omslag forum-onderzoek: Politie stelt steeds teleur (maar wel een beetje minder) FORUM #12/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "omslag forum-onderzoek: Politie stelt steeds teleur (maar wel een beetje minder) FORUM #12/20.06.13"

Transcriptie

1 omslag forum-onderzoek: Politie stelt ondernemer nog steeds teleur (maar wel een beetje minder) 16

2 Breek me de bek niet open, zeggen ondernemers die te maken krijgen met politie en justitie nadat ze slachtoffer zijn geworden van criminaliteit. Toch is er sprake van vooruitgang. Tien jaar geleden klaagden ondernemers nog veel harder. Tekst: Karin Bojorge, Miran de Groot Foto s: Robin Utrecht/ANP Infographics: Link Design Prutsers! Een onderzoek naar de ervaringen van ondernemers met het optreden van politie en justitie bij criminaliteit tegen het bedrijfsleven rakelt behoorlijk wat frustratie op. Aangifte gedaan met daderindicatie. Bewijzen geleverd zoals video, bandopname, vingerafdrukken en getuigen. Een maand later nog niets gebeurd. Geen navraag, geen getuige verhoord, dader niet opgepakt. Prutsers! Tien jaar geleden toen Forum eveneens onderzoek deed onder ondernemers was dat niet veel anders. Ondernemers zijn het zat!, was de knallende kop bij het artikel. Ondernemers vonden dat er te weinig werd gedaan om criminelen op te pakken en dat er te weinig aandacht was bij de politie voor criminaliteit waar bedrijven het slachtoffer van worden. Het onderzoek maakte heel wat los in de wereld van politie en justitie, maar ook bij het bedrijfsleven. Er kwamen actieplannen, de samenwerking met de politie werd geïntensiveerd, bedrijven gingen zelf ook meer doen aan preventie. Hoogste tijd om de balans op te maken. Zijn ondernemers anno beter te spreken over de inspanningen van politie en justitie? onvrede Eerst het slechte nieuws: veel ondernemers staan nog steeds niet te juichen over het optreden van politie en justitie. Maar liefst 37 procent is ronduit ontevreden over de aandacht die zij besteden aan de criminaliteit tegen het bedrijfsleven. De politie doet te weinig om 17

3 omslag De aandacht die politie en justitie besteden aan criminaliteit waarvan bedrijven het slachtoffer worden is 6% 19% 38% 37% goed voldoende redelijk onvoldoende daders op te sporen, vindt 54 procent. Het blijft bij een aangifte, dan is de zaak afgehandeld. Veel klachten ook over sporenonderzoek. Bij de kluiskraak lagen alle inbraakgereedschappen nog voorhanden. Ze zijn nimmer langs geweest! De politie houdt ondernemers amper op de hoogte over de voortgang van het onderzoek, stelt 49 procent. Ze surveilleren te weinig in de buurt, aldus 45 procent. Even een kijkje nemen ter geruststelling is er al tijden niet meer bij. En de buit achterhalen ho maar, stelt 39 procent. Bij een geval van ladingdiefstal hebben wij de daders opgespoord via internet en de goederen teruggekocht. Werden wij beschuldigd van heling! Dan het goede nieuws: in vergelijking met tien jaar geleden is de onvrede op veel punten afgenomen. Ondernemers zijn duidelijk positiever over politie en justitie dan in hetzelfde onderzoek dat Forum in uitvoerde. Zo was tien jaar geleden maar liefst 47 procent van alle ondernemers ontevreden over de aandacht van politie en justitie voor criminaliteit jegens het bedrijfsleven: 10 procentpunten verschil met nu dus. Het percentage ondernemers dat zich tevreden toont over de inspanningen van politie en justitie, of het nu gaat over opsporing, aangifte, deskundigheid, strafmaat of communicatie, is bijna over de hele linie gestegen (zie infographic op pagina 22 en 23). Wat nog niet wil zeggen dat de politie in de ogen van ondernemers meteen een voldoende scoort. Het aandeel ontevreden ondernemers blijft nog altijd hoger dan het aandeel tevreden klanten. Ook over justitie blijven ze Forumonderzoek Forum benaderde bij VNO-NCW aangesloten brancheorganisaties met het verzoek om een internetenquête naar het functioneren van politie en justitie onder de aandacht te brengen van ondernemers. Daarnaast stuurde Forum de leden van de vijf regionale ondernemersverenigingen een met een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal namen 416 ondernemers de moeite om de uitgebreide vragenlijst in te vullen. In waren dat er bij een vergelijkbare schriftelijke enquête 420. Van de deelnemende bedrijven is 37 procent actief in dienstverlening, 15 procent in industrie, 14 procent in handel, 11 procent in bouw en installatie en nog eens 11 procent in vervoer en logistiek. Deze zijn afkomstig uit heel Nederland, met als zwaartepunt Zuid-Holland (19 procent) en Noord-Brabant (16 procent). De bedrijfsgrootte varieert van minder dan tien medewerkers (28 procent), tussen de tien en de vijftig (32 procent), tussen de vijftig en 250 (25 procent) en groter dan 250 (15 procent). In het onderzoek is ondernemers gevraagd naar hun eigen ervaringen met criminaliteit en het optreden van politie en justitie, voor zover ze meenden dat ze zich daarover een oordeel konden vormen. Bij het bepalen van de volgorde van de mate van tevredenheid en ontevredenheid op de pagina s 22 en 23 is gebruik gemaakt van een saldomethode. Het aantal geënquêteerden dat zeer tevreden of tevreden had ingevuld werd verminderd met de geënquêteerden die ontevreden of zeer ontevreden hadden ingevuld. De grootste min- en pluspunten zijn dus de vragen die grootste saldi opleverden. Het Forumonderzoek vond plaats tussen 21 mei en 3 juni. 18

4 51 % van de ondernemers is de afgelopen drie jaar een of meerdere keren het slachtoffer geweest van externe criminaliteit, dat wil zeggen criminaliteit door buitenstaanders. In die gevallen ging het om: 24 % van de ondernemers is de afgelopen drie jaar een of meerdere keren het slachtoffer geweest van interne criminaliteit, dat wil zeggen criminaliteit door eigen medewerkers. In die gevallen ging het om: Diefstal Inbraak Vernieling Bedreiging Fraude Gewapende overval Internetcriminaliteit Drugscriminaliteit 6% 4% 3% 62% 54% 30% 15% 13% 7% 6% 4% 3% 62% 54% 30% 15% 13% 7% Inbraak Vernieling Diefstal Bedreiging Fraude Gewapende overval Internetcriminaliteit Drugscriminaliteit Afpersing Afpersing Diefstal Fraude 75% 31% 14% 9% 2% Vernieling Bedreiging Diefstal Fraude Vernieling Bedreiging Afpersing 75% 31% 14% 9% 2% Afpersing Is er aangifte gedaan? 79% 79% 15% 6% 15% 6% Is er aangifte gedaan? 46% 30% 24% ja niet jain niet neein nee alle gevallen gevallen ja niet in alle gevallen nee 46% 30% 24% ja niet in alle gevallen nee 19

5 omslag Strijd tegen criminaliteit Bedrijfsleven en politie werken al jaren samen in de strijd tegen criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Zo geeft de politie ondersteuning en advies aan bedrijven die maatregelen willen nemen. Ruim 70 procent van de ondernemers geeft aan hiervan op de hoogte te zijn en bijna 40 procent heeft hier daadwerkelijk ervaring mee. Ruim tweederde van hen zegt tevreden te zijn over de manier waarop de politie deze taak uitvoert. Een kleiner deel van de respondenten heeft ervaring met specifieke initiatieven zoals de Taskforce Overvallen, het Keurmerk Veilig Ondernemen, Live View, het programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit en het programma Aanpak Cybercrime. Vooral over het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Taskforce Overvallen en de Aanpak Criminaliteit Transportsector zijn ondernemers te spreken. kritisch. Er gebeurt vrijwel nooit iets! We hebben meerdere keren te horen gekregen dat een zaak geseponeerd is door gebrek aan bewijs. Belachelijk, justitie geeft geen prioriteit aan criminaliteit of is overbelast. Ook de strafmaat kan veel ondernemers nog niet bekoren: We zijn in dit land te lief voor criminelen die willens en wetens aan zelfverrijking doen ten koste van mens en maatschappij. slachtoffer De frustratie van ondernemers is ook niet zo verwonderlijk. Bedrijven zijn vaker dan burgers geregeld het slachtoffer van criminaliteit, al lijkt ook hier sprake van een kentering. Bijna een kwart van alle ondernemers (in nog een derde) meldt dat het bedrijf de afgelopen drie jaar het slachtoffer is geweest van interne criminaliteit, oftewel criminaliteit door eigen medewerkers. Daarbij ging het met name om diefstal, fraude en vernieling. Een nog veel groter percentage, een op de twee ondernemers (in zelfs driekwart), is de afgelopen drie jaar het slachtoffer geweest van externe criminaliteit. Diefstal en inbraak komen het vaakst voor, maar ook vernieling, bedreiging en gewapende overvallen (zie grafiek op pagina 19). De impact is vaak enorm en toch doen ondernemers niet altijd aangifte. Meer dan de helft laat dat altijd of soms na bij interne criminaliteit en 20 procent bij externe criminaliteit. We zijn gestopt met aangifte te doen, meldt een ondernemer. De reden is dat er toch niets gebeurt. Er is geen enkele interesse bij politie en justitie. Anderen melden dat het teveel tijd kost en geen toegevoegde waarde heeft. Als duidelijk wordt dat ze er niets mee doen, ben je niet gemotiveerd jouw medewerker weer een paar uur te laten verspillen alleen voor de statistieken. Ook de ondernemers die wel aangifte doen, zijn niet altijd te spreken over de politie: Het lijkt wel of ze het zo langzaam mogelijk doen, in de hoop dat ik ook zou begrijpen dat dit wel erg zonde van hun tijd was. Aangifte doen kan ook risico s opleveren: Bij een aangifte wegens geweld tegen een medewerker zijn, ondanks expliciet verzoek om het kantooradres in het proces-verbaal te zetten, later toch aan de verdachte stukken verstrekt met het privéadres van deze medewerker. Uiterst kwalijk en het was helaas ook niet de eerste keer. nationale politie De klachten van ondernemers over haperende computersystemen en moeizame aangiftes bij de politie komen niet uit de lucht vallen. Ook bij de politie zelf en in de politiek wordt erkend dat de organisatie beter kan. Daarom is er sinds januari een begin gemaakt met de vorming van één nationale politie. Voor de vorming van het landelijke korps wordt twee jaar uitgetrokken. Het is de bedoeling dat de verschillende onderdelen van de politie beter en sneller gaan samenwerken. Agenten moeten meer tijd krijgen voor straatwerk en recherchewerk, omdat ze minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Er komt minder bureaucratie, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het doen van aangifte. In het Forumonderzoek is ondernemers gevraagd naar de effecten die de vorming van de nationale politie volgens hen zal hebben. Sommigen zijn hoopvol gestemd. Bij anderen leeft de vrees dat de nationale politie net als andere fuserende instellingen de eerste vijf jaar enkel met zichzelf bezig zal zijn. Optimisme is er ook: Ik verwacht echt positieve stappen als de organisatie strak wordt geleid en de politiek waar dat niet nodig is zich er niet mee bemoeit. 20

6 Vorming nationale politie zal leiden tot.. ja Meer deskundigheid op deelterreinen als interneten transportcriminaliteit 73% 68% 58% 44% 42% Meer samenwerking tussen regionale korpsen Meer samenwerking met korpsen over de grens Een hoger opsporingspercentage Meer slagkracht Een hogere reactiesnelheid 53% 49% Minder bureaucratie nee Foto: Remko de Waal/ANP Want ondernemers verwachten wel het een en ander van de nieuwe nationale politie. Zo gaat 73 procent ervan uit dat de vorming van de nationale politie zal leiden tot meer deskundigheid als het gaat om zaken als internetcriminaliteit, faillissementsfraude en transportcriminaliteit. Nog eens 68 procent verwacht meer samenwerking tussen regionale korpsen en 58 procent gaat uit van meer samenwerking met korpsen over de grens. opsporing Of de nationale politie echt korte metten zal maken met de bureaucratie is nog maar de vraag volgens ondernemers. Een derde van hen verwacht dat dit het geval zal zijn. Meer bureaucratie en vergaderen, minder blauw op straat, vrezen anderen. In een hogere reactiesnelheid gelooft maar 28 procent. Een hoger opsporingspercentage en meer slagkracht verwacht ruim 40 procent. De prioriteit moet in elk geval komen te liggen bij de opsporing: ruim de helft van alle ondernemers wil dat de nationale politie zich daar meer op gaat richten. Zorg voor een goede databank, adviseert een ondernemer. Ondernemers hebben nog wel meer tips in de aanbieding voor de nationale politie. Investeren in ict om te beginnen, zodat verbanden eerder gesignaleerd worden en administratieve handelingen sneller kunnen. Doe centraal wat met informatietechnologie en callcenters gecentraliseerd kan worden, doe lokaal waar kennis van omgeving en cultuur voor nodig zijn. Zorg ervoor dat je online aangifte kunt doen van internetcriminaliteit. Nu kan dat niet en dat is natuurlijk belachelijk. Kennis en kunde meer delen met de particuliere beveiligingsbranche, wordt ook gesuggereerd. Zoek meer samenwerking met bonafide beveiligingsorganisaties. En maak ook gebruik van burgers, stelt een ander: Door nieuwe online technieken is het eenvoudiger om de burger te betrekken bij de opsporing. De productiviteit opvoeren, vinden veel ondernemers ook een logisch idee: In plaats van 800 uur productief voor een agent zoals in het bedrijfsleven minimaal uur productief. En: Alleen met twee man op stap als nodig, anders niet! Hoogste rangen meer op straat, zodat die ook weten wat zich daar precies afspeelt. En vooral: verlies het contact met het bedrijfsleven niet. Ondernemers die persoonlijk of vanuit de ondernemersvereniging nauwe contacten onderhouden met de politie, melden dat ze goed geholpen worden. Maar heb je dat niet dan is de medewerking niet altijd goed. Creeër voor diverse sectoren contactpersonen om bij een onbevredigend contact met politie te deescaleren. Werkt in Amsterdam heel prettig en creeërt ook begrip voor keuzes die de politie maakt. 21

7 omslag DE GROOTSTE IN ÉN MINPUNTEN Waarover zijn ondernemers ontevreden? Ontevreden 59% 54% Acties die de politie onderneemt om daders te vinden 56% Informatie over voortgang onderzoek door politie 49% 36% Hulp door politie en justitie bij achterhalen van de buit 39% 43% 41% Hoogte van de straffen 32% 36% Actie die justitie onderneemt om verdachten voor de rechter te brengen 28% 31% Informatie van justitie over voortgang vervolging Tevreden 13% 20% 16% 21% 8% 12% 5% 15% 10% 10% 18% 17% Er hangen tegenwoordig overal boven de snelweg camera s. Het moet toch mogelijk zijn om iemand die twee weken met een gestolen auto kriskras door Nederland rijdt te signaleren en te pakken? Er komen maar heel weinig zaken voor de rechter. De rest wordt afgedaan met een schikking of minder. Als er een proces komt, zorgt met name slachtofferhulp ervoor dat er goed geïnformeerd wordt. De brieven van het OM zelf komen soms erg laat of helemaal niet. Na mijn aangifte nooit meer iets van de politie gehoord of vernomen. Hulp bij het achterhalen van de buit? De politie haalt de schouders op en zegt: 'Die is toch al lang naar het oosten vertrokken. Straffen mogen strenger, zeker waar het geweldsdelicten betreft of recidive. 22

8 DE GROOTSTE PLUSPUNTEN IN ÉN Waarover zijn ondernemers tevreden? De methode om aangifte te doen Bereikbaarheid en openstelling politiebureau Omgang met vertrouwelijke bedrijfsgegevens Houding van politieambtenaren bij het opnemen van aangiftes Deskundigheid van de politie Snelheid waarmee politie ter plaatse is 47% 45% 39% 41% 44% 42% 46% 56% 34% 52% 36% 46% Tevreden 28% 34% 37% 38% Ontevreden 6% 7% 23% 25% 14% 23% 32% 33% De politie is alleen bereikbaar tijdens kantooruren terwijl de misdaad vaak buiten kantooruren om wordt gepleegd of ontdekt. Vertrouwelijkheid tevreden. Bedrijfsbelang slecht. Diefstal wordt gezien als bedrijfsrisico. Internetaangifte is nog niet optimaal. Het meezenden van foto s is nog niet mogelijk. Aangifte doen op het bureau is zeer tijdrovend en bij winkeldiefstallen met een buit tot 150 euro niet rendabel. Op het schelden op het computersysteem na, zijn de politieambtenaren zeer goed en vriendelijk. Ik ben met name tevreden over de deskundigheid van het speciale ladingdiefstallenteam in Zuid-Nederland. Bij geweldsdelicten is de politie zeer snel ter plaatse. Bij het ophalen van een aangehouden winkeldief kan dat tot een uur duren. Foto: Michael Kooren/ANP 23

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten

ZIEK DOOR ONZEKERHEID. verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten ZIEK DOOR ONZEKERHEID verslag van een onderzoek door FNV Bondgenoten Jan Warning* FNV Bondgenoten Utrecht, februari 2009 * met dank aan Jan Popma, Frans de Beer, Patrick Greveling en Hester Konijnenberg

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2011 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK)

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Overzicht 2013 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In dit

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten

Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten Het Openbaar Bestuur is te belangrijk om aan juristen over te laten Lezing voor Slotcongres Beter en Concreter 25 maart 2015, Utrecht Jacques Wallage De Raad voor het openbaar bestuur heeft geadviseerd

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie