Zakboekenpolitie.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zakboekenpolitie.com"

Transcriptie

1 Zakboekenpolitie.com Dwangmiddelen Lichamelijke integriteit Gebaseerd op hoofdstuk 5 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

2 Overzicht dwangmiddelen lichamelijke integriteit 1. Onderzoek kleding/lichaam (opsporingsfouillering) (art. 56 Sv) 2. Identificatiefouillering: kleding, meegedragen voorwerpen (art. 55b Sv) 3. Maatregelen in het belang van het onderzoek (art. 61a Sv e.v.) 4. Veiligheidsfouillering: kleding/lichaam (art. 7 Pw) 5. Administratieve/insluitingsfouillering: kleding (art. 9 Pw + 26 e.v. Ambtsinstructie) 6. Kledingonderzoek WWM (art. 52,2 WWM) 7. Kledingonderzoek van persoon die zich bevindt op Luchtvaarthaven Schiphol of luchtvaartterreinen (incl. verpakking van goederen, reisbagage, alsmede diens vervoermiddel) (art. 52,4 WWM) 8. Preventieve fouillering (art. 52,3 WWM, art. 151b en 174b Gemeentewet) 9. Kledingonderzoek Opiumwet (art. 9) 10. Kleding/lichaamsonderzoek vreemdeling (art. 50 Vw) 11. Afname celmateriaal voor DNA-onderzoek (art. 151a/195a e.v.) 12. Kledingonderzoek bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf (art. 126zs) 13. Lijfsvisitatie (Algemene douanewet, art. 1:28 ) 14. Onderzoek aan lichaam en kleding door de RC (art. 195) 15. Verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken (art. 151e Sv e.v. en art. 177b Sv) 16. Fouilleren door securitymedewerkers op luchtvaartterreinen (art. 5 en 6 van het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in samenhang met art. 37b en 37h van de Luchtvaartwet) 17. Vrijwillige fouillering (voetbalwedstrijd/popconcert/houseparty, enz.) Zie voor overzicht/verwijzingen het zakboek 5.1

3 Overzicht soorten fouillering Van groot belang 1. Uit pv moeten de feiten/omstandigheden blijken op grond waarvan de bevoegdheid tot fouilleren is toegepast (bijv. bij een opsporingsfouillering: de aanhouding van een verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan en die voor opsporing aan diens kleding wordt onderzocht) 2. Tevens moet duidelijk zijn welke soort fouillering is toegepast (zie vorige dia)

4 Stelling Een bewakingsambtenaar is bevoegd een door hem aangehouden verdachte aan de kleding te onderzoeken

5 Antwoord stelling Een bewakingsambtenaar is niet bevoegd een door hem aangehouden verdachte aan de kleding te onderzoeken

6 Stelling Voor een opsporingsonderzoek aan de kleding van een verdachte gebaseerd op het Wetboek van strafvordering is aanhouding vereist

7 Antwoord stelling Voor een opsporingsonderzoek aan de kleding van een verdachte gebaseerd op het Wetboek van strafvordering is inderdaad aanhouding vereist

8 1: Onderzoek aan kleding (art. 56,4) Door opsporingsambtenaar mits: 1. aangehouden verdachte én 2. ernstige bezwaren of bepaald door (hulp)ovj mits: 1. ernstige bezwaren én 2. verdachte door (hulp)ovj aangehouden of bij (hulp)ovj voorgeleid

9 Stelling Tot het opsporingsonderzoek aan de kleding behoort ook het onderzoek van meegevoerde bagage

10 Antwoord stelling Tot het opsporingsonderzoek aan de kleding behoort niet het onderzoek van meegevoerde bagage

11 1: Onderzoek aan en in lichaam (art. 56 en 196) 1. Onderzoek aan lichaam verdachte: RC, OvJ en hulpovj 2. Onderzoek in lichaam verdachte: alleen RC en OvJ: Mits: aangehouden verdachte 1. ernstige bezwaren 2. onderzoek in lichaam door arts

12 1: Onderzoek aan en in lichaam(art. 56) 1. Onderzoek aan lichaam (RC/(hulp)OvJ): onderzoek aan de oppervlakte van het gehele lichaam (bijv. naar tatoeages en/of letsel) en uitwendig schouwen van de openingen en holten van het bovenlichaam 2. Onderzoek in het lichaam (RC en OvJ): inwendig manueel onderzoek van de openingen en holten van het gehele lichaam en uitwendig schouwen van de openingen en holten van het onderlichaam, röntgenonderzoek en echografie

13 1: Onderzoek aan en in lichaam (art. 56) Verdere voorwaarden: 1. Op besloten plaats 2. Voor zover mogelijk door persoon van zelfde geslacht als verdachte (ook indien door arts!!)

14 Memorie van toelichting 1. Ook bijv. kunstmatige uitgangen van darmen en urinewegen 2. Van een onderzoek aan het lichaam is sprake als het onderzoek verder gaat dan het oppervlakkig aftasten van de kleding van de verdachte

15 Memorie van toelichting Onderzoek aan het lichaam omvat: 1. doen openen mondholte 2. inspecteren neusholte en oren 3. van buitenaf schouwen of zich daarin voorwerpen bevinden Indien voor beslag vatbaar: ibn mits zonder gebruik hulpmiddelen eenvoudig te verwijderen anders: arts

16 Stelling Opsporingsonderzoek aan het lichaam gebaseerd op het Wetboek van strafvordering kan uitsluitend gericht zijn op inbeslagneming

17 Antwoord stelling Opsporingsonderzoek aan het lichaam gebaseerd op het Wetboek van strafvordering behoeft niet uitsluitend gericht te zijn op inbeslagneming maar ook bijv. op tatoeages, letsel, enz

18 2: Identificatiefouillering (art. 55b) Algemeen opsp. ambt. (alsmede aangewezen andere personen belast met opsp. s.f.) bevoegd tot: 1. onderzoek kleding aangehouden of staande gehouden verdachte 2. onderzoek meegevoerde voorwerpen

19 2: Identificatiefouillering (art. 55b) Alleen in openbaar indien noodzakelijk om wegmaking / beschadiging te voorkomen Indien in openbaar: pv opmaken Algemene voorwaarde: noodzakelijk voor vaststellen identiteit

20 2: Identificatiefouillering (art. 55b) Onder omstandigheden ook het onderzoeken van het dashboardkastje van een auto van de verdachte voor zover zulks noodzakelijk is voor de vaststelling van de identiteit van de verdachte (omdat dit een gebruikelijke plaats is om bijv. tasjes en portefeuilles die de bestuurder of passagier bij zich heeft, in te leggen) HR , LJN BP

21 3: Maatregelen in belang onderzoek (61a e.v. Sv) Mogelijk tijdens: ophouden voor onderzoek ivs vh

22 3: Maatregelen in belang onderzoek (art. 61a e.v.) Tijdens ophouden onderzoek, ivs en vh ondermeer: a. het maken van foto s en video-opnamen; b. het nemen van lichaamsmaten en handpalm-, voet-, teen-, oor- en schoenzoolafdrukken (MH: vingerafdrukken via art. 55c Sv) c. confrontatie d. geuridentificatieproef e. scheren/knippen/groeien snor/baard/hoofdhaar (let op: niet door hulpovj) f. dragen kleding of attributen voor confrontatie g. plaatsing in observatiecel h. onderzoek naar schotresten op het lichaam

23 3: Voorwaarden toepassing maatregelen (art. 61a e.v.) Verdenking van 67,1 misdrijf

24 3: Maatregelen in belang onderzoek (art. 61a e.v.) Tijdens ivs en vh (art. 62 en 76): - voornoemde maatregelen én (extra) a. beperkingen en andere maatregelen betrekking hebbend op het verblijf in het kader van de vrijheidsbeneming b. de overbrenging naar een ziekenhuis, of een andere instelling waar medisch toezicht is gewaarborgd, of verblijf in een daartoe ingerichte cel onder medisch toezicht

25 3: Maatregelen in belang onderzoek (art. 61a e.v.) Niet limitatief ('ondermeer') Te denken valt ook aan: schrijfproef stemanalyse afnemen oorafdruk of nagelvuil enz

26 Stelling Tijdens het verrichten van onderzoekshandelingen door de RC is uitsluitend de RC bevoegd tot het bevelen van maatregelen in het belang van het onderzoek

27 3: Maatregelen in belang onderzoek (art. 61a e.v.) Bevoegdheid van OvJ

28 3: Maatregelen in belang onderzoek (art. 61a e.v.) Bevoegdheid van hulpovj 1. Uitsluitend tijdens ophouden voor onderzoek of ivs 2. het betreft niet het bevel tot afscheren, knippen of laten groeien van snor, baard of hoofdhaar 3. het optreden van de OvJ kan niet worden afgewacht

29 Stelling Onder de bevoegdheid tot veiligheidsfouillering valt ook een onderzoek aan het lichaam

30 4: Veiligheidsfouillering (art. 7 Politiewet) 1. ambtenaar van politie aangesteld voor politietaak en militair Kmar (in rechtmatige uitoefening bediening) en militair die op grond van Politiewet bijstand verleent aan de politie en aangewezen boa s 2. onderzoek aan de kleding van personen (iedere burger dus, incl. de verdachte) 3. bij de uitoefening van een hem wettelijk toegekende bevoegdheid of bij een handeling ter uitvoering van de politietaak

31 4: Veiligheidsfouillering (art. 7 Politiewet) Mits: uit feiten of omstandigheden blijkt dat een onmiddellijk gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid, die van de ambtenaar zelf of van derden en dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar

32 4: Veiligheidsfouillering (art. 7 Politiewet) (hulp)ovj voor wie aangehouden of van vrijheid beroofde verdachte/veroordeelde wordt geleid bevoegd te bepalen dat deze aan lichaam wordt onderzocht indien uit feiten of omstandigheden blijkt dat gevaar dreigt voor hun leven of veiligheid of die van de ambtenaar zelf en dit onderzoek noodzakelijk is ter afwending van dit gevaar

33 4: Veiligheidsfouillering jurisprudentie De omgeving waarin een verdachte van diefstal door de politie aangehouden werd (in dit geval de hal van het CS te Amsterdam) en het overbrengen van die verdachte per surveillanceauto kunnen een (standaard) veiligheidsfouillering (kledingonderzoek) rechtvaardigen

34 4: Veiligheidsfouillering jurisprudentie Verdachte was betrokken bij een gewelddadig incident (vechtpartij) in een drukbezochte winkelstraat in het centrum van Amsterdam Opsp. ambt. die de veiligheidsfouillering uitvoerde was er op grond van zijn ervaringen in het centrum van Amsterdam mee bekend dat verdachten van dit soort misdrijven (mishandeling) mogelijk een wapen bij zich dragen Veiligheidsfouillering aldus gerechtvaardigd

35 4: Veiligheidsfouillering jurisprudentie Veiligheidsfouillering rechtmatig voor het vervoer per politieauto van een ter zake een in de Opiumwet strafbaar gesteld misdrijf aangehouden verdachte

36 4: Veiligheidsfouillering jurisprudentie Het insluiten van een verdachte die drugs bij zich heeft, schept een situatie waarin gevaar voor het leven of de veiligheid van die verdachte of voor politieambtenaren aanwezig is. Immers eenmaal ingesloten zou die verdachte de drugs tot zich kunnen nemen met mogelijk gevaar voor zichzelf (overdosis) en/of voor de politieambtenaren die met hem in contact komen (agressief gedrag) Aldus rechtmatig onderzoek aan lichaam Dat de hulpovj zich vergiste in de grondslag van de bevoegdheid (Opiumwet kent géén onderzoek aan lichaam meer en art. 56 Sv vereist ernstige bezwaren die niet aanwezig waren) doet daar niet aan af (zie ook zakboek HulpOvJ 3.1) Hof s-hertogenbosch , LJN BH

37 4: Veiligheidsfouillering jurisprudentie Ook de enkele insluiting (ook als dit alleen plaatsvindt i.v.m. de tenuitvoerlegging van een onherroepelijk vonnis) in een cel op een politiebureau is reeds een situatie die een verhoogd risico voor de veiligheid van de ingeslotene, eventuele celgenoten en politiebeambten inhoudt (mede gelet op de emoties die dat kan oproepen) Die insluiting vormt dus een omstandigheid welke een gevaar oplevert als bedoeld in art. 7 Politiewet Een onderzoek aan de kleding van de in te sluiten persoon kan dus noodzakelijk zijn om dit gevaar af te wenden

38 Stelling Onder de insluitingsfouillering valt ook het onderzoek van meegevoerde bagage

39 5: Administratieve/insluitingsfouillering (9 Politiewet en 28 e.v. Ambtsinstructie) 1. Kledingonderzoek - rechtens van hun vrijheid beroofde personen of ten behoeve van hulpverlening ondergebracht bij politie/kmar - met het oog op hun insluiting - voor zover dit noodzakelijk is in het belang van hun veiligheid of de veiligheid van anderen 2. Ontkleden met toestemming hulpovj indien kleding gevaar voor betrokkene of anderen kan opleveren 3. Ontkleden indien kleding naar oordeel arts een gevaar voor gezondheid ivs-gestelde of anderen kan vormen

40 5: Administratieve/insluitingsfouillering (9 Politiewet en 28 e.v. Ambtsinstructie) Onder het aftasten en doorzoeken van kleding dient mede te worden begrepen een onderzoek van voorwerpen die de ingeslotene bij zich draagt of met zich mee voert HR , LJN BN4163 (ook in NJ 2010, 624 met noot Schalken), onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis

41 Stelling Ingevolge de Wet wapens en munitie kan alleen een aangehouden verdachte aan de kleding worden onderzocht

42 Stelling De Wet wapens en munitie kent ook een bevoegdheid tot onderzoek aan het lichaam

43 Stelling Voor een onderzoek aan de kleding vereist de Wet wapens en munitie ernstige bezwaren

44 6: Kledingonderzoek WWM (art. 52) Opsp. ambt. bevoegd personen aan hun kleding te onderzoeken indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat op grond van: een gepleegd strafbaar feit waarbij wapens zijn gebruikt een gepleegde overtreding van de artikelen 13, 26 of 27 (is bijna alles uit WWM) aanwijzingen dat een strafbaar feit als bedoeld onder a of b zal worden gepleegd Aanhouding en ernstige bezwaren dus niet vereist Onderzoek aan lichaam conform WWM niet mogelijk (terugvallen op Sv)

45 7: Kledingonderzoek luchtvaartterrein (52 lid 4WWM) De in art. 141 Sv bedoelde ambtenaren alsmede andere daartoe door Onze Minister aangewezen personen zijn bevoegd een persoon die zich bevindt op de luchthaven Schiphol of luchtvaartterreinen als bedoeld in art. 1 van de Luchtvaartwet te allen tijde aan zijn kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip van reisbagage, alsmede diens vervoermiddel, te onderzoeken

46 8: Preventieve fouillering WWM 1. Burgemeester kan van de gemeenteraad de bevoegdheid krijgen een gebied (met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven) als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen (art. 151b Gemeentewet) 2. Vervolgens kan de OvJ in het aangewezen veiligheidsgebied gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om (max 12 uur): a. verpakkingen van goederen, met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op wapens of munitie (art. 50 WWM) b. vervoermiddelen te onderzoeken op wapens of munitie (art. 51 WWM) c. hem aan zijn kleding te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie (art. 52 WWM)

47 8: Preventieve fouillering WWM Zie art. 174b Gemeentewet voor aanwijzing veiligheidsrisicogebied bij onvoorziene, spoedeisende situatie: Bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, kan de burgemeester in een onvoorziene, spoedeisende situatie een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de OvJ de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie toepassen. (Zie voor aanvullende voorwaarden verder art. 174b Gemeentewet lid 2 t/m 5)

48 Stelling De Opiumwet geeft een bevoegdheid tot onderzoek aan het lichaam

49 9: Kledingonderzoek Opiumwet (art. 9) 1. Onderzoek aan kleding mits ernstige bezwaren ter zake misdrijf Opiumwet, aanhouding niet vereist Lichaamsonderzoek vervallen!! 2. Urineonderzoek door (hulp)ovj: a) persoon zojuist binnen grondgebied van Nederland binnengekomen of op punt staat grondgebied te verlaten én b) aangehouden terzake van een opiumwetmisdrijf én c) gericht op aantonen van aanwezigheid in lichaam van hard- of softdrugs (3, 1e lid)

50 10: Kledingonderz. Vreemdelingenwet (art. 50) Onderzoek kleding/lichaam door ambt. belast met grensbewaking of toezicht vreemdelingen: 1. Art. 50 lid 1: Van degene die stelt Nederlander te zijn, maar dat niet kan aantonen mits staande gehouden ter zake vaststelling identiteit na - redelijk vermoeden van illegaal verblijf - hetzij ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding 2. Art. 50 lid 5: Iedere persoon die is opgehouden op grond van art. 50, lid 2 of lid 3, alsmede zaken van deze persoon, noodzakelijk voor vaststelling van de identiteit

51 11: DNA-onderzoek (art. 138a) Onder DNA onderzoek wordt verstaan het onderzoek van celmateriaal dat slechts gericht is op 1. het vergelijken van DNA profielen of 2. het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte of het onbekende slachtoffer of 3. het vaststellen van verwantschap Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen (HR)

52 Stelling Als een verdachte het misdrijf waarvan hij verdacht wordt bekend heeft, dan mag voor het opsporingsonderzoek naar dat misdrijf géén celmateriaal voor DNA-onderzoek meer worden afgenomen

53 Antwoord stelling Afname van celmateriaal ten behoeve van DNAonderzoek mag ook worden bevolen om bevestiging te verkrijgen van reeds verkregen onderzoeksresultaten, zoals verklaringen van de verdachte omtrent zijn betrokkenheid bij het feit waarvan hij wordt verdacht HR , LJN AZ

54 11: Verplichte celafname voor DNA-onderzoek in strafzaken (art. 151b en 195d) bevel van OvJ of RC in belang van onderzoek van verdachte van 67,1 misdrijf tegen wie ernstige bezwaren bestaan dat van hem celmateriaal wordt afgenomen ten behoeve van DNA-onderzoek

55 11: DNA-onderzoek: VH-feiten (art. 67,1 én 2) 1. Misdrijf van 4 jaar of meer 2. Met name genoemde misdrijven uit Sr (bedreiging, belaging, verduistering, witwassen, schuldheling, structurele discriminatie, mishandeling, vernieling, computermisdrijven, kraken, huisverbod, bepaalde zedenmisdrijven, enz. ) 3. Verkeersongeval met art. 6 WVW letsel na: - roekeloosheid - alcohol / rijvaardigheid verminderende stof (8 lid 1, 2, 3 of 4) - weigering adem, bloed of urineonderzoek - ernstige overschrijding max. snelheid - kleven / geen voorrang verlenen / gevaarlijk inhalen 4. Enige bijz. wetten (bijv. telen, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben of vervaardigen > 30 gram softdrugs+ overtreding huisverbod) 5. v.w.o.v. in NL kan niet worden vastgesteld + misdrijf + rechtbank + gevangenisstraf (67,2)

56 Stelling Alleen een verdachte kan gedwongen worden tot afname van celmateriaal voor een DNAonderzoek Niet bijv. een getuige/slachtoffer

57 Antwoord stelling Inderdaad mag alleen een verdachte gedwongen worden tot afname en niet bijv. een getuige/slachtoffer

58 Stelling Celmateriaal mag alleen afgenomen worden voor DNA-onderzoek: niet dus voor een ander doel

59 Antwoord stelling Inderdaad mag celmateriaal alleen afgenomen worden voor DNA-onderzoek: niet dus voor een ander doel

60 11: DNA-onderzoek in strafzaken (art. 151a en 195a) Zowel de OvJ als de RC kunnen een DNAonderzoek laten verrichten

61 11: DNA-onderzoek in strafzaken bij bekende verdachte (art. 151b,4 en 195d,4) Het bevel celafname (of de (verdere) tenuitvoerlegging) kan achterwege blijven indien zich naar het oordeel van de OvJ zwaarwegende redenen voordoen om het DNA-onderzoek aan ander celmateriaal te laten plaatsvinden, dan wel de verdachte schriftelijk toestemt in de afname van celmateriaal. In geval van zwaarwegende redenen kan het DNAonderzoek worden verricht aan celmateriaal op voorwerpen, die van de verdachte in beslag genomen zijn, of aan celmateriaal, dat op andere wijze verkregen is

62 11: DNA-onderzoek gericht op vaststellen van verwantschap Zie art. 151da (OvJ) en 195g (RC) Sv

63 11: DNA-onderzoek uiterlijk waarneembare persoonskenmerken (art. 151d en 195f) OvJ en RC kunnen een DNA-onderzoek bevelen dat gericht is op het vaststellen van bepaalde uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van de onbekende verdachte Dit DNA-onderzoek kan slechts worden bevolen in geval van een 67.1 misdrijf

64 11: DNA-onderzoek veroordeelden Art. 1 Onder een veroordeelde dient te worden verstaan een persoon die al dan niet onherroepelijk is veroordeeld tot - een straf als bedoeld in art. 9, eerste lid, onder a, onderdeel 1 of 3 Sr (gevangenisstraf of taakstraf) - een straf als bedoeld in art. 77h, eerste lid, onder a Sr, voorzover het de jeugddetentie of taakstraf betreft, of - een straf als bedoeld in art. 6, onder a, van het Wetboek van Militair Strafrecht dan wel tot - een maatregel als bedoeld in art. 37 (plaatsing in psych. ziekenhuis), 37a juncto 37b (tbs) of 38, 38m (plaatsing in inrichting voor stelselmatige daders) of 77s Sr (plaatsing in inrichting voor jeugdigen) (zie lid 2 voor gelijkstelling bij ovar met maatregel)

65 11: DNA-onderzoek veroordeelden Art. 2: afname celmateriaal voor DNA-onderzoek van een veroordeelde wegens een 67,1-misdrijf Art. 3: eisen waaraan bevel moet voldoen

66 11: DNA-onderzoek veroordeelden Art Indien noodzakelijk: afgifte van een bevel van OvJ tot aanhouding van de veroordeelde 2. Aanhouding door opsp. ambt. (voorgeleiding niet vereist) die tevens ter uitvoerlegging bevel aanhouding elke plaats kan betreden en doorzoeken (met inachtneming uiteraard van de Awbi) 3. Bij betwisting of twijfel identiteit aangehouden persoon: bevoegdheid onderzoek kleding en meegevoerde voorwerpen door opsp. ambt

67 11: DNA-onderzoek veroordeelden Art Ophouden ter identificatie op bevel OvJ (maximaal 2x 6 uur) 5. Maatregelen (foto's, video, lichaamsmaten, vingerafdrukken) ter vaststelling identiteit op bevel OvJ 6. Voor tenuitvoerlegging bevel celafname mag veroordeelde wiens identiteit is vastgesteld niet langer dan 6 uur worden opgehouden (exclusief nachtelijke uren)

68 11: DNA-onderzoek veroordeelden Art. 5: wangslijmvlies, tenzij Art. 6: 1. bij zwaarwegende redenen: DNA-onderzoek aan ander celmateriaal dan afgenomen celmateriaal met opdracht tot inbeslagneming aan opsp. ambt. 2. bevoegdheid OvJ tot betreden woning veroordeelde en doorzoeken ter ibn Art. 7: bezwaarschriftmogelijkheid bij rechtbank tegen bepalen en verwerken DNA-profiel Art. 8: overgangsrecht

69 11: Besluit en regeling DNA-onderzoeken Bevatten allerlei voorwaarden waaraan voor de afname van celmateriaal voldaan moet worden (ook bij toestemming!!)

70 11: DNA-onderzoeken Jurisprudentie Bezwaarschrift tegen DNA-afname gegrond omdat veroordeelde niet tijdig is voorgelicht over de mogelijkheid tot het maken van bezwaar tegen de afname van zijn wangslijm door een ander dan een arts of verpleegkundige ( ) Als een DNA-referentiemonster ten onrechte niet uit de DNAdatabank is verwijderd (na vrijspraak) dan behoeft dat voor een daaropvolgende match niet altijd fataal te zijn Uit de wettekst noch uit het wettelijk systeem volgt dat een tweede afname van DNA-materiaal niet is toegestaan (MH: bijv. na eerder onrechtmatige afname)

71 11: DNA-onderzoeken Jurisprudentie Een verzuim om de verdachte schriftelijk in kennis te stellen van de uitslag van het DNA onderzoek kan ter zitting worden hersteld Afname van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek mag ook worden bevolen om bevestiging te verkrijgen van reeds verkregen onderzoeksresultaten, zoals verklaringen van de verdachte omtrent zijn betrokkenheid bij het feit waarvan hij wordt verdacht (MH: bijv. een bekentenis). Zie zakboek hulpovj

72 11: DNA-onderzoeken Jurisprudentie Het enkele aantreffen van een sigarettenpeuk met DNA-materiaal van de verdachte op de plaats delict vormt onvoldoende bewijs dat de verdachte de ten laste gelegde inbraak heeft gepleegd Altijd meer onderzoek doen, zie voor overige voorbeelden de jurisprudentie in het zakboek Hof 's-hertogenbosch , LJN BP

73 Stelling In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de opsp. ambt. zelfstandig bevoegd in het belang van het onderzoek personen aan de kleding te onderzoeken

74 Stelling In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf is de opsp. ambt. op bevel van de OvJ bevoegd in het belang van het onderzoek personen aan het lichaam te onderzoeken

75 12: Kledingonderzoek in geval van aanwijzingen terroristisch misdrijf (art. 126zs) 1. In geval van aanwijzingen van een terroristisch misdrijf (zie art. 83 Sr: bijv. (poging) brandstichting/ontploffing en moord met terroristisch oogmerk)) is de opsp ambt., bij bevel daartoe van de OvJ, bevoegd in het belang van het onderzoek personen aan de kleding te onderzoeken 2. De opsp ambt. is bij een dergelijk bevel voorts bevoegd gebruik te maken van detectieapparatuur of andere hulpmiddelen

76 12: Kledingonderzoek in geval van aanwijzingen terroristisch misdrijf (art. 126zs) 3. Art. 126zq, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing: 3. Het bevel kan mondeling worden gegeven. Het wordt gegeven voor een periode van ten hoogste 12 uren, voor een daarbij omschreven gebied. De geldigheidsduur kan telkens met ten hoogste 12 uren worden verlengd. 4. In bij Amvb veiligheidsrisicogebieden kan voor de uitoefening van een in dit artikel bedoelde bevoegdheid onder bij die Amvb gestelde voorwaarden een bevel van de OvJ achterwege blijven. 4. Bij of krachtens Amvb kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze van uitvoering van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid (MH: zie hierna)

77 12: Kledingonderzoek in geval van aanwijzingen terroristisch misdrijf (art. 126zs) Besluit opsporing terroristische misdrijven Veiligheidsrisicogebieden het Binnenhof te Den Haag de centrale stations van de vier grote steden de Nederlandse luchthavens alsmede de daaraan grenzende gebieden de Kerncentrale te Borssele het Mediapark te Hilversum Zie voor een (omvangrijke) beschrijving van exacte (ruime) begrenzing van deze gebieden het besluit

78 12: Kledingonderzoek in geval van aanwijzingen terroristisch misdrijf (art. 126zs) Zie art. 3 besluit voor nadere vereisten: vastleggen in pv (inclusief aantal keren dat bevoegdheid is toegepast) verstrekken schriftelijk besluit aan onderzochte met nadere informatie over bevoegdheidsuitoefening (zoals dienstnummer van de optredende ambtenaar, tijdstip en plaats van het optreden, de toegepaste bevoegdheid alsmede bij wie en op welke wijze een klacht kan worden ingediend)

79 12: Kledingonderzoek in geval van aanwijzingen terroristisch misdrijf (art. 126zs) Art. 5 besluit 1. Onderzoek aan kleding geschiedt door het aftasten van de kleding of het onderzoeken van afzonderlijke kledingstukken voor zover dat nodig is voor doeltreffende controle 2. Onderzoek aan kleding wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door een opsp ambt. die hetzelfde geslacht heeft als de persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen 3. Onderzoek aan kleding vindt zoveel mogelijk plaats in het bijzijn van een tweede opsp. ambt. 4. Onderzoek aan kleding vindt plaats in een afgezonderde ruimte, indien de persoon die aan het onderzoek wordt onderworpen of de betrokken opsp ambt. daaraan de voorkeur geeft

80 13: Lijfsvisitatie Algemene Douanewet Art. 1:28 Algemene Douanewet: zeer ruime bevoegdheid inspecteur: Onder lijfsvisitatie wordt verstaan (lid 5): a. het onderzoek aan de kleding; het onderzoek aan de kleding omvat het betasten van de kleding, het nauwkeurig onderzoek van de hoofdbedekking en het schoeisel; b. het verwijderen van de bovenkleding, teneinde deze aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen; c. het uitwendig en inwendig schouwen van de openingen en holten van het bovenlichaam, zo nodig met de daartoe benodigde ontkleding; d. het geheel ontkleden en het uitwendig schouwen van het lichaam; e. het onderzoek van het onderlichaam; onder onderzoek van het onderlichaam wordt verstaan het uitwendig schouwen van de openingen en holten van het onderlichaam; het uitwendig schouwen van de openingen en holten van het onderlichaam wordt verricht door een arts of, in diens opdracht, door een verpleegkundige

81 13: Lijfsvisitatie Algemene Douanewet Art. 1:28 vervolg 6. Tot gehele ontkleding dan wel het onderzoek van het onderlichaam van degene die aan lijfsvisitatie wordt onderworpen, wordt pas overgegaan na toestemming van een ambtenaar die daartoe bij regeling van Onze Minister van Financiën, in overeenstemming met Onze Minister wie het mede aangaat, is aangewezen. 7. Onder lijfsvisitatie wordt mede verstaan het onderzoek met behulp van apparatuur waarmee door kleding van de betrokken persoon kan worden gekeken

82 14: Kleding/lichaamsonderzoek door RC (art. 195 Sv) 1. De RC kan, ambtshalve of op de vordering van de OvJ, bevelen dat de verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan, in het belang van het onderzoek aan zijn lichaam of kleding zal worden onderzocht. 2. De RC kan, ambtshalve of op de vordering van de OvJ, bevelen dat de verdachte tegen wie ernstige bezwaren bestaan, in het belang van het onderzoek in zijn lichaam zal worden onderzocht. Onder onderzoek in het lichaam wordt verstaan: het uitwendig schouwen van de openingen en holten van het onderlichaam, röntgenonderzoek, echografie en het inwendig manueel onderzoek van de openingen en holten van het lichaam. Het onderzoek in het lichaam wordt verricht door een arts. Het onderzoek wordt niet ten uitvoer gelegd indien zulks om bijzondere geneeskundige redenen onwenselijk is. 3. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de RC het in het eerste lid bedoelde bevel ook geven ten aanzien van degenen van wie wordt vermoed dat zij sporen van het strafbare feit aan het lichaam of de kleding dragen. 4. De in het eerste tot en met derde lid bedoelde onderzoeken worden op een besloten plaats en, voor zover mogelijk, door personen van hetzelfde geslacht als de te onderzoeken persoon verricht. 5. Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de betrokken persoon daarover is gehoord

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Beslagbevoegdheden Gebaseerd op hoofdstuk 6 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer www.zakboekenpolitie.com

Nadere informatie

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Deze informatie komt uit de cursus Vrijheidsbenemende dwangmiddelen van de SSR d.d. 6 november 2011. Staande houden (art. 52 Sv) : iedere opsporingsambtenaar (dus GEEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 5 MEERKEUZE

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Vrijheidsbenemende dwangmiddelen Gebaseerd op hoofdstuk 4 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer 20-1-2015

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; -` Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Gelet

Nadere informatie

DNA-onderzoek bij veroordeelden

DNA-onderzoek bij veroordeelden Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.2.3 DNA-onderzoek bij veroordeelden algemene informatie bronnen ministerie van Veiligheid en Justitie: www.rijksoverheid.nl, januari 2011 brochure de wet DNA-onderzoek

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen Gebaseerd op hoofdstuk 7 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer www.zakboekenpolitie.com

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Art. 359a Sv Relativering onrechtmatig verkregen bewijs Gebaseerd op paragraaf 3.9 e.v. van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier 1 Vormverzuim / relativering onrechtmatig

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening Citeertitel:

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde Afname celmateriaal voor DNA

Richtlijn Forensische Geneeskunde Afname celmateriaal voor DNA Richtlijn Forensische Geneeskunde Afname celmateriaal voor DNA Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toestemming 2 6. Werkwijze 3 6.1 Algemeen 3 6.2

Nadere informatie

DISCUSSIESTUK. Bevoegdheden waarbij het lichaam object van onderzoek is of kan zijn (Boek 2)

DISCUSSIESTUK. Bevoegdheden waarbij het lichaam object van onderzoek is of kan zijn (Boek 2) DISCUSSIESTUK Bevoegdheden waarbij het lichaam object van onderzoek is of kan zijn (Boek 2) In 2012 is het programma Versterking prestaties in de strafrechtketen (VPS) van start gegaan. Onderdeel daarvan

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 3 OVERIGE ZAKBOEKEN 3 ACTUALITEITEN NA VERSCHIJNING VAN PAPIEREN ZAKBOEKEN 4 ZAKBOEKEN OOK GEACTUALISEERD VIA INTERNET 4 WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM 4 NIEUWSMAIL 4 TWITTER 4 MEERKEUZETOETSEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a

ARTIKEL I. Het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd: Artikel 54a komt te luiden: Artikel 54a Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nadere informatie

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden Inhoud Inleiding 2 DNA-onderzoek 2 De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 Voor wie? 4 Waar? 6 De afname 7 Hoe lang blijven gegevens bewaard? 7 Voordelen 8 Bezwaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van

Nadere informatie

ONDERZOEK AAN HET LICHAAM EN MAATREGELEN IN HET BELANG

ONDERZOEK AAN HET LICHAAM EN MAATREGELEN IN HET BELANG ONDERZOEK AAN HET LICHAAM EN MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET ONDERZOEK NADER BEKEKEN De voorstellen van de Commissie-Meijers over de uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden aan en in het lichaam laten

Nadere informatie

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering

opleiding BOA Wetboek van Strafvordering Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd in de eindtermen, versie juni 2005. Eerste Boek. Algemeene bepalingen Titel I. Strafvordering in het algemeen Eerste afdeeling. Inleidende bepaling

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 012 Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Actualiteiten Strafvordering en Strafrecht 1. Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie (Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar) 2. Zakboek Strafrecht voor de Politie

Nadere informatie

KWALITEIT POLITIE OM Kennissessie HulpOvJ s MNL herfst 2015

KWALITEIT POLITIE OM Kennissessie HulpOvJ s MNL herfst 2015 KWALITEIT POLITIE OM Kennissessie HulpOvJ s MNL herfst 2015 1. Betreden woning 2. Pseudokoop 3. Filmen/fotograferen politie; publiceren opnames 4. 184 Sr 5. Vorderen gegevens 6. Raadplegen Social Media

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 27, vijfde lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no.

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 27, vijfde lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 27, vijfde lid, van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit onderzoek alcoholgehalte

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 551 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende

Nadere informatie

Beroepshouding. module 2. Sport, dienstverlening en veiligheid

Beroepshouding. module 2. Sport, dienstverlening en veiligheid Beroepshouding module 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 BETROKKENEN BIJ EEN OPSPORINGSONDERZOEK...4 Opsporingsambtenaar... 4 Officier van Justitie (OvJ) en Hulpofficier van Justitie (HOvJ)... 4 Verdachte...

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com De verdachte Gebaseerd op hoofdstuk 2 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer www.zakboekenpolitie.com

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 125 Wet van 12 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak

Nadere informatie

HANDREIKING CONVENANT STICHTING SAMENWERKENDE RIJNMOND ZIEKENHUIZEN / OPENBAAR MINISTERIE / REGIOPOLITIE ROTTERDAM RIJNMOND EN ZUID-HOLLAND-ZUID

HANDREIKING CONVENANT STICHTING SAMENWERKENDE RIJNMOND ZIEKENHUIZEN / OPENBAAR MINISTERIE / REGIOPOLITIE ROTTERDAM RIJNMOND EN ZUID-HOLLAND-ZUID HANDREKNG CONVENANT STCHTNG SAMENWERKENDE RJNMOND ZEKENHUZEN / OPENBAAR MNSTERE / REGOPOLTE ROTTERDAM RJNMOND EN ZUD-HOLLAND-ZUD nhoud 3 Voorwoord 05. Medisch beroepsgeheim (schema) binnenzijde kaft. Medisch

Nadere informatie

33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen

33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen 33 799 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het terugdringen van geweld onder invloed van middelen Nota van wijziging Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. Het opschrift

Nadere informatie

waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere voorwerpen

waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere voorwerpen Aan de minister van Justitie Dr. E.M.H. Hirsch Ballin Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 17 december 2008 van Kabinet & Communicatie doorkiesnummer 070-361 9721 e-mail Voorlichting@rechtspraak.nl onderwerp

Nadere informatie

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam

Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam Opmerkingen vooraf: RECHTBANK AMSTERDAM TEAM FAMILIE & JEUGD Juli 2013 Oriëntatiepunten straftoemeting jeugd Amsterdam - Deze tabel geeft uitgangspunten voor de kinderrechters (in Amsterdam) voor strafmodaliteit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING

ARRESTANTENVERZORGING ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 De verdachte op het bureau De verdachte die wordt opgehouden voor onderzoek en eventueel ID - Onderzoek

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek.

Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek. Handleiding voor de deken ter waarborging van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten bij extern onderzoek Maart 2013 Vastgesteld door de algemene raad op 4 maart 2013 1 Voorwoord

Nadere informatie

Concept 7-07-2009 MEMORIE VAN ANTWOORD. Algemeen

Concept 7-07-2009 MEMORIE VAN ANTWOORD. Algemeen Concept 7-07-2009 31 241 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; De Raad van State gehoord (advies van );

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; De Raad van State gehoord (advies van ); BEATRIX Besluit van houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2005, directie Wetgeving, nr. ; Gelet op de artikelen 151a, zesde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 575 Wet van 20 december 2007, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 329 Wet van 23 augustus 2016 tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren http://wetten.overheid.nl/bwbr0006589/geldigheidsdatum_02-06-20.. 1 van 11 02/06/2015 15:32 Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren (Tekst geldend op:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor

Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor 15 april 2011 Conceptwetsvoorstel rechtsbijstand en politieverhoor Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot aanvulling van de regeling van het politieverhoor van de verdachte, diens aanhouding

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016-2017 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de afschaffing van de voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing van de voorwaardelijke

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 463 Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie; Besluit van, houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren in verband met de herziening van de geweldsmelding Op de voordracht van

Nadere informatie

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing

3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing 3.2 De bevoegdheid van de officier van justitie tot het geven van een gedragsaanwijzing 3.2.1 Aard en karakter van de gedragsaanwijzing Zoals in het voorgaande aan de orde kwam, kunnen bepaalde tot ernstige

Nadere informatie

HET PROCES-VERBAAL. Veel voorkomende verbeterpunten. Versie 04-04-16 Mede gebaseerd op het zakboek Pv en Bewijsrecht

HET PROCES-VERBAAL. Veel voorkomende verbeterpunten. Versie 04-04-16 Mede gebaseerd op het zakboek Pv en Bewijsrecht KWALITEIT POLITIE OM Kennissessie Zaco s, Goedkeurders, WKM-ers, PSF-ers en VVC-rechercheurs Midden-Nederland Winter 2015/16 HET PROCES-VERBAAL Veel voorkomende verbeterpunten Versie 04-04-16 Mede gebaseerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

De Minister van Justitie

De Minister van Justitie = POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Justitie DATUM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 834 Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering inzake het rechtsgeding voor de politierechter en de mededeling van vonnissen

Nadere informatie

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017

Toetsmatrijs BOA Basisbekwaamheid rechtskennis 1 januari 2017 walificatiedossier: BOA Basisbekwaamheid Rechtskennis Geldig vanaf 1 januari 2017 Toetsvorm: Toetsduur: Cesuur: 50 Gesloten vragen 90 minuten 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 990 Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst in verband met de Kaderwet dienstplicht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden Citeertitel: Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

Uitvoeringswet Verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen

Uitvoeringswet Verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen Uitvoeringswet Verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen Wet van 2 mei 1990, Stb. 202, tot uitvoering van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287

Rapport. Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287 Rapport Datum: 29 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/287 2 Klacht Op 4 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw P. te Almere, ingediend door mevrouw mr. J.A. Neslo, advocaat

Nadere informatie

Regeling politiehonden 1

Regeling politiehonden 1 Regeling politiehonden 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Handelende in overeenstemming met de Minister van Justitie; Gelet op artikel 49 van de Politiewet 1993; Besluit: Paragraaf

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 januari 2005 Rapportnummer: 2005/017

Rapport. Datum: 21 januari 2005 Rapportnummer: 2005/017 Rapport Datum: 21 januari 2005 Rapportnummer: 2005/017 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop ambtenaren van het regionale politiekorps Brabant-Noord haar op 10 maart 2003 tijdens haar insluiting

Nadere informatie

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S

Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam. Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Politie in het ziekenhuis Convenant Amsterdam Jan A.G. Drapers Lid medische directie AMC Voorzitter commissie Convenant S Boeven in het ziekenhuis Politie in het ziekenhuis Zorg vs. Opsporing Gouden uur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren met conceptwijzigingen (vanaf artikel 20)

Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren met conceptwijzigingen (vanaf artikel 20) Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren met conceptwijzigingen (vanaf artikel 20) Besluit van 8 april 1994, houdende regels met betrekking tot een nieuwe

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Vorderen gegevens en doorzoeking ter vastlegging van gegevens Gebaseerd op paragraaf 9.18 en 10.1 van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie www.wolterskluwer.nl/politie

Nadere informatie

CONCEPTWETSVOORSTEL VERSTERKING BESTRIJDING COMPUTERCRIMINALITEIT

CONCEPTWETSVOORSTEL VERSTERKING BESTRIJDING COMPUTERCRIMINALITEIT Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met ontoegankelijkmaking van gegevens op het internet, strafbaarstelling van het wederrechtelijk overnemen van gegevens

Nadere informatie

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging

Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging TBS voor Dummies Juridische basiskennis over de maatregel TBS, oplegging en verlenging Auteur: Miriam van der Mark, advocaat-generaal en lid van de Kerngroep Forum TBS Algemeen De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken

BOA PV. + combibon juni 2013/4 e druk lesboek. proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken BOA PV + combibon juni 2013/4 e druk lesboek proces-verbaal = een woordelijk verslag van de gang van zaken - wettelijke en administratieve eisen + combibon 1 Verbaliseringsplicht (notificatieplicht) voor

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de politie eenheid Rotterdam. Datum: 23 maart 2015 Rapportnummer: 2015/064

Rapport. Rapport over een klacht over de politie eenheid Rotterdam. Datum: 23 maart 2015 Rapportnummer: 2015/064 Rapport Rapport over een klacht over de politie eenheid Rotterdam. Datum: 23 maart 2015 Rapportnummer: 2015/064 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van de regionale eenheid Rotterdam

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 13.046 d.d. 21-5-2013 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2013 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht (Tekst geldend op: 27-08-2014) Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011-2012 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid

32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid TWEEDE KAMER DER 2 STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2010-2011 32 539 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenvaartwet in verband met de invoering van de ontzegging van de vaarbevoegdheid Nr. 2

Nadere informatie

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 400 Besluit van 27 augustus 2001, houdende nadere regels over het DNA-onderzoek in strafzaken (Besluit DNA-onderzoek in strafzaken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 42 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 18 juli 2013 houdende regels over de aanleg, het beheer en het onderhoud van spoorwegen en de daarbij behorende infrastructuur, alsmede over

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten

Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten Instrumentenkoffer: bestuurlijke en strafrechtelijke instrumenten Lichte bevelsbevoegdheid BM 172 lid 3 Gemeentewet 184SR Noodbevel BM 175 Gemeentewet 184 SR Noodverordening BM 176 Gemeentewet 443 SR Voorschriften

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------- ------

-------------------------------------------------------------------- ------ (Tekst geldend op: 15-12-2014) -------------------------------------------------------------------- ------ Wet van 3 maart 1881 Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Richtlijn Forensische Geneeskunde Bloedafname in het kader van Artikel 8 Wegenverkeerswet

Richtlijn Forensische Geneeskunde Bloedafname in het kader van Artikel 8 Wegenverkeerswet Richtlijn Forensische Geneeskunde Bloedafname in het kader van Artikel 8 Wegenverkeerswet Inhoudsopgave 1. Onderwerp 2 2. Doelstelling 2 3. Toepassingsgebied 2 4. Uitgangspunt 2 5. Toestemming 2 6. Werkwijze

Nadere informatie

HOF AMSTERDAM (ENKELVOUDIGE STRAFKAMER) 23 september 2005, nr. 23.645.05 (Mr. J.H.M. Willems) m.nt. J.G. Brouwer en A.E. Schilder. Gemw art.

HOF AMSTERDAM (ENKELVOUDIGE STRAFKAMER) 23 september 2005, nr. 23.645.05 (Mr. J.H.M. Willems) m.nt. J.G. Brouwer en A.E. Schilder. Gemw art. HOF AMSTERDAM (ENKELVOUDIGE STRAFKAMER) 23 september 2005, nr. 23.645.05 (Mr. J.H.M. Willems) m.nt. J.G. Brouwer en A.E. Schilder Gemw art. 151b Samenvatting: veiligheidsrisicogebied, noodzaak, motivering.

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie.

Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie. Rapport Een onderzoek naar het vorderen van een identiteitsbewijs door de politie. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de politiechef van de regionale eenheid Oost-Brabant gegrond.

Nadere informatie

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Formeel Strafrecht, De Verdachte Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Wat gaan we behandelen? Wat is formeel strafrecht? Doel strafvordering? Artikel 1 Strafvordering Waar vind je strafvordering? De drie fasen

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/190 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Utrecht hun verzoek om vergoeding van de schade als gevolg van een politieonderzoek in

Nadere informatie