Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :"

Transcriptie

1 Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright 2012 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kun je je per wenden tot

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De functie van onderzoek 3 Hoofdstuk 2 Aanleiding tot het onderzoek 5 Hoofdstuk 3 Afbakening van het onderzoek 7 Hoofdstuk 4 Kwantitatieve methoden van dataverzameling 10 Hoofdstuk 5 Kwalitatieve methoden van onderzoek 11 Hoofdstuk 6 Uitwerking van de methode: operationalisatie en steekproef 13 Hoofdstuk 7 Gegevens verzamelen 18 Hoofdstuk 8 Kwantitatieve gegevens verwerken 20 Hoofdstuk 9 Kwalitatieve analyse 23 Hoofdstuk 10 Conclusie en discussie 25 Hoofdstuk 11 Een onderzoeksrapport samenstellen 27

3 Hoofdstuk 1 De functie van onderzoek 1.1 Onderzoek moet je leren Onderzoekers hebben drie kenmerken waarmee zij zich als onderzoeker specificeren: Kennis zowel weet hebben van de diverse onderzoeksmethoden als kennis met betrekking tot het onderwerp; Houding open voor feedback en rapporteren van conclusies; Vaardigheid stappen van onderzoek leren. Soms heeft het voordelen om trucs te kennen met betrekking tot het doen van onderzoek, zoals het beoordelen en begrijpen van kwantitatieve resultaten. 1.2 Uitgangspunten van onderzoek Praktijkgericht onderzoek richt zich op het analyseren en aanpakken van problemen die zich in de praktijk voordoen. Fundamenteel onderzoek houdt zich daarentegen bezig met onderwerpen die zich juist niet in eerste instantie op praktijktoepassing richten. Fundamenteel onderzoek wordt ook wel empirisch onderzoek genoemd. Je kunt er voor kiezen om kwantitatief of kwalitatief onderzoek te doen. Bij kwantitatief onderzoek stel je gesloten vragen en bestaat het resultaat uit cijfertjes. Kwalitatief onderzoek is breder en je kunt gemakkelijk inspringen op onverwachte zaken. Je stelt nu open vragen en krijgt geen cijfers als resultaat, maar tekst die je moet analyseren om er conclusies uit te trekken. Triangulatie is een combinatie van ten minste twee onderzoeksmethoden. Dit heeft positieve gevolgen voor de geldigheid van je resultaten. 1.3 Stromingen in onderzoek Paradigma s zijn uitgangspunten van onderzoek. Er zijn drie stromingen binnen onderzoek: Empirisch-analytisch afstand tot onderzoekseenheden, objectief, onderzoekssituatie zoveel mogelijk beheersen, herhaalbaar, controleerbaar, veel fundamenteel onderzoek. Empirisch het doen van onderzoek door een bepaalde systematiek waarmee je in je omgeving te maken hebt. Analytisch je dient je uitkomsten rationeel en kritisch te bekijken. Interpretatief kwalitatief, gericht op personen en groepen, populair onder antropologen. Je zoekt naar uitleg, niet naar cijfertjes. Kritisch-emancipatorisch Op het experiment na is elke dataverzamelingsmethode mogelijk. Kritisch betrokkenheid bij de samenleving. Oordelend kijken naar de maatschappij en de uitkomsten van het onderzoek. Emancipatorisch processen van de emancipatie van verschillende groepen proberen te verbeteren. 3

4 1.4 Kwaliteitscriteria van onderzoek De kwaliteitscriteria van onderzoek zijn: Onafhankelijkheid onafhankelijk van voorkeuren, meningen en invloeden van zowel de onderzoeker als andere betrokkenen. Onderzoek moet intersubjectief zijn. Onderzoek is dan herhaalbaar en de uitkomsten stemmen overeen. Toetsbaarheid van uitspraken geen uitspraken die normatief en speculatief zijn, maar uitspraken die te bewijzen zijn. Het onderwerp dient eenduidig en openbaar te zijn, zodat het onderzoek repliceerbaar is. Betrouwbaarheid dit heeft betrekking op de resultaten. Het onderzoek moet herhaalbaar zijn en mag geen toevallige fouten bevatten. Informativiteit omdat het informatiegehalte maximaal dient te zijn, moet je het onderwerp nauwkeurig beschrijven. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk: periode, situatie, domein, groep en de grenzen. Generaliseerbaarheid Uitspraken gelden in het algemeen / voor een grote groep. Statistische generalisatie generalisatie wordt bekeken via statistische toetsen. Inhoudelijke generalisatie vergelijkbaar in vergelijkbare situaties. Validiteit meten wat we willen meten en geen systematische fouten in je onderzoek. Externe validiteit houdt in dat de uitkomsten gelden voor een groot percentage, interne validiteit dat het mogelijk is de juiste conclusies te trekken. Verder zijn er nog twee praktische criteria, namelijk efficiency en bruikbaarheid. 1.5 De onderzoekscyclus Bij het doen van onderzoek doorloop je steeds een cyclus, waarbij elke fase begint en eindigt met vragen. Ter beantwoording van de vragen dien je steeds een keuze te maken. Bij fundamenteel onderzoek zie je vaak een empirische cyclus. Dit is een soort spiraal; beantwoording van de onderzoeksvragen leidt steeds tot nieuwe vragen. Wanneer je onderzoek gaat doen naar de nieuwe vragen, krijg je een PTO-schema: Probleem, Theorie, Onderzoek. Bij praktijkgericht onderzoek zie je een vergelijkbare cyclus, namelijk de cyclus praktijkonderzoek. Deze cyclus zorgt voor een kader waarbinnen je je onderzoek uitvoert. 1.6 Fasen in onderzoek De mogelijke fasen van onderzoek: 1. Probleemanalyse belangrijk: goede afbakening van doel en vraag. 2. Onderzoeksontwerp methoden, tijd, middelen en betrokken personen. 3. Dataverzameling gegevens verzamelen. 4. Data-analyse gegevens bekijken. 5. Rapportage terugblik en verslag schrijven. Een werkcyclus geeft de onderzoeksopzet visueel weer. Een voorbeeld hiervan vind je in figuur 1.4. Zie: hfst. 1; p. 43; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. De werkcyclus van onderzoek geeft de werkvolgorde van zowel de onderzoeksopzet als de onderzoeksuitvoering. De subfase probleemafbakening en de subfase onderzoeksontwerp verschillen inhoudelijk sterk, maar worden vaak in één fase beschreven. Deze hoofdfase wordt de ontwerpfase genoemd. 4

5 Hoofdstuk 2 Aanleiding tot het onderzoek 2.1 Keuze van je onderwerp De keuze voor onderzoek is op verschillende manieren te maken. Vaak dient een opdrachtgever een verzoek in naar aanleiding van een probleem, maar soms kun je zelf kiezen, bijvoorbeeld wanneer je een opdracht voor je eigen studie doet. Tevens kun je fundamenteel onderzoek doen en daarvoor een theorie testen. Voorbeelden van aanleidingen tot onderzoek zijn het testen van theorie en uitbreiden van kennis, aanbevelingen doen en het oplossen van een probleem. Zie: hfst. 2; p. 53; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. Figuur 2.1 geeft een model voor de aanleidingen tot onderzoek. 2.2 Opdrachtgevers, balans tussen wens en mogelijkheid Voordat je met een onderzoek kunt beginnen moet je de wensen van de opdrachtgever in kaart brengen. Vervolgens ga je het onderwerp afbakenen. Hierna kijk je welke mogelijkheden en beperkingen je hebt bij het beantwoorden van de hoofdvraag. Dan ga je het onderzoeksvoorstel schrijven, inclusief tijdsplanning en budget. Hiermee probeer je de opdracht binnen te halen. In figuur 2.2 zie je een vereenvoudigde weergave van een opzet van praktijkonderzoek. Zie: hfst. 2; p. 59; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. 2.3 Informatie verzamelen Informatie verzamelen doe je het hele onderzoek lang: bij het vooronderzoek, eventueel bij het literatuuronderzoek en ter verzameling van nieuwe informatie. Om de juiste informatie te kunnen vinden dient je zoekopdracht zo specifiek mogelijk te zijn. Een logboek helpt je met drie dingen: Informatie / gegevens zoeken; Planning; Uitvoer onderzoek. Verhogen van de betrouwbaarheid doe je door de bron te achterhalen en nog een bron te vinden om de eerste bron te bevestigen. Big 6 is een zoekmethode voor het vinden van informatie. Deze methode kent zes regels: 1. Probleem definiëren; formuleer een zoekvraag. 2. Zoekplaats bepalen. 3. Bepalen zoekstrategie. 4. Bestuderen & selecteren van informatie. 5. Organiseren van informatie. 6. Resultaat evalueren. Zie: figuur 2.3; hfst. 2; p. 63; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. Met een metacrawler doorzoek je meerdere zoekmachines. Voor wetenschappelijke en betrouwbare informatie kun je Google Scholar gebruiken. Tips voor het gebruik van zoekmachines op het internet: 1. Link werkt niet domein en extensie weghalen. De extensie is.nl of.com. 2. Specifiek gegeven incomplete zin dubbele aanhalingstekens. 3. Allintitle voor het zoeken van een website waarvan je de naam niet precies weet. 4. Zo specifiek mogelijk; gebruik aanhalingstekens. 5

6 5. Filetype: doc of filetype: pdf achter de zoekopdracht om word of pdf-bestanden te zoeken. 6. Geef een trefwoord op bij een afkorting. 7. Gebruik de optie geavanceerd zoeken. 8. Asterisks gebruiken. Voorbeeld: Rome door te zoeken op Rom*. Zo vind je internationale informatie en informatie in verschillende talen. In een logboek maak je aantekeningen over het onderzoeksproces en de inhoud. Handig is om het logboek vorm te geven volgens een mappenstructuur. Je verwerkt je aantekeningen dan per onderzoeksfase. Een mijlpaal is een belangrijk tijdstip tijdens je onderzoek, zoals een meetpunt of een keuzemoment. 6

7 Hoofdstuk 3 Afbakening van het onderzoek 3.1 Verder met de voorbereidingen: de ontwerpfase Tot de ontwerpfase behoren alle activiteiten die leiden tot afbakening. In deze fase bepaal je de probleemstelling, de doelstelling en eventueel een aantal deelvragen. De subfasen van de ontwerpfase: 1. Oriëntatie; 2. Probleemomschrijving; 3. Vaststellen dataverzamelingsmethode; 4. Maken onderzoekplan, budget, planning, enz. Tot de probleemanalyse behoort de 6W-formule (afgeleid van de 5xW+H-formule): wat, wie, wanneer, waarom, waar en wat. 3.2 Vragen stellen Het belangrijkste bij het doen van onderzoek is het opstellen van de probleemomschrijving. Probleemomschrijving = doelstelling + probleemstelling = centrale vraagstelling. Een goede probleemstelling heeft negen kenmerken: 1. Doelvrij; 2. Relatie met verwachtingen; 3. Benodigde kennis is duidelijk; 4. Volledig; 5. Vormen van een heldere vraag; 6. Samenhang met doelstelling; 7. Deelvragen; 8. Specificatie in onderzoeksvragen mogelijk; 9. Duidelijk over welke kennis nodig is. Er bestaan verschillende vraagtypen: Verklarende vragen; Vergelijkende vragen; Evaluerende vragen; Definiërende vragen; Beschrijvende vragen; Voorschrijvende vragen; Voorspellende vragen Vragen om ontwikkelingen te volgen. Bij het opstellen van deelvragen kan een boomdiagram van pas komen. Zie: figuur 3.2; hfst. 3; p. 86; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. Een goed geformuleerde doelstelling bestaat uit vier onderdelen, namelijk een centrale formulering, vermelding van de wensen en de doelen van de opdrachtgever, aanduiding van het onderzoekstype en aanduiding van de relevantie. Beide aanduidingen dienen praktijkgericht te zijn en de centrale formulering mag niet te specifiek zijn. 3.3 Begripsafbakening Begripsafbakening is de fase waarin je de begrippen die je in de vraagstelling gebruikt duidelijk maakt. Je moet dus het domein en het beweerde vaststellen. Operationaliseren is eigenlijk het onderzoekbaar maken van de begrippen. Dit gebeurt echter pas wanneer je gaat bepalen hoe je je 7

8 gegevens gaat verzamelen. De eerste stap is dus aangeven wat je met een begrip bedoelt. Voor begripafbakening zijn een aantal redenen te noemen: De grenzen van je onderzoek zijn duidelijk; Je weet welke informatie je moet verzamelen; De betekenis van een begrip staat vast en is helder tijdens het gehele onderzoek. Stipulatieve organisaties zijn definities die voor een onderzoek speciaal worden gegeven. De definitie kan nu bijvoorbeeld beginnen met In dit onderzoek verstaan wij onder. 3.4 Modellen en verwachtingen Je kunt nu je verwachtingen formuleren en deze kun je in een (onderzoeks)model weergeven. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Alle aspecten van je definitie dien je in je model terug te laten komen. Onderzoekers spreken dan ook wel van een conceptueel model. Een conceptueel model bestaat uit de elementen, de bouwstenen en de relaties. Zie: figuur 3.4; hfst. 3; p. 92; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. Simpeler modellen zijn de tweezijdige relatie en de causale relatie (=oorzaak gevolg). Zie: figuur 3.3; hfst. 3; p. 92; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. Kenmerken kunnen samenhangen met en/of richting geven aan het onderwerp. Deze relaties geven de verwachtingen aan. Hypothesen zijn toetsbare uitspraken over je onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep wordt ook wel de populatie genoemd. 3.5 Ontwerpkeuze De terminologie onder onderzoekers kan verschillen. Zo is onderzoekstype bijvoorbeeld hetzelfde als dataverzamelingsmethode. Voorbeelden van kwantitatief onderzoek zijn experimenten, analyse van bestaande gegevens, vragenlijstonderzoek, enzovoorts. Voorbeelden van kwalitatief onderzoek zijn groepsgesprekken, observaties, open interviews, enzovoorts. Bij het kiezen van het onderzoekstype kies je de probleemstelling als uitgangspunt. Ook de mogelijkheden en beperkingen zijn belangrijke aspecten. Argumenten: Hoeveel tijd is er beschikbaar? Hoeveel geld is er beschikbaar? Opvattingen over hoe je onderzoek moet doen. Kennis over en vaardigheid in een methode. Welke mogelijkheden heeft de onderzoeker? Welke onderzoekseenheden zijn beschikbaar? Is het onderzoek longitudinaal of crosssectioneel? Een crosssectioneelonderzoek is een onderzoek dat op één moment plaatsvindt. Longitudinaal onderzoek vindt op meerdere momenten plaats. Zie: tabel 3.2; hfst. 3; p. 99; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven voor vraagtypen en bijbehorende methode. Iteratie is het herhalingsproces waarbij je een vorige fase nogmaals doorloopt. 3.6 Onderzoeksplan In een goed onderzoek komen een aantal vaste onderdelen aan bod: 1. Aanleiding; 2. Probleemstelling; 3. Doelstelling; 8

9 4. Model voorlopig antwoord; 5. Onderzoeksontwerp; 6. Tijdpad; 7. Communicatieplan Bij het opstellen van een tijdpad moet je bepalen wat je doelen zijn en welke onderdelen voor je onderzoek worden doorlopen in welke volgorde. Sommigen kunnen tegelijkertijd worden doorlopen. Tevens dien je de deadlines helder te hebben. Je deelt de activiteiten planmatig in, bijvoorbeeld taak 1 in week 1&2. Je hebt nu dus een planning. Zie: figuur 3.6; hfst. 3; p. 102; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven voor een tijdpad. Nadat je het tijdpad gemaakt hebt, moet je kijken of je planning zich aan de deadlines houdt en dien je de structuur aan te geven. Dit kan bijvoorbeeld door een inhoudsopgave voor je onderzoeksrapport te bepalen. Hierna dien je te kijken of je met een maximaal budget te maken hebt. Een casestudy is één eenheid van onderzoek, waarbij een aantal fasen tegelijkertijd worden doorlopen, zoals ontwerp, dataverzameling, analyse en verslaglegging. Bij het opstellen van je onderzoeksverslag heb je enkele hulpmiddelen: je logboek, je onderzoeksvoorstel en ontwerp en het raamwerk van je onderzoeksverslag. 3.7 Onderzoeksvoorstellen beoordelen Wanneer je je onderzoek eerst door een collega laat beoordelen voor je het aan de opdrachtgever geeft, noemen we dit peer assessment of peer examination. Hierbij gelden vier aandachtspunten: Is er een centrale vraagstelling die voldoet aan de eisen? Is de aanleiding tot het onderzoek duidelijk? Vloeit het onderzoek logisch voort uit de probleemomschrijving en deelvragen? Is duidelijk welke begrippen van belang zijn bij het onderzoek? 9

10 Hoofdstuk 4 Kwantitatieve methoden van dataverzameling 4.1 Surveyonderzoek Een survey noem je ook wel vragenlijstonderzoek of enquête. De vraagstelling is van te voren bepaald. Er worden gesloten vragen gesteld. Open vragen worden tot een minimum beperkt, aangezien zij kwalitatief geanalyseerd dienen te worden. Er kunnen beschrijvende en verklarende onderzoeksvragen worden beantwoord. Uit de populatie dien je eerst een steekproef te nemen. Degenen hiervan die daadwerkelijk deelnemen zijn de respondenten. Wanneer zij voldoen aan alle belangrijke kenmerken is de steekproef representatief. De resultaten zijn dan generaliseerbaar. Surveyonderzoek kent verschillende soorten: Internetenquêtes; Schriftelijke (post)enquêtes; Panelenquêtes; Face-to-face-enquêtes; Telefonische enquêtes. 4.2 Secundaire analyse Bij een secundaire analyse analyseer je al bestaande gegevens. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen, zoals financiële voordelen, bruikbaarheid, beschikbaarheid van de gegevens en tijdswinst. Natuurlijk zijn er ook nadelen, zoals eventueel gemaakte fouten in de data en dat de onderzoeker geen invloed kan uitoefenen op de samenstelling van de gegevens. Van meta-analyse is sprake wanneer je door middel van heranalyse een samenvattende conclusie vormt, gebaseerd op een groot aantal bestaande bestanden. 4.3 Experimenteel onderzoek Bij experimenteel onderzoek toets je een hypothese door gegevens van proefpersonen in een gecontroleerde situatie te verzamelen. We spreken van een causaal verband wanneer we het effect van X op Y bekijken. Een zuiver experiment is een experiment in een zelf gecreëerde situatie, zodat er zo min mogelijk niet relevante invloeden op worden uitgeoefend. Randomisatie, het indelen van proefpersonen op basis van toeval, is een van de voorwaarden voor een zuiver experiment. Bij een quasi-experiment heb je wel invloeden van buitenaf. Bij het placebo-effect is sprake van helpen maar weet men niet zeker of het ook werkt. Van een dubbelblind experiment is sprake wanneer zowel de arts als de proefpersonen niet weten wie het medicijn krijgt en wie de placebo krijgt. Er is niet altijd een controlegroep. Een voormeting is een meting bij aanvraag van het experiment. Een nameting vindt juist plaats na afloop van het onderzoek. Het Solomon four Group design is een dure vorm van onderzoek. Je hebt dan een experimentele groep en drie controlegroepen. In tabel 4.1 staat waar de groepen mee te maken krijgen. Zie: hfst. 4; p. 131; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. 4.4 Monitor Monitoring is een vorm van onderzoek waarbij gegevens verzameld worden om zo de mogelijkheid te hebben de ontwikkelingen op een bepaald terrein te volgen. Bij monitoring is vaak sprake van triangulatie. Monitoring kent twee voorwaarden: 1. Onderzoek wordt gedaan op verschillende tijdstippen en vergeleken; 2. Dezelfde meetinstrumenten gebruiken en dezelfde verschijnselen op dezelfde manier meten. 10

11 Hoofdstuk 5 Kwalitatieve methoden van onderzoek 5.1 Observatieonderzoek Observatie is de systematische waarneming van bepaalde gedragingen van personen. Observatieonderzoek kan in het veld plaatsvinden en in speciale ruimtes. Andere verschillen bij observatieonderzoek zijn structuur / geen structuur bij je waarnemingen, direct of indirect observeren en verhulde of onverhulde observatie. Tevens kun je kiezen tussen gewone observatie en participerende observatie. Bij participerende observatie doet de onderzoeker alle activiteiten met zijn proefpersonen. Observatie moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een wetenschappelijke activiteit genoemd te mogen worden: 1. Er wordt gedrag bestudeerd; 2. De probleemstelling moet er geschikt voor zijn; 3. Subjectiviteit mag niet voorkomen; 4. Je observaties moeten van goede kwaliteit zijn, zodat je betrouwbare conclusies kunt trekken. Hiervoor moet je onderzoek aan een aantal voorwaarden voldoen: Systematisch observeren door selectief te zijn. Herhaalbaarheid. Intersubjectiviteit. Time sampling is een methode van gedrag observeren, waarbij je steeds een korte tijd observeert. Je noteert elke x aantal seconden of minuten welk gedrag je waarneemt. Event sampling is ook een methode van gedrag observeren, maar nu bekijk je hoe vaak je een bepaald gedrag waarneemt. Ook bij observatie kan er sprake zijn van triangulatie, wanneer observatie in combinatie met andere onderzoekstechnieken wordt gebruikt. 5.2 Interview Een interview is een vraaggesprek waarin de beleving van de geïnterviewde(n) vooropstaat. Het doel van een interview is het verzamelen van informatie met betrekking tot een bepaald onderwerp. Redenen om gebruik te maken van de onderzoeksmethode open interview kunnen zijn dat de beleving van je respondenten van belang is en/of dat de omvang van je populatie beperkt is, maar ook complexe onderwerpen, praktische omstandigheden en/of nieuwe informatie verzamelen kunnen redenen zijn. Net als bij observatie is ook bij het interview subjectiviteit belangrijk. Er zijn drie basissoorten van persoonlijke interviews te onderscheiden: 1. Het ongestructureerde interview alleen onderwerpen of de hoofdvraag worden genoemd. Inbreng respondent is maximaal. 2. Het halfgestructureerde interview er is een vragenlijst, maar de respondent is vrij aan te dragen wat hij wil. 3. Het gestructureerde interview alle vragen, zowel open als gesloten, zijn vooraf bepaald door de onderzoeker. Tevens kunnen er groepsinterviews plaatsvinden, waarbij een groep tegelijkertijd wordt geïnterviewd door de onderzoeker. 5.3 Literatuuronderzoek Bij bijna alle onderzoeksmethoden heb je met literatuuronderzoek te maken, zodat je opzet voor het onderzoek zo goed mogelijk is. Literatuuronderzoek kan je namelijk veel inzichten verschaffen. Redenen voor het uitvoeren van literatuuronderzoek kunnen zijn beschrijvingsvragen en/of 11

12 vergelijkingsvragen, als theoretische onderbouwing van de onderzoeksopzet en ter oriëntatie van de probleemsituatie. We kunnen verschillende soorten literatuur onderscheiden: Primaire literatuur nieuwe informatie; Secundaire literatuur bestaande informatie van andere auteurs; Grijze literatuur boeken, rapporten en verslagen die niet in gangbare boekencollecties zijn opgenomen. Een belangrijke bron bij de voorbereiding van onderzoek zijn wetenschappelijke tijdschriften. Wetenschappelijke artikelen kennen speciale indexen, zoals de Social Science Citation Index of Scopus. Current content tijdschriften zijn tijschriften waarin een opsomming van verschenen nummers van bepaalde tijdschriften en hun inhoud kort staan vermeld. Deze tijdschriften vormen de tertiaire literatuur. 5.4 Inhoudsanalyse en andere vormen van bureauonderzoek Een inhoudsanalyse is een vorm van kwalitatief bureauonderzoek waarin documenten intensief worden geanalyseerd op de betekenis van en relatie tussen de gebruikte woorden. Een inhoudsanalyse kun je zowel kwalitatief als kwantitatief uitvoeren. Iteratie is het herhalen van analyses om de betrouwbaarheid van je uitspraken te vergroten. Tekstsociologie is een methode voor autobiografisch onderzoek, waarbij de onderzoeker de betekenis van woorden in autobiografische teksten en hun onderlinge relaties onderzoekt. 5.5 Gevalstudie Wanneer de situatie die je onderzoekt zich in één organisatie of één groep afspeelt, spreek je van een gevalsstudie of casestudy. In de gevalstudie worden verschillende onderzoeksmethoden met elkaar gecombineerd. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode. De gevalsstudie is een vorm van intensief onderzoek. Bij Delphi-onderzoek geven betrokkenen en deskundigen in een aantal gespreksronden hun mening over een nieuw beleidsplan, een maatregel of een organisatieverandering. Bij biografisch onderzoek wordt het leven van slechts één persoon in kaart gebracht. 5.6 De juiste methode? Er is geen beste/juiste methode van onderzoek, enkel een beste oplossing in een bepaalde situatie voor het onderzoek. 12

13 Hoofdstuk 6 Uitwerking van de methode: operationalisatie en steekproef 6.1 Van theorie naar praktijk Operationaliseren is het proces waarin de onderzoeksvragen getransformeerd worden tot waarnemingsvragen. Hiervoor dien je de begrippen die je in je onderzoeksopzet geformuleerd hebt uit te werken tot meetbare instrumenten. Meetinstrumenten zijn hulpmiddelen waarmee je gegevens verzamelt. Belangrijk is om je begrippen af te bakenen. Je moet duidelijk aangeven welke betekenis je hanteert en binnen welke grenzen de onderzoeker dient te blijven. 6.2 Enquêtevragen ontwikkelen Een goede vragenlijst dient aan de volgende kenmerken te voldoen: Bruikbaar; Leesbaar en helder (oftewel, de vragen moeten concreet zijn en slechts op één manier uitgelegd kunnen worden); Compleet; Vragen die daadwerkelijk meten wat je meten wilt; Neutraal; Niet te lang; Het mag geen opsomming worden van alles wat je graag wilt weten, maar waarvoor je nooit eerder de kans kreeg het te vragen. Het gebruik van standaardvragenlijsten kan de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van je resultaten vergroten. Dit effect ontstaat echter alleen als je op een aantal zaken toeziet: Er moet een logische volgorde in de vragen zitten; Elk blok vragen moet vooraf worden gegaan door een inleiding waarin het doel van het vragenblok uitgelegd wordt; De structuur van de vragenlijst moet voor alle respondenten gelijk zijn; De formulering van de vragen moet voor alle respondenten gelijk zijn; Vragen over hetzelfde onderwerp moeten bij elkaar komen te staan; Er mogen niet te veel open vragen in de vragenlijst zijn opgenomen; De formulering van de antwoordmogelijkheden moet gelijk zijn voor alle respondenten. De vragenvolgorde kan belangrijk zijn, aangezien dit een effect kan hebben op de antwoorden die op de vragen gegeven worden. Handig is om met eenvoudige, algemene en aantrekkelijke vragen te beginnen, zoals achtergrondkenmerken en/of feiten. Vervolgens vraag je wat je daadwerkelijk weten wilt. Hierbij dien je niet om de zaken heen te draaien. Zorg ervoor dat de moeilijke vragen niet aan het eind van je vragenlijst terechtkomen, aangezien mensen ze dan minder nauwkeurig zouden kunnen beantwoorden, aangezien zij er na alle andere vragen geen zin meer in hebben. Tot slot is het belangrijk vragen met dezelfde antwoordcategorieën te groeperen, maar ondertussen wel voor afwisseling in de vragen te zorgen. Immers, je wilt dat de respondent de gehele vragenlijst invult. Uit bovenstaande blijkt dus dat de routing van de vragenlijst belangrijk is. De vragen moeten elkaar op een logische manier opvolgen. Een filtervraag is een vraag die bepaalt of een andere vraag beantwoord dient te worden. Zo vraag je eerst of iemand een huisgenoot heeft voordat je vraagt wat daar de reden voor is. Vragenlijsten kennen verschillende soorten antwoordmogelijkheden: Enkelvoudig Voorbeeld: vragen naar iemands leeftijd. Dichotoom antwoord Twee antwoordmogelijkheden. (Likert)schaal Bijvoorbeeld van helemaal mee oneens tot helemaal mee eens. 13

14 Meervoudige antwoorden Respondent kan meerdere antwoorden aankruisen. Lijst Respondent dient een antwoord uit de keuzemogelijkhedenlijst te kiezen. Halfopen antwoord Een aantal gesloten opties en een open optie. De open optie kan gebruikt worden wanneer de gesloten opties niet opgaan voor de respondent. Open antwoord Respondent mag zelf het antwoord geheel vrij bepalen. De Likertschaal is een samengesteld meetinstrument. Er worden beweringen gegeven gevolgd door antwoordmogelijkheden. Een voorbeeld van een Likertschaal: Helemaal mee oneens oneens neutraal eens helemaal mee eens. Een meerpuntsschaal is een antwoordmogelijkheid op een vraag bestaande uit verschillende items. De respondent kan kiezen uit een beperkt aantal (even of oneven) antwoordmogelijkheden in een bepaalde volgorde. Een voorbeeld van een meerpuntsschaal: Helemaal niet van toepassing niet van toepassing neutraal van toepassing helemaal van toepassing. De meerpuntsschaal kent meestal een oneven aantal items. Het middelste item is in dat geval neutraal. Stel dat er zeven antwoordmogelijkheden zijn. De meerpuntsschaal noemen we dan een zevenpuntsschaal. Er zijn een aantal regels waaraan vragen moeten voldoen om goede vragen genoemd te mogen worden: Enkelvoudig; Geen dubbele ontkenning; Objectief; Helder en eenvoudig; Eenduidig; Onafhankelijk. In het verlengde hiervan kun je regels opstellen waaraan antwoorden zouden moeten voldoen: Herkenbare categorieën; Uitsluitend; Meetbaar; Logische volgorde; Uitputtend. Tevens is het belangrijk dat je je woorden dusdanig kiest dat de respondent begrijpt wat je zegt/vraagt. Een codeboek is een lijst waarin je laat zien hoe de gemeten kenmerken omgezet worden naar variabelen die je bij je analyses gebruikt. In een codeboek geef je het label aan, de variabelennaam, de categorieën en de ontbrekende antwoorden. Het label geeft aan welke kenmerken bij welke vraag worden gemeten. De variabelennaam geeft aan hoe de kenmerken worden genoemd en ontbrekende antwoorden worden missings genoemd. 6.3 Topics bij interviews De topiclijst is een lijst waarop je vooraf alle onderwerpen zet die je bij het interview wilt behandelen. Zo heeft de interviewer een houvast tijdens het interview. Dit gebeurt in het grootste aantal van de interviews die worden afgenomen. Andere mogelijkheden zijn de halfgestructureerde vragenlijst en het vrije-attitude-interview. De halfgestructureerde vragenlijst is eigenlijk een soort mondelinge enquête. Er worden zowel open vragen als gesloten vragen in de vragenlijst opgenomen. Het vrije-attitude-interview is een interview waarbij de onderwerpen niet vooraf worden bepaald, maar enkel één globaal hoofdonderwerp. Tijdens het interview wordt (mede) door 14

15 middel van de inbreng van de respondent bepaald welke kant het interview opgaat. Bij het interview is de sturing door de interviewer dus van belang, om aan bruikbare informatie voor het onderzoek te komen. Het is echter wel belangrijk dat de respondent de ruimte krijgt zijn verhaal te doen. Ook bij een interview is de vragenvolgorde van belang. De beleving van de respondent is het belangrijkst. Je dient hier dus rekening mee te houden. Om te kijken of de vragen goed overkomen en of je met het voorbereide interview aan de juiste informatie komt, kun je een proefinterview houden. Hierna kun je je interview en de vragen dan wel de vragenvolgorde nog aanpassen. 6.4 Populatie en steekproef De populatie van je onderzoek is eigenlijk hetzelfde als de domein van je onderzoek. Hieronder vallen alle eenheden waarover je in je onderzoek uitspraken wilt doen. Dit kunnen personen zijn, maar bijvoorbeeld ook zaken of organisaties. Meestal kun je niet iedereen ondervragen. Dit kan tijd of geld als oorzaak hebben, maar de populatie zou ook veel te groot kunnen zijn. Daarom wordt er een steekproef uit de populatie genomen. De steekproef bestaat uit de eenheden die je daadwerkelijk gaat ondervragen. De operationele populatie van je onderzoek ontstaat wanneer je je populatie verder afbakent. Dit is dus eigenlijk een deel, een segment, van de populatie. Dit kan onder andere voordelig zijn wanneer je populatie erg groot is. De steekproef is dus het deel van de populatie waarover je de gegevens verzamelt. De steekproef moet op de juiste manier worden bepaald, omdat deze onder andere bepalend is voor de reikwijdte van de resultaten. De steekproef moet tot betrouwbare resultaten leiden. Om dit te bereiken, dient de steekproef aan drie voorwaarden te voldoen: Willekeurige steekproef oftewel: aselect getrokken steekproef. Elke eenheid moet dezelfde berekenbare kans hebben om in de steekproef terecht te komen. Generaliseerbaarheid de generaliseerbaarheid van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald door de mate waarin de steekproef representatief is. Een representatieve steekproef is een steekproef waarin alle kenmerken die van belang zijn gelijk zijn aan die in de gehele populatie. Dit wordt ook wel de externe validiteit genoemd. Steekproefomvang De steekproef moet voldoende groot zijn zodat er analyses op de resultaten uitgevoerd kunnen worden. Wanneer de steekproef groter is, zijn je uitspraken aan de hand van de resultaten nauwkeuriger. De verwachte respons is tevens van belang bij het bepalen van de steekproefomvang. Je dient te bepalen wat de te verwachten respons van je onderzoek is en daar je steekproefomvang op te baseren. Ook de populatieomvang, het onderzoeksdoel en praktische omstandigheden hebben invloed op de steekproefomvang. De reikwijdte van selecte steekproeven is kleiner dan van aselecte steekproeven. Een blinde steekproef is een steekproef waarin de namen van de betrokken personen/eenheden onbekend blijven. Het steekproefkader is de lijst waaruit de steekproef getrokken wordt. Een aselecte steekproef kan op verschillende manieren worden getrokken: Enkelvoudig aselecte steekproef iedere eenheid in het steekproefkader heeft een berekenbare kans om in de steekproef terecht te komen. Cluster een gehele, bestaande groep (bijvoorbeeld een klas) zit in de steekproef. De groepen worden in z n geheel aselect getrokken. Systematisch met aselect begin iedere 10e of 15e eenheid komt in de steekproef, de eerste wordt aselect gekozen. Gestratificeerd aselecte steekproef uit bijvoorbeeld geografische deelpopulaties, zoals woonwijken. Getrapt verschillende steekproeflagen, bijvoorbeeld eerst cluster en dan enkelvoudig aselect. 15

16 Een ander soort steekproef is de selecte steekproef. Deze steekproef kan worden gebruikt wanneer je niet als doel hebt om conclusies te generaliseren, maar om de resultaten voor bijvoorbeeld een organisatie te gebruiken, maar ook wanneer het trekken van een aselecte steekproef niet mogelijk is. Belangrijk is wel om je te realiseren dat generaliseerbaarheid en betrouwbaarheid geen kenmerken zijn waaraan de resultaten van je onderzoek voldoen. Ook de selecte steekproef kan op verschillende manieren worden getrokken: Quota van een bepaald kenmerk een maximaal aantal eenheden selecteren. Zo n kenmerk kan bijvoorbeeld geslacht zijn. Doelgericht (purposive sampling) personen selecteren op bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld experts. Sneeuwbal dataverzameling begint met één persoon uit de populatie. Dit persoon kan bijvoorbeeld iemand uit je eigen netwerk zijn. Vervolgens vraag je die persoon naar personen die mogelijk mee kunnen doen aan het onderzoek en zo ga je verder met het uitbreiden van je steekproef. Praktisch bruikbaar (convenient sampling) iedere voorbijganger wordt gevraagd aan het onderzoek mee te werken. Zelfselectie proefpersonen kunnen zich aanmelden indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. 6.5 De kwaliteit van onderzoek De kwaliteit van je onderzoek wordt beoordeeld aan de hand van de validiteit en de betrouwbaarheid. Validiteit is de mate waarin systematische fouten worden gemaakt. Hierbij gaat het dus om de geldigheid van het onderzoek. Bij betrouwbaarheid gaat het om toevallige fouten. De betrouwbaarheid kijkt onder andere of het onderzoek herhaalbaar is door een andere onderzoeker met dezelfde resultaten. Voorbeelden van toevallige vragen: Iemand weet het antwoord niet op een vraag; Bij het invoeren van de gegevens maakt de datatypist een fout; Je zet per ongeluk een kruisje bij een verkeerd antwoord; Bij het invullen van de vragenlijst heb je last van harde muziek, bij de volgende respondent is het helemaal stil; Het meten van een afstand met een elastiek meetlint. Onbewust trek je het meetlint elke keer iets anders uit, waardoor verschillen in de gemeten waarden ontstaan. Onderzoekers kennen een aantal manieren om de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten: Steekproefomvang deze moet voldoende groot zijn; Het inzetten van een getrianguleerd ontwerp meerdere onderzoeksmethoden geven dezelfde resultaten; Proefinterview (pilot) testen van je interview; Peer examination controle door collega-onderzoekers, bijvoorbeeld door het onderzoek na te laten lezen; Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid die wordt bepaald door de mate van overeenstemming tussen de verzamelde gegevens wanneer verschillende onderzoekers een situatie bekijken; Standaardisering van methoden bijvoorbeeld standaardvragenlijsten; Test-hertest bij kwantitatief onderzoek herhaling van methoden; Rapportage en verantwoording juiste verantwoording van alle handelingen gedurende het onderzoek. 16

17 Bij kwantitatief onderzoek kun je de betrouwbaarheid controleren door middel van statistische toetsen. De homogeniteit, gelijkvormigheid, van een set vragen kan met behulp van een betrouwbaarheidsanalyse worden gecontroleerd. Dit is de interne consistentie van het onderzoek. De twee belangrijkste vormen van validiteit zijn de geldigheid van de meetinstrumenten en de validiteit van de onderzoeksgroep. De drie belangrijkste vormen van validiteit zijn interne validiteit, externe validiteit en begripsvaliditeit. Met interne validiteit wordt bedoeld dat de onderzoeker in staat is de juiste conclusies te trekken aan de hand van de onderzoeksresultaten. De interne validiteit kan onder andere door de volgende situaties in gevaar worden gebracht: Selectie van proefpersonen Extern voorval (history) Mortaliteit (uitval) Groei (maturation) Testeffect Instrumentatie De populatievaliditeit kijkt of de steekproef de juiste afspiegeling van de populatie is. De externe validiteit bepaald de reikwijdte van het onderzoek. Begripsvaliditeit wordt ook wel constructvaliditeit genoemd. Deze vorm van validiteit kijkt of de gebruikte meetinstrumenten wel werkelijk meten wat de onderzoeker wil meten. Bij het bekijken van de begrippen is de validiteit iets lastiger te bepalen. Zie: kader 6.20; hfst. 6; p. 200; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. In dit kader vind je een voorbeeld van begripsvaliditeit. Wanneer je onderzoek doet is het van belang dat de resultaten bruikbaar zijn voor de opdrachtgever. We spreken van instrumentele bruikbaarheid wanneer de onderzoekresultaten gebruikt worden om te helpen bij het uitstippelen van het beleid voor de komende jaren. Een andere vorm van bruikbaarheid is conceptuele bruikbaarheid. Dit houdt in dat de resultaten gebruikt worden om een discussie te starten. Om de bruikbaarheid zo hoog mogelijk te houden is het van belang de opdrachtgever nauw bij het onderzoek te betrekken. 17

18 Hoofdstuk 7 Gegevens verzamelen 7.1 De setting van je onderzoek Het afnemen van zowel enquêtes als interviews kan op verschillende wijzen geschieden. De keuze voor de manier van afnemen kan worden bepaald door de inhoud van het onderzoek, maar ook door de mogelijkheden en beperkingen van de opdrachtgever. 7.2 Het veld in of niet? Praktische overwegingen met betrekking tot de keuze van je onderzoeksmethode hebben veelal te maken met tijd, geld en de verwachte respons. Een aantal onderzoeksmethoden, zoals de postenquête en het open interview, zijn erg tijdrovend. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je bijvoorbeeld voor een telefonische enquête kiezen. Het beschikbare budget zal veelal dienen als reden voor een beperking van het aantal respondenten. Ook tussen de verschillende onderzoeksmethoden zit verschil met betrekking tot de kosten. De verwachte respons verschilt bij elk van de onderzoeksmethoden. Over het algemeen geldt dat een schriftelijke enquête een minder hoge respons oplevert dan een telefonische enquête. Zie: tabel 7.1; hfst. 7; p. 215; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. 7.3 Online onderzoek De validiteit en betrouwbaarheid vormen een probleem bij online onderzoek. De voor- en nadelen staan in een tabel in het boek. Zie: tabel 7.2; hfst. 7; p. 215; Wat is onderzoek?; N. Verhoeven. De online enquête kent een aantal mogelijkheden: Een pop-upscherm; Een met een download; Een met een link. Een nieuw soort onderzoek is mobiel onderzoek, ook wel draadloos onderzoek genoemd. Dergelijk onderzoek levert problemen op bij het trekken van de steekproef, omdat niet alle mobiele telefoonnummers bekend zijn. Tevens bestaat er geen database met deze nummers. Vandaar dat het het handigst is om via een random number generator (toevalsgenerator) telefoonnummers te selecteren. De acceptatiegraad is het aantal mensen dat aan een onderzoek deelneemt. Reverse billing staat voor gratis retourberichten (sms). 7.4 Respondenten en enquêtes Een pilot, ook wel proefinterview, kent een aantal voordelen: Verhogen betrouwbaarheid; Structuur kan nog aangepast worden; Vlotter verloop van latere interviews; Fouten kunnen er nog worden uitgehaald. De lay-out van je enquête en de wijze waarop respondenten wordt gevraagd deel te nemen aan het onderzoek zijn erg belangrijk. Een incentive is een positieve prikkel om mensen tot deelname aan een onderzoek te motiveren. Voorbeelden van incentives zijn: Klein cadeautje of gadget; Gratis toegangskaartjes; 18

19 Donatie aan een goed doel; Lotnummer van een loterij. Onder de respons van een onderzoek verstaan we dat deel van de verstuurde vragenlijsten dat ingevuld terugkomt en dat daadwerkelijk informatie oplevert. Het deel van de vragenlijsten dat niet of oningevuld terugkomt, heet de non-respons. Oorzaken van non-respons kunnen zijn dat mensen niet thuis zijn, geen zin hebben of niet in staat zijn deel te nemen aan het onderzoek. Wanneer iemand enkele vragen niet invult wordt dit item-non-respons genoemd. Ook hiervoor zijn verschillende oorzaken te geven: Vraag niet gezien; Geen zin; Niet begrijpen van de vraag; Niet van toepassing; Geen mening. Non-item-respons kan zowel de validiteit als de betrouwbaarheid negatief beïnvloeden. 7.5 Interviews: werken aan de relatie Inrichting van je interview introductie, kern en slot. Wanneer bij interviews het verzadigingspunt optreedt, ontdek je geen nieuwe informatie meer. Een gespreksopening heeft twee aspecten: een relationeel aspect en een inhoudelijk aspect. Relationeel aspect hoeveel iemand van het onderwerp weet en hoe ervaren iemand is in het geven van interviews. Inhoudelijk aspect informatie met betrekking tot het interview. Gesprekstechnieken kunnen als hulpmiddel dienen bij het houden van een interview: Houding en oogcontact; Omgaan met stiltes; Hummen; Herhalingen; Knikken; Toon en volume. 19

20 Hoofdstuk 8 Kwantitatieve gegevens verwerken 8.1 Begrippen in kwantitatieve analyse Een datamatrix is een rechthoekig blad waarin je alle gegevens die je hebt verzameld kunt invullen. Een variabele is een eigenschap van een object. Variabelen zijn afhankelijk of onafhankelijk. Onafhankelijk = oorzaak, afhankelijk = gevolg. Alle waarden die een variabele kan aannemen worden categorieën genoemd. Deze worden met behulp van getallen aangegeven. Het meetniveau van een variabele geeft aan in welke mate je de waarden die aan de categorieën zijn toegekend, kunt gebruiken om ermee te rekenen. Er zijn verschillende meetniveaus: Nominaal: losse categorieën waartussen geen waarde voorkomt. De variabelen zijn discreet. Kwalitatief. Nominale varianten: Dichotoom: twee waarden, bijvoorbeeld geslacht. Dummy s: je kunt meerdere antwoorden op één vraag geven. Ordinaal: enkele waarden met rangorde. Kwalitatief. Interval: gelijke intervallen zonder natuurlijk nulpunt. Kwantitatief. Likertschaal: Geheel mee oneens oneens neutraal eens geheel mee eens. Ratio: Gelijke intervallen met een natuurlijk nulpunt en gelijke verhoudingen. Kwantitatief. In SPSS voer je de meetniveaus als volgt in: ORDINAL voor ordinale variabelen; NOMINAL voor nominale variabelen; SCALE voor de andere variabelen. 8.2 De analyse voorbereiden: hypothesen voorbereiden Hypothesen zijn toetsbare veronderstellingen over de uitkomsten van je analyses met betrekking tot je populatie. Wanneer je resultaten niet toevallig zijn, spreken we van significantie. Hypothesen worden in twee delen opgesteld: Nulhypothese basisveronderstelling. Alternatieve hypothese alternatieve veronderstelling. 8.3 Univariate analyses Univariate analyses zijn beschrijvingen van één variabele. Er zijn meerdere soorten univariate analyses: Kengetallen; Frequentieverdelingen van een kenmerk; Grafieken van een kenmerk. Een dataset bestaat uit variabelen van een aantal cases. Een case kan staan voor het aantal respondenten dat aan een onderzoek deelneemt, maar ook voor de steekproefgrootte, het aantal ingevulde enquêtes of het aantal waarnemingen. In een relatieve frequentietabel worden de percentages opgenomen om de verhoudingen aan te geven. Percentage = (frequentie / totaal) x 100%. Belangrijk bij het grafisch weergeven van je resultaten is het kiezen van de juiste soort grafiek. Hierbij zijn twee dingen van belang, namelijk het doel en het meetniveau van een kenmerk. De belangrijkste functie van een grafiek is dat deze een overzichtelijke weergave van je kenmerk vormt. 20

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN J.J. Hox (1998). Er is nieuws onder de zon: nieuwe oplossingen voor oude problemen. Kwantitatieve Methoden, 19, 95-118 ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN Joop Hox Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze?

Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Serie over Praktijktoetsing, deel 2 Praktijktoetsen en praktische opdrachten: hoe ontwikkel je ze? Auteur: Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito Datum: zomer 2002 Internet: http://www.toetswijzer.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO

Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO Onderzoeksrapport Monitorstudie Goed Onderwijsbestuur in het VO dr Marlies Honingh en dr Marieke van Genugten Nijmegen, augustus 2014 MONITORSTUDIE GOED ONDERWIJSBESTUUR IN HET VO DR MARLIES HONINGH &

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ

+RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ +RJHVFKRROEUHGHFRPSHWHQWLHGHILQLWLH³RQGHU]RHNGRHQ Erik Jansen* & Bernadette ter Heine + * Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapieën in de gezondheidszorg + HAN Service Centrum

Nadere informatie

LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010!

LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010! LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010! Het kan ook anders! 9SO.PRAKT ws Ilka Fink S1038962@windesheim.nl 0 Praktijkgericht onderzoek Ilka Fink S1038962@windesheim.nl Inhoudsopgave Pagina(s) Samenvatting.3

Nadere informatie