SilentMaster W-oilfree

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SilentMaster 100-8-6 W-oilfree"

Transcriptie

1 SilentMaster 0--6 W-oilfree A Originele gebruiksaanwijzing compressor Manual de instrucciones original del compresor Kompressorin alkuperäiskäyttöohjeet Oryginalna instrukcja obsługi spręŝarki G7045B 2007/03/p_pladeck-0

2 SilentMaster 0--6 W-oilfree

3 SilentMaster 0--6 W-oilfree

4 NEDERLANDS Inhoud 1. Algemene instructies 1.1 Symbolen 2. Leveringsomvang 3. Verwijzingen naar documenten 4. Technische gegevens 5. Reglementair gebruik 6. Veiligheidsinstructies 7. Opbouw. Werking 9. Ingebruikneming a. Voorwaarden aan de plaats van opstelling b. Transport c. Vóór de eerste ingebruikneming d. Elektrische aansluiting. Werking.1 Gebruik.2 Druklucht afnemen.3 Onderhoudseenheid werkdruk instellen.4 Na het gebruik 11. Onderhoud 11.1 Voorafgaand aan elk onderhoud 11.2 Aanzuigfilter reinigen 11.3 Terugslagklep reinigen 11.4 Condensaat uit druktank aftappen 11.5 Compressor reinigen 11.6 Schroefverbindingen controleren 12. Buitenbedrijfstelling 12.1 Hernieuwde ingebruikneming 12.2 Verwijdering als afval 13. Storingen verhelpen 14. Onderhoudstabel 15. Speciale controles voor de compressor 16. Garantievoorwaarden 17. Toebehoren 1. Verklaring van overeenstemming Algemene instructies Wij adviseren controles, instellingen en onderhoudswerkzaamheden te allen tijde door dezelfde persoon of diens plaatsvervanger te laten uitvoeren en in een onderhoudslogboek te documenteren. Bij vragen verzoeken wij u het serienummer, artikelnummer en de omschrijving van de compressor te vermelden. Als de compressor buiten Duitsland wordt gebruikt, kunnen er voor het gebruik van de compressor andere wettelijke voorschriften gelden (bijv.: op het gebied van de elektrische aansluiting of de bedrijfsveiligheid) dan in deze handleiding zijn beschreven. Let op! Alvorens met de compressor te gaan werken, dient u te leren hoe u de compressor snel kunt uitschakelen en hoe de hele compressor drukloos wordt gemaakt. Neem de veiligheidsinstructies in acht! Lees de gebruiksaanwijzing door! De exploitant (eigenaar/ verantwoordelijke) is verplicht de gebruiksaanwijzing in acht te nemen en alle gebruikers van dit apparaat in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing te instrueren. De instructie dient jaarlijks te worden herhaald.

5 1.1 Symbolen Let op: Neem deze symbolen aandachtig in u op! Symbool Signaalwoord Niveau van gevaar Gevolgen bij niet-naleving GEVAAR Direct dreigend gevaar Dood, ernstig lichamelijk letsel WAARSCHUWING Mogelijk dreigend gevaar Dood, ernstig lichamelijk letsel VOORZICHTIG Mogelijk gevaarlijke situatie Licht lichamelijk letsel LET OP Mogelijk gevaarlijke situatie Materiële schade Veiligheidsinstructies met betrekking tot de compressor Symbool Betekenis Gevolgen bij niet-naleving Lees de gebruiksaanwijzing door Lichamelijk letsel of dood operator Materiële schade aan de compressor Verkeerde bediening van de compressor Pas op: heet oppervlak! Verbranding bij aanraken van het oppervlak Pas op: compressor kan zelfstandig weer aanlopen! Pas op: gevaar voor elektrische schok! Lichamelijk letsel of dood operator Lichamelijk letsel of dood operator Overige instructies met betrekking tot de compressor Symbool Betekenis In-/uitschakelen Motorveiligheidsschakelaar

6 2. Leveringsomvang Compressor Gebruiksaanwijzing voor compressor Extra handleidingen (zie hoofdstuk 3) Garantiekaart 3. Verwijzingen naar documenten Onderdelenlijst Begeleidende papieren bij druktanks 4. Technische gegevens Aanzuigvermogen 95 l/min Vulvermogen 50 l/min Spanning 230 V Elektrische afzekering (traag) 6 A Motorvermogen 0,55 kw Max. bedrijfstoerental 1420 omw/min Compressie-einddruk bar Tankinhoud 6 l Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk van de tank bar LPA4 geluidsdrukniveau op 4 m afstand 64 db(a) Afmetingen: breedte x diepte x hoogte 370 x 200 x 415 mm Gewicht 14 kg Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Versie: juni Reglementair gebruik De compressor SilentMaster 0--6 W- oilfree is een draagbare, olievrije zuigercompressor, die geschikt is voor het genereren en voor de opslag van druklucht tot bar. Er mag geen hogere compressiedruk dan acht bar worden gegenereerd. De druklucht is alleen geschikt voor gereedschappen in industrie en nijverheid. De druklucht mag niet worden ingezet voor medische en levensmiddeltechnische toepassingen of voor beademing. Elke andere afstemming dient met de fabrikant te worden afgestemd. De compressor is volgens de EG-richtlijn RL2000/14EG getoetst op geluidsvermogen en kan dus niet buiten worden gebruikt. 6. Veiligheidsinstructies GEVAAR Gevaar voor ernstig letsel! Ongecontroleerd rondspringende drukluchtslang bij openen snelkoppeling Drukluchtslang vasthouden! GEVAAR Gevaar voor verbranding! De compressor in bedrijf zorgt ervoor dat motor, aggregaat, drukleiding en terugslagklep zeer heet worden. WAARSCHUWING Explosiegevaar! Levensgevaar! Compressor niet in ontploffingsgevaarlijke ruimten gebruiken! De exploitant dient het juiste gebruik te waarborgen.

7 Aparte gebruiksaanwijzing voor de tank in acht nemen. Kinderen en dieren van het werkgebied verwijderd houden. Compressors mogen slechts door geschoolde personen worden bediend en onderhouden. Reparaties mogen slechts door gekwalificeerde deskundigen (Schneider Druckluft GmbH of servicepartners) worden uitgevoerd. Aan de compressor mogen geen manipulaties of noodreparaties worden verricht. De compressor mag niet voor een andere bestemming worden gebruikt. Alle voorzieningen die de veiligheid dienen moeten voorhanden zijn. Zij mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of beschadigd. De fabrieksklaar ingestelde afblaasdruk van het veiligheidsventiel mag niet anders worden ingesteld. Compressor slechts in drukloze toestand vervoeren. Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden geldt: alvorens met het werk te beginnen de compressor met de AAN/UIT-schakelaar uitschakelen. Vervolgens voedingsspanning onderbreken en de hele compressor drukloos maken. Er mogen geen brandbare, bijtende of giftige gassen worden aangezogen. Alleen originele onderdelen gebruiken. Voorzichtig! Tijdens het bedrijf kunnen in de directe nabijheid van de compressor de communicatiemogelijkheden beperkt zijn (lawaai). Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken. Elektrotechnische werkzaamheden mogen slechts door geschoolde elektrotechnici worden uitgevoerd. Aansluitkabel niet gebruiken voor zaken waarvoor hij niet is bedoeld. Stekker niet aan het snoer uit het stopcontact trekken. De aansluitkabel beschermen tegen hitte, olie en scherpe randen. 7. Opbouw 01 Drukschakelaar met AAN/UIT-schakelaar 02 Snelkoppeling 03 Aanzuigfilter 04 Compressoraggregaat 05 Tank 06 Rubberzuigvoet 07 Manometer 0 Drukregelaar 09 Condensaataftapschroef Motorveiligheidsschakelaar 11 Veiligheidsventiel 12 Terugslagklep 13 Aandrijfmotor. Werking De aandrijfmotor (nr. 13) is samen met het compressoraggregaat (nr. 04) tot één compressorblok geassembleerd. Via het aanzuigfilter (nr. 03), dat ook als geluiddemper dienst doet, wordt omgevingslucht aangezogen en in de cilinder verdicht. De verdichte lucht komt via het in de cilinderkop ingebouwde drukventiel in de drukleiding en stroomt dan via de terugslagklep (nr. 12) naar de tank (nr. 05). In bedrijf moet het aantal schakelcycli (aantal keren in- en uitschakelen) van de compressor tussen drie en tien per uur liggen. De verhouding van de bedrijfstijd van het compressoraggregaat met stilstand mag daarbij maximaal 60 : 40 bedragen. Een andere machinetijd zou tot overbelasting van de machine kunnen leiden. Na het bereiken van de maximale druk van bar schakelt de compressor zichzelf uit. Zodra de tankdruk door het afnemen van druklucht is gedaald tot de inschakeldruk (ca. 6 bar), schakelt de compressor weer in. Dit proces wordt door de drukschakelaar (nr. 01) automatisch geregeld.

8 9. Ingebruikneming 9.1 Voorwaarden aan de plaats van opstelling WAARSCHUWING Explosiegevaar! Levensgevaar! Compressor niet in ontploffingsgevaarlijke ruimten gebruiken! Ruimten vóór ingebruikneming en in bedrijf goed ventileren! Ruimten moeten stofarm en droog zijn. Omgevingstemperatuur: min. +5 C, max. +35 C. De plaats van opstelling moet vlak zijn. Afstand tot de wand min. 40 cm. Er mogen geen brandbare, bijtende of giftige gassen worden aangezogen. 9.2 Transport Compressor slechts in drukloze toestand vervoeren. In het voertuig: 1. Compressor staand vervoeren. 2. Compressor tegen onbedoelde bewegingen zekeren. 9.3 Vóór de eerste ingebruikneming 1. Voorafgaand aan de ingebruikneming het hoofdstuk Veiligheidsinstructies lezen en in acht nemen. 2. Visuele inspectie van compressor uitvoeren. 3. Verpakkingsmateriaal bewaren voor de duur van de garantie. Daarna conform lokaal geldende voorschriften als afval verwijderen. 4. Elektrische aansluiting controleren. 9.4 Elektrische aansluiting 1. Netspanning met gegevens op de typeplaat vergelijken. Bij afwijkingen contact opnemen met de fabrikant. 2. Lichtnet of voedingsleiding controleren op toepasselijke bepalingen. Bij elektrische aansluitingen in Duitsland bepalingen van VDE 00 en 05 in acht nemen. In andere landen de toepasselijke nationale richtlijnen in acht nemen. 3. Bij verlengkabels op het volgende letten: koperdoorsnede: min. 2,5 mm² (bij max. kabellengte van m). Elektrische afzekering: 6 A traag.. Werking LET OP Overbelasting van de compressor! Kan leiden tot schade aan het apparaat. Ervoor zorgen dat de gebruiksgrenzen niet worden overschreden: zie hoofdstuk. De compressor mag uitsluitend met gesloten geluiddempende kap worden gebruikt..1 Gebruik 1. Compressor aan het elektriciteitsnet aansluiten. 2. Drukluchtslang aan de snelkoppeling van de compressor aansluiten. Zie hoofdstuk.2. Daarna verbruiker aansluiten. 3. Compressor met AAN/UIT-schakelaar (nr. 01) inschakelen. Compressor loopt aan en schakelt automatisch uit: de compressor is klaar voor gebruik..2 Druklucht afnemen Drukluchtslang aansluiten Insteeknippel van de drukluchtslang in de snelkoppeling drukken. De vergrendeling vindt automatisch plaats. (Afbeelding 1a).3 Onderhoudseenheid werkdruk instellen Nadat de einddruk is bereikt, wordt bij de drukregelaar (nr. 0) de werkdruk ingesteld. Op de manometer van de drukregelaar kan de ingestelde werkdruk worden afgelezen.

9 1. Drukregelaar op bar instellen door helemaal naar rechts te draaien. 2. De gewenste werkdruk instellen door de drukregelaar naar links te draaien. (Afbeelding 2) Neem notitie van de informatie over drukluchtverbruik, werkdruk en stromingsdruk in de handleidingen van het gebruikte drukluchtgereedschap en drukluchtapparaten..4 Na het gebruik 1. Compressor met AAN/UIT-schakelaar (nr. 01) uitschakelen. 2. Stekker van de compressor uit het stopcontact trekken. Openen van de snelkoppeling GEVAAR Gevaar voor ernstig letsel! Ongecontroleerd rondspringende drukluchtslang bij openen snelkoppeling Drukluchtslang vasthouden! 1. Insteeknippel van de drukluchtslang tegen snelkoppeling drukken en buitenste koppelingsring naar achteren schuiven. 2. Drukluchtslang uit de snelkoppeling trekken. (Afbeelding 1b) 3. Compressor indien nodig reinigen (zie hoofdstuk 11.5). 4. Compressor drukloos maken (zie hoofdstuk 11.1). 5. Compressor naar opbergruimte brengen (zie hoofdstuk 9.2). 6. Compressor opbergen (zie hoofdstuk 12). 2. Hele compressor drukloos maken: Afblaaspistool aan de snelkoppeling aansluiten, druk uit de tank afblazen. 3. Geluiddempende kap afnemen Aanzuigfilter reinigen 1. Klep van filterinzet lostrekken. 2. Filterinzet uittrekken. 3. Filterinzet met afblaaspistool reinigen, indien nodig filterinzet vervangen. 4. Filterinzet terugplaatsen, klep dichtdrukken. (Afbeelding 3) LET OP Aanzuigopening niet doorblazen. Er mogen geen verontreinigingen in terechtkomen. Compressor nooit zonder aanzuigfilter gebruiken Terugslagklep reinigen VOORZICHTIG Verwondingsgevaar! Sluitschroef vliegt naar buiten als de tank nog onder druk is. Compressor drukloos maken! 1. Sluitschroef afschroeven. 2. Inzetstuk van terugslagklep reinigen. Als de rubberring van het inzetstuk afdrukken vertoont of hard is geworden, of als de veer is versleten of gebroken: het hele inzetstuk van de terugslagklep vervangen. 3. Zitting van rubberring reinigen. Als de zitting van de rubberring niet meer kan worden gereinigd of groeven vertoont, de complete terugslagklep vervangen. (Afbeelding 4) 11. Onderhoud 11.1 Voorafgaand aan elk onderhoud 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken.

10 11.4 Condensaat uit druktank aftappen LET OP: Condensaat is een watervervuiler. Zorg ervoor dat het conform lokaal geldende voorschriften als afval wordt verwijderd. 1. Geschikte opvangbak onder condensaatafvoer plaatsen. 2. Om het condensaat te kunnen aftappen, moet een druk van max. 2 bar beschikbaar zijn. 3. Condensaataftapklep openen: 1 1/2 slag rechtsom draaien. (Afbeelding 5) 4. Condensaataftapklep linksom draaien om de klep weer te sluiten Compressor reinigen Koelribben op cilinder, cilinderkop en nakoeler schoon en stofvrij houden. Met druklucht reinigen Schroefverbindingen controleren 1. Controleren of alle schroefverbindingen nog goed vastzitten en indien nodig aandraaien. 2. Aanhaalmomenten aanhouden (berekening aanhaalmomenten conform VDI 2230). 12. Buitenbedrijfstelling Conservering is niet nodig. 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken. 2. Condensaat aftappen. 3. Compressor drukloos maken. De compressor dient droog te worden bewaard. Niet blootstellen aan sterke temperatuurschommelingen Hernieuwde ingebruikneming Alle schroefverbindingen controleren. Zie hoofdstuk Verwijdering als afval Het apparaat dient volgens de geldende wettelijke bepalingen als afval te worden verwijderd. 13. Storingen verhelpen Veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies in acht nemen! Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt stroom Bij storingen (bijv. oververhitting) wordt de motorveiligheidsschakelaar (nr. ) geactiveerd; de stroom wordt onderbroken. In dit geval: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen 2. Even wachten. 3. Motorveiligheidsschakelaar indrukken. 4. Compressor weer inschakelen. Indien de motorveiligheidsschakelaar opnieuw wordt geactiveerd: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. 2. Elektriciteit onderbreken. 3. Contact opnemen met de dichtstbijzijnde servicepartner. Drukontlasting functioneert niet De drukontlasting wordt stilgelegd als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of door spanningsval in het net bij ingeschakelde compressor. Opnieuw activeren van de drukontlasting: 1. Compressor met de AAN/UITschakelaar uitschakelen. Het apparaat wordt ontlast. 2. Stekker in het stopcontact steken. 3. Compressor met de AAN/UITschakelaar inschakelen.

11 Storing Oorzaak Oplossing A Compressor loopt bij Druk in tank is groter dan Druk uit tank aflaten totdat de inschakelen niet aan inschakeldruk drukschakelaar automatisch inschakelt B Compressor loopt bij bereiken inschakeldruk kort aan of bromt en schakelt dan automatisch uit C Compressor loopt continu door D In bedrijf ontwijkt druklucht via de ontlastingsklep onder de drukschakelaar E Na bereiken uitschakeldruk ontwijkt druklucht via de ontlastingsklep onder de drukschakelaar totdat inschakeldruk is bereikt F Compressor schakelt vaak in Storing in de voeding Motorveiligheidsschakelaar onderbreekt stroom Drukschakelaar defect Het netsnoer is te lang of de koperdoorsnede is te gering Aanzuigfilter sterk vervuild Drukluchtgereedschap verbruikt te veel lucht Lekkage compressor Zeer veel condensaat in tank Drukluchtleiding ondicht Condensaataftapklep geopend of ontbreekt Ontlastingsklep ondicht Inzetstuk terugslagklep ondicht of defect Terugslagklep is beschadigd Zeer veel condensaat in druktank Compressor overbelast Voeding door gekwalificeerde persoon laten controleren (Zie hoofdstuk 13) Drukschakelaar door gekwalificeerde persoon (Schneider Druckluft Service) laten vervangen Lengte snoer en koperdoorsnede controleren (zie hoofdstuk 9.4) Aanzuigfilter reinigen of vervangen Luchtverbruik van drukluchtgereedschap controleren; dealer van gereedschap consulteren Lekkage lokaliseren, Schneider Druckluft Service in kennis stellen Condensaat aftappen (zie hoofdstuk 11.4) Drukluchtleiding controleren, lek dichten Klep sluiten of plaatsen Ontlastingsklep reinigen of vervangen Inzetstuk terugslagklep reinigen of vervangen (zie hoofdstuk 11.3) Terugslagklep vervangen Condensaat aftappen (zie hoofdstuk 11.4) Zie punt C SilentMaster 0--6 W-oilfree

12 G H Storing Oorzaak Oplossing Veiligheidsventiel blaast af Druk in tank is hoger dan ingestelde uitschakeldruk Drukschakelaar door gekwalificeerde persoon (Schneider Druckluft Service) opnieuw laten instellen/laten vervangen Veiligheidsventiel is defect Veiligheidsventiel vervangen of Schneider Compressoraggregaat wordt te heet Onvoldoende luchttoevoer Koelribben op cilinder (cilinderkop) vervuild Druckluft Service consulteren Ervoor zorgen dat er voldoende be- en ontluchting is gewaarborgd (min. afstand van wand 40 cm) Koelribben op cilinder (cilinderkop) reinigen Compressor te lang achtereen in gebruik Compressor uitschakelen (zie hoofdstuk ) Richt u indien nodig tot onze servicemedewerkers; zie laatste bladzijde. 14. Onderhoudstabel De onderhoudsintervallen gelden voor normale gebruiksomstandigheden. Bij extreme gebruiksomstandigheden worden de onderhoudsintervallen navenant korter. Werkzaamheden Intervallen Zie hoofdstuk Aanzuigfilter wekelijks 11.2 controleren elke 50 bedrijfsuren reinigen min. 1 x per jaar vervangen Terugslagklep en Jaarlijks 11.3 inzetstuk reinigen Condensaat uit Na elk gebruik 11.4 druktank aftappen Compressor reinigen Indien nodig 11.5 Schroefverbindingen 11.6 controleren Eerste keer na bedrijfsuren; daarna telkens na 500 bedrijfsuren Datum Datum Datum Datum SilentMaster 0--6 W-oilfree

13 15. Speciale controles voor de compressor LET OP De bij de tank van de compressor geleverde papieren zijn keuringsdocumenten en dienen beslist gedurende de hele levensduur van de tank te worden bewaard. Voor deze compressor zijn geen bijzondere controles noodzakelijk. Wij adviseren de tank in overeenstemming met zijn belasting na tien jaar te onderwerpen aan een drukproef door een daartoe gekwalificeerd persoon. Een gekwalificeerde persoon is ter zake kundig volgens de Betriebssicherheitsverordnung (verordening inzake bedrijfsveiligheid) (voorheen Sachkundiger - deskundige). Deze voorschriften gelden alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland. Voor alle andere landen gelden de desbetreffende nationale richtlijnen. Tip: De meeste van onze servicepartners hebben medewerkers die aan de eis van "gekwalificeerde persoon" voldoen. 16. Garantievoorwaarden Basis voor alle aanspraken op garantie is de aankoopbon. Schade die door een onjuiste behandeling van de compressor ontstaat, valt niet onder de garantie. Bij vragen verzoeken wij de gegevens te vermelden die aan de typeplaat van de compressor kunnen worden ontleend. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen geldt voor alle producten bij uitsluitend particulier gebruik een garantie van 24 maanden en bij industrieelberoepsmatig gebruik een garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De levering van onderdelen wordt tien jaar gegarandeerd. Van garantie uitgesloten zijn: slijtende onderdelen en schade die is ontstaan door: overbelasting van de compressor, onjuist gebruik, foutieve elektrische aansluiting, gebrekkig onderhoud, onjuiste opstelling, de aanwezigheid van stof of onbekendheid met de werking. Als er op garantie aanspraak wordt gemaakt, dient de compressor zich in de originele staat te bevinden. 17. Toebehoren De bestelnummers zijn te vinden in onze actuele catalogus. 1. Verklaring van overeenstemming Wij verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met de volgende normen en normatieve documenten: DIN EN ISO 3744 / 120; DIN EN 12 / / / 26-1; EN ; -3-3; volgens de Richtlijnen 9/37/EG; 97/23/EG (module A); 7/404/EEG; 2000/14/EG; 9/336/EEG; 2006/95/EG. Marco Lodni Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling SilentMaster 0--6 W-oilfree

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

BIRKENSTOCK GMBH. Drucklufttechnik D - 33442 Herzebrock - Clarholz HANDLEIDING VOOR ELEKTROCOMPRESSORS

BIRKENSTOCK GMBH. Drucklufttechnik D - 33442 Herzebrock - Clarholz HANDLEIDING VOOR ELEKTROCOMPRESSORS BIRKENSTOCK GMBH Drucklufttechnik D - 33442 Herzebrock - Clarholz 1.0 Naleven voor ingebruikname HANDLEIDING VOOR ELEKTROCOMPRESSORS TYPE Ps x V TUSSEN 200 en 1000 CONSTRUCTIE STATIONAIR OF VERPLAATSBAAR

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding NL Bedieningshandleiding Bedieningselement Multi Control MC04 1 Overzicht bedieningselement 1 Symbool Snelverwarmfunctie 2 Symbool Ventileren 3 Draaiknop (temperatuur/ventilator) 4 Bedrijfsweergave/foutcodeweergave/serviceweergave

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

Compressor H V CE

Compressor H V CE GebruikershandleidingError! Compressor H1100 400V CE Deze compressor is specifiek ontworpen om te gebruiken in combinatie met spackspuit MC3V 400V 80L Roza of MC4V 400V 90L Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 00/9/EG over

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht

schegolux-aqua/aquacolor Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht schegolux-aqua/aquacolor NL Gebruiksaanwijzing schegolux-aqua/aquacolor Uitstromer met LED-licht Gebruiksaanwijzing...34-39 NL 2 3 4 5 1 2 8 Abb. 1 6 7 A B Abb. 2 Abb. 3 1 Abb. 4 3 1 Abb. 5 Overzicht/leveringsomvang

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Bestnr Airbrush compressor Astro

Bestnr Airbrush compressor Astro Bestnr. 24 81 34 Airbrush compressor Astro Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

TriaTrainer. nr Montage- en trainingshandleiding

TriaTrainer. nr Montage- en trainingshandleiding 951-760 TriaTrainer nr. 222-220 Montage- en trainingshandleiding Modelbeschrijving: TriaTrainer Afmeting (uitgeklapt), gewicht: breedte: 35 cm hoogte: 44 cm lengte: 140 cm gewicht: 14 kg Materialen: hout,

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55204man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging INHOUD Inleiding...3 Leveringspakket...3 Veiligheidsinstructies...3 Voor uw veiligheid...3 Beoogd gebruik...4 Productoverzicht...5

Nadere informatie

Handleiding Electro - visapparaat

Handleiding Electro - visapparaat Handleiding Electro - visapparaat De Fuut Project: 0550 Electro - Visapparaat 350V/100W Type : De Fuut Versie: 1 Datum: 26-3-2010 Fabrikant: AVASTO Populierweg 41a 3421 TX Oudewater tel: 0348-560297 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Papiervernietiger X10 CD

Papiervernietiger X10 CD Papiervernietiger X10 CD met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards Handleiding 91608 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 10 (niet-geniete)

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Handleiding. HL Zwenkarm Caps 8x20 cm

Handleiding. HL Zwenkarm Caps 8x20 cm Handleiding HL Zwenkarm Caps 8x20 cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8230 HP8232 HP8233 NL Gebruiksaanwijzing HP8230 H a (14mm) (11mm) g f e d c b ( g ) HP8230 ( f ) HP8232 HP8233 a (14mm) ( c ) (11mm) b

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477

VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477 VERWARMING ROOD HEET VARIO Ref 93477 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL 1. Productbeschrijving: Dit product is een elektrische ventilatorverhitter: de verwarming van de ruimte wordt bereikt door

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Handleiding. HL HP 2016 Transferpers 38x38cm

Handleiding. HL HP 2016 Transferpers 38x38cm Handleiding HL HP 2016 Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 7 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Veiligheid GEVAAR. Inhoudsopgave WAARSCHUWING OPGELET. Veranderingen v.w.b. editie Elster GmbH Edition

Veiligheid GEVAAR. Inhoudsopgave WAARSCHUWING OPGELET. Veranderingen v.w.b. editie Elster GmbH Edition 0 Elster GmbH Edition 0. Vertaling uit het Duits 0 D GB F I E DK S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Bedieningsvoorschrift Magneetklep zonder demping ombouwen tot een magneetklep met demping of demper

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Handleiding Electric Street Carver (E.S.C)

Handleiding Electric Street Carver (E.S.C) Handleiding Electric Street Carver (E.S.C) NL fig. A NB.: Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de machine gaat werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125

GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125 GEBRUIKSAANWIJZING SLEUVENZAAGMACHINE MS 125 WWW.INTERDYNAMICS.EU Technische gegevens sleuvenzaag MS125 ATTENTIE: Deze sleuvenzaag mag alleen worden gebruikt door personen die daarvoor zijn aangewezen

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Toerenregelaar. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Toerenregelaar. Bedieningshandleiding Toerenregelaar Art.-Nr.: 245.20 Toerenregelaar Art.-Nr.: 844.20W Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten

REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten Bediening Techniek Onderdelen Uitgave NL M08 REMKO sterk als een beer. Gebruiksaanwijzing Voor het ingebruiknemen / gebruiken van het apparaat moet

Nadere informatie

SL 2-A12 SL 2-A22 Nederlands

SL 2-A12 SL 2-A22 Nederlands SL 2-A12 SL 2-A22 Nederlands 1 Informatie over documentatie 1.1 Over deze documentatie Lees voor ingebruikname deze documentatie door. Dit is vereist voor veilig werken en storingsvrij gebruik. De veiligheidsinstructies

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

E X T R A C T O R S QS-2115N

E X T R A C T O R S QS-2115N E X T R A C T O R S QS-2115N Extractor QS-2115N 1. Algemene veiligheidsvoorschriften N.B.: Lees de handleiding zorgvuldig door teneinde problemen te voorkomen. Zoals bij alle machines zijn ook aan deze

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2

URN 2. Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 URN 2 Gebruiksaanwijzing 810537-00 Netvoedingsapparaat URN 2 Afmetingen / functionele elementen 128,5 169 30,01 (6TE) Fig. 1 A C B MAX 70 C MAX 95 % Fig. 2 2 Legenda A B C 32-polige klemmenstrook LED bedrijf

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

TEB-3 / TN-3. Gebruiksaanwijzing In het voertuig meenemen! Pagina 2

TEB-3 / TN-3. Gebruiksaanwijzing In het voertuig meenemen! Pagina 2 TEB- / TN- Gebruiksaanwijzing In het voertuig meenemen! Pagina Ventilator TEB- / TN- Inhoudsopgave Gebruikte symbolen... Veiligheidsrichtlijnen... Gebruiksdoel... Gebruiksaanwijzing Ingebruikname... Vervangen

Nadere informatie

Montagehandleiding Koelkast, integreerbaar, Sleepdeur

Montagehandleiding Koelkast, integreerbaar, Sleepdeur Montagehandleiding Koelkast, integreerbaar, Sleepdeur 310713 7085418-01 IKS... LC Algemene veiligheidsvoorschriften Inhoudsopgave 2 Apparaat transporteren 1 Algemene veiligheidsvoorschriften... 2 2 Apparaat

Nadere informatie

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen

Home Control Intelligent Stopcontact. Eerste stappen Home Control Intelligent Stopcontact Eerste stappen 2 Hartelijk dank voor uw vertrouwen! Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze zodat u ze op een

Nadere informatie