27 mei 2015 IN DIT NUMMER: Geef vrede door van hand tot hand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 mei 2015 IN DIT NUMMER: Geef vrede door van hand tot hand"

Transcriptie

1 35e jaargang 27 mei protestantse kerk BERICHTEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTEN VAN HEEMSTEDE EN BENNEBROEK (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Colofon 4 Hoofdartikel 5 Viertakt Ine Hensbergen 16 Overige berichten 21 Basisinformatie 23 Agenda 24 Samen Klaudia 15 Heemstede Uit de wijken 6 Bij de diensten 9 Beleid en beheer 10 Diaconie 13 En verder 13 Bennebroek Pastoraal 17 Bij de diensten 19 Beleid en beheer 19 En verder 21 Geef vrede door van hand tot hand Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoed haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding; wees vriendelijk in woord en daad bewogen om Gods schepping. Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen; kijk ieder mens met warmte aan; zo kunnen breuken helen. De sterke, zachte hand zij dank, die meer dan troost kan geven: als woorden stokken, spreekt de hand in vriendschap, steun en zegen. Geef Christus door van hand tot hand, zijn liefde schenkt ons leven. Geef vrede door, geef haar een kans: een schat om uit te delen. Lied 1014 Tekst: Fred Kan, vert. Andries Govaart

2 KERK diensten Heemstede en Bennebroek Zondag 31 mei 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra, m.m.v. de cantorij Kinderkring Crèche Pinksterkerk uur kunstvesper p.9 Kennemerduin uur zangdienst Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Bloemenfonds Bennebroek Trefpunt uur ds. J.P. Bos (Heemstede) Kindercafé Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Jeugd Zondag 7 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk, H. Doop p.9 Kinder Anders-dienst Spiegeltent De Kerk Draait Door Crèche Kennemerduin uur mw. W.J. Sikkel-Wilschut Eerste collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat Tweede collecte: Kerkenwerk Bennebroek Trefpunt uur ds. J.E.Th. Nak-Visser Kindercafé Eerste collecte: Werelddiaconaat Tweede collecte: Gevangenispastoraat Kerk GGZ ingeest uur ds. Hans van Vliet Zondag 14 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra p.9 Kinderkring Crèche Kennemerduin - geen dienst Eerste collecte: Roosevelthuis - Genieten van vakanties Tweede collecte: Jeugdkerkenwerk Bennebroek Geitewei uur oecumenische tentdienst, pastor A. Dekker en ds. J.E.Th. Nak-Visser p.19 Kinderprogramma Zondag 21 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk, m.m.v. de cantorij Kinderkring Crèche 2

3 Kennemerduin uur mw. H. Kooistra p.8 Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Kerkenwerk Bennebroek Trefpunt uur ds. T.G. van der Linden (Haarlem), JOOST p.19 Kom in de kring (0-9 jaar) jeugdviering (9-15 jaar) Eerste collecte: Stem in de Stad Tweede collecte: project Madame Ouaga Burkino Faso Zondag 28 juni 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra, dienst van Schrift en Tafel Kinderkring Crèche Kennemerduin uur ds. J.P. Bos Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Orgelfonds Bennebroek Trefpunt uur mw. ds. A. Drost (Amsterdam) Kindercafé Eerste collecte: Kerk Tweede collecte: Actueel doel Kennemerduin uur mw. H. Kooistra Eerste collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk Tweede collecte: Kinder- en jeugdvieringen Bennebroek Trefpunt uur dhr. M. Lock (Giesenburg) Crèche Eerste collecte: Jeugdwerk Protestantse Kerk Tweede collecte: project Madame Ouaga Burkino Faso Kerk GGZ ingeest uur ds. Gerline de Jong Zondag 12 juli 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. A. Molendijk Kennemerduin - geen dienst Eerste collecte: Diaconie Tweede collecte: Onderhoud gebouwen Bennebroek Trefpunt uur ds. H.G. van Viegen (Waddinxveen), dienst van Schrift en Tafel Crèche Eerste collecte: Kerk Tweede collecte: project Madame Ouaga Burkino Faso Zondag 5 juli 2015 Heemstede Pinksterkerk uur ds. P.I.C. Terpstra 3

4 colofon Wereldwinkel Op de eerste zondag van iedere maand zijn zowel in Heemstede als in Bennebroek na afloop van de kerkdienst producten van de Wereldwinkel te koop. Afkondigingen Heemstede Berichten/afkondigingen kunnen tot en met woensdag verzonden worden aan voor plaatsing in Bij de dienst van de zondag van die week. Autorijdienst Heemstede Verzoeken om en aanbiedingen voor vervoer naar de kerken: mw. W. van Lavieren, T: Autorijdienst Bennebroek Verzoeken om en aanbiedingen voor vervoer naar de kerken: dhr. G.B. Valkema, T: , E: melden voor vrijdagavond uur. Uitgave Wegwijzer is een uitgave van de Protestantse gemeenten van Heemstede en van Bennebroek (PKN). De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te bekorten en/of te stileren of niet te plaatsen. Abonnement Het abonnementsgeld van 25,00 kunt u overmaken op rekening NL91 INGB (voor leden van Heemstede) Administratie Kerkelijk Bureau, Camplaan 18, 2103 GW Heemstede, T: Bezorging Coördinatie bezorging Heemstede: mw. T. de Koning, T: of Kerkelijk Bureau T: Coördinatie bezorging Bennebroek: mw. C.P. van Putten-de Jong, T: Redactie dhr. Nanning Berghuis, T: ; mw. Gertruud Boerma-Scheffer, T: ; mw. Berdien Doorn-de Ruig, T: ; dhr. Wim van Galen, T: ; mw. Carla de Ruiter-Lunstroo, T: Redactieraad dhr. V.H. Bruins Slot; mw. D.C. Reehoorn; mw. G.W. Wolters Kerk op internet ( ( Vorm en druk: Paswerk Grafisch Illustraties: Redactie en 4

5 Een hand vol Een hand. Soms heb je hem zo gegeven, zonder dat je erbij nadenkt, omdat het nu eenmaal hoort in bepaalde situaties. Soms is een handdruk beladen, omdat er ongemak is in de relatie. Soms schud je een hand welbewust. Houd je hem net even iets langer vast. Of geef je een extra bemoedigend kneepje. Soms is het bijna moeilijk om de hand van een ander weer los te laten. Omdat je met die hand iets zegt, waar je geen woorden voor hebt. Bij het avondmaal wensen we elkaar de vrede van Christus met een hand. De één gaat enthousiast rond om zoveel mogelijk handen te schudden. Een ander volstaat met de naaste buren. Soms hoor ik dat mensen moeite hebben met dit onderdeel van de avondmaalsliturgie. Ik stuitte op een tekst van Toon Hermans over handen geven. Hij kan als geen ander met eenvoudige woorden over alledaagse zaken diepe dingen zeggen. Een hand geven betekent iets van eigen kracht overhevelen naar de ander. De handeling heeft werkelijk met geven te maken. De hand is een verlengstuk van het hart. daar waar woorden nietszeggend zijn, kan een handdruk weldadig aandoen. En dat je dat zo goed doet, als je elkaar aanraakt, dat is geen toevalligheid, nee dat is de bedoeling. Het is een teken dat handen helend en hartverwarmend kunnen zijn, een teken dat wij geschapen zijn vóór elkaar en om elkaar vast te houden met diezelfde handen. Maar maakt Toon Hermans het niet te mooi? Handen kunnen immers ook slaan of een trekker overhalen. Daarom raakt de volgende zin mij zo: Als er krachten in ons zijn waardoor we elkaar kunnen bedreigen, beangstigen, ja zelfs kunnen vernietigen, dan moeten er ook krachten in ons aanwezig zijn waardoor we elkaar kunnen troosten, sterken, begeesteren en bezielen. Soms kijken we die vernietigende krachten recht in het gezicht. In beelden van excessen van geweld, die ons voorstellingsvermogen te boven gaan, zoals het geweld van IS. Beelden die voor angst en verdeeldheid zorgen ook in onze samenleving. Zo bereiken de geweldplegers precies wat ze willen: dat mensen van elkaar vervreemd raken, een ander mens niet meer zien als medemens maar enkel nog als iemand van een ander geloof, een gevaarlijk geloof bovendien. En zo voelt deze zich nog weer minder gezien en nog weer meer buitenspel gezet en wordt de neerwaartse spiraal van vervreemding en geweld gevoed. De beelden van het geweld én het effect dat ze hebben op ons samenleven geven mij een machteloos gevoel. De woorden van Toon Hermans zijn dan als balsem voor mijn ziel. Er zijn ook andere krachten in ons aanwezig: krachten waarmee we kunnen troosten, sterken, begeesteren en bezielen. Laten we niet vergeten welke kracht er van handen uit kan gaan; een uitgestoken hand, een hand die aanraakt, een hand die groet. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan - vrede de weg voor mijn voeten. ds. Gerline de Jong 5

6 Een warm huis Het is de aandacht voor elkaar, die een huis warm maakt. Het is het langs elkaar heen leven, dat een huis koud maakt. Het is de liefde voor elkaar, die een huis warmt. Je merkt het niet eens, dat het haardvuur minderde. Liefde maakt warmer, dan welke kachel ook. Het is de zorg om elkaar, die een huis verwarmt. De zorg van mensen, die elkaar genegen zijn en toegewijd leven. Die zorg geeft extra warmte. Het is het thuis komen bij elkaar, weten dat naar je wordt uitgezien, dat als een zegen is, als de vonk van Goddelijk vuur dat alles verwarmt. Het is de gastvrijheid voor wie zoekt naar een schuilplaats, voor wie dreigt om te komen in verkild leven, die aan een huis meer geeft dan een onderkomen voor mensen. Een warm huis, een huis vol licht, een huis waarin zorg is voor sfeer, een huis waarin voor ieder ademruimte is, dat is een gezegend huis. (Marinus van den Berg) BIJ de diensten Kunstvesper Op 31 mei is er weer een kunstvesper. Voor de eerste keer in de Pinksterkerk. Deze keer staat een kunstwerk van Kitty van Pel centraal. U kent haar wellicht van de Mandala-cursus in de Pauwehof of van haar andere tekenlessen. Zij is ook degene die het gedachtenisboek verzorgt. Het werk van Kitty is zonder twijfel spiritueel en laat een wereld opengaan die soms wat verborgen is of lijkt. In de Kunstvesper kijken we langer naar één werk van haar hand. Dat kijken wordt omlijst door een eenvoudige liturgie, waarin bijbelwoorden en muziek een eigen plek hebben. U bent vanzelfsprekend van harte uitgenodigd! Pinksterkerk, 31 mei, van uur. ds. Pieter Terpstra Doopdienst 7 juni Op 21 juni 2014 werden Johanneke Stoevenbeld en Rens Kruizenga verblijd met de geboorte van hun dochter Eline Laura Adinda, zusje van Lize en Jurre. In de dienst van 7 juni zal Eline de doop ontvangen als teken van blijdschap en verwondering over deze gave en dat dit jonge leven verbonden is met God als geheim van ons leven. We hopen op een vrolijke en inspirerende samenkomst. ds. Arie Molendijk Zondag 14 juni Op 14 juni is er een bijzondere dienst in de Pinksterkerk. Voor deze dienst gaan we op zoek naar nieuwe, frisse manieren van vieren. Welke vorm dat precies is, wordt in de tijd daaraan voorafgaand uitgezocht. Het zal wel wat op kerknieuws heemstede 9

7 de Thomasviering lijken - maar misschien ook wel wat op de Duinendienst? En de trouwe kerkganger zal ongetwijfeld iets herkennen van de gewone zondagse kerkdienst. Kortom: een belevenis om mee te maken! Via de mededelingen op zondagmorgen en de website (www.kerkpleinheemstede.nl) kunt u t.z.t meer informatie vinden. ds. Pieter Terpstra OVER beleid en beheer Renovatie Oude Kerk In mei zijn in de kerkdiensten mededelingen gedaan over de voortgang van de verbouwingswerkzaamheden van de Oude Kerk. Met name het feit dat tijdens het sloopwerk van de houten vloeren onder de banken de intacte grafkelder van de fam. Pauw en anderen werd aangetroffen was een bijzondere verrassing. Inmiddels hebben vele leden van onze gemeente gehoor gegeven aan de uitnodiging om een kijkje te nemen bij de grafkelder. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is via de gemeente Heemstede op de hoogte gesteld en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek is gevraagd om een inventarisatie te maken en in de lokale Heemsteedse pers en in het Haarlems Dagblad is uitgebreid aandacht geschonken aan deze gebeurtenis. Om de voortgang van de verbouwing zo min mogelijk te verstoren zal het voorlopig niet mogelijk zijn om de grafkelder te bekijken, maar wel kunt u op een mooie fotorapportage in de Pinksterkerk zien hoe de grafkelder er uit ziet. Binnenkort zal er worden besloten of de kelder weer wordt afgedicht met dezelfde grote hardstenen afdekplaat of dat er een voorziening zal worden aangebracht waardoor het mogelijk is de grafkelder toegankelijk te houden. Intussen verloopt de verbouwing volgens plan en wordt, zoals al eerder gemeld, het gehele plan uitgevoerd, inclusief de verbindingsgang naar de Pauwehof, omdat ook de gemeente Heemstede heeft besloten financieel bij te dragen. Er is een groot reclamebord in de maak dat zal worden geplaatst op het buitenterrein van de Oude Kerk, zodat voor iedereen zichtbaar zal zijn welke partijen betrokken zijn bij de verbouwing en welke instanties de verbouwing mede financieel hebben mogelijk gemaakt. Het gehele verwarmingssysteem zal worden vernieuwd en de bijgaande plattegrond met stoelenplan geeft een indruk hoe het interieur er na de verbouwing uit gaat zien. Een interieurcommissie, bestaande uit leden 10 kerknieuws heemstede

8 van onze kerk, maar ook vertegenwoordigers van andere gebruikers is druk doende om een eindvoorstel te maken betreffende stoelenkeuze, kleuren, verlichting en heeft daarbij de hulp ingeroepen van kerkinterieurarchitect Pim van Dijk. Dit eindvoorstel is inmiddels aangeboden aan de kerkenraad voor goedkeuring en zal ook nog getoetst worden door een deskundige akoestisch adviseur om zo goed mogelijk de huidige akoestische eigenschappen van de kerk te handhaven. Een vrijwilligersgroep verzorgt, op basis van hun ervaring met diverse kerken in Heemstede en Bennebroek, een geheel nieuwe aanpak van de geluidoverbrenging en tevens de mogelijkheid om kerkdiensten en andere voorstellingen via internet te kunnen volgen. Tegelijk met bovenstaande werkzaamheden zal een aantal antieke onderdelen van de kerk worden gerestaureerd, waaronder de herenbank, de preekstoel en een historisch kolenrad in de kelder dat in vroeger jaren gebruikt werd voor de verwarming van de kerk. De bestaande stoelen en een aantal overtollige kerkbanken zijn allereerst gratis aangeboden aan kerkleden. Vervolgens kunnen ook anderen deze stoelen en banken tegen een vergoeding verkrijgen. Wel is het zo, dat de fondsenwerving voor het totale plan nog een tekort laat zien van ruim een ton, dus gaat de StOK onvervaard door met het ontwikkelen van activiteiten om ook dit tekort aan te zuiveren, onder andere door op 5 september een markt te organiseren waar iedereen zijn of haar overtollige kunst, antiek, brocante spullen etc. kan aanleveren. Verdere berichten over diverse acties zullen volgen. De StOK heeft een speciaal project in actie gezet voor de aanschaf van een professionele vleugel, die op een goed geklimatiseerde plek in de kerk zal worden geplaatst. Het oorspronkelijk plan voor een ondergrondse berging is verlaten omdat het te kostbaar zou worden, gezien de bouwtechnische funderingsproblemen. Het is de bedoeling dat de feestelijke ingebruikname van de kerk en de corridor zal plaatsvinden op zondag 11 oktober, te beginnen s morgens met een kerkdienst en s middags met een bijeenkomst voor genodigden, muzikaal omlijst door Stichting Podia Heemstede. We zullen u van tijd tot tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Namens CvK / Bouwteam, Kees Wierda kerknieuws heemstede 11

9 Jaarrekening 2014 In de kerkenraadsvergadering van 7 april is de jaarrekening 2014 besproken en goedgekeurd. De jaarrekening is volgens de richtlijnen opgesteld door het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA, Amersfoort) en door externe accountants gecontroleerd. Een exemplaar ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Ondergetekende is altijd bereid tot nadere uitleg. Hierna volgend een kort overzicht. De verandering in Eigen vermogen (algemene reserve protestantse gemeente) wordt veroorzaakt door het creëren van een nieuwbouwfonds ter grootte van voor de mogelijk aankoop van een tweede pastorie. De pastorie aan de Nobellaan 25 te Heemstede is verkocht aan ds. A. Molendijk. De kerkenraad heeft duidelijk de wens uitgesproken een dergelijk fonds te vormen om voor de toekomst de mogelijkheid voor een aankoop open te houden. De algemene reserve nam daardoor af van naar Aan de fondsen onderhoud en voorzieningen zijn de volgende bedragen als dotaties toegevoegd: onderhoudsvoorziening , inventaris 3.000, restauratiefonds Oude Kerk 5.000, restauratiefonds Oude Kerk subsidie 4.262, nieuwbouwfonds pastorie en voorziening ziekteverzuim Aan de voorzieningen is onttrokken een bedrag van voor onderhoudsvoorzieningen, restauratiefonds Oude Kerk en onderhoud orgel Oude Kerk De voorzieningen in totaal bedragen nu In 2013 was dit De inkomsten uit de exploitatie komen uit op een bedrag van , een daling ten opzichte van 2013 met Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door een afname van de vrijwillige bijdrage en een vermindering van de huuropbrengst van de Kapel met Daarnaast spelen zaken als minder rentebaten en subsidiebijdragen een rol. De vrijwillige bijdragen daalden met Deze teruggang is voornamelijk het gevolg van de afname van het aantal leden, waarbij met name de daling van het aantal oudere, veel bijdragende leden zwaar weegt. In 2015 wordt gestart met een nauwkeurige analyse van het geefgedrag binnen onze gemeente. In totaal bedroeg de opbrengst levend geld (vrijwillige bijdragen, collectes en legaten) De belangrijkste uitgaven waren de kosten voor het onderhoud en de exploitatie van de gebouwen ( ), de kosten van het pastoraat ( ), de salarissen van de medewerkers ( ) en de administratiekosten ( ). De kosten van het pastoraat en de salarissen van de medewerkers bleven nagenoeg gelijk, de administratiekosten namen toe met door meer kleurendrukwerk, automatiseringskosten en een nieuwe server. Het jaarresultaat sluit met een tekort van Dit wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. We moeten ons er van bewust zijn en blijven dat de onderliggende trend ongunstig is. De belangrijkste bron van inkomsten (levend geld) neemt door het dalende ledental gestaag af, terwijl verwacht mag worden dat de uitgaven zullen stijgen als het voorzieningenniveau (pastoraat, personeel, gebouwen) gelijk blijft. Het is daarom zeer lastig om de beleidsdoelstellingen (baten en lasten duurzaam in evenwicht) te realiseren zonder op redelijk korte termijn aanpassingen in het voorzieningenniveau te realiseren. 12 kerknieuws heemstede

10 Het precieze tijdstip waarop dit dient te gebeuren, hangt daarbij o.a. af van het voorkomen of uitblijven van belangrijke incidentele meevallers zoals de ontvangst van legaten, subsidies en/of extra verhuur. Rien Hazekamp (penningmeester CvK) Collecten KiA binnenlands diaconaat 225,95 Orgelfonds 159, KiA Werelddiaconaat 280,65 Kerkenwerk 195, KiA binnenlands diaconaat 423,51 Kinder- en jeugdvieringen 263, Diaconie 260, JOP open hand voor kinderen 414,30 Kerkenwerk 290,72 Diaconie Uw paasgroet doet goed! Uit de Nieuwsbrief van 3 april van Kerk in Actie: Honderden diakenen en ZWO-groepen zorgden ervoor dat duizenden groetenkaarten zijn verstuurd! In heel veel gevangenissen werden ze uitgedeeld, en dat doet gedetineerden goed. Er wordt aan hen gedacht, ze zijn de moeite waard om aan te denken. Ook Nederlandse gevangenen in het buitenland zijn er blij mee. Mensenrechtenactivisten en organisaties werden zeer bemoedigd door de vele kaarten die zij ontvingen. Want een Paasgroet doet goed! Heel veel dank aan al die mensen, die dit jaar weer meewerkten aan de actie. Volgend jaar doet u toch ook weer mee? Ook wij (onze kerkleden) deden dit jaar weer mee, en de dank die hierboven verwoord wordt, geldt in de eerste plaats u die de kaarten verstuurd hebt. Daarom geef ik u dit stukje uit de Nieuwsbrief van Kerk in Actie graag door. Nu we het toch over groeten hebben: op 12 maart was het Bloemenzondag en werden er door u heel veel bloeiende planten bezorgd bij ouderen in onze gemeente. We weten dat deze planten, als groet van de gemeente, gewaardeerd worden door de ontvangers. We kregen zelfs een schriftelijk bedankje van de familie De Jong, uit Westerduin - waarvoor weer onze dank! Met vriendelijke groeten, Boudi Dortland, secretaris diaconie En verder Uitstapje Koffiekring Op donderdag 7 mei was er door de leiding van de Koffiekring, als afsluiting van het seizoen, een boottocht georganiseerd. Aanvankelijk leek het erop dat deze niet kon doorgaan omdat zich hiervoor te weinig deelnemers hadden gemeld. Maar uiteindelijk was toch het aantal meldingen voldoende om deze tocht door te laten gaan. De deelnemers werden verzocht om op genoemde datum ca uur bij de Pinksterkerk aanwezig te zijn zodat de bus om uur kon vertrekken naar Alphen a/d Rijn, waar de boot voor ons zou klaarliggen. Het liep even anders! De deelnemers waren er wel, maar de bus ontbrak. Na telefonisch contact bleek dat de bus geruime tijd niet verder kon op weg naar Heemstede omdat er een ongeluk was gebeurd en alle verkeer vast zat. Gelukkig was het goed weer en konden de deelnemers buiten in het zonnetje, zittend kerknieuws heemstede 13

11 op hun rollators of heen en weer lopend, de tijd doorbrengen tot er eindelijk een hele grote bus voor de kerk stopte en wij konden instappen. De rit naar Alphen a/d Rijn verliep vlot. De boot lag klaar en zo vond ieder snel een plekje in het ruim van de boot aan de gedekte tafels. En bij een kopje thee of koffie kwamen de eerste High Tea lekkernijen op tafel. Intussen was de boot vertrokken en met een deskundige uitleg van de kapitein genoten wij van het uitzicht door het groene hart van Zuid-Holland. Meerdere keren werden de ons aangeboden lekkernijen aangevuld en op de terugvaart werd de High Tea afgesloten met een heerlijk dessert van vruchten met slagroom. Nadat ook dit was verorberd, gingen wij van boord om met de bus bij de Pinksterkerk weer te worden afgezet. Al met al was het een mooi uitstapje waar wij allen van hebben genoten. Daarom past hier een hartelijk Dank je wel! aan de organisatoren Hilda Bosch, Wil van Lavieren en Freek van Wensen. Piet Barthel Zomeractiviteiten De Pauwehof Ontmoetings- en activiteitencentrum voor Ouderen Duurt voor u de zomer ook altijd zo lang omdat alle activiteiten stoppen in de zomermaanden? En dan zijn uw kinderen en kleinkinderen ook nog op vakantie Deze zomer kunt u bij ons terecht! De hele zomer bieden wij activiteiten aan op de woensdagochtend. In verband met de verbouwing van de Oude Kerk vinden de activiteiten deze zomer plaats in de Pinksterkerk. Bewegen, creatief bezig zijn, een kaartje leggen of gewoon gezellig een kopje koffie drinken, alles is mogelijk. De gastvrouwen en docenten zijn iedere woensdagochtend in de maanden juni, juli en augustus voor u aanwezig. De koffie/thee staat voor u klaar en kost 0,75 per kopje. Voor het bewegen en het open atelier moet u zich inschrijven, de overige activiteiten kunt u per keer bezoeken. Flyer en inschrijfformulier zijn te verkrijgen bij Welzijn Ouderen, de Pinksterkerk, het Loket en de bibliotheek of te downloaden via de website De Pauwehof is een samenwerking van Welzijn Ouderen Heemstede en de Diaconie van de Protestantse Kerk Heemstede. Deze zomeractiviteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Bavo Stichting Heemstede. Voor meer informatie: Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, tel kerknieuws heemstede

12 Samen Heemstede en Bennebroek Klaudia heeft nu code 33 Inderdaad de vorige keer was het code 41! Afgegeven door de Vreemdelingendienst (IND) met de consequentie dat de uitkering voor Klaudia s levensonderhoud is gestopt. Wat is er veranderd? Eerder berichtte ik dat er door een advocaat beroep is ingesteld tegen het besluit van de IND dat Klaudia en haar dochtertje Larissa het land moeten verlaten. Inmiddels heeft een zitting plaats gevonden en het was zeer opvallend dat de IND toen andere gronden aanvoerde dan in hun eigen beschikking stond. De rechter heeft daarom het beroep van de advocaat gegrond verklaard. Goed nieuws dus? Dat valt te betwijfelen. De rechter heeft namelijk óók bepaald dat de IND zes weken de tijd krijgt om zijn huiswerk over te doen. Over een paar maanden dus weer een nieuwe zitting en voor Klaudia voortdurende onzekerheid over haar status en inkomen. Intussen heeft de IND aan de gemeente Haarlem voor haar code 33 afgegeven, waarvan echter op dit moment onduidelijk is of daarmee haar uitkering wordt hervat. Volgens de wet gelden weer allerlei voorwaarden en uitzonderingen, die eerst door de juridische afdeling moeten worden geïnterpreteerd. De fondswerving is op gang gekomen en voor de actuele stand verwijs ik naar de website van de Protestantse Gemeente het Trefpunt (www.pkntrefpunt.nl) onder de knoppen Kerk (en dan Diaconie, Romafonds). Arnold de Laet, tel , kerknieuws samen 15

13 Viertakt Ine Hensbergen Ine Hensbergen (1952) is moeder van een dochter (34) en een zoon (30) en oma van kleinzoon Milo (bijna 3). Haar partner Hans is in de weekenden in Heemstede. Ine werkt fulltime als managementassistent bij een woningcorporatie. Sinds najaar 2014 is zij scriba van de kerkenraad. Ine is nieuw op religieus gebied: zij is niet met het geloof opgevoed en pas in 2008 gedoopt. Zij geniet van de frisheid die de onbekendheid met regels en geloofsrichtingen met zich meebrengt. Waar vind je je inspiratie? In het contact met mensen. Iedere keer brengt een gesprekje of een blik van verstandhouding me voldoening en blijdschap. Een stap doen naar mensen is belangrijk. Ik heb het er graag voor over om uurtjes te besteden aan de taal die in vakantiebestemmingen wordt gesproken om (een beetje) te kunnen communiceren. Inspiratie en geluk vind ik ook iedere dag buiten. De onverstoorbaarheid van de seizoenen houdt me bij de betrekkelijkheid van dingen en de schaal waarop ik leef. Hoe besteed je je vrije tijd? Omgaan met tijd kost me moeite. Ik heb een fulltime baan en veel mensen en dingen waaraan ik tijd wil geven. Veel hobby s ook, zoals lezen, koken, musea, stadswandelingen. Ken je dat principe van de kom van stenen, grind en water in je leven? Altijd eerst je stenen (de belangrijkste dingen in je leven) een plaats geven, daarna is er nog ruimte voor het figuurlijke grind en water. Andersom lukt niet. Als je het water het eerst doet, veroorzaakt een grindsteentje al een overstroming. Dat blijft oefenen. Heb een inhaalslag gemaakt op bijbelgebied, want ik had alleen eens een jeugdbijbeltje gelezen. Een paar jaar lang las ik de Parallelbijbel, een studiebijbel, toelichtingswerkjes en andere relevante boeken. Hoe zit het met religiositeit buiten de kerk? Ik ben bij een actieve bijbelkring, waarin zich deelnemers uit Heemstede, Bennebroek en Haarlem bevinden. Daar vind ik religieuze inspiratie. Tot voor kort was ik als vrijwilliger werkzaam in het aanloopcentrum van Stem in de Stad; dat ervaar ik als praktische religie. In mijn familie- en vriendenkring is niemand gelovig; voor mij is daar een isolement dat ik zoveel mogelijk negeer. Van lieverlee is men daardoor gewend geraakt aan mijn levenshouding. Ik moet naar mijn gevoel soms wel mijn woordkeuze aanpassen en zeggen ik duim voor je, terwijl ik op andere plaatsen zeg: 'ik bid voor je'. 16

14 Protestantse gemeente het Trefpunt UIT Bennebroek Predikant: ds. J.E.Th. Nak-Visser, T: , Zandlaan 14, 2181 HS Hillegom, Werkdagen: maandag t/m woensdag Meldpunt Pastoraal team: Kees Doorn, T: Dit gedicht van Ad den Besten lag mijn moeder na aan het hart. Gij hebt, o God dit broze bestaan gewild, hebt boven t nameloze mij uitgetild, - laat mij dan dankbaar leven de volle tijd, geborgen in de bevende zekerheid, Allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor de vele blijken van meeleven bij het overlijden van mijn moeder. Op velerlei wijzen heeft u ons laten weten hoezeer u met ons meeleeft. Hoewel we al geruime tijd zagen dat haar krachten zienderogen afnamen en haar dood ons niet heeft overvallen, is het verdriet om het definitieve afscheid er niet minder om. Het afsluiten van een periode, het afscheid van het ouderlijk thuis heeft een grote impact, ook al ben je zelf inmiddels grootmoeder. Wij zijn als kinderen nu wees en dat voelt onwennig en op de één of andere manier ook kwetsbaar. Nu sta je zelf in de voorste rij. Het heeft ons goed gedaan dat een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig was bij de dankdienst voor haar leven. Fijn dat ook collega Pieter Terpstra aanwezig was. We weten ons gedragen door de woorden die gesproken werden, de muziek die er klonk, de liederen die wij zongen, de gedachten en gebeden die hoorbaar of in stilte werden uitgesproken. Samen met de wijkpredikant heb ik deze bijzondere dienst mogen leiden. dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. Pastoraal Mw. A. Maat (Binnenweg) werd enkele dagen opgenomen in het Spaarne Ziekenhuis. Opgelucht en dankbaar kwam zij weer thuis. Niet altijd komt mij goed nieuws ter ore. Maar als ik het weet, laat ik u op deze wijze graag delen in de vreugde die Clarie en Maarten Boon ten deel viel. Op zaterdag 9 mei werden zij verblijd met de komst van hun 3e kleinkind: Carice Janna Maria, geboren in Haarlem. We wensen Els en haar man en de grootouders veel geluk met dit nieuwe leven. kerknieuws bennebroek 17

15 In memoriam Frits Dercksen Wij gedenken Frits Dercksen, overleden op 23 april, in de leeftijd van 91 jaar, in Kennemerduin, waar hij de laatste jaren heeft gewoond. Frits was een blijmoedig en optimistisch mens. Krachtig positief. Hij verstond de kunst om in alles het goede te zien. Geweldig, zei hij dan met die twinkeling in zijn ogen. Frits zag het levenslicht in Gouda, als één van acht kinderen. Hij was de op één na jongste. Hij is het grootste deel van zijn arbeidzame leven in dienst van de KLM geweest. Verder is hij diaken geweest in de Gereformeerde Kerk en bestuurslid van het CDA. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij drie kinderen. Hoe vaak heeft hij niet gezegd dat hij zich rijk gezegend voelde door zijn kinderen en kleinkinderen. Na zijn tweede huwelijk is hij alleen verder gegaan. Mooie jaren heeft hij beleefd in Huize Bennebroek, waar hij Drie eeuwen het geslacht Dercksen samenstelde. In de dienst waarin wij afscheid van hem namen, lazen we o.a. uit de Jongerenbijbel. Frits was zo enthousiast over deze bijbel dat hij de kerkenraad vroeg alle jongeren die van school komen deze bijbel mee te geven. Een bijbel die jongeren helpt na te denken hoe de woorden van God betekenis kunnen krijgen. Voor hem zelf was de bijbel de bron waaruit hij leefde. Frits leefde met God, als met een vriend. Het gebed was voor hem het stuur van zijn leven. In het Onze Vader is alles verwoord wat ik geloof, zei hij blijmoedig. Met de woorden uit het gebed des Heren hebben we afscheid van hem genomen in het Trefpunt en vervolgens bijgezet in het familiegraf in Bussum. Oecumene De bloeiende gesprekskring Katholiek en Protestant samen in gesprek heeft het seizoen afgesloten met een bezoek aan de beeldentuin aan de Kruisweg in Hoofddorp. Pastor Van Lent zelf heeft de rondleiding verzorgd. Voor meer informatie over deze kring: mw. Ineke van Staveren, (0252) en mw. Erna van Dis, (023) Met een hartelijke groet, ds. Jolien Nak Dank Voor ons 40-jarig huwelijk werden we verrast met een vrolijke bloemengroet vanuit het Trefpunt in Bennebroek. Aan alle goede wensen die we ontvingen voor deze dag hebben we uw groet toegevoegd. Zij vormen samen een dankbare en blijvende herinnering aan een bijzondere gebeurtenis in ons leven. Met een hartelijke groet voor u, Tjakko en Leny van der Spelt Graag wil ik jullie bedanken voor die prachtige bloemen, die ik van de kerk mocht ontvangen. Ik heb er erg van genoten. Sorry, voor dit late bericht maar ik ben verhuisd naar Meerleven, kamer 132. Daar moest ik eerst even wennen. De hartelijke groeten van Ada Frugte-van t Riet 18 kerknieuws bennebroek

16 BIJ de diensten Oecumenische tentviering: GOD en Van GOGH Een goede traditie! Op zondagmorgen 14 juni - in de feestweek - is er een feest dat verder gaat dan een gezellige middag of avond: De oecumenische tentdienst. Het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh is de aanleiding voor een jaar vol culturele evenementen. Voor ons aanleiding om in de tentviering het geloof van Van Gogh centraal te stellen. Vincent van Gogh was een zoeker, een pelgrim, rusteloos trekkend van stad naar stad. Altijd onderweg, arm en berooid ging hij van land naar land. Nu, 125 jaar na zijn dood, is hij één van de meest bewonderde kunstenaars. Honderdduizenden uit de hele wereld komen naar hem kijken. Velen gaan in zijn voetsporen stad en land af als moderne pelgrims. Waarom die enorme belangstelling? Wat heeft Vincent ten diepste bewogen en gedreven? We zullen zien hoezeer Vincent God enerzijds in de natuur zag oplichten, anderzijds in de aanblik van mensen in de misère. ds. Jolien Nak Doorgeven Joost zegt: hoort zegt het voort Wat geef jij door? Wat komt er bij kijken, bij dat doorgeven? Het is de laatste Joost-viering voor de zomervakantie. Mis hem niet: 21 juni, uur in het Trefpunt in Bennebroek. Ds. Teunard van der Linden, predikant van Zandvoort, gaat voor. Doe mee Op maandag 8 juni is er een voorbereidende bijeenkomst van uur tot ongeveer uur in Trefpunt (Akonietenplein 1). Welkom! Geef je op door een mailtje te sturen naar Ella Visser OVER beleid en beheer Gemeenteberaad Tijdens dit beraad op 17 mei na afloop van een mooie Joostviering en geopend met het lezen van lied 676 zijn de financiën besproken. De gespecificeerde stukken waren ter vergadering beschikbaar en zijn altijd op te vragen bij de scriba. De jaarrekening 2014 van de kerk sluit met een voordelig saldo van De inkomsten bedroegen en de lasten Aan de batenkant vallen op een geslaagde actie Kerkbalans en hogere opbrengst van de verhuur van ruimten. Aan de lastenkant zien we meevallers in de kosten van het gemeenteleven en eenmalig de energiekosten. Voor dit jaar wordt een tekort van geraamd. Het balanstotaal bedraagt met een totaal aan voorzieningen van , waarvan wordt gespaard als huisvestingsreserve. De jaarrekening van de Diaconie (binnenlands) sluit met een voordelig saldo van 330 en het buitenlandse diaconaat met een nadelig saldo van Het balanstotaal van de Diaconie bedraagt (bankrekening). Met dank aan de rent- en penningmeesters worden de rekeningen vastgesteld. Kerkrentmeesters zijn voornemens om kosten van een begrafenis (zo n 800) aan nabestaanden in rekening te gaan brengen. kerknieuws bennebroek 19

17 In ieder geval een van de aanwezigen zegt hiervan te schrikken en bepleit dit nog eens te overwegen. Ook de in maart afgetreden vijf ambtsdragers worden bedankt voor hun dienst aan de gemeente. De meesten blijven zich overigens inzetten, zij het niet meer als ambtsdrager. Nu er met een kleine kerkenraad wordt gewerkt, willen we tweemaal per jaar de vergadering met een zestal gemeenteleden uitbreiden om aan het kerkenraadswerk en het gemeenteleven een inhoudelijke impuls te geven. De taakomschrijving van deze klankbordgroep was (en is nog) voor iedereen beschikbaar. Het gebruik van de beamer tijdens onze vieringen wordt in dit beraad gevarieerd beoordeeld. Er wordt op aangedrongen om de papieren orde van dienst te handhaven en er wordt op geattendeerd dat projectie van liederen aan auteursrecht onderhevig is. In verband met de feestelijke opening van de Heemsteedse Oude Kerk op 11 oktober is er dit jaar geen gezamenlijke startzondag. De onze houden we nu op 20 september met een gemeentelunch. De kerkenraad heeft zich beraden op onze financiële toekomst, omdat door terugloop van het aantal gemeenteleden rekening wordt gehouden met toenemende tekorten. Een aantal opties die mogelijk onze kosten zouden kunnen reduceren zijn de revue gepasseerd. Het gaat dan om verdergaande samenwerking met Heemstede, eventueel nieuwe samenwerking met de Hervormde Gemeente alhier en rendabeler exploitatie van ons kerkgebouw. Al deze opties bieden financieel geen soelaas, zodat de kerkenraad zich voorlopig richt op 2021, het jaar waarin onze predikant met emeritaat gaat. Tegen die tijd moet worden overwogen of en zo ja hoe de dan ontstane vacature wordt opgevuld. Voorziene tekorten in die periode worden dan ten laste gebracht van de balansreserves. De gemeente laat een en ander op zich inwerken. Het zal onderwerp van gesprek blijven. Een peiling bij handopsteken leert dat slechts een handvol gemeenteleden onze kerksite inziet. Hierop wordt overigens wel de actuele stand van het zogenaamde romafonds bijgehouden. Bij de rondvraag toont een van de leden zich teleurgesteld over het besluit om in 2016 met een vast team gastpredikanten te werken. Arn. de Laet Collecten april Diaconie 85,65 Kerk 71, Binnenlands diaconaat dak- en thuislozen 60, Diaconie 191,97 JOP 157, Kerk 120,40 Eredienst en Kerkmuziek 108, Missionair Werk 140,81 Sherp 311, Kerk 128,65 Madame Ouaga 179,60 Namens het College van Kerkrentmeesters, Els van Mourik, penningmeester 20 kerknieuws bennebroek

18 En verder Voor jou van mij Actie4kids verzorgt ook dit jaar het transport van ongeveer schoenendozen, die in Nederland en België zijn versierd en gevuld. Het is een unieke gelegenheid om iets te kunnen betekenen voor kinderen die zo arm zijn dat ze waarschijnlijk voor het eerst in hun leven een cadeau krijgen. Dit jaar organiseren wij de Actie4kids voor de 10de keer vanuit onze gemeente. Er worden al weer volop spullen verzameld voor in de schoenendoos. Ook zijn er de afgelopen maanden veel kindersjaals gebreid. Waarvoor onze hartelijke dank! Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen. Charlotte en Jacqueline Petri Vluchtelingenwerk zoekt taalcoaches Voor enkele vluchtelingen in Bennebroek (e.o.) is Vluchtelingenwerk op zoek naar taalcoaches. Wat houdt dat in? Minstens één uur per week ga je bij de vluchteling thuis helpen met de Nederlandse les. Deze vluchtelingen zitten op de inburgeringscursus en hebben lesboeken die je kunt gebruiken. Er zijn ook tal van websites met lesmateriaal en er is iemand die altijd hulp kan bieden. Het is ontzettend dankbaar werk: er zijn in de wijde regio al zo n 100 mensen aan het werk. Wil je meer informatie? Bel of mail Clara Wittop Koning, (023) / , Voor een vluchteling maak je een wereld van verschil! Overige berichten Dag van Hoop druk bezocht Op zondag 19 april werd de Dag van Hoop gevierd: een festival rond verbinding en ontmoeting. Zo n 350 mensen bezochten de middag, die gevuld was met tal van workshops, interviews, optredens en lekker eten. De Dag van Hoop werd georganiseerd door Stem in de Stad in samenwerking met verschillende joodse, christelijke en islamitische organisaties. Interviews waren er met Raja Alouani, Dan Cohen en Hans Luttik. Burgemeester Bernt Schneiders gaf een speech over hoop en performer Hakim Traïdia nam bezoekers mee in een wervelend optreden. Ook de stoomcursussen jodendom, christendom en islam konden op veel belangstelling rekenen, net als de optredens van muzikanten in de kapelzaal. Kinderen én volwassenen leefden zich uit bij de verschillende creatieve schilder- en tekensessies. Niet alleen het programma sprak aan, met name het elkaar ontmoeten en in gesprek gaan bleek aansprekend én volgens velen voor herhaling vatbaar. Geweldig om te zien dat zoveel mensen op een positieve manier bij elkaar komen en kerknieuws bennebroek 21

19 samen hoop en verbinding in Haarlem vieren, stelt Stem in de Stad-directeur Ranfar Kouwijzer. Eline Levering Koor Odyssee zoekt tenoren en bassen Al bijna 50 jaar is koor Odyssee uit Hoofddorp een muzikaal begrip in de regio. Wij werken met regelmaat mee een vieringen en diensten en wij geven daarnaast met regelmaat concerten in schouwburgen en op locatie. Het recente Ameezing Concert en de Bevrijdingsconcerten in theater De Meerse zijn hiervan voorbeelden, waarbij het koor o.l.v. Addy Alberts volle zalen heeft getrokken met zeer enthousiast publiek. Het koor bestaat uit zo n 55 leden en het wordt al jarenlang begeleid door een eigen combo. Volgend jaar staat een concert met Ernst Daniël Smid op het programma en daarnaast zijn we langzamerhand bezig om het 50-jarig jubileum van het koor voor te bereiden. Kortom, Odyssee is een dynamisch koor en op vele muzikale terreinen actief. Om deze activiteiten optimaal te kunnen blijven doen, zijn wij nu op zoek naar enkele enthousiaste tenoren en bassen in de leeftijd van 25 tot 55 jaar om het koor te komen versterken. De repetitie is op dinsdagavond in Hoofddorp van uur tot uur. Ben je geïnteresseerd en zou je een keer een avondje willen proefdraaien, dan kan dat altijd. Meer informatie kan je vinden op de website van het koor (www.koorodyssee.nl) of verkrijgen bij Marcel Stokkel, voorzitter van de vereniging (tel ). Direct aanmelden kan bij Ria de Block (secretaris, tel ). Wij hopen jou van harte te kunnen begroeten als nieuw lid! Bach in de Binnenstad Concert door koor en orkest van het Haarlems Bach Ensemble o.l.v. Mark Lippe. Uitgevoerd worden van Johann Sebastian Bach: - Cantate Bleib bei uns, denn es will Abend werden (BWV 6) - Cantate Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80) Zangsolisten: Selma Harkink (sopraan), Pierrette de Zwaan (alt), Hans van Dijk (tenor) en Joep van Geffen (bariton). Zaterdag 13 juni, uur Doopsgezinde kerk, Frankestraat 24, Haarlem Vrijwillige bijdrage na afloop van het concert 22 Vrede...

20 Heemstede Bennebroek Oude Kerk Wilhelminaplein, Heemstede. Koster: dhr. Remko de Reus, tel , Pinksterkerk Camplaan 18, tel Koster: Herman van de Kerke, tel , De Pauwehof Achterweg 19 (achter de Oude Kerk), tel Beheerder: Remko de Reus, tel , Afspraken gebruik en verhuur Mw. Jasperina de Vries, tel , ma. t/m do uur. Kerkelijke organisatie Kerkelijk Bureau Camplaan 18 (Pinksterkerk), 2103 GW Heemstede, tel , fax: , mw. Jasperina de Vries, ma. t/m do uur. Kerkenraad Voorzitter: mw. G.W. Wolters, Scriba: mw. Ine Hensbergen, College van Kerkrentmeesters Penningmeester: M. Hazekamp, tel , pknheemstede.nl Secretaris: mw. A. Mourik-Loos, tel College van Diakenen Penningmeester: dhr. H. van der Kroon, tel Secretaris: mw. B.M. Th. Dortland- Bier, tel , Commissie Bezinning en Verdieping Secretaris: mw. Annet Mourik, tel Jeugd Advies Raad ( JAR) Voorzitter: dhr. Max van der Zwaag, tel Rekeningnummers Protestantse Gemeente te Heemstede: CvK inzake bijdragen: NL26 FVLB Diaconie: NL98 FVLB Stichting De Oude Kerk: NL81 ABNA Collectebonnen zijn te bestellen door overmaking van veelvouden van 10,- op nummer NL86 INGB t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Heemstede o.v.v. collectebonnen. A.u.b. aangeven bonnen van 0,50, van 1,- of van 2,-. Kerkgebouw en Trefpunt Akonietenplein 1, 2121 AJ Bennebroek, tel Koster: mw. Corline Dirksen- Kleinhout, tel of , Afspraken gebruik en verhuur D. Nederveen, tel / Kerkelijke organisatie Kerkenraad Voorzitter: dhr. A.A.H. de Laet, tel , Scriba: dhr. Y. van der Meer, tel , Kerkelijk Bureau mw. B.M. Doorn-de Ruig, Van Ittersumlaan 11, 2121 BP, tel , Rekeningnummers Protestantse gemeente te Bennebroek: NL78 RABO of NL85 INGB Collectebonnen zijn verkrijgbaar in coupures van: 20 stuks à 0,50 = 10,- ; 20 stuks à 1,- = 20,- of 20 stuks à 1,25 = 25,-. Deze zijn te bestellen door overmaking van het bedrag o.v.v. de gewenste bonnen op een van bovenstaande rekeningen. Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek: NL20 RABO

21 agenda Samen agenda Bennebroek ma Bijbelkring Heemstede- Bennebroek (18.30u. Bosboom Toussaintlaan 23) agenda Heemstede vr Maxi-Orakel (21.00u. PK) ma Verg. moderamen (20.00u. P hof ) ma Verg. kerkenraad (20.00u. P hof ) Alle activiteiten vinden plaats in het Trefpunt, tenzij anders vermeld. ma di wo wo Voorbereiding Joost-viering (19.30u.) p.19 Verg. kerkenraad (19.30u.) Trefpunt Koffiekring ( u.) Trefpunt Koffiekring ( u.) Scan deze QR-codes met je smartphone KerkpleinHeemstede.nl pkntrefpunt.nl! Kopij inleveren Stuur alle kopij naar: Wegwijzer nr. 6/7 verschijnt op woensdag 8 juli Kopij insturen kan tot donderdag 25 juni uur. Dit is een nummer voor zeven weken. Wegwijzer nr. 8 verschijnt op woensdag 26 augustus Kopij insturen kan tot donderdag 13 augustus uur. 24

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande

1 Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande 1 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst Startzondag 13 september 2015 Woorddienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Goede buren m.m.v. Marjolein Dijkstra,

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 PROTESTANTSE GEMEENTE LEIDERDORP Aan de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leiderdorp Het College van Kerkrentmeesters biedt u hierbij de jaarcijfers

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek WILHELMINAKERK SOEST Dienst van Schrift en Tafel Datum: 15 januari 2017 Voorganger: Ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Elly Roorda Lector: Loes Paul Organist: Terry Hamberg OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Denise Smit

WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Denise Smit WILHELMINAKERK SOEST-ZUID ORDE VAN DIENST 7 AUGUSTUS 2016 Voorganger : ds Nel Walet-Kooij Ambtsdragers : Fred van Knobelsdorff, Lector Organist Beamer Denise Smit : Suze Deelen : Jan Meurs + Gert Muts

Nadere informatie

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur

Vredesdienst. oecumenische viering. Pauluskerk. zondag 20 september 2015, uur Vredesdienst oecumenische viering voorgangers: ds. A. Matahelumual Th. Jongerius ds. H.H. Schorren organist: Diederik Bos oecumenische cantorij: o.l.v. Diederik Bos Toelichting Liturgische schikking: Vandaag

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Handelingen 2, 1-11, en Galaten 5, juni 2014 Pinksteren Wehl. Thema: Leven van verwondering. Gemeente,

Handelingen 2, 1-11, en Galaten 5, juni 2014 Pinksteren Wehl. Thema: Leven van verwondering. Gemeente, Handelingen 2, 1-11, en Galaten 5,22-26 8 juni 2014 Pinksteren Wehl Thema: Leven van verwondering Gemeente, Soms is zij er ineens. Je ziet haar niet, je hoort haar niet. Maar je voelt haar. Ik bedoel:

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea

Nieuwsbrief. Overdenking. Hervormde gemeente Bourtange. Verjaardagen & Jubilea Hervormde gemeente Bourtange Nieuwsbrief November / December 2015 Jaargang 2 nr. 6 Marktplein 2a 9945 PH Bourtange hervgembourtange@gmail.com Overdenking KIJK NAAR DE VOGELS Grassprieten groeien naar het

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Voorgangers deze zondag zijn ds. Wout van Haften en ds. Guus A.V. Fröberg Aan de dienst werkt de cantorij mee.

Voorgangers deze zondag zijn ds. Wout van Haften en ds. Guus A.V. Fröberg Aan de dienst werkt de cantorij mee. WIJKBERICHT 14 SEPTEMBER 2015 jrg. 14 nr. 30 Bij de dienst van zondag 20 september Deze zondag lezen we psalm 139: 11-18 en Marcus 9: 30-37. In de evangelielezing van vandaag rond de tweede lijdensaankondiging

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zondag Werelddiaconaat

Zondag Werelddiaconaat Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie 8 februari 2015 Zondag Werelddiaconaat Voorganger Ouderling Diaken Organiste Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie Tijink : Hennie Canrinus

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas

Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Protestantse gemeente te Hoek Zondag 8 november 2015 Eredienst Kerk & School met kinderen en leerkrachten van CBS t Kompas Bouwen aan een veilig Huis Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: ds. Arie

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allegro Allexandre Pierre Francois Boëly Allen gaan staan

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek: Allegro Allexandre Pierre Francois Boëly Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 5 juni 2016 Voorganger: Drs. Sandra Hermanus-Schröder Ambtsdrager: Fred van Knobelsdorff Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Jan Meurs Muziek: Bewerkingen over psalm 30 Dick Sanderman

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Aan de leden van de Protestantse Gemeente in Doorn. Doorn, januari 2014. Geachte gemeenteleden,

Aan de leden van de Protestantse Gemeente in Doorn. Doorn, januari 2014. Geachte gemeenteleden, Aan de leden van de Protestantse Gemeente in Doorn Doorn, januari 2014 Geachte gemeenteleden, Aan het begin van dit nieuwe jaar past het ons allereerst om u allen een gezegend jaar toe te wensen. Een nieuw

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) BEGROTING KERK 2016 INLEIDING De begroting van de Kerk voor het jaar 2016 is door de Algemene Kerkenraad voorlopig

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 24 augustus nr DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 24 augustus 2014 nr. 1658 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Rina Keulen-Schenk Diaken Henk Ubing Organist Ytsen Wielstra Lector Riet Tigchelaar Kosters

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie