De Berichtenbox. Uw berichten snel, goedkoop en veilig in de digitale postbus voor burgers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Berichtenbox. Uw berichten snel, goedkoop en veilig in de digitale postbus voor burgers"

Transcriptie

1 De Berichtenbox Uw berichten snel, goedkoop en veilig in de digitale postbus voor burgers

2 De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen - zoals het aanvragen van een vergunning - digitaal afhandelen. Regeerakkoord 2013 Goedkoper dan post, veiliger dan Een veilig, gebruiksvriendelijk, snel en milieuvriendelijk alternatief voor en post. Dat is in een notendop wat de Berichtenbox voor burgers en uw organisatie betekent. In deze brochure leest u meer over de voordelen van deze generieke overheidsberichtenvoorziening, hoe uw organisatie snel en eenvoudig kan aansluiten en wat u intern daarvoor moet regelen. Ook vindt u enkele praktijkverhalen van organisaties die al met de Berichtenbox werken. 2 Persoonlijk en veilig De Berichtenbox van MijnOverheid is een persoonlijke, beveiligde postbus waar een burger zijn digitale berichten van de overheid op één plek ontvangt en onbeperkt kan bewaren. Elke burger die in het bezit is van een DigiD kan eenvoudig toegang krijgen tot zijn Berichtenbox bij MijnOverheid. Uw bericht wordt versleuteld verstuurd via beveiligde verbindingen naar het Burgerservicenummer (BSN) van de geadresseerde. En heeft u uw bericht verzonden? Dan kan de burger daarvan een notificatie krijgen op een zelfgekozen adres. Zo is hij snel op de hoogte van nieuwe berichten. Gegarandeerde aflevering tegen lagere kosten Als u de Berichtenbox gebruikt, komt uw post gegarandeerd, snel en veilig bij de burger aan. U vermijdt de risico s van en bespaart structureel op de portokosten die papieren post met zich meebrengt. Ook hoeft u per organisatie geen afzonderlijk bestand met adressen bij te houden. Wel zo makkelijk.

3 Aantal gebruikers Het potentieel aantal gebruikers van de Berichtenbox volgens bestuurlijke doelstellingen (2013) Juridisch correcte mogelijkheid Berichten die u via de Berichtenbox stuurt, hebben dezelfde juridische status als papieren post. De Berichtenbox voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan elektronische communicatie. Het versturen van aanslagen, vergunningen, beschikkingen, persoonlijke correspondentie en officiële aanschrijvingen kan daarmee laagdrempelig digitaal. Gewone mag hiervoor lang niet altijd worden ingezet. Ook het plaatsen van uw berichten in een eigen Mijn-domein binnen uw website, verplicht u nog steeds om een papieren versie van uw bericht te versturen. Wiel zelf uitvinden hoeft niet De Berichtenbox is een voorziening van het Rijk die u niet meer zelf hoeft te bouwen, waarvoor bestuurlijk en juridisch afspraken zijn gemaakt en waarmee grote uitvoeringsorganisaties al ervaring hebben opgedaan. Tien redenen om aan te sluiten 1. is 7/24 beschikbaar 2. heeft een beveiligde maildatabase 3. beheert adressen burgers voor notificatie 4. is gericht op massaal gebruik 5. bespaart op papier- en portokosten 6. is beter voor het milieu 7. authenticatie verloopt via DigiD 8. voldoet altijd aan de overheidsveiligheidsregelgeving 9. heeft een gebruikershelpdesk 10. werkt mee aan het principe van één overheid Gemak en flexibiliteit DUO heeft al een paar jaar een eigen Berichtenbox voor studenten en dat heeft grote besparingen opgeleverd. Het werkt efficiënt en de doelgroep is er erg tevreden over. Voor DUO is gemak en flexibiliteit bij het verzenden van berichten heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij grote zendingen, omdat de bezetting van het call center daarop moet worden afgestemd. Jan Kouijzer, Multi Channel Manager, DUO Samen kun je meer! De Berichtenbox is een mooi voorbeeld van samenwerken in plaats van ieder voor zich. Als iedere overheid dezelfde rijksoverheidsvoorziening gebruikt, ontstaat er op termijn een elektronische overheidspostbus die je voor meer zaken dan alleen brieven kan gebruiken. In theorie kunnen op lange termijn ook niet-overheidspartijen hun post of zelfs folders naar de Berichtenbox sturen. Je creëert dan echt één elektronische brievenbus voor de burger. Dat betekent winst voor iedereen. Clemens Holtkamp, projectmanager e-mededelen Belastingdienst KING-pilot gemeenten Alle gemeenten streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening richting burgers en bedrijven. De Berichtenbox kan in dat streven een prominente rol vervullen. De KING-pilot die nu is gestart is voor gemeenten een begin. Daarnaast zijn al persoonsgegevens benaderbaar. Een mooie eerste stap, omdat dit de burger loopwerk naar het gemeentehuis bespaart. Tevens is het een kwaliteitsinstrument om de gegevens in de basisregistratie personen verder te verbeteren, bijvoorbeeld op basis van burgerreacties op hun eigen geregistreerde persoonsgegevens. Dit is ook een belangrijke reden voor een aantal grote gemeenten, waaronder Rotterdam, nu al aan de pilot mee te doen en aan te sluiten. Ik verwacht dat de pilot een succes wordt. En dat daarna de gemeenten massaal via de Berichtenbox brieven beschikbaar stellen. Niet alleen gemeenten zijn daarin aan zet. Ook de Rijksoverheid zal berichten beschikbaar moeten stellen om de Berichtenbox tot een waardevol kanaal voor de burger te maken. Cees Meesters, voorzitter NVVB/Burgerzaken Rotterdam 3

4 Wat levert het op? Door aan te sluiten op de Berichtenbox ervaart uw organisatie diverse grote voordelen en werkt u mee aan het principe van één overheid. Maar daarvoor moet uw organisatie wel wat doen, zoals het aanpassen van voorzieningen, processen en werkinstructies. Wat kunt u verwachten? En wat kunt u van early adoptors als de SVB leren? Besparingen Door de Berichtenbox van MijnOverheid te gebruiken, nemen de print-, papier-, porto- en transactiekosten van mailings af, net als de kosten voor de behandeling in de postkamer en archivering. Daarnaast bespaart u op de afhandeling van onbestelbare retourpost als adressen niet kloppen. Eind 2013 wordt de berichtprijs voor 2015 vastgesteld. De wijze van verrekening na 2013 is voorwerp van bestuurlijk overleg tussen overheden. Tot en met 2014 is het gebruik van de Berichtenbox gratis. U mag een berichtprijs verwachten die ver onder de prijs per verzonden brief ligt. Denk aan rond de 10 eurocent per bericht. Nieuwe dienstverleningsvormen De Berichtenbox maakt andere manieren van dienstverlening mogelijk waarvoor papieren post te traag of te duur kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan herinneringen bij het verlopen van reisdocumenten, afschriften van vergunningsaanvragen, of herinneringen vanuit het Waterschap over onderhoudsplichten van land. Uw berichten zijn al digitaal De documenten die u verzendt, zijn in de meeste gevallen al digitaal beschikbaar. U kunt deze documenten omzetten in gestandaardiseerde berichten. Hoeveel kosten u in de voorbereiding maakt, hangt af van verschillende factoren. Logius kan u met behulp van een quick scan snel inzicht geven in de kosten waarmee u rekening moet houden. Grote stromen U boekt het snelste winst als u om te beginnen één grote poststroom uitkiest, bijvoorbeeld de jaarlijkse aanslag lokale heffingen. Als u een stroom met berichten digitaliseert, bespaart u al snel tot euro en verdient u de investering binnen afzienbare tijd terug. Wie gingen u voor? MijnOverheid heeft momenteel ruim gebruikers en grote uitvoeringsorganisaties als RDW, SVB en UWV zijn aangesloten op de Berichtenbox. Eind 2013 en in 2014 neemt het aantal gebruikers van de Berichtenbox sterk toe omdat de Belastingdienst vanaf november 2013 de Toeslagen, en later de Inkomstenbelasting, voortaan ook digitaal via de Berichtenbox verstuurt. Eerst nog naast de papieren stroom, een jaar later alleen nog maar digitaal. VNG, Unie van Waterschappen, grote uitvoeringsorganisaties en het Rijk hebben in 2011 bestuurlijke afspraken gemaakt over het gebruik van onder meer de Berichtenbox en MijnOverheid. Zo laten grote gemeenten als Rotterdam, Eindhoven en Utrecht in de tweede helft van 2013 hun eerste berichtstromen via de Berichtenbox lopen. De overige gemeenten moeten uiterlijk per 1 januari 2015 aansluiten. De Berichtenbox kunt u inzetten voor: De jaarlijkse aanslag lokale heffingen en lasten Bevestiging verwerking verhuizing Doorgeven verloopdatum geldig ID-bewijs Wabo-vergunningen Aanslag waterschapsheffingen Kadastrale inschrijving eigendom onroerend goed Lokale parkeervergunningen, -tarieven en -beleid Toeslagen en aanslagen Inkomstenbelasting Aanschrijvingen slootonderhoud schouwvoering Jaaroverzichten pensioen en uitkeringsinkomen 4

5 Rekenvoorbeeld Voordeel per digitaal bericht is 45 eurocent bij 2,5 bericht per BSN per jaar Doelgroep (BSN s) Bereik doelgroep 20% Bereik doelgroep 40% Bereik doelgroep 80% Bereik doelgroep 90% effect retourpoststroom reductie pm pm pm effect bijdrage digitale kanaal pm pm pm Compleet pakket De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt jaarlijks ongeveer vijftien miljoen brieven en centrale mailings naar burgers. Een mailing kost ongeveer vijftig eurocent aan porto en papier en een brief zo n twee euro aan porto, papier en handling door een medewerker. Stel dat in 2013 tien miljoen berichten van deze poststroom digitaal naar de Berichtenbox gaan. Als de prijs per bericht twintig cent is, zijn de totale bezorgkosten twee miljoen euro. Als we daarbij nog kosten voor de eigen processen, instelkosten en hogere kosten voor de traditionele post (lagere kwantumvoordelen) op één miljoen euro stellen, is een besparing van zeven miljoen euro per jaar haalbaar. Hoe snel dit volume kan worden bereikt en wanneer het omslagpunt wordt gepasseerd, is niet goed te voorspellen. Dat vraagt blijvende aandacht en sturing. Martin te Beek, directie SVB gewend, want verzekeraars, banken en andere dienstverleners communiceren voor een groot deel alleen nog maar digitaal. Digitale post betekent gemak voor de burger en draagt bij aan een beter imago van de overheid als een moderne, milieu vriendelijke en dienst verlenende organisatie. Over een tijdje wordt het ook gek gevonden als je nog steeds papieren post verstuurt: dan ben je in de ogen van de mensen een dure, geldverslindende organisatie. Joop Kroon, adviseur directoraat-generaal Belastingdienst Regel je communicatie goed! De Belastingdienst wil graag dat voor iedere burger automatisch een Berichtenbox wordt aangemaakt. Dan kunnen we, om te beginnen met toeslaggerechtigden, digitaal post aan ze sturen. Na een gewenningsfase willen we dat verplichten. Hiervoor is een wetswijziging nodig, die het verplicht stelt om digitaal post van ons te ontvangen. Als al die mensen eenmaal een Berichtenbox hebben, wordt het voor andere organisaties gemakkelijker om ook op de Berichtenbox aan te sluiten. Dat aansluiten vraagt wel een half jaar of nog wat meer doorlooptijd. Het is dus slim om nu al met de voorbereidingen te beginnen, zoals het aanpassen van systemen. Als je je papieren stromen naar digitale stromen wilt omzetten, moet je niet te veel in één keer willen veranderen. Dus verander eerst je papieren output in een digitale output, voordat je ook teksten, informatiestromen of vormgeving wilt aanpassen. En zorg voor een goede interne en externe communicatie met leveranciers, Logius en burgers. Ook gaan wij onze helpdesk inzetten om de overgang naar digitaal soepeler te laten verlopen. Overigens vinden mensen het niet meer dan logisch dat de overheid digitale post verstuurt. Ze zijn het in de praktijk al 5

6 Aansluiten doet u zo Niets staat u in de weg om vandaag en morgen de eerste stappen te zetten. Als u op tijd begint, kunt u na ongeveer zes maanden de eerste resultaten zien. Wat moet u daarvoor doen? Vijf stappen voor aansluiting 1. Vorm u een beeld van de kosten, baten en de impact voor uw organisatie en uw systemen. Het management moet de invoering ondersteunen. De bezielende leiding van een interne sponsor op directieniveau is belangrijk voor het slagen van een projectaansluiting binnen budget en planning. 2. Zorg voor een goed projectplan en stel een projectleider aan. Sluit daarbij tijdig aan bij de overkoepelende aansluitplanning van Logius. En zorg voor een multidisciplinair gebruiks- en aansluitteam. Realiseer u dat ook beheer en exploitatie van verzending belegd moeten worden in nieuwe taken en werkinstructies. 3. Stem met uw leverancier(s) af. Voordat u de Berichtenbox kunt gebruiken, moet u samen met Logius uw aansluiting inrichten en testen. Het is belangrijk om daarvoor al goede werkafspraken met uw ICT-bedrijf of externe leverancier te maken. 4. Begin met een voor uw klanten interessante berichtenstroom. Leer vervolgens in de praktijk door het proces per stroom te evalueren. 5. Zorg voor goede interne communicatie en met uw klant. Vragen naar klantervaringen is gewenst. Net als afstemming met andere communicatiekanalen (telefonisch, balie, en eigen website). Doorlooptijd De verandering van het versturen van brieven op papier naar een eerste stroom digitale berichten via de Berichtenbox kent vanaf het principebesluit tot de eerste werkende berichtstroom een doorlooptijd van in totaal 5 tot 6 maanden. Technische koppeling Uw berichtapplicatie moet contact maken met de Berichtenbox op basis van de overheidsstandaard Digikoppeling. De verbinding is beveiligd op basis van PKIoverheid-certificaten. Berichtverkeer over het besloten Diginetwerk maakt de inzending nog veiliger, maar voor veel berichten is de combinatie van versleuteling en Digikoppeling over internet afdoende. Heeft uw organisatie al Digikoppeling geïmplementeerd, dan is die mogelijk herbruikbaar. Zo niet, dan is er een implementatie van Digikoppeling met een ebms-adapter nodig. Certificaten voor het testen en draaien van de productiestromen kunnen mogelijk ook opnieuw gebruikt worden. Op logius.nl/mijnoverheid leest u hoe uw organisatie succesvol op de Berichtenbox kan aansluiten en treft u handleidingen aan. Abonnementenservice gecheckt De burger kan met zijn DigiD via MijnOverheid de Berichtenbox veilig benaderen. Er is een aparte webservice voor uw check of de burger (op Burgerservicenummer) een account heeft bij MijnOverheid en door u geadresseerd kan worden. Deze service maakt uiteraard deel uit van de koppeling en het testen daarvan. Hulp en informatie Gemeenten kunnen voor meer praktijkervaring bij operatie Implementatie NUP van KING terecht. Voor zelfstandige uitvoeringsinstellingen zijn er de kenniscommunities van de Manifestgroep. Voor waterschappen en provincies kunnen het Waterschapshuis en het IPO verwijzen en kennis bundelen. Regionale uitvoeringsdiensten en samenwerkings - verbanden vinden bij KING meer materiaal. Voor Rijksdiensten onder departementale werking geeft Logius advies. ICT-advies en de kennis van uw ICT-leveranciers kunnen bij de inrichting uitermate nuttig zijn. 6

7 Klaar voor het grote werk Het GBT is een samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen voor een groot aantal gemeenten in Twente. Jaarlijks worden er meer dan een half miljoen aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen verstuurd via de traditionele post. Ik zie grote voordelen in de MijnOverheid Berichtenbox. Duurzaam ondernemen is een van de speerpunten van het GBT, maar ook meedenken in vernieuwingen, vervanging van het weinig gebruikte Finbox van de banken, sterke reductie van drukwerk en portokosten zijn belangrijk issues. Wij hebben in mei 2013 de eerste aanslagbiljetten en taxatieverslagen via Berichtenbox kunnen versturen. Om nu al van een succes te spreken kan niet, daarvoor zijn er nog te weinig gebruikers van de Berichtenbox. Dat verandert door de wettelijke verplichtstelling, waarbij de Belastingdienst voor burgers een Berichtenbox aanmaakt. Ik hoop op dat succes mee te liften en in februari 2014 een groot deel van onze poststukken digitaal via de Berichtenbox te kunnen aanbieden. Verder verwacht ik dat we in de toekomst nog veel meer zaken via MijnOverheid Berichtenbox gaan regelen. Herman Broekhuis, projectmanager Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Stap voor stap Onze eerste berichten zijn brieven die de burger informeren dat hun reisdocument verloopt. In die berichten komt ook een link om een afspraak te kunnen maken. Want digitaal verlengen mag niet van de wet de burger moet naar het loket. Maar dat kun je wél digitaal faciliteren. De Berichtenbox is veel méér dan een gewone box. Overheden en uitvoerders gaan m gebruiken voor privacygevoelige informatie, zoals belastingaanslagen. Aansluiting stelt dus hoge eisen aan veiligheid en techniek. Zo heeft elke gemeente groot én klein een beveiligde aansluiting nodig. Voor Rotterdam wordt dat een dikke pijplijn die veel berichtenverkeer aan kan. Het heeft even geduurd voordat wij een aansluiting hadden die past bij onze situatie en bij onze dienstverleningsvisie en bovendien toekomstvast is. Als je als gemeente eenmaal weet wat je wilt, dan moet je het ook nog zien te krijgen. Of in dit geval: in te kopen. Onze ervaring is dat dit meer werk is dan gedacht. Het is niet een computer aanschaffen en draaien maar. Aansluiten is gespecialiseerd werk, en leveranciers moeten alles goed inrichten. De inkoopprocedure goed doorlopen - daar gaan een paar maanden overheen. Ook iets waarmee gemeenten rekening moeten houden. Marco Smit, projectmanager gemeente Rotterdam Vraag en antwoord Wie kan er allemaal in de Berichtenbox kijken? Is het bericht eenmaal afgeleverd, dan kan alleen de burger in de Berichtenbox kijken. Heb ik straks een garantie dat ik kan aansluiten en volume kwijt kan? U stemt met Logius de planning van het implementatietraject af. Logius bewaakt met u de productieplanning en schaalt indien nodig op. Er is een serviceovereenkomst. Wat moeten we zelf organisatorisch regelen? Naast creatie van digitale berichten en veilige techniek, moet u binnen uw organisatie de afstemming met de lijn en productieplanning in primaire processen regelen en de controle op verwerking. Kan ik erop vertrouwen dat een digitaal bericht in de box ook gelezen wordt? Ook niet elke papieren brief wordt opengemaakt en gelezen. Door de notificatieservice, de 24x7 uur beschikbaarheid via internet, en de herkenbaarheid als officiële overheidspost is de attentiewaarde groot. Kan ik ook bedrijven en ondernemers bereiken met de berichtenbox? Ondernemers die al of niet als zelfstandige met hun BSN bij u bekend zijn, kunt u adresseren via de berichtenbox van MijnOverheid; voor post naar het bedrijf is er een digitale box bij Antwoordvoorbedrijven die voor de gebruiker met e-herkenningsmiddelen toegankelijk is. 7

8 Colofon Deze brochure wordt u aangeboden door Logius (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en enkele private partners van Logius: Atos, IBM, KPN, Ordina en Sogeti. De inhoud is samengesteld in samenwerking met de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, KING, DUO, gemeente Rotterdam en Belastingsamenwerking Twente Contactgegevens Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius. Telefoon: (10 ct p/m) juni Logius Deze brochure is gedrukt op FSC papier.

BBX plug-in. Versie 16.01

BBX plug-in. Versie 16.01 BBX plug-in Versie 16.01 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook

Nadere informatie

MijnOverheid.nl. december 2015

MijnOverheid.nl. december 2015 MijnOverheid.nl december 2015 Introductie Jos Poels Partner Quarant bv - architect digitale voorzieningen - digitaal, zaakgericht en objectgericht werken - e-overheid - samenwerken 2.0 - proces en informatie

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda

EN DE LOKALE OVERHEID? Introductie Jos Poels. Onze omgeving wordt steeds digitaler. Agenda Agenda Introductie Onze omgeving wordt steeds digitaler De lokale overheid moet aansluiten bij die ontwikkeling MijnOverheid.nl wat is dat? MijnOverheid.nl waarom kan dat? Waar bewegen we naartoe? Levert

Nadere informatie

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte

Berichtenbox MijnOverheid. Peter ter Telgte Berichtenbox MijnOverheid Peter ter Telgte Introductie MijnOverheid Persoonlijke gegevens Lopende Zaken Berichtenbox Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens PERSOONLIJKE GEGEVENS LOPENDE ZAKEN

Nadere informatie

Even voorstellen 22-3-2016. Beheer van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox. Caroline Aardoom Ketenbeheerder. Marc Kiel Aansluitcoordinator

Even voorstellen 22-3-2016. Beheer van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox. Caroline Aardoom Ketenbeheerder. Marc Kiel Aansluitcoordinator van berichtstromen in MijnOverheid Berichtenbox Marc Kiel & Caroline Aardoom 21 maart 2016 Even voorstellen Marc Kiel Aansluitcoordinator Caroline Aardoom Ketenbeheerder 2 1 Agenda Introductie MijnOverheid

Nadere informatie

Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid

Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.0 Datum 12 juni 2012 Status Definitief Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie

Nadere informatie

MijnOverheid. Peter ter Telgte

MijnOverheid. Peter ter Telgte MijnOverheid Peter ter Telgte 10 maart 2016 Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens Berichten box Lopende Zaken Persoonlijke Gegevens Dekking

Nadere informatie

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp

Project e-mededelen via Berichtenbox. Gebruik en ervaringen Belastingdienst. 15 april 2015 Clemens Holtkamp Project e-mededelen via Berichtenbox Gebruik en ervaringen Belastingdienst 15 april 2015 Clemens Holtkamp 2 Agenda Fase 0: mededelen op papier Fase 1: de 1 e aansluiting, Pilots Fase 2: de landelijke implementatie,

Nadere informatie

Vernieuwing Berichtenbox. Chris Sijbranda & Marc Kiel Stand van zaken Berichtenbox. Wat betekent dit voor mijn organisatie?

Vernieuwing Berichtenbox. Chris Sijbranda & Marc Kiel Stand van zaken Berichtenbox. Wat betekent dit voor mijn organisatie? Vernieuwing Berichtenbox Chris Sijbranda & Marc Kiel 13-10-2016 Stand van zaken Berichtenbox Vernieuwing Berichtenbox Wat betekent dit voor mijn organisatie? 2 1 https://mijn.overheid.nl/ 3 2 Business

Nadere informatie

MijnOverheid Berichtenbox Casus Rotterdam

MijnOverheid Berichtenbox Casus Rotterdam MijnOverheid Berichtenbox Casus Rotterdam Marco Smit Peter ter Telgte 2 Logius, dienst digitale overheid 26 juni 2015 Digitale Overheid 2017 - Visiebrief 1. Informatie moet online beschikbaar zijn 2. Burgers

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden MijnOverheid versie 2.9 24 september 2014

Gebruikersvoorwaarden MijnOverheid versie 2.9 24 september 2014 Gebruikersvoorwaarden MijnOverheid versie 2.9 24 september 2014 Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begrippen en afkortingen Toegang en gebruik MijnOverheid Inspanningsverplichting

Nadere informatie

Even voorstellen Digitale postverzending naar MijnOverheid Berichtenbox. Han Zuidweg Senior adviseur Forum Standaardisatie

Even voorstellen Digitale postverzending naar MijnOverheid Berichtenbox. Han Zuidweg Senior adviseur Forum Standaardisatie Digitale postverzending naar MijnOverheid Berichtenbox Marc Kiel & Han Zuidweg 21 maart 2016 Even voorstellen Marc Kiel Aansluitcoordinator MijnOverheid Han Zuidweg Senior adviseur Forum Standaardisatie

Nadere informatie

BsGW. en MijnOverheid

BsGW. en MijnOverheid BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 30 maart 2016 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling Deelnemers BsGW per 1-1-2015 Inwoners Limburg per gemeente

Nadere informatie

Hoe kunt u daar bij aansluiten?

Hoe kunt u daar bij aansluiten? Communicatie MijnOverheid Berichtenbox en de wet ebv Berichtenbox van MijnOverheid vervangt blauwe envelop Hoe kunt u daar bij aansluiten? Inhoudsopgave 1. Wet elektronisch berichtverkeer 2. Introductie

Nadere informatie

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort

Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Producten- en dienstencatalogus DigiInkoop & E-factureren over Digipoort Versie 2.4 Datum 10-04-2014 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Doelgroepen... 4 Bedrijven... 4 Overheden... 5 Logius

Nadere informatie

Webinar MijnOverheid. Aansluiten op Berichtenbox via een intermediair. 10 november 2015 Marc Kiel & Eugene Steijn

Webinar MijnOverheid. Aansluiten op Berichtenbox via een intermediair. 10 november 2015 Marc Kiel & Eugene Steijn Webinar MijnOverheid Aansluiten op Berichtenbox via een intermediair 10 november 2015 Marc Kiel & Eugene Steijn 1 2015 Logius, Dienst Digitale Overheid Agenda 1. Aansluiten via een intermediair Voorwaarden

Nadere informatie

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN)

Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Aanvragen en gebruik Overheids IdentificatieNummer (OIN) Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

DATUM: 27 september 2013 KENMERK: D/13/7648/TW. ONDERW ERP: Huidige mogelijkheden voor papierloos communiceren van verplichte pensioencommunicatie

DATUM: 27 september 2013 KENMERK: D/13/7648/TW. ONDERW ERP: Huidige mogelijkheden voor papierloos communiceren van verplichte pensioencommunicatie DATUM: 27 september 2013 KENMERK: D/13/7648/TW ONDERW ERP: Huidige mogelijkheden voor papierloos communiceren van verplichte pensioencommunicatie Inleiding De Commissie Gegevensverstrekking van de Pensioenfederatie

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte VDP-Eindejaarscongres MijnOverheid & Almelo Eric Legtenberg & Peter ter Telgte 16 december 2015 Wet EBV aangenomen op 13 okt 2015 In het kort: De Wet EBV is ingegaan op 1 november 2015 Vanaf 1 november

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015

31066 Belastingdienst. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 3 december 2015 34196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst)

Nadere informatie

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid

Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Checklist Testen Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist Testen Berichtenbox 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

Berichtenbox+ DigiD Machtigen, een logische vervolgstap. ervaringen gemeente Den Haag. 13 oktober 2016 René Buitenhuis, gemeente Den Haag

Berichtenbox+ DigiD Machtigen, een logische vervolgstap. ervaringen gemeente Den Haag. 13 oktober 2016 René Buitenhuis, gemeente Den Haag Berichtenbox+ DigiD Machtigen, een logische vervolgstap ervaringen gemeente Den Haag 13 oktober 2016 René Buitenhuis, gemeente Den Haag Even voorstellen René Buitenhuis programmamanager online dienstverlening

Nadere informatie

UWV en MijnOverheid/Berichtenbox. Edial Dekker UWV april 2015

UWV en MijnOverheid/Berichtenbox. Edial Dekker UWV april 2015 UWV en MijnOverheid/Berichtenbox Edial Dekker UWV april 2015 Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen werk we stimuleren en ondersteunen onze klanten om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden;

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN Veelgestelde vragen over FiNBOX Algemeen Aanmelden voor FiNBOX Nota s ontvangen via de bank Digitale nota s betalen via FiNBOX Digitale nota s printen & archiveren ALGEMEEN FiNBOX. Uw financiële inbox

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid. Versie 1.1 Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.1 Datum Status 01 oktober Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid

Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Versie 1.1 Datum 1 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer 1.1 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie

Nadere informatie

Stappen aansluitprocedure BV BSN

Stappen aansluitprocedure BV BSN Stappen aansluitprocedure BV BSN Wanneer u als gebruiker wilt aansluiten op de Beheervoorziening burgerservicenummer (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, moet u de aansluitprocedure doorlopen.

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Wegwijzer belastingaangifte

Wegwijzer belastingaangifte Wegwijzer belastingaangifte Belastingaangifte voor kennissen Utrecht, 1 februari 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 NIET ONLINE... 4 Bij papier blijven... 4 Terug naar papier... 4 ONLINE...

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

33714 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige

33714 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige 34196 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst)

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Een onderzoek naar het uitsluitend digitaal aanbieden van het AOW magazine door de SVB

Een onderzoek naar het uitsluitend digitaal aanbieden van het AOW magazine door de SVB Rapport De SVB digitaliseert Een onderzoek naar het uitsluitend digitaal aanbieden van het AOW magazine door de SVB Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Sociale Verzekeringsbank niet

Nadere informatie

VO O RWO O R D. Van een goed gesprek over documentoplossingen is geen enkele organisatie slechter geworden. Laat óns succes úw succes zijn.

VO O RWO O R D. Van een goed gesprek over documentoplossingen is geen enkele organisatie slechter geworden. Laat óns succes úw succes zijn. SUCCES IS SIMPEL VO O RWO O R D We hebben nauwelijks nog tijd om na te denken. De kosten moeten dalen. Opbrengsten moeten omhoog. De communicatie moet optimaal zijn, want de klanttevredenheid moet beter.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

Profiteren van E-factureren Show me the money

Profiteren van E-factureren Show me the money Profiteren van E-factureren Show me the money Digitaal Bestuur Congres 2011 Donderdag 20 januari 2011 Tanaquil Arduin Accountmanager E-factureren Logius Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13

e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield April 24, 2013 vrijdag 3 mei 13 e-factureren Wat is uw excuus om nog geen e- factureren te ontvangen? Overheid en ICT Sierd Westerfield Minder regels Staatssecretaris De Jager: elektronische en papieren factuur gelijkgesteld Op 12 februari

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, hoe maken we dit waar? Hans Flier DIO/BZK Marte van der Loop CZW/BZK

Digitale dienstverlening, hoe maken we dit waar? Hans Flier DIO/BZK Marte van der Loop CZW/BZK Digitale dienstverlening, hoe maken we dit waar? Hans Flier DIO/BZK Marte van der Loop CZW/BZK Digitaal 2017 Regeerakkoord: De dienstverlening door de overheid moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex. Versie maart 2016

Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex. Versie maart 2016 Handleiding Digitale post van SOR ontvangen via Postex Versie maart 2016 SOR verstuurt een deel van haar post via het bedrijf Postex. Postex print de brieven van SOR, stopt ze in een envelop en verzendt

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Regiodagen King & Logius

Regiodagen King & Logius Regiodagen King & Logius Workshop Digikoppeling Johan ten Dolle Implementatie coördinator Logius Martin van der Plas Technisch adviseur Digikoppeling Logius Sept 2013 Agenda Inleiding Digikoppeling stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid

Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid Versie 1.2 Datum 01 april 2016 Status Definitief Definitief Checklist testen Lopende zaken MijnOverheid 01 april 2016 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Handleiding Toolkit MijnOverheid. Communiceren over digitale post en MijnOverheid

Handleiding Toolkit MijnOverheid. Communiceren over digitale post en MijnOverheid Handleiding Toolkit MijnOverheid Communiceren over digitale post en MijnOverheid Toolkit MijnOverheid www.toolkitmijnoverheid.nl Het is belangrijk dat u uw klanten tijdig informeert dat ze post van uw

Nadere informatie

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem

Whitepaper. Diginetwerk. Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Whitepaper Diginetwerk Versie: 1.0 Datum: 18-6- 2015 Auteur: egem Datum Versie : april 2016 : 0.1 Ons verhaal egem is een eigenzinnige ICT- leverancier. Geboren vanuit de behoefte omdat het anders moet.

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Utrecht 15 april 2015. Logius, dienst digitale overheid 15 april 2015

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Utrecht 15 april 2015. Logius, dienst digitale overheid 15 april 2015 Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Utrecht 1 Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Utrecht 2 Opening (vervolg) Joop Kroon -Wetgeving ebv stand v. zaken : Min FIN / RvSt advies -Financieel kader

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid

Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid Versie 1.1 Datum 01 oktober 2013 Status Definitief Definitief Checklist testen WOZ-inzage MijnOverheid 01 oktober 2013 Colofon Projectnaam MijnOverheid Versienummer

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen

Invulinstructie Aanmelding feitelijk leider pensioenen. Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Een toelichting bij het aanmelden van een feitelijk leider voor pensioenen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per bekend maken

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Besluiten per  bekend maken voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 16-12-2010 dagelijks bestuur : 18-01-2011 commissie wb : commissie bcwvm : algemeen bestuur : steller : mr. Geert Vogels MMO

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie

Aansluiting CIZ op Mijn Overheid Lopende zaken. Datum: 13 oktober 2016 Guido Huisintveld Informatiemanager CIZ

Aansluiting CIZ op Mijn Overheid Lopende zaken. Datum: 13 oktober 2016 Guido Huisintveld Informatiemanager CIZ Aansluiting CIZ op Mijn Overheid Lopende zaken Datum: 13 oktober 2016 Guido Huisintveld Informatiemanager CIZ Geschiedenis CIZ in het kort Invoering AWBZ Start CIZ Uniformering CIZ CIZ Uitvoering Wlz 1968

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Training Aansluiting Berichtenbox MijnOverheid

Training Aansluiting Berichtenbox MijnOverheid Training Aansluiting Berichtenbox MijnOverheid Sander Maarleveld Peter ter Telgte Programma Welkom, programma, introductie MijnOverheid Ontwikkelingen Berichtenbox MijnOverheid De impact-analyse Inrichtingsvarianten,

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie

het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie het Randstad implementatietraject: uw wensen, onze belofte randstad.nl/implementatie Stapt u binnenkort over naar een andere HR-dienstverlener? Wilt u een professionele implementatie en minimale belasting

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant

Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Invulinstructie Aanmelding overige betrokkenen accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding overige betrokkenen accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 4 juli 2014 Beantwoording Kamervragen 2014Z07850

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 4 juli 2014 Beantwoording Kamervragen 2014Z07850 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Burgerschap en

Nadere informatie

Zeven Stellingen over de Campagne Vaarwel de Blauwe Envelop. Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies

Zeven Stellingen over de Campagne Vaarwel de Blauwe Envelop. Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Zeven Stellingen over de Campagne Vaarwel de Blauwe Envelop Prof. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Digitale Ambitie Regering 2017 In 2017 zijn alle overheidsdiensten digitaal beschikbaar

Nadere informatie