Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting"

Transcriptie

1 Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting Nummer 6 februari 2010 Zorg van mens tot mens Dagbesteding, educatie en (vanaf 2011) wonen Zorgboerderij Balder van start Pas verschenen: Brochure opleidingen en nascholing voor medewerkers Zie pagina 9 In dit nummer 3 Zoek de tegenstroom op 6 Van Verzuim naar vitaliteit 7 CareView 8 M&O 9 Kort nieuws met o.a. Apple-migratie nadert voltooiing Onderhoudscontract met Wooncompagnie Fermento gerestyled Bundeling lichtmomenten levert juweeltje op Hidde Abels, zijn vrouw Nynke en hun zoontje Jerre van 5 maanden, wonen sinds november op Balder. Geen onbekende omgeving voor Hidde, want hij heeft zijn hele jeugd op een (biologischdynamische) boerderij gewoond. Eerst in Groningen, waar hij ook de bovenbouw van de vrijeschool volgde, en later in Drenthe. Toch koos hij aanvankelijk niet voor het boerenleven, maar voor iets heel anders: de MTS vakschool Schoonhoven, uurwerkmaken, goud- en zilversmeden. Daar specialiseerde hij zich in de restauratie van antieke uurwerken. Na zijn studie werkte hij 10 jaar bij een atelier voor restauratie van antieke klokken in Naarden-Vesting. Hidde: Ik realiseerde me steeds meer dat het werken met een loep onder je oog je wereld wel heel klein maakt. En eigenlijk ben ik gewoon een buitenmens. Nynke en ik namen het besluit een jaar lang de wereld rond te trekken en het hoofd eens goed leeg te maken. We bezochten veel projecten en deden daar vrijwilligerswerk, onder andere voor dove kinderen in Tanzania. Mijn vrouw is dierenarts, dus zij ging aan de slag bij lokale dierenartsen. Ik werkte ondermeer als hulpboer op verschillende biologische boerderijen in Nieuw Zeeland en Zuid-Amerika. Na dat jaar wisten we wat we wilden: landbouw in combinatie met zorg, een zorgboerderij dus. Een artikel in een dagblad zette ons op het spoor van Ton Beemster. Om ervaring op te doen met cliënten, ben ik een tijdje gaan werken op de hovenierswerkplaats van Breidablick. Dat beviel me uitstekend. Momenteel volg ik twee opleidingen aan de Warmonderhof: BD-Landbouw en Landbouw en Zorg.

2 Zorgboerderij Balder van start (vervolg van pagina 1) Knuffeldieren Nynke werkt voor de dierartsenpraktijk in Landsmeer. Haar kennis en ervaring komt natuurlijk goed van pas bij het welzijn van onze dieren. Zij zal de diergeneeskundige zorg op zich nemen en eventueel ook de educatie gaan verzorgen voor basisschoolleerlingen uit de omgeving. Het is niet moeilijk om aan dieren te komen. Als je op Marktplaats zet: knuffeldieren voor zorgboerderijen gezocht, loopt het storm. Er zijn al vijf pony s aangeboden, maar daar zijn we nog niet op ingegaan. We hebben inmiddels al twee ezels, acht konijnen, twee prachtige Texelse paarden, een koppel van 40 schapen, kippen, varkentjes, pauwen, eenden en een paar kalveren. We streven op termijn naar 15 zoogkoeien, maar dat kan pas als een nieuwe potstal is gebouwd. Hidde Abels: 'Op deze Dagbesteding De gemeente Oostzaan en Landsmeer hebben een hoeveelheid dagdelen zorg ingekocht om langdurig werklozen weer aan een baan te helpen. Momenteel werken zes cliënten op Balder, binnenkort worden er dat meer. Ik zie ze niet zozeer als cliënt, maar benader ze gewoon als medewerker. Ze voelen zich hier gewaardeerd, hebben weer wat aanspraak en een zinvolle dagbesteding met perspectief. De ervaringen zijn tot nu toe erg positief! De mensen zijn betrokken en Zorgboerderij Balder ligt in recreatiegebied Het Twiske onder de rook van Amsterdam. Sloten, rietkragen en wilgen bepalen het wijdse landschap. Op deze prachtige plek voelt de stad ineens heel ver weg. Rondom het erf ligt 17,5 ha weidegebied dat de Raphaëlstichting van het recreatieschap heeft gepacht. De boerderij, die de afgelopen 25 jaar heeft dienstgedaan als recreatieboerderij, gaat een nieuw leven tegemoet als zorgboerderij van Breidablick. Vanaf januari wordt er dagbesteding geboden aan langdurig werklozen. Volgens planning zal er in 2011 woongelegenheid worden gerealiseerd voor 18 mensen met een verstandelijke beperking. Naast wonen en werken krijgt de boerderij ook een educatieve functie voor basisschoolleerlingen uit de omgeving. Adres: Zorgboerderij Balder Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer tel.: We streven op termijn naar 15 zoogkoeien, maar dat kan pas als een nieuwe potstal is gebouwd. pakken makkelijk de klussen op. Er is natuurlijk van alles te doen bij zo'n beginnend initiatief: dieren verzorgen, onderhoudswerkzaamheden op het erf, schilderwerk, buitenhokken maken en (binnenkort) een moestuin aanleggen. Op administratief gebied word ik een aantal dagdelen bijgestaan door Corry, die al ruim vier jaar geen werk heeft (zie kader bij dit artikel). Een win-win-situatie: zij heeft het naar haar zin en ik kan werk delegeren. Geweldig dus! In de nabije toekomst staat ook de uitbreiding van de boomgaard op het programma. En natuurlijk de grote verbouwing, waardoor er plaats komt voor 18 mensen met een verstandelijke beperking. Grappig te vermelden is dat de architect, Yaike Dunselman, een schoolgenoot van me is uit de 2

3 Corry: Als je een uitkering hebt, geeft het een goed gevoel iets terug te doen plek komt voor ons eigenlijk van alles samen' vrijeschooltijd in Groningen! Dat was wel bijzonder toen we elkaar na zo'n lange tijd weer tegenkwamen. Behalve de woonvoorziening staat er nog een theetuin met terras in de planning en natuurlijk een winkeltje. Over aanloop hoeven we ons hier niet druk te maken. Er lopen wandelpaden langs en over het erf. Dus... potentiële klanten genoeg. Aan het eind van het gesprek lopen we naar de wei waar 25 Swifter schapen als kleine stipjes achterin staan te grazen. De ochtendmist is verdwenen. Een getemperd winterzonnetje kleurt de omgeving in zachte tinten. Hidde wijst iets rechts van de dieren. Daar op die landtong is een prachtige locatie om een stilteplek te creëren. We willen vanaf de boerderij naar die plek een mooi Balder-pad gaan aanleggen. Ineens maakt Hidde een vreemd geluid. Eén schaap kijkt op en rent vanuit de verte naar hem toe. En zoals dat gaat met schapen... de rest laat niet lang op zich wachten. Corry had 40 jaar secretariële werkervaring achter de rug toen ze plots ruim 4 jaar geleden zonder werk kwam te zitten. Corry: Ik heb talloze sollicitatiebrieven gestuurd, maar zonder succes. Het is op mijn leeftijd heel moeilijk om werk te vinden. Ik ben nu 59 jaar en heb een speciale uitkering voor ouderen. De gemeente Landsmeer wees mij vorige maand op een open dag van Balder. Daar werd ik enthousiast en inmiddels werk ik vanaf de start in januari twee dagdelen per week. Ik help Hidde met de administratie. Als je een uitkering hebt, geeft het een goed gevoel iets terug te doen. Je zou kunnen zeggen dat ik nu weer werk voor mijn geld. Ik verzorg de personeelsdosiers, bestel werkkleding, boek facturen in en maak een overzicht van (potentiële) cliënten. Er gaan er steeds meer komen, dus ik krijg ook meer werk. Ik heb het erg naar mijn zin en wil hier graag blijven. Hidde is ook een relaxte werkgever. Als we teruglopen naar de boerderij zegt Hidde: Er komt op deze plek eigenlijk van alles samen: het werk van Nynke als dierenarts, mijn ervaring op het boerenbedrijf, de vrijeschoolervaring, onze droom die we hadden na onze reis en natuurlijk: het buitenleven. Mooier kan het niet toch? Jan Verweij 3

4 De instellingen hebben het afgelopen jaar getracht de uitkomsten van zorg naar de eigen maatstaf om te buigen. Daar zijn we enthousiast over en de certificeerder trouwens ook. In het februarinummer van vorig jaar schreef algemeen directeur Marinus van der Meulen over het bestuursjaarplan Daarin stonden de thema s zichtbaarheid, discipline en samenwerking centraal. Met een nieuw jaar voor de boeg, een goed moment om terug te kijken naar wat er van de plannen is terecht gekomen en ook een blik te werpen op de thema s van Marinus van der Meulen: Als we terugkijken op de doelen die we ons vorig jaar gesteld hebben, kunnen we concluderen dat op het gebied van zichtbaarheid positieve stappen zijn gemaakt. De nieuwe huisstijl met een vernieuwde website heeft daar natuurlijk in de letterlijke zin aan bijgedragen. Maar we zijn ook zichtbaarder geworden in het kwaliteitsdosier. Met de zorgkantoren zijn constructieve gesprekken op gang gekomen over verschillende opvattingen over kwaliteit. Dit heeft ook zijn weerklank gevonden in de branchevereniging en bij overheidsinstellingen als inspectie en het ministerie van VWS. De publicatie van het boek de Kunst van het Zorgen in het kader van de Bernard Lievegoed leerstoel was hierbij zeer behulpzaam. Marinus van der Meulen: Ik zou medewerke kom uit je vertrouwde omgeving en zoek d Dat geeft energie! En als we kijken naar het thema discipline? Daarin zijn aanmerkelijke verbeteringen behaald. Zo is het het besef dat onderproductie of het niet benutten van de extra mogelijkheden voor zorgzwaarte-ondersteuning direct een zware impact heeft op de exploitatie, goed doorgedrongen. De bijeenkomsten met de eindverantwoordelijken hebben veel geholpen met betrekking tot de managementinformatie en de begroting. De eigen verantwoordelijkheid van de instellingen is daardoor duidelijk verbeterd. Door de voortgang met Careview is het mogelijk de batenkant beter en sneller te monitoren. Met betrekking tot de meldingen aan de zorgkantoren, het tijdig aanvragen van indicaties etc. valt echter ook nog veel te verbeteren. Ook blijven we het in het algemeen moeilijk vinden elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken. We hebben nog veel de neiging om daar vrijblijvend mee om te gaan. Boven het artikel van vorig jaar stond de kop: We zetten dit jaar vooral in op samenwerking'. Is dat gelukt? We wilden op dit punt samenwerking stimuleren om de inhoudelijke kant van het werk te versterken. Bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor professionals om praktische ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren in zgn. masterclasses. Ook wilden we de bij- en nascholingsprogramma s van de afzonderlijke instellingen voor alle medewerkers van de hele stichting inzichtelijk en beschikbaar maken. Er is tevens een programma ontwikkeld voor de opvolging op middenkader-niveau voor veelbelovende jonge professionals die zich kunnen scholen tot bijvoorbeeld huisleider. Daarnaast is er een mobiliteitsprogramma gestart met als doel om medewerkers voor een aantal weken op een andere plek binnen de stichting te laten werken om inspiratie op te doen en opgedane ervaringen mee te nemen naar de oude werkplek. De resultaten waren wisselend. Verheugend is te melden dat in het ka- 4

5 der van het kwaliteitsbeleid de instellingen het afgelopen jaar hebben getracht de uitkomsten van zorg naar de eigen maatstaf om te buigen. Scorlewald en Breidablick bijvoorbeeld, door de beschrijving van de momenten in de zorgrelatie die er toe doen, zoals o.a. weergegeven in het boek Ogenblikken (zie elders in dit nummer - red.). Bijzonder daarbij is dat ook de certificeerder enthousiast is over de ingeslagen weg. Wat betreft de bij- en nascholingsprogramma s is een goede start gemaakt met de zojuist verschenen brochure waarin een totaaloverzicht is opgenomen. We hopen dat dit medewerkers zal stimuleren om voor scholing ook bij andere instellingen aan te kloppen. rs willen oproepen: e tegenstroom op. De masterclasses, het opvolgingsprogramma en het verplicht gestelde mobiliteitsplan komen echter maar moeizaam van de grond. We geven het niet op en zien het als een proces met lange adem. Het kost meer moeite dan we dachten om de instellingen betrokken te krijgen. Misschien ligt het aan feit dat de programma s geen duidelijke eigenaar hebben, of dat er niet duidelijk genoeg is gecommuniceerd... We buigen ons er momenteel over hoe we deze programma s weer vlot kunnen trekken. Flowforms Dat instellingen nog erg op zichzelf gericht zijn is op zich wel voor te stellen, maar het werkt voor medewerkers ook verfrissend om je horizon te verleggen en je te laten inspireren door anderen. Ik zou medewerkers willen oproepen: ga die brug over, kom uit je vertrouwde omgeving en zoek de tegenstroom op! Dat geeft energie. Denk aan het water dat door flowforms in een lemniscaat-beweging komt waardoor een tegenstroom ontstaat waardoor het bruist en vitaliseert. Ik zou zeggen: zoek elkaar op, maak contact met een master, maak gebruik van het mobiliteitsplan, laat je scholen. Er zijn mogelijkheden genoeg. Binnen het Managementteam zie ik dat men die stap naar elkaar toe wél aan het zetten is. We zien elkaars problemen als een gemeenschappelijk probleem. Het besef ontstaat dat als het met een van de instellingen niet goed gaat, het met de hele Raphaëlstichting niet goed gaat. Er komen dwarsverbanden tussen de instellingen onderling tot stand. Een heuglijke ontwikkeling. Misschien moet het ook op deze manier beginnen voordat er samenwerking tot stand gaat komen op het niveau van medewerkers. Wat zijn de thema s in het jaarplan 2010? Voor 2010 staan samenwerking, cultuur en verbinding centraal. De programma s die in het kader van samenwerking al bestaan (zie boven) worden verder uitgebouwd. Ook wordt er een programma aan toegevoegd: intervisie voor leidinggevenden. De vraag naar intervisie kwam vanuit Breidablick. Ik heb zelf ervaren hoe intervisie je werk een stimulans kan geven. Voorwaarde is wel dat het voor de deelnemers in een veilige omgeving gebeurt. Je moet niet aan een groep deelnemen waar ook je leidinggevende in zit bijvoorbeeld. Ik heb in diverse beleidsorganen van de instellingen gepeild hoe men er over dacht. Het idee werd enthousiast ontvangen. We zijn het programma momenteel aan het ontwikkelen. De thema s voor 2010 zijn: samenwerking, cultuur en verbinding Met het thema cultuur bedoelen we de cultuur waarin we elkaar nog te weinig durven aanspreken op de afspraken die we maken. Je kunt je de vraag stellen: verbind je je wel met waar het om gaat? Neem je er echt verantwoordelijkheid over? We willen in het kader hiervan een inventarisatie van sterke en zwakke punten binnen de Raphaëlstichting gaan maken. Daaruit moet een plan van aanpak voortkomen, waar ondermeer het omgaan met het hoge ziekteverzuim een belangrijke plaats krijgt. Het derde thema is verbinding. Ik denk dan meteen aan het boek: Goede Zorg (uitgeverij Christofoor - red.). Een inspirerend boek dat je terugbrengt naar waar het om gaat in de zorg: de verbinding met de ander, het verantwoording nemen voor elkaars ik-wezen. We willen dit thema ondermeer op een themadag voor alle medewerkers onder de aandacht gaan brengen. Mij spreekt de gedachte van Norbert Visser (oprichter van Scorlewald - red.) aan om de Raphaëlstichting te zien als een individualiteit met een eigen Ik. Dit Ik leeft in warmte en warmte ontstaat in de verbinding. Verbinding is HET centrale thema in iedere vorm van zorg-dienstverlening. In het Meerjaren Beleidsplan waar we momenteel mee bezig zijn en dat in mei van dit jaar zal verschijnen, zal de opvatting van de organisatie als individualiteit centraal staan. Jan Verweij 5

6 Van verzuim naar vitaliteit Het ziekteverzuimpercentage bij de Raphaëlstichting ligt al heel wat jaren ongeveer 1 procent boven het landelijk gemiddelde. In 2008 waren de cijfers: 7,02% tegenover 5,71% landelijk. Dit verschil van 1,7% komt komt neer op een bedrag van ruim ,-. Reden genoeg om het onderwerp hoog op de agenda te zetten. Aanvankelijk richtte de discussie binnen het MT (managementteam) en het bestuur zich op het instellen van een verzuimbonus, maar uiteindelijk werd besloten tot een positievere en meer preventieve aanpak die zich richt op de vraag: hoe bevorder ik mijn vitaliteit? Doel: het verzuimpercentage terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. Op een themamiddag over dit onderwerp in maart 2009 sprak onder andere arts/consultant Paul Wormer het MT toe. Zijn bijdrage ( van verzuim naar vitaliteit ) plaatste het thema gezondheid en verzuim in een breder perspectief. Niet alleen voor de individuele medewerker, maar ook voor de organisatie. Op 1 september 2009 werd door het MT op een bijeenkomst met alle instellingen een startsein gegeven voor een programma Gezondheid en verzuim waar tal van acties op korte, middellange en lange termijn in werden ondergebracht. Maak werk van je vitaliteit Het boek Vitaal werken, vitaal leven leest als een trein. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Auteur Paul Wormer (die tien jaar als huisarts werkzaam was voordat hij als vitaliteitscoach de overstap naar het bedrijfsleven maakte) spoort de lezer juist aan af en toe een hoofdstuk ter hand te nemen en vooral de tijd te nemen voor de vele oefeningen en vragen. En daar staat het boek vol mee. Een paar voorbeelden: maak een tekening van je dagelijkse energiecurve, of: welke drie waarden voer jij het hoogst in je vaandel, hoe zien jou herstelmomenten eruit, en meer op basaal niveau: hoe vaak open jij je mailbox? Maar ook: als ik terugkijk op deze dag, wat gaf me dan energie en wat niet? Al doende word je zo een deskundige van je eigen vitaliteit. Naast tips om gezond te leven en te bewegen, wijst de auteur ook op de vitaliserende werking van authenticiteit. Als je je eigen spoor volgt, bespaar je je nutteloos verlies van energie, zo betoogt hij. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer: de slaap (en slaapvoorbereiding), de ademhaling, zingeving en spiritualiteit, het doseren van je energie en het belang van de reflectie. Het boek is beslist niet moraliserend en laat zien dat je je vitaliteit op veel manieren ter hand kunt nemen. Uit de inleiding: Dit boek helpt je te gaan doen wat jij wilt en wat jou goed doet, en te laten wat je eigenlijk niet wilt doen. Geen reden voor angst dus. En over de werkwijze: Het startpunt is het lichaam en hoe je daarmee kunt omgaan, en de route voert dan via de richting van de mentale kant. Het boek eindigt bij authenticiteit: jezelf worden, jezelf zijn en jezelf blijven. Een hele toer, maar wel een mooie toer. En ook een toer die je vaker kunt maken. Dit boek helpt je te gaan doen wat jij wilt en wat jou goed doet, en te laten wat je eigenlijk niet wilt doen Vitaal werken, vitaal leven is op de instellingen te leen en te koop in de boekhandel: Vitaal werken, vitaal leven meer energie in lichaam en geest. Paul Wormer / 17,95 / Isbn / uitg. Spectrum Een greep daaruit: Midgard richt de focus op de omgang tussen medewerkers onderling; hoe ondersteun je elkaar en geef je elkaar op een goede manier feed-back. Ook wordt ingezet op mobiliteit tussen teams, waardoor kennis en ervaring gelijkmatiger verdeeld worden. Queeste pakt het onderwerp breed aan door ondermeer het activeren van een feed-back cultuur, de kwaliteit in de omgeving te bevorderen, zich bezig te houden met de individuele impuls in relatie tot het werk en het aangeven van je grenzen. Op Scorlewald kunnen medewerkers met een apparaatje (EMwave) de eigen hartcoherentie meten. Onderzoek heeft uitgewezen dat als de ruimte tussen hartslagen gelijkmatig is (coherent), dit invloed heeft op de vitaliteit en een goed werkend afweersysteem. Deze coherentie kan worden bereikt door een juiste ademhaling en tegelijkertijd het oproepen van positieve gedachtes. In 2009 is de 1e training hierin gegeven. Ook zal in 2010 een training aan huisleiders worden gegeven om gesprekken n.a.v. ziekteverzuim te voeren. Breidablick heeft een aanvullend protocol ontwikkeld waarin een intensief contact tussen de zieke medewerker en zijn leidinggevende gedurende de eerste drie weken van het verzuim staat omschreven. Rozemarijn heeft Paul Wormer gevraagd met een groep medewerkers aan de slag gegaan. Er zijn al vier bijeenkomsten geweest. Dit jaar zal zijn coaching worden voortgezet. Stichtingsbreed wordt zijn boek Vitaal werken, vitaal leven aanbevolen. Medewerkers kunnen een exemplaar bij de instelling lenen, of zelf tot aanschaf over gaan. In de loop van 2010 zal het programma Gezondheid en verzuim worden geëvalueerd. 6

7 Implementatie CareView in najaar 2010 afgerond. De implementatie van het nieuwe systeem is van start gegaan op Scorlewald. De medewerkers van Breidablick zullen de cursus in maart volgen, die van Midgard in april, van Queeste in mei, van Iambe in juni en van Rozemarijn in september. Om alle medewerkers op de locaties te ondersteunen zijn van elke instelling minimaal twee CareView-deskundigen opgeleid. Ondersteuning Om alle medewerkers op de locaties te ondersteunen zijn van elke instelling minimaal twee CareView-deskundigen opgeleid. Deze medewerkers zullen de meeste vragen op de instelling kunnen beantwoorden. Zij zullen op hun beurt weer worden on- NIEUWS dersteund door een nog aan te stellen applicatiebeherder. Tenslotte Na een lange periode van voorbereiding begint CareView nu steeds meer vorm te krijgen. Dit gaat niet zonder slag en stoot. Hier en daar komen we nog wat kinderziektes tegen die moeten worden opgelost. Maar voorlopig zitten we op de goede koers. Marlies Boesten en Hans Zoetemeijer De zorgplan-pilot is afgesloten. Tijdens de eindevaluatie op Breidablick en Scorlewald kwamen ondermeer de volgende punten naar voren: CareView voldoet goed en beslaat in principe het hele zorgplan. Elke instelling gaat nog wel kijken hoe hun eigen zorgplan in Care- View omgezet moet worden. Daarvoor worden aparte handleidingen gemaakt. CareView werkt via internet. In principe kan je overal inloggen. Afspraak is dat alleen op het werk mag worden ingelogd vanwege privacy redenen en het feit dat medewerkers in werktijd in CareView moeten kunnen werken. Ambulante medewerkers uitgezonderd. Tijdens de cursus dient benadrukt te worden dat men let op privacy en geen print laat liggen. Het is een beroepscode om hier zorgvuldig mee om te gaan. Het systeem werkte soms te traag. Inmiddels heeft de leverancier hard gewerkt om de snelheid te verbeteren. Dat is redelijk goed gelukt. Daarom is besloten om vanaf 1 januari met de implementatie te starten. Eerste ervaringen Tijdens de eerste twee weken van januari hebben alle woonbegeleiders van Scorlewald gedurende een dagdeel een cursus gevolgd. De meningen waren positief. Als eenmaal de weg in het systeem is gevonden, ervaart men de overzichtelijkheid ervan. Ook bleek de cursus voldoende basis te bieden om in de praktijk met de zorgplannen aan de slag te gaan. Voor sommigen was het wel een hele puzzel om het oude zorplan om te zetten naar CareView. Symposium Waardig oud worden gaat niet door Het symposium Waardig oud worden dat op 8 maart in Driebergen zou worden gehouden, gaat wegens onvoldoende aanmelding niet door. Mensen die zich al hebben aangemeld ontvangen apart bericht hierover. 7

8 M&O Premies IZZ 2010 Deze premie is alleen van toepassing op: 1. Werknemers (en hun gezinsleden) die vallen de CAO's Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg, Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Sanquin, Huisartsenzorg en de CAO Gezondheidscentra. 2. Oud-werknemers (en hun gezinsleden) die voorheen vielen onder de genoemde CAO's, maar uit dienst zijn i.v.m. WAO/WIA, OBU/Flexpensioen of AOW. 3. Werknemers (en hun gezinsleden) die werkzaam zijn binnen een bij IZZ aangesloten instelling, maar die vallen onder een andere zorg-cao, op voorwaarde dat hun werkgever hierover met IZZ een afspraak heeft gemaakt. *1 Meeverzekerde kinderen in de zin van het Reglement collectieve ziektekostenregeling zijn geen premie verschuldigd. De aanvullende verzekeringen zijn alleen af te sluiten in combinatie met het IZZ Basispakket. *2 Genoemde premie is een bruto premie. Klik hier voor de door CAO-partijen vastgestelde werkgeversbijdrage. Deze bedraagt 13,67 en is gelijk aan *3 Alleen af te sluiten in combinatie met de Basisaanvullende regeling. *4 Kinderen kunnen geen gebruik maken van IZZ Comfort. IZZ Comfort is alleen af te sluiten in combinatie met de Basisaanvullende regeling en Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2. *5 IZZ Bijzonder Bewust is niet af te sluiten in combinatie met een andere aanvullende verzekering. Meeverzekerde kinderen in de zin van het Reglement collectieve ziektekostenregeling kunnen geen gebruik maken van IZZ Bijzonder Bewust. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2010 Pensioenpremie 2010 OP-premie voor Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid AP-premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze percentages gelden ook als u de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt alleen de premie voor Ouderdomspensioen. Deze premie bedraagt 18,5%. Premiepercentages per 1 januari 2010: De AOW-franchise bedraagt: , de AP-franchise bedraagt: De verdeling van de premie is gelijk, 50% werkgever/ 50% werknemer. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2010 Met ingang van 1 januari 2010 worden de te vergoeden en te verrekenen bedragen, inzake reiskosten woonwerkverkeer aangepast. De vergoeding is verhoogd tot 122,57 (was 120,64) en de eigen bijdrage tot 47,57 (was 56,66) per maand. De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer wordt 75,00 (was 63,98) naar rato van het aantal reisdagen. Maximale vergoeding wordt verstrekt bij 4 of meer reisdagen. Vergoeding per reisdag: 3,46 Vaste vergoedingen: 1 dag: 18,75, 2 dagen: 37,50, 3 dagen: 56,25, 4 dagen: 75,00 8 Joke van Drunen hoofd salarisadministratie

9 kort NIEUWS Kristallijn Zojuist verschenen: brochure opleidingen en nascholing De nieuwe brochure Opleidingen en nascholing voor medewerkers is uit! Hierin staat een overzicht van cursussen en andere scholingsactiviteiten binnen de Raphaëlstichting, stichtingsbreed en per instelling. Je komt dus niet alleen aan de weet wat er bij jou op de instelling wordt georganiseerd, maar krijgt ook een beeld van de activiteiten op andere instellingen. Mogelijk inspireert dit om ook bij jou op de instelling iets te organiseren of elders een cursus te volgen. De brochure wordt aan nieuwe medewerkers uitgereikt. Voor zittende medewerkers is de brochure te verkrijgen bij de receptie of de afdeling M&O van de instelling. Actuele informatie over scholing en opleiding is te vinden op Kristal - Opleidingen. Scholingsactiviteiten (ook voor de eigen instelling) en scholingswensen graag melden bij opleidingscoördinator Hetty Houtenbos. Zij kan vraag en aanbod bij elkaar brengen en activiteiten (ook die van de eigen instelling) op Kristal plaatsen. Boekpresentatie Ik wil ook Op 15 april zal het boek Ik wil ook van Astrid van Zon, directeur van Rozemarijn, worden gepresenteerd. Ondertitel van het boek is: leren in het kinderdagcentrum. Ter gelegenheid van de presentatie zal een minisymposium plaatsvinden onder leiding van Pim Blomaard. Sprekers zijn: Hans Bom (kinder- en jeugdpsycholoog) en Carla Vlaskamp (bijzonder hoogleraar orthopedagogiek), die ook de inleiding van het boek schreef. Kinderen van Rozemarijn zorgen voor de muzikale omlijsting. Aan het einde van de middag zijn er hapjes en drankjes. Het boek Ik wil ook geeft een leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen met een meervoudige beperking. Er wordt een therapeutisch leerprogramma in beschreven dat groepsgewijs kan worden aangeboden en voor ieder kind individueel kan worden uitgewerkt. 15 april 14:00 17:00 uur Rozemarijn, Ir. Lelylaan 2, 2103 XP Heemstede. Voor meer informatie: of bel: Restyling Fermento Lunchroom/bakkerwinkel Fermento aan de Laat in Alkmaar zal worden gerestyled. Leidinggevende Klara Volwerk: Alles gaat op de schop: muren, plafonds en vloeren. Fermento is echt toe aan een eigentijdsere uitstraling; we kunnen eenvoudig niet achterbijven. De verbouwing zal de eerste twee weken van maart in beslag nemen. Op 18 maart kunnen de klanten er weer terecht voor een kop koffie met eigengemaakte taart bijvoorbeeld. Of een heerlijk broodje van de week. Tijdens de verbouwing hoeft niemand van Fermentobrood verstoken te blijven. Want dat blijft gewoon verkrijgbaar op de locaties t Roode Hert, de Lindenlaan en de Otter. Foto: Novalishoeve In de sandwich Het gebeurt niet vaak dat een pak sneeuw zo lang blijft liggen, en zeker niet op Texel. Medewerkers en bewoners van de Novalishoeve grepen hun kans en gingen los in een sneeuwballengevecht. Woonhuisleider Patrick Kool (op foto in de sandwich ) was lange tijd onvindbaar, maar moest er uiteindelijk toch aan geloven. 9

10 NIEUWS kort Pilot op Midgard Wooncompagnie gaat groot onderhoud verzorgen ICT nieuws Apple-migratie nadert voltooiing Op 7 januari heeft de Raphaëlstichting een lange termijn onderhoudsplan met Wooncompagnie ondertekend voor Midgard. Wooncorporatie Wooncompagnie is geen onbekende van de Raphaëlstichting. Zij zijn eigenaar van de gebouwen van Oosterheem en het Janusz Korczakhuis en als zodanig ook betrokken bij de nieuwe projecten Croon en Bergh, Balder en Dijkgatshoeve. Marinus van der Meulen (rechts) en directeur Wooncompagnie John Hendriks na de ondertekening van het contract. Foto: Midgard De samenwerking verloopt zo goed, dat is besloten om het groot onderhoud van bestaande gebouwen en de regie over het dagelijks onderhoud ook door hen uit te laten uitvoeren. Voordeel is dat bij Wooncompagnie veel know-how aanwezig is en er tegen scherpe prijzen kan worden gewerkt. Op Midgard zal een pilot plaatsvinden. Als de evaluatie positief uitvalt, zal Wooncompagnie ook worden betrokken bij het onderhoud van de gebouwen van andere instellingen van de Raphaëlstichting. In grote lijnen gaat het om onderhoud aan de buitenkant van gebouwen en aan technische installaties, zoals de C.V.. Het onderdeel zwakstrooom (alarminstallatie e.d.) zal in handen blijven van het bedrijf van der Laan. Otto Moison (directeur van Midgard): Voordeel is dat we met zo'n onderhoudscontract voor de komende 30 jaar precies weten waar we aan toe zijn. Ook financieel. Vacatures op Kristal oude afspraak hernieuwd Er zal de laatste tijd wat de klad in, maar voortaan zullen de vacatures gedurende twee weken weer eerst op Kristal verschijnen (en intern worden verspreid op aanmeldingsborden), alvorens ze op de website worden geplaatst. Zo krijgen de medewerkers van de Raphaëlstichting de eerste keus. Ook werkt deze procedure bevorderend voor de mobiliteit. 10 Met de installatie van 50 Apple-computers op Breidablick in de laatste twee weken van januari, is de Applemigratie van de Raphaëlstichting bijna voltooid. In 2010 zullen alle 400 werkplekken van een nieuwe computer zijn voorzien en dan zit een grote klus voor de ICT-afdeling erop. Na de installatie krijgen medewerkers een instructiecursus. De ervaringen zijn positief; de overgang levert nauwelijks problemen op. De snelheid en het scherpe beeld vallen goed in de smaak. Ook Wim Mens (M&O Breidablick) is tevreden met Apple Apple geeft meer stabiliteit. Groot voordeel is ook de kostenbesparing. Robbert Peper (hoofd van de afdeling): De kosten per werkplek zijn gehalveerd. We hoeven nu geen licentie per gebruiker aan te schaffen, maar per server. Dat scheelt echt heel veel geld. Vincent Menig medewerker met een computerprobleem zal Vincent de Graaff aan de lijn hebben gehad. Vincent loopt al enige tijd Vincent de Graaff stage als helpdesmedewerker. En dat bevalt hem goed. Ook zijn ICT-collega s zijn erg tevreden. Vandaar dat hij na de afronding van zijn stage per 1 juli in deze functie in dienst zal komen. Groupwise De ICT afdeling zal vanaf februari versterkt worden door een stagiare die zich zal bezig houden met de uitfasering van Groupwise. Op de Mac is een prima alternatief voor Groupwise: ical en Mail. Het verschil zit m wederom in de licenties: Groupwise kost geld per gebruiker, ical maakt standaard deel uit van het besturingssysteem en kost niets extra. Ook de synchronisatie tussen verschillende apparaten is vele malen beter.

11 kort NIEUWS Kristallijn Ogenblikken Prachtige uitgave van Breidablick over lichtmomenten Door de HKZ is het cyclisch werken met SMARTgeformuleerde doelen steeds meer gemeengoed aan het worden. Aan de ene kant wordt dat als een steun ervaren, maar aan de andere kant ook als een systeem dat alleen de uiterlijke kwaliteit meet en niets zegt over de innerlijk kwaliteit van de zorg. En dat ook veel onderhoud (en dus tijd) vraagt. Zo mag het turven van het aantal gehaalde doelen uit de handelingsplannen dan wel een indicatie voor kwaliteit opleveren, maar zegt het eigenlijk niets over de werkelijke begeleiding van bewoners. Vandaar het initiatief dat Breidablick genomen heeft om een andere kwaliteitsindicator uitkomst van zorg te introduceren: de verhalende beschrijving van zgn. lichtmomenten. Met een lichtmoment wordt een bijzondere gebeurtenis bedoeld tussen bewoners onderling of tussen medewerkers en bewoners. In zijn oproep om lichtmomenten voor een bundel in te sturen in de (toen nog) Veerman van december 2008, schreef Ton Beemster over de achterliggende gedachte: (-) wanneer aangetoond kan worden dat een redelijk aantal bewoners binnen de gemeenschap waarin zij leven en werken tot bijzondere momenten kunnen komen, is er sprake van een sterke innerlijke kwaliteit, omdat er basale voorwaarden aanwezig moeten zijn om de bewoners tot zulke ervaringen te laten komen. De certifeerder (DNV) was erg enthousiast over het plan. En ook over het resultaat: het boek Ogenblikken dat tot verassing van veel Breidablickmedewerkers onderdeel van hun kerstpakket bleek uit te maken. Oorspronkelijk Ogenblikken is een oogstrelende en hartverwarmende uitgave geworden! In de eerste hoofstukken staan de verhalen die werden opgetekend door journaliste en kinderboekenschrijfster Mirjam Elias, afgewisseld met beschrijvingen van de lichtmomenten. Je hoeft de medewerkers en de bewoners niet te kennen om toch een heel levendig beeld te krijgen van het samenleven op een instelling als Breidablick. Warmte, betrokkenheid en oorspronkelijkheid is wat er uit die verhalen naar voren komt. Het tweede deel van het boek nodigt de lezer uit tot reflectie. Zo is er een hoofdstuk opgenomen waarin fragmenten staan uit de literatuur of ander werk over het bijzondere ogenblik waarop de schrijver iets ervaart van een eenheid van tijd, ruimte en licht. Ook het hoofdstuk Naklank, geschreven door Ton Beemster en dat bestaat uit korte stukjes die een overdenking vragen van de tijd in relatie tot ruimte en het licht, noopt tot rustig lezen en herlezen. In het laatste hoofdstuk is de partituur van een compositie van Hendrik Jacobs afgedrukt, Piano ogenblikken. Na lezing van Ogenblikken kunnen we gerust stellen dat de doelstelling om de innerlijke kwaliteit zichtbaar te maken, volop gehaald is. De lichtmomentverhalen zijn enthousiastmerend en kunnen bij de lezer het gevoel oproepen: Ja.. daar doe ik voor. Het meer beschouwelijke tweede deel geeft het thema diepgang en vraagt - zoals gezegd - een heel ander leestempo. Zo blijft Ogenblikken nog heel wat ogenblikken zijn waarde behouden. Het boek is nog te verkrijgen in de winkel van Breidablick of te bestellen via de receptie T Kosten: 18,00. Jan Verweij Concept ontwerpen Johanneshuis Propedeuse De plannen van de Johanneshuis Propedeuse krijgen vastere vorm. Op de foto's de concepttekeningen van architect Yaike Dunselman. Naar verwachting zal er over een jaar gebouwd gaan worden (zie voor meer informatie over dit nieuwe initiatief op Breidablick: Kristallijn nr.4) 11

12 Nieuwe stal op Breidablick Arnoud Sap is terreinbeheerder van Breidablick, maar hij beheert ook vijf paarden die nu nog onderdak hebben in een zeecontainer die naast de paddock staat. Dankzij steun van de vrienden van Breidablick wordt er momenteel een deugdelijke stal gebouwd die binnenkort aan de wat primitieve situatie een eind zal maken. Arnoud: Je zou de stal kunnen zien als het sluitstuk van het paardenbeheer. Na de paddock, de paardenbak en de ponykar krijgen de paarden nu een geweldig onderkomen! Op Breidablick hebben ruim 30 bewoners paardrijles. Op woensdag wordt de kar (met plaats voor een een bewoner met rolstoel) van stal gehaald voor een aantal rondritjes over het terrein. De lessen en de ritten met de kar worden verzorgd door vrijwilligers. Korenmolen t Roode Hert colofon: Kristallijn is een uitgave van de Raphaëlstichting Redactie en foto s (tenzij anders vermeld) Jan Verweij Vormgeving Harm van der Meulen Druk SpringerUit drukwerk Correspondentie Copyright Raphaëlstichting 12 Vacatures Zie: www. raphaëlstichting.nl Raphaëlstichting financieel administratief medewerker functioneel Applicatiebeheerder Queeste oproepkracht ambulante begeleiding Breidablick winkelier groepsleider fysiotherapeut 4 verzorgenden Scorlewald verpleegkundige

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven WERKEN BIJ LUCIVER Werken bij LuciVer is werken aan goed leven. Wat geldt voor cliënten van LuciVer geldt ook voor de medewerkers: de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Kristallijn. de Raphaëlstichting/ Met de schuit naar het werk! Nieuwe brochure Raphaëlstichting is uit! Zorg van mens tot mens.

Kristallijn. de Raphaëlstichting/ Met de schuit naar het werk! Nieuwe brochure Raphaëlstichting is uit! Zorg van mens tot mens. Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting Nummer 4 Zorg van mens tot mens Met de schuit naar het werk! oktober 2009 Sinds 1 oktober kunnen de bewoners van Oosterheem na een ontbijt

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 3 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 3 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 3 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek

Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij: De Jonge Koekoek Boerderijnummer: 1337 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch. Boerderijnummer: 1624 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Floradorpranch Boerderijnummer: 1624 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 Het Rijperwapen Boerderijnummer: 1286 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag juni 2013 - december 2013 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek Het keukentafelgesprek Informatie over het keukentafelgesprek Waarom een keukentafelgesprek? De Wmo heeft andere uitgangspunten dan de AWBZ. De AWBZ kent een recht op zorg. Er zijn landelijke richtlijnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP

VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Winst voor twee VRIJWILLIGERSWERK BIJ DE GEMIVA-SVG GROEP Foto omslag: De jongens hebben een goede conditie en willen in weer en wind trainen. Ze hebben hun doel al bijgesteld. Ze willen zeker 10 kilometer

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

"Winterdutje" weer voorbij

Winterdutje weer voorbij Museum SMAAK is een tijdelijk museum door senioren, voor iedereen in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open:

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Ingangsdatum 1 januari 2008 IZZ Zorg voor de zorg

Ingangsdatum 1 januari 2008 IZZ Zorg voor de zorg Reglement collectieve ziektekostenregeling Ingangsdatum 1 januari 2008 IZZ Zorg voor de zorg 2 Inhoudsopgave Collectieve ziektekostenregeling IZZ Collectieve ziektekostenregeling IZZ 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie

Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl. QueZ. Vragen naar zelfregie Nu ook op mobiel of tablet! quez.movisie.nl QueZ Vragen naar zelfregie Colofon Auteurs: Cora Brink, Anouk Poll en Petra van Leeuwen Met dank aan: Oda Berkhout (Beweging 3.0), Ieke Bron en Tineke van Dijk

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari - december Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN

ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN ONDERNEMEN IS VOOR HELDEN EXCLUSIEF PROGRAMMA OVERZICHT 2016 LEF IN ACTIE Ontdek waarom het zo moeilijk is je hart te volgen en heb het lef dit toch te doen! De achtergrond van het programma Jij weet dat

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten Colofon Redactie: Jose Schilderinck, Frank Nijhuis en Gerdi Verkerk Contact en algemene vragen: Postadres 820, 7550 AV Hengelo t. 088 777 60 00 e. info@ambiq.nl i. www.ambiq.nl Concept en ontwerp: Vanille

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert?

Wat moet de werkgever weten als het privéleven van de werknemer verandert? Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) maakt aan de hand van mogelijke gebeurtenissen pensioenvraagstukken inzichtelijk, voor werkgevers en werknemers. Veranderingen in de samenstelling van het huishouden

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Flexwurk-Return B.V.

Flexwurk-Return B.V. RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven

Stichting Lezen & Schrijven. Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Stichting Lezen & Schrijven Paul Mosterd, directeur Marlies Olthuis, themamanager bedrijven Educatie Werkt!, Amsterdam 30 september 2011 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

360 graden feedback formulieren

360 graden feedback formulieren 360 graden feedback formulieren Propedeuse blok 3 360 graden feedback formulier Auteur: Wouter van Zoest Positief: 1. Initiatief Toont veel initiatief om dingen aan te pakken en heeft naar mijn mening

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Enquête Mantelzorgcentrum. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 3 februari. Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier. Digitale nieuwsbrief Mantelzorgcentrum met nieuws en activiteiten voor mantelzorgers en organisaties. Inschrijven voor de nieuwsbrief Zijn de afbeeldingen in dit bericht niet zichtbaar? Klik dan hier.

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Bekijk de actuele vragen en reageer!

Bekijk de actuele vragen en reageer! Subscribe Share Past Issues Translate Haarlemmermeervoorelkaar doet je goed! Bekijk deze e-mail in je browser Beste Carline, Iets goeds doen voor iemand kan al met iets kleins. Van het aansluiten van een

Nadere informatie

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013

Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 Collectieve ziektekostenverzekeringen Careyn 2013 1. Algemeen Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zijn/haar ziektekosten. Het afsluiten van een verzekering regelt iedereen zelf. Als medewerker

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins

Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins Een impressie Schrijven naar aanleiding van het verhaal van de kleine prins, hoe doe je dat? Ik kan er veel over schrijven en vertellen, maar het

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT. Wat betekent WIA voor uw pensioen? U bent ARBEIDS- ONGESCHIKT Wat betekent WIA voor uw pensioen? 1. U bent arbeidsongeschikt Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt... 2 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen?... 2 2.1 WIA-uitkering

Nadere informatie

Elke dag je eigen dag. Werken als zelfstandige in de thuiszorg?

Elke dag je eigen dag. Werken als zelfstandige in de thuiszorg? Elke dag je eigen dag. Werken als zelfstandige in de thuiszorg? Werken als zelfstandige in de thuiszorg? Regie in eigen handen Maandag Bewust kiezen Niemand weet beter wat bij jou past dan jijzelf. Door

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO VRIJWILLIGERS SBPE juli 2014 Inhoud Inleiding... 3 50+ leest voor... 3 Stagiaires... 3 Gouden handen... 4 Werving... 4 Profiel... 5 Beëindiging activiteiten...

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven

Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1. Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 1 Beginnen met leidinggeven Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 2 Beginnen met leidinggeven 13-05-2008 11:36 Pagina 3 Beginnen met leidinggeven

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK. CV Match VOF. 1 Inhoudsopgave Casenummer BOW RAPPORT CLIËNTAUDIT 2013 / 2014. BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken?

HOOFDSTUK 14. En wat doe jij? Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? 229 229 HOOFDSTUK 14 En wat doe jij? WOORDEN 1 Lees de woorden. Hoort het bij een baan of bij werk zoeken? baan werk zoeken 1 sollicitant 2 contract 3 uitzendbureau 4 vergadering 5 cv 2 Wat hoort bij elkaar?

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

1.1. VOORWOORD WIE BEN IK? INLEIDING INLEIDING WAAROM EN VOOR WIE?... 5

1.1. VOORWOORD WIE BEN IK? INLEIDING INLEIDING WAAROM EN VOOR WIE?... 5 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 1.1. VOORWOORD. 3 1.2. WIE BEN IK?... 4 2. INLEIDING 4 2.1. INLEIDING... 4 2.2. WAAROM EN VOOR WIE?... 5 3. 3 GOUDEN TIPS.. 6 3.1. WEES AARDIG VOOR JE SPIEGELBEELD 6 3.2. VERZAMEL

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD

Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Introductiebrochure WELKOM BIJ SPD Welkom bij SPD U werkt net (of opnieuw) als dierenarts in loondienst of u bent onlangs een eigen praktijk gestart. Een goed moment om stil te staan bij uw pensioen. Als

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect!

Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect! Driedaagse training Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect! door Leontien Buddemeijer en Hanke Geertsema Driedaagse training Mid-Life Career Boost: mini sabbatical met maximaal effect!

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Verbreed je horizon. Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus

Verbreed je horizon. Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus Verbreed je horizon Samen aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid - Plus DUURZAME INZETBAARHEID - PLUS DI+ GROEP Investeren in jouw ontwikkeling en inzetbaarheid Enexis vindt het belangrijk om in jou te

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Horsewise. Boerderijnummer: 1857. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Horsewise Boerderijnummer: 1857 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent ARBEIDS - ONGESCHIKT Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie