Nr 22 - jaargang 15 December 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr 22 - jaargang 15 December 2013"

Transcriptie

1 Nr 22 - jaargang 15 December 2013 Dank zij U kunnen wij deze projecten jaarlijks blijven steunen: 1

2 2

3 Beste mensen, Dit jaar is het een heel speciaal jaar Kiwanis Beersel viert haar 25 jaar bestaan. Reeds 25 jaar lang steunt onze serviceclub verschillende projecten dankzij het sociale engagement van al onze leden. Een aantal mensen hebben, vooral onder impuls van onze stichtende voorzitter Pierre Depessemier, onze serviceclub opgericht. Sindsdien is onze vereniging, hoofdzakelijk dank zij ons sociaal engagement, een begrip geworden in de streek. KIWANIS BEERSEL maakt deel uit van een mondiale organisatie die in 1915 ontstond in de Verenigde Staten en sinds 1961 ook in Europa actief werd. Wereldwijd telt onze organisatie meer dan leden. Lokaal verenigt KIWANIS BEERSEL mensen met uiteenlopende achtergronden en uit verschillende beroepscategorieën die zich inzetten voor de samenleving: meer bepaald spannen wij ons in om onze jeugd alle kansen te geven om zich te ontplooien. Sedert onze oprichting in 1985 hebben wij heel wat initiatieven genomen, om hoofdzakelijk lokale projecten te ondersteunen, en dit zowel financieel, logistiek als moreel. Zo zijn wij belangrijke sponsors voor onder andere: BULO Sint Victor, Mierennest Dworp, Mensen voor Mensen, Hippo-Thalamus en tal van andere projecten. Uiteraard kunnen wij deze projecten enkel maar financieren met de steun van onze lokale bevolking, middenstand en bedrijfsleven. Wij zijn dan ook heel veel dank verschuldigd aan onze sympathisanten die elk jaar trouw naar ons eetfestijn komen en die elk jaar weer gul storten na de ontvangst van onze wafelpakketten. Wij danken de lokale middenstand en het bedrijfsleven: in deze moeilijke economische tijden blijven zij ons steunen met hun publiciteit in dit informatieboekje. We prijzen ons gelukkig ook te mogen rekenen op de steun van het gemeentebestuur van Beersel. Nu we op het jaareinde zijn, hebben we een bedrag van euro overgemaakt aan de werkgroep Mensen voor Mensen bij wie de vragen voor hulp alsmaar toenemen... Zij zorgen ervoor dat dit bedrag nuttig en correct besteed wordt door het aankopen en samenstellen van steunpakketten voor die mensen uit onze lokale gemeenschap die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Ook in onze rijke gemeenten bestaat armoede. Samen met uw hulp stellen wij alles in het werk om bij te dragen tot een betere en rechtvaardige samenleving. Jean de Negri Voorzitter Kiwanis Beersel VAN CUTSEM ADVOCATENKANTOOR Bergensesteenweg 421 bus Sint-Pieters-Leeuw Telefoon: 02/ Telefax: 02/ Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap KBO JURIDISCH ADVIES PROCESVOERING VAN CUTSEM ADVOCATENKANTOOR U heeft een prangende juridische vraag of u wil een rechtszaak inspannen? U moet zelf verschijnen voor de rechtbank? Of heeft u een belangrijk contract te tekenen? Van Cutsem Advocatenkantoor behartigt de juridische belangen van tal van particulieren, KMO s en grote bedrijven. Juridisch advies bij uw dagelijkse bedrijfsvoering onderhandelen, opstellen handelscontracten en voorwaarden, overnameovereenkomsten arbeidszaken bijstand en vertegenwoordiging in rechtzaken, kort geding, stakingsvordering aansprakelijkheidsgeschillen geautomatiseerde invordering gerechtelijke expertises (schadevergoedingen, informaticageschillen, aannemingszaken)... Huurzaken bouwzaken appartementsrecht - ontslagrecht strafrecht verkeersrecht familierecht erfrecht uitonverdeeldheidtredingen... Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt, verdedigt EEN ADVOCAAT, BETER VROEG DAN LAAT 3

4 DE CUYPERbvba Algemene Bouwwerken Edingsesteenweg Kester Tel. 054/ ALGEMENE BOUWONDERNEMING PIERRE ROOSELEIR Traiteur Brusselstraat St.-Martens-Lennik Tel.: 02/ Fax: 02/ Steenweg op Ukkel Beersel tel metselwerken dakwerken 4 VREDEZAAL voor al uw feesten & evenementen van 70 tot 300 personen Alsembergsesteenweg Dworp tel bevloeringen grondwerken beton

5 Mensen voor Mensen - Beersel Onze Beerselse vereniging werd opgericht in 1993 door enkele vrouwen, vooral onder impuls van Lieve Maerten, onder de oorspronkelijke naam «Vrouwen helpen Vrouwen» naar aanleiding van de ellendige toestanden voor de moeders der Bosnische vluchtelingen in Macedonië en mede omwille van steunverlening aan een project van missiezuster De Baerdemaeker voor de weeskin-deren bij de opgejaagde Rwandezen in Afrika. Mede door de hulpacties naar Bosnië met de steun van het gemeentebestuur kwamen zij terecht in een ruimer werkingsveld dat dit initiatief wel toejuichte maar daarbij opmerkte dat zelfs in onze streken een aantal situaties aan het licht kwamen van echte miserie bij mensen van bij ons zoals onder meer bij woningbrand waardoor de mensen op één dag alles verloren, gezinnen die getroffen werden door plotse werkloosheid, ernstige ziekte, vluchtelingen die plots opdaagden en een onderkomen zochten en gans hun bezit om hun lijf droegen, gezinnen die door de mazen van het net vielen en niet in regel of onwetend waren inzake hun sociale rechten Omwille van deze en allerhande praktische redenen maar vooral om hun werkingsveld te verruimen hier te lande werd gekozen voor de huidige naam Mensen voor Mensen. Nu precies 20 jaar zet de Beerselse vereniging zich al in om mensen die in minder comfortabele omstandigheden moeten leven een steuntje te geven en dan spreken we toch over gemiddeld 100 gezinnen. Tweemaal per jaar en als onze financiën het toelaten wordt ook een derde goederen-pakket aan onze mensen bezorgd. En het zijn hoegenaamd geen luxepakketten maar hoofdzakelijk voedingswaren, hygiënische- en onderhoudsproducten, een stukje speelgoed voor de kinderen en ook een snoepje. Onze vaste contacten met de OCMW diensten laten ons toe om die gezinnen te kennen waar onze aanwezigheid, hoe miniem ook, zinvol kan zijn. Naast onze pakkettenacties verze-kert de vereniging ook het maandelijks gratis bedelen van tweedehandskledij, schoeisel en huisraad. Al de ingezamelde kledij en spullen worden grondig nagezien en wat ons afgedragen of echt slijtage vertoont gaat onverbiddelijk naar de afvalcontainer. Om te voorkomen dat onze kledij door sommigen onderhands zouden kunnen doorverkocht worden, welk vermoeden ons niet vreemd is, houden wij een fiche-bestand op peil zodat wij op ieder moment precies kunnen nagaan wie wat heeft meegekregen. Wij zijn hiertoe moeten overgaan omdat een bepaalde klant op zeker ogenblik die voor de eerste keer op onze zolder binnen liep begon met de stoffen van alle kostuums met de hand van een kenner af te tasten en vervolgens bepaalde kostuums uit de rekken nam en ter zijde legde met de bedoeling ze allemaal mee te nemen. Op onze vraag wat de bedoeling hiervan was had hij geen antword. In voorbereiding van onze pakkettenacties raadplegen we telkens een maatschappelijk werkster van het OCMW en bezorgen haar afschrift van onze klantenlijsten voor nazicht en eventuele aanvullingen of schrappingen van gezinnen. Wij zien ook dat sommigen, hetgeen zeer menselijk is, schoorvoetend om wat hulp vragen. Wij maken er een punt van om steeds de meeste discretie in acht te nemen. Hoe klein onze steun voor die mensen ook is, toch ervaren wij meermaals hoe dankbaar ze reageren. Al onze gezinnen waarvan we weten dat ze een pakket kunnen gebruiken krijgen een brief met en formulier waarop zij hun gezinssamenstelling dienen te vermelden en precies met die gegevens kunnen wij de gezinspakketten in de mate van het mogelijke samenstellen. Onze vereniging wenst bij deze, namens al onze klanten, het gemeentebestuur en alle verenigingen en in het bijzonder service club Kiwanis Beersel te danken voor hun materiële en financiële steun zonder dewelke wij heel vlug onze deuren zouden moeten sluiten. Contactpersonen: Josette Roobaer Trees De Hertogh Ria Liekendaal Zeteladres: Ria Liekendaal, t Heiken Alsemberg bank FOTO: BART DEVILLÉ 5

6 Ambachtelijke Geuzestekerij Café Restaurant Guido, Trees en Thomas heten u welkom in hun familiaal restaurant in de beste Belgische traditie. Elke dag verse visgerechten, mosselen, typische biergerechten en rundsvlees zijn onze specialiteiten bv côte à l os gr, tevens kan je genieten van onze huisbieren, geuze, kriek, faro en beerselbier. Voor een boterham met plattekaas tot een gastronomisch menu ben je bij ons welkom. Keuzemenu all in vanaf 42. Zaal voor ongeveer 80 personen ter beschikking voor familiefeesten of koffietafels. CAFÉ - RESTAURANT H. Teirlinckplein Beersel Tel.: 02/ Fax: 02/ maan-, donder- en vrijdag gesloten van 15.00u tot 18.00u dinsdag en woensdag gesloten 6 Steeds Kwaliteit en Service! BEPLEISTERINGSWERKEN CEMENTWERKEN Eikenlaan Halle Tel. (02) fax (02) BRUNO & ANN Fonteinstraat St-Genesius-Rode Tel: 02/ Fax: 02/ Gezond en lekker varkensvlees van boer tot bord!!! Hoevekippen & zuivelproducten, seizoensgebonden groenten en fruit. nv Tel Fax J. Hauwaertstraat Dworp Nu ook: varken aan t spit met mogelijkheid tot huren van spit openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 19u zaterdag van 8u tot 12u WAT IS KIWANIS Een vereniging bestaande uit mannen en vrouwen, die een betere, meer menselijke gemeenschap uitbouwen. Haar leden - Kiwaniërs en Kiwaniënnes - ontmoeten elkaar in de CLUB, die er de basisstructuur van is. WIE ZIJN DE KIWANIERS? Representatieve personen van goede wil, met zin voor verant woordelijkheid,die zich samen, op opbouw ende wijze willen inzetten voor de samenleving door nuttige taken onbaatzuchtig te vervullen. Kiwaniërs zetten zich, in vriend schap en verdraagzaamheid in, voor het bereiken van hun gemeenschap pelijke doelstellingen, voor een wereld waarin broederschap beter gedijt. Zij zijn dragers van een ideaal, namelijk van zich persoonlijk vol ledig in te zetten voor het realiseren van acties, die tot doel hebben de samenleving op plaatselijk, natio naal en internationaal vlak, te verbeteren. HUN DEVIES Serving the Children of the World HUN GULDEN REGEL Doe voor anderen hetgeen je zou willen dat zij voor jou deden HISTORIEK KIWANIS ontstond op 21 januari 1915 in de stad DETROIT (Michigan), Verenigde-Staten van Amerika. De naam, van oorsprong indiaans, betekent Wij treden in contact, wij wisselen onze talenten uit komst naar Europa, door oprichting van de eerste Club te WENEN in Oostenrijk. WAAR VINDT U KIWANIS? AANWEZIG IN 78 LANDEN met meer dan leden en Clubs. ln EUROPA: leden en 800 clubs IN BELGIE - LUXEMBURG: leden en 122 Clubs.

7 Kiwanis Beersel opgericht in 1986 steunde o.a. volgende sociale projecten: BuLO, bijzonder onderwijs Licht en Liefde, blindenzorg Vereniging voor Autisme, Halle V.z.w. Marc & Corinne Mensen voor Mensen uit Beersel IDD, jodiumtekort derde wereld Special Olympics Rodea, beschutte werkplaats VAGA Drugpreventie, Vlaams- Brabant De Mierennest Lucy - Roland Boulanger Den Teirling Dusun Jati (Yogyakarta) HAPPY HOME, weeshuis Kenya Hippo-Thalamus Onze leden: Bruno Baele Couder Walter Daneel Rudy de Negri Jean De Winter Kris Deneyer Jaak Derauw René Desmedt Marc Everaerts Willy Fluyt Gunter Grijseels Daniël Jacobs Jef Liebert Eric Meganck Bart Sterckx Johan Van Cutsem Wouter Van Den Neste Wim Van Elslande Jos Van Hemelen Koen Vanderlinden Jos Vandervelden Patrick van Rossum Hubert Vercruysse Marc en met als Ereleden: Swaelens Marie-Paule Casaer Hugo Wenst U meer over de activiteiten van Kiwanis Beersel te weten of hoe lid te worden van onze club? Neem dan gerust contact op met onze directeur van de aanwerving: BUIZINGEN HALLE T KANAAL Alsembergsesteenweg BUIZINGEN (HALLE) Tel.: Jean Laroystraat HALLE Tel.:

8 B.A. & B bvba boekhouding - belastingen Hans BERGHMANS accountant I.A.B. belastingsconsulent Gemeenveldstraat Alsemberg Tel.: 32 (0) Fax: 32 (0) KWALITEITSWIJNEN & GESCHENKEN DAVINO Alsembergsteenweg Alsemberg Openingsuren: Gsm: Dinsdag tot vrijdag van 14 tot 19uur Fax: Zaterdag van 9.OO tot uur Zondag en maandag gesloten coiffure Myriam Tel. 02/ Kerkstraat 5 (Privé parking) 1640 Sint-Genesius-Rode 8 ALGEMENE BOUWWERKEN Dennenlaan Dworp Tel./Fax: 02/ / EIKSTRAAT BEERT

9 ZUIVELPRODUKTEN VAN KEERBERGHEN & ZOON TEL.: 02/ FAX: 02/ Steenweg naar Halle Sint-Genesius-Rode Bouwwerken bvba Kleinheide 10a Halle Tel & Fax: 02/ GSM 0496/ / Uit sympathie Levering van alle dranken aan horeca, bedrijven, verenigingen en particulieren. Totale service (mobiele tapinstallatie, frigo, e.d.) voor festivals en feesten. Plaatsen van verkoopsautomaten (koude en warme dranken, snacks) en waterfonteinen. Sashoek II 1651 Lot - BTW BE Tel Fax Grafzerken Grafkelders Alle kerkhoven VANDERLINDEN J. nv Steenhouwerij Alsembergsteenweg Alsemberg - Beersel Tel.: 02/ Fax: 02/

10 Uit Sympathie Josef Van Elslande NOTARIS BVBA Notaris JOS VAN ELSLANDE Tel 02/ Stwg naar Halle 282 Fax 02/ Beersel (Alsemberg) OOK DE JAARLIJKSE LEERR BOSKLASSEN VAN SINT-VIC KUNNEN STEEDS REKENEN STEUN VAN KIWANISCLUB 10

11 BEGRAFENISSEN CREMATIES IJKE EN GEZONDE TOR BULO OP DE BEERSEL. Rouwcentrum Alsembergsteenweg BEERSEL (Alsemberg) - 24/24 u. tot uw dienst - TEL Gsm (tussen garage Peugeot en het gemeentehuis Beersel, rechtover Davino) ALLE MARMER, GRANIET- EN NATUURSTEENUITVOERINGEN Specialisatie in keukenwerkbladen in graniet en composietmaterialen Toonzaal en atelier: Vaartweg Lot (Beersel) * Tel. 02/ * Fax. 02/

12 12 Stationsstraat, Tel.: 02/

13 Hij brengt u overal, behalve naar de hemel De nieuwe Volvo XC60. Nóg veiliger, nóg mooier Het avontuur... zonder onaangename verrassingen. De nieuwe Volvo XC60 boezemt vertrouwen in op elk terrein. Zowel in het drukke stadsverkeer met het automatisch noodremsysteem City Safety als op uitdagender terrein met de Hill Descent Control. Bovendien garanderen zijn trefzekere wegligging en de ergonomie van zijn elegante interieur u een uiterst comfortabele rijervaring. De nieuwe Volvo XC60 is meer dan ooit ontworpen rondom u. 5,3 10,7 L/100 KM G CO 2 /KM Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: Prijs incl. BTW. Volvo XC60 D3 vanaf GARAGE STERCKX Brusselsesteenweg 151, 1500 Halle 02/ GARAGE STERCKX Waterloosesteenweg 37, 1640 Sint-Genesius-Rode 02/ VOLVOCARS.BE 640 St-Genesius-Rode Fax: 02/

14 DROOGKUIS WITWAS DAIM-LEDER TAPIJTEN OPEN: Maandag t.e.m. vrijdag: & Zaterdag: u Winderickxplein 23 Dorpsstraat Sint-Genesius-Rode Tel Lingerie Corsetterie Bad- en nachtmode daaronder schuilt persoonlijkheid WINDERICKXPLEIN ALSEMBERG Tel: 02 / Ma (nm) - Di - Wo - Do - Vr - Zat bancontact - visa 1652 Alsemberg T F Great Lengths Kapsalon voor DAMES & HEREN Hoogstraat 12 op afspraak 1650 Beersel tel.: 02/ Gesloten op maandag Hubert LEUNENS Kloosterstraat Vollezele Tel.: 054/ Fax: 054/ Aanleg inritten, terrassen en parkings in klinkers en grint. Kleine grondwerken. Aanleggen van tuinen. NUTTIGE IN WAAR EN WANNEER KAN U BIJ DE DOMEIN RONDENBOS, Administratief Centrum, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg (Beersel) 1. Hoofdgebouw (Kasteeltje). College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad, Secretariaat en Personeelsdienst, Onthaal, Toerisme, Informatie, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Tekenbureau, Openbare Werken, Financiële dienst, Sport. 2. Koetsiershuis. Bevolking, Burgerlijke Stand, Militie, Onderwijs, Jeugd, PWA. Voor kasteeltje en koetsiershuis: - algemeen oproepnummer bevolking en burgerlijke stand fax - algemeen nummer fax diensten koetsiershuis fax onthaal - toerisme fax loods - technische diensten Website: beersel.be 3. Politiecommissariaat. Permanentie en patrouille 24 uur op 24, 7 dagen op 7 - algemeen oproepnummer fax (enkel niet dringende berichten): Openingsuren van de gemeentediensten. Algemene administratieve diensten: van 8.30 u tot 12 u (alle werkdagen) op woensdag ook van tot 16u Bevolking en burgerlijke stand zijn ook zaterdag open van 9 u tot u. Politiediensten: van 8.00 u tot 20 u en op zaterdag van 8 u tot 15 u. 14

15 LICHTIGEN GEMEENTEDIENSTEN TERECHT Speeltuin en park. Park en speeltuin zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het spelen in de speeltuin geschiedt onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Technische diensten Werkplaats Huizingen, Guido Gezellestraat 113, tel fax Noodnummer buiten diensturen: Administratie OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, oudgemeentehuis Huizingen, Torleylaan 13, 1654 Huizingen, tel fax Verwarming & Sanitair De Specialist in Vloerverwarming Mechanisch gekontroleerde ventilatie Sterstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ CONGRES - EN CULTUURCENTRUM DE MEENT en CULTUURDIENST, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg, tel (de Meent) 02/ (Cultuurdienst) - fax BIBLIOTHEEK HOOFDBIBLIOTHEEK DE MEENT Brusselsesteenweg 77 C 1652 Alsemberg tel fax openingsuren alle afdelingen Maandag u en u Dinsdag u Woensdag u Donderdag u Vrijdag u Zaterdag u en u DE BIBLIOBUS: een volwaardige bibliotheek Deze stopt bij de scholen en in vele wijken. Voor de juiste uren en haltes tel Nijvelsesteenweg Halle 02/ Uitvaartzorg Onnockx en Kinderen staan 24 uur op 24 voor u klaar. U kan ons bereiken op : 02/ DWORP : Alsembergsesteenweg 554 Openingsuren winkel : Ma - Vr : 8-17 uur Za : 8-12 uur Andere uren mogelijk na afspraak. SINT-GENESIUS-RODE : Termeulenstraat 74 C openingsuren : enkel op afspraak 15

16 ALU PVC HOUT Fabrikant Invoerder Eigen constructie-atelier & plaatsingsdienst WIJ LEVEREN OOK AAN DEALERS AANNEMERS VAKHANDEL Burelen Toonzaal Koning Albertstraat Roosdaal Tel.: 054/ Fax: 054/ Bergensesteenweg Halle Gratis bestek Gratis vervangwagen DENEYER Alain BELFIUS ZENNEVALLEI Agentschap Huizingen-Buizingen Alsembergsesteenweg Buizingen Tel.: 02/ Agentschap Halle Centrum Basiliekstraat Halle Tel.: 02/ Agentschap Halle Sint-Rochus Sint-Rochusstraat Halle Tel.: 02/ ONDERNEMING AFBRAAK, GRONDWERKEN EN VERVOER VERHUUR MACHINES EN CONTAINERS GRINDSOORTEN EN BOUWMATERIALEN AANLEGGEN INRITTEN EN GRASPERKEN Rollebaan St-Gen.-Rode Tel Fax

17 Afsluitingen Poorten HERNALSTEENS RAGOEN FR. Tel: 02/ GSM: 0475/ Zoniënwoudlaan Alsemberg Tel.: 02/ Alle dagen open, behalve op donderdag en zondag 17

18 KIWANIS BEERSEL S AAN MENSEN VOO KERST- EN NIEUWJ 18 Steve s hairshop Alsembergsesteenweg Dworp 02/ Zonnebanken Hairshop enkel op afspraak Schoonheidsinstituut Laarheidestraat Beersel Tel.: 02/ Gelaatsverzorgingen Lichaamsverzorgingen Manicure Zonnebank Pedicure Epilaties Al vele jaren lang zet de Beerselse vereniging Mensen voor Mensen zich in om mensen die in moeilijkheden raken een kleine steun te geven. Rond Pasen en Kerstmis bezorgt die vrijwilligersploeg traditiegetrouw aan meer dan 130 gezinnen of ongeveer een 450 personen waaronder 129 kinderen een pakket met hoofdzakelijk voedingswaren en onderhoudsproducten,en een koekje en een snoepje en soms een speeltje voor de kinderen. En elk jaar blijkt dat de hulp die Mensen voor Mensen biedt meer dan welkom is. Kiwanis Beersel stelde zich van bij haar oprichting als doel, bij te dragen tot een betere samenleving door het verlenen van materiële en financiële hulp wanneer andere bronnen en de inrichtende instanties ontoereikend zijn. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan het kind, de zwakkeren in onze samenleving. Bij voorkeur verleent Kiwanis Beersel hulp aan kinderen, mensen of instellingen en verenigingen uit eigen streek, tevens waakt Kiwanis Beersel er over dat de aangeboden steun en hulp rechtstreeks en met een minimum aan tussenpersonen op de juiste plaats terecht komt. Het project van Mensen voor Mensen beantwoordt zeer goed aan deze gestelde principes. Vandaar dat Kiwanis Beersel sinds 1998, ononderbroken en met de steun van de plaatselijke handelaars via sponsoring in de Kiwaniskrant en met de opbrengst van haar Wafelactie, de werkgroep Mensen voor Mensen financieel steunt.

19 CHENKT 9000 EURO R MENSEN VOOR AARSPAKKETTEN. Dit werkingsjaar kan aldus een cheque van 9000 Euro overhandigd worden. Naast het project van Mensen voor Mensen, worden nog tal van andere, maar daarom niet mindere projecten en initiatieven gesteund. Via diverse activiteiten en de inzet van haar leden slaagt Kiwanis Beersel erin De Jeugdmuziekschool Mierennest uit Dworp met ongeveer een 300-tal kinderen en het Buitengewoon Onderwijs Sint Victor uit Alsemberg (+/- 90 leerlingen) financieel en materieel te steunen bij de opbouw en uitwerking van hun jaarprogramma. Zo werd in de loop der jaren heel wat school- en didactisch materiaal, instrumenten en verbruiksmateriaal aangekocht door Kiwanis Beersel. DRUKKERIJ DEPESSEMIER Voor al uw drukwerken OFFSET SCREEN DIGITAAL Stationsstraat Sint-Genesius-Rode Tel. 02/ Special Olympics, Rodea, beschutte werkplaats St Genesius- Rode, VAGA, Ver. Aangeboren Gelaatsafwijkingen, Drugpreventie Vlaams-Brabant mochten in het verleden ook reeds op steun rekenen van Kiwanis Beersel. Wie meer wenst te vernemen over de activiteiten van Kiwanis Beersel of wie lid wenst te worden van Kiwanis Beersel neemt contact op via mail: Het Kiwanis standbeeld aan de Meent werd in 2012 door vandalen zwaar toegetakeld. In stevig brons hergoten en schitterend in de zon, werd het dit jaar op 8 juni heringehuldigd. Met dank aan de Gemeente Beersel en oud burgemeester Hugo Casaer. 19

20 20 LIEBERT & Partners bvba ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR N A ONAFHANKELIJK Erkend onafhankelijk verzekeringsmakelaar FSMA nr A Wij selecteren voor u de beste voorwaarden bij verschillende verzekeringsen kredietmaatschappijen Uw partner in verzekeringen, beleggingen & kredieten Als partner staan wij aan uw zijde. Wij verdedigen in alle onafhankelijkheid uw belangen gedurende de volledige duurtijd van uw verzekeringen! Dankzij ons performant informaticasysteem worden uw polissen up-to-date gehouden en schadegevallen snel afgehandeld. Als klant geniet u van 30 jaar ervaring in combinatie met een dynamisch team. Zin om kennis te maken? Aarzel niet om ons een seintje te geven! PROFESSIONEEL BEREIKBAAR Voordelige oplossingen op maat van uw gezin of bedrijf 7/7 d en 24/24 u Gratis analyse van uw verzekeringsdossier Persoonlijk advies aan huis Online verbinding met het informaticasysteem van verzekerings- en kredietmaatschappijen WINKEL - MAGASIN Zoniënwoudlaan Sint-Genesius-Rode Avenue de la Forêt de Soignes Rhode-St-Genèse Liebert & Partners Kerkstraat Sint-Genesius-Rode Tel: Mob: Fax: The All in one solution for you or your company IT Home - PC & MAC Repair - Rush Repair PC & MAC Sale & Rent - Network Security Server Installation - Webdesign - Software Development - Belgacom Partner - TV Sale - PDA - GPS - Cartridges Accessories - Projectors - Printers - NEW - Business Solutions - Service Contract Tel: 02/ Visit our new website: OPENINGSUREN - HEURES D OUVERTURES Ma-Vr / Lu-Ve: 10h -13h / 14h - 18h30 Zaterdag / Samedi: 10h -13h Kiwanis International staat wederom klaar om geschiedenis te schrijven, om de wereld te veranderen voor miljoenen vrouwen en kinderen. Onze wereldwijde campagne voor kinderen heet het Eliminatieproject: Kiwanis elimineert tetanus bij moeders en pasgeborenen (MNT). Ons doel is het leven van miljoenen moeders en pasgeborenen te redden. Kiwanis zal, in partnerschap met UNICEF, MNT helpen elimineren. Kiwanis en UNICEF gaan de wereld opnieuw verbeteren, hand in hand. Wij werden allemaal ooit ingeënt tegen tetanus. Ieder jaar sterven er duizenden moeders en zuigelingen nodeloos aan tetanus. Deze afschuwelijke, maar gemakkelijk te voorkomen ziekte eist elke negen minuten het leven van één baby. De armste, meest noodlijdende vrouwen en kinderen op de wereld zijn er de dupe van. Maar deze ziekte kan worden uitgebannen. De voornaamste oorzaken van overlijden door tetanus bij moeders en pasgeborenen zijn goed gekend: - geen of slechts beperkte toegang tot vaccinatie en prenatale zorg; - slechte hygiënische omstandigheden tijdens bevallingen en -onjuiste omgang met de navelstreng. Voor mensen die de ziekte eenmaal hebben kan het sterfterisico oplopen tot 100 procent in regio s met een slechte gezondheidszorg. De ziekte veroorzaakt een ondraaglijke pijn. Pasgeboren baby s lijden aan steeds terugkerende pijnlijke stuiptrekkingen en zijn extreem gevoelig voor licht en aanraking. MNT is al in 20 landen uitgebannen. Er zijn meer aandacht en meer middelen nodig om het doel te bereiken: MNT elimineren in landen waar tetanus een probleem voor de volksgezondheid vormt.

21 Kiwanis zal meehelpen om het laatste zetje te geven dat nodig is om MNT uit te bannen in de 38 landen waar de ziekte nog steeds een bedreiging vormt. Tetanus bij moeders en pasgeborenen kan gemakkelijk worden voorkomen door een serie van drie vaccinaties aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De kosten hiervan bedragen ongeveer 1,50. Een vrouw die op de juiste wijze met het tetanusvaccin is ingeënt, is het grootste deel van haar vruchtbare jaren immuun en geeft deze immuniteit door aan haar toekomstige kinderen. Kinderen van moeders die zijn ingeënt, zijn de eerste twee maanden van hun leven beschermd tegen de ziekte. Er zijn talrijke redenen waarom Kiwanis International gekozen heeft om zich te concentreren op dit project. Kiwanis en UNICEF hebben samen een veelomvattend campagneplan voor fondsenwerving over een periode van 4 jaren opgesteld. In 2015 willen we minimaal 110 miljoen dollar hebben ingezameld. De resultaten zullen snel meetbaar. Voor België Kiwanis International Foundation: BE BIC KREDBEBB met vermelding van Eliminate + Kiwanisclub Beersel, privépersoon of bedrijf) Indien de donateur een fiscaal attest wenst voor zijn bijdragen dan dient de storting te gebeuren op het rekeningnummer van Unicef België - B met vermelding van Kiwanis Eliminate Voor elke storting van minstens 40 euro wordt er een fiscaal attest afgeleverd. 21

22 JEUGDMUZIEKSCHOOL Mierennest Jan-Niklaasstichting v.z.w. directrice: Katelijne Van Beersel - Stichter: Jan Devillé Lotsesteenweg Beersel - tel 02/ bankrekening : BE Dag lieve mensen, Graag wil ik onze muziekbeweging nog even voorstellen. We zijn inderdaad meer dan een muziekschool. Door aandacht voor een verfijnde levenshouding krijgen de kinderen de juiste mentaliteit om te musiceren. Muziek spreekt de kern van schoonheid in ieder mens aan. Concreet brengen we de kinderen van jongs af aandacht bij voor de kleine details die de innerlijke rust bevorderen. Kleine details als o.a. vriendelijk groeten, samen spelen, luisteren naar de muziek van medeleerlingen, respect voor de leerkracht, maar ook voor de ruimte waarin ze vertoeven. Zo groeit er veel vriendschap in het Mierennest. Dit schooljaar zijn we met ongeveer 275 muzikanten, groot en klein. Kindjes zijn welkom vanaf vier jaar. We hebben ook een groepje muzikantjes met een beperking. Muziek laat hen stralen! De alternatieve methode (relatief systeem ) heeft muzikaal veel voordelen, daar het nauw aansluit bij de natuurlijke klankomvang en klankevolutie bij het jonge kind. We zijn ook fier op onze uitmuntende leerkrachten, die allen buiten hun professioneel werk, zich wekelijks enkele uren vrij maken om aan onkostenvergoeding onze kinderen te leren musiceren. Ze leren individueel, naar eigen geaardheid : viool, cello en contrabas, piano, gitaar, blokfluit, dwarsfluit, hobo, sax, klarinet, doedelzak, accordeon, drums. Met veel aandacht bevorderen we ook het samen musiceren in strijkorkesten en andere samenspelgroepen. Met zoveel deugd zingen de kinderen vanaf 6 jaar in het kinderkoor Harteklop, het jeugdoor Samaveda of ons gemengd volwassenenkoor Jan-Niklaaskoor. Onze jeugdmuziekschool krijgt de waardering van het gemeentebestuur van Beersel en van Kiwanis Beersel. Beiden geven ons het vertrouwen dat we met iets goeds bezig zijn. Hartelijk dank, Katelijne Van Beersel directrice jeugdmuziekschool 22

23 Uit sympathie APOTILIA bvba Apotheker Dora VAN ELSLANDE Pastoriestraat Lot Tel.:

24 24

2 de Wijn & Kaasavond. 17 november - 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572-1653 Dworp. Voorinschrijvingen zie blz: 21

2 de Wijn & Kaasavond. 17 november - 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572-1653 Dworp. Voorinschrijvingen zie blz: 21 November 2012 Nr 21 - Jaargang 14 verantwoordelijke uitgever : vzw Kiwanis Beersel Erf de Keyzer, 10-1652 Alsemberg 2 de 2 de Wijn & Kaasavond 17 november - 18u30 VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572-1653

Nadere informatie

3 de Wijn & Kaasavond. 15 november - vanaf 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572 1653 Dworp. Nr 23 - jaargang 16 November 2014

3 de Wijn & Kaasavond. 15 november - vanaf 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572 1653 Dworp. Nr 23 - jaargang 16 November 2014 Nr 23 - jaargang 16 November 2014 3 de 3 de Wijn & Kaasavond 15 november - vanaf 18u30 VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572 1653 Dworp Voorinschrijvingen zie blz: 22 Dankzij U, kunnen wij deze projecten jaarlijks

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

OERTLI Specialist BLADH. Colofon. Demeurslaan 94 1654 Huizingen Tel.: 02 356 61 51 Fax: 02 356 10 73. Beste inwoner van Beersel, Beste Handelaar,

OERTLI Specialist BLADH. Colofon. Demeurslaan 94 1654 Huizingen Tel.: 02 356 61 51 Fax: 02 356 10 73. Beste inwoner van Beersel, Beste Handelaar, INDEX Voorwoord 2-4 Gemeentelijke Inlichtingen 6-7 Aannemers 8 Advocaten 8-9 Afsluitingen 9 Alarmsystemen en beveiliging 10 Bakkerijen 11 Banken 11-12-13-14 Begrafenisondernemingen 15 Bloemen en Planten

Nadere informatie

VORM EEN TEAM OM DE WERELD TE VERANDEREN

VORM EEN TEAM OM DE WERELD TE VERANDEREN HET ELIMINATE-PROJECT MODEL CLUB GIDS VORM EEN TEAM OM DE WERELD TE VERANDEREN UNICEF/NYHQ2002-0263/Giacomo Pirozzi HET BEGINT BIJ JOU Tetanus bij moeders en pasgeborenen is een vreselijke moordenaar.

Nadere informatie

KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS

KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS KIWANIS EN UNICEF: SAMEN IN ACTIE TEGEN TETANUS Tetanus is een vreselijke ziekte, die in Nederland gelukkig bijna niet meer voorkomt. In veel ontwikkelingslanden ligt dat heel anders: elke negen minuten

Nadere informatie

CD&V Fotokrant. Beersel. Beste mensen van Beersel, Colofon: Verantwoordelijk uitgever: Marc Desmedt - Beukenlaan Dworp

CD&V Fotokrant. Beersel. Beste mensen van Beersel, Colofon: Verantwoordelijk uitgever: Marc Desmedt - Beukenlaan Dworp Beersel editie 2012 Beste mensen van Beersel, CD&V Fotokrant Colofon: Verantwoordelijk uitgever: Marc Desmedt - Beukenlaan 26-1653 Dworp Email: marc.desmedt2@pandora.be De voorbije zes jaar is onze gemeente

Nadere informatie

Met deze brief willen we u informeren over de inschrijving voor het volgende schooljaar.

Met deze brief willen we u informeren over de inschrijving voor het volgende schooljaar. Mortsel, 1 juli 2017 Betreft: inschrijving schooljaar 2017-2018 Beste leerling, beste ouders, Met deze brief willen we u informeren over de inschrijving voor het volgende schooljaar. Leerlingen die reeds

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : o Zoek op in het woordenboek - feestdag: o Zeg met eigen woorden wat een feestdag is. o Maak 3 samenstellingen met : - - dag voorbeeld verjaardag... - feest- voorbeeld feestmenu

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Able2Sport Stratenloop Lede

Able2Sport Stratenloop Lede Able2Sport Stratenloop Lede Op Vrijdag 20 september 2013 gaat voor de 12 de maal de Able2Sport Stratenloop Lede door. De afstanden blijven dezelfde als voorgaande jaren maar er zijn enkele fundamentele

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier januari-februari 2014 Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave FISCALE MAXIMA 2014 Elk

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Koop in DECEMBER in Wellen en win 8000 **

Koop in DECEMBER in Wellen en win 8000 ** editie 5 jaargang 8 Koop in DECEMBER in Wellen en win 8000 ** Afhaalgerechten voor tijdens de feestdagen. Eindejaarsfolder beschikbaar op de website of in de winkel. s heropent op november met concept!

Nadere informatie

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector

Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Bericht aan de opdrachtgevers en aannemers Bewakingssector Inleiding De bepalingen van de artikelen 402 en 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92) werden gewijzigd door de

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

Achterstallige sociale zekerheid

Achterstallige sociale zekerheid Tussenstap Achterstallige sociale zekerheid tips en tricks 4 exclusieve avondseminaries Brugge 10 juni 2014 Mechelen 12 juni 2014 Gent 16 juni 2014 Hasselt 18 juni 2014 Seminaries voor professionele ondernemersadviseurs

Nadere informatie

Inlichtingen begrafenissen in concessies

Inlichtingen begrafenissen in concessies Gemeentebestuur van Jette Inlichtingen begrafenissen in concessies Mevrouw, Mijnheer, Een naaste verliezen is een pijnlijk moment. Met deze brochure wensen wij u te informeren en te begeleiden. Er moeten

Nadere informatie

Wanneer? Wie? Contactpersoon

Wanneer? Wie? Contactpersoon Doelstellingen armoedeforum Het biedt een overlegplatform aan partners die werken rond armoede. Het coördineert de verschillende verenigingen en diensten die aan armoedebestrijding werken. Het vormt een

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

Eerste editie Uitgave december 2013. Den Tutter EINDEJAARSBROCHURE MIDDENSTAND EINDHOUT VZW

Eerste editie Uitgave december 2013. Den Tutter EINDEJAARSBROCHURE MIDDENSTAND EINDHOUT VZW Eerste editie Uitgave december 2013 Den Tutter EINDEJAARSBROCHURE MIDDENSTAND EINDHOUT VZW Honda garage Lavrysen is opgericht in 1971. Door onze meer dan 40 jaar Honda ervaring kan u rekenen op: Tuinaanleg

Nadere informatie

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen:

Vak bestemd voor de administratie Dossier ontvangen door: Aanvraagformulier binnengekomen: AANVRAAGFORMULIER EVENEMENT/ACTIVITEIT OP PBLZB/1/7 Elke activiteit of evenement op het openbaar domein (straten, pleinen, parkings, ) of die impact heeft op het openbaar domein (vb. grote fuiven, evenementen,

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement welzijn Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 3 4. Prijzen... 3 4.1 Waarborg... 3 4.2 Huur... 3 4.3 Verwarmingsvergoeding...

Nadere informatie

Schwannomatose FUNDAMENTEEL ONDERZOEK KENT NIEUWE START. Ook jouw inzet is belangrijk!

Schwannomatose FUNDAMENTEEL ONDERZOEK KENT NIEUWE START. Ook jouw inzet is belangrijk! Schwannomatose FUNDAMENTEEL ONDERZOEK KENT NIEUWE START Ook jouw inzet is belangrijk! Een zeldzame erfelijke aandoening Schwannomatose is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij zich goedaardige gezwellen

Nadere informatie

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken.

Vanuit Dakant ontstond de vzw ArmenTeKort. Door toeleiding van kwetsbare mensen naar het buddyschap kan Dakant nu ook structureler werken. vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bieden van concrete hulp

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie Informatiebrochure Muziek - Woord - Dans - Initiatie Welkom In het Stedelijk Conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten ten volle ontwikkelen. We bieden kunstonderwijs op hoog niveau, maar

Nadere informatie

Info nr.2 december 2014 Ettelgem. Beste ouders, grootouders, We wensen u allen een zalige Kerst toe.

Info nr.2 december 2014 Ettelgem. Beste ouders, grootouders, We wensen u allen een zalige Kerst toe. Info nr.2 december 2014 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen u allen een zalige Kerst toe. Fluohesjes. Het is leuk om te zien dat de meeste kinderen dagelijks hun fluojasje dragen! Proficiat!

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK WOORD DANS De open lessen zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen, jongeren en volwassenen! Zin

Nadere informatie

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen.

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen. Sponsoring: Een inrichting als deze kost natuurlijk zeer veel. U begrijpt meteen dat, naast de inkomgelden, er heel wat sponsorgeld nodig is om deze zaak rond te maken. Om die reden wenden wij ons tot

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

HET ELIMINATE-PROJECT GESCHIEDENIS VAN KIWANIS IMPACT VAN KIWANIS INVLOED OP WERELDNIVEAU

HET ELIMINATE-PROJECT GESCHIEDENIS VAN KIWANIS IMPACT VAN KIWANIS INVLOED OP WERELDNIVEAU Kiwanis Kenmerken Definitie Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzetten om de wereld te veranderen, één kind en één gemeenschap per keer. GESCHIEDENIS VAN KIWANIS Kiwanis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

BOODSCHAPPEN EN DIENSTEN AAN HUIS

BOODSCHAPPEN EN DIENSTEN AAN HUIS BOODSCHAPPEN EN DIENSTEN AAN HUIS adres gemeente GSM telefoon e-mailadres website APOTHEEK Grillet Marktplaats 13 051 77 73 04 apotheek.grillet@skynet.be Phaverso Plaats 4 8890 Dadizele 056 50 95 29 sophieverhaege@skynet.be

Nadere informatie

Capriccio. Metropolis Resto Good. Wat. Italiaans, traiteur. Waar. Kerkstraat 13 3080 Tervuren Tel.: 02 767 35 26. Nuttige informatie

Capriccio. Metropolis Resto Good. Wat. Italiaans, traiteur. Waar. Kerkstraat 13 3080 Tervuren Tel.: 02 767 35 26. Nuttige informatie Capriccio Italiaans, traiteur Kerkstraat 13 Tel.: 02 767 35 26 Dinsdag - donderdag open van 11.30 tot 18.30 uur Vrijdag en zaterdag open van 11.30 tot 22.00 uur Zondag open van 09.00 tot 16.00 uur Maandag

Nadere informatie

RES - EEN MUNT VOOR DE LOKALE HANDELAAR WWW.RES.BE

RES - EEN MUNT VOOR DE LOKALE HANDELAAR WWW.RES.BE RES - EEN MUNT VOOR DE LOKALE HANDELAAR WWW.RES.BE GROEI MET ONS MEE 1. SINDS 1996 HEEFT RES HET VERTROUWEN VAN MEER DAN 5.000 LOKALE HANDELAARS EN ONDERNEMERS IN BELGIË, FRANKRIJK EN SPANJE EN WELDRA

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs Schooljaar 2016 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief Schone kunsten Kinderen van zes

Nadere informatie

Bij u thuis, op ons adres (binnen of op het terras), banketzaal of op een gekozen locatie.

Bij u thuis, op ons adres (binnen of op het terras), banketzaal of op een gekozen locatie. petrus team Wij verzorgen uw: - Feesten (verjaardag, communie, ) - Events - Walking dinner (mini gerechten) - Recepties (koude en warme hapjes, broodjes) - Buffetten - Dessertbuffetten - Vergaderingen

Nadere informatie

Service Residentie Vogelzang

Service Residentie Vogelzang SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 WWW.HOMEVOGELZANG.BE Voor info kan u zich wenden tot de Sociale Dienst 016/27.97.13 016/27.97.55

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Doelstelling Activiteiten Concrete noden Materiële hulp Informatieve ondersteuning

vzw Daklozenhulp Antwerpen (Dakant) Doelstelling Activiteiten Concrete noden Materiële hulp Informatieve ondersteuning Wekelijkse soep- en voedselbedeling - project structurele en duurzame oplossingen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Lange Van Ruusbroecstraat 86 (bedeling Minkelersstraat) (+32) 0494 387640 dakant@telenet.be

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij.

INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN. Reclamepanelen. Website. Kledij. INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 2. BESTUUR 3. ACCOMODATIE 4. WEBSITE & SOCIALE MEDIA 5. SPONSORVOORSTELLEN Reclamepanelen Website Kledij Events 6. CONTACTGEGEVENS dankzij dit prachtige complex. Wij wensen iedereen

Nadere informatie

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR www.hillegomsemuziekschool.nl INFORMATI E 2017-2018 zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR Ruim aanbod instrumenten De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

India s Orphans vzw. Inleiding. Beste sympathisanten,

India s Orphans vzw. Inleiding. Beste sympathisanten, India s Orphans vzw N I E U W S B R I E F N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 1 I N H O U D Inleiding 1 Voorbije jaar 3 Bouw campus 4 FCRA 4 Bijdrage 5 India s Orphans vzw Paalstraat 68, bus 3 2900 Schoten

Nadere informatie

INHOUD COLOFON. Redactie Mark Bolsens, Stefaan De Bondt, Robert Tas, Christian Vandeplas, Xavier Votron

INHOUD COLOFON. Redactie Mark Bolsens, Stefaan De Bondt, Robert Tas, Christian Vandeplas, Xavier Votron 2 INHOUD - Van harte welkom! 3 - Het Sophie Daems Scholarship Program 4 - Father Ray Foundation 5 - Uitnodiging Algemene Vergadering 2012 6 - Jongeren zoeken peters en meters 7 - Leven met een handicap

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

1. Agenda. BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518. Datum Tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info

1. Agenda. BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518. Datum Tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info BASISSCHOOL HET DAL Brede School Markeent St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert Tel: 0495-534518 Nieuwsbrief 6 : 11 november 2015 - EXTRA EDITIE 1. Agenda Datum Tijd Voor wie Wat / Waar / Overige info Woe.

Nadere informatie

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES SPORT-SEIZOEN 1. GEGEVENS a. U bent een rechtspersoon : Indien NEE, ga naar b. Naam van de vereniging en juridische vorm : Adres van het

Nadere informatie

Een woordje van bezinning van onze geestelijke begeleider: Freddy Mantels (ondervoorzitter)

Een woordje van bezinning van onze geestelijke begeleider: Freddy Mantels (ondervoorzitter) Woordje van de voorzitter Beste Vrienden, Oef!... Eindelijk!... Hij is er! Zoals bij alle geboorten zijn ook wij blij,opgelucht en fier met onze nieuwe boreling: DE NIEUWSBRIEF. Er werd al jaren over gepraat,

Nadere informatie

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden!

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden! Beste wielerliefhebber, Het veldritseizoen is van start gegaan en ook ons bestuur is volop bezig met de voorbereiding van alweer een nieuwe Superprestige veldrit te Hoogstraten. Het is nu de derde keer

Nadere informatie

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT

Muziek Dans Woord. Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Leeuwse Kunstacademie op achterzijde. GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT Muziek Dans Woord Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Leeuwse Kunstacademie op achterzijde GO! Scholengroep Brussel MUZIEKACADEMIE ANDERLECHT schooljaar 2017-2018 Beste vrienden, beste ouders, Te Sint-Pieters-Leeuw

Nadere informatie

PERSDOSSIER: Little Hearts vzw

PERSDOSSIER: Little Hearts vzw PERSDOSSIER: Little Hearts vzw Weeshuisproject in Cambodja, Pnom Penh Waarom dit project? Cambodja is één van de armste landen van Zuidoost-Azië. Een zeer groot deel van de bevolking moet rondkomen met

Nadere informatie

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren

Jaarverslag Gunt elk kind de ka om te schitteren Jaarverslag 2015-2016 ns Gunt elk kind de ka om te schitteren 1 Algemene gegevens Statutaire naam: Statutaire vestingsplaats: Stichting ruud van nistelrooy foundation Amsterdam Bezoekadres: Marathonloop1,

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobrief mei 2016 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Datum indiening:............ AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Dit formulier volledig en leesbaar invullen, ondertekenen en terugsturen naar Gemeentebestuur Olen, dienst leefomgeving, Dorp

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Premium Club. Uw getrouwheidsprogramma. Welkom

Premium Club. Uw getrouwheidsprogramma. Welkom Premium Club Uw getrouwheidsprogramma Welkom K Exclusief voor trouwe Belgacom-klanten Inhoudstafel Premium Club Welkom! Uw voordelen met Premium Club Punten sparen 4 - Basispunten - Bonuspunten Geschenken

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Oremfi 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. Hoofdkantoor Centrum Calle Hermanos Bazàn 2 03181 Torrevieja

Nadere informatie

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg

Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg Vragenlijst Financiële voltooiingswaarborg SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE Maatschappelijke zetel: Park Valley - Bât. G - 40, rue de la Vallée L-2661 Luxembourg - Tel.: +352 24 69 42 - Fax: +352

Nadere informatie

Weeknieuws 11 cursus 2015 2016 6 november 2015. Beste ouders/verzorgers,

Weeknieuws 11 cursus 2015 2016 6 november 2015. Beste ouders/verzorgers, Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 11 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

Sponsordossier Vakantiekampen

Sponsordossier Vakantiekampen Sponsordossier contact Rodekruisvakanties vzw Sofie Vehent Motstraat 40 2800 Mechelen 015/44 35 11 rodekruisvakanties@rodekruis.be Armoede Wie arm is, heeft het financieel moeilijker dan anderen en leeft

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

Pinkstertoernooi 201 6 handbalvereniging Niobe Asten

Pinkstertoernooi 201 6 handbalvereniging Niobe Asten 1 Handbalvereniging Niobe bedankt alle sponsoren die dit magazine mogelijk maken. Het adres voor al uw Machines en Gereedschappen Voor o.a. bouw, tuin en park, zowel verkoop als verhuur Dier & Tuin Onder

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand.

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Wolvertem, 28 november 2014 Beste Ouders, De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Van die donkerte profiteren Sinterklaas en Zwarte Piet om hun jaarlijkse

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN!

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN! Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 35 5 juni 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

Stilstaan bij armoede

Stilstaan bij armoede Naam: Klas: Kan jij de vicieuze cirkel van armoede aanvullen? 1 De rijke en de arme tafel Schrijf in de ballonnen hoe jij je voelde tijdens het tafelmoment? Waar wil jij werk van maken in de toekomst?...

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET

LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET LAR Rechtsbijstand LAR EPROTECT VERDEDIGT UW BELANGEN OP HET INTERNET Wij halen uw gelijk. Speelt u met (cyber)vuur? Een rechtsbijstandverzekering waakt over uw rechten door bij een geschil of ongeval

Nadere informatie

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip

Zottegem UW AFVAL UW AFVAL. wij trekken het ons persoonlijk aan. Rode zone. AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Zottegem UW AFVAL UW AFVAL wij trekken het ons persoonlijk aan AFVALKALENDER 2009 Elke maand een preventietip Rode zone Januari 2009 06/01: uiterste datum voor aanvragen ophaling grofvuil 08/01: 053-85

Nadere informatie