LAADKLEPPEN GEBRUIKSHANDLEIDING ONDERHOUDSINSTRUCTIES INSPECTIERAPPORTEN. Uitgave:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LAADKLEPPEN GEBRUIKSHANDLEIDING ONDERHOUDSINSTRUCTIES INSPECTIERAPPORTEN. Uitgave: 2009-1"

Transcriptie

1 LAADKLEPPEN GEBRUIKSHANDLEIDING ONDERHOUDSINSTRUCTIES INSPECTIERAPPORTEN Onderschuiflaadklep Standaardlaadklep Ondervouwlaadklep DHOLLANDIA N.V. IZ E Zoomstraat Lokeren BELGIË Tel: (+32) Fax: (+32) DHOLLANDIA Nederland B.V. Minervum ZG BREDA NEDERLAND Tel: (+31) Fax: (+31) Uitgave: Deze handleiding moet steeds in de vrachtwagencabine bewaard worden. Elk onderhoud en elke herstelling moet gerapporteerd worden.

2 * CE-conformiteitsverklaring INHOUDSOPGAVE blz DEEL A GEBRUIKSHANDLEIDING 1 Algemene inleiding... A1 2 Beschrijving... A1-A5 3 Veiligheidsvoorzieningen... A5-A8 4 Veiligheids- & identificatiestickers... A8 5 Veiligheidsinstructies voor de bediening 5.1. Inleiding... A Voorschriften voor het ontgrendelen van de laadklep... A Bediening van de laadklep... A9-A Plaats van de operator op het platform... A11-A Richtlijnen voor laden en lossen... A12-A Onderhoud... A Speciale richtlijnen voor het laden en lossen aan de laadkade... A Procedures voor het overladen tussen 2 voertuigen... A Verdere richtlijnen die belangrijk zijn tijdens bediening... A15 6 Belastingsdiagram... A16 7 Bediening van de laadklep 7.1. Alvorens het platform te openen... A Gebruik van de "standaard buitenbediening"... A17-A Gebruik van de "inbouw - buitenbediening"... A18-A Gebruik van de voetbediening... A De vaste binnenbediening en de afstandsbediening... A Automatische bodemschuinstelling... A Procedures bij het einde van het gebruik... A20 8 Bedieningsschema's 8.1. Standaard laadklep... A21-A Onderschuiflaadklep met enkelvouwend platform... A22-A Onderschuiflaadklep met dubbelgevouwen platform... A23-A Ondervouwbare laadklep DH-RM, DH-RC... A Speciale ondervouwlaadklep DH-REK... A Bijstelling van de scheefstelling op vouwbare platformen... A Het gebruik van steunvoeten... A Het gebruik van rolstops... A27-A28 9 Opties op Dhollandia laadkleppen... A29 10 Garantiebepalingen Duurtijd... A Voorwaarden... A Valt niet onder garantie... A29-A30 11 Bestelling van onderdelen... A30 DEEL B ONDERHOUD EN HERSTELLING 1 Veiligheidsvoorschriften voor herstelling & onderhoud 1.1. Algemene veiligheidsvoorschriften voor herstelling en onderhoud. B Hydraulische onderdelen... B1-B Elektrische onderdelen... B2

3 2 Onderhoud 2.1. Inleidende beschouwing... B Wekelijks nazicht... B2-B Driemaandelijks nazicht... B Jaarlijks nazicht... B Controle op de borging van bouten... B4 3 Smeerplan 3.1. Opmerkingen... B Smeerplannen voor de meest frequente types laadkleppen... B5-B7 4 Storingen analyseren en identificeren 4.1. Opmerkingen... B Elektrische storingen... B9-B Hydraulische / mechanische storingen... B11-B13 5 Noodbediening bij panne op de weg 5.1. Algemene inleiding en veiligheidsvoorschriften... B14-B Bediening van ENKELWERKENDE elektroventielen... B Bediening van DUBBELWERKENDE elektroventielen... B Manuele overbrugging van het startrelais... B Noodbediening - samenvattende tabel... B19 6 Legende bij de elektrische en hydraulische schema' s... B20-B34 DEEL C CONTROLE & INSPECTIERAPPORTEN 1 Inleidende opmerkingen... C1 2 Controles 2.1. Ingebruiksstellingtest & montageverklaring... C Periodieke controles... C Herstellingsrapporten en bijzondere controles/hercontrole... C Deskundige... C1-C Initiatief tot het organiseren van de controles... C2 3 Validering van de garantie... C2 4 Omvang van de ingebruiksstellingtest 4.1. Controle door de installateur vóór de montage... C Controle op het mechanische gedeelte... C2-C Controle op het elektrische gedeelte... C Controle op het hydraulische gedeelte... C Controle op het laadplatform... C3-C Bijkomende controle op de onderschuiflaadklep... C Gebruikscontrole met nominale last - DYNAMISCHE test... C Gebruikscontrole met overbelasting - STATISCHE test... C4 * Montageverklaring door de installateur van de laadklep... C5 5 Omvang van de periodieke en uitzonderlijke controles... C6-C10 * Controleattesten... C11-C15 * Onderhouds- & herstellingsrapporten... C16-C18 6 Verdeelpunten en serviceagenten... C19-C21 De montagerichtlijnen, veiligheidsstickers en gedetailleerde onderdelenlijst zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. In deze handleiding zijn de gegevens opgenomen van de standaard uitvoeringen. Schema's van speciale toepassingen worden bij de laadklep afzonderlijk meegeleverd en kunnen eveneens opgevraagd worden. Nadruk of copy, geheel of gedeeltelijk, verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van Dhollandia.

4 CE - CONFORMITEITSVERKLARING overeenkomstig Richtlijn 98/37/EEG, bijlage2, A) Identificatie van de laadklep : Identificatie sticker Hiermede verklaren wij dat de hierboven geïdentificeerde DHOLLANDIA laadklep op grond van haar ontwerp en wijze van constructie voldoet aan de desbetreffende fundamentele veiligheidsen gezondheidseisen van de CE-richtlijnen, en bestemd is voor de aanbouw aan een voertuig. Deze conformiteitsverklaring is enkel geldig, en het gebruik van de laadklep is enkel toegelaten, wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is: - De laadklep is aan het voertuig gemonteerd en de montage voldoet aan de bepalingen van de CE-richtlijnen, de montagerichtlijnen van Dhollandia en de opbouwvoorschriften van de constructeur van het voertuig; - Na de montage zijn de risicoanalyse en de test voor ingebruiksstelling uitgevoerd met positief resultaat, en is de montageverklaring (zie pag. C5) correct ingevuld door de installateur De conformiteitsverklaring en aansprakelijkheid van de fabrikant vervalt wanneer er wijzigingen aan de laadklep aangebracht werden zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, of wanneer de onderhoudsvoorschriften verzuimd werden en / of de periodieke inspectiecontroles niet uitgevoerd werden. CE-richtlijnen die van toepassing zijn: 89/392/EEG met laatste wijzigingen 98/37/EEG Handtekening + stempel fabrikant Belsele, / / DHOLLANDIA NV Gentstraat BELSELE Tel: (0) Fax: (0) BTW

5 DEEL A GEBRUIKS- HANDLEIDING

6 1) ALGEMENE INLEIDING Voorliggende gebruikshandleiding bevat nuttige informatie over de bediening van de laadklep, de veiligheidsvoorzieningen ingebouwd in de laadklep, belangrijke gebruiks- en veiligheidsinstructies, informatie over het onderhoud en herstellingen aan laadkleppen, alsmede een overzicht van de wettelijke verplichtingen waaraan de gebruikers van een laadklep onderworpen zijn onder de CE-Machinerichtlijn. Deze handleiding moet dan ook in het voertuig bewaard blijven en dient als hulp bij de bediening, het onderhoud, en bij eventuele storingen. Voor de eigen veiligheid, en voor de veiligheid van eventuele toevallige omstaanders, is het absoluut noodzakelijk dat een laadklep enkel gemanipuleerd wordt door geschoolde gebruikers, die de inhoud van deze gebruikshandleiding kennen en begrijpen. Indien een hydraulische laadklep bediend wordt door ongeschoolde gebruikers, kunnen er grote gevaren ontstaan voor de operator, voor de personen die bij het laden en lossen betrokken zijn, of voor toevallige voorbijgangers. Uw DHOLLANDIA laadklep is met de grootste zorg ontwikkeld en vervaardigd, teneinde een veilige en bedrijfszekere werking te kunnen garanderen. Wijzigingen aan de constructie en de veiligheidsinrichtingen van Dhollandia laadkleppen zijn daarom ten strengste verboden. Indien wijzigingen aan de laadklep toch noodzakelijk zouden zijn, dienen deze schriftelijk aangevraagd te worden aan de studiedienst van Dhollandia, die schriftelijk zal antwoorden op Uw aanvragen. Wijzigingen aan de laadklep zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van onze fi rma zijn ongeoorloofd, en verbreken de conformiteit met de CE- richtlijnen, alsook de desbetreffende aansprakelijkheid in hoofde van uw constructeur. Bij de bestelling van onderdelen, of inlichtingen bij storing moet het type, de serienummer en het bouwjaar opgegeven worden. Indien de typegegevens niet meer leesbaar of verwijderd zijn, kan men het serienummer terugvinden op het frame van de laadklep, op het platform, en op de hydraulische groep. Herstellingen mogen enkel met originele DHOLLANDIA onderdelen uitgevoerd worden. Bij gebruik van niet-originele onderdelen, vervalt de garantie op de laadklep, alsmede de aansprakelijkheid in hoofde van de constructeur. Het is raadzaam de laadkleppen uit te rusten met een originele DHOL- LANDIA bumper, waarvan een kopie van de CE-goedkeuring kan aangevraagd worden. De afbeeldingen en gegevens vermeld in deze handleiding kunnen tot geen enkele aansprakelijkheid leiden wat de aard of de gevolgen ook mogen zijn. DHOLLANDIA doet aan continue productontwikkeling en behoudt zich het recht voor om de product- en onderdelenspecifi caties te wijzigen zonder voorafgaande melding. De veelzijdige taken en gebruiksmogelijkheden van de laadklep vereisen bovendien vaak een van de standaardvorm afwijkende uitvoering, waarmee bij het ter perse gaan van deze gebruikshandleiding nog niet altijd rekening kon worden gehouden. Tot slot verdient hoofdstuk C zeker Uw bijzondere aandacht. Hoofdstuk C geeft een beknopte weergave van de wettelijke vereisten inzake veiligheids- en gebruikscontroles die door de CE-Machinerichtlijn voorgeschreven worden. Zo moet bijvoorbeeld de omschrijving van elke herstelling of onderhoud opgenomen worden in het logboek op de pag. C16 en volgende. 2) BESCHRIJVING De DHOLLANDIA laadkleppen zijn met de modernste technieken ontworpen en geproduceerd, en voldoen aan de Europese Veiligheidsnorm CE. Het frame wordt uit hoogwaardig staal vervaardigd, het platform bestaat uit staal of aluminium. Alle uitvoeringen van het platform zijn voorzien van een antislip oppervlak. De scharnierpunten zijn voorzien van smeringsarme lagers, die bij slijtage vervangen kunnen worden. De pennen zijn elektrolytisch verzinkt en voorzien van smeernippels. - A1 -

7 De standaard-, ondervouw- en onderschuiflaadklep zijn uitgerust met een automatische bodemschuinstelling d.w.z. dat het platform van de laadklep bij het bereiken van de grond automatisch in schuinstelling gaat indien de bedieningsknoppen voor het "dalen" ingedrukt blijven. Analoog zal de laadklep bij het bedienen van de drukknoppen voor het "stijgen", het platform eerst automatisch vanop de grond tot in de ingestelde horizontale stand opdrukken, alvorens te beginnen stijgen. De vlakke platforms van vertikale laadkleppen of de onderschuiflaadklep DH-SK (onderschuifl aadklep met vlak platform) hebben geen bodemschuinstelling. De cilinders zijn bij de standaarduitvoering enkelwerkend en voorzien van lek- en smeerleidingen voor de hef- en sluitbewegingen. Voor het openen van de laadklep zijn veren in of buiten de cilinders gemonteerd. De stangen zijn verchroomd en worden beschermd tegen vuil en steenslag door rubber vouwbalgen. Het basismateriaal van de hef- en sluitcilinderstangen is roestvrij-staal (INOX) dat een uitzonderlijk hoge kwaliteit waarborgt. De aandrijving gebeurt door een elektro/hydraulisch aggregaat op de spanning van de batterijen van het voertuig of van extra aangebrachte batterijen. De elektriciteitsuitrusting wordt bij de montage aan het voertuig aangesloten volgens de geldende normen en eisen van de wet en de constructeur van het voertuig waarop de laadklep opgebouwd wordt. Voor een feilloze werking van de laadklep is een goede stroomvoorziening van uitzonderlijk belang, zodat de specifi catie van de batterijen, de sectie van de stroomleidingen en de alternator-capaciteit aan de stroombehoefte van de laadklep moeten aangepast worden. Bij onvoldoende stroomvoorziening wordt de duurzaamheid van sommige schakelelelementen zoals het startrelais, de elektromotor en de contacten negatief beïnvloed. De elektromotor bijvoorbeeld blijft tijdens het functioneneren ongeveer een gelijke stroomsterkte I in Amp. afnemen, ongeacht de toestand van de batterijen (goed geladen, minder goed tot slecht geladen). Naarmate de batterijen echter slechter geladen zijn, daalt bij inschakeling van de elektromotor de spanning U in volt, waardoor het totale vermogen dat de motor ter beschikking staat, vermindert. Daardoor gaat de elektromotor steeds moeizamer lopen, kan de koeling slecht functioneren, de inwendige temperatuur oplopen, en in extremis de elektromotor zelfs verbranden. Vaak worden de meeste voertuigen door de constructeurs geleverd met een stroomvoorziening die enkel de primaire stroombehoeftes van het voertuig afdekt (startmotor & de elektrische / elektronische basisuitrusting van het voertuig), en is een aanpassing ervan gewenst. Gelieve bij de berekening van de batterijen en de alternator ook rekening te houden met eventuele andere supplementaire stroomverbruikers zoals koelings- of verwarmingselementen, én met de verwachte oplaad- en verbruikstijden. De hieronder vermelde waarden mogen niet onderschat worden, zoniet zijn elektrische storingen onvermijdelijk. De alternator van het voertuig moet een minimum capaciteit hebben van 14V/45A of 28V/80A. Bij lange rijtijden en korte laad- en lostijden zullen de bestaande capaciteit van alternator en batterijen vaak toereikend zijn. Voor lange rijtijden met lange laad- en lostijden zullen vaak zwaardere batterijen voorzien moeten worden. Voor korte rijtijden met relatief lange laad- en lostijden zal een vergroting van de alternatorcapaciteit waarschijnlijk nodig zijn, bovenop een aanpassing van zwaardere batterijen. Hierbij bevelen wij een minimum capaciteit van 14V/80A of 28V/135A aan. Voor de zware uitvoeringen vanaf 2000 kg (3000W & 4000W motor) is een capaciteit van 28V/135A aan te raden. De aanbevolen minimumcapaciteit van de batterijen volgens hefvermogen: kg Volt Batterij kg Volt Batterij x 143 Ah x 180 Ah 1000 kg 24 2x 88 Ah 2000 kg 24 2x 135 Ah kg 12 Niet toegelaten 24 2x 180 Ah - A2 -

8 Bij elke montage dient een hoofdstroomzekering aan de voedingskabel aangebracht te worden. Plaats deze hoofdzekering zo dicht mogelijk bij de batterij (zie montage-instructies). voor vrachtwagens voor opleggers / aanhangers Let op: De kabel van de batterij tot aan de zekering is NIET gezekerd! De zuurdichtheid van de batterijen moet minimum 1,23 bedragen. Herkenning van de belangrijkste onderdelen : Voor een duidelijke herkenning van de belangrijkste onderdelen staat hieronder een bovenaanzicht van een laadklep. schuifbuis (onderschuifl aadklep) trekcilinder (onderschuifl aadklep) hydraulisch aggregaat fl exibelgoot Traditionele laadklep : ophangplaat Onderschuiver : schuifplaat frame serienummer slangbreukventiel slangbreukventiel sluitcilinder hefarm platformrol slangbreukventiel hefcilinder hefarm sluitcilinder Bedieningskast platformpatten scharnierpen scharnierpunten platform - A3 -

9 Type herkenning : Voor een duidelijke herkenning staan de belangrijkste types met hun onderdelen hieronder afgebeeld: Standaard laadklep: DH-LM - LV - LSU - ESU - LSP - KA Halve laadklep: DH -LCZ - LEZ Platform Serienr Bedieningskast Aggregaat Serienr Platform Hefarm Hefcilinder Sluitcilinder Frame Aggregaat Onderschuiflaadklep met enkelgeplooid platform: DH -SM - SSU -SMR -SMP -SP -SV schuifplaat Frame Schuifbuis Aluminium punt Kopstuk platform Sluitcilinder Hefcilinder Hefarm - A4 -

10 Onderschuiflaadklep met dubbel gevouwen platform: DH-SO -SMO Frame Schuifbuis Aluminium vouwplatform Sluitcilinder Hefcilinder Hefarm Ondervouwlaadkleppen: DH-RM(S) -RC(S) Platform Hefcilinder Hefarm Bumper Frame Schuinstelling Sluitcilinder of stabilisatorstang 3) VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN Volgens de geldende veiligheidsnormen zijn de laadkleppen standaard uitgerust met verschillende specifi eke veiligheidsvoorzieningen, waarvan de belangrijkste hieronder opgesomd worden: Elektrische slangbreukventielen zijn standaard op alle hefen sluitcilinders opgebouwd. Deze slangbreukbeveiliging vormt een hydraulisch slot waardoor alle cilinders afgesloten worden totdat de ventielen door een drukknop bediend worden. Zelfs bij een eventuele leiding- of slangbreuk wordt de laadklep in elke positie geblokkeerd na het loslaten van de drukknop. De slangbreukventielen zijn uitgerust met een noodbediening die ingeval van elektrische storing volgens specifieke richtlijnen kan bediend worden (zie "Noodbediening bij panne op de weg" op pag B14-B19). apple De maximaal bepaalde snelheden zijn: * Verticale beweging: 15 cm/sec * Openen & sluiten: 10 /sec = 9 sec voor openen en sluiten * Opensnelheid: 40 cm/sec tot 500 kg - andere laadkleppen 30 cm/sec * Schuinstelsnelheid: 4 /sec. (Max 10 ) - A5 -

11 DHOLLANDIA past op het dalen en het openen een gecompenseerde afremming toe (V3), die bij hoge belasting meer zal afremmen dan bij dalen zonder belading. Hierdoor kunnen de wettelijk bepaalde snelheden zowel beladen als onbeladen gerealiseerd worden. Dubbele bediening: Dhollandia laadkleppen zijn met een veiligheidsbediening uitgerust die de operator verplicht voor alle bewegingen de beide handen of de beide voeten te gebruiken. Zodoende wordt verhinderd dat de bovenste of onderste ledematen, of het hoofd tussen het laadplatform en het achterkader van de voertuig geklemd worden. Iedere andere bediening die niet gebruikt maakt van het tweehanden- of tweevoetenveiligheidsprincipe is louter op eigen verantwoordelijkheid te gebruiken en dient buiten de risicozone bediend te worden (zie ook aparte montagevoorschriften voor deze bediening). apple å apple Keuze schakelaar bediening: Dhollandia laadkleppen zijn uitgerust met een keuzeschakelaar å (zie foto hierboven) die switcht tussen de buitenbediening en de extra bediening. Dit gebeurt door middel van een extra veiligheidsknop die een vaste stand heeft voor de extra bediening en terugverend voor de buitenbediening. Het omdraaien van de keuze-draaischakelaar å in wijzerzin activeert de buitenbediening, en desactiveert terzelfdertijd de extra bediening. Bij het loslaten van de keuzeschakelaar vanuit deze stand, keert de schakelaar automatisch terug naar de neutrale positie (hold-to-run principe). Het omdraaien van de keuzeschakelaar å in tegen-wijzerzin activeert de extra bediening en desactiveert de buitenbediening. Bij het loslaten van de keuzeschakelaar vanuit deze stand, blijft de schakelaar op de gekozen positie staan (vaste stand), en blijft de buitenbediening gedesactiveerd. Noodstop: De noodstop wordt gevormd door een batterijschakelaar met verwijderbare sleutel, ofwel ingebouwd in de bedieningskast, ofwel opgesteld op een andere goed zichtbare en makkelijk toegankelijke plaats (indien de standaard buitenbediening niet gebruikt wordt). Hij laat toe in geval van gevaar onmiddellijk alle stroomtoevoer stop te zetten, zelfs indien het startrelais in de hydro-groep ingeschakeld blijft. apple Geluidsarm aggregaat: Dhollandia heeft zijn laadkleppen uitgerust met een geluidsarm aggregaat. Door vooruitstrevende en trillingsdempende materialen aan te wenden, is de geluidsopbrengst zeer miniem en geschikt voor nachtdistributie (geluid <65 dba). Gecompenseerde afremming Belastingsdetectie / drukbegrenzing: Elke laadklep is uitgerust met een overdrukventiel waardoor de druk ingesteld kan worden volgens het hefvermogen. De werkdruk dient zo ingesteld te worden dat maximaal het nominale hefvermogen kan opgetild worden. - A6 -

12 Markering van het zwaartepunt: Het lastzwaartepunt moet op een blijvende manier op het platform gemarkeerd worden. Deze markering geschiedt in de praktijk door 2 driehoekige plaatjes die op de 2 zijkanten op de zwaartepuntafstand L bevestigd worden. platform Voetbescherming: Wanneer als extra platformbediening een originele Dhollandia 2-voeten bediening voorzien is, bevindt de operator zich, tijdens het gebruik van deze, automatisch buiten de gevaarlijke knelzone tussen de rand van het platform en het achterkader van de laadbak. Voor situaties waar deze 2-voeten bediening niet Laadvloer voorzien wordt, schrijft de CE veiligheids-reglementering (EN 811) inzake "voorkoming van het bereiken sr 80 van gevaarlijke zones met de onderste ledematen" sr het volgende voor : om beknelling van de tenen ter e 35 hoogte van de achterbalk van de laadbak te voorkomen, dient bij een vertikaal gemeten opening (e) van maximaal 35 mm een veiligheidsafstand (sr) van minimaal 80 mm beschikbaar zijn. Zie tekening hiernaast. De opening (e) van maximaal 35 mm is gebaseerd op de hoogte van de teen, de veiligheidsafstand (sr) is gebaseerd op de lengte van voorzijde voet tot bal van de voet. Indien er geen 2-voeten bediening voorzien is, mag de operator daarom enkel met het platform op en neer reizen indien de opbouwsituatie van de laadklep voldoet aan bovenstaande maatgeving, en het platform voorzien is van een vaste en permanente werkplekmarkering (die minstens 250 mm verwijderd is van de rand tussen laadklep en voertuig), en de operator desbetreffend de nodige veiligheidstraining heeft genoten; of indien de operator op andere maar evenwaardige wijze beschermd wordt (bijvoorbeeld door een los-scharnierbare overrijdplaat, of door een automatische nood-stop stroomonderbreker op de achterbalk van de carrosserie). Mechanische vergrendeling: Het gebruik van de mechanische vergrendeling is in bepaalde landen verplicht, het weglaten ervan wordt in andere landen gedoogd mits toepassing van slangbreukventielen op de cilinders. Het is in ieder geval sterk aan te raden elke laadklep met een mechanische vergrendeling voor de rijpositie uit te rusten. Deze handleiding is geschreven vanuit het uitgangspunt dat de mechanische vergrendeling effectief gemonteerd is en gebruikt wordt. Consulteer uw importeur of dealer voor meer uitleg over de plaatselijke toestand. Hoofdzekering: De bijgeleverde hoofdzekering dient zo dicht mogelijk bij de batterijen van het voertuig of bij de zelfstandige batterijen op de oplegger gemonteerd te worden. - A7 -

13 Markering platform: De operator dient het platform van zijn laadklep goed zichtbaar te maken voor andere personen in het verkeer, en kan daarvoor gebruik maken van reflecterende zijstrips (standaard), platformwimpels (*) of platformlichten (optie), en eventueel signalisatiekegels. Deze moeten goed zichtbaar op het platform aangebracht worden en bij beschadiging of vervuiling vervangen of gereinigd worden. (* = optie in bepaalde landen, raadpleeg Uw dealer voor verdere informatie). Zijdelingse markeringsstrip Platformwimpels Platformverlichting (optie) Container rolstops (optie) Afrolbeveiliging door rolstops: foto zie hierboven. Indien het platform voorzien is voor het heffen en dalen van rollende lasten, dient het platform voorzien te zijn van een inrichting die onvoorzien afrollen over de te beladen / te onladen platformzijde verhindert. De Dhollandia rolstops kunnen ingebouwd worden in de punt van het platform, of verder van de punt weg in het loopvlak van het platform (rolstops op maat). 4) VEILIGHEIDS- & IDENTIFICATIESTICKERS De veiligheids- en identificatiesticker wordt bij standaard bedieningskasten door de constructeur op het bedieningspaneel van de laadklep gekleefd. Voor "inbouw" bedieningskasten (zie pag. A 18), dient deze sticker door de installateur duidelijk zichtbaar voor de operator op de carrosserie te worden aangebracht. Naast de belangrijkste veiligheidsvoorschriften, vermeldt deze sticker de volgende belangrijke gegevens: type van de laadklep; serienummer; bouwjaar; platformhoogte; hefvermogen; en de lengte tot het zwaartepunt van de last. Deze sticker wordt in functie van het type laadklep, en de specifieke toepassingsmodaliteiten uitgebreid met verdere veiligheidsstickers (ref. EF0500 e.v.). Al deze stickers moeten ten allen tijde leesbaar gemonteerd zijn, en moeten bij beschadiging, onleesbaarheid of verlies onverwijld vervangen worden. - A8 -

14 5) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING 5.1 Inleiding De hydraulische laadklep is uitsluitend ontworpen voor het laden en lossen van stukgoederen. Voor de eigen veiligheid, en voor de veiligheid van eventuele toevallige omstaanders, is het absoluut noodzakelijk dat een laadklep enkel gemanipuleerd wordt door geschoolde gebruikers, die de inhoud van deze gebruikshandleiding kennen en begrijpen. Bij de bediening moeten de veiligheidsinstructies van deze handleiding, de eventueel geldende ongevallenpreventievoorschriften, alsook de algemeen erkende veiligheidstechnische, arbeidsgeneeskundige en door de wegcode voorgeschreven regelgeving door de gebruiker strikt nageleefd worden. De operator moet minimum 18 jaar oud zijn. De correcte bediening van de laadklep moet hem volledig door de werkgever of diens gevolmachtigde verantwoordelijke onderwezen worden. De werkgever dient uitdrukkelijk (schriftelijk) te bevestigen dat de operator geschoold en bevoegd is om de laadklep te gebruiken. Buiten de operator mag niemand zich op het platform of binnen het werkbereik van de laadklep bevinden. 5.2 Voorschriften voor het ontgrendelen van de laadklep : Controleer of de laadklep bedrijfsveilig kan ingezet worden, en neem de nodige voorzorgen om de verkeersveiligheid ten allen tijde te garanderen. Vergewis u ervan dat geen derde personen onder of binnen reikwijdte van het platform en diens last staan. Zorg voor duidelijke signalisatie van het platform in het wegverkeer (bijvoorbeeld door middel van signalisatie met schokvaste knipperlichten, platformwimpels of refl ecterende kegels). Beveilig het voertuig tegen ongewenste bewegingen (handrem opzetten, wielen blokkeren...). Controleer op eventueel kantelgevaar bij wipkarren & opleggers. Vergrendel de deuren of andere bewegende delen van de carrosserie. Maak het werkterrein vrij van alle voorwerpen die de werking van de laadklep kunnen belemmeren. Controleer of u vanaf de plaats van de bediening alle bewegingen visueel kan volgen. Zorg ervoor dat het arbeidsbereik en het platform voldoende verlicht zijn. Indien er mechanische of hydraulische steunpoten beschikbaar zijn, breng deze in positie alvorens het platform te openen. Let op de ondergrond, deze dient voldoende stevig en vlak te zijn. 5.3 Bediening van de laadklep De belangrijkste gevaarzones voor de gebruikers en Correcte bedieningsplaats eventueel argeloze voorbijgangers bestaan uit: Gevarenzone ø de zone juist achter het platform, en binnen het draaibereik van het platform; ø de knelzone tussen het dalende platform (het platform aan de grond) en de grond zelf; - A9 -

15 ø de knelzone tussen het stijgende platform en het achterkader / de laadvloer van het voertuig; ø de knelzone tussen het sluitende platform en het achterkader van het voertuig; ø de knelzone tussen de last op het platform en het achterkader van het voertuig. Het is van bijzonder belang dat de operator ten allen tijde uit deze gevaarzones wegblijft (ook bijvoorbeeld bij het losmaken van de mechanische vergrendeling van de laadklep), en eventuele derden ook uit deze gevaarzones weghoudt. Let verder ook nog bijzonder op volgende knelzones : ø de knelzone tussen de meedraaiende bumper (optie) en de grond; ø de knelzone tussen het platform en eventuele muren, andere vaste hindernissen. De laadklep mag enkel bediend worden door middel van de originele Dhollandia buitenbediening, de originele Dhollandia 2-voet sturing, of desgevallend een andere originele en reglementair gemonteerde extra bediening. Inzake voetbescherming biedt de voetbediening de grootste veiligheid. Het gebruik van de afstandsbediening met spiraalkabel en de vaste binnenbediening is in bepaalde landen verboden, maar wordt in andere landen gedoogd mits strikte naleving van de randvoorwaarden, zoals beschreven op de blz. A7 en A11. Geen enkele bediening mag verplaatst of extra bijgeplaatst worden. De extra bediening (voetbediening, afstandsbediening of vaste binnenbediening) moet altijd aangesloten zijn op de keuzeschakelaar op het bedieningspaneel van de buitenbediening (zie ook pag. A6). Het is verboden de veiligheidsschakelingen te overbruggen of door hulpmiddelen uit te schakelen. De plaats van de bedieningskast is vastgesteld op 400 ±100 mm van het midden van de kast tot de achterkant van de carrosserie. Hou er steeds rekening mee dat men bij het sluiten van de klep, het hoofd niet klemt tussen het sluitende platform en de achterkader van het voertuig; kijk daarom nooit in het voertuig tijdens de sluit-beweging van de laadklep! 400mm ± 100 Hou met de voeten steeds afstand ten opzichte van de onderzijde van het platform; bij het dalen van het platform oppassen voor knelgevaar tussen de onderzijde van het platform en de autobaan. Indien het platform niet is uitgerust met een 2-voet sturing, mag de operator op het platform zich tijdens de opwaartse en neerwaartse bewegingen enkel ophouden binnen de verplichte permanent gemarkeerde veiligheidszone, die zich op een afstand van min 250 mm van de achterrand van het platform moet bevinden. Bewaar steeds, ook wanneer binnen in de laadbak, een veiligheidsafstand van 250 mm tussen de voeten en de knelzone tussen het achterkader van de carrosserie en het laadplatform (zie ook opmerkingen hierboven over knelzones). min 250 mm min 250 mm - A10 -

16 Vergrendel steeds het platform mechanisch na het sluiten van dit platform. Met geopend platform mag het voertuig niet verplaatst worden; het voertuig mag enkel verplaatst worden met het platform in gesloten en vergrendelde toestand. Laat nooit personen in de laadruimte tijdens het verplaatsen van het voertuig of de werking van de laadklep. 5.4 Plaats van de operator op het platform Het is verboden andere personen dan de operator te verplaatsen met de laadklep, of toe te laten binnen het werkbereik van het platform en de last, of het bereik van de last bij accidentele val. Neem steeds plaats naast de last zodat U niet gekneld kan raken tussen de last en het voertuig. De operator mag de last op het platform enkel dan begeleiden wanneer de laadklep uitgerust is met een originele Dhollandia 4-knops voetbediening, of een reglementaire geplaatste originele extra bediening. Om beknelling van de tenen ter hoogte van de achterbalk van de laadbak te voorkomen, mogen de afstandsbediening en vaste binnenbediening enkel gebruikt worden : sr 80 sr e 35 1) indien de laadklep en de achterbalk van de laadbak zo geconstrueerd zijn dat bij een vertikaal gemeten opening (e) van maximaal 35 mm een veiligheidsafstand (sr) van minimaal 80 mm beschikbaar is (zie tekening hiernaast, en blz. A7); en 2) indien het platform voorzien is van een vaste en permanente werkplaatsmarkering van 500x500 mm, die minstens 250 mm verwijderd is van de gevaarlijke rand tussen laadplatform en laadbak; en 3) indien de operator de veiligheidsvoorschriften van deze handleiding kundig is, en vaste instructies meedraagt enkel vanuit deze vaste werkplek op het platform te opereren. Bovenstaande voorwaarden 1 tot 3 moeten samen vervuld zijn. 4) Verder mogen deze extra bedieningen gebruikt worden indien de gevarenzone tussen laadplatform en achterkader voorzien is van een alternatieve volwaardige voetbescherming, die voldoet aan de richtlijnen EN en EN811, en desbetreffend ook door de installateur aan een risico-analyse is onderworpen met positief resultaat. 5) Vanuit de laadbak mogen deze bedieningen enkel gebruikt worden vanuit een vaste en permanent gemarkeerde werkplaats van 500x500 mm, die minstens 250 mm verwijderd is van de gevaarlijke rand tussen voertuig en laadplatform. Punt 3 hierboven blijft ook hier evenzeer geldig. Laadbak voertuig Laadplatform Veilige werkplaatsen Vanop de grond, mag de afstandsbediening enkel bediend worden vanuit een zone die minstens 500 mm van de zijkant van het platform verwijderd is (zie opmerkingen inzake knelgevaar hierboven) De afstandsbediening en vaste binnenbediening dienen steeds op de veiligheidsschakelaar in de bedieningskast aangekoppeld te zijn, zodat de buitenbediening tijdens het gebruik ervan buiten dienst kan worden gesteld tegen onbesuisd gedrag van onbevoegden. - A11 -

17 De gemarkeerde werkplaats moet steeds vrijgehouden worden, het plaatsen van goederen op deze plaats is verboden. Verhoog Uw eigen stabiliteit op het platform door U vast te houden aan de handgrepen die verplicht op het achterkader van de carrosserie gemonteerd moeten zijn, indien de laadklep bedoeld is om een operator met zich mee te dragen (zie punt 7.4 op pag. A19). Bij hefhoogtes hoger dan 2000 mm is het gebruik van veiligheidshekken rond het platform verplicht. Sta nooit aan de kant waar geen hekwerk voorzien is. De operatoren dienen gedurende alle bewegingen erop toe te zien dat zij geen andere personen in gevaar brengen; onnodig oponthoud op het platform of binnen het bereik van de laadklep of de last is voor iedereen ten allen tijde verboden. Hou de goederen tijdens de bewegingen steeds in het oog. De laadklep mag niet omgebouwd worden tot werkplatform. Indien het platform bedoeld is voor het laden / lossen van rollende lasten, en het platform in die optiek uitgerust is met een inrichting van minstens 50 mm hoog om het onvoorzien afrollen over de te beladen / te onladen platformzijde te verhinderen, dient de operator zich ten allen tijde van de plaats van dergelijke afrolbeveiliging te vergewissen, teneinde eventueel struikelgevaar te vermijden. 5.5 Richtlijnen voor het laden en lossen De te laden / te lossen lading mag het hefvermogen niet overschrijden. Daarbij moet het toegelaten maximum gewicht worden afgestemd met de belastingsdiagramma uit punt 6. In alle omstandigheden moet het lastzwaartepunt zo dicht mogelijk bij het voertuig liggen, en is belasting enkel op de punt van het platform verboden. Hou er rekening mee dat het zwaartepunt van de last zich niet altijd in het midden van de last bevindt, en de gewichtsverdeling soms sterk ongelijk kan zijn. De lading dient ten allen tijde zoveel mogelijk in de centerlijn van het platform geplaatst worden. Eenzijdige belasting op één platformhelft is enkel bij wijze van uitzondering toegestaan, en moet zoveel mogelijk vermeden worden. Bij eenzijdige belasting op één platformhelft, mag in ieder geval slechts 50% van het hefvermogen benut worden. Het platform mag enkel met de heftruck beladen worden wanneer het platform volledig op de grond rust. Het gezamelijke gewicht van de heftruck en de last mag maximaal het dubbele van de nominale capaciteit van de laadklep bedragen (vb. een 1000 kg laadplatform mag op de grond met max kg bereden worden). De goederen moeten tegen verschuiven beveiligd worden. Bij een last die niet zelfstandig vastgezet kan worden (rollende lasten), is het gebruik van rolstops of vasthechtingspunten voor de last verplicht. Alvorens de laadklep in beweging te zetten, controleer of de goederen voldoende vast en vergrendeld staan. Het zwaartepunt van de last mag zich tijdens de beweging niet kunnen verplaatsen. Op een laadplatform mogen geen losse goederen geladen en gelost worden (zoals zand, grind, stenen...) Het laadplatform mag niet gebuikt worden voor nivellering van grond; het platform is niet geschikt om krachten uit te oefenen parallel aan de grond (het is verboden ladingen te duwen of te trekken met het platform) Zie er bij het horizontaal instellen van het platform vóór het beladen, op toe dat U de helling van het platform een paar graden naar boven afstelt, aangezien het voertuig en het platform naar beneden veren wanneer het platform beladen wordt. Door deze verplichte voorafgaandelijke instelling van het platform naar boven toe, verkrijgt U een perfekt horizontaal platform na het plaatsen van de lading. - A12 -

18 Betreedt nooit de last, klauter nooit op de last. Laat nooit enige lading op het platform vallen. De impact van vallende lading, en eventueel daaruit voortvloeiende beschadiging, is veel groter dan het nominale gewicht van deze lading laat vermoeden. Bij het beladen van het platform mag de schuinstelling nooit bijgesteld worden. Aan de grond dient ten allen tijde de automatische schuinstellling van het platform gebruikt worden. Zie ook onder punt 7.6 op pag. A20. Duw de goederen steeds van het platform bij het lossen, in plaats van deze te trekken. Door te duwen van de hogere positie wordt verhinderd dat de lading op de operator kan vallen / rollen / stoten. Bij het sluiten van de standaardlaadkleppen moet het platform altijd eerst op laadvloerhoogte gebracht worden alvorens te beginnen sluiten. Respecteer in het openbaar verkeer steeds een veiligheidsafstand van 5 meter tot de achtervolgende wagen. 5.6 Onderhoud De gebruiker dient op dagelijkse basis te controleren, of te laten controleren, of de veiligheidsvoorzieningen van de laadklep nog functioneel zijn, en of de veiligheidsmarkeringen nog leesbaar aanwezig zijn. Indien niet, dient er onmiddellijk actie ondernomen te worden. Het onderhoud van de laadklep is van cruciaal belang voor de bedrijfsveiligheid van de laadklep. De onderhoudsinstructies dienen daarom strikt opgevolgd te worden. De laadklep mag enkel hersteld en onderhouden worden door bevoegd en geschoold personeel en met gebruik van originele DHOLLANDIA onderdelen. WANNEER DE LAADKLEP BIJ STORING GESLOTEN WORDT, MOETEN VOLGENDE RICHTLIJNEN IN ACHT GENOMEN WORDEN! In geval van storing moet de laadklep buiten gebruik gesteld worden en tegen onbevoegd gebruik beveiligd worden. Iedere laadklep die door vreemde hulpmiddelen (vorklift, hijskraan, takel,...) gesloten is, wordt levensgevaarlijk indien zij onvoldoende vergrendeld is en het gevaar onvoldoende gesignaleerd / gemarkeerd is. Doordat de laadklep door vreemde kracht gesloten is, zijn de cilinders niet gevuld met olie en is de slangbreukbeveiliging niet meer effectief en dus buiten werking. Hierdoor is geen enkele beweging meer gezekerd of afgeremd. Alle bewegingen naar beneden gebeuren vanop dat moment in vrije val zonder enige mogelijkheid deze met een bediening te stoppen! Door de vergrendeling van het platform te openen, zal de laadklep met valsnelheid naar het vertrekpunt van de storing terugvallen. Om alle mogelijke risico's te vermijden dienen naast de normale platformvergrendeling nog extra vergrendelingen aangebracht te worden, bijvoorbeeld de originele sluiting met staaldraad beveiligen. Er moet tevens een blijvende signalisatie aangebracht worden, die de gevaren duidelijk markeert. Om het platform open te leggen, dient opnieuw een extern hijswerktuig gebruikt te worden. Of beter nog, kan men de laadklep na herstellling opnieuw volledig op volle oliedruk brengen (hef- en sluitcircuit) alvorens de vergrendeling te openen. - A13 -

19 5.7 Speciale richtlijnen voor het laden en lossen aan de laadkade Het gezamelijke gewicht van lading en heftoestel, waarmee over het platform gereden wordt, mag nooit het nominale hefvermogen van de laadklep overschrijden. Bij het gebruik van de laadklep als oprijplaat van de laadkade naar de laadbak, moet het platform minimum 150 mm evenwijdig op de laadkade liggen. Bij het beladen zakt het voertuig en gaat het platform meescharnieren. Alvorens weg te rijden, moet de laadklep gesloten worden. Bij het lossen van de vrachtwagen gaat het platform stijgen door het uitveren van de vrachtwagen en met de punt van de kade afstaan. Om dit te vermijden dient de oriëntatie van de punt meermaals bijgesteld te worden (platform openen). Indien dit oriënteren van de schuinstelling niet gebeurt, zal dit blijvende schade veroorzaken aan de structuur van de laadklep. In geen enkel geval mag een overslagplaat gebruikt worden tussen de punt van de laadklep en de laadkade. De platformpunt moet altijd op een vaste ondergrond rusten, nooit op een meescharnierend gedeelte. Indien de vrachtwagen beladen wordt met zware heftoestellen moet het platform in een 'schuif' onder de laadkade geschoven worden. Hierbij dient men voldoende vrije ruimte te hebben rond het platform. Zie er tijdens het instellen van de luchtvering en de hoogtepositie van de laadklep op toe, dat het platform niet gekneld raakt in deze 'platformschuif'. Een onderschuifl aadklep mag nooit gebruikt worden als overrijdplaat aan een laadkade. Een onderschuifl aadklep dient tijdens het laden aan de laadkade steeds volledig onder de vrachtwagen geschoven te worden. - A14 -

20 5.8 Procedures voor het overladen tussen twee voertuigen met de laadklep Afladen Platformpunt mag niet raken! Wanneer 2 voertuigen met laadklep tegenover elkaar moeten overgeladen worden, dient men als volgt te werken: Allereerst moet het platform van het te laden voertuig volledig geopend worden tot de sluitcilinders volledig in zitten. Het platform van het te lossen voertuig mag maximaal 200 mm van de achterzijde van het te laden voertuig komen! De platformpunt van het te laden voertuig moet vrij blijven ten opzichte van de onderzijde van het andere platform. De platformpunt van het voertuig dat gelost wordt, moet steeds steunen op het onderste platform. Bijsturen is noodzakelijk naargelang de voertuigen gaan in- of uitveren. Stel het platform nooit in hoogte bij wanneer er lading of een persoon op staat. Indien door verschillende laadvloerhoogtes aan deze voorwaarden niet kan voldaan worden of indien de platformlengtes onderling te veel afwijken, mag het overladen op deze manier niet gebeuren. Opmerking: de veiligste manier om over te laden blijft altijd het gescheiden afl aden van het eerste voertuig en daarna het opladen op het tweede voertuig via de grond. Wanneer er slechts één voertuig met een laadklep uitgerust is, moet de platformpunt steeds op het achterkader van het andere voertuig kunnen rusten. Hiervoor gelden dezelfde eisen als het laden aan een laadkade. Vergeet ook hier de oriëntatie van het platform niet te corrigeren, zeker wanneer de voertuigen gaan in- of uitveren door de gewichtsverplaatsing. 5.9 Verdere richtlijnen die belangrijk zijn tijdens de bediening: De heftijd is sterk afhankelijk van de toestand van de batterijen en de last die op het platform geplaatst is. Om de batterijen te sparen is een juist gebruik van de laadklep noodzakelijk. Bij intens gebruik zal de motor verhitten en bij oververhitting uitvallen door de thermische zekering. Deze zekering zal zichzelf na ca. 20 minuten herstellen (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). Oververhitting kan vermeden worden door pauzes tussen de bewegingen in te lassen. Wanneer de motor traag begint te draaien doordat de batterijen te weinig spanning hebben, is het aan te raden onmiddellijk te stoppen met werken om blijvende beschadiging aan schakelelementen zoals motor, relais en kontakten te vermijden. De batterijen kunnen bijgeladen worden door een externe lader of door de motor van de vrachtwagen te laten draaien. Indien dit veelvuldig voorkomt dienen de capaciteit en de staat van alternator en de batterijen gecontroleerd te worden. - A15 -

21 6) BELASTINGSDIAGRAM Om vroegtijdige slijtage of beschadigingen aan de laadklep, en ongevallen met eventuele persoonlijke verwondingen te voorkomen, dienen de veiligheidsinstructies voor de bediening (punt 5), tesamen met het onderstaande belastingsdiagram rigoureus opgevolgd te worden. Het nominale hefvermogen van de laadklep is het maximaal toegelaten gewicht van de laadklep in de beste omstandigheden, waarbij: - het zwaartepunt van de lading door de operator niet verder van het achterkader van het voertuig geplaatst is dan de maximale "lengte tot het zwaartepunt van de last", zoals vermeld op de identifi catiesticker, of niet verder dan de zwaartepuntmarkeringen die op de zijkanten links en rechts van het platform zijn aangebracht. - de lading door de operator in het midden van het platform (in de breedte gezien), dus tussen de beide hefarmen, geplaatst is. Van zodra de effectieve ladingsomstandigheden van deze ideale toestand afwijken, vermindert het maximaal toegelaten gewicht in functie van het onderstaande belastingsdiagram, én van de beperkingen opgegeven in de veiligheidsinstructies. Onder geen enkele omstandigheden mogen de afmetingen van de last deze van het platform overschrijden; of mag de last buiten de contouren van het platform uitsteken. - A16 -

22 7) BEDIENING VAN DE LAADKLEP 7.1 Alvorens het platform te openen: Schakel de stuurstroomschakelaar in de vrachtwagencabine in (indien opgebouwd). Open het deksel van de bedieningskast (indien model met deksel), en schakel de batterijschakelaar van de bedieningskast in. Alvorens de laadklep in werking te stellen, zorg ervoor dat U aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet, zoals deze zijn opgetekend in punt 5 op pag. A9 tot A15. Let er bijzonder op dat het werk- en draaibereik van het laadplatform volledig vrij is. Volg voor de bediening de instructies van het bedieningspaneel, en de instructies opgetekend in deze handleiding. Zet de mechanische of hydraulische steunvoeten uit indien deze ter beschikking zijn (optioneel). Maak de mechanische platformvergrendeling los. Neem daarbij positie naast het voertuig, of tenminste buiten het zwenkbereik van het platform. De laadklep is nu klaar voor werking. 7.2 Gebruik van de "standaard buitenbediening" Onderstaande bedieningsprocedures zijn toepasbaar op de volgende 2 types "standaard" buitenbediening: Bouwjaar Bouwjaar De standaard buitenbediening is voorzien van een 2-handsturing met keuzeschakelaar die switcht tussen de buitenbediening en de extra bediening. keuze "buitenbediening" ➊ keuze "extra bediening" Het omdraaien van de keuze-draaischakelaar ➊ in wijzerzin activeert de buitenbediening, en desactiveert terzelfdertijd de extra bediening. Bij het loslaten van de keuzeschakelaar vanuit deze stand, keert de schakelaar automatisch terug naar de neutrale positie (hold-to-run principe). Het omdraaien van de keuzeschakelaar ➊ in tegen-wijzerzin activeert de extra bediening en desactiveert de buitenbediening. Bij het loslaten van de keuzeschakelaar vanuit deze stand, blijft de schakelaar op de gekozen positie staan (vaste stand), en blijft de buitenbediening gedesactiveerd. - A17 -

23 Bedieningsschema voor de standaard / ondervouwbare laadkleppen: DH-LM DH-LSU DH-LMP DH-LC DH-KA DH-ESU DH-LSP 2-4 DH-RM DH-RC Stijgen: + Dalen: + Openen: + Sluiten: + Bedieningsschema voor de onderschuifbare laadkleppen: DH-SM DH-SSU DH-SMR DH-SSUR DH-SV-SP DH-SO DH-SMO DH-SC Stijgen: + Dalen: + Openen: + Sluiten: + Schuif in: Schuif uit: (**) (**) Bedieningsschema voor de hydraulische steunpoten: De bediening van de hydraulische steunpoten verloopt gelijk voor standaard én onderschuifl aadkleppen Steunpoten in: Steunpoten uit: (**) (**) (**) Voor de laadkleppen tot en met bouwjaar 2001, dient de veiligheidsknop mee bediend te worden om de desbetreffende beweging uit te voeren. 7.3 Gebruik van de "inbouw - buitenbediening" Bij gesloten bestelwagens en andere voertuigen met een lage bodemvrijheid onder de laadvloer tot de grond, wordt het laadplatform gemakshalve meestal bediend met een in de carrosseriewand integreerbare buitenbediening. (Er dient in dergelijke opstelling steeds een aparte hoofdstroomschakelaar voorzien te worden op een duidelijk zichtbare en makkelijk bereikbare locatie). - A18 -

24 Stijgen: + Dalen: + Openen: + + Sluiten: Gebruik van de voetbediening De 4-knops voetbediening is voorzien van een 2-voetsturing, met 2 knoppen voor de beweging 'stijgen' en 2 knoppen voor de beweging "dalen". Elke beweging, die door het indrukken van de 2 desbetreffende knoppen ingeleid wordt, wordt onmiddellijk onderbroken wanneer 1 van 2 knoppen losgelaten wordt. Door de verplichte plaatsing van beide voeten op de drukknoppen van de voetbediening, wordt verhinderd dat de ledematen van de operator tussen het platform en het achterkader van de carrosserie gekneld kunnen worden. De operator dient zich tijdens het stijgen / dalen vast te houden aan de handgreep, die verplicht op de achterstijl van de carrosserie dient voorzien te zijn. handgreep Stijgen: + Dalen: + De 4-knops voetbediening dient gebruikt te worden in combinatie met de keuzeschakelaar op het bedieningspaneel van de buitenbediening. Dhollandia adviseert het gebruik van de 4-knops voetbediening als extra bediening. 7.5 De vaste binnenbediening en de afstandsbediening De vaste binnenbediening en de afstandsbediening mogen enkel onder strikte voorwaarden gebruikt worden, zoals beschreven onder punt 5.4 op pag. A11. De gebruiker van de vaste binnenbediening moet ten allen tijde de knelzone tussen het platform en het achterkader van de carrosserie vermijden. De gebruiker van de afstandsbediening moet ten allen tijde de knelzone tussen het platform en het achterkader van de carrosserie, en de knelzone tussen het platform en de grond vermijden. Stijgen: Dalen: - A19 -

25 7.6 Automatische bodemschuinstelling Alle Dhollandia laadkleppen met konisch platform zijn uitgerust met een automatische gememoriseerde schuinstelling van het platform aan de grond. Automatische bodemschuinstelling wil zeggen: Tijdens de beweging 'dalen' gaat de platformpunt automatisch naar de grond afneigen, wanneer het platform de grond raakt, en de knop voor 'dalen' ingedrukt blijft. Tijdens de beweging 'stijgen' vanop de grond, wordt het platform eerst uit de schuinstelling tot in de vooringestelde horizontale positie opgedrukt, en wordt het platform vervolgens in zijn horizontale stand tot de laadvloer van het voertuig opgeheven. Gememoriseerde schuinstelling of schuinstelling met geheugen, wil zeggen: De platformhelling die door de operator bij het openen wordt ingesteld (eventueel licht naar boven toe of licht naar onder toe) wordt automatisch terug ingenomen bij een nieuwe stijgbeweging na de bodemschuinstelling, en wordt dus "gememoriseerd", of in het "geheugen" opgenomen. 7.7 Procedures bij het einde van het gebruik Voor de standaard laadkleppen, dient het laadplatform eerst in de horizontale stand tot tegen de laadvloer opgedrukt te worden, alvorens het platform te sluiten. Voor de onderschuifl aadkleppen, wordt achtereenvolgens het platform dichtgeklapt, de laadklep ingeschoven, en het platform tegen het chassis of de rubber aanslagen opgedrukt. Voor de ondervouwbare laadkleppen wordt achtereenvolgens het platform dichtgeklapt, en het plaform opgeheven tot tegen de onderkant van de speciale vloerplaat, of tegen de voorziene aanslag. Trek eventuele mechanische of hydraulische steunpoten op in de rijstand. Schakel de batterijschakelaar uit door de batterijsleutel te verwijderen, en sluit het deksel van de bedieningskast altijd onmiddellijk na gebruik. Vergrendel het platform mechanisch. Indien toepasselijk, zet de stuurstroomschakelaar in de voertuigcabine af. Indien toepasselijk, controleer of de rode controlelampjes in de voertuigcabine correct aangeven dat het platform zich in de gesloten toestand bevindt. - A20 -

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore

Robus 600/600P 1000/1000P. For sliding gates. Instructions and warnings for the fitter. Istruzioni ed avvertenze per l installatore For sliding gates Robus 600/600P 1000/1000P Instructions and warnings for the fitter Istruzioni ed avvertenze per l installatore Instructions et recommandations pour l installateur Anweisungen und Hinweise

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006

ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN. hoogwerker. Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 ONDERHOUDS EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN hoogwerker Type : R20 EHS Machinenummer : 820505 Bouwjaar : 2006 CUSTERS HYDRAULICA B.V. Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY Telefoon: 0478 553 000 Postbus 22, 5800 AA VENRAY

Nadere informatie

COMMANDER-LPY COMMANDER-LPZ Instructieboek 672124-NL-9910

COMMANDER-LPY COMMANDER-LPZ Instructieboek 672124-NL-9910 COMMNDER-LPY COMMNDER-LPZ Instructieboek 672124-NL-9910 Symbolen Omschrijving Druk Functie Schoonmaken ankoppelen Smering Waarschuwing Winteropslag edieningsvoorschriften Storingen Onderhoud Technische

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

UDSA 008-2 -> 100-2 uitgerust met BMBC branderautomaat

UDSA 008-2 -> 100-2 uitgerust met BMBC branderautomaat Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Gasgestookte luchtverwarmers UDSA 008-2 -> 100-2 uitgerust met BMBC branderautomaat voldoet aan: DIR CE 90/396/EEG:GAD

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Excel. Entice 4. Lees instructies voor gebruik

Gebruikershandleiding. Excel. Entice 4. Lees instructies voor gebruik Gebruikershandleiding Excel Entice 4 Lees instructies voor gebruik Welkom aan boord van uw nieuwe Entice scooter! Wij willen u graag danken voor de aankoop van deze kwaliteitsscooter die uw gevoel van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

OMBOUWRICHTLIJNEN NIEUWE COMBO. Opel Bedrijfswagens

OMBOUWRICHTLIJNEN NIEUWE COMBO. Opel Bedrijfswagens OMBOUWRICHTLIJNEN NIEUWE COMBO Opel Bedrijfswagens UITGAVE: OKTOBER 2012 VOORWOORD Deze handleiding bevat specificaties en richtlijnen voor het ombouwen en uitrusten van diverse uitvoeringen van de Opel

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350

INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 INSTALLATIE HANDLEIDING SW350 Datum: augustus 2008 Inhoudsopgave: Contents 1. Algemene informatie en verwijzingen...5 1.1 Etikettering...5 1.2 Mogelijke toepassingen...6 2. Veiligheidsinstructies...6 2.1

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com

Gebruiksaanwijzing. Paardentrailer Veetrailer. www.boeckmann.com Paardentrailer Veetrailer www.boeckmann.com Paardentrailer, Veetrailer Uw voertuiggegevens Voertuigtype: Chassisnr.: Toegel. totaalgewicht: Bouwjaar: Bandenmaat / Fabrikant: Type oploopinrichting Fabrikant

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.11.2008 COM(2008) 690 definitief 2008/0213 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende bepaalde onderdelen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Werken bij Flexwatchers EXTERN

Werken bij Flexwatchers EXTERN V E I L I G H E I D G E Z O N D H E I D M I L I E U Werken bij Flexwatchers EXTERN Rhijnspoor 231-233 2901 LB Capelle aan den IJssel TEL 010-789.78.33 Werkboek Flexwatchers Extern Versie bijgewerkt april

Nadere informatie

HANDLEIDING. Installatie Onderhoud Gebruik. WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen

HANDLEIDING. Installatie Onderhoud Gebruik. WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen HANDLEIDING WORTHINGTON LNN, LNNV en LNNC centrifugaalpompen Horizontaal gedeelde eentraps centrifugaalpompen met slakkenhuis en dubbelstroom PCN=71569077 08-13 (N) (bevat C953KH004). Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing.

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Permobil K450. Elektrische rolstoel

GEBRUIKSAANWIJZING. Permobil K450. Elektrische rolstoel GEBRUIKSAANWIJZING NL Permobil K450 Elektrische rolstoel Hier vindt u Permobil Permobil BV is verantwoordelijk voor service/verkoop via importeuren en plaatselijke dealers in grote delen van Europa. Voor

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones

NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones Handleiding Pipe-Tuner Inhoud NL conformiteitsverklaring 4 Testcertificaat 5. Algemene veiligheidsnormen 6. Schuurlinnen...6. Bescherming

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

INTRODUCTIE Beste caravanbezitter,

INTRODUCTIE Beste caravanbezitter, INSTRUCTIEBOEK SPRITE EUROLAND 1998 1 INTRODUCTIE Beste caravanbezitter, Gefeliciteerd met de aankoop van uw caravan. Wij zijn ervan overtuigd dat u er vele gelukkige uren in zult doorbrengen; we hopen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ALVORENS U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN UW NIEUWE TRAVELUX STARLITE SCOOTER DIENT U EERST DE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. Algemene introductie U heeft zojuist een scooter gekocht van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding A72, A82, A92

Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72, A82, A92 Gebruikershandleiding A72---A92 Serienummers van uw tractor Model = model indentificatie wordt gebruikt voor service en onderdelen Indentificatie number = serie nummer

Nadere informatie