PV-omvormer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PV-omvormer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL"

Transcriptie

1 PV-omvormer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 Versie 2.1 NL

2

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding Geldigheid Doelgroep Aanvullende informatie Gebruikte symbolen Veiligheid Reglementair gebruik Kwalificatie van de vakmensen Veiligheidsaanwijzingen Productbeschrijving Sunny Boy Symbolen op de omvormer Typeplaatje Display Electronic Solar Switch Bluetooth Aansluitplaats voor communicatie-interface Aansluitplaats voor multifunctionele interface Bedrijfsparameters SMA OptiTrac Global Peak Netwerkdiensten Varistoren SMA Grid Guard Uitpakken Leveringsomvang Montage Veiligheid Montagelocatie kiezen Omvormer monteren Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting Veiligheid Overzicht van het aansluitpaneel Aansluiting op het openbare stroomnet (AC) Voorwaarden voor de AC-aansluiting Omvormer op het openbare stroomnet (AC) aansluiten Aanvullende aarding van de behuizing Aansluiting van de PV-generator (DC) Voorwaarden voor de DC-aansluiting DC-connectoren confectioneren DC-connectoren openen PV-generator (DC) aansluiten Instellen van de landspecifieke norm en de displaytaal Landspecifieke norm controleren Instelling van de landspecifieke norm en taal via draaischakelaars Communicatie Interface voor communicatie via een kabel Bluetooth NetID instellen Inbedrijfstelling Omvormer in bedrijf stellen Displaymeldingen tijdens de startfase Uitsluitend voor Italië: zelftest volgens CEI 0-21 voor installaties 6 kw Zelftest starten Afbreken van de zelftest Zelftest opnieuw starten Aardleidingsbewaking uitschakelen Configuratie Installatietijd en installatiewachtwoord wijzigen SMA OptiTrac Global Peak activeren en instellen SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

5 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 9 Openen en sluiten Veiligheid Omvormer spanningsvrij maken Omvormer sluiten Onderhoud en reiniging Omvormer reinigen Controle van de warmteafvoer Electronic Solar Switch op slijtage controleren Poort voor SD-kaart Zoeken naar fouten Ledsignalen Gebeurtenismeldingen Foutmeldingen DC-stroom na spanningsloos maken AC-zijde PV-generator op aardlek controleren Werking van de varistoren controleren Buitenbedrijfstelling Omvormer demonteren Behuizingsdeksel vervangen Omvormer verpakken Omvormer opslaan Omvormer afvoeren Technische gegevens Sunny Boy 3000TL Sunny Boy 3600TL Sunny Boy 4000TL Sunny Boy 5000TL Toebehoren Contact Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 5

6 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 6 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

7 SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij deze handleiding 1 Toelichting bij deze handleiding 1.1 Geldigheid Deze handleiding geldt voor de volgende apparaattypen: Sunny Boy 3000TL (SB 3000TL-21) Sunny Boy 3600TL (SB 3600TL-21) Sunny Boy 4000TL (SB 4000TL-21) Sunny Boy 5000TL (SB 5000TL-21) 1.2 Doelgroep Deze handleiding is bestemd voor geschoolde vakmensen. De in deze handleiding beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend met de juiste kwalificaties worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 2.2 "Kwalificatie van de vakmensen", pagina 10). 1.3 Aanvullende informatie Links naar meer informatie vindt u op Documenttitel Leidingbeveiligingsschakelaar Meetwaarden en parameters SMA Bluetooth SMA Bluetooth Wireless Technology in de praktijk SMA Bluetooth Wireless Technology Moduletechniek Capacitieve afvoerstromen Documenttype Technische informatie Technische beschrijving Technische informatie Technische beschrijving Technische informatie Technische informatie Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 7

8 1 Toelichting bij deze handleiding SMA Solar Technology AG 1.4 Gebruikte symbolen In deze handleiding worden de volgende soorten veiligheidsaanwijzingen en algemene aanwijzingen gebruikt: "GEVAAR" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of zwaar lichamelijk letsel leidt. "WAARSCHUWING" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of zwaar lichamelijk letsel kan leiden. "VOORZICHTIG" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden. "OPGELET" markeert een veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden. Aanwijzing Een aanwijzing duidt op informatie die belangrijk is voor de optimale werking van het product. Dit symbool kenmerkt het resultaat van een handeling. Terminologie In de handleiding wordt de volgende nomenclatuur gebruikt: Volledige benaming Sunny Boy 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Electronic Solar Switch SMA Bluetooth Wireless Technology Korte benaming in deze handleiding Omvormer, product ESS Bluetooth 8 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

9 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid 2 Veiligheid 2.1 Reglementair gebruik De Sunny Boy is een fotovoltaïsche omvormer die de gelijkstroom van de PV-generator omzet in wisselstroom conform het stroomnet en deze aan het openbare stroomnet teruglevert ("voedt"). Principe van een PV-installatie met deze Sunny Boy De Sunny Boy is geschikt voor toepassing zowel binnen als buiten. De Sunny Boy mag alleen met PV-generators worden gebruikt, die aan de eisen van beschermingsklasse II conform IEC 61730, klasse A voldoen. De gebruikte PV-modules dienen geschikt te zijn voor toepassing met de Sunny Boy en door de moduleproducent hiervoor te zijn vrijgegeven. PV-modules met een groot vermogen t.o.v. aarde mogen uitsluitend worden toegepast als het koppelvermogen niet groter is dan nf Afwijkende toepassingen, wijzigingen aan de Sunny Boy alsmede montage van onderdelen die niet uitdrukkelijk door SMA Solar Technology AG aanbevolen of verkocht worden, zijn niet toegestaan. Personen met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens mogen uitsluitend na training en onder toezicht werkzaamheden aan de Sunny Boy uitvoeren. Kinderen mogen niet met de Sunny Boy spelen. Bedrijf van de Sunny Boy moet ontoegankelijk zijn voor kinderen. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 9

10 2 Veiligheid SMA Solar Technology AG Pas de Sunny Boy uitsluitend toe volgens de opgaven in de meegeleverde documentatie. Andere toepassingen kunnen tot materiële schade of persoonlijk letsel leiden. Monteer de omvormer niet op brandbare materialen. Monteer de omvormer niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden. Monteer de omvormer niet in explosiegevaarlijke omgevingen. De meegeleverde documentatie maakt deel uit van het product. Lees deze documentatie aandachtig om de Sunny Boy volgens de voorschriften en optimaal te kunnen gebruiken. Bewaar de documentatie altijd op een toegankelijke plek. 2.2 Kwalificatie van de vakmensen De in deze handleiding beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: kennis over het functioneren en het bedienen van een omvormer geschoold in de omgang met de gevaren en risico s bij het installeren en de bediening van elektrische apparaten en installaties opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties kennis van de geldende normen en richtlijnen kennis over en naleving van deze handleiding, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen 2.3 Veiligheidsaanwijzingen Levensgevaar door elektrische schok De PV-generator genereert bij lichtinval een gevaarlijke gelijkspanning, die op de DC-kabels of onder spanning staande onderdelen van de omvormer aanwezig is. Raak de DC-kabels niet aan. Raak geen onder spanning staande onderdelen van de omvormer aan. Voordat er werkzaamheden aan de omvormer verricht worden, de omvormer altijd spanningsvrij schakelen zoals in dit document beschreven (zie hoofdstuk 9.2 "Omvormer spanningsvrij maken", pagina 62). 10 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

11 SMA Solar Technology AG 2 Veiligheid Verbrandingsgevaar door lichtboog Om tijdens het loskoppelen van de DC-connectoren lichtbogen te voorkomen, moeten voorafgaand aan alle werkzaamheden aan de PV-generator de ESS en de DC-connectoren van de omvormer worden losgekoppeld c.q. de externe DC-lastscheider uitgeschakeld en de DC-connectoren van de omvormer worden losgekoppeld. Vóór werkzaamheden aan de PV-generator, de omvormer altijd aan de AC- en DC-zijde vrijschakelen (zie hoofdstuk 9.2 "Omvormer spanningsvrij maken", pagina 62). De meegeleverde waarschuwingssticker "Verbrandingsgevaar door lichtboog" duidelijk zichtbaar op het externe AC-vrijschakelpunt aanbrengen. Elektrische schok bij het loskoppelen van de DC-connectoren onder belasting. Als de DC-connectoren onder belasting worden losgekoppeld van de omvormer, kan een lichtboog ontstaan die een elektrische schok en verbrandingen veroorzaakt. Als de omvormer met een ESS is uitgerust en de voorschriften in het land van installatie vereisen een externe DC-lastscheider, installeer dan een externe DC-lastscheider. Schakel vóór het loskoppelen van de DC-connectoren de AC-leidingbeveiligingsschakelaar uit en schakel de omvormer spanningsvrij aan DC-zijde. Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing. Tijdens het bedrijf kunnen onderdelen van de behuizing heet worden. Tijdens bedrijf uitsluitend het onderste behuizingsdeksel van de omvormer aanraken. Aarding van de PV-generator De ter plekke geldende voorschriften voor de aarding van de modules en de PV-generator dienen in acht te worden genomen. SMA Solar Technology AG adviseert om het frame van de generator en andere elektrisch geleidende oppervlakken geleidend met elkaar te verbinden en te aarden om een zo groot mogelijke bescherming van installaties en personen te garanderen. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 11

12 3 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving 3.1 Sunny Boy De Sunny Boy is een fotovoltaïsche omvormer die de gelijkstroom van de PV-generator omzet in wisselstroom conform het stroomnet en deze aan het openbare stroomnet teruglevert ("voedt"). Positie A B C D E F Omschrijving Typeplaatje Leds Display Electronic Solar Switch* Onderste behuizingsdeksel Bovenste behuizingsdeksel * optioneel 12 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

13 SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving 3.2 Symbolen op de omvormer Symbool Omschrijving Toelichting Omvormer Dit symbool definieert de functie van de groene led. De groene led geeft de bedrijfstoestand van de omvormer aan. Neem de documentatie in acht! Bluetooth QR Code Dit symbool definieert de functie van de rode led. De rode led geeft een fout of een storing aan. Lees de handleiding voor informatie over het verhelpen van de fout of de storing. Dit symbool definieert de functie van de blauwe led. De blauwe led geeft aan dat de communicatie via Bluetooth actief is. Links naar pagina's met meer informatie over de omvormer vindt u op Gevaar Neem de in hoofdstuk (zie hoofdstuk "Voorwaarden voor de AC-aansluiting", pagina 32) beschreven aansluitingseisen voor de tweede aardleiding in acht. Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer! De condensatoren in de omvormer kunnen met zeer hoge spanningen geladen zijn. De omvormer spanningsloos maken (zie hoofdstuk 9.2) en vóór het openen van het bovenste deksel 5 minuten wachten, zodat de condensatoren zich kunnen ontladen. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 13

14 3 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 3.3 Typeplaatje Het typeplaatje identificeert de omvormer eenduidig. Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterkant van de behuizing. Op het typeplaatje vindt u de volgende informatie: Type apparaat (Model) Serienummer (Serial No.) Fabricagedatum (Date of manufacture) Specifieke kenmerken van het apparaat De gegevens op het typeplaatje helpen u bij het veilige gebruik van de omvormer en bij vragen aan de SMA Service Line. Het typeplaatje moet permanent op de omvormer zijn aangebracht. Symbolen op het typeplaatje Symbool Omschrijving Toelichting Levensgevaar door hoge spanning Verbrandingsgevaar door heet oppervlak Documentatie in acht nemen Het product werkt met hoge spanningen. Alle werkzaamheden aan het product mogen uitsluitend door geschoold personeel worden uitgevoerd. Het product kan tijdens het bedrijf heet worden. Vermijd aanraking tijdens gebruik. Laat voor alle werkzaamheden het product voldoende afkoelen. Draag een persoonlijke veiligheidsuitrusting, bijv. veiligheidshandschoenen. Neem alle met het product meegeleverde documentatie in acht. Zonder transformator Het product heeft geen transformator. DC Gelijkstroom AC Wisselstroom Beschermingssoort Outdoor Het product is beschermd tegen het binnendringen van stof en waterstralen vanuit een willekeurige hoek. Het product is geschikt voor buitenmontage. 14 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

15 SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving Symbool Omschrijving Toelichting WEEE-markering CE-markering Apparaatklassemarkering RAL-keurmerk Solar Gekeurde veiligheid. Het product mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Neem de geldende afvoervoorschriften voor elektronisch afval in acht. Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EU-richtlijnen. Het product is uitgerust met een zender en behoort tot apparaatklasse 2. Het product voldoet aan de eisen van het Duitse instituut voor kwaliteitsborging en keurmerken. Het product is door het erkende onafhankelijke keuringsinstituut VDE getest en voldoet aan de bepalingen van de Duitse productveiligheidswet. C-Tick Het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke Australische EMC-normen. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 15

16 3 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 3.4 Display De display toont de huidige bedrijfsgegevens van de omvormer (bijv. status, vermogen, ingangsspanning) en de fouten of storingen. M kwh kvar kw kvarh kwh MVArh MWh A B C t/hday D L E K I H G F Positie Omschrijving Toelichting A Power Weergave van het actuele vermogen B Day Weergave van de dagwaarde energie C Totaal Totaal van de tot nu toe teruggeleverde energie D Actieve functies De symbolen geven aan welke functies voor communicatie of vermogensregeling ingeschakeld of actief zijn. E Fasetoewijzing Toewijzing van de omvormer aan een fase, wordt ook voor externe vermogensbegrenzing gebruikt. F Gebeurtenisnummer openbaar stroomnet Gebeurtenisnummer van een storing in het openbare stroomnet G Uitgangsspanning/-stroom De display geeft afwisselend uitgangsspanning en uitgangsstroom van de omvormer aan. H Gebeurtenisnummer omvormer Gebeurtenisnummer van een apparaatstoring 16 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

17 SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving Positie Omschrijving Toelichting I Ingangsspanning/-stroom De display toont afwisselend ingangsspanning en ingangsstroom aan een ingang van de omvormer. K Gebeurtenisnummer PV-generator Symbolen op de display Gebeurtenisnummer van een storing aan de PV-generator L Tekstregel De tekstregel geeft gebeurtenismeldingen weer. M Vermogens- en opbrengstcurve Het diagram geeft het vermogensverloop van de laatste 16 voedingsuren of de energieopbrengsten van de laatste 16 dagen weer. Door 1 keer op de display te kloppen kunt u tussen de beide weergaven schakelen. Symbool Aanduiding Toelichting Kloppen De display kan door middel van kloppen worden bediend: 1 keer kloppen: de achtergrondverlichting gaat aan of de display schakelt een melding verder. 2 keer na elkaar kloppen: de display toont achtereenvolgens de firmwareversie, het serienummer resp. de benaming van de omvormer, het Bluetooth NetID, de ingestelde landspecifieke norm en de displaytaal. Telefoonhoorn Er is een apparaatstoring opgetreden. Neem contact op met de SMA Service Line. Moersleutel Er is een storing die ter plaatse kan worden verholpen. Bluetooth Bluetooth-communicatie is ingeschakeld. Bluetooth-verbinding Multifunctioneel relais Bluetooth-verbinding met andere apparaten is actief. Het multifunctionele relais is actief. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 17

18 3 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG Symbool Aanduiding Toelichting Temperatuursymbool Het vermogen van de omvormer wordt vanwege te hoge temperatuur begrensd. Vermogensbegrenzing De externe begrenzing van het effectieve vermogen via de systeembesturing is actief. PV-generator Het symbool beeldt een PV-generator af waarvan de strings aan twee ingangen van de omvormer zijn aangesloten. De linker helft van het symbool staat voor ingang A, de rechterhelft voor ingang B. De donkere verkleuring van een helft geeft aan bij welke ingang de actueel aangeduide waarden horen. De display schakelt elke 10 seconden tussen de ingangen. Omvormer Netrelais Als het netrelais gesloten is, voedt de omvormer het stroomnet. Als het netrelais geopend is, is de omvormer gescheiden van het openbare stroomnet. Openbaar stroomnet 18 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

19 SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving 3.5 Electronic Solar Switch De ESS is een optionele DC-lastscheider. De ESS verhindert dat bij het loskoppelen van de DC-connectoren een lichtboog ontstaat. A B C Positie Omschrijving Toelichting A Stekker B Sticker veiligheidsvoorschriften De omvormer mag niet in bedrijf gesteld worden zonder onderste behuizingsdeksel. Alle met de omvormer meegeleverde documentatie in acht nemen. C Sticker ESS Wanneer de ESS is aangesloten, is het DC-stroomcircuit gesloten. Om de DC-stroomkring te onderbreken, moeten achtereenvolgens stap 1 en stap 2 worden uitgevoerd. Trek de ESS uit de omvormer. Alle SUNCLIX loskoppelen. De ESS vormt in aangesloten toestand een geleidende verbinding tussen PV-generator en omvormer. Door de ESS uit de omvormer te trekken wordt het stroomcircuit onderbroken en kunnen de DC-connectoren veilig van de omvormer worden losgekoppeld. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 19

20 3 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 3.6 Bluetooth De omvormer is standaard met een Bluetooth interface uitgerust en kan hierdoor met Bluetooth apparaten communiceren (voor informatie over ondersteunde SMA producten zie Als u via Bluetooth wilt communiceren, kunt u de omvormer met een installatiewachtwoord voor de gebruiker en een installatiewachtwoord voor de installateur beveiligen. Alle omvormers worden geleverd met een standaard installatiewachtwoord voor de gebruiker (0000) en een standaard installatiewachtwoord voor de installateur (1111). Om de installatie tegen toegang door onbevoegden te beveiligen, moet u het installatiewachtwoord wijzigen via een communicatieproduct (informatie over het wijzigen van het installatiewachtwoord vindt u in de handleiding van het communicatieproduct). Indien u niet via Bluetooth wilt communiceren, deactiveer dan de Bluetooth communicatie (zie hoofdstuk "Bluetooth NetID instellen", pagina 54). 3.7 Aansluitplaats voor communicatie-interface De omvormer kan worden uitgerust met een aanvullende communicatie-interface (bijv. RS485 of Speedwire/Webconnect). Via de communicatie-interface kan de omvormer met speciale communicatieproducten van SMA communiceren (voor informatie over ondersteunde producten zie De communicatie-interface kan achteraf worden toegevoegd of afhankelijk van de bestelde opties bij levering reeds ingebouwd zijn. Afhankelijk van het soort communicatie (RS485, Bluetooth of Speedwire/Webconnect) worden de parameters en meldingen in de communicatieproducten anders weergegeven. Voorbeeld van de weergave van de parameter voor de landspecifieke gegevensrecord Bij communicatie met RS485: parameter CntrySet Bij communicatie met Bluetooth of Speedwire/Webconnect: parameter Landnorm instellen 20 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

21 SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving 3.8 Aansluitplaats voor multifunctionele interface De omvormer beschikt over een aansluiting voor multifunctionele interfaces. Deze aansluitplaats is bedoeld voor het inbouwen van een eenvoudig multifunctioneel relais, een SMA Power Control Module of een ventilator-retrofitset. De multifunctionele interface kan achteraf worden toegevoegd of afhankelijk van de bestelde opties bij levering reeds ingebouwd zijn. Multifunctioneel relais Het multifunctionele relais kan voor verschillende bedrijfsmodi worden geconfigureerd. Het multifunctionele relais kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in- en uitschakelen van een bedrijfsof storingsmelder, welke in sommige landen normatief vereist zijn, door bijvoorbeeld de IEC (zie de installatiehandleiding van het multifunctionele relais voor informatie over montage en configuratie). Om aan de eisen van de IEC te voldoen, moet ofwel het multifunctionele relais als storingsmelder worden gebruikt en overeenkomstig geconfigureerd worden of er moet een verbinding naar de Sunny Portal beschikbaar zijn en in het Sunny Portal moet de storingsmelding via geactiveerd zijn (zie gebruiksaanwijzing van de Sunny Portal op voor informatie over storingsmeldingen via ). SMA Power Control Module Met de SMA Power Control Module kan de omvormer netwerkdiensten uitvoeren. Bovendien beschikt de SMA Power Control Module over een multifunctioneel relais (zie de installatiehandleiding van de SMA Power Control Module voor informatie over montage en configuratie). Ventilator-uitbreidingsset De ventilator-retrofitset dient voor extra koeling van de omvormer bij hoge omgevingstemperaturen en heeft ook een multifunctioneel relais (voor informatie over installatie en configuratie, zie installatiehandleiding van de ventilator-retrofitset). De ventilator-retrofitset en de SMA Power Control Module kunnen niet parallel worden gebruikt. 3.9 Bedrijfsparameters De werking van de omvormer wordt door verschillende bedrijfsparameters bepaald. Alle bedrijfsparameters van de omvormer (afgezien van de landspecifieke gegevensrecord) kunt u uitsluitend via een SMA communicatieproduct wijzigen (informatie over de parameters vindt u in de technische beschrijving "Parameters en meetwaarden" op De landspecifieke gegevensrecord kunt u vóór de inbedrijfstelling of binnen de eerste 10 terugleveruren via 2 draaischakelaars in de omvormer instellen (zie hoofdstuk "Instelling van de landspecifieke norm en taal via draaischakelaars", pagina 53). Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 21

22 3 Productbeschrijving SMA Solar Technology AG 3.10 SMA OptiTrac Global Peak SMA OptiTrac Global Peak is een doorontwikkeling van de MPP-tracking SMA OptiTrac. MPP-tracking is een procedure waarmee op elk tijdstip het maximaal bruikbare vermogen in de PV-installatie wordt bepaald. Het vermogen van de PV-generator is afhankelijk van de hoeveelheid instraling en de temperatuur van de PV-modules. Hierdoor verandert in de loop van de dag voortdurend het optimale instelpunt voor het maximale vermogen (MPP). SMA OptiTrac zorgt ervoor dat het instelpunt van de omvormer het MPP op elk moment precies volgt. Met SMA OptiTrac Global Peak detecteert de omvormer ook de aanwezigheid van meerdere vermogensmaxima binnen het beschikbare bedrijfsbereik. Dit komt met name voor bij PV-strings die zich gedeeltelijk in de schaduw bevinden. Het beschikbare vermogen van deze PV-strings kan op deze manier bijna volledig aan het openbare stroomnet teruggeleverd worden. SMA OptiTrac Global Peak is bij levering gedeactiveerd en moet bij PV-modules die zich gedeeltelijk in de schaduw bevinden via een communicatieproduct geactiveerd en ingesteld worden (zie hoofdstuk 8.2 "SMA OptiTrac Global Peak activeren en instellen", pagina 60) Netwerkdiensten De omvormer beschikt over functies die netwerkdiensten mogelijk maken. Afhankelijk van de eisen van de netwerkexploitant kunt u de functies (bijv. het leveren van blindvermogen, begrenzing van het werkelijke vermogen) via de bedrijfsparameters activeren en configureren (zie de technische beschrijving "Meetwaarden en parameters" op voor informatie over de functies en bedrijfsparameters) Varistoren Varistoren zijn spanningsafhankelijke weerstanden die de omvormer beschermen tegen overspanning. De omvormer is met 3 thermisch bewaakte varistoren uitgerust. De werking van de varistoren kan door veroudering of door herhaaldelijke belasting door overspanningen gereduceerd worden. Hierdoor kan een varistor verslijten. De omvormer detecteert het als een van de varistoren defect is en geeft een storing aan. De varistoren worden speciaal voor het gebruik in de omvormer geproduceerd en zijn niet in de handel verkrijgbaar. Nieuwe varistoren dient u rechtstreeks bij SMA Solar Technology AG te bestellen. 22 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

23 SMA Solar Technology AG 3 Productbeschrijving 3.13 SMA Grid Guard SMA Grid Guard fungeert als een automatisch schakelpunt tussen een netparallelle stroomopwekker (bijv. PV-installatie) en het openbare stroomnet. SMA Grid Guard vervult daarnaast een netbewakingsfunctie, dat door het permanent bewaken van de netimpedantie, netspanning en netfrequentie op fouten reageert. SMA Grid Guard detecteert bijvoorbeeld de vorming van een stand-alone netwerk, waarna de omvormer onmiddellijk van het openbare stroomnet wordt losgekoppeld. In sommige landen vereisen de voorwaarden voor aansluiting op het openbare stroomnet een voorziening die netwerkgerelateerde bedrijfsparameters tegen ongeoorloofde veranderingen beschermt. Ook deze functie wordt door SMA Grid Guard vervuld. Sommige landspecifieke gegevensrecords worden na de eerste 10 terugleveruren automatisch beveiligd. De beveiligde landspecifieke gegevensrecords kunnen na afloop van de 10 terugleveruren alleen nog via een communicatieproduct en na invoer van een persoonlijke toegangscode, de SMA Grid Guard-code, worden gewijzigd (voor informatie over het wijzigen van parameters, zie handleiding van het communicatieproduct). De SMA Grid Guard-code ontvangt u van SMA Solar Technology AG (aanvraag voor de SMA Grid Guard-code, zie certificaat "Aanvraag voor een persoonlijke toegangscode" onder Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 23

24 4 Uitpakken SMA Solar Technology AG 4 Uitpakken 4.1 Leveringsomvang Controleer de levering op volledigheid en zichtbare beschadigingen. Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw handelaar. A B C D E _ + F G H I K Object Aantal Omschrijving A 1 Sunny Boy* B 1 Wandsteun C 4 Positieve SUNCLIX D 4 Negatieve SUNCLIX E 8 Afdichtpluggen voor de DC-connectoren F 1 Installatiehandleiding G 1 Gebruiksaanwijzing H 1 Documentatie met verklaringen en certificaten I 1 Aanvullingsblad met de fabrieksinstellingen van de omvormer K 1 Waarschuwingssticker "Verbrandingsgevaar door lichtboog" voor het vrijschakelpunt aan de AC-zijde * Optioneel met ESS 24 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

25 SMA Solar Technology AG 5 Montage 5 Montage 5.1 Veiligheid Levensgevaar door vuur of explosies! Monteer de omvormer niet op brandbare materialen. Monteer de omvormer niet op plekken waar zich licht ontvlambare stoffen bevinden. Monteer de omvormer niet in explosiegevaarlijke omgevingen. Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing! De omvormer dient zodanig gemonteerd te worden dat deze niet per ongeluk aangeraakt kan worden wanneer deze in bedrijf is. Risico op lichamelijk letsel door het hoge gewicht van de omvormer! Houd bij de montage rekening met het gewicht (26 kg) van de omvormer. 5.2 Montagelocatie kiezen Neem bij de keuze van de montagelocatie de volgende punten in acht: De montagelocatie en de montagewijze dienen geschikt te zijn voor het gewicht en de afmetingen van de omvormer (zie hoofdstuk 14 "Technische gegevens", pagina 93). De montage dient op een vaste ondergrond uitgevoerd te worden. De montagelocatie moet te allen tijde vrij en veilig, zonder additionele hulpmiddelen zoals steigers of hefplatforms, toegankelijk zijn. Anders zijn eventuele onderhoudswerkzaamheden slechts in beperkte mate mogelijk. Verticale montage of montage met een achterwaartse hellingshoek van maximaal 15. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 25

26 5 Montage SMA Solar Technology AG Het aansluitpaneel moet naar onderen gericht zijn. Niet naar voren gekanteld monteren. Niet naar de zijkant gekanteld monteren. Niet liggend monteren. Montage op ooghoogte om de bedrijfstoestanden op ieder gewenst moment af te kunnen lezen. Voor een optimale werking dient de omgevingstemperatuur minder dan 40 C te bedragen. De omvormer niet aan direct zonlicht blootstellen om een reductie van het vermogen door een te hoge temperatuur van het apparaat te voorkomen. Bij de montage in woningen mag het apparaat niet op gipskartonplaten o.i.d. gemonteerd worden om hoorbare trillingen te voorkomen. Wanneer de omvormer in werking is, kan deze geluiden produceren die in woningen als storend kunnen worden ervaren. De in de grafiek weergegeven aanbevolen afstanden tot wanden, andere omvormers en voorwerpen in acht te nemen, om een toereikende warmteafvoer te waarborgen en indien nodig voldoende ruimte voor het loskoppelen van de ESS te hebben. 300 mm 100 mm 100 mm 50 mm 500 mm Meerdere geïnstalleerde omvormers in ruimten met hoge omgevingstemperaturen Er dient voldoende afstand tussen de individuele omvormers aanwezig te zijn om te vermijden dat de koellucht van de aangrenzende omvormer ingezogen wordt. Vergroot indien nodig de afstanden en zorg voor voldoende toevoer van verse lucht om een afdoende koeling van de omvormers te waarborgen. Een ventilator voor aansluiting op de omvormer is als toebehoren verkrijgbaar (zie hoofdstuk 15 "Toebehoren", pagina 111). 26 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

27 SMA Solar Technology AG 5 Montage 5.3 Omvormer monteren Aanvullend vereist montagemateriaal (niet bij de levering inbegrepen): 3 schroeven (diameter minstens 6 mm) 3 pluggen 3 onderlegringen (buitendiameter minstens 18 mm) 1. De wandsteun als boormal gebruiken en de posities van de boorgaten markeren. Aantal gebruikte boorgaten Bij de montage aan de wand dienen minimaal 2 horizontale gaten en het onderste gat in het midden te worden gebruikt. Bij de montage aan de paal de twee gaten in het midden gebruiken. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 27

28 5 Montage SMA Solar Technology AG 2. Boor de gaten. 3. De wandsteun met geschikte schroeven (diameter minstens 6 mm) en onderlegringen (buitendiameter minstens 18 mm) vastschroeven. 4. De omvormer transporteren met behulp van de handgrepen aan de zijkant. 5. De omvormer van bovenaf in de wandsteun hangen. 6. Controleren of de omvormer aan beide kanten goed zit. 28 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

29 SMA Solar Technology AG 5 Montage Optionele diefstalbeveiliging Om diefstal van de omvormer te voorkomen, kan hij met een hangslot aan de wandsteun vastgemaakt worden. Het slot dient aan de volgende eisen te voldoen: afmetingen: A: 6 mm... 8 mm doorsnede B: 23 mm 29 mm C: 23 mm 28 mm D: 39 mm 50 mm E: 13 mm 18 mm roestvrij geharde beugel beveiligde sluitcilinder Montage buiten Gebruik altijd een slot dat geschikt is voor buitenmontage. Controleer het slot regelmatig op goede functionaliteit. Steek de beugel van het slot van binnenuit door het metalen oog aan de wandsteun en door de sleuf aan de omvormer en sluit het slot. Bewaren van de sleutel Bewaar de sleutel zorgvuldig voor eventuele onderhoudswerkzaamheden. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 29

30 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting 6.1 Veiligheid Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading! Onderdelen in het binnenste van de omvormer kunnen door statische ontlading onherstelbaar beschadigd raken. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel aanraakt. 6.2 Overzicht van het aansluitpaneel De volgende afbeelding toont het aansluitpaneel van de omvormer bij geopende onderste behuizingsdeksel. Positie Omschrijving A DC-connectoren voor het aansluiten van de strings (ingangsbereik A) B Bus voor de aansluiting van de ESS* C DC-connectoren voor het aansluiten van de strings (ingangsgebied B) D Aansluitplaats voor de aansluiting van de multifunctionele interface (optioneel) E Aansluitplaats voor aansluiting van de communicatie-interface (optioneel) 30 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

31 SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting Positie F G H I K L M N O P Q Omschrijving Aansluitklem voor de AC-kabel Kabelschroefverbinding (12 mm mm) voor het doorvoeren van de AC-kabel Opening in de behuizing voor het aansluiten van het multifunctionele relais of de ventilator-retrofitset of de communicatie-interface. Schakelaar voor tijdelijke wijziging van de displaytaal naar Engels (voor onderhoudswerkzaamheden) Draaischakelaar voor de instelling van de Bluetooth-communicatie Opening in de behuizing voor aansluiting van de communicatie-interface Kabelschroefverbinding (5 mm 13 mm) voor aansluiting van de multifunctionele interface of communicatie-interface (optioneel) Draaischakelaar voor het instellen van de landspecifieke norm en de displaytaal Poort voor SD-kaart Aardingsklem voor aanvullende aarding van de omvormer Behuizingsopening voor de inbouw van een ventilator (als toebehoren te verkrijgen) * optioneel Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 31

32 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG 6.3 Aansluiting op het openbare stroomnet (AC) Voorwaarden voor de AC-aansluiting Aansluitvoorwaarden van uw netwerkexploitant in acht nemen. Bewakingseenheid aardlekstroom De omvormer is voorzien van een geïntegreerde lekstroombewaking die gevoelig is voor alle stroomtypen. De omvormer is in dit geval in staat automatisch onderscheid te maken tussen echte aardlekstroom en "normale" capacitieve lekstroom. Indien een externe aardlekbeveiliging in het land van installatie vereist is, moet u een schakelaar gebruiken die bij een aardlekstroom van 100 ma of hoger in werking treedt. Overspanningscategorie De omvormer kan in openbare stroomnetten van installatiecategorie III of lager conform IEC worden gebruikt. Dit betekent dat hij aan het netaansluitpunt in een gebouw permanent kan worden aangesloten. Bij installaties met lange kabeltrajecten in de open lucht zijn aanvullende maatregelen voor het tegengaan van overspanning vereist om van overspanningscategorie IV naar overspanningscategorie III over te gaan (zie voor meer informatie de technische informatie "Overspanningsbeveiliging" op Kabelschema De kabel moet voldoen aan de plaatselijke en landelijke voorschriften voor kabelafmetingen, waaruit specifieke eisen aan de minimale aderdoorsnede kunnen voortvloeien. Grootheden die invloed hebben op de kabelafmetingen zijn bijv. de nominale AC-stroom, het soort kabel, de legwijze, de mate van opeenhoping van kabels, de omgevingstemperatuur en de gewenste maximale kabelverliezen (zie voor het berekenen van de kabelverliezen het configuratieprogramma "Sunny Design" (vanaf versie 2.0) op Kabelvereisten Object Omschrijving Waarde A Buitendoorsnede 12 mm mm B Aderdoorsnede maximaal 10 mm² C Striplengte ca. 12 mm 32 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

33 SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting Aansluiten van een tweede aardleiding De omvormer is uitgerust met een aardleidingsbewaking. De aardleidingsbewaking herkent wanneer de aardleiding niet is aangesloten en verbreekt in dat geval de verbinding van de omvormer met het openbare stroomnet. Afhankelijk van de installatielocatie en het verdelingssysteem kan het zinvol zijn de aardleidingsbewaking uit te schakelen. Dat is bijv. bij IT-systemen het geval als er geen nulleider beschikbaar is en u de omvormer tussen twee fases in wilt installeren. Neem contact op met uw netwerkexploitant of SMA Solar Technology AG als u hierover vragen hebt. Schakel de aardleidingsbewaking afhankelijk van het verdelingssysteem uit (zie hoofdstuk 7.4). Sluit een aardleiding aan op de klemmenstrook van de AC-kabel om in geval van een uitgeschakelde aardleidingsbewaking de veiligheid te garanderen conform IEC (diameter: ten minste 10 mm², koperdraad). of Sluit een tweede aardleiding met dezelfde diameter als de oorspronkelijke aardleiding aan (zie hoofdstuk "Aanvullende aarding van de behuizing", pagina 38). Zo wordt voorkomen dat er contactstroom optreedt wanneer de oorspronkelijke aardleiding kapot gaat. Aansluiten van een tweede aardleiding In sommige landen is principieel een tweede aardleiding vereist. In ieder geval dienen de geldende voorschriften in het land van installatie in acht genomen te worden. Lastscheidingseenheid Waarschuwingssticker op het vrijschakelpunt aan de AC-zijde aanbrengen Om lichtbogen te voorkomen, moet de omvormer vóór werkzaamheden aan de PV-generator altijd aan de AC- en DC-zijde spanningsloos gemaakt worden. Breng de waarschuwingssticker "Verbrandingsgevaar door lichtboog" duidelijk zichtbaar op het vrijschakelpunt aan de AC-zijde aan. Elke omvormer dient met een eigen leidingbeveiligingsschakelaar te worden beveiligd om de omvormer onder belasting veilig los te kunnen koppelen. Informatie over de maximaal toegestane zekering vindt u in de technische gegevens (zie hoofdstuk 14). Gedetailleerde informatie en voorbeelden over het aanbrengen van een leidingbeveiligingsschakelaar vindt u in de technische informatie "Leidingbeveiligingsschakelaars" op Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 33

34 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG Levensgevaar door vuur! Indien meerdere omvormers parallel op één leidingbeveiligingsschakelaar worden aangesloten, kan de beschermende functie van de leidingbeveiligingsschakelaar niet worden gegarandeerd. Dit kan tot kabelbrand of onherstelbare beschadiging van de omvormer leiden. Sluit nooit meerdere omvormers op één leidingbeveiligingsschakelaar aan. Houd bij de keuze van de leidingbeveiligingsschakelaar de maximaal toegestane zekering van de omvormer aan. Levensgevaar door vuur! Bij de aansluiting van een energieopwekkende installatie (omvormer) en een verbruiker op dezelfde leidingbeveiligingsschakelaar kan de beschermende functie van de leidingbeveiligingsschakelaar niet worden gegarandeerd. De stroom van de omvormer en die van het openbare stroomnet kunnen samen een overstroom veroorzaken die de leidingbeveiligingsschakelaar niet herkent. Schakel verbruikers nooit zonder zekering tussen de omvormer en de leidingbeveiligingsschakelaar. Voorzie de verbruikers altijd afzonderlijk van een zekering. Beschadiging van de omvormer door toepassing van schroefzekeringen als lastscheidingseenheid! Een schroefzekering, bijv. het D-systeem (Diazed) of het D0-systeem (Neozed), is geen lastscheider en mag niet als lastscheidingseenheid worden toegepast. Een schroefzekering dient uitsluitend als leidingbeveiliging. De omvormer kan bij het scheiden onder belasting d.m.v. een schroefzekering beschadigd raken. Gebruik uitsluitend een lastscheider of een leidingbeveiligingsschakelaar als lastscheidingseenheid. 34 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

35 SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting Omvormer op het openbare stroomnet (AC) aansluiten 1. Controleer of de netspanning binnen het toegestane spanningsbereik ligt. Het precieze werkbereik van de omvormer is in de bedrijfsparameters vastgelegd. Het betreffende document vindt u in de downloadsectie op onder de categorie "Technische beschrijving" van de betreffende omvormer. 2. Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar uit en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen. 3. Indien een externe DC-lastscheider aanwezig is, externe DC-lastscheider vrijschakelen. 4. Indien een ESS aanwezig is, ESS loskoppelen. 5. Maak alle 6 tegen verlies beveiligde schroeven los en neem het onderste behuizingsdeksel weg. Gebruik hiervoor een inbussleutel (SW 3). 6. Controleer of de landspecifieke instelling van de omvormer correct is aan de hand van het meegeleverde aanvullingsblad met de fabrieksinstellingen. Indien de omvormer niet op de gewenste landspecifieke norm is ingesteld, moet u die norm instellen (zie hoofdstuk "Instelling van de landspecifieke norm en taal via draaischakelaars", pagina 53). Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 35

36 ON 79 ON 79 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG 7. Om de aansluiting te vereenvoudigen: de schroef op de display zo ver losdraaien dat de display naar boven klapt. E 8. Display omhoog klappen tot het vastklikt. 9. Wartelmoer van de AC-kabelschroefverbinding losdraaien en de blindstop verwijderen. Afdichting in de AC-kabelschroefverbinding In de kabelschroefverbinding bevindt zich een tweedelige afdichting. Eventueel de binnenste inzet verwijderen, om bijv. een dikkere kabel door te voeren. Hierbij gelden de volgende richtwaarden: Kabeldiameter met afdichting en inzetstuk: 12 mm mm Kabeldiameter met afdichting zonder inzet: 15 mm mm 10. De kabel doortrekken. 11. Klap alle 3 klemmen van de AC-klem tot de aanslag naar boven. 36 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

37 SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting Brandgevaar bij het aansluiten van 2 kabels op één klem. Bij de aansluiting van 2 aders per klem bestaat gevaar voor oververhitting of brand als het elektrische contact slecht is. Maximaal één geleider per klem aansluiten. 12. L, N en de aardleiding PE overeenkomstig het opschrift op de AC-klem aansluiten. De PE-ader dient hierbij 5 mm langer te zijn dan de aders van L en N! L en N mogen niet worden verwisseld! Gevaar voor beknelling door dichtklappende klemmen! De klemmen klappen bij het sluiten zeer snel en met kracht dicht. Duw de klemmen uitsluitend met uw duim naar beneden; pak niet de volledige klem vast. Uw vingers mogen zich niet onder de klem bevinden. 13. Sluit alle klemmen van de AC-klem tot ze vastklikken. 14. Controleer of de kabeluiteindes goed vast zitten. 15. Display omlaag klappen en schroef met de hand aandraaien. 16. Wartelmoer met de hand vast op de kabelschroefverbinding draaien. Controleer of de kabel goed vast zit. Levensgevaar door hoge spanningen in de omvormer! Schakel de leidingbeveiligingsschakelaar pas in als de PV-generator is aangesloten en de omvormer goed is gesloten. 17. Waarschuwingssticker "Verbrandingsgevaar door lichtboog" duidelijk zichtbaar op het vrijschakelpunt aan de AC-zijde aanbrengen. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 37

38 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG Aanvullende aarding van de behuizing Als de voorschriften in het land van installatie dit vereisen, kunt u de aardingsklem aan de behuizing als potentiaalvereffening gebruiken of om een tweede aardleiding op aan te sluiten. 1. Schroef (A) en borgring (B) half losdraaien. Gebruik hiervoor een inbussleutel (SW 4). 2. Gestripte aardkabel (D) onder de klembeugel (C) steken (kabeldoorsnede max. 10 mm²). 3. Klembeugel vastschroeven: Steek de borgring op de schroef. De gegroefde zijde van de borgring moet daarbij in de richting van de schroefkop wijzen. Schroef vastdraaien (koppel: 6 Nm). Gebruik hiervoor een inbussleutel (SW 4). De tanden van de borgring worden in de klembeugel gedrukt. De aardkabel is geleidend met de behuizing verbonden. A B C D 38 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

39 SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting 6.4 Aansluiting van de PV-generator (DC) Voorwaarden voor de DC-aansluiting De omvormer beschikt over de twee ingangsbereiken "A" en "B", die elk over een eigen MPP-tracker beschikken. Op elk van de beide ingangsbereiken kunnen twee strings worden aangesloten. A B Gebruik van Y-adapters Y-adapters (Y-pluggen) mogen niet in de directe nabijheid van de omvormer zichtbaar of vrij toegankelijk zijn. De DC-stroomkring mag niet via Y-adapters onderbroken worden. Neem de werkwijze voor het spanningsloos maken van de omvormer in acht (zie hoofdstuk 9.2 "Omvormer spanningsvrij maken", pagina 62). Per ingangsbereik (A of B) gelden de volgende eisen voor de op de strings aangesloten PV-modules: identiek type gelijk aantal parallel geschakelde PV-modules identieke positie identieke hellingshoek Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 39

40 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG Geen mengschakeling van ingangsgebieden Als bijvoorbeeld de pluspool van een string op ingangsbereik A en de minpool van die string op ingangsbereik B zijn aangesloten, is er sprake van een mengschakeling. Sluit de strings op slechts één ingangsbereik aan en vermeng de ingangsbereiken A en B niet! De omvormer voldoet anders niet meer aan de vereisten van de EMC-richtlijn (richtlijn voor de Elektromagnetische Compatibiliteit van een apparaat), waardoor de geldigheid van de typegoedkeuring komt te vervallen. De aansluitkabels van de PV-modules moeten voorzien zijn van connectoren. De voor de DC-aansluiting benodigde DC-connectoren worden meegeleverd. De volgende grenswaarden aan de DC-ingang van de omvormer mogen niet worden overschreden: maximale ingangsspanning maximale ingangsstroom Ingangsbereik A Ingangsbereik B 750 V 15,0 A 15,0 A Op de volgens de statistieken koudste dag mag de nullastspanning van de PV-generator nooit groter zijn dan maximale ingangsspanning van de omvormer DC-connectoren confectioneren Voor de aansluiting op de omvormer moeten alle aansluitkabels van de PV-modules voorzien zijn van de meegeleverde DC-connectoren. Assembleer de DC-connectoren zoals hieronder beschreven. Let daarbij op de juiste polariteit. De SUNCLIX zijn gemarkeerd met "+" en " ". Kabelvereisten Gebruik een PV1-F-kabel SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

41 SMA Solar Technology AG 6 Elektrische aansluiting Werkwijze 1. Steek de gestripte kabel tot aan de aanslag in de DC-connector 2. Druk de klembeugel naar beneden tot deze hoorbaar vergrendelt. 3. Controleren of de kabel goed vastzit: Resultaat Als de draad in de opening van de klembeugel te zien is, zit de kabel goed. Maatregel Ga verder met punt 4. Als de draad niet in de opening te zien is, zit de kabel niet goed. Maak de klembeugel los. Haak hierbij een schroevendraaier met een bladbreedte van 3,5 mm in de klembeugel en wrik de klembeugel open. De kabel verwijderen en opnieuw met punt 1 beginnen. Installatiehandleiding SB30-50TL-21-IA-nl-21 41

42 6 Elektrische aansluiting SMA Solar Technology AG 4. Schuif de wartelmoer naar de schroefdraad en draai hem vast (koppel: 2 Nm) DC-connectoren openen 1. Wartelmoer losdraaien. 2. De SUNCLIX ontgrendelen: haak een schroevendraaier met een bladbreedte van 3,5 mm in de zijdelingse vergrendeling en wrik deze open. 3. De DC-connector voorzichtig uit elkaar halen. 4. Maak de klembeugel los. Haak hierbij een schroevendraaier met een bladbreedte van 3,5 mm in de klembeugel en wrik de klembeugel open. 5. De kabel verwijderen. 42 SB30-50TL-21-IA-nl-21 Installatiehandleiding

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER

Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER Installatiehandleiding SUNNY HOME MANAGER HoMan-IA-nl-15 Versie 1.5 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA Solar

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL083330 TBNL-ALL Versie 3.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord...................................... 5 1.1 Doelgroep..........................................

Nadere informatie

Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie

Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie Beknopte installatiehandleiding SMA FLEXIBLE STORAGE SYSTEM met noodstroomfunctie Noodstroomsystemen inclusief optimalisering van het eigen verbruik met SUNNY ISLAND 3.0M / 4.4M / 6.0H / 8.0H en SUNNY

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE

Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE Installatiehandleiding SMA SPEEDWIRE/WEBCONNECT DATAMODULE A B FA: FA: xxxxx xxxxx SER: SER: xx xx SPWDM-10.BG1 SPWDM-10.BG1 SWWEBCONDM-IA-nl-16 Versie 1.6 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Bedieningsinstructies Nederlandse versie Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Inhoudsopgave 1 Algemene aanwijzingen... 4 1.1 Aanwijzingen

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10

Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Toebehoren voor SMA omvormers Ventilator-uitbreidingsset FANKIT01-10 Installatiehandleiding FANKIT01-IA-nl-12 IMNL-FANK-TL21 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing

Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing A35AE FU-A150AE FU met TST FUS nl Gebruiksaanwijzing Opsteekaandrijvingen met besturing Belangrijke informatie voor: de monteur de elektricien de gebruiker Aan de betreffende personen doorgeven! De gebruiker

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB

SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P25 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS

Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Speedwire-TI-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document............................. 5 2

Nadere informatie

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10 INHOUD 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 3 1.1. TOEPASSING... 3 1.2. DOELGROEP... 3 1.3. UITLEG SYMBOLEN... 3 2. VEILIGHEID... 4 2.1. REGLEMENTAIR GEBRUIK... 4 2.2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2.3.

Nadere informatie

Compendium. The Future of Solar Technology

Compendium. The Future of Solar Technology NL Compendium The Future of Solar Technology Sunny FaMIly 2011/2012 Medium Power Solutions Medium Power Solutions In deze catalogus ontdekt u alle producten en diensten voor de planning en het ontwerp

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Soorten panelen. Mono. Poly. All black. maatvoeringen

Soorten panelen. Mono. Poly. All black. maatvoeringen Mono Soorten panelen Poly All black maatvoeringen Verschillende PV panelen Er zijn heel veel type en mogelijkheden maar het is verstandig de keuze te beperken. Poly- mono en black label Verschillende afmetingen,

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Aanbouw- en bedieningshandleiding

Aanbouw- en bedieningshandleiding Aanbouw- en bedieningshandleiding TOUCH1200 Stand: V3.20140812 30322537-02-NL Lees en volg deze bedieningshandleiding op. Bewaar deze bedieningshandleiding voor gebruik in de toekomst. Impressum Document

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding WISSELRICHTERS S 2100 S 3100 S 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S, Hartelijk dank voor uw vertrouwen om een PLATINUM wisselrichters 2100 S, 3100 S, 3800 S, 4300 S,

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie