STAGEVERSLAG ST. ANTONIUS, DE VECHT Door: Eric Vink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEVERSLAG ST. ANTONIUS, DE VECHT Door: Eric Vink"

Transcriptie

1 STAGEVERSLAG ST. ANTONIUS, DE VECHT Dr: Eric Vink

2 Inleiding Over de schl: Basisschl St. Antnius in De Vecht Basisschl St. Antnius is een Kathlieke schl in het piepkleine drpje De Vecht. Ik rijd hier elke maandag t/m wensdag naar te met juf Anneke, die k uit Hengel kmt. Een aantal v/d leerlingen zijn dan k van beren afkmst en zijn s chtends vrdat de schlbel gaat sms al bezig met het veren van dieren. Is dit van belang? Ik vind van wel. Omdat deze kinderen waarschijnlijk een geheel andere mentaliteit hebben dan kinderen uit de stad. De sfeer p deze schl is heel gemedelijk. Iedereen kent hier iedereen. Omdat ik zelf van rsprng k uit z n klein drpje km is dit vr mij heel herkenbaar. Ik heb hier dan k wel een vertruwd gevel. Er wrdt veel met parttimers gewerkt. Elke wensdag is er een srt wisseling v/d wacht en neemt de tweede pleg het ver v/d eerste. Ok zijn er natuurlijk ng vele vrijwilligers die bijvrbeeld vr klaar-ver spelen, en niet te vergeten de schnmaakster, het netwerkbedrijf enzvrt. Z leer je p een kleine schl tch ng een helebel mensen kennen! Ik kan zver ik weet met iedereen ged pschieten en ga absluut pgewekt naar m n stageplek. Verderp vind u de verslagen van de pdrachten. Lees de inhudspgave m snel te vinden wat u zekt. 2

3 Inhudspgave: Opdracht blz. 4-5 Opdracht blz Opdracht blz Opdracht blz Opdracht blz Opdracht blz Opdracht blz Opdracht blz Opdracht blz Verslag stagedagen (dag 1 t/m 16) blz

4 Opdracht 1 Taken, rllen en verantwrdelijkheden binnen de schl 4

5 Taken, rllen en verantwrdelijkheden binnen de schl De meeste infrmatie uit dit verslag heb ik gehaald uit gesprekken met de directeur. De schl heeft plannen richting lessen in basishandelingen met een aantal Office prgramma s zals MS Wrd en MS Excel vr de udere leerlingen en Paint vr de jngere kinderen. Die lessen kan ik gaan verzrgen, dus in die zin is het zinvl m mij hier stage te laten lpen. Ok allerlei kleine prblemen die zich verdag vrden en die ik dan meteen p kan lssen is een punt dat meetelt, in cmbinatie met het cntact met het bedrijf dat het netwerk nderhudt. Ok wil de schl graag een website en verwacht van mij dat ik die kan maken. De dmeinnaam en pslag zijn al geregeld. Dit zal gebeuren in samenwerking met een leerkracht waarmee ik het ntwerp en inhudt zal bespreken. Het lesgeven in het werken met de pc zal in eerste instantie geschieden in kleine grepen, en dat wrdt dan steeds uitgebuwd. Het grtste deel van het lesmateriaal hiervr zal ik zelf meten maken. Ok zal ik de leerkrachten gaan interviewen ver hun aanwezige kennis en wensen. De schl kent de functie al van een vrige stagiaire, en heeft k iemand die af en te langs kmt m wat nderhud te plegen aan de pc s. Maar er is vr de ict-a geen fficiële functiebeschrijving. Er zijn verder in schl k geen nderwijs assistenten aan gesteld. Men werkt hier veel met parttimers, pgedeeld in twee plegen. Vr iedere helft van de week één. Dit kmt dr het gebrek aan geld in z n kleine schl. 5

6 Opdracht 2 Bestuderen werkdcumenten 6

7 Klik hier vr de werkdcumenten. Plan/del: De pc wrdt ingezet als middel niet als vak p zich. De leerlingen meten zich gedurende de schljaren enkele basisvaardigheden aanleren van nder andere Ms Wrd, Excel en PwerPint. Mijn pvatting: Ten eerste vind ik de stf ged van pbuw. (Van basismgang met de muis tt het maken van een eigen presentatie in PwerPint.) Ik vind dit persnlijk een psitief plan vr een basisschl. Te meer mdat dit een stuk vrbereiding is vr het werken met de pc p het vrtgezet nderwijs. Tijdslijn: Het schlplan is pgesteld vr de peride van 2003 t/m De tijdslijn vr de verdeling van de stf ligt van grep 1 t/m grep 8. Dus dr de gehele schlperide. Gerealiseerd: Grep 8 heeft al eens les gehad in het werken met Wrd. Realiseerbaarheid: Het plan is vlgens mij zeker realiseerbaar, mede mdat de hulpmiddelen aanwezig zijn. Niet alleen p hard- en sftware gebied, maar k drdat een aantal leerkrachten bezig is met het halen van het ECDL. (Eurpean Cmputer Driver Licence) Mijn rl: Ik zu hier een rl in kunnen spelen dr lesmateriaal te maken en het verzrgen van wat lessen en/f het begeleiden van leerkrachten hierin. 7

8 Tp ICT Leerlijnen vr de St. Antniusschl in De Vecht. Het del van dit beleidsstuk is m aan te geven wat kinderen minimaal meten beheersen aan het einde van grep 8 p de St. Antniusschl in De Vecht met betrekking tt ICT en in het bijznder Wrd, Excel, PwerPint, Windws en Internet. Deze ICT delstellingen dienen ten gede te kmen aan de delstellingen van het algemene cmputernderwijs, te weten: de cmputer gebruiken als middel, ndersteunend aan de methden, remediërend vr kinderen die hulp ndig hebben p bepaalde leerstfgebieden en infrmatief bij de wereldriëntatie. Daarte wrdt gebruik gemaakt van de methde ICT vr ju van Schlbits (www.schlbits.nl). De cmputer dient dus ingezet te wrden als middel/werkvrm en niet als del/vak p zich. Het cmputernderwijs kan verdeeld wrden in een aantal cmputervaardigheden: - Basiskennis van Windws (tetsenbrd, muis, bestandsbeheer, Paint) - Werken met Internet en eventueel Zeken p Internet Teksten en ft s kpiëren van het Internet - Eenvudige tekstbewerking: Selecteren / Kpiëren / Plakken Tekstpmaak Plaatje invegen / uitlijnen Gevrderde handelingen als klmmen, tabellen, WrdArt etc. Bestanden pslaan - Eenvudige bewerkingen met Excel: Werken met cellen Eenvudige ptellingen (Σ) / delingen / aftellingen / vermenigvuldigingen Vulgreep Eenvudige grafiek - Een presentatie maken met PwerPint In het vlgende deel zijn de delstellingen per leerjaar verwerkt. 8

9 Leerjaar 1 en 2 Windws Kinderen leren klikken met de muis, eventueel k dubbelklikken. Kinderen maken kennis met enkele mgelijkheden van Internet. Internet Er wrdt in kleine grepjes gekeken naar een paar websites. Indien ndig, en vrhanden, wrdt met behulp van een klassenassistent besprken wat er te zien is. Eventueel wrdt er k mee gewerkt. Vrbeelden van sites kunnen zijn: De leerkracht cntrleert de sites, f deze ng bestaan en wat er me gedaan kan wrden Hulpmiddelen PC met Internetverbinding. Tekstverwerker Wrd wrdt gebruikt m letters/wrden en cijfers/getallen in te typen. De leerkracht start het prgramma, kiest een leuk lettertype uit en een lettergrtte. De leerkracht kan ervr kiezen het kind het lettertype uit te laten kiezen. Een eventuele afdruk van het resultaat wrdt k dr de leerkracht gemaakt. Hulpmiddelen PC met MSWrd Verschillende lettertypen Netwerk De cmputers wrden aan- en afgezet dr de leerkracht Overig Kinderen kunnen mgaan met de sftware vr kleuters. Dit kunnen spelletjes van schl zijn, maar k spelletjes van het Internet. 9

10 Leerjaar 3 en 4 Windws Kinderen kunnen Internet starten Kinderen kunnen zelf hun eigen prgramma s vinden via het Bureaublad Internet Kinderen kunnen via Kennisnet een keuze maken uit spelletjes en puzzels die vr hun vakgebied aangebden wrden Andere Internet pagina s: Hulpmiddelen PC met Internet Tekstverwerker Wrd wrdt gebruikt m letters/wrden en cijfers/getallen en kleine stukjes tekst in te typen. De leerkracht start het prgramma, kiest een leuk lettertype uit en een leuke lettergrtte. De leerkracht kan ervr kiezen het kind het lettertype uit te laten kiezen. Een eventuele afdruk wrdt k dr de leerkracht gemaakt Netwerk De cmputers wrden aan- en afgezet dr de leerkracht Overig Kinderen kunnen mgaan met Paint, een eenvudige tekening maken, inkleuren en afdrukken. Kinderen kunnen mgaan met de sftware vr hun grep, zals bijv. PlusPunt 3 & 4 Hulpmiddelen Helpkaart Paint 10

11 Leerjaar 5 en 6 Windws Kinderen kunnen uitgebreid met het tetsenbrd mgaan. Zij kennen het gebruik van SHIFT en ALT-Gr (de rechter ALT-tets) in cmbinatie met de 5 (= vanaf Windws98SE). Kinderen kunnen met de muis mgaan, kennen het verschil tussen rechts klikken, links klikken en dubbelklikken. Kinderen kunnen hun eigen werk in hun eigen map p het netwerk f p diskette pslaan. Hulpmiddelen Schlbits: ICT Vr ju / Windws Helpkaart Muis Helpkaart Bestanden pslaan Internet Kinderen kunnen infrmatie pzeken p het Internet via Kennisnet en Ggle Kinderen kunnen met de lijst favrieten k wisselen van pagina. (De lijst wrdt vrdat de kinderen er gebruik van maken gecntrleerd dr de leerkracht p eventuele nbekende sites) De kinderen kennen de betekenis van de knppenbalk en kunnen ermee mgaan. De kinderen kunnen met de muis een hyperlink vlgen en z surfen ver het Internet. Hulpmiddelen Schlbits: ICT Vr ju / Internet Tekstverwerker Kinderen kunnen in Wrd de vlgende handelingen verrichten: Inrichten tekstgebied Omgaan met menu s Werken met de pmaakbalk: Lettertypen/-grtte, Vet-Cursief-Onderstreept, Uitlijnen, kleuren/markeren Werken met de standaardbalk: Nieuw Dcument, Openen, Opslaan, Afdrukken, Spelling, Knippen/Kpiëren-Plakken, Ongedaan Maken Plaatjes invegen en uitlijnen Kinderen kunnen het beginnerdiplma Wrd halen Hulpmiddelen Helpkaart Kennismaking met Wrd (grep 5) Helpkaart Basisvaardigheden Wrd (grep 6) Helpkaart Dcumenten pslaan Schlbits: ICT vr ju / Wrd Netwerk Kinderen kunnen zich aanmelden p het netwerk in hun eigen grep, hun map vinden en bestanden daaruit penen en daarin pslaan. Hulpmiddelen Helpkaart Netwerk De leerkracht heeft de mappen met de namen van de kinderen gemaakt 11

12 Overig Kinderen kunnen mgaan met de sftware vr hun grep, zals bijv. PlusPunt 5 & 6 Kinderen kunnen een werkstuk in elkaar zetten en daarvr Wrd en Internet gebruiken Hulpmiddelen Schlbits: ICT vr ju / Werkstukken 12

13 Leerjaar 7 en 8 Windws Kinderen kunnen standaard applicaties van Windws starten en gebruiken (Paint, Rekenmachine) Kinderen kunnen met bestandsbeheer (.a. Verkenner) mgaan Hulpmiddelen Helpkaart Bestandsbeheer Internet Kinderen kunnen infrmatie pzeken p het Internet via Kennisnet en Ggle Kinderen kunnen met de lijst favrieten k wisselen van pagina. (De lijst wrdt vrdat de kinderen er gebruik van maken gecntrleerd dr de leerkracht p eventuele nbekende sites) Tekstverwerker Kinderen kunnen, behalve de vaardigheden van de vrgaande leerjaren in Wrd de vlgende handelingen verrichten: Werken in klmmen Werken met eenvudige tabellen Werken met WrdArt Paginanummers invegen Kpteksten invegen Kinderen kunnen het basisdiplma Wrd halen Hulpmiddelen Schlbits: ICT vr ju / Wrd Netwerk Kinderen kunnen zich aanmelden p het netwerk in hun eigen grep, hun map vinden en bestanden daaruit penen en daarin pslaan. Hulpmiddelen Helpkaart Netwerk Overig Kinderen kunnen mgaan met de sftware vr hun grep, zals bijv. PlusPunt 7 & 8 Excel: Omgaan met cellen Omgaan met klmmen/rijen (Breedte) Omgaan met de vulgreep Vrmgeven van de tabel (mlijningen van de cellen) AutSm (Σ) Celpmaak (Kleuren, lettertype, grtte, uitlijning, etc.) Eenvudige grafieken 13

14 PwerPint: Omgaan met wizards Een vrstelling starten p een scherm Plaatjes invegen Zelf een presentatie maken (minimaal 4 dia s) Dia vergang Hulpmiddelen Schlbits: ICT vr ju / Excel Schlbits: ICT vr ju / PwerPint Tp 14

15 Opdracht 3 Levensbeschuwelijke grndslag bepalen 15

16 Grndslagen zals beschreven in de dcumenten: De grndslag vr haar handelen is gelegen in de kathlieke gelfsvertuiging en beginselen. Hierbij zijn het tnen van respect vr anderen, verbetering van welzijn van de medemens dr slidariteit, streven naar sciale rechtvaardigheid en het uitdragen van een ptimistische visie p de wereld en het leven, nrmen en waarden die als vanzelfsprekend p de schlen wrden uitgedragen bijgebracht. Deze nrmen en waarden zijn vlledig geïntegreerd in de pedaggische delen die de stichting stelt, zijnde: kennisntwikkeling gericht p de individuele capaciteiten, het ntwikkelen van zelfvertruwen, bevrdering van zelfstandigheid, ntwikkelen van sciale vaardigheden en tekmstgericht handelen. De stichting stelt zich ten del een veilige mgeving te creëren en te handhaven waarbinnen leerkrachten en leerlingen p basis van de kathlieke levensvertuiging een ptimaal pedaggisch resultaat kunnen bereiken. Onderwijsvisie: Er wrd gekzen vr adaptief nderwijs. (Onderwijs p maat.) Een begrip waar je alle kanten mee p kunt maar vr hier betekend het: Kinderen spelen, werken en leren zelfstandig p hun eigen niveau. Eigen visie: De kathlieke levensvertuiging is erg ged te merken in de pauzes waarin kinderen verblijven mdat er dan natuurlijk gebeden wrdt, en met afgelpen kerst waarin dan uitgebreid een kerststuk wrd vrbereid die uitgeverd wrd in de kerk die naast de schl staat. Het nrmen en waarden verhaal km je veral in schl tegen dr middel van kaartjes die her en der hangen met teksten als laat elkaar rustig werken, heb respect vr elkaar (de schlregels). Ik heb k leerkrachten hren praten met kinderen ver nderwerpen als nrmen en waarden, zinls geweld enz. Zelfstandig werken kmt veel vr in het zelfstandig pdrachten uitveren p de cmputer. Bijvrbeeld een werkstuk maken en het werken met reken en taalprgramma s. De cnsequenties vr mij zijn niet z grt. Ik kan mij ged vinden in deze pvattingen, en handel dan k niet anders dan dat ik nrmaal zu den. 16

17 De schlregels: Vr de verduidelijking van de waarden en nrmen p schl even de schlregels: Eerst klppen, dan pas kmen we binnen. Eerst vragen, dan pakken. Vechten heeft zin, rep juf f meester en zij grijpen in. Wij laten elkaar uitpraten. Wij gaan ged met al nze spullen m. Wij hebben respect vr elkaar. Plagen det pijn, vrienden zijn is fijn. Laat elkaar rustig werken. 17

18 Opdracht 4 Enquête/IT en leerlingen 18

19 Enquête/IT en leerlingen: In verleg met de leerkracht 9 kinderen uit de grepen 7 en 8 gehaald (Niels, Dinja, Stefan, Chantal, Charltte, Fritjhf, Kayleigh, Thmas en Germa) vr een gesprekje en het invullen van de enquête. Nadat iedereen zat werd natuurlijk duidelijk dat niemand een pen meegenmen had dus ze renden allemaal weer terug m die te halen. Afijn, 5 minuten later knden we beginnen. Ik ben begnnen met de vraag: Weet iemand wat een enquête is? Geen van de kinderen wist dat eigenlijk, dus ik heb dat uitgelegd aan de hand van een vrbeeld Dr iemand te vragen welk tv prgramma ze het leukst vindt en de rest daarna te vragen f ze het daarmee eens waren. Z knden ze de enquête k ngeveer bekijken, je eigen mening ver bepaalde dingen geven. Dat was duidelijk. Daarna zijn we begnnen met de enquête. Het werd al snel duidelijk dat ze het niet vervelend vnden m te den. Er werden dingen gezegd als: Ik ga er lekker lang ver den, dan hef ik niet terug naar de les. Ze waren aardig rustig aan het werk. Af en te kwam er een vraag ver bepaalde wrden: wat is isdn, mdem enzvrt, en na een krte uitleg snapten ze dat meestal wel. In de krte gesprekjes die ik tussendr met hen verde was al wel duidelijk dat iedereen thuis ver een cmputer beschikt. Ze knden zich k bijna niet vrstellen dat er ng gezinnen zijn die dat niet hebben. Ok hrde ik al wel dat spelletjes erg ppulair zijn, en MSN natuurlijk. Hewel niet iedereen wist wat dat precies is. Iedereen die de enquête af had mest terug naar de klas, en na ngeveer een half uurtje was iedereen klaar. De uitkmsten waren niet erg schkkend. Iedereen beschikt thuis wel ver een pc, en veel dingen kunnen de meeste al wel. Op schl mag er vlgens de kinderen wel wat meer met de cmputer gewerkt wrden. Vr de tekmst zien ze in dat kennis van pc s belangrijk kan zijn. De meeste meisjes vinden tch wel dat jngens meer verstand hebben van cmputers (de jngens vinden dat k). Maar iedereen vind wel dat ze allebei evenveel plezier in het werken met cmputers kunnen hebben. Niels, Dinja, Stefan, Chantal, Charltte, Fritjhf, Kayleigh, Thmas en Germa. Bedankt vr de medewerking 19

20 Opdracht 5 Achtergrndinfrmatie leerlingen 20

21 Achtergrndinfrmatie leerlingen: Ik heb niet een bepaalde klas maar lp z n beetje dr de hele schl. De interesses van de leerlingen is dan k afhankelijk van de leeftijd. Vr zver ik weet zijn er geen bijznderheden waar ik rekening mee met huden. In elke grep is de sfeer ged en veral is het betrekkelijk rustig. Z k p het schlplein waar men vaak vetbalt (jngens en meisjes) en waar dr de jngere kinderen in het zand wrdt gespeelt en p de easy rider wrdt rnd gefietst. De smaak van bijvrbeeld muziek is k weer afhankelijk van leeftijd. Z huden de jngere kinderen natuurlijk van K3 terwijl de uderen vr Ali B. gaan. Op tv wrdt er dr de meesten naar Fxkids gekeken en de udere kinderen weten k weer wie Pip de clwn is (dat schijnt weer herhaald te wrden). Spellen die gespeelt wrden zijn veelal cmputerspellen. Een enkeling leest ng wel eens een bek. Met verjaardagen wrd er in de klas getrakteerd, en mgen ze met twee vriendjes en/f vriendinnetjes de schl rnd m te trakteren bij de juffen en meesters. Ze hebben dan een grte kaart bij zich waar dan een felicitatie pgezet met wrden. De kinderen van grep 1-2 maken wensjes vr diverse gelegenheden zals verjaardagen en feesten vr papa s en mama s. 21

22 Opdracht 6 Organisatie 22

23 Brn: Interview met juf Anneke. Algemene rganisatie: Kinderen die een iets minder niveau en/f temp hebben krijgen een ander prgramma, f mgen het prgramma vr een lagere grep uitwerken. De leerlingen mgen elkaar zeker helpen. Smmige pdrachten zijn k in grepjes. Bij de zelfstandige pdrachten pakken ze allemaal hun eigen materiaal, en ruimen dat k weer p. Ze hebben allemaal een eigen la waar alles in ligt. Ok in hun tafels zit een la waar bijvrbeeld schriften in bewaard wrden. Inrichting en gebruik van het lkaal: De tafels staan z pgesteld dat de klas verdeeld wrd in kleine grepjes. Achter in de klas staat een klein werkhekje met twee pc s. De eigenlijke werkhek is in de hal. (de stal) Daar staan negen pc s waar de leerlingen bijvrbeeld aan werkstukken kunnen werken. Tegen de rechtermuur staat een grte kast met allerlei beken. Op de gang staat k een aantal kasten waar beken in staan met een grte diversiteit aan nderwerpen. De leerkracht zit vr in de klas, in de hek. Z heeft ze een ged verzicht p het lkaal. Het is een aantrekkelijk, simpel lkaal met enkele psters aan de muur, en een paar plantjes. De ruimte vr presentaties is in de stal. Er wrd bijna niet gewisseld. Oriëntatie p de stageschl: Het schlplein is van redelijke mvang en er staan een aantal speeltestellen zals huisjes, klimrekken en zandbak. Verder staat er een schuur met allerlei speelged. Naast de schl staat de kathlieke kerk van het drp. Waarschijnlijk mdat het schlgebuw al van 1920 is en ten de verhuding kerk en schl ng veel sterker was. De verdere mgeving bestaat vral uit weilanden en een aantal huizen. De schl heeft z n 90 leerlingen, verdeeld ver vier grepen met elf leerkrachten. Het aantal leerlingen blijft redelijk cnstant. Verder heeft de schl een schnmaker. Een aantal uders kmt tussen de middag naar schl vr de kinderen die verblijven en klaar-ver zijn. Ok zijn het uders die vr het cntrleren p luizen zrgen. De schl heeft k een udervereniging. 23

24 Opdracht 7 Onderwijs 24

25 Onderwijs: Er wrdt les gegeven in vlgende hfdgebieden: de talen Nederlands en Engels, en in rekenen, lezen, algemene kennis, schrijven, gymnastiek, expressie, gdsdienst en mtriek. (Zie tabel) Hfdgebied Taal Rekenen Lezen Kennis Schrijven Gymnastiek Expressie Gdsdienst Mtriek Deelgebied Spreekvaardigheid, taal-/denkntwikkeling, luisteren, spelling, stellen, taalvaardigheid, Engelse taal. Vrbereidend, aanvankelijk, hfdrekenen, cijferen, autmatiseren, inzicht/tepassen. Vrbereidend, aanvankelijk, technisch, vrtgezet, begrijpend en studerend lezen, bekverslagen, leesbeleving. Aardrijkskunde, tpgrafie, natuurkunde, geschiedenis, verkeer, spreekbeurten, werkstukken. Schrijfvrwaarden, methdisch schrijven, vrtgezet schrijven, schrijfhuding en werkverzrging. Testellen, sprt en spel, bewegen p muziek. Muziek, tekenen, handvaardigheid, dramatische expressie. Trefwrd Grve en fijne mtriek. Vr de meeste vakken geldt dat er ngeveer drie kwartier tt een uur per dag aan besteed wrdt. Behalve vr Engels en de deelgebieden van expressie. Hier staat ngeveer een uur in de week vr. Hpelijk wrdt IT k aan dit lijstje tegevegd. 25

26 Opdracht 8 Observeren 26

27 Observeren: Ik mcht wat lessen van juf Ts bserveren. Die nam grep zeven vr haar rekening zdat grep acht rustig met de CITO tetsen kn efenen. De klas is bezig met rekenen in de vrm van breuken. Altijd lastig. Juf Ts staat vr het brd en legt aan de hand van vrbeelden de stf uit. Later schrijft ze een sm p het brd en wrdt de klas gevraagd m het antwrd. Iedereen det ged mee. Ik zie steeds veel vingers in de lucht. Daarna meten ze smmen uit het bek gaan maken. De beken zijn van Pluspunt. De juf lpt dr de klas m vragen te beantwrden en te helpen. De leerlingen mgen elkaar k helpen. Als duidelijk wrd dat veel kinderen het lastig vinden dat bij een aantal smmen gevraagd m van hele getallen k breuken te maken en bij andere p te tellen (2 1/6 = 1 + 7/6) legt juf Ts dat ng een keer klassikaal uit. De les is afgelpen als de pauze begint. Iedereen met zijn f haar spullen pruimen. Er wrdt taal behandeld. De juf zit nu vr in de klas. Iedereen met de pennen neerleggen en het bek pakken. De leerlingen meten zelf vrlezen. Smmige wrden wrden uitgelegd. Het lezen met m de beurt. Af en te wrdt er k aan de grep gevraagd wat een bepaald wrd betekent. Ik met eerlijk zeggen dat de verhalen niet echt spannend zijn. Ts vraagt nu k wat bepaalde wrden zijn, bijvrbeeld werkwrden. Dan gaat ze k de grep rnd en met iedereen een werkwrd pnemen. De meeste den dit ged. Ok meten ze persnsvrmen en deelwrdvrmen pnemen. Na ng wat leesbeurten met iedereen een zin plezen en daar de persnsvrm en het wrdenbekvrm uit halen. Er wrdt gebruik gemaakt van een Belgisch/Nederlandse taalmethde. Erg tevreden hierver zijn ze niet. Er wrdt binnenkrt dan k gekeken naar een juiste vervanger. De les eindigt weer met het pruimen van de spullen. Al met al was dit wel een leerzame ervaring. Erg leuk m te zien he een ervaren leerkracht met z n grep mgaat. 27

28 Opdracht 9 Algemene prfessinaliteit 28

29 Algemene prfessinaliteit: Ik heb twee mmenten gekzen p het schlplein in de pauze, en een gymles van grep drie en vier. In de pauzes wrden er altijd pauzediensten gelpen. In de winter is dat natuurlijk niet z leuk als zmers. De kinderen lijken niet te merken dat het wat kuder is. Iedereen is dan k erg actief bezig met zijn f haar spel. Smmige zijn met een bal aan het spelen andere staan in de zandbak. Een grepje van drie meiden staat ergens te kletsen. Dit zijn meisjes uit grep acht. En vlgens mij velen ze zich al wat meer vlwassen, z kleden ze zich k al. Ze gaan per slt van rekening vlgend jaar k al naar de middelbare schl. Een jngen uit een lagere grep lijkt wat afzijdig. Op een drmerige manier. Hij zit k een tijd alleen. Maar even later vegt hij zich wel bij een andere grep kinderen. Z af en te valt er ng een traan, waar de juf die pauzedienst heeft dan even trstend tegen praat. Echt bijzndere dingen vallen verder niet p. Ok niet dat er iemand verdreven bazig, afwezig is f anderszins pvalt. s Ochtends m tien uur hebben alleen grep 1 t/m 4 pauze. Als de les weer begint meten de grepen zich gescheiden verzamelen, dan pas mgen ze naar binnen. Wel is het jammer dat het hele plein van tegels is. Een klein veldje zu hier wel leuk zijn, maar daar is de ruimte k niet vr. De gymles begint met een tikspel. Iedereen rent dr de zaal en twee kinderen meten ze prberen te tikken met een bal. Wat me pvalt is dat iedereen enthusiast met gym bezig is. Ik had gedacht dat er altijd wel een paar leerlingen tussen zitten die hier niet van huden. Maar dit zijn natuurlijk k ng jnge kinderen. Later meten ze kriskras dr elkaar hllen en p het teken van de juf stilstaan, en een rare smel trekken. Dit was vr de ft s die ik zu maken vr de site. Er was niemand bij die achterbleef f anders pviel in deze les. Na aflp gingen ze allemaal in een rij weer terug naar de klas. Maar niet vrdat ze alle spullen weer pgeruimd hadden natuurlijk. 29

30 Stage- dagverslag Dag 1 (29-11 '04) Spannend. De eerste dag van de stage begint. Ik kan met een lerares van mijn stageschl, die k in Hengel wnt, meerijden. Daar ben ik blij mee, mede mdat ik hierdr meteen al met iemand in cntact km die de schl inhudelijk ged kent. Daardr kwam ik al iets vrbereider binnen. Na aankmst werd ik meteen aan iedereen vrgesteld en meteen achter de kffie gezet. Na de kffie meteen maar begnnen met wat nderhudswerkzaamheden, zals het defragmenteren van de pc's. Ik vnd k ng een partitie die ng niet gefrmatteerd was. Dat heb ik meteen maar even gedaan. (NTFS) In de 'stal' (z wrdt het cmputerzaaltje genemd) staan negen vrij nieuwe pc's die allemaal p Windws XP draaien. Ik heb hier Ad-Aware p geïnstalleerd en daarmee gescand. Alle rtzi verwijdert. Daarna k Everest geïnstalleerd, m naar de inhud van de pc's te kijken. Handig vr de inventarisatie dacht ik. Later in de middag ng even de stage drgesprken met de directeur (dhr.a.abbenhuis). Ik ga nder andere een inventarisatielijst maken van de negen nieuwe pc's in de 'stal'. Verder wrdt mijn eindpdracht het maken van en website vr de schl. Dag 2 (30-11 '04) Een paar vragen ver 'Schatkist' (educatieve sftware) pgelst. Vral ver het nthuden van de resultaten van de gemaakte pdrachten en he je als leerkracht in het administratiepaneel van het prgramma kmt. Pltseling vlg de strm eraf in het gebuw. Verder niets aan de hand, alleen we knden het internet niet meer p. Omdat ik (ng?) geen rechten heb p de server enzvrt kn ik niet veel den. Dus maar het bedrijf gebeld die het netwerk verzrgt. Die knden het p afstand k niet plssen dus kwam er later iemand langs. Even met hem (Orkan) meegelpen en het mdem ge-reset. (Wist ik ng niet te zitten.) Even later was er weer internet. Ondertussen een klas begeleidt (in twee delen) met het werken achter de pc. Rekenen met 'Pluspunt'. Op een pc in de 'stal' een (lkaal) admin prfiel aangemaakt met eigen cnfiguratie m af en te even p te werken. Dag 3 (03-12 '04) Er was een printer afgekppeld in verband met schilderwerkzaamheden. Die heb ik even weer aangeslten. Het algemeen installeren via het netwerk heb ik geen rechten te. Dus heb ik de printer maar per prfiel geïnstalleerd Op internet infrmatie ver de educatieve sftware die hier gebruikt wrdt pgezcht, en uitgeprint vr de inventarisatie. Ondertussen weer wat kleine prblemen pgelst zals een vastgelpen '98 cmputer. Adbe Acrbat reader (6.0) geïnstalleerd. Marian, nze remedial teacher/intern begeleider, vreg mij vr haar een lijst met favrieten aan te leggen met vr haar nuttige links. Dat vnd ik natuurlijk wel een leuke pdracht m te den. 30

31 Dag 4 (06-12 '04) Als eerste de favrietenlijst die ik gemaakt had vr Marian bij haar p de pc gezet. Omdat ik tch met haar pc bezig was heb ik die meteen maar pgeschnd en gedefragmenteerd. Er werd mij gevraagd f ik in het prgramma 'Pluspunt' nieuwe thema's kn tevegen vr grep 5 en 6. Ik heb dat pgezcht in de handleiding van het prgramma en daarna uitgeverd. Later liepen er een paar pc's vast waarmee grep 5 aan het werk was. Ten heb ik ze gehlpen m weer aan het werk te kmen. Hmmm... de strm vlg er weer af in schl. Weer geen internet na het mzetten van de schakelaar. Zelf het mdem ge-reset maar dat mcht dit keer k niet baten. Orkan maar weer gebeld, die wist het k z 123 niet en zu ng langs kmen. TuxPaint (gratis tekenprgramma) en Wintets geïnstalleerd m een keer te laten zien. Dag 5 (07-12 '04) Met Everest ng een paar pc's geanalyseerd. TuxPaint geïnstalleerd in de klas van grep 1/2. De kinderen zijn er erg enthusiast ver. Op schl hebben ze een paar 'DaisyPlayers'. Dat zijn een srt van draagbare cd spelers waar lessen p gevlgd kunnen wrden. Nu was er van de fabrikant een cd met updates binnengekmen en werd er aan mij gevraagd f ik die kn installeren. Dat was niet z'n prbleem. Inventarisatie tegevegd v/d stal aan een al bestaande lijst in Excel. (Ng verder uit te werken.) Ng bij een paar udere pc's schijfcntrle en defragmenteren aangezet. 22 december is er een kerstvrstelling dr de kinderen. Hier hrt een kerstbekje bij. Ik mcht mij ntfermen ver de buitenkant en heb alvast een pzetje gemaakt. Dag 6 (13-12 '04) Ik werd m half zeven 's chtends gebeld dr Anneke, mijn chauffeuse. Ze was ziek en had al naar schl gebeld. De directeur had al tegen haar gezegd dat ik dan wel thuis mcht werken. Ik wist z gauw k niet waar ik p dit tijdstip ng verver weg zu meten halen. Dus heb ik thuis aan de pdrachten gewerkt. Dag 7 (14-12 '04) Anneke was ng steeds ziek, dus vandaag zelf met de aut. Delen van stagepdrachten die ik alleen ng p papier had heb ik uitgewerkt p de pc Het kerstbekje verder besprken en naar hun wensen aangepast. Ik had mijn digitale camera meegenmen, en ben een aantal ft's gaan maken vr de website die ik vr hen met gaan maken. Ng een paar "brandjes" geblust, verdwenen werkbalken enz. Later in de middag weer een gesprek gehad ver het verlp van de stage tt nu te. Psitief. Meteen gevraagd naar een aantal dcumenten die ik ng dr met lezen vr een stagepdracht. Dag 8 (17-12 '04) Bijna de gehele dag tijd genmen vr het bijwerken/invullen van het prtfli. Mede mdat het een rustige dag is p schl. De meeste bedrijvigheid bestaat uit het vrbereiden van het kerststuk. Tussendr ng wat kleine dingen pgelst zals het installeren van een printer vr grep 1/2. 31

32 Dag 9 (20-12 '04) De inventarisatielijst afgernd en in Excel ingeverd. De directeur kwam bij me met de mededeling dat zijn hele 'Mijn Dcumenten' map leeg was. Inderdaad. Alles weer vanaf het netwerk teruggezet. Lang leve de back-ups. Assistent bij het efenen van het kerststuk. (Astra nder de sterrenhemel) Ik mcht de muziek bedienen. Ng weer een tijd bezig geweest met het prtfli. Grep 7 mcht eventjes een spelletje spelen p het internet. Ik was daarbij vr het tezicht en begeleiden. Dag 10 (21-12 '04) De chtend begn met een gesprek ver de stage. De directeur zei dat ik alles ged aanpak. Daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Verder had hij ng een stapel dcumenten vr me die ik kan gebruiken bij de stagepdrachten. In de klas van grep 1/2 staat een pc met Windws '98 die al een hele tijd niet meer wil afsluiten. Ik dacht daar in een grijs verleden al eens van gehrd te hebben en wist bijna zeker dat Micrsft daar een patch vr gemaakt had. Dus het internet p en p zek. En jawel, na een kleine zektcht p Ggle had ik 'em te pakken, dacht ik. Helaas, de pc wu ng steeds niet afsluiten, dus de zektcht maar vrtgezet. De vlgende patch die ik vnd werkte wel. De pc sluit weer nrmaal af. In de klas van grep 3/4 wil het prgramma 'Klankie' niet pstarten. Na het drspitten van een helpbestand kwam ik erachter dat een nderdeel van het prgramma uitgeschakeld is. Dit weer aangezet en het lpt weer. Bij de vrige keer dat de kinderen een spelletje mchten spelen p spele.nl zag ik dat het grtste gedeelte van de spelletje niet gespeeld kn wrden. Flash player 7 en Shckwave player 10 geïnstalleerd p alle pc's en nu werkt alles wel. Het handige van Macrmedia is dat je kunt aangeven f er flash cntent getnd mag wrden vr bven f nder de 13 jaar. Ik heb maar vr nder gekzen. Weer een grep begeleidt met het vrij spelen p internet. De schl is nlangs gemigreerd naar XS4All. De verbindingen vr de '98 cmputers waren ng niet ingesteld. Overal gedaan. Een aantal kinderen zat in de stal een werkstuk te maken, en mchten hierbij gebruik maken van het internet. Ik heb hen hierbij gehlpen dr hen zektips te geven en uit te leggen dat je stukken tekst kan kpiëren en plakken ik Wrd. Ok wat algemene tips gegeven vr het werken met Wrd, zals de uitlijning en de pmaak. Een paar ft's gemaakt vr de schlwebsite. Na schltijd gehlpen met het pzetten van het decr vr het kerststuk in de kerk, die naast de schl staat. (Ik kn de vlgende dag helaas zelf niet aanwezig zijn bij de uitvering mdat ik naar Maarssen mest) Dag 11 (10-01 '05) De eerste dag na de kerstvakantie begint natuurlijk met iedereen al het gede te wensen vr het nieuwe jaar. Enquête frmulieren gekpieerd vr een stagepdracht die ik die middag wil den. Ok ng een paar dingen vr een leerkracht gekpieerd. Een ps met het invullen/uitwerken van een aantal stagepdrachten bezig geweest. In verleg met de leerkracht 9 kinderen uit de grepen 7 en 8 gehaald (Niels, Dinja, Stefan, Chantal, Charltte, Frithf, Kayleigh, Thmas en Gera) vr een gesprekje en het invullen van de enquête. Ze vnden het niet vervelend vnden m te den. Er werden dingen gezegd als: "Ik ga er lekker lang ver den, dan hef ik niet terug naar de les". Ze waren verder aardig rustig aan het werk Een pc met Windws '98 startte p in veilige mdus. Een keer pnieuw pgestart. Geen prbleem. Misschien had één v/d kinderen p een F-tets gedrukt tijdens het pstarten? 32

33 Dag 12 (11-01 '05) Juf Anneke gehlpen met de kpieermachine. Ze wu iets p A3 frmaat hebben. Verder veel bezig geweest met het uitwerken van de stagepdrachten. Een aantal ft's gemaakt p het schlplein, waar grep 1 en 2 aan het spelen was, vr de site. Naar het plaatselijke café geweest met de vraag f ze een advertentie p de site willen. Men had geen interesse. Jammer. Prtfli bijgewerkt. Daxis gebeld. Prblemen met het leerlingvlgsysteem. Het database bestand wil niet laden. Zelf wel aan het zeken geweest maar ik kn z snel de plssing k niet vinden. Het databasebestand p cd gezet en meegenmen naar huis. 's Avnds gerepareerd. Nu maar hpen dat ik rechten heb m het te vervangen p de server. Dag 13 (12-01 '05) Nieuwsgierig ver het gerepareerde databasebestand heb ik het meteen getest. En het werkt! Omdat de inleverdatum vr de eerste pdrachten naderbij kmt ben ik aan de slag gegaan met het uitwerken daarvan. Allerlei dcumenten drgelezen die van belang kunnen zijn vr de pdrachten. Van de directeur k de schlkrant gekregen, waar een aantal interessante dingen in staat. Later die middag twee gesprekken gehad. Eerst met de directeur ver de invulling van de website. Het ging vral ng ver de basis. Daarna met twee juffen en de directeur gepraat ver het lesgeven aan een aantal grepen in het werken met cmputers. Daar zal ng verder ver nagedacht wrden. Op het eind van de dag heb ik juf Anneke geïnterviewd. Omdat ik ng een paar vragen had penstaan vr de pdrachten was dit zeer leerzaam. Dag 14 (17-01 '05) De dag begnnen met het uitwerken van de stagepdrachten. Wat lastig m p gang te kmen mdat het gisteren weer eens laat is gewrden met het knutselen aan de schlsite. De pdrachten even aan de kant gelegd en p zek gegaan naar de plssing vr een errr in een javascript van de site. In grep 1-2 is een nieuw prgramma geïnstalleerd dat verhaaltjes bevat. De juf wist niet he ze dit p kan starten, dus heb ik een snelkppeling p het bureaublad geplaatst. Een leuke cmbinatie gemaakt van het bserveren en ft's maken in de gymles van grep 3-4. De kinderen mesten p een gegeven mment rndhllen dr de gymzaal en p een teken van de juf stilstaan, dan kn ik een ft maken. Natuurlijk ging iedereen twee meter vr de camera stilstaan. Later die middag een aantal gratis prgramma's gedwnlad en getest. Er zaten een aantal leuke tussen. De site waar ik ze vandaan heb geplukt is: edusft.twn.nl Het enige dat de maker vraagt is m een berichtje in zijn gastbek achter te laten. Dag 15 (18-01 '05) Over vandaag kan ik vrij krt zijn. Ik heb ngeveer de hele dag uitgetrkken vr de pdrachten. Tussendr ng een keer een pauze gebserveerd, kud. Aan het eind van de dag ng wat aan de website gesleuteld. Het stylesheet een beetje aangepast vr wat meer kleur. 33

34 Dag 16 (19-01 '05) De chtend maar weer eens begnnen met het uitwerken van de stagepdrachten, en met juf Ts een afspraak gemaakt vr het bserveren van een aantal lessen. Vr de pauze een les rekenen gebserveerd. Leuk m z een keer de les te vlgen. Later die dag een les taal gevlgd. 's Middags werd mij gevraagd f ik een aantal tetsuitslagen in het leerlingvlgsysteem wil inveren. Lijkt me erg interessant, dan leer ik meteen meer ver dat systeem. Het begn al ged. Omdat ik geen futen wil maken vergelijk ik meteen wat antwrden en zie dat halverwege de tets de antwrden in het lvs niet meer evenwijdig lpen met de antwrden in de tets. Aan de leerkrachten gevraagd f dit vaker het geval is, maar vlgens hen niet. Na enig speurwerk kmen we erachter dat in het lvs een udere tets p het scherm staat. Dit natuurlijk vervangen dr de juiste en daarna liep het gesmeerd. Ik had een flinke stapel dus heb hier de rest van de middag aan gewerkt. 34

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Beste Lezer, Tot ziens op de beurzen. MSX Computer & Club Magazine nummer 70 - september / oktober 1994 3

Beste Lezer, Tot ziens op de beurzen. MSX Computer & Club Magazine nummer 70 - september / oktober 1994 3 Z 3 I Beste Lezer, Ik had het kunnen weten: nadat ik de vrige keer schreef ver het drgeven van de reden vr pzeggen, kreeg ik een pzegging binnen van iemand die naar mijn idee helemaal niet wilde pzeggen,

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Dys-lexie. Ouderbrochure

Dys-lexie. Ouderbrochure Dys-lexie Ouderbrchure Uitspraken van dyslectische leerlingen Dat ik niet gewn ben. Dat ik heel hard vr de vreemde talen leer en dan ng een nvldende krijg. Dat ik mijn aantekeningen niet kan lezen. Als

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Een zero-emission Utrecht CS

Een zero-emission Utrecht CS PROJECT Een zer-emissin Utrecht CS Infrmatie vr de leerlingen Inhud 1 De pdracht 2 Het berep 3 De rganisatie 4 Begeleiding 5 Berdeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persnlijk verslag C Evaluatie van

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken Inspiratiedag Gewrteld Zaterdag 5 februari 2011 Werkwinkel Gesprekstechnieken De rl van gesprekken Gesprekken hebben altijd en veral plaats. Jngeren denken veel na en hebben veel te vertellen en willen

Nadere informatie

herfst 2013 29e jaargang nummer 3 kwartaalblad Themanummer: VRIJWILLIGERS

herfst 2013 29e jaargang nummer 3 kwartaalblad Themanummer: VRIJWILLIGERS herfst 2013 29e jaargang nummer 3 kwartaalblad Themanummer: VRIJWILLIGERS JEUGDBOSWACHTERS SCHOOLKLASSEN VRIJWILLIG MEDEWERKERS 6 9 10 Mensenwerk Op cver: Jip Peters, jeugdbswachter bij de Medenertilsterplder

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie