nieuws juni 2013 Súd-west Fryslan Informatie GBI Terugblik GBIdag veel positieve reacties van 30 systemen naar 1 GBI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuws juni 2013 Súd-west Fryslan Informatie GBI Terugblik GBIdag veel positieve reacties van 30 systemen naar 1 GBI"

Transcriptie

1 BI nr.2 nieuws juni 2013 Terugblik GBIdag veel positieve reacties Súd-west Fryslan van 30 systemen naar 1 GBI Informatie GBI vernieuwde opzet in het GBI nieuws GVOW Het belang van het bijhouden van Gebruikersdocumentatie publiceren GBI databank GBI basis creëren GBI TM GBI appsbank GBI kennisbank beheren

2 GBInieuws juni 2013 pag 10 GBInieuws juni 2013 pag 15 GBInieuws maart juni pag pag 2430 In dit nummer Terugblik GBIdag 2013 Nieuws Column Visie op beheer Visie op GBI GBIsoftware GBIuitgelicht Rondom GBI GBI Partnerprogramma GVOW Klanten en projecten Kennis en inspiratie GBIsoftware Creëren en actueel houden van data GBI uitgelicht GVOW Productgroepen Gegevenswoordenboek Stedelijk Water De principes van GBI zijn naadloos vertaald naar onze GBIsoftware, zodat de drie hoofdactiviteiten van iedere moderne beheer- Creëren GBIbasis is de centrale database, waarin alle objecten eenduidig geregistreerd worden. organisatie (creëren, publiceren en beheren) zo goed mogelijk Actueel houden, vernieuwen of verrijken van worden ondersteund. We maken daarvoor gebruik van verschillende GBIsoftware componenten. GBIbasis objectinformatie het is allemaal eenvoudig. In GBIbasis komen administratieve en geografische kenmerken samen in een ruimtelijke Vier componenten De vier GBIsoftware componenten zijn GBIbasis, GBIdatabank, GBIappsbank en GBIkennisbank. database. We leggen harde beheergegevens In GBIbasis wordt het creëren en actueel houden van data ondersteund. Het publiceren en/of vast, gestuurd vanuit de integrale kaart. Hierbij gaat het om: wat, waar, welke eigenschap- ontsluiten van data naar de verschillende doelgroepen vind plaats met behulp van de GBIdatabank. En tenslotte maken de GBIappsbank en GBIkennisbank het beheren en toepassen van data pen en kenmerken. Gegevens uit het veld op elk niveau van in beheerproces mogelijk. worden hier slim en gemakkelijk aan toegevoegd. Het gegevenswoordenboek De Oranje ring geeft aan dat alle compenenten met elkaar verbonden zijn én elkaar aanvullen GBIbasis-bewerken en ondersteunen. Het gegevenswoordenboek GBI zorgt ervoor dat zij op eenduidige wijze met Dit is de muteerapplicatie voor GBIbasis. Met kunnen elkaar communiceren. deze applicatie wordt de beheerdata verrijkt met belangrijke extra eigenschappen en kenmerken (bijvoorbeeld Latijnse namen van de Passende applicaties Elke hoofdactiviteit omgeving biedt voor haar eigen doelgroep passende software-applicaties bomen). Daarnaast worden er GIS analyses, voor verdere bewerking /inwinning van informatie en beheergegevens. meldingen (bijvoorbeeld de lantaarnpaal in de Schoolstraat staat scheef), informatie van aannemers (bijvoorbeeld: de leuning van de brug is geschilderd) en inventarisatie-, inspectie- en meetgegevens (bijvoorbeeld vanuit de inventarisatietool Field, de weginspectie, de burgerschouw of de VTA) aan toegevoegd. Tot slot Publiceren en/of GBI TM ontsluiten van data wordt de beheerdata aangevuld met gegevens GBI vanuit de verschillende apps (bijvoorbeeld een databank planning en begroting voor wegen). GBI appsbank publiceren Creëren en actueel houden van data GBI basis Beheren en toepassen van data GBI kennisbank creëren beheren GBIadd-ons Ontwikkelde GBIadd-ons Sinds versie 6.1 zijn we bezig met het ontwikkelen van GBIaddons. Er zijn twee soorten addons. De eerste soort verrijken de beheerdata met data van derden. De tweede soort levert een bijdrage aan de mogelijkheden voor presentatie van data. We ontwikkelen jaarlijks minimaal zes nieuwe add-ons. Nieuwe GBIadd-ons - GBIadd-on Melddesk - GBIadd-on KLIC - GBIadd-on Rioolkaart Voor meer informatie GBIadd-on KLIC Sinds 1 juli 2008 geldt de wet WION (Wet GBIadd-on Melddesk Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) GBIadd-on Melddesk biedt een informatiesysteem ten behoeve van alle klachten en Deze regel moet het aantal graafschades aan ook wel de grondroerdersregeling genoemd. meldingen die binnen uw gemeente worden kabels en leidingen terugdringen. GBIaddongeregistreerd. KLIC toont de graafpolygonen van de WION Met GBIadd-on Melddesk zijn deze meldingen graafberichten die succesvol verwerkt zijn. in de kaart te presenteren, vervolgens kan Hierdoor krijgen onder andere gebruikers er per melding detail informatie opgehaald van GBIdata-raadplegen via de kaart inzicht worden. Ook kunnen er met de opgehaalde in de locatie en bijbehorende informatie over meldingen analyses gedaan worden. graafmeldingen. GBIadd-on Rioolkaart Met GBIadd-on Rioolkaart kan een kaart worden gegenereerd waarop de rioolobjecten zijn weergegeven. Bijzonder is dat de labeling van de betreffende attributen op de juiste plek op de kaart wordt gezet. Met deze rioolkaart is het inzichtelijk waar de leidingen, putten en andere objecten liggen. De riool- Eerder hebben we jullie bericht over de samenwerking van Oranjewoud en GVOW met RIONED. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we jullie graag op de hoogte. De stichting RIONED is bezig met het realiseren van een standaard voor het Stedelijk Water. In deze standaard worden de objecten, attributen Structuur van productgroepen en hun en domeinen eenduidig beschreven en vastgelegd. RIONED noemt deze standaard het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Oranjewoud heeft van RIONED het verzoek ontvangen om hieromtrent een overlegmomenten in beweging convenant te ondertekenen. Hiermee zegt Oranjewoud toe om aan te Op 27 mei 2013 heeft het gezamenlijke overleg tussen het Algemeen sluiten op de standaard van RIONED. Bestuur en de PG voorzitters plaatsgevonden. Dit overleg vindt ieder jaar plaatst, maar steeds met een ander thema. Dit keer de vertaling Hierover gaat Oranjewoud met ons als gebruikersvereniging in overleg van GBI 6 naar de GVOW organisatie, onze eigen organisatiestructuur. en heeft ons de volgende vragen voorgelegd: - in te stemmen met het verzoek van RIONED en het convenant te De huidige structuur heeft een goede bijdrage geleverd aan uitoefenen ondertekenen; van invloed op de doorontwikkeling van GBI 6. We merken, als GVOW, - kennis te nemen van het plan van aanpak en leden op te roepen om dat we in de huidige situatie niet meer goed kunnen meekomen met zitting te nemen in het projectteam; de stappen die Oranjewoud maakt. Het gevolg is dat we soms achter - de implementatiekosten van het Gegevenswoordenboek Stedelijk de feiten aan lopen, het proces stopzetten en daarmee ook het proces Water te labelen als een verplichte business case. verstoren in plaats van het te voeden met de belangen en wensen van de gebruikers. Tijdens de productgroepvoorzitters vergadering op 12 maart 2013 gaan wij als GVOW akkoord met het tekenen van het convenant, dat Het bestuur heeft daarom dit thema gekozen als agendapunt voor het aansluit op de huidige inspanningen en inzichten. Ook nemen we gezamenlijke overleg en neemt hierin het volgende standpunt in: GBI kennis van het plan van aanpak en zijn we actief met het zoeken naar 6 denken vraagt om een andere structuur. De uitkomst moet zijn dat projectteamleden. Er wordt geen akkoord gegeven op het derde punt, we als GVOW wederom een goede positie gaan innemen, zodat onze de implementatiekosten. Dit wordt als onderdeel gezien van het eigen rol en daarmee onze invloed weer een goede basis vormt in het proces woordenboek. van Oranjewoud. Waarbij ook de rol van opdrachtgever een duidelijke plaats krijgt. Oranjewoud spreekt met ons af dat wij in een extra overleg (met een aantal productgroepleden) een toelichting krijgen op het huidige woordenboek (IMOBOR) van Oranjewoud en het woordenboek stedelijk Voermans en Stefan Nienhuis, samen met twee bestuursleden, Berto In de voorbereiding hebben twee productgroepvoorzitters, Werner water van RIONED. Hier gaan we met name de verschillen zien en deze Smit en Lea Limonard, een visiedocument opgesteld. Hierbij werden zij worden besproken. Een afspraak hiervoor moet nog worden gemaakt. ondersteund door van Bé de Winter in zijn rol als bestuursadviseur en Daarna kunnen een aantal leden van de PG het woordenboek controleren en beoordelen. Twee weken na beoordeling van het woordenboek te lichten. twee Oranjewouders om het ontwikkelproces vanuit Oranjewoud toe komen we weer samen om de resultaten van de controle te bespreken. In de volgende GBInieuws lees je alles over de uitkomsten. Meer informatie is op te vragen bij de PG Blauw Ben je eerder benieuwd? (voorzitter Werner Voermans) via Neem dan contact met ons op via: kaart is vervolgens te exporteren in verschil- Gegevenswoordenboek GBI lende formaten. GBI software pag 10 Onze visie, onze software GBI uitgelicht pag 15 Alle add-ons op een rij GVOW pag 24 PG Blauw over handboek stedelijk water GBInieuws juni 2013 pag 2

3 Voorwoord Beste GBInieuws lezers, Nu de kou eindelijk weer uit de lucht lijkt verdwenen, waag ik mij weer op de racefiets. Ik zie met het vorderen van de kilometers het groen in het Friese land terugkeren. Heerlijk voelt dat. Ik voel echter ook wat de winter met de paden heeft gedaan. De kwaliteit van de verharding is niet altijd zoals een fietser dat graag wil. De 7,9 bar in mijn banden zorgt ervoor dat ik na deze eerste ritten minder gemakkelijk zit, maar dat went. Van fietsen word ik poëtisch en filosofisch tegelijk. Zeker als ik ga nadenken over mijn andere passie, beheren. De kwaliteit van de fietspaden zet mij aan het denken: zijn het de bezuinigingen die hun tol eisen en nu zichtbaar en voelbaar in de slijtlagen trekken, scheuren vormen en de klinkers en tegels verder uiteen drijven? Waarschijnlijk speelt dat mee, want alle media berichtten onlangs over meetlatten en kwaliteitsverlaging in de openbare ruimte. De Volkskrant kopte op 12 maart jl. Gemeenten besparen op onderhoud, burgers klagen niet: het is crisis! Natuurlijk, als je voor een bezuinigingsopgave staat, dan lijkt het een logisch gevolg dat het onderhoud een tandje minder kan. Ik vraag mij echter af of er altijd wordt nagedacht over de effecten. Ik moet nu immers veel beter opletten dat ik niet in een scheur fiets. En er is geen gemeente die zit te wachten op een claim van mij. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle gebruikers van de openbare ruimte. Oranjewoud buigt zich op dit moment samen met gemeenten over dat vraagstuk. Hoe ver kan of mag de kwaliteit van het onderhoud zakken, zonder dat de veiligheid in het geding is? Maar het is niet alleen veiligheid. Ook verloedering ligt op de loer. Dat is natuurlijk ook een doorn in het oog van veel burgers, zelfs in tijden van crisis! Het uiterste wordt van de beheerders gevraagd. Het is noodzakelijk dat wij hét optimum vinden en de bezuinigingen in balans brengen met onze zorgplicht, ook met het oog op de toekomst, want wat nu verloren gaat, krijgen we minder gauw, of tegen veel hogere kosten, terug. Van t zomer ga ik voor een Alpencol. Ook daar wordt het uiterste gevraagd. De komende ritten zoek ik mijn optimum zodat ik zeker weet dat ik de top bereik. Iepe Soet adviesgroepmanager Ingenieursbureau Oranjewoud GBInieuws juni 2013 pag 3

4 Terugblik GBIdag 2013 Op 21 maart 2013 organiseerde Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud de 8ste landelijke GBIdag. Ruim 300 gasten werden ontvangen in de grote schouwburg van De Reehorst in Ede. In vervolg op de succesvolle introductie van GBI 6 afgelopen jaar, stond deze dag in het teken van what s next. Waar het voor de tuinier in deze tijd van het jaar het moment van zaaien is, is het op de GBIdag al tijd voor de oogst. Een oogst met goede opbrengst, door de combinatie van het verzamelen van informatie, het ontmoeten van oude en nieuwe bekenden en het opdoen van frisse inspiratie en ideeën. De centrale lezingen, de seminars en de informatiemarkt boden daarom allemaal een doorkijk naar handige toepassingen en toekomstige ontwikkelingen. Het programma liet daarnaast voldoende ruimte open voor kennismaken en bijpraten. Kennis en informatie Wim Sneep, adviesgroepmanager van Oranjewoud, trapte af met een breed perspectief op de toekomst. Donkere wolken of toch vele lichtpunten? Vooral dat laatste, gezien de mogelijkheden van GBI 6 en het enthousiasme van alle betrokkenen! In Rheden wordt nu echt integraal gewerkt. Groen, riolering en wegen hebben een gezamenlijke ambitie en ook een gezamenlijke planning. Door nadrukkelijk te kiezen voor de regisseurrol met GBI 6 als ondersteuning, kon dit voortvarend vorm gegeven worden. Stefan Nienhuis van gemeente Rheden en Godfried Vis van Oranjewoud verzorgden een duo-presentatie waarin alle ins en outs aan bod kwamen. Na de lunch nam Aat de Jonge het voortouw bij de ledenvergadering van de GVOW. Gemeenten hebben te maken met steeds ingrijpendere maatregelen. Organisaties worden groter, taken worden breder. Grenzen vervagen omtrent de manier waarop zaken worden geregeld en aangepakt. De markt en de gemeentelijke organisaties moeten niet van elkaar vervreemden, maar elkaar duurzaam blijven kennen. Ruimte en gelegenheid voor echt persoonlijk contact, zoals in een gebruikersvereniging als de GVOW, is daarbij van het grootste belang. Vervolgens schetste Cees Hamers de activiteiten van het KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). De ontwikkeling in de maatschappij en de ICT maken soms dat het zorgen voor soepele werkprocessen en veilige digitale oplossingen voor dienstverlening lijkt op het bouwen van een kathedraal in een storm. Vervolgens schetste hij een drietal scenario s om dit ondanks de complexiteit toch te kunnen realiseren. Belangrijk is om te realiseren dat we niet meer op ons zelf kunnen staan, maar als het ware onderdeel uitmaken van een groter ecosysteem. Inspiratie In de diverse parallelsessies gingen partners dieper in op hun producten en, natuurlijk, de link met GBI. In de showroom en de co-creatiekamer bruiste het van de energie. Ontmoeten Zoals elk jaar was de GBIdag weer de ideale gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Deze combinatie van in ongedwongen sfeer kennis opdoen en elkaar ontmoeten kenmerkt de GBIdag. Een complete foto-impressie is te vinden op de site van de GBIdag: De beschikbare presentaties zijn geplaatst op (achter de inlog). De volgende GBIdag is gepland op 20 maart 2014 GBInieuws juni 2013 pag 4

5 Meer dan 25 ideeën uit de co-creatiekamer! Oranjewoud vindt het belangrijk om samen met haar klanten na te denken over de optimalisatie van het beheerproces door het opnemen van slimme functionaliteiten. Hoe kijkt GVOW terug op de dag? Zij vroegen het aan verschillende bezoekers De GVOW belde met een aantal bezoekers, waarvan een deel de GBIdag voor het eerst heeft bezocht en een deel die de dag vaker heeft bezocht. Wij zijn niet alleen nieuwsgierig naar de algemene indruk, maar we zijn ook erg benieuwd naar wat men vindt van de GVOW showroom. Is er genoeg mogelijkheid om te zien wat er wordt ontwikkeld? Is er plek om vragen te stellen en om contacten te leggen? Wat een voorzitter, dat hij die ledenvergadering zo kort kan houden. De GBIdag bevalt me goed, om die reden kom ik er vaker. Ik bezoek met name de parallelsessies, maar ben ook heel bewust naar de GVOW showroom geweest. Ik was samen met mijn collega s op zoek naar voorbeelden van verlichtingen, we staan namelijk op het punt om dit in te voeren. Het is dan prettig om te weten wat er op ons afkomt en voorbeelden te zien hoe het eruit komt te zien. Ik heb de GBIdag naar volle tevredenheid bezocht en vond de dag weer te kort, ineens was het half zes! Een dag die ik als zeer waardevol beschouw. Voor mij en mijn collega s was het bezoeken van deze dag heel goed. Het heeft ons versterkt in de keuze van dit pakket. Je had de mogelijkheid om partners van Oranjewoud te spreken, de dag was goed verzorgd en er was voldoende mogelijkheid om te kijken hoe het pakket werkt, onder andere in de GVOW showroom. Hier hebben we zelf aan de knoppen mogen zitten. Leuk om te bezoeken en zeker voor herhaling vatbaar. Het is fijn dat er voldoende mogelijkheid is om contacten te leggen. De showroom ervaar ik als positief, omdat je live kan zien wat GBI6 is. Medewerkers van Oranjewoud laten je verschillende mogelijkheden zien, je kan vragen stellen en je ziet direct het resultaat. Een kleine kritische noot: graag een showroom met meerdere computers!. Waar kan dat nu beter dan op de jaarlijkse GBIdag van Oranjewoud? En wel in de Cocreatiekamer. Klanten en businesspartners die een bezoek brachten aan de GBIdag konden hier hun ideeën en wensen voor nieuwe mogelijkheden aan de muur hangen. Tevens konden zij op ideeën en wensen van anderen reageren door er een vind-ik-leuk status op te plakken. Uiteenlopende creaties Meer dan 25 nieuwe ideeën zijn naar voren gebracht. De ideeën lopen zeer uiteen; van de mogelijkheid tot een koppeling tussen het Kadaster en het beheersysteem om bijvoorbeeld de eigenaar van monumentale bomen te bepalen, tot een koppeling met meldingen openbare ruimte ten behoeve van de review. Deze input vanuit verschillende gebruikers is waardevol voor de ontwikkeling van onze beheersoftware. Meer informatie: GBInieuws juni 2013 pag 5

6 Nieuws Oranjewoud in het nieuws april/2013 GISmagazine: GBIdag 2013 Beheer in een veranderende wereld Winst in het beheer van de toekomst wordt behaald door nieuwe vraagstukken op een integrale manier op te pakken. En daar zijn goede gegevens en tools voor nodig. 5 april 2013 Straatbeeld.nl: Kwaliteitsniveau behouden met minder middelen Gemeenten besparen op onderhoud, burgers klagen niet: het is crisis, kopte de Volkskrant 12 maart. Maar is besparen altijd inherent aan kwaliteitsvermindering? En in hoeverre accepteren burgers verloedering van hun wijk? Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud is ervan overtuigd dat gemeenten ook met minder middelen mogelijkheden hebben om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte te waarborgen. 29 april 3013 Binnenlandsbestuur.nl: Advies aan Maximá: draag geen naaldhakken Wat eigenlijk alle bezoeksters van de Dam al wisten ligt nu vast in een semi-officieel advies aan prinses Maximá: ze kan morgen beter geen naaldhakken dragen tijdens de tocht van de nieuwe kerk naar het paleis. De bestrating is zo gescheurd dat ze anders zo maar vast kan komen te zitten. 3 mei 2013 Binnenlandsbestuur.nl Schade aan de dam: 25 losse tegels Een paar vierkante meter losgereden stoeptegels op het Rokin en her en der wat losse klinkers. Dat is zo ongeveer de schade die de inhuldigingsceremonie van koning Willem- Alexander op en rond heeft aangericht. Minder dan verwacht. GBImeldingen vervangen door GBIadd-on(s) Tijdens de strategieconferentie op 14 november 2013 in het Abe Lenstra stadion stond de vraag centraal welke koers de GVOW aan Oranjewoud mee wil geven aangaande klachten en meldingen binnen GBI. GVOW heeft daarna het standpunt ingenomen dat een meldingen module geen onderdeel hoeft te zijn van een integraal beheerpakket. Vervolgens heeft de GVOW aan Oranjewoud de vraag gesteld hoe zij omgaat met de huidige gebruikers van GBImeldingen online en hoe deze de mogelijkheid houden de meldingen openbare ruimte zichtbaar te krijgen in het beheersysteem. Naar aanleiding van de strategieconferentie en de vraag van de GVOW heeft Oranjewoud besloten de meldingen module GBImeldingen niet te vervangen in GBI 6. Wel gaan we per bestaand meldingen pakket onderzoeken of een koppeling via een add-on haalbaar is. Oranjewoud heeft op aanvraag van een aantal gebruikers van GBImeldingen een add-on ontwikkeld met Melddesk. Deze add-on Melddesk is vanaf 1 april gereed. Mocht het in de toekomst wenselijk zijn dat GBI 6 met anderen meldingensystemen een add-on ontwikkelt, bepaalt Oranjewoud op basis van de vraag van de GVOW en de openheid van het meldingen systeem welke meldingen systemen hiervoor in aanmerking komen. Voor meer informatie: of uw contactpersoon GBI of Welkom gemeente Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude! Vanaf 1 januari 2014 gaan de gemeenten Alpen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude verder als 1 grote gemeente in het Groene Hart. In april is de fusie goedgekeurd door de tweede kamer en eind april hebben de drie gemeenten gekozen voor GBI 6. Met GBI 6 hebben zij 1 systeem in huis waarmee zij de beheergegevens van de drie gemeenten overzichtelijk en makkelijk kunnen integreren. Wij wensen de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn veel succes toe met de komende fusie! Op de foto worden de contracten ondertekend door de v.l.n.r. de heer Dautzenberg, informatiemanager, Astrid Hoogeveen van Oranjewoud en de heer Taco Noordenbos, afd. hoofd Beleid & Beheer GBInieuws juni 2013 pag 6

7 Oranjewoud realiseert standaard in afstemming NLCS en IMGeo In opdracht van Geonovum en SBR CURNET realiseert Oranjewoud in samenwerking met Nedgraphics dé landelijke standaard voor de afstemming van NLCS met IMGeo en visa versa. Een mooie stap in de koppeling van twee belangrijke standaarden, die het integraal ontwerpen en beheren van de openbare ruimte een stuk eenvoudiger maakt. Een krachtige combinatie Ontwerpinformatie kan door deze standaard namelijk direct worden gebruikt voor het actualiseren van IMGeo. Omgekeerd kan IMGeoinformatie worden vertaald naar het formaat NLCS, zodat een ontwerper direct aan de slag kan. Wel zo efficiënt! Dit is overigens geen toekomstmuziek, maar direct toepasbaar: Ook op weg naar de BGT kunnen gemeenten al voorsorteren op de standaard. Wat is het precies? Koninklijk relevant en de google-bril Column Op het moment dat ik dit schrijf moet de troonswisseling nog plaatsvinden. Nederland is in ontspannen afwachten van wat komen gaat. De spanning vindt zijn uitweg in het gesprek over een liedje, niet of de troonswisseling volgens plan zal verlopen. Er wordt in Amsterdam hard gewerkt én aan Oranjewoud is gevraagd mee te werken! Als beheerder van Nederland hebben we jarenlange expertise opgebouwd om de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld te brengen - het zit ons in het oranje-bloed. Wat is er dan logischer om Oranjewouders te vragen de kwaliteit van de Dam te meten. Niet alleen vóór de troonswisseling, maar er ook na. Data verzamelen, interpreteren en vervolgens beslissingen nemen: wie veroorzaakte schade, en wie mag derhalve voor de kosten opdraaien? Oranjewoud met GBI koninklijk relevant dus. NLCS en SBR CURNET NLCS, de ontwerpstandaard voor de GWWsector in Nederland, wordt beheerd door SBR CURNET (voorheen CUR Bouw & Infra). De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en vooral de bestandsopbouw van 2D tekenwerk. BGT, IMGeo en Geonovum De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) vormt de kern (verplichte deel) van het informatiemodel geografie (IMGeo). IMGeo biedt een standaard voor (3D) uitwisseling van grootschalige topografie en baseert zich hiervoor op de internationale standaard CityGML. Geonovum beheert het IMGeo in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens het schrijven van deze column hoorde ik op de achtergrond de tune van De Wereld Draait Door, ik liet me even afleiden. Niet omdat het zoveelste deel aan de story van het koningslied werd toegevoegd, maar omdat het woord google-bril viel. Ik spitste mijn oren, want hier kon wel eens iets gemeld worden wat van invloed is op ons GBIdenken. Ik zag mezelf ineens lopen op de Dam. Niet met pen en papier, niet met een iphone of fotocamera, maar met een google-bril op. Met een paar eenvoudige gesproken opdrachten wordt alles opgenomen wat voor mij relevant is. Stel je eens voor hoe dat zou zijn: een video van het neerzetten van de perstribune, een paar foto s van het monument op de Dam, en een paar gesproken memo s; gewoon vastgelegd door rond te lopen! En dat niet alleen, deze informatie wordt via de cloud in een database opgenomen. En de eerste werkbonnen liggen al klaar wanneer ik op kantoor ben. Want met twee woorden, gesproken tegen mijn bril, wordt het achterliggende werkproces op tijd geactiveerd GBIgooglebril wanneer zouden we die kunnen inzetten? Voor meer informatie: Wim Sneep adviesgroepmanager Ingenieursbureau Oranjewoud GBInieuws juni 2013 pag 7

8 1 mei 2013 opdrachtgever eigenaar Visie op beheer ambitie review voorbereiding plan BEHEER- MANAGER meten uitvoering contract toezicht infotheek basisregistratie Oranjewoud is marktleider als het gaat om beheersoftware voor de openbare ruimte. Vanuit deze centrale positie begeleidt Oranjewoud meer dan 170 gemeenten in Nederland bij het beheer van de openbare ruimte. Dit betekent ook dat wij daarmee via onze klant ruim 7 miljoen burgers een leefbare en veilige woon - en werkomgeving bieden. Deze beheeropgave wordt steeds belangrijker en complexer. Belangrijker, omdat bij de overheid en ook in de publieke sector de aandacht voor het in stand houden van wat we hebben, groeit. Complexer, omdat incidentele investeringsbeslissingen steeds meer plaats maken voor professioneel en integraal onderhoud en beheer op basis van data. Een beheerafdeling kan zich daarom niet langer beperken tot technisch inhoudelijk beheer. Ook de beheerprocessen hebben continu aandacht nodig. Dit vraagt om een goede rol - en taakverdeling. Wij hebben de uitvoering van de beheeropgave daarom gerangschikt rond de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en processen. Het kwaliteitsgestuurde beheerproces is hierbij onmisbaar. Via de instrumenten ambitie, plan, contract, toezicht, meten en review wordt de bijdrage van de verschillende taakvelden vastgelegd. In deze cyclus herkent u, weliswaar tegen de klok in, de cirkel van Deming: Plan - Do - Check - Act. De beheermanager is verantwoordelijk voor het samenspel tussen de taakvelden, zodat de beheeropgave doelmatig, efficiënt en rechtmatig ten uitvoer wordt gebracht. Beheerdata is hierbij essentieel. Betrouwbare, volledige en relevante beheerdata, opgeslagen in een goed informatiesysteem en toe te passen vanuit alle taakvelden. GBI-gemeenten GBI-gemeente Gemeente gemeente Iepe Soet over beheer Beheer van de openbare ruimte is nog nooit zo actueel geweest als nu. Alle beheerorganisaties doen hun uiterste best om de bezuinigingsopgave die ze vanuit het bestuur opgelegd hebben gekregen zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren. Het valt op dat de hoofdgedachte daarbij is dat de kwaliteit buiten naar beneden moet. De vraag is of dat zo is? Is besparen altijd inherent aan kwaliteitsvermindering? Volgens ons kan het kan anders. De echte oplossing voor bezuinigingen in het beheer van de openbare ruimte is innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat ook met minder middelen een prima kwaliteitsniveau gewaarborgd kan worden, door bijvoorbeeld slimmer naar maatregelen te kijken, te kiezen voor een meer integrale benadering van het beheerproces of burgers en bedrijven een grotere rol te geven. Onze beheersoftware biedt daarbij de nodige ondersteuning, zodat de gebruikers en bestuurders in staat zijn om de juiste afwegingen daarbij te maken. Transparant, zodat altijd helder is wat de consequenties zijn van het gevoerde beleid. Iepe Soet Adviesgroepmanager (0513) GBInieuws juni 2013 pag 8

9 Visie op GBI Beheren met GBI moet makkelijk, makkelijk, makkelijk zijn. Deze drie woorden leiden tot drie principes die belangrijk zijn voor het vormgeven of uitvoeren van professioneel beheer. burger - klant wensen Iedereen beschikt over de juiste informatie Beheerders, burgers, wethouders, managers, aannemers, iedereen wil op basis van zijn eigen informatie goede afwegingen kunnen maken. GBI ontrafelt deze informatie naar de juiste doelgroep, allemaal in één systeem. Webbased en op elke plek of apparaat toegankelijk. Of je nu op kantoor bent, thuis of buiten. bestuur programma opdrachtgever doelen manager strategie voorbereider tactiek uitvoerenden activiteiten Kennis delen en borgen Actuele informatie over prijzen, maatregelen, werkstrategieën of nieuwe methodes. Informatie die beheerders dagelijks nodig hebben om hun werkzaamheden op strategisch, tactisch of operationeel niveau uit te voeren. Deze zoektocht kost vaak veel tijd. In GBI is deze kennis altijd paraat en makkelijk benaderbaar voor direct gebruik. Gevuld vanuit de expertise van Oranjewoud, branche-organisatie, maar ook open voor wat een gemeente daaraan zelf wil toevoegen. va d st at le a gg en ht len zic ke in ik tw on e ati rm n fo le in de Eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken De beschikbaarheid van data groeit exponentieel. Maar hoe zorg je dat de geo-informatie vanuit de integrale kaart één op één toegankelijk is voor de beheerder? Uitgangspunt is dat elk object eenmalig wordt geregistreerd. De bronhouder, de geo-afdeling, legt de basis en van daaruit reist de objectinformatie mee in de keten. De beheerders verrijken en verbeteren de objectinformatie. Dit noemen wij meervoudig gebruik. Beheerders zijn vanaf nu weer echt beheerders en geen landmeters of tekenaars. op exp bo erti uw se en kennis ontwerp onderhoud bestek financiën realisatie objectinformatie planning revisie GEO BGT inspectie inventarisatie GBInieuws juni 2013 pag 9

10 GBIsoftware Creëren en actueel houden van data De principes van GBI zijn naadloos vertaald naar onze GBIsoftware, zodat de drie hoofdactiviteiten van iedere moderne beheerorganisatie (creëren, publiceren en beheren) zo goed mogelijk worden ondersteund. We maken daarvoor gebruik van verschillende GBIsoftware componenten. Vier componenten De vier GBIsoftware componenten zijn GBIbasis, GBIdatabank, GBIappsbank en GBIkennisbank. In GBIbasis wordt het creëren en actueel houden van data ondersteund. Het publiceren en/of ontsluiten van data naar de verschillende doelgroepen vind plaats met behulp van de GBIdatabank. En tenslotte maken de GBIappsbank en GBIkennisbank het beheren en toepassen van data op elk niveau van in beheerproces mogelijk. Het gegevenswoordenboek De Oranje ring geeft aan dat alle compenenten met elkaar verbonden zijn én elkaar aanvullen en ondersteunen. Het gegevenswoordenboek GBI zorgt ervoor dat zij op eenduidige wijze met kunnen elkaar communiceren. Passende applicaties Elke hoofdactiviteit omgeving biedt voor haar eigen doelgroep passende software-applicaties voor verdere bewerking /inwinning van informatie en beheergegevens. Publiceren en/of ontsluiten van data GBI databank publiceren GBI basis Creëren en actueel houden van data creëren GBI TM GBI appsbank GBI kennisbank beheren Beheren en toepassen van data Creëren GBIbasis is de centrale database, waarin alle objecten eenduidig geregistreerd worden. Actueel houden, vernieuwen of verrijken van objectinformatie het is allemaal eenvoudig. GBIbasis In GBIbasis komen administratieve en geografische kenmerken samen in een ruimtelijke database. We leggen harde beheergegevens vast, gestuurd vanuit de integrale kaart. Hierbij gaat het om: wat, waar, welke eigenschappen en kenmerken. Gegevens uit het veld worden hier slim en gemakkelijk aan toegevoegd. GBIbasis-bewerken Dit is de muteerapplicatie voor GBIbasis. Met deze applicatie wordt de beheerdata verrijkt met belangrijke extra eigenschappen en kenmerken (bijvoorbeeld Latijnse namen van de bomen). Daarnaast worden er GIS analyses, meldingen (bijvoorbeeld de lantaarnpaal in de Schoolstraat staat scheef), informatie van aannemers (bijvoorbeeld: de leuning van de brug is geschilderd) en inventarisatie-, inspectie- en meetgegevens (bijvoorbeeld vanuit de inventarisatietool Field, de weginspectie, de burgerschouw of de VTA) aan toegevoegd. Tot slot wordt de beheerdata aangevuld met gegevens vanuit de verschillende apps (bijvoorbeeld een planning en begroting voor wegen). Gegevenswoordenboek GBI GBInieuws juni 2013 pag 10

11 Publiceren en/of ontsluiten van data Beheren en toepassen van data Publiceren De beheerdata wordt vanuit een veilige omgeving ontsloten naar beheerders, burgers, en ketenpartners. De beheerdata in GBI en gegevens uit andere backoffices zoals GBA, WOZ en bestemmingsplannen, zijn op een simpele en eenduidige manier te benaderen. GBIdatabank In deze read-only databank is alle beheerdata benaderbaar en gereed voor verschillende analyses. Alle relevante gebruikers putten hier hun informatie uit voor de uitvoering van hun specifieke taak en informatiebehoefte. Enerzijds betreft dit de beheerder of beleidsadviseur. Anderzijds wordt van hier uit ook de browserapplicatie voor de frontoffice gevuld en informatie beschikbaar gesteld voor gemeentebreed gebruik of zelfs nog daarbuiten. GBIdata-raadplegen Dit is de raadpleegapplicatie die alle beheerdata op de kaart en administratief toont. De beheerder of beleidsadviseur vult hiermee zijn eigen taak efficiënt in. GBIdata-raadplegen laat de beheerdata op een integrale manier zien, zodat gegevens vergeleken en geanalyseerd kunnen worden. Beheren Toepassen is bij deze hoofdactiviteit het werkwoord. De gebruikers passen alle beheergegevens in de databank toe voor het beheer en maken daarbij gebruik van de beschikbare kennis. GBIappsbank GBIappsbank is een grote verzameling apps waarmee iedere gebruiker zijn eigen specifieke taak uitvoert. Via deze bank worden de GBIapps getoond, aangeboden en beschikbaar gesteld. Naast het standaard aanbod van apps kan iedereen ook zijn eigen individuele taakgerichte apps (laten) ontwikkelen. Apps Om berekeningen uit te voeren, (meerjaren) plannen te maken of te rapporteren maak je gebruik van Apps. Een app haalt altijd de meest actuele informatie op uit GBIdatabank en GBIkennisbank. Bij een planning komen bijvoorbeeld de hoeveelheden en inspectiecijfers uit de databank en de eenheidsprijzen en maatregelpakketten uit de kennisbank. Het resultaat wordt teruggeschreven naar GBIbasis. Zo is de actualiteit en het resultaat altijd geborgd. GBIkennisbank Kennis is onmisbaar. In GBIkennisbank is alle kennis en beheerinformatie opgeslagen om vervolgens te gebruiken in de apps. Hiermee is alle opgebouwde kennis en ervaring altijd beschikbaar. Kennis opgedaan door Oranjewoud, vanuit de verschillende kennisplatformen en gecombineerd met specifieke kennis van overheden en gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan eenheidsprijzen of maatregelpakketten. Daarnaast kan de informatie gedeeld worden met andere gebruikers en is er benchmark mogelijk. De kennis en ervaring zit niet meer alleen in de hoofden of de bureaulades van een of enkele medewerkers, maar is geborgd in de organisatie. GBIkennis-bewerken Dit is de applicatie waarmee de opgebouwde kennis up to date gehouden kan worden. Nieuwe inzichten en ervaringscijfers kunnen vastgelegd worden. Het gegevenswoordenboek GBI is een belangrijk onderdeel van GBI, omdat het de communicatie mogelijk maakt tussen de vier componenten GBIbasis, GBIdatabank, GBIappsbank en de GBIkennisbank. Dat vergt een slimme systematiek voor het vastleggen van woorden, attributen en codetabellen in het woordenboek, omdat bijvoorbeeld elke nieuwe app van invloed kan zijn op de domeinlijsten en attributen in het woordenboek. Standaardisatie is daarbij een belangrijk begrip. GBInieuws juni 2013 pag 11

12 GBI uitgelicht Goede gegevensuitwisseling is cruciaal. Om goed te kunnen beheren moeten de beheergegevens binnen exact aansluiten bij de situatie buiten. Dan komen gebruikers niet voor verrassingen te staan. Het aanvullen en wijzigen van de beheerdata, geografisch en/of administratief, vindt op verschillende manieren plaats, afhankelijk van de methode of werkwijze. Dit wordt ondersteund door scripts en additionele toepassingen. GEO-Berichtenverkeer De uitwisseling van geo naar beheer en vice versa vindt plaats met behulp van een Standaard Uitwisselings Formaat GEO. In het kader van de BGT is de integrale kaart, waar de afdeling Geo bronhouder van is, het uitgangspunt. Verandert de integrale kaart, bijvoorbeeld door het plaatsen van een nieuw object, dan wordt deze mutatie via het berichtenverkeer ook vastgelegd in GBIbasis. Vervolgens kan de beheerder de data die gekoppeld is aan het nieuwe object verrijken met voor de beheerder wenselijke informatie. GBIadd-ons Er zijn twee soorten add-ons. Verrijken en Presenteren. De eerste soort add-ons verrijken de beheerdata met data van derden. Hierdoor kan er extra data worden toegepast, bijvoorbeeld voor slimme GIS analyses die een extra relevantie opleveren voor het maken van afwegingen in het beheer en het oplossen van complexe beheervraagstukken. Deze add-ons, die inklikken op GBIdata-raadplegen, leveren een belangrijke bijdrage aan de data-integratie. De tweede soort add-ons levert een bijdrage in de optimalisering van de presentatiemogelijkheden van de data, bijvoorbeeld 3D. Soms worden ook vanuit beheer wijzigingen in objecten of nieuwe objecten in de openbare ruimte aangebracht. Deze veranderingen worden met het berichtenverkeer doorgegeven aan geo. Vervolgens komt er een terugmelding en wordt de tijdelijke geometrie de nieuwe definitieve uitgangssituatie. GeoVisia Field (inwinnen) Met Field wordt buiten nieuwe beheerdata verzameld, die nodig is om goede afwegingen te kunnen blijven maken. Er wordt als het ware nieuwe beheerdata gecreëerd, die direct binnen verwerkt kan worden. De beheerder hoeft alleen maar de voorgestelde wijziging met een vink te accepteren. Frank Zwiers over Berichtenverkeer SUFWEG/SUBRIB Op basis van een Standaard Uitwisselings Formaat voor wegen en voor riolering kan een inspectiebedrijf gegarandeerd een inspectie op basis van actuele gegevens uitvoeren. Het heen en terug schrijven van beheerdata wordt veilig geregeld door een Add-inn en een Add-out. Frank Zwiers is één van adviseurs die nauw betrokken is bij de ontwikkeling van het berichtenverkeer. De presentatie van het informatiemodel IMGEO door GeoNovum (uitwisseling van data tussen GBIbasis en GEOkaarten) was vorig jaar dan ook een spannend moment. In dit model zijn namelijk alle waarden opgenomen van de objecten die in aanmerking komen voor de uitwisseling in het kader van de BGT wetgeving en daarmee een belangrijke basis vormen voor het berichtenverkeer. Frank vertelt: parallel aan het traject rondom IMGEO is er een standaard voor het berichtenverkeer opgesteld dat de uitwisseling van objecten en beheerdata regelt tussen GBIbasis en de bronhouder van de integrale kaart. Dat hebben wij in opdracht van Geonovum in de werkgroep GeoBOR gedaan. In deze werkgroep is naast Oranjewoud, ook Nedgraphics, Vicrea, Arcadis en Grontmij vertegenwoordigd. Op dit moment is StufGeo 1.1 door GeoNovum gepubliceerd. Samen met Dataquint gaan wij nu een module maken waarmee we een pilot gaan uitvoeren om ervaring op te doen met de uitwisseling. Onze wens is om deze pilot vanaf oktober 2013 bij een drietal gemeenten uit te voeren Frank Zwiers projectingenieur (06) GBInieuws juni 2013 pag 12

13 Kennis Om kennis veilig te stellen en beschikbaar te maken voor de GBI gebruikers en voor de apps is het nodig om een actuele en goed gevulde kennisbank te hebben. Het gegevenswoordenboek GBI maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Op het gebied van beheer vergaren wij kennis en keurmerken van gebruikers en kennisplatformen en leggen deze volgens een vaste structuur vast in GBIkennisbank. Wij hebben hiervoor landelijk een uitgebreid netwerk van kennisadviseurs. Arjan Wagemakers over de Kennisbank De afgelopen tijd hebben wij ons vooral gericht op de kennis die nodig is voor de apps begroten, kiezen, cyclisch plannen, kwalitatief plannen. Om tegemoet te komen aan het doel om de kennisbank verder te ontwikkelen door te delen, toe te passen, ervaringscijfers op te bouwen en nieuwe inzichten te ontwikkelen wordt GBIkennis-bewerken ontwikkeld. Ervaringen van gebruikers kunnen dan worden teruggeschreven naar GBIkennisbank. Daarnaast wordt benchmarken mogelijk en er kan een koppeling gemaakt worden tussen areaal en kennis. Om deze doelstellingen te realiseren gaan wij samenwerken met kennis-instituten en kennispartners. Ik hoop op korte termijn hulp te krijgen vanuit de GVOW voor het ontwikkelen voor het nieuwe product GBIkennis. Interview met Frank Zwiers over het Gegevenswoordenboek Hoe was het om voor de eerste keer een gegevenswoordenboek te maken? Vernieuwend en spannend, en vooral ook ontzettend veel werk. Standardiseren, want daar hebben we het over, is lastig en leidt steeds weer tot nieuwe inzichten. Alles staat met alkaar in verbinding. BOR, Geo, in dit spanningsveld moet je veel regelen en afstemmen. Welke kennisbronnen heb je gebruikt, en wie is erbij betrokken? We hebben allerlei bronnen gebruikt en die samengevoegd. Wij zijn daarbij begonnen met de informatiemodellen van IMGEO en de IMKL. Vervolgens hebben wij de standaarden van CROW en RIONED erbij gepakt. Daarna hebben wij de best practise van het bestaande GBI genomen, oftewel het IMGBI. Deze hebben wij tot slot verrijkt met specifieke vragen van nieuwe klanten als Leiden en Breda. De beheeradviseurs en de data specialisten van de vakgroep Beheer & Data hebben een belangrijke rol gespeeld bij het uitvoeren van controles. Voor wie is het woordenboek van belang, en hoe worden zij betrokken? Het gegevenswoordenboek GBI speelt een rol in eigenlijk alles. Het zit in de aderen van GBI. De beheeradvsieurs moeten er bijvoorbeeld kennis van hebben om een goede adviseren te garanderen op basis van GBI 6. Om dit uit te dragen hebben wij intern een online tool gemaakt, zodat iedereen die dat nodig heeft inzicht heeft in het woordenboek. Is deze tool ook extern toegankelijk? Ja, klanten die het woordenboek aanschaffen krijgen ook toegang tot deze online tool. Daarmee hebben zij zicht op de gegevensverzameling, die gebruikt wordt binnen de GBI producten. Kunnen gebruikers meedenken? Ja, graag! Zij kunnen dat doen aan de hand van de online tool. Zodra zij vinden dat iets anders moet of beter kan in het woordenboek, dan kan dat via de tool gemeld worden. Gebruikers kunnen zich ook opgeven om mee te denken over het verbeteren. Hoe zie jij de ontwikkeling van het woordenboek? Nu is het Gegevenswoordenboek GBI vooral nog gebaseerd op de Oranjewoud standaard. Wij willen ons echter steeds meer gaan richten op bestaande informatiemodellen en standaarden van kennisinstituten. Een goed bijvoorbeeld hiervan is het aansluiten bij het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water van RIONED en de IMBOR van CROW. Dit komt de standaardisatie ten goede. Tot slot, waar ben je op dit moment druk mee? Momenteel werk ik aan een update van het woordenboek, zodat de nieuwe apps, bijvoorbeeld de app baggerplanning, met de juiste informatiebehoefte worden voorzien. Een dergelijke update voeren wij elk half jaar uit, omdat elke app weer een andere behoefte heeft. Daarnaast zijn we aan het verkennen hoe het gegevenswoordenboek Stedelijk Water geïntegreerd kan worden. Arjan Wagemakers adviseur (06) GBInieuws juni 2013 pag 13

14 DATA1301_AdvertentieA4 WTKOUT.indd :53 Advertenties De zekerheid van gedetailleerd onderzoek INVENTARISATIE BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (VTA) NADER ONDERZOEK GROEI- EN VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA) WAARDEBEPALING EN TAXATIE PROJECTMANAGEMENT BEHEERINSPECTIE SECOND OPINION BELEID EN BEHEER FLORA- EN FAUNACHECK postadres: Biesbongerd RE Kesteren bezoekadres: Broeksteeg GS Harskamp FC210x297.indd :09 GBInieuws juni 2013 pag 14

15 GBI uitgelicht GBIadd-ons Ontwikkelde GBIadd-ons Sinds versie 6.1 zijn we bezig met het ontwikkelen van GBIaddons. Er zijn twee soorten addons. De eerste soort verrijken de beheerdata met data van derden. De tweede soort levert een bijdrage aan de mogelijkheden voor presentatie van data. We ontwikkelen jaarlijks minimaal zes nieuwe add-ons. Nieuwe GBIadd-ons - GBIadd-on Melddesk - GBIadd-on KLIC - GBIadd-on Rioolkaart GBIadd-on Melddesk GBIadd-on Melddesk biedt een informatiesysteem ten behoeve van alle klachten en meldingen die binnen uw gemeente worden geregistreerd. Met GBIadd-on Melddesk zijn deze meldingen in de kaart te presenteren, vervolgens kan er per melding detail informatie opgehaald worden. Ook kunnen er met de opgehaalde meldingen analyses gedaan worden. GBIadd-on KLIC Sinds 1 juli 2008 geldt de wet WION (Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten) ook wel de grondroerdersregeling genoemd. Deze regel moet het aantal graafschades aan kabels en leidingen terugdringen. GBIaddon- KLIC toont de graafpolygonen van de WION graafberichten die succesvol verwerkt zijn. Hierdoor krijgen onder andere gebruikers van GBIdata-raadplegen via de kaart inzicht in de locatie en bijbehorende informatie over graafmeldingen. GBIadd-ons in ontwikkeling - GBIadd-on Flora&fauna - GBIadd-on Moon - GBIadd-on Wegenlegger - GBIadd-on Globespotter (in GBIbasis-bewerken) - GBIadd-in/out-maatregeltoets (wegen) Voor meer informatie GBIadd-on Rioolkaart Met GBIadd-on Rioolkaart kan een kaart worden gegenereerd waarop de rioolobjecten zijn weergegeven. Bijzonder is dat de labeling van de betreffende attributen op de juiste plek op de kaart wordt gezet. Met deze rioolkaart is het inzichtelijk waar de leidingen, putten en andere objecten liggen. De rioolkaart is vervolgens te exporteren in verschillende formaten. GBInieuws juni 2013 pag 15

16 Gegevensuitwisseling GBIadd-ons Verrijken GBIadd-on terugmelding Met GBIadd-on terugmelding kan een gebruiker van GBIdata-raadplegen tijdens de werkzaamheden (onderhoud, inventarisatie of inspectie) een digitaal geeltje of punaise op de kaart plaatsen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een wijziging constateert (in dit voorbeeld missen er vier bomen op de beheerkaart), kan dit met deze GBIadd-on worden aangegeven en opgeslagen. Deze terugmelding is vervolgens in GBIbasis-bewerken te tonen. Vervolgens kan de beheerkaart worden bijgewerkt of kan dit leiden tot een wijzigingsvoorstel voor de Geo-afdeling. GBIadd-on MOOR Accurate data over wegwerkzaamheden zijn belangrijk voor een doelmatig beheer van de openbare ruimte. Daarbij gaat niet alleen om actuele werken, maar ook werkzaamheden die in het verleden zijn uitgevoerd of in de toekomst gepland staan. Deze informatie kan van invloed zijn op te nemen maatregelen en geplande beheeractiviteiten. De koppeling met businesspartner MOOR is gerealiseerd en maakt het mogelijk dat werkzaamheden op een extra laag in de kaart worden getoond. Zo is direct inzichtelijk waar wegwerkzaamheden plaatsvinden of gepland zijn. Gegevensuitwisseling GBIadd-ons Presenteren GBIadd-on 3D GBIadd-on 3D biedt de mogelijkheid om aan de twee dimensionale beheerobjecten de derde dimensie toe te voegen. Denk hierbij aan de hoogte en diepte informatie van een beheerobject. Met behulp hiervan kan een drie dimensionale representatie van de kaart worden weergegeven. Deze weergave kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een visuele controle van het areaal uit te voeren, om virtueel door uw gemeente te navigeren of om een groeninventarisatie te visualiseren. GBIadd-on Globespotter In GBI worden onderdelen van de buitenruimte vastgelegd. Maar zijn deze gegevens altijd actueel? Door middel van de koppeling met Globespotter kan de buitenruimte nu inzichtelijk worden gemaakt van achter het bureau! In GBIdata-raadplegen is GBIaddon-Globespotter beschikbaar. Door één druk op de knop start GBI automatisch de juiste Cyclorama (panoramafoto) op binnen GBIdata-raadplegen, zodat u direct een beeld heeft van de buitensituatie. Op deze manier kunt u controleren of de beheerdata volledig en actueel is. Inmiddels zijn er Cyclorama s gemaakt van heel Nederland en worden er dagelijks grote gebieden bijgewerkt in een online database. GBInieuws juni 2013 pag 16

17 GBIadd-on Infraviewer Via deze add-on kunnen alle reeds bekende functionaliteiten van InfraViewer aangesproken worden. Naast het bekijken van schades, het aanbrengen van filters en selecties en/ of bijbehorende video- en panoramabeelden kan de gebruiker de resultaten uit deze add-on combineren met alle aanwezige functionaliteit binnen GBIdata-raadplegen. Met de komst van InfraViewer 3.0 wordt een wens van de rioolbeheerders ingevuld. GBIadd-on schouwanalyse en GBIadd-on schouwinrichten Het digitaal uitvoeren van een schouw via een tablet of PDA is al enige tijd mogelijk. Met de door Oranjewoud ontwikkelde GBIadd-on schouwinrichting en GBIadd-on schouwanalyse kunt u nu ook een schouw inrichten en analyseren. Een meting is eenvoudig en eenduidig op te stellen in GBIbasisbewerken en de analyse van de resultaten is met een paar drukken op de knop inzichtelijk binnen GBIdata-raadplegen. Diverse wensen vanuit onze gebruikers, zoals een mobiele kaart, variabel locaties kiezen en het toepassen van de CROW-meetlat bij een meting, zijn nu verwerkt. De gewenste rapportage is snel te maken. GBIadd-on batchmatig Plotten Met GBIadd-on plotten kan een gebruiker van GBIdata-raadplegen, batchmatig, plots maken. Hierbij kan de gebruiker kiezen voor verschillende instellingen om zijn plot samen te stellen (schaal, formaat, weergave). De gebruiker kan zelf de opmaak van de plot (legenda s, locatie legenda s) samenstellen. Hiervoor is wel enige kennis van het maken van zogeheten template-bestanden vereist. Is de gebruiker uiteindelijk tevreden met de gekozen instellingen, dan kan de opdracht richting de printer en/of printer-bestanden (bijvoorbeeld PDF-printer). GBIadd-on verkeersborden Met GBIadd-on verkeersborden kan een gebruiker van GBIdata-raadplegen de verkeersborden presenteren welke bij de betreffende drager horen. De gebruiker kan diverse inrichtingsinstellingen opgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leesrichting, grootte van de getoonde verkeersborden, etc. GBInieuws juni 2013 pag 17

18 Rondom GBI Rondom GBI hebben wij allerlei zaken georganiseerd die helpen om GBI tot een succes te maken en te houden. Daarmee blijft onze software state of the art. MijnGBI.nl MijnGBI is het webportaal waar álle informatie over GBI overzichtelijk is weergegeven. Het betreft algemene informatie, bijvoorbeeld vanuit de GVOW en referenties van klanten, maar ook versie-informatie helpdesk, FAQ s en voorwaarden. Achter een inlog kunnen onze klanten in een beveiligde omgeving hun persoonlijke informatie, over bijvoorbeeld de lopende contracten raadplegen. U kunt u hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. link: Edward van Dijk en Cor Leenstra over MijnGBI.nl Helpdesk Wij beschikken over een professionele helpdesk die problemen snel oplost en vragen adequaat beantwoordt. Hier staat een deskundig team van adviseurs klaar. Wat doet de helpdesk allemaal? - Het leveren van support en hulp bij vragen over GBI; - Het oplossen van foutmeldingen door middel van telefonische support, of een persoonlijke analyse van systeemfouten bij u op kantoor; - Het registeren, prioriteren en behandelen van bugs & wishes. link: Adri Wiersma over de Helpdesk Edward: het is in ieders belang dat wij onze klanten zo goed mogelijk Wij streven ernaar alle calls binnen vijf werkdagen af te handelen. Daarbij houden wij de klant voortdurend op de hoogte van de stand van zaken. Vanuit de helpdek voeden wij de FAQ s (veel gestelde vragen) die zijn opgenomen op mijngbi. Daarnaast wil ik graag benadrukken dat de helpdesk er niet alleen voor fouten is, maar zeker ook voor tips! informeren over onze producten. Op dit moment werken wij aan een nieuwe layout van mijngbi om alle informatie nog beter te stroomlijnen en beschikbaar te stellen. Ook inhoudelijk krijgt het portaal een update. Naast informatie over bestaande producten willen wij ook inzicht geven in nog te ontwikkelen producten. De bestaande producten worden aangevuld met praktische filmpjes. Bugs & Wishes en Frequently Asked Questions (FAQ) krijgen ook een plek op mijngbi. Daarmee bieden wij onze klanten een breed inzicht in alles wat er rondom GBI speelt. In ieder geval werken wij dit jaar nog aan deze optimalisering van mijngbi. Edward van Dijk adviseur (0513) Cor Leenstra projectmanager (06) GBInieuws juni 2013 pag 18

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

Vooruitblik GBIdag 2015

Vooruitblik GBIdag 2015 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap

Nadere informatie

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties BI nr.1 nieuws maart 2013 Programmaboek dag met keynotespeaker Cees Hamers van KING GVOW vergadering Co-creatie kamer en presentaties Een volledig vernieuwd nieuws met de vertrouwde inhoud Samenwerking

Nadere informatie

GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT

GEO-INFO 6. De BGT: van denken naar doen. Huidige stand Grootschalige Topografie. 3D en BGT. Themanummer: BGT GEO-INFO 6 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2012 - jaargang 9 PROVINCIE WATERSCHAP pagina 4 De BGT: van denken naar doen pagina 10 Huidige stand Grootschalige Topografie pagina 30 3D en BGT BGT Themanummer:

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april 2010 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends 2010-2015... 6 3. Organisatie programma

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

GEO informatievoorziening BOR. van kansen herkennen naar kansen benutten

GEO informatievoorziening BOR. van kansen herkennen naar kansen benutten GEO informatievoorziening BOR van kansen herkennen naar kansen benutten GEO informatievoorziening BOR van kansen herkennen naar kansen benutten Auteur: Erik Jongen Datum: 2-5 - 2013 Versie: definitief

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie

VCD behield het overzicht in een zeer complexe ICT-operatie Oktober 2012 Jaargang 25 #7 Iedereen is zich hier bewust van het belang van ICT Streekziekenhuis Koningin Beatrix Uitbesteding van je ICT-beheer biedt vele voordelen Coppens diervoeding CarIT biedt ons

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk

GEMMA informatiearchitectuur. in de gemeentelijke praktijk GEMMA informatiearchitectuur in de gemeentelijke praktijk Teksten: Ad Gerrits Redactie: KING Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 1 GEMMA Informatiearchitectuur... 2 Aan de slag... 3 De praktijk... 4 Vertalen...

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

4 Juni 2013 jaargang 11

4 Juni 2013 jaargang 11 O n t w i k k e l i n g e n i n R u i m t e l i j k e I n f o r m a t i e & G e o - I C T 4 Juni 2013 jaargang 11 GIS en SAP: Twee werelden smelten samen Nieuwe zalen in Geofort geopend AziRun legt gestuurde

Nadere informatie

Beter gefaseerd dan geforceerd. Lomans Totaalinstallateurs kiest voor stapsgewijze invoering van 4PS Construct

Beter gefaseerd dan geforceerd. Lomans Totaalinstallateurs kiest voor stapsgewijze invoering van 4PS Construct 4PS Mobile - de elektronische serviceorder Nieuwsbrief van 4PS - juli 2008 Beter gefaseerd dan geforceerd Lomans Totaalinstallateurs kiest voor stapsgewijze invoering van 4PS Construct 4PS Construct -

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering

Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering CIP-post Het CIP Cyber Security Platform: samenwerking in uitvoering Mei 2014 nummer 5 in deze uitgave o.a. Het CIP Cyber Security Platform (CSP) werd in augustus vorig jaar opgericht. Sinds de kick off

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie