Jaarverslag. Samen werken aan een betere samenleving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Samen werken aan een betere samenleving"

Transcriptie

1 2011 Jaarverslag Samen werken aan een betere samenleving

2 De Koning Boudewijnstichting dankt al wie haar in 2011 zijn/haar waardevolle medewerking heeft verleend: leden van de jury s en commissies, vrijwilligers, partners, journalisten, en natuurlijk ook de milde schenkers, onder meer de Nationale Loterij die de werking van de Stichting sinds 1982 actief steunt.

3 2011 Jaarverslag Samen werken aan een betere samenleving

4 Inhoud Raad van Bestuur, Uitvoerend Comité, Remuneratiecomité, Auditcomité, Comité voor de Financiën, censors, directie 4 Woord vooraf 6 In cijfers 10 Cartografie 12 Opdracht en werkmethodes 13 Fotowedstrijd 14 Activiteitenverslag 15 Armoede & Sociale rechtvaardigheid 17 Nieuwe problemen opsporen 19 Kinderen en jongeren 19 Armoede en sociaal onrecht aanpakken 30 Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid 44 Ouderen 45 Migratie 47 Debatten over migratie en integratie 49 Media-aandacht voor migratiekwesties 52 Rol van het middenveld 53 Gezondheid 55 Ongelijkheid in gezondheid 57 Participatie van patiënten 57 Levenskwaliteit van patiënten 58 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 65 Geestelijke gezondheid 71 Filantropie 73 Centrum voor Filantropie 75 Belgische netwerken 81 Venture Philanthropy 82 King Baudouin Foundation United States 83 Fondsen 84 Projectrekeningen 99 Democratie 113 BELvue: democratie en geschiedenis 115 Prins Filipfonds 118 Democratie in de Balkan 123 Europese integratie 125 Mobiliteit van studenten 126 Slachtoffers van mensenhandel 127 Leiderschap 129 Vernieuwende ideeën van individuen 131 Talent stimuleren 133 Ondernemerschap van jonge Belgische professionals 136 p. 2. Inhoud Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

5 Erfgoed 139 Erfgoedfonds 141 Roerend erfgoed 143 Bouwkundig erfgoed 148 Natuur en cultuurlandschappen 149 Geschiedenis en archeologie 150 Muziek 152 Lokaal engagement 153 Buurten en wijken 155 Lokale filantropie 162 Streekfondsen 164 Ontwikkeling 169 Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 171 Filantropie in Afrika 172 Filantropie in Centraal-Afrika 175 Dimitra: plattelandsvrouwen in Afrika 177 Filantropie in Azië en Latijns-Amerika 177 Filantropie in ontwikkelingslanden 178 Specifieke projecten 183 Brussel, hoofdstad van Europa 185 Duitstalige Gemeenschap 187 Belgische samenwerking 188 Europese samenwerking 189 Uitzonderlijke projecten 191 Administratief verslag 193 Financieel verslag 197 Financieel beheer 198 Vergelijkende balansen en rekeningen 200 Bijlagen 215 Websites en publicaties 217 Jury s en comités 219 Personeel 249 Index van activiteiten 250 Index van Belgische steden en gemeenten 253 Landenindex 255 Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Inhoud. p. 3

6 Raad van Bestuur (toestand maart 2012) onder het erevoorzitterschap van Koningin Fabiola Baron PIOT (tot 31/12/2011) Barones TULKENS (vanaf 01/01/2012) Ondervoorzitster Clarisse ALBERT Tweede ondervoorzitter Jean-Luc DEHAENE (tot 31/12/2011) Luc COENE (vanaf 01/01/2012) Afgevaardigd bestuurder Baron TAYART de BORMS Bestuurders Magda AELVOET André BERGEN Serge BRAMMERTZ Bruno COLMANT (vanaf 01/01/2012) Chantal COOREMAN Baron CROCHET Ann DEMEULEMEESTER Lodewijk DE WITTE Eric DOMB (vanaf 01/01/2012) Carine DOUTRELEPONT Baronne FOUCART (tot 31/12/2011) Baron LHOIST ( 21/03/2011) Gilles MAHIEU (tot 31/12/2011) Sylvie MARIQUE (vanaf 01/01/2012) Bernadette MÉRENNE-SCHOUMAKER Nicole ROLAND Gwendolyn RUTTEN André SAPIR Olivier VANDERIJST Bart van OPSTAL Piet VANTHEMSCHE Jacques van YPERSELE de STRIHOU Inge VERVOTTE (vanaf 01/01/2012) Sami ZEMNI (vanaf 01/01/2012) Director, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Former Executive Director UNAIDS & Former Under Secretary-General United Nations vicevoorzitster van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, professor emeritus van de UCL bestuurder van de Régie Média Belge, vicevoorzitster van de Raad van Bestuur van de RTBF, lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij voormalig eerste minister, Europarlementslid, minister van Staat minister van Staat, vicegouverneur van de Nationale Bank van België (tot 31/03/2011), gouverneur van de Nationale Bank van België minister van Staat voormalig voorzitter KBC Groep, beheerder van vennootschappen hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof voor het voormalig Joegoslavië Director Financial Services van Roland Berger Strategy Consultants hoofd van het Departement Rekwesten en Sociale Zaken van het Huis van de Koning ererector van de UCL algemeen secretaris van het ACW gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant voorzitter van Pairi Daiza, erevoorzitter van de Union wallonne des Entreprises advocate, hoogleraar aan de ULB erealgemeendirectrice van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, erevoorzitster van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vicevoorzitter van het Uitvoerend Comité van de Groep Lhoist erekabinetsdirecteur bij de Franse Gemeenschap, secretaris-generaal van de PS, lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij algemeen directeur van de Operationele Algemene Directie Plaatselijk Bestuur, Sociale Actie en Gezondheid bij de Service public de Wallonie gastprofessor aan het Departement Geografie van de ULg vicevoorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie, directeur bij het Office de la Naissance et de l Enfance lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers hoogleraar aan de ULB voorzitter van het Directiecomité van de Société Régionale d Investissement de Wallonie notaris, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voorzitter van de Boerenbond kabinetschef van de Koning lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, voormalig minister hoogleraar aan de UGent Jacques van YPERSELE de STRIHOU en Chantal COOREMAN vertegenwoordigen de Koning in de Raad Erevoorzitters Baron de VOGHEL ( ) André MOLITOR ( ) Andries KINSBERGEN Ridder BOURSEAUX Graaf DIDISHEIM Baron VANDEN BERGHE Baron QUADEN voormalig minister, erevicegouverneur van de Nationale Bank van België erekabinetschef van de Koning minister van Staat, eregouverneur van de provincie Antwerpen voorzitter-gedelegeerd bestuurder van Kabelwerk Eupen erekabinetschef van Prins Albert, ereafgevaardigdbestuurder van de Koning Boudewijnstichting erevicerector van de K.U.Leuven, oprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de K.U.Leuven eregouverneur van de Nationale Bank van België p. 4. Raad van Bestuur Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

7 Uitvoerend Comité Peter PIOT (tot 31/12/2011) Françoise TULKENS (vanaf 01/01/2012) Ondervoorzitster Clarisse ALBERT Tweede ondervoorzitter Jean-Luc DEHAENE (tot 31/12/2011) Luc COENE (vanaf 01/01/2012) Leden André BERGEN Serge BRAMMERTZ Lodewijk DE WITTE (vanaf 01/01/2012) Léon LHOIST ( 21/03/2011) Gilles MAHIEU (tot 31/12/2011) Luc TAYART de BORMS Olivier VANDERIJST (vanaf 01/01/2012) Piet VANTHEMSCHE (vanaf 01/01/2012) Jacques van YPERSELE de STRIHOU Remuneratiecomité Gilles MAHIEU, voorzitter (tot 31/12/2011) Eric DOMB, voorzitter (vanaf 01/01/2012) Clarisse ALBERT André BERGEN (vanaf 01/01/2012) Luc COENE Piet VANTHEMSCHE (tot 31/12/2011) Auditcomité Piet VANTHEMSCHE, voorzitter Léon LHOIST ( 21/03/2011) Gwendolyn RUTTEN Olivier VANDERIJST (vanaf 01/01/2012) Comité voor de Financiën Peter DE PROFT Eric DE KEULENEER Hugo LASAT (vanaf 24/03/2011) William VAN IMPE (tot 24/03/2011) Director General van de European Fund and Asset Management Association gedelegeerd bestuurder van Credibe vennoot, lid van het Directiecomité van Petercam Head of Financial Assets en CFO van AG Insurance Belgium Censors 1 Frans LIEVENS Jean-François TAYMANS vrederechter, erevoorzitter van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters van België erenotaris, erevoorzitter van de Franstalige Kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, docent aan de UCL Directie 2 Luc TAYART de BORMS Dominique ALLARD Françoise PISSART Gerrit RAUWS Jean-Paul WARMOES afgevaardigd bestuurder directeur directeur directeur directeur (1) De censors brengen aan de Raad van Bestuur verslag uit over het beheer dat de Stichting voert over de erfenissen die haar worden toevertrouwd en evalueren hoe ze haar testamentaire verplichtingen volbrengt (zie p. 199). (2) De opsplitsing van het personeel over de verschillende diensten en programma s, zie p Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Comités. p. 5

8 Een stabiele, pluralistische en neutrale plaats is geen luxe Staat u mij toe onmiddellijk tot de essentie te komen? Dan onderstreep ik graag dat de Koning Boudewijnstichting nooit zoveel steun heeft verleend dan in 2011 aan organisaties en personen die elke dag ijveren voor een betere samenleving. In totaal gaat het om een bedrag van 23 miljoen euro (16,4 miljoen in 2010). Een nieuw record en een bedrag dat nog stijgt en veel meer zegt dan een uitgebreid jaarverslag. De Stichting bevindt zich op een scharniermoment waarop een evenwicht moet worden gezocht tussen continuïteit en vernieuwing. Voor het Centrum voor Filantropie was 2011 inderdaad een goed jaar, dankzij de generositeit van onze schenkers. Daarvan getuigt de spectaculaire stijging van het aantal Fondsen, opgericht in de schoot van de Stichting. Op het einde van het jaar waren er 451 of bijna 100 nieuwe Fondsen gewijd aan de meest uiteenlopende thema s in één jaar tijd. De steun van filantropen uit zich trouwens niet enkel op financieel vlak. Velen engageren zich bij het bewaren van ons erfgoed en bij het toegankelijk maken ervan voor het grote publiek. Het nieuwe Fonds Michel Wittock is daarvan een schitterend voorbeeld. De geciteerde cijfers kunnen enkel maar een statistisch beeld geven. Ze weerspiegelen de voortdurend groeiende activiteiten van de Stichting. Maar daarmee zou men uit het oog kunnen verliezen dat de ondersteuning van al die projecten en personen het resultaat is van een lange voorafgaande inspanning waarbij verschillende spelers betrokken zijn: de burgers zelf die ons allerlei soorten signalen sturen, filantropen die vertrouwen in ons hebben en die ons beslissende impulsen geven, de leden van onze begeleidingscomités, bestuurscomités, jury s en de overheden waarmee wij partnerschappen aangaan. Dat alles gestuurd door onze Raad van Bestuur die vernieuwing stimuleert en die staat voor een strategische benadering. p. 6. Woord vooraf Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

9 Woord vooraf Strategie, het woord is gevallen. Het jaar waarover dit verslag handelt, was het derde en dus het laatste van een Strategisch Plan dat de grote assen van haar acties definieerde en ze ten uitvoer bracht via projecten. Op het moment dat ik u voorstel het voorbije jaar te overlopen, bevindt de Stichting zich opnieuw op een scharniermoment waarop een evenwicht moet worden gezocht tussen continuïteit en vernieuwing. Om daar inzicht in te krijgen is dit activiteitenverslag 2011 een goed instrument. Het laat toe transversaal door onze actiedomeinen te gaan. We stellen vast dat de initiatieven van de Stichting dikwijls samengingen met thema s die hoog genoteerd stonden op de politieke agenda zoals de groeiende armoede, migratie via familiehereniging, armoede bij zelfstandigen, beeldvorming over dementie, de relatie tussen jongeren en democratie Dit is niet het gevolg van een gebrek aan inspiratie of opgelegde projecten maar is wel de uiting van de wil om dicht aan te sluiten bij de noden van de samenleving door gevoelige debatten te voeden of snelle antwoorden aan te reiken Het is dan ook fundamenteel dat ons nieuw Strategisch Plan meer de nadruk legt op toekomstverkennend werk en op het uitwerken van voorstellen die over een termijn van 15 of 20 jaar lopen. Onze Raad van Bestuur heeft zich in die zin uitgesproken. De politieke wereld verwacht van ons ook een reflectie op lange termijn. Meer dan ooit moet de Stichting een sociaal laboratorium zijn, een forum van nieuwe ideeën. Een stabiele, pluralistische en neutrale plaats is geen luxe in deze onzekere tijden. Het valt namelijk niet te ontkennen dat 2011 een moeilijk jaar was voor Het is fundamenteel dat ons nieuw Strategisch Plan meer de nadruk legt op toekomst verkennend werk. België, Europa en voor een groot aantal burgers. Dicht bij de mensen, actief op alle niveaus, voelde de Stichting de onrust in ons politieke klimaat, de impact van de moeilijke economische situatie, de groeiende onzekerheid Maar zij gelooft nog altijd in de kracht van ons pluralisme, van het engagement en van de burgersamenleving. Ze zal haar multi-institutionele rol blijven spelen, van de gemeente tot de Europese Unie. Ze zal op koers blijven. Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Woord vooraf. p. 7

10 Woord vooraf Dat is ook het geval in de storm die momenteel het Europese project treft. Nooit was het debat, gevoed door de crisis en verhard door populisme, zo levendig tussen diegenen die meer Europa willen en zij die er minder willen. De Stichting blijft er desondanks van overtuigd dat Europa eerder aan de kant van de oplossingen staat dan aan die van de problemen en dat het een sleutelrol voor onze toekomst zal spelen. Voor of tegen Europa, het is een feit dat de Europese Unie het grootste deel van onze wetgeving aanstuurt, dat zij het kader De Stichting blijft er desondanks van overtuigd dat Europa eerder aan de kant van de oplossingen staat dan aan die van de problemen. van ons sociaal en politiek leven bepaalt. Het is net daarom dat Europa een rol moet spelen in de huidige crisis en bij het antwoord op de gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen van alle lidstaten. Het is niet toevallig dat de sector van de stichtingen sinds meerdere jaren strijdt voor de officiële erkenning van een Europees statuut voor stichtingen van algemeen belang zoals de onze. Daardoor wordt het veel gemakkelijker voor die stichtingen om steun te geven aan projecten van algemeen belang over de grenzen van de lidstaten heen. Gelijktijdig zullen ze moeten beantwoorden aan criteria van goed bestuur en transparantie. Het statuut werd recent erkend door de Europese Commissie, maar moet wel nog worden goedgekeurd door het Parlement en de Europese Raad van Ministers. Verschillende projecten op Europees niveau, meestal in het kader van een samenwerking tussen collega-stichtingen, tonen aan dat wij erin slagen de regels en beslissingen van de Unie te helpen vertalen op lokaal niveau. Samen met de partner-stichtingen van EPIM, dat werd opgericht met het oog op migratie-uitdagingen, heeft de Koning Boudewijnstichting de ambitie om verenigingen op het terrein te versterken in hun advocacy-rol bij Europese beleidsmakers. De Stichting heeft Europese experts geconsulteerd om de impact te meten van het klimaatbeleid op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zij werkt ook samen met verschillende andere stichtingen om de toekomstige leidinggevenden in de Balkan te ondersteunen. Via een ander netwerk is het mogelijk om initiatieven uit te wisselen die in verschillende Europese landen worden genomen om de beeldvorming over dementie aan te passen. p. 8. Woord vooraf Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

11 Ten slotte trekt de crisis ook de aandacht op de steun en de expertise die de Stichting ter beschikking stelt van het verenigingsleven. Het is niet haar rol om de plaats in te nemen van de overheden ter compensatie van de budgettaire verliezen, maar wel om de verenigingen te versterken, om ze te helpen evolueren naar een model dat hen toelaat om ook andere middelen te ontwikkelen. Dat is precies het actieterrein van het Venture Philanthropy Fonds waar meer op lange termijn steun wordt verleend aan organisaties uit de sociale economie of van bepaalde Fondsen zoals het Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel dat zich bezighoudt met huisvesting voor daklozen. De Stichting zal ook een observatorium en een uitstalraam blijven aanbieden aan het verenigingsleven met een jaarlijkse barometer van de sector en met de website Filantropie.be. Dit jaarverslag onderstreept opnieuw de essentiële rol die wordt gespeeld door allen die aan de Stichting de middelen geven om haar missie zo goed mogelijk te vervullen. De talrijke donateurs en de Nationale Loterij verdienen dan ook onze hartelijke dank. Ik wens u een aangename lectuur. Luc Tayart de Borms Afgevaardigd bestuurder Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Woord vooraf. p. 9

12 In cijfers 239 individuen en organisaties ondersteund voor een totaalbedrag van Vrijwilligers in onze onafhankelijke jury s en begeleidingscomités 127 Projectoproepen 70 Partnerschappen en opdrachten van overheden 58 Seminaries, bewustmakingscampagnes, tentoonstellingen, rondetafels (Gratis) publicaties en onderzoeksrapporten over actuele thema s 451 Fondsen van personen en ondernemingen zijn actief binnen de Stichting 548 Projectrekeningen zamelen geld in voor lokale projecten 344 miljoen Vermogensportefeuille 75 (voltijdse equivalenten) Medewerkers realiseren het beleid dat door de Raad van Bestuur wordt uitgetekend VERMOGENSPORTEFEUILLE De Koning Boudewijnstichting beschikt over een aanzienlijke vermogensportefeuille onder meer dankzij talrijke legaten, giften, schenkingen en Fondsen. De obligaties en aandelen in de portefeuille worden beheerd door Belgische en buitenlandse institutionele vermogensbeheerders. Evolutie van onze vermogensportefeuille van 2006 tot 2011 Evolutie van onze vermogensportefeuille van 2006 tot MIO EURO Meer informatie in het financieel verslag: zie p p. 10. In cijfers Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

13 Financiële ondersteuningen Ook in economisch moeilijkere tijden wil de Koning Boudewijnstichting het engagement van organisaties en individuen stimuleren. We steunen vooral organisaties uit het middenveld: zowel kleine als grote verenigingen. En verder gemeentebesturen, OCMW s en universiteiten. De Stichting geeft ook (financiële) steun aan individuen die dankzij hun leiderschap een voortrekkersrol spelen in hun gemeenschap. We lanceren geregeld projectoproepen rond bepaalde thema s. Voor elke oproep stellen we een onafhankelijke jury samen van specialisten en experts die de projecten beoordelen en bepalen wie steun krijgt. Dat garandeert een objectieve selectie. Totaal aantal financiële ondersteuningen aan individuen en organisaties van 2009 tot 2011 Totaal aantal financiële ondersteuningen aan individuen en organisaties van 2009 tot MIO EURO Aantal organisaties Aantal individuen 239 FONDSEN Aantal Fondsen en kapitaal van de Fondsen van 2009 to Veel filantropen kiezen voor de oprichting van een Fonds. Eind 2011 beheerde de Koning Boudewijnstichting 451 Fondsen. Dat hoeft niet te verwonderen, want Fondsen zijn zeer flexibele instrumenten. Hun doelstelling, looptijd, de methode van ondersteuning, de regio waarin ze actief zijn, de manier waarop ze worden beheerd... varieert van Fonds tot Fonds Fondsen 357 Fondsen 451 Fondsen 100 Aantal en totaal kapitaal van de Fondsen van 2009 tot MIO EURO Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 In cijfers. p. 11

14 Cartografie van de activiteiten Legende Aantal ondersteunde projecten en projectrekeningen in de gemeente 4 of meer p. 12. Cartografie van de activiteiten Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

15 Opdracht en werkmethodes van de Koning Boudewijnstichting Wie we zijn en wat we doen > De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 werd opgericht naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning Boudewijn. De Stichting is onafhankelijk en pluralistisch. > Onze opdracht is de levensomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren. > De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting. We zijn actief op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau. > Onze activiteiten zijn gebundeld rond deze thema s: armoede & sociale rechtvaardigheid, gezondheid, democratie, democratie in de Balkan, erfgoed, filantropie, migratie, ontwikkeling, leiderschap, lokaal engagement (vanaf 2012: maatschappelijk engagement), specifieke projecten. De Stichting combineert meerdere werkmethodes > We steunen projecten van derden, die door onafhankelijke jury s worden geselecteerd. > We organiseren studiedagen en rondetafels met experts en burgers. > We brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel. > We stimuleren langetermijndenken rond actuele en toekomstige thema s. > Informatie die we vergaard hebben via projectoproepen, studiedagen, commissies... bundelen we in (gratis) publicaties en rapporten. > We werken samen met derden: overheden die ons opdrachten toevertrouwen of Belgische en internationale instellingen waarmee we strategische partnerschappen sluiten. De Stichting stimuleert solidariteit en vrijgevigheid via nieuwe vormen van samenwerking > De Fondsen op naam, de Bedrijfsfondsen, de Fondsen Vrienden van, de Charity Accounts en de Schenkerskringen ondersteunen initiatieven rond een bepaald thema in dienst van het algemeen belang. > De Streekfondsen en de projectrekeningen verzamelen giften voor lokale projecten. > Het netwerk Transnational Giving Europe en de King Baudouin Foundation United States moedigen vrijgevigheid aan over de grenzen heen. > De talrijke giften en legaten vormen een belangrijke aanmoediging voor de Stichting. > De dotatie van de Nationale Loterij is essentieel om de impact van de Stichting te garanderen. Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Opdracht en werkmethodes. p. 13

16 Cliniques Universitaires Saint-Luc, Sint-Lambrechts-Woluwe Hughes Depasse Fotowedstrijd vzw Iona, Kessel Erik Krosenbrink Het GielsBos, Gierle (Lille) Koen Broos Fotowedstrijd: engagement dat inspireert Individuen en verenigingen die in 2011 steun kregen van de Koning Boudewijnstichting, konden deelnemen aan onze fotowedstrijd. Ze brachten hun engagement in beeld en toonden hoe ze het verschil maakten. Uit de bijna 900 inzendingen selecteerde een onafhankelijke jury 12 foto s. De uiteindelijke winnaars werden gekozen door het grote publiek, dat z n stem kon uitbrengen via De winnende foto s ziet u hierboven afgedrukt. De andere genomineerde foto s illustreren het voorwoord (zie p. 6-9). Om zoveel mogelijk inzendingen te valoriseren, hebben we een fotoboek en een videomontage gemaakt. En we gebruiken de foto s ook als illustratie voor dit jaarverslag, de nieuwsbrief, de website Dank aan alle deelnemers. Eind 2012 organiseert de Stichting opnieuw een fotowedstrijd. Meer info: Volgende organisaties/individuen stuurden een wedstrijdfoto in die we hebben gebruikt om dit jaarverslag te illustreren: A Travers les Arts / M. Lamboley (p 151), Administration communale de Comines / E. Dubuc (p. 104), Afia Santé / M. Atambana Raphaël-Marie (p. 172a), AJMO / J. Clippe (p. 39), Almagic / F. Liégeois (p. 103b), Arktos / Time-Outteam ASA (p. 26), Art 27 / G. Gilissen (p. 165b), Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC) / S. Dembele (p. 173a), Association du Potager d Awans / D. Droinet (p. 106b), Association Wallonne pour le Patrimoine archéologique / L. Leberger (p. 106c), ASUB / C. Dickburt (p. 186a), Baharak Bashar / P.-J. De Pue (p. 7c, 47f), Bart Derwael / B. Derwael (p. 52a), Benjalien / M. Dekelver (p. 159a), Bibliothèque St-Léonard / V. Charlier (p. 24), Borgerstein / S. Destrait (p. 153a), Brussels Chamber Choir / J. Santamaria (p. 183e), BSBO De Vlier / T. Van Buren (p. 87), Burera Volunteers for Development Association (BVDA) / N. Fidele (p. 173b), Buurthuis t Motje / I. Hanssens (p. 161a), Casa Materna Jinotega / The Seattle Times (p. 40a), CasaSito / N. Mijangos (p. 43), CEFES / A. Duterte (p. 33), Célina Danhier / SIDA SOS Action (p. 131a), Centre d Action Laïque de la Province de Liège / Centre d Action Laïque de la Province de Liège (p. 156), Centre Neurologique et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture / A. Remacle (p. 94a), Chaîne de l Espoir- Keten van Hoop / A. Clément (p. 181), Children of Dawn / S. Magadla (p. 174), Coalition for Work with Psychotrauma and Peace / C.D. Tauber (p. 9a), College of Europe / J. Van Loo (p. 7b), Constellations / D. Rossion (p. 102b), Convoi Exception nel / R. van de Leest (p. 155), CPAS Assesse / Dominique Bouchez (p. 24b), CPAS Comines-Warneton / C. Léger (p. 58b), Crop s / T. Bergers (p. 137a), Crystal Children Home / M. Seghers (p. 100c), De Duve Institute / A.-C. Hick (p. 98), De Jojo / A. Kesteleyn (p. 89b), De Muco vereniging / S. Lagae (p. 68a), De Roma / P. Verlackt (p. 153d), De Sperwer / De Sperwer (p. 73c), De Teugel / R. Bosch (p. 167c), De Witte Berken / I. Samyn (p. 112b), Denis Colle / D. Colle (p. 129d), Dorizon Doenja / L. Nevejans (p. 109b), Ecole maternelle n 6 Georges Primo / N. Collette (p. 29), EFT Echafaudage / A. Warnier (p. 34a), Eindelijk, projecten NAH / M. Van Elslande (p. 134a), Ensorinstituut / I. Mares (p. 21), EOS / B. Van Camp (p. 44), ESoP / A. Debrue (p. 105a), Espace Seniors / M. Pastiels (p. 45), Esperanza / B. Van Haver (p. 106a), EsquisseS / Ph. Luc (p. 9b, 17c, 37), European Anti Poverty Network / R. Clement (p. 17e), European Oral & Dental Education Center / E. Mean (p. 103a), Ezra Eeman / E. Eeman (p. 135), FARM- Africa / R. Beckett (p. 179b), FEFA / Th. Pastur (p. 27, 47b), Feniks gehandicaptensportvereniging / R. Van Calseyde (p. 159b), FXB International / A. Wicht (p. 176b), Génération Nouvelle / J.-F. Lenvain (p. 90), Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool / S. Van Rooy (p. 55b, 64b), GIGOS Winterslag / E. Valieva (p. 165a), Habbekrats / S. Abrams (p. 8a, 78b), Halte-accueil La Bambinerie / C. Keyaerts (p. 85a), Haute Ecole Paul Henri Spaak catégorie sociale / E. Lecloux (p. 120a), Heidi Verdonck / C. Aarseth (p. 52b), Heidi Verdonck / H. Verdonck (p. 47e), Hoeve Lootens / P. Dekeyser (p. 108b), Home Saint Nicolas CPAS Enghien / M. Decat (p. 58a), Honko Mangrove Conservation & Education / B. De Ridder (p. 101, 169b), HUB / L. Hanssens (p. 183d), HUB / R. Funcken (p. 185b), Il était une fois / L. Griz (p. 162b), Ilebode Development Group / E. Gblende (p. 179a), Iles de Paix / O. Genard (p. 169a,f), Ineke Dockx / I. Dockx (p. 131b), Infirmiers de rue / K. Duerinckx (p. 17a), Initiatives Développement Pêche / L. Dehy (p. 91), Institut Jules Bordet / M. Gérard (p. 55a, 68b), Iona / E. Krosenbrink (p. 17f), Jardins Partagés de Villers / V. Buekenhout, Katholiek Onderwijs Regio Hoogstraten / P. Lizon (p. 119b), Kerkfabriek Sint Gertrudis / P. Coffé (p. 111a), Kestepabro / F. Parren (p. 105c), Kinderdienst / J. Diricken (p. 85b), Kinderkanker Oudervereniging Leuven / P. Janssens (p. 60), Koninklijke Atheneum Geraardsbergen / J. Godaert (p. 119a), Konitza Cultural Association / J. Hills (p. 123d, 127b), Kreatives Atelier / Atelier Neundorf (p. 161b), Kringloopexpo / J. van het Groenewoud (p. 88b), KunST+ / N. De Pessemier (p. 40b), Kurt Vansteelant / K. Vansteelant (p. 162a), La Spirale / Y. Watterman (p. 108a), L enfance de l art / N. Lampole (p. 105b), Les Amis du Musée Wellington / D. Piret (p. 112a), Liggo Naftora Sénégal / G. Decerf (p. 110), Luc D hose / S. Van Wulpen (p. 158), Maison Ouvrière / P. Rosanna (p. 94c), Marianne van de Graaff / F. Tierens (p. 153c), Musea en Erfgoed Antwerpen / D. Kools (p. 73f), Musea en Erfgoed Antwerpen / F. Dujardin (p. 99), Muzemix / S. Brockmans (p. 22), Nadaar / J. Locus (p. 6a, 47a), Newark Emmaus Trust / R. Mason (p. 77b), Nkoaranga-Watoto / T. Van Braekel (p. 73d), OCMW Herenthout / D. Dierckx (p. 55d), OCMW Leuven / B. Lasuy (p. 55f, 59a), OCMW Zwijndrecht - WZC Herleving / WZC Herleving (p. 59b), Organization for Life Care (OFLIC) / O. Cameroon (p. 172c), Ougrée.be / Ougrée.be (p. 17b), Parenthèse / Parenthèse (p. 92b), Périple en la Demeure / A. Esposito (p. 113b), Périple en la Demeure / L. Klinges (p. 121), Polytechnic University of Tirana / T. Lamce (p. 123f), PROTOS / M. Smet (p. 180a), Psychiatrisch Centrum Sint- Amandus / H. Vergult (p. 63), Rimo Limburg / P. Meeuwissen (p. 94b), Sara Vandekerckhove / B. Bogaert (p. 8b, 47d), Saskia Aelen / L. Lagrou (p. 129b), Sering / I. Vander Borght (p. 78a), Shaheed Herman Rasschaert Vrienden / J. Rasschaert (p. 180b), Sint Joris Basis school / K. Vanderkrieken (p. 132), Sint- Bavohumaniora Gent / K. Dhondt (p. 6b, 113e), Sint-Jozefscollege / A. Van Den Bosch (p. 55e, 64a), Sjarabang / M. De Wever (p. 89a), SPES-forum / L. Daenen (p. 96), Steen / François (p. 100a), Stefaan De Brabander / Koala s Mariakerke (p. 64c), Surrey Care Trust Swingbridge / N. Glifford of Rowl Images (p. 77a), t Archief Gent on files / S. Calle (p. 109a), Talismanneke / N. Slosse (p. 102a), Tate Liverpool / Tate Liverpool (p. 139g), Technische Scholen Mechelen / J. Wauters (p. 93), Thaïs / Thaïs (p. 153f), Together Ghana / N. Dumahasi (p. 172b), Tournai Air Club / D. Piron (p. 133), Tutti Fratelli / C. Garmendia (p. 153b, 162c), Uganda Children s Centre / R. Opolot (p. 169e), Un Toit Un Cœur / E. Louveaux (p. 36), Universiteit Hasselt / Ö. Yalçi (p. 24a), Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut / K. Pannemans (p. 120b), Vacances pour Tous / V. Schramme (p. 28), Velt / Lex (p. 73b), Velt / R. Janssens (p. 82a), Via Veneto / Via Veneto (p. 100b), Vrij Land-en Tuinbouwinstituut / S. Deschuyter (p. 113d), Wannes Verteltheater / Limburg.net (p. 88a), Wings of Hope / A. Kik (p. 7a), Youth Social Work Association / M. Nelson (p. 169c), Zusters Karmelietessen / J. Roux (p. 111b) p. 14. Fotowedstrijd Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

17 Activiteiten VERSLAG Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin p. 15

18 p. 16 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

19 Armoede & Sociale rechtvaardigheid p. 17

20 Armoede & Sociale rechtvaardigheid Nieuwe problemen opsporen Opsporen van opkomende problematieken en actievelden voor de verschillende spelers Luisternetwerk Kinderen en jongeren Armoede en sociaal onrecht aanpakken Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid De omstandigheden verbeteren van kinderen die in armoede leven en scholingsprojecten steunen Remédiation scolaire: quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? Preventie en remediëring in het secundair onderwijs Kinderarmoede PING Poverty Is Not a Game Scholing van Romakinderen Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring Onderwijs, dagelijkse kost? Allochtone jongeren in het onderwijs Fonds van bpost voor Alfabetisering Fonds Amélie Davignon Fonds des Amis de L Accueil Fonds Tinne Boes Fonds Carmeuse Fonds Au Carrefour des Jeunes, créé à l initiative de M. Paul Tassin Bepaalde specifieke problematieken aanpakken De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor armoedebestrijding bij vrouwen? Het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden Pleegouders Echtscheiding en Migratie De genderdimensie in de beschutte werkplaatsen en professionele vormingscentra Nieuwe gevangenissen Aangepaste communicatie voor sociaal zwakke groepen in de Vlaamse Gemeenschap Close the Gap PC Solidarity Prinses Mathildefonds Armoedefonds - Steun aan initiatieven voor armoedebestrijding Fonds André Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting Fonds Piet Cleemput Fonds Henri Collinet Fonds Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine en Jean-Louis Dembour Fonds Domus Fonds Lydia Chagoll Fonds Dieter Fonds L Envol-ForceDouce Fonds J&Joy Fonds Lasallia Stichting Paul, Suzanne en Renée Lippens Fonds Marçunvins-Legs Baumet Fonds One Child One Dream Fonds Ridder Paquot Fonds READO Fonds Papenvest Fonds Vrienden van Samilia Fonds SOS Jeunes Fonds Frédéric Speth Fonds Andrée Stockart Fonds Hugo Van Mierlo Fonds EAPN Fonds Génération Fonds Docteur Alexis Gilis Fonds Jolada Fonds Germaine Kieckens Liefdadigheidsfonds Brussel Fonds Mestdagh Mothers at Risk Fund Fonds New Life Fonds Osterrieth-Speth Fonds Polfliet-Lepot Fonds Celina Ramos Fonds Les Récollets Schenkerskring Rotary District 1620 Fonds Solmido Irène Vandenhemelfonds Fonds Georges-Marie Vandermeir Fonds Pierre van der Mersch Fonds Arnould van der Straten Waillet Fonds Germaine Van Gehuchten Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds Leona Verschueren Fonds Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Analyseren van de impact op de minderbedeelden, van Europese en nationale maatregelen rond de vermindering van de klimaatopwarming Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid Ouderen De bijdrage van senioren in de maatschappij valoriseren en de intergenerationele solidariteit aanmoedigen Volontariat pour seniors Oudere allochtonen, senioren van bij ons Praktische gids voor ouderen die thuis wonen Ouderen op het platteland Carrefours des générations (Kruispunt van generaties) Fonds Hélène en Georges Servais-Renier p. 18. Pauvreté Armoede & Justice Sociale sociale rechtvaardigheid Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

21 Nieuwe problemen opsporen Luisternetwerk / Een observatorium en laboratorium inzake sociaal onrecht Mensen op het terrein, ervaringsdeskundigen en professionals signaleren de Stichting sociaal onrecht dat onvoldoende gekend is en waar nog weinig aan wordt gedaan. Vervolgens helpt de Stichting projecten opzetten om dit onrecht te verhelpen. s In 2011 ondernam de Stichting verschillende concrete acties rond thema s die uit het Luisternetwerk naar voor kwamen. Ze worden hieronder opgesomd. Elke actie wordt meer in detail beschreven verder in het hoofdstuk. > Remédiation scolaire: quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? (zie p. 19) > Preventie en remediëring in het secundair onderwijs (zie p. 20) > Scholing van Romakinderen (zie p. 23) > Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring (zie p. 23) > De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor armoedebestrijding bij vrouwen (zie p. 30) > Het leefloon en alternatieven voor de sociaal-professionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen (zie p. 30) > Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden (zie p. 30) > Pleegouders (zie p. 30) > Echtscheiding en migratie (zie p. 31) > Genderdimensie in de beschutte werkplaatsen en professionele vormingscentra (zie p. 31) > Nieuwe gevangenissen (zie p. 32) > Aangepaste communicatie voor sociaal zwakke groepen in de Vlaamse Gemeenschap (zie p. 32) Kinderen en jongeren in de Franse Gemeenschap Remédiation scolaire: quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? Een stand van zaken opmaken rond schoolremediëring in de Franse Gemeenschap en remediëring promoten bij verantwoordelijken uit het onderwijs en de politiek. s > projectoproep: 48 scholen kregen tussen 200 en 400 steun om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma tussen secundaire scholen in de Franse Gemeenschap rond schoolremediëring > seminarie Réduire l échec scolaire grâce à la remédiation à l école met leraars, schooldirecties en andere geïnteresseerden uit de sector, waarop de resultaten van het uitwisselingsprogramma werden voorgesteld en werkinstrumenten, goede voorbeelden en aanbevelingen werden besproken (Namur, 26 oktober) [foto] > publicatie La remédiation scolaire en Communauté française. Quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? met de resultaten van het uitwisselingsprogramma Ondersteunde scholen Arlon: Institut Notre-dame, 200 Bertrix: Institut Notre-dame, 400 Braine-l Alleud: Collège Cardinal Mercier, 400? Institut Vallée Bailly, 200 Brussel: Institut Sainte-Ursule, 200? Institut Saint-Louis, 400? Institut Saint-Luc, 200 Charleroi - Gilly: Lycée Mixte François de Sales, 400 Charleroi - Montignies-sur-Sambre: Institut Provincial Secondaire Paramédical La Samaritaine, 200 Charleroi: Institut Saint-Joseph, 400 Court-Saint-Etienne: Collège Saint-Etienne, 200 Fleurus: Institut Notre-Dame, 200 Ganshoren: Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse, 200 Hannut: Collège Sainte-Croix et Notre-Dame, 200 Herstal: Athénée Royal Herstal, 400 Jemappes: Institut Saint-Ferdinand, 200 Jemeppe-sur-Sambre: Athénée Royal Baudouin Ier, 200 Kain: Institut de la Sainte-Union, 400 La Louvière: Institut Saint-Joseph D.O.A., 200 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin Armoede & Pauvreté Sociale rechtvaardigheid & Justice sociale. p. 19

22 Kinderen en jongeren Leuze-en-Hainaut: Athénée provincial de Leuze, 200 Liège: Institut Marie-Thérèse, 400? Institut Saint-Barthélemy D.O.A., 200? Institut Saint- Sépulcre, 200 Marche-en-Famenne: Institut Saint-Roch, 400 Moeskroen: Collège Sainte-Marie, 200 Mons: Athénée Provincial Jean d Avesnes, 400? Athénée Royal de Mons, 200? Institut du Sacré-Cœur, 200 Morlanwelz: Institut Technique Morlanwelz, 400 Namur - Malonne: Institut Saint-Berthuin, 200 Namur: Etablissement des Soeurs de Notre-Dame Namur, 400? Institut Sainte-Ursule, 200 Neufchâteau: Institut Saint-Michel, 200 Nivelles: IPET Nivelles, 400 Ottignies-Louvain-la-Neuve: Athénée Paul Delvaux, 400 Philippeville: Institut Notre-Dame, 200 Schaarbeek: Institut de la Vierge Fidèle, 200? Institut Technique Cardinal Mercier, 200 Seraing: Centre Scolaire Saint Martin, 200 Sint-Jans-Molenbeek: Athénée Royal Serge Creuz, 400? Institut des Ursulines, 200 Sint-Lambrechts-Woluwe: Institut des Dames de Marie, 400 Soignies: Institut Technique Saint-Vincent, 400 Ukkel: CESL Notre-Dame des Champs, 200 Virton: Institut de la Sainte-Famille, 200 Waimes: Athénée Royal de Waimes, 200 Waremme: Collège et Institut Saint-Louis, 400 Waterloo: Lycée de Berlaymont, 200 in de Vlaamse Gemeenschap Preventie en remediëring in het secundair onderwijs Preventie- en remediëringsinitiatieven in Vlaamse scholen steunen, in het bijzonder voor kwetsbare leerlingen en hun ouders. s > projectoproep om secundaire scholen in Vlaanderen te laten deelnemen aan een intervisietraject (drie dagen op 25 februari, 25 maart en 29 april): 34 secundaire scholen kregen steun voor een totaalbedrag van > studiedag met aandacht voor verhalen, goede praktijken, voorbeelden en geleerde lessen over hoe 34 GOK-scholen in Vlaanderen hun aanbod weten af te stemmen op alle leerlingen zelfs de meest kwetsbare en hun ouders (Mechelen, 25 november) > publicatie Preventie en remediëring in het secundair onderwijs: verslagboek intervisie, met de resultaten van het intervisietraject, getuigenissen en ervaringen van de deelnemende scholen Selectie Aalst - Gijzegem: Sint-Vincentius a Paulo Instituut (Kansarmoede van bij de inschrijving detecteren en informatie geven over schooltoelages, de schoolrekening zo laag mogelijk houden, leerproblemen voorkomen en laagdrempelige remediëring aanbieden.) 200 Antwerpen: Technicum Noord-Antwerpen (Gratis soepmiddagen organiseren.) 200? Technisch onderwijs SITO 5 (Een cultuurproject ontwikkelen waarbij leerlingen de kans krijgen om zich in te schrijven voor culturele activiteiten en zo hun sociale vaardigheden te verbeteren.) 400 Brussel: Instituut Anneessens-Funck (Vijftig secundaire GOK-scholen samenbrengen om praktijkervaringen uit te wisselen rond preventie en remediëring van leerlingen uit kwetsbare gezinnen.) 200 Eeklo: Provinciaal Technisch Instituut Eeklo (Begeleiders en leerkrachten stimuleren om meer positief gericht en minder bestraffend te handelen.) 200 Geel: KA Geel (Studieloopbaanbegeleiding optimaliseren door de communicatie op verschillende niveaus en met verschillende betrokkenen op elkaar af te stemmen.) 200 Gent - Ledeberg: BenedictusPoort campus Ledeberg (Streven naar leerwinst voor de meest kwetsbare leerlingen door aandacht te besteden aan competenties, zelfbeeld, attitudes ) 200 Gent: Provinciaal Handels- en Taalinstituut (Een project uitwerken rond diversiteit in en buiten de school waarbij leerlingen de kans krijgen om deel te nemen aan workshops en toewerken naar een toonmoment voor de ouders.) 400 Hasselt: Provinciale Handelsschool Hasselt (Een gelijkekansenbeleid ontwikkelen op vlak van preventie en remediëring voor leerlingen uit sociaal kwetsbare of kansarme gezinnen.) 200 p. 20. Pauvreté Armoede & Justice Sociale sociale rechtvaardigheid Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

23 Kinderen en jongeren Heusden-Zolder: Sint-Franciscuscollege (Een model ontwikkelen waarbij zowel het zorgbeleid als het evaluatie- en rapporteringsbeleid zijn afgestemd op de competentieontwikkeling van de leerlingen.) 400 Ieper: KTA Ieper (Een filmpje maken en fysieke trainingsoefeningen uit de verdedigingssport aanleren om leerlingen te sensibiliseren tot respectvol omgaan met anderen.) 200? Technisch Instituut Heilige Familie (Een beleidsvisie ontwikkelen waarbij de leerling centraal staat en kwetsbare leerlingen bijzondere aandacht krijgen.) 400 Kalmthout: Gemeentelijk Technisch Instituut St.-Jozef 1ste Graad (Workshops organiseren rond sociale vaardigheden voor sociaal zwakkere leerlingen.) 200 Kortrijk: Vrij Technisch Instituut (Intervisie rond succesvolle ervaringen en obstakels bij de preventie en remediëring van leerlingen uit sociaal kwetsbare of kansarme gezinnen.) 200 Leuven - Heverlee: MISOL - afdeling Don Bosco Groenveld (Een open overlegcultuur stimuleren tussen de school, de leerling en de ouders of verantwoordelijke om de ontplooiingskansen van elke jongere te garanderen.) 200 Leuven: Middenschool I (Een positieve groepsdynamiek creëren om de sociale verschillen te overbruggen en de slaagkansen van de leerlingen te verhogen.) 200 Maaseik: College Heilig Kruis - Sint-Ursula (Een attitudeportfolio creëren voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen waarbij per week drie werkpuntjes worden gekozen en leerlingen ondersteuning krijgen bij het leren leren.) 400 Mechelen: Ursulinen Mechelen (Maatregelen nemen om de GOK-leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan intra- en extrascolaire activiteiten.) 400 Oostende: Ensorinstituut (De principes van leerlingenbegeleiding en taalbeleid verder uitwerken.) 400 [foto]? Vesaliusinstituut Oostende (Leerlingen, leerkrachten, ouders en externen bewustmaken om elkaar te motiveren en te ondersteunen.) 400? VTI Oostende (Gelijke onderwijskansen creëren voor alle leerlingen van de school.) 200 Oudenaarde: Technisch Instituut O.-L.-Vrouw (Een basiszorgpakket gebruiken om de leerlingen optimaal te begeleiden.) 200 Roeselare: VISO Roeselare - Scholengroep Sint-Michiel (Het beleid inzake preventie en remediëring van leerlingen uit sociaal kwetsbare en kansarme gezinnen optimaliseren.) 400? VTI Roeselare (Huiswerkbegeleiding organiseren voor leerlingen die van thuis uit geen of onvoldoende steun krijgen.) 200 Schaarbeek: KA Emanuel Hiel (Ervaringen uitwisselen met andere scholen rond taalvaardigheidsonderwijs en uitsluiting van leerlingen.) 400 Sint-Niklaas: Technisch Instituut Sint-Carolus (Maatregelen nemen ter preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstand en van studie- en gedragsproblemen.) 200 Tessenderlo: Technisch Heilig Hart Instituut (Het GOK- en zorgbeleid rond preventie en remediëring van leerlingen verder uitbouwen.) 200 Tongeren: KaSO Tongeren-Borgloon (Leerlingen en ouders informatie aanbieden over studietoelagen en ondersteunende maatregelen door de ziekenfondsen.) 200 Torhout: Technisch Instituut Sint-Vincentius (Onderzoeken of het preventie- en remediëringswerk op school voldoende afgestemd is op alle leerlingen en in het bijzonder de kansarme leerlingen.) 200 Veurne: VTI Veurne (Tweedehandsfietsen ter beschikking stellen van de leerlingen om buskosten te besparen en hun gezondheid te bevorderen.) 200 Vilvoorde: Onze-Lieve-Vrouwinstituut (Onderzoeken of het preventie- en remediëringswerk op school voldoende afgestemd is op alle leerlingen en hun ouders.) 400 Wervik: vzw Sint-Jozefscollege (Het GOK-beleid rond taalvaardigheid, preventie en remediëring opvolgen, bijsturen en evalueren.) 200 Zelzate: Technisch Instituut Sint-Laurens (Een SOS-project invoeren rond open communicatie, het gebruik van een klasattitudekaart, projecten op maat en initiatieven rond sociale vaardigheid.) 400 Zottegem: OLV College Campus Centrum (Bij de afhaling van het kerstrapport een informele bijeenkomst organiseren voor ouders, leerkrachten en leerlingen om de communicatie te bevorderen.) 200 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin Armoede & Pauvreté Sociale rechtvaardigheid & Justice sociale. p. 21

24 Kinderen en jongeren Kinderarmoede Kinderen en jongeren die in armoede leven het woord geven en via diverse acties aanbevelingen uitwerken om op Belgisch en Europees niveau te strijden tegen kinderarmoede. s > projectoproep Kinderen in armoede aan het woord ter ondersteuning van organisaties die met kinderen werken om de dialoog aan te gaan en beter te begrijpen hoe zij de armoede waarin ze leven, ervaren: 13 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van > steun van aan Child Focus voor de realisatie van een praktische studie over de nood aan media-opvoeding voor kwetsbare groepen om op basis daarvan preventiemethodes uit te werken die zich specifiek richten tot kwetsbare kinderen op vlak van online veiligheid > om de toegang van kinderen en kwetsbare gezinnen tot onthaalstructuren en -diensten te vergroten, gaf de Stichting strategische steun aan volgende instellingen: Badje (Brussel), Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnels (Louvain-la-Neuve), > publicatie Inspiring change: an early childhood education and care study visit to Sweden and Poland, gebaseerd op een studiebezoek aan de diensten voor ECEC (Early Childhood Education and Care) in Zweden en Polen, georganiseerd door Children in Scotland voor de Koning Boudewijnstichting (1-6 mei). Dit initiatief kadert in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over het belang om te investeren in de vroegste kindertijd en het ondersteunen van projecten die het aanbieden van vroege opvang en educatie op het terrein willen verbeteren Selectie Brussel: asbl Samusocial (Kinderen aan het woord laten over wat ze meemaken, voelen, te kort hebben...) 8.000? asbl Solidarcité (Samen met de kinderen van het Klein Kasteeltje en jongeren van Solidarcité een audiovisueel gezelschapsspel maken over armoede.) Dilsen-Stokkem: vzw Muzemix (Kinderen die leven in armoede de kans geven om samen met een handpop te dansen, te koken, toneel te spelen en verhalen te vertellen.) [foto] Fleurus - Wanfercée-Baulet: asbl Maison Maternelle Fernand Philippe (De kinderen van de instelling een collectief werk laten maken over hun leven en belevenissen.) Gent: vzw Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (Een multimediaproject opzetten om kansarme kinderen de kans te geven hun toekomstdromen te uiten.) 5.000? vzw Turkse Unie van België (De leefwereld van kinderen in kansarmoede tonen aan de hand van videobeelden die ze zelf maken.) Huy: asbl AMO Mille lieux de vie (Creatieve workshops organiseren waarbij kinderen kunnen vertellen over hun leven en hun belevenissen thuis, op school...) Kermt - Kuringen: vzw CAW t Verschil (Kinderen in een vluchthuis de kans geven om zich via beelden te uiten over hun leefwereld.) Liège: asbl Le Monde des Possibles (Samen met kinderen van nieuwkomers audioprogramma s maken waarbij ze nadenken over hun situatie en voorstellen doen om hun levensomstandigheden te verbeteren.) Schaarbeek: asbl Dune Urbaine (Een spreekbuis oprichten voor kinderen tussen 9 en 12 jaar om de verantwoordelijken van de sociale huisvesting en de verschillende gemeentelijke diensten aan de tand te voelen over de inrichting van hun wijk.) Seraing - Ougrée: asbl Ougrée.be (Samen met de kinderen die regelmatig gebruik maken van de straatbibliotheek een stripverhaal maken over hun leven.) Sint-Agatha-Berchem: Ligue des droits de l enfant (Kansarme kinderen aan het woord laten over hun ervaringen.) Sint-Joost-ten-Node: asbl Les Nouveaux disparus (Een amateurtheaterfestival organiseren met kansarme kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar.) en Europa PING - Poverty Is Not a Game Partners: Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT), Network of European Foundations (NEF) Operationele partner: GriN Financiële partners: Vlaams Gewest, Waals Gewest, Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal), Robert Bosch Stiftung (Duitsland), Fondation Bernheim (België), Network of European Foundations (NEF) Ontwikkelen van een game voor jongeren, zodat ze kunnen ervaren wat het betekent om in armoede te leven, en bijdragen tot het debat rond het gebruik van serious games op school. p. 22. Pauvreté Armoede & Justice Sociale sociale rechtvaardigheid Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

25 Kinderen en jongeren s > in de Vlaamse Gemeenschap: voorstelling van het spel PING en de vorming voor leerkrachten die wordt voorzien in 2012 tijdens de conferentie Media & Learning 2011 bij de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming (Brussel, 24 en 25 november) voorstelling van het spel op een webinar (online vorming) getiteld Using technology to educate, empower and engage, georganiseerd door het European Foundation Centre (EFC) voor Europese stichtingen die deel uitmaken van zijn netwerk (7 december) > in de Franse Gemeenschap: organisatie van vormingen voor leerkrachten uit het secundair onderwijs die in het kader van burgerschapseducatie het interactieve 3D-spel willen gebruiken in de klas om hun leerlingen rond armoede te sensibliseren. Deze vormingen gebeuren door de Educatieve Dienst van het BELvue museum in Brussel, in samenwerking met asbl Media.Animation Scholing van Romakinderen Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring in de Vlaamse Gemeenschap Onderwijs, dagelijkse kost? Allochtone jongeren in het onderwijs De scholing van Romakinderen aanmoedigen en de banden versterken tussen de Roma en het schoolsysteem. > publicatie Romakinderen op weg naar school met een voorstelling van de tien projecten die werden gesteund in het kader van de projectoproep van de Stichting die werd gelanceerd in 2009, met als doel initiatieven te steunen om de scholing van Romakinderen te stimuleren. In de publicatie worden ook de resultaten voorgesteld van twee intervisievergaderingen in 2010 met de geselecteerde projecten, aangevuld met aanbevelingen en actiepistes Mentoringprogramma s voor kwetsbare jongeren en in het buitenland analyseren en evalueren, en het opzetten van dergelijke programma s in ons land stimuleren. s > publicatie Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring. Goede Belgische en buitenlandse praktijken, met een voorstelling van Belgische en Europese mentoringinitiatieven voor kwetsbare jongeren door vrijwilligers die proberen oplossingen te bieden die complementair zijn aan professionele diensten, waarbij goede praktijken en succesfactoren worden toegelicht > studiedag met informatie en debatten over goede internationale praktijken, de impact van mentoringprogramma s op de ontwikkeling en de emancipatie van de jongeren, succesfactoren (Brussel, 14 oktober) Financiële partner: Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Secundaire scholen in de Vlaamse Gemeenschap sensibiliseren voor een kostenbewust beleid naar ouders. > studiedag over de schoolboekenprijs en aanverwante kosten, voor directies en coördinatoren van secundaire scholen, onderwijsbeleid, intermediairen, uitgevers en ouderverenigingen (Brussel, 1 april) Projecten om de slaagkansen op school en zodoende de integratie te bevorderen van allochtone jongeren in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Met studies, publicaties, interviews met de betrokkenen, seminaries en ondersteuning van initiatieven van scholen. s > publicatie Verspild talent. De prestatiekloof in het secundair onderwijs tussen allochtone en andere leerlingen volgens het PISA-onderzoek 2009, op basis van de PISA-studie 2009 gerealiseerd op vraag van de Stichting door Dirk Jacobs en Adrea Rea, Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l Egalité (GERME), Institut de Sociologie, ULB > in de Vlaamse Gemeenschap: net als in 2008, 2009 en 2010 kende de Vlaamse minister van Onderwijs extra steun toe aan 9 projecten die in 2007 werden geselecteerd bij de projectoproep Student tutoring Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin Armoede & Pauvreté Sociale rechtvaardigheid & Justice sociale. p. 23

ActiVitEitEn VERSLAG

ActiVitEitEn VERSLAG Activiteiten VERSLAG Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011 2011 p. 15 p. 16 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011 Armoede

Nadere informatie

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Auteurs : Inge Jooris, communicatieverantwoordelijke en woordvoerster

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

Lijst van mogelijke partners UNMS-MP

Lijst van mogelijke partners UNMS-MP Lijst van mogelijke partners 2016-075-UNMS-MP N Naam van de entiteit 300 Espace Seniors asbl Place Saint-Jean, 1 Association Socialiste de la Personne Handicapée asbl Latitude Jeunes asbl Un Pass dans

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Jaarverslag. Samen werken aan een betere samenleving

Jaarverslag. Samen werken aan een betere samenleving 2012 Jaarverslag Samen werken aan een betere samenleving De Koning Boudewijnstichting dankt al wie haar in 2012 zijn/haar waardevolle medewerking heeft verleend: leden van de jury s en commissies, vrijwilligers,

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Uitnodiging. Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik?

Uitnodiging. Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik? Uitnodiging Colloquium : Hoe kunnen we strijd aangaan tegen «Energie-armoede» via de prijzen en een vermindering van het energieverbruik? 24 november 2010 van 9u. tot 14u. Bois du Cazier te Marcinelle

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI

Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI Goed onderwijs, een zaak van iedereen 1. Sector Samenlevingsopbouw 2. MJP 2016-2020 3. Praktijken (4) 4. Netwerk ZVI Samenlevingsopbouw Departement Welzijn (decreet maatschappelijk opbouwwerk) 250 werkers

Nadere informatie

ZUIDDAG. Work for change!

ZUIDDAG. Work for change! ZUIDDAG Work for change! Missie ZuidDag wil jongeren de kans geven het verschil te maken in de wereld door lokaal scholen, bedrijven, jongeren van Noord en Zuid bij elkaar te brengen. Campagnemethodiek

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

Fonds Huruma 2013-2015. www.kbs-frb.be/huruma.htm. Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika

Fonds Huruma 2013-2015. www.kbs-frb.be/huruma.htm. Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika Fonds Huruma Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika Ondersteunde projecten 2013-2015 www.kbs-frb.be/huruma.htm Het Fonds Huruma Steun aan solidariteitsinitiatieven

Nadere informatie

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests Z I T H E T I N MIJN GENEN? Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests BELGIË 2003 Wetenschap en samenleving dagen elkaar uit Citaten uit het colloquium Testen van mensen, georganiseerd

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF LANDELIJK VERBOND VAN CHRISTELIJKE COOPERATIEVEN (LVCC)/GROEP ARCO LVCC/Groep ARCO, 2 BESCHRIJVING PER DOOS LVCC 1. Jaarrekeningen.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster

Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster Ouderen aan zet of (te) kwetsbaar? Nele Spruytte & Iris De Coster Waarover gaat het? https://www.youtube.com/watch?v=ggqmzeuknhu Ze lijken allemaal op elkaar Kwetsbaarheid Gobbens e.a. 2010 Kwetsbaarheid:

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Norbert De Batselier

Norbert De Batselier Norbert De Batselier CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Norbert DE BATSELIER Geboren te Dendermonde, op 24 december 1947 Woont te Dendermonde, Sint-Gillislaan 45 Gehuwd met Henny De Baets (administrateur-generaal

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

De Rondetafels van de Interculturaliteit

De Rondetafels van de Interculturaliteit De Rondetafels van de Interculturaliteit Inleiding In de federale regeringsverklaring van maart 2008, die door de huidige federale regering werd hernomen, werd op vraag van de minister van Werk en van

Nadere informatie

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad

WELKOM. Jeugdwerk in de Stad WELKOM op het startmoment van het traject Jeugdwerk in de Stad Stedelijkheid? Heel breed! Stedelijkheid beperkt zich niet tot de kern van steden, maar lekt naar randgebieden Het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2).

in vergelijking met 2002 en 2003, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden (tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal geregistreerde gevallen van hepatitis A (1994-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

kandidaat / kandidate?

kandidaat / kandidate? Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be December 2015 Sociale verkiezingen Mei 2016 Word jij die NIEUWE kandidaat / kandidate?

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen

inschrijving gratis onderwijs Onderwijs problemen kleuterschool schoolplicht schoolagenda buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen problemen schoolagenda gratis onderwijs schoolplicht inschrijving kleuterschool buitenschoolse activiteiten ouderverenigingen Onderwijs In België zijn kinderen verplicht naar school te gaan van 6 tot 18

Nadere informatie

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2).

in vergelijking met 2002, daling van het aantal laboratoria die ten minste 1 geval diagnosticeerden in Wallonië (2002 : N=19, 2003 : N=14; tabel 2). Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van infecties met het (1996-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling van

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-1), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j.

Jaar N Jaar N. Leeftijdsgroep < 1 j. 0 1 j. - 4 j j j j j j j j j. 96 > 65 j. Referentielaboratorium Brussel Inleiding De resultaten in de onderstaande tabel zijn gebaseerd op patiënten van wie : een staal naar het referentielaboratorium is verstuurd (U.C.L. - Brussel) voor diagnose;

Nadere informatie

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010

Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persdossier ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be 28 september 2010 Persbericht Wat vind je in de virtuele edukit? Een dynamische website Activiteiten in detail De algemene campagne ikgeeflevenaanmijnplaneet.be

Nadere informatie

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid

Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Uitdagingen voor jongeren en EU beleid Floor van Houdt Plv afdelingsleider voor Europese Commissie Date: in 12 pts Europa 2020 Strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei Aandacht voor jongeren

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven.

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven. VERSLAG VAN DE CONSULTATIE MET DE VERENIGINGEN DIE STRIJDEN TEGEN ARMOEDE OVER HET OPRICHTEN VAN EEN OCMW- OMBUDSDIENST, GEVOERD DOOR HET STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst word zeker van je zaak met een stageovereenkomst 1 2 WORD ZEKER VAN JE ZAAK MET EEN STAGE-OVEREENKOMST Voor wie? 18 JAAR? Je bent niet meer leerplichtig, wilt een tof vak leren en tegelijkertijd voor je

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Dialoog in moeilijke tijden

Dialoog in moeilijke tijden Conferentie België Duitsland Dialoog in moeilijke tijden Arbeidsmarkten, onderwijs, sociaal partnerschap Programma 17 april 2012, 9.30 uur tot 17.30 uur Plaats van de conferentie: Egmontpaleis Kleine Zavel,

Nadere informatie

11/10/2010. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES

11/10/2010. Observatorium voor Gezondheid en Welzijn  OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES 11/10/2010 OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Armoede in Brussel Armoederapport 2010 Welzijnsbarometer Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

ADVIES European Youth Foundation

ADVIES European Youth Foundation ADVIES European Youth Foundation De Vlaamse Jeugdraad pleit ervoor om een verhoging van het budget van de European Youth Foundation, op de agenda van het Comité van Ministers van de Raad van Europa te

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Provinciale projecten welbevinden

Provinciale projecten welbevinden Provinciale projecten welbevinden Stimuleren van het algemeen welbevinden en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren op school, in de klas en thuis themaproject pesten op school Info pesten dat kan

Nadere informatie

De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers!

De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers! De Belgische Energie- en Milieuprijs 2010 viert dit jaar zijn vijfde verjaardag, maar vooral ook 1000 ingediende kandidaatsdossiers! In aanwezigheid van meer dan 200 genodigden uit alle geledingen van

Nadere informatie

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD. Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten

EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD. Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten EEN ANDERE BLIK OP DE FINANCIELE WERELD Maatschappelijk verantwoorde financiële producten en diensten Het Funds For Good Team Patrick Somerhausen Nicolas Crochet Marc Verhaeren Managing Partner, Funds

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Januari - Maart 2013 n 16 T/1 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 87,7 101,6 100 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 99,2 99,2 102,8 94,1

Nadere informatie

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit

Het is een grote eer om u hier in het Errera Huis, de officiële. residentie van de Vlaamse Regering, te mogen verwelkomen. Dit Donderdag 2 februari 2012 Welkomstwoord JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Ontmoeting Chinese minister van Cultuur Cai Wu - Errera, Brussel Zeer geachte collega, minister

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger

Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen. Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Naar e-inclusieve digitaliseringsprocessen Een radicaal digitaal programma op maat van elke burger Programma 9u45 Inleiding studiedag en toelichting white paper e-inclusie in Vlaanderen: een toekomstvisie

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van R.S.V.-infecties (1996-24), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

Lijst van mogelijke partners UNMS-MP

Lijst van mogelijke partners UNMS-MP Lijst van mogelijke partners 2015-094-UNMS-MP Nr. Naam van de entiteit 304 De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen De Toekomst provincie Antwerpen vzw Désiré Boucherystraat,

Nadere informatie

BRUSSEL EN DE RAND. Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 2009

BRUSSEL EN DE RAND. Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 2009 EN DE RAND Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 29 TWEE REALITEITEN: Functionele realiteit: De maatschappij functioneert ongeacht bestaande grenzen Grensoverschrijdende interacties

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg

KANDIDAATSDOSSIER. Projectrekening Streekfonds Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg streekfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting HERCKENRODESINGEL 10 B-3500 HASSELT TEL +32-11-87 85 99 FAX +32-11-87 85 57 WWW.EENHARTVOORLIMBURG.BE EENHARTVOORLIMBURG@CONCENTRA.BE

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg

En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg En hoe nu verder? Kiezen in een context van langdurige zorg Jeroen Knaeps Prof. dr. Chantal Van Audenhove SAMEN KIEZEN Naar een evidence based overleg tussen zorgverstrekker en patiënt MICRO MICRO Evoluties

Nadere informatie