Qualistar Krachttermen in Power Quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qualistar Krachttermen in Power Quality"

Transcriptie

1 Smart solutions Power Quality Definities! Qualistar Krachttermen in Power Quality Harmonischen? Power factor? Flicker? TRMS (ac+dc)? Crest factor?

2 Krachttermen in Power Quality Toepassing van elektronische voedingen, LED verlichting, decentrale opwekking en andere innovatieve, besparende systemen brengt soms nare verschijnselen met zich mee. Spontaan resetten van besturingen, stilvallen van processen of oververhitting van bekabeling. Of het uitvallen of crashen van computersystemen door extra nuldoorgangen, spanningspieken of transiënten. Power Quality, een vaag begrip met vage problemen? Inmiddels is de behoefte aan kennis onderkend. Zo start Uneto-VNI samen met OTIB en ISSO een serie cursussen Power Quality. Fabrikanten van meetapparatuur (waaronder KWx met de Qualistar van Chauvin Arnoux) werken mee aan deze interessante cursussen. Meten is daarin absoluut noodzakelijk om een inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van spanning en stroom en op basis daarvan een goede diagnose te kunnen stellen. Meten van Power Quality, enkele termen toegelicht. Power Quality Cos φ Power Factor Harmonischen De term Power Quality is gelijk al een term waar enige toelichting noodzakelijk is, kwaliteit van vermogen dekt de lading niet lekker. Vertaald in het Nederlands is kwaliteit van de spanning en stroom de beste, met daaraan toegevoegd de onderlinge verstandhouding tussen stroom en spanning. Cos φ is geen synoniem voor Power Factor. De term Cos φ (of ook wel Displacement Power Factor genoemd, DPF) is het verschil tussen schijnbaar vermogen en het werkelijk vermogen waarbij alleen de verhouding in de fasen van stroom en spanning in de grondgolf worden meegenomen. Power factor (PF) is de verhouding tussen werkelijk vermogen (Watt) en het schijnbaar vermogen (VA). Hierin is daarmee ook de vervuiling mee opgenomen (de harmonischen). Alleen bij een puur lineaire belasting is de cos φ gelijk aan de Power Factor. Wat zijn harmonischen? Bestaan ze echt? Harmonischen zijn de hogere frequenties in een stroom of spanning naast de basisfrequentie. Deze worden uitgedrukt in een veelvoud van de basisfrequentie in hele getallen. De derde harmonische in een 50 Hz signaal is dus 150 Hz. De wiskundige theorie achter harmonischen is afkomstig uit de Fourier analyse. Door middel van deze analyse kan ieder periodiek signaal worden opgeschreven als de som van sinussen met hun eigen frequentie (veelvoud van de grondfrequentie), amplitude en fase. Harmonischen zijn heel normaal bij een niet lineaire belasting, in sommige gevallen is het de oorzaak van storing of gevaar. Scopebeeld van de Qualistar+ Fourier weergave van de spanning 2

3 Krachttermen in Power Quality De ideale sinus heeft geen harmonischen. In een scopebeeld (het tijdsdomein) is vaak al wel te zien dat een signaal niet sinusvormig is. Maar hoeveel dan en wat is het effect? De Fourier weergave geeft hiervoor de frequenties weer welke op de grondgolf gesuperponeerd zijn. Dit gebaseerd op de Fourier analyse, waarin de veelvouden van de basisfrequentie worden getoond. Hierdoor kan, in getallen uitgedrukt, worden bepaald wat het aandeel is en wat mogelijke effecten kunnen zijn. Qualistar expert weergave van harmonischen Skin effect Een gevolg van harmonischen is het skin effect. Dit is een fenomeen waarbij hoge (harmonische) frequenties ervoor zorgen dat de elektronen zich aan de buitenzijde van een geleider bewegen. Hierdoor neemt de effectieve doorsnede van de geleider af waardoor er minder stroom kan vloeien c.q. de weerstand van de geleder hoger wordt en daarmee ook de warmteontwikkeling bij quasi normale belasting. Een ander goed verklaarbaar fenomeen zijn de veelvouden van 3: de 3 e, 6 e, 9 e, harmonischen. In een ideaal symmetrisch belast driefasen systeem heffen de stromen elkaar op. De harmonische stromen met een veelvoud van 3 zijn een verklaring voor de belasting van de nulleider: deze zijn met elkaar in fase en vormen een belasting van de nulleider. Afwijking in fasehoek Stroomtangen hebben een afwijkingen in nauwkeurigheid van de omzetting. Onder deze afwijkingen valt ook de afwijking in fasehoek welke in sommige gevallen met name een rol speelt in het onderste bereik van de tang. De op een poweranalyser getoonde fasehoek kan dus afwijken van de werkelijke fasehoek. Het is dus zaak de juiste tang toe te passen of eventueel te gaan meten via een shuntweerstand. Als voorbeeld, veel Poweranalysers worden standaard geleverd met flexibele stroomtangen (zoals de AmpFlex van Chauvin Arnoux). Deze hebben in het onderste bereik een relatief grotere afwijking. De A-fabrikanten zoals bijvoorbeeld Fluke en Chauvin Arnoux hebben om deze redenen tangen met lage stroombereiken opgenomen, tot zelfs 5 Ampère tangen. Deze tangen met een 5 Ampère meetbereik zijn speciaal bedoeld voor het meten aan de secundaire zijde van stroomtransformatoren. De veiligheid wordt hiermee aanzienlijk verhoogd omdat de tangen niet in de hoofdstroom behoeven te worden aangesloten. Hoewel de afwijking van de tang gering is, moet echter wel rekening worden gehouden met de afwijking van de stroomtransformator en de kleinere frequentieband van de stroomtransformator. MN93N AmpFlex C193 3

4 Krachttermen in Power Quality Crestfactor RMS en TRMS Nog zo n nieuwe term uit de meettechniek is de Crestfactor. Dit is de verhouding tussen de topwaarde van een golfvorm (spanning of stroom) en de effectieve waarde (RMS waarde). In het geval van een echte ouderwetse sinus is deze waarde 2 (1,414). Voor schakelende voedingen ligt deze factor vaak op 2 tot 3. Frequentieregelaars hebben globaal een crestfactor van 2. De crestfactor wordt vaak vermeld in de specificatie van meetinstrumenten en is een maat voor het al of niet juist kunnen meten van niet-sinusvormige spanningen en stromen. RMS staat voor Root Mean Square wat in gewoon Nederlands de wortel uit het gemiddelde in het kwadraat betekend. De effectieve waarde van een golfvorm dus. TRMS is een typische term uit de meetinstrumentenwereld, soms helaas alleen maar gebruikt als marketing term. True RMS staat voor echte effectieve waarde. Deze term is geïntroduceerd om een onderscheid te kunnen maken in meetprincipes. Voor TRMS bestaat helaas geen eenduidige definitie, in sommige gevallen geldt TRMS alleen voor het AC bereik. Enkele fabrikanten voegen er daarom ter verduidelijking AC+DC aan toe, dus TRMS AC+DC om hiermee aan te geven dat gelijk- en wisselstroom (of spanning) worden gemeten. Van belang is om daarnaast ook de bandbreedte van de (T)RMS omzetting te beoordelen op geschiktheid voor het te meten object. Flicker Typisch in Power Quality is de Flicker meting (lichtflikkering). Dit is het voor het oog waarneembare effect op verlichting als gevolg van variaties in de spanning, lichtflikkeringen of het knipperen van het licht dus. Deze term kent twee varianten: PST korte termijn van flicker, berekening van Flicker meting over een periode van 10 minuten. PLT lange termijn van flicker, berekening van Flicker meting over een periode van 2 uur. Flicker is van invloed op o.a. de productiviteit van personen. Nulmeting Nulmeting is voor tweeërlei uitleg vatbaar: meten aan de nulgeleider of een eerste referentiemeting (meting 0) voor het vastleggen van de uitgangssituatie. Beiden hebben een raakvlak met Power Quality. Het meten van de stroom in de nulgeleider, ook wel nulstroom genoemd, biedt extra informatie bij het meten van netkwaliteit. Hoewel deze stroom door Power Analysers ook vaak berekend kan worden, biedt het inzicht in de stroomrichting en de verdeling tussen stroom in de nulgeleider en de stroom naar aarde. Onder nulmeting wordt ook wel verstaan de meting voor het starten van werkzaamheden. Dus voor het aanbrengen van innovatieve besparende verlichting eerst een meting doen. Brengt het rendement in de energierekening wellicht extra vervuiling of belasting van nulgeleider? Of voor het plaatsen van een machine eerst de huidige spanningskwaliteit in kaart brengen. Is het net geschikt voor deze machine? Hiermee wordt een dispuut over de plotselinge problemen na plaatsen van nieuwe machines of installatiedelen mogelijk voorkomen. 4

5 Symptomen en oorzaken in Power Quality Oorzaken Symptomen Flicker Spanningsverlies Onderspanning Overspanning Atmosferische ontladingen Harmonischen Interharmonischen Homopolaire harmonischen Micro onderbrekingen Korte onderbrekingen Lange en zeer lange onderbrekingen HF pieken Spanningsgolf Defect installatiecomponent Driefasige onbalans Frequentie variatie Hoge blindstroom EMC Processen verlopen onregelmatig Willekeurig stoppen van processen Procesonderbrekingen Fysieke schade Oververhitting en geluidsoverlast Storingen in motoren Afwijkende motortrillingen / geluiden Onderbrekingen motoraandrijving Storing in elektronica Storing in vermogenselektronica Willekeurig aanspreken beveiligingssystemen Onverwacht aanspreken beveiligingssystemen Geblokkeerde beveiligingssystemen Vlambogen Problemen met monitoren Problemen met radiocommunicatie Computer en telefoon interferentie Beschadiging van elektronische kaarten Beschadiging computer hardware Knipperende verlichting Elektrocutie Brand door elektrische oorzaak KWx BV, Wijzigingen en onjuistheden voorbehouden. 5

6 KWx MeterCare Wat is MeterCare? Het begrip MeterCare is de verzamelnaam voor kalibratie en tijdige herkalibratie van uw meetinstrumenten. MeterCare van KWx neemt de zorg betreffende kalibratie en de bewaking van de door u gestelde kalibratie-interval uit handen. Deze kalibratieservice wordt uitgevoerd door KWx. Merk onafhankelijk Indien technische gegevens beschikbaar zijn wordt elk gerenomeerd merk gekalibreerd. KWx beschikt over diverse procedures van onder andere : ABB, Amprobe, BBC, Chauvin Arnoux, Gossen Metrawatt, Hioki, Fluke, Keithley, Kyoritsu, Lem, Norma, Megger en Nieaf Smitt. Vaste doorlooptijden: afspraak is afspraak Natuurlijk wenst u een korte doorlooptijd. Met MeterCare verzekert u zich hiervan: vanaf datum ontvangst sturen wij binnen 5 werkdagen uw instrument(en) gekalibreerd retour. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. En als we de 5 dagen overschrijden? Voor elke extra werkdag brengen wij 5% op de kalibratieprijs in mindering. Maximale zekerheid Ons kalibratielaboratorium hanteert de EN kalibratienorm. KWx is gecertificeerd volgens de NEN ISO 9001:9002 standaard. Voor elk type test en/of meetinstrument is een standaard procedure ontwikkeld. Eventuele reparaties worden natuurlijk uitgevoerd met originele fabrieksonderdelen. Op vervangen onderdelen geven wij 6 maanden garantie. Indien gewenst wordt het instrument voorzien van de laatste product upgrades en NEN 3140 beproefd. Geen verassingen: vaste tarieven Met MeterCare bent u zeker van vaste vooraf bekende tarieven. Mocht tijdens kalibratie blijken dat het instrument niet goed is ontvangt u vooraf geheel vrijblijvend een kostenopgave. Uniek: gratis onderzoek MeterCare gebruikers genieten van een extra voordeel. In het geval dat uw meetinstrument een storing vertoont onderzoeken wij deze, zonder hiervoor onderzoekskosten in rekening te brengen. U krijgt vervolgens keurig een advies met eventueel een vrijblijvende prijsopgave. Vervolgens is de beslissing aan u. Contact Telefoonnummer : +31 (0) adres: MeterCare kalibratieoproep Om u de zorg voor uw meetapparatuur uit handen te nemen worden alle van MeterCare voorziene meetinstrumenten opgenomen in de MeterCare database. Hierin worden alle essentiële gegevens van uw meetinstrumenten bewaakt. U krijgt als gebruiker 1 maand vóór het verstrijken van de afgesproken termijn een oproep om het instrument te laten kalibreren. Deze oproepservice is gratis! 6

7 Experts in solutions Adresgegevens Nederland België Abu Dhabi KWx BV KWx BVBA Safar-KWx Electrical Services Christiaan Huygensstraat 5 Prins Boudewijnlaan 30/6 PO Box LR Oud-Beijerland 2550 Kontich Abu Dhabi Nederland België UAE Postbus BB Oud-Beijerland Nederland Nederland België Abu Dhabi T Algemeen + 31 (0) (0) (0) / +971 (0) T Explosieveilig + 31 (0) (0) T Vermogenselektronica + 31 (0) (0) T Test-en meetinstrumenten + 31 (0) (0) T MeterCare + 31 (0) Fax Algemeen + 31 (0) (0) (0) Website

CA8335 Haal meer uit uw Power Quality Analyzer

CA8335 Haal meer uit uw Power Quality Analyzer Smart solutions Cursus Power Quality! CA8335 Haal meer uit uw Power Quality Analyzer CAT IV 600V Haal (nog) meer uit uw Qualistar Power Quality Analyzer! Het monitoren van het gedrag van elektrische installaties

Nadere informatie

Cursus Power Quality II!

Cursus Power Quality II! Smart solutions Cursus Power Quality II! ''Problemen en oplossingen'' Door dr. ir. J.F.G. Cobben (CO-ED) Haal nog meer uit uw Power Quality Analyzer CAT IV 600V Haal (nog) meer uit uw Power Quality Analyzer!

Nadere informatie

De spannings experts!

De spannings experts! Smart solutions De spannings experts! Spanningstesters CA760 CA704 CA751 Shockproof tot valhoogte van 2m Veiligheidsklasse: 600 V Cat.III Hoge beschermingsklasse IP65 2 jaar garantie Universele aansluittechniek

Nadere informatie

NEMO 96HD Multifunctionele Netmonitor

NEMO 96HD Multifunctionele Netmonitor Smart solutions Dé monitor experts! NEMO 96HD Multifunctionele Netmonitor De kunst van het wegen, tellen en meten. IME en KWx beheersen deze kunst. De kunst van het meten Het vermogen om gegevens van onze

Nadere informatie

Qualistar Efficiënte Power Quality analyse!

Qualistar Efficiënte Power Quality analyse! Smart solutions Power Quality experts! Qualistar Efficiënte Power Quality analyse! CA 8332B CA 8334B CA 8335 IEC 61010 1000 V CAT III Ervaar de Qualistar prestaties voor een efficiënte Power Quality analyse!

Nadere informatie

Harmonischen: een virus op het net? FOCUS

Harmonischen: een virus op het net? FOCUS Amplitude Harmonischen: een virus op het net? FOCUS In het kader van rationale energieverbruik (REG) wordt steeds gezocht om verbruikers energie efficiënter te maken. Hierdoor gaan verbruikers steeds meer

Nadere informatie

Welkom Copyr y igh t HyT Hy EP E S P S B.V. B.V

Welkom Copyr y igh t HyT Hy EP E S P S B.V. B.V Welkom 1 Inhoud Introductie van Hyteps Introductie in Power Quality Verantwoordelijkheden Normen Harmonische vervormingen Waardoor ontstaan harmonische vervormingen Wat zijn harmonische vervormingen Gevolgen

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De 3-in-1 harmonische analyser PCE-GPA

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Driefasige harmonische analyser PCE-GPA 62 Netwerk analyser / vermogensmeter en energiemeter (real-time) met data logging, grafisch scherm, interface voor PC en software De driefasige harmonische analyser

Nadere informatie

Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening

Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening Het bewaken en verbeteren van de netspanningskwaliteit in de energievoorziening De decentrale invoeding van duurzame energie en de sterke toename van de toepassing van zuinige elektronische belastingen

Nadere informatie

Smart solutions. Dé aardings experts! > Aardingsmetingen van A tot X. Experts in aardingsmetingen

Smart solutions. Dé aardings experts! > Aardingsmetingen van A tot X. Experts in aardingsmetingen Smart solutions Dé aardings experts! Aardingsmetingen van A tot X. Experts in aardingsmetingen Experts in CA6412/CA6415 aardingstangen In een snel veranderende technologische wereld, is een goede elektrische

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht. Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit

Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht. Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht Bespaar geld met elektrische energie van goede

Nadere informatie

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Ons elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en wisselstroom. Als bij een lineaire belasting een sinusvormige wisselspanning aangeboden

Nadere informatie

Experts in NEN 1010/NEN3140 installatietesters!

Experts in NEN 1010/NEN3140 installatietesters! Smart solutions Experts in NEN 1010/NEN3140 installatietesters! Metrel installatietesters Combinatie instrumenten voor het inspecteren van elektrische installaties op basis van NEN 1010 / NEN 3140. Metrel

Nadere informatie

Frequentieregelaars en PM motoren : Een energiezuinige combinatie!

Frequentieregelaars en PM motoren : Een energiezuinige combinatie! Frequentieregelaars en PM motoren : Een energiezuinige combinatie! Even voorstellen Jeffrey Jaakke aandrijfspecialist 9 jaar werkzaam bij Hiflex - Trainingen - Telefonische support - Complexere inbedrijfstellingen

Nadere informatie

Harmonische problemen bij 1 fase systemen. Danny Langbroek

Harmonische problemen bij 1 fase systemen. Danny Langbroek Danny Langbroek Agenda Introductie Uitleg harmonischen Hoe ontstaan harmonischen Normen Gevolgen van harmonischen Oplossingen netspoel harmonisch filter Praktijk voorbeeld Universiteit Twente Introductie

Nadere informatie

Metrel Apparaten testers

Metrel Apparaten testers Smart solutions Experts in NEN 3140 apparatentesters! Metrel Apparaten testers AlphaGT Lite AlphaGT Pro BetaGT Plus GammaGT SigmaGT Metrel en KWx, een sterk koppel. Al vele jaren wordt Metrel door velen

Nadere informatie

Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen Gemaakt in opdracht van Agentschap NL, maart 2010

Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen Gemaakt in opdracht van Agentschap NL, maart 2010 Aspecten en gevolgen van netvervuiling ten gevolge van lichtbronnen en verlichtingsystemen Gemaakt in opdracht van Agentschap NL, maart 2010 1. INLEIDING... 3 2. FACTS... 4 3. NETVERVUILING TEN GEVOLGE

Nadere informatie

MTX3280 Dé nieuwe multimeter standaard!

MTX3280 Dé nieuwe multimeter standaard! Smart solutions Dé multimeter experts! MTX3280 Dé nieuwe multimeter standaard! Multimeter TRMS (ac+dc) Monitor Recorder CAT IV 600V MTX 3280, dé nieuwe multimeter standaard. Ergonomisch en mobiel design,

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Multimeter klem serie F600 van Chauvin Arnoux multimeter klem tot 3000 A / TRMS meting / vermogensmeting / harmonische analyzer / InRush meting / 10000 digits met achtergrondverlichting / Bluetooth / geheugen

Nadere informatie

3-fase stroommeter PCE-830 3-fase stroommeter, energiemeter en harmonischen analyser met geheugen, poort voor PC en software

3-fase stroommeter PCE-830 3-fase stroommeter, energiemeter en harmonischen analyser met geheugen, poort voor PC en software 3-fase stroommeter PCE-830 3-fase stroommeter, energiemeter en harmonischen analyser met geheugen, poort voor PC en software De 3-fase stroommeter PCE-830 (Power and Harmonics Analyzer) wordt gebruikt

Nadere informatie

09 april 2015 Joulz, Utrecht. Maintenance for Energy

09 april 2015 Joulz, Utrecht. Maintenance for Energy 09 april 2015 Joulz, Utrecht Maintenance for Energy Uitdagingen van de Netbeheerder Verantwoord investeren in onzekerheid. (Th.A.M. de Bruin) CAPEX realisatie programma Voorjaar 2015 Vanzelfsprekend, toch?

Nadere informatie

White paper Hogere harmonischen

White paper Hogere harmonischen White paper Hogere harmonischen fortop 2013 White paper Hogere harmonischen auteur: Arjan Pit sales manager energy control fortop inhoud 1 Wat zijn hogere harmonischen? 03 2 Sub- en interharmonischen 05

Nadere informatie

WHITE PAPER WAAROM EEN GOEDE POWER QUALITY ESSENTIËEL IS

WHITE PAPER WAAROM EEN GOEDE POWER QUALITY ESSENTIËEL IS WHITE PAPER WAAROM EEN GOEDE POWER QUALITY ESSENTIËEL IS INHOUD Inleiding 03 1. De kwaliteit van elektrische energie 04 AUTEURS Arjan Pit sales manager energy control apt@fortop.nl Jarno schoen Power Quality

Nadere informatie

PQ en EMC Deel 1 verhaaltje ZX ronde 19mei 2013

PQ en EMC Deel 1 verhaaltje ZX ronde 19mei 2013 PQ en EMC Deel 1 verhaaltje ZX ronde 19mei 2013 In toenemende mate worden we steeds meer geconfronteerd met S9 aan storing. ( S9 = 50 micro Volt op de antenne ingang ) We hebben het onderwerp EMC al diverse

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Harmonischen: gevolgen

Harmonischen: gevolgen Harmonischen: gevolgen Harmonischen: gevolgen - Spanning- en stroomharmonischen - Geleiders: skin en proximiteitseffect - De nulgeleider - Transformatoren - Inductiemotoren - Diversen Spanning en stroomharmonischen

Nadere informatie

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Auteur: ir M. van der Starre, ISSO Gevaar van nieuwe lichtbronnen wordt onderschat Een hoger energiegebruik, sterke warmteontwikkeling

Nadere informatie

P ow er Quality metingen: Harmonischen

P ow er Quality metingen: Harmonischen P ow er Quality metingen: n Focus Power Quality is een begrip dat de laatste decennia enorm aan belangstelling heeft gewonnen. Power Quality behelst het garanderen van een sinusvormige spannings en stroomgolfvorm,

Nadere informatie

Het element is een spoel die op de trafo gewikkeld is. De trafo heeft een secundaire wikkeling waarop het relais aangesloten is.

Het element is een spoel die op de trafo gewikkeld is. De trafo heeft een secundaire wikkeling waarop het relais aangesloten is. Metingen aan aardlekschakelaars. Als experiment is gemeten aan twee typen aardlekschakelaars: 1. Het oude type de AC aardlekschakelaar die ongeveer tot tot 1997 is toegepast. 2. Het nieuwe type de A aardlekschakelaar

Nadere informatie

Service catalogus. Service en kalibratie dienst

Service catalogus. Service en kalibratie dienst Service catalogus Service en kalibratie dienst 02 Inhoud 03 Inhoudsopgave 03 Inhoud 04 Service, wat kunt u verwachten? 05 Wat is Metracare Plus? 07 Kalibreren en justeren 08 gmconline - uw vraagbaak 09

Nadere informatie

White paper Meetnauwkeurigheid

White paper Meetnauwkeurigheid White paper Meetnauwkeurigheid fortop 2013 White paper Meetnauwkeurigheid auteur: Arjan Pit sales manager energy control fortop inhoud 1 Meetcircuit xx 2 Meetnauwkeurigheid meettransformatoren xx 3 Meetnauwkeurigheid

Nadere informatie

Douwe Wagenaar Sinamics & Simotion Promoter 070-333 3329 Douwe.Wagenaar@siemens.com

Douwe Wagenaar Sinamics & Simotion Promoter 070-333 3329 Douwe.Wagenaar@siemens.com Douwe Wagenaar Sinamics & Simotion Promoter 070-333 3329 Douwe.Wagenaar@siemens.com For internal use only / Copyright Siemens AG 2006. All rights reserved. Duurzaamheid Life Cycle kosten van AC motor Voorbeeld:

Nadere informatie

Schakelcursus Elektrotechniek

Schakelcursus Elektrotechniek Schakelcursus Elektrotechniek februari 2015 De cursus is bestemd voor die cursisten waarvan de vooropleiding in het vakgebied Elektrotechniek vooralsnog onvoldoende is. Auteur: L. Smit De Kooi 7 4233 GP

Nadere informatie

Power quality: een breed domein

Power quality: een breed domein Power quality: een breed domein Power quality: een breed domein - Inleiding - Harmonischen in stroom en spanning - Amplitude van de netspanningen - Driefasige netspanningen - De netfrequentie - Alles behandeld?

Nadere informatie

Moderne verlichtingsbronnen Deel II KNX professionals 19 maart Rob van Veldhuizen

Moderne verlichtingsbronnen Deel II KNX professionals 19 maart Rob van Veldhuizen Moderne verlichtingsbronnen Deel II KNX professionals 19 maart 2013 Rob van Veldhuizen Gevolgen voor ontwerp E-installatie? Situatie installateur / system integrator - Installateur blijft verantwoordelijk

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Bepalen van de opgewekte veldsterkte van een zender - Norm versus optredende velden 2. AM detectie - Hoe veroorzaakt een HF signaal problemen op LF apparatuur 3. Hoe lopen

Nadere informatie

T: +31 (0) E:

T: +31 (0) E: Stroomsterktemeter serie F400 Stroomsterktemeter tot 1000 A / TRMS meting / stroommeting / harmonische analyzer / Inrush meting / 10000 digit display met verlichting / Bluetooth / data geheugen De stroomsterktemeter

Nadere informatie

Vergroot de beschikbaarheid door Power Quality Management. Arjan Pit

Vergroot de beschikbaarheid door Power Quality Management. Arjan Pit Vergroot de beschikbaarheid door Power Quality Management Arjan Pit Inhoud Waarom loont permanent meten? Welke meetinstrumenten zijn nodig? Hoe vertalen we meetdata naar managementinformatie? Wat is Power

Nadere informatie

Zx - ronde 27 februari 2011

Zx - ronde 27 februari 2011 Zx - ronde 27 februari 2011 Meten van Elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik is het product van elektrisch vermogen en tijd. Het elektrisch vermogen is het product van elektrische spanning en

Nadere informatie

Service. 6/2013 page : 1

Service. 6/2013 page : 1 6/2013 page : 1 Tradinco Service Index Wat doen wij? RvA geaccrediteerd Kalibratie Laboratorium AutoCal kalibratie software Herleidbaarheid Toegevoegde waarde! Kosten reductie! 6/2013 page : 2 Wat doen

Nadere informatie

THE CALIBRATION COMPANY ERVAAR DE WAARDE VAN SERVICE

THE CALIBRATION COMPANY ERVAAR DE WAARDE VAN SERVICE THE CALIBRATION COMPANY ERVAAR DE WAARDE VAN SERVICE 09/2016 page : 1 Wat doen wij? Er is een groeiende behoefte aan nauwkeurige en kwalitatief hoogwaardige meetinstrumenten. Onder invloed van kwaliteitsprocedures

Nadere informatie

Weten is Meten, maar Weet wat je Meet!

Weten is Meten, maar Weet wat je Meet! EMC - dag voor Installateurs & Machinebouwers 13 oktober 2015 Weten is Meten, maar Weet wat je Meet! Rob Kersten rob.kersten@miwconsultants.nl 2015 MIW Consultants 1 Weten is Meten, maar Weet wat je Meet?

Nadere informatie

Het belang van Netkwaliteit...ZX-ronde 10 mei 2015

Het belang van Netkwaliteit...ZX-ronde 10 mei 2015 Het belang van Netkwaliteit...ZX-ronde 10 mei 2015 De laatste tijd wordt ik nogal eens geconfronteerd met apparatuur die defect raakt waarvan men de oorzaak toedicht aan een slechte netkwaliteit. Door

Nadere informatie

VeriteQ. Power Quality. Inhoud van de presentatie:

VeriteQ. Power Quality. Inhoud van de presentatie: Inhoud van de presentatie: - de normen; - veiligheid bij het meten; - gevolgen door Power Quality problemen; - meten van (inter)harmonischen - meten van momentele gebeurtenissen - dataverwerking en rapportage

Nadere informatie

Het testen van led s en drivers

Het testen van led s en drivers Het testen van led s en drivers Parameters en testmethoden Door het steeds toenemende gebruik van led s is er een behoefte ontstaan aan nieuwe metingen, op basis van de eigenschappen van de led en alle

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13

INHOUD INLEIDING 19. Metingen en thermografie - 13 INLEIDING 19 1 NEN 1010 ALS ACHTERGROND 21 1.1 VOEDINGSBRONNEN 22 1.1.1 Aansluiting op net: diverse stroomstelsels 22 1.1.2 Voedingsbronnen voor veiligheidsdoeleinden 25 1.2 BESCHERMINGSMAATREGELEN 25

Nadere informatie

OX5022 & OX5042. Snel en effectief. > Oscilloscoop > Multimeter > Power Analyser/Recorder > Harmonic Analyser. Handzaam, veilig én betaalbaar!

OX5022 & OX5042. Snel en effectief. > Oscilloscoop > Multimeter > Power Analyser/Recorder > Harmonic Analyser. Handzaam, veilig én betaalbaar! Snel en effectief OX5022 & OX5042 HandScope is compact en handig en daardoor ideaal voor metingen in het veld of wel on-site. Of het nu gaat om storingen te verhelpen, algemeen onderhoud of het gedrag

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Driefase wisselspanning Cursus/Handleiding/Naslagwerk Driefase wisselspanning INHOUDSTAFEL Inhoudstafel Inleiding 3 Doelstellingen 4 Driefasespanning 5. Opwekken van een driefasespanning 5.. Aanduiding van de fasen 6.. Driefasestroom

Nadere informatie

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit gskwaliteit spanningskwaliteit spa Netbeheer Nederland Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de consument en geeft een toelichting op het begrip spanningskwaliteit. Er wordt antwoord gegeven op vragen

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Electro Magnetische Compatibiliteit, hoe en waarom? 2. EMC fenomenen - Eigenschappen - Oorzaken - Gevolgen 3. Afschermen of filteren? 4. Bepalen van de opgewekte veldsterkte

Nadere informatie

ZX- ronde 28 december 2014

ZX- ronde 28 december 2014 ZX- ronde 28 december 2014 Hoogspanning. Veel radio amateurs hebben nog eindversterkers met buizen of willen die gaan kopen wel of niet tweede hands. Zonder enige vorm van kennis kan het gevaarlijk zijn

Nadere informatie

MegaOhmmeters. De 5 kv isolatieweerstand experts! Smart solutions. CA6505, CA6545, CA6547 en CA6549. Preventief meten binnen de industrie.

MegaOhmmeters. De 5 kv isolatieweerstand experts! Smart solutions. CA6505, CA6545, CA6547 en CA6549. Preventief meten binnen de industrie. Smart solutions De 5 kv isolatieweerstand experts! MegaOhmmeters CA6505, CA6545, CA6547 en CA6549 Preventief meten binnen de industrie. Groot verlicht LCD of grafisch beeldscherm Meetbereiken: 10kΩ tot

Nadere informatie

Energy Efficiency - Monitoring

Energy Efficiency - Monitoring Energy Efficiency - Monitoring HET JUISTE GEREEDSCHAP IS BEPALEND VOOR HET RESULTAAT, OOK BIJ POWER QUALITY METINGEN Roy Hali Product Specialist T&M Inhoud IEC61000-4-30 standaard EN50160 norm Power Quality

Nadere informatie

Wat betekent Power Factor?

Wat betekent Power Factor? Wat betekent Power Factor? Door: Wouter Ryckaert (Laboratorium voor Lichttechnologie/Groen Licht Vlaanderen), Koen Putteman (Eandis) en Dirk Van Kerckhoven (Infrax) Inleiding In de verlichtingswereld is

Nadere informatie

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde.

Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. Elektrische Netwerken 13 Opgaven bij hoofdstuk 5 Bepaal van de hieronder weergegeven spanningen en stromen: de periodetijd en de frequentie, de gemiddelde waarde en de effectieve waarde. 5.1 5.2 5.3 5.4

Nadere informatie

AMP-300-EUR-serie. TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang. Kenmerken van de.

AMP-300-EUR-serie. TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang. Kenmerken van de. AMP-300--serie TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang De AMP-300--serie True-RMS-stroomtangen van Beha-Amprobe biedt een compleet scala van meetfuncties

Nadere informatie

De 3e harmonische. 08-262 pmo. 11 december 2008

De 3e harmonische. 08-262 pmo. 11 december 2008 De 3e harmonische 8- pmo 11 december 8 Phase to Phase BV Utrechtseweg 31 Postbus 1 8 AC Arnhem T: 35 37 F: 35 379 www.phasetophase.nl 8- pmo Phase to Phase BV, Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT

Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Voorbeeld B.V. THERMOGRAFISCH RAPPORT Auteursrecht Het auteursrecht van dit document berust bij Raak Energie advies gevestigd te s Hertogenbosch. Ontvangers dienen schriftelijke toestemming te hebben van

Nadere informatie

Meetinstrumenten. Student booklet

Meetinstrumenten. Student booklet Meetinstrumenten Student booklet Meetinstrumenten - INDEX - 2006-04-06-16:59 Meetinstrumenten In deze module wordt besproken hoe we meetinstrumenten op de juiste manier kunnen gebruiken. Het wordt steeds

Nadere informatie

Digitale meettechniek

Digitale meettechniek Opleidingsonderdeel : Digitale meettechniek O.O.V: J.P.GOEMAERE Departement Industrieel Ingenieur 1 Digitale voltmeters en multimeters Inleiding Automatisatie in voltmeters Digitale multimeter circuits

Nadere informatie

Fluke Connect - modules Technische gegevens

Fluke Connect - modules Technische gegevens Fluke Connect - modules Technische gegevens De flexibiliteit om uw eigen wireless systeem te bouwen zoals u het wilt wanneer u het wilt. De Fluke 3000 FC wireless meetinstrumenten vormen een team en de

Nadere informatie

Alleen de beste in hun klasse voldoen

Alleen de beste in hun klasse voldoen Alleen de beste in hun klasse voldoen Innovatie. Kwaliteit. Veiligheid. Betrouwbaarheid. De Fluke 1650serie installatietesters Extra functionaliteit, sneller testen, en nog steeds zeer robuust Gratis Fluke

Nadere informatie

Intelligente stroomtransformatoren

Intelligente stroomtransformatoren Intelligente stroomtransformatoren Besparen in montagetijd en ruimte Nauwkeuriger dan losse trafo en omvormer combinatie Hoge stromen kunnen direct gemeten worden Minder bedrading, dus minder kans op storing

Nadere informatie

Schakelcursus Elektrotechniek

Schakelcursus Elektrotechniek Schakelcursus Elektrotechniek december 2016 De cursus is bestemd voor die cursisten waarvan de vooropleiding in het vakgebied Elektrotechniek vooralsnog onvoldoende is. Auteur: L. Smit De Kooi 7 4233 GP

Nadere informatie

De nieuwe F-serie Kies voor veiligheid.

De nieuwe F-serie Kies voor veiligheid. De nieuwe F-serie Kies voor veiligheid. CAT IV 1000V AC stromen van 0,15 tot 2000A DC stromen van 0,15 tot 3000A Bekopening: tot 60 mm 10.000 digit display Schokproef (2m) Automatische AC/DC detectie Min-Max-Peak-Rel-Dif

Nadere informatie

Nulgeleiderstromen in laagspanningsinstallaties

Nulgeleiderstromen in laagspanningsinstallaties Nulgeleiderstromen in laagspanningsinstallaties Onderzoeksgroep EELAB - Lemcko Universiteit Gent campus Kortrijk, Graaf Karel de Goedelaan 4, B-85 Kortrijk contact: lemcko@ugent.be 1 Situering Het merendeel

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

Uitleg bij de programma s voor de Casio

Uitleg bij de programma s voor de Casio Uitleg bij de programma s voor de Casio 1. Cos phi compensatie [COSPHI] De berekening van een condensatorbatterij en het bepalen van alle vermogens (werkelijk, blind en schijnbaar vermogen). Hierbij wordt

Nadere informatie

Versterking Principe van de versterking

Versterking Principe van de versterking 6. 6.1.a Versterking Principe van de versterking Signalen worden versterkt door lampen of halfgeleiders. Halfgeleiders worden gemaakt van halfgeleidende materialen ( bv. silicium of germanium ) waar onzuiverheden

Nadere informatie

11 modellen 1000V CAT IV voor ieder gebruik!

11 modellen 1000V CAT IV voor ieder gebruik! 11 modellen 1000V CAT IV voor ieder gebruik! Serie F200 Serie F400 Serie F600 Multimeter tangen AC, DC, AC+DC TRMS Serie F200 Serie F400 Stroomsterkte: 2000 A AC /3000 A DC Spanning: 1000 V AC/DC Ø omklemming

Nadere informatie

Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie. Voor een heldere blik op Power Quality

Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie. Voor een heldere blik op Power Quality 1 Ben niet blind voor de kwaliteit van uw installatie Voor een heldere blik op Power Quality Metingen & Advies Opleidingen Power Quality Efficiëntie Continuïteit Veiligheid Energiebesparing Energiemonitoring

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruik voor een goed begrip de woordenlijst. Waarom moet het lichtnet gereinigd worden?

Gebruik voor een goed begrip de woordenlijst. Waarom moet het lichtnet gereinigd worden? Gebruik voor een goed begrip de woordenlijst Waarom moet het lichtnet gereinigd worden? Het idee achter iedere goede muziekinstallatie is om u zo dichtbij mogelijk bij de originele uitvoering te brengen.

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Vermogenelektronica, propere technologie! Of toch niet zo evident?

Vermogenelektronica, propere technologie! Of toch niet zo evident? Vermogenelektronica, propere technologie! Of toch niet zo evident? Inhoudsopgave - De Frequentie Omvormer (FO) - Opbouw Frequentie Omvormer - Voordelen - Nadelen + oplossingen Inhoudsopgave - De Frequentie

Nadere informatie

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2

Meetinstrumenten. PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris. Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: 3, 15, 30, 150, 450 1,5 2 Meetinstrumenten. 3, 1, 3, 1, 4 1,.1 Hz 4 o +1...+ o C PEKLY 33, Rue Boussingault _ Paris Werkboekje behorende bij de software. Naam : Klas: Figuur 1 Figuur - H.O.Boorsma. http://www.edutechsoft.nl/ 1

Nadere informatie

Energiemeter PCE-PA 8000 Driefasige energiemeter en energiemeter (realtime) met opslag in SD-kaart, interface

Energiemeter PCE-PA 8000 Driefasige energiemeter en energiemeter (realtime) met opslag in SD-kaart, interface Energiemeter PCE-PA 8000 Driefasige energiemeter en energiemeter (realtime) met opslag in SD-kaart, interface Met de energiemeter PCE-PA 8000 is het mogelijk om het vermogen van een monofasig of een driefasig

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

Nieuwe technologie: Nieuwe ontwerpregels Deel 1. 6 november 2014 Bunnik

Nieuwe technologie: Nieuwe ontwerpregels Deel 1. 6 november 2014 Bunnik Nieuwe technologie: Nieuwe ontwerpregels Deel 1 6 november 2014 Bunnik Nieuwe techniek smart. meter, trafo, building, grid,. Is het allemaal wel zo slim? Programma 13.30 inleiding betreffende Ontwerpcriteria

Nadere informatie

TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u

TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u TENTAMEN MEETTECHNIEK (EE1320) Woensdag 3 juli 2013, 9:00u 12:00u Dit tentamen bestaat uit 3 vraagstukken met elk een aantal deelvragen. Alle deelvragen tellen in principe even zwaar. Bij dit tentamen

Nadere informatie

Harmonischen in de netstroom

Harmonischen in de netstroom Harmonischen in de netstroom Harmonischen in de netstroom - Inleiding - Lineaire en niet-lineaire belastingen - Fourieranalyse en THD - Bronnen van stroomharmonischen Inleiding We bekeken al eerder als

Nadere informatie

Actieve filters. - Inleiding. - Actieve filters. - Hybride filters. - Interne bouw en werkingsprincipes. - Stuurstrategieën

Actieve filters. - Inleiding. - Actieve filters. - Hybride filters. - Interne bouw en werkingsprincipes. - Stuurstrategieën Actieve filters Actieve filters - Inleiding - Actieve filters - Hybride filters - Interne bouw en werkingsprincipes - Stuurstrategieën Inleiding We zagen al eerder dat een passieve RLC-filter in staat

Nadere informatie

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit

Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit Fiche 7 (Analyse): Begrippen over elektriciteit 1. Gelijkstroomkringen (DC) De verschillende elektrische grootheden bij gelijkstroom zijn: Elektrische spanning (volt) definitie: verschillend potentiaal

Nadere informatie

Power Quality Een te weinig onderkend probleem in de verduurzaming van vastgoed

Power Quality Een te weinig onderkend probleem in de verduurzaming van vastgoed Power Quality Een te weinig onderkend probleem in de verduurzaming van vastgoed Legrand Nederland i.s.m. Studenten van de Faculteit Electrical Engineering TU Delft Power Quality; een te weinig onderkend

Nadere informatie

kwh MID EN16001 kvarh CO 2 Energiemanagement

kwh MID EN16001 kvarh CO 2 Energiemanagement MID EN16001 kwh kvarh CO 2 Energiemanagement Smart Metering van Gossen Metrawatt Universele toepassing van de teller in het energiemanagementsysteem De gekalibreerde energiemeter kan worden gebruikt voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Vermogensmeter PCE-PA6000

GEBRUIKSAANWIJZING Vermogensmeter PCE-PA6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Vermogensmeter

Nadere informatie

Opleidingsonderdeel : Digitale meettechniek en DSP. Digitale voltmeters en multimeters

Opleidingsonderdeel : Digitale meettechniek en DSP. Digitale voltmeters en multimeters Opleidingsonderdeel : Digitale meettechniek en DSP O.O.V: J.P.GOEMAERE Departement Industrieel Ingenieur 1 Digitale voltmeters en multimeters Inleiding Automatisatie in voltmeters Digitale multimeter circuits

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

Speciale transformatoren

Speciale transformatoren Speciale transformatoren 6-55 pmo 5 april 26 Phase to Phase BV Utrechtseweg 31 Postbus 1 68 AC Arnhem T: 26 352 37 F: 26 352 379 www.phasetophase.nl 2 6-55 pmo 1 INLEIDING Speciale transformatoren zijn

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 9

Opgaven bij hoofdstuk 9 24 Meerkeuze-opgaven Opgaven bij hoofdstuk 9 9.14 Gegeven de complexe spanning: û = +12 + 5j [V]. Deze komt overeen met een wisselspanning: a: u(t) =!13.cos(Tt! 0,39) [V] b: u(t) = +13.cos(Tt! 0,39) [V]

Nadere informatie

Meetverslag. Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek WINDESHEIM

Meetverslag. Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek WINDESHEIM Meetverslag Opdracht meetpracticum verbreding Elektrotechniek 2012-2013 WINDESHEIM Auteur: Martin van der Kevie & Marten Jongsma s1030766 & s1029432 PTH Werktuigbouwkunde/Mechanische techniek Martin van

Nadere informatie

Meting spanning en stroom bij verschillende soorten belasting

Meting spanning en stroom bij verschillende soorten belasting Meting spanning en stroom bij verschillende soorten belasting Als de sinusvorm van de netspanning is vervormd zijn er harmonischen (boventonen). De sinusvorm wordt aangetast door een ongelijkmatige belasting.

Nadere informatie

Project 5 TEE: Wetenschappelijk onderzoek rond de werking van een inductiekookplaat.

Project 5 TEE: Wetenschappelijk onderzoek rond de werking van een inductiekookplaat. Project 5 TEE: Wetenschappelijk onderzoek rond de werking van een inductiekookplaat. Bepaling van het energieverbruik en rendement van een inductiekookplaat. Een studie gerealiseerd door de studenten van

Nadere informatie

Storingsanalyses en predictieve energielogging in hedendaagse installaties. Bart Verhelst Karybel bvba

Storingsanalyses en predictieve energielogging in hedendaagse installaties. Bart Verhelst Karybel bvba Storingsanalyses en predictieve energielogging in hedendaagse installaties Bart Verhelst Karybel bvba 1 Inhoud Inleiding: Korte voorstelling Karybel Case 1: Storingen op elektrische installatie door energie-efficiënte

Nadere informatie

PCE-PA 8300 / 3000 A AC

PCE-PA 8300 / 3000 A AC Vermogens- en Netwerktester PCE-PA 8300 3-fasen vermogens en netwerktester, harmonische tester / tot 3000 A AC / met SD-Dataopslag/ Grafiek display / Verschillende stroomtangen De vermogens- en netwerktester

Nadere informatie