27 mei 2015 IN DIT NUMMER: Geef vrede door van hand tot hand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 mei 2015 IN DIT NUMMER: Geef vrede door van hand tot hand"

Transcriptie

1 35e jaargang 27 mei protestantse kerk BERICHTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN VAN HEEMSTEDE EN BENNEBROEK (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Colofon 4 Hoofdartikel 5 Viertakt Ine Hensbergen 16 Overige berichten 21 Basisinformatie 23 Agenda 24 Samen Klaudia 15 Heemstede Uit de wijken 6 Bij de diensten 9 Beleid en beheer 10 Diaconie 13 En verder 13 Bennebroek Pastoraal 17 Bij de diensten 19 Beleid en beheer 19 En verder 21 Geef vrede door van hand tot hand Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding; wees vriendelijk in woord en daad bewogen om Gods schepping. Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen; kijk ieder mens met warmte aan; zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven: als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans: een schat om uit te delen. Lied 1014 Tekst: Fred Kan, vert. Andries Govaart

2 KERK diensten Heemstede en Bennebroek Zondag 31 mei 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra, m.m.v. de cantorij Kinderkring Crèche Pinksterkerk uur kunstvesper p.9 Kennemerduin uur zangdienst Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Bloemenfonds Bennebroek Trefpunt uur ds. J.P. Bos (Heemstede) Kindercafé Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Jeugd Zondag 7 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk, H. Doop p.9 Kinder Anders-dienst Spiegeltent De Kerk Draait Door Crèche Kennemerduin uur mw. W.J. Sikkel-Wilschut Eerste collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Tweede collecte: Kerkenwerk Bennebroek Trefpunt uur ds. J.E.Th. Nak-Visser Kindercafé Eerste collecte: Werelddiaconaat Tweede collecte: Gevangenispastoraat Kerk GGZ ingeest uur ds. Hans van Vliet Zondag 14 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra p.9 Kinderkring Crèche Kennemerduin - geen dienst Eerste collecte: Roosevelthuis - Genieten van vakanties Tweede collecte: Jeugdkerkenwerk Bennebroek Geitewei uur oecumenische tentdienst, pastor A. Dekker en ds. J.E.Th. Nak-Visser p.19 Kinderprogramma Zondag 21 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk, m.m.v. de cantorij Kinderkring Crèche 2

3 Kennemerduin uur mw. H. Kooistra p.8 Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Kerkenwerk Bennebroek Trefpunt uur ds. T.G. van der Linden (Haarlem), JOOST p.19 Kom in de kring (0-9 jaar) jeugdviering (9-15 jaar) Eerste collecte: Stem in de Stad Tweede collecte: project Madame Ouaga Burkino Faso Zondag 28 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra, dienst van Schrift en Tafel Kinderkring Crèche Kennemerduin uur ds. J.P. Bos Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Orgelfonds Bennebroek Trefpunt uur mw. ds. A. Drost (Amsterdam) Kindercafé Eerste collecte: Kerk Tweede collecte: Actueel doel Kennemerduin uur mw. H. Kooistra Eerste collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk Tweede collecte: Kinder- en jeugdvieringen Bennebroek Trefpunt uur dhr. M. Lock (Giesenburg) Crèche Eerste collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk Tweede collecte: project Madame Ouaga Burkino Faso Kerk GGZ ingeest uur ds. Gerline de Jong Zondag 12 juli 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk Kennemerduin - geen dienst Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Onderhoud gebouwen Bennebroek Trefpunt uur ds. H.G. van Viegen (Waddinxveen), dienst van Schrift en Tafel Crèche Eerste collecte: Kerk Tweede collecte: project Madame Ouaga Burkino Faso Zondag 5 juli 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra 3

4 colofon Wereldwinkel Op de eerste zondag van iedere maand zijn zowel in Heemstede als in Bennebroek na afloop van de kerkdienst producten van de Wereldwinkel te koop. Afkondigingen Heemstede Berichten/afkondigingen kunnen tot en met woensdag verzonden worden aan voor plaatsing in Bij de dienst van de zondag van die week. Autorijdienst Heemstede Verzoeken om en aanbiedingen voor vervoer naar de kerken: mw. W. van Lavieren, T: Autorijdienst Bennebroek Verzoeken om en aanbiedingen voor vervoer naar de kerken: dhr. G.B. Valkema, T: , E: melden voor vrijdagavond uur. Uitgave Wegwijzer is een uitgave van de Protestantse gemeenten van Heemstede en van Bennebroek (PKN). De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te bekorten en/of te stileren of niet te plaatsen. Abonnement Het abonnementsgeld van 25,00 kunt u overmaken op rekening NL91 INGB (voor leden van Heemstede) Administratie Kerkelijk Bureau, Camplaan 18, 2103 GW Heemstede, T: Bezorging Coördinatie bezorging Heemstede: mw. T. de Koning, T: of Kerkelijk Bureau T: Coördinatie bezorging Bennebroek: mw. C.P. van Putten-de Jong, T: Redactie dhr. Nanning Berghuis, T: ; mw. Gertruud Boerma-Scheffer, T: ; mw. Berdien Doorn-de Ruig, T: ; dhr. Wim van Galen, T: ; mw. Carla de Ruiter-Lunstroo, T: Redactieraad dhr. V.H. Bruins Slot; mw. D.C. Reehoorn; mw. G.W. Wolters Kerk op internet ( ( Vorm en druk: Paswerk Grafisch Illustraties: Redactie en 4

5 Een hand vol Een hand. Soms heb je hem zo gegeven, zonder dat je erbij nadenkt, omdat het nu eenmaal hoort in bepaalde situaties. Soms is een handdruk beladen, omdat er ongemak is in de relatie. Soms schud je een hand welbewust. Houd je hem net even iets langer vast. Of geef je een extra bemoedigend kneepje. Soms is het bijna moeilijk om de hand van een ander weer los te laten. Omdat je met die hand iets zegt, waar je geen woorden voor hebt. Bij het avondmaal wensen we elkaar de vrede van Christus met een hand. De één gaat enthousiast rond om zoveel mogelijk handen te schudden. Een ander volstaat met de naaste buren. Soms hoor ik dat mensen moeite hebben met dit onderdeel van de avondmaalsliturgie. Ik stuitte op een tekst van Toon Hermans over handen geven. Hij kan als geen ander met eenvoudige woorden over alledaagse zaken diepe dingen zeggen. Een hand geven betekent iets van eigen kracht overhevelen naar de ander. De handeling heeft werkelijk met geven te maken. De hand is een verlengstuk van het hart. daar waar woorden nietszeggend zijn, kan een handdruk weldadig aandoen. En dat je dat zo goed doet, als je elkaar aanraakt, dat is geen toevalligheid, nee dat is de bedoeling. Het is een teken dat handen helend en hartverwarmend kunnen zijn, een teken dat wij geschapen zijn vóór elkaar en om elkaar vast te houden met diezelfde handen. Maar maakt Toon Hermans het niet te mooi? Handen kunnen immers ook slaan of een trekker overhalen. Daarom raakt de volgende zin mij zo: Als er krachten in ons zijn waardoor we elkaar kunnen bedreigen, beangstigen, ja zelfs kunnen vernietigen, dan moeten er ook krachten in ons aanwezig zijn waardoor we elkaar kunnen troosten, sterken, begeesteren en bezielen. Soms kijken we die vernietigende krachten recht in het gezicht. In beelden van excessen van geweld, die ons voorstellingsvermogen te boven gaan, zoals het geweld van IS. Beelden die voor angst en verdeeldheid zorgen ook in onze samenleving. Zo bereiken de geweldplegers precies wat ze willen: dat mensen van elkaar vervreemd raken, een ander mens niet meer zien als medemens maar enkel nog als iemand van een ander geloof, een gevaarlijk geloof bovendien. En zo voelt deze zich nog weer minder gezien en nog weer meer buitenspel gezet en wordt de neerwaartse spiraal van vervreemding en geweld gevoed. De beelden van het geweld én het effect dat ze hebben op ons samenleven geven mij een machteloos gevoel. De woorden van Toon Hermans zijn dan als balsem voor mijn ziel. Er zijn ook andere krachten in ons aanwezig: krachten waarmee we kunnen troosten, sterken, begeesteren en bezielen. Laten we niet vergeten welke kracht er van handen uit kan gaan; een uitgestoken hand, een hand die aanraakt, een hand die groet. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - vrede de weg voor mijn voeten. ds. Gerline de Jong 5

6 Een warm huis Het is de aandacht voor elkaar, die een huis warm maakt. Het is het langs elkaar heen leven, dat een huis koud maakt. Het is de liefde voor elkaar, die een huis warmt. Je merkt het niet eens, dat het haardvuur minderde. Liefde maakt warmer, dan welke kachel ook. Het is de zorg om elkaar, die een huis verwarmt. De zorg van mensen, die elkaar genegen zijn en toegewijd leven. Die zorg geeft extra warmte. Het is het thuis komen bij elkaar, weten dat naar je wordt uitgezien, dat als een zegen is, als de vonk van Goddelijk vuur dat alles verwarmt. Het is de gastvrijheid voor wie zoekt naar een schuilplaats, voor wie dreigt om te komen in verkild leven, die aan een huis meer geeft dan een onderkomen voor mensen. Een warm huis, een huis vol licht, een huis waarin zorg is voor sfeer, een huis waarin voor ieder ademruimte is, dat is een gezegend huis. (Marinus van den Berg) BIJ de diensten Kunstvesper Op 31 mei is er weer een kunstvesper. Voor de eerste keer in de Pinksterkerk. Deze keer staat een kunstwerk van Kitty van Pel centraal. U kent haar wellicht van de Mandala-cursus in de Pauwehof of van haar andere tekenlessen. Zij is ook degene die het gedachtenisboek verzorgt. Het werk van Kitty is zonder twijfel spiritueel en laat een wereld opengaan die soms wat verborgen is of lijkt. In de Kunstvesper kijken we langer naar één werk van haar hand. Dat kijken wordt omlijst door een eenvoudige liturgie, waarin bijbelwoorden en muziek een eigen plek hebben. U bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd! Pinksterkerk, 31 mei, van uur. ds. Pieter Terpstra Doopdienst 7 juni Op 21 juni 2014 werden Johanneke Stoevenbeld en Rens Kruizenga verblijd met de geboorte van hun dochter Eline Laura Adinda, zusje van Lize en Jurre. In de dienst van 7 juni zal Eline de doop ontvangen als teken van blijdschap en verwondering over deze gave en dat dit jonge leven verbonden is met God als geheim van ons leven. We hopen op een vrolijke en inspirerende samenkomst. ds. Arie Molendijk Zondag 14 juni Op 14 juni is er een bijzondere dienst in de Pinksterkerk. Voor deze dienst gaan we op zoek naar nieuwe, frisse manieren van vieren. Welke vorm dat precies is, wordt in de tijd daaraan voorafgaand uitgezocht. Het zal wel wat op kerknieuws heemstede 9

7 de Thomasviering lijken - maar misschien ook wel wat op de Duinendienst? En de trouwe kerkganger zal ongetwijfeld iets herkennen van de gewone zondagse kerkdienst. Kortom: een belevenis om mee te maken! Via de mededelingen op zondagmorgen en de website (www.kerkpleinheemstede.nl) kunt u t.z.t meer informatie vinden. ds. Pieter Terpstra OVER beleid en beheer Renovatie Oude Kerk In mei zijn in de kerkdiensten mededelingen gedaan over de voortgang van de verbouwingswerkzaamheden van de Oude Kerk. Met name het feit dat tijdens het sloopwerk van de houten vloeren onder de banken de intacte grafkelder van de fam. Pauw en anderen werd aangetroffen was een bijzondere verrassing. Inmiddels hebben vele leden van onze gemeente gehoor gegeven aan de uitnodiging om een kijkje te nemen bij de grafkelder. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is via de gemeente Heemstede op de hoogte gesteld en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek is gevraagd om een inventarisatie te maken en in de lokale Heemsteedse pers en in het Haarlems Dagblad is uitgebreid aandacht geschonken aan deze gebeurtenis. Om de voortgang van de verbouwing zo min mogelijk te verstoren zal het voorlopig niet mogelijk zijn om de grafkelder te bekijken, maar wel kunt u op een mooie fotorapportage in de Pinksterkerk zien hoe de grafkelder er uit ziet. Binnenkort zal er worden besloten of de kelder weer wordt afgedicht met dezelfde grote hardstenen afdekplaat of dat er een voorziening zal worden aangebracht waardoor het mogelijk is de grafkelder toegankelijk te houden. Intussen verloopt de verbouwing volgens plan en wordt, zoals al eerder gemeld, het gehele plan uitgevoerd, inclusief de verbindingsgang naar de Pauwehof, omdat ook de gemeente Heemstede heeft besloten financieel bij te dragen. Er is een groot reclamebord in de maak dat zal worden geplaatst op het buitenterrein van de Oude Kerk, zodat voor iedereen zichtbaar zal zijn welke partijen betrokken zijn bij de verbouwing en welke instanties de verbouwing mede financieel hebben mogelijk gemaakt. Het gehele verwarmingssysteem zal worden vernieuwd en de bijgaande plattegrond met stoelenplan geeft een indruk hoe het interieur er na de verbouwing uit gaat zien. Een interieurcommissie, bestaande uit leden 10 kerknieuws heemstede

8 van onze kerk, maar ook vertegenwoordigers van andere gebruikers is druk doende om een eindvoorstel te maken betreffende stoelenkeuze, kleuren, verlichting en heeft daarbij de hulp ingeroepen van kerkinterieurarchitect Pim van Dijk. Dit eindvoorstel is inmiddels aangeboden aan de kerkenraad voor goedkeuring en zal ook nog getoetst worden door een deskundige akoestisch adviseur om zo goed mogelijk de huidige akoestische eigenschappen van de kerk te handhaven. Een vrijwilligersgroep verzorgt, op basis van hun ervaring met diverse kerken in Heemstede en Bennebroek, een geheel nieuwe aanpak van de geluidoverbrenging en tevens de mogelijkheid om kerkdiensten en andere voorstellingen via internet te kunnen volgen. Tegelijk met bovenstaande werkzaamheden zal een aantal antieke onderdelen van de kerk worden gerestaureerd, waaronder de herenbank, de preekstoel en een historisch kolenrad in de kelder dat in vroeger jaren gebruikt werd voor de verwarming van de kerk. De bestaande stoelen en een aantal overtollige kerkbanken zijn allereerst gratis aangeboden aan kerkleden. Vervolgens kunnen ook anderen deze stoelen en banken tegen een vergoeding verkrijgen. Wel is het zo, dat de fondsenwerving voor het totale plan nog een tekort laat zien van ruim een ton, dus gaat de StOK onvervaard door met het ontwikkelen van activiteiten om ook dit tekort aan te zuiveren, onder andere door op 5 september een markt te organiseren waar iedereen zijn of haar overtollige kunst, antiek, brocante spullen etc. kan aanleveren. Verdere berichten over diverse acties zullen volgen. De StOK heeft een speciaal project in actie gezet voor de aanschaf van een professionele vleugel, die op een goed geklimatiseerde plek in de kerk zal worden geplaatst. Het oorspronkelijk plan voor een ondergrondse berging is verlaten omdat het te kostbaar zou worden, gezien de bouwtechnische funderingsproblemen. Het is de bedoeling dat de feestelijke ingebruikname van de kerk en de corridor zal plaatsvinden op zondag 11 oktober, te beginnen s morgens met een kerkdienst en s middags met een bijeenkomst voor genodigden, muzikaal omlijst door Stichting Podia Heemstede. We zullen u van tijd tot tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Namens CvK / Bouwteam, Kees Wierda kerknieuws heemstede 11

9 Jaarrekening 2014 In de kerkenraadsvergadering van 7 april is de jaarrekening 2014 besproken en goedgekeurd. De jaarrekening is volgens de richtlijnen opgesteld door het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA, Amersfoort) en door externe accountants gecontroleerd. Een exemplaar ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Ondergetekende is altijd bereid tot nadere uitleg. Hierna volgend een kort overzicht. De verandering in Eigen vermogen (algemene reserve protestantse gemeente) wordt veroorzaakt door het creëren van een nieuwbouwfonds ter grootte van voor de mogelijk aankoop van een tweede pastorie. De pastorie aan de Nobellaan 25 te Heemstede is verkocht aan ds. A. Molendijk. De kerkenraad heeft duidelijk de wens uitgesproken een dergelijk fonds te vormen om voor de toekomst de mogelijkheid voor een aankoop open te houden. De algemene reserve nam daardoor af van naar Aan de fondsen onderhoud en voorzieningen zijn de volgende bedragen als dotaties toegevoegd: onderhoudsvoorziening , inventaris 3.000, restauratiefonds Oude Kerk 5.000, restauratiefonds Oude Kerk subsidie 4.262, nieuwbouwfonds pastorie en voorziening ziekteverzuim Aan de voorzieningen is onttrokken een bedrag van voor onderhoudsvoorzieningen, restauratiefonds Oude Kerk en onderhoud orgel Oude Kerk De voorzieningen in totaal bedragen nu In 2013 was dit De inkomsten uit de exploitatie komen uit op een bedrag van , een daling ten opzichte van 2013 met Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een afname van de vrijwillige bijdrage en een vermindering van de huuropbrengst van de Kapel met Daarnaast spelen zaken als minder rentebaten en subsidiebijdragen een rol. De vrijwillige bijdragen daalden met Deze teruggang is voornamelijk het gevolg van de afname van het aantal leden, waarbij met name de daling van het aantal oudere, veel bijdragende leden zwaar weegt. In 2015 wordt gestart met een nauwkeurige analyse van het geefgedrag binnen onze gemeente. In totaal bedroeg de opbrengst levend geld (vrijwillige bijdragen, collectes en legaten) De belangrijkste uitgaven waren de kosten voor het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen ( ), de kosten van het pastoraat ( ), de salarissen van de medewerkers ( ) en de administratiekosten ( ). De kosten van het pastoraat en de salarissen van de medewerkers bleven nagenoeg gelijk, de administratiekosten namen toe met door meer kleurendrukwerk, automatiseringskosten en een nieuwe server. Het jaarresultaat sluit met een tekort van Dit wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. We moeten ons er van bewust zijn en blijven dat de onderliggende trend ongunstig is. De belangrijkste bron van inkomsten (levend geld) neemt door het dalende ledental gestaag af, terwijl verwacht mag worden dat de uitgaven zullen stijgen als het voorzieningenniveau (pastoraat, personeel, gebouwen) gelijk blijft. Het is daarom zeer lastig om de beleidsdoelstellingen (baten en lasten duurzaam in evenwicht) te realiseren zonder op redelijk korte termijn aanpassingen in het voorzieningenniveau te realiseren. 12 kerknieuws heemstede

10 Het precieze tijdstip waarop dit dient te gebeuren, hangt daarbij o.a. af van het voorkomen of uitblijven van belangrijke incidentele meevallers zoals de ontvangst van legaten, subsidies en/of extra verhuur. Rien Hazekamp (penningmeester CvK) Collecten KiA binnenlands diaconaat 225,95 Orgelfonds 159, KiA Werelddiaconaat 280,65 Kerkenwerk 195, KiA binnenlands diaconaat 423,51 Kinder- en jeugdvieringen 263, Diaconie 260, JOP open hand voor kinderen 414,30 Kerkenwerk 290,72 Diaconie Uw paasgroet doet goed! Uit de Nieuwsbrief van 3 april van Kerk in Actie: Honderden diakenen en ZWO-groepen zorgden ervoor dat duizenden groetenkaarten zijn verstuurd! In heel veel gevangenissen werden ze uitgedeeld, en dat doet gedetineerden goed. Er wordt aan hen gedacht, ze zijn de moeite waard om aan te denken. Ook Nederlandse gevangenen in het buitenland zijn er blij mee. Mensenrechtenactivisten en organisaties werden zeer bemoedigd door de vele kaarten die zij ontvingen. Want een Paasgroet doet goed! Heel veel dank aan al die mensen, die dit jaar weer meewerkten aan de actie. Volgend jaar doet u toch ook weer mee? Ook wij (onze kerkleden) deden dit jaar weer mee, en de dank die hierboven verwoord wordt, geldt in de eerste plaats u die de kaarten verstuurd hebt. Daarom geef ik u dit stukje uit de Nieuwsbrief van Kerk in Actie graag door. Nu we het toch over groeten hebben: op 12 maart was het Bloemenzondag en werden er door u heel veel bloeiende planten bezorgd bij ouderen in onze gemeente. We weten dat deze planten, als groet van de gemeente, gewaardeerd worden door de ontvangers. We kregen zelfs een schriftelijk bedankje van de familie De Jong, uit Westerduin - waarvoor weer onze dank! Met vriendelijke groeten, Boudi Dortland, secretaris diaconie En verder Uitstapje Koffiekring Op donderdag 7 mei was er door de leiding van de Koffiekring, als afsluiting van het seizoen, een boottocht georganiseerd. Aanvankelijk leek het erop dat deze niet kon doorgaan omdat zich hiervoor te weinig deelnemers hadden gemeld. Maar uiteindelijk was toch het aantal meldingen voldoende om deze tocht door te laten gaan. De deelnemers werden verzocht om op genoemde datum ca uur bij de Pinksterkerk aanwezig te zijn zodat de bus om uur kon vertrekken naar Alphen a/d Rijn, waar de boot voor ons zou klaarliggen. Het liep even anders! De deelnemers waren er wel, maar de bus ontbrak. Na telefonisch contact bleek dat de bus geruime tijd niet verder kon op weg naar Heemstede omdat er een ongeluk was gebeurd en alle verkeer vast zat. Gelukkig was het goed weer en konden de deelnemers buiten in het zonnetje, zittend kerknieuws heemstede 13

11 op hun rollators of heen en weer lopend, de tijd doorbrengen tot er eindelijk een hele grote bus voor de kerk stopte en wij konden instappen. De rit naar Alphen a/d Rijn verliep vlot. De boot lag klaar en zo vond ieder snel een plekje in het ruim van de boot aan de gedekte tafels. En bij een kopje thee of koffie kwamen de eerste High Tea lekkernijen op tafel. Intussen was de boot vertrokken en met een deskundige uitleg van de kapitein genoten wij van het uitzicht door het groene hart van Zuid-Holland. Meerdere keren werden de ons aangeboden lekkernijen aangevuld en op de terugvaart werd de High Tea afgesloten met een heerlijk dessert van vruchten met slagroom. Nadat ook dit was verorberd, gingen wij van boord om met de bus bij de Pinksterkerk weer te worden afgezet. Al met al was het een mooi uitstapje waar wij allen van hebben genoten. Daarom past hier een hartelijk Dank je wel! aan de organisatoren Hilda Bosch, Wil van Lavieren en Freek van Wensen. Piet Barthel Zomeractiviteiten De Pauwehof Ontmoetings- en activiteitencentrum voor Ouderen Duurt voor u de zomer ook altijd zo lang omdat alle activiteiten stoppen in de zomermaanden? En dan zijn uw kinderen en kleinkinderen ook nog op vakantie Deze zomer kunt u bij ons terecht! De hele zomer bieden wij activiteiten aan op de woensdagochtend. In verband met de verbouwing van de Oude Kerk vinden de activiteiten deze zomer plaats in de Pinksterkerk. Bewegen, creatief bezig zijn, een kaartje leggen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, alles is mogelijk. De gastvrouwen en docenten zijn iedere woensdagochtend in de maanden juni, juli en augustus voor u aanwezig. De koffie/thee staat voor u klaar en kost 0,75 per kopje. Voor het bewegen en het open atelier moet u zich inschrijven, de overige activiteiten kunt u per keer bezoeken. Flyer en inschrijfformulier zijn te verkrijgen bij Welzijn Ouderen, de Pinksterkerk, het Loket en de bibliotheek of te downloaden via de website De Pauwehof is een samenwerking van Welzijn Ouderen Heemstede en de Diaconie van de Protestantse Kerk Heemstede. Deze zomeractiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Bavo Stichting Heemstede. Voor meer informatie: Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, tel kerknieuws heemstede

12 Samen Heemstede en Bennebroek Klaudia heeft nu code 33 Inderdaad de vorige keer was het code 41! Afgegeven door de Vreemdelingendienst (IND) met de consequentie dat de uitkering voor Klaudia s levensonderhoud is gestopt. Wat is er veranderd? Eerder berichtte ik dat er door een advocaat beroep is ingesteld tegen het besluit van de IND dat Klaudia en haar dochtertje Larissa het land moeten verlaten. Inmiddels heeft een zitting plaats gevonden en het was zeer opvallend dat de IND toen andere gronden aanvoerde dan in hun eigen beschikking stond. De rechter heeft daarom het beroep van de advocaat gegrond verklaard. Goed nieuws dus? Dat valt te betwijfelen. De rechter heeft namelijk óók bepaald dat de IND zes weken de tijd krijgt om zijn huiswerk over te doen. Over een paar maanden dus weer een nieuwe zitting en voor Klaudia voortdurende onzekerheid over haar status en inkomen. Intussen heeft de IND aan de gemeente Haarlem voor haar code 33 afgegeven, waarvan echter op dit moment onduidelijk is of daarmee haar uitkering wordt hervat. Volgens de wet gelden weer allerlei voorwaarden en uitzonderingen, die eerst door de juridische afdeling moeten worden geïnterpreteerd. De fondswerving is op gang gekomen en voor de actuele stand verwijs ik naar de website van de Protestantse Gemeente het Trefpunt (www.pkntrefpunt.nl) onder de knoppen Kerk (en dan Diaconie, Romafonds). Arnold de Laet, tel , kerknieuws samen 15

13 Viertakt Ine Hensbergen Ine Hensbergen (1952) is moeder van een dochter (34) en een zoon (30) en oma van kleinzoon Milo (bijna 3). Haar partner Hans is in de weekenden in Heemstede. Ine werkt fulltime als managementassistent bij een woningcorporatie. Sinds najaar 2014 is zij scriba van de kerkenraad. Ine is nieuw op religieus gebied: zij is niet met het geloof opgevoed en pas in 2008 gedoopt. Zij geniet van de frisheid die de onbekendheid met regels en geloofsrichtingen met zich meebrengt. Waar vind je je inspiratie? In het contact met mensen. Iedere keer brengt een gesprekje of een blik van verstandhouding me voldoening en blijdschap. Een stap doen naar mensen is belangrijk. Ik heb het er graag voor over om uurtjes te besteden aan de taal die in vakantiebestemmingen wordt gesproken om (een beetje) te kunnen communiceren. Inspiratie en geluk vind ik ook iedere dag buiten. De onverstoorbaarheid van de seizoenen houdt me bij de betrekkelijkheid van dingen en de schaal waarop ik leef. Hoe besteed je je vrije tijd? Omgaan met tijd kost me moeite. Ik heb een fulltime baan en veel mensen en dingen waaraan ik tijd wil geven. Veel hobby s ook, zoals lezen, koken, musea, stadswandelingen. Ken je dat principe van de kom van stenen, grind en water in je leven? Altijd eerst je stenen (de belangrijkste dingen in je leven) een plaats geven, daarna is er nog ruimte voor het figuurlijke grind en water. Andersom lukt niet. Als je het water het eerst doet, veroorzaakt een grindsteentje al een overstroming. Dat blijft oefenen. Heb een inhaalslag gemaakt op bijbelgebied, want ik had alleen eens een jeugdbijbeltje gelezen. Een paar jaar lang las ik de Parallelbijbel, een studiebijbel, toelichtingswerkjes en andere relevante boeken. Hoe zit het met religiositeit buiten de kerk? Ik ben bij een actieve bijbelkring, waarin zich deelnemers uit Heemstede, Bennebroek en Haarlem bevinden. Daar vind ik religieuze inspiratie. Tot voor kort was ik als vrijwilliger werkzaam in het aanloopcentrum van Stem in de Stad; dat ervaar ik als praktische religie. In mijn familie- en vriendenkring is niemand gelovig; voor mij is daar een isolement dat ik zoveel mogelijk negeer. Van lieverlee is men daardoor gewend geraakt aan mijn levenshouding. Ik moet naar mijn gevoel soms wel mijn woordkeuze aanpassen en zeggen ik duim voor je, terwijl ik op andere plaatsen zeg: 'ik bid voor je'. 16

14 Protestantse gemeente het Trefpunt UIT Bennebroek Predikant: ds. J.E.Th. Nak-Visser, T: , Zandlaan 14, 2181 HS Hillegom, Werkdagen: maandag t/m woensdag Meldpunt Pastoraal team: Kees Doorn, T: Dit gedicht van Ad den Besten lag mijn moeder na aan het hart. Gij hebt, o God dit broze bestaan gewild, hebt boven t nameloze mij uitgetild, - laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid, Allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor de vele blijken van meeleven bij het overlijden van mijn moeder. Op velerlei wijzen heeft u ons laten weten hoezeer u met ons meeleeft. Hoewel we al geruime tijd zagen dat haar krachten zienderogen afnamen en haar dood ons niet heeft overvallen, is het verdriet om het definitieve afscheid er niet minder om. Het afsluiten van een periode, het afscheid van het ouderlijk thuis heeft een grote impact, ook al ben je zelf inmiddels grootmoeder. Wij zijn als kinderen nu wees en dat voelt onwennig en op de één of andere manier ook kwetsbaar. Nu sta je zelf in de voorste rij. Het heeft ons goed gedaan dat een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig was bij de dankdienst voor haar leven. Fijn dat ook collega Pieter Terpstra aanwezig was. We weten ons gedragen door de woorden die gesproken werden, de muziek die er klonk, de liederen die wij zongen, de gedachten en gebeden die hoorbaar of in stilte werden uitgesproken. Samen met de wijkpredikant heb ik deze bijzondere dienst mogen leiden. dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. Pastoraal Mw. A. Maat (Binnenweg) werd enkele dagen opgenomen in het Spaarne Ziekenhuis. Opgelucht en dankbaar kwam zij weer thuis. Niet altijd komt mij goed nieuws ter ore. Maar als ik het weet, laat ik u op deze wijze graag delen in de vreugde die Clarie en Maarten Boon ten deel viel. Op zaterdag 9 mei werden zij verblijd met de komst van hun 3e kleinkind: Carice Janna Maria, geboren in Haarlem. We wensen Els en haar man en de grootouders veel geluk met dit nieuwe leven. kerknieuws bennebroek 17

15 In memoriam Frits Dercksen Wij gedenken Frits Dercksen, overleden op 23 april, in de leeftijd van 91 jaar, in Kennemerduin, waar hij de laatste jaren heeft gewoond. Frits was een blijmoedig en optimistisch mens. Krachtig positief. Hij verstond de kunst om in alles het goede te zien. Geweldig, zei hij dan met die twinkeling in zijn ogen. Frits zag het levenslicht in Gouda, als één van acht kinderen. Hij was de op één na jongste. Hij is het grootste deel van zijn arbeidzame leven in dienst van de KLM geweest. Verder is hij diaken geweest in de Gereformeerde Kerk en bestuurslid van het CDA. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij drie kinderen. Hoe vaak heeft hij niet gezegd dat hij zich rijk gezegend voelde door zijn kinderen en kleinkinderen. Na zijn tweede huwelijk is hij alleen verder gegaan. Mooie jaren heeft hij beleefd in Huize Bennebroek, waar hij Drie eeuwen het geslacht Dercksen samenstelde. In de dienst waarin wij afscheid van hem namen, lazen we o.a. uit de Jongerenbijbel. Frits was zo enthousiast over deze bijbel dat hij de kerkenraad vroeg alle jongeren die van school komen deze bijbel mee te geven. Een bijbel die jongeren helpt na te denken hoe de woorden van God betekenis kunnen krijgen. Voor hem zelf was de bijbel de bron waaruit hij leefde. Frits leefde met God, als met een vriend. Het gebed was voor hem het stuur van zijn leven. In het Onze Vader is alles verwoord wat ik geloof, zei hij blijmoedig. Met de woorden uit het gebed des Heren hebben we afscheid van hem genomen in het Trefpunt en vervolgens bijgezet in het familiegraf in Bussum. Oecumene De bloeiende gesprekskring Katholiek en Protestant samen in gesprek heeft het seizoen afgesloten met een bezoek aan de beeldentuin aan de Kruisweg in Hoofddorp. Pastor Van Lent zelf heeft de rondleiding verzorgd. Voor meer informatie over deze kring: mw. Ineke van Staveren, (0252) en mw. Erna van Dis, (023) Met een hartelijke groet, ds. Jolien Nak Dank Voor ons 40-jarig huwelijk werden we verrast met een vrolijke bloemengroet vanuit het Trefpunt in Bennebroek. Aan alle goede wensen die we ontvingen voor deze dag hebben we uw groet toegevoegd. Zij vormen samen een dankbare en blijvende herinnering aan een bijzondere gebeurtenis in ons leven. Met een hartelijke groet voor u, Tjakko en Leny van der Spelt Graag wil ik jullie bedanken voor die prachtige bloemen, die ik van de kerk mocht ontvangen. Ik heb er erg van genoten. Sorry, voor dit late bericht maar ik ben verhuisd naar Meerleven, kamer 132. Daar moest ik eerst even wennen. De hartelijke groeten van Ada Frugte-van t Riet 18 kerknieuws bennebroek

16 BIJ de diensten Oecumenische tentviering: GOD en Van GOGH Een goede traditie! Op zondagmorgen 14 juni - in de feestweek - is er een feest dat verder gaat dan een gezellige middag of avond: De oecumenische tentdienst. Het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh is de aanleiding voor een jaar vol culturele evenementen. Voor ons aanleiding om in de tentviering het geloof van Van Gogh centraal te stellen. Vincent van Gogh was een zoeker, een pelgrim, rusteloos trekkend van stad naar stad. Altijd onderweg, arm en berooid ging hij van land naar land. Nu, 125 jaar na zijn dood, is hij één van de meest bewonderde kunstenaars. Honderdduizenden uit de hele wereld komen naar hem kijken. Velen gaan in zijn voetsporen stad en land af als moderne pelgrims. Waarom die enorme belangstelling? Wat heeft Vincent ten diepste bewogen en gedreven? We zullen zien hoezeer Vincent God enerzijds in de natuur zag oplichten, anderzijds in de aanblik van mensen in de misère. ds. Jolien Nak Doorgeven Joost zegt: hoort zegt het voort Wat geef jij door? Wat komt er bij kijken, bij dat doorgeven? Het is de laatste Joost-viering voor de zomervakantie. Mis hem niet: 21 juni, uur in het Trefpunt in Bennebroek. Ds. Teunard van der Linden, predikant van Zandvoort, gaat voor. Doe mee Op maandag 8 juni is er een voorbereidende bijeenkomst van uur tot ongeveer uur in Trefpunt (Akonietenplein 1). Welkom! Geef je op door een mailtje te sturen naar Ella Visser OVER beleid en beheer Gemeenteberaad Tijdens dit beraad op 17 mei na afloop van een mooie Joostviering en geopend met het lezen van lied 676 zijn de financiën besproken. De gespecificeerde stukken waren ter vergadering beschikbaar en zijn altijd op te vragen bij de scriba. De jaarrekening 2014 van de kerk sluit met een voordelig saldo van De inkomsten bedroegen en de lasten Aan de batenkant vallen op een geslaagde actie Kerkbalans en hogere opbrengst van de verhuur van ruimten. Aan de lastenkant zien we meevallers in de kosten van het gemeenteleven en eenmalig de energiekosten. Voor dit jaar wordt een tekort van geraamd. Het balanstotaal bedraagt met een totaal aan voorzieningen van , waarvan wordt gespaard als huisvestingsreserve. De jaarrekening van de Diaconie (binnenlands) sluit met een voordelig saldo van 330 en het buitenlandse diaconaat met een nadelig saldo van Het balanstotaal van de Diaconie bedraagt (bankrekening). Met dank aan de rent- en penningmeesters worden de rekeningen vastgesteld. Kerkrentmeesters zijn voornemens om kosten van een begrafenis (zo n 800) aan nabestaanden in rekening te gaan brengen. kerknieuws bennebroek 19

17 In ieder geval een van de aanwezigen zegt hiervan te schrikken en bepleit dit nog eens te overwegen. Ook de in maart afgetreden vijf ambtsdragers worden bedankt voor hun dienst aan de gemeente. De meesten blijven zich overigens inzetten, zij het niet meer als ambtsdrager. Nu er met een kleine kerkenraad wordt gewerkt, willen we tweemaal per jaar de vergadering met een zestal gemeenteleden uitbreiden om aan het kerkenraadswerk en het gemeenteleven een inhoudelijke impuls te geven. De taakomschrijving van deze klankbordgroep was (en is nog) voor iedereen beschikbaar. Het gebruik van de beamer tijdens onze vieringen wordt in dit beraad gevarieerd beoordeeld. Er wordt op aangedrongen om de papieren orde van dienst te handhaven en er wordt op geattendeerd dat projectie van liederen aan auteursrecht onderhevig is. In verband met de feestelijke opening van de Heemsteedse Oude Kerk op 11 oktober is er dit jaar geen gezamenlijke startzondag. De onze houden we nu op 20 september met een gemeentelunch. De kerkenraad heeft zich beraden op onze financiële toekomst, omdat door terugloop van het aantal gemeenteleden rekening wordt gehouden met toenemende tekorten. Een aantal opties die mogelijk onze kosten zouden kunnen reduceren zijn de revue gepasseerd. Het gaat dan om verdergaande samenwerking met Heemstede, eventueel nieuwe samenwerking met de Hervormde Gemeente alhier en rendabeler exploitatie van ons kerkgebouw. Al deze opties bieden financieel geen soelaas, zodat de kerkenraad zich voorlopig richt op 2021, het jaar waarin onze predikant met emeritaat gaat. Tegen die tijd moet worden overwogen of en zo ja hoe de dan ontstane vacature wordt opgevuld. Voorziene tekorten in die periode worden dan ten laste gebracht van de balansreserves. De gemeente laat een en ander op zich inwerken. Het zal onderwerp van gesprek blijven. Een peiling bij handopsteken leert dat slechts een handvol gemeenteleden onze kerksite inziet. Hierop wordt overigens wel de actuele stand van het zogenaamde romafonds bijgehouden. Bij de rondvraag toont een van de leden zich teleurgesteld over het besluit om in 2016 met een vast team gastpredikanten te werken. Arn. de Laet Collecten april Diaconie 85,65 Kerk 71, Binnenlands diaconaat dak- en thuislozen 60, Diaconie 191,97 JOP 157, Kerk 120,40 Eredienst en Kerkmuziek 108, Missionair Werk 140,81 Sherp 311, Kerk 128,65 Madame Ouaga 179,60 Namens het College van Kerkrentmeesters, Els van Mourik, penningmeester 20 kerknieuws bennebroek

18 En verder Voor jou van mij Actie4kids verzorgt ook dit jaar het transport van ongeveer schoenendozen, die in Nederland en België zijn versierd en gevuld. Het is een unieke gelegenheid om iets te kunnen betekenen voor kinderen die zo arm zijn dat ze waarschijnlijk voor het eerst in hun leven een cadeau krijgen. Dit jaar organiseren wij de Actie4kids voor de 10de keer vanuit onze gemeente. Er worden al weer volop spullen verzameld voor in de schoenendoos. Ook zijn er de afgelopen maanden veel kindersjaals gebreid. Waarvoor onze hartelijke dank! Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen. Charlotte en Jacqueline Petri Vluchtelingenwerk zoekt taalcoaches Voor enkele vluchtelingen in Bennebroek (e.o.) is Vluchtelingenwerk op zoek naar taalcoaches. Wat houdt dat in? Minstens één uur per week ga je bij de vluchteling thuis helpen met de Nederlandse les. Deze vluchtelingen zitten op de inburgeringscursus en hebben lesboeken die je kunt gebruiken. Er zijn ook tal van websites met lesmateriaal en er is iemand die altijd hulp kan bieden. Het is ontzettend dankbaar werk: er zijn in de wijde regio al zo n 100 mensen aan het werk. Wil je meer informatie? Bel of mail Clara Wittop Koning, (023) / , Voor een vluchteling maak je een wereld van verschil! Overige berichten Dag van Hoop druk bezocht Op zondag 19 april werd de Dag van Hoop gevierd: een festival rond verbinding en ontmoeting. Zo n 350 mensen bezochten de middag, die gevuld was met tal van workshops, interviews, optredens en lekker eten. De Dag van Hoop werd georganiseerd door Stem in de Stad in samenwerking met verschillende joodse, christelijke en islamitische organisaties. Interviews waren er met Raja Alouani, Dan Cohen en Hans Luttik. Burgemeester Bernt Schneiders gaf een speech over hoop en performer Hakim Traïdia nam bezoekers mee in een wervelend optreden. Ook de stoomcursussen jodendom, christendom en islam konden op veel belangstelling rekenen, net als de optredens van muzikanten in de kapelzaal. Kinderen én volwassenen leefden zich uit bij de verschillende creatieve schilder- en tekensessies. Niet alleen het programma sprak aan, met name het elkaar ontmoeten en in gesprek gaan bleek aansprekend én volgens velen voor herhaling vatbaar. Geweldig om te zien dat zoveel mensen op een positieve manier bij elkaar komen en kerknieuws bennebroek 21

19 samen hoop en verbinding in Haarlem vieren, stelt Stem in de Stad-directeur Ranfar Kouwijzer. Eline Levering Koor Odyssee zoekt tenoren en bassen Al bijna 50 jaar is koor Odyssee uit Hoofddorp een muzikaal begrip in de regio. Wij werken met regelmaat mee een vieringen en diensten en wij geven daarnaast met regelmaat concerten in schouwburgen en op locatie. Het recente Ameezing Concert en de Bevrijdingsconcerten in theater De Meerse zijn hiervan voorbeelden, waarbij het koor o.l.v. Addy Alberts volle zalen heeft getrokken met zeer enthousiast publiek. Het koor bestaat uit zo n 55 leden en het wordt al jarenlang begeleid door een eigen combo. Volgend jaar staat een concert met Ernst Daniël Smid op het programma en daarnaast zijn we langzamerhand bezig om het 50-jarig jubileum van het koor voor te bereiden. Kortom, Odyssee is een dynamisch koor en op vele muzikale terreinen actief. Om deze activiteiten optimaal te kunnen blijven doen, zijn wij nu op zoek naar enkele enthousiaste tenoren en bassen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar om het koor te komen versterken. De repetitie is op dinsdagavond in Hoofddorp van uur tot uur. Ben je geïnteresseerd en zou je een keer een avondje willen proefdraaien, dan kan dat altijd. Meer informatie kan je vinden op de website van het koor (www.koorodyssee.nl) of verkrijgen bij Marcel Stokkel, voorzitter van de vereniging (tel ). Direct aanmelden kan bij Ria de Block (secretaris, tel ). Wij hopen jou van harte te kunnen begroeten als nieuw lid! Bach in de Binnenstad Concert door koor en orkest van het Haarlems Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe. Uitgevoerd worden van Johann Sebastian Bach: - Cantate Bleib bei uns, denn es will Abend werden (BWV 6) - Cantate Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80) Zangsolisten: Selma Harkink (sopraan), Pierrette de Zwaan (alt), Hans van Dijk (tenor) en Joep van Geffen (bariton). Zaterdag 13 juni, uur Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem Vrijwillige bijdrage na afloop van het concert 22 Vrede...

20 Heemstede Bennebroek Oude Kerk Wilhelminaplein, Heemstede. Koster: dhr. Remko de Reus, tel , Pinksterkerk Camplaan 18, tel Koster: Herman van de Kerke, tel , De Pauwehof Achterweg 19 (achter de Oude Kerk), tel Beheerder: Remko de Reus, tel , Afspraken gebruik en verhuur Mw. Jasperina de Vries, tel , ma. t/m do uur. Kerkelijke organisatie Kerkelijk Bureau Camplaan 18 (Pinksterkerk), 2103 GW Heemstede, tel , fax: , mw. Jasperina de Vries, ma. t/m do uur. Kerkenraad Voorzitter: mw. G.W. Wolters, Scriba: mw. Ine Hensbergen, College van Kerkrentmeesters Penningmeester: M. Hazekamp, tel , pknheemstede.nl Secretaris: mw. A. Mourik-Loos, tel College van Diakenen Penningmeester: dhr. H. van der Kroon, tel Secretaris: mw. B.M. Th. Dortland- Bier, tel , Commissie Bezinning en Verdieping Secretaris: mw. Annet Mourik, tel Jeugd Advies Raad ( JAR) Voorzitter: dhr. Max van der Zwaag, tel Rekeningnummers Protestantse Gemeente te Heemstede: CvK inzake bijdragen: NL26 FVLB Diaconie: NL98 FVLB Stichting De Oude Kerk: NL81 ABNA Collectebonnen zijn te bestellen door overmaking van veelvouden van 10,- op nummer NL86 INGB t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Heemstede o.v.v. collectebonnen. A.u.b. aangeven bonnen van 0,50, van 1,- of van 2,-. Kerkgebouw en Trefpunt Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek, tel Koster: mw. Corline Dirksen- Kleinhout, tel of , Afspraken gebruik en verhuur D. Nederveen, tel / Kerkelijke organisatie Kerkenraad Voorzitter: dhr. A.A.H. de Laet, tel , Scriba: dhr. Y. van der Meer, tel , Kerkelijk Bureau mw. B.M. Doorn-de Ruig, Van Ittersumlaan 11, 2121 BP, tel , Rekeningnummers Protestantse gemeente te Bennebroek: NL78 RABO of NL85 INGB Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van: 20 stuks à 0,50 = 10,- ; 20 stuks à 1,- = 20,- of 20 stuks à 1,25 = 25,-. Deze zijn te bestellen door overmaking van het bedrag o.v.v. de gewenste bonnen op een van bovenstaande rekeningen. Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek: NL20 RABO

21 agenda Samen agenda Bennebroek ma Bijbelkring Heemstede- Bennebroek (18.30u. Bosboom Toussaintlaan 23) agenda Heemstede vr Maxi-Orakel (21.00u. PK) ma Verg. moderamen (20.00u. P hof ) ma Verg. kerkenraad (20.00u. P hof ) Alle activiteiten vinden plaats in het Trefpunt, tenzij anders vermeld. ma di wo wo Voorbereiding Joost-viering (19.30u.) p.19 Verg. kerkenraad (19.30u.) Trefpunt Koffiekring ( u.) Trefpunt Koffiekring ( u.) Scan deze QR-codes met je smartphone KerkpleinHeemstede.nl pkntrefpunt.nl! Kopij inleveren Stuur alle kopij naar: Wegwijzer nr. 6/7 verschijnt op woensdag 8 juli Kopij insturen kan tot donderdag 25 juni uur. Dit is een nummer voor zeven weken. Wegwijzer nr. 8 verschijnt op woensdag 26 augustus Kopij insturen kan tot donderdag 13 augustus uur. 24

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma

De Burcht - 10.00 uur - Drs. T. Scheeres-Feitsma TER OVERDENKING Koning bij de gratie Gods. Op 30 april werd na 123 jaar in ons land weer een koning ingehuldigd. Koningin Beatrix deed afstand van het koningschap ten gunste van haar zoon Willem Alexander.

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Bonne Louise. De Rijwieltrust U weet wel waarom! De Specialist in onderdelen. D e Ve r f k o n i n g Fa. W. Mensink & Zoon

Bonne Louise. De Rijwieltrust U weet wel waarom! De Specialist in onderdelen. D e Ve r f k o n i n g Fa. W. Mensink & Zoon De Rijwieltrust U weet wel waarom! Zijlstraat 64 2011 TP Haarlem Tel.: 023-5310327 De Specialist in onderdelen Bonne Louise GROENTE & FRUIT Zijlweg 45 2013 DC Haarlem Telefoon (023)5313825 Maak kennis

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

ONTMOETINGSDIENST GROTE KERK BREDA. In dit nummer onder meer: Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 6e jaargang no. 8 - september 2013

ONTMOETINGSDIENST GROTE KERK BREDA. In dit nummer onder meer: Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 6e jaargang no. 8 - september 2013 S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 6e jaargang no. 8 - september 2013 In dit nummer onder meer: Open dag Lutherse Kerk Kom op zaterdag 5 oktober eens binnen kijken! 14:00-16:00

Nadere informatie

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364

KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 KWADRANT Informatieblad van de r.k. parochie Haarlem-Schalkwijk Jaargang 43, nummer 6 6-6-2015 tot 15-8-2015 Uitgave 364 PINKSTEREN Waar wij niet leven in de Geest van uw liefde, dooft ons vuur, ontbreekt

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie