Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting"

Transcriptie

1 Nieuwsblad voor medewerkers en belangstellenden Raphaëlstichting Nummer 6 februari 2010 Zorg van mens tot mens Dagbesteding, educatie en (vanaf 2011) wonen Zorgboerderij Balder van start Pas verschenen: Brochure opleidingen en nascholing voor medewerkers Zie pagina 9 In dit nummer 3 Zoek de tegenstroom op 6 Van Verzuim naar vitaliteit 7 CareView 8 M&O 9 Kort nieuws met o.a. Apple-migratie nadert voltooiing Onderhoudscontract met Wooncompagnie Fermento gerestyled Bundeling lichtmomenten levert juweeltje op Hidde Abels, zijn vrouw Nynke en hun zoontje Jerre van 5 maanden, wonen sinds november op Balder. Geen onbekende omgeving voor Hidde, want hij heeft zijn hele jeugd op een (biologischdynamische) boerderij gewoond. Eerst in Groningen, waar hij ook de bovenbouw van de vrijeschool volgde, en later in Drenthe. Toch koos hij aanvankelijk niet voor het boerenleven, maar voor iets heel anders: de MTS vakschool Schoonhoven, uurwerkmaken, goud- en zilversmeden. Daar specialiseerde hij zich in de restauratie van antieke uurwerken. Na zijn studie werkte hij 10 jaar bij een atelier voor restauratie van antieke klokken in Naarden-Vesting. Hidde: Ik realiseerde me steeds meer dat het werken met een loep onder je oog je wereld wel heel klein maakt. En eigenlijk ben ik gewoon een buitenmens. Nynke en ik namen het besluit een jaar lang de wereld rond te trekken en het hoofd eens goed leeg te maken. We bezochten veel projecten en deden daar vrijwilligerswerk, onder andere voor dove kinderen in Tanzania. Mijn vrouw is dierenarts, dus zij ging aan de slag bij lokale dierenartsen. Ik werkte ondermeer als hulpboer op verschillende biologische boerderijen in Nieuw Zeeland en Zuid-Amerika. Na dat jaar wisten we wat we wilden: landbouw in combinatie met zorg, een zorgboerderij dus. Een artikel in een dagblad zette ons op het spoor van Ton Beemster. Om ervaring op te doen met cliënten, ben ik een tijdje gaan werken op de hovenierswerkplaats van Breidablick. Dat beviel me uitstekend. Momenteel volg ik twee opleidingen aan de Warmonderhof: BD-Landbouw en Landbouw en Zorg.

2 Zorgboerderij Balder van start (vervolg van pagina 1) Knuffeldieren Nynke werkt voor de dierartsenpraktijk in Landsmeer. Haar kennis en ervaring komt natuurlijk goed van pas bij het welzijn van onze dieren. Zij zal de diergeneeskundige zorg op zich nemen en eventueel ook de educatie gaan verzorgen voor basisschoolleerlingen uit de omgeving. Het is niet moeilijk om aan dieren te komen. Als je op Marktplaats zet: knuffeldieren voor zorgboerderijen gezocht, loopt het storm. Er zijn al vijf pony s aangeboden, maar daar zijn we nog niet op ingegaan. We hebben inmiddels al twee ezels, acht konijnen, twee prachtige Texelse paarden, een koppel van 40 schapen, kippen, varkentjes, pauwen, eenden en een paar kalveren. We streven op termijn naar 15 zoogkoeien, maar dat kan pas als een nieuwe potstal is gebouwd. Hidde Abels: 'Op deze Dagbesteding De gemeente Oostzaan en Landsmeer hebben een hoeveelheid dagdelen zorg ingekocht om langdurig werklozen weer aan een baan te helpen. Momenteel werken zes cliënten op Balder, binnenkort worden er dat meer. Ik zie ze niet zozeer als cliënt, maar benader ze gewoon als medewerker. Ze voelen zich hier gewaardeerd, hebben weer wat aanspraak en een zinvolle dagbesteding met perspectief. De ervaringen zijn tot nu toe erg positief! De mensen zijn betrokken en Zorgboerderij Balder ligt in recreatiegebied Het Twiske onder de rook van Amsterdam. Sloten, rietkragen en wilgen bepalen het wijdse landschap. Op deze prachtige plek voelt de stad ineens heel ver weg. Rondom het erf ligt 17,5 ha weidegebied dat de Raphaëlstichting van het recreatieschap heeft gepacht. De boerderij, die de afgelopen 25 jaar heeft dienstgedaan als recreatieboerderij, gaat een nieuw leven tegemoet als zorgboerderij van Breidablick. Vanaf januari wordt er dagbesteding geboden aan langdurig werklozen. Volgens planning zal er in 2011 woongelegenheid worden gerealiseerd voor 18 mensen met een verstandelijke beperking. Naast wonen en werken krijgt de boerderij ook een educatieve functie voor basisschoolleerlingen uit de omgeving. Adres: Zorgboerderij Balder Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer tel.: We streven op termijn naar 15 zoogkoeien, maar dat kan pas als een nieuwe potstal is gebouwd. pakken makkelijk de klussen op. Er is natuurlijk van alles te doen bij zo'n beginnend initiatief: dieren verzorgen, onderhoudswerkzaamheden op het erf, schilderwerk, buitenhokken maken en (binnenkort) een moestuin aanleggen. Op administratief gebied word ik een aantal dagdelen bijgestaan door Corry, die al ruim vier jaar geen werk heeft (zie kader bij dit artikel). Een win-win-situatie: zij heeft het naar haar zin en ik kan werk delegeren. Geweldig dus! In de nabije toekomst staat ook de uitbreiding van de boomgaard op het programma. En natuurlijk de grote verbouwing, waardoor er plaats komt voor 18 mensen met een verstandelijke beperking. Grappig te vermelden is dat de architect, Yaike Dunselman, een schoolgenoot van me is uit de 2

3 Corry: Als je een uitkering hebt, geeft het een goed gevoel iets terug te doen plek komt voor ons eigenlijk van alles samen' vrijeschooltijd in Groningen! Dat was wel bijzonder toen we elkaar na zo'n lange tijd weer tegenkwamen. Behalve de woonvoorziening staat er nog een theetuin met terras in de planning en natuurlijk een winkeltje. Over aanloop hoeven we ons hier niet druk te maken. Er lopen wandelpaden langs en over het erf. Dus... potentiële klanten genoeg. Aan het eind van het gesprek lopen we naar de wei waar 25 Swifter schapen als kleine stipjes achterin staan te grazen. De ochtendmist is verdwenen. Een getemperd winterzonnetje kleurt de omgeving in zachte tinten. Hidde wijst iets rechts van de dieren. Daar op die landtong is een prachtige locatie om een stilteplek te creëren. We willen vanaf de boerderij naar die plek een mooi Balder-pad gaan aanleggen. Ineens maakt Hidde een vreemd geluid. Eén schaap kijkt op en rent vanuit de verte naar hem toe. En zoals dat gaat met schapen... de rest laat niet lang op zich wachten. Corry had 40 jaar secretariële werkervaring achter de rug toen ze plots ruim 4 jaar geleden zonder werk kwam te zitten. Corry: Ik heb talloze sollicitatiebrieven gestuurd, maar zonder succes. Het is op mijn leeftijd heel moeilijk om werk te vinden. Ik ben nu 59 jaar en heb een speciale uitkering voor ouderen. De gemeente Landsmeer wees mij vorige maand op een open dag van Balder. Daar werd ik enthousiast en inmiddels werk ik vanaf de start in januari twee dagdelen per week. Ik help Hidde met de administratie. Als je een uitkering hebt, geeft het een goed gevoel iets terug te doen. Je zou kunnen zeggen dat ik nu weer werk voor mijn geld. Ik verzorg de personeelsdosiers, bestel werkkleding, boek facturen in en maak een overzicht van (potentiële) cliënten. Er gaan er steeds meer komen, dus ik krijg ook meer werk. Ik heb het erg naar mijn zin en wil hier graag blijven. Hidde is ook een relaxte werkgever. Als we teruglopen naar de boerderij zegt Hidde: Er komt op deze plek eigenlijk van alles samen: het werk van Nynke als dierenarts, mijn ervaring op het boerenbedrijf, de vrijeschoolervaring, onze droom die we hadden na onze reis en natuurlijk: het buitenleven. Mooier kan het niet toch? Jan Verweij 3

4 De instellingen hebben het afgelopen jaar getracht de uitkomsten van zorg naar de eigen maatstaf om te buigen. Daar zijn we enthousiast over en de certificeerder trouwens ook. In het februarinummer van vorig jaar schreef algemeen directeur Marinus van der Meulen over het bestuursjaarplan Daarin stonden de thema s zichtbaarheid, discipline en samenwerking centraal. Met een nieuw jaar voor de boeg, een goed moment om terug te kijken naar wat er van de plannen is terecht gekomen en ook een blik te werpen op de thema s van Marinus van der Meulen: Als we terugkijken op de doelen die we ons vorig jaar gesteld hebben, kunnen we concluderen dat op het gebied van zichtbaarheid positieve stappen zijn gemaakt. De nieuwe huisstijl met een vernieuwde website heeft daar natuurlijk in de letterlijke zin aan bijgedragen. Maar we zijn ook zichtbaarder geworden in het kwaliteitsdosier. Met de zorgkantoren zijn constructieve gesprekken op gang gekomen over verschillende opvattingen over kwaliteit. Dit heeft ook zijn weerklank gevonden in de branchevereniging en bij overheidsinstellingen als inspectie en het ministerie van VWS. De publicatie van het boek de Kunst van het Zorgen in het kader van de Bernard Lievegoed leerstoel was hierbij zeer behulpzaam. Marinus van der Meulen: Ik zou medewerke kom uit je vertrouwde omgeving en zoek d Dat geeft energie! En als we kijken naar het thema discipline? Daarin zijn aanmerkelijke verbeteringen behaald. Zo is het het besef dat onderproductie of het niet benutten van de extra mogelijkheden voor zorgzwaarte-ondersteuning direct een zware impact heeft op de exploitatie, goed doorgedrongen. De bijeenkomsten met de eindverantwoordelijken hebben veel geholpen met betrekking tot de managementinformatie en de begroting. De eigen verantwoordelijkheid van de instellingen is daardoor duidelijk verbeterd. Door de voortgang met Careview is het mogelijk de batenkant beter en sneller te monitoren. Met betrekking tot de meldingen aan de zorgkantoren, het tijdig aanvragen van indicaties etc. valt echter ook nog veel te verbeteren. Ook blijven we het in het algemeen moeilijk vinden elkaar aan te spreken op gemaakte afspraken. We hebben nog veel de neiging om daar vrijblijvend mee om te gaan. Boven het artikel van vorig jaar stond de kop: We zetten dit jaar vooral in op samenwerking'. Is dat gelukt? We wilden op dit punt samenwerking stimuleren om de inhoudelijke kant van het werk te versterken. Bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor professionals om praktische ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren in zgn. masterclasses. Ook wilden we de bij- en nascholingsprogramma s van de afzonderlijke instellingen voor alle medewerkers van de hele stichting inzichtelijk en beschikbaar maken. Er is tevens een programma ontwikkeld voor de opvolging op middenkader-niveau voor veelbelovende jonge professionals die zich kunnen scholen tot bijvoorbeeld huisleider. Daarnaast is er een mobiliteitsprogramma gestart met als doel om medewerkers voor een aantal weken op een andere plek binnen de stichting te laten werken om inspiratie op te doen en opgedane ervaringen mee te nemen naar de oude werkplek. De resultaten waren wisselend. Verheugend is te melden dat in het ka- 4

5 der van het kwaliteitsbeleid de instellingen het afgelopen jaar hebben getracht de uitkomsten van zorg naar de eigen maatstaf om te buigen. Scorlewald en Breidablick bijvoorbeeld, door de beschrijving van de momenten in de zorgrelatie die er toe doen, zoals o.a. weergegeven in het boek Ogenblikken (zie elders in dit nummer - red.). Bijzonder daarbij is dat ook de certificeerder enthousiast is over de ingeslagen weg. Wat betreft de bij- en nascholingsprogramma s is een goede start gemaakt met de zojuist verschenen brochure waarin een totaaloverzicht is opgenomen. We hopen dat dit medewerkers zal stimuleren om voor scholing ook bij andere instellingen aan te kloppen. rs willen oproepen: e tegenstroom op. De masterclasses, het opvolgingsprogramma en het verplicht gestelde mobiliteitsplan komen echter maar moeizaam van de grond. We geven het niet op en zien het als een proces met lange adem. Het kost meer moeite dan we dachten om de instellingen betrokken te krijgen. Misschien ligt het aan feit dat de programma s geen duidelijke eigenaar hebben, of dat er niet duidelijk genoeg is gecommuniceerd... We buigen ons er momenteel over hoe we deze programma s weer vlot kunnen trekken. Flowforms Dat instellingen nog erg op zichzelf gericht zijn is op zich wel voor te stellen, maar het werkt voor medewerkers ook verfrissend om je horizon te verleggen en je te laten inspireren door anderen. Ik zou medewerkers willen oproepen: ga die brug over, kom uit je vertrouwde omgeving en zoek de tegenstroom op! Dat geeft energie. Denk aan het water dat door flowforms in een lemniscaat-beweging komt waardoor een tegenstroom ontstaat waardoor het bruist en vitaliseert. Ik zou zeggen: zoek elkaar op, maak contact met een master, maak gebruik van het mobiliteitsplan, laat je scholen. Er zijn mogelijkheden genoeg. Binnen het Managementteam zie ik dat men die stap naar elkaar toe wél aan het zetten is. We zien elkaars problemen als een gemeenschappelijk probleem. Het besef ontstaat dat als het met een van de instellingen niet goed gaat, het met de hele Raphaëlstichting niet goed gaat. Er komen dwarsverbanden tussen de instellingen onderling tot stand. Een heuglijke ontwikkeling. Misschien moet het ook op deze manier beginnen voordat er samenwerking tot stand gaat komen op het niveau van medewerkers. Wat zijn de thema s in het jaarplan 2010? Voor 2010 staan samenwerking, cultuur en verbinding centraal. De programma s die in het kader van samenwerking al bestaan (zie boven) worden verder uitgebouwd. Ook wordt er een programma aan toegevoegd: intervisie voor leidinggevenden. De vraag naar intervisie kwam vanuit Breidablick. Ik heb zelf ervaren hoe intervisie je werk een stimulans kan geven. Voorwaarde is wel dat het voor de deelnemers in een veilige omgeving gebeurt. Je moet niet aan een groep deelnemen waar ook je leidinggevende in zit bijvoorbeeld. Ik heb in diverse beleidsorganen van de instellingen gepeild hoe men er over dacht. Het idee werd enthousiast ontvangen. We zijn het programma momenteel aan het ontwikkelen. De thema s voor 2010 zijn: samenwerking, cultuur en verbinding Met het thema cultuur bedoelen we de cultuur waarin we elkaar nog te weinig durven aanspreken op de afspraken die we maken. Je kunt je de vraag stellen: verbind je je wel met waar het om gaat? Neem je er echt verantwoordelijkheid over? We willen in het kader hiervan een inventarisatie van sterke en zwakke punten binnen de Raphaëlstichting gaan maken. Daaruit moet een plan van aanpak voortkomen, waar ondermeer het omgaan met het hoge ziekteverzuim een belangrijke plaats krijgt. Het derde thema is verbinding. Ik denk dan meteen aan het boek: Goede Zorg (uitgeverij Christofoor - red.). Een inspirerend boek dat je terugbrengt naar waar het om gaat in de zorg: de verbinding met de ander, het verantwoording nemen voor elkaars ik-wezen. We willen dit thema ondermeer op een themadag voor alle medewerkers onder de aandacht gaan brengen. Mij spreekt de gedachte van Norbert Visser (oprichter van Scorlewald - red.) aan om de Raphaëlstichting te zien als een individualiteit met een eigen Ik. Dit Ik leeft in warmte en warmte ontstaat in de verbinding. Verbinding is HET centrale thema in iedere vorm van zorg-dienstverlening. In het Meerjaren Beleidsplan waar we momenteel mee bezig zijn en dat in mei van dit jaar zal verschijnen, zal de opvatting van de organisatie als individualiteit centraal staan. Jan Verweij 5

6 Van verzuim naar vitaliteit Het ziekteverzuimpercentage bij de Raphaëlstichting ligt al heel wat jaren ongeveer 1 procent boven het landelijk gemiddelde. In 2008 waren de cijfers: 7,02% tegenover 5,71% landelijk. Dit verschil van 1,7% komt komt neer op een bedrag van ruim ,-. Reden genoeg om het onderwerp hoog op de agenda te zetten. Aanvankelijk richtte de discussie binnen het MT (managementteam) en het bestuur zich op het instellen van een verzuimbonus, maar uiteindelijk werd besloten tot een positievere en meer preventieve aanpak die zich richt op de vraag: hoe bevorder ik mijn vitaliteit? Doel: het verzuimpercentage terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. Op een themamiddag over dit onderwerp in maart 2009 sprak onder andere arts/consultant Paul Wormer het MT toe. Zijn bijdrage ( van verzuim naar vitaliteit ) plaatste het thema gezondheid en verzuim in een breder perspectief. Niet alleen voor de individuele medewerker, maar ook voor de organisatie. Op 1 september 2009 werd door het MT op een bijeenkomst met alle instellingen een startsein gegeven voor een programma Gezondheid en verzuim waar tal van acties op korte, middellange en lange termijn in werden ondergebracht. Maak werk van je vitaliteit Het boek Vitaal werken, vitaal leven leest als een trein. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Auteur Paul Wormer (die tien jaar als huisarts werkzaam was voordat hij als vitaliteitscoach de overstap naar het bedrijfsleven maakte) spoort de lezer juist aan af en toe een hoofdstuk ter hand te nemen en vooral de tijd te nemen voor de vele oefeningen en vragen. En daar staat het boek vol mee. Een paar voorbeelden: maak een tekening van je dagelijkse energiecurve, of: welke drie waarden voer jij het hoogst in je vaandel, hoe zien jou herstelmomenten eruit, en meer op basaal niveau: hoe vaak open jij je mailbox? Maar ook: als ik terugkijk op deze dag, wat gaf me dan energie en wat niet? Al doende word je zo een deskundige van je eigen vitaliteit. Naast tips om gezond te leven en te bewegen, wijst de auteur ook op de vitaliserende werking van authenticiteit. Als je je eigen spoor volgt, bespaar je je nutteloos verlies van energie, zo betoogt hij. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer: de slaap (en slaapvoorbereiding), de ademhaling, zingeving en spiritualiteit, het doseren van je energie en het belang van de reflectie. Het boek is beslist niet moraliserend en laat zien dat je je vitaliteit op veel manieren ter hand kunt nemen. Uit de inleiding: Dit boek helpt je te gaan doen wat jij wilt en wat jou goed doet, en te laten wat je eigenlijk niet wilt doen. Geen reden voor angst dus. En over de werkwijze: Het startpunt is het lichaam en hoe je daarmee kunt omgaan, en de route voert dan via de richting van de mentale kant. Het boek eindigt bij authenticiteit: jezelf worden, jezelf zijn en jezelf blijven. Een hele toer, maar wel een mooie toer. En ook een toer die je vaker kunt maken. Dit boek helpt je te gaan doen wat jij wilt en wat jou goed doet, en te laten wat je eigenlijk niet wilt doen Vitaal werken, vitaal leven is op de instellingen te leen en te koop in de boekhandel: Vitaal werken, vitaal leven meer energie in lichaam en geest. Paul Wormer / 17,95 / Isbn / uitg. Spectrum Een greep daaruit: Midgard richt de focus op de omgang tussen medewerkers onderling; hoe ondersteun je elkaar en geef je elkaar op een goede manier feed-back. Ook wordt ingezet op mobiliteit tussen teams, waardoor kennis en ervaring gelijkmatiger verdeeld worden. Queeste pakt het onderwerp breed aan door ondermeer het activeren van een feed-back cultuur, de kwaliteit in de omgeving te bevorderen, zich bezig te houden met de individuele impuls in relatie tot het werk en het aangeven van je grenzen. Op Scorlewald kunnen medewerkers met een apparaatje (EMwave) de eigen hartcoherentie meten. Onderzoek heeft uitgewezen dat als de ruimte tussen hartslagen gelijkmatig is (coherent), dit invloed heeft op de vitaliteit en een goed werkend afweersysteem. Deze coherentie kan worden bereikt door een juiste ademhaling en tegelijkertijd het oproepen van positieve gedachtes. In 2009 is de 1e training hierin gegeven. Ook zal in 2010 een training aan huisleiders worden gegeven om gesprekken n.a.v. ziekteverzuim te voeren. Breidablick heeft een aanvullend protocol ontwikkeld waarin een intensief contact tussen de zieke medewerker en zijn leidinggevende gedurende de eerste drie weken van het verzuim staat omschreven. Rozemarijn heeft Paul Wormer gevraagd met een groep medewerkers aan de slag gegaan. Er zijn al vier bijeenkomsten geweest. Dit jaar zal zijn coaching worden voortgezet. Stichtingsbreed wordt zijn boek Vitaal werken, vitaal leven aanbevolen. Medewerkers kunnen een exemplaar bij de instelling lenen, of zelf tot aanschaf over gaan. In de loop van 2010 zal het programma Gezondheid en verzuim worden geëvalueerd. 6

7 Implementatie CareView in najaar 2010 afgerond. De implementatie van het nieuwe systeem is van start gegaan op Scorlewald. De medewerkers van Breidablick zullen de cursus in maart volgen, die van Midgard in april, van Queeste in mei, van Iambe in juni en van Rozemarijn in september. Om alle medewerkers op de locaties te ondersteunen zijn van elke instelling minimaal twee CareView-deskundigen opgeleid. Ondersteuning Om alle medewerkers op de locaties te ondersteunen zijn van elke instelling minimaal twee CareView-deskundigen opgeleid. Deze medewerkers zullen de meeste vragen op de instelling kunnen beantwoorden. Zij zullen op hun beurt weer worden on- NIEUWS dersteund door een nog aan te stellen applicatiebeherder. Tenslotte Na een lange periode van voorbereiding begint CareView nu steeds meer vorm te krijgen. Dit gaat niet zonder slag en stoot. Hier en daar komen we nog wat kinderziektes tegen die moeten worden opgelost. Maar voorlopig zitten we op de goede koers. Marlies Boesten en Hans Zoetemeijer De zorgplan-pilot is afgesloten. Tijdens de eindevaluatie op Breidablick en Scorlewald kwamen ondermeer de volgende punten naar voren: CareView voldoet goed en beslaat in principe het hele zorgplan. Elke instelling gaat nog wel kijken hoe hun eigen zorgplan in Care- View omgezet moet worden. Daarvoor worden aparte handleidingen gemaakt. CareView werkt via internet. In principe kan je overal inloggen. Afspraak is dat alleen op het werk mag worden ingelogd vanwege privacy redenen en het feit dat medewerkers in werktijd in CareView moeten kunnen werken. Ambulante medewerkers uitgezonderd. Tijdens de cursus dient benadrukt te worden dat men let op privacy en geen print laat liggen. Het is een beroepscode om hier zorgvuldig mee om te gaan. Het systeem werkte soms te traag. Inmiddels heeft de leverancier hard gewerkt om de snelheid te verbeteren. Dat is redelijk goed gelukt. Daarom is besloten om vanaf 1 januari met de implementatie te starten. Eerste ervaringen Tijdens de eerste twee weken van januari hebben alle woonbegeleiders van Scorlewald gedurende een dagdeel een cursus gevolgd. De meningen waren positief. Als eenmaal de weg in het systeem is gevonden, ervaart men de overzichtelijkheid ervan. Ook bleek de cursus voldoende basis te bieden om in de praktijk met de zorgplannen aan de slag te gaan. Voor sommigen was het wel een hele puzzel om het oude zorplan om te zetten naar CareView. Symposium Waardig oud worden gaat niet door Het symposium Waardig oud worden dat op 8 maart in Driebergen zou worden gehouden, gaat wegens onvoldoende aanmelding niet door. Mensen die zich al hebben aangemeld ontvangen apart bericht hierover. 7

8 M&O Premies IZZ 2010 Deze premie is alleen van toepassing op: 1. Werknemers (en hun gezinsleden) die vallen de CAO's Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg, Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Sanquin, Huisartsenzorg en de CAO Gezondheidscentra. 2. Oud-werknemers (en hun gezinsleden) die voorheen vielen onder de genoemde CAO's, maar uit dienst zijn i.v.m. WAO/WIA, OBU/Flexpensioen of AOW. 3. Werknemers (en hun gezinsleden) die werkzaam zijn binnen een bij IZZ aangesloten instelling, maar die vallen onder een andere zorg-cao, op voorwaarde dat hun werkgever hierover met IZZ een afspraak heeft gemaakt. *1 Meeverzekerde kinderen in de zin van het Reglement collectieve ziektekostenregeling zijn geen premie verschuldigd. De aanvullende verzekeringen zijn alleen af te sluiten in combinatie met het IZZ Basispakket. *2 Genoemde premie is een bruto premie. Klik hier voor de door CAO-partijen vastgestelde werkgeversbijdrage. Deze bedraagt 13,67 en is gelijk aan *3 Alleen af te sluiten in combinatie met de Basisaanvullende regeling. *4 Kinderen kunnen geen gebruik maken van IZZ Comfort. IZZ Comfort is alleen af te sluiten in combinatie met de Basisaanvullende regeling en Regeling aanvullende vergoedingen Pakket 2. *5 IZZ Bijzonder Bewust is niet af te sluiten in combinatie met een andere aanvullende verzekering. Meeverzekerde kinderen in de zin van het Reglement collectieve ziektekostenregeling kunnen geen gebruik maken van IZZ Bijzonder Bewust. Wettelijk minimumloon per 1 januari 2010 Pensioenpremie 2010 OP-premie voor Ouderdomspensioen, Partnerpensioen, Wezenpensioen en premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid AP-premie voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze percentages gelden ook als u de pensioenopbouw vrijwillig voortzet. Behalve als er sprake is van Bescherming bij Verlof en Werkloosheid. Dan geldt alleen de premie voor Ouderdomspensioen. Deze premie bedraagt 18,5%. Premiepercentages per 1 januari 2010: De AOW-franchise bedraagt: , de AP-franchise bedraagt: De verdeling van de premie is gelijk, 50% werkgever/ 50% werknemer. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 2010 Met ingang van 1 januari 2010 worden de te vergoeden en te verrekenen bedragen, inzake reiskosten woonwerkverkeer aangepast. De vergoeding is verhoogd tot 122,57 (was 120,64) en de eigen bijdrage tot 47,57 (was 56,66) per maand. De vaste vergoeding voor woon-werkverkeer wordt 75,00 (was 63,98) naar rato van het aantal reisdagen. Maximale vergoeding wordt verstrekt bij 4 of meer reisdagen. Vergoeding per reisdag: 3,46 Vaste vergoedingen: 1 dag: 18,75, 2 dagen: 37,50, 3 dagen: 56,25, 4 dagen: 75,00 8 Joke van Drunen hoofd salarisadministratie

9 kort NIEUWS Kristallijn Zojuist verschenen: brochure opleidingen en nascholing De nieuwe brochure Opleidingen en nascholing voor medewerkers is uit! Hierin staat een overzicht van cursussen en andere scholingsactiviteiten binnen de Raphaëlstichting, stichtingsbreed en per instelling. Je komt dus niet alleen aan de weet wat er bij jou op de instelling wordt georganiseerd, maar krijgt ook een beeld van de activiteiten op andere instellingen. Mogelijk inspireert dit om ook bij jou op de instelling iets te organiseren of elders een cursus te volgen. De brochure wordt aan nieuwe medewerkers uitgereikt. Voor zittende medewerkers is de brochure te verkrijgen bij de receptie of de afdeling M&O van de instelling. Actuele informatie over scholing en opleiding is te vinden op Kristal - Opleidingen. Scholingsactiviteiten (ook voor de eigen instelling) en scholingswensen graag melden bij opleidingscoördinator Hetty Houtenbos. Zij kan vraag en aanbod bij elkaar brengen en activiteiten (ook die van de eigen instelling) op Kristal plaatsen. Boekpresentatie Ik wil ook Op 15 april zal het boek Ik wil ook van Astrid van Zon, directeur van Rozemarijn, worden gepresenteerd. Ondertitel van het boek is: leren in het kinderdagcentrum. Ter gelegenheid van de presentatie zal een minisymposium plaatsvinden onder leiding van Pim Blomaard. Sprekers zijn: Hans Bom (kinder- en jeugdpsycholoog) en Carla Vlaskamp (bijzonder hoogleraar orthopedagogiek), die ook de inleiding van het boek schreef. Kinderen van Rozemarijn zorgen voor de muzikale omlijsting. Aan het einde van de middag zijn er hapjes en drankjes. Het boek Ik wil ook geeft een leidraad voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen met een meervoudige beperking. Er wordt een therapeutisch leerprogramma in beschreven dat groepsgewijs kan worden aangeboden en voor ieder kind individueel kan worden uitgewerkt. 15 april 14:00 17:00 uur Rozemarijn, Ir. Lelylaan 2, 2103 XP Heemstede. Voor meer informatie: of bel: Restyling Fermento Lunchroom/bakkerwinkel Fermento aan de Laat in Alkmaar zal worden gerestyled. Leidinggevende Klara Volwerk: Alles gaat op de schop: muren, plafonds en vloeren. Fermento is echt toe aan een eigentijdsere uitstraling; we kunnen eenvoudig niet achterbijven. De verbouwing zal de eerste twee weken van maart in beslag nemen. Op 18 maart kunnen de klanten er weer terecht voor een kop koffie met eigengemaakte taart bijvoorbeeld. Of een heerlijk broodje van de week. Tijdens de verbouwing hoeft niemand van Fermentobrood verstoken te blijven. Want dat blijft gewoon verkrijgbaar op de locaties t Roode Hert, de Lindenlaan en de Otter. Foto: Novalishoeve In de sandwich Het gebeurt niet vaak dat een pak sneeuw zo lang blijft liggen, en zeker niet op Texel. Medewerkers en bewoners van de Novalishoeve grepen hun kans en gingen los in een sneeuwballengevecht. Woonhuisleider Patrick Kool (op foto in de sandwich ) was lange tijd onvindbaar, maar moest er uiteindelijk toch aan geloven. 9

10 NIEUWS kort Pilot op Midgard Wooncompagnie gaat groot onderhoud verzorgen ICT nieuws Apple-migratie nadert voltooiing Op 7 januari heeft de Raphaëlstichting een lange termijn onderhoudsplan met Wooncompagnie ondertekend voor Midgard. Wooncorporatie Wooncompagnie is geen onbekende van de Raphaëlstichting. Zij zijn eigenaar van de gebouwen van Oosterheem en het Janusz Korczakhuis en als zodanig ook betrokken bij de nieuwe projecten Croon en Bergh, Balder en Dijkgatshoeve. Marinus van der Meulen (rechts) en directeur Wooncompagnie John Hendriks na de ondertekening van het contract. Foto: Midgard De samenwerking verloopt zo goed, dat is besloten om het groot onderhoud van bestaande gebouwen en de regie over het dagelijks onderhoud ook door hen uit te laten uitvoeren. Voordeel is dat bij Wooncompagnie veel know-how aanwezig is en er tegen scherpe prijzen kan worden gewerkt. Op Midgard zal een pilot plaatsvinden. Als de evaluatie positief uitvalt, zal Wooncompagnie ook worden betrokken bij het onderhoud van de gebouwen van andere instellingen van de Raphaëlstichting. In grote lijnen gaat het om onderhoud aan de buitenkant van gebouwen en aan technische installaties, zoals de C.V.. Het onderdeel zwakstrooom (alarminstallatie e.d.) zal in handen blijven van het bedrijf van der Laan. Otto Moison (directeur van Midgard): Voordeel is dat we met zo'n onderhoudscontract voor de komende 30 jaar precies weten waar we aan toe zijn. Ook financieel. Vacatures op Kristal oude afspraak hernieuwd Er zal de laatste tijd wat de klad in, maar voortaan zullen de vacatures gedurende twee weken weer eerst op Kristal verschijnen (en intern worden verspreid op aanmeldingsborden), alvorens ze op de website worden geplaatst. Zo krijgen de medewerkers van de Raphaëlstichting de eerste keus. Ook werkt deze procedure bevorderend voor de mobiliteit. 10 Met de installatie van 50 Apple-computers op Breidablick in de laatste twee weken van januari, is de Applemigratie van de Raphaëlstichting bijna voltooid. In 2010 zullen alle 400 werkplekken van een nieuwe computer zijn voorzien en dan zit een grote klus voor de ICT-afdeling erop. Na de installatie krijgen medewerkers een instructiecursus. De ervaringen zijn positief; de overgang levert nauwelijks problemen op. De snelheid en het scherpe beeld vallen goed in de smaak. Ook Wim Mens (M&O Breidablick) is tevreden met Apple Apple geeft meer stabiliteit. Groot voordeel is ook de kostenbesparing. Robbert Peper (hoofd van de afdeling): De kosten per werkplek zijn gehalveerd. We hoeven nu geen licentie per gebruiker aan te schaffen, maar per server. Dat scheelt echt heel veel geld. Vincent Menig medewerker met een computerprobleem zal Vincent de Graaff aan de lijn hebben gehad. Vincent loopt al enige tijd Vincent de Graaff stage als helpdesmedewerker. En dat bevalt hem goed. Ook zijn ICT-collega s zijn erg tevreden. Vandaar dat hij na de afronding van zijn stage per 1 juli in deze functie in dienst zal komen. Groupwise De ICT afdeling zal vanaf februari versterkt worden door een stagiare die zich zal bezig houden met de uitfasering van Groupwise. Op de Mac is een prima alternatief voor Groupwise: ical en Mail. Het verschil zit m wederom in de licenties: Groupwise kost geld per gebruiker, ical maakt standaard deel uit van het besturingssysteem en kost niets extra. Ook de synchronisatie tussen verschillende apparaten is vele malen beter.

11 kort NIEUWS Kristallijn Ogenblikken Prachtige uitgave van Breidablick over lichtmomenten Door de HKZ is het cyclisch werken met SMARTgeformuleerde doelen steeds meer gemeengoed aan het worden. Aan de ene kant wordt dat als een steun ervaren, maar aan de andere kant ook als een systeem dat alleen de uiterlijke kwaliteit meet en niets zegt over de innerlijk kwaliteit van de zorg. En dat ook veel onderhoud (en dus tijd) vraagt. Zo mag het turven van het aantal gehaalde doelen uit de handelingsplannen dan wel een indicatie voor kwaliteit opleveren, maar zegt het eigenlijk niets over de werkelijke begeleiding van bewoners. Vandaar het initiatief dat Breidablick genomen heeft om een andere kwaliteitsindicator uitkomst van zorg te introduceren: de verhalende beschrijving van zgn. lichtmomenten. Met een lichtmoment wordt een bijzondere gebeurtenis bedoeld tussen bewoners onderling of tussen medewerkers en bewoners. In zijn oproep om lichtmomenten voor een bundel in te sturen in de (toen nog) Veerman van december 2008, schreef Ton Beemster over de achterliggende gedachte: (-) wanneer aangetoond kan worden dat een redelijk aantal bewoners binnen de gemeenschap waarin zij leven en werken tot bijzondere momenten kunnen komen, is er sprake van een sterke innerlijke kwaliteit, omdat er basale voorwaarden aanwezig moeten zijn om de bewoners tot zulke ervaringen te laten komen. De certifeerder (DNV) was erg enthousiast over het plan. En ook over het resultaat: het boek Ogenblikken dat tot verassing van veel Breidablickmedewerkers onderdeel van hun kerstpakket bleek uit te maken. Oorspronkelijk Ogenblikken is een oogstrelende en hartverwarmende uitgave geworden! In de eerste hoofstukken staan de verhalen die werden opgetekend door journaliste en kinderboekenschrijfster Mirjam Elias, afgewisseld met beschrijvingen van de lichtmomenten. Je hoeft de medewerkers en de bewoners niet te kennen om toch een heel levendig beeld te krijgen van het samenleven op een instelling als Breidablick. Warmte, betrokkenheid en oorspronkelijkheid is wat er uit die verhalen naar voren komt. Het tweede deel van het boek nodigt de lezer uit tot reflectie. Zo is er een hoofdstuk opgenomen waarin fragmenten staan uit de literatuur of ander werk over het bijzondere ogenblik waarop de schrijver iets ervaart van een eenheid van tijd, ruimte en licht. Ook het hoofdstuk Naklank, geschreven door Ton Beemster en dat bestaat uit korte stukjes die een overdenking vragen van de tijd in relatie tot ruimte en het licht, noopt tot rustig lezen en herlezen. In het laatste hoofdstuk is de partituur van een compositie van Hendrik Jacobs afgedrukt, Piano ogenblikken. Na lezing van Ogenblikken kunnen we gerust stellen dat de doelstelling om de innerlijke kwaliteit zichtbaar te maken, volop gehaald is. De lichtmomentverhalen zijn enthousiastmerend en kunnen bij de lezer het gevoel oproepen: Ja.. daar doe ik voor. Het meer beschouwelijke tweede deel geeft het thema diepgang en vraagt - zoals gezegd - een heel ander leestempo. Zo blijft Ogenblikken nog heel wat ogenblikken zijn waarde behouden. Het boek is nog te verkrijgen in de winkel van Breidablick of te bestellen via de receptie T Kosten: 18,00. Jan Verweij Concept ontwerpen Johanneshuis Propedeuse De plannen van de Johanneshuis Propedeuse krijgen vastere vorm. Op de foto's de concepttekeningen van architect Yaike Dunselman. Naar verwachting zal er over een jaar gebouwd gaan worden (zie voor meer informatie over dit nieuwe initiatief op Breidablick: Kristallijn nr.4) 11

12 Nieuwe stal op Breidablick Arnoud Sap is terreinbeheerder van Breidablick, maar hij beheert ook vijf paarden die nu nog onderdak hebben in een zeecontainer die naast de paddock staat. Dankzij steun van de vrienden van Breidablick wordt er momenteel een deugdelijke stal gebouwd die binnenkort aan de wat primitieve situatie een eind zal maken. Arnoud: Je zou de stal kunnen zien als het sluitstuk van het paardenbeheer. Na de paddock, de paardenbak en de ponykar krijgen de paarden nu een geweldig onderkomen! Op Breidablick hebben ruim 30 bewoners paardrijles. Op woensdag wordt de kar (met plaats voor een een bewoner met rolstoel) van stal gehaald voor een aantal rondritjes over het terrein. De lessen en de ritten met de kar worden verzorgd door vrijwilligers. Korenmolen t Roode Hert colofon: Kristallijn is een uitgave van de Raphaëlstichting Redactie en foto s (tenzij anders vermeld) Jan Verweij Vormgeving Harm van der Meulen Druk SpringerUit drukwerk Correspondentie Copyright Raphaëlstichting 12 Vacatures Zie: www. raphaëlstichting.nl Raphaëlstichting financieel administratief medewerker functioneel Applicatiebeheerder Queeste oproepkracht ambulante begeleiding Breidablick winkelier groepsleider fysiotherapeut 4 verzorgenden Scorlewald verpleegkundige

Werk werkt Informatie over de Raphaëlstichting

Werk werkt Informatie over de Raphaëlstichting Raphaëlstichting Werk werkt Informatie over de Raphaëlstichting Dit is een foto van Paul. Hij woont en werkt op buurtschap Ferm Rozemarijn, een nog jong initiatief van de Raphaëlstichting in Haarlem. Op

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek

Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers. Een draaiboek Optekenen levensverhalen van ouderen door vrijwilligers Een draaiboek Zelfs wanneer men aan het verleden denkt, gaat men vooruit, en dus zou ik zeggen dat verleden dat herleeft, altijd toekomst is. Heer

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN

magazine 2010 DIALOOG INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL OUDERS EN SCHOOL IN GESPREK KWALITEIT ONTWIKKEL- KANSEN VOOR DOCENTEN magazine 2010 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college INNOVATIE ONDERWIJS- VERNIEUWING IS OVERAL DIALOOG

Nadere informatie

Zuwe Mobiliteitscentrum

Zuwe Mobiliteitscentrum Adres: Zuwe Zorgcentrum Woerden Zaagmolenlaan 4, 3447 GS Woerden Telefoon: 0348-428040 E-mail: mobiliteitscentrum@zuwe.nl Zuwe Mobiliteitscentrum Inhoud Colofon 1. Voorwoord......................................

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 specialistische behandeling [ voor cliënten van 0 tot 100 ] De Baalderborg Groep is gespecialiseerd

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL

EigenZaak EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EEN WETENSCHAPPELIJK ONVERANTWOORD ONDERZOEK NAAR ONDERNEMERS EN HUN PERSOONLIJKE VERHAAL EigenZaak Boss @woef #project EigenZaak @Eigenzaak ik wil geen baas meer hebben, ik ben eigen baas! 07:28 via Twaffer

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie