Gebruikershandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (pag. 6, 7 en 8) zorgvuldig door. Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie betreffende het juiste gebruik van het apparaat. In aanvulling daarop verdient het aanbeveling om deze gebruikershandleiding in zijn geheel door te lezen, zodat u een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden, die dit apparaat biedt. Bewaar de gebruikershandleiding om deze later te kunnen raadplegen. Copyright 2004 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag, op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd worden zonder de schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION.

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND PERSONEEL OVER Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd, 'gevaarlijk voltage' binnenin het apparaat, dat krachtig genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te veroorzaken. Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies. INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES WAARSCHUWING Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden, inclusief de volgende: 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen serieus. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 6. Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon. 7. De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers), die warmte produceren. 9. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers, stopcontactdozen en op het punt, waar zij uit het apparaat komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt. 10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde aanhangsels of accessoires. 11. Gebruik het apparaat met een door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat geleverde kar, standaard, statief, console of tafel. Voorzichtigheid is geboden tijdens het verplaatsen van de kar/ apparaat combinatie, zodat deze niet kan omvallen en daardoor stuk gaat. 12. Tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker uit het stopcontact. 13. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert of is gevallen

3 APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN Over WAARSCHUWING en VOORZICHTIG opmerkingen Over de symbolen Wordt gebruikt bij instructies, waarbij Het symbool wijst de gebruiker op belangrijke de gebruiker attent gemaakt wordt op instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis WAARSCHUWING het risico van overlijden of zwaar letsel, van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich wanneer het apparaat niet op juiste binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit wijze gebruikt wordt. geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, Wordt gebruikt bij instructies, waarbij of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt. de gebruiker attent gemaakt wordt op Het symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die het risico van letsel of materiële schade, nooit verplaatst mogen worden (verboden). De wanneer het apparaat niet op juiste specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden, VOORZICHTIG wijze gebruikt wordt. wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen * Materiële schade verwijst naar schade de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan of andere ongunstige effecten, die ten de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit aanzien van het huis en al het uit elkaar gehaald mag worden. aanwezige meubilair, en tevens aan Het wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd huisdieren kunnen optreden. moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden. NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT WAARSCHUWING 001 Lees, voordat u dit apparaat in gebruik neemt, zowel onderstaande instructies als de gebruikershandleiding a Open het apparaat niet, en breng er geen interne modificaties in aan Probeer niet zelf, het apparaat te repareren of onderdelen ervan te vervangen (behalve wanneer deze gebruikershandleiding u duidelijk instructie geeft om dat te doen). Laat reparatie en onderhoud over aan uw leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur (zie de adressenlijst op de Informatie -pagina) Het apparaat nooit gebruiken of opbergen op plaatsen die: Aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijv. in de felle zon in een afgesloten voertuig, bij een warmtebron of bovenop apparatuur die warmte genereert), of die Vochtig zijn (bijv. in badkamers en wasruimten of op natte vloeren), of die Aan regen of andere neerslag blootgesteld zijn, of die Stoffig zijn, of die Aan hoge trillingsfrequenties onderhevig zijn.... Add Wanneer u de piano installeert, zorg er dan voor, dat u het zwenkwiel vast zet door er het meegeleverde kapje omheen te doen.... WAARSCHUWING 007 Zorg, dat u het apparaat zodanig plaatst, dat het waterpas staat en stabiel blijft. Plaats het nooit op standaards die kunnen wiebelen of op hellende vlakken a Sluit het apparaat alleen aan op een spanningsbron van het in de gebruikershandleiding of op de achterzijde van het apparaat vermelde type e Gebruik alleen het netsnoer, dat aan het apparaat bevestigd is Buig of draai het netsnoer niet overmatig en zet er geen zware voorwerpen op. Dit kan leiden tot beschadiging van het snoer, waardoor delen kunnen afbreken of kortsluiting kan ontstaan. Beschadiging van snoeren kan brand en elektrische schokken veroorzaken! Dit apparaat kan alleen of in combinatie met een versterker en een koptelefoon of luidsprekers geluidsniveaus produceren die permanente gehoorbeschadiging zouden kunnen veroorzaken. Zet het apparaat niet lange tijd achter elkaar op een hoog of onprettig volume. Indien u merkt dat u slechter gaat horen of een piepend geluid in uw oren hoort, dient u het apparaat direct uit te zetten en een dokter te raadplegen Zorg ervoor, dat er geen voorwerpen (zoals brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.... 3

4 WAARSCHUWING 012a:*** Schakel onmiddellijk de stroom uit, haal de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar uw leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur (zie de adressenlijst op de Informatie - pagina) indien: De stekker of het netsnoer beschadigd is geraakt, of Er rook of een ongewone geur is ontstaan; Er voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat zijn terechtgekomen, of Het apparaat is blootgesteld aan regen of op andere wijze nat is geworden, of Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren of er een verandering in de werking ervan is opgetreden, of Er foutmeldingen (Error. 61, Error.62) zijn verschenen In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is om alle regels die essentieel zijn voor een veilige bediening van het apparaat op te volgen Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) Steek de stekker van het apparaat niet in een stopcontact, waarop al een buitensporig aantal andere apparaten is aangesloten. Wees vooral voorzichtig met het gebruik van verlengsnoeren: het totale stroomgebruik van alle erop aangesloten apparaten mag nooit groter zijn dan het aantal Watts/Ampères waarvoor het verlengsnoer geschikt is. Door overbelasting van het snoer kan de isolatie ervan verhit raken en uiteindelijk zelfs smelten Neem, voordat u dit apparaat in het buitenland gaat gebruiken, contact op met uw leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur (zie de adressenlijst op de Informatie -pagina) Batterijen moeten nooit opgeladen, verwarmd, uit elkaar gehaald of in vuur of water gegooid worden. VOORZICHTIG 101a Het apparaat dient zodanig geplaatst te zijn, dat het voldoende ventilatieruimte heeft b Pak altijd de stekker zélf vast, wanneer u die op dit apparaat of op het stopcontact wilt aansluiten, of wanneer u de stekker eruit wilt halen. Trek nooit aan het netsnoer! a: Ophopingen van stof tussen de stekker en het stopcontact kunnen tot verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken. Verwijder zulk stof op gezette tijden met een droge doek. Haal de stekker ook uit het stopcontact, wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt Probeer te voorkomen, dat snoeren en kabels verwikkeld raken. Bovendien moeten alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen gehouden worden Ga nooit op het apparaat staan, en zet er ook geen zware voorwerpen op b Raak de stekker of het snoer nooit met natte handen aan, wanneer u deze in het stopcontact of in dit apparaat wilt steken of eruit wilt halen a Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, haal dan eerst de stekker uit het stopcontact c Koppel alle kabels los, waarmee het apparaat met andere apparatuur is verbonden a Voordat het apparaat gereinigd wordt, dient eerst de spanning uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact gehaald te worden. (p. 20) a Wanneer in uw omgeving onweer verwacht wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact Speel een CD-ROM niet af op een conventionele audio-cd speler. Het daardoor geproduceerde geluidsniveau kan van dien aard zijn, dat blijvende gehoorbeschadiging optreedt. Tevens kan het schade toebrengen aan luidsprekers of andere systeemcomponenten.... Add Zorg ervoor, dat u de toetsen niet aanraakt, terwijl het automatische klavier in werking is, daar u zo uw vingers kunt bezeren of schade aan het klavier kunt toebrengen.... 4

5 VOORZICHTIG 111: Selection Wanneer batterijen op de verkeerde manier gebruikt worden, kunnen ze exploderen of lekken en schade of verwondingen veroorzaken. Lees in het belang van de veiligheid de onderstaande voorzorgsmaatregelen en pas ze ook toe: Volg de installatie-instructies voor batterijen nauwgezet op en zorg er voor dat u de juiste polariteit gebruikt. Vermijd het gebruik van nieuwe batterijen samen met gebruikte batterijen. Vermijd ook het door elkaar gebruiken van verschillende typen batterijen. Verwijder de batterijen, wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. Indien een batterij heeft gelekt, gebruik dan een zachte doek of een stuk keukenpapier om alle resten van de batterijvloeistof uit het batterijencompartiment te verwijderen. Installeer daarna nieuwe batterijen. Zorg er om huidinfecties te voorkomen voor dat de batterijvloeistof niet in contact komt met de handen of met de huid. Ga met de grootste voorzichtigheid te werk, zodat er geen batterijvloeistof in uw ogen komt. Mocht dit toch gebeuren, spoel het oog dan met veel stromend water. Bewaar batterijen nooit samen met metalen voorwerpen als balpennen, halskettingen, haarspelden, etc Gebruikte batterijen moeten bij het chemisch afval gedaan worden. Let daarbij op de regels, die daarvoor in uw woonplaats gelden Wees voorzichtig, wanneer u het deksel open of dicht doet, om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken (zie pag. 20). Het is raadzaam, dat een volwassene toezicht houdt, wanneer kleine kinderen het apparaat gebruiken Indien u schroeven en kabelklemmen verwijdert, dient u die buiten bereik van kinderen te bewaren om te voorkomen, dat zij die per ongeluk inslikken.... 5

6 BELANGRIJKE OPMERKINGEN 291b Naast de zaken die onder BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES en HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 2, 3, 4 en 5) worden genoemd, verdient het aanbeveling om het volgende te lezen en in acht te nemen: Stroomvoorziening Gebruik dit apparaat niet op hetzelfde stroomcircuit als apparaten, die lijnruis veroorzaken (zoals een elektromotor of een variabel verlichtingssysteem). Bij het apparaat wordt een batterij meegeleverd. De levensduur van deze batterij kan beperkt zijn, maar het belangrijkste doel van deze batterij is om het testen mogelijk te maken. Wanneer u dit apparaat op andere apparatuur wilt aansluiten, schakel dan eerst de spanning van alle apparatuur uit. Dit helpt storingen en/of schade aan luidsprekers of andere apparatuur voorkomen. Plaatsing Wanneer het apparaat vlakbij versterkers wordt gebruikt (of in de buurt van andere apparatuur, waarin grote spanningsomvormers zijn ingebouwd), kan dit een brommend geluid veroorzaken. Om dit probleem te verminderen, kunt u dit apparaat een andere richting uit zetten of het verder bij de bron van storing vandaan plaatsen. Dit apparaat kan de ontvangst van radio of televisie verstoren. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers. Het gebruik van draadloze communicatiemiddelen, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat kan ruis veroorzaken. Dit geluid kan optreden bij het aannemen of beginnen van een gesprek, maar ook tijdens het gesprek. Wanneer er zulke problemen optreden, plaats de draadloze apparatuur dan verder bij dit apparaat vandaan of schakel deze uit. Wanneer u de diskdrive van dit apparaat gebruikt, dient u het volgende in acht te nemen. Zie voor verdere details Voordat u floppydisks gaat gebruiken (pag. 7). Plaats het apparaat niet vlakbij apparatuur, die een sterk magnetisch veld veroorzaakt (bijv. luidsprekers). Installeer het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond. Verplaats het apparaat niet en stel het ook niet bloot aan trillingen, terwijl de diskdrive in werking is. Stel het apparaat niet bloot aan fel zonlicht, plaats het niet in de buurt van apparaten die warmte verspreiden, laat het niet in een afgesloten voertuig achter en stel het ook niet op andere wijze bloot aan extreme temperaturen. Laat lichtbronnen, die normaal dicht in de buurt van het apparaat gebruikt worden (bijv. pianoverlichting) en spotjes, niet langdurig op hetzelfde deel van het apparaat schijnen. Door overmatige hitte kan het apparaat vervormd raken of verkleuren. Wanneer het apparaat wordt verplaatst naar een locatie, waar de temperatuur en/of de luchtvochtigheid anders is, kunnen zich binnenin het apparaat waterdruppels (condens) vormen. Indien u probeert, het apparaat in deze toestand te gebruiken, kan er schade of storing ontstaan. Daarom moet u het apparaat voordat u het gaat gebruiken enkele uren in de nieuwe omgeving laten staan, totdat de condens volledig is verdampt. Laat niet lange tijd rubber, vinyl of soortgelijke materialen op het apparaat liggen. Zulke voorwerpen kunnen de afwerkingslaag van het apparaat doen verkleuren of op andere wijze beschadigen. Plaats niets dat water bevat (bijv. bloemenvazen) op dit apparaat. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen etc. in de buurt van het apparaat. Neem vloeistoffen die op het apparaat gemorst worden snel af met een droge, zachte doek. Laat geen voorwerpen op de toetsen liggen of staan. Dit kan storingen tot gevolg hebben, bijv. in de vorm van toetsen, die geen geluid meer geven. Plak geen stickers, plakplaatjes of soortgelijke materialen op dit instrument. Het weer verwijderen ervan kan de afwerkingslaag beschadigen. Onderhoud Gezien het feit dat uw piano een gepolitoerde afwerkingslaag heeft die net zo delicaat is als de afwerking van verfijnde handgemaakte meubelen, heeft deze regelmatig en zorgvuldig onderhoud nodig. Hier volgen enkele belangrijke suggesties betreffende de juiste zorg voor het apparaat: Gebruik voor het afstoffen een zachte, schone doek en/of een plumeau, die gebruikt kan worden voor de piano. Veeg hier heel voorzichtig mee. Wanneer er bij het vegen teveel kracht wordt gebruikt, kan het kleinste korreltje zand of gruis krassen op het oppervlak veroorzaken. Indien het oppervlak van de kast zijn glans verliest, wrijf het dan grondig maar voorzichtig met een zachte doek die is bevochtigd met een beetje van de juiste poetsvloeistof. Gebruik geen reinigings- of (af)wasmiddelen, daar deze het oppervlak van de kast kunnen beschadigen en scheurtjes kunnen veroorzaken. Gebruik ook geen stofdoeken, die chemische middelen bevatten. 402 Gebruik als reinigingsmiddel nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen. Gebruik van deze middelen kan verkleuring en/of vervorming van het materiaal tot gevolg hebben. Reparaties en bestanden Wees ervan bewust, dat alle bestanden, die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan, wanneer u het apparaat opstuurt voor reparatie. Van bestanden dient u altijd een back-up te maken op een floppy disk of op papier (indien mogelijk). Bij reparaties wordt altijd geprobeerd om het verlies van bestanden te voorkomen. Helaas moeten wij echter vermelden, dat het in sommige gevallen (bijv. wanneer printplaten, die met het geheugen zelf te maken hebben, defect zijn) wellicht niet mogelijk is om de bestanden te herstellen, en dat Roland zich niet aansprakelijk stelt voor een dergelijk verlies van bestanden. 6

7 BELANGRIJKE OPMERKINGEN Automatisch klavier Terwijl het automatische klavier in werking is, moet u vermijden dat u iets doet dat de beweging van de toetsen zou kunnen belemmeren, zoals overmatige kracht uitoefenen om een toets in te drukken of proberen, een ingedrukte toets omhoog te duwen. Dit kan namelijk storingen veroorzaken. Aanvullende voorzorgsmaatregelen Wees erop bedacht, dat de inhoud van het geheugen door storingen of door onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren kan gaan. Om het risico van verlies van belangrijke bestanden uit te sluiten, raden wij u aan om regelmatig een back-up te maken van belangrijke bestanden, die u in het geheugen van het apparaat heeft staan, en deze op een floppydisk op te slaan. Helaas bestaat de kans dat de inhoud van bestanden, die op een floppydisk zijn opgeslagen, niet meer teruggehaald kan worden wanneer u die eenmaal kwijt bent. Roland Corporation stelt zich niet aansprakelijk voor dit soort dataverlies. Behandel de knoppen, schuiven en andere regelaars van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook voor het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Een ruwe behandeling kan tot storingen leiden. Sla nooit op het scherm en oefen er nooit sterke druk op uit. Bij het aansluiten en loskoppelen van de kabels altijd de stekker vasthouden en niet de kabel zelf. Op deze manier voorkomt u het ontstaan van kortsluiting of van schade aan de interne kabelelementen. Bij normaal gebruik van het apparaat straalt het in beperkte mate warmte uit. Probeer, om te vermijden dat u uw buren stoort, het volume van het apparaat op een redelijk niveau te houden. Wellicht geeft u er de voorkeur aan om een koptelefoon te gebruiken, zodat u de mensen om u heen niet kunt storen (vooral s avonds laat en s nachts). Dit instrument is erop ontworpen om de bijgeluiden bij het spelen zoveel mogelijk te beperken. Omdat geluidsgolven sterker door vloeren en muren heen dringen dan u wellicht verwacht, dient u ervoor te zorgen dat dit geluid uw buren niet tot last wordt, vooral wanneer u s avonds of s nachts speelt; gebruik dan een koptelefoon. Verpak het apparaat, wanneer u het moet vervoeren, in schokwerend materiaal. Wanneer u het apparaat zonder dit materiaal vervoert, kan het gekrast of beschadigd raken, wat tot storingen kan leiden. Trek de muzieksteun niet te ver naar voren, wanneer u de steuntjes ervan vastzet/losmaakt. Gebruik alleen het aangegeven expressiepedaal (EV-5; dit wordt apart verkocht). Door andere expressiepedalen aan te sluiten, riskeert u het ontstaan van storingen/schade aan het apparaat. Gebruik een kabel van Roland om het apparaat aan te sluiten. Indien u een ander merk verbindingskabel gebruikt, lees dan het volgende punt. Sommige verbindingskabels bevatten weerstanden. Gebruik zulke kabels niet om dit apparaat aan te sluiten. Het gebruik van dat soort kabels kan ervoor zorgen dat het geluidsniveau erg laag wordt, of zelfs onhoorbaar. Neem voor informatie over de specificaties van uw eigen kabels contact op met de fabrikant ervan. Voordat u floppydisks gaat gebruiken Omgaan met de diskdrive Installeer het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond in een omgeving die vrij is van trillingen. Indien het apparaat schuin geïnstalleerd moet worden, zorg er dan voor dan de installatie het toelaatbare bereik van naar boven, 0 en naar onderen, 0 niet te buiten gaat. Vermijd gebruik van het apparaat direct nadat het is verplaatst naar een plek met een vochtigheidsgraad, die aanzienlijk verschilt van die op de vorige locatie. Snelle veranderingen van omgeving kunnen condensvorming in het apparaat tot gevolg hebben, wat de werking van de drive negatief beïnvloedt en beschadiging van floppydisks tot gevolg kan hebben. Wanneer het apparaat is verplaatst, laat het dan enkele uren acclimatiseren in de nieuwe omgeving, voordat u het weer in gebruik neemt. Om een disk in het apparaat te plaatsen, drukt u deze voorzichtig maar stevig in de drive. Hij klikt dan vanzelf op zijn plaats. Om een disk uit de drive te halen, drukt u stevig op de EJECT-knop. Gebruik geen overmatige kracht om een disk die in de drive zit eruit te halen. Probeer niet om de disk uit de drive te halen, terwijl deze gelezen wordt of, terwijl er gegevens op weggeschreven worden. Hierdoor kan nl. het magnetische oppervlak van de disk beschadigd worden, waardoor de disk onbruikbaar wordt. (Het indicatielampje van de diskdrive brandt helder, terwijl de drive gegevens leest of wegschrijft. In andere gevallen brandt het lampje minder helder of is het uit.) Haal floppydisks altijd uit de diskdrive, voordat u dit apparaat in- of uitschakelt. Om schade aan de koppen van de diskdrive te voorkomen, dient u de floppydisk er altijd horizontaal in te steken (dus niet scheef, in welke richting dan ook). Druk de floppydisk er stevig, maar voorzichtig in. Gebruik nooit overmatig veel kracht. Om het risico van storingen en/of beschadiging van het apparaat te vermijden, dient u alleen maar floppydisks in de diskdrive te gebruiken. Doe nooit een ander soort disk in het apparaat. Voorkom dat paperclips, munten of andere vreemde voorwerpen in de diskdrive terechtkomen. Omgaan met floppydisks Floppydisks bevatten een kunststof schijf met een dun laagje magnetisch opslagmateriaal. Er is microscopische precisie voor nodig om de opslag van grote hoeveelheden gegevens op zo n klein oppervlak mogelijk te maken. Volg de hier vermelde instructies op om de floppydisks in onbeschadigde toestand te houden. Raak het magnetische materiaal binnenin de disk nooit 7

8 BELANGRIJKE OPMERKINGEN aan. Gebruik of bewaar floppydisks niet in een vuile of stoffige omgeving. Stel floppydisks niet bloot aan extreme temperaturen (bijv. in fel zonlicht in een gesloten voertuig). De aanbevolen temperatuur is tussen 0 en 50 C. Stel floppydisks niet bloot aan sterke magnetische velden, zoals die bijvoorbeeld door luidsprekers worden veroorzaakt. 652 Floppydisks hebben een beschermingslabel tegen overschrijven, dat de disk kan beschermen tegen het per ongeluk wissen van gegevens. Het is aan te bevelen om het label in de Bescherming -stand te houden en deze alleen in de Beschrijven -stand te zetten, wanneer u nieuwe gegevens op de disk wilt wegschrijven. Achterkant van de disk Beschrijven (het is mogelijk om op de disk te schrijven) Beschermingslabel Bescherming (voorkomt dat er op de disk wordt geschreven) 653 De identificatiesticker moet goed op de disk vastgeplakt zijn. Wanneer de sticker los raakt, terwijl de disk in de drive zit, kan het moeilijk worden om de disk er weer uit te krijgen. Bewaar alle disks op een veilige plaats om beschadiging ervan te voorkomen en om ze te beschermen tegen stof, vuil en andere risico s. Indien u een vuile of stoffige disk gebruikt, riskeert u beschadiging van de disk en storing van de diskdrive. Disks, die uitvoeringsgegevens voor dit apparaat bevatten, moeten altijd worden afgesloten (het beschermingslabel moet dan in de Bescherming -stand geschoven zijn) voordat u ze in de drive van een ander apparaat (behalve de PR-300 of een apparaat uit de HP-G-, MT-, KR- of Atelierserie) of in de drive van een computer steekt. Treft u deze voorzorgsmaatregel niet (dus laat u het beschermingslabel in de Beschrijven -stand), dan loopt u bij het uitvoeren van alle mogelijke werkzaamheden op het andere apparaat waarbij de diskdrive is betrokken (bijv. het bekijken van de inhoud van de disk of het laden van gegevens) het risico dat de disk onleesbaar wordt gemaakt door de diskdrive van dat apparaat. Voordat u CD s gaat gebruiken Omgaan met de CD Drive Add Vermijd gebruik van de CD-speler direct, nadat deze is verplaatst naar een plek met een vochtigheidsgraad die aanzienlijk verschilt van die op de vorige locatie. Snelle veranderingen van omgeving kunnen condensvorming in het apparaat tot gevolg hebben, wat de werking van de drive negatief beïnvloedt en beschadiging van CD s tot gevolg kan hebben. Wanneer het apparaat is verplaatst, laat het dan enkele uren acclimatiseren in de nieuwe omgeving, voordat u het weer in gebruik neemt. Haal CD s altijd uit de CD-speler, voordat u dit apparaat in- of uitschakelt. Om het risico van storingen en/of beschadiging van het apparaat te vermijden, dient u alleen maar CD s in de CDspeler te gebruiken. Plaats nooit een ander soort disk in het apparaat. Voorkom dat paperclips, munten of andere vreemde voorwerpen in de CD-speler terechtkomen. Stel de CD-speler, terwijl deze in gebruik is niet bloot aan trillingen of schokken en verplaats het apparaat niet, terwijl de spanning is ingeschakeld. De CD-lade heeft een stofafstotende constructie. Gebruik geen CD-ladereinigers of dergelijke schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de CD-lade beschadigen. Omgaan met CD s Volg bij het omgaan met CD s de volgende aanwijzingen op: Raak de opnamezijde van CD s niet aan. Gebruik CD s niet in stoffige omgevingen. Stel CD s niet bloot aan fel zonlicht en laat ze niet in een gesloten voertuig achter. Zorg ervoor dat u de glanzende onderkant van de CD (het gecodeerde oppervlak) niet aanraakt of krast. Beschadigde of vuile CD-ROMs worden wellicht niet goed gelezen. Houd uw CD s schoon met een in de winkel verkrijgbare CD-reiniger. Bewaar uw CD s altijd in de bijbehorende doosjes. Laat een CD niet gedurende lange tijd in de CD-speler zitten. Plak geen sticker op het label van de CD. Veeg CD s bij het reinigen met een zachte, droge doek haaks op de richting van de groeven van binnen naar buiten. Veeg niet met de groeven mee. Gebruik geen benzine, grammofoonplaten reinigingsspray of oplosmiddelen. Buig CD s niet. Dit kan tot gevolg hebben dat ze niet meer goed gelezen of beschreven kunnen worden; tevens kan het andere storingen tot gevolg hebben. 203 * GS ( ) is een gedeponeerd handelsmerk van Roland Corporation. * XG lite ( ) is een gedeponeerd handelsmerk van Yamaha Corporation. 207 * Apple en Macintosh zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. 207 * IBM en IBM PC zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. 207 * Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. 8

9 Inleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland KR Intelligente Piano. De KR Intelligente Piano maakt het niet alleen mogelijk om authentieke pianouitvoeringen na te bootsen, maar biedt daarnaast ook eenvoudig te gebruiken automatische begeleiding en talloze andere handige functies. Neemt u alstublieft even de tijd om deze handleiding in zijn geheel door te lezen, zodat u nog jarenlang van de betrouwbare prestaties van uw Intelligent Piano kunt genieten. Belangrijkste kenmerken Pianoklanken met volle resonantie en een zeer breed expressiebereik De in stereo samplende geluidsgenerator van de piano reproduceert zelfs heel realistisch het geluid van de hamers die de snaren raken, waardoor deze piano het geluid geeft van een concertvleugel van topkwaliteit. De maximale polyfonie van 128 noten zorgt ervoor, dat u het pedaal vrijelijk kunt gebruiken zonder noten tekort te komen. De KR heeft een nieuw luidsprekersysteem, het grand piano presence system (een systeem dat een klank geeft alsof er daadwerkelijk een vleugel aanwezig is), om klanken met diepte en een natuurlijk klinkend ruimtelijk geluid te geven. Het toetsengevoel van de vleugel wordt nagestreefd Deze instrumenten hebben een klavier met een progressieve hamerbeweging, die reageert als de aanslag van een vleugel, met een zwaardere aanslag in het lagere register en een lichtere aanslag in het hogere register. Daarbij wordt zelfs de kenmerkende klik die u voelt, wanneer u een toets op een vleugel aanslaat, getrouw gesimuleerd (het échappement). Gemakkelijk resultaat verkrijgen met de belangrijkste knoppen U kunt songs spelen, partituren op het scherm brengen, automatische begeleiding instellen, geluidssoorten selecteren en andere hoofdfuncties van de KR eenvoudig uitvoeren door de belangrijkste knoppen in te drukken, die zich aan beide zijden van het scherm bevinden. Met de knop [Music Assistant] kunt u een song die u wilt spelen selecteren, instellingen voor de automatische begeleiding die bij die song passen oproepen en, terwijl u naar de akkoorden op de partituur kijkt, het stuk uitvoeren met toegevoegde begeleiding. Dankzij de knop [Select Various Tones] die wordt gebruikt om geadviseerde geluiden te kiezen uit de meer dan 600 voorgeprogrammeerde geluidssoorten, de [Song Stylist]- knop die het u mogelijk maakt om een veelheid aan arrangementen van de voorgeprogrammeerde populaire songs te beluisteren en ze om te vormen naar rock, jazz of andere muziekstijlen, en de [Session Partner]-knop, waarmee u de akkoorden en het ritme aan de achtergrondgroep overlaat en waardoor uw uitvoeringen klinken als een groepsgebeuren, kunt u de KR met plezier op vele creatieve manieren bespelen. 9

10 Inleiding Een gamma aan ondersteunende functies om uw muzikale talenten verder te ontwikkelen U kunt DigiScore gebruiken om aan te geven, welke informatie u op het notatiescherm wilt zien, zoals noten, vingerzetting en zelfs een stuiterbal die het ritme aangeeft voor de huidige uitvoering. U kunt specifieke delen laten herhalen, waardoor u deze delen zo vaak als u wilt kunt oefenen. U kunt beide handen apart afspelen en opnemen of profiteren van een groot aantal andere handige oefenhulpen, die alleen digitale piano s hebben. Andere bruikbare oefenhulpen zijn bijvoorbeeld het Herhaal -pedaal dat u kunt indrukken om de uitvoering te stoppen en terug te gaan, wanneer u en probleem heeft bij het spelen van een bepaald onderdeel, en Raak de noot aan, een functie die u laat horen hoe een noot klinkt, wanneer u deze noot op het scherm aanraakt. Functies, die speciaal voor jonge kinderen zijn ontwikkeld, zijn o.a. Wonderland, waar kinderen zich kunnen vermaken met het aanraken van een hele verzameling muziekinstrumenten, en de Game, een functie die op een speelse manier hun gehoor traint en hun luistervaardigheid helpt ontwikkelen. Aansluiting voor vertoning van vergrote partituren en teksten De KR heeft een ingebouwde aansluiting voor externe schermen. Door de partituren en teksten op een groter scherm te vertonen, kan iedereen die in uw groep speelt alles duidelijk zien. Superior Player pianofunctie (alleen bij instrumenten, die met Moving Key -functie zijn uitgerust) De KR heeft een automatische Moving Key -functie, die de toetsen beweegt, terwijl er songs worden afgespeeld. Gebruik de CD-speler om de meegeleverde CD en CD s voor automatisch spelende piano s af te spelen (de CD-speler speelt ook audio-cd s). U kunt ook een extern scherm aansluiten voor een uitgebreidere blik op uw werk, en u kunt de afstandsbediening gebruiken om songs te selecteren, te starten en te stoppen. Het instrument aansluiten op externe luidsprekers voor een concertzaaleffect Sluit externe luidsprekers, versterkers of andere apparatuur op de KR aan. Laat dan de galm of de begeleiding dor de externe luidspreker klinken. U krijgt het gevoel alsof u door een orkest omringd wordt. Kleurenscherm vereenvoudigt de bediening Het kleurenscherm van de KR maakt het kijken makkelijker. Het functioneert ook als een touch-screen, waardoor u taken kunt uitvoeren door simpelweg het scherm aan te raken. 10

11 Inleiding Het gebruik van deze handleiding De gebruikershandleiding van de KR bestaat uit twee delen: Snelle start en de Gebruikershandleiding. Begint met het lezen van Voordat u begint te spelen (pag. 18) in de Gebruikershandleiding (dit deel). Hier wordt uitgelegd, hoe u het snoer van de KR moet aansluiten en hoe u het instrument inschakelt. Gaat u nadat u de KR heeft ingeschakeld door met het lezen van Snelle start. Door de verschillende procedures uit te proberen, terwijl u Snelle start leest, leert u op een eenvoudige manier hoe u de KR kunt bespelen en hoe u de belangrijkste functies kunt gebruiken (vooral de procedures, waarbij de belangrijkste knoppen zijn betrokken). De Gebruikershandleiding beschrijft procedures die u zullen helpen om de vele uitvoeringsfuncties van de KR onder de knie te krijgen, van de basis van de bediening tot aan procedures voor speciale toepassingen (bijv. de KR als begeleiding gebruiken en songs componeren). Manieren, waarop de informatie in deze handleiding gepresenteerd wordt Deze handleiding gebruikt de volgende manieren van presentatie om de instructies simpeler en beknopter te maken: De namen van knoppen staan tussen vierkante haakjes [ ], zoals bij One Touch Program [Piano]-knop. De tekst bevat schermafbeeldingen en paneeldiagrammen van de KR-17. Er zullen daardoor onderdelen zijn, waarbij de informatie afwijkt van die voor de KR-15. Om de leesbaarheid te bevorderen, kan het gebeuren dat sommige schermen en kleuren die hier gebruikt worden deels afwijken van de werkelijke schermen en kleuren. Teksten van het scherm die worden weergegeven, worden tussen gehoekte haakjes gezet, zoals in <Exit>. Het met de vinger lichtjes aanraken van het touch-screen wordt aanraken genoemd. NOTE Een asterisk (*) of een aan het begin van een paragraaf wijst op een opmerking of voorzorgsmaatregel. Deze dienen niet genegeerd te worden. (pag. **) verwijst naar pagina s in deze handleiding. 11

12 Paneelbeschrijvingen * De afbeeldingen van het paneel, die in deze handleiding staan, zijn van de KR Power [Power] schakelaar Wordt ingedrukt om de spanning in- en uit te schakelen (pag. 21). * De [Power]-schakelaar van de KR-15 bevindt zich links van het klavier. 2. [Volume]-knop Regelt het totale volume (pag. 22). 3. [Brilliance]-knop Regelt de helderheid van het geluid (pag. 22). 4. [Wonderland/Game]-knop Hier kunt u spelenderwijs iets over instrumenten leren. Zie Snelle start Balans 5. [Part Balance]-knop Regelt het relatieve volumeniveau van elke partij van de uitvoering (pag. 75). 6. [Balance]-knop Verandert de volumebalans tussen pianospel en begeleiding (pag. 75). 7. [User Program]-knop Slaat de geselecteerde functies en standen van de knoppen op (pag. 122). DSP 8. [Reverb]-knop Voegt galm aan het geluid toe (pag. 33). 9. [Surround]-knop Geeft driedimensionaal ruimtelijk effect aan de begeleiding (pag. 38). 10. [Equalizer]-knop Maakt het mogelijk om de kwaliteit van de geluidssoorten met de equalizer te wijzigen (pag. 40). 11. [Style Orchestrator]-knop Wordt gebruikt om het arrangementstype van de automatische begeleiding te regelen m.b.v. de uitvoeringsknoppen (pag. 70). 12. [Phrase]-knop Wordt gebruikt om een korte frase te spelen m.b.v. de uitvoeringsknoppen (pag. 71). 13. [User Function]-knop Wordt gebruikt om een veelheid aan functies aan de uitvoeringsknoppen toe te kennen (pag. 157). Uitvoeringsknoppen 14. [1]-[4]-knoppen De werking van deze knoppen verandert afhankelijk van de knoppen met de nummers Muziekstijlknoppen Hier wordt een muziekstijl geselecteerd voor de automatische begeleiding (pag. 62). Wanneer u op de [User]-knop drukt, kunt u een Gebruikersstijl kiezen die u zelf heeft gemaakt, of een Muziekstijl van floppydisk kiezen (pag Fill In-knoppen Voegen een invoegdeel tussen in een automatische begeleiding en veranderen het begeleidingspatroon (pag. 69). [To Variation]-knop [To Original]-knop 17. [Intro/Ending]-knop Speel een intro of einde tijdens de automatische begeleiding (pag. 66). 18. [Start/Stop]-knop Start en stopt de automatische begeleiding (pag. 66). Ritmehulp 19. [Metronoom]-knop Activeert de ingebouwde metronoom (pag. 52). U kunt de instelling van het maatgeluid veranderen (pag. 160). 20. Maatlampje Dit lampje knippert op de maat van de geselecteerde song of begeleiding. 21. [Rhythm]-knop Speelt het ritmepatroon (pag. 56). 22. Tempoknoppen [-] en [+] 12

13 Paneelbeschrijvingen Regelen het tempo. Druk tegelijkertijd op de knoppen [-] en [+] om naar het oorspronkelijke tempo terug te gaan. Belangrijkste knoppen Zie Snelle Start [Select/Listen to a Song], [Disk]-knop Gebruik deze knop om songs die voorgeprogrammeerd zijn of op floppydisk staan te selecteren (pag. 77). [Song Stylist]-knop [Music Assistent]-knop [Score Display]-knop Brengt notatie op het scherm (pag. 88). U kunt de oefenfunctie gebruiken (pag. 92). [Session Partner]-knop [Select Various Tones]-knop 24. Touch-screen Door alleen maar het scherm aan te raken, kunt u een veelheid aan handelingen uitvoeren (pag. 24). 25. Contrastknop Regelt het schermcontrast (pag. 24). 26. Afstemknop Gebruik deze knop om waarden op het scherm te wijzigen. 27. Knoppen [-] en [+] Maken het mogelijk om waarden op het scherm te wijzigen. 28. One Touch Program-knop [Piano]-knop Realiseert de optimale instellingen voor een piano uitvoering (pag. 26). [Arranger]-knop Realiseert de optimale instellingen voor het spelen met automatische begeleiding (pag. 59). 29. [Melody Intelligence]-knop Voegt harmonie toe aan de klanken het klavier gaat spelen (pag. 72). 30. [Tone]-knoppen Selecteer de geluidssoorten die u door het klavier wilt laten spelen (pag. 27). Opnemen/Afspelen 31. [Menu]-knop Hiermee kunt u functies selecteren voor het afspelen, opnemen of bewerken van een song (pag. 127, pag. 144) 32. Spoorknoppen Met deze knoppen kan elk spoor van een song apart worden afgespeeld of opgenomen (pag. 99, pag. 111). 33. [ (Reset)] -knop Met deze knop wordt het apparaat aan het begin van de song gezet. 34. [ (Play/Stop)]-knop Hiermee start en stopt u het afspelen of opnemen van songs. 35. [ (Rec)]-knop Met het indrukken van deze knop wordt het instrument standby gezet om te kunnen opnemen (pag. 106, pag. 127). 36. [ (Bwd)] -knop Spoelt de song terug. 37. [ (Fwd)]-knop Spoelt de song versneld door. 38. [Transpose]-knop Transponeer de toonhoogte van het klavier of van de song. 39. [Vocal Effect]-knop Hiermee kan het geluid van stemmen door de microfoon een veelheid aan effecten worden meegegeven (pag. 43). 40. Diskdrive U kunt een floppydisk in de diskdrive doen om songs af te spelen of op te slaan (pag. 77, pag. 116). 41. Eject-knop Werpt een floppydisk uit de diskdrive (pag. 114). 13

14 Paneelbeschrijvingen Onderpaneel Netsnoeraansluiting Sluit het meegeleverde netsnoer op deze aansluiting aan (pag. 20) 2. Ingaande aansluitingen Deze aansluitingen kunnen worden aangesloten op een ander geluidsgenererend apparaat of een stereo-installatie, zodat het geluid van dat apparaat uit de luidsprekers van de KR komt (pag. 176). 3. Uitgaande aansluitingen (Main) 4. Uitgaande aansluitingen (Aux) U kunt een versterker of externe luidspreker aansluiten op de Aux-aansluiting en de begeleiding en de galm daardoor afspelen (pag. 35). 5. Aansluiting voor expressiepedaal U kunt een expressiepedaal op de KR aansluiten. 6. Pedaalaansluiting Sluit de pedaalkabel van de standaard op deze aansluiting aan (pag. 20). 7. MIDI Out/In-aansluitingen Deze kunt u op een extern MIDI-apparaat aansluiten om gegevens van uitvoeringen uit te wisselen (pag. 172). 8. Computeraansluiting U kunt op deze aansluiting een computer aansluiten om gegevens van uitvoeringen uit te wisselen. 9. Computerschakelaar De instelling van deze schakelaar is afhankelijk van de computer die is aangesloten Mac/PC-1/PC-2. Schakelt de aansluitingen voor de MIDI-aansluitingen en de computerpoort (pag. 178). * U kunt de MIDI Out/In-aansluiting en de computer aansluiting niet tegelijk gebruiken. 10. Aansluiting voor extern scherm Sluit hier een extern scherm op aan; u kunt er dan notatie en teksten op vertonen (pag. 23). Onderpaneel (Linkervoorkant) Onderpaneel (Rechtervoorkant) Rechterkant van het onderpaneel (bij instrument met Moving Key ) Koptelefoonaansluitingen Hier kunt u een koptelefoon op aansluiten (pag. 22). 12. Microfoonaansluiting (In) Hier kunt u een microfoon op aansluiten (pag. 22). 13. Microfoonvolumeknop Regelt het volume van de microfoon (pag. 22) CD-spelerlampje Dit lampje gaat branden, wanneer een CD in de speler gelezen wordt. 15. CD-lade Plaats de CD die u in de speler wilt doen in deze lade. 16. Noodopening Dit gaatje maakt het in noodgevallen mogelijk om de CD-lade te openen. 17. Eject-knop Druk op deze knop om de CD weer uit de lade te halen. * U kunt de CD er alleen uithalen, indien de spanning is ingeschakeld. 14

15 Inhoud HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN... 3 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 6 Inleiding...9 Belangrijkste kenmerken... 9 Het gebruik van deze handleiding Manieren, waarop de informatie in deze handleiding gepresenteerd wordt Paneelbeschrijvingen...12 Voordat u begint te spelen...18 Het deksel openen en sluiten (KR-17) Het deksel openen en sluiten (KR-15) De muzieksteun omhoogzetten Gebruik van de muziekklemmen (KR-15) De klavierklep openen en sluiten Het netsnoer aansluiten De pedaalkabel aansluiten De spanning in- en uitschakelen De pedalen Het volume en de helderheid van het geluid regelen Een koptelefoon aansluiten Een microfoon aansluiten Een extern scherm aansluiten De kabels aansluiten Het touch-screen Het schermcontrast regelen De belangrijkste schermen Pianoscherm Basisscherm De belangrijkste iconen gebruiken Hoofdstuk 1 Uitvoering...26 Het klavier als een piano bespelen ( One-Touch Piano )...26 Uitvoering met een veelheid aan geluidssoorten ( Tone -knoppen)...27 Percussie-instrumenten bespelen of geluids effecten gebruiken Trefwoorden gebruiken om geluidssoorten te zoeken ( Tone Search ) Uitvoering met twee gelijktijdige geluiden ( Layer )...30 Verschillende geluidssoorten spelen met de linker- en rechterhand ( Split )...31 De toonhoogte van het klavier in stappen van een octaaf veranderen ( Octave Shift ) Een galmeffect aan het geluid toevoegen ( Reverb )...33 Een surround effect aan de begeleiding en aan galm toevoegen ( Surround )...35 De begeleiding een ruimtelijker effect geven De sterkte van het surround effect bij begeleiding regelen Het geluid van de galm ruimtelijker maken De sterkte van het surround effect bij galm regelen Een driedimensionaal ruimtelijk effect geven aan de gespeelde klanken ( Advanced... 3D )38 Het geluid regelen om de ideale geluidskwaliteit te bereiken ( Equalizer )...40 Effecten aan het geluid toevoegen ( Effects )...42 Effect toevoegen aan de microfoonstem ( Vocal Effect )...43 Plezier met Karaoke met muziekbestanden ( Music Files ) Metronoom en ritme gebruiken ( Rhythm Partner )...52 De metronoom gebruiken De instellingen van de metronoom veranderen...53 Ritme spelen...56 De ritme-instellingen veranderen...56 Hoofdstuk 2 Automatische begeleiding Muziekstijlen en automatische begeleiding Uitvoering met automatische begeleiding ( One-Touch Arranger ) Akkoorden...60 Akkoorden spelen met eenvoudige vingerzetting ( Chord Intelligence )...60 Vingerzettingen van akkoorden inzien ( Chord Finder )...61 Muziekstijlen selecteren ( Music Style -knoppen) Muziekstijlen van floppydisks selecteren...63 Trefwoorden gebruiken om muziekstijlen te zoeken ( Style Search )...64 Alleen de ritmepatronen van muziekstijlen spelen Het begeleidingstempo regelen De begeleiding starten en stopzetten De begeleiding gelijktijdig laten beginnen, wanneer u begint te spelen ( Sync )...66 De automatische begeleiding stoppen...67 Aan het einde van de intro een aftelgeluid laten spelen ( Countdown )...68 Een begeleiding wijzigen Het begeleidingspatroon veranderen ( Fill In -knoppen)...69 De instrumentale samenstelling van muziekstijlen veranderen ( Style Orchestrator )...70 Frasen spelen ( Phrase )...71 Tegenstem toevoegen aan de rechterhand ( Melody Intelligence ) Tijdens een uitvoering geluiden afspelen in het gebied van de linkerhand ( Lower Tone ) Pianospelen met toegevoegde begeleiding ( Piano Style Arranger ) De volumebalans voor iedere partij regelen ( Balance ) De volumebalans tussen de begeleiding en het klavier regelen (Balansknop)...75 De volumebalans voor iedere partij van een uitvoering regelen ( Part Balance )...75 Hoofdstuk 3 Het afspelen van songs Een song afspelen Trefwoorden gebruiken om songs te zoeken ( Song Search )...79 De songs die u leuk vindt aan uw Favorieten toevoegen ( Favorites ) Songs uit uw Favorieten verwijderen...81 Songs van CD afspelen (alleen voor instrumenten met CD-speler) Voorzorgsmaatregelen...82 Songs van CD s afspelen...83 De afstandsbediening gebruiken (alleen voor instrumenten met CD-speler) De afstandsbediening van batterijen voorzien...85 De afstandsbediening gebruiken...85 De afstandsbediening...86 Hoofdstuk 4 Oefenfuncties De notatie op het scherm tonen Noten aanraken om de klanken te bevestigen ( Touch the Notes )...89 Gedetailleerde instellingen voor het Notatiescherm creëren...90 Notatie opslaan als beeldgegevens...91 Songs oefenen met de oefenfunctie Het tempo regelen

16 Inhoud Het tempo instellen door de knop op de maat in te drukken ( Tap Tempo ) Uw stem gebruiken om het tempo te selecteren ( Vocal Tap Tempo ) In een vast tempo afspelen ( Tempo Mute ) Het tempo gelijkstellen voordat u begint te spelen ( Count In )...98 Het geluid van enkele partijen voor het spelen uitschakelen (Spoorknoppen)...99 Merktekens aanbrengen voor herhaaldelijk oefenen ( Marker ) Een merkteken in een song aanbrengen Afspelen vanaf de plaats waarop een merkteken is aangebracht Een merkteken wissen Een merkteken verplaatsen Dezelfde passage telkens opnieuw afspelen Klanken van het klavier en af te spelen songs transponeren ( Transpose ) Hoofdstuk 5 De uitvoering opnemen en opslaan105 Een nieuwe song opnemen ( New Song ) Opnemen met begeleiding Met een song mee opnemen Opnemen, terwijl u de spoorknoppen selecteert (Redoing Recordings) Opgenomen uitvoeringen wissen De opname op bepaalde sporen wissen Veranderen hoe de opname stopt Songs opnemen die met een opmaat beginnen Floppydisks gebruiken Een floppydisk in de diskdrive doen en hem er weer uit halen Floppydisks formatteren ( Format ) Songs opslaan Opgeslagen songs verwijderen Songs van floppydisk naar Favorieten kopiëren In Favorieten opgeslagen songs naar floppydisk kopiëren Hoofdstuk 6 Gebruikersprogramma s opslaan..122 Instellingen van uitvoeringen opslaan ( User Program ) Opgeslagen gebruikers programma s oproepen De manier veranderen, waarop gebruikersprogramma s worden opgeroepen Groepen gebruikers programma s opslaan Opgeslagen sets gebruikersprogramma s laden Opgeslagen sets gebruikers programma s verwijderen Sets gebruikersprogramma s van floppydisk naar het gebruikersgeheugen kopiëren Sets gebruikersprogramma s van het gebruikersgeheugen naar floppydisk kopiëren Het pedaal gebruiken om van gebruikersprogramma te wisselen Tegelijkertijd van gebruikers programma wisselen en PC-nummers doorgeven Hoofdstuk 7 Songs creëren en bewerken Multitrack recording met 16 partijen (16-spoors-sequencer) Het scherm 16-spoors-sequencer De instellingen per partij wijzigen Voor partijen de best bij het muzikale genre passende geluidssoorten instellen ( Tone Set ) Een uitvoering opnemen De opnamemodus veranderen ( Rec Mode ) Opnemen, terwijl de vorige opname wordt gewist ( Replace Recording ) Een opname over eerder opgenomen klanken opnemen ( Mix Recording ) Herhaalde opname op dezelfde locatie ( Loop Recording ) Een deel van uw uitvoering opnieuw opnemen ( Punch-in Recording ) Een begeleiding componeren door akkoorden in te geven ( Chord Sequencer ) Akkoorden ingeven zonder het klavier te bespelen Songs bewerken Basisbediening van de bewerkingsfuncties Bewerkingen ongedaan maken ( Undo ) Maten kopiëren ( Copy ) Ritmepatronen kopiëren om ritmepartijen te creëren Maatverschillen compenseren ( Quantize ) Maten verwijderen ( Delete ) Blanco maten tussenvoegen ( Insert ) Partijen los van elkaar transponeren ( Transpose ) Maten blanco maken ( Erase ) Partijen uitwisselen ( Part Exchange ) Noten één voor één corrigeren ( Note Edit ) De veranderingen van geluidssoort in een song wijzigen ( PC Edit ) Middenin de song van maat veranderen ( Beat Map ) Het tempo van opgenomen songs veranderen Het tempo binnen de song veranderen Het tempo aanpassen, terwijl u naar een song luistert Het tempo bij een bepaalde maat aanpassen Hoofdstuk 8 Muziekstijlen creëren Originele stijlen creëren ( User Styles ) Nieuwe stijlen creëren door voorgeprogrammeerde muziekstijlen te combineren ( Style Composer ) Een stijl creëren van een song die u zelf gecomponeerd heeft ( Style Converter ) Een gebruikersstijl opslaan Opgeslagen gebruikersstijlen verwijderen Stijlen van floppydisk naar het gebruikersgeheugen kopiëren Stijlen van het gebruikersgeheugen naar floppydisk kopiëren Hoofdstuk 9 Diverse instellingen De instellingen voor One-touch Piano veranderen Procedure Resonantie regelen ( Resonance ) De stemming veranderen ( Tuning ) Veranderen hoe snel klanken worden geproduceerd in verhouding tot de kracht waarmee de toetsen worden aangeslagen ( Hammer Response ) De resonantieklanken regelen ( String Resonance ) De toetsaanslag regelen ( Key Touch ) De instellingen voor One-Touch Arranger veranderen Procedure Het scheidingspunt van het klavier veranderen ( Split Point ) Van muziekstijl veranderen zonder de geluidssoort of het tempo te veranderen ( One Touch Setting ) Functies aan pedalen en uitvoeringsknoppen toekennen ( Pedal Setting/User Functions )

17 Inhoud Het ombuigingsbereik veranderen ( Pedal Setting ) De manier veranderen, waarop akkoorden worden gespeeld en worden aangegeven ( Arranger Config ) Een merkteken middenin een maat aanbrengen De instellingen voor Count-In en Countdown veranderen Instellingen voor het aftellen Instellingen voor het aftellen aan het einde van de intro ( Countdown ) Andere instellingen Procedure De standaard toonhoogte veranderen ( Master Tune ) De taal veranderen ( Language ) Het veranderen van de boodschap die bij het inschakelen van de KR op het scherm verschijnt ( Opening Message ) Het veranderen van de instellingen voor het vertonen van afbeeldingen op het externe scherm ( External Display ) Het selecteren van afbeeldingen om op de KR en externe schermen te vertonen ( User Image Display ) Het maatlampje uitschakelen ( Beat Indicator ) De instellingen laten onthouden, zelfs wanneer de KR wordt uitgeschakeld ( Memory Backup ) De fabrieksinstellingen herstellen ( Factory Reset ) Het touch-screen calibreren ( Touch Screen ) Het gebruikersgeheugen formatteren De Quick Tour (Snelle rondleiding) automatisch starten Alle functies behalve Piano-uitvoering uitschakelen ( Panel Lock ) De functies van de knoppen van de afstandsbediening veranderen De Moving Key mogelijk maken De Moving Key -instellingen veranderen Veranderen van partij die de toetsen laat bewegen Gedetailleerde instellingen voor het afspelen van songs De instellingen van geluidssoorten veranderen wanneer u songs afspeelt ( Play Mode ) Songteksten verbergen ( Lyrics ) Het veranderen van de partijen die aan de spoorknoppen zijn toegekend bij het afspelen van SMF ( Track Assign ) De CD-instellingen veranderen De timing van piano en begeleiding synchroniseren Het instellen van het type CD dat u wilt afspelen Voorbeelden van opstellingen waarbij Aux op Surround staat Een computer aansluiten Aansluiten op de MIDI-aansluitingen Aansluiten op de computeraansluiting Aansluitingen De apparatuur aansluiten Storingen oplossen Appendix Foutmeldingen Lijst van geluidssoorten Lijst van drumritmes Lijst van geluidseffecten (SFX) Lijst van effecten Lijst van muziekstijlen (KR-17) Lijst van muziekstijlen (KR-15) Lijst van akkoorden Lijst van voorgeprogrammeerde songs Lijst van ritmepatronen Parameters, die in het interne geheugen opgeslagen kunnen worden Muziekbestanden die de KR kan gebruiken De KR maakt het u mogelijk om de volgende muziekbestanden te gebruiken: De KR-geluidsgenerator MIDI Implementation Chart Belangrijkste specificaties Index Hoofdstuk 10 Externe apparatuur aansluiten MIDI-apparatuur aansluiten Aansluitingen De apparatuur aansluiten Uitvoering samen met MIDI-instrumenten ( MIDI Ensemble ) MIDI-instellingen Het zendkanaal selecteren ( Tx Channel ) De interne geluidsgenerator en het klavier ontkoppelen ( Local Control ) Het verzenden van boodschappen over veranderingen van geluidssoorten ( Program Change / Bank Select MSB / Bank Select LSB ) Gegevens van opgenomen uitvoeringen naar een MIDI-apparaat verzenden Composer MIDI Out ) Aansluiten op audioapparatuur Aansluitingen De apparatuur aansluiten De instellingen van de Aux-aansluiting veranderen ( Aux Out )

18 Voordat u begint te spelen Voordat u begint te spelen Het deksel openen en sluiten (KR-17) Alleen de het voorblad openen WAARSCHUWING Laat kinderen het deksel niet alleen opendoen of sluiten toezicht van een volwassene is hierbij noodzakelijk. Omdat het deksel erg zwaar is, moet dit altijd met twee of meer mensen open en dicht gedaan worden. Doe dit heel voorzichtig. 3. Houd het deksel met één hand vast, zet de klepstok omhoog en duw het uiteinde daarvan in het klepgat. fig. C D 1. Licht de rechterkant van het voorblad (de kant van de toetsen met de hoge tonen, in de tekening aangegeven als A) voorzichtig met beide handen op, vouw de plaat terug en leg hem dan langzaam boven op de rest van het deksel. fig. A VOORZICHTIG Verplaats de piano niet, wanneer het deksel open staat. De klepstok kan dan uit het klepgat schieten, zodat het deksel dichtvalt. WAARSCHUWING Zorg ervoor, dat u het deksel niet te ver opent. Wanneer het deksel wordt geopend in een hoek die groter is dan 30 graden, kan het instrument beschadigd raken of kan het deksel dichtvallen. Zorg er, voordat u het deksel opent ook voor, dat er geen mensen in de weg staan die geraakt zouden kunnen worden. De klepstokken en de klepgaten De voorkant en het deksel beide openen 2. Volg stap 1 om het voorblad te openen. Licht daarna het voorblad met de voorkant van het deksel (aan de kant van de toetsen met de hoge tonen, in de tekening aangegeven als B) voorzichtig met beide handen op. fig. De KR-17 heeft twee klepstokken, die verschillend van lengte zijn. U kunt de verschillende klepstokken gebruiken om de mate waarin het deksel opengezet wordt te veranderen. fig. Lange klepstok Korte klepstok B De klepstokken en klepgaten werken samen zoals in de tekening is afgebeeld. De lange klepstok: voor het binnenste klepgat ( C) De korte klepstok: voor het buitenste klepgat (D) VOORZICHTIG Indien u het verkeerde klepgat gebruikt, kan de klepstok uit het klepgat schieten, waardoor het deksel dichtvalt. Zorg ervoor dat het uiteinde van de klepstok stevig vastgezet is in het klepgat. Volg om het deksel te sluiten de procedure van het openen in omgekeerde volgorde. 18

19 Het deksel openen en sluiten (KR-15) De muzieksteun omhoogzetten 1. Zet de muzieksteun voorzichtig omhoog en bevestig hem op zijn plaats. 2. Om de steun weer neer te klappen, duwt u de metalen montagestukken naar beneden, terwijl u de steun met beide handen ondersteunt, en klapt u de steun voorzichtig neer. VOORZICHTIG Zorg er altijd voor, dat u de muzieksteun rechtop heeft gezet, voordat u het pianodeksel opent en optilt. Zorg er ook voor, dat de muzieksteun rechtop staat, voordat u het deksel dicht doet. Voordat u begint te spelen instrument beschadigd raken of kan het deksel dichtvallen. Zorg er, voordat u het deksel opent ook voor, dat er geen mensen in de weg staan die geraakt zouden kunnen worden. VOORZICHTIG Verplaats de piano niet, wanneer het deksel open staat. De klepstok kan dan uit het klepgat schieten, zodat het deksel dichtvalt. Volg om het deksel te sluiten de procedure van het openen in omgekeerde volgorde. De muzieksteun omhoogzetten KR-17 fig. Voordat u begint te spelen Het deksel openen WAARSCHUWING Laat kinderen het deksel niet alleen opendoen of sluiten toezicht van een volwassene is hierbij noodzakelijk. 3. Licht de rechterkant van het voorblad (de kant van de fig. toetsen met de hoge tonen, in de tekening aangegeven als A) voorzichtig met beide handen op. 1. Open het voorblad. 2. Houd de muzieksteun met beide handen vast en til hem omhoog (naar u toe). 3. Plaats de stut aan de achterkant van de muzieksteun in een sleuf. A KR-15 fig. (1) 4. Houd het deksel met één hand vast, zet de klepstok omhoog en duw het uiteinde daarvan in het klepgat. fig. (2) (2) 1. Til de muzieksteun voorzichtig op en maak hem vast, zoals afgebeeld. 2. Om de steun weer neer te klappen, duwt u de metalen montagestukken naar beneden, terwijl u de steun met beide handen ondersteunt, en klapt u de steun voorzichtig neer. WAARSCHUWING Zorg ervoor, dat u het deksel niet te ver opent. Wanneer het deksel wordt geopend in een hoek die groter is dan 20 graden, kan het Gebruik van de muziekklemmen (KR-15) U kunt de muziekklemmen gebruiken om bladzijden op hun plaats te houden. Laat de klemmen neergeklapt, wanneer u ze niet gebruikt. 19

20 Voordat u begint te spelen Voordat u begint te spelen fig.mu_stand4 Hoewel de klavierklep van de KR-17 erop is ontworpen om langzaam te sluiten wanneer u hem loslaat, sluit hij wel onmiddellijk als hij maar een klein stukje geopend is. Let er op, dat uw vingers niet tussen het deksel bekneld raken. KR-15 fig. De klavierklep openen en sluiten 1. Open de klavierklep door deze met beide handen voorzichtig op te tillen en naar binnen te schuiven. 2. Sluit de klavierklep door deze met beide handen voorzichtig vast te pakken en langzaam naar u toe te trekken. Laat de klep voorzichtig zakken, totdat hij stopt (helemaal dicht is). Het netsnoer aansluiten b Schroef c Schroef VOORZICHTIG e Kabelklem Let er bij het openen en sluiten van de klavierklep op dat uw vingers niet bekneld raken. Kleine kinderen mogen de klep alleen onder toezicht van een volwassene openen of sluiten. KR-17 B A VOORZICHTIG Sluit in het belang van de veiligheid de klavierklep, voordat u de piano verplaatst. C NOTE D Zorg ervoor, dat u niets op het klavier heeft liggen (zoals bladmuziek), wanneer u de klavierklep sluit. KR-17 fig. E 1. Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de netsnoeraansluiting. 2. Sluit de pedaalkabel aan op de pedaalaansluiting. 3. Bevestig het netsnoer en de pedaalkabel met kabelklem e en schroef b bij A en B (zie bovenstaande afbeelding). 4. Bevestig het netsnoer en de pedaalkabel met kabelklem e en schroef c bij C, D en E (zie bovenstaande afbeelding). 5. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. 20

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-15X gitaarversterker. Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Gebruik van de afstandsbediening

Gebruik van de afstandsbediening Gebruik van de afstandsbediening Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de afstandsbediening Wees voorzichtig met de afstandsbediening, hij is licht en klein. Als hij valt kan hij kapot gaan, de batterij

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE

INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 PAKLIJST... 4 PLAATSING VAN DE LUIDSPREKERS... 4 DE ACTIEF 5.1 THEATER SURROUND-SYSTEEM VOOR THUIS Gebruikershandleiding Modelnummer :ACTIVE HT1 Hit O Digitale audio INHOUD Pagina VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID... 3 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris

Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Gebruiksaanwijzing LivingColors Iris Uitpakken en installeren Aan de slag met uw LivingColors Als u de LivingColors uitpakt, is deze al gekoppeld aan de afstandsbediening. U hoeft alleen nog maar de stekker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

BeoLab Handleiding

BeoLab Handleiding BeoLab 6002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2010 VTech Printed in China 91-002483-004

HANDLEIDING. 2010 VTech Printed in China 91-002483-004 HANDLEIDING 2010 VTech Printed in China 91-002483-004 Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Register your product and get support at. SPA7380. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at.  SPA7380. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SPA7380 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 2 2 Uw multimedialuidspreker 4 3 Installatie 5 4 Aan

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TAB-11C006-232 Gefeliciteerd met de aankoop van uw Tablet PC. Deze gebruikershandleiding bevat veiligheids- en operationele informatie voor het voorkomen van ongelukken! Gelieve de

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome DS1150/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 NL Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Kennisgeving 5 2 Uw stationsluidspreker 6 Inleiding 6 Wat zit

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave

APRC90AT handleiding Inhoudsopgave APRC90AT handleiding Inhoudsopgave 1. Veiligheid o 1.1. Beoogd gebruik o 1.2. Pictogrammen in deze handleiding o 1.3. Algemene veiligheidsvoorschriften 2. Voorbereidingen voor gebruik o 2.1. Uitpakken

Nadere informatie

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen

Batterij. Een platte, plastic schroevendraaier om de batterij uit de houder te halen Nederlands Instructies voor vervanging Batterij AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

BeoSound 1. Gebruikershandleiding

BeoSound 1. Gebruikershandleiding BeoSound 1 Gebruikershandleiding Een draagbaar muziekcentrum 3 Plaats de BeoSound 1 waar u maar wilt. Dankzij het compacte ontwerp kunt u het apparaat overal mee naartoe nemen. De BeoSound 1 biedt altijd

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GE-2007.04 karaoke set Lees voor het opzetten en gebruiken van de karaoke set deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de karaoke set. Handel

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telex Scholar Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren

HANDLEIDING. Telex Scholar Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren HANDLEIDING Telex Scholar Daisy speler Daisy speler om het gesproken boek mee te beluisteren Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Telex Scholar Daisy speler. Wij hopen dat u plezier zult beleven aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie