Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Frans Duits Engels Nederlands voltijd/deeltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Frans Duits Engels Nederlands voltijd/deeltijd"

Transcriptie

1 BEOORDELINGSRAPPORT Leergebied Mens en Taal Uitgebreide opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Frans Duits Engels Nederlands voltijd/deeltijd Hogeschool Inholland

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E BEOORDELINGSRAPPORT Leergebied Mens en Taal Uitgebreide opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Frans Croho Duits Croho Engels Croho Nederlands Croho voltijd/deeltijd Hogeschool Inholland Hobéon Certificering Datum 21 april 2016 Auditpanel Drs. W.G. van Raaijen C.M Clarijs Referent: Dr. M.C.L. Timmermans Vakpanellid: Drs. L. Heijmans Drs. A.M.T.M. Janssen M.J.G. Wierdsma Prof. Dr. F. Kuiken Student: R. van Krieken Secretarissen: Drs. R.F.H.M. Stapert Drs. L. Blom-van Veen

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. BASISGEGEVENS 1 2. SAMENVATTING 7 3. INLEIDING De lerarenopleidingen van Inholland Leergebied Mens en Taal Ontwikkelingen sinds de vorige accreditatie (2009) Clustervisitatie en inrichting van de audit OORDELEN OP HET NIVEAU VAN DE STANDAARDEN ALGEMEEN EINDOORDEEL AANBEVELINGEN 95 BIJLAGE I Scoretabellen 97 BIJLAGE II Programma, werkwijze en beslisregels 101 BIJLAGE III Geraadpleegde documenten 109 BIJAGE IV Overzicht auditpanel 111

6

7 1. BASISGEGEVENS NAAM INSTELLING Status instelling Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg NAAM OPLEIDINGEN Hogeschool Inholland Bekostigd n.v.t. 1. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Frans 2. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Duits 3. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Engels 4. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Nederlands Registratienummer croho Domein/sector croho Oriëntatie opleidingen 1. Frans: Duits: Engels: Nederlands: Educatie HBO Niveau beide opleidingen Graad en titel opleidingen Bachelor Bachelor of Education Aantal studiepunten opleidingen 240 Afstudeerrichtingen AVO /(v)mbo Locatie Amstelveen Varianten opleidingen Joint programme Onderwijstaal Voltijd - Deeltijd nvt Nederlands Datum audit 17 november 2015 Contactpersoon opleidingen Jeanieke Kuijper-Rustenburg Hogeschool Inholland, versie 3.0 1

8 Basisgegevens Leergebied Mens en Taal In de tabellen wordt onderscheid gemaakt in NVAO-definitie en Inholland-definitie. De verplicht aan te leveren kengetallen volgens de NVAO-definitie, betreffen alleen die studenten die voor de eerste keer in het hbo instromen. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen van Inholland is dat maar een deel van de instroom. Daarom worden hieronder de kengetallen ook weergegeven voor de totale groep studenten. Frans (definitie NVAO) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 100% - 100% 100% - - deeltijd - 20% 67% 40% 33% - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd deeltijd 33% 25% 25% kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd deeltijd 33% 25% - kopopleiding Hogeschool Inholland, versie 3.0 2

9 Frans (definitie Inholland) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 75% 20% 100% 100% - - deeltijd - 29% 67% 29% 33% - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd ,% deeltijd 33% 33% 40% kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd 50% - - deeltijd 33% 33% - kopopleiding Duits (definitie NVAO) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 14% 60% 50% 60% 75% - deeltijd 33% 27% 44% 13% - - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd - 33% 50% deeltijd - 17% 18% kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd - 50% - deeltijd 100% 83% - kopopleiding Hogeschool Inholland, versie 3.0 3

10 Duits (definitie Inholland) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 13% 60% 50% 57% 55% - deeltijd 33% 21% 47% 20% 11% - kopopleiding 100% Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd - 28,6% 50,% deeltijd 14% 8% 20% kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd - 57% - deeltijd 86% 75% - kopopleiding Engels (definitie NVAO) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 50% 94% 55% 100% 67% - deeltijd 40% 100% - 67% 67% - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd 50% 25% - deeltijd kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd 17% 50% - deeltijd 67% - - kopopleiding Hogeschool Inholland, versie 3.0 4

11 Engels (definitie Inholland) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 48% 75% 62% 78% 51% - deeltijd 35% 50% 56% 63% 56% - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd 50,% 14,3% 16,7% deeltijd 23% 23% 25% kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd 30% 29% - deeltijd 39% 46% - kopopleiding - 100% - Nederlands (definitie NVAO) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd - 100% 50% - 100% - deeltijd - 33% 33% 50% 100% - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd - 50% - deeltijd 67% 50% - kopopleiding Rendement (per cohort) voltijd deeltijd 33% - - kopopleiding Hogeschool Inholland, versie 3.0 5

12 Nederlands (definitie Inholland) Instroom (aantal) voltijd deeltijd Kopopleiding Uitval uit het eerste jaar (per cohort) voltijd 25% 89% 71% 29% 71% - deeltijd 10% 35% 67% 17% 50% - kopopleiding Uitval uit de bachelor (per cohort) voltijd - 33,3% - deeltijd 29% 22% 9% kopopleiding - 100% - Rendement (per cohort) voltijd 100% - - deeltijd 57% 44% - kopopleiding Hogeschool Inholland, versie 3.0 6

13 2. SAMENVATTING De tweedegraads lerarenopleidingen van het Domein Onderwijs & Innovatie (O&I) van Hogeschool Inholland leiden studenten op tot tweedegraads leraar Islamgodsdienst, Godsdienst-Levensbeschouwing, Nederlands, Frans, Duits, Engels, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Techniek, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Bedrijfseconomie, Algemene Economie, Gezondheidszorg & Welzijn en Pedagogiek. Al deze door het panel beoordeelde opleidingen vertonen een verstrekkende gelijkenis, qua (1) doelstelling, structuur en reikwijdte van de onderwijsleeromgeving, (2) wijze van toetsen en beoordelen, (3) deskundigheid personeel, (4) studiebegeleiding, (5) voorzieningen en (6) systematiek en implementatie van de interne kwaliteitszorg. Dit maakte het voor het panel mogelijk op algemeen niveau kwalitatieve uitspraken te doen die voor alle onderzochte opleidingen gelden. Alleen daar, waar aanleiding is van dit algemeen oordeel af te wijken, wordt daar in de samenvatting melding van gemaakt. OPLEIDING FRANS Onderwerp 1. Beoogde eindkwalificaties Generieke kenmerken Alle in het Ten geleide vermelde en door het panel onderzochte opleidingen tot leraar 2 e graad vo (in het vervolg genoemd de tweedegraads lerarenopleidingen ) van Hogeschool Inholland baseren zich aantoonbaar op de landelijke SBL-competenties en op de generieke en vakspecifieke kennisbases en zij hebben alle regelmatig contact hierover met vakgenoten en het werkveld. Dit gebeurt o.a. in ADEF-verband, in overleggen met vakgenoten in 10 voor de leraar, in andere landelijke vakgroep-overleggen en in de diverse overleggen met de opleidingsscholen. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen spelen de beroepsgerichtheid en de integratie van praktijk en theorie een grote rol. Uitgaande van het motto Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving ontwikkelt de student internationale, interculturele kennis, vaardigheden en attitudes door samen te leren, samen te werken en samen te leven in een stimulerende leer- en werkomgeving. Deze visie sluit goed aan op de visie op leren binnen het Leergebied Mens en Taal. Tevens sluit de visie aan op de Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, die specifieke richtlijnen bieden voor leraren en hun opleiding op het Europese niveau. De tweedegraads lerarenopleidingen profileren zich duidelijk door hun ambitie leraren op te willen leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen (wat door de keuze van de Leergebieden als organisatorische bedding sterk wordt bevorderd) en die erop gericht zijn te werken aan: (i) de eigen taalvaardigheid, (ii) de normatieve professionele ontwikkeling met aandacht voor burgerschap, multiculturaliteit, identiteit, waarden en zingeving (Bildung) en (iii) de voortdurende kwalitatieve versterking van de eigen onderwijsomgeving op basis van eigen onderzoek met gebruikmaking van de nieuwste inzichten omtrent begeleiding van leerlingen, didactische vaardigheden en educatieve toepassingen van ICT. Het auditpanel heeft voorts vastgesteld dat alle lerarenopleidingen op schema liggen qua invoering van de twee afstudeerrichtingen: havo/vwo en (v)mbo. Hogeschool Inholland, versie 3.0 7

14 Op grond van bovenstaande sterke punten (1) doelstelling met grote nadruk op Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving enerzijds en op een duidelijke integratie tussen praktijk en theorie anderzijds en (2) de ambitie normatieve professionals op te leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen en die gericht zijn op de ontwikkeling van de eigen taalvaardigheid en op de voortdurende kwalitatieve versterking van de onderwijsomgeving waarin ze zich bevinden op basis van eigen onderzoek is het auditpanel van oordeel, dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland een goed voor Standaard 1 verdienen. Opleiding Frans De hierboven beschreven generieke kenmerken zijn alle onverkort van toepassing op de opleiding Frans. Voorts heeft deze opleiding op overtuigende wijze aangetoond dat zij de kennisbasis Frans als leidraad hanteert voor de doelstelling en inrichting van het vakspecifieke deel van haar opleidingsprogramma. Op grond hiervan en op grond van bovenstaande sterke generieke punten is het auditpanel van oordeel, dat de tweedegraads lerarenopleiding Frans van Hogeschool Inholland inderdaad een goed voor Standaard 1 verdient. Onderwerp 2. Programma Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding Frans een heldere opbouw kent waarbinnen alle beoogde eindkwalificaties een betekenisvolle plaats hebben gekregen via de onderscheiden generieke vakken, de praktijkgerichte werkvormen ( learning by doing and reflection ) en een gevarieerd palet van leer- en onderzoeksopdrachten, telkens resulterend in een product en/of gedrag. De docenten vervullen daarbij een voorbeeldrol. Het panel heeft vastgesteld dat er een zichtbare samenhang in het programma aanwezig is. Het panel heeft in het kader van internationalisering als aandachtspunt dat hij een verblijf van één week in Frankrijk voor een vierjarige studie erg mager vindt en pleit daarom voor een verplicht verblijf voor studenten Frans van minimaal één periode in een Franstalig land. De opleiding heeft een duidelijke didactiek (de leerder centraal), in het licht waarvan de studenten zich ook daadwerkelijk ontwikkelen en handelen. Het panel vraagt aandacht voor de studenten met mbo-achtergrond, voor wie begrippen als DAT (dagelijkse algemene taalvaardigheden) en CAT (cognitieve academische taalvaardigheden) erg abstract blijken te zijn. Het panel heeft ook geconstateerd dat de uitwerking van het principe doeltaal is voertaal nog niet volledig in het programma tot zijn recht komt. Het ziet een goede ontwikkeling met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de stageplaatsen; alle studenten, met wie het panel sprak, liepen stage op een (erkende) opleidingsschool en waren daar erg positief over. Er is een duidelijk herkenbare onderzoekslijn. Studenten kunnen zich tijdens de opleiding goed voorbereiden op de praktijk, omdat het programma, mede dankzij het grote professionele netwerk van de docenten, een sterke en voortdurende gerichtheid kent op de schoolpraktijk en de ontwikkelingen daarbinnen. Het panel is ook positief over de belangrijke rol die de werkplekbegeleider van de (opleidings)school speelt bij de begeleiding en coaching van de studenten. Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding gepaste maatregelen heeft genomen in verband met de geringe instroom van studenten. Deze oordelen wegend komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans bij de Standaarden 3 (inhoud van het programma), 4 (vormgeving programma) en 5 (aansluiting) tot het oordeel voldoende en bij de Standaard 2 (oriëntatie) tot het oordeel goed. Onderwerp 3. Personeel Alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over een weldoordacht personeelsbeleid, dat docenten in ruime mate in staat stelt zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor het opleiden van de studenten maar ook voor het verder ontwikkelen van de respectieve opleidingsprogramma s. Hogeschool Inholland, versie 3.0 8

15 Het panel is overtuigd van de vakkennis en de didactische kwaliteit van de docenten en de voorbeeldrol die zij voor hun studenten vervullen; de hoge werkdruk van docenten heeft hierop geen nadelige invloed. Eén van de docenten van het leergebied Mens en Taal is gepromoveerd, twee zijn bezig met een promotietraject. Ook heeft het panel vastgesteld dat alle docenten van het leergebied betrokken zijn bij de ontwikkeling van het taalbeleid (leerlijn Tekstcompetentie ) binnen het Domein Onderwijs & Innovatie en dat zij daarbij een initiërende en stimulerende rol voor de andere opleidingen vervullen. Het auditpanel komt daarom voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans op Standaard 6 (kwalificaties personeel) tot het oordeel goed. Onderwerp 4. Voorzieningen Het auditpanel is van oordeel dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over de huisvesting en voorzieningen die de onderwijsprocessen in voldoende mate ondersteunen. Een mooi voorbeeld is het DIB (Digitaal Inleveren en Beoordelen), waardoor studenten snel inhoudelijke feedback kunnen krijgen op hun ingeleverde producten. Ze vinden dat Blackboard minder gemakkelijk werkt. Het auditpanel is voorts overtuigd van de goede kwaliteit van de studiebegeleiding en de informatievoorziening door de opleiding Frans. De studenten zijn zeer tevreden over de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht door hun docenten, die ook goed bereikbaar zijn. Dit brengt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans bij Standaard 7 (huisvesting en voorzieningen) tot het oordeel voldoende en bij Standaard 8 (begeleiding) tot het oordeel goed. Onderwerp 5. Kwaliteitszorg Het auditpanel heeft bij alle door hem beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook bij de onderhavige, geconstateerd dat zij, mede dankzij hun evaluaties onder hun belangrijkste stakeholders, goed zicht hebben op de eigen sterke en zwakke punten. De opleidingen werken en dat is ook bij de opleiding Frans zichtbaar met een integraal kwaliteitszorgsysteem, waarin de PDCA-cyclus jaarlijks op alle niveaus rondgemaakt wordt. Daarbij zijn de opleidings- en examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld actief betrokken. Tot slot heeft het panel waargenomen dat de opleiding aantoonbare verbetermaatregelen heeft genomen die overtuigend waren qua uitvoering, verantwoordelijkheid en resultaten. Op basis van deze conclusie komt het auditpanel voor de tweedegraads opleiding Frans op Standaard 9 (periodiek evalueren) tot het oordeel goed. Onderwerp 6. Toetsing Het auditpanel heeft vastgesteld dat de opleiding Frans haar toetssysteem voldoende op orde heeft. Zij toetst op een inzichtelijke, valide en betrouwbare manier met behulp van gevarieerde toetsvormen of de studenten de beoogde (eind)kwalificaties hebben bereikt. Het panel heeft als aandachtspunt dat de eindbeoordeling van de eerstejaars toets Niveau de langue een gemiddelde betreft van verschillende onderdelen, waardoor een student die bijvoorbeeld de grammatica niet voldoende beheerst, toch een voldoende voor de toets kan behalen. Een ander punt van aandacht is dat de derdejaars toets Civilisation et Media enkele aspecten bevat die ook in eerdere studiejaren getoetst hadden kunnen worden. Het ontwikkelen van een mbo-les, dat ook in deze module opgenomen is, vindt het panel wel duidelijk bij een derdejaars toets behoren. De (deel)examencommissie speelt een cruciale rol bij de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens en van de daarbij behorende beoordelingskaders. Het auditpanel vindt het overigens een sterk punt van alle door hem beoordeelde opleidingen, dat de examencommissie voor de borging van de kwaliteit van de afstudeerproducten de afstudeercommissie heeft gemandateerd, waarvan de leden steekproefsgewijs afstudeerassessments bijwonen en als eerste beoordelaars betrokken zijn bij de beoordelingen van de praktijkonderzoeken in de afstudeerfase. Hogeschool Inholland, versie 3.0 9

16 Op grond van bovenstaande positieve punten en genoemde aandachtspunten, komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans op Standaard 10 (toetsing) tot het oordeel voldoende. Onderwerp 7. Gerealiseerde eindkwalificaties Het auditpanel is van oordeel dat de studenten in hun eindwerken hebben aangetoond, dat zij op het vereiste bachelorniveau beschikken over de competenties van een startbekwaam tweedegraads leraar Frans. Het auditpanel kwam bij een van de drie afstudeeronderzoeken tot een lager, maar wel voldoende, eindoordeel in vergelijking met de examinatoren van de opleiding Frans. Het panel heeft als aandachtspunt dat de opleiding moet borgen dat de feedforward van docenten met betrekking tot het definitievoorstel ook daadwerkelijk door studenten wordt opgenomen in het uiteindelijke onderzoek. Vanaf is dit geborgd via de formele beoordeling van het onderzoeksvoorstel door de afstudeercommissie. Uit de bekwaamheidsdossiers bleek dat de studenten goed kunnen reflecteren. Het auditpanel is van oordeel dat de feedback die de examinatoren bij de competenties gaven, goed inzicht geeft in de ontwikkeling van de studenten. Het auditpanel heeft alle eindwerken met ten minste een voldoende beoordeeld. Alle studenten hebben de landelijke kennistoets met ten minste een voldoende afgesloten. Alumni en werkveldvertegenwoordigers zijn tevreden over het gerealiseerde niveau van de afgestudeerden. Met inachtneming van hierboven genoemde ontwikkelingspunten, acht het auditpanel een oordeel voldoende voor Standaard 11 voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans zeker op zijn plaats. Algemene conclusie: De ruim gekwalificeerde docenten van de tweedegraads lerarenopleiding Frans van Hogeschool Inholland zorgen ervoor dat het afnemende werkveld (in de regio) kan beschikken over startbekwame tweedegraads leraren Frans voor de scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het auditpanel komt op grond van de beslisregels van de NVAO tot het eindoordeel voldoende voor de tweedegraads lerarenopleiding Frans van Hogeschool Inholland. Hogeschool Inholland, versie

17 OPLEIDING DUITS Onderwerp 1. Beoogde eindkwalificaties Generieke kenmerken Alle in het Ten geleide vermelde en door het panel onderzochte opleidingen tot leraar 2 e graad vo (in het vervolg genoemd de tweedegraads lerarenopleidingen ) van Hogeschool Inholland baseren zich aantoonbaar op de landelijke SBL-competenties en op de generieke en vakspecifieke kennisbases en zij hebben alle regelmatig contact hierover met vakgenoten en het werkveld. Dit gebeurt o.a. in ADEF-verband, in overleggen met vakgenoten in 10 voor de leraar, in andere landelijke vakgroep-overleggen en in de diverse overleggen met de opleidingsscholen. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen spelen de beroepsgerichtheid en de integratie van praktijk en theorie een grote rol. Uitgaande van het motto Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving ontwikkelt de student internationale, interculturele kennis, vaardigheden en attitudes door samen te leren, samen te werken en samen te leven in een stimulerende leer- en werkomgeving. Deze visie sluit goed aan op de visie op leren binnen het Leergebied Mens en Maatschappij. Tevens sluit de visie aan op de Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, die specifieke richtlijnen bieden voor leraren en hun opleiding op het Europese niveau. De tweedegraads lerarenopleidingen profileren zich duidelijk door hun ambitie leraren op te willen leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen (wat door de keuze van de Leergebieden als organisatorische bedding sterk wordt bevorderd) en die erop gericht zijn te werken aan: (i) de eigen taalvaardigheid, (ii) de normatieve professionele ontwikkeling met aandacht voor burgerschap, multiculturaliteit, identiteit, waarden en zingeving (Bildung) en (iii) de voortdurende kwalitatieve versterking van de eigen onderwijsomgeving op basis van eigen onderzoek met gebruikmaking van de nieuwste inzichten omtrent begeleiding van leerlingen, didactische vaardigheden en educatieve toepassingen van ICT. Het auditpanel heeft vastgesteld dat alle lerarenopleidingen op schema liggen qua invoering van de twee afstudeerrichtingen: havo/vwo en (v)mbo. Op grond van bovenstaande sterke punten (1) doelstelling met grote nadruk op Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving enerzijds en op een duidelijke integratie tussen praktijk en theorie anderzijds en (2) de ambitie normatieve professionals op te leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen en die gericht zijn op de ontwikkeling van de eigen taalvaardigheid en op de voortdurende kwalitatieve versterking van de onderwijsomgeving waarin ze zich bevinden op basis van eigen onderzoek is het auditpanel van oordeel, dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland een goed voor Standaard 1 verdienen. Opleiding Duits De hierboven beschreven generieke kenmerken zijn alle onverkort van toepassing op de opleiding Duits. Voorts heeft deze opleiding op overtuigende wijze aangetoond dat zij de kennisbasis Duits als leidraad hanteert voor de doelstelling en inrichting van het vakspecifieke deel van haar opleidingsprogramma. Op grond hiervan en op grond van bovenstaande sterke generieke kenmerken is het auditpanel van oordeel, dat de tweedegraads lerarenopleiding Duits van Hogeschool Inholland inderdaad inderdaad een goed voor Standaard 1 verdient. Hogeschool Inholland, versie

18 Onderwerp 2. Programma Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding Duits een heldere opbouw kent waarbinnen alle beoogde eindkwalificaties een betekenisvolle plaats hebben gekregen via de onderscheiden generieke vakken, de praktijkgerichte werkvormen ( learning by doing and reflection ) en een gevarieerd palet van leer- en onderzoeksopdrachten, telkens resulterend in een product en/of gedrag. De docenten vervullen daarbij een voorbeeldrol. Het panel heeft vastgesteld dat er een zichtbare samenhang in het programma aanwezig is. Het panel heeft in het kader van internationalisering als aandachtspunt dat hij een verblijf van één week in Duitsland voor een vierjarige studie erg mager vindt en pleit daarom voor een verplicht verblijf voor studenten Duits van minimaal één periode in een Duitstalig land. De opleiding heeft een duidelijke didactiek (de leerder centraal), in het licht waarvan de studenten zich ook daadwerkelijk ontwikkelen en handelen. Bij de opleiding is de doeltaal de voertaal. Het gebruik van bestaande talenkennis kan didactisch ingezet worden bij het leren van een volgende taal. Het panel vraagt aandacht voor de studenten met mboachtergrond, voor wie begrippen als DAT (dagelijkse algemene taalvaardigheden) en CAT (cognitieve academische taalvaardigheden) erg abstract blijken te zijn. Het panel ziet een goede ontwikkeling met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de stageplaatsen; alle studenten, met wie het panel sprak, liepen stage op een (erkende) opleidingsschool en waren daar erg positief over. Er is een duidelijk herkenbare onderzoekslijn. Studenten kunnen zich tijdens de opleiding goed voorbereiden op de praktijk, omdat het programma, mede dankzij het grote professionele netwerk van de docenten, een sterke en voortdurende gerichtheid kent op de schoolpraktijk en de ontwikkelingen daarbinnen. Het panel is ook positief over de belangrijke rol die de werkplekbegeleider van de (opleidings)school speelt bij de begeleiding en coaching van de studenten. Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding gepaste maatregelen heeft genomen om de instroom van studenten te bevorderen. Deze oordelen wegend komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Duits bij de Standaarden 3 (inhoud van het programma), 4 (vormgeving programma) en 5 (aansluiting) tot het oordeel voldoende en bij de Standaard 2 (oriëntatie) tot het oordeel goed. Onderwerp 3. Personeel Alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over een weldoordacht personeelsbeleid, dat docenten in ruime mate in staat stelt zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor het opleiden van de studenten maar ook voor het verder ontwikkelen van de respectieve opleidingsprogramma s. Het panel is overtuigd van de vakkennis en de didactische kwaliteit van de docenten en de voorbeeldrol die zij voor hun studenten vervullen; de hoge werkdruk van docenten heeft hierop geen nadelige invloed. Eén van de docenten (Duits) van het leergebied Mens en Taal is gepromoveerd, twee zijn bezig met een promotietraject. Ook heeft het panel vastgesteld dat alle docenten van het leergebied betrokken zijn bij de ontwikkeling van het taalbeleid (leerlijn Tekstcompetentie ) binnen het Domein Onderwijs & Innovatie en dat zij daarbij een initiërende en stimulerende rol voor de andere opleidingen vervullen. Het auditpanel komt daarom voor de tweedegraads lerarenopleiding Duits op Standaard 6 (kwalificaties personeel) tot het oordeel goed. Onderwerp 4. Voorzieningen Het auditpanel is van oordeel dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over de huisvesting en voorzieningen die de onderwijsprocessen in voldoende mate ondersteunen. Een mooi voorbeeld is het DIB (Digitaal Inleveren en Beoordelen), waardoor studenten snel inhoudelijke feedback kunnen krijgen op hun ingeleverde producten. Ze vinden dat Blackboard minder gemakkelijk werkt. Het auditpanel is voorts overtuigd van de goede kwaliteit van de studiebegeleiding en de informatievoorziening door de opleiding Duits. Hogeschool Inholland, versie

19 De studenten zijn zeer tevreden over de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht door hun docenten, die ook goed bereikbaar zijn. Dit brengt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Duits bij Standaard 7 (huisvesting en voorzieningen) tot het oordeel voldoende en bij Standaard 8 (begeleiding) tot het oordeel goed. Onderwerp 5. Kwaliteitszorg Het auditpanel heeft bij alle door hem beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook bij de onderhavige, geconstateerd dat zij, mede dankzij hun evaluaties onder hun belangrijkste stakeholders, goed zicht hebben op de eigen sterke en zwakke punten. De opleidingen werken en dat is ook bij de opleiding Duits zichtbaar met een integraal kwaliteitszorgsysteem, waarin de PDCA-cyclus jaarlijks op alle niveaus rondgemaakt wordt. Daarbij zijn de opleidings- en examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld actief betrokken. Tot slot heeft het panel waargenomen dat de opleiding aantoonbare verbetermaatregelen heeft genomen die overtuigend waren qua uitvoering, verantwoordelijkheid en resultaten. Op basis van deze conclusie komt het auditpanel voor de tweedegraads opleiding Duits op Standaard 9 (periodiek evalueren) tot het oordeel goed. Onderwerp 6. Toetsing Het auditpanel heeft vastgesteld dat de opleiding Duits haar toetssysteem voldoende op orde heeft. Zij toetst op een inzichtelijke, valide en betrouwbare manier met behulp van gevarieerde toetsvormen of de studenten de beoogde (eind)kwalificaties hebben bereikt. Het panel heeft als aandachtspunt dat bij de toets voor het vak Didaktik Grammatik für Fortgeschrittene onduidelijk was, op grond waarvan bij sommige onderdelen puntaftrek plaatsvond. De (deel)examencommissie speelt een cruciale rol bij de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens en van de daarbij behorende beoordelingskaders. Het auditpanel vindt het overigens een sterk punt van alle door hem beoordeelde opleidingen, dat de examencommissie voor de borging van de kwaliteit van de afstudeerproducten de afstudeercommissie heeft gemandateerd, waarvan de leden steekproefsgewijs afstudeerassessments bijwonen en als eerste beoordelaars betrokken zijn bij de beoordelingen van de praktijkonderzoeken in de afstudeerfase. Op grond van bovenstaande positieve punten en het genoemde aandachtspunt, komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Duits op Standaard 10 (toetsing) tot het oordeel voldoende. Onderwerp 7. Gerealiseerde eindkwalificaties Het auditpanel is van oordeel dat de studenten in hun eindwerken hebben aangetoond, dat zij op het vereiste bachelorniveau beschikken over de competenties van een startbekwaam tweedegraads leraar Duits. Het panel kwam bij alle afstudeeronderzoeken tot een vergelijkbare beoordeling als de examinatoren van de lerarenopleiding Duits. Eén van de afstudeerwerken beoordeelde het panel echter met een 6, terwijl de opleiding een 7 gaf. Ook uit de bekwaamheidsdossiers bleek dat de studenten goed kunnen reflecteren. Het auditpanel heeft alle eindwerken met ten minste een voldoende beoordeeld. Alle studenten hebben de landelijke kennistoets met ten minste een voldoende afgesloten. Het auditpanel heeft als aandachtspunt dat alle drie de bestudeerde afstudeeronderzoeken meer diepgang hadden mogen vertonen. Een ander aandachtspunt is dat uit het beoordelingsformulier van een van de bekwaamheidsdossiers niet gemakkelijk afgeleid kon worden of het om een derde- of vierdejaars product ging. Alumni en werkveldvertegenwoordigers zijn tevreden over het gerealiseerde niveau van de afgestudeerden. Met inachtneming van hierboven genoemde ontwikkelingspunten, acht het auditpanel een oordeel voldoende voor Standaard 11 voor de tweedegraads lerarenopleiding Duits zeker op zijn plaats. Hogeschool Inholland, versie

20 Algemene conclusie: De ruim gekwalificeerde docenten van de tweedegraads lerarenopleiding Duits van Hogeschool Inholland zorgen ervoor dat het afnemende werkveld (in de regio) kan beschikken over startbekwame tweedegraads leraren Duits voor de scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het auditpanel komt op grond van de beslisregels van de NVAO tot het eindoordeel voldoende voor de tweedegraads lerarenopleiding Duits van Hogeschool Inholland. Hogeschool Inholland, versie

21 OPLEIDING ENGELS Onderwerp 1. Beoogde eindkwalificaties Generieke kenmerken Alle in het Ten geleide vermelde en door het panel onderzochte opleidingen tot leraar 2 e graad vo (in het vervolg genoemd de tweedegraads lerarenopleidingen ) van Hogeschool Inholland baseren zich aantoonbaar op de landelijke SBL-competenties en op de generieke en vakspecifieke kennisbases en zij hebben alle regelmatig contact hierover met vakgenoten en het werkveld. Dit gebeurt o.a. in ADEF-verband, in overleggen met vakgenoten in 10 voor de leraar, in andere landelijke vakgroep-overleggen en in de diverse overleggen met de opleidingsscholen. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen spelen de beroepsgerichtheid en de integratie van praktijk en theorie een grote rol. Uitgaande van het motto Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving ontwikkelt de student internationale, interculturele kennis, vaardigheden en attitudes door samen te leren, samen te werken en samen te leven in een stimulerende leer- en werkomgeving. Deze visie sluit goed aan op de visie op leren binnen het Leergebied Mens en Maatschappij. Tevens sluit de visie aan op de Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, die specifieke richtlijnen bieden voor leraren en hun opleiding op het Europese niveau. De tweedegraads lerarenopleidingen profileren zich duidelijk door hun ambitie leraren op te willen leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen (wat door de keuze van de Leergebieden als organisatorische bedding sterk wordt bevorderd) en die erop gericht zijn te werken aan: (i) de eigen taalvaardigheid, (ii) de normatieve professionele ontwikkeling met aandacht voor burgerschap, multiculturaliteit, identiteit, waarden en zingeving (Bildung) en (iii) de voortdurende kwalitatieve versterking van de eigen onderwijsomgeving op basis van eigen onderzoek met gebruikmaking van de nieuwste inzichten omtrent begeleiding van leerlingen, didactische vaardigheden en educatieve toepassingen van ICT. Het auditpanel heeft vastgesteld dat alle lerarenopleidingen op schema liggen qua invoering van de twee afstudeerrichtingen: havo/vwo en (v)mbo. Op grond van bovenstaande sterke punten (1) doelstelling met grote nadruk op Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving enerzijds en op een duidelijke integratie tussen praktijk en theorie anderzijds en (2) de ambitie normatieve professionals op te leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen en die gericht zijn op de ontwikkeling van de eigen taalvaardigheid en op de voortdurende kwalitatieve versterking van de onderwijsomgeving waarin ze zich bevinden op basis van eigen onderzoek is het auditpanel van oordeel, dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland een goed voor Standaard 1 verdienen. Opleiding Engels De hierboven beschreven generieke kenmerken zijn alle onverkort van toepassing op de opleiding Engels. Voorts heeft deze opleiding op overtuigende wijze aangetoond dat zij de kennisbasis Engels als leidraad hanteert voor de doelstelling en inrichting van het vakspecifieke deel van haar opleidingsprogramma. Op grond hiervan en op grond van bovenstaande sterke generieke kenmerken is het auditpanel van oordeel, dat de tweedegraads lerarenopleiding Engels van Hogeschool Inholland inderdaad een goed voor Standaard 1 verdient. Hogeschool Inholland, versie

22 Onderwerp 2. Programma Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding Engels een heldere opbouw kent waarbinnen alle beoogde eindkwalificaties een betekenisvolle plaats hebben gekregen via de onderscheiden generieke vakken, de praktijkgerichte werkvormen ( learning by doing and reflection ) en een gevarieerd palet van leer- en onderzoeksopdrachten, telkens resulterend in een product en/of gedrag. De docenten vervullen daarbij een voorbeeldrol. Het panel heeft vastgesteld dat er een zichtbare samenhang in het programma aanwezig is. De opleiding heeft een duidelijk herkenbare onderzoekslijn. Het panel heeft in het kader van internationalisering als aandachtspunt dat hij een verblijf van één week in Engeland voor een vierjarige studie erg mager vindt en pleit daarom voor een verplicht verblijf voor studenten Engels van minimaal één periode in een Engelstalig land. De opleiding heeft een duidelijke didactiek (de leerder centraal), in het licht waarvan de studenten zich ook daadwerkelijk ontwikkelen en handelen. Het panel vraagt wel aandacht voor de studenten met mbo-achtergrond, voor wie begrippen als DAT (dagelijkse algemene taalvaardigheden) en CAT (cognitieve academische taalvaardigheden) erg abstract blijken te zijn. Het panel ziet ook ruimte voor verbetering van de uitwerking van het principe doeltaal is voertaal ; er wordt bij slechts eenderde van de opleiding Engels gesproken. Het panel ziet een goede ontwikkeling met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de stageplaatsen; alle studenten, met wie het panel sprak, uitten zich erg positief over hun stagebegeleiders, die kritisch zijn en goede ondersteuning geven. Studenten kunnen zich tijdens de opleiding goed voorbereiden op de praktijk, omdat het programma, mede dankzij het grote professionele netwerk van de docenten, een sterke en voortdurende gerichtheid kent op de schoolpraktijk en de ontwikkelingen daarbinnen. Het panel is ook positief over de belangrijke rol die de werkplekbegeleider van de (opleidings)school speelt bij de begeleiding en coaching van de studenten. Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding Engels door middel van een numerus fixus gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de verhouding van het aantal studenten ten opzichte van het aantal kwalitatief goede stageplekken in evenwicht is. Deze oordelen wegend komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels bij de Standaarden 3 (inhoud van het programma), 4 (vormgeving programma) en 5 (aansluiting) tot het oordeel voldoende en bij de Standaard 2 (oriëntatie) tot het oordeel goed. Onderwerp 3. Personeel Alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over een weldoordacht personeelsbeleid, dat docenten in ruime mate in staat stelt zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor het opleiden van de studenten maar ook voor het verder ontwikkelen van de respectieve opleidingsprogramma s. Het panel is overtuigd van de vakkennis en de didactische kwaliteit van de docenten en de voorbeeldrol die zij voor hun studenten vervullen; de hoge werkdruk van docenten heeft hierop geen nadelige invloed. Eén van de docenten van het leergebied Mens en Taal is gepromoveerd, twee zijn bezig met een promotietraject, waarvan één docent Engels promoveert aan de Universiteit van Birmingham. Ook heeft het panel vastgesteld dat alle docenten van het leergebied betrokken zijn bij de ontwikkeling van het taalbeleid (leerlijn Tekstcompetentie ) binnen het Domein Onderwijs & Innovatie en dat zij daarbij een initiërende en stimulerende rol voor de andere opleidingen vervullen. Het auditpanel is van oordeel dat de nieuwe manager op doeltreffende wijze aan de slag is gegaan om de werkdruk binnen het leergebied aan te pakken. Het auditpanel komt daarom voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels op Standaard 6 (kwalificaties personeel) tot het oordeel goed. Hogeschool Inholland, versie

23 Onderwerp 4. Voorzieningen Het auditpanel is van oordeel dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over de huisvesting en voorzieningen die de onderwijsprocessen in voldoende mate ondersteunen. Een mooi voorbeeld is het DIB (Digitaal Inleveren en Beoordelen), waardoor studenten snel inhoudelijke feedback kunnen krijgen op hun ingeleverde producten. Ze vinden dat Blackboard minder gemakkelijk werkt. Het auditpanel is voorts overtuigd van de goede kwaliteit van de studiebegeleiding en de informatievoorziening door de opleiding Engels. De studenten zijn zeer tevreden over de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht door hun docenten, die ook goed bereikbaar zijn. Dit brengt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels bij Standaard 7 (huisvesting en voorzieningen) tot het oordeel voldoende en bij Standaard 8 (begeleiding) tot het oordeel goed. Onderwerp 5. Kwaliteitszorg Het auditpanel heeft bij alle door hem beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook bij de onderhavige, geconstateerd dat zij, mede dankzij hun evaluaties onder hun belangrijkste stakeholders, goed zicht hebben op de eigen sterke en zwakke punten. De opleidingen werken en dat is ook bij de opleiding Engels zichtbaar met een integraal kwaliteitszorgsysteem, waarin de PDCA-cyclus jaarlijks op alle niveaus rondgemaakt wordt. Daarbij zijn de opleidings- en examencommissie, medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld actief betrokken. Tot slot heeft het panel waargenomen dat de opleiding aantoonbare verbetermaatregelen heeft genomen die overtuigend waren qua uitvoering, verantwoordelijkheid en resultaten. Op basis van deze conclusie komt het auditpanel voor de tweedegraads opleiding Engels op Standaard 9 (periodiek evalueren) tot het oordeel goed. Onderwerp 6. Toetsing Het auditpanel heeft vastgesteld dat de opleiding Engels haar toetssysteem voldoende op orde heeft. Zij toetst op een inzichtelijke, valide en betrouwbare manier met behulp van gevarieerde toetsvormen of de studenten de beoogde (eind)kwalificaties hebben bereikt. Het panel heeft als aandachtspunt dat de tweedejaars toets From Medieval Times to the Victorian Age erg gericht was op het reproduceren van feiten; toetsing in de vorm van een dossier met theoretische onderbouwing en reflectie was hier, naar zijn oordeel, beter op zijn plaats geweest. Het panel was positief over de essayvraag in deze toets. De (deel)examencommissie speelt een cruciale rol bij de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens en van de daarbij behorende beoordelingskaders. Het auditpanel vindt het overigens een sterk punt van alle door hem beoordeelde opleidingen, dat de examencommissie voor de borging van de kwaliteit van de afstudeerproducten de afstudeercommissie heeft gemandateerd, waarvan de leden steekproefsgewijs afstudeerassessments bijwonen en als eerste beoordelaars betrokken zijn bij de beoordelingen van de praktijkonderzoeken in de afstudeerfase. Op grond van bovenstaande positieve punten en genoemde aandachtspunten, komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels op Standaard 10 (toetsing) tot het oordeel voldoende. Onderwerp 7. Gerealiseerde eindkwalificaties Het auditpanel is van oordeel dat de studenten in hun eindwerken hebben aangetoond, dat zij op het vereiste bachelorniveau beschikken over de competenties van een startbekwaam tweedegraads leraar Engels. Het panel kwam bij alle afstudeeronderzoeken tot een vergelijkbare beoordeling als de examinatoren van de lerarenopleiding Engels. Alle bestudeerde thema s waren relevant voor de beroepspraktijk. Uit de bekwaamheidsdossiers bleek dat de studenten voldoende tot goed kunnen reflecteren. Het auditpanel heeft alle eindwerken met ten minste een voldoende beoordeeld. Alle studenten hebben de landelijke kennistoets met ten minste een voldoende afgesloten. Hogeschool Inholland, versie

24 Het auditpanel heeft als aandachtspunt dat bij een van de afstudeeronderzoeken de hoofdvraag moeilijk te beantwoorden was. Een ander aandachtspunt is dat het auditpanel bij een van de bekwaamheidsdossiers de competentie beschrijvingen als zwak kwalificeerde. Voor een ander bekwaamheidsdossier kwam het panel tot het cijfer 7, terwijl de examinatoren van de opleiding een 8 gaven. Alumni en werkveldvertegenwoordigers zijn tevreden over het gerealiseerde niveau van de afgestudeerden. Met inachtneming van hierboven genoemde ontwikkelingspunten, acht het auditpanel een oordeel voldoende voor Standaard 11 voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels zeker op zijn plaats. Algemene conclusie: De ruim gekwalificeerde docenten van de tweedegraads lerarenopleiding Engels van Hogeschool Inholland zorgen ervoor dat het afnemende werkveld (in de regio) kan beschikken over startbekwame tweedegraads leraren Engels voor de scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het auditpanel komt op grond van de beslisregels van de NVAO tot het eindoordeel voldoende voor de tweedegraads lerarenopleiding Engels van Hogeschool Inholland. Hogeschool Inholland, versie

25 OPLEIDING NEDERLANDS Onderwerp 1. Beoogde eindkwalificaties Generieke kenmerken Alle in het Ten geleide vermelde en door het panel onderzochte opleidingen tot leraar 2 e graad vo (in het vervolg genoemd de tweedegraads lerarenopleidingen ) van Hogeschool Inholland baseren zich aantoonbaar op de landelijke SBL-competenties en op de generieke en vakspecifieke kennisbases en zij hebben alle regelmatig contact hierover met vakgenoten en het werkveld. Dit gebeurt o.a. in ADEF-verband, in overleggen met vakgenoten in 10 voor de leraar, in andere landelijke vakgroep-overleggen en in de diverse overleggen met de opleidingsscholen. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen spelen de beroepsgerichtheid en de integratie van praktijk en theorie een grote rol. Uitgaande van het motto Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving ontwikkelt de student internationale, interculturele kennis, vaardigheden en attitudes door samen te leren, samen te werken en samen te leven in een stimulerende leer- en werkomgeving. Deze visie sluit goed aan op de visie op leren binnen het Leergebied Mens en Maatschappij. Tevens sluit de visie aan op de Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications, die specifieke richtlijnen bieden voor leraren en hun opleiding op het Europese niveau. De tweedegraads lerarenopleidingen profileren zich duidelijk door hun ambitie leraren op te willen leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen (wat door de keuze van de Leergebieden als organisatorische bedding sterk wordt bevorderd) en die erop gericht zijn te werken aan: (i) de eigen taalvaardigheid, (ii) de normatieve professionele ontwikkeling met aandacht voor burgerschap, multiculturaliteit, identiteit, waarden en zingeving (Bildung) en (iii) de voortdurende kwalitatieve versterking van de eigen onderwijsomgeving op basis van eigen onderzoek met gebruikmaking van de nieuwste inzichten omtrent begeleiding van leerlingen, didactische vaardigheden en educatieve toepassingen van ICT. Op grond van bovenstaande sterke punten (1) doelstelling met grote nadruk op Samen leren en samen leven in een open, multiculturele leeromgeving enerzijds en op een duidelijke integratie tussen praktijk en theorie anderzijds en (2) de ambitie normatieve professionals op te leiden die vakoverstijgend kunnen denken en handelen en die gericht zijn op de ontwikkeling van de eigen taalvaardigheid en op de voortdurende kwalitatieve versterking van de onderwijsomgeving waarin ze zich bevinden op basis van eigen onderzoek is het auditpanel van oordeel, dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Inholland een goed voor Standaard 1 verdienen. Het auditpanel heeft vastgesteld dat alle lerarenopleidingen op schema liggen qua invoering van de twee afstudeerrichtingen: havo/vwo en (v)mbo. Opleiding Nederlands De hierboven beschreven generieke kenmerken zijn alle onverkort van toepassing op de opleiding Nederlands. Voorts heeft deze opleiding op overtuigende wijze aangetoond dat zij de kennisbasis Nederlands als leidraad hanteert voor de doelstelling en inrichting van het vakspecifieke deel van haar opleidingsprogramma. Op grond hiervan en op grond van bovenstaande sterke generieke kenmerken is het auditpanel van oordeel, dat de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van Hogeschool Inholland inderdaad een goed voor Standaard 1 verdient. Hogeschool Inholland, versie

26 Onderwerp 2. Programma Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding Nederlands een heldere opbouw kent waarbinnen alle beoogde eindkwalificaties een betekenisvolle plaats hebben gekregen via de onderscheiden generieke vakken, de praktijkgerichte werkvormen ( learning by doing and reflection ) en een gevarieerd palet van leer- en onderzoeksopdrachten, telkens resulterend in een product en/of gedrag. De docenten vervullen daarbij een voorbeeldrol. Het panel heeft vastgesteld dat er een duidelijk herkenbare onderzoekslijn en een zichtbare samenhang in het programma aanwezig zijn. Het auditpanel vindt het een goed punt dat de opleiding Nederlands de te behalen taalniveaus (F-niveaus) vergeleken heeft met het ERK (Europees Referentie Kader) en dat zij veel belang hecht aan het monitoren van de door studenten behaalde taalniveaus. De opleiding heeft een duidelijke didactiek (de leerder centraal), in het licht waarvan de studenten zich ook daadwerkelijk ontwikkelen en handelen. Het panel vraagt aandacht voor de studenten met mbo-achtergrond, voor wie begrippen als DAT en CAT erg abstract blijken te zijn. Ook heeft het panel geconstateerd dat de Nederlandse studenten, die veelal een tweetalige achtergrond hebben, het Nederlands minder goed beheersen dan de buitenlandse van het Europees Platform Nuffic. Ook hier ziet het panel ruimte voor verbetering. Het panel ziet een goede ontwikkeling met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de stageplaatsen: alle studenten, met wie het panel sprak, liepen stage op een (erkende) opleidingsschool en waren daar erg positief over. Studenten kunnen zich tijdens de opleiding goed voorbereiden op de praktijk, omdat het programma, mede dankzij het grote professionele netwerk van de docenten, een sterke en voortdurende gerichtheid kent op de schoolpraktijk en de ontwikkelingen daarbinnen. Het panel is ook positief over de belangrijke rol die de werkplekbegeleider van de (opleidings)school speelt bij de begeleiding en coaching van de studenten. Het auditpanel is van oordeel dat de opleiding gepaste maatregelen heeft genomen in verband met de geringe instroom van studenten. Deze oordelen wegend komt het auditpanel voor de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands bij de Standaarden 3 (inhoud van het programma), 4 (vormgeving programma) en 5 (aansluiting) tot het oordeel voldoende en bij de Standaard 2 (oriëntatie) tot het oordeel goed. Onderwerp 3. Personeel Alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over een weldoordacht personeelsbeleid, dat docenten in ruime mate in staat stelt zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor het opleiden van de studenten maar ook voor het verder ontwikkelen van de respectieve opleidingsprogramma s. Het panel is overtuigd van de vakkennis en de didactische kwaliteit van de docenten en de voorbeeldrol die zij voor hun studenten vervullen; de hoge werkdruk van docenten heeft hierop geen nadelige invloed. Eén van de docenten van het leergebied Mens en Taal is gepromoveerd, twee zijn bezig met een promotietraject, waarvan één docent Nederlands gaat promoveren op het gebied van Nederlandse letterkunde. Ook heeft het panel vastgesteld dat alle docenten van het leergebied betrokken zijn bij de ontwikkeling van het taalbeleid (leerlijn Tekstcompetentie ) binnen het Domein Onderwijs & Innovatie en dat zij daarbij een initiërende en stimulerende rol voor de andere opleidingen vervullen. Het auditpanel is van oordeel dat de nieuwe manager op doeltreffende wijze aan de slag is gegaan om de werkdruk binnen het leergebied aan te pakken. Het auditpanel komt daarom voor de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands op Standaard 6 (kwalificaties personeel) tot het oordeel goed. Onderwerp 4. Voorzieningen Het auditpanel is van oordeel dat alle door het panel beoordeelde tweedegraads lerarenopleidingen, dus ook de onderhavige, beschikken over de huisvesting en voorzieningen die de onderwijsprocessen in voldoende mate ondersteunen. Hogeschool Inholland, versie

Leergebied Mens en Natuur Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Leergebied Mens en Natuur Uitgebreide opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Leergebied Mens en Natuur Uitgebreide opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Techniek voltijd/deeltijd

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Uitgebreide opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Leergebied Mens en Levensbeschouwing Uitgebreide opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Islamgodsdienst Godsdienst-Levensbeschouwing voltijd/deeltijd

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Uitgebreide opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Leergebied Mens en Zorg Uitgebreide opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Gezondheidszorg en Welzijn Pedagogiek voltijd/deeltijd Hogeschool

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen nvao w nederlands-vlaamse accreditatie organisatie ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli 2017

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april Henk Fuchs en Gitte Hoogland

Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april Henk Fuchs en Gitte Hoogland Landelijke kennistoetsen als onderdeel van peer-review? Landelijke constructieteamdag 20 april 2017 - Henk Fuchs en Gitte Hoogland Programma Voorstelronde Peer-review: hoe werkt het precies? Toelichting

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

hbo-master Leraar Algemene Economie (90 ECTS) 18 april2o12 deeltijd 31 mei 2011

hbo-master Leraar Algemene Economie (90 ECTS) 18 april2o12 deeltijd 31 mei 2011 G. nuao nederlands - vlaamse acteditatìeorganisatíe Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Leraar Algemene Economie van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool

Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Samenvatting aanvraag International Teacher Education Lower Secondary (ITELS) NHL Hogeschool Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Cluster Bèta+ voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Cluster Bèta+ voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Cluster Bèta+ voltijd/deeltijd Fontys Lerarenopleiding Tilburg- Fontys Hogescholen Lange

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad voltijd/deeltijd Fontys Lerarenopleiding Sittard Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad cluster Alfa voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad cluster Alfa voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad cluster Alfa voltijd/deeltijd Fontys Lerarenopleiding Tilburg- Fontys Hogescholen Lange

Nadere informatie

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam

es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam m a o r nederlands - v/aamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Hogeschool van Amsterdam datum

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Avans Hogeschool datum 31 augustus 2017 onderwerp

Nadere informatie

Leiden. hbo-bachelor. Opleiding tot leraar Basisonderwijs (240 ECTS) 19 december 2014

Leiden. hbo-bachelor. Opleiding tot leraar Basisonderwijs (240 ECTS) 19 december 2014 n e derl a n d s v I a a m s e a ccr ed ttati eo r ga n is ati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Opleiding tot leraar Basisonderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam

Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bestuurlijke afspraken over ontvlechting van de Educatieve Faculteit Amsterdam Bijlage bij brief HO/BL/2005/6586 1. Preambule Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam en het College van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland

11 juli 2012 Beleidsreactie advies NVAO m.b.t. kwaliteit en niveau van BE, VTM, CE en MEM bij Hogeschool Inholland a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Aardrijkskunde. Christelijke Hogeschool Windesheim

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Aardrijkskunde. Christelijke Hogeschool Windesheim BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Aardrijkskunde voltijd Christelijke Hogeschool Windesheim Lange Voorhout 14 2514 ED Den

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Uitgebreide opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits, Engels, Frans, Geschiedenis, Scheikunde, Aardrijkskunde, Economie,

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 3 88 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 304 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen ,nvao w nederlands - u/aamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van de Fontys Hogescholen datum 30 juni

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS)

Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische opleidingsschool (RAOS) Kwaliteitszorgactiviteiten reformatorische academische (RAOS) Wat? (Kwaliteitsstandaarden NVAO) Hoe? Wanneer? Door wie? Bij wie? Output Standaard 1: Beoogde eindkwalificaties 1. De heeft een geëxpliciteerde

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor rwao w nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten datum

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Engels. Christelijke Hogeschool Windesheim

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Engels. Christelijke Hogeschool Windesheim BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad Engels voltijd Christelijke Hogeschool Windesheim Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T

Nadere informatie

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding:

De volgende afgeronde vooropleiding geven recht tot toelating tot de volgende kopopleiding: Kopopleiding Voltijd In de kopopleiding mag alleen de beroepscomponent worden aangeboden. (dus geen vak!!) De maximale duur van de kopopleiding is 1 jaar (60 credits) die in voltijd met studiefinanciering

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

,nvao. r nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie

,nvao. r nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie ,nvao r nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie )@st Wijzigingsbesluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Leraar VHO in de Taalvakken, afstudeerrichting

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

,nuao. Besluit. Gegevens Naam instelling Datum aanvraag Graad opleiding Varianten opleiding Afstudeerrichtingen Bijkomend

,nuao. Besluit. Gegevens Naam instelling Datum aanvraag Graad opleiding Varianten opleiding Afstudeerrichtingen Bijkomend ,nuao r nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 29 juli 2016 onderwerp Besluit accreditatie hbo-bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Tweedegraads lerarenopleidingen Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2015 2/181 NQA BOB, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Tweedegraads

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad cluster Talen voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad cluster Talen voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad cluster Talen voltijd/deeltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T

Nadere informatie

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master

Eerstegraadslerarenopleidingen hbo-master Samenvattingen en conclusies... 2 De eerstegraads lerarenopleidingen hbo-master... 4 Inschrijvingen... 6 Onderwijskwaliteit: accreditaties... 7 Tevredenheid: studie aanraden... 8 Tevredenheid: over docenten...

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013

hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (240 ECTS) 10 december 2013 voltijd, deeltijd Ede 11maatt2014 26 september 2013 se a ccre ditati eo rga n sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Christelijke Hogeschool Ede datum

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam n ed er I a n d s v I a am se a ccr e ditati eor ga ni sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbobachelor Communicatie van de Hogeschool Rotterdam datum 3'l

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een beperkte opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool m a o r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie es yit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor HBO-ICT van Zuyd Hogeschool datum 30 juni

Nadere informatie

Den Haag. Advies van het visitatiepanel Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel.

Den Haag. Advies van het visitatiepanel Samenvatting bevindingen en overwegingen van het panel. ,WQO w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Docent Muziek van de Hogeschool der Kunsten

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832).

23 maart april Kader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr. 9832). nuao w nederlands- alaamse accreditatieorganisatie»es Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Educatief Medewerker

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-masteropleiding Leraar Wiskunde deeltijd Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

2. Standaard 3. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing

2. Standaard 3. De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing Hob n Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Economie en Management van Hogeschool Utrecht De heer W. van de

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde CROHO-nummer: 35201 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Omgangskunde CROHO-nummer: 35421 Variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling

Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling Handreiking voor het schrijven van een kritische reflectie voor een uitgebreide opleidingsbeoordeling September 2015 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO

Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 3 Didactief Special december 2016 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk 5 eerstegraads

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-masteropleiding Leraar Engels deeltijd Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

27 maart en 24 mei 2012 november besluit van 23 juli 2013, looptijd accrediatie van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Besluit strekkende tot het verlengen van de accreditatietermijn tot in totaal zes jaar van de opleiding hbo-bachelor Social Work van de Hogeschool Zuyd datum Gegevens 29 augustus 2014 Naam instelling onderwerp

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie