Registratiedocument Nova Capital B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratiedocument Nova Capital B.V."

Transcriptie

1 Registratiedocument Nova Capital B.V. Dit is het registratiedocument van Nova Capital B.V. (hierna Nova Capital of beheerder ), als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht ( Wft ). De inhoud van dit registratiedocument is opgesteld aan de hand van Bijlage D Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien daar aanleiding toe is of voor zover de wet dit eist. Enschede, 1 oktober Ir. H.H. Scholte Drs. R.G.A. Steenvoorden

2 Inhoudsopgave 1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder De activiteiten van de beheerder Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder voornemens is te beheren Gegevens betreffende de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder en iedere bewaarder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder en iedere bewaarder De personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder bepalen De personen die het (dagelijks) beleid van de bewaarder bepalen Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder Algemene gegevens van de beheerder Beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder met andere personen is verbonden Algemene gegevens van de bewaarder Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarder Financiële gegevens van de beheerder Financiële gegevens van de bewaarder Gegevens over informatieverstrekking Periodieke informatieverstrekking door de beheerder Openbaarmaking jaarrekening Openbaarmaking halfjaarcijfers Openbaarmaking overige gegevens Datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder op grond van zijn statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn Datum waarop de jaarrekening van de bewaarder op grond van haar statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de bewaarder Verklaring tot intrekking vergunning... 8

3 1. Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder Nova Capital is initiatiefnemer van en voert het beheer over beleggingsinstellingen in vastgoed. De vergunningeisen voor beleggingsinstellingen zijn neergelegd in de Wft en de nadere regelgeving. Nova Capital heeft op 20 juli 2012 een vergunning verkregen in de zin van art. 2:65 lid 1 sub a Wft. 1.1 De activiteiten van de beheerder De beheerder is primair opgericht met als doel het structureren, het plaatsen en het beheren van beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed. Nova Capital als beheerder voert de volgende activiteiten uit: - Werving beleggers - Productie projectdocumentatie - Beheer van de beleggingsfondsen - Administratieve afhandeling projecten - Informatievoorziening cliënten - Verzorgen uitkeringen - Opstellen jaarrekeningen en jaarverslagen 1.2 Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert of voornemens is te beheren Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder beheert Nova Capital beheert de volgende vastgoedmaatschap: 1. Maatschap Homburg Wellington Courts 2. Maatschap Homburg Holland Gardens De hierboven genoemde maatschap is opgezet met een tijdelijke vergunning uit hoofde van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en valt derhalve niet onder toezicht van de AFM. Nova Capital beheert de volgende niet onder toezicht staande beleggingsinstellingen: 1. Homburg Gulbe B.V. 2. Homburg Gulbe 2 B.V. 3. Homburg Riese B.V. De deelnemingsrechten in de bovenstaande beleggingsinstellingen zijn aan het publiek in Nederland aangeboden onder toepassing van de vrijstelling als bedoeld in artikel 2:74 Wft en vallen derhalve niet onder toezicht van de AFM. Nova Capital is bestuurder van de volgende besloten vennootschap 1. Homburg Mercurius B.V. Homburg Mercurius B.V. houdt zich bezig met de ontwikkeling van vastgoed. Projectontwikkeling wordt gekwalificeerd als een ondernemingsactiviteit in plaats van een beleggingsactiviteit. Dit betekent dat Homburg Mercurius geen beleggingsinstelling is als bedoeld in de Wft en als zodanig niet onder toezicht van de AFM staat. Nova Capital treedt op als beheerder van de volgende beleggingsinstellingen: 1. Homburg Eastern Europe Fund B.V. 2. FGR Homburg De President 3. FGR Homburg MediArena De deelnemingsrechten in de drie hiervoor genoemde beleggingsinstellingen zijn aan het publiek in Nederland aangeboden met gebruikmaking van de vergunning van de beheerder als bedoeld in artikel 2:65 Wft en vallen derhalve onder toezicht van de AFM.

4 Beschrijving van de soorten beleggingsinstellingen die de beheerder voornemens is te beheren Nova Capital is voornemens om ook in de toekomst op te treden als beheerder in de zin van de Wft van nieuwe beleggingsinstellingen die indirect beleggen in zowel nationaal als internationaal vastgoed. Bij het aanbieden van de deelnemingsrechten in deze beleggingsinstellingen richt Nova Capital zich primair tot de particuliere Nederlandse belegger, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Beleggingsinstellingen die Nova Capital voornemens is te beheren, kunnen zowel rechtspersonen als niet-rechtspersonen zijn. 2. Gegevens betreffende de personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder en iedere bewaarder (mede) bepalen of onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder en iedere bewaarder 2.1. De personen die het (dagelijks) beleid van de beheerder bepalen Het bestuur van de beheerder bestaat met ingang van 11 juli 2012 uit: De heer Ir. H.H. Scholte (1971) De heer Scholte heeft in juli 2012 Nova Capital B.V. opgericht en is daarbij benoemd als Directeur. Bij Nova Capital is hij verantwoordelijk voor het beheer van de vastgoedbeleggings- en ontwikkelfondsen, alsmede de dagelijkse aansturing van het kantoor in Enschede. De heer Scholte studeerde Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft elf jaar ervaring in het bankwezen. De eerste zes jaar in diverse functies bij ING Bank N.V. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar Staalbankiers. Aanvankelijk als Business Banker en later als Senior Private Banker en Vestigingsleider van het kantoor in Enschede. Van maart 2008 tot en met september 2012 is de heer Scholte werkzaam geweest als Statutair Directeur van Homburg Capital B.V. voordat hij met zijn nieuwe onderneming Nova Capital een deel van de bedrijfsactiviteiten overnam via een management buy out. De heer Drs. R.G.A. Steenvoorden RA (1944) De heer Ron Steenvoorden is per 11 juli 2012 benoemd als Directeur van Nova Capital B.V. Hij heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude afgestudeerd) en voor het accountantsexamen bij het NIVRA. Na een korte periode werkzaam geweest te zijn in het bedrijf van zijn vader, na diens overlijden, werkte hij gedurende 26 jaar bij C&A Nederland in diverse functies. Hij was daar onder andere Directiesecretaris, Hoofd van het Verkoopbureau, Sectorleider en Leiding van het hoofdkantoor. Midden 1996 is hij CFO geworden bij We International B.V. en in augustus 2000 CFO bij Vroom & Dreesmann Warenhuizen B.V. Vanaf 2004 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer en heeft hij gefunctioneerd als Financieel Directeur van Wilgenhaege Vastgoed N.V. (van juni 2005 tot 1 mei 2011), Wilgenhaege Fondsen Management B.V. (van juni 2005 tot 1 juli 2010) en Wilgenhaege Vermogensbeheer B.V. (van november 2008 tot 1 juli 2010). Wilgenhaege Fondsen Management is de beheerder van de beleggingsfondsen Wilgenhaege Stedekroon N.V. en Propertunity NL N.V. In de periode april 2011 tot en met eind 2011 en juli 2012 tot en met september 2012 vervulde de heer Steenvoorden de functie van Statutair Directeur bij Homburg Capital B.V. Daarnaast vervulde de heer Steenvoorden adviesfuncties bij verschillende bedrijven en was hij commissaris bij Light Hold B.V.

5 2.2. De personen die het (dagelijks) beleid van de bewaarder bepalen Er is thans sprake van twee bewaarders in de zin van de Wft, te weten Stichting Homburg De President en Stichting Homburg MediArena. Als bestuur van beide stichtingen treedt op Orangefield Trust (Netherlands) B.V. Het bestuur van Orangefield Trust (Netherlands) B.V. bestaat uit de heer J.J. Bruins RC en mevrouw E. Jongsma LLM. De heer J. J. Bruins RC (1972) De heer Bruins studeerde Engineering and Management Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven en Finance & Control aan de Erasmus Universiteit van Amsterdam. De heer Bruins is sinds juni 2007 betrokken bij Orangefield Trust B.V. Sinds januari 2009 is de heer Bruins werkzaam als CEO en Chairman of the Group Management Board. De heer Bruins is hiervoor 6 jaar werkzaam geweest bij ING Group in meerdere functies, zoals CFO ING Private Banking, CFO ING Trust en senior auditor ING Corporate Audit Services. Mevrouw Eleonora Jongsma LLM (1967) Mevrouw Jongsma studeerde Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam alsook Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Mevrouw Jongsma is sinds 2001 betrokken bij Orangefield Trust B.V. als Senior Corporate Officer, Manager Business Department en Manager Corporate Department. Momenteel vervult mevrouw Jongsma de functie van General Manager. Voordat mevrouw Jongsma betrokken was bij Orangefield Trust B.V. was zij werkzaam bij Caron & Stevens / Baker & McKenzie en Baker & McKenzie s Trust & Management company. 3. Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder 3.1 Algemene gegevens van de beheerder Nova Capital is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hengelo (O) en kantoorhoudend aan de Bisschopstraat 6a, 7513 AK, te Enschede. Nova Capital is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer Beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder met andere personen is verbonden Nova Capital is een 100%-dochtermaatschappij van Cordier Management B.V. de personal holding van de heer H.H. Scholte Algemene gegevens van de bewaarder Er is thans sprake van twee bewaarders in de zin van de Wft, te weten Stichting Homburg De President en Stichting Homburg MediArena. Stichting Homburg De President treedt op als bewaarder van het beleggingsfonds FGR Homburg De President. Stichting Homburg De President is opgericht op 30 oktober 2009, is statutair gevestigd te Soest en kantoorhoudend aan de Teleportboulevard 140, te 1043 EJ Amsterdam. Stichting Homburg De President is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder het nummer Stichting Homburg MediArena treedt op als bewaarder van het beleggingsfonds FGR Homburg De President. Stichting Homburg De President is opgericht op 7 oktober 2010, is statutair gevestigd te Soest en kantoorhoudend aan de Teleportboulevard 140, te 1043 EJ Amsterdam. Stichting Homburg De President is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder het nummer Orangefield Trust (Netherlands) B.V. treedt op als bestuurder van de bewaarder van het beleggingsfonds FGR Homburg De president en het beleggingsfonds FGR Homburg MediArena. De Nederlandsche Bank heeft Orangefield Trust B.V. een vergunning verleend als bedoeld in de Wet toezicht trustkantoren en houdt toezicht op Orangefield Trust B.V. Orangefield Trust B.V. is opgericht op 16 mei 1977 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer

6 4. Financiële gegevens over de beheerder en de bewaarder 4.1. Financiële gegevens van de beheerder Bij oprichting heeft Nova Capital voldaan aan de bij wet (Wft) gestelde eisen ten aanzien van het minimum te storten aandelenkapitaal. Indien een situatie mocht ontstaan waarin Nova Capital onverhoopt niet meer voldoet aan de wettelijk gestelde kapitaalseisen, zal zij De Nederlandsche Bank hierover terstond informeren Financiële gegevens van de bewaarder Het eigen vermogen van de bewaarder bedraagt ten minste en voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten van de Wft. 5. Gegevens over informatieverstrekking 5.1. Periodieke informatieverstrekking door de beheerder De beheerder rapporteert minimaal twee maal per jaar omtrent de voortgang van de beleggingsinstellingen aan de deelnemers van de desbetreffende beleggingsinstelling. Halverwege het jaar middels een beheerderoverzicht en op jaareinde middels de opgestelde jaarrekening en het jaarverslag. De beheerder verschaft tevens via haar website (www.novacapital.nl) gegevens die zij uit hoofde van de Wft via haar website dient te verschaffen Openbaarmaking jaarrekening onder toezicht staande beleggingsinstellingen Krachtens artikel 4:52 Wft is de beheerder verplicht om jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening gelijktijdig met het jaarverslag openbaar te maken. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van de jaarrekening en het jaarverslag van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM. Het boekjaar van de beheerde beleggingsinstellingen is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekeningen luiden in euro s en worden opgemaakt volgens in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen. Ernst & Young accountants heeft de jaarrekening 2011 gecontroleerd van: 1. Maatschap Homburg Wellington Courts 2. Maatschap Homburg Holland Gardens 3. Homburg Gulbe B.V. 4. Homburg Gulbe 2 B.V. 5. Homburg Riese B.V. 6. Homburg Mercurius B.V. 7. Homburg Eastern Europe Fund B.V. Deloitte accountants heeft de jaarrekening 2011 gecontroleerd van: 1. FGR Homburg De President 2. FGR Homburg MediArena. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt voor iedere onder beheer zijnde beleggingsinstelling en jaarlijkse vergadering van Deelnemers gehouden. Elke deelnemer ontvangt kosteloos een exemplaar van de jaarrekening, het jaarverslag alsmede de notulen Openbaarmaking halfjaarcijfers onder toezicht staande beleggingsinstellingen Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar, maakt de beheerder of een door haar beheerde beleggingsinstelling zijn halfjaarcijfers openbaar aan het adres van iedere deelnemer, onder opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers van de beheerder of de desbetreffende door haar beheerde beleggingsinstelling voor de deelnemers in de desbetreffende beleggingsinstelling kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van zijn halfjaarcijfers en van de halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM.

7 5.1.3 Openbaarmaking overige gegevens Op basis van artikel 50 Bgfo wordt door de beheerder een maandelijks overzicht gemaakt voor de onder toezicht staande fondsen en publiceert de beheerder ten behoeve van de deelnemers in een door hem beheerde beleggingsinstelling maandelijks een opgave met toelichting van de hierna te noemen gegevens op zijn website, waarbij tussen de tijdstippen van opstelling een periode van ten minste een week ligt. De opgave is, indien van toepassing, mede door de bewaarder ondertekend en bevat ten minste de volgende gegevens: De totale waarde van de beleggingen van de beleggingsinstelling; een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; het aantal uitstaande rechten van deelneming; en voor zover het betreft een beleggingsinstelling waarvan de rechten van deelneming op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald: de meest recente bepaalde intrinsieke waarde van de rechten van deelneming, onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond. 5.2 Datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder op grond van zijn statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn De beheerder maakt conform de statuten en krachtens artikel 4:52 Wft, jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de vastgestelde jaarrekening, gelijktijdig met het jaarverslag, openbaar. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar, behoudens het eerste (verlengde) boekjaar van de vennootschap dat eindigt op 31 december Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de beheerder een afschrift van de halfjaarcijfers en van de halfjaarcijfers van de door haar beheerde beleggingsinstellingen aan de AFM. De statuten, jaarverslagen en jaarrekeningen van de beheerder evenals de halfjaarcijfers, liggen ter inzage ten kantore van Nova Capital te Enschede, en zijn tevens beschikbaar op de website Het is mogelijk deze informatie kosteloos op te vragen bij Nova Capital. 5.3 Datum waarop de jaarrekening van de bewaarder op grond van haar statuten of de wet moet zijn afgesloten en waar deze documenten beschikbaar zijn De bewaarder, Stichting Homburg De President en Stichting Homburg MediArena, maakt conform de statuten en krachtens artikel 4:52 Wft, jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekeningen openbaar. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de bewaarder een afschrift van de halfjaarcijfers aan de AFM. De statuten, jaarverslagen en jaarrekeningen van de bewaarder liggen ter inzage ten kantore van Orangefield Trust B.V. te Amsterdam. Een afschrift van deze stukken is kosteloos op te vragen door de deelnemers in de beleggingsinstellingen waarbij de bewaarder optreedt als bewaarder in de zin van de Wft. 6. Gegevens over vervanging van de beheerder of de bewaarder 6.1 De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder. Indien Nova Capital als beheerder van een maatschap om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend beheerder is aangewezen, is de bewaarder gerechtigd een interimbeheerder te benoemen totdat de vergadering van vennoten een opvolgend beheerder heeft aangewezen. De bewaarder is gehouden binnen vier weken nadat zich de omstandigheid heeft voorgedaan, of de beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van vennoten bijeen te roepen ter aanwijzing van een opvolgend beheerder. Nova Capital kan als beheerder van een beleggingsinstelling te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen nadat zij in de gelegenheid is gesteld om door de algemene vergadering te worden gehoord, waarbij zij kan worden bijgestaan of vertegenwoordigd door een raadsman. Een besluit tot ontslag, anders dan op eigen verzoek kan door de algemene vergadering slechts worden genomen in een vergadering waarin het volgens de statuten minimaal gestelde

8 geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De algemene vergadering is vervolgens bevoegd een nieuwe beheerder te benoemen. Indien er sprake is van prioriteitsaandeelhouders dan zullen deze bevoegd zijn een bindende voordracht te doen. Nova Capital heeft in de situatie van een eventueel ontslag recht op een schadevergoeding voor zover dit is overeengekomen in de beheerovereenkomst. Indien Nova Capital als beheerder van een beleggingsfonds zijn activiteiten moet staken wegens ontslag overeenkomstig de voorwaarden van beheer en bewaring (tenzij op grond van rechtsgeldig besluit van de deelnemers), of intrekking van de vergunning, zal het fonds worden ontbonden en geliquideerd. Indien de beheerder om andere redenen zijn functie niet langer uitoefent, terwijl geen opvolgend beheerder is aangewezen, is de bewaarder gerechtigd een interim-beheerder te benoemen totdat de vergadering van deelnemers een opvolgend beheerder heeft benoemd. De bewaarder is gehouden binnen vier weken nadat de vergadering van deelnemers een besluit heeft genomen tot ontslag van de beheerder, of de beheerder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van deelnemers bijeen te roepen ter benoeming van een opvolgend beheerder. 6.2 De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de bewaarder Indien de bewaarder om welke reden dan ook zijn functie niet langer uitoefent terwijl geen opvolgend bewaarder is aangewezen, is de beheerder gerechtigd een interim-bewaarder te benoemen, totdat de vergadering van deelnemers een opvolgend bewaarder heeft aangewezen. De beheerder is gehouden binnen vier weken nadat de omstandigheid zich heeft voorgedaan of de bewaarder anderszins zijn voornemen te kennen heeft gegeven zijn functie neer te leggen, een vergadering van deelnemers bijeen te roepen, ter aanwijzing van een opvolgend bewaarder. 6.3.Verklaring tot intrekking vergunning De beheerder verklaart dat een verzoek aan de AFM ingevolge artikel 1:104, lid 1, sub a, Wft tot intrekking van de vergunning wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op de website van de beheerder. Ondergetekende verklaart dit registratiedocument volledig en naar waarheid te hebben opgesteld. Enschede, 1 oktober 2012 Nova Capital B.V. Ir. H.H. Scholte Drs. R.G.A. Steenvoorden

Registratiedocument. Begrippenlijst

Registratiedocument. Begrippenlijst Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV

ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV Inleiding Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de volledige tekst van het Prospectus van Bouwfonds Germany Residential Fund III CV,

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. HEK European Value Fund is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als dat substantieel

Nadere informatie

Loyalis S & B Beleggingsfonds

Loyalis S & B Beleggingsfonds Loyalis S & B Beleggingsfonds Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. BELANGRIJKE INFORMATIE 4 III. ALGEMENE BESCHRIJVING 5 3.1 OPZET PARAPLUSTRUCTUUR 5 3.2 FONDS VOOR GEMENE REKENING 5 3.3 DEELFONDSEN 5 3.4

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Middle Europe Opportunity Fund III N.V.

Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Middle Europe Opportunity Fund III N.V. Prospectus met betrekking tot de uitgifte van aandelen op naam tegen een prijs van 20 per aandeel met een nominale waarde van 0,10 elk, in Middle Europe Opportunity

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Ingangsdatum: 1 mei 2015

Ingangsdatum: 1 mei 2015 Ingangsdatum: 1 mei 2015 VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 De volgende begrippen hebben in deze overeenkomst de hierna omschreven betekenis,

Nadere informatie

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND

ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch

R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch Algemene informatie Informatie-memorandum ter zake van deelname in het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van Den Bosch R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van s-hertogenbosch Het R.K. Beleggingsfonds

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V.

Renpart Vastgoed Management B.V. Renpart Vastgoed Management B.V. Jaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Management B.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rvm @RenpartVastgoed INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Verslag van de Directie...

Nadere informatie

Prospectus Add Value Fund N.V.

Prospectus Add Value Fund N.V. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 22 juli 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Profiel... 5 Belangrijke informatie...

Nadere informatie

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht)

Exendis N.V. (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht) BIEDINGSBERICHT Laatste dag van aanmelding gedateerd 19 december 2008 18.00 uur Amsterdamse tijd, behoudens verlenging OPENBAAR BOD IN CONTANTEN VAN EUR 0,38 PER AANDEEL 3L Capital Holding B.V. (een besloten

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie