Preventiegids voor de binnenvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventiegids voor de binnenvaart"

Transcriptie

1 9 Preventiegids voor de binnenvaart Vaartijden en bemanningssterkte Die regels zijn er niet voor niets! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P & I Club Anker Rechtsbijstand efm Verzekeringen Vereniging Noord-Nederland Oranje Verzekeringen Schepen Onderlinge Nederland

2 Vaartijden en bemanningssterkte Die regels zijn er niet voor niets! De regels voor het minimum aantal bemanningsleden, maximale werktijden en minimale rusttijd zijn er niet voor niets. Doel van de Wet vaartijden en bemanningssterkte (Wvbb) is arbeidsbescherming, de veiligheid van de binnenvaart én het voorkomen van oneerlijke concurrentie. Iedereen begrijpt dat de kans dat een vermoeide bemanning, of de bemanning van een onderbemand schip een ongeluk krijgt, of schade veroorzaakt, groter is. Maar overheden willen met de wet ook voorkomen dat ondernemers die hun zaken goed voor elkaar hebben, de dupe worden van mensen die onder de prijs van een ander kunnen zitten door s nachts door te gaan of met een mannetje minder te varen. Maar wat hebben die vaar- en rusttijden nu met uw cascoverzekering te maken en waarom wijdt de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) daar nu zelfs een preventiebrochure aan? Naast de strafrechtelijke consequenties, dus eventuele boetes, kan handelen in strijd met de voorschriften ook zondermeer gevolgen hebben voor het uitkeren van eventuele schades door de verzekeraar, zegt mr. Steffan Terpstra, adjunct-directeur van Rechtsbijstandverzekering Het Anker. Een paar jaar geleden hadden we een zaak van een jong stel, dat als zetschipper voer. Zij moesten van de eigenaar bij controles zeggen dat er een derde man aan boord was. Vervolgens raakte de schipper door de structurele onderbezetting oververmoeid, viel tijdens het varen in slaap en veroorzaakte een aanvaring met forse schade. Dat is een hele slepende kwestie geworden, waarbij de verzekering uiteindelijk wel íets betaald heeft, maar zeker niet het volle pond. Wat ik bedoel te zeggen is dat je, als je onderbemand vaart, of de vaartijd (fors) overschrijdt, enorme problemen kunt krijgen op het moment dat er iets mis gaat. Zeker als achteraf blijkt, of aan te tonen is, dat je dat welbewust hebt gedaan en/of de boel bedrogen hebt. De vraag is dan trouwens ook of je rechtsbijstandsverzekering je bij wil staan. Want de vraag die ons dan gesteld wordt is: neemt de verzekering in dit geval, gezien de voorwaarden, het juiste standpunt in. Fors gestegen De boetes voor onderbemand varen, het overschrijden van de toegestane vaartijd of het als gezagvoerend schipper en/of als werkgever geen zorg hebben gedragen voor voldoende rusttijd van de bemanning, kunnen flink oplopen én zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Logisch, want in feite wordt het economisch voordeel dat je van je overtreding hebt gehad, doorberekend. Het bewust verkeerd invullen of kloppend maken van het vaartijdenboek is zelfs valsheid in geschrifte en dat is een misdrijf. Als de rechter in dat geval overtuigd is van het door de officier van justitie geleverde bewijs, is het zelfs mogelijk dat je, in relatie tot het vak dat je uitoefent, de eerste jaren geen bewijs van goed gedrag kunt krijgen. Dat kan heel vervelend zijn, bijvoorbeeld bij de NIWO-procedure om afvalstoffen te mogen vervoeren. Ik weet dat er schippers zijn die moeite hebben met deze wet, maar het is zeker geen zinloze wetgeving en je moet je als burger nu eenmaal aan de wettelijke voorschriften houden. Als je te hard rijdt of de vaartijd overschrijdt, krijg je een bekeuring. In feite moet je dan niet piepen, vindt Terpstra. Al moet er uiteraard met realisme naar zo n overschrijding worden gekeken. Als er een plausibele reden was om een uurtje langer te varen, bijvoorbeeld het bekende uurtje naar een veilige overnachtingsplek, dan moet je dat de politieman die het proces-verbaal opmaakt, gewoon rustig uitleggen. Het is uiteraard belangrijk hóe je dat doet. Als je gelijk begint te mopperen of schelden als ze vragen of ze aan boord mogen komen, of ga boeven vangen roept als ze de stuurhut binnenkomen, zal het niet meer meevallen begrip te krijgen voor je situatie. Schikken of voorkomen Meestal gaat de procedure als volgt: je krijgt een waarschuwing of er wordt proces-verbaal opgemaakt. In dat geval noteert de politieman wat hij geconstateerd heeft. Vervolgens moet hij ook vragen en opschrijven wat de verklaring van de schipper is. Je bent overigens niet verplicht zo n verklaring af te leggen en je kunt ook gelijk zeggen dat je de zaak niet wilt schikken, maar voor wilt laten komen, zodat je de rechter zelf kunt uitleggen waarom je het er niet mee eens bent, zegt Terpstra. In het andere geval gaat het proces verbaal naar de officier van justitie en die bepaalt, aan de hand van de ernst van de overtreding of een eventuele herhaling van feiten, het schikkingvoorstel. Die boete kun je dan betalen met de acceptgiro die wordt toegestuurd. Als je niet betaalt, word je gedagvaard door de rechtbank. Bij ernstige feiten, of een herhaling van feiten, krijg je gelijk zo n dagvaarding.

3 De ervaring leert dat het zeker zin heeft een overtreding van de vaartijdenwet voor te laten komen als je daar een plausibele verklaring voor hebt. Het komt regelmatig voor dat rechters in zo n geval de boete verlagen of die voorwaardelijk opleggen. Anderzijds betaal je bij een eis ter zitting altijd iets meer, als bijdrage in alle kosten. Het is dus verstandig de voors en tegens van een zaak voor laten komen tegen elkaar af te wegen. Je kunt dan wel je rechtsgevoel willen bevredigen, of hopen dat je boete gehalveerd wordt, maar weegt dat op tegen een dag verlet en de reis/kilometerkosten om naar de rechtbank te gaan? Paar dagen zitten Je kunt uiteraard altijd even met je rechtsbijstandsverzekering overleggen wat wijsheid is, zegt Terpstra. Dat is in ieder geval verstandig als er zaken (datum, feiten) op de dagvaarding niet kloppen. Een advocaat meenemen bij een overtreding van de Wvbb heeft wat hem betreft weinig zin. Dat is zeker geen gemakzucht, maar vaak werkt dat zelfs averechts omdat het feit dat je een advocaat nodig hebt, de officier van justitie of de rechter het idee kan geven dat het een zware zaak is, of dat je iets te verbergen hebt. Het gaat nu juist om het eerlijke, persoonlijke verhaal. Een van de grootste misverstanden rond rechtszaken is de kreet Dan ga ik wel een paar dagen zitten. Maar vervangende hechtenis betekent dat je de cel in moet als je de opgelegde boete echt niet kunt betalen. Voor die tijd komt justitie eerst bij je kijken of ze in plaats daarvan waardevolle bezittingen in beslag kunnen nemen. VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

4 Ontheffingen De Nederlandse Wvbb vindt haar basis in het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR), maar kent voor bepaalde situaties en schepen een aantal ontheffingen of vrijstellingen. Zo mogen vrachtschepen, duwboten en hechte samenstellen onder bepaalde condities en op basis van speciale uitrustingseisen, met minder bemanning varen. Alle details over alleenvaart (tot 55 meter) en de technische eisen standaard S1 en S2 zijn te vinden op de website (www.ivw.nl) van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Boetes De boetes zoals ze in de feitenboekjes van de verbalisanten van de Waterpolitie staan: Varen zonder groot vaarbewijs/rijnpatent 600 euro Geen inzage willen geven in documenten 50 (1 document), 75 (2 documenten), tot maximaal 250 euro Varen met bemanningslid zonder dienstboekje 300 euro Varen zonder vaartijdenboek 800 euro Vaartijdenboek tijdens vaart niet in stuurhut 390 euro Vaartijdenboek 1 dag niet goed bijgehouden 220 euro Vaartijdenboek 2 dagen niet goed bijgehouden 330 euro Vaartijdenboek 3 dagen niet goed bijgehouden 500 euro Vaartijdenboek 4 dagen niet goed bijgehouden vanaf 750 euro (beoordeling door OM) Oude boek geen 6 maanden bewaard* 220 euro Registratie tachograaf geen 6 maanden bewaard* 220 euro (* Voor de Arbeidstijdenwet is dat een jaar) Onvoldoende bemanningsleden: Eén man te weinig 300 euro Twee mensen te weinig 700 euro Drie mensen te weinig vanaf 1200 euro (beoordeling door OM) Als gezagvoerder en/of eigenaar geen zorg voor voldoende rusttijd: (pér bemanningslid) 1 uur 100 euro 2 uur 150 euro 3 uur 220 euro 4 uur 330 euro vijf uur of meer vanaf 500 euro (beoordeling door OM) (Bij herhaling van deze feiten kunnen de boetes (veel) hoger liggen). Tips en veel gemaakte fouten Het vaartijdenboek en de bijbehorende dienstboekjes zijn formeel de enige controlemiddelen van de wet en moeten dus altijd goed en op tijd worden ingevuld. Al dan niet in combinatie met de gegevens van de tachograaf. Een goed bijgehouden vaartijdenboek vergemakkelijkt ook de controle en voorkomt discussie! Bij de vaartijdenwet draait alles om de genoten, ononderbroken rusttijd van de bemanning. De regel is dat voor de volgende reis, of in ieder geval s morgens vóór acht uur, de genoten rust van elk bemanningslid genoteerd moet zijn. Die kan afhankelijk zijn van de exploitatiewijze (A1, A2 of B). De politie constateert regelmatig dat de exploitatiewijze niet klopt, niet is ingevuld of snel kloppend wordt gemaakt. Laad- en lostijd aansluitend aan de vaartijd valt niet onder rusttijd. Als de exploitatie wijzigt, moet de bemanning vooraf, de voor de nieuwe exploitatie geldende rust hebben genoten. Een van de bemanningsleden mag best een uurtje slapen onder de vaart, maar rusttijd geldt alleen in de bloktijd.

5 Met behulp van een tachograaf mag de bloktijd verschoven worden, maar dan moet de op die dag genoten, ononderbroken rusttijd, ook uit het vaartijdenboek blijken. Het bewust verkeerd invullen of kloppend maken van het vaartijdenboek is valsheid in geschrifte en wordt als misdrijf hoger bestraft. Als de politie het niet vertrouwt, is die gerechtigd het complete (persoonlijke) reizenoverzicht, de loonadministratie (gegevens overwerk) en gegevens van bevrachters en terminals op te vragen. In geval van misdrijf kunnen ook de IVS-gegevens worden opgevraagd. De kapitein/schipper is verantwoordelijk voor het invullen van het vaartijdenboek, maar als die in loondienst is, is de werkgever verplicht toe te zien op naleving van de vaartijdenwet. De Wvbb zorgt ook voor een vrijstelling van de maximale 48-urige werkweek die sinds januari 2005 geldt. Daarbij kun je de wet ook aangrijpen om je bevrachter of opdrachtgever duidelijk te maken dat je écht niet langer wil en mag varen. Kijk nog eens in uw vaartijdenboek, daar staat precies in hoe het moet worden ingevuld! Controles De Waterpolitie houdt regelmatig acties waarbij alle boeken en papieren gecontroleerd worden. Nieuw is de actie waarbij politieagenten s avonds opschrijven welke schepen ze zien varen en vervolgens een aantal dagen of weken later aan boord komen om te kijken of dat overeenkomt met het vaartijdenboek. Inmiddels heeft de politie de ministeries van V&W en Justitie voorgesteld de tachograaf verplicht te stellen, zodat iedereen op dezelfde wijze en fraudebestendig gecontroleerd kan worden. Anderen stellen voor automatische positiesystemen als AIS voor de controles te gebruiken en zo een eind te maken aan gesjoemel en oneerlijke concurrentie. Vooralsnog is dat niet aan de orde. Frankrijk In Frankrijk volgt, na het niet zorgvuldig naleven van wetten en regels, direct een dagvaarding én vrijwel altijd een niet geringe boete. Overigens is het op de meeste vaarwegen (met uitzondering van de grote als Seine, Rhône e.d. waar je s nachts op aanvraag kunt schutten) door de bedieningstijden praktisch onmogelijk te lang te varen. In Frankrijk moet je in principe altijd minimaal met z n tweeën aan boord zijn, maar het ministerie en de CNBA zijn al wel een tijd bezig met een alleenvaarregeling die op de Nederlandse lijkt. Rechtsbijstandverzekering Het Anker constateert de laatste tijd een toename van scheepvaartzaken. In Frankrijk komt een scheepvaartovertreding altijd voor de rechter. Je krijgt dus direct een dagvaarding. Het transactiesysteem met boetes kennen ze daar niet, zegt mr. Steffan Terpstra van Het Anker. De dagvaarding voor de rechtbank is in het Frans en heel summier, al zit er soms een hele korte uitleg in het Nederlands bij. Onze ervaring is dat het nauwelijks zin heeft erheen te gaan, hooguit als de dagvaarding echt niet klopt, doordat er bijvoorbeeld een verkeerde datum op staat. In andere gevallen moet je meestal gewoon conform de eis betalen. Ook een advocaat sturen om verweer te voeren, heeft in de meeste gevallen geen effect. We hebben dat een aantal keren gedaan, maar omdat het een Franse advocaat moet zijn, kost zo n procedure al gauw een paar duizend euro en het haalt eigenlijk nooit iets uit. VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

6 België De bemanningsvereisten naast de schipper zijn in België afhankelijk van het laadvermogen. Dat geldt niet alleen voor Belgische schepen, maar voor alle schepen op Belgisch grondgebied. De eisen zijn: tot 350 ton: 1 scheepsjongen ton: 1 matroos ton: 1 matroos + 1 scheepsjongen ton: 2 matrozen ton: 2 matrozen + 1 scheepsjongen ton: 3 matrozen Overheden kunnen schepen te allen tijden controleren en stil leggen tot de vereiste bemanning aan boord is. Op het niet naleven van de bemanningsvereisten staan theoretisch straffen van 128 tot 1000 euro boete en/of 8 tot 14 dagen gevangenisstraf. In de praktijk komt strafrechtelijke vervolging zelden voor. Wel zijn zaken bekend waar het ontbreken van de minimumbemanning forse gevolgen had bij de afwikkeling van schade of aanvaring. België heeft op dit moment geen verplichting tot het in acht nemen van rusttijden aan boord van schepen, al zeggen achtereenvolgende ministers al jaren zo n regeling in te willen voeren. Er is wel strafrechtelijke vervolging mogelijk als een rechter na een incident van oordeel is dat de schipper onvoldoende controle over zijn schip had of onvoldoende voorzorgen heeft genomen door gebrek aan rust. Let op! Als u vanuit België onderweg bent naar Nederland moeten de rusttijden conform de Nederlandse regels in het vaartijdenboek zijn genoten en ingevuld. (met dank aan: De Groof & Verberck advocaten, Antwerpen) Duitsland Wie zich in Duitsland niet aan de regels van hoofdstuk 23 van het ROSR houdt, ontvangt een waarschuwing of een Bußgeldbescheid. Het Duitse Openbare Ministerie zal in principe alleen bij zware delicten (zoals waterverontreiniging) een strafproces bij de rechter aanhangig maken. Het opvolgen van de rusttijden wordt door de WSP regelmatig en streng gecontroleerd. Bij overtredingen worden boetes uitgedeeld waarvan de hoogte wordt bepaald door de WSD. De boetes kunnen per Bundesland verschillen, maar vaak wordt per persoon per overschreden uur 50 euro gerekend. Als er meerdere overtredingen worden geconstateerd of het vaartijdenboek (bewust) verkeerd is ingevuld, wordt het vaartijdenboek gekopieerd en kunnen ook meerdere/oudere overtredingen worden beboet. WSP-ambtenaren mogen daarvoor ook de sluistijden op een bepaalde route opvragen. Schepen met onvoldoende bemanning krijgen een vaarverbod tot de bemanning compleet is, plus een boete die afhankelijk is van de duur van het bemanningstekort. Meestal is dat 1000/1200 euro per dag tot een maximum van zo n euro. In Duitsland wordt ook regelmatig de uitdraai van de tachograaf vergeleken met de aantekeningen in het vaartijdenboek. Als die niet overeenkomen, kunnen -ook weer afhankelijk van de duur- forse boetes worden opgelegd. (met dank aan mr. D.Grotstollen) Preventiegids De Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland (FOV) afdeling schepenverzekering brengt sinds 2002 preventiebrochures uit. Die worden voorbereid door een speciale preventiewerkgroep. Belangrijkste doel van de brochures is het bewustwordingsproces, maar indirect hopen de verzekeraars natuurlijk ook het aantal en de ernst van de schades te beperken. Wat bij de onderlingen uiteraard direct van invloed kan zijn op de premies! De preventiewerkgroep bestaat uit Len van Voorst (FOV), Steffan Terpstra (Anker), Frans Bieze (Oranje), Bert Jansma (SON), Jaco Roeland (EFM) en Hendrik de Jonge (VNN). Eerder verschenen al preventiebrochures over de aan- en verkoop van (binnen)schepen, schade aan motoren door verkeerd gasoliegebruik, arbeidsovereenkomsten in de binnenvaart, stuurhuizen, ladingschade, werf- en reparatieaangelegenheden en de aflaaddieptes op Waal en Rijn.

7 Aan deze brochure is uiterste zorg besteed. De FOV/samenstellers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden en/of daaruit voortvloeiende schade. VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

8 Adressen FOV FEDERATIE VAN ONDERLINGE VERZEKERINGMAATSCHAPPIJEN IN NEDERLAND (FOV) J.F. Kennedylaan 101 Postbus CB Bunnik Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: mr. H.M. van Voorst-ter Hoeve NOORD NEDERLANDSCHE P & I CLUB (NNPC) Erasmuslaan PG Haren (Gr.) Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: mr. R.W.J. Beets ANKER RECHTSBIJSTAND Paterswoldseweg 812 Postbus KA Groningen Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: mr. L.S. Terpstra efm ONDERLINGE SCHEPEN VERZEKERING U.A. Blankenstein 150 Postbus AH Meppel Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: J. Visscher VERENIGING NOORD NEDERLAND U.A. ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN Postbus AC Heerenveen Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: H. de Jonge SCHEPEN ONDERLINGE NEDERLAND U.A. Schweitzerlaan 4 Postbus KB Groningen Telefoon Telefax Boelewerf VE Ridderkerk Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: A.G. Jansma ORANJE VERZEKERINGEN ONDERLINGE VERZEKERING VAN SCHEPEN Paterswoldseweg BM Groningen Postbus AH Groningen Telefoon Telefax Scheepmakerij 340 Postbus AB Zwijndrecht Telefoon Telefax Internet Contactpersoon: R.J. Tempelaars Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FOV. juli 2006 VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart 1 Preventiegids voor de binnenvaart Koop en verkoop van (binnen)schepen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P & I

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart 6 Adressen Diversen Het gebeurt regelmatig dat de vervoerder met een ladingclaim wordt geconfronteerd nadat de lading al is gelost en het schip is vertrokken. Het is daarom zaak dat men direct na het lossen

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart 3 Preventiegids voor de binnenvaart Werf- en reparatieaangelegenheden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P & I Club

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart 4 Preventiegids voor de binnenvaart Stuurhuizen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P & I Club Anker Rechtsbijstand

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart 8 Preventiegids voor de binnenvaart Een verhaal met diepgang Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P & I Club Anker

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Steeds vaker hoge ladingschadeclaims 12 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P&I

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Autokranen en spudpalen 14 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P&I Club Anker Rechtsbijstand

Nadere informatie

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.

In deze regeling wordt verstaan onder besluit: Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart. REGELING van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels met betrekking tot de vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart) De Minister

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Snelle schadeafhandeling door feiten en bewijzen 16 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche

Nadere informatie

Analyse bestuurlijke boetes

Analyse bestuurlijke boetes Brancheorganisaties Weena 723 Rotterdam Postbus 16191 2500 BD Den Haag Analyse bestuurlijke boetes 2015-2016 Contactpersoon A.R. Bronnewasser - de Roo Senior adviseur/specialistisch medewerker M +31(0)6-15359104

Nadere informatie

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart

Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Arbeids- en rusttijd in de binnenvaart Een speciaal op de situatie in de binnenvaart gerichte richtlijn (2014/112/EU) mr. J.G. Kwakernaat Omzetting 2014/112/EU in NL regelgeving Inwerkingtreding richtlijn

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Schipper steeds vaker aansprakelijk bij ongeval aan boord 13 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen.

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: BVVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen. Opgesteld door: CCV Examenonderdeel: Veiligheid en milieu Code: VVM Naam: Schipper Toetsvorm: Schriftelijk: meerkeuzevragen Eindtermen/toetstermen 1. heeft kennis van de wet- en regelgeving met betrekking

Nadere informatie

ROSR DEEL III BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEMANNING HOOFDSTUK 23 BEMANNING

ROSR DEEL III BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEMANNING HOOFDSTUK 23 BEMANNING ROSR DEEL III BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE BEMANNING HOOFDSTUK 23 BEMANNING Art. 23.01; Algemeen 1. De bemanning die zich krachtens het Rijnvaartpolitiereglement aan boord moet bevinden van schepen

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18074 30 juni 2014 Beleidsregel van de minister van Infrastruct en Milieu en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval

Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval Wet en regelgeving ten aanzien van het transport van afval door Mr M.J. van Dam Inleiding: 1 EVOA (Verordening EG) 1. EVOA (Verordening EG). rechtstreekse werking, maar: - de EVOA laat veel over aan nationale

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Overtredingen strenger bestraft. Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Overtredingen strenger bestraft Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving Waarom deze wet? Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van het overtreden van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14090 27 mei 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 mei 2015, nr. IENM/BSK-2015/82466, tot

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer Besluit van Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit (mijnbouw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van..... 2005,

Nadere informatie

Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen

Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen Aanwijzing rusttijden, vaartijden, bemanningssterkte en stilleggen van schepen Categorie: (Pre-)opsporing en vervolging Rechtskarakter: aanwijzing in de zin van art. 130 lid 4 Wet RO Afzender: College

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN (RSP)

REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN (RSP) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHEEPVAARTPERSONEEL OP DE RIJN (RSP) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART REGLEMENT BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Pagina: 1 Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) Wettelijke grondslag: Arbeidstijdenwet, artikelen 10:5 en 10:7 Status: bekendmaking van het Beleid van

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu

Toetsmatrijs Veiligheid & Milieu Opgesteld door: CCV Categoriecode: VVM Toetsvorm: Schriftelijk Totaal aantal vragen: 30 meerkeuzevragen Dekkingsgraad toetstermen: 81% Cesuur: 80% ijzonderheden: De huidige cesuur is vastgesteld op 77%.

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 19 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 291 Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix,

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

"HOOFDSTUK 23 B E M A N N I N G. Artikel 23.01 Algemeen

HOOFDSTUK 23 B E M A N N I N G. Artikel 23.01 Algemeen Bij protocol 00I is hoofdstuk, artikel 4.05 en de bijlage B van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn gewijzigd, daarnaast is een nieuwe bijlage K aan bedoeld reglement toegevoegd. Hoofdstuk komt

Nadere informatie

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen

PROTOCOL 21. Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen - 53 - PROTOCOL 21 Erkenning van buiten de Rijnoeverstaten geldende bewijzen Wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement en van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (2002-I-2, 2003-I-12, 2003-I-13,

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Brand: preventie en blussen 11 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche P&I Club Anker

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

Handboek PROCES VERBAAL 2018

Handboek PROCES VERBAAL 2018 Handboek PROCES VERBAAL 2018 Domein 1 Openbare Ruimte Met voorbeeld processen verbaal, uitleg en tips over diverse formuleringen aangaande overtredingen van de APV, Wetboek van Strafrecht en bijzondere

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Sociaal-Economische Raad

Sociaal-Economische Raad Sociaal-Economische Raad Commissie Vervoersvraagstukken Advies inzake een wettelijke regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart Uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Exploitatiewijzen en bemanningseisen in de binnenvaart

Exploitatiewijzen en bemanningseisen in de binnenvaart Exploitatiewijzen en bemanningseisen in de binnenvaart Een onderzoek naar de frequentie en keuze van exploitatiewijzen bij binnenvaartbedrijven in de verschillende ladingsegmenten T.G.A. van Kester Erasmus

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Three strikes you're out / Q&A

Three strikes you're out / Q&A Sinds de invoering van het zogenaamde three strikes you re out beginsel bij de handhaving van veiligheids- en overlastvoorschriften verbonden aan exploitatievergunningen op grond van de Verordening op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

De Arbeidsinspectie in het kort. Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? De Arbeidsinspectie in het kort Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007

1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW. Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007 1; Besluiten en regelingen Rijn en BSW Aanwijzing; Rijnkruisend scheepvaartverkeer 2007 Categorie: opsporing Rechtskarakter:Aanwijzing i.d.z.v, artikel 130 lid 4 Wet RO Afzender: College van procureurs-generaal

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 42 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof.mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Autoverzekering. Verzwijging

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

Preventiegids voor de binnenvaart

Preventiegids voor de binnenvaart Preventiegids voor de binnenvaart Veel fouten en schades bij gevaarlijke ladingen 15 Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland in samenwerking met: Noord Nederlandsche

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit

Onderwerp Beantwoording vragen met betrekking tot het Binnenvaartbesluit abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 31 maart 2008 Ons kenmerk HDJZ/SCH/2008-412 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

UITSPRAAK 4 VAN 2016 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NUMMER 2015.V10 - MARIA GO 20

UITSPRAAK 4 VAN 2016 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NUMMER 2015.V10 - MARIA GO 20 UITSPRAAK 4 VAN 2016 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NUMMER 2015.V10 - MARIA GO 20 Op het verzoek van: de Minister van Infrastructuur en Milieu, te Den Haag, verzoeker, gemachtigde

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 2: Verbetering exploitatie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 2: Verbetering exploitatie Plan van aanpak klein Schip Bijlage 2: Verbetering exploitatie Zie hoofdstuk 5 van het hoofdrapport Versoepeling bemanningsregeling Praktijkexamen schipper en matroos 1 November 2011 0. Inleiding De binnenvaartmarkt

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Binnenvaartwet Art 1 begripsbepalingen schip: zeeschip of binnenschip; zeeschip: schip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Leerstraf TACt. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze brochure? 4 > Waarom krijg

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren

Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren 622 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 8 Tabel 8.1 Afdoeningen van overtredingen door de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren Geldsomtransacties 480.428 453.026 439.083

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 2030, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

VRAGEN NR Haarlem, 29 november Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1

VRAGEN NR Haarlem, 29 november Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1 VRAGEN NR. 119 Haarlem, 29 november 2005 Onderwerp: Vragen van H. Putters (SP) Bijlage(n): 1 De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van

Nadere informatie

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders

Datum 4 december 2015 Betreft Beantwoording van vragen over misstanden in de nertsenhouderij en massale uitbreidingen door nertsenhouders > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Beleidsregel van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 juni 2009 houdende wijziging van de op 21 mei 2007 door de genoemde ministers vastgestelde

Nadere informatie

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e

T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e T i e n v u i s t r e g e l s b i j s o c i a l e c o n t r o l e Vaak worden we gecontacteerd door werkgevers die een of andere inspectiedienst over de vloer hebben gekregen. Een sociale controle brengt

Nadere informatie

Beantwoording vragen SP boetes bijstand

Beantwoording vragen SP boetes bijstand Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen SP boetes bijstand Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting De SP heeft een aantal vragen gesteld

Nadere informatie

Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie.

Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie. Rapport Instemming of niet? Een onderzoek naar een onduidelijk instemmingsformulier bij een taakstrafaanbod van het Openbaar Ministerie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Openbaar

Nadere informatie

CBRB Themabijeenkomst arbeidstijdenrichtlijn 15 februari 2017 Rotterdam

CBRB Themabijeenkomst arbeidstijdenrichtlijn 15 februari 2017 Rotterdam CBRB Themabijeenkomst arbeidstijdenrichtlijn 15 februari 2017 Rotterdam Slide 1 Goedemorgen dames en heren, Moet ik nu de arbeidstijd of de rusttijd registreren? Wat is eigenlijk de reden van die verplichting?

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve07001323 200607474/1. Datum uitspraak: 11 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: A., wonend te Breda, appellant, tegen de uitspraak in zaak no. 05/5140

Nadere informatie

Een klacht over een financiële onderneming?

Een klacht over een financiële onderneming? Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Weet wat je kunt doen Een klacht over een financiële onderneming? Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen met klachten over een

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel

Aanvraagformulier. Business Travel Insurance Individueel Aanvraagformulier Business Travel Insurance Individueel 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Correspondentieadres:... Postcode en plaats:... Contactpersoon:... man vrouw E-mail contactpersoon:.. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

1. Inleiding 2513AA22XA

1. Inleiding 2513AA22XA > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 886 Wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere regelingen teneinde te voorzien

Nadere informatie

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN

STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN STICHTING ALGEMENE MAATSCHAPPIJ VOOR VARENDEN Steunpunt Binnenvaart Jaarverslag Steunpunt Binnenvaart 214 Steunpunt Binnenvaart fungeert sinds maart 25 als bruggetje naar de wal. Het voorkomen dat mensen

Nadere informatie

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk?

Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? Een boete van de Arbeidsinspectie, hoe gaat dit in zijn werk? 1 Vooraf De Arbeidsinspectie heeft een inspectie of onderzoek bij u uitgevoerd. Daarbij heeft de inspecteur een overtreding van één of meer

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT AGENTEN OVER DE VERHOGING VAN DE BOETES JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT Meldweek van de Meldkamer van de SP, 16-24 februari 2012 Nine Kooiman, lid van de Tweede

Nadere informatie