Een paar miljoen steentjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een paar miljoen steentjes"

Transcriptie

1 6 juli 2006, nummer 3 Het VerpleegkundeKatern is een tweemaandelijks blad van VU medisch centrum uitgave: dienst communicatie Marcel Licher Zaal de Waver in VU medisch centrum was op 3 juli het domein van de verpleegkundigen. Zes HBO studenten verpleegkunde presenteerden, als afsluiting van de opleiding, hun afstudeerproject aan belangstellenden. Wim Joosting Nap presenteerde zijn adviesnota over de zin en/of onzin van alternatieve vormen van zorgverlening. Hij stelde de vraag hoe de verpleegkundigen op de zorgeenheid geneeskundige oncologie van VUmc er tegenover staan en welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd. Desiree van der Horn van den Bos boog zich over de dreigende onduidelijkheid op de zorgeenheid hematologie op het gebied van het melden van (bijna) incidenten. VUmc is gestart met het geleidelijk invoeren van het decentrale meldingssysteem Veilig Incidenten Melden, maar de zorgeenheid is als stamceltransplantatiecentrum verplicht een ander meldingssysteem te hanteren. Zij introduceerde aan de hematologieverpleegkundigen een handvat voor vlnr: Desiree van der Horn van den Bos, Shirley van Loon, Marieke Kroon, Marieke Nolens, Annemarie Colijn, Wim Joosting Nap ontbreekt op de foto. de toekomstige werkwijze. Annemarie Colijn koos de ontslagprocedure van patiënten op de afdeinstrument deed Shirley van Loon gebied van babyverzorging en borst- wordt ook wel de werken-leren heidscore, een verpleegkundig meet- het geven van instructies op het via de duale opleidingsvariant. Dit Bevorderende factoren ling interne geneeskunde als onderwerp voor haar nota en presentatie. introductie en eventuele implemen- sectio caesarea heeft ondergaan. Zij gedurende de opleiding een leerar- verslag van haar onderzoek naar voeding aan de kraamvrouw die een variant genoemd, waarbij de student De mist in met vernevelen was de titel van de adviesnota van Marieke Haar doel was de zorgeenheid een tatie van deze score op de zorgeenheid longziekten. De score geeft introduceerde het gebruik van een VU medisch centrum. Kroon en constateerde onvolkomenheden en beidsovereenkomst heeft met Kroon. Zij presenteerde haar onderzoek waarbij zij middels een litera- zodat deze verbeterd kan worden. In zowel de patiënt als verpleegkundige aftekenlijst waardoor de kwaliteit en Colijn hebben de voltijdse studie advies te geven over deze procedure, tuurstudie en een enquête onder verpleegkundigen of en op welke wijze gaf zij aan dat de verpleegkundige, in benauwdheid tijdens de opname. den gewaarborgd. hen in VUmc gelopen. Alle student- haar praktijk- en literatuuronderzoek en arts inzicht in het verloop van de continuïteit van zorg beter kan wor- gevolgd. De meeste stages zijn door het protocol vernevelen wordt toegepast. Zij gaf aanbevelingen om deze coach, een belangrijke bijdrage kan waarin zij onderzoek deed naar de Diploma riegedeelte bij Hogeschool inhol- de rol van zorgverlener, regisseur en Marieke Nolens besprak haar nota verpleegkundigen hebben het theo- verpleegkundige handeling kwalitatief te verbeteren. Met haar presentatie De benauwdtoren op de zorgeenheid obstetrie bij Bos, Van Loon en Nolens studeren af hun diploma op 13 juli leveren. bevorderende en belemmerende fac- Joosting Nap, Van der Horn van den land-diemen genoten. Zij krijgen uitgereikt. Willy Schuppert Kris Hemmink, beleidsmedewerker en Willy Schuppert, stafadviseur automatisering bezochten namens VU medisch centrum het internationale congres Nursing Informatics in Seoul, Zuid Korea. Het congres dat alle aspecten behandelt over automatisering van verpleegkundige informatie wordt eens in de drie jaar Wisselen tussen applicaties gaat sneller met twee beeldschermen georganiseerd. Zo n 750 deelnemers, waaronder verpleegkundige informatici, verpleegkundig wetenschappers, studenten verpleeg- op de eerste plaats met het aantal dat helemaal papierloos werkt. Hem- staat Zuid-Korea al jaren wereldwijd Schuppert bezochten een ziekenhuis kunde, stafadviseurs en managers breedbandaansluitingen. Overal binnen Seoul kan, draadloos, op internet software ontwikkeld en ziekenhuismink: Een Koreaans bedrijf heeft de waren aanwezig. worden ingelogd. En op straat, in de breed wordt hiermee gewerkt. Zowel Thema van het congres was Consumer-Centered, Computer-supported Nederland, nog veel meer aan het seh, ic s en de poliklinieken. Alle bus en metro is men, vergeleken met op de reguliere afdelingen als op de Care for Healthy People. Gedurende bellen en sms-en. Zuid-Korea heeft (para)medici en verpleegkundigen vijf dagen konden lezingen en colleges gevolgd worden. Ook werden economy. met twee beeldschermen per pc, dit op dit gebied duidelijk een booming werken met het systeem. Men werkt excursies georganiseerd naar universitaire ziekenhuizen. Papierloos applicaties sneller te laten verlopen. om het wisselen tussen verschillende Schuppert constateert dat de automatiseringsgraad in Zuid-Korea zeer inwoners en elf ziekenhuizen onder- medewerkerspas en die is gekoppeld De stad Seoul heeft twaalf miljoen De inlog in het systeem gaat met de hoog is. Je merkt en ziet dat de regering heeft geïnvesteerd in kennis. Zo reguliere instituten. Hemmink en elke plek in het ziekenhuis kan verdeeld in zes academische en vijf aan een inlog- en wachtwoord. Op de medewerker zo toegang tot het systeem verkrijgen. Alle (para)medici en bij te ontwikkelen applicaties, aldus het begin betrokken moeten worden verpleegkundigen hebben kijkbevoegdheid tot alle patiënten, mute- werkt men er niet mee. In een van de Hemmink. Als dat niet gebeurt, ren kan alleen bij patiënten waarvoor ziekenhuizen was men ertoe over je bevoegd bent. gegaan om alle verpleegkundigen De software is web-based en momenteel wordt gekeken hoe een beveilig- geven, hierdoor voelde men zich zeer een eigen draadloze pc op een kar te de externe uitwisseling van gegevens verantwoordelijk voor het eigen plaats kan vinden via deze software. apparaat en dat kwam de inzet van Schuppert: Veel aandacht op het ict ten goede. congres was er dan ook voor internationale afspraken over normen en zen staan meestal de artsen centraal, Bij ict-ontwikkelingen in ziekenhui- coderingen die de onderliggende de verpleegkundigen niet. In de usa architectuur vormen voor een toekomstige elektronisch patiëntendos- organisatie tiger (Technology Infor- was dat in 2001 aanleiding om de sier (epd). Het omaha-systeem is hier matics Guiding Educational Reform) een voorbeeld van. Op basis van op te richten. Schuppert: tiger onderzoek naar standaarden en classificaties vormt dit systeem een datapleegkundige informatietechnologie focust zich op de behoefte om verbase met gegevens voor managers, te ontwikkelen en te integreren in de verpleegkundig onderzoekers, informatici en investeerders in zorg. tijk met als doel de verpleegkundige verpleegkundige opleiding en prak- Meer hierover is te lezen op te positioneren in de wereld van de nieuwe technologie. Deze organisatie is van mening dat verpleegkundigen niet langer alleen maar met TIGER Vervolgens werd de vraag gesteld hoe elkaar moeten praten, maar zich juist verpleegkundigen meer en beter naar buiten toe moeten presenteren. gebruik kunnen gaan maken van de Dat tiger internationaal aan de weg ict-mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren. Duidelijk wekken. Zo is binnenkort alle infor- wil timmeren zal dus geen verbazing werd dat ict allang niet meer een matie van tiger te bekijken via een derde partij is, maar een structureel website. Meer weten over tiger en onderdeel van het werk van de verpleegkundige. intranet van VUmc onder verpleeg- ict voor verpleegkundigen? Op het De deelnemers waren het er over kundige informatie kan je binnenkort eens dat de verpleegkundigen vanaf meer lezen over dit onderwerp. 2 Nieuwe website in testfase 4 Kennis in de etalage 7 Piet Hoogland s passie voor onderwijs 6 juli 2006 TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 14 Een paar miljoen steentjes FOTO: PETER VALCKX Nu de centrale hal van het ziekenhuis langzamerhand zijn definitieve gezicht krijgt, springt de mozaïekwand meer in het oog dan ooit en krijgt hij in alle rust zijn glans terug. Kunstenaar Berend Hendriks maakte het mozaïek in Hij was ook de bedenker van het thema: Kruistocht van de mensheid. Hendriks werkte er, samen met drie anderen, twee en een half jaar aan. Eerst maakte hij schetsen, waarna hij het geheel op een lange rol papier op een schaal van 1:10 weergaf. Hij schilderde daarna steeds een deel op ware grootte en bracht de steentjes erop aan. Het hele mozaïek, waarvan Berends de miljoenen steentjes in Venetië uitzocht, werd in het atelier van de kunstenaar gemaakt en daarna in twee weken in gedeeltes tegen de wand in de hal geplaatst. Hendriks was erg tevreden over zijn werk. Toen hij het mozaïek tientallen jaren later weer eens kwam bekijken was hij onder de indruk van de tijdloosheid ervan: Ik ben geneigd te zeggen: degene die dit gemaakt heeft, heeft dat helemaal niet onaardig gedaan. Ik zou bijna vergeten dat ik dat zelf was. EK Productie gestegen OK wacht ingrijpende verbouwing Edith Krab Van der Wal benoemd tot Inspecteurgeneraal Gezondheidszorg De OK gaat een bijzondere tijd tegemoet. Net nu de productie (lees het aantal OK s) met 6,5% is gestegen, kijkt de OK aan tegen een omvangrijke en ingrijpende verbouwing die deze herfst van start gaat en ruim een jaar zal duren. Op het dak naast de IC toren komen als tijdelijke voorziening vier OK s in containers. Maar daar hoeft de productie niet onder te lijden, aldus Edwin Pompe en Peter Veerman, werkplekmanagers OK. Verpleegkundekatern Studenten verpleegkunde presenteren afstudeerprojecten VUmc present op Nursing Informatics in Seoel Bezoek aan papierloos ziekenhuis F OTO: ANNUSKA HOUTAPPELS FOTOGRAAF: WILLY SCHUPPERT Pompe en Veerman zijn trots. Onvoldoende ok capaciteit was lang het knelpunt. Inzet van ander beleid, met efficiencyverbetering als sleutelwoord, werpt nu zijn vruchten af. De ok productie is met 6,5% toegenomen, dat zijn 450 operatie-uren meer per jaar. Efficiencyverbetering staat op de ok voor minder personeel in de zogenoemde off-hours (avond, nacht, weekend), meer personeel tijdens kantooruren, flexibele inzet van met name ok assistenten en een strakkere ok planning. Er is veel van medewerkers gevraagd, haast Veerman zich te zeggen. De ok heeft sinds 2000 meerdere reorganisaties achter de rug, dat zijn moeilijke tijden voor medewerkers. Veranderingen zijn wel eens over hun rug gegaan vinden ze zelf. Nu we resultaten boeken is het tijd om alle medewerkers een pluim te geven. Dankzij de gezamenlijke inspanning staan we er nu beter voor. Emmer water De ok capaciteit zou nog verder omhoog moeten, realiseert Pompe zich. De discrepantie tussen productieafspraken met de zorgverzekeraar en de beschikbare ok capaciteit heeft de aandacht van de raad van bestuur. De vraag vanuit huis neemt nog steeds toe. Ook bij niet snijdende specialismen groeit het aantal interventies waar een okachtige omgeving voor nodig is. We gaan veel bewuster met dure ok tijd om, maar het blijft zoeken naar evenwicht. Ik vergelijk de planning op een ok met een emmer water. Hoe voller de emmer, hoe sneller die overloopt als er nog een druppel bijkomt. In tegenstelling tot een half volle emmer, daar kan nog wel wat bij, maar die emmer staat wel lange tijd half leeg. We plannen de ok tijd nu veel strakker, maar dat heeft ongewenste bij-effecten. We zijn niet trots op het noodgedwongen afzeggen van ok s en de uitloop van ok s. Voor ons, maar zeker ook voor de patiënt en de medewerkers is het pas echt succesvol als we ook op deze items beter scoren. Deelbelangen Ander aandachtspunt is nauwere samenwerking tussen de verschillende disciplines op de ok. Veerman: Op de ok hebben we te maken met ok-assistenten, anesthesie-assistenten, chirurgen en anesthesiologen. Goede afstemming tussen deze disciplines is nog altijd moeilijk. Elke discipline heeft deelbelangen, maar het zou goed zijn als iedereen verder kijkt dan zijn eigen stoepje. Samen zijn we tot zoveel meer in staat. Er is meer mogelijk dan de nu behaalde productiestijging en betere samenwerking bevordert ook het werkplezier. Daar zal iedereen zijn aandeel in moeten leveren. Als werkplekmanagers zullen we bewaken dat deelbelangen niet schadelijk zijn voor de andere disciplines. Vervolg artikel op pagina 5 VIP-arrangement voor nieuwe naam restaurant Wie verzint een naam voor het nieuwe in het najaar te openen personeelsrestaurant? De naam moet pakkend, kort en van deze tijd zijn. De winnaar en zijn/haar gast krijgen een vip-lunch aangeboden in het nieuwe restaurant. Mail de nieuwe naam van het restaurant uiterlijk 15 juli naar De winnaar wordt bij de opening van het restaurant bekend gemaakt. Hoogleraar sociale geneeskunde Gerrit van der Wal is door het kabinet benoemd tot Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg. Van der Wal volgt Herre Kingma op en is sinds 1997 hoogleraar sociale geneeskunde en werkzaam bij het emgo instituut. Daarvoor werkte hij onder meer als huisarts en inspecteur van de volksgezondheid. Gerrit van der Wal leidt op dit moment een grote studie naar patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen. Binnen VUmc heeft hij intensieve bemoeienis gehad met het ontwikkelen van een nieuw curriculum voor de opleiding van artsen, maar hij werd vooral bekend door zijn onderzoek naar euthanasie. Vanaf 1985 was Van der Wal inspecteur van de volksgezondheid in Noord-Holland met als aandachtsgebieden de eerstelijnszorg, algemene ziekenhuizen, verpleeghuizen, onbevoegde uitoefening van de geneeskunde en euthanasie. In 1995 en 1996 vervulde hij een landelijke inspectiefunctie op het gebied van de zorg voor chronisch zieken. De benoeming van Van der Wal gaat in op 1 oktober In de volgende Tracer een uitgebreid portret van Van der Wal. EK Intensievere samenwerking GGZ Buitenamstel en VUmc GGZ Buitenamstel en VUmc werken al 85 jaar samen. Vanaf het najaar krijgt deze samenwerking een intensiever karakter. Bijzonder hierbij is dat GGZ Buitenamstel per 1 januari 2007 fuseert met De Geestgronden. ggz Buitenamstel en De Geestgronden bewegen zich beiden op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Omdat ook binnen deze sector marktwerking een steeds grotere rol speelt, gaan beide organisaties fuseren om zo hun eigen- en hun concurrentiepositie te verstevigen. Uiteindelijk doel is steunen van de positie van de patiënten en medewerkers. ggz Buitenamstel en ook De Geestgronden maken al deel uit van het opleidingsconsortium van VUmc. VUmc heeft geen klinische afdeling waar psychiatrische patiënten worden behandeld. ggz Buitenamstel fungeert dan ook als werkplaats voor VUmc. Zo worden in de Valeriuskliniek volwassenen en ouderen met psychiatrische klachten behandeld. De intensievere samenwerking biedt voor VUmc de mogelijkheid om de zorg voor deze groep patiënten uit te bouwen en het vak psychiatrie verder te ontwikkelen. Ook de opleidings- en onderzoekmogelijkheden nemen door de samenwerking toe. De fusie van ggz Buitenamstel en De Geestgronden versterkt deze mogelijkheden. EK

2 m a a n d b e r i c h t e n Wilt u weten waarover de raad van bestuur wekelijks vergadert? Op intranet, bij de rubriek raad van bestuur, vindt u onder actueel iedere week het bericht uit de raad van bestuur. Hierin wordt verslag gedaan van besproken punten. Daarnaast geeft een lid van de raad van bestuur in de Tracer-rubriek maandberichten een toelichting op een onderwerp dat in een van de vergaderingen aan de orde is geweest. Deze keer Elmer Mulder over het medewerkerstevredenheidsonderzoek Edith Krab Het vorige medewerkerstevredenheidsonderzoek vond plaats in Vijf jaar later is p&o bezig met de voorbereidingen voor een nieuw onderzoek. Een goede zaak, aldus Mulder. Als management willen we inzicht hebben in hoe tevreden onze medewerkers zijn. Medewerkers zijn het hart van onze organisatie, zonder hen komen we als bestuurder niet ver. We hechten er als raad van bestuur veel waarde aan dat FOTO: RICHELLE VAN DER VALK medewerkers met plezier in VUmc werken. We bieden dan ook veel opleidingsmogelijkheden aan waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen en hun talenten optimaal kunnen benutten. Door voor dienend leiderschap als managementstijl te kiezen probeer je het beste uit mensen te halen en hen in de uitvoering van hun werk zoveel mogelijk coachend te ondersteunen. Handvatten Maar hoe tevreden zijn medewerkers nu eigenlijk? Om die reden is in 2001 het eerste medewerkerstevredenheidsonderzoek gedaan. Naast inzicht heeft dit verbeterpunten opgeleverd waar aan gewerkt is. Door het medewerkerstevredenheidsonderzoek na vijf jaar te herhalen krijgen we niet alleen een nieuw beeld over de tevredenheid, maar kunnen we de resultaten vergelijken met die van Hebben de verbeteracties iets opgeleverd? Wat we van 2001 geleerd hebben is dat daar vaak te algemene informatie uit voort kwam, waardoor het lastig was voor leidinggevenden om verbeteracties te formuleren. Daar zullen we deze ronde dan ook extra aandacht aan besteden. Het doel van dit medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt duidelijker geformuleerd. Hoe het onderzoek precies gaat plaatsvinden wordt op dit moment uitgewerkt. In plaats van alle medewerkers te bevragen, denken we aan een steekproef. Daarnaast wordt gedacht aan het ontwikkelen van instrumentarium ten behoeve van afdelingen en clusters voor een meer gedetailleerd inzicht. Dit is de basis voor meer specifieke verbeteracties. Waar het om gaat is dat we centraal en decentraal inzicht hebben in de tevredenheid van onze medewerkers en dat leidinggevenden relevante handvatten aangereikt krijgen waar verbeteracties uit afgeleid kunnen worden. Nieuwe website en intranet in testfase Achter de schermen wordt nog steeds hard gewerkt aan het nieuwe inter- en intranet van VUmc. Volgens Laurens Groenewegen, informaticus IPO, en Marcel Licher, communicatieadviseur, staat de webtrein stevig op de rails, zijn de eerste stations aangedaan, maar is het eindstation nog niet bereikt. In maart kon iedereen in Tracer het nieuwe ontwerp van de beide sites bekijken en, in grote lijnen, lezen over de nieuwe decentrale werkwijze voor de medewerkers. De plannen zijn inmiddels omgezet in een daadwerkelijke kale internet- en intranetsite en de speciale servers zijn aangeschaft en geplaatst. We zijn nu bezig met testen van de functionaliteiten en de 5e jaargang, nummer 14 6 juli 2006 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Bernie Hermes, Edith Krab, Marcia Sanderse, Jan Spee Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie Yvonne Compier, Annuska Houtappels, Richelle van der Valk, Peter Valckx Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 4x190 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk RotoSmeets, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 20 juli. Deadline voor kopij is 14 juli om uur. FOTO: RICHELLE VAN DER VALK productie omgeving, licht Licher toe. Maar was het niet de bedoeling dat de nieuwe sites voor de zomervakantie live zouden gaan? Groenewegen: Inderdaad, dat was wel de intentie. Om in treinjargon te blijven spreken en zonder in details te treden, ook wij hebben last gehad van wisselstoringen en gladde rails met vertragingen als gevolg. Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een snel implementatietraject, maar het moet wel allemaal goed werken. Niet alleen wij zijn enthousiast over het nieuwe systeem, we merken dat ook andere medewerkers graag de stap willen maken naar de nieuwe werkomgeving. Dit enthousiasme moet niet teniet gedaan worden door vervelende bugs in het programma. Cursus Om de medewerkers te ondersteunen in het gebruik FOTO: DIGIDAAN Mirwais Zaran, applicatiebeheerder IPO, configureert de webservers van de nieuwe applicatie Morello, het programma waarmee de site te beheren is, wordt momenteel een cursus ontwikkeld door Jitske Visser van de Amstel Academie. Licher merkt op dat ook hier een goede voorbereiding essentieel is. Deze cursus begint steeds vastere vorm te krijgen, maar ook hier geldt dat de docent zichzelf eerst het systeem eigen moet maken en dat is in de huidige testfase nog niet goed mogelijk. Op welke data de cursus gegeven wordt is dus nog niet bekend. Groenewegen en Licher willen nogmaals wijzen op de speciale intranetsite (http:// intranet/vernieuwd) met alle informatie over de nieuwe websites. Groenewegen: We proberen op deze site het tijdpad van het traject en onderdelen daarvan zo reëel mogelijk weer te geven. Daarnaast kan de testomgeving bekeken worden. Licher vult aan: Geïnteresseerden kunnen zich nu al via deze site per mail opgeven voor de cursus en binnenkort plaatsen we ook het protocol met de nieuwe werkwijze en een mogelijkheid voor de decentrale webredacteuren om zich aan te melden voor de nieuwe werkomgeving. De zomerschilder is er weer Voorzien van een fris wit en blauw verfje zien de buitengevels van het behandelhuis er weer mooi uit. Wel een hele klus, het gaat om bijna 200 raamkozijnen. De schilders zijn er dan ook enkele weken mee bezig geweest. In het kader van het lange termijn onderhoudsplan worden deze zomer ook nog de gevels van het personeelsrestaurant en het trapportaal van de collegezalen geschilderd. Na acht jaar was de verf toe aan een nieuwe laag. EK 2 Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 FOTO: PETER VALCKX Eerste afdelingen naar tweede dakopbouw In de gangen en kamers in de nieuwe dakopbouw zijn limegroen en signaaloranje de in het oogspringende kleuren. Afgelopen week zijn de eerste afdelingen naar de nieuwe tweede dakopbouw B op de polikliniek verhuisd. Een enorme klus, aldus verhuiscoördinator Tjitske Bosman. Pc s, kasten, kopieermachines, afgelopen week zijn alle kantoormeubelen van diverse afdelingen van de Meander naar de tweede dakopbouw B op de polikliniek verhuisd. Het is een enorme klus geweest vertelt, Tjitske Bosman, verhuiscoördinator facilitair bedrijf, die een drukke verhuisweek achter de rug heeft. De meubels staan nu op de juiste plek en alle dozen zijn uitgepakt. Een verhuizing als deze vraagt om een multidisciplinaire organisatie omdat er zoveel afdelingen bij betrokken zijn. Zo is ipo de afgelopen weken druk bezig geweest met het omzetten van de computers. Het facilitair bedrijf richtte zich op de schoonmaak en het inrichten van onder andere de faxen en telefoons. In de nieuwe dakopbouw kunnen ongeveer 300 medewerkers gehuisvest worden. Een deel van de biza, strategie en beleid, medisch maatschappelijk werk en de accountantsdienst zijn inmiddels verhuisd. De dienst communicatie, het integraal kankercentrum en het deel van de biza uit gebouw zuid verhuizen deze weken. De clusterbureaus II, IV en V Tijdens de opening van het Cancer Center Amsterdam (cca) op 19 juni j.l. reikte minister Hoogervorst van vws vijf awards uit aan onderzoekers van VU medisch centrum. De awards werden uitgereikt namens de Stichting Translational Research (str) en Stichting Bevordering Geneeskundige Oncologie (sbgo). Aan de awards is een projectsubsidie toegewezen. De awards en de bijbehorende projectsubsidie gingen naar: Ruud Brakenhoff, KNO. Onderwerp: Robotics ten behoeve van vroegdiagnostiek. Brakenhoff doet onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe markers voor vroegdiagnostiek en de opsporing van kankergenen die mondkanker veroorzaken. De vroegdiagnostiek test wordt uitgevoerd met een dankzij de sbgoondersteuning aangeschaft apparaat: een pipetteer-robot. Cees Oudejans, klinische chemie. Onderwerp: Ontwikkeling nieuwe diagnostiek borstkanker. Zijn onderzoek richt zich op vroege identificatie van (erfelijke) variaties die beschermen tegen borstkanker. Dankzij de bijdrage kan een analist worden aangesteld. Jacqueline Cloos, kindergeneeskunde. Onderwerp: resistentie van kinderleukemie. Cloos onderzoekt verbetering van de behandeling van kinderleukemie met dexamethason en prednison. Victor van Beusechem, geneeskundige oncologie. Onderwerp: nieuw platform technologie. Met de subsidie zal het rna Interferentie Functional Oncogenomics Laboratorium (rifol) worden ingericht, een centrale voorziening voor onderzoekers van cca/v-ici. Het gaat om revolutionaire technologie die een enorme stimulans kan geven aan het kankeronderzoek. Martine Lamfers, neurochirurgie. Onderwerp: ontwikkeling nieuwe therapie voor hersentumoren. Lamfers onderzoekt 500 tot genen en hoopt de targets te identificeren - ofwel het gen dat moet worden uitgeschakeld om de resistentie tegen de gangbare behandeling van hersentumoren op te heffen. verhuizen als laatsten op 22 juli naar de tweede dakopbouw. Volle dozen en lege muren Eind juli moet alles klaar zijn. Het is momenteel voor iedereen nog wennen. De afdelingen moeten nog goed ingericht worden en de timmerlieden komen nog. Ook de postkamer moet wennen dat een groot aantal afdelingen op andere plekken te vinden is. Omdat een deel van de verhuizing vorige week is gedaan, was het op veel werkplekken een kale bedoening met al die volle dozen en lege muren. De verhuismannen hebben de kantoormeubels zoals bureaus en kasten voornamelijk in het weekend verhuisd om rekening Column LIFT Armand Girbes te houden met de openingstijden van de polikliniek. Hij sprong omhoog. Yes! Ik heb weer een geweldige vondst, zei Dick Maas, de uit Heemstede afkomstige maker van horrorfilms als Amsterdamned en De Lift. Deze laatste in 1983 gemaakte film ging over een lift die door ondeugdelijke elektronica en malicieuze programmatuur mensen probeerde te vermoorden. Het script is helemaal klaar. Het wordt een combinatie van mijn vorige succesfilms en het speelt in een Amsterdams ziekenhuis. Door het rapport van kpn over ict in ziekenhuizen van Bad Shipholder (alle Nederlandse regisseurs krijgen uiteindelijk een Engels accent, ag) staat elektronica weer meer in de belangstelling, dus het is de juiste tijd om te introducen, In mijn nieuwe movie, zo vervolgde Dick Maas, speelt Huub Stapel weer de hoofdrol en nu als ict advisor die een ondeugdelijk elektronisch computerprogramma introduceert in een ziekenhuis. Met dat computerprogramma moeten artsen en verpleegkundigen dan dingen bestellen en dat loopt dan helemaal fout. Of de bestelling komt niet door of verkeerde dingen worden afgeleverd, of alles komt te laat, you name it. Nu begon hij pas echt heftig gebarend te glunderen. We krijgen zo fantastische scènes dat tijdens een operatie opeens blijkt dat dingen ontbreken. Zwetende De tweede dakopbouw B is op 31 mei 2006 opgeleverd. Volgens Wessel Koopmans, projectmanager van projectbureau nieuwbouw, is het bouwproces van de tweede dakopbouw B uitstekend verlopen. De bouw is binnen de afgesproken termijn van negen maanden opgeleverd. Het streven is om de oude, leegkomende gebouwen medio 2007 te slopen. Het is niet zo dat alle delen van de Meander in juli van dit jaar al leeg zijn. De afdelingen die er na juli nog in zitten of komen, verhuizen op termijn naar andere plekken op het ziekenhuisterrein. EvL Kort Nieuws Succesvolle audit voor afdeling Hematologie Dinsdag 13 juni kreeg zowel de kliniek, de polikliniek als het stamcellaboratorium van de afdeling hematologie bezoek van een negen koppig auditteam van de jacie-commissie (Joint Accreditation Committee isct-ebmt). En met succes! De afdeling heeft de accreditatie behaald, waarmee het gehele stamceltransplantatieproces voldoet aan de allerzwaarste wereldwijde normen. De audit was het resultaat van vier jaar hard werken, waarin de jacie-normen zijn geïmplementeerd en een kwaliteitssysteem is opgebouwd. De afdeling hematologie is het achtste centrum in Europa en het tweede in Nederland dat een accreditatie krijgt voor het uitvoeren van autologe en allogene stamceltransplantaties en is daarmee koploper. In Nederland is de afdeling inmiddels een vraagbaak voor andere centra, die de jacie-normen willen implementeren. Met de jacieaccreditatie voldoet de afdeling ook direct aan de niaz-normen en aan de cckl-normen. Hiervoor is een kwaliteitshandboek ontwikkeld dat voldoet aan de niaz-systematiek. Jacco Besteman is als kwaliteitsfunctionaris verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitssysteem. Roel Jonkhoff (internist-hematoloog) is binnen de afdeling eindverantwoordelijk. MS Opening academisch jaar Op maandag 4 september om uur vindt de academische opening geneeskunde VUmc plaats in de Amstel zaal. Thema dit jaar is leren presteren. Verschillende facetten van beoordelen komen deze middag aan de orde. Arts en cabaretier Michiel Peereboom zal een intermezzo aan dit thema wijden en wereldkampioen judo Dennis van der Geest gaat op zijn geheel eigen wijze in op het thema presteren. Aansluitend is een borrel waar onder andere de nieuwe eerstejaars studenten bij aanwezig zullen zijn. JSp voorhoofden van chirurgen en operatieverpleegkundigen. De muziek zwelt aan. Weet het hoofd van de OK nog op tijd de missende apparatuur te krijgen. Het wordt Pompe of verzuipen. De receptionist weet de beste ambulancechauffeur te charteren die allerlei ziekenhuizen langs rijdt met hoge snelheid om de levensreddende spullen aldaar te halen. De achtervolgingsscènes in Amsterdamned zullen hierbij verbleken. Ondertussen kijken de anesthesioloog en chirurg elkaar angstig aan. Komen de spullen nog op tijd? Dankzij enorm improviserend vermogen van al het operatiepersoneel weten zij het leven van de patiënt te rekken. Zal de patiënt het redden? Juist op tijd komt de chauffeur terug en rent naar de OK. Je ziet de opluchting bij de familie en het medische team. Dit is het moment van de tearjerker, als iedereen elkaar in de armen valt. Aan het einde hebben we dan nog een lekker bloedige scène als Huub Stapel door woedende medewerkers wordt gelyncht. Flink wat special effects. Ik heb alleen nog geen titel voor deze nieuwe film, zei Dick Maas. Sylvester Stallone maakte het zich altijd makkelijk met Rocky 1,2, 3, 4 en 5 en Rambo 1, 2 en 3. Duizend Euro voor degene die een originele naam weet. Achterin de studio liep een ontslagen columnist van een schoolkrant die nu werkte als assistent floormanager en hij zei: waarom noem je de film niet LIFT? Tracer 6 juli Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Kennis in de etalage Je moet zorgen dat je bekendmaakt wat je in huis hebt Angela Rijnen VU en VUmc hebben een eigen bureau dat helpt bij het op de markt brengen van kennis. Ada Kruisbeek, een van de oprichters van dit Technology Transfer Office (TTO), legt uit waarom dat belangrijk is en hoe kennisexploitatie in zijn werk gaat. Fleurig, licht en zeer representatief. Op de vijfde verdieping van het triestgrijze Wisen Natuurkundegebouw is de F-vleugel een trendy oase. Alles van de VU wat met de markt te maken heeft, is er sinds april gehuisvest, ook het tto. Ada Kruisbeek, ook hoogleraar tumorimmunologie in VUmc, is in haar nopjes. Hier kun je zonder gêne mensen uit het bedrijfsleven en de financiële wereld ontvangen, zegt ze vergenoegd, wijzend op een mooie, hardhouten ovalen vergadertafel. Bankdirecteuren en zakenlieden zijn er van harte welkom. Want universiteiten moeten nuttige vruchten van hun arbeid verkopen. Die cultuuromslag is zo n tien jaar geleden begonnen, vertelt Kruisbeek. Minister Van der Hoeven hamert er regelmatig op: toepasbare kennis moet worden omgezet in octrooien. Men eist maatschappelijk rendement van de investeringen in onderzoek. Het tto adviseert onderzoekers bij het octrooieren van mogelijk interessante toepassingen en het vinden van marktpartners. Ook adviseert het medewerkers die bedrijven willen starten om een product of dienst op de markt te brengen. Het tto ontving onlangs 2,5 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Economische Zaken om de komende vier jaar met zeven medewerkers kostbare octrooi-aanvragen te doen en bedrijven op te richten. Daarna moet het tto zichzelf bedruipen. Starters De medewerkers van het tto zijn allen goed ingevoerd in een bepaald vakgebied. Kruisbeek kent bijvoorbeeld het ontwikkelingstraject van geneesmiddelen goed. Ze is namelijk niet alleen onderzoeker geweest (onder meer bij het nki), maar werkte ook bij het biotechbedrijf Crucell. Wetenschappelijke laboratoria werken doorgaans op veel te kleine schaal om een geneesmiddel voor een klinische trial te kunnen maken, weet zij. Dat vereist hele andere voorzieningen en kost honderden miljoenen. Dergelijke investeringen kunnen alleen bedrijven opbrengen. Maar die doen dat niet als een vinding niet beschermd is door een octrooi. Dus is stap één in kennisexploitatie het beoordelen van onderzoeksresultaten op patenteerbaarheid. Dat doet het tto door met allerlei afdelingen van VU en VUmc te gaan praten. Vervolgens moet het beste commerciële pad gevonden worden en onderzoekers in contact komen met financiers, bedrijven en andere potentieel geïnteresseerden. Universiteiten en umc s hebben onderzoeksresultaten, FOTO: ANNNUSKA HOUTAPPPELS Ada Kruisbeek: Stap één in kennisexploitatie is het beoordelen van onderzoeksresultaten op patenteerbaarheid. die mogelijk kunnen leiden tot veelbelovende geneesmiddelen en diagnostische testen. Bedrijven weten dat niet zomaar. Je moet dus zorgen dat je bekendmaakt wat je in huis hebt én die bedrijven zoeken die al in een bepaald type product zijn geïnteresseerd. tto helpt bovendien onderzoekers die een bedrijf willen starten om hun vinding op de markt te brengen. Een heel mooi voorbeeld is hoogleraar tumorimmunologie Rik Scheper, die samen met dermatoloog Sue Gibbs een methode heeft ontwikkeld om huid te kweken waarmee je open wonden kunt genezen. Dat product gaat in de nabije toekomst op de markt onder de naam A-Skin. Bijenkorf tto stelt zich tot doel dat er over vier jaar twintig tot dertig nieuwe bedrijven vanuit VU en VUmc zijn opgericht en ongeveer veertig nieuwe patenten zijn gegenereerd. Daarbij schuwt het de concurrenten overigens niet. Met collega s van de UvA, het amc en Sanquin ontmoet het tto maandelijks vertegenwoordigers van financiële dienstverleners, juridische en octrooiadviesbureaus, investeerders en bedrijven om kansen en mogelijkheden te bespreken. Kruisbeek: Het is goed om als kennisinstellingen samen te werken. Vaak ben je met vergelijkbare dingen bezig en dat vergroot de kritische massa: klanten zien eerder de etalage van de Bijenkorf dan die van een kleermaker op de hoek. Achter het nieuws Behandelingen en medicijnen moeten volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) alleen nog worden vergoed als ze minder kosten dan 80 duizend euro per gewonnen levensjaar. Besluitvorming hierover hoort voortaan te worden gebaseerd op berekeningen over noodzaak en doelmatigheid van behandelingen. De Volkskrant meldt dat de RVZ voorstelt om voor beslissingen over de vergoeding van behandelingen een rekenmethode te ontwikkelen. Door de ernst van de ziekte, de prijs van de ingreep en de baten voor de patiënt in kaart te brengen, kan uiteindelijk voor elke behandeling worden berekend wat de kosten zijn per gewonnen levensjaar in goede gezondheid. Limiet aan kosten behandeling zieke Chris Polman, hoogleraar neurologie en voorzitter van het stafconvent Op het eerste gezicht zeg ik dat het goed is om berekeningen van de kosten van behandelingen te ontwikkelen. Dat er volgens de Raad bij de vergoeding van dure behandelingen willekeur heerst, herken ik. De procedure voor dure geneesmiddelen is niet sluitend met als gevolg dat het ene ziekenhuis wel bepaalde medicijnen biedt en het andere niet. Kwantitatieve gegevens spelen bij die keuze een beperkte rol. Het is naar mijn mening juist om de willekeur middels richtlijnen te proberen te overwinnen. Maar de vraag is hoe je dat doet. De ernst van de ziekte, de prijs van de ingreep en de baten voor de patiënt lijken mij goede uitgangspunten om te hanteren als criteria voor vergoeding. Het blijft echter lastig om deze uitgangspunten verder uit te werken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om medicamenten en operaties te vergelijken. Daarnaast heb je met verschillende soorten ziektes en patiënten te maken. Hoe vergelijk je een patiënt met een acute gebeurtenis zoals een hartinfarct met een patiënt met een chronisch invaliderende aandoening zoals reuma of multiple sclerose? Sommige behandelingen zijn in het begin duur, maar betalen zich later terug. Een maximum van 80 duizend euro per zogeheten QALY (Quality Adjusted Life Year) per jaar, vind ik dan ook een moeilijk hanteerbaar bedrag. Erica Barkema, verpleegkundig hoofd dialyseafdeling Ik ben van mening dat de kosten van de zorguitgaven inderdaad schrikbarende vormen aannemen. Dat is vooral te wijten aan de vergrijzing en de voortschrijdende ontwikkeling van de medische technologie. Het is helaas nodig om een instrument te ontwikkelen dat kijkt of de kosten in verhouding staan tot de effectiviteit van een behandeling. Een gewonnen levensjaar is echter moeilijk in geld uit te drukken en daar wringt dan ook de schoen. Behandelaars zouden hierin zelf ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen en duidelijker grenzen moeten aangeven naar patiënten. Goede voorlichting speelt hierbij een belangrijke rol. Bij het maken van een afweging zouden zij zich dus ernstig achter de oren moeten krabben of een behandeling wel voldoende effectief is ten opzichte van de gemaakte kosten. Dat klinkt nogal hard en zakelijk en gelukkig hoef ik die keuze niet te maken. Het belangrijkste is dat duidelijker moet worden waar de grenzen liggen. Ger Koole, hoogleraar optimalisatie van bedrijfsprocessen VU Op het eerste gezicht zeg ik dat het een goed idee is om grenzen te stellen, maar er zitten ook veel haken en ogen aan het verhaal. Uit ervaring weet ik dat een behandeling niet gemakkelijk te kwantificeren is. Je hebt met verschillende patiënten met allerlei ziektebeelden te maken en door toevalligheden kan een behandeling van een patiënt heel anders lopen dan je van tevoren had gedacht. Dat betekent dat het lastig is om een sluitende methode te ontwikkelen. Bij het opstellen van een rekenmethode kun je een inschatting maken van zorgkosten, maar het is rigide om met een limietbedrag van 80 duizend euro te komen. In de plannen van RVZ schuilt overigens het gevaar dat sommige patiënten zich op een gegeven moment wel een dure behandeling kunnen veroorloven en anderen niet. Op die manier ontwikkel je een tweedeling in de maatschappij. Verzekeringsmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld dure verzekeringen aanbieden die wel boven een bedrag van euro uitkeren. De discussie over de vraag wat een mensenleven kost, loopt al jaren. Het is goed dat die weer oplaait omdat er meer duidelijkheid geschept moet worden. 4 Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 iets extra s De patiëntenzorg binnen VU medisch centrum speelt zich af op de zorgeenheden en op de polikliniek, letterlijk binnen de muren van het ziekenhuis. Toch zijn er binnen VUmc drie afdelingen die zich bezig houden met zorg buiten de ziekenhuismuren: huisartsgeneeskunde, verpleeghuisgeneeskunde en sociale geneeskunde. Samen vormen zij de zogenoemde extramurale vakken. Iets extra s biedt een kijkje binnen de extramurale vakken deelnemers op de weegschaal Wilma Mik Mensen denken dat ik nooit snoep. Dat is onzin, maar je moet natuurlijk wel weten wat je doet. We zitten in het de-café in de medische faculteit en Marieke van Wier hapt in een smakelijke muffin. Ze is junior-onderzoeker in het omvangrijke onderzoek. Daarin wordt op zo n 1400 werknemers een interventie toegepast die moet leiden tot een gezonder leefpatroon. Nederlandse werknemers bewegen steeds minder. Tegelijkertijd eten ze op het werk steeds ongezonder. Dat leidt tot overgewicht met alle gevolgen van dien, schetst Van Wier de problematiek in het kort. Nieuwsgierig Zeer divers zijn de bezigheden van Van Wier: een methodologisch verantwoord onderzoek opzetten, presentaties houden, artikelen schrijven, de logistieke complicaties van zo n groot onderzoek te lijf gaan, 1400 deelnemers persoonlijk op de weegschaal zetten, helpen bij het ontwikkelen van een website en straks de analyse van alle gegevens. Het is een functie die haar op het lijf is geschreven. Dag-in-dag-uit hetzelfde doen, ligt me niet. Daarom ben ik me tijdens mijn studie Voeding en Diëtetiek al gaan oriënteren op iets waarin ik me voortdurend kan ontwikkelen. Een diëtiste is voornamelijk bezig met uitleggen, met mensen motiveren hun gedrag te veranderen. Ik ben nieuwsgierig en vind het veel leuker me bezig te houden met de theorie achter de voedingsleer, achter gedragsverandering. Een studie Gezondheidswetenschappen was een logisch vervolg. Marieke van Wier 1968 geboren in Leeuwarden 1985 eindexamen HAVO 1993 Voeding en Diëtetiek in Groningen 1999 afgestudeerd Gezondheidswetenschappen in Maastricht, GVO voorlichter bij Nationaal Reumafonds 2002-heden junior onderzoeker TNO-VUmc afdeling sociale geneeskunde aandachtsgebied werknemers met een ongezond leefpatroon drijfveer blijven leren Gewetensvol Toen Van Wier vier jaar geleden de advertentie las voor junior-onderzoeker bij het nieuwe onderzoekscentrum dacht ze meteen: dit is de perfecte functie voor mij. En dat kwam helemaal uit. Ze had nog amper tijd gehad haar bureau in te richten of ze mocht al mee op een studiereis naar de Verenigde Staten. En omdat ze een goede onderzoeker wil zijn, greep ze de mogelijkheid een opleiding tot epidemioloog te volgen met beide handen aan. Aangezien de interventie onder andere bestaat uit een programma dat de werknemers via internet volgen, kon ze zich op weer een ander vakgebied bewegen. Samen met een webdesigner zette ze een interactieve website op. Ik heb zoveel geleerd, zegt ze uit de grond van haar hart. En hoewel ze er niet naar uitziet nog eens 1400 deelnemers persoonlijk te wegen ze trok een jaar lang het hele land door, was het wel bijzonder om de mensen persoonlijk te ontmoeten en te zien hoe ze kunnen worstelen met hun overgewicht. Ik vond het knap dat ze bereid waren zich letterlijk bloot te geven. De consequentie van al deze bezigheden is dat ze tot nu toe amper is toegekomen aan een analyse van de cijfers. Een voorzichtige blik geeft aan dat de meeste deelnemers zijn afgevallen, maar er zijn er ook bij die juist zijn aangekomen. Zoals een gewetensvol onderzoeker betaamt, probeert Van Wier zo objectief en eerlijk mogelijk naar haar onderzoek te kijken. De centrale vraag is telkens: maakt het nou eigenlijk uit wat ik doe? Die vraag houdt haar scherp en moet uitmonden in een eerlijk proefschrift dat volgend jaar verschijnt. Meer informatie: Prijs voor onderwijstijger Het is duidelijk dat de onderwijsprijs dit jaar naar An Greven gaat. Zij zet zich op alle niveaus enorm in voor geneeskunde-onderwijs. Zij is actief bij zowel de uitvoering als de ontwikkeling van onderwijs en zit in verschillende commissies van C-91 en VUmc-compas, aldus de woorden van decaan Ed van der Veen bij de uitreiking van de onderwijsprijs Deze prijs werd op dinsdag 27 juni na een pauze van enkele jaren tijdens een feestelijke afsluiting van het academisch jaar uitgereikt. De onderwijsprijs is weer ingesteld omdat onderwijs meer aandacht en waardering verdient. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement, volgens Van der Veen. An Greven, kno arts, noemt het een leuke verrassing dat ze heeft gewonnen en vindt het goed dat er door een jaarlijkse uitreiking van deze prijs meer aandacht is voor onderwijs en met name voor de docenten. De docenten hebben het zwaar gehad, aldus Greven. Door de ontwikkeling van het nieuwe onderwijs voor VUmc-compas terwijl het onderwijs in C-91 gewoon doorgaat en ook verder wordt ontwikkeld. Wat ze met de prijs een bedrag van euro gaat doen weet ze nog niet. Daar ga ik grondig over nadenken, want het moet wel nuttig zijn. En ja dat brengt natuurlijk ook wel extra werk met zich mee... LB iets extra s Productie gestegen OK wacht ingrijpende verbouwing FOTO: DIGIDAAN FOTO: PETER VALCKX An Greven: De docenten hebben het zwaar gehad. Vervolg van pagina 1 w e t e n s w a a r d i g Beste behandeling depressieve patiënt in huisartsenpraktijk Wanneer je de kosten en effecten van verschillende behandelingen voor depressieve patiënten met elkaar vergelijkt, blijkt op dit moment de gebruikelijke aanpak van de huisarts de voorkeur te hebben. Dit concludeert onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde Judith Bosmans in haar promotieonderzoek. Depressie heeft naast een verminderd functioneren en welzijn van de patiënt ook hoog ziekteverzuim en hoge gezondheidszorgkosten tot gevolg. Bosmans vergeleek de kosten en de effecten van vier behandelingen met de gebruikelijke huisartsenzorg in Nederland. Allereerst een interventie uitgevoerd door apothekers om de therapietrouw van depressieve patiënten te verhogen (zodat zij medicijnen consequent innemen). Daarnaast een zogeheten pakketinterventie: opsporing, diagnostiek en behandeling van ernstige depressie bij ouderen. Zij onderzocht tevens psychotherapie voor ouderen met een ernstige depressie en ten slotte gestructureerde huisartsenzorg met antidepressiva bij patiënten met een milde depressie. Bosmans vond, gelet op zowel kosten als effecten, geen verschil tussen de groepen die de onderzochte behandelingen kregen en de groep die gebruikelijke huisartsenzorg ontving. Bosmans concludeert daarom dat op dit moment de gebruikelijke huisartsenzorg de voorkeursbehandeling is voor depressieve patiënten. Nieuw onderzoek is wel hard nodig en zou zich moeten richten op beter geselecteerde groepen van depressieve patiënten, bijvoorbeeld op basis van de ernst en de duur van depressie. Maar ook op multidisciplinaire interventies, waarbij in eerste instantie een afwachtend beleid gevoerd wordt en trapsgewijs steeds intensievere behandelingen worden gestart als de symptomen van depressie verergeren. JS Een ander opvallend aspect binnen de ok s is het afgenomen ziekteverzuim. Alleen de ok- assistenten wijken van deze trend af. Pompe: Over de hele lijn, dus ok breed, is het ziekteverzuim gedaald, met name op de uitslaapkamer en bij de centrale sterilisatie zijn positieve uitschieters qua ziekteverzuim. Wat de reden is waarom de ok assistenten niet in deze tendens meegaan is nog niet duidelijk. Ook het management binnen de ok is na de benoeming van de nieuwe hoogleraar anesthesiologie Loer op orde. Veerman: Zeker als afdeling anesthesiologie hebben we de afgelopen jaren roerige tijden gehad. Nu is de situatie stabiel. Containers op dak En dan de aanstaande verbouwing. Er zijn nu vier ok lokaties: twee poliklinische en twee klinische op de 2e en 6e etage. Deze laatste ok vleugel met zeven ok s is dringend aan renovatie toe. Pompe: We kijken al heel lang tegen verbouwen aan, maar het is eerder uitgesteld vanwege de complexiteit, met name op logistiek gebied. Nu het risico op uitvallen van bijvoorbeeld de luchtbehandeling steeds groter wordt, is renoveren onvermijdelijk. En dus worden er komend najaar containers op het dak naast de ic toren geplaatst, waar ruimte komt voor vier ok s. ok s die volgens Veerman aan alle moderne eisen voldoen. We zijn nu een jaar met de voorbereidingen bezig, er waren geen andere mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. De containers komen uit Duitsland en zijn voorzien van de modernste functionaliteiten op het gebied van steriliteit, luchtbehandeling en apparatuur. Absoluut geen primitieve omstandigheden, maar het heeft wel heel veel logistieke consequenties. Pompe verwacht geen grote terugval in de productie tijdens de verbouwing: We gaan van zes naar vier ok s, maar niet alle huidige ok s zijn nu continu bezet. We zullen straks nog strakker moeten plannen. Maar daar zijn we inmiddels allemaal aan gewend. Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 Wat een enge boel hier! Zondag 1 juli ontving de afdeling pathologie van VUmc 30 kinderen van de IMC Weekend school Zuidoost. Forensisch patholoog Frank van de Goot en analist Wil Dekker lieten deze kinderen en hun vijf begeleiders verschillende onderdelen van de afdeling pathologie zien. Ze bezochten een obductiekamer en keken in het lab. Van de Goot vertelde over het vak van de patholoog. De kinderen keken met grote ogen toe. Een van hen bracht onder woorden wat velen van hen misschien wel dachten: Wat een enge boel hier!. IMC Weekendschool Amsterdam Zuidoost werd in 1998 opgericht. De school steunt jongeren uit sociaal-economisch achtergebleven buurten bij het verbreden van hun perspectieven, het versterken van zelfvertrouwen en het vergroten van hun verbondenheid met brede lagen in de samenleving. De weekendschool in Amsterdam Zuidoost geniet grote bekendheid onder schoolkinderen, ouders, leerkrachten op basisscholen en gastdocenten. JS Oncologieverpleegkundigen maken film chemotherapie Edith Krab De eerste viewing van de voorlichtingsfilm chemotherapie is net achter de rug. Boven verwachting. Anders dan gedacht, maar precies zoals we hadden gewild, aldus de initiatiefnemers Lisette Saveur en Marleen Ymker. Wat deze voorlichtingsfilm volgens de oncologie verpleegkundigen zo bijzonder en ook anders maakt is de prominente aanwezigheid van de patiënt en zijn of haar partner in de film. In de film wordt een aantal patiënten voor, tijdens en na de chemokuur gevolgd. De patiënt verwoordt door middel van zijn persoonlijke verhaal wat wij aan voorlichting kwijt willen. Het wordt duidelijk hoe een kuur werkelijk beleefd wordt door de patiënt en zijn familie. De persoonlijke verhalen worden afgewisseld met technische beelden, waarbij een voice-over toelichting geeft, aldus Ymker. Geen papieren tijger De oncologiespecialisatie was aanleiding om de film te maken. We waren op zoek naar een afstudeeronderwerp. We wilden geen papieren tijger creëren, maar iets maken waar de werkvloer echt iets aan heeft, zegt Saveur. Al snel kwamen we op het onderwerp voorlichting over chemotherapie. We deden altijd al veel aan voorlichting in de vorm van folders en mondelinge toelichting. Maar in de praktijk blijkt dat patiënten toch nog veel vragen hebben, of vragen opnieuw stellen. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat om informatie goed te kunnen onthouden meerdere zintuigen geprikkeld moeten worden. In ons geval is het dus een combinatie van horen en zien, verklaart Ymker de keuze voor een film. Struikelblok bij de totstandkoming van de film waren natuurlijk tijd en financiën. Saveur: Het moest een professionele film worden en dat kost geld. We hebben sponsoren benaderd zonder resultaat. Uiteindelijk heeft ons afdelingshoofd toch budget vrijgemaakt. De inhoud van de film is in samenspraak met collega s en oncologen vastgesteld en is met medewerking van kwf kankerbestrijding gemaakt. Alle aspecten van een chemokuur komen aan de orde: wat doet chemo, wat zijn de bijwerkingen, hoe ga je met de bijwerkingen om, wat verandert er in je relatie en hoe ziet het leven er na een chemokuur uit. Emoties Nu de film gemaakt is, volgt promotie van de film en inbedding in het huidige voorlichtingstraject. Ymker: We gaan het hele voorlichtingstraject opnieuw bekijken. Wanneer past de film in dit traject en hoe gaan we hem de patiënt aanbieden? Onze eerste gedachte is om de film samen met de patiënt te bekijken zodat we direct op vragen en emoties kunnen reageren. Promotie lijkt geen probleem te worden. Nu al is er vanuit andere ziekenhuizen vraag naar de film. Het is goed om te zien dat de film aan een behoefte voldoet. Wij zullen de film ook inzetten voor onderwijsdoeleinden, besluit Saveur. De film is in augustus klaar, maar kan via nu al besteld worden. Kosten 30 euro. Physician Assistants bezoeken Amerikaanse universiteit In VU medisch centrum werken sinds september 2005 vier Physician Assistants (pa s). pa s zijn medisch geschoolde zorgverleners c.q. klinisch (mede-)behandelaars die functioneren onder supervisie van een specialist. De vier pa s zijn nog in opleiding. Twee van hen Luppo Kuilman en Lida Roos bezochten eind mei de 34ste jaarlijkse conferentie van de American Academy of Physician Assistants in San Francisco. Kuilman is als pa verbonden aan de afdeling urologie en voorzitter van de opleidingsadviescommissie pa. Hij wilde graag naar de bakermat van Overal in Nederland zijn mensen die zich extra inspannen voor hun gemeenschap, voor hun dorp, voor hun vereniging of voor hun medemens. Mensen die een duidelijk doel hebben, gedreven zijn, tegen de stroom in roeien en anderen kunnen motiveren. Mensen die met passie hun werk doen. Mensen die zich onderscheiden. Een held! Ter afsluiting van de Volvo Ocean race wilde de abn amro ook lokale helden een keer in het spotlicht zetten en ze bedanken voor wat ze doen en wie ze zijn. Prof dr. Gert-Jan Kaspers, hoofd van de afdeling kinderoncologie en projectleider van vonk (VU Onderzoek Naar Kinderkanker) is een van hen. Zijn gedrevenheid om kinderkanker te bestrijden en de onlosmakelijk strijd voor het werven van middelen die hier mee gemoeid gaat, maakt Kaspers tot een held. De manier waarop hij zich inzet om fondsen te werven, hoe zijn professie, Amerika, om zich een beeld te vormen over de inhoud van het beroep pa aldaar. Zo had hij gesprekken met Sherry Stolberg, een coryfee op dit terrein. Stolberg, programmadirecteur van Stanford University, heeft zich de laatste twintig jaar ontwikkeld tot opperhoofd van het pa beroep in de Verenigde Staten. Zij nodigde Kuilman en Roos uit om deel te nemen aan een internationale panel-discussie met haar pa studenten. Kuilman en Roos spraken ook met Stanford-professor William Fenn. Hij ziet het Nederlands duale onderwijssysteem, werken - leren, als een interessante ontwikkeling. Fenn stelt een Kinderoncoloog wordt held hij ontoegankelijke onderzoeksprogramma s vertaalt naar begrijpelijke handelingen en hoe hij vertelt over wat hij doet internationale variant van de pa professie voor, zo krijgen pa s een internationaal carrièreperspectief. Op dit moment worden buitenlandse pa-diploma s niet erkent in de usa, omdat ze niet voldoen aan de Amerikaanse criteria. Kuilman is tevreden over zijn reis: Het bezoek aan de conferentie als ook aan de Stanford University heeft bijgedragen aan het verder uitbouwen van een visie op onze eigen beroepsidentiteit. Er zijn nog ontzettend veel interessante aangelegenheden die verder moeten worden ontwikkeld. Voor meer informatie: (www.physicianassistant.nl) Gert Jan Kaspers neemt de oorkonde die bij het heldendom hoort in ontvangst. en wil bereiken is bijzonder inspirerend, aldus motiveerde de bank haar keuze. JSt 6 Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 Een studente is aan het rommelen met een computer op de kamer van Piet Hoogland. Hij beschouwt het met mildheid, af en toe plaatst hij een plagende opmerking. Sinds 1 december is hij benoemd tot hoogleraar klinische anatomie, op 20 juni hield hij zijn oratie. Via diverse uitstapjes kwam hij telkens terug bij het onderwijs. Dat zal niemand verbazen bij deze docent pur sang, talloze malen werd hij verkozen als docent van het jaar. Een gesprek over inflatie van diploma s, schijtlijsters, Zuid-Afrika en het leuke van zijn werk. Wilma Mik Men wil letterlijk voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, begint Hoogland. Er wordt een minimale vergoeding uitgetrokken voor de voorbereidingstijd van docenten, terwijl VUmc wel streeft naar toponderwijs. Oké, de tering moet naar de nering worden gezet, dat beseft hij ook. Vandaar zijn suggestie om het onderwijs anders in te richten. Het komt er in grote lijnen op neer dat studenten in de beginfase alleen de basiskennis van de anatomie moeten leren. Zaken die elke arts moet weten, welke richting hij later ook op gaat. Specialistische kennis komt pas aan bod aan het eind van de masterfase als studenten weten welk specialisme ze gaan kiezen, een soort prespecialisatie. Een toekomstige oogarts hoeft niet alle ins en outs te kennen van het heupgewricht, een chirurg in spe kan zich al vast verdiepen in de anatomie die voor dat vakgebied nodig is. De verrassende uitkomst van dit voorstel is een verkorting van de geneeskundestudie. Hollands trekje Uiteraard maakt hij zich zorgen om de afkalving van het vak. Maar een veel gevaarlijker tendens acht hij de inflatie van diploma s. Dat zie je al op de middelbare scholen. Dertig jaar lang heeft hij nieuwe studenten zien binnenkomen, het niveau is echt omlaag gegaan. Een 5,5 is al genoeg, is de overheersende mening. Een typisch Hollands trekje, nivelleren op het vlakke land. Onderhandelen over de uitslagen is ook zo iets. Niet alleen door studenten, maar ook door de opstellers van Kaij Treskes (20 jaar) is derdejaars student geneeskunde en voor het tweede jaar voorzitter jvc: We hebben dit jaar hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de jvc. We zijn met stappen vooruit gegaan. Het betekende wel meer vergaderen, intensiever aan bestaande projecten FOTO: RICHELLE VAN DER VALK Piet Hoogland pleit in oratie voor prespecialisatie Passie voor onderwijs Aanspreekpunt voor studenten Evaluatie van de tentamens heeft de JVC populair gemaakt Jan Spee De jaarvertegenwoordigingscommissie (JVC) is hét aanspreekpunt voor studenten voor alle problemen met een blok of cursus. Per blok/cursus zijn er twee studenten die het jaar vertegenwoordigen. Zo n 60 studenten vormen samen de JVC, die zich richt op de eerste vier jaar van de opleiding geneeskunde. Bij problemen benaderen de JVC-ers de docent(en) die het betreft en proberen zij tot een oplossing te komen. Daarnaast evalueert de JVC ieder blok/cursus. De coördinatie ligt in handen van het JVC-bestuur dat acht leden telt. Het JVC-bestuur heeft tevens haar vaste overlegmomenten met verschillende personen binnen het onderwijsinstituut. werken en nieuwe projecten oppakken. Het is ons ook gelukt om dit jaar een uitgebreid handboek van alle activiteiten te maken zodat we straks het werk goed aan onze opvolgers kunnen overdragen. Groot voordeel is dat de leden van het jvc sinds dit jaar een vergoeding krijgen voor hun werk. Dat maakt het voor studenten aantrekkelijker om als jvc-bestuurslid aan de slag te gaan en je mag iets van hen verwachten. Ophogen cijfers Wij proberen goede evaluaties van het onderwijs te maken. Commentaar van studenten via blackboard wordt hierin meegenomen. Evaluatie van de tentamens heeft de jvc populair gemaakt omdat het regelmatig tot het ophogen van het tentamencijfer heeft geleid. Studenten zijn best kritisch, ze schieten ons tijdens het onderwijs vaak aan om hun commentaar door te geven. Maar als je vraagt om het op papier te zetten, waaraan we het meeste hebben, haken velen de tentamens. Het is het poldermodel in optima forma. Het onderwijsbeleid van VUmc wordt ingegeven door angst, angst voor een slechte beoordeling van de visitatiecommissie. Kijk naar het logo van de VU. Dat is van een griffioen - een wild en afschrikwekkend dier - veranderd in een kale kip. Nu dekt een schijtlijster de lading beter. Is het nog wel leuk, af. Dat vinden we erg jammer en onbegrijpelijk omdat je ook anoniem je reactie kunt insturen. Plannen heeft de jvc noch genoeg. Kaij: Komend jaar werken we met onderwijsbeoordelingscommissies. Groepen van studenten gaan in elk studiejaar de colleges beoordelen. De jvc ers nemen deze informatie in de evaluatie mee en kunnen een beter beeld geven aan de blokvoorzitter/cursuscoördinator hoe de gemiddelde student er tegen aan kijkt. Dat zien we als een grote stap vooruit. Kaij Treskes stopt na dit studiejaar met de jvc en gaat weer gewoon studeren. Ik heb studie-achterstand opgelopen met het werk voor deze en andere commissies. Ik zit namelijk ook in de onderwijscommissie en ben een jaar studentenraadslid geweest. Dat kost bij elkaar veel tijd. Maar ik kijk er met veel plezier op terug. We hebben veel geleerd en gerealiseerd en ik kan het iedereen aanraden om dit naast je studie te gaan doen. dat onderwijs in het nieuwe curriculum? Ach, het lijkt een beetje op de voetbalwedstrijd Nederland-Portugal. Dan denk je: moet dat nou zo? Het was in elk geval enerverend. En zo is het ook bij het nieuwe curriculum. Gave En dan de inspirerende kanten van zijn vak. Onderwijs geven vindt hij leuk. En Hoogland kan het kennelijk ook goed. Hij werd een stuk of twaalf keer verkozen tot docent van het jaar. Wat zijn gave is? Hoe dan ook zorgen dat de studenten het leuk vinden. Ze meegeven dat ze de kennis straks hartstikke hard nodig hebben als ze patiënten gaan behandelen. Die vaardigheden heeft hij trouwens niet opgedaan op een docentencursus. Werkelijk helemaal niets deed hij goed op zo n cursus. De ratio overheerste, met als gevolg standaardlesjes zonder enige passie. Dan slaat het onderwijs dood. Laat hem op een ontspannen manier met jonge mensen optrekken. Dat doet hij ook elke zaterdagochtend op de ijsbaan. Altijd dikke pret met die kleintjes. Ook daar is het uitgangspunt dat ze het leuk moeten vinden. En op de faculteit staat zijn deur altijd open. De sfeer bij de vakgroep is niet zeikerig, maar wel veeleisend en als het moet spijkerhard. Soepele geest Drie maanden per jaar vertoeft hij in Zuid-Afrika aan de universiteit van Stellenbos. Hij belandde er ooit door een onderzoek naar de dopamineconcentratie in de hersenen van Parkinsonpatienten. Zou het kunnen dat die concentratie afhankelijk is van de seizoenen? Van het een kwam het ander en op een gegeven moment ontving hij een briefje dat hij benoemd was tot buitengewoon hoogleraar vanwege buitengewone diensten. Hij vertoeft er graag. Een mooi land, aardige mensen, ambitieuze studenten. Het leven van Hoogland is afwisselend en dat houdt de geest soepel. Of het nu onderwijs, onderzoek, zijn column voor Tracer is, of klussen aan zijn schip. Kennis is een bedreiging voor je geestelijke soepelheid. Hoed je voor een tunnelvisie, houd een open blik. Alleen daaruit ontstaan mooie, verrassende, nieuwe dingen. Wie had ooit gedacht dat een landrot met de nautische ervaring van een roeier in een roeibootje, nu met een tweemaster de verraderlijke Waddenzee bevaart? VVD coryfee spreekt tijdens Heilig VU-UUR Frank de Grave gelooft in het nieuwe zorgstelsel Een evangelist, zo bestempelde decaan Ed van der Veen, gastspreker Frank de Grave aan het eind van het laatste Heilig VU-UUR van dit seizoen. De Grave toonde zich een pleitbezorger van het huidige zorgstelsel. Hij sprak in zijn hoedanigheid als voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg en zorgautoriteit, het toezichthoudend orgaan tussen zorgaanbieders (ziekenhuizen, verzorgingstehuizen etc) en zorgafnemers (patiënten). De Grave bleek tijdens de discussie pal achter de doelstelling van het nieuwe zorgstelsel te staan: meer marktwerking en minder regulering door de overheid met als uiteindelijk doel betere en goedkopere zorg. Hij bepleitte dat dit alleen werkt als er voldoende concurrentie is en de patiënt voldoende te kiezen heeft. De fusieplannen van een aantal zorgverzekeraars vindt De Grave begrijpelijk maar de zorgautoriteit zal toezien en ingrijpen als blijkt dat deze fusie tot onvoldoende keuze mogelijkheden voor de patiënt leidt. Een reëel scenario in de ogen van De Grave is dat zorgaanbieders als tegenbeweging ook meer zullen gaan samenwerken. De oud-minister van defensie ziet hierin geen bezwaar en ziet ook die ontwikkeling in het belang van de patiënt. Maar ook voor die samenwerking geldt: de marktwerking moet er niet onder lijden. Over de vraag wat hij over vijf jaar hoopt te bereiken, hoefde De Grave niet lang na te denken: Als wij door onze inmenging de kosten voor volksgezondheid met 1% hebben kunnen laten dalen, ben ik zeer tevreden. Dat lijkt weinig, maar we praten over 500 miljoen euro. De kosten van de gezondheidszorg zullen door de vergrijzing met 25% toenemen, maar we moeten de vergrijzende burgers meer kwaliteit van zorg bieden. Het Heilig VU-UUR krijgt in september een vervolg. EK Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm). Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt. Cluster I: 4 A 15, cluster II: 2 B 104, cluster III: 5 Z 185, cluster IV: 2 B 116, cluster V: 4 D 182, cluster VI: BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitair bedrijf: 2 D 30. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature. I Hoofd poliklinische zorgeenheid afdeling/dienst PZE nef/reuma/- cardio/long algemeen, cluster I werktijd uur per week algemeen De PZE reumatologie, nefrologie, cardiologie en longziekten-algemeen (de oncologie-patiënten van de longziekten worden op een andere poli gezien) is een zorgeenheid die is ontstaan na de reorganisatie van de PZE inwendige geneeskunde & cardiologie. Eind 2006 start een verbouwing die moet gaan zorgen voor een werkomgeving die aansluit op de ontwikkelingen die de polikliniek momenteel doormaakt. Voor de verrichtingen voortvloeiend uit de spreekuren (ECG s, infuustherapieën e.d.) wordt nauw samengewerkt met andere zorgeenheden. Binnen de PZE is sprake van groeiende productie, functiedifferentiatie en de wens om een goed kwaliteitssysteem neer te zetten voor zowel de zorg als de zorgadministratie. Cardiologie en longziekten zijn bekend met het Sneller Beter-project Werken zonder Wachtlijst. Nefrologie verwacht spoedig te kunnen starten met niertransplantaties. Reumatologie onderzoekt de mogelijkheid een deel van de uitvoering van de research onder aansturing van de poli te laten vallen. De aansturing van de poliklinische zorgeenheid gebeurt volgens de principes van het werkplekmanagement. functie-inhoud Het hoofd zorgeenheid is samen met het medisch hoofd zorgeenheid verantwoordelijk voor de organisatie en integrale aansturing van administratieve, verpleegkundige en medische processen binnen de zorgeenheid. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de operationele eindresultaten, de vertaling van tactisch beleid naar operationeel beleid, het beheren van de productie en de budgetten, en het maken van een activiteitenjaarplan. Het hoofd poliklinische zorgeenheid is eerstverantwoordelijke voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de administratieve en zorgprocessen, en geeft direct leiding aan het team. functie-eisen Gediplomeerd verpleegkundige A of HBO-V. Bij voorkeur aangevuld met een HBOmanagementopleiding. Kan groepsgericht leidinggeven, plannen en organiseren, heeft visie en kan onderhandelen. salarisschaal 10 arbeidsvoorwaarden Schaal 10 bij het volledig uitvoeren van de functie. inlichtingen mw. G. Berkhout, zorgmanager cl. 1, tst I Spelleidster afdeling/dienst kinderopvang, cluster III werktijd 17 uur per week algemeen De kinderopvang biedt de mogelijkheid om kinderen van poliklinische patiënten tijdens de behandeling op te vangen. Ook is het mogelijk dat de kinderen van ernstig zieke patiënten in de kinderopvang spelen. Het is een wisselende groepssamenstelling in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar en het aanbod van kinderen staat niet van te voren vast. Contact met de ouders is er tijdens het brengen en halen. functie-inhoud Met ieder kind in korte tijd een vertrouwensband opbouwen zodat het kind in de kinderopvang wil blijven en de ouders rustig naar de arts kunnen gaan. Het is een komen en gaan van ouders en kinderen, daardoor is er steeds sprake van intake en overdracht. Het vereist de nodige aandacht dat ieder kind in elke leeftijdscategorie voldoende speelgoed en verzorging krijgt aangeboden. Administratieve werkzaamheden en het schoon houden van meubilair en speelgoed behoort ook tot de taken. functie-eisen Diploma Kv/Jv, MDGO-AW en SPW-3 en ervaring in het werken met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Zelfstandig kunnen functioneren, goede contactuele eigenschappen en stressbestendig. Flexibele instelling, bereidt zijn om volgens een rooster te werken, geen vakantie opnemen in schoolvakantie. salarisschaal 4 inlichtingen Ans van de Geer, leidinggevende, tst I Secretaresse hoofd afdeling afdeling/dienst klinische genetica en anthropogenetica, cluster III werktijd uur per week algemeen De afdeling Klinische Genetica en Anthropogenetica verzorgt patiëntenzorg, onderzoek, en onderwijs op het gebied van erfelijke aandoeningen. functie-inhoud U werkt voor het hoofd van de afdeling en ondersteunt haar in bovengenoemde drie taken. Van u wordt verwacht dat u dat u alle secretariële werkzaamheden kunt verrichten, zoals het uitwerken van manuscripten, het voorbereiden van publicaties, verzamelen, registreren en analyseren van de productiecijfers en deze verwerken in statistieken, zelfstandig plannen van afspraken, notuleren van vergaderingen. functie-eisen U heeft een voor de functie adequate opleiding op HAVO/VWO niveau, gevolgd door een secretaresse opleiding en relevante werkervaring. U beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschrift. Werken met MS Word, Excel, Powerpoint en End Note is voor u geen probleem. U kunt goed plannen en organiseren. U bent representatief en u heeft een professionele en klantvriendelijke houding. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent initiatiefrijk en organisatorisch sterk. U kunt zelfstandig werken. salarisschaal 7 arbeidsvoorwaarden Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van de opleiding en ervaring, maximaal 2531,- (schaal A07) bij een volledige werkweek. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO AZ. Werktijd: 20 uur per week is verdeeld over minimaal 4 dagen Inlichtingen mw. dr. H. Meijers- Heijboer, H. I Teamleider administratie (1 fte) afdeling/dienst radiotherapie, cluster V werktijd 32/36 uur per week algemeen De afdeling radiotherapie telt 120 medewerkers en houdt zich bezig met de bestraling van kankerpatiënten. De administratie van de afdeling zit momenteel in een verandertraject met als doel het implementeren van een nieuwe zorgadministratie. Het gehele logistieke proces rondom intake, behandeling van en nazorg aan patiënten, patiënten ontvangst en - begeleiding en registratie en facturering van alle verrichtingen zijn opnieuw gedefinieerd. Er wordt gewerkt met een front- en backoffice en in plaats van het systeem iedereen doet alles, vindt er een verschuiving plaats naar clustergewijs werken. functie-inhoud U bent als teamleider integraal verantwoordelijkheid om de administratieve processen te managen en geeft leiding aan het team van administratief medewerkers, assistenten polikliniek en de logistiek planners. Daarnaast adviseert u het paramedisch hoofd m.b.t. het beleid van het deelgebied Als teamleider bent u direct betrokken bij bovengenoemd veranderingstraject en zorgt u voor de implementatie hiervan. U werkt nauw samen met uw collegae teamleiders van de laboranten van de radiotherapeutisch laboranten en de andere disciplines van de afdeling. U bent verantwoordelijk voor een optimale klanttevredenheid binnen het team. U werkt één dag per week mee in het primaire proces van uw team. functie-eisen U heeft een HBO werk- en denkniveau, aantoonbare kennis van administratieve processen en u kunt de synergie van deze processen plaatsen en beoordelen in relatie tot de afdelingsprocessen. Een managementopleiding heeft u afgerond en u hebt ervaring in een vergelijkbare managementfunctie binnen de gezondheidszorg. U bent resultaatgericht, initiatiefrijk en uw communicatieve vaardigheden zijn goed evenals als gevoel voor organisatiesensitiviteit. Het werken onder stressomstandigheden is voor u geen belemmering. salarisschaal 9 arbeidsvoorwaarden Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van 1 jaar; bij gebleken geschiktheid bestaat de intentie om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De werkzaamheden worden verdeeld over vier werkdagen. inlichtingen R.Bergsma, paramedisch hoofd a.i., tst I Teamleider radiother. laboranten (3 fte) afdeling/dienst radiotherapie, cluster V werktijd 32/36 uur per week algemeen De afdeling radiotherapie telt 120 medewerkers en houdt zich bezig met de bestraling van kankerpatiënten. De afdeling is uitgerust met zeer geavanceerde apparatuur en past een groot aantal nieuwe ontwikkelingen toe. De groep radiotherapeutisch laboranten bestaat uit 50 Fte en zijn onderverdeeld in drie teams met ieder een eigen aandachtsgebied. functie-inhoud U bent als teamleider integraal verantwoordelijkheid om de werkprocessen te managen en geeft leiding aan senior radiotherapeutisch laboranten, radiotherapeutisch laboranten, moulagetechnicus, praktijkbegeleider/ radiotherapeutisch laborant en studenten. Tevens adviseert u het paramedisch hoofd m.b.t. het beleid van het deelgebied. Als teamleider bent u direct betrokken bij bovengenoemde werkprocessen en u werkt één dag per week ook mee. U werkt nauw samen met de collegae teamleiders en de andere disciplines van de afdeling. U bent verantwoordelijk voor een goede patiëntenzorg en een optimale klanttevredenheid binnen het team. functie-eisen U heeft een HBO werk- en denkniveau, diploma radiotherapeutisch laborant en een managementopleiding. Daarnaast hebt u ervaring in een vergelijkbare managementfunctie in de gezondheidszorg. U bent resultaatgericht, initiatiefrijk en uw communicatieve vaardigheden zijn goed evenals uw gevoel voor organisatiesensitiviteit. Het werken onder stressomstandigheden zijn voor u geen belemmering. salarisschaal 9 arbeidsvoorwaarden Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van 1 jaar; bij gebleken geschiktheid bestaat de intentie om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De werkzaamheden worden verdeeld over 4 werkdagen. inlichtingen R.Bergsma, paramedisch hoofd a.i., tst I Medewerker beddenverzorging afdeling/dienst, facilitair bedrijf werktijd 36 uur per week algemeen Het facilitair bedrijf is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning in VU medisch centrum en bestaat uit de secties Huisvesting & Infrastructuur, Hotelservice & logistiek en Bedrijfsstaf. De afdeling beddenverzorging is onderdeel van de unit Patiëntenvoorzieningen die verder bestaat uit de afdelingen patiëntenvervoer en het rolstoelbeheer. De beddenverzorging regelt het dagelijks transport van schone en vuile bedden en trolley s; het machinaal reinigen van bedden waarna deze van schoon textiel worden voorzien; het inzetten van de trolley s en het uitlenen van antidecubitussystemen aan de zorgeenheden. Er wordt gewerkt in dag- en avonddienst. Bij de beddenverzorging werken 12 medewerkers; in het weekeinde zijn er weekeindhulpen werkzaam. De unit streeft naar onderlinge samenwerking en uitwisseling van medewerkers. De unit transport verzorgt alle soorten transportwerkzaamheden in en rond VUmc. Het gaat hierbij onder andere om afval- en linnen transport, maar ook bijvoorbeeld om het transport van patiëntenmaterialen en statussen. functie-inhoud U bent belast met het transporteren van vuile en schone bedden en trolley s, het afhalen van bedden en trolley s, het reinigen van bedden, (antidecubitus-) matrassen en kussens en het opmaken van kussens, bedden en trolley s. U zorgt voor een juiste en zorgvuldige bediening van de apparatuur en middelen. Na een eventuele verlenging van uw aanstelling bestaat de mogelijkheid dat u ingewerkt zult worden bij de unit transport en als dit succesvol verlopen is gaat u naar salarisschaal 3. functie-eisen U hebt een VMBOopleiding, bij voorkeur op technisch gebied. U bent in het bezit van een rijbewijs B. U beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. U bent accuraat en kunt flexibel en klantgericht optreden. Verder bent u bestand tegen zware fysieke belasting. Van u wordt verwacht dat u bereid bent tot het volgen van interne of externe opleidingen. salarisschaal 2 arbeidsvoorwaarden Het betreft vooralsnog een aanstelling voor één jaar. inlichtingen dhr. Baks, tst dhr N. Bouayad, tst Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

9 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden I (Kern)analist bloedtransfusiedienst/hemosta se/morfologie afdeling/dienst hematologie laboratoria, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De laboratoria van de afdeling Hematologie, waar ongeveer 80 personen werken zijn gespecialiseerd in de diagnostiek van hematologische maligniteiten mbv morfologie, flowcytometrie en moleculaire biologie; diagnostiek van hemostase problematiek, de bewerking van stamcellen ten behoeve van stamceltransplantaties en geavanceerd celbiologisch onderzoek naar de eigenschappen van de gezonde en maligne hematopoietische stamcel. Verder voorziet de bloedtransfusiedienst het hele ziekenhuis van bloedproducten (ca units per jaar). Voor meer informatie over de afdeling hematologie: functie-inhoud Na een uitgebreide inwerkperiode werk je zelfstandig volgens CCKL normen (SOP s) ten behoeve van de Bloedtransfusiedienst, Hematologie en Hemostase. Je bepaalt bloedgroepen, screent op irregulaire antistoffen en typeert de specificiteit ervan. Daarnaast verricht je hemostasebepalingen op een geavanceerd apparaat. Ook het afnemen van bloed en het uitvoeren van hematologische bepalingen (hemogrammen mbv een automaat, handtellingen, beoordelen van afwijkende bloeduitstrijkjes en beenmergpreparaten, en uitvoering van speciële kleuringen) behoren tot je taken. Tijdens je werk heb je nauw en langdurig contact met patiënten en overleg je frequent met artsen. Je werkt in teamverband met circa 25 analisten volgens rooster in dag-, avond-, nacht- en weekenddienst. functie-eisen Je hebt het diploma HLO richting klinische chemie of hematologie, bij voorkeur met enige werkervaring. Daarnaast kun je goed zelfstandig maar ook in teamverband werken. Tevens beschik je over goede communicatieve eigenschappen, flexibiliteit en verantwoordelijkheidsgevoel salarisschaal 6/7 arbeidsvoorwaarden De aanstelling is voor een periode van 2 jaar met uitzicht op vast dienstverband bij goed functioneren. Salarisschaal: Afhankelijk van ervaring schaal 6/7 (uitloop naar 8 mogelijk). Afhankelijk van je woonplaats ontvang je een extra onkostenvergoeding. inlichtingen mw. C. van Beers, sr. hoofdanalist, tst mw. N. Som, seniorhoofdanalist, tst I Research analist afdeling/dienst pathologie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen De afdeling pathologie verricht onderzoek op het gebied van morfologische, functionele en moleculair biologische aspecten van cellen in tumoren. Het doel is om de vroege diagnose van kanker te verbeteren en nieuwe prognostische markers, nieuwe kanker screeningsstrategieën alsmede nieuwe immunotherapeutische strategieën te ontwikkelen. functie-inhoud Binnen de sector moleculaire pathologie wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen hoog-risico humaan papillomavirus (HPV) infecties en het ontstaan van baarmoederhalskanker. Op dit gebied wordt mede samengewerkt met de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) en andere (inter)nationale onderzoeksgroepen. Door de toegenomen onderzoeksactiviteiten op het gebied van het testen van baarmoederhalsuitstrijkjes op HPV zoeken wij op korte termijn een enthousiaste collega. Uw werkzaamheden omvatten het testen van klinisch materiaal met behulp van moleculair biologische technieken. Deze betreffen onder andere verschillende consensus HPV PCR en RNA hybridisatie methoden, Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is. Daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. HPV type analyse door middel van reverse line blotting, HPV viral load analyse met real time PCR, en HPV E6/E7 mrna analyse met behulp van een NASBA assay en moleculaire beacons. functie-eisen U heeft een afgeronde HLO-opleiding en enige ervaring opgedaan met moleculair biologische technieken en werkwijzen. Ervaring met PCR methoden en kwantitatieve NASBA assays, strekt tot de aanbeveling. Tevens bent u gemotiveerd en bezit u voldoende sociale vaardigheden om in teamverband te kunnen werken. salarisschaal 7/8 arbeidsvoorwaarden salarisschaal max. 7/8. De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van 1 jaar met uitzicht op mogelijke verlenging. inlichtingen R.E. van Andel, co.- hoofdanalist, tst P.J.F. Snijders, hfd sector Mol. Pa, tst I Senior technicus support IC/OK afdeling/dienst afdeling fysica en medische technologie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen FMT is de afdeling van VUmc waarin fysica en medische technologie geconcentreerd zijn. Met een klantgerichte en vraaggestuurde organisatie wil FMT patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en de daarbij benodigde bedrijfsvoering van VUmc optimaal ondersteunen. De afdeling FMT is onderverdeeld in drie secties, respectievelijk fysica, ontwikkeling en support. Binnen de sectie support zijn wij op zoek naar een technicus voor de supportgroep ic-ok. Deze groep bestaat momenteel uit zes technici en een groepsleider. De groep draagt op hoog professioneel niveau zorg voor het technisch support van en de kwaliteitszorg voor IC- en OK apparatuur. Naast IC- OK apparatuur gaat dialyse apparatuur tot het taakgebied behoren. functie-inhoud Je werkzaamheden bestaan uit het afhandelen van storingen en het uitvoeren (of laten uitvoeren) van reparaties, preventief onderhoud en kwaliteitscontroles. Ook het begeleiden van gebruikers en het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van aanschaf van nieuwe apparatuur behoort tot het taakpakket. Je werkgebied zal deels toegespitst zijn op dialyse apparatuur. Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten maakt deel uit van de functie. functie-eisen Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis van en belangstelling voor elektronica, fijnmechanische techniek, informatica en medische techniek noodzakelijk voor een goede uitvoering van de functie. Enige jaren relevante werkervaring is gewenst. Verder is het belangrijk te beschikken over een flexibele, systematische en effectieve werkstijl. Je bezit goede contactuele vaardigheden, kunt je eigen werk goed organiseren, maar werkt ook graag in teamverband. salarisschaal 8 inlichtingen G.Strengholt, groepsleider supportgroep IC/OK en laboratorium- en dialyseapparatuur, tst ing. J.Huisman, hoofd sectie support, tst I Medewerker planning en control afdeling dienst dienst bedrijfseconomie, inkoop en zorgadministratie (BIZA)/ planning en control werktijd 36 uur per week algemeen dienst bedrijfseconomie, inkoop en zorgadministratie (BIZA)/ planning en control De stafafdeling planning en control heeft een ondersteunende rol in de sturing van de complexe organisatie in al zijn facetten, doch met nadruk op het financieel economisch beleid. De kerntaak van het team is ondersteuning van de raad van bestuur en de decentrale eenheden bij de vertaling van het strategisch beleid in jaarplannen, control op de uitvoering van de plannen en de informatievoorziening. Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van de DBC systematiek, zowel met betrekking tot de interne budgettering als de externe financiering. De stafdienst ondersteunt bij het maken van financiële en productieafspraken met zorgverzekeraars, stelt de totaalbegroting van VUmc op, volgt de ontwikkelingen in de externe financiering en vervult de treasuryfunctie. Daarnaast levert de afdeling een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op financieel terrein, de ontwikkeling van budgetteringsmodellen, bedrijfseconomische analyses en het opstellen van kostprijsberekeningen. functie-inhoud Voor onze afdeling zoeken wij een medewerker die ondersteuning biedt bij het opstellen van de jaarbegroting en de financiële meerjaren-planning.je volgt de externe ontwikkelingen op het gebied van financiering en de budgettering op hun relevantie voor de begroting van VUmc en stelt de afrekening van het budget patiëntenzorg (nacalculatie) op. Daarnaast geef je ondersteuning bij de kostprijsberekeningen DBC s en ben je contactpersoon voor het facilitair bedrijf. functie-eisen Je hebt een academische opleiding in de bedrijfseconomie. Je hebt bij voorkeur enige jaren relevante werkervaring, je bent kritisch ingesteld en scherp in je analyse. Je bezit daarnaast goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht en weet zaken resultaatgericht voor elkaar te krijgen. salarisschaal 10 inlichtingen D. Vonk, tst ; M. Waagemans, tst I Verpleegkundige afdeling/dienst VE OOG, cluster II werktijd 24 uur per week algemeen De ZE beschikt over 20 bedden. De zorgeenheid oogheelkunde is een dynamische afdeling met een hoge turn-over van patiënten die geopereerd gaan worden. Tevens worden er patiënten opgenomen voor onderzoek en medicamenteuze behandeling. Sinds mei 2006 worden op de maandagen patiënten van de pijnpoli in dagbehandeling op deze ZE opgenomen. functie-inhoud U maakt deel uit van een multidisciplinair team. Binnen dit team heeft u niet alleen eigen zorgtaken en verantwoordelijkheden, maar vervult u ook een belangrijke rol in de coördinatie van zorg van de verschillende hulpverleners. U denkt actief en enthousiast mee over de beroepsinhoudelijke en beleidsmatige ontwikkelingen op de zorgeenheid. Tevens behoort het begeleiden van leerlingen en stagiaires ook tot uw werkzaamheden. Van u wordt verwacht dat u de basiscursus oogheelkunde volgt. functie-eisen U bent in het bezit van het diploma A-verpleegkundige, MBO-V of HBO-V salarisschaal 7 inlichtingen mw. I. Groenewegen, tst /*98356 Mw. J. Jansen, tst I Radiodiagnostisch laborant afdeling/dienst radiologie, cluster V werktijd 36 uur per week algemeen Voor de afdeling radiologie zijn wij op zoek naar een gediplomeerd radiodiagnostisch laborant. In deze functie wordt u zo breed mogelijk op de afdeling ingezet op basis van competenties. functie-inhoud De radiodiagnostisch laborant verricht zelfstandig niet artsgebonden radiodiagnostische onderzoeken. Daarnaast assisteert hij/zij de radioloog bij arts gebonden onderzoeken en interventies. De radiodiagnostisch laborant levert zijn bijdrage aan kwaliteitsverbetering, leerlingbegeleiding en inwerken van collega s. De werkzaamheden strekken zich in principe uit over de gehele afdeling radiologie. U draait mee in de 24 uurs diensten. functie-eisen U bent in het bezit van het bewijs van bevoegdheid als radiodiagnostisch laborant. U kunt goed werken in teamverband maar ook zelfstandig. U hebt goede communicatieve vaardigheden en goede contactuele eigenschappen. U bent flexibel en stressbestendig. salarisschaal 7 inlichtingen P. Derriks, hfd paramedische sectie, tst Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 9

10 Verhuizing flexbureau Het flexbureau gaat 18 juli verhuizen naar de hoofdhal. De consulenten zijn hierdoor op 18 juli beperkt bereikbaar. U kunt uw aanvragen telefonisch of per mail bij ons melden. De telefoonbeantwoorder en de worden regelmatig gecontroleerd. Vanaf woensdag 19 juli staan wij in de hoofdhal volledig voor u klaar! Clusterbureau II kan het dak op! Eindelijk is het zover! Na vele jaren tijdelijke huisvesting met uitzicht op een bouwsteiger, verhuizen wij 22 juli naar de nieuwe poli dakopbouw 7e verdieping. Onze adressen wijzigen, de telefoonnummers blijven gelijk. Ons nieuwe kantoor is bereikbaar met lift of trap vanuit de polikliniek. Wij nodigen u graag uit om t.z.t. een kijkje te komen nemen in onze nieuwe kleurrijke werkomgeving. Verhuizingen 1 juli Strategie & beleid verhuist 1 juli a.s. naar de vijfde verdieping van de nieuwe dakopbouw op de polikliniek. Harry Fransen (adviseur): PK 5 X 169 Guusje Gentis (secretariaat): PK 5 X 175 Marco van der Noordaa (adviseur): PK 5 X 172 Joep van der Velden (hoofd): PK 5 X 173 Judith Veltman (projectmedewerker): PK 5 X 169 Rafaël Smit (adviseur): PK 5 X 172 Peter Wijga(adviseur): PK 5 X 172 Accountantsdienst 1 juli naar de 7e etage dakopbouw B. Met ingang van 1 juli is de accountantsdienst verhuisd naar de 7e etage van dakopbouw B. Het betreft: drs. F.J. Meursing RA Hoofd accountantsdienst PK 7 X drs. H.J.F. Frielink Controleleider PK 7 X Drs. D.N.G. Do Controleleider PK 7 X drs. A.S. Romein Assistent accountant PK 7 X drs. D. Tjen Assistent accountant PK 7 X P.J. van Gulik EDP-auditor in opleiding PK 7 X ADVERTENTIE MIJN DOEL IS BEWUST! Ik geef om VU medisch centrum Medisch maatschappelijk werk verhuist 1 juli naar de dakopbouw poli NAAM KAMERNR TELEF. Marcia Buitenhof Medisch maatschappelijk werker 5 X Francine Eskens Medisch maatschappelijk werker 5 X Elfried van Gelder Medisch maatschappelijk werker 5 X Willeke Helder Secretaresse mmw 5 X Marie-Jeanne v. Hövell Medisch maatschappelijk werker 5 X Corrie Jansen Medisch maatschappelijk werker 5X Hans Kaufman Diensthoofd mmw 5 X Clasien Kee Medisch maatschappelijk werker 5 X Anja van Nunen Medisch maatschappelijk werker 5 X Paulien Tebbens Medisch maatschappelijk werker 5 X Verhuizing 8 juli naar dakopbouw polikliniek Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB) Op 8 juli 2006 verhuist het Bevolkingsonderzoek Borstkanker naar de vierde verdieping van de nieuwe dakopbouw op de polikliniek. Nieuw adres: De Boelelaan 1118, 1081 HV Amsterdam, Dakopbouw B, kamer 4X176 Telefoonnummers en faxnummer blijven ongewijzigd Medewerkers B.O.B. VUmc Dienst communicatie 8 juli naar dakopbouw 4e etage polikliniek Per 8 juli 2006 verhuist de dienst communicatie naar de polikliniek. Hieronder een overzicht wie waar komt te zitten. Telefoonnummers blijven ongewijzigd. secretariaat communicatie PK 4 X 197 secretariaat sponsoring en fondsenwerving PK 4 X 195 Edith Krab & Marcel LIcher PK 4 X 191 Perskamer PK 4 X 181 Mariet Bolluijt PK 4 X 198 Jan Spee & Caroline Arps PK 4 X 196 Marcia Sanderse & Judith Stuijt PK 4 X 194 Margrietta Zwaan & Monique Krinkels PK 4 X 190 Pauline Diemel & Bernie Hermes PK 4 X 188 Informatie over de OR vindt u ook op intranet onder de rubriek belangengroepen Onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt - organisatieontwikkeling VUmc - reorganisatieplan van de afdeling revalidatiegeneeskunde en de diensten fysiotherapie en ergotherapie - parttime beleid laboratorium voor chromosoomdiagnostiek cluster III - voordracht kandidaat t.b.v. de vacature in de Raad van Toezicht voor een lid dat in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschap geniet - advies m.b.t. twee voorgenomen benoemingen in de Raad van Toezicht - toetsingskader project Zilver - decentrale arbostructuur - herziening bedrijfsnoodplan - preventiemedewerker - uitvoering Risico Inventarisaties en Evaluatie (RIE) - project gewenste omgangsvormen - project veilige zorg - project collegiale opvang - rapportage cytostaticabeleid - organisatieveranderingen binnen de afdelingen BIZA, FB en PN dagelijks bestuur ondernemingsraad: Inge Schadee-Eestermans (voorzitter), Joost Leseman (vicevoorzitter), Martha Voet (lid), Willy Arjaans (roulerend lid), René van Andel (ambtelijk secretaris) bureau medezeggenschap Hoogbouw kamer H 322 Tel Informatie over activiteiten Tip van Boots, ruimte 1 A 14.2, tst , U kunt de Tip van Boots ook bezoeken op intranet onder de rubriek Personeel, P&O, Tip van Boots. Het kart toernooi, gezien door de ogen van een 12 jarige Mijn oog viel op een stencil in de koffiekamer van het KCL. Twee uur karten in Zwanenburg voor VU medewerkers. Dat is iets voor die jongens van mij, dacht ik. Voornamelijk voor de jongste van 12, hij wil heel graag op karten, daar dit niet te betalen is en het er niet naar uitziet dat zijn moeder doorschiet naar een hoge schaal, wendde ik mij tot Eddy Boots. Geen probleem Mop, natuurlijk mogen ze meedoen. Super! Zo kwamen wij als gezin aan op 17 juni bij Silverstone te Zwanenburg. Ontvangst met koffie en consumptiebonnen en daarna de rijdersbriefing, voor vele was dit gesneden koek. Daarna de indeling van de 8 teams. Levi, onze kartgek was samen met zijn broer Ruben ingedeeld in team 4. Vader Ed en zijn zoon Mark zaten ook in dit team. Dan komt het echte werk, de deuren gaan open en we staan op de baan. Was ik die dag nog van plan geweest om maar geen sigaartje meer op te steken, in één teug had ik mn dagelijkse portie al binnen. Mijn zoon echter ademde het tot aan zijn tenen toe naar binnen en zei: óh ruik eens mam, die lucht, heééérlijk! Overalls aan en helmen op, ik kijk naar mn zoon, wat voor zijn 12 jaar nog een iel mannetje is. Met een strakke overall aan, wat zijn smalle figuurtje nog meer accentueert en een enorme helm op, heeft hij meer weg van een spermatozo dan van een coureur Daar gaan ze, het begin van een geweldige en gelukkig ook sportieve race. Ze eindigen op de voorlaatste plaats, niet slecht wanneer je bedenkt dat het pittige teams waren. De derde plaats is voor team 3 van Peter. De tweede plaats is voor team 5 van Volmar en de eerste plaats is voor team 2 van Marcel. De officiële prijsuitreiking vindt plaats en daarna voor iedereen nog een drankje en een hapje. We hebben het leuk gehad. Diezelfde avond in de tuin zit Levi nog zwaar na te genieten van deze geweldige dag. Weet je mam, hoe vet, hoe cool, vet gaaf, jammer dat ik niet op karten kan want volgens mij heb ik wel talent. Waarop ik hem vertel dat we volgend jaar wel weer gaan. En daar waren helemaal geen woorden meer voor. Soms is het wel eens goed om iets door de ogen van een kind te bekijken. Is het voor ons heel gewoon geworden dat er mensen zijn die dit organiseren en reageren we met: het was leuk. Nee, het blijkt toch wel heel bijzonder te zijn dat er voor ons medewerkers een Boots personeelsactiviteitenwinkel is en dat er van hogerhand geld voor wordt vrijgemaakt. Misschien moeten we daar soms wat meer bij stil staan. Martha. Cadeaubonnen Met ingang van heden kunt u nu ook bij de Tip van Boots cadeaubonnen kopen in diversen prijsklassen, die alleen te besteden zijn bij de Tip van Boots. Na afgifte zijn ze een jaar geldig. Nieuw- Nieuw Het nieuwe Winkel & bedrijven boekje is uit, vol met nieuwe advertenties en aanbiedingen. Adventure Weekend Even een geheugensteuntje om niet te vergeten! In het weekend van vrijdag tot zondagmiddag (29 september 1 oktober 2006) gaan we een Adventure weekend naar de Belgische Ardennen organiseren. Er zal een leuk programma samen gesteld worden waar u voldaan vanuit België zult terugkeren waar u veel over zult napraten. Houd deze datum alvast vrij, binnenkort leest u hier meer over, zowel in de Tracer als op mijn site. Rondreis Italië. Vanwege de zeer geringe belangstelling voor deze reis, is deze helaas afgezegd. Kledingstukken Op de medewerkersfeesten van 18 en 19 mei j.l. in de Westergasfabriek is een aantal kledingstukken achtergebleven (?!). De kledingstukken zijn af te halen bij de dienst communicatie 0B106, vanaf 10 juli PK 4X197, tel VU medische centrum In het leven moet je doelen hebben, vind ik. Mijn doel is VU medisch centrum. Omdat ik weet dat ze daar de artsen en verpleegkundigen van de toekomst opleiden, onderzoek naar nieuwe behandelingen doen en de beste zorg verlenen aan patiënten. En omdat ik weet dat ze dat met hart en ziel doen. Mijn doel kies ik bewust: mijn steun gaat naar het VUmc Fonds voor verschillende projecten van VU medisch centrum. VUmc Fonds werft en schenkt. Maar alléén met uw en mijn steun. Kijk voor meer informatie op: VUMC FONDS WERFT EN SCHENKT Giro 4818 t.n.v. stichting VUmc Fonds In de rubriek oproepen en advertenties kunnen medewerkers en vrijwilligers van VU medisch centrum gratis een advertentie plaatsen. De tekst mag niet meer dan 25 woorden bevatten en moet voorzien zijn van een achternaam en toestelnummer. De prijs van de te koop aangeboden goederen mag niet meer dan 2250 euro bedragen. Advertenties bij voorkeur aanleveren via Reunie F7noord AMC Wij zijn bezig om een reunie te organiseren voor alle medewerkers van F7Noord AMC in de periode Het lijkt ons leuk om iedereen uit die tijd weer eens te ontmoeten! Wie, net als wij, terug kijkt op een hele gezellige tijd kan reageren en/of zich aanmelden op het volgende mailadres; Het is de bedoeling dat de reunie op vrijdag 17 november 2006 gaat plaatsvinden en we hopen dan veel oude bekenden terug te zien! Groetjes Sandra Schaick en Marlies Henneman De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een *. Promoties donderdag 6 juli - aula, uur. E.A. Koppel, The in vivo function of msignr1, a DC-SIGN homolog promotor: prof.dr. Y. van Kooyk copromotor: dr. T.B.H. Geijtenbeek vrijdag 7 juli - auditorium, uur. P.V. Kasperkovitz, From genomics to STAT-1 in Rheumatoid Arthritis promotor: prof.dr. C.L. Verweij copromotoren: dr. S.I. Gringhuis, dr. C.T.M. van der Pouw Kraan vrijdag 7 juli - aula, uur. J. Verheij, Hart and lung function in the critically ill and the effect of fluid loading promotoren: prof.dr. A.B.J. Groeneveld, prof.dr. A.R.J. Girbes copromotor: dr. P.G.H.M. Raijmakers vrijdag 7 juli - aula, uur. A. Vellinga, To Know or Not to Be. Development of an instrument to assess decision-making capacity of cognitively impaired elderly patients promotoren: prof.dr. E. van Leeuwen, prof.dr. C. Jonker copromotoren: prof.dr. W. van Tilburg, dr. J.H. Smit 10 Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

11 Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag 6 juli Soep geb. tomatensoep veg. tomatensoep Menu slavink; wortels; puree; jus; veg. schnitzel Vrijdag 7 juli Soep held. kipkerriesoep veg. multigatwny Menu babi ketjap; ketjap groente; witte rijst; quorn ketjap Zaterdag 8 juli Soep geb. aspergesoep veg. aspergesoep Menu varkensfricandeau; snijbonen; gek aardappels; omelet kaas/tomaat Zondag 9 juli Soep tomaten vermicellisoep veg. tomatensoep Menu cotelet Suisse; broccoli; puree; jus Maandag 10 juli Soep geb. champignonsoep veg. champignonsoep Menu goulash; doperwten; witte rijst; veg. goulash Dinsdag 11 juli Soep geb. kippensoep veg. aspergesoep Menu kippenbout; Hongaarse zuurkool; puree; rozijnensaus; veg. schnitzel Woensdag 12 juli Soep Chinese kippensoen veg. Chinese soep Menu Wienerschnitzel; spinazie; gek aardappels; jus; omelet kaas/tomaat Donderdag 13 juli Soep tomaatvermicellisoep veg. tomatensoep Menu nasi; veg. nasi; saté saus; omelet; kroepoek Vrijdag 14 juli Soep geb. kerriesoep veg. kerriesoep Menu gestoofde zalm; Holandaise saus;wortels;puree Zaterdag 15 juli Soep held. vermicellisoep veg. vermicellisoep Menu cordon blue; ratatouille; gek. aardappels; jus; omelet kaas/tomaat Zondag 16 juli Soep geb. tomatensoep veg. tomatensoep Menu kipvink; haricots verts; puree; jus Maandag 17 juli Soep held. kipkerriesoep veg. kerriesoep Menu stamppot rauwe andijvie; sukadelapjes; jus; omelet tomaat/kaas Dinsdag 18 juli Soep Madrileense soep veg. Madrileensesoep Menu gebakken vis; wortels; gek. aardappels; jus remoulade saus Woensdag 19 juli Soep geb. kippensoep veg. aspergesoep Menu babi pangang met atjar en saus; sambalboontjes; witte rijst Post zonder vertraging?! VU me disch centrum - standaard adressering Om post zonder vertraging te kunnen bezorgen moet de adressering volledig zijn. Een correcte adressering bestaat uit de volgende onderdelen: VU medisch centrum Afdeling / dienst Naam geadresseerde Gebouwcode/ Etage en Kamernummer Straatadres/ Postbus Postcode / Woonplaats Voorbeeld intern adres: Cluster III / L.J. de Haan/ PK 5Z 182. De naam Afdeling / Dienst kunt u afkorten. Het is van groot belang Amstel Academie De Boelelaan HV Amsterdam telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen telefoon (020) Verpleegkundige bijscholingen Shabnam Jairam telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Verhuur accommodatie telefoon (020) dat u hierbij de officiële afkortingenlijst gebruikt. Openingstijden balie De balie is geopend van tot en van en Bijzondere diensten Spoedzendingen moeten telefonisch, (42687) aangemeld worden bij de postkamer. Levertijd Externe post die voor uur is aangeleverd, wordt dezelfde dag verwerkt en verstuurd. Deze garantie geldt niet voor bijzondere of grote postzendingen. Gebouwcode Bezoekadres Plaats Het nieuwe aanbod bedrijfsopleidingen najaar 2006 voorjaar 2007 van de Amstel Academie staat op internet. >bedrijfsopleidingen Open aanbod VUmc Geheel nieuw is het specifieke aanbod voor de medewerkers van VUmc. In goed overleg met de Unit Human Resource Management van de stafdienst P&O is een aantal trainingen ontwikkeld dat direct aansluit bij het beleid van VUmc, vanuit de visie dat de werkgever faciliterend is in de ontwikkeling van goed medewerkerschap en goed leiderschap. Deze trainingen worden door P&O betaald. U ontvangt hiervoor dus geen rekening. Ook voor het open aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkelingen, functiegerichte ontwikkeling, management en leidinggeven, taal- en schrijftrainingen en computertrainingen, kunnen VUmc medewerkers zich Geslaagd Op 22 juni j.l. zijn de volgende cursisten geslaagd voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige, groep A 05: Henk Bos, Annet Dekker, Hanneke Hofland, Ellise Koehorst, Gebriëlle Koenes, Monique Lennerts, Astrid Schuurman tot de vervolgopleiding tot obstetrie Prijzen Interne postdistributie: standaarddienstverlening. Alle handelingen bij de verwerking van uitgaande post, waaronder koeriersdiensten en andere aanvullende diensten, zoals aangetekende post, proefschriften en mailingen betreffende congressen/symposia s worden doorbelast. Prijzen op aanvraag bij de afdeling Postkamer. Voor meer informatie over grote hoeveelheden post, aangetekende poststukken, koeriersverzendingen e.d. kunt u tevens contact op nemen met de afdeling Postkamer (42687). ZH = ziekenhuis (kliniek) De Boelelaan HV Amsterdam PK = polikliniek De Boelelaan HZ Amsterdam BS7 = medische faculteit Van der Boechorststraat BT Amsterdam BS6 = goederen ontvangst Van der Boechorststraat BT Amsterdam BS4 = mortuarium Van der Boechorststraat BT Amsterdam BS3 = technisch centrum Van der Boechorststraat BT Amsterdam BS1 = transitorium (BGD) Van der Boechorststraat BT Amsterdam SG = stafgebouwen De Boelelaan HV Amsterdam HB = hoogbouw De Boelelaan HX Amsterdam GZ = gebouw zuid Amstelveenseweg JC Amsterdam CCA = Cancer Center A dam De Boelelaan HZ Amsterdam OZW = opleidingsinstituut zorg en welzijn De Boelelaan HV Amsterdam opgeven. Deze trainingen zullen in rekening gebracht worden. Deze week speciale aandacht voor de training Als collega de baas spelen. Deze training is ontwikkeld voor medewerkers die operationeel hun collega s aansturen, maar geen hiërarchisch leidinggevende functie hebben. Trainingsduur 2 dagen en 3 coachingsbijeenkomsten. De eerste training zal plaatsvinden op 11 en 25 september. De coachingsgesprekken worden gepland op 31 oktober, 8 november en 14 november. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Meta Ponsen of Wisia Schaefer staan u graag te woord. Tel of en gynaecologie verpleegkundige, groep F 05: Tanja Vrijhoef En tot de Applicatie vervolgopleiding tot obstetrie verpleegkundige, groep J 06: Claudia Geijs, Marit Winkler Van harte gefeliciteerd! Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in VUmc op locatie 0A1 (achteraan in de centrale hal) of in de medische faculteit op de vijfde etage. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur. Telefoon (020) Web: Nieuwsbrief medische bibliotheek Het aanbod medische informatie en literatuur breidt zich dagelijks uit in een omgeving die constant verandert en zich vernieuwt. Om op de hoogte te blijven van de snelle ontwikkelingen op dit gebied, abonneert u zich op onze elektronische nieuwsbrief. Lees het laatste nummer online: Clinical Evidence Online Voor het praktiseren van evidencebased medicine is Clinical Evidence Online misschien wel uw belangrijkste literatuurbron. Gebaseerd op gedegen literatuuronderzoek, geeft dit bestand een overzicht van de bewijsgronden voor een groot aantal medische interventies in de klinische praktijk: over wat duidelijk bewezen is, over wat nog niet bekend is en over nog bestaande twijfels over het nut van medische interventies. Sinds kort zijn in de gedrukte edities van Clinical Evidence niet alle hoofdstukken meer opgenomen. Daarom kunt u beter meteen de elektronische versie raadplegen. Helaas kan maar één persoon tegelijk van dit bestand gebruik maken. U vindt Clinical Evidence via onze website: > e- Resources > Clinical Evidence. Literatuuradvies voor verpleegkundigen Ook verpleegkundigen kunnen in de bibliotheek terecht voor literatuuradvies. Bijvoorbeeld voor een cursus-opmaat die we in overleg helemaal op jouw situatie en vragen toesnijden. Jij vraagt, wij draaien. Dit al voor groepen vanaf drie personen. Bel specialist verpleegkundige informatie Hans Ket voor meer informatie: tst PubMed zoektip Om snel een bekend artikel (bijvoorbeeld een referentie uit een literatuurlijst) op te zoeken in PubMed, kunt u gebruik maken van de Single Citation Matcher (SCM) die u kunt vinden in de blauwe balk van PubMed, links op het scherm. U kunt zoeken op verschillende elementen ook auteursnamen maar met name de getallen blijken goed en snel naar het gezochte artikel te leiden. Het invullen van jaar (date), jaargang (volume), nummer (issue) en eerste pagina (first page) blijkt uitstekend te werken. De Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel Openingstijden loopbaanadviesbureau tijdens de zomer In de zomermaanden juli en augustus heeft het loopbaanadviesbureau aangepaste openingstijden. Het bureau is dan geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot uur. Online werkgeversbijdrage bij Kintent aanvragen Kintent voert de kinderopvangregeling voor VUmc uit. U kunt zich bij Kintent inschrijven en de werkgeversbijdrage aanvragen. De werkgeversbijdrage ontvangt u vervolgens maandelijks van Kintent. Daarnaast voeren kans op fouten is geringer en ook is het dan niet nodig delen van titels of auteursnamen te gebruiken. Via een in PubMed gevonden referentie kunt u tevens zeer eenvoudig met de VUlink erachter komen waar de volledige tekst van het artikel te vinden is. Wilt u nog meer handige zoektips? Doe een cursus Beter werken met PubMed, informatie hieronder: Beter werken met PubMed Met meer dan 16 miljoen referenties in circa 4800 medische tijdschriften, is het niet zo vreemd dat searches in PubMed soms hun doel voorbij schieten. U kunt uw searches doeltreffender maken met een cursus PubMed van de medische bibliotheek. Deze cursus is kort maar krachtig en bestaat uit een demo, instructie en praktijkoefening. Na twee uur bent u in staat nóg beter de citaties en publicaties te vinden die u zoekt. Voor meer informatie zie onze webpagina s: > Vakgebieden > Geneeskunde > Instructies. Medisch Contact De elektronische versie van Medisch Contact (ook de meest recente edities) is opnieuw beschikbaar in onze e-journallijst. Helaas alleen via een toegangscode: gebruikersnaam: idz0o1; wachtwoord: Uk1Zup. U kunt deze codes terugvinden in de e- Journallijst onder de (i)-knop voor de titel Medisch Contact. Cursussen en instructies De medische bibliotheek verzorgt diverse cursussen en instructies voor medewerkers van VUmc en studenten geneeskunde. Zo is er voor iedereen die (weer) goed wegwijs wil worden in het aanbod van de medische bibliotheek een vaste, wekelijkse minicursus. En wie regelmatig moet werken met PubMed, kan dat na onze 2-urige PubMed-cursus stukken beter en efficiënter. Daarnaast zijn er voor VUmc-groepen lessen-op-maat mogelijk over het zoeken en hanteren van literatuur. En ook verzorgen wij een praktische introductiecursus Reference Manager. Voor meer informatie zie onze webpagina s: > Vakgebieden > Geneeskunde > Instructies. Voor inhoudelijke vragen en adviezen kunt u contact opnemen met de medisch informatiespecialisten. Ingrid Riphagen, tst ; tracer: *97 337; Hans Ket, tst ; zij periodiek controles uit. Dit geldt overigens niet voor t Olifantje, medewerkers kunnen deze crèche rechtstreeks benaderen! Vanaf 22 mei kan de werkgeversbijdrage online aangevraagd worden via het P&O intranet. Onder het kopje externe links kunt u rechtstreeks inloggen. U heeft dan wel een relatienummer van Kintent nodig. U kunt ook vanuit huis uw kinderopvangregeling raadplegen via Als u thuis de website van Kintent bezoekt heeft u een collectiviteitcode en het relatienummer nodig om de werkgeversbijdrage aan te vragen. Deze code is uniek voor de kinderopvangregeling van VUmc: ZIVU Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 11

12 AAN DE SLAG Even voordat Nella Guinee, fysiotherapeut, met een vaste carpoolploeg naar huis rijdt, blikt ze terug op de dag. Ook vandaag is ze weer veel in beweging geweest en heeft ze nieuwe gezichten ontmoet. Behalve tijdens de lunch dan, hét moment om de jus van de VU door te nemen met collega s. Lekker gewerkt? Ik heb heerlijk gewerkt. Aan het begin van de dag hadden we zoals altijd een overleg met de twee fysiotherapieteams over de klinische verdeling. Elk team richt zich op zijn eigen vakgebied, maar je weet van tevoren nooit precies op welke afdeling je gaat werken. Ik ben gespecialiseerd in neurochirurgie en vandaag heb ik voornamelijk patiënten bij de afdeling neurologie behandeld. Daarnaast ben ik bij de nieuwe medisch psychiatrische unit (MPU) geweest, ik ben daar één van de twee vaste fysiotherapeuten. Natuurlijk heb ik ook weer van alles gehoord tijdens de lunch omdat we met alle fysiotherapeuten van verschillende afdelingen lunchen. Het fenomeen dat zich tijdens de middagpauze voordoet noemen we voor de grap dan ook wel eens de jus van de VU. Later moest ik met mijn planning schuiven omdat er een spoedpatiënt en een overleg tussendoor kwam. En vanavond? Na het werk informeer ik altijd naar de dag van mijn twee kinderen. Met één van hen moet ik nog een akkefietje van gisteren doornemen. De ander ga ik denk ik overhoren omdat die morgen een proefwerk heeft. En mijn boxer staat vast weer kwispelstaartend op mij te wachten voor een wandeling! Donderdagavond is ook patatavond. In mijn vrije tijd ga ik tevens regelmatig golfen. Drukke dagen voor de boeg? Morgen werk ik een dag extra omdat het andere fysiotherapieteam naar een symposium gaat. Dat betekent dat ik andere patiënten, voornamelijk op het gebied van orthopedie en cardiologie, dan gewoonlijk bezoek. Ik doe het graag, over het algemeen ben ik wel iemand die van diversiteit en een uitdaging houdt. Maar nu moet ik gaan omdat mijn collega s van de carpool op me staan te wachten. Voordeel van ons zogenoemde vierwielen overleg is wel dat je altijd op tijd aankomt en vertrekt! EvL Naast het werk Werken is leuk, maar activiteiten naast het werk zijn soms nog veel leuker. Deze keer Tineke Oom, radiotherapeutisch laborant en naast het werk shiatsu therapeut i.o.. Samen hebben we patiënten veel meer te bieden Op de dag van ons gesprek heeft Tineke Oom haar scriptie ter afronding van haar studie tot natuurkundig shiatsu therapeut klaar voor verzending. In juli hoopt ze af te studeren. Dan heeft ze vijf jaar lang, een dag per twee weken de Het zonnetje in huis Vierhonderd stuks Canna Tropicanna werden op 26 juni VUmc binnengereden. Elk nieuw blad van deze exotische begonia variant heeft fel roze, helder gele en bordeauxrode strepen. Door de vele kleurschakeringen krijgt elk blad een andere kleur en kleurintensiteit, zeker als de zon er op schijnt. De bloem is fluorescerend oranje. De planten in een kekke oranje pot hebben inmiddels hun weg in huis en op zorgeenheden gevonden. Ze zijn beschikbaar gesteld door Anthony Tesselaar International, distributeur en verkoper van hoogwaardige planten. Mensen die ziek zijn fleuren op van de kleur en geur van bloemen en planten. Daarom willen wij dit project ook doorzetten naar andere ziekenhuizen in ons land, aldus Tesselaar. Dutch Shiatsu academy in Baarn bezocht en daarnaast vele studie-uren gemaakt en twee stages gelopen. Ze is moe en blij dat het eind in zicht is. Het vraagt veel discipline om naast je werk te studeren. Nu bijna aan de finish ervaar ik het als een uitputtingsslag. Om bij het begin te beginnen wat is shiatsu? Shiatsu heeft dezelfde oorsprong als acupunctuur. Ieder mens heeft in zijn lichaam zogenoemde energiebanen (meridianen), op die meridianen liggen drukpunten. Bij shiatsu behandel je deze punten met je duimen en niet zoals bij acupunctuur met naalden. Hoe komt shiatsu op iemands pad? Ik heb altijd gevonden dat we FOTO: PETER VALCKX in de reguliere geneeskunde weinig samenwerken met alternatieve geneeskunde. Alternatieve geneeskunde heeft veel te bieden, niet als vervanging van de reguliere geneeskunde, maar wel als aanvulling. Ik was op een punt in mijn leven dat ik iets anders wilde. Er moet meer zijn, zei mijn gevoel. Op een beurs kwam ik deze opleiding tegen. Wat me er vooral in aanspreekt is de integratie van Westerse en Chinese geneeskunde. De hele mens is het uitgangspunt en niet alleen zijn schouderklachten. Daar gaat het bij shiatsu om: wat zijn de klachten en hoe is het verder met de lichaamsfuncties gesteld? Klein wonder Hoe gaat een shiatsu therapeut te werk? Je begint met een uitgebreide anamnese. Daarbij gaat het dus niet Lorenzo alleen om de specifieke klacht, maar ook om de rest van het lichaam. Hoe gaat het met eten, slapen, etc. Vervolgens controleer je de anamnese met een basismassage. Waar zit spanning en waar ontbreekt spanning. Want dat laatste, het ontbreken van tonus en dus energie, is ook niet goed. Daarna stellen we een behandelplan op. Gemiddeld behandelen we een uur per week. Na vijf behandelingen moet er flinke verbetering zijn. De behandeling stopt als de klacht over is of als er geen verbetering meer wordt behaald. En om een misverstand uit de weg te ruimen. We behandelen nooit zonder diagnose uit de reguliere geneeskunde. En het resultaat? Iedere keer gebeurt er een klein wonder. Het is verbazend wat mensen al vaak na één behandeling ervaren. Het is geweldig als iemand met zware schouderklachten en ernstige functiebeperkingen na een paar behandelingen veel minder klachten heeft. Droom Het onderwerp van je scriptie is shiatsu therapie na de diagnose borstkanker. Wat is in die gevallen de meerwaarde van shiatsu therapie? 75% van mijn werk bestaat uit het bestralen van patiënten met borstkanker. Veel van deze vrouwen hebben spanningsklachten. Hier zeggen we dat deze klachten overgaan en hun tijd nodig hebben. Shiatsu therapie als ondersteunende behandeling vermindert de spanning en dus de klachten, daardoor kunnen vrouwen de bestraling en vooral de chemotherapie makkelijker en beter doorstaan. Had ik maar eerder van shiatsu geweten, is een veelgehoorde opmerking. Wil je straks als afgestudeerd shiatsu therapeut je huidige werk, wat een heel ander uitgangspunt heeft, wel blijven doen? Ik heb wel even het gevoel gehad niet meer met de reguliere therapie om te kunnen gaan. Ik maak tijdens bestralen van alles kapot en doe niets aan de andere kant om te helen. Nu weet ik dat we patiënten naast reguliere therapie meer kunnen bieden. Samen kunnen we patiënten nog beter helpen. Wat mijn droom is? Patiënten met borstkanker in het ziekenhuis naast de reguliere- ook shiatsutherapie aanbieden. EK 14 Tracer 6 juli 2006 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

klaar voor de toekomst!

klaar voor de toekomst! Jongeren met chronische aandoeningen klaar voor de toekomst! gratis Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners Training Transitie, Zelfmanagement en Participatie voor zorgverleners

Nadere informatie

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord

Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Henk Bakker, coördinator Taalakkoord Cijfers 1 op de 9 mensen in Nederland (15 tot 64 jaar) heeft moeite met lezen en schrijven. Dat zijn 1,3 miljoen mensen in totaal (ecxl 65+). Hiervan: Vrouwen 53%

Nadere informatie

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen

Achter de schermen. Projectgroep en werkgroepen. Andere overleggen november-december 2014 Bouwbrief 8 Herontwikkeling locatie De Wissel Achter de schermen De verbouw van de locaties t Rond 1, 3, 7, en 9 gaat razendsnel; als je een week niet hebt gekeken herken je het

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening.

Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Jaarverslag klachten 2010 Patiëntenservice Onder een klacht verstaat het UMC Utrecht een uiting van onvrede over de kwaliteit van zorg, behandeling of dienstverlening. Totaal aantal klachten, meldingen

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

dagbehandeling bij kinderen

dagbehandeling bij kinderen patiënteninformatie dagbehandeling bij kinderen Binnenkort wordt uw kind voor een behandeling of ingreep opgenomen op afdellng Dagbehandeling, locatie F1. Wat kunt u thuis doen om uw kind voor te bereiden

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Inhoud Pagina Inleiding... 2 Medisch wetenschappelijk onderzoek... 3 Waarom zou u meedoen... 4 Onderzoeksfasen... 5 Medisch Ethische Commissie...

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care

Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving. 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care 3rd Amsterdam Symposium on Palliative Care Palliative care in an aging society Palliatieve zorg in een ouder wordende samenleving Dinsdag 8 oktober 2013 Auditorium Vrije Universiteit Amsterdam Palliative

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Verslag. Invitational Conference op 24 juni Met leefstijlprogramma SLIMMER kunnen we samen diabetes verminderen

Verslag. Invitational Conference op 24 juni Met leefstijlprogramma SLIMMER kunnen we samen diabetes verminderen Invitational Conference op 24 juni 2016 Met leefstijlprogramma SLIMMER kunnen we samen diabetes verminderen Geniet van gezond eten en lekker bewegen Samen met anderen Verslag Diabetes voorkomen en de verschijnselen

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten

Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Engelse Verpleegster Gebruikt HeartMath met Multiple Sclerose patiënten Een verpleegkundige in Engeland die is gespecialiseerd in patiënten met multiple sclerose / MS voerde een informele studie uit waarbij

Nadere informatie

Stageverslag. Het Rhedens Rozendaal. Ziekenhuis Rijnstate

Stageverslag. Het Rhedens Rozendaal. Ziekenhuis Rijnstate Stageverslag Het Rhedens Rozendaal Ziekenhuis Rijnstate 12-03-2014 Inleiding: Nadat ik te horen kreeg dat ik de stageplek had gekregen, was ik echt super blij. Ik weet al lang dat ik medicijnen wil studeren

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar?

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Geen bezwaar? U bezoekt VU medisch centrum (VUmc) voor onderzoek en/of behandeling. In een ziekenhuis

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

Elk goed idee kan uitgroeien tot een succesvolle behandeling tegen kanker

Elk goed idee kan uitgroeien tot een succesvolle behandeling tegen kanker Elk goed idee kan uitgroeien tot een succesvolle behandeling tegen kanker Eerst een technische vraag. Wat is een glioblastoom? Een glioblastoom is een hersentumor. Hoe ernstig is het als dit bij je wordt

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Afdeling kwaliteit en veiligheid 1 In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Een holistische benadering door klinisch redeneren

Een holistische benadering door klinisch redeneren Een holistische benadering door klinisch redeneren Barbara van der Meij (Links), Halime Ozturk (rechts) Publicatiedatum: 14-02-2014 Klinisch redeneren lijkt hét middel om de diëtetiek naar een hoger niveau

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalideren direct na uw hartoperatie Optimaal herstel na uw operatie en regie over eigen leven UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord U ondergaat

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen In deze folder leest u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. Bekende voorbeelden van een behandelbeperking zijn niet reanimeren en

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Sterilisatie is wat ons betreft het kloppend hart van de praktijk.

Sterilisatie is wat ons betreft het kloppend hart van de praktijk. DInrichting in de praktijk blbla Ordentall Rotterdam Sterilisatie is wat ons betreft het kloppend hart van de praktijk. Alvin Ham, Ordentall 8 dental union Een bezoek aan Ordentall aan de Westblaak in

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn.

In deze folder leest u meer over het doel en de mogelijkheden van het programma en welke hulpverleners erbij betrokken zijn. Hartrevalidatie Inleiding De cardioloog, de hartfalenverpleegkundige of de ICD-verpleegkundige heeft u geadviseerd het poliklinische hartrevalidatieprogramma te gaan volgen. Het hartrevalidatie-programma

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014

Growth & Reflection. Opleverdatum: 18 juni 2014 Growth & Reflection Growth & Reflection Opleverdatum: 18 juni 2014 Multimediaal Reclamebureau 2013/2014 Inleiding Er zit alweer een half jaar bij MMR op en ik heb weer veel nieuwe dingen geleerd en nieuwe

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

1. Brillenglazen zijn toch gewoon brillenglazen? Merk jij het verschil tussen een glas van Pearle, Hans Anders of een dure opticien? Waarom een hele hoop euro's betalen als het ook stukken goedkoper kan.

Nadere informatie

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker

De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker De unieke Maastro-behandeling van niet uitgezaaide longkanker Deze folder is bedoeld voor onze patiënten en de mensen in hun omgeving. Wij willen u graag informeren over onze succesvolle behandelingsmethode

Nadere informatie

18 november 2016 CineMec Utrecht

18 november 2016 CineMec Utrecht Julius Academy Personalized Medicine en de rol van Big Data: Grenzeloze Mogelijkheden 18 november 2016 CineMec Utrecht Personalized Medicine en de rol van Big Data: grenzeloze mogelijkheden Op vrijdag

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5

Uitgebreid Rapport. Jan de Bruijn RAKNF. Kandidaatcode. Invoerdatum 14 februari 2014. Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Uitgebreid Rapport Jan de Bruijn Kandidaatcode RAKNF Invoerdatum 14 februari 2014 Online Talent Manager Jan de Bruijn / RAKNF Pagina 1 van 5 Inleiding U heeft één of meerdere tests van Online Talent Manager

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inknippen van je tongriempje

Inknippen van je tongriempje Wilhelmina Kinderziekenhuis Inknippen van je tongriempje Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Inknippen van het tongriempje 6 Tips 9 Wil je meer

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl

Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde. www.nwz.nl Welkom op de dagbehandeling Interne geneeskunde www.nwz.nl Inhoud Wat kunt u verwachten op de dagbehandeling interne geneeskunde? 3 Uw afspraak 4 Uw voorbereiding 4 Dag van het onderzoek of de behandeling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hersenoperatie (craniotomie) Hersenoperatie Hersenoperatie hj.indd 1

Patiënteninformatie. Hersenoperatie (craniotomie) Hersenoperatie Hersenoperatie hj.indd 1 Patiënteninformatie Hersenoperatie (craniotomie) Hersenoperatie 1465220 Hersenoperatie hj.indd 1 1 24-08-12 15:17 Hersenoperatie (craniotomie) Polikliniek Neurochirurgie, route 0.6 Telefoon (050)524 5950

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer

Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie tijdens de zwangerschap uit de taboesfeer Depressie en angstklachten tijdens de zwangerschap komen regelmatig voor. Toch wordt dit onderwerp nog vaak als taboe ervaren en is niet duidelijk welke

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS

OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS OP ZOEK NAAR DE VERBINDING TUSSEN PRAKTIJK, ONDERZOEK EN ONDERWIJS Susanne Smorenburg, programmamanager Ben Sajetcentrum Marjon van Rijn, docent / onderzoeker HvA / AMC Symposium HBO-V van de Toekomst

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Translating science into better healthcare. Nieuwe tests voor betere controle over bloedstolling

Translating science into better healthcare. Nieuwe tests voor betere controle over bloedstolling Translating science into better healthcare Nieuwe tests voor betere controle over bloedstolling In deze folder leest u de resultaten van een groot onderzoek naar bloedstolling. Onderzoekers, bedrijven

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie