Nr 22 - jaargang 15 December 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr 22 - jaargang 15 December 2013"

Transcriptie

1 Nr 22 - jaargang 15 December 2013 Dank zij U kunnen wij deze projecten jaarlijks blijven steunen: 1

2 2

3 Beste mensen, Dit jaar is het een heel speciaal jaar Kiwanis Beersel viert haar 25 jaar bestaan. Reeds 25 jaar lang steunt onze serviceclub verschillende projecten dankzij het sociale engagement van al onze leden. Een aantal mensen hebben, vooral onder impuls van onze stichtende voorzitter Pierre Depessemier, onze serviceclub opgericht. Sindsdien is onze vereniging, hoofdzakelijk dank zij ons sociaal engagement, een begrip geworden in de streek. KIWANIS BEERSEL maakt deel uit van een mondiale organisatie die in 1915 ontstond in de Verenigde Staten en sinds 1961 ook in Europa actief werd. Wereldwijd telt onze organisatie meer dan leden. Lokaal verenigt KIWANIS BEERSEL mensen met uiteenlopende achtergronden en uit verschillende beroepscategorieën die zich inzetten voor de samenleving: meer bepaald spannen wij ons in om onze jeugd alle kansen te geven om zich te ontplooien. Sedert onze oprichting in 1985 hebben wij heel wat initiatieven genomen, om hoofdzakelijk lokale projecten te ondersteunen, en dit zowel financieel, logistiek als moreel. Zo zijn wij belangrijke sponsors voor onder andere: BULO Sint Victor, Mierennest Dworp, Mensen voor Mensen, Hippo-Thalamus en tal van andere projecten. Uiteraard kunnen wij deze projecten enkel maar financieren met de steun van onze lokale bevolking, middenstand en bedrijfsleven. Wij zijn dan ook heel veel dank verschuldigd aan onze sympathisanten die elk jaar trouw naar ons eetfestijn komen en die elk jaar weer gul storten na de ontvangst van onze wafelpakketten. Wij danken de lokale middenstand en het bedrijfsleven: in deze moeilijke economische tijden blijven zij ons steunen met hun publiciteit in dit informatieboekje. We prijzen ons gelukkig ook te mogen rekenen op de steun van het gemeentebestuur van Beersel. Nu we op het jaareinde zijn, hebben we een bedrag van euro overgemaakt aan de werkgroep Mensen voor Mensen bij wie de vragen voor hulp alsmaar toenemen... Zij zorgen ervoor dat dit bedrag nuttig en correct besteed wordt door het aankopen en samenstellen van steunpakketten voor die mensen uit onze lokale gemeenschap die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Ook in onze rijke gemeenten bestaat armoede. Samen met uw hulp stellen wij alles in het werk om bij te dragen tot een betere en rechtvaardige samenleving. Jean de Negri Voorzitter Kiwanis Beersel VAN CUTSEM ADVOCATENKANTOOR Bergensesteenweg 421 bus Sint-Pieters-Leeuw Telefoon: 02/ Telefax: 02/ Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap KBO JURIDISCH ADVIES PROCESVOERING VAN CUTSEM ADVOCATENKANTOOR U heeft een prangende juridische vraag of u wil een rechtszaak inspannen? U moet zelf verschijnen voor de rechtbank? Of heeft u een belangrijk contract te tekenen? Van Cutsem Advocatenkantoor behartigt de juridische belangen van tal van particulieren, KMO s en grote bedrijven. Juridisch advies bij uw dagelijkse bedrijfsvoering onderhandelen, opstellen handelscontracten en voorwaarden, overnameovereenkomsten arbeidszaken bijstand en vertegenwoordiging in rechtzaken, kort geding, stakingsvordering aansprakelijkheidsgeschillen geautomatiseerde invordering gerechtelijke expertises (schadevergoedingen, informaticageschillen, aannemingszaken)... Huurzaken bouwzaken appartementsrecht - ontslagrecht strafrecht verkeersrecht familierecht erfrecht uitonverdeeldheidtredingen... Een advocaat adviseert, bemiddelt, onderhandelt, verdedigt EEN ADVOCAAT, BETER VROEG DAN LAAT 3

4 DE CUYPERbvba Algemene Bouwwerken Edingsesteenweg Kester Tel. 054/ ALGEMENE BOUWONDERNEMING PIERRE ROOSELEIR Traiteur Brusselstraat St.-Martens-Lennik Tel.: 02/ Fax: 02/ Steenweg op Ukkel Beersel tel metselwerken dakwerken 4 VREDEZAAL voor al uw feesten & evenementen van 70 tot 300 personen Alsembergsesteenweg Dworp tel bevloeringen grondwerken beton

5 Mensen voor Mensen - Beersel Onze Beerselse vereniging werd opgericht in 1993 door enkele vrouwen, vooral onder impuls van Lieve Maerten, onder de oorspronkelijke naam «Vrouwen helpen Vrouwen» naar aanleiding van de ellendige toestanden voor de moeders der Bosnische vluchtelingen in Macedonië en mede omwille van steunverlening aan een project van missiezuster De Baerdemaeker voor de weeskin-deren bij de opgejaagde Rwandezen in Afrika. Mede door de hulpacties naar Bosnië met de steun van het gemeentebestuur kwamen zij terecht in een ruimer werkingsveld dat dit initiatief wel toejuichte maar daarbij opmerkte dat zelfs in onze streken een aantal situaties aan het licht kwamen van echte miserie bij mensen van bij ons zoals onder meer bij woningbrand waardoor de mensen op één dag alles verloren, gezinnen die getroffen werden door plotse werkloosheid, ernstige ziekte, vluchtelingen die plots opdaagden en een onderkomen zochten en gans hun bezit om hun lijf droegen, gezinnen die door de mazen van het net vielen en niet in regel of onwetend waren inzake hun sociale rechten Omwille van deze en allerhande praktische redenen maar vooral om hun werkingsveld te verruimen hier te lande werd gekozen voor de huidige naam Mensen voor Mensen. Nu precies 20 jaar zet de Beerselse vereniging zich al in om mensen die in minder comfortabele omstandigheden moeten leven een steuntje te geven en dan spreken we toch over gemiddeld 100 gezinnen. Tweemaal per jaar en als onze financiën het toelaten wordt ook een derde goederen-pakket aan onze mensen bezorgd. En het zijn hoegenaamd geen luxepakketten maar hoofdzakelijk voedingswaren, hygiënische- en onderhoudsproducten, een stukje speelgoed voor de kinderen en ook een snoepje. Onze vaste contacten met de OCMW diensten laten ons toe om die gezinnen te kennen waar onze aanwezigheid, hoe miniem ook, zinvol kan zijn. Naast onze pakkettenacties verze-kert de vereniging ook het maandelijks gratis bedelen van tweedehandskledij, schoeisel en huisraad. Al de ingezamelde kledij en spullen worden grondig nagezien en wat ons afgedragen of echt slijtage vertoont gaat onverbiddelijk naar de afvalcontainer. Om te voorkomen dat onze kledij door sommigen onderhands zouden kunnen doorverkocht worden, welk vermoeden ons niet vreemd is, houden wij een fiche-bestand op peil zodat wij op ieder moment precies kunnen nagaan wie wat heeft meegekregen. Wij zijn hiertoe moeten overgaan omdat een bepaalde klant op zeker ogenblik die voor de eerste keer op onze zolder binnen liep begon met de stoffen van alle kostuums met de hand van een kenner af te tasten en vervolgens bepaalde kostuums uit de rekken nam en ter zijde legde met de bedoeling ze allemaal mee te nemen. Op onze vraag wat de bedoeling hiervan was had hij geen antword. In voorbereiding van onze pakkettenacties raadplegen we telkens een maatschappelijk werkster van het OCMW en bezorgen haar afschrift van onze klantenlijsten voor nazicht en eventuele aanvullingen of schrappingen van gezinnen. Wij zien ook dat sommigen, hetgeen zeer menselijk is, schoorvoetend om wat hulp vragen. Wij maken er een punt van om steeds de meeste discretie in acht te nemen. Hoe klein onze steun voor die mensen ook is, toch ervaren wij meermaals hoe dankbaar ze reageren. Al onze gezinnen waarvan we weten dat ze een pakket kunnen gebruiken krijgen een brief met en formulier waarop zij hun gezinssamenstelling dienen te vermelden en precies met die gegevens kunnen wij de gezinspakketten in de mate van het mogelijke samenstellen. Onze vereniging wenst bij deze, namens al onze klanten, het gemeentebestuur en alle verenigingen en in het bijzonder service club Kiwanis Beersel te danken voor hun materiële en financiële steun zonder dewelke wij heel vlug onze deuren zouden moeten sluiten. Contactpersonen: Josette Roobaer Trees De Hertogh Ria Liekendaal Zeteladres: Ria Liekendaal, t Heiken Alsemberg bank FOTO: BART DEVILLÉ 5

6 Ambachtelijke Geuzestekerij Café Restaurant Guido, Trees en Thomas heten u welkom in hun familiaal restaurant in de beste Belgische traditie. Elke dag verse visgerechten, mosselen, typische biergerechten en rundsvlees zijn onze specialiteiten bv côte à l os gr, tevens kan je genieten van onze huisbieren, geuze, kriek, faro en beerselbier. Voor een boterham met plattekaas tot een gastronomisch menu ben je bij ons welkom. Keuzemenu all in vanaf 42. Zaal voor ongeveer 80 personen ter beschikking voor familiefeesten of koffietafels. CAFÉ - RESTAURANT H. Teirlinckplein Beersel Tel.: 02/ Fax: 02/ maan-, donder- en vrijdag gesloten van 15.00u tot 18.00u dinsdag en woensdag gesloten 6 Steeds Kwaliteit en Service! BEPLEISTERINGSWERKEN CEMENTWERKEN Eikenlaan Halle Tel. (02) fax (02) BRUNO & ANN Fonteinstraat St-Genesius-Rode Tel: 02/ Fax: 02/ Gezond en lekker varkensvlees van boer tot bord!!! Hoevekippen & zuivelproducten, seizoensgebonden groenten en fruit. nv Tel Fax J. Hauwaertstraat Dworp Nu ook: varken aan t spit met mogelijkheid tot huren van spit openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 19u zaterdag van 8u tot 12u WAT IS KIWANIS Een vereniging bestaande uit mannen en vrouwen, die een betere, meer menselijke gemeenschap uitbouwen. Haar leden - Kiwaniërs en Kiwaniënnes - ontmoeten elkaar in de CLUB, die er de basisstructuur van is. WIE ZIJN DE KIWANIERS? Representatieve personen van goede wil, met zin voor verant woordelijkheid,die zich samen, op opbouw ende wijze willen inzetten voor de samenleving door nuttige taken onbaatzuchtig te vervullen. Kiwaniërs zetten zich, in vriend schap en verdraagzaamheid in, voor het bereiken van hun gemeenschap pelijke doelstellingen, voor een wereld waarin broederschap beter gedijt. Zij zijn dragers van een ideaal, namelijk van zich persoonlijk vol ledig in te zetten voor het realiseren van acties, die tot doel hebben de samenleving op plaatselijk, natio naal en internationaal vlak, te verbeteren. HUN DEVIES Serving the Children of the World HUN GULDEN REGEL Doe voor anderen hetgeen je zou willen dat zij voor jou deden HISTORIEK KIWANIS ontstond op 21 januari 1915 in de stad DETROIT (Michigan), Verenigde-Staten van Amerika. De naam, van oorsprong indiaans, betekent Wij treden in contact, wij wisselen onze talenten uit komst naar Europa, door oprichting van de eerste Club te WENEN in Oostenrijk. WAAR VINDT U KIWANIS? AANWEZIG IN 78 LANDEN met meer dan leden en Clubs. ln EUROPA: leden en 800 clubs IN BELGIE - LUXEMBURG: leden en 122 Clubs.

7 Kiwanis Beersel opgericht in 1986 steunde o.a. volgende sociale projecten: BuLO, bijzonder onderwijs Licht en Liefde, blindenzorg Vereniging voor Autisme, Halle V.z.w. Marc & Corinne Mensen voor Mensen uit Beersel IDD, jodiumtekort derde wereld Special Olympics Rodea, beschutte werkplaats VAGA Drugpreventie, Vlaams- Brabant De Mierennest Lucy - Roland Boulanger Den Teirling Dusun Jati (Yogyakarta) HAPPY HOME, weeshuis Kenya Hippo-Thalamus Onze leden: Bruno Baele Couder Walter Daneel Rudy de Negri Jean De Winter Kris Deneyer Jaak Derauw René Desmedt Marc Everaerts Willy Fluyt Gunter Grijseels Daniël Jacobs Jef Liebert Eric Meganck Bart Sterckx Johan Van Cutsem Wouter Van Den Neste Wim Van Elslande Jos Van Hemelen Koen Vanderlinden Jos Vandervelden Patrick van Rossum Hubert Vercruysse Marc en met als Ereleden: Swaelens Marie-Paule Casaer Hugo Wenst U meer over de activiteiten van Kiwanis Beersel te weten of hoe lid te worden van onze club? Neem dan gerust contact op met onze directeur van de aanwerving: BUIZINGEN HALLE T KANAAL Alsembergsesteenweg BUIZINGEN (HALLE) Tel.: Jean Laroystraat HALLE Tel.:

8 B.A. & B bvba boekhouding - belastingen Hans BERGHMANS accountant I.A.B. belastingsconsulent Gemeenveldstraat Alsemberg Tel.: 32 (0) Fax: 32 (0) KWALITEITSWIJNEN & GESCHENKEN DAVINO Alsembergsteenweg Alsemberg Openingsuren: Gsm: Dinsdag tot vrijdag van 14 tot 19uur Fax: Zaterdag van 9.OO tot uur Zondag en maandag gesloten coiffure Myriam Tel. 02/ Kerkstraat 5 (Privé parking) 1640 Sint-Genesius-Rode 8 ALGEMENE BOUWWERKEN Dennenlaan Dworp Tel./Fax: 02/ / EIKSTRAAT BEERT

9 ZUIVELPRODUKTEN VAN KEERBERGHEN & ZOON TEL.: 02/ FAX: 02/ Steenweg naar Halle Sint-Genesius-Rode Bouwwerken bvba Kleinheide 10a Halle Tel & Fax: 02/ GSM 0496/ / Uit sympathie Levering van alle dranken aan horeca, bedrijven, verenigingen en particulieren. Totale service (mobiele tapinstallatie, frigo, e.d.) voor festivals en feesten. Plaatsen van verkoopsautomaten (koude en warme dranken, snacks) en waterfonteinen. Sashoek II 1651 Lot - BTW BE Tel Fax Grafzerken Grafkelders Alle kerkhoven VANDERLINDEN J. nv Steenhouwerij Alsembergsteenweg Alsemberg - Beersel Tel.: 02/ Fax: 02/

10 Uit Sympathie Josef Van Elslande NOTARIS BVBA Notaris JOS VAN ELSLANDE Tel 02/ Stwg naar Halle 282 Fax 02/ Beersel (Alsemberg) OOK DE JAARLIJKSE LEERR BOSKLASSEN VAN SINT-VIC KUNNEN STEEDS REKENEN STEUN VAN KIWANISCLUB 10

11 BEGRAFENISSEN CREMATIES IJKE EN GEZONDE TOR BULO OP DE BEERSEL. Rouwcentrum Alsembergsteenweg BEERSEL (Alsemberg) - 24/24 u. tot uw dienst - TEL Gsm (tussen garage Peugeot en het gemeentehuis Beersel, rechtover Davino) ALLE MARMER, GRANIET- EN NATUURSTEENUITVOERINGEN Specialisatie in keukenwerkbladen in graniet en composietmaterialen Toonzaal en atelier: Vaartweg Lot (Beersel) * Tel. 02/ * Fax. 02/

12 12 Stationsstraat, Tel.: 02/

13 Hij brengt u overal, behalve naar de hemel De nieuwe Volvo XC60. Nóg veiliger, nóg mooier Het avontuur... zonder onaangename verrassingen. De nieuwe Volvo XC60 boezemt vertrouwen in op elk terrein. Zowel in het drukke stadsverkeer met het automatisch noodremsysteem City Safety als op uitdagender terrein met de Hill Descent Control. Bovendien garanderen zijn trefzekere wegligging en de ergonomie van zijn elegante interieur u een uiterst comfortabele rijervaring. De nieuwe Volvo XC60 is meer dan ooit ontworpen rondom u. 5,3 10,7 L/100 KM G CO 2 /KM Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: Prijs incl. BTW. Volvo XC60 D3 vanaf GARAGE STERCKX Brusselsesteenweg 151, 1500 Halle 02/ GARAGE STERCKX Waterloosesteenweg 37, 1640 Sint-Genesius-Rode 02/ VOLVOCARS.BE 640 St-Genesius-Rode Fax: 02/

14 DROOGKUIS WITWAS DAIM-LEDER TAPIJTEN OPEN: Maandag t.e.m. vrijdag: & Zaterdag: u Winderickxplein 23 Dorpsstraat Sint-Genesius-Rode Tel Lingerie Corsetterie Bad- en nachtmode daaronder schuilt persoonlijkheid WINDERICKXPLEIN ALSEMBERG Tel: 02 / Ma (nm) - Di - Wo - Do - Vr - Zat bancontact - visa 1652 Alsemberg T F Great Lengths Kapsalon voor DAMES & HEREN Hoogstraat 12 op afspraak 1650 Beersel tel.: 02/ Gesloten op maandag Hubert LEUNENS Kloosterstraat Vollezele Tel.: 054/ Fax: 054/ Aanleg inritten, terrassen en parkings in klinkers en grint. Kleine grondwerken. Aanleggen van tuinen. NUTTIGE IN WAAR EN WANNEER KAN U BIJ DE DOMEIN RONDENBOS, Administratief Centrum, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg (Beersel) 1. Hoofdgebouw (Kasteeltje). College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad, Secretariaat en Personeelsdienst, Onthaal, Toerisme, Informatie, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Tekenbureau, Openbare Werken, Financiële dienst, Sport. 2. Koetsiershuis. Bevolking, Burgerlijke Stand, Militie, Onderwijs, Jeugd, PWA. Voor kasteeltje en koetsiershuis: - algemeen oproepnummer bevolking en burgerlijke stand fax - algemeen nummer fax diensten koetsiershuis fax onthaal - toerisme fax loods - technische diensten Website: beersel.be 3. Politiecommissariaat. Permanentie en patrouille 24 uur op 24, 7 dagen op 7 - algemeen oproepnummer fax (enkel niet dringende berichten): Openingsuren van de gemeentediensten. Algemene administratieve diensten: van 8.30 u tot 12 u (alle werkdagen) op woensdag ook van tot 16u Bevolking en burgerlijke stand zijn ook zaterdag open van 9 u tot u. Politiediensten: van 8.00 u tot 20 u en op zaterdag van 8 u tot 15 u. 14

15 LICHTIGEN GEMEENTEDIENSTEN TERECHT Speeltuin en park. Park en speeltuin zijn toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Het spelen in de speeltuin geschiedt onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Technische diensten Werkplaats Huizingen, Guido Gezellestraat 113, tel fax Noodnummer buiten diensturen: Administratie OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, oudgemeentehuis Huizingen, Torleylaan 13, 1654 Huizingen, tel fax Verwarming & Sanitair De Specialist in Vloerverwarming Mechanisch gekontroleerde ventilatie Sterstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ CONGRES - EN CULTUURCENTRUM DE MEENT en CULTUURDIENST, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg, tel (de Meent) 02/ (Cultuurdienst) - fax BIBLIOTHEEK HOOFDBIBLIOTHEEK DE MEENT Brusselsesteenweg 77 C 1652 Alsemberg tel fax openingsuren alle afdelingen Maandag u en u Dinsdag u Woensdag u Donderdag u Vrijdag u Zaterdag u en u DE BIBLIOBUS: een volwaardige bibliotheek Deze stopt bij de scholen en in vele wijken. Voor de juiste uren en haltes tel Nijvelsesteenweg Halle 02/ Uitvaartzorg Onnockx en Kinderen staan 24 uur op 24 voor u klaar. U kan ons bereiken op : 02/ DWORP : Alsembergsesteenweg 554 Openingsuren winkel : Ma - Vr : 8-17 uur Za : 8-12 uur Andere uren mogelijk na afspraak. SINT-GENESIUS-RODE : Termeulenstraat 74 C openingsuren : enkel op afspraak 15

16 ALU PVC HOUT Fabrikant Invoerder Eigen constructie-atelier & plaatsingsdienst WIJ LEVEREN OOK AAN DEALERS AANNEMERS VAKHANDEL Burelen Toonzaal Koning Albertstraat Roosdaal Tel.: 054/ Fax: 054/ Bergensesteenweg Halle Gratis bestek Gratis vervangwagen DENEYER Alain BELFIUS ZENNEVALLEI Agentschap Huizingen-Buizingen Alsembergsesteenweg Buizingen Tel.: 02/ Agentschap Halle Centrum Basiliekstraat Halle Tel.: 02/ Agentschap Halle Sint-Rochus Sint-Rochusstraat Halle Tel.: 02/ ONDERNEMING AFBRAAK, GRONDWERKEN EN VERVOER VERHUUR MACHINES EN CONTAINERS GRINDSOORTEN EN BOUWMATERIALEN AANLEGGEN INRITTEN EN GRASPERKEN Rollebaan St-Gen.-Rode Tel Fax

17 Afsluitingen Poorten HERNALSTEENS RAGOEN FR. Tel: 02/ GSM: 0475/ Zoniënwoudlaan Alsemberg Tel.: 02/ Alle dagen open, behalve op donderdag en zondag 17

18 KIWANIS BEERSEL S AAN MENSEN VOO KERST- EN NIEUWJ 18 Steve s hairshop Alsembergsesteenweg Dworp 02/ Zonnebanken Hairshop enkel op afspraak Schoonheidsinstituut Laarheidestraat Beersel Tel.: 02/ Gelaatsverzorgingen Lichaamsverzorgingen Manicure Zonnebank Pedicure Epilaties Al vele jaren lang zet de Beerselse vereniging Mensen voor Mensen zich in om mensen die in moeilijkheden raken een kleine steun te geven. Rond Pasen en Kerstmis bezorgt die vrijwilligersploeg traditiegetrouw aan meer dan 130 gezinnen of ongeveer een 450 personen waaronder 129 kinderen een pakket met hoofdzakelijk voedingswaren en onderhoudsproducten,en een koekje en een snoepje en soms een speeltje voor de kinderen. En elk jaar blijkt dat de hulp die Mensen voor Mensen biedt meer dan welkom is. Kiwanis Beersel stelde zich van bij haar oprichting als doel, bij te dragen tot een betere samenleving door het verlenen van materiële en financiële hulp wanneer andere bronnen en de inrichtende instanties ontoereikend zijn. In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan het kind, de zwakkeren in onze samenleving. Bij voorkeur verleent Kiwanis Beersel hulp aan kinderen, mensen of instellingen en verenigingen uit eigen streek, tevens waakt Kiwanis Beersel er over dat de aangeboden steun en hulp rechtstreeks en met een minimum aan tussenpersonen op de juiste plaats terecht komt. Het project van Mensen voor Mensen beantwoordt zeer goed aan deze gestelde principes. Vandaar dat Kiwanis Beersel sinds 1998, ononderbroken en met de steun van de plaatselijke handelaars via sponsoring in de Kiwaniskrant en met de opbrengst van haar Wafelactie, de werkgroep Mensen voor Mensen financieel steunt.

19 CHENKT 9000 EURO R MENSEN VOOR AARSPAKKETTEN. Dit werkingsjaar kan aldus een cheque van 9000 Euro overhandigd worden. Naast het project van Mensen voor Mensen, worden nog tal van andere, maar daarom niet mindere projecten en initiatieven gesteund. Via diverse activiteiten en de inzet van haar leden slaagt Kiwanis Beersel erin De Jeugdmuziekschool Mierennest uit Dworp met ongeveer een 300-tal kinderen en het Buitengewoon Onderwijs Sint Victor uit Alsemberg (+/- 90 leerlingen) financieel en materieel te steunen bij de opbouw en uitwerking van hun jaarprogramma. Zo werd in de loop der jaren heel wat school- en didactisch materiaal, instrumenten en verbruiksmateriaal aangekocht door Kiwanis Beersel. DRUKKERIJ DEPESSEMIER Voor al uw drukwerken OFFSET SCREEN DIGITAAL Stationsstraat Sint-Genesius-Rode Tel. 02/ Special Olympics, Rodea, beschutte werkplaats St Genesius- Rode, VAGA, Ver. Aangeboren Gelaatsafwijkingen, Drugpreventie Vlaams-Brabant mochten in het verleden ook reeds op steun rekenen van Kiwanis Beersel. Wie meer wenst te vernemen over de activiteiten van Kiwanis Beersel of wie lid wenst te worden van Kiwanis Beersel neemt contact op via mail: Het Kiwanis standbeeld aan de Meent werd in 2012 door vandalen zwaar toegetakeld. In stevig brons hergoten en schitterend in de zon, werd het dit jaar op 8 juni heringehuldigd. Met dank aan de Gemeente Beersel en oud burgemeester Hugo Casaer. 19

20 20 LIEBERT & Partners bvba ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR N A ONAFHANKELIJK Erkend onafhankelijk verzekeringsmakelaar FSMA nr A Wij selecteren voor u de beste voorwaarden bij verschillende verzekeringsen kredietmaatschappijen Uw partner in verzekeringen, beleggingen & kredieten Als partner staan wij aan uw zijde. Wij verdedigen in alle onafhankelijkheid uw belangen gedurende de volledige duurtijd van uw verzekeringen! Dankzij ons performant informaticasysteem worden uw polissen up-to-date gehouden en schadegevallen snel afgehandeld. Als klant geniet u van 30 jaar ervaring in combinatie met een dynamisch team. Zin om kennis te maken? Aarzel niet om ons een seintje te geven! PROFESSIONEEL BEREIKBAAR Voordelige oplossingen op maat van uw gezin of bedrijf 7/7 d en 24/24 u Gratis analyse van uw verzekeringsdossier Persoonlijk advies aan huis Online verbinding met het informaticasysteem van verzekerings- en kredietmaatschappijen WINKEL - MAGASIN Zoniënwoudlaan Sint-Genesius-Rode Avenue de la Forêt de Soignes Rhode-St-Genèse Liebert & Partners Kerkstraat Sint-Genesius-Rode Tel: Mob: Fax: The All in one solution for you or your company IT Home - PC & MAC Repair - Rush Repair PC & MAC Sale & Rent - Network Security Server Installation - Webdesign - Software Development - Belgacom Partner - TV Sale - PDA - GPS - Cartridges Accessories - Projectors - Printers - NEW - Business Solutions - Service Contract Tel: 02/ Visit our new website: OPENINGSUREN - HEURES D OUVERTURES Ma-Vr / Lu-Ve: 10h -13h / 14h - 18h30 Zaterdag / Samedi: 10h -13h Kiwanis International staat wederom klaar om geschiedenis te schrijven, om de wereld te veranderen voor miljoenen vrouwen en kinderen. Onze wereldwijde campagne voor kinderen heet het Eliminatieproject: Kiwanis elimineert tetanus bij moeders en pasgeborenen (MNT). Ons doel is het leven van miljoenen moeders en pasgeborenen te redden. Kiwanis zal, in partnerschap met UNICEF, MNT helpen elimineren. Kiwanis en UNICEF gaan de wereld opnieuw verbeteren, hand in hand. Wij werden allemaal ooit ingeënt tegen tetanus. Ieder jaar sterven er duizenden moeders en zuigelingen nodeloos aan tetanus. Deze afschuwelijke, maar gemakkelijk te voorkomen ziekte eist elke negen minuten het leven van één baby. De armste, meest noodlijdende vrouwen en kinderen op de wereld zijn er de dupe van. Maar deze ziekte kan worden uitgebannen. De voornaamste oorzaken van overlijden door tetanus bij moeders en pasgeborenen zijn goed gekend: - geen of slechts beperkte toegang tot vaccinatie en prenatale zorg; - slechte hygiënische omstandigheden tijdens bevallingen en -onjuiste omgang met de navelstreng. Voor mensen die de ziekte eenmaal hebben kan het sterfterisico oplopen tot 100 procent in regio s met een slechte gezondheidszorg. De ziekte veroorzaakt een ondraaglijke pijn. Pasgeboren baby s lijden aan steeds terugkerende pijnlijke stuiptrekkingen en zijn extreem gevoelig voor licht en aanraking. MNT is al in 20 landen uitgebannen. Er zijn meer aandacht en meer middelen nodig om het doel te bereiken: MNT elimineren in landen waar tetanus een probleem voor de volksgezondheid vormt.

21 Kiwanis zal meehelpen om het laatste zetje te geven dat nodig is om MNT uit te bannen in de 38 landen waar de ziekte nog steeds een bedreiging vormt. Tetanus bij moeders en pasgeborenen kan gemakkelijk worden voorkomen door een serie van drie vaccinaties aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De kosten hiervan bedragen ongeveer 1,50. Een vrouw die op de juiste wijze met het tetanusvaccin is ingeënt, is het grootste deel van haar vruchtbare jaren immuun en geeft deze immuniteit door aan haar toekomstige kinderen. Kinderen van moeders die zijn ingeënt, zijn de eerste twee maanden van hun leven beschermd tegen de ziekte. Er zijn talrijke redenen waarom Kiwanis International gekozen heeft om zich te concentreren op dit project. Kiwanis en UNICEF hebben samen een veelomvattend campagneplan voor fondsenwerving over een periode van 4 jaren opgesteld. In 2015 willen we minimaal 110 miljoen dollar hebben ingezameld. De resultaten zullen snel meetbaar. Voor België Kiwanis International Foundation: BE BIC KREDBEBB met vermelding van Eliminate + Kiwanisclub Beersel, privépersoon of bedrijf) Indien de donateur een fiscaal attest wenst voor zijn bijdragen dan dient de storting te gebeuren op het rekeningnummer van Unicef België - B met vermelding van Kiwanis Eliminate Voor elke storting van minstens 40 euro wordt er een fiscaal attest afgeleverd. 21

22 JEUGDMUZIEKSCHOOL Mierennest Jan-Niklaasstichting v.z.w. directrice: Katelijne Van Beersel - Stichter: Jan Devillé Lotsesteenweg Beersel - tel 02/ bankrekening : BE Dag lieve mensen, Graag wil ik onze muziekbeweging nog even voorstellen. We zijn inderdaad meer dan een muziekschool. Door aandacht voor een verfijnde levenshouding krijgen de kinderen de juiste mentaliteit om te musiceren. Muziek spreekt de kern van schoonheid in ieder mens aan. Concreet brengen we de kinderen van jongs af aandacht bij voor de kleine details die de innerlijke rust bevorderen. Kleine details als o.a. vriendelijk groeten, samen spelen, luisteren naar de muziek van medeleerlingen, respect voor de leerkracht, maar ook voor de ruimte waarin ze vertoeven. Zo groeit er veel vriendschap in het Mierennest. Dit schooljaar zijn we met ongeveer 275 muzikanten, groot en klein. Kindjes zijn welkom vanaf vier jaar. We hebben ook een groepje muzikantjes met een beperking. Muziek laat hen stralen! De alternatieve methode (relatief systeem ) heeft muzikaal veel voordelen, daar het nauw aansluit bij de natuurlijke klankomvang en klankevolutie bij het jonge kind. We zijn ook fier op onze uitmuntende leerkrachten, die allen buiten hun professioneel werk, zich wekelijks enkele uren vrij maken om aan onkostenvergoeding onze kinderen te leren musiceren. Ze leren individueel, naar eigen geaardheid : viool, cello en contrabas, piano, gitaar, blokfluit, dwarsfluit, hobo, sax, klarinet, doedelzak, accordeon, drums. Met veel aandacht bevorderen we ook het samen musiceren in strijkorkesten en andere samenspelgroepen. Met zoveel deugd zingen de kinderen vanaf 6 jaar in het kinderkoor Harteklop, het jeugdoor Samaveda of ons gemengd volwassenenkoor Jan-Niklaaskoor. Onze jeugdmuziekschool krijgt de waardering van het gemeentebestuur van Beersel en van Kiwanis Beersel. Beiden geven ons het vertrouwen dat we met iets goeds bezig zijn. Hartelijk dank, Katelijne Van Beersel directrice jeugdmuziekschool 22

23 Uit sympathie APOTILIA bvba Apotheker Dora VAN ELSLANDE Pastoriestraat Lot Tel.:

24 24

2 de Wijn & Kaasavond. 17 november - 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572-1653 Dworp. Voorinschrijvingen zie blz: 21

2 de Wijn & Kaasavond. 17 november - 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572-1653 Dworp. Voorinschrijvingen zie blz: 21 November 2012 Nr 21 - Jaargang 14 verantwoordelijke uitgever : vzw Kiwanis Beersel Erf de Keyzer, 10-1652 Alsemberg 2 de 2 de Wijn & Kaasavond 17 november - 18u30 VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572-1653

Nadere informatie

3 de Wijn & Kaasavond. 15 november - vanaf 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572 1653 Dworp. Nr 23 - jaargang 16 November 2014

3 de Wijn & Kaasavond. 15 november - vanaf 18u30. VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572 1653 Dworp. Nr 23 - jaargang 16 November 2014 Nr 23 - jaargang 16 November 2014 3 de 3 de Wijn & Kaasavond 15 november - vanaf 18u30 VREDEZAAL Alsembergsesteenweg 572 1653 Dworp Voorinschrijvingen zie blz: 22 Dankzij U, kunnen wij deze projecten jaarlijks

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Onafhankelijk maandblad. Voetballers. de Zemstenaar maart 2008. Maart 2008 Nummer 27 Jaargang 3. goed bij schot. 8900 exemplaren

Onafhankelijk maandblad. Voetballers. de Zemstenaar maart 2008. Maart 2008 Nummer 27 Jaargang 3. goed bij schot. 8900 exemplaren de Zemstenaar Onafhankelijk maandblad Maart 2008 Nummer 27 Jaargang 3 8900 exemplaren Voetballers goed bij schot Beste Zemstenaar, Het wordt lente, mensen beginnen uit hun kot te komen. En wat doen ze

Nadere informatie

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be Tel: 050/41.43.11 T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN

T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be Tel: 050/41.43.11 T U I N O N D E R N E M I N G MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN

Nadere informatie

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be

DECEMBER LEES IN DIT NUMMER: Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11. www.kortenberg.be Stoken om warm te blijven? Meer op p. 10 JAARGANG 27 - NUMMER 11 DECEMBER 2 0 0 5 www.kortenberg.be Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester & Schepenen - 3070 Kortenberg Verschijnt maandelijks,

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

Belarus Bank 12 11 44 615 Jubileumkrant

Belarus Bank 12 11 44 615 Jubileumkrant 2007 LUSTRUM JOURNAAL Stichting Weeshuizen Belarus Bank 12 11 44 615 Jubileumkrant In deze Jubileumkrant willen wij u laten zien wat de Stichting Weeshuizen Belarus in de afgelopen 5 jaar met haar projecten

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

gemeenschapskrant van jaargang 5, nr 1 januari 2004 tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)

gemeenschapskrant van jaargang 5, nr 1 januari 2004 tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) gemeenschapskrant van drogenbos afgiftekantoor drogenbos de kaaskrabber jaargang 5, nr 1 januari 2004 tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Schepen Myriam Claessens over jongeren, sport en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 DORPSKRANT Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. www.bolderberg.be V.U. V.Z.W. Sportcentrum

Nadere informatie

Kinderhulp Rwanda v.z.w

Kinderhulp Rwanda v.z.w Driemaandelijks tijdschrift Jaargang 24 - Trimester 4 October - November - December 2014 Nr. 90 België-Belgique P.B. 9770 KRUISHOUTEM 3/5013 Afgiftekantoor: - P409183 VRIENDENKRING Kinderhulp Rwanda v.z.w

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

Inlichtingsbrochure. Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be

Inlichtingsbrochure. Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be Euro-Children vzw Karel Mirystraat 2 2020 Antwerpen Tel 03 247 88 50 Email: info@eurochildren.be Inlichtingsbrochure Deze brochure geeft u enkele, algemene inlichtingen over de werking van Euro- Children

Nadere informatie

Breek huis van sociale bescherming niet af. Versterk het.

Breek huis van sociale bescherming niet af. Versterk het. se Regio Mechelen Vrijdag 15 mei 2015 10 Breek huis van sociale bescherming niet af. Versterk het. Joris Snaet EXTRA DOSSIER >2-7 Wie ziek wordt, krijgt een groot deel van zijn ziektekosten terugbetaald.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie