Mn Services staat voor daadkrachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mn Services staat voor daadkrachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en"

Transcriptie

1 1

2 Marktpositie Mn Services staat voor daadkrachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Met een belegd vermogen van ruim 61 miljard euro, een breed pakket diensten en producten en 700 gedreven professionals zetten wij de trend. Onze aanpak is resultaatgericht en betrokken. Ambitie Via waardecreatie en groei wil Mn Services de top in pensioenuitvoering en vermogensbeheer in Nederland bereiken. Wij zetten ervaring, deskundigheid en innovatie in om klanten de beste oplossingen aan te reiken en maximale betrouwbaarheid te bieden. Voor huidige en potentiële medewerkers willen wij de employer of choice zijn. Kernwaarden Betrokkenheid: meedenkend en meewerkend naar medewerkers, klanten en sociale partners. Keuzevrijheid: wij assisteren en adviseren op maat en resultaatgericht, maar de klant kiest. Transparantie: maximaal inzicht leidt tot optimale efficiency en de sterkste oplossingen. Innovatie: vanuit ervaring, deskundigheid en daadkracht oplossingsgericht vernieuwen. 2

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Dit is Mn Services 6 Kerncijfers 8 Betrokkenheid volgens... Anna Volkova 9 Personalia 13 Betrokkenheid volgens... Deborah Roffel 15 Bericht van de Raad van Commissarissen 19 Verslag van de Raad van Bestuur 21 Betrokkenheid volgens... Machteld Aardse 29 De jaarrekening 33 Balans 34 Winst- en verliesrekening 36 Kasstroomoverzicht 37 Algemene toelichting 39 Toelichting op de balans 42 Toelichting op de winst- en verliesrekening 47 Toelichting op het kasstroomoverzicht 48 Overige gegevens 49 Ondertekening 49 Bestemming van het resultaat 49 Accountantsverklaring 50 Betrokkenheid volgens... Wafae Ahalouch El Keriasti 51 Colofon 55 3

4 Woord vooraf Spil in een dynamische markt Terwijl de veranderingen in markt en samenleving ingrijpender en intenser dan ooit lijken, is de positie van Mn Services helder. Wij maken deel uit van de top in pensioenuitvoering en vermogensbeheer en geven in deze sector mede de toon aan. In 2007 hebben we actief beleid gevoerd om onze kracht, ambities en verantwoordelijkheden voor het voetlicht te brengen. Een sterke profilering, het aantrekken van kundige professionals en de verdere stroomlijning van de werkprocessen hebben onze organisatie stevig verankerd in zijn economische, sociale en maatschappelijke context. Een aantal cruciale acquisities, waaronder de acquisitie van het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro, hebben de positie van Mn Services in 2007 nog verder versterkt. We leven in een tijd van grote marktdynamiek. Het economisch klimaat is gunstig, maar ingrijpende gebeurtenissen als de kredietcrisis van 2007 zijn nog alles behalve bedwongen. In grote delen van de wereld zullen we de gevolgen daarvan ook in 2008 voelen. Mn Services is er op voorbereid. Dankzij onder meer certificeringen kunnen we goed beantwoorden aan de aangescherpte wet- en regelgeving. En in bijvoorbeeld het verantwoord en duurzaam beleggen manifesteren wij ons al jaren met overtuiging. Mn Services blijft zich dan ook nadrukkelijk in het debat hierover mengen. Om adequaat te kunnen reageren op marktontwikkelingen en om bestuurders effectief te kunnen ondersteunen bij veelal gecompliceerde taken, doen we een groot beroep op de expertise, inventiviteit en oplossingsgerichtheid van onze mensen. Ook in het afgelopen verslagjaar hebben we ons daarom tot het uiterste ingespannen om onze mensen te voeden met kennis en vaardigheden, met uitdagingen en waardering, met boeiende klanten en een prettige bedrijfscultuur. Alles in onze strategie is er op gericht om de kwaliteit van onze mensen maximaal in te zetten voor onze klanten. Ik ben al onze medewerkers dan ook erkentelijk voor hun niet aflatende inzet voor Mn Services en voor onze opdrachtgevers. Dit jaarverslag legt verantwoording af over de wijze waarop wij in 2007 onze organisatie hebben vormgegeven, over de strategie die we daarbij naar de markt hanteerden en over de wijze waarop wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen. Dit jaarverslag biedt ons ook de gelegenheid om onze visie, ambities en kernwaarden te etaleren. We staan voor daadkracht, we hebben grote ambities, we voelen ons betrokken bij mens en maatschappij, en we doen de dingen waar we achter staan. Een voorbeeld is dit jaarverslag, waarin jonge kunstenaars de kans krijgen om hun talenten te tonen en verder te ontwikkelen. Mn Services werkt nadrukkelijk vanuit een visie: in ons ondernemingsplan onderbouwen we de uitgangspunten en de strategie, in de jaarlijkse planbrief geven we richting aan onze visie. Ruud Hagendijk, voorzitter Raad van Bestuur 4

5 De kunst om tot de kern te komen In de kunst zien wij een platform om de signatuur van Mn Services vorm te geven. Aan vier jonge en veelbelovende kunstenaars hebben we de opdracht verstrekt om onze kernwaarde betrokkenheid uit te beelden, om inhoud te geven aan een begrip dat de ziel van onze onderneming verwoordt. In meerdere opzichten zien we parallellen tussen wat deze kunstenaars creëren en ons werk. Maximale betrokkenheid bij je onderwerp (of je werk) is de voedingsbodem voor resultaat. De kunstenaars hebben in grote vrijheid hun keuzes kunnen maken. Vrijheid van denken is de sleutel die elke kunstenaar de mogelijkheid biedt te creëren. En daarmee zijn de parallellen met datgene wat bij Mn Services gebeurt talrijk. In dit jaarverslag presenteren we niet alleen vol trots de vier kunstobjecten. We brengen ook het wordingsproces in beeld, want the making of... toont de bezieling, de drive die nodig is om topprestaties te kunnen leveren. Los daarvan is het prachtig om te zien hoe je van niets iets kunt maken, en hoe je van een eerste idee uiteindelijk tot de kern kunt komen. 5

6 Dit is Mn Services Organisatie In de financieel complexe wereldmarkt biedt Mn Services bestuurders krachtige en effectieve ondersteuning in pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Mn Services heeft een achtergrond in de sociale sector en weet als geen ander wat belangrijk is voor werkgevers en werknemers. Onze oorsprong is Nederlands en dat vertaalt zich in onze cultuur: resultaatgericht, degelijk, nuchter, toegewijd, sociaal en open. In toenemende mate richten we het vizier op het buitenland en constateren daar een veelheid aan marktkansen. In innovatieve daadkracht en productontwikkeling is Mn Services toonaangevend. Zonder onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen, zetten wij voor de gehele markt de trend als het gaat om vernieuwing: in processen, systemen en producten. De aanpak van Mn Services is efficiënt en doelgericht. We onderscheiden ons ten opzichte van andere partijen in ervaring en betrouwbaarheid, maar meer nog in het oplossingsgericht toepassen van (nieuwe) kennis, in onze inzet voor de opdrachtgever, en in betrokkenheid. Achtergrond In 2008 is het zestig jaar geleden dat de werkgevers- en werknemersorganisaties in de metaalnijverheid overeenstemming bereikten over een wettelijke pensioenregeling. Daarmee was de basis voor Mn Services een feit. Sinds in 1979 het Pensioenfonds Metaal en Techniek haar administratie uitbesteedde en er in 2001 een verdere ontvlechting plaatsvond, heeft Mn Services zich ontwikkeld tot full service dienstverlener voor werkgevers en werknemers in deze sector. In 2007 vertrouwden ruim 1,1 miljoen Nederlanders op Mn Services voor hun pensioen. Met een beheerd vermogen van 61 miljard euro behoort Mn Services sinds 2007 tot de topdrie pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders in Nederland. Belegd vermogen door de jaren heen Belegd vermogen Premie-inkomen miljoen gulden 4 miljoen gulden miljard gulden 317 miljoen gulden ,7 miljard euro 1 miljard euro miljard euro 1,7 miljard euro 6

7 Mensen Medewerkers van Mn Services hebben de kennis, de betrokkenheid en het inzicht om opdrachtgevers pro-actief bij te staan in pensioen- en vermogenskwesties. Onze business is mensenwerk, wij kapitaliseren in onze dienstverlening zwaar op ons human capital. Er is ons alles aan gelegen om (potentiële) medewerkers een uitdagend en boeiend carrièreperspectief te bieden. Voor medewerkers en potentiële collega s zijn wij bij uitstek de werkgever waar nieuwe loopbaanmogelijkheden in de praktijk gerealiseerd worden. Dienstverlening In de uitvoering van pensioenen en verzekeringen, maar ook in het beheer van institutioneel vermogen gaat het om het vinden van de juiste mix tussen de ambities van de opdrachtgever, de ontwikkelingen in de markt en de oplossingsgerichte aanpak. Een breed pakket aan diensten en services vormt het materiaal waarmee wij maatwerk voor iedere opdrachtgever creëren. Gedegen beheer en financieel rendement zijn daarbij niet het enige doel: Mn Services kent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als uitvoerder van pensioenen en andere producten op het gebied van inkomensopbouw en -bescherming. Daarmee zetten we ons elke dag in voor het financiële welzijn van meer dan één miljoen deelnemers, transparant en flexibel, professioneel en doelgericht. Tegelijk behoudt de opdrachtgever altijd zijn verantwoordelijkheid en regie: zijn keuzevrijheid is de voorwaarde voor succes. Mn Services is een innovatieve en doortastende speler in de markt. In zestig jaar is een schat aan ervaring en vakkennis opgebouwd: de basis voor constante en duurzame kwaliteit. Belangrijker nog dan die expertise, is de effectiviteit die daar het gevolg van is: Mn Services biedt de opdrachtgever kwalitatief en kwantitatief de best denkbare oplossingen in een competitieve kwaliteit-prijs-verhouding. 7

8 Kerncijfers 2007 x J x J x J x J Netto-omzet (88%) (82%) (82%) (100%) Performance fees (10%) (15%) (16%) 225 (0%) Wijziging in onderhanden werk 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (-1%) Overige opbrengsten (2%) (3%) (2%) (1%) Som der bedrijfsopbrengsten (100%) (100%) (100%) (100%) Personeelskosten (44%) (39%) (41%) (45%) Werkzaamheden derden (36%) (41%) (38%) (28%) (80%) (80%) (79%) (73%) Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa (3%) (3%) (5%) (11%) Overige bedrijfskosten (17%) (17%) (16%) (16%) (20%) (20%) (21%) (27%) Som der bedrijfslasten (100%) (100%) (100%) (100%) Resultaten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat na belastingen Eigen vermogen Totaal vermogen Personeel Aantal werknemers per 31 december (absoluut) Aantal werknemers per 31 december (in fte en exclusief WAO ers) Opdrachtgever gerelateerd *) Gefactureerde premieomzet x B 1 mln Belegd vermogen ultimo jaar x B 1 mln Aantal uitkeringen x *) de opdrachtgever gerelateerde kerncijfers betreffen voor opdrachtgevers gefactureerde premies respectievelijk het aantal uitkeringen op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Daarnaast wordt het belegd vermogen voor opdrachtgevers op het gebied van vermogensbeheer vermeld. 8

9 Anna Volkova Ervaring en verwondering Mijn vader tekende, ging later fotograferen en is nu regisseur. Voor mij zag hij een toekomst als architect of animatietekenaar, ik kon goed tekenen. Hij was teleurgesteld toen ik voor de richting keramiek koos, maar daar lag echt mijn hart. Klei is prachtig materiaal. De opleiding in Rusland was heel fundamenteel, een en al techniek. Eenmaal op de Rietveld was ik de weg kwijt. Technisch kon ik bijna alles, maar die vrijheid kon ik absoluut nog niet aan. In Rusland was alles onvrijheid. Nu moest ik alles zelf doen, projecten bedenken, ideeën verkopen, leraren kiezen. Ik voelde me diep ongelukkig in het begin. En ineens viel alles op z n plek, kreeg ik vertrouwen en vond ik mijn richting. Geboren: 1974, Leningrad Opleiding: Academy Art & Design, St. Petersburg Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam Sandberg Instituut Prijs: 2001 Shell Young Art Award Ik werk heel emotioneel, wil altijd een intens positief gevoel overbrengen. De combinatie van levenservaring en persoonlijke verwondering is belangrijk in mijn werk. Ik gebruik veel materialen. Klei, porselein, glas, plastic, tekeningen, oude dingen. Hoewel ik de visie in een kunstwerk belangrijker vind dan het materiaal, is het materiaal meer dan een instrument. Je kunt er ideeën mee accentueren. En met kleuren breng ik er contrast en zeggingskracht in.

10

11 Door mij heen kijken Betrokkenheid heeft twee kanten. Het heeft te maken met diepte, connectie en atmosfeer. Het object bij uitstek dat ruimtes verbindt, is het raam. En het verschaft tegelijkertijd structuur en interactie aan die betrokkenheid; binnen-buiten, privé-publiek. Dit transparante, kleurrijke, uit meerdere lagen bestaande driedimensionale beeld, is mijn visie. Mensen kunnen door mijn landschap of beter nog: door mij heen kijken. Ik sta tussen dat dubbele glas.

12

13 Personalia Raad van Commissarissen drs. Han Noten (50 jaar) President-commissaris sinds 28 januari 2006, vice-voorzitter sinds 29 maart 2001 en treedt af in 2009, lid remuneratie- en benoemingscommissie Arbeids- en organisatiepsycholoog Functie: Fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer der Staten-Generaal Relevante nevenfuncties: Commissaris Koninklijke Wegener N.V. (Voorzitter) Commissaris Smit Internationaal Commissaris UA Univé Verzekeringen (tot 31 december 2007) Commissaris RotoSmeetsDeBoer Voorzitter ActiZ Commissaris Oranjewoud (tot 31 december 2007) jhr. ir. József Jankovich (72 jaar) Vice-voorzitter sinds 28 januari 2006, lid sinds 29 maart 2001, treedt af in 2010 Scheikundig ingenieur Functie: Directeur Westerheide Holding B.V. Relevante nevenfuncties: Commissaris C-it B.V. Commissaris Exendis N.V. Commissaris Primagas te Hongarije mw. Nelly Altenburg (55 jaar) Lid sinds 29 maart 2006, treedt af in 2010, voorzitter remuneratie- en benoemingscommissie Organisatieadviseur Functie: Directeur PMA Consult B.V. Relevante nevenfuncties: Commissaris KONI B.V. Commissaris MSD Commissaris Kunst en Cultuur Pensioen- en Levensverzekering Maatschappij N.V. Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum Voorzitter Bestuur Stichting Welzijn aan het IJ Voorzitter Commissie verstrekkings- en indicatiegeschillen van College van Zorgverzekeringen Vice-voorzitter NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) ir. Kees van Dongen (67 jaar) Lid sinds 19 december 2006, treedt af in 2010, voorzitter auditcommissie Elektrotechnisch ingenieur Functie: Informal investor Relevante nevenfuncties: Commissaris Eneco Holding N.V. ir. Henk van der Kwast (54 jaar) Lid sinds 19 december 2006, treedt af in 2010, lid remuneratie- en benoemingscommissie Elektrotechnisch ingenieur/bedrijfskundige Functie: Directievoorzitter Stern Groep N.V. Relevante nevenfuncties: President-commissaris Bovemij Verzekeringen N.V. Commissaris Verzekeraars Hulpdienst Holding B.V. Penningmeester Johan Cruyff Foundation mr. Frans van Hove (58 jaar) Lid sinds 13 december 2007 en treedt af in 2011, lid auditcommissie Functie: Directeur/eigenaar van Soldev B.V. Relevante nevenfuncties: Vereffenaar Stichting DAF-pensioenfonds Non-Executive Director UC-Group Ltd. Extern Werkgeversbestuurslid bij de Stichting OPG Pensioenfonds 13

14 drs. Bert Vroon (59 jaar) Lid sinds 29 maart 2001 en treedt af in 2011, lid auditcommissie Bestuurskundige/interimbestuurder Functie: Voorzitter directieraad ad interim Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (tot 1 december 2007) Directeur/bestuurder Woningcorporatie deltawonen (ad interim, vanaf 17 december 2007) Relevante nevenfuncties: Commissaris Woningcorporatie deltawonen Voorzitter bestuur Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) Voorzitter bestuur Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds, fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek mw. drs. Kitty Roozemond (52 jaar) Lid sinds 13 december 2007 en treedt af in 2011 Functie: Directeur Interprovinciaal Overleg Relevante nevenfuncties: Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Frijns ) Commissaris woningcorporatie Het Oosten Commissaris GVB Commissaris ASVB (bouwonderneming) Raad van Toezicht Schoren Raad van Bestuur drs. Ruud Hagendijk (55 jaar) Voorzitter sinds 1 februari 2005 en lid sinds 29 maart 2001 Bestuurskundige Relevante nevenfuncties: Voorzitter van het bestuur van Mn Services Vermogensbeheer B.V. (qualitate qua) Directeur van Mn Services Fondsenbeheer B.V. (qualitate qua) Voorzitter van het bestuur Ondernemingspensioenfonds Mn Services N.V. (qualitate qua) Lid raad van advies Netspar drs. Walter Mutsaers (40 jaar) Lid sinds 1 februari 2006 Bedrijfseconoom drs. Roland van den Brink RBA AAG Lid sinds 4 juli 2007 (50 jaar) Actuaris/beleggingsdeskundige Relevante nevenfuncties: Commissaris bij Applify B.V. te Delft Voorzitter Stichting Performance Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der European Actuarial Academy GmbH (EAA) De leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben de Nederlandse nationaliteit. Ondernemingsraad Tjeerd Haasbroek, voorzitter Fred van der Ham drs. Marc van Leuven Folkert van Rijswijk, vice-voorzitter Pim Kasting mw. Kim t Hart mw. Shirley Abspoel Jos de Koning Marcel de Wild Eelco Dammers mw. Andrea Kuiper-van Kampen Ba Accountant Deloitte Accountants B.V. 14

15 Deborah Roffel Schoonheid, dynamiek en vervreemding Eigenlijk wilde ik de modeacademie doen, maar ik was te extreem, te theatraal volgens de toelatingscommissie. Mijn keuze viel op theatervormgeving en fotografie. Geen spijt van. Ik doe veel commercieel werk, sportfotografie met name. Sportposes bieden mij inspiratie. Emotie, spanning, dynamiek, kracht. Die beeldmomenten haal ik uit de context en zet ik in een nieuwe setting: andere locatie, bijzondere kleding. Schoonheid en vervreemding spelen een grote rol in mijn fotowerk. Wat ik wil uitbeelden, zit van tevoren precies in mijn hoofd. Maar voor de modellen teken ik een pose eerst uit, het zijn vaak nogal ongebruikelijke houdingen. Geboren: 1982, Groningen Opleiding: Academie Minerva, Groningen Masterclasses bij onder meer Marcel van der Vlugt en Arjen Benning Prijs: 2006 PANL Award Fashion & Lifestyle Ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. Als ik s nachts wakker schiet en dat gebeurt vaak schrijf ik eerst mijn gedachte op. Stel je voor dat ik m verlies. Soms wil ik te veel, maar als ik iets voor ogen heb moet het er ook zo uitkomen. Dat is lastig, want het weer werkt werkt niet altijd mee, en locaties veranderen vaak. Het is des te lastiger omdat ik vrij perfectionistisch ben. Er is altijd iets dat beter kan. (Denk ik.)

16

17 Blind vertrouwen Betrokkenheid heb ik uitgebeeld in persoonlijk contact, intiem en met een zekere spanning. In de drie beelden kunnen de mensen niet zonder elkaar. Ze moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen. Bij de foto van de acro-gymmers is dat zelfs heel letterlijk: de een vangt de ander op. In de eindeloze lucht is de zon het lichtpuntje. De foto van de twee mensen in het water symboliseert de weg die je samen aflegt, meeliftend met elkaar, van A naar B. In het water zit diepgang. De foto van de twee mensen in één trui laat zien dat je met z n tweeën één kunt zijn, emotioneel, mentaal. Zij zijn letterlijk betrokken bij elkaar.

18

19 Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen van Mn Services legt de jaarrekening 2007 ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De jaarrekening en het jaarverslag zijn onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur opgesteld. De jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door Deloitte Accountants B.V. U treft de accountantsverklaring aan op pagina 50 van deze jaarrekening. Het verslagjaar 2007 kan gekenschetst worden als een dynamisch jaar. Enerzijds werd deze dynamiek veroorzaakt door Mn Services zelf. Met het verwerven van een grote nieuwe opdrachtgever, het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME), verkreeg de organisatie een vooraanstaande positie in het zich consoliderende Nederlandse pensioenlandschap. Het verwerven van opdrachten van andere opdrachtgevers, zoals de ondernemingspensioenfondsen van Nutreco en Cerestar, droeg daar bovendien nog aan bij. Aandacht verdient de overkomst van een omvangrijke pensioenportefeuille van Nationale Nederlanden naar PMT. Hierbij wordt de administratie en het vermogensbeheer door Mn Services uitgevoerd. Anderzijds veroorzaakte de onrust op de kredietmarkt de nodige turbulentie in de financiële sector en daarmee ook in de omgeving van Mn Services. In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen zeven maal bijeen met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen vergaderde eenmaal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Buiten de regulier geplande vergaderingen is er regelmatig contact tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur geweest. Een belangrijk onderwerp in de vergaderingen was de verlening van de opdracht door PME aan Mn Services en het verwelkomen van PME als aandeelhouder. Tijdens de vergaderingen zijn verder het nieuwe ondernemingsplan, bedrijfsresultaten en andere belangrijke aan gelegenheden op het gebied van financiën, control, compliance en strategie meerdere malen als agendapunt behandeld. Daarnaast is de heer Vroon minimaal twee maal per jaar aanwezig bij de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad. Tijdens het financiële jaar zijn twee zogenaamde kerncommissies binnen de Raad van Commissarissen ingesteld. Het betreft een auditcommissie en een gecombineerde remuneratie- en benoemingscommissie. De instelling van deze commissies draagt bij aan de verdere structurering van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Ook bieden de kerncommissies aansluiting bij de corporate governance code die instelling van kerncommissies in principe voorschrijft. In de auditcommissie hebben de heren Van Dongen, Van Hove en Vroon plaatsgenomen. De remuneratie- en benoemingscommissie bestaat uit mevrouw Altenburg en de heren Van der Kwast en Noten. Binnen deze commissies vindt voortaan de voorbereiding plaats van besluitvorming over onderwerpen op het gebied van financiën, beloningen en benoeming van bestuurders en commissarissen. 19

20 De Raad van Commissarissen heeft in 2007 twee nieuwe leden mogen verwelkomen. In december zijn mevrouw C.E. (Kitty) Roozemond en de heer F.S. (Frans) van Hove op voordracht van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot commissaris. Binnen de Raad van Bestuur heeft zich eveneens een personele wijziging voor gedaan. In juli 2007 is de heer R.W.C. (Roland) van den Brink tot de Raad van Bestuur van Mn Services toegetreden. De heer Van den Brink heeft binnen de Raad van Bestuur Vermogensbeheer als aandachtsgebied. De goede financiële resultaten in 2007, investeringen in de organisatie, in capabel personeel èn het commerciële succes van Mn Services maken dat de organisatie de toekomst vol overtuiging tegemoet kan zien. De Raad van Commissarissen waardeert de constante inzet en ambitie van medewerkers en Raad van Bestuur van Mn Services. De goede gang van zaken bij de onderneming geeft de Raad van Commissarissen vertrouwen voor de toekomst van Mn Services. Rijswijk, 6 maart 2008 Raad van Commissarissen drs. Han Noten, president-commissaris Jhr. Ir. József Jankovich, vice-voorzitter mw. Nelly Altenburg ir. Kees van Dongen ir. Henk van der Kwast mr. Frans van Hove drs. Bert Vroon mw. drs. Kitty Roozemond 20

21 Verslag van de Raad van Bestuur Marktontwikkelingen in 2007 Internationale economie In economisch opzicht was 2007 een turbulent jaar. Medio 2007 ontstond er grote onrust op de financiële markten toen forse verliezen op de hypotheekleningen in de Verenigde Staten aan het licht kwamen. Het lenen van geld is sindsdien lastiger geworden omdat banken hun kredietrisico willen beperken. Deze situatie die dus eigenlijk een vertrouwenscrisis is heeft onder meer geleid tot een daling van de rente op de in populariteit stijgende overheidsobligaties. Renteverlagingen van de Amerikaanse Centrale Bank en liquiditeitsinjecties door de ECB hebben de onrust niet kunnen bezweren. Ook de aandelenkoersen fluctueerden in 2007 flink en lagen aan het eind van 2007 rond het niveau van het jaar ervoor. Last but not least boette ook de dollar door de dalende koersen ten opzichte van de euro fors aan vertrouwen in. Het in zeker opzicht positieve effect van de crisissituatie is dat de risicoperceptie is teruggekeerd; wie geld (uit)leent zal verantwoording moeten afleggen en zijn draagkracht moeten kunnen onderbouwen. In Europa zijn de gevolgen van de situatie in de Verenigde Staten voelbaar. De economische groei werd afgezwakt door de crisis, door de sterke euro en de vanuit Amerika teruglopende invoervraag. Niettemin was het economische tij in Nederland in 2007 nog altijd gunstig. Het herstel van de Nederlandse economie dat zich in 2006 aandiende, heeft zich in 2007 voortgezet. Pensioenmarkt Een gunstige ontwikkeling in de pensioenmarkt is de voortgaande consolidatie. Kleine en middelgrote ondernemingspensioenfondsen zoeken vaker de aansluiting bij grote uitvoerders als Mn Services. Als zelfstandige entiteit wordt het voor dergelijke fondsen steeds moeilijker om adequaat te reageren op de snel veranderende wet- en regelgeving en de eisen ten aanzien van corporate governance en toezicht. Voor Mn Services zijn dit prachtige kansen om de groeidoelstellingen te realiseren. De keuze van PME, Cerestar en Nutreco in 2007 voor Mn Services past dan ook goed in deze ontwikkeling en versterkte de concurrentie positie van ons bedrijf. 21

22 Financiële gang van zaken Bedrijfsresultaat Mn Services is er opnieuw in geslaagd de netto winst ten opzichte van het vorige jaar te verbeteren. Het resultaat na belastingen bedraagt 26,8 miljoen euro. Dit is 2,9 miljoen euro hoger dan in In de contracten voor vermogensbeheer is gekozen voor een verhoging van de structurele beloning ten koste van de resultaatafhankelijke beloning. Omzet De som der bedrijfsopbrengsten is ten opzichte van 2006 met 2,4 miljoen euro gestegen. Het bedrijfstakpensioen fonds voor de Metal elektro (PME) is sinds juli 2007 als belangrijke nieuwe opdrachtgever voor vermogensbeheer van Mn Services toegetreden. Door de toename van het gemiddeld belegd vermogen in 2007 is de daaraan gerelateerde omzet toegenomen. Er zijn geen grote projecten gerealiseerd ten behoeve van de opdrachtgevers in het pensioenbedrijf. Bedrijfslasten De bedrijfslasten zijn, relatief gezien, minder hard gestegen dan de omzet. Mede door de groei van het eigen personeelsbestand zijn de kosten voor eigen personeel gestegen en zijn de kosten voor inhuur van derden lager dan vorig jaar. Winst uit deelnemingen De gerealiseerde winst uit deelnemingen is lager dan vorig jaar. Desondanks vormt deze winst een nuttige bijdrage aan het resultaat. Liquiditeitspositie Ten opzichte van vorig jaar is de liquiditeitspositie verder versterkt dankzij het goede resultaat. Een toename van 7,5 miljoen euro gedurende het jaar tot een uiteindelijke stand van 47,6 miljoen euro per ultimo Voorstel resultaatbestemming Volgens het voorstel resultaatbestemming wordt het volledige resultaat na belastingen aan dividend uitgekeerd. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt de resultaatbestemming vastgesteld. Investeringen Ter ondersteuning van de medewerkers, bedrijfsprocessen en verdere professionalisering van het productieapparaat zijn de investeringen in software en materiële vaste activa toegenomen van 2,8 miljoen euro in 2006 naar 5,5 miljoen euro in Acquisities Mede als gevolg van de consolidatietrend, maar vooral door een proactief acquisitiebeleid heeft Mn Services in 2007 een forse groeispurt kunnen doormaken. Verschillende partijen hebben ons in 2007 gevraagd om een offerte (request for proposal) uit te brengen. 22

23 Cerestar en Nutreco kozen na een uitgebreide oriëntatie voor het onderbrengen van hun vermogensbeheer bij Mn Services. De geruchtmakendste acquisitie van 2007 was zonder meer die van PME, het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro met een belegd vermogen van 21 miljard euro. PME koos Mn Services als fiduciair vermogensbeheerder en ging tevens met Mn Services in gesprek over de uitvoering van de pensioenadministratie. PME verwierf daarmee een aandelenbelang in Mn Services. Zulke grote verschuivingen in de markt vinden slechts zelden plaats. Gesprekken over de transitie van de PME-pensioenadministratie zijn in het najaar van 2007 gestart. Vervolgens is een aantal scenario s uitgewerkt voor de aanpak van het migratietraject. De unit Pensioenen & Diensten is in het verslagjaar gestart met deze voorbereidingen. Mn Services heeft voor opdrachtgever Pensioenfonds Metaal en Techniek in 2007 afspraken gemaakt met Nationale Nederlanden over het overnemen van een portefeuille van circa 400 bedrijven met deelnemers. De administratie van deze deelnemers en bedrijven is in handen gekomen van Mn Services als pensioenuitvoerder van de bedrijfstakregeling. Mn Services is een flexibele en innovatieve dienstverlener gebleken in deze complexe pensioenoverdracht. En ondanks problemen bij de overdracht van gegevensbestanden en administraties, slaagde de organisatie er voor het eind van 2007 al in om bijna van deze nieuwe deelnemers te administreren. Internationale toppositie Klanten winnen en binden is een effectieve pijler van ons beleid. Mn Services is één van de grootste en meest succesvolle pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders. Voor het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) de grootste opdrachtgever van Mn Services hebben we in 2007 wederom bovengemiddelde rendementen gerealiseerd. Dankzij bestaande opdrachtgevers en door de acquisitie van onder andere PME bevindt Mn Services zich nu stevig in een internationale toppositie. De in de markt vrij ongebruikelijke combinatie van degelijkheid en innovativiteit maakt dat we vrijwel alle benchmarks verslaan. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat ons bedrijf na Barclays de grootste externe beheerder van Nederlands pensioengeld is in Nederland. In Europa staat Mn Services in de top tien. Dat is een des te interessanter gegeven in het licht van het feit dat de top van dit soort ranglijsten gedomineerd wordt door grote buitenlandse vermogensbeheerders. Mn Services heeft niet alleen een puur Nederlandse achtergrond, maar is tevens een organisatie met een totaal eigen karakter dankzij de band met de sociale partners. Stroomlijning organisatie In 2007 is de organisatiestructuur van Mn Services gewijzigd. Enkele afdelingen zijn samen gegaan in de nieuwe business unit Pensioenen & Diensten. Dankzij deze bundeling van krachten kunnen we alerter reageren, en vooral ook anticiperen, op ontwikkelingen in de markt. Bovendien beantwoorden we hiermee aan de strengere toezichteisen en de nieuwe (pensioen)wetgeving. De roep om maximale transparantie juicht Mn Services toe. Sterker nog: in 2007 zijn verdere stappen gezet om onze organisatie te stroomlijnen en optimaal inzicht aan opdrachtgevers en toezichthouders te bieden. Naast het wat kille begrip transparantie staan bij ons integriteit 23

24 en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel. Juist in de uitvoering van pensioenen en het vermogensbeheerder komt het aan op goed bestuur en het dragen van verantwoordelijkheid jegens opdrachtgevers en hun klanten. Het vinden van evenwicht tussen goed ondernemerschap, controle en risicobeheersing is een permanent agendapunt bij Mn Services. Wij zijn van mening dat we binnen die driehoek steeds dichter bij het optimum geraken. In 2006 verkreeg onze afdeling Vermogensbeheer het SAS 70 Type II statement, begin 2007 was die erkenning er ook voor de unit Pensioenen & Verzekeringen. Over de gehele breedte van ons bedrijf zijn hierdoor de processen op orde en voldoen we aan de strengste nationale en internationale beheersmaatregelen. En toch vinden we het nog niet genoeg. Eind 2007 vond de kick off plaats van het In Control Statementprogramma (ICS) dat is gericht op de interne beheersing van de risico s bij het realiseren van onze operationele bedrijfsdoelstellingen. Er is een aantal werkgroepen geformeerd die alle aspecten van ICS onderzoeken en onderbouwen. Dienstverlening In nauwe samenwerking met bestaande en nieuwe opdrachtgevers slagen wij er telkens in het hoge peil van onze dienstverlening vast te houden. Mn Services beschikt over een breed palet diensten en producten, variërend van producten die onze opdrachtgevers in staat stellen te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of ondernemingsdoelstellingen (Pensioenwet, WIA, levensloopregeling) tot en met het één-op-één en doelgericht adviseren over specifieke aspecten in de financiële bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) vervangt sinds 1 januari 2006 de WAO. In de nieuwe wet ligt de nadruk op wat mensen nog wel kunnen, en niet op wat ze niet meer kunnen. In 2007 heeft Mn Services haar expertise in het toepassen van diverse WIA-producten ingezet voor opdrachtgevers. Pro-actieve betrokkenheid Naast de min of meer intrinsieke dienstverlening, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om klanten bij te staan in tijden van onrust. Zo heeft Mn Services naar aanleiding van de internationale kredietcrisis de mogelijke risico s grondig geanalyseerd. Aan de hand van impact analyses en verschillende scenario s zijn de implicaties voor de vermogenspositie van onze opdrachtgevers in kaart gebracht. Onze conclusie is dat geen nadelige gevolgen zijn opgetreden, hetgeen niet wegneemt dat we nauwlettend de ontwikkelingen blijven volgen. Verantwoord beleggen Mn Services heeft een heldere visie op verantwoord beleggen, gebaseerd op de Principles of Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Wij zijn van mening dat milieuaspecten, sociale vraagstukken en good governance grote invloed uitoefenen op het beleg- 24

25 gingsbeleid. Wij zien het als onze taak om opdrachtgevers op dit vlak niet alleen te faciliteren, maar vooral ook te adviseren en in overleg met hen beleid te ontwikkelen. Verantwoord beleggen wordt nog vaak als strijdig met de best haalbare rendementen gezien; onze visie is dat het integraal en structureel betrekken van milieu-, sociale en governance-factoren in het beleggingsbeleid het risico- en rendementsprofiel juist kan verbeteren. Bij de uitvoering van verantwoord beleggingsbeleid maken onze opdrachtgevers, elk met hun eigen unieke signatuur gebruik van de kennis- en schaalvoordelen van onze organisatie. Partnership is in onze visie veelal maatwerk. Met andere woorden: voor elke opdrachtgever bieden we een passende beleggingsstrategie. Verantwoord beleggen volgens Mn Services Mn Services heeft op basis van de Principles of Responsible Investment van de Verenigde Naties een raamwerk voor een verantwoord beleggingsbeleid geformuleerd, op basis waarvan opdrachtgevers adequaat geadviseerd kunnen worden. Het raamwerk rust op vier pijlers: 1. Beleggingsprocessen (incorporatie van ESG Environment, Social & Governance in het beleggingsbeleid). 2. Thematisch beleggen (zoeken naar investeringsmogelijkheden die rendement bieden maar ook ESG-proof zijn). 3. Uitsluitingsbeleid (randvoorwaarden formuleren bij het overtreden van de standaarden of internationale verdragen). 4. Actief aandeelhouderschap (een belangrijk instrument om invloed uit te oefenen op de bedrijfsvoering van ondernemingen). Fiduciair management Fiduciair vermogensbeheer is al meer dan tien jaar één van onze kernactiviteiten. In het verslagjaar is daar actief op ingezet naar bestaande en potentiële opdrachtgevers. De teams bij Mn Services bestaan uit goed gekwalificeerde en ervaren medewerkers die hun sporen (inter)nationaal hebben verdiend op het gebied van portefeuillebeheer, managerselectie en monitoring. Binnen het fiduciair management van Mn Services worden beleid, het integraal beheren en beleggen van vermogen, administratie, verslaggeving, performancemeting en risicomanagement verzorgd en op elkaar afgestemd. Fiduciair management gaat bij Mn Services verder dan het nakomen van contractverplichtingen. Onze verwachting is dat door nieuwe regelgeving en toegenomen complexiteit steeds meer institutionele beleggers op zoek gaan naar een partner die het fiduciair beheer op zich neemt. Die groeimarkt voor fiduciair management heeft ook minder ervaren intreders bewogen om zich aan te dienen. Dankzij onze schaalgrootte en ervaring hebben wij een voorsprong op de concurrentie, hetgeen door het succesvolle acquisitiebeleid in 2007 is aangetoond. 25

26 Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet (PW) van kracht geworden. Deze Pensioenwet stelt strikte voorwaarden aan de communicatie over het pensioen. Zo heeft de wet een zoge- naamde startbrief voor nieuwe pensioendeelnemers en een eindbrief voor vertrekkende deelnemers verplicht gesteld. Daarnaast worden nieuwe eisen gesteld aan informatieverstrekking over pensioenbeleggingen en dient er een uniform pensioenoverzicht te worden verstrekt aan alle mensen die pensioen opbouwen. Samen met het Pensioenfonds Metaal en Techniek heeft een projectgroep Pensioenwet zich gericht op alle noodzakelijke wijzigingen en op heldere communicatie naar pensioendeelnemers van het pensioenfonds. Communicatiemiddelen zijn aangepast naar nieuwe wetgeving en enkele administratieve processen zijn anders ingericht om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Pensioenfonds Metaal en Techniek en de Pensioenwet Medewerkers De gespannen situatie op de arbeidsmarkt heeft onze continue aandacht. De vraag naar hoog gekwalificeerde medewerkers was in het verslagjaar al groot en zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Mn Services zet alle zeilen bij om goede mensen binnen te houden en nieuwe professionals en high potentials aan te trekken. Niet de door het CPB voorspelde snelle loonstijging is daarin voor ons een breekpunt, wel de continuïteit van onze dienstverlening; dat het behoud van kwaliteit meer gaat kosten is acceptabel, het niet kunnen vinden van voldoende deskundig potentieel is onacceptabel. Human capital Het instandhouden van de hoge kwaliteit van onze dienstverlening verschaft ons de opdracht een boeiende en prikkelende werkomgeving voor onze medewerkers te creëren. Tegelijkertijd moeten we ons tot het uiterste inspannen om nieuw talent aan te trekken. De uitstroom van ouderen, de groeiende behoefte aan hoger opgeleiden en de schaarste aan academici in voor ons relevante studierichtingen, veroorzaken een ware jacht op de arbeidsmarkt. Niettemin hebben we in 2007 kunnen voorzien in onze behoefte aan nieuwe gekwalificeerde collega s. Omdat onze dienstverlening mensenwerk is, is het van het allergrootste belang dat we ervoor zorgen dat onze mensen zich thuis voelen bij Mn Services. Dat zij beschikken over relevante kennis en vaardigheden, dat ze inventief en daadkrachtig handelen, en dat zij hun kwaliteiten oplossingsgericht en betrokken kunnen toepassen. Het is onze stellige overtuiging dat als wij onze medewerkers de juiste randvoorwaarden kunnen bieden, zij in staat zijn om het beste uit zichzelf te halen en in te zetten voor klanten. Opleiding en persoonlijke groei Het is onze ambitie om de beste mensen aan te trekken en hen on the job te laten werken aan hun inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Elke medewerker doorloopt gerichte vakmatige opleidingen en vaardigheidstrainingen. Daarin bieden we de medewerkers zoveel 26

27 mogelijk maatwerk, gericht op persoonlijke sterktes, wensen en ambities. Bovendien stimuleren we de interne mobiliteit indien mensen zich in kennis willen verbreden. Door goede coaching en begeleiding te bieden beperken we de uitstroom zoveel mogelijk. Arbeidsvoorwaarden en voorzieningen In beloningsstructuur en carrièremogelijkheden kan Mn Services de concurrentie met vergelijkbare bedrijven prima aan. We betalen marktconforme salarissen plus toebehoren, we hebben de beschikking over een breed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, hanteren flexibele werktijden binnen een 36-urige werkweek, en bieden onze mensen rondom de werkplek desgewenst fysieke ondersteuning, zoals sportfaciliteiten en massages. Dankzij een actief gezondheidsbeleid is het verzuimpercentage in 2007 verder gedaald tot onder de vier procent. Daarmee heeft Mn Services een mijlpaal bereikt die landelijk gezien als een topprestatie mag worden aangemerkt. Het vinden van de balans tussen werk en privé is een belangrijk actiepunt bij Mn Services. Flexibiliteit in arbeidsomstandigheden betekent: invloed hebben op wat je doet, op hoe je het doet, en op wanneer je het doet. In de toekomst zal hier meer beleid op worden gemaakt. Wervingscampagne Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is Mn Services in 2007 in staat geweest om voldoende gekwalificeerde nieuwe medewerkers aan te trekken. Dat succes is mede te danken aan de in dit verslagjaar gelanceerde arbeidsmarktcampagne Hoe hard durf jij te gaan?. De campagne (die ook in 2008 nog doorloopt) kende uitingen in onder meer dagbladen en vakbladen, op banners en ansichtkaarten en heeft een aparte wervingssite. Wat deze campagne bijzonder maakt, is dat die tot stand is gekomen dankzij de medewerking van onze eigen mensen. De snelle groei van onze organisatie, maar vooral van onze mensen is het centrale thema. En passant brengen we de bedrijfscultuur, de werkwijze, de innovatieve en oplossingsgerichte aanpak en de ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling over het voetlicht. De campagne richt zich niet alleen op het invullen van actuele vacatures, maar vooral ook op een duurzame profilering van Mn Services in de arbeidsmarkt. Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van Mn Services is een proactieve en constructieve denktank waar onze organisatie veel profijt van heeft. De OR stelt zich geregeld kritisch op om situaties die beter kunnen, openlijk aan te kaarten. In 2007 zijn onder meer de volgende zaken in overleg met de Raad van Bestuur behandeld: - de organisatieontwikkeling van de unit Pensioenen & Diensten - onze acquisitie van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro - de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur - onze strategie in maatschappelijk verantwoord ondernemen - een reglement over ongewenst gedrag op het werk 27

28 Vooruitblik 2008 Economie Voor 2008 wordt een afvlakking van de groei verwacht. Het CPB verwacht voor Nederland geen 3% maar hooguit 2,25%. Voor wat betreft het eurogebied zou de groei afzwakken van 2,75% naar 2%. Het CPB maakt bij de raming de kanttekening dat er grote onzekerheid bestaat over deze prognose vanwege de onrust op de internationale financiële markten. Die onrust heeft nog geen grote invloed op het functioneren van de (inter)nationale economie, maar wij verwachten dat de gevolgen in de zin van vertrouwen en investeringsbereidheid voelbaar zullen zijn in Het CPB verwacht overigens dat de groei van de particuliere consumptie zal standhouden, in ieder geval in Nederland, maar tekent daarbij aan dat een deel van die groei voortkomt uit het feit dat de zorgverzekering is gewijzigd en het dus eerder een administratief gegeven is. Strategie Mn Services In dit enigszins getemperde optimisme is Mn Services positief gestemd over de toekomst. Dankzij de succesvolle groeistrategie van 2007 bevindt Mn Services zich in de top van de sector pensioenuitvoering en vermogensbeheer. Die positie brengt onze organisatie volop in de spotlights en creëert terecht hoge verwachtingen bij onze opdrachtgevers. Het is precies de situatie waarnaar we de afgelopen jaren gestreefd hebben. Het is ook de situatie die ons in staat stelt verder te groeien en ons te versterken. Mn Services werkt vanuit een heldere visie op markt en maatschappij. Ons ondernemingsplan en de daaraan gekoppelde planbrief zijn er de weerslag van en sturen daarom krachtig aan op een stevige verankering van onze positie in 2008, zodat wij in staat blijven om de hoge kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, een toonaangevende rol in ons vakgebied te blijven spelen en last but not least goede mensen te behouden en aan te trekken. Mn Services is de grootste uitvoerder in de markt. Onze omvang en de klanten die wij vertegenwoordigen verschaffen ons een maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij met overtuiging dragen. Meer dan ooit zullen we ons laten horen in de debatten over pensioenen, over verantwoord beleggen, over duurzaam ondernemerschap. Qua vaardigheden kunnen we hierin overigens nog enkele stappen zetten; hoe goed we ons vak ook beheersen, in zaken als relatiebeheer, communicatie en public affairs willen we ons verbeteren. Voor 2008 blijft Mn Services een tweepijlerstrategie hanteren: groei en waardecreatie. Aan de ene kant zullen we een actief acquisitiebeleid blijven voeren en mogelijk de blik meer op Europa richten, aan de andere kant is het onze nadrukkelijke intentie om renderende groei te bewerkstelligen door waardetoevoegende proposities voor bestaande en nieuwe klanten op de markt te brengen. Het mag duidelijk zijn: Mn Services staat er goed voor, beschikt over een grote dosis slagkracht, en ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Rijswijk, 6 maart 2008 drs. Ruud Hagendijk drs. Walter Mutsaers drs. Roland van den Brink RBA AAG 28

29 Machteld Aardse Regisseur in mijn werk In mijn schilder-, teken-, film- en installatiewerk zit een terugkerende fascinatie voor het tekenen. Een tekening is voor mij meer dan een afbeelding van de wereld; een tekening is een ingreep in de wereld. In veel van wat ik zie of voel, zoek ik naar spanningsvelden door middel van interactie met het materiaal en de omgeving. Sinds mijn jeugd teken en schilder ik. Daarin ben ik gestimuleerd en begeleid door grote kunstenaars, zoals de Franse schilder Lapoujade. Inspiratie vind ik in de verhoudingen tussen mensen en in de natuur. Mijn stijl van werken en het proces waarin mijn werk vorm krijgt zijn vrij direct. Een tekening is daarbij altijd het uitgangspunt. Van daaruit ontstaan de verhalen. Ja, het zijn verhalen die ik creëer. Geboren: 1972, Eersel Opleiding: Kunstgeschiedenis, UVA, Amsterdam Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 2002 Academia di Belle Arti, Milaan Dutch Art Institute, Enschede Moving Academy for Performing Arts

30 Warme veelzijdigheid Betrokkenheid is niet eenduidig, maar kent vele humane kanten. Het wordt zeer persoonlijk ervaren en komt tot uitdrukking in contact, empathie, of bijvoorbeeld in een houding. Ik heb veel gesproken met medewerkers van Mn Services over betrokkenheid. Bij de één blijkt het vanuit de genen, de hersenen of het hart te komen, bij de ander vanuit de onderbuik, de houding of de handen. Deze warme veelzijdigheid verpersoonlijkt de verhouding tot de medemens en daarmee tot de cliënt. En bij Mn Services zie ik dat persoonlijke betrokkenheid zich ook manifesteert in heldere afspraken. Dit beeld laat al die vormen van betrokkenheid zien: licht gevat in een metalen lijn van een humane tekening met een solide basis van gouden contractuele afspraken.

31

32

33 Jaarrekening Mn Services N.V. 33

34 Balans per 31 december Na winstbestemming (bedragen x B 1.000,-) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa 1) Software Materiële vaste activa 2) Inventarissen Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa 3) Deelnemingen in groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Latente belastingvordering Vlottende activa Vorderingen 4) Opdrachtgevers Vorderingen op groepsmaatschappijen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 5) Vrij ter beschikking staande gelden Gelden van derden Totaal De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans. 34

35 Passiva Eigen vermogen 6) Geplaatst aandelenkapitaal Wettelijke reserve deelnemingen Overige reserves Voorzieningen 7) Voorziening personeel gerelateerd Langlopende sc hulden 8) Kortlopende schulden 9) Crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden ter zake van pensioenen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Te betalen dividenden Af te dragen gelden van derden Totaal

36 Winst- en verliesrekening (bedragen x B 1.000,-) Netto-omzet Performance fees Overige opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Personeelskosten 10) Werkzaamheden door derden 11) Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Resultaat uit deelnemingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 12) Resultaat na belastingen De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de Winst- en verliesrekening. 36

37 Kasstroomoverzicht (bedragen x B 1.000,-) Bedrijfsresultaat Afschrijvingen immateriële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutaties in werkkapitaal Vorderingen op opdrachtgevers Overige vorderingen en overlopende activa Schulden aan crediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en sociale premies (exclusief winstbelasting) Overige schulden en overlopende passiva Kasstroom uit bedrijfsoperaties Vooruitontvangen langlopende bedragen Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Verwerving deelnemingen Ontvangen agio-uitkering Kasstroom uit investeringsactiviteiten Betaalde dividenden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Inhoud Directie en functionarissen per 30 juni 2008 3 Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2008 4 Winst en Verliesrekening 5 Algemene toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER

WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER WHITE PAPER INRICHTING EN GOVERNANCE VAN VERMOGENSBEHEER 14 september 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleggingsbeleid... 4 3. Governance bestuur... 4 3.1. Bestuur... 4 3.2. Taken- en rolverdeling...

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2008 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2008 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2008 6 en 7 2.

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam Jaarverslag 2013 Vereniging Investeer in Human Amsterdam Inhoud Bedrijfsvoeringverklaring 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 5 Exploitatierekening 2013 volgens de categoriale

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 is specialist in pensioenbeheer en inkomensverzekering voor meer dan één miljoen Nederlanders. Met 25 miljard euro vermogen onder beheer, een uitstekend track record en vakkennis opgebouwd sinds 1952,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering

PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering PERSBERICHT PHELIX N.V. publiceert halfjaarcijfers en intensiveert gesprekken met gegadigden voor beursnotering Amsterdam, 21 september 2017 PHELIX N.V. publiceert haar halfjaarcijfers over 2017 en intensiveert

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie