Static and Dynamic Verification of Indirect Data Sharing in Component-based Applications

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Static and Dynamic Verification of Indirect Data Sharing in Component-based Applications"

Transcriptie

1 Ë KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT COMPUTERWETENSCHAPPEN AFDELING INFORMATICA Celestijnenlaan 200 A B-3001 Leuven Static and Dynamic Verification of Indirect Data Sharing in Component-based Applications Promotoren : Prof. Dr. ir. F. PIESSENS Prof. Dr. ir. P. VERBAETEN Proefschrift voorgedragen tot het behalen van het doctoraat in de ingenieurswetenschappen door Lieven DESMET Januari 2007

2

3 Ë KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT COMPUTERWETENSCHAPPEN AFDELING INFORMATICA Celestijnenlaan 200 A B-3001 Leuven Static and Dynamic Verification of Indirect Data Sharing in Component-based Applications Jury : Prof. Dr. ir. W. Sansen, voorzitter Prof. Dr. ir. F. Piessens, promotor Prof. Dr. ir. P. Verbaeten, promotor Prof. Dr. ir. E. Steegmans Prof. Dr. ir. W. Joosen Prof. Dr. T. Holvoet Prof. Dr. D. Gurov (KTH Royal Institute of Technology) Proefschrift voorgedragen tot het behalen van het doctoraat in de ingenieurswetenschappen door Lieven DESMET U.D.C D1, D2, D46 Januari 2007

4 c Katholieke Universiteit Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen Arenbergkasteel, B-3001 Heverlee (Belgium) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of the publication may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. D/2007/7515/3 ISBN

5 Abstract Modern software systems evolve towards modularly composed applications, in which existing software components are reused in new software compositions. Current component-based software systems often promote simple syntactical interfaces to make the wiring of components simple. In practice however, these looselycoupled components sometimes tend to have semantical dependencies, for example by passing data to each other on a shared data repository as is the case in datacentered applications. Typically, these hidden semantical dependencies are not checked at compile-time and lead to run-time errors in current software systems. The main contribution of this thesis is an approach to reduce the number of runtime errors due to broken data dependencies in data-centered, component-based applications. We have built up extensive hands-on experience with such applications in two application domains: networking software and web applications. This experience shows that errors caused by broken data dependencies are important in practice. Our approach is based on the formal verification of a composition property, the no broken data dependencies property. This formal verification is achieved in two steps. In a first step, we statically verify the desired composition property in deterministic software compositions. To do so, each component of the composition is extended with a component contract, stating in a problem-specific contract language what the shared data interactions of the component are. These contracts are then verified in two steps. First, the compliance of the component s implementation with its contract is checked. Next, the different component contracts are used to verify the composition property in a given composition. In a second step, we extend the verification of the desired composition property towards reactive software systems by combining the static verification approach with run-time checking. Reactive systems are characterised by their nonterminating behaviour and perpetual interactions with their environment, as is for example the case in graphical user interfaces. In addition to the approach for deterministic compositions, the expected, reactive protocol between the client and the server is expressed in a labelled state machine. Next, we apply the earlier proposed solution to verify statically whether or not the desired property is vioi

6 ii lated in a given composition, while assuming that the actual interaction protocol complies with the expressed state machine. Finally, we use the run-time checking capabilities of a Web Application Firewall to guarantee that the incoming requests of a user s session adheres to the verified labelled state machine and thus that the no broken data dependencies composition property also holds in the given composition. Finally, we validated the formal verification of the no broken data dependencies composition property in both a deterministic and a reactive software composition. The static verification approach is successfully applied to the medium-sized open-source webmail application GatorMail, in which more than 1350 shared data interactions are present. In addition, the combination of static verification and run-time checking by means of a Web Application Firewall is validated in the Duke s BookStore application, a reactive e-commerce application. In both case studies, a limited annotation and verification overhead was measured, and they both illustrated that the presented solution is scalable to larger, real-life software applications thanks to the modular specification and verification process.

7 Voorwoord Preface In onze huidige maatschappij zijn computersystemen en het Internet alomtegenwoordig. Tevens hangen we in ons dagdagelijkse leven steeds sterker af van de goede werking van deze infrastructuur en hun diensten, zowel vanuit een individueel als vanuit een sociaal en economisch perspectief. Het aanbieden van betrouwbare en veilige diensten is dan ook essentieel, maar lang niet evident. Deze doctoraatsthesis onderzoekt daarom in deze context hoe de betrouwbaarheid en veiligheid verhoogd kan worden van componentgebaseerde software toepassingen, waarin indirect data wordt gedeeld. Velen hebben direct of indirect bijgedragen tot het uitvoeren van dit doctoraatsonderzoek, en ik zou dan ook graag iedereen bedanken die op professioneel of persoonlijk vlak bijgedragen heeft tot dit werk. Daarnaast wil ik nog een aantal mensen extra in de schijnwerper plaatsen. Ik zou in de eerste plaats mijn promotoren, professor Frank Piessens en professor Pierre Verbaeten, van harte willen bedanken. Zij hebben de realisatie van dit werk mogelijk gemaakt en mij op deze tocht met raad en daad bijgestaan. Speciale dank gaat hierbij uit naar Frank die instond voor de dagdagelijkse begeleiding. Steeds opnieuw maakte hij tijd voor mij vrij en ik zal mij dan ook nog lang de vele inspirerende discussies en kritische reflecties herinneren. In combinatie met zijn inspirerend enthousiasme en gedrevenheid, zijn talent om mensen te motiveren en zijn gefundeerde onderzoeksvisie maakt dat van hem dan ook een promotor uit de duizend. Naast mijn promotoren wil ik ook de andere leden van de begeleidingscommissie, professor Eric Steegmans en professor Wouter Joosen, van harte danken voor het kritisch nalezen van deze thesistekst. Ik wil Wouter ook bedanken om samen met mijn promotoren mijn onderzoek te helpen kaderen in een bredere onderzoeksvisie. Samen hebben ze binnen DistriNet gezorgd voor een brede waaier aan opportuniteiten en mij tevens voldoende vrijheid aangereikt om mijn eigen onderzoekspiste verder te kunnen uitdiepen. I would also like to thank professor Tom Holvoet and professor Dilian Gurov (from the KTH Royal Institute of Technology in Stockholm) for accepting to be members of the jury, and professor Willy Sansen for chairing the jury. A special thanks to Dilian for travelling all the way to Leuven. iii

8 iv Ik zou eveneens graag mijn collega s van de DistriNet onderzoekgroep willen bedanken voor de interessante discussies en de fijne samenwerking. Ik denk hierbij in het bijzonder aan de leden van de security taskforce en de networking taskforce. Hen allemaal opsommen is onbegonnen werk, maar toch een expliciet dankjewel aan Tine Verhanneman, Yves Younan, Bart De Win, Riccardo Scandariato, Bart Jacobs, Jan Smans, Dries Vanoverberghe, Koen Yskout en Thomas Heyman van de security taskforce; en Nico Janssens, Sam Michiels en Tom Mahieu van de networking taskforce. Verder wil ik ook enkele collega s buiten deze twee taskforces expliciet bedanken waaronder André Mariën, Adriaan Moors, Eddy Truyen, Bert Lagaisse en Marko van Dooren. Verder wil ik ook de vele vrienden buiten de onderzoeksgroep bedanken. Jullie zorgden ervoor dat de computer op tijd en stond werd ingeruild voor de nodige ontspanning. Gaande van een partijtje squash of een toertje met de mountainbike tot een avondje stevig doorzakken, jullie waren altijd wel van de partij. Ik wil ook mijn ouders uitgebreid bedanken. Zij hebben mijn studies mogelijk gemaakt en zo de fundamenten gelegd voor mijn doctoraat. Gedurende die ganse periode hebben ze mij blijvend gesteund en gemotiveerd. Ook een woord van dank aan mijn zus Greet, mijn schoonbroer Pieter en mijn schoonouders. Tot slot wil ik mijn vrouw Kathleen bedanken. Al zeven jaar lang ben je mijn steun en toeverlaat, en laat je dag in dag uit de zon schijnen in mijn leven. Gedurende mijn ganse doctoraat stond je aan mij zijde. Je gaf mij telkens opnieuw een duwtje in de rug wanneer ik het nodig had, ook al was het afwerken van deze thesis ook voor jou soms een hele beproeving. Van harte bedankt! Lieven Desmet Januari 2007

9 Contents 1 Introduction Background Problem Statement Main Contributions Overview of this Thesis Indirect Data Sharing in Loosely-coupled Component Systems Introduction Indirect Data Sharing In Data-centered Applications Case Study 1: Component-based Web Applications Web Applications A Servlet-based E-commerce Application Case Study 2: Component-based Protocol Stacks Protocol Stacks DiPS+ Rapid Prototyping Infrastructure A Simplified DiPS+ IPv4 Layer Development of the DiPS+ Radius Layer Goal and Scope of this Work Related Work Conclusion Dependency Analysis of the GatorMail Webmail Application Introduction GatorMail The Struts Framework Composition Example Dependency Analysis Exploring Dependencies Heuristic Identification of Dependencies Abstract Application Model Results v

10 vi CONTENTS Overview of Dependencies Key Characteristics Conclusion Static Verification of Indirect Data Sharing in Loosely-coupled Component Systems Introduction Background Component Contracts and Static Verification Problem Statement Simplified Application Model Composition Example Desired Composition Properties Solution No Dangling Forwards Property No Broken Data Dependencies Property Unsoundness with ESC/Java Validation Verifying Struts Applications: an Example Results of the GatorMail Experiment Discussion Related Work Conclusion Bridging the Gap Between Web Application Firewalls and Web Applications Introduction Background Web Vulnerabilities and Web Application Firewalls (WAFs) Problem Statement Solution Prototype Implementation Server-side Specification and Verification Application-specific Protocol Verification Run-time Protocol Enforcement Discussion Results of the BookStore Experiment Limitations Related Work Conclusion

11 CONTENTS vii 6 Conclusion Summary Main Contributions Validation Future Work Developer-centric Verification Concluding Thoughts

12 viii CONTENTS

13 List of Figures 2.1 Functional dataflow dependencies A small e-commerce web application Additional constraints on the data flow dependencies OSI reference model versus the TCP/IP protocol suite A protocol stack in DiPS Shared repositories in DiPS A simplified IPv4 protocol layer Dataflow dependencies in the IPv4 protocol layer The IPSec protocol layer Design of RADIUS authentication and accounting in DiPS Data dependencies in the DiPS+ Radius layer Request processing in Struts Composition example in Struts Internal dataflow dependencies in Struts Interaction between client and server Protocol transitions for /preferences.do Data sharing between client and server Structure of preferences.jsp using Struts tiles Abstract application model Composition Processing /modifymessage.do Crosscuttingness of dependencies in GatorMail Composition processing /saveaddresses.do Visualisation of the dependencies for /saveaddresses.do The simplified application model Composition example: scheduling a meeting Overview of the solution /createfolder.do composition in GatorMail Web Application Firewall infrastructure ix

14 x LIST OF FIGURES 5.2 Solution overview Client/server interaction protocol Class diagram of the run-time enforcement engine

15 Listings 3.1 Struts configuration file: struts-config.xml Implementation of an ActionForm: PreferencesForm.java Implementation of an Action: PreferencesAction.java Implementation of a JSP view: preferences.jsp Conditional repository interaction Use of static methods: ActionsUtil.java Use of the JSTL Expression Language: loginform.jsp Extract from the navigation tile: navbar.jsp Framework-specific contract of AddMeetingAction ENBF notation of the framework-specific contract language Contract for declarative forwarding (AddMeetingAction.spec) Contract for indirect data sharing ( NotificationAction.spec) JML contract for indirect data sharing (AddMeetingAction.spec) JML contract of the shared data repository (Request.spec) Composition-specific check method to be verified by ESC/Java Frame condition of NotificationAction Declarative forwarding in Struts JML specification of ActionMapping Declarative forward specification of FolderManageAction JML contract of FolderAction Struts-specific contract of FolderAction Example of a defensive read/write operation in BookDetailsServlet Problem-specific specification of ShowCartServlet ENBF notation of the problem-specific contract language EBNF notation of the client-server protocol Contract for shared session repository interactions (ShowCartServlet.spec) JML contract of the session repository (HttpSession.spec) Protocol-simulating check method to be verified by ESC/Java Component-specific specification of the repository (HttpSession.spec for ShowCartServlet) xi

16 xii LISTINGS

17 List of Tables 3.1 Overview of control flow transitions and shared data interactions in the internal viewpoint Overview of control flow transitions and data passing in the external viewpoint Indirect data dependencies in /createfolder.do JML notation overhead in GatorMail Verification performance Interactions with the shared session repository in the BookStore application Verification performance xiii

18 xiv LIST OF TABLES

19 Chapter 1 Introduction Developing a large software systems completely from scratch is a very time- and resource-consuming activity, which makes custom-made software less cost-effective for a lot of companies and which results in a high time-to-market as well. On the other hand, buying customisable standard software sometimes reduces the flexibility needed in a particular setup or lowers the competitive advantage on competitors who can buy the same software. Component-based software development combines several advantages of both worlds. Components are independent building blocks possibly provided by different vendors. New software solutions are built by combining commercial off-the-shelf components and custom-made components together in new compositions [115]. In [116], Szyperski et al. define software components as a unit of composition with contractually specified interfaces and explicit context dependencies only. In practice however, software developers and software vendors tend to have a less rigid interpretation of software components and component-based software development. Even in cases where software components also specify their semantical behaviour [14] (as opposed to just their syntactical programming interface), these contracts are often incomplete or expressed informally. In addition, context dependencies are often neglected. Software systems also become more and more mission critical. In software systems, such as computer networks [73], application servers [113] and avionics systems [106], software failures can cause a considerable loss and damage as business processes strongly depend on the availability and the correct functioning of software systems. The explosion of the Ariane 5 in 1996 for instance is probably the most well-known and costliest software failure ever and is caused by a reuse error due to incomplete specification [70]. In addition, many modern software systems have an increasing demand for security. More and more companies for example incorporate e-commerce in their business model to increase their revenues, but at the same time, their web applica- 1

20 2 Introduction tions tend to be error-prone, and these bugs are a welcome target for attackers due to their high accessibility and possible profit gain. Similarly, NIST s national vulnerability database clearly shows an increasing number of vulnerabilities located in the application layer [88]. Quality characteristics of a software system such as reliability and security can be expressed in terms of software quality attributes or metrics [12]. Several standards and models such as ISO/IEC [2], the Common Criteria [91] and the Capability Maturity Model (CMM) [3] exist, but they often achieve a more qualitative rather than a quantitative measurement of the software quality. Furthermore, in component-based software systems it is quite difficult to guarantee that certain quality characteristics are achieved by composing the individual building blocks, each with their own characteristics. This is especially the case in software systems composing commercial off-the-shelf components [27], and in runtime reconfigurable or multi-stakeholder distributed systems, for which in-depth quality measurement or integration testing is almost unfeasible. 1.1 Background Within the DistriNet research group, we worked on different techniques to achieve certain security and reliability related quality characteristics in modularly composed software systems. I contributed in three main research tracks, in different research domains. Firstly, we focussed on achieving graceful degradation behaviour in overload situations in component-based software applications. To do so, the concurrency behaviour of an application was separated from the functional building blocks by introducing dedicated concurrency components. In this way, the concurrency model could easily be adapted without the need to modify the existing functional components within a given composition. Two adaptations of the concurrency model were investigated in the context of graceful degradation in component-based protocol stacks. In applications with blocking behaviour, a multi-threaded concurrency model was combined with a selfhealing scheduling algorithm in order to achieve optimal performance results in cases of overload [26, 82]. Similarly, to reflect the business policy, the concurrency model was customised to handle important requests in a prioritised way during overload situations [83, 84]. This first track was research continued upon my MSc thesis [26] and was joint work with Sam Michiels as part of the SCAN project [5]. Secondly, we focussed on providing additional support to perform threat analyses on web applications. To do so, a generic architecture for web applications was defined, integrating a set of web technologies that are often combined in current web applications such as web services and databases [28]. Based on this architecture, a technology-specific threat analysis was performed on the web service technology using the STRIDE threat enumeration methodology [54] as

21 1.1 Background 3 reported in [29]. Next, the CORAS methodology [42] was used to perform risk analysis and to visualise threats, risks and treatments typically involved in web services-based web applications. The abstract risk analysis model was then used as input artefact to automate risk management and treatment selection in a particular web services-based web application [47]. This second track was joint work with several colleagues of the DistriNet Security Taskforce and was part of the DeSecA project [86]. Other partners in this project performed threat analyses on web application containers [49], security tokens [19], directory services [17] and databases [13]. Thirdly, we focussed on achieving reliability and security relevant properties in software compositions by applying formal verification. To deal with different types of bugs in Java-like programs, we explored the combination of program annotations and formal verification techniques to verify the absence of these bugs in a given software system. In our approach, components are first annotated with a problem-specific component contract. Next, the component contracts of a composition are translated to a general purpose specification formalism, that is then fed to an automatic prover. Various researchers in DistriNet have applied this approach to three types of bugs. (1) The author of this thesis verified that data dependencies are not broken in software compositions with a shared data repository. The problem-specific contract annotations specify the indirect data sharing interactions between the components and the shared data repository. In addition, static verification is used to verify that dependencies are not broken in deterministic software compositions [38]. Moreover, the static verification was combined with run-time checking in reactive software systems [37]. (2) In [63], Jacobs proposes a programming model for concurrent programming in Java-like languages, including the design of a set of problem-specific program annotations and automated verification of compliance. This program model ensures the absence of data races and deadlocks in Java-like programs. (3) In [108], Smans proposes formal component contracts for stack inspection-based sandboxing, and they verify that at run time the component implementations will not throw security exceptions in C#. For each of these systems, a prototype verifier was built, and some experience in verifying medium sized software systems was gained. The case studies include a chat server, and an open-source web mail application. This third track was part of the SoBeNet project [101]. The approach of formally achieving reliability and security relevant composition properties also strongly relates to other research topics within the DistriNet research group. For instance, with the NeCoMan middleware platform, Janssens provides support for safe, distributed-service adaptations in run-time reconfigurable software systems. The main focus of his research is to achieve a customised, safe adaptation process, i.e. the distributed software system remains in a consistent state during the run-time reconfiguration [66]. This safe adaptation process

22 4 Introduction is complementary to the verification process of this research track. The latter one verifies that among others no dependencies are broken in a given composition, whereas the NeCoMan platform guarantees that the run-time transition from an old (verified) composition to a new (verified) composition is performed in a safe way. This thesis will present in more detail my contributions within this third research track, i.e. the formal verification of the absence of composition problems related to indirect data sharing. 1.2 Problem Statement Data-centered software applications consist of a set of components and a shared data repository [107]. Each component can interact with the shared repository to store data on the repository, or to retrieve data from the repository. By using the data repository, the different components of an application can indirectly share data without actually interacting with each other. This loose coupling adds extra flexibility to software systems and is widely used in various applications and frameworks. A data-centered application is correctly composed if, at run time, each component is able to retrieve the data from the repository that it expects to find. Thus, the correct functioning of a component depends on the run-time state of the shared repository during its execution. Or rephrased, in applications with a shared data repository, implicit semantical dependencies exist between components that share a common data item on the shared repository. Typically, these dependencies are hidden within a software system. Because of this, it is hard for a software composer to reuse existing components in new compositions without breaking any of the hidden data dependencies between the components [32, 34]. Especially in run-time reconfigurable systems where reconfigurations can easily break dependencies, a decent dependency management is crucial to achieve a reliable software system [31, 65]. Moreover, the complexity of shared data dependencies in real-life applications may not be underestimated as was illustrated in the in-depth dependency analysis of the GatorMail webmail application [36]. In this medium-sized software system, already more than 1350 interactions with the shared data repository were identified without any form of documentation. Breaking data dependencies in data-centered applications is a relevant composition problem and typically leads to run-time errors. This results in less reliable and secure software systems. Hence, the main goal of this thesis is to reduce the number of run-time errors due to broken data dependencies in data-centered applications. This thesis will present solutions to detect and prevent such composition problems at compile time or at composition time instead of at run time.

23 1.3 Main Contributions Main Contributions At this moment, the software engineering research community lacks experience reports on the typical composition problems in nowadays software technologies and on the complexity of dependency management in large-scale software systems. In this thesis, we develop good insights in the dependency management of component-based software systems with a shared data repository. We are particularly focussed on dependencies that occur when composing different components that share a common data item on the shared repository. In addition, we perform an in-depth dependency analysis of the medium-sized webmail application Gator- Mail to investigate the complexity of managing dependencies in such data-centered applications. Based on the extensive hands-on experiences, we define the no broken data dependencies composition property for applications with a shared data repository. Achieving this property in data-centered applications eliminates a large number of composition problems, and the typical errors they cause at run time, such as NullPointerExceptions and ClassCastExceptions. The goal of this thesis is then to reduce the number of run-time errors by formally verifying that a given composition does not violate the no broken data dependencies composition property. We present two solutions to formally verify this property, in respectively deterministic and reactive software compositions. Deterministic software compositions are software systems in which the control flow through the application is independent from the environment. In contrast, reactive systems are characterised by their non-terminating behaviour and perpetual interactions with their environment, as is for example the case in graphical user interfaces. The formal verification of the software composition property is based on the use of component contracts. First, the component contracts specify in a problemspecific language the interactions between the component and the shared repository. Next, static verification is used to verify the composition property in deterministic software systems, relying on the different component contracts. In reactive software compositions, this static verification is combined with run-time checking of the system s interactions with the environment. The formal verification of the no broken data dependencies composition property is validated in both a deterministic and a reactive software system. Two existing, medium-sized applications are chosen for the validation experiments. These applications are representative to measure the overhead and test the applicability of the solutions in larger, real-life applications.

24 6 Introduction 1.4 Overview of this Thesis The thesis is structured as follows. Chapter 2 starts with introducing indirect data sharing in loosely-coupled applications with a shared data repository. Next, two case studies from different application domains are presented, illustrating the typical use of a shared data repository. The first case study investigates componentbased web applications built upon the Java Servlet technology, which is part of the J2EE web tier specification. The second case study explores component-based protocol stacks in DiPS+, an in-house developed protocol stack framework. Based on extensive hands-on experiences in both case studies, the precise goals of this thesis are determined and related with existing research. Chapter 3 illustrates in more detail the complexity of hidden data dependencies in loosely-coupled component systems by investigating the servlet-based webmail application GatorMail, written by the University of Florida. Analysis of the different components of GatorMail and their interactions with the shared repository reveals that even in this medium-sized open-source application more than 1350 interactions occur with the shared data repository without being specified or documented. Extending the GatorMail application or reusing some of its components without breaking one of the hidden data dependencies is really hard, and oversight of the composer can easily lead to run-time errors. In chapter 4, parts of a component s contract are made formal and automated tool support is used to verify some level of semantical compatibility at composition time. In particular, a given composition is formally verified to ensure that no data dependencies are broken between components that share a common data item on the shared repository. To do so, a component s contract specifies its interactions with the shared data repository in a problem-specific specification language. Static verification then checks whether the implementation of a component adheres to its contract, and whether in a given composition dependencies between components, that share a common data item, are not broken. Finally, the presented approach is validated on the GatorMail webmail application. Whereas the static verification approach of chapter 4 is limited to deterministic systems, chapter 5 combines static and dynamic verification of the indirect data sharing dependencies to cope with indeterministic, reactive systems. A wellknown example of such a reactive system is a web application, in which a web user typically can choose the next processing step by clicking the link of his choice. In such reactive web applications, the strict request flow enforcement of a Web Application Firewall (WAF) at run time is combined with static verification of the WAF policy in a given software composition. By doing so, the combination of static and dynamic checking ensures a software composer that no shared data dependencies are broken in the reactive system. To conclude, the presented approach is validated in the Duke s BookStore e-commerce application. Finally, chapter 6 summarises the contributions of this thesis and discusses some opportunities for future research.

25 Chapter 2 Indirect Data Sharing in Loosely-coupled Component Systems 2.1 Introduction Modern software systems evolve towards modularly composed services, in which existing software components are reused within new compositions [115]. The different services are interconnected into distributed software systems, using serviceoriented software architectures [74]. Both component-orientation as well as serviceorientation promote a shift towards highly decoupled and reusable software units, which can be implemented independently from each other. Applications are then instantiated by composing the components and connectors of the system in a particular software composition. Recent software systems even enable dynamic reconfiguration of the running application [45, 46]. Hereby, the software system can adapt the current composition towards a new composition by adding, removing and replacing loosely-coupled software units at run time [8, 67]. In this way, highly flexible software systems are achieved, both at composition-time and at run time. Also, software systems become more and more mission critical. In mission critical systems, such as computer networks [73], application servers [113] and avionics systems [106], software failures can cause a considerable loss and damage as business processes strongly depend on the availability and the correct functioning of software systems. Because of the stringent dependability requirements inherent in such critical systems, the composition-time and run-time flexibility should be prevented from jeopardising among others the correct functioning of the system. 7

26 8 Indirect Data Sharing in Loosely-coupled Component Systems Building manageable, large-scale software systems introduces several development constraints and invariants, such as architectural constraints and data typing. Specifying and enforcing compatibility requirements, constraints and invariants has already proven to significantly enhance the safety and reliability of a software system (e.g. syntactic interface compatibility [14], type systems [87, 6] and ADLs [59, 89]). By composing the individual components, implicit assumptions are made by the software composer about the usage and interaction of the components in a particular composition instance. In particular, during the composition of the components into a working application, composition-specific dependencies can arise between the different components. Different types of composition-time dependencies can be identified. In eventbased systems for example, the implicit invocations in the control flow are clearly specific for a particular composition and impose dependencies between the different publishers and subscribers of that composition. The control flow of an application is the description how the computational control moves around through a running instance of the application or, in other words, which executing method invokes another method and passes hereby the control to the latter one. Similarly, indirect data sharing in data-centered repositories imposes at composition-time dataflow dependencies between the software components. The dataflow describes how data moves between different components. Dataflow may follow the control flow (e.g. in passing arguments through methods), but dataflow and control flow can also have separate paths within an application. In our opinion, keeping such composition-time dependencies implicit within a software system (as is often done in state of the art systems today), increases the risk for software failure due to broken dependencies, especially in a dynamically reconfigurable system. Therefore, in this thesis, we investigate the dependency problems caused by indirect data sharing in data-centered applications in order to reduce the risk for run-time software failures. The rest of this chapter is structured as follows. Firstly, in section 2.2 the concept of indirect data sharing is further explained. Next, two case studies are presented in sections 2.3 and 2.4, in order to demonstrate the importance of dataflow dependencies and the risk for software failure due to violated constraints or broken dependencies. Based on hands-on experiences in both case studies, the precise goals of this thesis are defined in section 2.5. Finally, section 2.6 discusses related research and section 2.7 summarises the contributions in this chapter. This chapter is partially based on the following publications: Lieven Desmet, Frank Piessens, Wouter Joosen, and Pierre Verbaeten. Infrastructural support for data dependencies in data-centered software systems. In Proceedings of the Third AOSD Workshop on Aspects, Components, and Patterns for Infrastructure Software, pages 79 80, Lancaster, U.K., March 2004 [32]

27 2.2 Indirect Data Sharing In Data-centered Applications 9 Lieven Desmet, Frank Piessens, Wouter Joosen, and Pierre Verbaeten. Improving software reliability in data-centered software systems by enforcing composition time constraints. In Proceedings of Third Workshop on Architecting Dependable Systems (WADS2004), pages 32 36, Edinburgh, Scotland, May 2004 [35] Sam Michiels, Lieven Desmet, and Pierre Verbaeten. A DiPS+ Case Study: A Self-healing RADIUS Server. Report CW 378, Department of Computer Science, K.U.Leuven, Leuven, Belgium, February 2004 [84] Sam Michiels, Lieven Desmet, Wouter Joosen, and Pierre Verbaeten. The DiPS+ software architecture for self-healing protocol stacks. In Proceedings of the 4th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA-4), pages , Oslo, Norway, June 2004 [83] 2.2 Indirect Data Sharing In Data-centered Applications In the repository architectural style [107], a system consists of a central data structure (representing the state of the system) and a set of separate components interacting with the central data store. This architectural style is quite commonly used in several component models and APIs such as JavaServlet containers [68], Pluggable Authentication Modules framework (PAM) [105] and JavaSpaces in Sun s Jini [44, 69]. Sometimes, further refinements are introduced to this style. However, in practice, most of the refinements or additional constraints are only modelled implicitly and are not explicitly checked. A data-centered application is a collection of separate components and a shared repository. The application is correctly composed if, among others, every required data item of a component is provided by another component. In figure 2.1, different dataflows within a data-centered application are explicitly shown, while the actual component interactions (i.e. the control flow) are abstracted. According to Shaw and Garlan, two major subcategories of repositories exist, depending on the control flow within the application. If the central data structure is the main trigger for selecting processes to execute, the repository is called a blackboard. Otherwise the repository can be a traditional database [107]. Indirect data sharing strongly contributes to achieve loosely-coupled components, which can easily be developed by different parties 1. Nevertheless, in our opinion, the very loose nature of such software compositions can also easily lead to 1 In this thesis, we use the term loosely-coupled to reflect the loose coupling of components at the syntactical level [14], irrespectively of the possible tight binding between them on a semantical level, as will be illustrated later on in this chapter.

28 10 Indirect Data Sharing in Loosely-coupled Component Systems Figure 2.1: Functional dataflow dependencies reliability and correctness problems. In the next sections, two case studies in different domains are presented to illustrate the use of a shared data repository as the glue between loosely-coupled components. Both case studies investigate some reoccurring problems with indirect data sharing in data-centered applications, based on extensive hands-on experiences within the presented technologies. 2.3 Case Study 1: Component-based Web Applications In this section the typical use of a shared data repository in a servlet-based e- commerce application is analysed. The case study is structured in two parts. Firstly, subsection introduces web applications and the web technologies used in this case study. Next, the functionality of the e-commerce application is examined in subsection with special attention to the interactions with the shared data repository Web Applications Web applications are server-side applications that are invoked by thin web clients (browsers), typically using the HyperText Transport Protocol (HTTP). A user can navigate through a web application by clicking links or URLs in his browser, and he is also able to supply input parameters by completing web forms. A URL maps to a server-resident program that is executed with the user s supplied input parameters. The result of the program execution (often expressed in the HyperText Markup Language (HTML)) is then sent back to the browser where it is rendered for further user interaction. HTTP is a stateless, application-level request/response protocol and has been in use on the World Wide Web since 1990 [41]. Since the protocol is stateless,

29 2.3 Case Study 1: Component-based Web Applications 11 each request is processed independently, without any knowledge of previous requests. To enable the typical user s session concept in web applications, the web application needs to add session management on top of the stateless HTTP layer. Different techniques exist to embed web requests within a user session such as the use of cookies, URL rewriting or hidden form fields [100]. Nowadays, most web applications use an underlying framework or web technology to facilitate the development and the deployment of the web application. Widespread technologies such as PHP, ASP.NET and JSP/Servlets incorporate among others the management of user sessions. Next to tracking to which user session a web request belongs, these technologies also provide server-side state for each user session. While processing a web request, server-side web components can store non-persistent, user-specific data (e.g. a shopping cart in an e-commercesite) in a data container bound to the user session. Other web components can then retrieve this data while processing future requests in the same user session. Java Servlets The Java Servlet technology is part of the J2EE specification and provides mechanisms for extending the functionality of a Web server and for accessing existing business system [68, 56]. Java Servlets are functional units of the web tier. A J2EE web application is typically a collection of Java Servlets and is deployed in a servlet-based web container such as Tomcat, JBoss or WebSphere. The web container offers infrastructural support for using servlets. Extra-functional properties such as load-balancing and security are added to the web container rather than to the servlets themselves. The core functionality of the container is to handle incoming web requests and to use (chains of) servlets for processing the requests. The container casts incoming HTTP requests into an object-oriented form (HTTPServletRequest) and checks to see if there is a servlet registered for processing that request. If there is a match, the request is given to the servlet. The web deployment descriptor (web.xml) of a web container contains the deployment information of the web application, including extra-functional properties and a list of servlets with their corresponding URL mapping. To cope with more complex server-side processing, a chain of servlets can be used to process the incoming requests. Hereby, the different servlets form a pipeand-filter composition and the servlets process the request sequentially: after the first servlet has processed the request, it is passed to the next servlet for further processing until the end of the pipe is reached. An advantage of such a composition is that reoccurring functionality can be encapsulated in a separate servlet that can be reused in different chains. Within a web application, servlets are loosely-coupled with each other and support for dispatching between servlets is provided by the web container. The servlets can communicate anonymously by means of a shared data repository. In

30 12 Indirect Data Sharing in Loosely-coupled Component Systems fact, five instances of shared repositories are provided to the servlet, each with a different access scope: a data repository associated with the dynamic web page (1), with the web request (2), with the user session (3), the web context (4) and the application (5). Hence, servlet-based applications are data-centered compositions [107], and the application composer must pay special attention to the dataflow dependencies. JavaServer Pages The JavaServer Pages (JSP) technology is also part of the J2EE specification and is built upon Java Servlets. JSP enables the separation of content and presentation in developing dynamic websites. In JSP, Java code can be embedded into the markup language similar to other technologies such as ASP and PHP. Next to embedding plain Java code, also JSP Tags can be used to encapsulate simple programming logic (such as iterators and boolean tests) and provide the website designer an abstract interface to the model of the application. JSP files are also deployed in a servlet-based web container and are compiled into Java Servlets the first time they are requested within the application. This implies that JavaServer Pages inherit the strengths of Java Servlets, while providing a better separation between logic and markup. In general, JSP files are used to develop the user interface (or view) of a web application. They are loosely coupled, and can communicate anonymously with other JSP files or servlets using shared data repositories A Servlet-based E-commerce Application In this subsection a canonical e-commerce site is analysed in order to illustrate the typical use of the shared data repositories in a servlet-based web application. Figure 2.2 illustrates a subset of the simple e-commerce application. Three different services are identified within the application: adding a product item to the personal shopping basket, the payment of the shopping order and searching through the website. Each box represents a functional task implemented as a servlet, and the services are pipe-and-filter compositions of several independent tasks. Adding a product item to the shopping basket starts by retrieving the necessary item information from the data back-end (retrieve item information). Next, the item is added to the shopping basket (process add to basket), and depending on the success or failure of adding the product to the basket, the new basket (display new basket) or an error page (display error page) is displayed to the end user. Similarly, the payment service is decomposed into a first servlet constructing an order out of the shopping basket entries (prepare basket order) and a second servlet (process order payment), taking care of the payment (e.g. the submission of credit card information). Next, the order is logically processed at the server,

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Webapplicatie-generatie NIOC 2013

Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Eddy Luursema, Misja Nabben, Arnoud van Bers Research Group Model Based Information Systems Presentation Introduction M-BIS Data intensive systems Requirements Generation

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Component-based software engineering

Component-based software engineering Component-based software engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 19 Slide 1 CBSE essentials Independent components gespecificeerd door hun interfaces. Component standards

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Chromosomal crossover

Chromosomal crossover Chromosomal crossover As one of the last steps of genetic recombination two homologous chromosomes can exchange genetic material during meiosis in a process that is referred to as synapsis. Because of

Nadere informatie

Y.S. Lubbers en W. Witvoet

Y.S. Lubbers en W. Witvoet WEBDESIGN Eigen Site Evaluatie door: Y.S. Lubbers en W. Witvoet 1 Summary Summary Prefix 1. Content en structuur gescheiden houden 2. Grammaticaal correcte en beschrijvende markup 3. Kopregels 4. Client-

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten.

FAAC DRIVER. Driver install procedure for FAAC boards. Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten. FAAC DRIVER Driver install procedure for FAAC boards Installatieprocedure voor driver voor FAAC-kaarten www.record-toegangstechniek.nl 1 When a FAAC board (E124 or E145) is connected to the USB port, it

Nadere informatie

POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION. A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN

POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION. A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN The difficulty lies not in the new ideas, but in escaping from the

Nadere informatie

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain.

The genesis of the game is unclear. Possibly, dominoes originates from China and the stones were brought here by Marco Polo, but this is uncertain. Domino tiles Dominoes is a game played with rectangular domino 'tiles'. Today the tiles are often made of plastic or wood, but in the past, they were made of real stone or ivory. They have a rectangle

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Genetic code. Assignment

Genetic code. Assignment Genetic code The genetic code consists of a number of lines that determine how living cells translate the information coded in genetic material (DNA or RNA sequences) to proteins (amino acid sequences).

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Managing the Complexity of Variability in Software Product Families

Managing the Complexity of Variability in Software Product Families RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Managing the Complexity of Variability in Software Product Families Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop

Gebruikershandleiding / User manual. Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding / User manual Klappers bestellen in de webshop Ordering readers from the webshop Gebruikershandleiding klappers bestellen Voor het bestellen van klappers via de webshop moeten de

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver

Together we deliver. Partner Logistics Together we deliver Together we deliver Together we deliver 8 March, 2016 1 Agenda Introductie Waarom koos voor deze standaard WMS-oplossing? Beperkingen standaard WMS oplossing Implementatie in 3 maanden Standaard WMS in

Nadere informatie

Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis

Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Computer Science Computational Modeling Lab Unlocking the potential of public available gene expression data for large-scale analysis Jonatan

Nadere informatie

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Agenda 1 Mooie belofte 2 Business doelen 3 Alternatieve oplossingen 4 Voorkeur uitwerken 5 Business Case Power to Innovate 2015 2 1 Mooie

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie