook voor een vrijstelling van de maximale 48-urige werkweek die sinds januari 2005 geldt. Daarbij kun je de wet ook aangrijpen om je bevrachter of opdrachtgever duidelijk te maken dat je écht niet langer wil en mag varen. Kijk nog eens in uw vaartijdenboek, daar staat precies in hoe het moet worden ingevuld! Controles De Waterpolitie houdt regelmatig acties waarbij alle boeken en papieren gecontroleerd worden. Nieuw is de actie waarbij politieagenten s avonds opschrijven welke schepen ze zien varen en vervolgens een aantal dagen of weken later aan boord komen om te kijken of dat overeenkomt met het vaartijdenboek. Inmiddels heeft de politie de ministeries van V&W en Justitie voorgesteld de tachograaf verplicht te stellen, zodat iedereen op dezelfde wijze en fraudebestendig gecontroleerd kan worden. Anderen stellen voor automatische positiesystemen als AIS voor de controles te gebruiken en zo een eind te maken aan gesjoemel en oneerlijke concurrentie. Vooralsnog is dat niet aan de orde. Frankrijk In Frankrijk volgt, na het niet zorgvuldig naleven van wetten en regels, direct een dagvaarding én vrijwel altijd een niet geringe boete. Overigens is het op de meeste vaarwegen (met uitzondering van de grote als Seine, Rhône e.d. waar je s nachts op aanvraag kunt schutten) door de bedieningstijden praktisch onmogelijk te lang te varen. In Frankrijk moet je in principe altijd minimaal met z n tweeën aan boord zijn, maar het ministerie en de CNBA zijn al wel een tijd bezig met een alleenvaarregeling die op de Nederlandse lijkt. Rechtsbijstandverzekering Het Anker constateert de laatste tijd een toename van scheepvaartzaken. In Frankrijk komt een scheepvaartovertreding altijd voor de rechter. Je krijgt dus direct een dagvaarding. Het transactiesysteem met boetes kennen ze daar niet, zegt mr. Steffan Terpstra van Het Anker. De dagvaarding voor de rechtbank is in het Frans en heel summier, al zit er soms een hele korte uitleg in het Nederlands bij. Onze ervaring is dat het nauwelijks zin heeft erheen te gaan, hooguit als de dagvaarding echt niet klopt, doordat er bijvoorbeeld een verkeerde datum op staat. In andere gevallen moet je meestal gewoon conform de eis betalen. Ook een advocaat sturen om verweer te voeren, heeft in de meeste gevallen geen effect. We hebben dat een aantal keren gedaan, maar omdat het een Franse advocaat moet zijn, kost zo n procedure al gauw een paar duizend euro en het haalt eigenlijk nooit iets uit. VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

6 België De bemanningsvereisten naast de schipper zijn in België afhankelijk van het laadvermogen. Dat geldt niet alleen voor Belgische schepen, maar voor alle schepen op Belgisch grondgebied. De eisen zijn: tot 350 ton: 1 scheepsjongen ton: 1 matroos ton: 1 matroos + 1 scheepsjongen ton: 2 matrozen ton: 2 matrozen + 1 scheepsjongen ton: 3 matrozen Overheden kunnen schepen te allen tijden controleren en stil leggen tot de vereiste bemanning aan boord is. Op het niet naleven van de bemanningsvereisten staan theoretisch straffen van 128 tot 1000 euro boete en/of 8 tot 14 dagen gevangenisstraf. In de praktijk komt strafrechtelijke vervolging zelden voor. Wel zijn zaken bekend waar het ontbreken van de minimumbemanning forse gevolgen had bij de afwikkeling van schade of aanvaring. België heeft op dit moment geen verplichting tot het in acht nemen van rusttijden aan boord van schepen, al zeggen achtereenvolgende ministers al jaren zo n regeling in te willen voeren. Er is wel strafrechtelijke vervolging mogelijk als een rechter na een incident van oordeel is dat de schipper onvoldoende controle over zijn schip had of onvoldoende voorzorgen heeft genomen door gebrek aan rust. Let op! Als u vanuit België onderweg bent naar Nederland moeten de rusttijden conform de Nederlandse regels in het vaartijdenboek zijn genoten en ingevuld. (met dank aan: De Groof & Verberck advocaten, Antwerpen) Duitsland Wie zich in Duitsland niet aan de regels van hoofdstuk 23 van het ROSR houdt, ontvangt een waarschuwing of een Bußgeldbescheid. Het Duitse Openbare Ministerie zal in principe alleen bij zware delicten (zoals waterverontreiniging) een strafproces bij de rechter aanhangig maken. Het opvolgen van de rusttijden wordt door de WSP regelmatig en streng gecontroleerd. Bij overtredingen worden boetes uitgedeeld waarvan de hoogte wordt bepaald door de WSD. De boetes kunnen per Bundesland verschillen, maar vaak wordt per persoon per overschreden uur 50 euro gerekend. Als er meerdere overtredingen worden geconstateerd of het vaartijdenboek (bewust) verkeerd is ingevuld, wordt het vaartijdenboek gekopieerd en kunnen ook meerdere/oudere overtredingen worden beboet. WSP-ambtenaren mogen daarvoor ook de sluistijden op een bepaalde route opvragen. Schepen met onvoldoende bemanning krijgen een vaarverbod tot de bemanning compleet is, plus een boete die afhankelijk is van de duur van het bemanningstekort. Meestal is dat 1000/1200 euro per dag tot een maximum van zo n euro. In Duitsland wordt ook regelmatig de uitdraai van de tachograaf vergeleken met de aantekeningen in het vaartijdenboek. Als die niet overeenkomen, kunnen -ook weer afhankelijk van de duur- forse boetes worden opgelegd. (met dank aan mr. D.Grotstollen) Preventiegids De Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) afdeling schepenverzekering brengt sinds 2002 preventiebrochures uit. Die worden voorbereid door een speciale preventiewerkgroep. Belangrijkste doel van de brochures is het bewustwordingsproces, maar indirect hopen de verzekeraars natuurlijk ook het aantal en de ernst van de schades te beperken. Wat bij de onderlingen uiteraard direct van invloed kan zijn op de premies! De preventiewerkgroep bestaat uit Len van Voorst (FOV), Steffan Terpstra (Anker), Frans Bieze (Oranje), Bert Jansma (SON), Jaco Roeland (EFM) en Hendrik de Jonge (VNN). Eerder verschenen al preventiebrochures over de aan- en verkoop van (binnen)schepen, schade aan motoren door verkeerd gasoliegebruik, arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart, stuurhuizen, ladingschade, werf- en reparatieaangelegenheden en de aflaaddieptes op Waal en Rijn.

7 Aan deze brochure is uiterste zorg besteed. De FOV/samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden en/of daaruit voortvloeiende schade. VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

8 Adressen FOV FEDERATIE VAN ONDERLINGE VERZEKERINGMAATSCHAPPIJEN IN NEDERLAND (FOV) J.F. Kennedylaan 101 Postbus CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve NOORD NEDERLANDSCHE P & I CLUB (NNPC) Erasmuslaan PG Haren (Gr.) Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: mr. R.W.J. Beets ANKER RECHTSBIJSTAND Paterswoldseweg 812 Postbus KA Groningen Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: mr. L.S. Terpstra efm ONDERLINGE SCHEPEN VERZEKERING U.A. Blankenstein 150 Postbus AH Meppel Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: J. Visscher VERENIGING NOORD NEDERLAND U.A. ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN Postbus AC Heerenveen Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: H. de Jonge SCHEPEN ONDERLINGE NEDERLAND U.A. Schweitzerlaan 4 Postbus KB Groningen Telefoon Telefax Boelewerf VE Ridderkerk Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: A.G. Jansma ORANJE VERZEKERINGEN ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN Paterswoldseweg BM Groningen Postbus AH Groningen Telefoon Telefax Scheepmakerij 340 Postbus AB Zwijndrecht Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: R.J. Tempelaars Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FOV. juli 2006 VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Snelle schadeafhandeling door feiten en bewijzen 16 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Veel fouten en schades bij gevaarlijke ladingen 15 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Schipper steeds vaker aansprakelijk bij ongeval aan boord 13 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Autokranen en spudpalen 14 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P&I Club Anker Rechtsbijstand

Nadere informatie

info Voortvarend verzekerd! Drama bij te lage verzekerde som Onderwaterschades graag snel melden Deelgenoten zijn kritisch over schades autokraan

info Voortvarend verzekerd! Drama bij te lage verzekerde som Onderwaterschades graag snel melden Deelgenoten zijn kritisch over schades autokraan info Drama bij te lage verzekerde som Onderwaterschades graag snel melden Deelgenoten zijn kritisch over schades autokraan Discussie over eisen grote pleziervaartuigen Let op de risico's bij betalende

Nadere informatie

Handhavers op de koffie

Handhavers op de koffie PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www.vno-ncw.nl Handhavers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Tuchtrecht in de gezondheidszorg Tuchtrecht in de gezondheidszorg Een klacht indienen bij het tuchtcollege Wet BIG Tuchtrecht in de gezondheidszorg Een klacht indienen bij het tuchtcollege Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0 Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? November 2010 Versie 2.0 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door:

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Leidraad ambtenaar en strafrecht

Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Opgesteld door mr. drs. A. Divis-Stein, werkzaam als advocaat bij RWS Advocaten te Utrecht. 2 Rijkswaterstaat Leidraad ambtenaar en strafrecht

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het?

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wie kunnen klagen bij het tuchtcollege?... 3 3 Over wie klagen?... 4 4 Waarover klagen?... 5 5 De tuchtrechtprocedure... 6 5.1

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

handreiking voor management en staf AANGIFTE DOEN BIJ DE POLITIE

handreiking voor management en staf AANGIFTE DOEN BIJ DE POLITIE handreiking voor management en staf AANGIFTE DOEN BIJ DE POLITIE COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038 422 26 47 helpdesk@sovam.nl

Nadere informatie

Personenautoverzekering Top AUT151

Personenautoverzekering Top AUT151 Personenautoverzekering Top AUT151 Leeswijzer Checklist 2 Voorwaarden die voor iedereen gelden Algemene voorwaarden 3 Hier leest u onder andere: Waarvoor bent u verzekerd? Wat moet u doen als u schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie