Mn Services staat voor daadkrachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mn Services staat voor daadkrachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en"

Transcriptie

1 1

2 Marktpositie Mn Services staat voor daadkrachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Met een belegd vermogen van ruim 61 miljard euro, een breed pakket diensten en producten en 700 gedreven professionals zetten wij de trend. Onze aanpak is resultaatgericht en betrokken. Ambitie Via waardecreatie en groei wil Mn Services de top in pensioenuitvoering en vermogensbeheer in Nederland bereiken. Wij zetten ervaring, deskundigheid en innovatie in om klanten de beste oplossingen aan te reiken en maximale betrouwbaarheid te bieden. Voor huidige en potentiële medewerkers willen wij de employer of choice zijn. Kernwaarden Betrokkenheid: meedenkend en meewerkend naar medewerkers, klanten en sociale partners. Keuzevrijheid: wij assisteren en adviseren op maat en resultaatgericht, maar de klant kiest. Transparantie: maximaal inzicht leidt tot optimale efficiency en de sterkste oplossingen. Innovatie: vanuit ervaring, deskundigheid en daadkracht oplossingsgericht vernieuwen. 2

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Dit is Mn Services 6 Kerncijfers 8 Betrokkenheid volgens... Anna Volkova 9 Personalia 13 Betrokkenheid volgens... Deborah Roffel 15 Bericht van de Raad van Commissarissen 19 Verslag van de Raad van Bestuur 21 Betrokkenheid volgens... Machteld Aardse 29 De jaarrekening 33 Balans 34 Winst- en verliesrekening 36 Kasstroomoverzicht 37 Algemene toelichting 39 Toelichting op de balans 42 Toelichting op de winst- en verliesrekening 47 Toelichting op het kasstroomoverzicht 48 Overige gegevens 49 Ondertekening 49 Bestemming van het resultaat 49 Accountantsverklaring 50 Betrokkenheid volgens... Wafae Ahalouch El Keriasti 51 Colofon 55 3

4 Woord vooraf Spil in een dynamische markt Terwijl de veranderingen in markt en samenleving ingrijpender en intenser dan ooit lijken, is de positie van Mn Services helder. Wij maken deel uit van de top in pensioenuitvoering en vermogensbeheer en geven in deze sector mede de toon aan. In 2007 hebben we actief beleid gevoerd om onze kracht, ambities en verantwoordelijkheden voor het voetlicht te brengen. Een sterke profilering, het aantrekken van kundige professionals en de verdere stroomlijning van de werkprocessen hebben onze organisatie stevig verankerd in zijn economische, sociale en maatschappelijke context. Een aantal cruciale acquisities, waaronder de acquisitie van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro, hebben de positie van Mn Services in 2007 nog verder versterkt. We leven in een tijd van grote marktdynamiek. Het economisch klimaat is gunstig, maar ingrijpende gebeurtenissen als de kredietcrisis van 2007 zijn nog alles behalve bedwongen. In grote delen van de wereld zullen we de gevolgen daarvan ook in 2008 voelen. Mn Services is er op voorbereid. Dankzij onder meer certificeringen kunnen we goed beantwoorden aan de aangescherpte wet- en regelgeving. En in bijvoorbeeld het verantwoord en duurzaam beleggen manifesteren wij ons al jaren met overtuiging. Mn Services blijft zich dan ook nadrukkelijk in het debat hierover mengen. Om adequaat te kunnen reageren op marktontwikkelingen en om bestuurders effectief te kunnen ondersteunen bij veelal gecompliceerde taken, doen we een groot beroep op de expertise, inventiviteit en oplossingsgerichtheid van onze mensen. Ook in het afgelopen verslagjaar hebben we ons daarom tot het uiterste ingespannen om onze mensen te voeden met kennis en vaardigheden, met uitdagingen en waardering, met boeiende klanten en een prettige bedrijfscultuur. Alles in onze strategie is er op gericht om de kwaliteit van onze mensen maximaal in te zetten voor onze klanten. Ik ben al onze medewerkers dan ook erkentelijk voor hun niet aflatende inzet voor Mn Services en voor onze opdrachtgevers. Dit jaarverslag legt verantwoording af over de wijze waarop wij in 2007 onze organisatie hebben vormgegeven, over de strategie die we daarbij naar de markt hanteerden en over de wijze waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen. Dit jaarverslag biedt ons ook de gelegenheid om onze visie, ambities en kernwaarden te etaleren. We staan voor daadkracht, we hebben grote ambities, we voelen ons betrokken bij mens en maatschappij, en we doen de dingen waar we achter staan. Een voorbeeld is dit jaarverslag, waarin jonge kunstenaars de kans krijgen om hun talenten te tonen en verder te ontwikkelen. Mn Services werkt nadrukkelijk vanuit een visie: in ons ondernemingsplan onderbouwen we de uitgangspunten en de strategie, in de jaarlijkse planbrief geven we richting aan onze visie. Ruud Hagendijk, voorzitter Raad van Bestuur 4

5 De kunst om tot de kern te komen In de kunst zien wij een platform om de signatuur van Mn Services vorm te geven. Aan vier jonge en veelbelovende kunstenaars hebben we de opdracht verstrekt om onze kernwaarde betrokkenheid uit te beelden, om inhoud te geven aan een begrip dat de ziel van onze onderneming verwoordt. In meerdere opzichten zien we parallellen tussen wat deze kunstenaars creëren en ons werk. Maximale betrokkenheid bij je onderwerp (of je werk) is de voedingsbodem voor resultaat. De kunstenaars hebben in grote vrijheid hun keuzes kunnen maken. Vrijheid van denken is de sleutel die elke kunstenaar de mogelijkheid biedt te creëren. En daarmee zijn de parallellen met datgene wat bij Mn Services gebeurt talrijk. In dit jaarverslag presenteren we niet alleen vol trots de vier kunstobjecten. We brengen ook het wordingsproces in beeld, want the making of... toont de bezieling, de drive die nodig is om topprestaties te kunnen leveren. Los daarvan is het prachtig om te zien hoe je van niets iets kunt maken, en hoe je van een eerste idee uiteindelijk tot de kern kunt komen. 5

6 Dit is Mn Services Organisatie In de financieel complexe wereldmarkt biedt Mn Services bestuurders krachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Mn Services heeft een achtergrond in de sociale sector en weet als geen ander wat belangrijk is voor werkgevers en werknemers. Onze oorsprong is Nederlands en dat vertaalt zich in onze cultuur: resultaatgericht, degelijk, nuchter, toegewijd, sociaal en open. In toenemende mate richten we het vizier op het buitenland en constateren daar een veelheid aan marktkansen. In innovatieve daadkracht en productontwikkeling is Mn Services toonaangevend. Zonder onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen, zetten wij voor de gehele markt de trend als het gaat om vernieuwing: in processen, systemen en producten. De aanpak van Mn Services is efficiënt en doelgericht. We onderscheiden ons ten opzichte van andere partijen in ervaring en betrouwbaarheid, maar meer nog in het oplossingsgericht toepassen van (nieuwe) kennis, in onze inzet voor de opdrachtgever, en in betrokkenheid. Achtergrond In 2008 is het zestig jaar geleden dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in de metaalnijverheid overeenstemming bereikten over een wettelijke pensioenregeling. Daarmee was de basis voor Mn Services een feit. Sinds in 1979 het Pensioenfonds Metaal en Techniek haar administratie uitbesteedde en er in 2001 een verdere ontvlechting plaatsvond, heeft Mn Services zich ontwikkeld tot full service dienstverlener voor werkgevers en werknemers in deze sector. In 2007 vertrouwden ruim 1,1 miljoen Nederlanders op Mn Services voor hun pensioen. Met een beheerd vermogen van 61 miljard euro behoort Mn Services sinds 2007 tot de topdrie pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders in Nederland. Belegd vermogen door de jaren heen Belegd vermogen Premie-inkomen miljoen gulden 4 miljoen gulden miljard gulden 317 miljoen gulden ,7 miljard euro 1 miljard euro miljard euro 1,7 miljard euro 6

7 Mensen Medewerkers van Mn Services hebben de kennis, de betrokkenheid en het inzicht om opdrachtgevers pro-actief bij te staan in pensioen- en vermogenskwesties. Onze business is mensenwerk, wij kapitaliseren in onze dienstverlening zwaar op ons human capital. Er is ons alles aan gelegen om (potentiële) medewerkers een uitdagend en boeiend carrièreperspectief te bieden. Voor medewerkers en potentiële collega s zijn wij bij uitstek de werkgever waar nieuwe loopbaanmogelijkheden in de praktijk gerealiseerd worden. Dienstverlening In de uitvoering van pensioenen en verzekeringen, maar ook in het beheer van institutioneel vermogen gaat het om het vinden van de juiste mix tussen de ambities van de opdrachtgever, de ontwikkelingen in de markt en de oplossingsgerichte aanpak. Een breed pakket aan diensten en services vormt het materiaal waarmee wij maatwerk voor iedere opdrachtgever creëren. Gedegen beheer en financieel rendement zijn daarbij niet het enige doel: Mn Services kent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als uitvoerder van pensioenen en andere producten op het gebied van inkomensopbouw en -bescherming. Daarmee zetten we ons elke dag in voor het financiële welzijn van meer dan één miljoen deelnemers, transparant en flexibel, professioneel en doelgericht. Tegelijk behoudt de opdrachtgever altijd zijn verantwoordelijkheid en regie: zijn keuzevrijheid is de voorwaarde voor succes. Mn Services is een innovatieve en doortastende speler in de markt. In zestig jaar is een schat aan ervaring en vakkennis opgebouwd: de basis voor constante en duurzame kwaliteit. Belangrijker nog dan die expertise, is de effectiviteit die daar het gevolg van is: Mn Services biedt de opdrachtgever kwalitatief en kwantitatief de best denkbare oplossingen in een competitieve kwaliteit-prijs-verhouding. 7

8 Kerncijfers 2007 x J x J x J x J Netto-omzet (88%) (82%) (82%) (100%) Performance fees (10%) (15%) (16%) 225 (0%) Wijziging in onderhanden werk 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (-1%) Overige opbrengsten (2%) (3%) (2%) (1%) Som der bedrijfsopbrengsten (100%) (100%) (100%) (100%) Personeelskosten (44%) (39%) (41%) (45%) Werkzaamheden derden (36%) (41%) (38%) (28%) (80%) (80%) (79%) (73%) Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa (3%) (3%) (5%) (11%) Overige bedrijfskosten (17%) (17%) (16%) (16%) (20%) (20%) (21%) (27%) Som der bedrijfslasten (100%) (100%) (100%) (100%) Resultaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Eigen vermogen Totaal vermogen Personeel Aantal werknemers per 31 december (absoluut) Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO ers) Opdrachtgever gerelateerd *) Gefactureerde premieomzet x B 1 mln Belegd vermogen ultimo jaar x B 1 mln Aantal uitkeringen x *) de opdrachtgever gerelateerde kerncijfers betreffen voor opdrachtgevers gefactureerde premies respectievelijk het aantal uitkeringen op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Daarnaast wordt het belegd vermogen voor opdrachtgevers op het gebied van vermogensbeheer vermeld. 8

9 Anna Volkova Ervaring en verwondering Mijn vader tekende, ging later fotograferen en is nu regisseur. Voor mij zag hij een toekomst als architect of animatietekenaar, ik kon goed tekenen. Hij was teleurgesteld toen ik voor de richting keramiek koos, maar daar lag echt mijn hart. Klei is prachtig materiaal. De opleiding in Rusland was heel fundamenteel, een en al techniek. Eenmaal op de Rietveld was ik de weg kwijt. Technisch kon ik bijna alles, maar die vrijheid kon ik absoluut nog niet aan. In Rusland was alles onvrijheid. Nu moest ik alles zelf doen, projecten bedenken, ideeën verkopen, leraren kiezen. Ik voelde me diep ongelukkig in het begin. En ineens viel alles op z n plek, kreeg ik vertrouwen en vond ik mijn richting. Geboren: 1974, Leningrad Opleiding: Academy Art & Design, St. Petersburg Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam Sandberg Instituut Prijs: 2001 Shell Young Art Award Ik werk heel emotioneel, wil altijd een intens positief gevoel overbrengen. De combinatie van levenservaring en persoonlijke verwondering is belangrijk in mijn werk. Ik gebruik veel materialen. Klei, porselein, glas, plastic, tekeningen, oude dingen. Hoewel ik de visie in een kunstwerk belangrijker vind dan het materiaal, is het materiaal meer dan een instrument. Je kunt er ideeën mee accentueren. En met kleuren breng ik er contrast en zeggingskracht in.

10

11 Door mij heen kijken Betrokkenheid heeft twee kanten. Het heeft te maken met diepte, connectie en atmosfeer. Het object bij uitstek dat ruimtes verbindt, is het raam. En het verschaft tegelijkertijd structuur en interactie aan die betrokkenheid; binnen-buiten, privé-publiek. Dit transparante, kleurrijke, uit meerdere lagen bestaande driedimensionale beeld, is mijn visie. Mensen kunnen door mijn landschap of beter nog: door mij heen kijken. Ik sta tussen dat dubbele glas.

12

13 Personalia Raad van Commissarissen drs. Han Noten (50 jaar) President-commissaris sinds 28 januari 2006, vice-voorzitter sinds 29 maart 2001 en treedt af in 2009, lid remuneratie- en benoemingscommissie Arbeids- en organisatiepsycholoog Functie: Fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer der Staten-Generaal Relevante nevenfuncties: Commissaris Koninklijke Wegener N.V. (Voorzitter) Commissaris Smit Internationaal Commissaris UA Univé Verzekeringen (tot 31 december 2007) Commissaris RotoSmeetsDeBoer Voorzitter ActiZ Commissaris Oranjewoud (tot 31 december 2007) jhr. ir. József Jankovich (72 jaar) Vice-voorzitter sinds 28 januari 2006, lid sinds 29 maart 2001, treedt af in 2010 Scheikundig ingenieur Functie: Directeur Westerheide Holding B.V. Relevante nevenfuncties: Commissaris C-it B.V. Commissaris Exendis N.V. Commissaris Primagas te Hongarije mw. Nelly Altenburg (55 jaar) Lid sinds 29 maart 2006, treedt af in 2010, voorzitter remuneratie- en benoemingscommissie Organisatieadviseur Functie: Directeur PMA Consult B.V. Relevante nevenfuncties: Commissaris KONI B.V. Commissaris MSD Commissaris Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum Voorzitter Bestuur Stichting Welzijn aan het IJ Voorzitter Commissie verstrekkings- en indicatiegeschillen van College van Zorgverzekeringen Vice-voorzitter NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) ir. Kees van Dongen (67 jaar) Lid sinds 19 december 2006, treedt af in 2010, voorzitter auditcommissie Elektrotechnisch ingenieur Functie: Informal investor Relevante nevenfuncties: Commissaris Eneco Holding N.V. ir. Henk van der Kwast (54 jaar) Lid sinds 19 december 2006, treedt af in 2010, lid remuneratie- en benoemingscommissie Elektrotechnisch ingenieur/bedrijfskundige Functie: Directievoorzitter Stern Groep N.V. Relevante nevenfuncties: President-commissaris Bovemij Verzekeringen N.V. Commissaris Verzekeraars Hulpdienst Holding B.V. Penningmeester Johan Cruyff Foundation mr. Frans van Hove (58 jaar) Lid sinds 13 december 2007 en treedt af in 2011, lid auditcommissie Functie: Directeur/eigenaar van Soldev B.V. Relevante nevenfuncties: Vereffenaar Stichting DAF-pensioenfonds Non-Executive Director UC-Group Ltd. Extern Werkgeversbestuurslid bij de Stichting OPG Pensioenfonds 13

14 drs. Bert Vroon (59 jaar) Lid sinds 29 maart 2001 en treedt af in 2011, lid auditcommissie Bestuurskundige/interimbestuurder Functie: Voorzitter directieraad ad interim Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (tot 1 december 2007) Directeur/bestuurder Woningcorporatie deltawonen (ad interim, vanaf 17 december 2007) Relevante nevenfuncties: Commissaris Woningcorporatie deltawonen Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) Voorzitter bestuur Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds, fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek mw. drs. Kitty Roozemond (52 jaar) Lid sinds 13 december 2007 en treedt af in 2011 Functie: Directeur Interprovinciaal Overleg Relevante nevenfuncties: Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Frijns ) Commissaris woningcorporatie Het Oosten Commissaris GVB Commissaris ASVB (bouwonderneming) Raad van Toezicht Schoren Raad van Bestuur drs. Ruud Hagendijk (55 jaar) Voorzitter sinds 1 februari 2005 en lid sinds 29 maart 2001 Bestuurskundige Relevante nevenfuncties: Voorzitter van het bestuur van Mn Services Vermogensbeheer B.V. (qualitate qua) Directeur van Mn Services Fondsenbeheer B.V. (qualitate qua) Voorzitter van het bestuur Ondernemingspensioenfonds Mn Services N.V. (qualitate qua) Lid raad van advies Netspar drs. Walter Mutsaers (40 jaar) Lid sinds 1 februari 2006 Bedrijfseconoom drs. Roland van den Brink RBA AAG Lid sinds 4 juli 2007 (50 jaar) Actuaris/beleggingsdeskundige Relevante nevenfuncties: Commissaris bij Applify B.V. te Delft Voorzitter Stichting Performance Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der European Actuarial Academy GmbH (EAA) De leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben de Nederlandse nationaliteit. Ondernemingsraad Tjeerd Haasbroek, voorzitter Fred van der Ham drs. Marc van Leuven Folkert van Rijswijk, vice-voorzitter Pim Kasting mw. Kim t Hart mw. Shirley Abspoel Jos de Koning Marcel de Wild Eelco Dammers mw. Andrea Kuiper-van Kampen Ba Accountant Deloitte Accountants B.V. 14

15 Deborah Roffel Schoonheid, dynamiek en vervreemding Eigenlijk wilde ik de modeacademie doen, maar ik was te extreem, te theatraal volgens de toelatingscommissie. Mijn keuze viel op theatervormgeving en fotografie. Geen spijt van. Ik doe veel commercieel werk, sportfotografie met name. Sportposes bieden mij inspiratie. Emotie, spanning, dynamiek, kracht. Die beeldmomenten haal ik uit de context en zet ik in een nieuwe setting: andere locatie, bijzondere kleding. Schoonheid en vervreemding spelen een grote rol in mijn fotowerk. Wat ik wil uitbeelden, zit van tevoren precies in mijn hoofd. Maar voor de modellen teken ik een pose eerst uit, het zijn vaak nogal ongebruikelijke houdingen. Geboren: 1982, Groningen Opleiding: Academie Minerva, Groningen Masterclasses bij onder meer Marcel van der Vlugt en Arjen Benning Prijs: 2006 PANL Award Fashion & Lifestyle Ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. Als ik s nachts wakker schiet en dat gebeurt vaak schrijf ik eerst mijn gedachte op. Stel je voor dat ik m verlies. Soms wil ik te veel, maar als ik iets voor ogen heb moet het er ook zo uitkomen. Dat is lastig, want het weer werkt werkt niet altijd mee, en locaties veranderen vaak. Het is des te lastiger omdat ik vrij perfectionistisch ben. Er is altijd iets dat beter kan. (Denk ik.)

16

17 Blind vertrouwen Betrokkenheid heb ik uitgebeeld in persoonlijk contact, intiem en met een zekere spanning. In de drie beelden kunnen de mensen niet zonder elkaar. Ze moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen. Bij de foto van de acro-gymmers is dat zelfs heel letterlijk: de een vangt de ander op. In de eindeloze lucht is de zon het lichtpuntje. De foto van de twee mensen in het water symboliseert de weg die je samen aflegt, meeliftend met elkaar, van A naar B. In het water zit diepgang. De foto van de twee mensen in één trui laat zien dat je met z n tweeën één kunt zijn, emotioneel, mentaal. Zij zijn letterlijk betrokken bij elkaar.

18

19 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Mn Services legt de jaarrekening 2007 ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening en het jaarverslag zijn onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur opgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door Deloitte Accountants B.V. U treft de accountantsverklaring aan op pagina 50 van deze jaarrekening. Het verslagjaar 2007 kan gekenschetst worden als een dynamisch jaar. Enerzijds werd deze dynamiek veroorzaakt door Mn Services zelf. Met het verwerven van een grote nieuwe opdrachtgever, het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME), verkreeg de organisatie een vooraanstaande positie in het zich consoliderende Nederlandse pensioenlandschap. Het verwerven van opdrachten van andere opdrachtgevers, zoals de ondernemingspensioenfondsen van Nutreco en Cerestar, droeg daar bovendien nog aan bij. Aandacht verdient de overkomst van een omvangrijke pensioenportefeuille van Nationale Nederlanden naar PMT. Hierbij wordt de administratie en het vermogensbeheer door Mn Services uitgevoerd. Anderzijds veroorzaakte de onrust op de kredietmarkt de nodige turbulentie in de financiële sector en daarmee ook in de omgeving van Mn Services. In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen zeven maal bijeen met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen vergaderde eenmaal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Buiten de regulier geplande vergaderingen is er regelmatig contact tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur geweest. Een belangrijk onderwerp in de vergaderingen was de verlening van de opdracht door PME aan Mn Services en het verwelkomen van PME als aandeelhouder. Tijdens de vergaderingen zijn verder het nieuwe ondernemingsplan, bedrijfsresultaten en andere belangrijke aan gelegenheden op het gebied van financiën, control, compliance en strategie meerdere malen als agendapunt behandeld. Daarnaast is de heer Vroon minimaal twee maal per jaar aanwezig bij de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad. Tijdens het financiële jaar zijn twee zogenaamde kerncommissies binnen de Raad van Commissarissen ingesteld. Het betreft een auditcommissie en een gecombineerde remuneratie- en benoemingscommissie. De instelling van deze commissies draagt bij aan de verdere structurering van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Ook bieden de kerncommissies aansluiting bij de corporate governance code die instelling van kerncommissies in principe voorschrijft. In de auditcommissie hebben de heren Van Dongen, Van Hove en Vroon plaatsgenomen. De remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit mevrouw Altenburg en de heren Van der Kwast en Noten. Binnen deze commissies vindt voortaan de voorbereiding plaats van besluitvorming over onderwerpen op het gebied van financiën, beloningen en benoeming van bestuurders en commissarissen. 19

20 De Raad van Commissarissen heeft in 2007 twee nieuwe leden mogen verwelkomen. In december zijn mevrouw C.E. (Kitty) Roozemond en de heer F.S. (Frans) van Hove op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot commissaris. Binnen de Raad van Bestuur heeft zich eveneens een personele wijziging voor gedaan. In juli 2007 is de heer R.W.C. (Roland) van den Brink tot de Raad van Bestuur van Mn Services toegetreden. De heer Van den Brink heeft binnen de Raad van Bestuur Vermogensbeheer als aandachtsgebied. De goede financiële resultaten in 2007, investeringen in de organisatie, in capabel personeel èn het commerciële succes van Mn Services maken dat de organisatie de toekomst vol overtuiging tegemoet kan zien. De Raad van Commissarissen waardeert de constante inzet en ambitie van medewerkers en Raad van Bestuur van Mn Services. De goede gang van zaken bij de onderneming geeft de Raad van Commissarissen vertrouwen voor de toekomst van Mn Services. Rijswijk, 6 maart 2008 Raad van Commissarissen drs. Han Noten, president-commissaris Jhr. Ir. József Jankovich, vice-voorzitter mw. Nelly Altenburg ir. Kees van Dongen ir. Henk van der Kwast mr. Frans van Hove drs. Bert Vroon mw. drs. Kitty Roozemond 20

21 Verslag van de Raad van Bestuur Marktontwikkelingen in 2007 Internationale economie In economisch opzicht was 2007 een turbulent jaar. Medio 2007 ontstond er grote onrust op de financiële markten toen forse verliezen op de hypotheekleningen in de Verenigde Staten aan het licht kwamen. Het lenen van geld is sindsdien lastiger geworden omdat banken hun kredietrisico willen beperken. Deze situatie die dus eigenlijk een vertrouwenscrisis is heeft onder meer geleid tot een daling van de rente op de in populariteit stijgende overheidsobligaties. Renteverlagingen van de Amerikaanse Centrale Bank en liquiditeitsinjecties door de ECB hebben de onrust niet kunnen bezweren. Ook de aandelenkoersen fluctueerden in 2007 flink en lagen aan het eind van 2007 rond het niveau van het jaar ervoor. Last but not least boette ook de dollar door de dalende koersen ten opzichte van de euro fors aan vertrouwen in. Het in zeker opzicht positieve effect van de crisissituatie is dat de risicoperceptie is teruggekeerd; wie geld (uit)leent zal verantwoording moeten afleggen en zijn draagkracht moeten kunnen onderbouwen. In Europa zijn de gevolgen van de situatie in de Verenigde Staten voelbaar. De economische groei werd afgezwakt door de crisis, door de sterke euro en de vanuit Amerika teruglopende invoervraag. Niettemin was het economische tij in Nederland in 2007 nog altijd gunstig. Het herstel van de Nederlandse economie dat zich in 2006 aandiende, heeft zich in 2007 voortgezet. Pensioenmarkt Een gunstige ontwikkeling in de pensioenmarkt is de voortgaande consolidatie. Kleine en middelgrote ondernemingspensioenfondsen zoeken vaker de aansluiting bij grote uitvoerders als Mn Services. Als zelfstandige entiteit wordt het voor dergelijke fondsen steeds moeilijker om adequaat te reageren op de snel veranderende wet- en regelgeving en de eisen ten aanzien van corporate governance en toezicht. Voor Mn Services zijn dit prachtige kansen om de groeidoelstellingen te realiseren. De keuze van PME, Cerestar en Nutreco in 2007 voor Mn Services past dan ook goed in deze ontwikkeling en versterkte de concurrentie positie van ons bedrijf. 21

22 Financiële gang van zaken Bedrijfsresultaat Mn Services is er opnieuw in geslaagd de netto winst ten opzichte van het vorige jaar te verbeteren. Het resultaat na belastingen bedraagt 26,8 miljoen euro. Dit is 2,9 miljoen euro hoger dan in In de contracten voor vermogensbeheer is gekozen voor een verhoging van de structurele beloning ten koste van de resultaatafhankelijke beloning. Omzet De som der bedrijfsopbrengsten is ten opzichte van 2006 met 2,4 miljoen euro gestegen. Het bedrijfstakpensioen fonds voor de Metal elektro (PME) is sinds juli 2007 als belangrijke nieuwe opdrachtgever voor vermogensbeheer van Mn Services toegetreden. Door de toename van het gemiddeld belegd vermogen in 2007 is de daaraan gerelateerde omzet toegenomen. Er zijn geen grote projecten gerealiseerd ten behoeve van de opdrachtgevers in het pensioenbedrijf. Bedrijfslasten De bedrijfslasten zijn, relatief gezien, minder hard gestegen dan de omzet. Mede door de groei van het eigen personeelsbestand zijn de kosten voor eigen personeel gestegen en zijn de kosten voor inhuur van derden lager dan vorig jaar. Winst uit deelnemingen De gerealiseerde winst uit deelnemingen is lager dan vorig jaar. Desondanks vormt deze winst een nuttige bijdrage aan het resultaat. Liquiditeitspositie Ten opzichte van vorig jaar is de liquiditeitspositie verder versterkt dankzij het goede resultaat. Een toename van 7,5 miljoen euro gedurende het jaar tot een uiteindelijke stand van 47,6 miljoen euro per ultimo Voorstel resultaatbestemming Volgens het voorstel resultaatbestemming wordt het volledige resultaat na belastingen aan dividend uitgekeerd. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de resultaatbestemming vastgesteld. Investeringen Ter ondersteuning van de medewerkers, bedrijfsprocessen en verdere professionalisering van het productieapparaat zijn de investeringen in software en materiële vaste activa toegenomen van 2,8 miljoen euro in 2006 naar 5,5 miljoen euro in Acquisities Mede als gevolg van de consolidatietrend, maar vooral door een proactief acquisitiebeleid heeft Mn Services in 2007 een forse groeispurt kunnen doormaken. Verschillende partijen hebben ons in 2007 gevraagd om een offerte (request for proposal) uit te brengen. 22

23 Cerestar en Nutreco kozen na een uitgebreide oriëntatie voor het onderbrengen van hun vermogensbeheer bij Mn Services. De geruchtmakendste acquisitie van 2007 was zonder meer die van PME, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro met een belegd vermogen van 21 miljard euro. PME koos Mn Services als fiduciair vermogensbeheerder en ging tevens met Mn Services in gesprek over de uitvoering van de pensioenadministratie. PME verwierf daarmee een aandelenbelang in Mn Services. Zulke grote verschuivingen in de markt vinden slechts zelden plaats. Gesprekken over de transitie van de PME-pensioenadministratie zijn in het najaar van 2007 gestart. Vervolgens is een aantal scenario s uitgewerkt voor de aanpak van het migratietraject. De unit Pensioenen & Diensten is in het verslagjaar gestart met deze voorbereidingen. Mn Services heeft voor opdrachtgever Pensioenfonds Metaal en Techniek in 2007 afspraken gemaakt met Nationale Nederlanden over het overnemen van een portefeuille van circa 400 bedrijven met deelnemers. De administratie van deze deelnemers en bedrijven is in handen gekomen van Mn Services als pensioenuitvoerder van de bedrijfstakregeling. Mn Services is een flexibele en innovatieve dienstverlener gebleken in deze complexe pensioenoverdracht. En ondanks problemen bij de overdracht van gegevensbestanden en administraties, slaagde de organisatie er voor het eind van 2007 al in om bijna van deze nieuwe deelnemers te administreren. Internationale toppositie Klanten winnen en binden is een effectieve pijler van ons beleid. Mn Services is één van de grootste en meest succesvolle pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders. Voor het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) de grootste opdrachtgever van Mn Services hebben we in 2007 wederom bovengemiddelde rendementen gerealiseerd. Dankzij bestaande opdrachtgevers en door de acquisitie van onder andere PME bevindt Mn Services zich nu stevig in een internationale toppositie. De in de markt vrij ongebruikelijke combinatie van degelijkheid en innovativiteit maakt dat we vrijwel alle benchmarks verslaan. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat ons bedrijf na Barclays de grootste externe beheerder van Nederlands pensioengeld is in Nederland. In Europa staat Mn Services in de top tien. Dat is een des te interessanter gegeven in het licht van het feit dat de top van dit soort ranglijsten gedomineerd wordt door grote buitenlandse vermogensbeheerders. Mn Services heeft niet alleen een puur Nederlandse achtergrond, maar is tevens een organisatie met een totaal eigen karakter dankzij de band met de sociale partners. Stroomlijning organisatie In 2007 is de organisatiestructuur van Mn Services gewijzigd. Enkele afdelingen zijn samen gegaan in de nieuwe business unit Pensioenen & Diensten. Dankzij deze bundeling van krachten kunnen we alerter reageren, en vooral ook anticiperen, op ontwikkelingen in de markt. Bovendien beantwoorden we hiermee aan de strengere toezichteisen en de nieuwe (pensioen)wetgeving. De roep om maximale transparantie juicht Mn Services toe. Sterker nog: in 2007 zijn verdere stappen gezet om onze organisatie te stroomlijnen en optimaal inzicht aan opdrachtgevers en toezichthouders te bieden. Naast het wat kille begrip transparantie staan bij ons integriteit 23

24 en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Juist in de uitvoering van pensioenen en het vermogensbeheerder komt het aan op goed bestuur en het dragen van verantwoordelijkheid jegens opdrachtgevers en hun klanten. Het vinden van evenwicht tussen goed ondernemerschap, controle en risicobeheersing is een permanent agendapunt bij Mn Services. Wij zijn van mening dat we binnen die driehoek steeds dichter bij het optimum geraken. In 2006 verkreeg onze afdeling Vermogensbeheer het SAS 70 Type II statement, begin 2007 was die erkenning er ook voor de unit Pensioenen & Verzekeringen. Over de gehele breedte van ons bedrijf zijn hierdoor de processen op orde en voldoen we aan de strengste nationale en internationale beheersmaatregelen. En toch vinden we het nog niet genoeg. Eind 2007 vond de kick off plaats van het In Control Statementprogramma (ICS) dat is gericht op de interne beheersing van de risico s bij het realiseren van onze operationele bedrijfsdoelstellingen. Er is een aantal werkgroepen geformeerd die alle aspecten van ICS onderzoeken en onderbouwen. Dienstverlening In nauwe samenwerking met bestaande en nieuwe opdrachtgevers slagen wij er telkens in het hoge peil van onze dienstverlening vast te houden. Mn Services beschikt over een breed palet diensten en producten, variërend van producten die onze opdrachtgevers in staat stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of ondernemingsdoelstellingen (Pensioenwet, WIA, levensloopregeling) tot en met het één-op-één en doelgericht adviseren over specifieke aspecten in de financiële bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vervangt sinds 1 januari 2006 de WAO. In de nieuwe wet ligt de nadruk op wat mensen nog wel kunnen, en niet op wat ze niet meer kunnen. In 2007 heeft Mn Services haar expertise in het toepassen van diverse WIA-producten ingezet voor opdrachtgevers. Pro-actieve betrokkenheid Naast de min of meer intrinsieke dienstverlening, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om klanten bij te staan in tijden van onrust. Zo heeft Mn Services naar aanleiding van de internationale kredietcrisis de mogelijke risico s grondig geanalyseerd. Aan de hand van impact analyses en verschillende scenario s zijn de implicaties voor de vermogenspositie van onze opdrachtgevers in kaart gebracht. Onze conclusie is dat geen nadelige gevolgen zijn opgetreden, hetgeen niet wegneemt dat we nauwlettend de ontwikkelingen blijven volgen. Verantwoord beleggen Mn Services heeft een heldere visie op verantwoord beleggen, gebaseerd op de Principles of Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Wij zijn van mening dat milieuaspecten, sociale vraagstukken en good governance grote invloed uitoefenen op het beleg- 24

25 gingsbeleid. Wij zien het als onze taak om opdrachtgevers op dit vlak niet alleen te faciliteren, maar vooral ook te adviseren en in overleg met hen beleid te ontwikkelen. Verantwoord beleggen wordt nog vaak als strijdig met de best haalbare rendementen gezien; onze visie is dat het integraal en structureel betrekken van milieu-, sociale en governance-factoren in het beleggingsbeleid het risico- en rendementsprofiel juist kan verbeteren. Bij de uitvoering van verantwoord beleggingsbeleid maken onze opdrachtgevers, elk met hun eigen unieke signatuur gebruik van de kennis- en schaalvoordelen van onze organisatie. Partnership is in onze visie veelal maatwerk. Met andere woorden: voor elke opdrachtgever bieden we een passende beleggingsstrategie. Verantwoord beleggen volgens Mn Services Mn Services heeft op basis van de Principles of Responsible Investment van de Verenigde Naties een raamwerk voor een verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd, op basis waarvan opdrachtgevers adequaat geadviseerd kunnen worden. Het raamwerk rust op vier pijlers: 1. Beleggingsprocessen (incorporatie van ESG Environment, Social & Governance in het beleggingsbeleid). 2. Thematisch beleggen (zoeken naar investeringsmogelijkheden die rendement bieden maar ook ESG-proof zijn). 3. Uitsluitingsbeleid (randvoorwaarden formuleren bij het overtreden van de standaarden of internationale verdragen). 4. Actief aandeelhouderschap (een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van ondernemingen). Fiduciair management Fiduciair vermogensbeheer is al meer dan tien jaar één van onze kernactiviteiten. In het verslagjaar is daar actief op ingezet naar bestaande en potentiële opdrachtgevers. De teams bij Mn Services bestaan uit goed gekwalificeerde en ervaren medewerkers die hun sporen (inter)nationaal hebben verdiend op het gebied van portefeuillebeheer, managerselectie en monitoring. Binnen het fiduciair management van Mn Services worden beleid, het integraal beheren en beleggen van vermogen, administratie, verslaggeving, performancemeting en risicomanagement verzorgd en op elkaar afgestemd. Fiduciair management gaat bij Mn Services verder dan het nakomen van contractverplichtingen. Onze verwachting is dat door nieuwe regelgeving en toegenomen complexiteit steeds meer institutionele beleggers op zoek gaan naar een partner die het fiduciair beheer op zich neemt. Die groeimarkt voor fiduciair management heeft ook minder ervaren intreders bewogen om zich aan te dienen. Dankzij onze schaalgrootte en ervaring hebben wij een voorsprong op de concurrentie, hetgeen door het succesvolle acquisitiebeleid in 2007 is aangetoond. 25

26 Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet (PW) van kracht geworden. Deze Pensioenwet stelt strikte voorwaarden aan de communicatie over het pensioen. Zo heeft de wet een zoge- naamde startbrief voor nieuwe pensioendeelnemers en een eindbrief voor vertrekkende deelnemers verplicht gesteld. Daarnaast worden nieuwe eisen gesteld aan informatieverstrekking over pensioenbeleggingen en dient er een uniform pensioenoverzicht te worden verstrekt aan alle mensen die pensioen opbouwen. Samen met het Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft een projectgroep Pensioenwet zich gericht op alle noodzakelijke wijzigingen en op heldere communicatie naar pensioendeelnemers van het pensioenfonds. Communicatiemiddelen zijn aangepast naar nieuwe wetgeving en enkele administratieve processen zijn anders ingericht om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Pensioenfonds Metaal en Techniek en de Pensioenwet Medewerkers De gespannen situatie op de arbeidsmarkt heeft onze continue aandacht. De vraag naar hoog gekwalificeerde medewerkers was in het verslagjaar al groot en zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Mn Services zet alle zeilen bij om goede mensen binnen te houden en nieuwe professionals en high potentials aan te trekken. Niet de door het CPB voorspelde snelle loonstijging is daarin voor ons een breekpunt, wel de continuïteit van onze dienstverlening; dat het behoud van kwaliteit meer gaat kosten is acceptabel, het niet kunnen vinden van voldoende deskundig potentieel is onacceptabel. Human capital Het instandhouden van de hoge kwaliteit van onze dienstverlening verschaft ons de opdracht een boeiende en prikkelende werkomgeving voor onze medewerkers te creëren. Tegelijkertijd moeten we ons tot het uiterste inspannen om nieuw talent aan te trekken. De uitstroom van ouderen, de groeiende behoefte aan hoger opgeleiden en de schaarste aan academici in voor ons relevante studierichtingen, veroorzaken een ware jacht op de arbeidsmarkt. Niettemin hebben we in 2007 kunnen voorzien in onze behoefte aan nieuwe gekwalificeerde collega s. Omdat onze dienstverlening mensenwerk is, is het van het allergrootste belang dat we ervoor zorgen dat onze mensen zich thuis voelen bij Mn Services. Dat zij beschikken over relevante kennis en vaardigheden, dat ze inventief en daadkrachtig handelen, en dat zij hun kwaliteiten oplossingsgericht en betrokken kunnen toepassen. Het is onze stellige overtuiging dat als wij onze medewerkers de juiste randvoorwaarden kunnen bieden, zij in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen en in te zetten voor klanten. Opleiding en persoonlijke groei Het is onze ambitie om de beste mensen aan te trekken en hen on the job te laten werken aan hun inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Elke medewerker doorloopt gerichte vakmatige opleidingen en vaardigheidstrainingen. Daarin bieden we de medewerkers zoveel 26

27 mogelijk maatwerk, gericht op persoonlijke sterktes, wensen en ambities. Bovendien stimuleren we de interne mobiliteit indien mensen zich in kennis willen verbreden. Door goede coaching en begeleiding te bieden beperken we de uitstroom zoveel mogelijk. Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen In beloningsstructuur en carrièremogelijkheden kan Mn Services de concurrentie met vergelijkbare bedrijven prima aan. We betalen marktconforme salarissen plus toebehoren, we hebben de beschikking over een breed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, hanteren flexibele werktijden binnen een 36-urige werkweek, en bieden onze mensen rondom de werkplek desgewenst fysieke ondersteuning, zoals sportfaciliteiten en massages. Dankzij een actief gezondheidsbeleid is het verzuimpercentage in 2007 verder gedaald tot onder de vier procent. Daarmee heeft Mn Services een mijlpaal bereikt die landelijk gezien als een topprestatie mag worden aangemerkt. Het vinden van de balans tussen werk en privé is een belangrijk actiepunt bij Mn Services. Flexibiliteit in arbeidsomstandigheden betekent: invloed hebben op wat je doet, op hoe je het doet, en op wanneer je het doet. In de toekomst zal hier meer beleid op worden gemaakt. Wervingscampagne Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is Mn Services in 2007 in staat geweest om voldoende gekwalificeerde nieuwe medewerkers aan te trekken. Dat succes is mede te danken aan de in dit verslagjaar gelanceerde arbeidsmarktcampagne Hoe hard durf jij te gaan?. De campagne (die ook in 2008 nog doorloopt) kende uitingen in onder meer dagbladen en vakbladen, op banners en ansichtkaarten en heeft een aparte wervingssite. Wat deze campagne bijzonder maakt, is dat die tot stand is gekomen dankzij de medewerking van onze eigen mensen. De snelle groei van onze organisatie, maar vooral van onze mensen is het centrale thema. En passant brengen we de bedrijfscultuur, de werkwijze, de innovatieve en oplossingsgerichte aanpak en de ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling over het voetlicht. De campagne richt zich niet alleen op het invullen van actuele vacatures, maar vooral ook op een duurzame profilering van Mn Services in de arbeidsmarkt. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van Mn Services is een proactieve en constructieve denktank waar onze organisatie veel profijt van heeft. De OR stelt zich geregeld kritisch op om situaties die beter kunnen, openlijk aan te kaarten. In 2007 zijn onder meer de volgende zaken in overleg met de Raad van Bestuur behandeld: - de organisatieontwikkeling van de unit Pensioenen & Diensten - onze acquisitie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro - de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur - onze strategie in maatschappelijk verantwoord ondernemen - een reglement over ongewenst gedrag op het werk 27

28 Vooruitblik 2008 Economie Voor 2008 wordt een afvlakking van de groei verwacht. Het CPB verwacht voor Nederland geen 3% maar hooguit 2,25%. Voor wat betreft het eurogebied zou de groei afzwakken van 2,75% naar 2%. Het CPB maakt bij de raming de kanttekening dat er grote onzekerheid bestaat over deze prognose vanwege de onrust op de internationale financiële markten. Die onrust heeft nog geen grote invloed op het functioneren van de (inter)nationale economie, maar wij verwachten dat de gevolgen in de zin van vertrouwen en investeringsbereidheid voelbaar zullen zijn in Het CPB verwacht overigens dat de groei van de particuliere consumptie zal standhouden, in ieder geval in Nederland, maar tekent daarbij aan dat een deel van die groei voortkomt uit het feit dat de zorgverzekering is gewijzigd en het dus eerder een administratief gegeven is. Strategie Mn Services In dit enigszins getemperde optimisme is Mn Services positief gestemd over de toekomst. Dankzij de succesvolle groeistrategie van 2007 bevindt Mn Services zich in de top van de sector pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Die positie brengt onze organisatie volop in de spotlights en creëert terecht hoge verwachtingen bij onze opdrachtgevers. Het is precies de situatie waarnaar we de afgelopen jaren gestreefd hebben. Het is ook de situatie die ons in staat stelt verder te groeien en ons te versterken. Mn Services werkt vanuit een heldere visie op markt en maatschappij. Ons ondernemingsplan en de daaraan gekoppelde planbrief zijn er de weerslag van en sturen daarom krachtig aan op een stevige verankering van onze positie in 2008, zodat wij in staat blijven om de hoge kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, een toonaangevende rol in ons vakgebied te blijven spelen en last but not least goede mensen te behouden en aan te trekken. Mn Services is de grootste uitvoerder in de markt. Onze omvang en de klanten die wij vertegenwoordigen verschaffen ons een maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij met overtuiging dragen. Meer dan ooit zullen we ons laten horen in de debatten over pensioenen, over verantwoord beleggen, over duurzaam ondernemerschap. Qua vaardigheden kunnen we hierin overigens nog enkele stappen zetten; hoe goed we ons vak ook beheersen, in zaken als relatiebeheer, communicatie en public affairs willen we ons verbeteren. Voor 2008 blijft Mn Services een tweepijlerstrategie hanteren: groei en waardecreatie. Aan de ene kant zullen we een actief acquisitiebeleid blijven voeren en mogelijk de blik meer op Europa richten, aan de andere kant is het onze nadrukkelijke intentie om renderende groei te bewerkstelligen door waardetoevoegende proposities voor bestaande en nieuwe klanten op de markt te brengen. Het mag duidelijk zijn: Mn Services staat er goed voor, beschikt over een grote dosis slagkracht, en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Rijswijk, 6 maart 2008 drs. Ruud Hagendijk drs. Walter Mutsaers drs. Roland van den Brink RBA AAG 28

29 Machteld Aardse Regisseur in mijn werk In mijn schilder-, teken-, film- en installatiewerk zit een terugkerende fascinatie voor het tekenen. Een tekening is voor mij meer dan een afbeelding van de wereld; een tekening is een ingreep in de wereld. In veel van wat ik zie of voel, zoek ik naar spanningsvelden door middel van interactie met het materiaal en de omgeving. Sinds mijn jeugd teken en schilder ik. Daarin ben ik gestimuleerd en begeleid door grote kunstenaars, zoals de Franse schilder Lapoujade. Inspiratie vind ik in de verhoudingen tussen mensen en in de natuur. Mijn stijl van werken en het proces waarin mijn werk vorm krijgt zijn vrij direct. Een tekening is daarbij altijd het uitgangspunt. Van daaruit ontstaan de verhalen. Ja, het zijn verhalen die ik creëer. Geboren: 1972, Eersel Opleiding: Kunstgeschiedenis, UVA, Amsterdam Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2002 Academia di Belle Arti, Milaan Dutch Art Institute, Enschede Moving Academy for Performing Arts

30 Warme veelzijdigheid Betrokkenheid is niet eenduidig, maar kent vele humane kanten. Het wordt zeer persoonlijk ervaren en komt tot uitdrukking in contact, empathie, of bijvoorbeeld in een houding. Ik heb veel gesproken met medewerkers van Mn Services over betrokkenheid. Bij de één blijkt het vanuit de genen, de hersenen of het hart te komen, bij de ander vanuit de onderbuik, de houding of de handen. Deze warme veelzijdigheid verpersoonlijkt de verhouding tot de medemens en daarmee tot de cliënt. En bij Mn Services zie ik dat persoonlijke betrokkenheid zich ook manifesteert in heldere afspraken. Dit beeld laat al die vormen van betrokkenheid zien: licht gevat in een metalen lijn van een humane tekening met een solide basis van gouden contractuele afspraken.

31

32

33 Jaarrekening Mn Services N.V. 33

34 Balans per 31 december Na winstbestemming (bedragen x B 1.000,-) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa 1) Software Materiële vaste activa 2) Inventarissen Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa 3) Deelnemingen in groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Latente belastingvordering Vlottende activa Vorderingen 4) Opdrachtgevers Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 5) Vrij ter beschikking staande gelden Gelden van derden Totaal De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans. 34

35 Passiva Eigen vermogen 6) Geplaatst aandelenkapitaal Wettelijke reserve deelnemingen Overige reserves Voorzieningen 7) Voorziening personeel gerelateerd Langlopende sc hulden 8) Kortlopende schulden 9) Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden ter zake van pensioenen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Te betalen dividenden Af te dragen gelden van derden Totaal

36 Winst- en verliesrekening (bedragen x B 1.000,-) Netto-omzet Performance fees Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten 10) Werkzaamheden door derden 11) Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat uit deelnemingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 12) Resultaat na belastingen De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de Winst- en verliesrekening. 36

37 Kasstroomoverzicht (bedragen x B 1.000,-) Bedrijfsresultaat Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutaties in werkkapitaal Vorderingen op opdrachtgevers Overige vorderingen en overlopende activa Schulden aan crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en sociale premies (exclusief winstbelasting) Overige schulden en overlopende passiva Kasstroom uit bedrijfsoperaties Vooruitontvangen langlopende bedragen Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Verwerving deelnemingen Ontvangen agio-uitkering Kasstroom uit investeringsactiviteiten Betaalde dividenden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk

Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Mn Services N.V. Burgemeester Elsenlaan 329 2282 MZ Rijswijk Postbus 5210 2280 HE Rijswijk Telefoon (070) 316 01 60 Fax (070) 316 04 75 www.mn-services.nl + + + waarin zekerheden verkruimelden, maar waarin

Nadere informatie

vertrouwen Jaarverslag 2009

vertrouwen Jaarverslag 2009 vertrouwen Jaarverslag 2009 4 Colofon Tekst: Concept en vormgeving: Opmaak: Fotografie: Druk: Mn Services Castel Communicatie Castel Mediaproducties Peter Tahl, Joël van Houdt Koninklijke De Swart, Den

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in 2013 22 De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

PGGM N.V. Jaarverslag 2012

PGGM N.V. Jaarverslag 2012 PGGM N.V. Jaarverslag 2012 Inhoud PGGM N.V. Jaarverslag 2012 5 PGGM in het kort 7 Bericht van de raad van commissarissen 9 Verslag van de raad van bestuur 14 Financieel resultaat 21 Risicomanagement en

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Samen sterk. in een energieke. coöperatie.

Financieel jaarverslag. Samen sterk. in een energieke. coöperatie. 2011 Financieel jaarverslag Samen sterk in een energieke coöperatie. Samen sterk in een energieke coöperatie. DELA is een coöperatie. Doordat we zoveel leden hebben, staan we samen sterk. Enerzijds doordat

Nadere informatie

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S

GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN GBF S C H E F S E N G B F G R A F I B E D R IJ F O N D S GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN G R A F I B E D R IJ F O N D S S C H E F S E N G B F GRAFISCHE BEDRIJFSFONDSEN JAARVERSLAG 2008 60E BOEKJAAR ZWAANSVLIET 3 1081 AP AMSTERDAM TELEFOON (020) 5 418 418 FAX (020)

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

p koers Jaarverslag 2014 1

p koers Jaarverslag 2014 1 p koers Jaarverslag 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Risicomanagement 123 Directieverslag 4 Verslag raad van commissarissen 39 Verslag raad van commissarissen 40 Pre-advies raad van commissarissen 47 Geconsolideerde

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

financieel jaarverslag

financieel jaarverslag 2006 financieel jaarverslag doorgeven In dit jaarverslag gaat het om cijfers. Daarbij vergeten wij nooit dat achter die cijfers mensen ons kapitaal vormen. Wij portretteren mensen, veelal leden, in hun

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

apg Groep NV Jaarverslag 2014

apg Groep NV Jaarverslag 2014 apg Groep NV Jaarverslag APG Groep NV JAARVERSLAG Profiel van APG De financiële dienstverlener APG verzorgt voor pensioenfondsen diensten zoals pensioenadministratie, pensioencommunicatie, asset management

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7

Inhoudsopgave. Bovemij Verzekeringen 2. Kerncijfers 3. Voorwoord hoofddirectie 4. Bericht van de Raad van Commissarissen 5. Verslag van de directie 7 Inhoudsopgave Bovemij Verzekeringen 2 Kerncijfers 3 Voorwoord hoofddirectie 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Verslag van de directie 7 BOVAG 18 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde balans per 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Verslag van de Raad van Commissarissen. Voorwoord. Verslag van de Raad van Bestuur. Kerncijfers. De werknemers in cijfers 20 J A A R V E R S L A G 2 013 B O V E M I J V E R Z E K E R I N G S G R O E P N.V. Bovemij Verzekeringsgroep Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 2 3 4 12 Kerncijfers Voorwoord Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer onze eigen koers gevaren. We hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans

Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans PQR JAARVERSLAG 2013 / 2014 Inhoudsopgave Profiel Kerngegevens Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening Driejarenoverzicht geconsolideerde balans Praktijkcase Twin datacenter voor Heerema

Nadere informatie

Jaarverslag SRLEV N.V.

Jaarverslag SRLEV N.V. Jaarverslag SRLEV N.V. 1 Jaarverslag SRLEV N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 SRLEV in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 5 1.3 Onze merken 7 2 Voorwoord 8 3 Corporate governance 10

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie