Van de redactie. Colofon. Samenstelling Gerjo Stegeman. Medewerkers Marjan van Genne Irma Kloezen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. Colofon. Samenstelling Gerjo Stegeman. Medewerkers Marjan van Genne Irma Kloezen"

Transcriptie

1 De Blauwwitter Clubblad v.v. Hoogeveen 40e jaargang Seizoen Colofon Uitgave Voetbalvereniging Hoogeveen Samenstelling Gerjo Stegeman Medewerkers Marjan van Genne Irma Kloezen Eindredactie Gerjo Stegeman De Praam LN Dedemsvaart Fotografie André Weima Gerjo Stegeman Distributie Bertus Dekker Helios 57, Hoogeveen Tel Drukkerij Drukkerij Ballast & Hilbrink Industrieweg AJ Hoogeveen Tel Internet: Correspondentieadres Voetbalvereniging Hoogeveen Posbus AN Hoogeveen Clubhuis Sportveldenweg 1-3 Tel Internet Teletekst Pagina 343 TV Drenthe Voor u ligt de 2 e Blauwwitter van dit seizoen en de eerste reguliere editie. Ik zit dit voorwoord te schrijven aan de vooravond van de uitwedstrijd die ons eerste elftal zal gaan spelen bij WKE. Het is een wedstrijd waar ik, en waarschijnlijk velen met mij, naar uit zullen kijken. Sowieso voelt het bij mij goed dat de club terug is in de hoofdklasse. Qua entourage brengt voetballen op dat niveau toch net iets meer. Zeker omdat we dit seizoen in de gelukkige omstandigheid verkeren dat er ook een aantal fraaie derby's worden gespeeld en dat was in het recente verleden een zeldzaamheid in de hoofdklasse. Natuurlijk zal niet iedereen hetzelfde gevoel hebben als mij. Velen zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij hun eigen elftal en hebben weinig met het eerste elftal. Prima toch? Een vereniging moet op diverse fronten breed gedragen worden. Daarbij moeten elkaars belangen niet uit het oog worden verloren. Dat dit moeilijk is, blijkt nog wel eens uit de impulsieve wijze waarop er gereageerd wordt. Dit gebeurt overigens vaak van twee kanten en zorgt voor veel onbegrip bij beide partijen. Eens te meer blijkt dan weer hoe belangrijk een goede communicatie is en ook hoe moeilijk het is om goed te communiceren. Bovenstaande problemen ontstaan gelukkig nog niet bij de Kabouters. Wat dat betreft zou de onbevangenheid van deze jongste voetballers van onze club een voorbeeld moeten zijn voor ons als volwassenen. Wat hebben we kunnen genieten van de prachtige TV-beelden die TV Drenthe heeft gemaakt. Het mooie daarbij was dat we zelfs de landelijke TV haalden. Een fragment van Dylan haalde het programma `De wereld draait door'. Heeft u de uitzending van TV Drenthe gemist? Geen nood. Het fragment staat ook op onze website. Waardering kunnen we ook opbrengen voor Erik Hofsteenge, alias `de Buuze'. Een aantal jaren maakte hij deel uit van de 1 e selectie en de laatste jaren speelde hij in het tweede. Dit ondanks het feit dat hij niet in Hoogeveen woont. De clubliefde was zo groot dat hij wekelijks de gang vanuit zijn woonplaats Lutten naar Hoogeveen maakte. Waar een ander zou kiezen voor de club in zijn woonplaats, bleef `de Buuze' onze club trouw. H is een mooi voorbeeld dat spelers van buitenaf niet altijd passanten zijn. Goed voorbeeld doet volgen? Helaas heeft Erik inmiddels vanwege een Van de redactie slepende knieblessure een punt moeten zetten achter zijn actieve `voetballoopbaan'. Elders in dit clubblad praten we uitvoerig met hem. Dat je soms altijd weer betrokken raakt bij je `oude liefde' merkte ook Mathieu Huizenga. Een aantal jaren was hij een vaste waarde in ons eerste elftal. De laatste jaren was hij niet meer betrokken bij de club totdat hij ging werken bij Uitgeverij Connect. Nu is dat de uitgever van ons Presentatiemagazine. Een groot aantal sponsors zullen het afgelopen jaar dan ook contact met Mathieu hebben gehad i.v.m. de werving van adverteerders voor ons magazine of de krant rond de Tamboer Trophy. In dit clubblad vertelt hij hier meer over en blikt hij terug op zijn actieve tijd bij Hoogeveen. Deze twee onderwerpen zijn slechts een kleine greep uit het aantal interviews en andere bijdragen die u op de volgende pagina's zult aantreffen. Mijn dank gaat dan ook uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan deze editie. Vragen of opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom! Ik wens u veel leesplezier! Met vriendelijke groet, Gerjo Stegeman PR-zaken v.v. Hoogeveen 1

2 Ledenvergadering De aanstaande ledenvergadering is voor iedereen een uitgelezen kans om een mening te geven of om te stemmen over bepaalde voorstellen. Nu is hier gedurende het hele seizoen de mogelijkheid wel voor, want een afspraak met het bestuur is gauw gemaakt. Het afgelopen seizoen is hier in tegenstelling tot voorgaande jaren enige malen gebruik van gemaakt, iets wat het bestuur alleen maar toejuicht. Voor ons als bestuur is deze vergadering een jaarlijkse graadmeter hoe het huidige beleid wordt ontvangen en wat de visie van onze leden is en welke koers de vereniging wil varen. Met name de laatste zin is op de komende vergadering aan de orde. Nu de periode van 5 jaar toekomstvisie er op zit zullen we voor de komende jaren weer een nieuwe visie moeten vaststellen. Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat de samenleving zich niet aanpast aan de vereniging, maar dat de vereniging zich zal moeten aanpassen naar de vraag vanuit diezelfde samenleving. Gezien het feit dat onze statuten behoorlijk verouderd zijn zullen we hier eens grondig naar moeten kijken. Als we alleen al kijken naar de afgelopen 5 jaar dan is er in die tijd veel veranderd. Met name de toetreding tot de hoofdklasse zorgt voor veel extra regels en richtlijnen die voorheen totaal onbekend waren. Arbo-wetgeving hadden we als voetbalvereniging nog nooit van gehoord, maar is nu ook op ons van toepassing. En zo zijn er veel meer regels die we moeten uitvoeren, als we het nu leuk vinden of niet. Zoals ik op de ledenvergadering van vorige keer al meldde is de recessie ook niet aan ons voorbij gegaan. Inkomsten bleven achter bij voorgaande jaren en nieuwe sponsoren staan nou niet bepaald in rijen voor ons hek. De komende jaren zullen we op vele gebieden scherper moeten zijn dan ooit. We hebben voor de komende vergadering dan ook het nodige nieuws in petto waarbij we op enkele vlakken ingrijpende veranderingen verwachten of willen doorvoeren. Nogmaals we hechten er veel waarde aan dat onze leden hun betrokkenheid tonen en deel uitmaken van deze discussie. Voor een aantal onderwerpen zal de avond te kort zijn en is het raadzaam om voor één of twee van deze onderwerpen een extra avond te beleggen. Met name de wat jongere generatie blonk vaak uit door afwezigheid, desinteresse of geloof in het beleid; zeg het maar. Juist voor deze groep is de ledenvergadering van belang omdat zij uiteindelijk op heel veel gebieden het vaandel zullen moeten overnemen. Voor velen vormt hun werkzaamheden of andere bezigheden een probleem om iets voor de vereniging te kunnen of willen doen. Vele handen maken licht werk, en iets kleins doen kan al gauw iets groots betekenen. Een groot aantal van onze (wat oudere) jeugdleden vinden naast voetbal andere zaken minstens zo belangrijk. Een baantje op de avond of zaterdag om wat extra zakcenten te Voorzitter Henri Zwiers hebben, stappen op de zaterdagavond en een relatie aangaan horen hier allemaal bij. De interesse en het geduld om dan op een hoog nivo te gaan of blijven spelen bestaat dan al gauw uit keuzes maken. Zij die denken dat clubliefde dan voorop staat zijn wel erg naïef ingesteld. Dit probleem gaat niet enkel ten koste van de kwaliteit maar vormt ook zeker een groot verlies van kwantiteit. In dat opzicht blijft de vereniging vrij stabiel, maar een vereniging wil er altijd naar streven om te groeien. Ik denk dan ook dat er voor de komende jaren belangrijke keuzes moeten worden gedaan om tegemoet te komen aan de vraag die er is ontstaan vanuit de veranderende samenleving. Vasthouden aan de traditionele gang van zaken is er dan ook niet meer bij. Als bestuur zullen we dit nimmer ten koste laten gaan van de goede sfeer en in de omgang met elkaar. Hoogeveen is een club die de veranderingen wel aankan; ze bestaat niet voor niets 80 jaar. Maar in het afgelopen decennium is er wel heel erg veel veranderd. De vereniging is veranderd in een bedrijf en het voetbal is verworden tot een product dat we aan sponsoren en andere belangstellenden moeten verkopen. Dat onze vereniging één van de beste bedrijven op dit gebied is was ik al lang van overtuigd, de kunst is echter om anderen hier ook van te overtuigen en dat is gezien het tijdsbeeld soms knap lastig. U bent van harte uitgenodigd op onze ledenvergadering van 22 november a.s. om uur. 2

3 Contributie Pupil v.d. wedstrijd Senioren veld en futsal 168,00 Senioren 139,50 Niet-spelende leden 47,00 A-junioren 100,50 B- en C-junioren 68,50 D- en E-pupillen 62,50 F-pupillen 33,00 Kledingfonds 9,60 Dames/meisjes - zie bijp. leeftijdscategorie. Bedragen zijn per seizoen. Betaling via automatische incasso per kwartaal. Per kas of via euro-acceptgiro per halfjaar. Bij de leden die de contributie via automatische incasso voldoen, zal begin juli het 1 e kwartaal worden geïncasseerd. Volgende kwartalen volgen begin oktober, januari en april. Overige leden ontvangen eind juni een acceptgiro voor de periode juli t/m december. Eind december volgt dan de acceptgiro voor de periode januari t/m juni. Het kledingfonds zal in juli en januari worden verrekend. Per termijn is dit 4,80. Nieuwe F-pupillen 1 e drie maanden contributievrij. Beëindiging lidmaatschap voor 31 mei doorgeven aan de secretaris. Adverteren Djermy Olde HGV-Alcides De tarieven voor een advertentie in de Blauwwitter zijn als volgt: Achtste pagina: 40,- Kwartpagina: 75,- Halve pagina: 142,50,- Hele pagina: 275,- Meer informatie of opgave: tel of e- mail: Contracten worden automatisch verlengd. Wijzigingen of opzeggingen moeten voor 30 juni schriftelijk worden doorgegeven. Lopende het seizoen kunnen advertenties niet gewijzigd worden (advertentievellen worden bij de start van het seizoen voor de hele jaargang gedrukt). Activiteitenkalender Djermy Olde HGV-NEC Woensdag 10 november Voetbalclinic SC Heerenveen (F- t/m C-jeugd) uur Vrijdag 12 november Koppel klaverjassen & jokeren in teamverband uur Maandag 22 november Algemene ledenvergadering uur Vrijdag 26 november Sinterklaasavond voor F-pupillen en kabouters Vrijdag 10 december Koppel klaverjassen & jokeren in teamverband uur Vrijdag 17 december Darten voor de jeugd Dinsdag 28 december Klaverjassen bij de ijsbaan uur Dennis Greving HGV-Sneek WZ Volledige (actuele) lijst op 3

4 ,,Leuke tijd, goede en gezellige teams'' Dat je soms altijd weer betrokken raakt bij je `oude liefde' merkte ook Mathieu Huizenga. Een aantal jaren was hij een vaste waarde in ons eerste elftal. De laatste jaren was hij niet meer betrokken bij de club totdat hij ging werken bij Uitgeverij Connect. Nu is dat de uitgever van ons Presentatiemagazine. Een groot aantal sponsors zullen het afgelopen jaar dan ook contact met Mathieu hebben gehad i.v.m. de werving van adverteerders voor ons magazine of de krant rond de Tamboer Trophy. Wat doe je momenteel in de voetballerij en daarbuiten en wat heb je allemaal gedaan? Leuke vraag, ik ga net weer beginnen met een amateur-elftal voor 45 jaar en ouder. Nou ben ik iets jonger, maar goed. Daarvoor ben ik al die jaren niet zo actief geweest, 30 jaar gesport en nu 30 jaar Ook al ben ik zelf niet actief, ik vind het nog altijd leuk om bij wedstrijden te kijken. Ik moet mijn aandacht verdelen want ik heb nu twee dochters die volleyballen en wat is er leuker om daar als supporter bij aanwezig te zijn. Je bent werkzaam bij Uitgeverij Connect, de uitgever van ons Presentatiemagazine en de speciale krant rond de Tamboer Trophy. Hoe gaan jullie te werk als deze twee uitgaven gerealiseerd moeten worden? In de jeugd van v.v. Hoogeveen hadden jullie een zeer goede lichting. Wat zijn bijvoorbeeld je herinneringen aan de tijd in de A- en B-jeugd? Leuke tijd, goede en gezellige teams. Veel toernooien ook samen gespeeld en we deden altijd mee voor het kampioenschap. Hechte teams, met ook fanatieke ouders en supporters (maar wel op de leuke manier.) Welke namen staan je uit deze tijd nog het meeste bij? Marco Koorman, Freddy Nijstad en Cor Bodegraven daar ben ik in de pupillen samen mee begonnen. Later kwam Roel Smand daar ook bij. Met Roel heb ik ook mijn tijd bij Hoogeveen afgesloten. Je prestaties in de jeugd werden beloond met een overstap naar BVO Emmen. Hoe groot was die stap destijds? Groot, ik kwam eerst bij de beloften. Ik ging van 3x in de week trainen naar elke dag trainen en ik had nog geen rijbewijs, dus ik moest met de bus naar Emmen. In die tijd werkte ik halve dagen van tot 13.30, wat eten en dan door met de bus naar Emmen en dan was ik 's avonds om uur weer thuis. Nog wat eten en dan had je het ook wel gehad. INTERVIEW Mathieu Huizenga Uiteindelijk haalde je in Emmen het 1 e elftal. In welke tijd was dat, hoe waren de prestaties en hoe kijk je terug op die tijd? Ik zat ongeveer een jaar bij Emmen 1986/87 toen we een bekerwedstrijd speelden met het 2 de elftal in Elim. Assistent trainer John Koops zei tegen mij: Mathieu, vanavond ben je reserve bij het 1 e elftal. De week daarop mocht ik toen meespelen in de wedstrijd tegen Excelsior, mijn debuut. Emmen was net een paar jaar een profclub en de prestaties waren wisselvallig, mede door het ontbreken van budget om toppers te halen. Wat kun je je herinneren van je debuut in de hoofdmacht van Emmen? Het was een uitwedstrijd tegen Excelsior in Rotterdam, we speelden gelijk: 1-1. Natuurlijk ben je gespannen voor zo'n wedstrijd, maar dat is na een paar minuten ook over, dan zit je zo in de wedstrijd. Vooral omdat het ook lekker ging. Ben je als voetballer bij Emmen veel gegroeid? Ja, 5x in de week trainen, goede begeleiding, en ook dankzij mijn medespelers die al langer mee liepen als profvoetballer. Het was soms best Zoveel mogelijk informatie inwinnen en dan bellen of men belangstelling heeft om in deze gidsen te adverteren. Informatie inwinnen doen wij door middel van gidsen, kranten en locale bladen te bekijken. Kom je bij het benaderen van adverteerders veel `oude bekenden' tegen? Zo nu dan, in Hoogeveen ben je natuurlijk al wel bekend met de mensen en vaak weet je wel wie waar werkt, maar daar buiten is het altijd een verrassing en ben ik zeker al eens oude bekenden van vroeger tegen gekomen, o.a. uit mijn tijd bij Emmen. 4

5 incasseren, zowel lichamelijk als fysiek, maar op een gegeven moment ervaar je wel dat het alleen opbouwende kritiek is en daar leer je een hoop van. Wat is de reden dat een definitieve doorbraak in het betaald voetbal uitbleef? Zeg het maar, ik denk dat je daarvoor ook wel een beetje geluk moet hebben, net op het juiste moment pieken en gezien worden. En misschien ook wel niet goed genoeg voor het betaalde voetbal. Maar daarom wel een heel mooie tijd gehad, veel gezien veel geleerd, ik had het niet willen missen. Je keerde bij Hoogeveen terug in de hoofdklasse. Het was achteraf het voorlopige einde van een succesvolle periode voor de club. Wat ging er volgens jou destijds mis? Ik kan mij dat niet goed meer herinneren, weet wel dat Azing Griever toen trainer was en die is drie wedstrijden voor het einde van de competitie in mijn ogen ontrecht ontslagen. De laatste drie wedstrijden hebben wij het gedaan onder leiding van Klaas van der Sleen. Maar of Griever aangewezen kan worden als wat er mis ging, dat niet. We hadden toen ook een jong elftal. Blessures schorsingen zeg het maar? Een jaar na de degradatie was de doelstelling meteen terug te keren. Dat lukte niet. Was de druk te hoog? Nee, de druk was niet te hoog, je probeert als voetballer, team, elke wedstrijd te winnen en als het dan niet lukt, zeg dan maar waar het aan ligt? Later speelde je zelfs nog in de tweede klasse. Het contrast moet enorm zijn geweest. Ja dat is waar, dat kan ik niet ontkennen. Twee jaar eerder speel je nog de mooiste wedstrijden met combinatievoetbal in de hoofdklasse twee jaar later speel je ergens in Valthermond boerenkool voetbal. Lange halen, snel thuis. Op welke posities kon je het beste uit de voeten? Centraal achterin, voorstopper. Vooral in de tijd met Karel Lilikwatil achter mij, die kon je zo goed neerzetten, een coach tijdens de wedstrijd. Tegen welke ploegen speelde je altijd het liefst en wat waren vaak lastige tegenstanders? Dat waren toch de wedstrijden uit de hoofdklasse B, de Treffers, Rheden, Achilles 1894, WKE en Germanicus. Gelijkwaardig, je speelde dan ook echt een wedstrijd, met spanning en strijd. Lastige tegenstanders waren ploegen met spitsen die veel liepen/bewogen en naar de zijkant uitweken Heb je de indruk dat de beleving (clubliefde) destijds anders was dan tegenwoordig? De beleving, voor zo ver ik het kan beoordelen, is denk ik wel anders, ik kom nu niet meer in de kleedkamer. Maar in mijn tijd als we verloren dan was je er dinsdag op een training nog ziek van. Of men dat nu nog zo voelt? Clubgevoel, wij hadden bij Hoogeveen altijd een heel grote groep aanhangers die met alle wedstrijden meegingen, waar dan ook. Of dat nu nog zo is, of men daar nog zoveel vrije tijd aan besteedt? Het is duidelijk dat je hoogte- en dieptepunten hebt meegemaakt bij Hoogeveen. Wat zijn herinneringen aan je tijd bij v.v. Hoogeveen die overheersen? Hoogtepunten zijn wel de kampioenschappen die ik bij Hoogeveen behaald heb en dieptepunt de degradatie met het 1 e elftal. Maar de herinnering die overheerst is toch wel dat ik altijd met heel veel plezier bij Hoogeveen gevoetbald heb, vanaf mijn zesde jaar.'' Zowel bij Emmen als Hoogeveen heb je diverse trainers meegemaakt. Aan welke trainers bewaar de beste herinneringen? Thiemo Meertens: haalde mij naar de 1 e selectie om mee te trainen. Zeer gedreven en daardoor wist hij jou ook super te motiveren. Azing Griever: voetbaldier, die kon je `s nachts nog uit bed bellen om te trainen. Jan Wielink: super fanatiek, daar houd ik wel van. Tactisch zeer goed. Theo Verlangen & John Koops: ontzettend veel humor, maar ook zeer professioneel. Allemaal mensen waarvoor je door het vuur ging. Je bent vrij vroeg gestopt. Miste je het voetballen niet? Het voetballen heb ik niet gemist, na zoveel jaar intensief voetballen, het gehaaste leven, werken, snel eten, dan trainen, eindelijk wat rust. Maar de gezelligheid daarentegen heb ik enorm gemist. Het na de training nog even ouwehoeren, na de wedstrijd nog even wat drinken en eten met de groep, tja dat zijn dingen die vergeet je niet. Wat je zelf nog zou willen toevoegen Ik kom niet meer zo veel bij Hoogeveen, maar ik hoop zeker dat het ze goed gaat. Dat ze het een hele tijd vol kunnen houden in de Hoofdklasse! 5

6 adv businessitrent 2010.indd :58:09 ADVERTENTIES Op deze pagina de advertenties van C1000 en Business IT Rent (beiden een halve pagina - zie elders op deze CD. Ondertussen in de groentecorner......werk ik, Henri Offerein, aan mijn eigen techniek. Ik ben helemaal gek van voetbal en supporter van VV Hoogeveen, de club waarvan wij sponsor zijn. Bij C1000 Offerein is het één groot feest, vooral voor de klanten die altijd kunnen profiteren van mooie akties! NIJE NERING - HOOGEVEEN Per De Weide 28 Supporter van VV Hoogeveen 6

7 Training C1000 Offerein in heel Hoogeveen Tijd Na Maandag: 14 jaar ondernemers te zijn geweest Donderdag: in Zuidwolde hebben wij, Henri en Mirjam Offerein, besloten een nieuwe Veld winkel in winkelcentrum de Nije 1 Nering te openen en begin volgend jaar ook de C1000 in winkelcentrum Kleedkamer de Weide te gaan overnemen. 7 Een gigantische uitdaging waar we enorm veel zin in hebben. Trainer Henri Simon Offerein Anninga vertelt:,,tijdens mijn schooltijd Tel stond ik altijd op de markt bij de firma Doldersum groente en fruit. Toen ik klaar was met de middelbare Detailhandelsschool ben ik in de C1000 in De Weide aan het werk gegaan, natuurlijk begonnen als groenteman maar steeds verder doorgegroeid tot aan bedrijfsleider. In Oktober 1996 kregen we bericht dat de Pick Pack supermarkt in Zuidwolde omgebouwd werd tot C1000 supermarkt. In de periode daarvoor had ik al diverse testen doorstaan met betrekking tot zelfstandig ondernemerschap bij C1000. Ook mijn vrouw zag deze uitdaging helemaal zitten, dus hebben we direct gereageerd. In december 1996 zijn we toen gestart en vanaf die tijd is er nogal wat veranderd, want de winkel is ondertussen enorm gegroeid. Het personeelsbestand is gegroeid van 23 tot 54 medewerkers en de omzet is meer dan verdubbeld.toen we te horen kregen dat er een nieuwe C1000 in de Nije Nering zou komen hebben we ons direct aangemeld, vooral omdat we allebeide daar zijn opgegroeid. Eenmaal op gesprek voor de nieuwe winkel werd het verhaal toch iets anders, want het zou niet alleen om de Nije Nering gaan maar ook om de vestiging in De Weide. Dan kun je lang nadenken, maar we hadden allebei het gevoel dat we dat moesten gaan doen. Een enorme uitdaging in hele mooie wijken van Hoogeveen met veel potentieel, leuke mensen en gratis parkeren. De beslissing om Zuidwolde af te stoten is dan wel wat moeilijker, maar van 1 naar 3 supermarkten vonden we voorlopig wat te veel. We gaan daarom de uitdaging ook graag aan en willen ons echtonderscheiden door o.a. Lokaal te ondernemen en de supermarkt C1 - seizoen te zijn die het - waardeert Boven v.l.n.r.: Marciano Vreeling, Leroy Rijpers, dat Ismail de Ucan, klanten Robin bij ons van komen. der Veldt, Dit Bart van der Meer, Karwan Omar. Midden v.l. willen n.r.: Wouter we bereiken Strijker, d.m.v. Tim Groote, leuke acties, Mitchel Bezuyen, Justin Bruins, Tom Spang, mooie Leider en Kevin leuke Vos. supermarkt Voor v.l.n.r.: en een Trainer Simon Anninga, Mike Wolting, Ruben gezellig Benjamins, team Sepp met Bisschop, behulpzame Leider Randy Hars. medewerkers. We zien u graag bij ons in de winkel terug. De opening van de winkel in de Nije Nering is op 8 Spelers december en vanaf eind januari kunt u ook bij ons terecht in winkelcentrum Business IT Rent Sepp Bisschop nieuwe stersponsor Ismail Ucan Leiders VV Hoogeveen heeft opnieuw een nieuwe stersponsor mogen verwelkomen. Per direct heeft Business IT Rent zich aan onze club verbonden. Men was al shirtsponsor van het 5 e elftal. De nieuwe stersponsor stelt zich graag aan u voor. Business IT Rent Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van korte-, lange termijn verhuur van A-merk automatiserings producten. Wij verhuren merken zoals: HP, IBM, Acer, Toshiba, enz. Van notebooks tot servers inclusief OS, dit kan al vanaf Randy één dag. Hars Kevin Vos Tel. Wij zorgen voor snelle Tel. levering door héél Nederland. Wij configureren de systemen geheel naar uw Sponsors wens. Afleveren en installeren (waar nodig) de systemen bij u op locatie. Autobedrijf En na afloop Klok van & Smit de huurperiode komen wij bij u langs om de systemen weer op te halen. De Naam: Weide in Hoogeveen.'' Ruben Benjamins Michel Bezuyen Hoogeveen C1 Seizoen Geb.datum Naam: Tom Spang Wouter Strijker Geb.datum Justin Bruins Bart van der Meer Tim Groote Robin van der Veldt Waarom Dave Kelly Business IT Rent Voor Karwan bijvoorbeeld: Omar een presentatie, een Leroy evenement, Rijpers een (personeels) training, een jaarvergadering of voor Marciano Vreeling Mike Wolting tijdelijke kantooruitbreiding biedt Business IT Rent Wedstrijdprogramma u de mogelijkheid om al uw apparatuur in één keer te huren. Mocht u advies nodig hebben Datum omtrent een project Wedstrijd dat u wilt Aanvang organiseren, dan kunt Hoogeveen u altijd C1 contact - Achilles'94 C uur met ons opnemen. Beilen C1 - Hoogeveen C uur Hoogeveen C1 - Leo (Loon) C uur Bezorging en installatie ACV C2 - Hoogeveen C uur Bezorging van apparatuur Hoogeveen kan C1 op - elk Rolder Boys C uur adres in Nederland VKW en in C1 overleg - Hoogeveen ook C uur in het buitenland. Hoogeveen Ook kan Business C1 - SC IT Erica Contactgegevens C uur Rent de gehuurde Beker/Inhaal Willemskade 1, 7902 AT HOOGEVEEN computerapparatuur Germanicus compleet C1 - Hoogeveen Tel: C uur werkend op de plaats Hoogeveen van bestemming C1 - KZC'08 Fax: C uur installeren. De installatiekosten SVBO C1 - Hoogeveen zijn C uur afhankelijk van het Achilles'94 soort en van C2 de - Hoogeveen C uur hoeveelheid apparatuur. Beker/Inhaal internet: Hoogeveen C1 - Beilen C uur Dalen C1 - Hoogeveen C uur Beker/Inhaal Actuele informatie over wedstrijden en trainingen vind je op de website en teletekstpagina 343 van TV Drenthe. 47

8 ,,Kritiek maakt je alleen maar beter'' Afgelopen zomer ben je geruime tijd in de Verenigde Staten geweest. Vanwaar deze trip en wat heb je daar allemaal gedaan? Ik ben twee maanden naar Amerika geweest om een vriend op te zoeken die daar voetbalde bij de FC Dayton Dutch Lions, waar onder anderen Geert den Ouden, Oscar Moens en Hans van der Haar speelden. Ik heb zelf ook meegetraind en 1 oefenwedstrijd gespeeld met die club die USL speelt. Veder heb ik daar nog training gegeven op een soccercamp voor kinderen van 8 tot 16 jaar. En we hebben verder nog veel gezien van het land zelf. Is sportbeleving daar heel anders dan in Nederland? Ja op voetbalgebied wel. We zijn een veel kleiner land, maar het niveau is hier veel hoger en de populariteit is groter. Dat zie je bij de jeugd: ook technisch is het allemaal niet zo heel goed, alleen ze willen allemaal hard werken en daar kunnen wij nog wel een voorbeeld aan nemen. Je bent begonnen als trainer van B1. Wat zijn je eerste ervaringen tot nu toe? Waar hebben jeugdspelers in deze categorie vooral behoefte aan? Dat niet alles vanzelf gaat. De meeste jongens denken dat ze er al zijn of dat ze al goed genoeg zijn. Maar vaak moeten ze nog zoveel leren en dat besef hebben ze soms nog niet. Ik vind vooral dat ze tactisch nog veel kunnen leren. Zelf krijg je natuurlijk ook wel eens te maken met kritiek. Hoe ga je daar zelf mee om en hoe belangrijk is het dat een jeugdspeler dit leert? Hoe pak je dat aan? Ik zie het als opbouwende kritiek. Ze zeggen het niet tegen je om je slechter te maken maar om je beter te maken en zo zie ik het ook. En zo moeten de jeugdspelers het ook zien. Vaak hebben ze dat niet door en denken ze dat het persoonlijk is of dat de trainer je niet mag. Daarom is het belangrijk om het goed uit te leggen aan een jeugdspeler. INTERVIEW Erwin Doorn Welke doelen hebben jullie met elkaar gesteld als het gaat om de ontwikkeling van de spelers? Om elke speler zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen om de overstap van de B's naar de A's zo klein mogelijk te maken en om uiteindelijk door te stromen naar het 1 e of 2 e. Wat is de rol van jeugdcoördinator Ron de Haas hierin? Ron komt veel kijken op trainingen. We hebben nog niet echt veel gepraat. Alleen soms na wedstrijden en dan praten we daar even over en vaak komen we wel tot dezelfde conclusie waar het goed of fout ging. Dan naar je rol binnen de 1 e selectie. Je hebt al eerder aangegeven graag in de hoofdklasse te willen spelen. Hoe groot was de opluchting vorig seizoen dat dit lukte? Ja, de opluchting was groot. Ik vind dat een club als Hoogeveen hoofdklasse moet spelen en vooral met de selectie die we hadden moesten we Het is wel wat anders dan ik normaal ben gewend. Ik was altijd gewend dat ik maar 1 á 2 echt goede spelers had en ik heb er nu veel meer in mijn team zitten. Alleen als het voetbal niet echt wil dan kan ik niet terugvallen op de werklust die ik bij Noordscheschut altijd wel had. Maar daar werken we nu hard aan. Hoe ziet de samenwerking met Guido ten Cate eruit? Ja, Guido is meer het rustige type die zoiets met de jeugd eigenlijk voor het eerst doet. Maar hij begint al meer te praten met de jongens: hoe ze beter kunnen schieten en hij let veel op aannames van de jongens. Over het algemeen doe ik vaak de training en hij vult me aan als hij iets opmerkt of hij neemt de jongens apart onder een oefening. Waar letten jullie vooral op bij het samenstellen van de trainingen? We maken een training vooral op wat de jongens nodig hebben. En wat er fout ging die wedstrijd er voor. Dus eigenlijk altijd wedstrijdgericht. 8

9 het ook wel redden. Jammer genoeg zijn we geen kampioen geworden. Want ik denk dat als we niet zo wisselvallig waren dat dat er zeker in had gezeten. Er wordt veel gesproken over de balans binnen het elftal en dan met name de omschakeling bij balverlies. Zie je dat zelf ook als een aandachtspunt? We zijn daar hard mee bezig en ik denk dat het wel steeds beter wordt. De sfeer binnen het elftal wordt geroemd. Hoe zorgen jullie er als groep voor dat de sfeer goed blijft? Ja, de sfeer is uitstekend. We hebben dit jaar weer een feestcommissie. En eigenlijk gaat het wel een beetje vanzelf de sfeer. Iedereen kan het goed met elkaar vinden. Zo blijft eigenlijk iedereen zitten na een wedstrijd, ook de jongens van buiten af. Jullie trainen veelal op kunstgras. Wat zijn jouw ervaringen hiermee en kun je merken dat je er voordeel mee hebt als de omstandigheden slecht zijn? Ja, het is een voordeel en een nadeel. Vooral in deze tijd van het jaar. Je traint op kunstgras en we spelen thuis vaak op een gewoon veld en dat is redelijk zwaar. Maar zoals in de winter kunnen we vaak gewoon doortrainen zodat we na de winterstop zo fit mogelijk zijn om de 2 e helft van de competitie in te gaan. 'Ik ben twee maanden naar Amerika geweest om een vriend op te zoeken die daar voetbalde bij de FC Dayton Dutch Lions, waar onder anderen Geert den Ouden, Oscar Moens en Hans van der Haar speelden ' In de zaal speel je dit seizoen bij ZVVH. Naast het zelf trainen en dat van de jeugd een druk programma. Hoe combineer je dit allemaal? Ik geef training voor mijn eigen training dus ik ben vaak de maandag en de woensdag vrij en we spelen met de zaal vaak op vrijdagavond, dus dan kan ik eerst trainen en dan zaalvoetballen. Dus het valt allemaal nog wel mee. En ik heb er veel plezier in. Vanwaar je keuze om ook te gaan zaalvoetballen? Ik vind het leuk om te doen. Het is toch wat anders dan gewoon veldvoetbal. Maar veldvoetbal is voor mij toch nog wel belangrijker. Wat zijn je persoonlijke doelstellingen voor dit seizoen? Om zoveel mogelijk te spelen en proberen in het linkerrijtje te komen. Wat wil je zelf nog toevoegen? Dat iedereen ons moet blijven steunen, ook als we niet altijd even goed spelen. Keepersschool van start Speciaal voor keepers is er inmiddels een KeepersSchool in onze regio en de trainingen vinden plaats op ons complex. v.v. Hoogeveen steunt dit initiatief en wil elke keeper aanraden zich op te geven bij KeepersSchool Noord! Elke vrijdagmiddag en avond kun je talent verder ontwikkelen. De initiatiefnemer van de `KeepersSchool Noord' is Jacco de Laat uit Meppel. De opleiding is er specifiek op gericht het niveau van de individuele keeper te verhogen, op welk niveau dan ook. Ook wordt er een aantal activiteiten ontwikkeld, dat zeer nauw verbonden is aan dit vakgebied! De aanpak is mensgericht en persoonlijk. Deelnemers krijgen verbetertips en uiteraard veel complimenten. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk de deelnemers te stimuleren en ze actief betrokken te maken bij hun eigen leerproces. DOE JIJ MEE? Kijk op de website www. keepersschoolnoord.nl en meld je aan!! Tevens ontvangt elke keeper een keeperstenue t.w.v. 40,- cadeau bij aanmelding! Meer info op 9

10 Met z'n allen naar de bioscoop Je bent, met een korte onderbreking, al een aantal jaren leider. Wat is jouw motivatie om dit elke jaar maar weer te doen? Klopt ja, wegens drukke werkzaamheden thuis en hobby ben ik er een seizoen tussenuit geweest. Ik was ook leider van F1 destijds van mijn zoon Robin, die voetbalt nu in C1. Nu ben ik leider van E1 waar mijn zoon Thom meespeelt. Je bent er dan toch als supporter, waarom dan niet als leider? Ik moet zeggen dat ik het ook wel gezellig vind. Vind het natuurlijk wel jammer dat ik niet altijd bij mijn andere zoon Robin kan kijken die in C1 zit. En als ze je dan bellen of je mee kunt rijden met C1 voor een uitwedstrijd, voel je je toch wel een beetje schuldig. Maar ja, je kunt maar op één plaats tegelijk zijn. Mijn motivatie is: Te zien hoe jeugdvoetballers zich in een korte tijd het voetballen eigen maken. En het coachen vind ik mooi om te doen. Belangrijk is wel, wat je ze nu leert nemen ze over voor later. Eén ding staat voor mij voorop: gezelligheid onder elkaar dat motiveert niet alleen mij maar ook de ouders en natuurlijk de kinderen. En dat stimuleert de kinderen weer om steeds maar weer op de training/ wedstrijden te komen. Ik kan niet op het voetbalveld komen of ik kom haar tegen. Dus de start ging nog wel wat stroef. Hoe werd er omgegaan met verlies? Verliezen is nooit mooi. En door het veranderen van spelers die op het laatste moment weg zijn gegaan binnen en buiten onze vereniging hebben we een verkeerde inschatting gemaakt om de jongens in de hoofdklasse te doen. Maar ze hebben ons al toegezegd dat we na de winterstop een klasse lager gaan spelen. En daar kijken onze jongens op dit moment wel naar uit. Doe zelf maar eens een spelletje thuis, dan is de drijfkracht winnen, dat zit in de mens, maar vooral bij kinderen op die leeftijd. Ik blijf ze motiveren. Laat ze om beurten aanvoerder zijn, dat vinden ze prachtig. Ik laat degene die dat het laatst geweest is, de volgende aanvoerder kiezen. Ook na de wedstrijd beur ik ze op: kort de indrukken van de "wedstrijd" verzamelen en samenvatten: "Jongens, er is eigenlijk heel goed gespeeld, we hadden heel vaak de bal; laten we volgende week eens proberen om ook dan veel doelpunten te maken, nu was het er maar één. We zullen er bij de training extra veel aandacht aan besteden." En dan: "Allemaal lekker douchen, je schoenen buiten uitslaan, geen troep in de kleedkamer maken!" Het opbeuren van goed gedaan jongens ook al hebben we met 14-0 verloren werkt ook stimulerend en voorkomt dat jongens onder elkaar in de strijd gaan (komt gelukkig in ons team niet voor). Na 10 minuten hoor je ze al niet meer over voetbal praten, maar over andere dingen. Natuurlijk ga je voor de winst, maar ik denk dat de ouders zich meer aan een nederlaag storen dan de kids. En ouders van wie ook: beur je kind op over de positieve dingen die komen gaan. Negatieve dingen blijven langer hangen? Hoe zorg je voor een goede sfeer? Voor aanvang even lekker met de jongens in de kleedkamer ontspannen een mop vertellen. En de meesten weten wel een te vertellen. Vragen aan de kids hoe ze de afgelopen wedstrijd vonden, één voor één aan het woord laten. En ik heb ze nog beloofd om met E1 naar de bioscoop te gaan. INTERVIEW Frits van der Veldt (E1) Hoe kijk je terug op de start van het seizoen? Nou moet ik eerlijk zeggen dat de start een beetje stroef ging qua indeling. Maar dat hebben we weer gezamenlijk opgelost. Ik vind persoonlijk dat de tijd veel en veel te kort is om een selectie te maken wie er in E1, E2, enz. moet komen. Daar moeten goede afspraken met de leiders en trainers over gemaakt worden. Ik vind ook, voordat het voetbalseizoen begint, dat de trainers, maar vooral de leiders, bekend moeten zijn. Zodat voordat de vakantie begint alles, of bijna alles, rond moet zijn qua spelers. Nou hadden de E-tjes de pech dat we op dat moment geen sectieleider hadden/hebben. En dat Ike dit tijdelijk oplost, mijn complimenten voor Ike die het al zo druk heeft. E1 - seizoen Boven v.l.n.r.: Marco Santing, Roy Schonewille, Mart Smand, Bas Kroesen, Carlo Hidding, Frits van der Veldt. Voor v.l.n.r.: Jasper Strijker, Thom van der Veldt, Brian Boersma. 10

11 'Mijn complimenten voor Ike die het al zo druk heeft. Ik kan niet op het voetbalveld komen of ik kom haar tegen' En dat vergeten ze echt niet. Dat komt iedere training of wedstrijd wel naar boven. Je bent dan even ergens anders en dan leer je de jongens ook eens van een andere kant kennen. Wie zijn de andere leiders/ trainers, wat zijn jullie sterke punten en op welk gebied vullen jullie elkaar aan? Ik zou, als ik reclame zou moeten maken voor de jeugdafdeling, een open dag organiseren. Zodat ze een vriendje of vriendinnetje mee kunnen nemen. Of via de lagere scholen een briefje meegeven dat er iets wordt georganiseerd op een woensdagmiddag. De 'sterren van E1 De andere leider en trainer is Marco Santing. Ik vind dat Marco het goed doet als trainer. Gericht op E1 gevarieerde training geven. Als ons iets opvalt tijdens de wedstrijd, overleggen we samen dat daar op getraind moet worden. Volgens mij kunnen trainers de spelers niet echt beter maken, maar wel omstandigheden creëren waardoor zij het maximale uit hun mogelijkheden kunnen halen. Het gaat alleen maar om vertrouwen. Je moet niet te veel aandacht besteden aan de mindere punten van een speler, maar juist de sterke punten meer benadrukken en stimuleren. Als je een speler daarnaast ook nog eens op de juiste positie zet, gaat hij richting zijn plafond van mogelijkheden en soms nog iets daarboven. Als je reclame zou moeten maken voor onze jeugdafdeling, wat zou je daarin dan vermelden? Carlo Hidding: Als keeper die de meeste ballen tegenhoudt, altijd spontaan. Jasper Strijker: Als verdediger een blok maar komt in het middenveld ook goed tot z n recht. Bas Kroesen: Een aanvaller op links, kan een speler goed voorbij komen. Mart Smand: Verdediger die ook echt verdedigt en daar ook altijd is te vinden. Kan ook op het middenveld worden gezet. Thom van der Veldt: Een harde werker tot het eind aan toe. Geeft niet gauw op. Kan hard lopen. Roy Schonewille: Een echte spits; kan goed een mannetje voorbij spelen. Brian: Brian kan eigenlijk wel overal achter worden ingezet. Kan goed verdedigen. Jai Rijpers: Een echte middenvelder. Kan goed schieten en samenspelen. Opmerking: Rest mij nog de ouders te bedanken voor hun bijdrage en de jongens van E1 en natuurlijk. Ik wil Bo Rijpers, die elke wedstrijd een verslag doorstuurt, en Anita Rijpers die de foto's maakt, alvast bedanken namens Marco en mij voor hun inbreng voor het team E1. Tamboer Trophy naar Pasen De 11e editie van dit internationale jeugdtoernooi zal in tegenstelling tot vorige edities uitwijken naar de Pasen. Vorige keer was het toernooi tijdens een normaal weekend eind mei. Dat er minder animo was dan voorgaande jaren had volgens ingewijden niet alleen te maken met het ongelukkig vallen van de vakanties in het buitenland maar ook met de kosten die voor de deelnemers moeten worden opgebracht (recessie). Ook tijdens het hemelvaartweekend is het steeds afwachten hoe deze dagen bij onze buitenlandse deelnemers vallen. De Pasen lenen zich hier aanzienlijk beter voor omdat dit weekend vaker aansluit bij de schoolvakanties. De verwachting is dan ook dat het toernooi tijdens 23 en 24 april 2011 meer buitenlandse belangstelling zal hebben. Daarvoor is het uiteindelijk ook opgezet. Het toernooi zal is nog eens extra onder de aandacht gebracht in het Duitse Bonn alwaar er een toernooibeurs werd gehouden door Eurosportring. De Tamboer Trophy was hier dan ook vertegenwoordigd met een eigen stand. In het volgende clubblad volgt een uitgebreid verslag. We verwachten in 2011 dan ook weer een groot aantal deelnemers en hopen dat u als vrijwilligers ons weer meehelpt zoals dat in het verleden altijd voortreffelijk is gebeurd. Groet Organisatie Tamboer Trophy 11

12 Hersteltrainer bij 1e selectie Voetballen op een hoog niveau vergt steeds meer van technische en medische staf bij een voetbalvereniging. Het is één van de redenen dat Hoogeveen onlangs Koos Harder heeft aangesteld als hersteltrainer. Hij gaat spelers begeleiden bij het terugkeren na een blessure. De komst van harder is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Supportersvereniging en de Vriendenclub. Kun je in het kort wat over jezelf vertellen? Ik ben Koos Harder, ben 50 jaar en woon samen met Gea Kwakernaak in Hoogeveen. Ik werk bij de overheid, de ene week als chauffeur van de directeur en de ander week op kantoor. Hoe is het contact met Hoogeveen ontstaan en wat heeft je doen besluiten om met de club in zee te gaan? Op 8-jarige leeftijd ben ik met voetbal begonnen bij SVBO. Daarna op zeventienjarige leeftijd naar WKE, Angelso, Zwartemeer en Weerdinge. Ook ben ik trainer bij de dames geweest bij Angelso en Erica en hoofdtrainer bij Bargeres en DVC 59. Vervolgens teammanager bij (toen nog) BVO Emmen en als laatste assistent trainer bij WKE. Ik ben gestopt in de voetballerij met een mooi hoogtepunt, dat was toen WKE kampioen werd. Het contact met Hoogeveen is ontstaan toen Jan Doldersum mij hierover aansprak. Zijn zoon zit bij WKE zodoende kennen wij elkaar al jaren. Door een goed gesprek met de technische staf en aan de andere kant de sport die me toch blijft trekken, en omdat ik een goed gevoel heb bij Hoogeveen, ben ik tot dit besluit gekomen. Hoe ziet je taak eruit? Mijn taak zie ik als volgt: eerst de blessures doorspreken met de verzorger. Daarna kijken en proberen wat mogelijk is bij de speler en een programma maken om hem weer zo snel mogelijk op het oude niveau terug zien te krijgen. INTERVIEW Koos Harder Hoe zijn je eerste ervaringen? Helaas heb ik bij Hoogeveen nog niet zoveel ervaring opgedaan als dat ik zou willen. Mijn gezondheid liet mij in de steek. Maar ik hoop zo snel mogelijk weer op het veld te staan, dus het antwoord op deze vraag moet ik schuldig blijven. Als voetballer heb je ook regelmatig tegen Hoogeveen gespeeld. Wat zijn je herinneringen aan die wedstrijden? Dat waren altijd mooie wedstrijden, vol vuur, passie en gedrevenheid met altijd veel publiek aan de kant. Heb je nog ambities als het gaat om een functie als hoofdtrainer? Daar kan ik kort en krachtig over zijn; nee geen ambities, omdat mijn werk dat op dit moment niet toelaat. Wat zijn je andere passies? Mijn andere grote passies zijn Gea, de kinderen, vakanties en motorrijden!! Wat je nog zou willen toevoegen: Ik hoop dat ik gauw weer hersteld ben en dat we er lekker tegenaan kunnen. Heb er heel veel zin in en ik hoop dat de samenwerking van beide kanten zeer goed zal bevallen. 12

13 'De Buuze' zwaait af Je bent al vele jaren actief bij Hoogeveen, terwijl je woont in Lutten. Wat is de grote drijfveer om bij Hoogeveen te blijven? Mijn grote drijfveer om bij deze club te spelen is toch wel de gezelligheid in de vereniging en de spelers en trainers waar ik al die jaren mee te maken heb gehad. Vanaf de eerste dag heb ik mij op mijn gemak gevoeld bij Hoogeveen. De afstand is maar een kleinigheid, een kleine 20 minuten rijden. Wat kun je je nog herinneren van je overstap naar Hoogeveen? In het seizoen heeft Hoogeveen mij benaderd om bij ze te komen spelen, in die tijd waren Klaas van der Sleen en Anton Veld scouts van de vereniging. Zij vroegen na de laatste competitiewedstrijd of ik belang had om te spelen voor Hoogeveen. Hier moest ik wel even over nadenken want na een lange periode te hebben gespeeld voor sc Lutten, vanaf de jeugd tot het eerste elftal (8 jaar gespeeld) is het toch wel lastig om je club te verlaten. Na 1 gesprek op het sportpark met de trainer en het bestuur was ik al snel om. De eerste indruk was goed. Hoe werd je destijds opgevangen? In het seizoen speelden we in de tweede klasse met Jan Wielink aan het roer. Roel Smand en Rudi Pol waren in die tijd leiders. Het was met name Roel Smand die de nieuwe jongens de weg wees, zo ook bij mij. In de spelersgroep, waar toen voornamelijk jongens uit Hoogeveen speelden, werd ik goed opgenomen. Met name Freddy ten Caat wees de nieuweling binnen de lijnen de weg. Dat jaar promoveerden we naar de eerste klasse. Wat zijn je mooiste herinneringen aan die beginperiode bij Hoogeveen? Het behaalde kampioenschap in de tweede klasse en het seizoen daarna kampioen in de eerste klasse en het behalen van de bekerfinale met als tegenstander Achilles 1894, deze wedstrijd verloren we helaas door twee treffers van Arafath Heuvel, die later met zijn team algeheel landskampioen werd. Enkele spelers van die tijd maakten later de overstap naar Hoogeveen. Een vaste basisplaats zat er niet in. Toch bleef je de club trouw. Iets dat tegenwoordig zeldzaam is. Kun je begrijpen dat de meeste spelers het geduld niet kunnen opbrengen? De eerste twee seizoen stond ik bijna elke week in de basis en in de hoofdklasse heb ik ook een heleboel wedstrijden in de basis gespeeld. Over het hele seizoen heb ik toen 19 van de 26 wedstrijden gespeeld waarna ik later veel invalbeurten mocht maken. Waarschijnlijk hadden een heleboel spelers het bijltje er al bij neergegooid als je alleen maar invalbeurten mag maken. Persoonlijk vond ik het een hele beleving om op het hoogste niveau van de amateurs te spelen. Zelfs voorrondes van de Amstelcup mochten we spelen, toen nog in pouleverband. De eerste wedstrijd tegen BVO Emmen werd gestaakt vanwege noodweer, wij waren toen beter. Maar helaas de tweede wedstrijd ging verloren, ze waren toen wel bij de les. 'Na één gesprek was ik al snel om ' Dan naar het 2 e elftal. Kun je beschrijven hoe je persoonlijk terugkijkt op het vorige seizoen waarin promotie werd bewerkstelligd? Het vorige seizoen waarin we kampioen werden, werden we eigenlijk met gemak kampioen. Persoonlijk heb ik in het veld niet veel kunnen betekenen voor de ploeg, dit doordat ik het seizoen ervoor mijn voorste kruisband inscheurde. Pas de tweede helft van het seizoen heb ik mijn wedstrijden mee gepakt, voornamelijk op de linkshalf positie. INTERVIEW Erik Hofsteenge (2e elftal) Qua niveauverschil was het natuurlijk een enorme stap. Waaraan merkte je dat vooral? Het niveauverschil tussen de vierde klasse zaterdag en zondag tweede klasse is vrij groot. Dit is voornamelijk te merken aan de beleving van spelers en de handelingssnelheid, dit gaf in het begin wel wat moeilijkheden, maar na verloop van tijd wel je daar aan. Het vertrouwen van de trainer is hierin ook belangrijk. 2e elftal - seizoen Achter v.l.n.r.: Jarno Heret, Jeffrey Vos, Robin Vos, Kevin Vos, Richard Padding. Midden v.l.n.r.: Hendrik Meier, Marco van Essen, Ruben de Haas, Jan-Willem Popping, Geert Jan de Blecourt, Haukar Abdulla, Erik Hofsteenge, Alex Padding. Voor v.l.n.r.: Randy Balsala, Melvin Anninga, Dennis Amsink, Juan Navarro, Sander Anninga. Op de foto ontbreken: Michel Anninga, Pieter Bakker, Dennis de Weerd, Blaza Todorovic en Levi Pattipeluhu. 13

14 Waar lag de kracht van het elftal? De kracht van ons team was dat jaar dat we voor elkaar iets over hadden. De training werd altijd goed bezocht en onze trainer had en heeft nog steeds een goede invloed op de groep. Elke week speelden we wel in een verschillende samenstelling, dit doordat jongens van het eerste ingepast moesten worden. Volgens mij vonden ze het toen ook niet erg om bij het tweede te spelen, we draaiden immers goed. Tegen welke tegenstanders was het lastig voetballen? Het voetballen tegen minder goede tegenstanders zoals Twedo en Zwartemeer 3 (beker) waren vaak problematisch. We wisten eigenlijk niet goed hoe we met zulke tegenstanders om moesten gaan. Dit was in de uitslag ook vaak te zien. Welke rol speelt trainer Alex Padding binnen het geheel? Ja, Alex is de trainer van het tweede op dit moment. Ik denk dat zijn kwaliteit in zijn oefenstof op de training zit, bijna alles met de bal. Dit willen voetballers toch het liefst. De oefeningen worden steeds uitgebreider waardoor je ook veel meters moet maken, maar dat gaat gemakkelijker dan rondjes om het veld rennen. Alex is ook buiten de wedstrijd veel bij de spelers betrokken, er wordt veel met elkaar over het spelletje gepraat. Meestal onder het genot van een versnapering in de kantine. Hij staat volgens mij midden in de groep en daar waar het moet er boven. Elke week is het weer de vraag welke spelers er meedoen. Hoe lastig is het om telkens in een wisselende samenstelling te spelen? Het laatste jaar kregen we regelmatig spelers van de eerste selectie mee, zij werden moeiteloos ingepast. Voor deze jongens was het ook leuk om bij een goed draaiend team te spelen. Het nadeel was dan wel dat eigen jongens in de wissel kwamen, meestal werd er hier wel goed mee om gegaan. Dit seizoen zal dat ook wel gebeuren, ik hoop wel dat ze dan wel gemotiveerd zijn. Er gaan nu al geruchten dat bepaalde jongens niet in het tweede willen spelen omdat ze dit niet waren gewend bij hun oude club. Als je gepasseerd wordt of geblesseerd bent of geweest kun je mooi wedstrijdritme opdoen in het tweede. Dit is altijd nog beter dan 10 minuten invallen of helemaal niet spelen. Wanneer ben je aan het einde van dit seizoen tevreden? Aan het eind van het seizoen ben ik tevreden met een zesde of zevende plaats. Ik denk dat dat wel haalbaar moet zijn gezien ons huidige team. Wat is je passie buiten het voetbal? Een andere passie naast het voetbal heb ik eigenlijk niet, mijn werk en het voetbal gaat veel tijd inzitten en daarnaast heb ik thuis ook nog van alles te doen. Wat vind je van de huidige situatie bij Hoogeveen? De huidige situatie bij Hoogeveen kan beter, met name de communicatie van de begeleiding van het eerste naar het tweede toe. Verder is er een VAC binnen de club die bepaalde dingen voor de competitie hoort te regelen, maar dit laat nog wel eens te wensen over. Hoe dit kan, misschien geen tijd of telt alleen het eerste! De presentatiegids is volgens mij voor het eerst ook alleen gericht op de selectie. Andere jaren stonden de lagere senioren (2e en 3e) er ook nog in vermeld. Deze elftallen en alle anderen staan nu alleen in het clubblad. 'De Buuze' in 2004 bij de 1e selectie Wat wil jezelf nog toevoegen? Tot slot wil ik nog meedelen dat ik op moment van schrijven gestopt ben met het spelen van wedstrijden, dit omdat ik teveel hinder ondervind van mijn knie. Een derde keer laten opereren heb ik geen zin in. De training zal ik nog wel blijven bezoeken zolang dat kan. Een ieder een sportief seizoen met hopelijk vele kampioenschappen of promoties aan het eind van het seizoen toegewenst. Gegroet de Buuze. 14

15 ADVERTENTIES Op deze pagina de advertenties van Rovecom (halve pagina), De Gentleman (kwart pagina - let op: de vorige keer hadden jullie hier een halve van gemaakt) en Schuldink (kwart pagina - algemene advertentie - elders in dit clubblad de 'accu'-advertentie). Advertenties op CD-rom. ET ADRES VOOR UW ERENONDERGOED VERHEMDEN TROPDASSEN HET ADRES VOOR UW HET ADRES VOOR UW Merken o.a. HERENONDERGOED HERENONDERGOED BJORN OVERHEMDEN BORG CLAESEN OVERHEMDEN SLOGGI PUMA STROPDASSEN STROPDASSEN DIESEL SCHIESSER HET ADRES VOOR UW HERENONDERGOED OVERHEMDEN STROPDASSEN OLYMP Merken o.a. Merken o.a. HET ADRES VOOR UW DIM. Merken o.a. BJORN BORG CLAESEN HERENONDERGOED HUGO BJORN BOSS BORG CLAESEN SLOGGI PUMA BJORN BORG CLAESEN OVERHEMDEN SLOGGI PUMA DIESEL SLOGGI PUMA STROPDASSEN DIESEL SCHIESSER DIESEL SCHIESSER OLYMP SCHIESSER OLYMP DIM. OLYMP Merken o.a. HUGO BOSS DIM. DIM. Tamboerpassage16 HUGO BOSS 7902 GM BJORN Hoogeveen BORG CLAESEN HUGO BOSS SLOGGI PUMA WIJ KEUREN EN REPAREREN Elektrisch handgereedschap en arbeidsmiddelen ARBO/VCA Ladders, trappen en steigers Brandblusapparatuur REOB-erkend Noodverlichting Verbanddozen Verkoop van Technische gassen Buitenvaart SR Hoogeveen - Tel DIESEL Blauwwitter seizoen SCHIESSER OLYMP Tamboerpassage16

16 ,,Je krijgt veel respons van het team'' Je bent al een aantal jaren leider. Wat is jou motivatie om dit elk jaar maar weer te doen? Mijn motivatie om dit voor het derde jaar te doen is omdat je veel respons krijgt van het team en ze elk jaar maar weer, samen met de andere leiders en trainers, met de neuzen de zelfde kant op krijgt. Je bent al een aantal jaren samen met Marcel Faken leider. Op welke wijze vullen jullie elkaar aan? We zijn nu samen twee jaar leider en dat werkt wel goed. Marcel doet vaak het voetbalgedeelte en ik pak de rest erom heen wat op. Hoe is de competitie + de voorbereiding tot nu toe verlopen? De aanloop naar en het begin van de competitie ging nog niet zo als we het graag willen, maar de spelers gaan goed met elkaar om en hebben de laatste wedstrijden laten zien dat het wel wat gaat worden. De meeste spelers heb je ook in de D-pupillen in jullie team gehad. Op welke punten zijn ze vooral gegroeid? Natuurlijk krijg je als leider ook wel eens kritiek, hoe ga je daar mee om? Ik kan zeggen dat ik de kritiek naar de leiders toe van zowel ouders als spelers wel vind meevallen. Hoe ik met kritiek om ga? Ik hoor het aan en als ik er wat mee kan doe ik er wat mee. Wij als leiders doen ons best en soms gaat het niet zoals je zou willen, maar dan moet je er toch maar het beste van maken. Het kan je soms wel helpen om iets anders tegen bepaalde zaken aan te kijken. Hoe zorg je voor een goede sfeer rond het team? Voor een goede sfeer is het denk ik belangrijk dat het team voor elkaar wil gaan, dus geen groepjesvorming, iedereen in het team moet even belangrijk te zijn. Verloopt de onderlinge verstandhouding met andere clubs altijd prettig? INTERVIEW Wout van Veen (C2) We hebben de afgelopen twee jaar eigenlijk weinig problemen gehad met andere tegenstanders. Een keer ging het een beetje mis en dat lag dan nog meer aan de leiding op en rond het veld dan aan de spelers. Hoe bevalt het spelen op kunstgras? Het spelen op kunstgras vinden de jongens wel fijn, maar het heeft ook wel nadelen. Wij trainen op kunstgras maar spelen vaak op gewoon gras en daar hebben ze dan toch wel wat moeite mee en het is toch wel wat zwaarder voetballen, de bal rolt niet zo makkelijk als op kunstgras. Als je reclame zou moeten maken voor onze jeugdafdeling, wat zou je daarin dan vermelden? Een fijne vereniging, waar iedereen elkaar nog een beetje kent. De spelers zijn fysiek gegroeid, je kunt zien dat ze al een jaar achter de rug hebben in de C's. Hadden de eerstejaars C's veel moeite met de overstap vanuit de D-pupillen? We hebben negen 1 e jaar C's, waarvan Jordy Jonkman nog in de D's hoort, en dat kan je dan ook wel zien, het spel is sneller en harder dan in de D's en ondanks dat ze vorig seizoen vaak hebben bijgesprongen bij C2 kun je zien dat het toch wel wat moeite kost voor deze jongens. 'De spelers zijn fysiek gegroeid ' Hoe wordt er omgegaan met verlies? We hebben nu een aantal wedstrijden gespeeld en bij verlies gaan de koppies toch wel onderuit hangen. Maar met praten en soms wat aanpassingen in het spel en met de inzet van de spelers lukt het vaak wel weer om ze anders tegen de wedstrijd aan te laten kijken. 16

17 Zaal 1 met de vijf 'Broertjes' Kun je in het kort wat over jezelf vertellen? Ik ben Joël Broertjes, 16 jaar en ik kom uit Meppel. Ik werk bij de C1000 samen met 2 van mijn 4 broers. Voetballen is mijn hele leven al mijn hobby. Ik had nooit eerder bij een club gezeten, totdat mijn familie en vrienden een team oprichtten in de Hoogeveense competitie. Graag deed ik al mee vanaf het begin, maar ik was te jong en te klein. Nu heb ik een seizoen kunnen spelen en ben nu bezig met mijn tweede. Zou je het team kunnen beschrijven? Ons team is vrij jong vergeleken met de rest van de competitie. We hebben 8 spelers, waaronder 5 ''Broertjes''. Ons sterke punt is ons counterwerk, waar we na een paar jaar op getraind geraakt zijn. Spelen alle teamleden alleen in de zaal of ook op het veld? Alle spelers zijn eigenlijk zaalspelers, maar een potje op het veld buiten voor het plezier is nooit weg. Zou je het seizoen tot nu kunnen beschrijven? Het seizoen begon voor ons wat anders dan normaal. Met een nieuwe speler was het veel passen en meten. We hebben voor het seizoen een oefenwedstrijd gehad die in gelijkspel eindigde. Zo konden we mooi kijken hoe onze nieuwe aanwinst speelde in ons team. in het veld, waardoor je op alle fronten met de tegenstander geconfronteerd wordt. Het enige nadeel voor mij persoonlijk is dat het wat blessures heeft opgeleverd, maar daar ben ik niet bang van gelukkig. Hoe ligt het niveau in de klasse waarin jullie uitkomen? Tot nu toe ligt het niveau vrij gemiddeld. We hebben wedstrijden gehad waarvan we vonden dat het niet echt moeilijk was, maar ook echte uitdagingen. Nou zijn wij natuurlijk blijer met de echte uitdagingen, want we willen een beetje niveau hebben. Hebben jullie ook een vaste speelstijl? Ja, we spelen met een stijl, maar we proberen af en toe wat andere technieken uit. Normaal zijn we wat meer verdedigend ingesteld gevolgd door een snelle counter. Nu hebben we meer aanvallende spelers gekregen met onze nieuwe speler. we proberen zo nu en dan met wat meer pressie te spelen, om de tegenstander uit hun spel te halen. INTERVIEW Joël Broertjes (zaal 1) Wordt er in de zaal ook veel fysiek gespeeld? Jazeker word er ook fysiek gespeeld. Ik als jongste speler en dan ook nog één van de kleinste heb daar wel vaak last van. Vooral omdat er teams zijn met ongelooflijk grote voetballers. Dan is het bijna een lachwekkend gezicht wanneer ik die speler moet dekken. Hoe is de omgang met de meeste tegenstanders en scheidsrechters? Hoe of wat er ook gebeurd is in de wedstrijd, is de sfeer altijd vriendelijk tegenover de tegenstander en scheidsrechter. En verschil van mening moet er zijn, toch? Wat is je passie naast het voetbal? Dan kan je zeggen dat ik een rasechte voetballer ben, haha, Want buiten voetbal heb ik niet echt passies. Ik ben nog student dus ik ben daar vooral veel mee bezig. Wat je nog zou willen toevoegen: Ik wil iedereen een sportief voetbalseizoen toewensen en ik hoop dat jullie net zoveel genieten van voetbal als ik doe. Jullie spelen al een aantal jaren samen. Kun je ook merken dat het spel steeds beter wordt? Ja, dat kunnen wij zeker merken. Ikzelf speel nu dus 1 seizoen en merk al dat je elkaar beter aanvoelt. Je ziet patronen in het spel ontstaan en je weet steeds beter wanneer je een diepe pass kan geven en wanneer niet. Zo weten we nu dat als de keeper de bal heeft, er altijd een mannetje diep staat, daar kan de keeper op rekenen. Wat maakt het spelen in de zaal leuk? In de zaal spelen is zo leuk, want het spel gaat veel sneller, waar wij als team op uit zijn. Je staat ook overal Zaal 1 - Voorste rij v.l.n.r.: Jase ter Haar, Matthias Broertjes, Michaja Broertjes. Bovenste rij v.l.n.r.: Timon Broertjes, Marc Somers, Dion Kuipers, Michael Broertjes, Joël Broertjes. 17

18 September 1 Harjo v.d. Sleen 1 Ronald Verhoog 2 Kevin Bezuyen 2 Rene Meinen 3 Mick Bruins 3 Annet Mensink 4 Ruben Timmerman 5 Ibrahim Gashi 5 Ike Santing-Katerberg 6 Raymond Zwiers 6 Angela Bruinsma 7 Ilona ten Caat 7 Jurrie Santing 8 Siro Fernandez-Roos 9 Age Spaan 10 Janneke Hilberdink 12 Bas Kroesen 13 Robin v.d. Veldt 13 Theo Kriekjes 14 Jopie Meppelink 14 Twan Reinders 14 Be Kleine 15 Ab Akse 15 Jan Prijs 16 Jarno Heet 16 Nickey Seinen 16 Marco Hilberdink 17 Tinus Profijt 17 Daniel Slot 18 Bernard Top 18 Jan Beekelaar 19 Remco Prijs 19 Eddy Duinkerken 19 Brian Post 20 Rene de Bruin 20 Richard Dekker 20 Randy Hars 20 Dylan Wierbos 21 Hennie Buurmeyer 22 Gerhold Benjamins 22 Michel Kuiper 23 Bennie Hinderiks 24 Klaasje Pol 24 Jan Smit 24 Virginia Deuten 25 Marcel Wolting 25 Joeri v.d. Tuin 25 Hilco Hartman 27 Jaimy Strijker Verjaardagen 28 Lucas Oostindien 29 Daan Kuiper Oktober 2 Gert Jan Amsink 2 Andre Kluin 3 Delano Huiskes 3 Stefan Pol 5 Andre Prins 6 Aaldert Kleine 6 Francisco Navarro Kroezen 7 Jan Doldersum 8 Rick Faken 8 Marvin Schmidhamer 8 José Blanco Fidalgo 10 Pieter Benjamins 10 Kardo Omar 11 Leon Renkema 11 Wout van Veen 11 Lens Baas 12 Karwan Omar 13 Teun Booy 16 Kevin van Dalen 16 Jan Buist 16 Richard Kolk 18 Gino Mager 18 Jaimy Seinen 19 Edwin Scholten 20 Jan Nijmeijer 20 Raimon Benjamins 21 Henk Comello 21 Gerrit Kuik 21 Danny Vos 22 Gosé Bejamins 22 Ruben de Haas 23 Jarno Kuik 24 Leo Starrenburg 25 Rick Buist 25 Joran Bekkering 25 Freek Benjamins 26 Bennie v.d. Sleen 27 Martijn Kloezen 27 Rene Jansen 28 Bert Bruinsma 28 Robert Doek 28 Rudi Pol 28 Jaouad Elmasoudi 29 Sander Noordzij 29 Niek Hilberdink 31 Simon ten Kate 31 Mitchell Erhardt November 1 Gerrie Zwiers 3 Milan Dakilwadjir 3 Yasin Ucan 3 Roelf Hoexum 3 Tom Spang 4 Alwin Lutgendorp 5 Ron de Haas 6 Bob Dorenveld 6 Geert Takens 7 Edwin Jonkman 7 Ben Scholten 9 Ko Hars 9 Alex van Eck 10 Jeroen Buurke 10 Willem Schoonheim 10 Jan de Weerd 12 Elzo Boertien 13 Blasa Todorovic 13 Gerhard Beukers 13 Melvin Vos 15 Xander v.d. Most 16 Reinder Oostra 16 Henri Zwiers 16 Jorn de Vries 16 Alex Kloezen 17 Jan Kreeft 17 Bert Pol 19 Erik Schonewille 19 Piet Scholten 19 Arend Benjamins 20 Mavin Barwari 20 Pea Benjamins 21 Nico Schulting 22 Stan Gebert 23 Anja Vreeling 25 Ruben Brinkman 26 Elroy Seijdel 26 Edwin Santing 26 Reinard Huizenga 26 Kevin Houwer 27 Henk Zuidema 28 Johan Prijs 29 Jacoba Vos-van Engelen 29 Algret Smit 29 Anouar Elmasoudi 30 Jeffrey Smit Coach van het jaar December 1 Danny Groote 1 Djalfahao Balsala 1 André Baas 2 Goos Benjamins 2 Roy Schonewille 2 Tinus Prins 2 Nick Kroezen 2 Onur Karayel 2 Roelof Wolting 5 Haukar Abdullah 5 Hani Chatir 7 Albertus Wolters 7 Dinando Bakker 7 Robin Comello 7 Otto Okken 8 Wim Anninga jr. 9 Koos Koster 9 Joey van Esdonk 10 Jan Klok 10 Russel v.d. Gouw 11 Leonard Kaspers 11 Hendrik Jan Benjamins 11 Gerard van Driel 13 Melvin Anninga 14 Hendrik Jan Kip 16 Noël Mantel 16 Rick Bos 17 René Kuiper 17 J. Zuidema 19 Lammert Scholten 20 Gerda Schonewille-Kats 21 Roelof Hoveling 22 Martjello Prijs 23 Marcel Faken 24 Arnold Prijs 25 Mitchel Bezuyen 29 Peter Groote 29 Jannes Hinderiks 30 Eduard Slot 30 Hendrik Bakker 31 Fenny Tietema Deze lijst is samengesteld aan de hand van de ledenlijst van het begin van dit seizoen. Er kunnen dus namen ontbreken. Ook dit seizoen doen we als club weer mee aan het 'Coach van het jaar spel' van het Dagblad van het Noorden. 81 personen nemen deel aan onze clubcompetitie. Hiernaast vindt u de tussenstand. Titelverdediger Peter Timmermans vinden we hier niet terug. Hij staat momenteel 45e. Ook René Kuiper ontbreekt verrassend genoeg in de top 15. Meervoudig winnaar Tim Beekelaar staat met een 9e plaats wederom in de top 10. Volledige ranglijst op onze website onder het knopje 'links'. 1. Ayla Senna Hoogeveen Arjan Post Arjan's team Hoogeveen Truida FC Voetbalvrouwen Hoogeveen Edwin Mijn Cluppie Hoogeveen Henk Brinkman The Brinkies Hoogeveen Lucas Strijker Lucky Strijkers Delfzijl Bennie FC Magnolia Hoogeveen De vrije gevangene Supermario Assen Tim Beekelaar Reunited Hoogeveen Ronald Post R en A forever Hoogeveen Bernardo De Piepers Hoogeveen Ed Forza Utrecht Hoogeveen Marco Hartman De Hartmannetjes Hoogeveen André Streutker FC Otie Hoogeveen Ruben Brinkman Superrr AZ Hoogeveen

19 Genieten van 'kleine hummeltjes' Naam: Marcel Dales. Woonplaats: Hoogeveen. Geboren: Ik ben geboren in Den Haag op waar ik op mijn 2 e weg ben gegaan. Vervolgens heb ik vanaf mijn 2 e tot mijn 14 e in Zutphen gewoond en op mijn 14 e ben ik in Hoogeveen komen wonen met mijn ouders en mijn zus. Familie: Mijn vrouw Yvette en haar twee dochters Kim (7) en Sylvana (6), mijn zoon Damian (4) en we hebben samen een zoon Dylano van 10 maanden. Beroep/studie: Ik ben vanaf de bouwvak begonnen met de opleiding wegenwerker bij Heijmans wegenbouw. Actief als voetballer in/bij: Ik ben actief als keeper in het derde van Hoogeveen. Hoe betrokken geraakt bij v.v. Hoogeveen? Ik voetbalde in het verleden bij v.v. Hollandscheveld op zaterdag en dat beviel niet meer omdat ze elke keer de teams door elkaar gooiden en omdat zaterdagvoetbal veel te veel tijd in beslag neemt. Toen heb ik me laten overschrijven naar v.v. Hoogeveen. Kunstgras of gewoon gras? Ik ben zelf keeper en als keeper maakt het mij niet zoveel uit, maar ik kan me best voorstellen dat wanneer je voetballer bent je liever op gewoon gras voetbalt. Beste eigenschap: Sociaal. Slechtste eigenschap: Opvliegerig. Favoriete club in Nederland: Ajax. Favoriete speler in Nederland: Maarten Stekelenburg. Favoriete club in buitenland: Barcelona. Favoriete speler in buitenland: Messi. Mooiste wedstrijd die je hebt gezien: Ajax-AC Milan (1995) omdat Ajax toen het beste team tot nu toe had en omdat ze de Champions League toen wonnen. Hobby's: Voetbal. Favoriete andere sporten: Ik mag graag naar de MotoGp kijken. Vakantie: Turkije. Lezen: Ik lees weinig maar als ik eens wat lees dan is het een tijdschrift Panorama of VI. Favoriete televisieprogramma: Studio Voetbal en Oh Oh Cherso. Muziek: Van alles maar bij voorkeur Nederlandstalig. Mobieltje: Samsung GT-S5600. Favoriete Tv-commentator: Frank Snoeks. TV-analyticus: Rene van der Gijp. Aan wie of wat erger je je? Aan mensen die denken dat ze alles beter weten. 'In the spotlight' Marcel Dales Je traint momenteel de kabouters. Wat maakt het trainen van de kabouters leuk? Het maakt het zo leuk om de kinderen bekend te maken met voetballen, vooral omdat ze van de KNVB nog niet in wedstrijdverband mogen spelen maar zo spelenderwijs bekend worden met het spel. Als je die kleine hummeltjes zo ziet op het veld, dat maakt het toch heel erg leuk! Mooiste moment als trainer bij v.v. Hoogeveen: De grote opkomst aan het begin van het seizoen en dat de opkomst zo blijft. Grootste teleurstelling: Dat heb ik tot nu toe nog niet. Spijt van: Nergens van. Wat is goed bij v.v. Hoogeveen: De manier waarop Hoogeveen met de jeugd bezig is. Wat kan beter bij v.v. Hoogeveen: Ik zou zeggen de kleedkamers, maar dat wordt allemaal nieuw dus beter kan niet. 19

20 Zuidema Groep blijft hoofdsponsor Sinds 2006 is de Zuidema Groep hoofdsponsor van hoofdklasser Hoogeveen. Ook dit seizoen kan Hoogeveen weer rekenen op de steun van dit familiebedrijf. Iets dat niet zo vreemd is, want Hoogeveen en de familie Zuidema zijn al jaren met elkaar verbonden. De Zuidema Groep is al sinds mensenheugenis aan de voetbalvereniging Hoogeveen verbonden als sponsor. Bert Zuidema legt uit:,,bijna de hele familie Zuidema heeft van jongs af aan bij v. v. Hoogeveen gevoetbald. Roel Zuidema heeft zelfs jaren in het eerste elftal gespeeld, op dit moment is alleen Christian nog actief op het veld. In de tijd dat Roel in het eerste speelde ging ik steevast uit en thuis elke zondagmiddag mee. Het was altijd een gezellige boel met complete zangkoren onder leiding van wijlen Jans de Gier. De betrokkenheid bij de club is altijd gebleven wat in 2006 heeft geresulteerd in het hoofdsponsorschap. Bert Zuidema vertelt hoe het bedrijf is ontstaan.,,het familiebedrijf Zuidema is opgericht door mijn opa (Bart duuzend ) en oma en is sinds 1963 een begrip als het gaat om werkzaamheden in het grondverzet, weg -en waterbouw en de handel in zand en grond. Het bedrijf is ontstaan uit de groei van Hoogeveen. De woonwijken Zuid, Krakeel en later de Weide waren voor de familie Zuidema de eerste stappen als ondernemers. Vanaf onze eerste locatie op het Beukemaplein zijn we in 1984 verhuisd naar de Fokkerstraat en Smirnoffstraat op industrieterrein de Wieken. Door de jaren heen zijn we steeds verder gegroeid zodat we nu over een terrein van m2 beschikken. De hoofdsponsor is tevreden over het beleid bij de kersverse hoofdklasser.,, Ik vind dat we goed bezig zijn bij Hoogeveen, er is een duidelijke visie die door de mensen gedragen wordt. Het eerste elftal bestaat momenteel voor een groot deel uit jongens afkomstig uit de eigen jeugd, dit is een goed voorbeeld van het beleid dat een aantal jaren geleden is ingezet. Het is wel belangrijk dat het jeugdvoetbal een injectie krijgt. Het is een oud gezegde dat de jeugd de toekomst heeft dus laten we dat ter harte nemen.'' Op de foto v.l.n.r.: Bert Zuidema, Jans Strijker en Jan Benjamins (beiden bestuur). 20

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Paspoort Naam: Joeri Bommeljé Woonplaats: Middelburg Leeftijd: 20 jaar Favoriete club: Ajax

Paspoort Naam: Joeri Bommeljé Woonplaats: Middelburg Leeftijd: 20 jaar Favoriete club: Ajax Nieuw jaar, nieuwe maand en dus een nieuwe ik speel de bal naar... De bal rolt lekker, want we hebben in het eerste jaar al mooie verhalen mogen lezen over diverse voetbalperiodes. Dat is ook het uiteindelijke

Nadere informatie

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel

Technisch jeugdbeleidsplan. Voetbalvereniging; FC Meppel CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FC MEPPEL OPGERICHT 24-2-1930 KONINKLIJK GOEDGEKEURD 20-7-1972 Clubhuis, sportpark Ezinge Telefoon 0522-255252 www.fcmeppel.nl, e-mail: fcmeppel@fcmeppel.nl Technisch jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer

Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Marcel Dekker jeugdtrainer bij Wijhe 92 Contractverlenging in december is een teken van vertrouwen tussen club en trainer Ook in het seizoen 2013-2014 is Marcel Dekker als jeugdtrainer aan Wijhe 92 verbonden.

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Selectie 2014/2015. Morgan van den Berg Keeper 18 juli 1996. Marc Walda Verdediger 18 januari 1996. Emiel lont Verdediger 26 juni 1996

Selectie 2014/2015. Morgan van den Berg Keeper 18 juli 1996. Marc Walda Verdediger 18 januari 1996. Emiel lont Verdediger 26 juni 1996 Nieuwsbrief A2 Trainer Sjouke de trainer van BBC A2, en tevens trainer van het 2e van Zwaagwesteinde, heeft sport hoog in het vaandel staan. Sjouke staat positief in het leven en wil graag het plezier,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis Maart 2006 Anniek de Jong 1 Hockey is een teamsport. Dat betekent dat je in het hockey er nooit alleen voor staat. Een teamsport betekent: Je samen inzetten

Nadere informatie

Nieuwe aanwinsten selectie S.V. Capelle seizoen

Nieuwe aanwinsten selectie S.V. Capelle seizoen Nieuwe aanwinsten selectie S.V. Capelle seizoen 2014-2015 Voor het aankomend seizoen 2014-2015 heeft S.V. Capelle zich weten te versterken met een aantal spelers, die wij via deze weg aan onze leden en

Nadere informatie

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag.

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag. Goedenavond, Via deze weg willen wij u voorstellen aan de hoofdtrainers jeugd voor het seizoen 2017-2018. Na veel gepuzzel en gesprekken zijn wij verheugd dat we veel bekende gezichten terug zien als trainer

Nadere informatie

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer.

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer. Interview Rene Schalken en Gerben Kuijsten We zijn alweer aanbeland bij het laatste interview van dit seizoen. Ons 1 e elftal is gepromoveerd naar de 3 e klasse en RWB 2 is na een moeilijk seizoen toch

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14

Technisch plan. E-F pupillen Circuit. Willem Sinnige & Jelle Broerse. Coordinatoren overige D/E/F Pupillen. WV-HEDW Seizoen '13/'14 Technisch plan E-F pupillen Circuit Willem Sinnige & Jelle Broerse Coordinatoren overige D/E/F Pupillen WV-HEDW Seizoen '13/'14 TECHNISCH PLAN E-F CIRCUIT 1 Doel: Door kennis te delen met andere trainers,

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen Beste allen, Het seizoen 2016-2017 loopt op het eind. En het was een mooi jaar. Twee teams in JO11 zijn kampioen geworden. De JO11-1 in de hoofdklasse en de JO11-2 in

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Nu nog een mooie naam...

Nu nog een mooie naam... // MINIMEERKAMP HILVERSUM // VAN DE REDACTIE Jeugdtoernooi - 28 oktober 2007, Hilversum Afgelopen zondag was het weer tijd voor een nieuwe editie van het Minimeerkamp. Dit is een jeugdtoernooi speciaal

Nadere informatie

Interview met 1e elftal spelers Stijn en Wout

Interview met 1e elftal spelers Stijn en Wout Interview met 1e elftal spelers Stijn en Wout Met wie zitten we hier aan tafel? We zitten aan tafel met Stijn Bardie, zoon van Jan en Marion Bardie wonende aan de Graafseweg in Nijmegen in een comfortabele

Nadere informatie

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier!

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Mededelingen 2 Open trainingen........................................ 2 Inspiratieavond

Nadere informatie

Ron Jans Spelers mogen falen, maar niet bang zijn om fouten te maken

Ron Jans Spelers mogen falen, maar niet bang zijn om fouten te maken Ron Jans Spelers mogen falen, maar niet bang zijn om fouten te maken Toen hij als achttienjarige het betaald voetbal binnenkwam bij zijn eigen vereniging PEC Zwolle, kreeg Ron Jans te maken met verbaal

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk 2013 Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk Jeugdcommissie svhoutwijk 2013 Voorwoord: Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede voornemens en

Nadere informatie

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 VERENIGING UVV-VOETBAL : ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT Henri Wolf, versie 1.0, 04-07-2012 KABOUTERS BIJ UVV Hoe en waarom doen we het zo...?

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Jaargang 2 - Nummer 10 18-11-2008 van Spanje en Frankrijk was met 4-3 te sterk voor België. Bij de deed Spanje het opvallend goed. De Spanjaren wonnen alle drie hun wedstrijden.

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark Zeewijk bij het Zeehaven ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2013. De basis voor dit unieke toernooi werd gelegd in 1952. Toen ontving Stormvogels bij de promotie in 1952

Nadere informatie

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen:

U kunt uw team (en deelnamegeld) inleveren bij onderstaande contactpersonen: Geel gearceerd de wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Wat is Super Elf? Super Elf is een voetbalcompetitie in spelvorm (soort van Coach van het Jaar, zoals dit gespeeld wordt bij het Noord-Hollands

Nadere informatie

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2.

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Vlak voordat de wedstrijd begon ging het toekomstige Nederlands elftal

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Meppeler Minidivisie 4:4 voor echte topvoetballers!

Meppeler Minidivisie 4:4 voor echte topvoetballers! Meppeler Minidivisie 4:4 voor echte topvoetballers! Tegenwoordig kunnen kinderen al op vroege leeftijd lid worden van een voetbalvereniging. Bij FC Meppel, Alcides en MSC is het mogelijk om vanaf 4 jaar

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

VAN KINDERWAGEN TOT SCOOTER WERVING EN BEHOUD VAN JEUGD

VAN KINDERWAGEN TOT SCOOTER WERVING EN BEHOUD VAN JEUGD VAN KINDERWAGEN TOT SCOOTER WERVING EN BEHOUD VAN JEUGD OPZET EN DOEL VAN DEZE BIJEENKOMST Doel van deze bijeenkomst: Aan de hand van de nieuwste inzichten en succesvolle praktijkvoorbeelden gaan we in

Nadere informatie

De technische leiding staat nog steeds onder leiding van Jos Engelhart: onze grensrechter Johan Jonkbloed en Gerard Derksen: trainer/coach.

De technische leiding staat nog steeds onder leiding van Jos Engelhart: onze grensrechter Johan Jonkbloed en Gerard Derksen: trainer/coach. De technische leiding staat nog steeds onder leiding van Jos Engelhart: onze grensrechter Johan Jonkbloed en Gerard Derksen: trainer/coach Het team: 1. Bo Schutte, onze keepster. Wat heerlijk om een vaste

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België)

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 16 e keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar nam de afdeling

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste E speler maar toekomstig D speler, Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van dit boekje

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

V.S.V. Velserbroek D Selectie

V.S.V. Velserbroek D Selectie Seizoen 2014 2015 V.S.V. Velserbroek D Selectie Beste spelers van V.S.V. Velserbroek, Komend seizoen zal de D1 spelen in de hoofdklasse. Door een prachtig resultaat van de oude D1 spelen we komend seizoen

Nadere informatie

VSV D- pupillen. Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV

VSV D- pupillen. Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV Selectiebijeenkomst 25 juni 20.00 uur kantine VSV Seizoen 2009-2010 Beste (voorlopige) selectiespeler, De voorbereiding op het seizoen 2009-2010 staat alweer voor de deur. De technische staf heeft jou

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleidersmap FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleider bij FC Blauw-Wit Amsterdam FC Blauw-Wit Amsterdam streeft naar het ontplooien van talenten en het verbinden van mensen uit Amsterdam die plezier hebben

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

9 e. Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D. Zaterdag 28 mei 2016: E & F

9 e. Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D. Zaterdag 28 mei 2016: E & F 9 e Zaterdag 21 mei 2016: B, C & D Zaterdag 28 mei 2016: E & F Inhoud: Reglementen... 3 TIPS VOOR DE OUDERS OP HET TOERNOOI... 4 Poule-indelingen... 5 Even over: DVC Delft... 6 Portret van... Jan Horsten...

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

RKVVM. Nieuwsbrief #01/14. Op weg naar RKVVM 2.0

RKVVM. Nieuwsbrief #01/14. Op weg naar RKVVM 2.0 www.rkvvm.nl RKVVM Nieuwsbrief #01/14 In deze editie RKVVM 2.0 Kort Nieuws AED-cursus in de kantine Van vrijwilligers voor vrijwilligers Vader en zoon in de picture! Uit de oude doos Op weg naar RKVVM

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2

Jeugdzaalvoetbal. Meer voetbal per m2 KONILIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Jeugd Meer voetbal per m2 Vaker voetballen, sneller denken en sneller handelen Vaker voetballen in de zaal, op de straat en op het veld, leidt tot betere

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14 SC MILLINGEN: VOETBALLEN, PRESTATIE & GEZELLIGHEID!

Nieuwsbrief 14 SC MILLINGEN: VOETBALLEN, PRESTATIE & GEZELLIGHEID! Nieuwsbrief 14 SC MILLINGEN: VOETBALLEN, PRESTATIE & GEZELLIGHEID! In deze nieuwsbrief: Zondag 8 mei SC Millingen 1 vv Ewijk 1 Sponsor van de week: Toyota Scholten Topscoorders - SC Millingen 2 nacompetitie

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse!

EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC wint thriller tegen PSV en blijft in de Hoofdklasse! EDC heeft dit seizoen met slechts 2 overwinningen nog net de nacompetitie bereikt. Daarin werd het thuis opgenomen tegen PSV Dammen uit Eindhoven.

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

VV Katwijk Top. KrokustoernooI. woensdag 1 maart :30 uur. O7, O8, O9, O10, O11, O13 en O15

VV Katwijk Top. KrokustoernooI. woensdag 1 maart :30 uur. O7, O8, O9, O10, O11, O13 en O15 VV Katwijk Top KrokustoernooI woensdag 1 maart 2017 13:30 uur O7, O8, O9, O10, O11, O13 en O15 met onder andere: Deelnemende teams: VV Katwijk, Quick Boys, GVVV, TOGB, Excelsior Rotterdam, SC Feyenoord,

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl.

September 2013. Mocht je leuk nieuws, weetjes of iets anders hebben voor onze nieuwsbrief, mail dit dan naar nieuwsbrief@judoklub-tilburg.nl. Van de redactie Het is nu alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met deze nieuwsbrief. Er is in het afgelopen sportseizoen veel gebeurt. Veel nieuwe banden, slips en ook natuurlijk niet te vergeten

Nadere informatie

Siem de Jong en Piet de Gruijl: echte O.N.A.-vrienden

Siem de Jong en Piet de Gruijl: echte O.N.A.-vrienden Siem dit jaar 60 jaar lid en Piet al ruim 53 jaar lid over hun O.N.A. Siem de Jong en Piet de Gruijl: echte O.N.A.-vrienden Tijdsbeeld O.N.A. Periode 1955-1982 Siem de Jong begon zijn O.N.A.-loopbaan begin

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Jupiler League niet interessant? Hoezo?!

Jupiler League niet interessant? Hoezo?! Jupiler League niet interessant? Hoezo?! OSS Met FC Oss heeft Anton Janssen (49) een enerverend seizoen in de Jupiler League achter de rug. Bijna had de ploeg van de oud-psv er de play-offs voor promotie

Nadere informatie

Hockey, niet zo maar een sport "van zestalhockey naar achttalhockey''

Hockey, niet zo maar een sport van zestalhockey naar achttalhockey'' Hockey, niet zo maar een sport "van zestalhockey naar achttalhockey'' In het hockey sta je er niet alleen voor. Je speelt in een team. Eerst zestalhockey en daarna achttalhockey. Teamsport betekent je

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Polanenbokaal toernooi. Maandag 5 aug. 2013 Dinsdag 6 aug. 2013 Zaterdag 10 aug. 2013

Polanenbokaal toernooi. Maandag 5 aug. 2013 Dinsdag 6 aug. 2013 Zaterdag 10 aug. 2013 Polanenbokaal toernooi Maandag 5 aug. 2013 Dinsdag 6 aug. 2013 Zaterdag 10 aug. 2013 1982-32ste Editie - 2013 s Nachts lenzen dragen en overdag scherp zien zonder bril of lenzen. Het is de modernste manier

Nadere informatie

Neder-Betuwe Cup 2014

Neder-Betuwe Cup 2014 Neder-Betuwe Cup 2014 16 augustus Aanvang 10.30 uur Sportpark de Hoeken Ochten VOETBALVERENIGING KESTEREN Voorwoord Neder-Betuwe Cup 2014 Beste voetballiefhebbers, Het schrijven van een voorwoord voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF V.V.BAREVELD

NIEUWSBRIEF V.V.BAREVELD N Uitgave juni - juli Pagina 1 Van het bestuur: H et seizoen 2011-2012 ligt weer achter ons. Een seizoen met zowel hoogte als dieptepunten. Inhoud: Mededelingen van het bestuur: 1 Telefoonnummers bestuur

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

1e periode: herhalen van taakgericht en teamgericht. 2e periode: balbezit 3e periode: balbezit en balbezit tegenstander.

1e periode: herhalen van taakgericht en teamgericht. 2e periode: balbezit 3e periode: balbezit en balbezit tegenstander. 1e periode: herhalen van taakgericht en teamgericht. e periode: balbezit e periode: balbezit en balbezit tegenstander. 1 e Periode: Herhalen van taakgericht en teamgericht Training 1: Wat zijn de taken

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

programma met een eigen onderscheidende invulling, zodat u actief zaken kunt doen met ondernemers uit uw regio.

programma met een eigen onderscheidende invulling, zodat u actief zaken kunt doen met ondernemers uit uw regio. Over de club Go-Ahead Kampen bestaat al sinds 1925. De voetbalvereniging is ooit begonnen aan de keukentafel en is inmiddels uitgegroeid tot een club met ruim 800 leden. Een club om trots op te zijn! Dankzij

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie