Jaarverslag. Samen werken aan een betere samenleving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Samen werken aan een betere samenleving"

Transcriptie

1 2011 Jaarverslag Samen werken aan een betere samenleving

2 De Koning Boudewijnstichting dankt al wie haar in 2011 zijn/haar waardevolle medewerking heeft verleend: leden van de jury s en commissies, vrijwilligers, partners, journalisten, en natuurlijk ook de milde schenkers, onder meer de Nationale Loterij die de werking van de Stichting sinds 1982 actief steunt.

3 2011 Jaarverslag Samen werken aan een betere samenleving

4 Inhoud Raad van Bestuur, Uitvoerend Comité, Remuneratiecomité, Auditcomité, Comité voor de Financiën, censors, directie 4 Woord vooraf 6 In cijfers 10 Cartografie 12 Opdracht en werkmethodes 13 Fotowedstrijd 14 Activiteitenverslag 15 Armoede & Sociale rechtvaardigheid 17 Nieuwe problemen opsporen 19 Kinderen en jongeren 19 Armoede en sociaal onrecht aanpakken 30 Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid 44 Ouderen 45 Migratie 47 Debatten over migratie en integratie 49 Media-aandacht voor migratiekwesties 52 Rol van het middenveld 53 Gezondheid 55 Ongelijkheid in gezondheid 57 Participatie van patiënten 57 Levenskwaliteit van patiënten 58 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 65 Geestelijke gezondheid 71 Filantropie 73 Centrum voor Filantropie 75 Belgische netwerken 81 Venture Philanthropy 82 King Baudouin Foundation United States 83 Fondsen 84 Projectrekeningen 99 Democratie 113 BELvue: democratie en geschiedenis 115 Prins Filipfonds 118 Democratie in de Balkan 123 Europese integratie 125 Mobiliteit van studenten 126 Slachtoffers van mensenhandel 127 Leiderschap 129 Vernieuwende ideeën van individuen 131 Talent stimuleren 133 Ondernemerschap van jonge Belgische professionals 136 p. 2. Inhoud Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

5 Erfgoed 139 Erfgoedfonds 141 Roerend erfgoed 143 Bouwkundig erfgoed 148 Natuur en cultuurlandschappen 149 Geschiedenis en archeologie 150 Muziek 152 Lokaal engagement 153 Buurten en wijken 155 Lokale filantropie 162 Streekfondsen 164 Ontwikkeling 169 Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 171 Filantropie in Afrika 172 Filantropie in Centraal-Afrika 175 Dimitra: plattelandsvrouwen in Afrika 177 Filantropie in Azië en Latijns-Amerika 177 Filantropie in ontwikkelingslanden 178 Specifieke projecten 183 Brussel, hoofdstad van Europa 185 Duitstalige Gemeenschap 187 Belgische samenwerking 188 Europese samenwerking 189 Uitzonderlijke projecten 191 Administratief verslag 193 Financieel verslag 197 Financieel beheer 198 Vergelijkende balansen en rekeningen 200 Bijlagen 215 Websites en publicaties 217 Jury s en comités 219 Personeel 249 Index van activiteiten 250 Index van Belgische steden en gemeenten 253 Landenindex 255 Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Inhoud. p. 3

6 Raad van Bestuur (toestand maart 2012) onder het erevoorzitterschap van Koningin Fabiola Baron PIOT (tot 31/12/2011) Barones TULKENS (vanaf 01/01/2012) Ondervoorzitster Clarisse ALBERT Tweede ondervoorzitter Jean-Luc DEHAENE (tot 31/12/2011) Luc COENE (vanaf 01/01/2012) Afgevaardigd bestuurder Baron TAYART de BORMS Bestuurders Magda AELVOET André BERGEN Serge BRAMMERTZ Bruno COLMANT (vanaf 01/01/2012) Chantal COOREMAN Baron CROCHET Ann DEMEULEMEESTER Lodewijk DE WITTE Eric DOMB (vanaf 01/01/2012) Carine DOUTRELEPONT Baronne FOUCART (tot 31/12/2011) Baron LHOIST ( 21/03/2011) Gilles MAHIEU (tot 31/12/2011) Sylvie MARIQUE (vanaf 01/01/2012) Bernadette MÉRENNE-SCHOUMAKER Nicole ROLAND Gwendolyn RUTTEN André SAPIR Olivier VANDERIJST Bart van OPSTAL Piet VANTHEMSCHE Jacques van YPERSELE de STRIHOU Inge VERVOTTE (vanaf 01/01/2012) Sami ZEMNI (vanaf 01/01/2012) Director, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Former Executive Director UNAIDS & Former Under Secretary-General United Nations vicevoorzitster van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, professor emeritus van de UCL bestuurder van de Régie Média Belge, vicevoorzitster van de Raad van Bestuur van de RTBF, lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij voormalig eerste minister, Europarlementslid, minister van Staat minister van Staat, vicegouverneur van de Nationale Bank van België (tot 31/03/2011), gouverneur van de Nationale Bank van België minister van Staat voormalig voorzitter KBC Groep, beheerder van vennootschappen hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof voor het voormalig Joegoslavië Director Financial Services van Roland Berger Strategy Consultants hoofd van het Departement Rekwesten en Sociale Zaken van het Huis van de Koning ererector van de UCL algemeen secretaris van het ACW gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant voorzitter van Pairi Daiza, erevoorzitter van de Union wallonne des Entreprises advocate, hoogleraar aan de ULB erealgemeendirectrice van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, erevoorzitster van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vicevoorzitter van het Uitvoerend Comité van de Groep Lhoist erekabinetsdirecteur bij de Franse Gemeenschap, secretaris-generaal van de PS, lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij algemeen directeur van de Operationele Algemene Directie Plaatselijk Bestuur, Sociale Actie en Gezondheid bij de Service public de Wallonie gastprofessor aan het Departement Geografie van de ULg vicevoorzitster van de Hoge Raad voor de Justitie, directeur bij het Office de la Naissance et de l Enfance lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers hoogleraar aan de ULB voorzitter van het Directiecomité van de Société Régionale d Investissement de Wallonie notaris, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voorzitter van de Boerenbond kabinetschef van de Koning lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, voormalig minister hoogleraar aan de UGent Jacques van YPERSELE de STRIHOU en Chantal COOREMAN vertegenwoordigen de Koning in de Raad Erevoorzitters Baron de VOGHEL ( ) André MOLITOR ( ) Andries KINSBERGEN Ridder BOURSEAUX Graaf DIDISHEIM Baron VANDEN BERGHE Baron QUADEN voormalig minister, erevicegouverneur van de Nationale Bank van België erekabinetschef van de Koning minister van Staat, eregouverneur van de provincie Antwerpen voorzitter-gedelegeerd bestuurder van Kabelwerk Eupen erekabinetschef van Prins Albert, ereafgevaardigdbestuurder van de Koning Boudewijnstichting erevicerector van de K.U.Leuven, oprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de K.U.Leuven eregouverneur van de Nationale Bank van België p. 4. Raad van Bestuur Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

7 Uitvoerend Comité Peter PIOT (tot 31/12/2011) Françoise TULKENS (vanaf 01/01/2012) Ondervoorzitster Clarisse ALBERT Tweede ondervoorzitter Jean-Luc DEHAENE (tot 31/12/2011) Luc COENE (vanaf 01/01/2012) Leden André BERGEN Serge BRAMMERTZ Lodewijk DE WITTE (vanaf 01/01/2012) Léon LHOIST ( 21/03/2011) Gilles MAHIEU (tot 31/12/2011) Luc TAYART de BORMS Olivier VANDERIJST (vanaf 01/01/2012) Piet VANTHEMSCHE (vanaf 01/01/2012) Jacques van YPERSELE de STRIHOU Remuneratiecomité Gilles MAHIEU, voorzitter (tot 31/12/2011) Eric DOMB, voorzitter (vanaf 01/01/2012) Clarisse ALBERT André BERGEN (vanaf 01/01/2012) Luc COENE Piet VANTHEMSCHE (tot 31/12/2011) Auditcomité Piet VANTHEMSCHE, voorzitter Léon LHOIST ( 21/03/2011) Gwendolyn RUTTEN Olivier VANDERIJST (vanaf 01/01/2012) Comité voor de Financiën Peter DE PROFT Eric DE KEULENEER Hugo LASAT (vanaf 24/03/2011) William VAN IMPE (tot 24/03/2011) Director General van de European Fund and Asset Management Association gedelegeerd bestuurder van Credibe vennoot, lid van het Directiecomité van Petercam Head of Financial Assets en CFO van AG Insurance Belgium Censors 1 Frans LIEVENS Jean-François TAYMANS vrederechter, erevoorzitter van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters van België erenotaris, erevoorzitter van de Franstalige Kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, docent aan de UCL Directie 2 Luc TAYART de BORMS Dominique ALLARD Françoise PISSART Gerrit RAUWS Jean-Paul WARMOES afgevaardigd bestuurder directeur directeur directeur directeur (1) De censors brengen aan de Raad van Bestuur verslag uit over het beheer dat de Stichting voert over de erfenissen die haar worden toevertrouwd en evalueren hoe ze haar testamentaire verplichtingen volbrengt (zie p. 199). (2) De opsplitsing van het personeel over de verschillende diensten en programma s, zie p Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Comités. p. 5

8 Een stabiele, pluralistische en neutrale plaats is geen luxe Staat u mij toe onmiddellijk tot de essentie te komen? Dan onderstreep ik graag dat de Koning Boudewijnstichting nooit zoveel steun heeft verleend dan in 2011 aan organisaties en personen die elke dag ijveren voor een betere samenleving. In totaal gaat het om een bedrag van 23 miljoen euro (16,4 miljoen in 2010). Een nieuw record en een bedrag dat nog stijgt en veel meer zegt dan een uitgebreid jaarverslag. De Stichting bevindt zich op een scharniermoment waarop een evenwicht moet worden gezocht tussen continuïteit en vernieuwing. Voor het Centrum voor Filantropie was 2011 inderdaad een goed jaar, dankzij de generositeit van onze schenkers. Daarvan getuigt de spectaculaire stijging van het aantal Fondsen, opgericht in de schoot van de Stichting. Op het einde van het jaar waren er 451 of bijna 100 nieuwe Fondsen gewijd aan de meest uiteenlopende thema s in één jaar tijd. De steun van filantropen uit zich trouwens niet enkel op financieel vlak. Velen engageren zich bij het bewaren van ons erfgoed en bij het toegankelijk maken ervan voor het grote publiek. Het nieuwe Fonds Michel Wittock is daarvan een schitterend voorbeeld. De geciteerde cijfers kunnen enkel maar een statistisch beeld geven. Ze weerspiegelen de voortdurend groeiende activiteiten van de Stichting. Maar daarmee zou men uit het oog kunnen verliezen dat de ondersteuning van al die projecten en personen het resultaat is van een lange voorafgaande inspanning waarbij verschillende spelers betrokken zijn: de burgers zelf die ons allerlei soorten signalen sturen, filantropen die vertrouwen in ons hebben en die ons beslissende impulsen geven, de leden van onze begeleidingscomités, bestuurscomités, jury s en de overheden waarmee wij partnerschappen aangaan. Dat alles gestuurd door onze Raad van Bestuur die vernieuwing stimuleert en die staat voor een strategische benadering. p. 6. Woord vooraf Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

9 Woord vooraf Strategie, het woord is gevallen. Het jaar waarover dit verslag handelt, was het derde en dus het laatste van een Strategisch Plan dat de grote assen van haar acties definieerde en ze ten uitvoer bracht via projecten. Op het moment dat ik u voorstel het voorbije jaar te overlopen, bevindt de Stichting zich opnieuw op een scharniermoment waarop een evenwicht moet worden gezocht tussen continuïteit en vernieuwing. Om daar inzicht in te krijgen is dit activiteitenverslag 2011 een goed instrument. Het laat toe transversaal door onze actiedomeinen te gaan. We stellen vast dat de initiatieven van de Stichting dikwijls samengingen met thema s die hoog genoteerd stonden op de politieke agenda zoals de groeiende armoede, migratie via familiehereniging, armoede bij zelfstandigen, beeldvorming over dementie, de relatie tussen jongeren en democratie Dit is niet het gevolg van een gebrek aan inspiratie of opgelegde projecten maar is wel de uiting van de wil om dicht aan te sluiten bij de noden van de samenleving door gevoelige debatten te voeden of snelle antwoorden aan te reiken Het is dan ook fundamenteel dat ons nieuw Strategisch Plan meer de nadruk legt op toekomstverkennend werk en op het uitwerken van voorstellen die over een termijn van 15 of 20 jaar lopen. Onze Raad van Bestuur heeft zich in die zin uitgesproken. De politieke wereld verwacht van ons ook een reflectie op lange termijn. Meer dan ooit moet de Stichting een sociaal laboratorium zijn, een forum van nieuwe ideeën. Een stabiele, pluralistische en neutrale plaats is geen luxe in deze onzekere tijden. Het valt namelijk niet te ontkennen dat 2011 een moeilijk jaar was voor Het is fundamenteel dat ons nieuw Strategisch Plan meer de nadruk legt op toekomst verkennend werk. België, Europa en voor een groot aantal burgers. Dicht bij de mensen, actief op alle niveaus, voelde de Stichting de onrust in ons politieke klimaat, de impact van de moeilijke economische situatie, de groeiende onzekerheid Maar zij gelooft nog altijd in de kracht van ons pluralisme, van het engagement en van de burgersamenleving. Ze zal haar multi-institutionele rol blijven spelen, van de gemeente tot de Europese Unie. Ze zal op koers blijven. Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Woord vooraf. p. 7

10 Woord vooraf Dat is ook het geval in de storm die momenteel het Europese project treft. Nooit was het debat, gevoed door de crisis en verhard door populisme, zo levendig tussen diegenen die meer Europa willen en zij die er minder willen. De Stichting blijft er desondanks van overtuigd dat Europa eerder aan de kant van de oplossingen staat dan aan die van de problemen en dat het een sleutelrol voor onze toekomst zal spelen. Voor of tegen Europa, het is een feit dat de Europese Unie het grootste deel van onze wetgeving aanstuurt, dat zij het kader De Stichting blijft er desondanks van overtuigd dat Europa eerder aan de kant van de oplossingen staat dan aan die van de problemen. van ons sociaal en politiek leven bepaalt. Het is net daarom dat Europa een rol moet spelen in de huidige crisis en bij het antwoord op de gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen van alle lidstaten. Het is niet toevallig dat de sector van de stichtingen sinds meerdere jaren strijdt voor de officiële erkenning van een Europees statuut voor stichtingen van algemeen belang zoals de onze. Daardoor wordt het veel gemakkelijker voor die stichtingen om steun te geven aan projecten van algemeen belang over de grenzen van de lidstaten heen. Gelijktijdig zullen ze moeten beantwoorden aan criteria van goed bestuur en transparantie. Het statuut werd recent erkend door de Europese Commissie, maar moet wel nog worden goedgekeurd door het Parlement en de Europese Raad van Ministers. Verschillende projecten op Europees niveau, meestal in het kader van een samenwerking tussen collega-stichtingen, tonen aan dat wij erin slagen de regels en beslissingen van de Unie te helpen vertalen op lokaal niveau. Samen met de partner-stichtingen van EPIM, dat werd opgericht met het oog op migratie-uitdagingen, heeft de Koning Boudewijnstichting de ambitie om verenigingen op het terrein te versterken in hun advocacy-rol bij Europese beleidsmakers. De Stichting heeft Europese experts geconsulteerd om de impact te meten van het klimaatbeleid op de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Zij werkt ook samen met verschillende andere stichtingen om de toekomstige leidinggevenden in de Balkan te ondersteunen. Via een ander netwerk is het mogelijk om initiatieven uit te wisselen die in verschillende Europese landen worden genomen om de beeldvorming over dementie aan te passen. p. 8. Woord vooraf Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

11 Ten slotte trekt de crisis ook de aandacht op de steun en de expertise die de Stichting ter beschikking stelt van het verenigingsleven. Het is niet haar rol om de plaats in te nemen van de overheden ter compensatie van de budgettaire verliezen, maar wel om de verenigingen te versterken, om ze te helpen evolueren naar een model dat hen toelaat om ook andere middelen te ontwikkelen. Dat is precies het actieterrein van het Venture Philanthropy Fonds waar meer op lange termijn steun wordt verleend aan organisaties uit de sociale economie of van bepaalde Fondsen zoals het Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel dat zich bezighoudt met huisvesting voor daklozen. De Stichting zal ook een observatorium en een uitstalraam blijven aanbieden aan het verenigingsleven met een jaarlijkse barometer van de sector en met de website Filantropie.be. Dit jaarverslag onderstreept opnieuw de essentiële rol die wordt gespeeld door allen die aan de Stichting de middelen geven om haar missie zo goed mogelijk te vervullen. De talrijke donateurs en de Nationale Loterij verdienen dan ook onze hartelijke dank. Ik wens u een aangename lectuur. Luc Tayart de Borms Afgevaardigd bestuurder Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Woord vooraf. p. 9

12 In cijfers 239 individuen en organisaties ondersteund voor een totaalbedrag van Vrijwilligers in onze onafhankelijke jury s en begeleidingscomités 127 Projectoproepen 70 Partnerschappen en opdrachten van overheden 58 Seminaries, bewustmakingscampagnes, tentoonstellingen, rondetafels (Gratis) publicaties en onderzoeksrapporten over actuele thema s 451 Fondsen van personen en ondernemingen zijn actief binnen de Stichting 548 Projectrekeningen zamelen geld in voor lokale projecten 344 miljoen Vermogensportefeuille 75 (voltijdse equivalenten) Medewerkers realiseren het beleid dat door de Raad van Bestuur wordt uitgetekend VERMOGENSPORTEFEUILLE De Koning Boudewijnstichting beschikt over een aanzienlijke vermogensportefeuille onder meer dankzij talrijke legaten, giften, schenkingen en Fondsen. De obligaties en aandelen in de portefeuille worden beheerd door Belgische en buitenlandse institutionele vermogensbeheerders. Evolutie van onze vermogensportefeuille van 2006 tot 2011 Evolutie van onze vermogensportefeuille van 2006 tot MIO EURO Meer informatie in het financieel verslag: zie p p. 10. In cijfers Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

13 Financiële ondersteuningen Ook in economisch moeilijkere tijden wil de Koning Boudewijnstichting het engagement van organisaties en individuen stimuleren. We steunen vooral organisaties uit het middenveld: zowel kleine als grote verenigingen. En verder gemeentebesturen, OCMW s en universiteiten. De Stichting geeft ook (financiële) steun aan individuen die dankzij hun leiderschap een voortrekkersrol spelen in hun gemeenschap. We lanceren geregeld projectoproepen rond bepaalde thema s. Voor elke oproep stellen we een onafhankelijke jury samen van specialisten en experts die de projecten beoordelen en bepalen wie steun krijgt. Dat garandeert een objectieve selectie. Totaal aantal financiële ondersteuningen aan individuen en organisaties van 2009 tot 2011 Totaal aantal financiële ondersteuningen aan individuen en organisaties van 2009 tot MIO EURO Aantal organisaties Aantal individuen 239 FONDSEN Aantal Fondsen en kapitaal van de Fondsen van 2009 to Veel filantropen kiezen voor de oprichting van een Fonds. Eind 2011 beheerde de Koning Boudewijnstichting 451 Fondsen. Dat hoeft niet te verwonderen, want Fondsen zijn zeer flexibele instrumenten. Hun doelstelling, looptijd, de methode van ondersteuning, de regio waarin ze actief zijn, de manier waarop ze worden beheerd... varieert van Fonds tot Fonds Fondsen 357 Fondsen 451 Fondsen 100 Aantal en totaal kapitaal van de Fondsen van 2009 tot MIO EURO Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 In cijfers. p. 11

14 Cartografie van de activiteiten Legende Aantal ondersteunde projecten en projectrekeningen in de gemeente 4 of meer p. 12. Cartografie van de activiteiten Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

15 Opdracht en werkmethodes van de Koning Boudewijnstichting Wie we zijn en wat we doen > De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 werd opgericht naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning Boudewijn. De Stichting is onafhankelijk en pluralistisch. > Onze opdracht is de levensomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren. > De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting. We zijn actief op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau. > Onze activiteiten zijn gebundeld rond deze thema s: armoede & sociale rechtvaardigheid, gezondheid, democratie, democratie in de Balkan, erfgoed, filantropie, migratie, ontwikkeling, leiderschap, lokaal engagement (vanaf 2012: maatschappelijk engagement), specifieke projecten. De Stichting combineert meerdere werkmethodes > We steunen projecten van derden, die door onafhankelijke jury s worden geselecteerd. > We organiseren studiedagen en rondetafels met experts en burgers. > We brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel. > We stimuleren langetermijndenken rond actuele en toekomstige thema s. > Informatie die we vergaard hebben via projectoproepen, studiedagen, commissies... bundelen we in (gratis) publicaties en rapporten. > We werken samen met derden: overheden die ons opdrachten toevertrouwen of Belgische en internationale instellingen waarmee we strategische partnerschappen sluiten. De Stichting stimuleert solidariteit en vrijgevigheid via nieuwe vormen van samenwerking > De Fondsen op naam, de Bedrijfsfondsen, de Fondsen Vrienden van, de Charity Accounts en de Schenkerskringen ondersteunen initiatieven rond een bepaald thema in dienst van het algemeen belang. > De Streekfondsen en de projectrekeningen verzamelen giften voor lokale projecten. > Het netwerk Transnational Giving Europe en de King Baudouin Foundation United States moedigen vrijgevigheid aan over de grenzen heen. > De talrijke giften en legaten vormen een belangrijke aanmoediging voor de Stichting. > De dotatie van de Nationale Loterij is essentieel om de impact van de Stichting te garanderen. Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011 Opdracht en werkmethodes. p. 13

16 Cliniques Universitaires Saint-Luc, Sint-Lambrechts-Woluwe Hughes Depasse Fotowedstrijd vzw Iona, Kessel Erik Krosenbrink Het GielsBos, Gierle (Lille) Koen Broos Fotowedstrijd: engagement dat inspireert Individuen en verenigingen die in 2011 steun kregen van de Koning Boudewijnstichting, konden deelnemen aan onze fotowedstrijd. Ze brachten hun engagement in beeld en toonden hoe ze het verschil maakten. Uit de bijna 900 inzendingen selecteerde een onafhankelijke jury 12 foto s. De uiteindelijke winnaars werden gekozen door het grote publiek, dat z n stem kon uitbrengen via De winnende foto s ziet u hierboven afgedrukt. De andere genomineerde foto s illustreren het voorwoord (zie p. 6-9). Om zoveel mogelijk inzendingen te valoriseren, hebben we een fotoboek en een videomontage gemaakt. En we gebruiken de foto s ook als illustratie voor dit jaarverslag, de nieuwsbrief, de website Dank aan alle deelnemers. Eind 2012 organiseert de Stichting opnieuw een fotowedstrijd. Meer info: Volgende organisaties/individuen stuurden een wedstrijdfoto in die we hebben gebruikt om dit jaarverslag te illustreren: A Travers les Arts / M. Lamboley (p 151), Administration communale de Comines / E. Dubuc (p. 104), Afia Santé / M. Atambana Raphaël-Marie (p. 172a), AJMO / J. Clippe (p. 39), Almagic / F. Liégeois (p. 103b), Arktos / Time-Outteam ASA (p. 26), Art 27 / G. Gilissen (p. 165b), Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC) / S. Dembele (p. 173a), Association du Potager d Awans / D. Droinet (p. 106b), Association Wallonne pour le Patrimoine archéologique / L. Leberger (p. 106c), ASUB / C. Dickburt (p. 186a), Baharak Bashar / P.-J. De Pue (p. 7c, 47f), Bart Derwael / B. Derwael (p. 52a), Benjalien / M. Dekelver (p. 159a), Bibliothèque St-Léonard / V. Charlier (p. 24), Borgerstein / S. Destrait (p. 153a), Brussels Chamber Choir / J. Santamaria (p. 183e), BSBO De Vlier / T. Van Buren (p. 87), Burera Volunteers for Development Association (BVDA) / N. Fidele (p. 173b), Buurthuis t Motje / I. Hanssens (p. 161a), Casa Materna Jinotega / The Seattle Times (p. 40a), CasaSito / N. Mijangos (p. 43), CEFES / A. Duterte (p. 33), Célina Danhier / SIDA SOS Action (p. 131a), Centre d Action Laïque de la Province de Liège / Centre d Action Laïque de la Province de Liège (p. 156), Centre Neurologique et de Réadaptation fonctionnelle de Fraiture / A. Remacle (p. 94a), Chaîne de l Espoir- Keten van Hoop / A. Clément (p. 181), Children of Dawn / S. Magadla (p. 174), Coalition for Work with Psychotrauma and Peace / C.D. Tauber (p. 9a), College of Europe / J. Van Loo (p. 7b), Constellations / D. Rossion (p. 102b), Convoi Exception nel / R. van de Leest (p. 155), CPAS Assesse / Dominique Bouchez (p. 24b), CPAS Comines-Warneton / C. Léger (p. 58b), Crop s / T. Bergers (p. 137a), Crystal Children Home / M. Seghers (p. 100c), De Duve Institute / A.-C. Hick (p. 98), De Jojo / A. Kesteleyn (p. 89b), De Muco vereniging / S. Lagae (p. 68a), De Roma / P. Verlackt (p. 153d), De Sperwer / De Sperwer (p. 73c), De Teugel / R. Bosch (p. 167c), De Witte Berken / I. Samyn (p. 112b), Denis Colle / D. Colle (p. 129d), Dorizon Doenja / L. Nevejans (p. 109b), Ecole maternelle n 6 Georges Primo / N. Collette (p. 29), EFT Echafaudage / A. Warnier (p. 34a), Eindelijk, projecten NAH / M. Van Elslande (p. 134a), Ensorinstituut / I. Mares (p. 21), EOS / B. Van Camp (p. 44), ESoP / A. Debrue (p. 105a), Espace Seniors / M. Pastiels (p. 45), Esperanza / B. Van Haver (p. 106a), EsquisseS / Ph. Luc (p. 9b, 17c, 37), European Anti Poverty Network / R. Clement (p. 17e), European Oral & Dental Education Center / E. Mean (p. 103a), Ezra Eeman / E. Eeman (p. 135), FARM- Africa / R. Beckett (p. 179b), FEFA / Th. Pastur (p. 27, 47b), Feniks gehandicaptensportvereniging / R. Van Calseyde (p. 159b), FXB International / A. Wicht (p. 176b), Génération Nouvelle / J.-F. Lenvain (p. 90), Gesubsidieerde Vrije Lagere Oefenschool / S. Van Rooy (p. 55b, 64b), GIGOS Winterslag / E. Valieva (p. 165a), Habbekrats / S. Abrams (p. 8a, 78b), Halte-accueil La Bambinerie / C. Keyaerts (p. 85a), Haute Ecole Paul Henri Spaak catégorie sociale / E. Lecloux (p. 120a), Heidi Verdonck / C. Aarseth (p. 52b), Heidi Verdonck / H. Verdonck (p. 47e), Hoeve Lootens / P. Dekeyser (p. 108b), Home Saint Nicolas CPAS Enghien / M. Decat (p. 58a), Honko Mangrove Conservation & Education / B. De Ridder (p. 101, 169b), HUB / L. Hanssens (p. 183d), HUB / R. Funcken (p. 185b), Il était une fois / L. Griz (p. 162b), Ilebode Development Group / E. Gblende (p. 179a), Iles de Paix / O. Genard (p. 169a,f), Ineke Dockx / I. Dockx (p. 131b), Infirmiers de rue / K. Duerinckx (p. 17a), Initiatives Développement Pêche / L. Dehy (p. 91), Institut Jules Bordet / M. Gérard (p. 55a, 68b), Iona / E. Krosenbrink (p. 17f), Jardins Partagés de Villers / V. Buekenhout, Katholiek Onderwijs Regio Hoogstraten / P. Lizon (p. 119b), Kerkfabriek Sint Gertrudis / P. Coffé (p. 111a), Kestepabro / F. Parren (p. 105c), Kinderdienst / J. Diricken (p. 85b), Kinderkanker Oudervereniging Leuven / P. Janssens (p. 60), Koninklijke Atheneum Geraardsbergen / J. Godaert (p. 119a), Konitza Cultural Association / J. Hills (p. 123d, 127b), Kreatives Atelier / Atelier Neundorf (p. 161b), Kringloopexpo / J. van het Groenewoud (p. 88b), KunST+ / N. De Pessemier (p. 40b), Kurt Vansteelant / K. Vansteelant (p. 162a), La Spirale / Y. Watterman (p. 108a), L enfance de l art / N. Lampole (p. 105b), Les Amis du Musée Wellington / D. Piret (p. 112a), Liggo Naftora Sénégal / G. Decerf (p. 110), Luc D hose / S. Van Wulpen (p. 158), Maison Ouvrière / P. Rosanna (p. 94c), Marianne van de Graaff / F. Tierens (p. 153c), Musea en Erfgoed Antwerpen / D. Kools (p. 73f), Musea en Erfgoed Antwerpen / F. Dujardin (p. 99), Muzemix / S. Brockmans (p. 22), Nadaar / J. Locus (p. 6a, 47a), Newark Emmaus Trust / R. Mason (p. 77b), Nkoaranga-Watoto / T. Van Braekel (p. 73d), OCMW Herenthout / D. Dierckx (p. 55d), OCMW Leuven / B. Lasuy (p. 55f, 59a), OCMW Zwijndrecht - WZC Herleving / WZC Herleving (p. 59b), Organization for Life Care (OFLIC) / O. Cameroon (p. 172c), Ougrée.be / Ougrée.be (p. 17b), Parenthèse / Parenthèse (p. 92b), Périple en la Demeure / A. Esposito (p. 113b), Périple en la Demeure / L. Klinges (p. 121), Polytechnic University of Tirana / T. Lamce (p. 123f), PROTOS / M. Smet (p. 180a), Psychiatrisch Centrum Sint- Amandus / H. Vergult (p. 63), Rimo Limburg / P. Meeuwissen (p. 94b), Sara Vandekerckhove / B. Bogaert (p. 8b, 47d), Saskia Aelen / L. Lagrou (p. 129b), Sering / I. Vander Borght (p. 78a), Shaheed Herman Rasschaert Vrienden / J. Rasschaert (p. 180b), Sint Joris Basis school / K. Vanderkrieken (p. 132), Sint- Bavohumaniora Gent / K. Dhondt (p. 6b, 113e), Sint-Jozefscollege / A. Van Den Bosch (p. 55e, 64a), Sjarabang / M. De Wever (p. 89a), SPES-forum / L. Daenen (p. 96), Steen / François (p. 100a), Stefaan De Brabander / Koala s Mariakerke (p. 64c), Surrey Care Trust Swingbridge / N. Glifford of Rowl Images (p. 77a), t Archief Gent on files / S. Calle (p. 109a), Talismanneke / N. Slosse (p. 102a), Tate Liverpool / Tate Liverpool (p. 139g), Technische Scholen Mechelen / J. Wauters (p. 93), Thaïs / Thaïs (p. 153f), Together Ghana / N. Dumahasi (p. 172b), Tournai Air Club / D. Piron (p. 133), Tutti Fratelli / C. Garmendia (p. 153b, 162c), Uganda Children s Centre / R. Opolot (p. 169e), Un Toit Un Cœur / E. Louveaux (p. 36), Universiteit Hasselt / Ö. Yalçi (p. 24a), Universiteit Hasselt, Biomedisch Onderzoeksinstituut / K. Pannemans (p. 120b), Vacances pour Tous / V. Schramme (p. 28), Velt / Lex (p. 73b), Velt / R. Janssens (p. 82a), Via Veneto / Via Veneto (p. 100b), Vrij Land-en Tuinbouwinstituut / S. Deschuyter (p. 113d), Wannes Verteltheater / Limburg.net (p. 88a), Wings of Hope / A. Kik (p. 7a), Youth Social Work Association / M. Nelson (p. 169c), Zusters Karmelietessen / J. Roux (p. 111b) p. 14. Fotowedstrijd Jaarverslag Koning Boudewijnstichting 2011

17 Activiteiten VERSLAG Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin p. 15

18 p. 16 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

19 Armoede & Sociale rechtvaardigheid p. 17

20 Armoede & Sociale rechtvaardigheid Nieuwe problemen opsporen Opsporen van opkomende problematieken en actievelden voor de verschillende spelers Luisternetwerk Kinderen en jongeren Armoede en sociaal onrecht aanpakken Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid De omstandigheden verbeteren van kinderen die in armoede leven en scholingsprojecten steunen Remédiation scolaire: quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? Preventie en remediëring in het secundair onderwijs Kinderarmoede PING Poverty Is Not a Game Scholing van Romakinderen Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring Onderwijs, dagelijkse kost? Allochtone jongeren in het onderwijs Fonds van bpost voor Alfabetisering Fonds Amélie Davignon Fonds des Amis de L Accueil Fonds Tinne Boes Fonds Carmeuse Fonds Au Carrefour des Jeunes, créé à l initiative de M. Paul Tassin Bepaalde specifieke problematieken aanpakken De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor armoedebestrijding bij vrouwen? Het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden Pleegouders Echtscheiding en Migratie De genderdimensie in de beschutte werkplaatsen en professionele vormingscentra Nieuwe gevangenissen Aangepaste communicatie voor sociaal zwakke groepen in de Vlaamse Gemeenschap Close the Gap PC Solidarity Prinses Mathildefonds Armoedefonds - Steun aan initiatieven voor armoedebestrijding Fonds André Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting Fonds Piet Cleemput Fonds Henri Collinet Fonds Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine en Jean-Louis Dembour Fonds Domus Fonds Lydia Chagoll Fonds Dieter Fonds L Envol-ForceDouce Fonds J&Joy Fonds Lasallia Stichting Paul, Suzanne en Renée Lippens Fonds Marçunvins-Legs Baumet Fonds One Child One Dream Fonds Ridder Paquot Fonds READO Fonds Papenvest Fonds Vrienden van Samilia Fonds SOS Jeunes Fonds Frédéric Speth Fonds Andrée Stockart Fonds Hugo Van Mierlo Fonds EAPN Fonds Génération Fonds Docteur Alexis Gilis Fonds Jolada Fonds Germaine Kieckens Liefdadigheidsfonds Brussel Fonds Mestdagh Mothers at Risk Fund Fonds New Life Fonds Osterrieth-Speth Fonds Polfliet-Lepot Fonds Celina Ramos Fonds Les Récollets Schenkerskring Rotary District 1620 Fonds Solmido Irène Vandenhemelfonds Fonds Georges-Marie Vandermeir Fonds Pierre van der Mersch Fonds Arnould van der Straten Waillet Fonds Germaine Van Gehuchten Fonds Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel Fonds Leona Verschueren Fonds Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Analyseren van de impact op de minderbedeelden, van Europese en nationale maatregelen rond de vermindering van de klimaatopwarming Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid Ouderen De bijdrage van senioren in de maatschappij valoriseren en de intergenerationele solidariteit aanmoedigen Volontariat pour seniors Oudere allochtonen, senioren van bij ons Praktische gids voor ouderen die thuis wonen Ouderen op het platteland Carrefours des générations (Kruispunt van generaties) Fonds Hélène en Georges Servais-Renier p. 18. Pauvreté Armoede & Justice Sociale sociale rechtvaardigheid Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

21 Nieuwe problemen opsporen Luisternetwerk / Een observatorium en laboratorium inzake sociaal onrecht Mensen op het terrein, ervaringsdeskundigen en professionals signaleren de Stichting sociaal onrecht dat onvoldoende gekend is en waar nog weinig aan wordt gedaan. Vervolgens helpt de Stichting projecten opzetten om dit onrecht te verhelpen. s In 2011 ondernam de Stichting verschillende concrete acties rond thema s die uit het Luisternetwerk naar voor kwamen. Ze worden hieronder opgesomd. Elke actie wordt meer in detail beschreven verder in het hoofdstuk. > Remédiation scolaire: quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? (zie p. 19) > Preventie en remediëring in het secundair onderwijs (zie p. 20) > Scholing van Romakinderen (zie p. 23) > Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring (zie p. 23) > De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO), een instrument voor armoedebestrijding bij vrouwen (zie p. 30) > Het leefloon en alternatieven voor de sociaal-professionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen (zie p. 30) > Zelfstandige ondernemers in moeilijkheden (zie p. 30) > Pleegouders (zie p. 30) > Echtscheiding en migratie (zie p. 31) > Genderdimensie in de beschutte werkplaatsen en professionele vormingscentra (zie p. 31) > Nieuwe gevangenissen (zie p. 32) > Aangepaste communicatie voor sociaal zwakke groepen in de Vlaamse Gemeenschap (zie p. 32) Kinderen en jongeren in de Franse Gemeenschap Remédiation scolaire: quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? Een stand van zaken opmaken rond schoolremediëring in de Franse Gemeenschap en remediëring promoten bij verantwoordelijken uit het onderwijs en de politiek. s > projectoproep: 48 scholen kregen tussen 200 en 400 steun om deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma tussen secundaire scholen in de Franse Gemeenschap rond schoolremediëring > seminarie Réduire l échec scolaire grâce à la remédiation à l école met leraars, schooldirecties en andere geïnteresseerden uit de sector, waarop de resultaten van het uitwisselingsprogramma werden voorgesteld en werkinstrumenten, goede voorbeelden en aanbevelingen werden besproken (Namur, 26 oktober) [foto] > publicatie La remédiation scolaire en Communauté française. Quelles pratiques en vue de réduire l échec scolaire? met de resultaten van het uitwisselingsprogramma Ondersteunde scholen Arlon: Institut Notre-dame, 200 Bertrix: Institut Notre-dame, 400 Braine-l Alleud: Collège Cardinal Mercier, 400? Institut Vallée Bailly, 200 Brussel: Institut Sainte-Ursule, 200? Institut Saint-Louis, 400? Institut Saint-Luc, 200 Charleroi - Gilly: Lycée Mixte François de Sales, 400 Charleroi - Montignies-sur-Sambre: Institut Provincial Secondaire Paramédical La Samaritaine, 200 Charleroi: Institut Saint-Joseph, 400 Court-Saint-Etienne: Collège Saint-Etienne, 200 Fleurus: Institut Notre-Dame, 200 Ganshoren: Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse, 200 Hannut: Collège Sainte-Croix et Notre-Dame, 200 Herstal: Athénée Royal Herstal, 400 Jemappes: Institut Saint-Ferdinand, 200 Jemeppe-sur-Sambre: Athénée Royal Baudouin Ier, 200 Kain: Institut de la Sainte-Union, 400 La Louvière: Institut Saint-Joseph D.O.A., 200 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin Armoede & Pauvreté Sociale rechtvaardigheid & Justice sociale. p. 19

22 Kinderen en jongeren Leuze-en-Hainaut: Athénée provincial de Leuze, 200 Liège: Institut Marie-Thérèse, 400? Institut Saint-Barthélemy D.O.A., 200? Institut Saint- Sépulcre, 200 Marche-en-Famenne: Institut Saint-Roch, 400 Moeskroen: Collège Sainte-Marie, 200 Mons: Athénée Provincial Jean d Avesnes, 400? Athénée Royal de Mons, 200? Institut du Sacré-Cœur, 200 Morlanwelz: Institut Technique Morlanwelz, 400 Namur - Malonne: Institut Saint-Berthuin, 200 Namur: Etablissement des Soeurs de Notre-Dame Namur, 400? Institut Sainte-Ursule, 200 Neufchâteau: Institut Saint-Michel, 200 Nivelles: IPET Nivelles, 400 Ottignies-Louvain-la-Neuve: Athénée Paul Delvaux, 400 Philippeville: Institut Notre-Dame, 200 Schaarbeek: Institut de la Vierge Fidèle, 200? Institut Technique Cardinal Mercier, 200 Seraing: Centre Scolaire Saint Martin, 200 Sint-Jans-Molenbeek: Athénée Royal Serge Creuz, 400? Institut des Ursulines, 200 Sint-Lambrechts-Woluwe: Institut des Dames de Marie, 400 Soignies: Institut Technique Saint-Vincent, 400 Ukkel: CESL Notre-Dame des Champs, 200 Virton: Institut de la Sainte-Famille, 200 Waimes: Athénée Royal de Waimes, 200 Waremme: Collège et Institut Saint-Louis, 400 Waterloo: Lycée de Berlaymont, 200 in de Vlaamse Gemeenschap Preventie en remediëring in het secundair onderwijs Preventie- en remediëringsinitiatieven in Vlaamse scholen steunen, in het bijzonder voor kwetsbare leerlingen en hun ouders. s > projectoproep om secundaire scholen in Vlaanderen te laten deelnemen aan een intervisietraject (drie dagen op 25 februari, 25 maart en 29 april): 34 secundaire scholen kregen steun voor een totaalbedrag van > studiedag met aandacht voor verhalen, goede praktijken, voorbeelden en geleerde lessen over hoe 34 GOK-scholen in Vlaanderen hun aanbod weten af te stemmen op alle leerlingen zelfs de meest kwetsbare en hun ouders (Mechelen, 25 november) > publicatie Preventie en remediëring in het secundair onderwijs: verslagboek intervisie, met de resultaten van het intervisietraject, getuigenissen en ervaringen van de deelnemende scholen Selectie Aalst - Gijzegem: Sint-Vincentius a Paulo Instituut (Kansarmoede van bij de inschrijving detecteren en informatie geven over schooltoelages, de schoolrekening zo laag mogelijk houden, leerproblemen voorkomen en laagdrempelige remediëring aanbieden.) 200 Antwerpen: Technicum Noord-Antwerpen (Gratis soepmiddagen organiseren.) 200? Technisch onderwijs SITO 5 (Een cultuurproject ontwikkelen waarbij leerlingen de kans krijgen om zich in te schrijven voor culturele activiteiten en zo hun sociale vaardigheden te verbeteren.) 400 Brussel: Instituut Anneessens-Funck (Vijftig secundaire GOK-scholen samenbrengen om praktijkervaringen uit te wisselen rond preventie en remediëring van leerlingen uit kwetsbare gezinnen.) 200 Eeklo: Provinciaal Technisch Instituut Eeklo (Begeleiders en leerkrachten stimuleren om meer positief gericht en minder bestraffend te handelen.) 200 Geel: KA Geel (Studieloopbaanbegeleiding optimaliseren door de communicatie op verschillende niveaus en met verschillende betrokkenen op elkaar af te stemmen.) 200 Gent - Ledeberg: BenedictusPoort campus Ledeberg (Streven naar leerwinst voor de meest kwetsbare leerlingen door aandacht te besteden aan competenties, zelfbeeld, attitudes ) 200 Gent: Provinciaal Handels- en Taalinstituut (Een project uitwerken rond diversiteit in en buiten de school waarbij leerlingen de kans krijgen om deel te nemen aan workshops en toewerken naar een toonmoment voor de ouders.) 400 Hasselt: Provinciale Handelsschool Hasselt (Een gelijkekansenbeleid ontwikkelen op vlak van preventie en remediëring voor leerlingen uit sociaal kwetsbare of kansarme gezinnen.) 200 p. 20. Pauvreté Armoede & Justice Sociale sociale rechtvaardigheid Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

23 Kinderen en jongeren Heusden-Zolder: Sint-Franciscuscollege (Een model ontwikkelen waarbij zowel het zorgbeleid als het evaluatie- en rapporteringsbeleid zijn afgestemd op de competentieontwikkeling van de leerlingen.) 400 Ieper: KTA Ieper (Een filmpje maken en fysieke trainingsoefeningen uit de verdedigingssport aanleren om leerlingen te sensibiliseren tot respectvol omgaan met anderen.) 200? Technisch Instituut Heilige Familie (Een beleidsvisie ontwikkelen waarbij de leerling centraal staat en kwetsbare leerlingen bijzondere aandacht krijgen.) 400 Kalmthout: Gemeentelijk Technisch Instituut St.-Jozef 1ste Graad (Workshops organiseren rond sociale vaardigheden voor sociaal zwakkere leerlingen.) 200 Kortrijk: Vrij Technisch Instituut (Intervisie rond succesvolle ervaringen en obstakels bij de preventie en remediëring van leerlingen uit sociaal kwetsbare of kansarme gezinnen.) 200 Leuven - Heverlee: MISOL - afdeling Don Bosco Groenveld (Een open overlegcultuur stimuleren tussen de school, de leerling en de ouders of verantwoordelijke om de ontplooiingskansen van elke jongere te garanderen.) 200 Leuven: Middenschool I (Een positieve groepsdynamiek creëren om de sociale verschillen te overbruggen en de slaagkansen van de leerlingen te verhogen.) 200 Maaseik: College Heilig Kruis - Sint-Ursula (Een attitudeportfolio creëren voor leerlingen met leer- of gedragsproblemen waarbij per week drie werkpuntjes worden gekozen en leerlingen ondersteuning krijgen bij het leren leren.) 400 Mechelen: Ursulinen Mechelen (Maatregelen nemen om de GOK-leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan intra- en extrascolaire activiteiten.) 400 Oostende: Ensorinstituut (De principes van leerlingenbegeleiding en taalbeleid verder uitwerken.) 400 [foto]? Vesaliusinstituut Oostende (Leerlingen, leerkrachten, ouders en externen bewustmaken om elkaar te motiveren en te ondersteunen.) 400? VTI Oostende (Gelijke onderwijskansen creëren voor alle leerlingen van de school.) 200 Oudenaarde: Technisch Instituut O.-L.-Vrouw (Een basiszorgpakket gebruiken om de leerlingen optimaal te begeleiden.) 200 Roeselare: VISO Roeselare - Scholengroep Sint-Michiel (Het beleid inzake preventie en remediëring van leerlingen uit sociaal kwetsbare en kansarme gezinnen optimaliseren.) 400? VTI Roeselare (Huiswerkbegeleiding organiseren voor leerlingen die van thuis uit geen of onvoldoende steun krijgen.) 200 Schaarbeek: KA Emanuel Hiel (Ervaringen uitwisselen met andere scholen rond taalvaardigheidsonderwijs en uitsluiting van leerlingen.) 400 Sint-Niklaas: Technisch Instituut Sint-Carolus (Maatregelen nemen ter preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstand en van studie- en gedragsproblemen.) 200 Tessenderlo: Technisch Heilig Hart Instituut (Het GOK- en zorgbeleid rond preventie en remediëring van leerlingen verder uitbouwen.) 200 Tongeren: KaSO Tongeren-Borgloon (Leerlingen en ouders informatie aanbieden over studietoelagen en ondersteunende maatregelen door de ziekenfondsen.) 200 Torhout: Technisch Instituut Sint-Vincentius (Onderzoeken of het preventie- en remediëringswerk op school voldoende afgestemd is op alle leerlingen en in het bijzonder de kansarme leerlingen.) 200 Veurne: VTI Veurne (Tweedehandsfietsen ter beschikking stellen van de leerlingen om buskosten te besparen en hun gezondheid te bevorderen.) 200 Vilvoorde: Onze-Lieve-Vrouwinstituut (Onderzoeken of het preventie- en remediëringswerk op school voldoende afgestemd is op alle leerlingen en hun ouders.) 400 Wervik: vzw Sint-Jozefscollege (Het GOK-beleid rond taalvaardigheid, preventie en remediëring opvolgen, bijsturen en evalueren.) 200 Zelzate: Technisch Instituut Sint-Laurens (Een SOS-project invoeren rond open communicatie, het gebruik van een klasattitudekaart, projecten op maat en initiatieven rond sociale vaardigheid.) 400 Zottegem: OLV College Campus Centrum (Bij de afhaling van het kerstrapport een informele bijeenkomst organiseren voor ouders, leerkrachten en leerlingen om de communicatie te bevorderen.) 200 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin Armoede & Pauvreté Sociale rechtvaardigheid & Justice sociale. p. 21

24 Kinderen en jongeren Kinderarmoede Kinderen en jongeren die in armoede leven het woord geven en via diverse acties aanbevelingen uitwerken om op Belgisch en Europees niveau te strijden tegen kinderarmoede. s > projectoproep Kinderen in armoede aan het woord ter ondersteuning van organisaties die met kinderen werken om de dialoog aan te gaan en beter te begrijpen hoe zij de armoede waarin ze leven, ervaren: 13 projecten kregen steun voor een totaalbedrag van > steun van aan Child Focus voor de realisatie van een praktische studie over de nood aan media-opvoeding voor kwetsbare groepen om op basis daarvan preventiemethodes uit te werken die zich specifiek richten tot kwetsbare kinderen op vlak van online veiligheid > om de toegang van kinderen en kwetsbare gezinnen tot onthaalstructuren en -diensten te vergroten, gaf de Stichting strategische steun aan volgende instellingen: Badje (Brussel), Réseau des Initiatives Enfants-Parents-Professionnels (Louvain-la-Neuve), > publicatie Inspiring change: an early childhood education and care study visit to Sweden and Poland, gebaseerd op een studiebezoek aan de diensten voor ECEC (Early Childhood Education and Care) in Zweden en Polen, georganiseerd door Children in Scotland voor de Koning Boudewijnstichting (1-6 mei). Dit initiatief kadert in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie over het belang om te investeren in de vroegste kindertijd en het ondersteunen van projecten die het aanbieden van vroege opvang en educatie op het terrein willen verbeteren Selectie Brussel: asbl Samusocial (Kinderen aan het woord laten over wat ze meemaken, voelen, te kort hebben...) 8.000? asbl Solidarcité (Samen met de kinderen van het Klein Kasteeltje en jongeren van Solidarcité een audiovisueel gezelschapsspel maken over armoede.) Dilsen-Stokkem: vzw Muzemix (Kinderen die leven in armoede de kans geven om samen met een handpop te dansen, te koken, toneel te spelen en verhalen te vertellen.) [foto] Fleurus - Wanfercée-Baulet: asbl Maison Maternelle Fernand Philippe (De kinderen van de instelling een collectief werk laten maken over hun leven en belevenissen.) Gent: vzw Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (Een multimediaproject opzetten om kansarme kinderen de kans te geven hun toekomstdromen te uiten.) 5.000? vzw Turkse Unie van België (De leefwereld van kinderen in kansarmoede tonen aan de hand van videobeelden die ze zelf maken.) Huy: asbl AMO Mille lieux de vie (Creatieve workshops organiseren waarbij kinderen kunnen vertellen over hun leven en hun belevenissen thuis, op school...) Kermt - Kuringen: vzw CAW t Verschil (Kinderen in een vluchthuis de kans geven om zich via beelden te uiten over hun leefwereld.) Liège: asbl Le Monde des Possibles (Samen met kinderen van nieuwkomers audioprogramma s maken waarbij ze nadenken over hun situatie en voorstellen doen om hun levensomstandigheden te verbeteren.) Schaarbeek: asbl Dune Urbaine (Een spreekbuis oprichten voor kinderen tussen 9 en 12 jaar om de verantwoordelijken van de sociale huisvesting en de verschillende gemeentelijke diensten aan de tand te voelen over de inrichting van hun wijk.) Seraing - Ougrée: asbl Ougrée.be (Samen met de kinderen die regelmatig gebruik maken van de straatbibliotheek een stripverhaal maken over hun leven.) Sint-Agatha-Berchem: Ligue des droits de l enfant (Kansarme kinderen aan het woord laten over hun ervaringen.) Sint-Joost-ten-Node: asbl Les Nouveaux disparus (Een amateurtheaterfestival organiseren met kansarme kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar.) en Europa PING - Poverty Is Not a Game Partners: Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie (IBBT), Network of European Foundations (NEF) Operationele partner: GriN Financiële partners: Vlaams Gewest, Waals Gewest, Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal), Robert Bosch Stiftung (Duitsland), Fondation Bernheim (België), Network of European Foundations (NEF) Ontwikkelen van een game voor jongeren, zodat ze kunnen ervaren wat het betekent om in armoede te leven, en bijdragen tot het debat rond het gebruik van serious games op school. p. 22. Pauvreté Armoede & Justice Sociale sociale rechtvaardigheid Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011

25 Kinderen en jongeren s > in de Vlaamse Gemeenschap: voorstelling van het spel PING en de vorming voor leerkrachten die wordt voorzien in 2012 tijdens de conferentie Media & Learning 2011 bij de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming (Brussel, 24 en 25 november) voorstelling van het spel op een webinar (online vorming) getiteld Using technology to educate, empower and engage, georganiseerd door het European Foundation Centre (EFC) voor Europese stichtingen die deel uitmaken van zijn netwerk (7 december) > in de Franse Gemeenschap: organisatie van vormingen voor leerkrachten uit het secundair onderwijs die in het kader van burgerschapseducatie het interactieve 3D-spel willen gebruiken in de klas om hun leerlingen rond armoede te sensibliseren. Deze vormingen gebeuren door de Educatieve Dienst van het BELvue museum in Brussel, in samenwerking met asbl Media.Animation Scholing van Romakinderen Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring in de Vlaamse Gemeenschap Onderwijs, dagelijkse kost? Allochtone jongeren in het onderwijs De scholing van Romakinderen aanmoedigen en de banden versterken tussen de Roma en het schoolsysteem. > publicatie Romakinderen op weg naar school met een voorstelling van de tien projecten die werden gesteund in het kader van de projectoproep van de Stichting die werd gelanceerd in 2009, met als doel initiatieven te steunen om de scholing van Romakinderen te stimuleren. In de publicatie worden ook de resultaten voorgesteld van twee intervisievergaderingen in 2010 met de geselecteerde projecten, aangevuld met aanbevelingen en actiepistes Mentoringprogramma s voor kwetsbare jongeren en in het buitenland analyseren en evalueren, en het opzetten van dergelijke programma s in ons land stimuleren. s > publicatie Maatschappelijk kwetsbare jongeren en mentoring. Goede Belgische en buitenlandse praktijken, met een voorstelling van Belgische en Europese mentoringinitiatieven voor kwetsbare jongeren door vrijwilligers die proberen oplossingen te bieden die complementair zijn aan professionele diensten, waarbij goede praktijken en succesfactoren worden toegelicht > studiedag met informatie en debatten over goede internationale praktijken, de impact van mentoringprogramma s op de ontwikkeling en de emancipatie van de jongeren, succesfactoren (Brussel, 14 oktober) Financiële partner: Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Secundaire scholen in de Vlaamse Gemeenschap sensibiliseren voor een kostenbewust beleid naar ouders. > studiedag over de schoolboekenprijs en aanverwante kosten, voor directies en coördinatoren van secundaire scholen, onderwijsbeleid, intermediairen, uitgevers en ouderverenigingen (Brussel, 1 april) Projecten om de slaagkansen op school en zodoende de integratie te bevorderen van allochtone jongeren in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Met studies, publicaties, interviews met de betrokkenen, seminaries en ondersteuning van initiatieven van scholen. s > publicatie Verspild talent. De prestatiekloof in het secundair onderwijs tussen allochtone en andere leerlingen volgens het PISA-onderzoek 2009, op basis van de PISA-studie 2009 gerealiseerd op vraag van de Stichting door Dirk Jacobs en Adrea Rea, Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l Egalité (GERME), Institut de Sociologie, ULB > in de Vlaamse Gemeenschap: net als in 2008, 2009 en 2010 kende de Vlaamse minister van Onderwijs extra steun toe aan 9 projecten die in 2007 werden geselecteerd bij de projectoproep Student tutoring Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin Armoede & Pauvreté Sociale rechtvaardigheid & Justice sociale. p. 23

ActiVitEitEn VERSLAG

ActiVitEitEn VERSLAG Activiteiten VERSLAG Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011 2011 p. 15 p. 16 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011 Armoede

Nadere informatie

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

KONING BOUDEWIJNSTICHTING JAARVERSLAG 2004 Brederodestraat 21, B-1000 Brussel Tel. +32-2-511 18 40 Fax +32-2-511 52 21 info@kbs-frb.be www.kbs-frb.be PCR 000-0000004-04 Dit jaarverslag is ook, in een volledige versie, verkrijgbaar

Nadere informatie

JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving

JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving JAARMAGAZINE 2014 Samen werken aan een betere samenleving 04 Sterke momenten in 2014 06 Feiten en cijfers 2014 10 De Stichting actief in België 12 Onze actiedomeinen 40 Administratief verslag De Koning

Nadere informatie

De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen

De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij De Nationale Loterij kent al jarenlang een belangrijke dotatie toe aan

Nadere informatie

www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting in de provincie Antwerpen

www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting in de provincie Antwerpen www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting in de provincie Antwerpen De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij De Nationale Loterij kent al jarenlang een belangrijke dotatie toe aan de Koning

Nadere informatie

De Filantropiekrant. En ook:

De Filantropiekrant. En ook: De Filantropiekrant 24 APRIL 2014 DE WERELD ZOU ER ANDERS UITZIEN Filantropie maakt vandaag gebruik van afgelijnde, gestructureerde methodes en van geavanceerde financiële tools om zo meer initiatieven

Nadere informatie

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties

2012 Werkprogramma voor België Europees Jaar van. Actief Ouder Worden en Solidariteit tussen de Generaties 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en 2012 Werkprogramma voor België van Actief Ouder Worden en Woord vooraf 4 1. Inleiding 5 2. Actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1

Zonder omwegen 8JAARVERSLAG. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid POD MI 2008 1 Zonder omwegen 8JAARVERSLAG POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid > POD MI 2008 1 INHOUD Voorwoord 3 1 Vooruitkijken 4 2 Het beleid voorbereiden 8 3

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan samen voor Het kinderen perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat samen voor kinderen samen voor kinderen

Nadere informatie

Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2013

Het Venture Philanthropy Fonds. Impact Report 2013 Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013 HET VENTURE PHILANTHROPY FONDS COLOFON Het Venture Philanthropy Fonds Impact Report 2013 Cette publication est également disponible en français sous le

Nadere informatie

Een samenleving voor alle seizoenen

Een samenleving voor alle seizoenen Een samenleving voor alle seizoenen Relaties tussen generaties : een uitdaging Een samenleving voor alle seizoenen-relaties tussen generaties : een uitdaging Cette publication est également disponible

Nadere informatie

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig

Kinderopvang. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. respectvol verdraagzaam mondig. positief kritisch leergierig respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Kinderopvang in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap De sleutel voor gelijke

Nadere informatie

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende

Nadere informatie

Sustainable Partnerships Award 2013

Sustainable Partnerships Award 2013 KAURI Belgian meeting point for global sustainable action voorwoord Sustainable Sustainable Award : de beste Belgische praktijken op het vlak van maatschappelijke partnerschappen tussen ondernemingen en

Nadere informatie

De ander in de aandacht brengen

De ander in de aandacht brengen Evens Stichting Jaarverslag 2006 YEPP ANTWERPEN NOORD 25 LOKAAL TELEVISIEPROJECT T 25 3 INHOUD VERKLARING VAN DE OPRICHTERS 4 BERICHT VAN DE VOORZITSTER: WAT IS ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST? 4 MISSIE 6

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

UNESCO info. Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen. Sociale wetenschap Blauwdruk voor duurzame vrede

UNESCO info. Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen. Sociale wetenschap Blauwdruk voor duurzame vrede België - belgique P.B. 8670 KOKSIJDE 3/5303 Driemaandelijks tijdschrift - Afgiftekantoor Koksijde 1 Ongelijkheid ondermijnt onderwijskansen Erfgoed Vlaamse volkscultuur kandidaat voor UNESCO-erkenning

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2010 2011. Basisonderwijs en secundair onderwijs

Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2010 2011. Basisonderwijs en secundair onderwijs Stichting Koningin Paola Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2010 2011 Basisonderwijs en secundair onderwijs Stichting Koningin Paola De Stichting Koningin Paola werd in 1992 opgericht op initiatief

Nadere informatie

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen

Nadere informatie

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad

Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Actueel Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Jaargang 15, nr 4 oktober 2014 driemaandelijks Nieuwe Vlaamse regering * Winnaars fotowedstrijd * Terugblik provinciale themadagen * Ouderen en vrije tijd

Nadere informatie

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN

SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING 1 SYNTHESE VAN DE VOORSTELLEN BELANGRIJKE ELEMENTEN OM TE SLAGEN 1 Een Permanente Armoedebarometer ontwikkelen. 2 De nodige middelen vrijmaken voor het lopende onderzoek

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013 1 Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Iedereen verdient vakantie. toerismecahier. Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede

Iedereen verdient vakantie. toerismecahier. Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede toerismecahier Iedereen verdient vakantie Ontwikkelingen in de facilitering van toerisme voor mensen in armoede Toerisme Vlaanderen Steunpunt Vakantieparticipatie Iedereen verdient vakantie Ontwikkelingen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie