Registratiedocument Nova Capital B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratiedocument Nova Capital B.V."

Transcriptie

1 Registratiedocument Nova Capital B.V. Dit is het registratiedocument van Nova Capital B.V. (hierna Nova Capital of beheerder ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De inhoud van dit registratiedocument is opgesteld aan de hand van Bijlage D Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien daar aanleiding toe is of voor zover de wet dit eist. Enschede, 1 oktober Ir. H.H. Scholte Drs. R.G.A. Steenvoorden

2 Inhoudsopgave 1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder De activiteiten van de beheerder Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder voornemens is te beheren Gegevens betreffende de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder en iedere bewaarder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder en iedere bewaarder De personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder bepalen De personen die het (dagelijks) beleid van de bewaarder bepalen Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder Algemene gegevens van de beheerder Beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder met andere personen is verbonden Algemene gegevens van de bewaarder Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarder Financiële gegevens van de beheerder Financiële gegevens van de bewaarder Gegevens over informatieverstrekking Periodieke informatieverstrekking door de beheerder Openbaarmaking jaarrekening Openbaarmaking halfjaarcijfers Openbaarmaking overige gegevens Datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder op grond van zijn statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn Datum waarop de jaarrekening van de bewaarder op grond van haar statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de bewaarder Verklaring tot intrekking vergunning... 8

3 1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder Nova Capital is initiatiefnemer van en voert het beheer over beleggingsinstellingen in vastgoed. De vergunningeisen voor beleggingsinstellingen zijn neergelegd in de Wft en de nadere regelgeving. Nova Capital heeft op 20 juli 2012 een vergunning verkregen in de zin van art. 2:65 lid 1 sub a Wft. 1.1 De activiteiten van de beheerder De beheerder is primair opgericht met als doel het structureren, het plaatsen en het beheren van beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed. Nova Capital als beheerder voert de volgende activiteiten uit: - Werving beleggers - Productie projectdocumentatie - Beheer van de beleggingsfondsen - Administratieve afhandeling projecten - Informatievoorziening cliënten - Verzorgen uitkeringen - Opstellen jaarrekeningen en jaarverslagen 1.2 Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert Nova Capital beheert de volgende vastgoedmaatschap: 1. Maatschap Homburg Wellington Courts 2. Maatschap Homburg Holland Gardens De hierboven genoemde maatschap is opgezet met een tijdelijke vergunning uit hoofde van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en valt derhalve niet onder toezicht van de AFM. Nova Capital beheert de volgende niet onder toezicht staande beleggingsinstellingen: 1. Homburg Gulbe B.V. 2. Homburg Gulbe 2 B.V. 3. Homburg Riese B.V. De deelnemingsrechten in de bovenstaande beleggingsinstellingen zijn aan het publiek in Nederland aangeboden onder toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 2:74 Wft en vallen derhalve niet onder toezicht van de AFM. Nova Capital is bestuurder van de volgende besloten vennootschap 1. Homburg Mercurius B.V. Homburg Mercurius B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling van vastgoed. Projectontwikkeling wordt gekwalificeerd als een ondernemingsactiviteit in plaats van een beleggingsactiviteit. Dit betekent dat Homburg Mercurius geen beleggingsinstelling is als bedoeld in de Wft en als zodanig niet onder toezicht van de AFM staat. Nova Capital treedt op als beheerder van de volgende beleggingsinstellingen: 1. Homburg Eastern Europe Fund B.V. 2. FGR Homburg De President 3. FGR Homburg MediArena De deelnemingsrechten in de drie hiervoor genoemde beleggingsinstellingen zijn aan het publiek in Nederland aangeboden met gebruikmaking van de vergunning van de beheerder als bedoeld in artikel 2:65 Wft en vallen derhalve onder toezicht van de AFM.

4 Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder voornemens is te beheren Nova Capital is voornemens om ook in de toekomst op te treden als beheerder in de zin van de Wft van nieuwe beleggingsinstellingen die indirect beleggen in zowel nationaal als internationaal vastgoed. Bij het aanbieden van de deelnemingsrechten in deze beleggingsinstellingen richt Nova Capital zich primair tot de particuliere Nederlandse belegger, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Beleggingsinstellingen die Nova Capital voornemens is te beheren, kunnen zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen zijn. 2. Gegevens betreffende de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder en iedere bewaarder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder en iedere bewaarder 2.1. De personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder bepalen Het bestuur van de beheerder bestaat met ingang van 11 juli 2012 uit: De heer Ir. H.H. Scholte (1971) De heer Scholte heeft in juli 2012 Nova Capital B.V. opgericht en is daarbij benoemd als Directeur. Bij Nova Capital is hij verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedbeleggings- en ontwikkelfondsen, alsmede de dagelijkse aansturing van het kantoor in Enschede. De heer Scholte studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft elf jaar ervaring in het bankwezen. De eerste zes jaar in diverse functies bij ING Bank N.V. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar Staalbankiers. Aanvankelijk als Business Banker en later als Senior Private Banker en Vestigingsleider van het kantoor in Enschede. Van maart 2008 tot en met september 2012 is de heer Scholte werkzaam geweest als Statutair Directeur van Homburg Capital B.V. voordat hij met zijn nieuwe onderneming Nova Capital een deel van de bedrijfsactiviteiten overnam via een management buy out. De heer Drs. R.G.A. Steenvoorden RA (1944) De heer Ron Steenvoorden is per 11 juli 2012 benoemd als Directeur van Nova Capital B.V. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude afgestudeerd) en voor het accountantsexamen bij het NIVRA. Na een korte periode werkzaam geweest te zijn in het bedrijf van zijn vader, na diens overlijden, werkte hij gedurende 26 jaar bij C&A Nederland in diverse functies. Hij was daar onder andere Directiesecretaris, Hoofd van het Verkoopbureau, Sectorleider en Leiding van het hoofdkantoor. Midden 1996 is hij CFO geworden bij We International B.V. en in augustus 2000 CFO bij Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V. Vanaf 2004 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer en heeft hij gefunctioneerd als Financieel Directeur van Wilgenhaege Vastgoed N.V. (van juni 2005 tot 1 mei 2011), Wilgenhaege Fondsen Management B.V. (van juni 2005 tot 1 juli 2010) en Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. (van november 2008 tot 1 juli 2010). Wilgenhaege Fondsen Management is de beheerder van de beleggingsfondsen Wilgenhaege Stedekroon N.V. en Propertunity NL N.V. In de periode april 2011 tot en met eind 2011 en juli 2012 tot en met september 2012 vervulde de heer Steenvoorden de functie van Statutair Directeur bij Homburg Capital B.V. Daarnaast vervulde de heer Steenvoorden adviesfuncties bij verschillende bedrijven en was hij commissaris bij Light Hold B.V.

5 2.2. De personen die het (dagelijks) beleid van de bewaarder bepalen Er is thans sprake van twee bewaarders in de zin van de Wft, te weten Stichting Homburg De President en Stichting Homburg MediArena. Als bestuur van beide stichtingen treedt op Orangefield Trust (Netherlands) B.V. Het bestuur van Orangefield Trust (Netherlands) B.V. bestaat uit de heer J.J. Bruins RC en mevrouw E. Jongsma LLM. De heer J. J. Bruins RC (1972) De heer Bruins studeerde Engineering and Management Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven en Finance & Control aan de Erasmus Universiteit van Amsterdam. De heer Bruins is sinds juni 2007 betrokken bij Orangefield Trust B.V. Sinds januari 2009 is de heer Bruins werkzaam als CEO en Chairman of the Group Management Board. De heer Bruins is hiervoor 6 jaar werkzaam geweest bij ING Group in meerdere functies, zoals CFO ING Private Banking, CFO ING Trust en senior auditor ING Corporate Audit Services. Mevrouw Eleonora Jongsma LLM (1967) Mevrouw Jongsma studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam alsook Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Mevrouw Jongsma is sinds 2001 betrokken bij Orangefield Trust B.V. als Senior Corporate Officer, Manager Business Department en Manager Corporate Department. Momenteel vervult mevrouw Jongsma de functie van General Manager. Voordat mevrouw Jongsma betrokken was bij Orangefield Trust B.V. was zij werkzaam bij Caron & Stevens / Baker & McKenzie en Baker & McKenzie s Trust & Management company. 3. Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder 3.1 Algemene gegevens van de beheerder Nova Capital is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hengelo (O) en kantoorhoudend aan de Bisschopstraat 6a, 7513 AK, te Enschede. Nova Capital is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer Beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder met andere personen is verbonden Nova Capital is een 100%-dochtermaatschappij van Cordier Management B.V. de personal holding van de heer H.H. Scholte Algemene gegevens van de bewaarder Er is thans sprake van twee bewaarders in de zin van de Wft, te weten Stichting Homburg De President en Stichting Homburg MediArena. Stichting Homburg De President treedt op als bewaarder van het beleggingsfonds FGR Homburg De President. Stichting Homburg De President is opgericht op 30 oktober 2009, is statutair gevestigd te Soest en kantoorhoudend aan de Teleportboulevard 140, te 1043 EJ Amsterdam. Stichting Homburg De President is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder het nummer Stichting Homburg MediArena treedt op als bewaarder van het beleggingsfonds FGR Homburg De President. Stichting Homburg De President is opgericht op 7 oktober 2010, is statutair gevestigd te Soest en kantoorhoudend aan de Teleportboulevard 140, te 1043 EJ Amsterdam. Stichting Homburg De President is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder het nummer Orangefield Trust (Netherlands) B.V. treedt op als bestuurder van de bewaarder van het beleggingsfonds FGR Homburg De president en het beleggingsfonds FGR Homburg MediArena. De Nederlandsche Bank heeft Orangefield Trust B.V. een vergunning verleend als bedoeld in de Wet toezicht trustkantoren en houdt toezicht op Orangefield Trust B.V. Orangefield Trust B.V. is opgericht op 16 mei 1977 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer

6 4. Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarder 4.1. Financiële gegevens van de beheerder Bij oprichting heeft Nova Capital voldaan aan de bij wet (Wft) gestelde eisen ten aanzien van het minimum te storten aandelenkapitaal. Indien een situatie mocht ontstaan waarin Nova Capital onverhoopt niet meer voldoet aan de wettelijk gestelde kapitaalseisen, zal zij De Nederlandsche Bank hierover terstond informeren Financiële gegevens van de bewaarder Het eigen vermogen van de bewaarder bedraagt ten minste en voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten van de Wft. 5. Gegevens over informatieverstrekking 5.1. Periodieke informatieverstrekking door de beheerder De beheerder rapporteert minimaal twee maal per jaar omtrent de voortgang van de beleggingsinstellingen aan de deelnemers van de desbetreffende beleggingsinstelling. Halverwege het jaar middels een beheerderoverzicht en op jaareinde middels de opgestelde jaarrekening en het jaarverslag. De beheerder verschaft tevens via haar website ( gegevens die zij uit hoofde van de Wft via haar website dient te verschaffen Openbaarmaking jaarrekening onder toezicht staande beleggingsinstellingen Krachtens artikel 4:52 Wft is de beheerder verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag openbaar te maken. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van de jaarrekening en het jaarverslag van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM. Het boekjaar van de beheerde beleggingsinstellingen is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekeningen luiden in euro s en worden opgemaakt volgens in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen. Ernst & Young accountants heeft de jaarrekening 2011 gecontroleerd van: 1. Maatschap Homburg Wellington Courts 2. Maatschap Homburg Holland Gardens 3. Homburg Gulbe B.V. 4. Homburg Gulbe 2 B.V. 5. Homburg Riese B.V. 6. Homburg Mercurius B.V. 7. Homburg Eastern Europe Fund B.V. Deloitte accountants heeft de jaarrekening 2011 gecontroleerd van: 1. FGR Homburg De President 2. FGR Homburg MediArena. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt voor iedere onder beheer zijnde beleggingsinstelling en jaarlijkse vergadering van Deelnemers gehouden. Elke deelnemer ontvangt kosteloos een exemplaar van de jaarrekening, het jaarverslag alsmede de notulen Openbaarmaking halfjaarcijfers onder toezicht staande beleggingsinstellingen Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, maakt de beheerder of een door haar beheerde beleggingsinstelling zijn halfjaarcijfers openbaar aan het adres van iedere deelnemer, onder opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers van de beheerder of de desbetreffende door haar beheerde beleggingsinstelling voor de deelnemers in de desbetreffende beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van zijn halfjaarcijfers en van de halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM.

7 5.1.3 Openbaarmaking overige gegevens Op basis van artikel 50 Bgfo wordt door de beheerder een maandelijks overzicht gemaakt voor de onder toezicht staande fondsen en publiceert de beheerder ten behoeve van de deelnemers in een door hem beheerde beleggingsinstelling maandelijks een opgave met toelichting van de hierna te noemen gegevens op zijn website, waarbij tussen de tijdstippen van opstelling een periode van ten minste een week ligt. De opgave is, indien van toepassing, mede door de bewaarder ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens: De totale waarde van de beleggingen van de beleggingsinstelling; een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; het aantal uitstaande rechten van deelneming; en voor zover het betreft een beleggingsinstelling waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald: de meest recente bepaalde intrinsieke waarde van de rechten van deelneming, onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond. 5.2 Datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder op grond van zijn statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn De beheerder maakt conform de statuten en krachtens artikel 4:52 Wft, jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening, gelijktijdig met het jaarverslag, openbaar. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, behoudens het eerste (verlengde) boekjaar van de vennootschap dat eindigt op 31 december Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van de halfjaarcijfers en van de halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM. De statuten, jaarverslagen en jaarrekeningen van de beheerder evenals de halfjaarcijfers, liggen ter inzage ten kantore van Nova Capital te Enschede, en zijn tevens beschikbaar op de website Het is mogelijk deze informatie kosteloos op te vragen bij Nova Capital. 5.3 Datum waarop de jaarrekening van de bewaarder op grond van haar statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn De bewaarder, Stichting Homburg De President en Stichting Homburg MediArena, maakt conform de statuten en krachtens artikel 4:52 Wft, jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen openbaar. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de bewaarder een afschrift van de halfjaarcijfers aan de AFM. De statuten, jaarverslagen en jaarrekeningen van de bewaarder liggen ter inzage ten kantore van Orangefield Trust B.V. te Amsterdam. Een afschrift van deze stukken is kosteloos op te vragen door de deelnemers in de beleggingsinstellingen waarbij de bewaarder optreedt als bewaarder in de zin van de Wft. 6. Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder 6.1 De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder. Indien Nova Capital als beheerder van een maatschap om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend beheerder is aangewezen, is de bewaarder gerechtigd een interimbeheerder te benoemen totdat de vergadering van vennoten een opvolgend beheerder heeft aangewezen. De bewaarder is gehouden binnen vier weken nadat zich de omstandigheid heeft voorgedaan, of de beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van vennoten bijeen te roepen ter aanwijzing van een opvolgend beheerder. Nova Capital kan als beheerder van een beleggingsinstelling te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen nadat zij in de gelegenheid is gesteld om door de algemene vergadering te worden gehoord, waarbij zij kan worden bijgestaan of vertegenwoordigd door een raadsman. Een besluit tot ontslag, anders dan op eigen verzoek kan door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin het volgens de statuten minimaal gestelde

8 geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De algemene vergadering is vervolgens bevoegd een nieuwe beheerder te benoemen. Indien er sprake is van prioriteitsaandeelhouders dan zullen deze bevoegd zijn een bindende voordracht te doen. Nova Capital heeft in de situatie van een eventueel ontslag recht op een schadevergoeding voor zover dit is overeengekomen in de beheerovereenkomst. Indien Nova Capital als beheerder van een beleggingsfonds zijn activiteiten moet staken wegens ontslag overeenkomstig de voorwaarden van beheer en bewaring (tenzij op grond van rechtsgeldig besluit van de deelnemers), of intrekking van de vergunning, zal het fonds worden ontbonden en geliquideerd. Indien de beheerder om andere redenen zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend beheerder is aangewezen, is de bewaarder gerechtigd een interim-beheerder te benoemen totdat de vergadering van deelnemers een opvolgend beheerder heeft benoemd. De bewaarder is gehouden binnen vier weken nadat de vergadering van deelnemers een besluit heeft genomen tot ontslag van de beheerder, of de beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van deelnemers bijeen te roepen ter benoeming van een opvolgend beheerder. 6.2 De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de bewaarder Indien de bewaarder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent terwijl geen opvolgend bewaarder is aangewezen, is de beheerder gerechtigd een interim-bewaarder te benoemen, totdat de vergadering van deelnemers een opvolgend bewaarder heeft aangewezen. De beheerder is gehouden binnen vier weken nadat de omstandigheid zich heeft voorgedaan of de bewaarder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van deelnemers bijeen te roepen, ter aanwijzing van een opvolgend bewaarder. 6.3.Verklaring tot intrekking vergunning De beheerder verklaart dat een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104, lid 1, sub a, Wft tot intrekking van de vergunning wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op de website van de beheerder. Ondergetekende verklaart dit registratiedocument volledig en naar waarheid te hebben opgesteld. Enschede, 1 oktober 2012 Nova Capital B.V. Ir. H.H. Scholte Drs. R.G.A. Steenvoorden

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V.

Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. Registratiedocument Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder Het doel van de Beheerder, Staalbankiers Vastgoedfondsen Beheer B.V., is het optreden

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT IBUS FONDSEN BEHEER juli 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. WERKZAAMHEDEN VAN IBUS FONDSEN BEHEER 3 2.1 Activiteiten van IBUS Fondsen Beheer 3 2.2 Soorten belegginginstellingen

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. REGISTRATIEDOCUMENT TESLIN CAPITAL MANAGEMENT B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Teslin Capital Management B.V. ( Teslin ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het Financieel Toezicht ( Wft

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V.

REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. REGISTRATIEDOCUMENT CORIO N.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Corio N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal ("Corio"), als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het Financieel

Nadere informatie

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.)

Addendum. Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) Addendum Bij het Prospectus van ActivInvestor Real Estate N.V. 1. Directie en de Beheerder (pagina 5 en pagina 19 e.v.) 2. Wijziging van voorwaarden (pagina 23) 3. Bijlage 5 Registratiedocument (pagina

Nadere informatie

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV

Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV Registratiedocument MeesPierson Real Estate Management BV Registratiedocument MPREM BV (001).doc GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Algemeen MeesPierson Real Estate Management BV (de Beheerder)

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.

b. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren. Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Bijlage B Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100%

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op bet financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Mede beleidsbepalers van de beheerder: De beheerder kent geen mede beleidsbepalers

Mede beleidsbepalers van de beheerder: De beheerder kent geen mede beleidsbepalers Bepalingen uit Toelichtingen Bijlage D art 117 1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder 1a De activiteiten van de beheerder De activiteiten van de beheerder bestaan uit het beheren van vermogens,

Nadere informatie

Registratiedocument 1 JULI 2014

Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013

REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 REGISTRATIEDOCUMENT Schiphol, 17 juni 2013 Algemeen Dit is het registratiedocument van Wereldhave N.V. ( Wereldhave ) als bedoeld in artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht ( de Wft ). Dit document

Nadere informatie

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder

Registratiedocument. Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder. a. Activiteiten van de beheerder Registratiedocument I Gegevens betreffende werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. (de 'Beheerder') is een 100% dochtermaatschappij

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren

b. Soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Registratiedocument Op 22 juli 2013 is de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) geïmplementeerd in de Wft. In dit Registratiedocument wordt gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Registratiedocument Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV

Registratiedocument Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV Registratiedocument Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV Algemeen Dit is het Registratiedocument van Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV ( beheerder ), als bedoeld in artikel 4:48 eerste lid van de Wet

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN) Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER MEEWIND FONDS(EN), Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 53340922 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Registratiedocument FINLES N.V.

Registratiedocument FINLES N.V. Registratiedocument FINLES N.V. Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doel Registratiedocument Finles N.V.... 3 1.2 Activiteiten van Finles N.V.... 3 1.3 Aan derden uitbestede

Nadere informatie

Nova Capital B.V. Jaarrapport 2013

Nova Capital B.V. Jaarrapport 2013 Nova Capital B.V. Jaarrapport 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Verslag van de directie 4 Jaarrekening 2013 6 Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over de periode 11 juli 2012 tot en met

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND

ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER TITANS FUND. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2012 STICHTING BEWAARDER TITANS FUND, Nederland JAARREKENING 2012 Claude Debussylaan 24 1082 MD Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34333826 Inhoudsopgave Page Bestuursverslag 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder

Jaarverslag. Stichting ASR Bewaarder Jaarverslag 2013 Stichting ASR Bewaarder - 1 - Algemene Informatie Stichting ASR Bewaarder Kantooradres Stichting ASR Bewaarder Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht - 2 - Inhoudsopgave Verslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)

Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Nova Capital B.V. Jaarrapport 2014

Nova Capital B.V. Jaarrapport 2014 Nova Capital B.V. Jaarrapport 2014 Inhoudsopgave Profiel 3 Verslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2014 7 Winst- en verliesrekening over 2014.8 Kasstroomoverzicht over 2014 9 Algemene

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 29 april 2010-3

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie