SunEzy nl Beschrijving product

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SunEzy nl Beschrijving product"

Transcriptie

1 SunEzy SunEzy 2000 : ref. PVSNV12000 SunEzy 2800 : ref. PVSNV12800 SunEzy 3000 : ref. PVSNV13000 SunEzy 4000 : ref. PVSNV14000 SunEzy 400E : ref. PVSNV1400E Handleiding

2

3 SunEzy nl Beschrijving product Veiligheid SunEzy 2000 : ref. PVSNV12000 SunEzy 2800 : ref. PVSNV12800 SunEzy 3000 : ref. PVSNV13000 SunEzy 4000 : ref. PVSNV14000 SunEzy 400E : ref. PVSNV1400E Risico voor elektrische schokken In werking, is het toestel aangesloten met continu en alternatieve stroomkringen. De aardaansluiting moet verricht worden volgens de installatienormen van kracht. Vanaf dat de fotovoltaïsche modules belicht worden, genereren ze een hoge spanning, die een risico van een elektrische schok kan veroorzaken. De continu stroomkring moet steeds verondersteld zijn onder spanningte staan. Vooraleer op het toestel een interventie te verrichten : o Alle deze kringen moeten uitgeschakeld worden o Een wachttijd van 30 minuten moet gerespecteerd worden om alle risico s van residuele spanning te vermijden. De opening van de kap is gevaarlijk en strict verboden. Risico voor brandwonden De radiator die zich aan de achterkant van het toestel bevindt laat toe de hitte van de interne componenten te evacueren. De SunEzy omvormers worden uitsluitend gebruikt voor de fotovoltaïsche installaties (FV) die aan een elektrisch distributienetwerk aangesloten zijn. Ze zetten de continustroom geproduceerd door de fotovoltaïsche modules om in alternatieve stroom. Ze gebruiken een technologie zonder transformator met een hoog omzettingsrendement (>96%). Ze beschikken over een display met vloeibaar kristal (LCD), een communicatie-interface en over een beveiliging die de automatische uitschakeling van de omvormer verzekert (ENS volgens VDE ). De omvormers zijn conform met de normen VDE en RD Inontvangstneming Bij ontvangst, controleer of de verpakking van dit product wel volgende elementen bevat : 1 omvormer, 1 handleiding (dit document), 1 fixatiesteun, 4 montageschroeven, 2 veiligheidsschroeven, 1 PG21 wurgwartel voor de alternatieve stroomuitgangskabel voor de SunEzy 3000, 4000 en 400E, 1 schakelaar samen te stellen voor de alternatieve stroomuitgangskabel voor de SunEzy 2000 en 2800, 1 CD-ROM met de software SunEzy Control, 1 formulier van aanvraag van waarborgsverlenging volgens het land, 1 paar fotovoltaïsche kabels van sectie 4mm² en lengte 2m uitgerust met MC4 schakelaars. In werking kan de temperatuur hoger zijn dan 60 C. Het niet aanraken. Presentatie van het product 1) Knop Display. 2)Werkingscontrolelampjes : Groen : normale status, Rood : storing. 3)Ingangsschakelaars van continu stroom : 1 paar op SunEzy , 2 paar op SunEzy 4000 en 3 paar op SunEzy 400E. 4) LCD display. 5) Opbergruimte voor de optionele communicatiekaart (SunEzy RS485). 6) Uitgangsschakelaar voor alternatieve stroom voor SunEzy 2000 en ) Aansluiting van de uitgang (alternatieve stroom) : doorvoerkabelplaat voor SunEzy 3000, 4000 en 400E. 8) Afdekkap voor de RS232 aansluiting. 9) Radiator. SunEzy Onderaanzicht Vooraanzicht SunEzy E Onderaanzicht Vooraanzicht

4 Installatie Installatievoorzorgen De SunEzy omvormer moet door een bevoegd persoon geïnstalleerd worden. Omgeving De 2000, 2800, 3000, 4000 SunEzy omvormers zijn ontworpen om binnen te werken. De 400E SunEzy omvormer is ontworpen om buitenhuis te werken. Het moet beschut zijn tegen regen en directe waterprojecties. De installatie in aanwezigheid van explosieve dampen of brandbare elementen is verboden. Kamertemperatuur De kamertemperatuur moet begrepen zijn tussen -20 C en 55 C. De omvormer moet geïnstalleerd worden in de beschutting van directe zonnestralen. Het optimaal rendement van het toestel wordt verkregen voor kamertemperaturen begrepen tussen 0 C en 40 C. Om de natuurlijke convectie van de radiator te verzekeren, laat u best een ruimte van 20cm boven en onder het toestel vrij (Fig. 1). Aansluiting In werking, genereert de SunEzy omvormer alternatieve stroom van de continu stroom geleverd door de fotovoltaïsche modules. Zijn ingang continu stroom moet uitsluitend aangesloten worden aan fotovoltaïsche modules. De spanning en de stroom geleverd door de fotovoltaïsche modules moeten overeenkomen met de technische specificaties van de omvormer die in Hoofdstuk 10 Technische karakteristieken vermeld worden. Zijn uitgang alternatieve stroom moet uitsluitend aangesloten worden aan de alternatieve stroom die aan de technische karakteristieken (vermeld in hoofdstuk 10) beantwoorden. De netwerkaansluiting moet op voorhand goedgekeurd worden door de maatschappij van elektrische distributie. Plaatsing van de omvormer Keuze van een robuust en vertikale steun die het gewicht van het toestel kan verdragen (Fig. 2). Keuze van een plaats die een eenvoudige lektuur mogelijk maakt van de display (Fig. 3). Gebruik het geleverde montagekader als boorformaat (Fig. 4) U kan ofwel de 4 langwerpige gaten gebruiken op de 4 hoeken van het montagekader (Fig. 5), ofwel de 4 ronde gaten die uitgelijnd zijn op de vertikale as van het montagekader (Fig. 6). De steun met behulp van 4 montageschroeven installeren en vastmaken (Fig. 5 of 6). De omvormer ophangen en controleer of het goed uitgelijnd is op zijn 4 fixatiepunten (Fig. 7). Maak de 2 veiligheidsschroeven vast in de laterale ruimtes hiervoor voorzien (Fig. 8).

5 Installatie (vervolg) Bekabeling uitgang alternatieve stroom Controleer of alle kabels buiten spanning staan bij aansluitingsoperaties. Aanbevolen sectie van de geleiders : Model SunEzy SunEzy E Sectie (mm²) 1,5 tot 2,5 mm² 2,5 tot 4 mm² SunEzy 2000 en 2800 Sluit de kabels aan zoals volgt (Fig. 9 en Fig. 10) : o demonteer de vrouwelijke connector, o sluit de kabels aan zoals aangeduid : fase in de klem 1, nulleider in de klem 2, aarde in de klem aangeduid met de aardteken o stel opnieuw de vrouwelijke connector samen, o sluit het aan op de mannelijke connector van de uitgang van alternatieve stroom van de omvormer, o schroef de fixatiekraag vast van de vrouwelijke connector. SunEzy E Sluit de kabels aan zoals volgt (Fig. 11) : voer de kabels in de sector in de wurgwartel, sluit de kabels aan en houd rekening met de polariteiten die aangeduid zijn op de klemmenblok : L Fase (bruin of zwart) N Nulleider (blauw) Aarde (geel-groen), fixeer de doorvoerkabelplaat met de 4 schroeven op het toestel, sterk vastschroeven van de wurgwartel om de kabel goed vast te maken. Bekabeling ingang continu stroom Controleer of alle kabels buiten spanning staan bij aansluitingsoperaties. Opgelet : wanneer de fotovoltaïsche modules belicht worden, generen ze een hoge spanning, die een elektrische schok zou kunnen veroorzaken. Het is aangeraden om de fotovoltaïsche modules op het laatste moment aan te sluiten, wanneer het geheel van de aansluitingen verricht is. Gebruik de kabels met MC4-connectoren (Multi-contact ), geleverd met het toestel, om de aansluiting te verrichten. Sluit de positieve pool aan op de klemmen (+) van de ingang continue stroom van het toestel, en de negatieve pool op de klemmen (-) (Fig. 12). Aangeraden sectie van de geleiders : 4 tot 6 mm. Inbedrijfstelling en werkingsmode 1. Sluit de continu stroomkring tussen de omvormer en de fotovoltaïsche modules aan (inter CC). 2. Sluit vervolgens de alternatieve stroomkring tussen de omvormer en het distributienetwerk af. Startsequentie : ( s morgens) Stop mode : Standby mode : Wacht mode : Controle mode : Normale mode : Stopsequentie : ( s avonds) Standby mode : Stop mode : VCC < 95V (geen display), geen communicatie mogelijk via RS232, de omvormer staat stil 95V < VCC < 100V (display STANDBY ), communicatie mogelijk. 100V < VCC < 150V (display WACHT ), de omvormer is klaar om zich aan te sluiten vanaf dat de spanning het drempel van 150V zal overschreden hebben. spanning VCC > 150V (display CONTROLE ), de omvormer verricht de controles van het netwerk en van het fotovoltaïsch veld vóór het aansluiten op het netwerk. de omvormer is aangesloten (display NORMAAL en groen LED), en levert energie aan het netwerk ; de omvormer blijft aangesloten zolang de spanning hoger is dan 100V. 70V < VCC < 100V : de omvormer is niet aangesloten op het netwerk, hij staat in waak (display STANDBY ). VCC < 70V : de omvormer staat stil (geen display).

6 Gebruik van het bedieningspaneel Initialisatie (aansluitingsmode op het netwerk) Bij eerste inbedrijfstelling, eist de keuze van de norm of reglementering van aansluiting op het netwerk (VDE of RD 1663), hieronder beschreven, een bijzonder oplettendheid. Een manipulatiefout vereist een interventie met behulp van een PC, en steun van de lokale Hotline Schneider Electric. Bij eerste start, komt het bericht INITIALISATIE (Fig. 13) tevoorschijn op de display : Een korte druk op de knop Display laat toe opeenvolgend van mode over te schakelen, Een lange druk van meer dan 5 seconden laat toe de weergegeven mode te valideren. Automatische displaysequentie bij start in normale mode Wanneer de continu spanning voldoende is, geeft de SunEzy opeenvolgend en op automatische wijze de informatie weer die in het hieronderstaande diagram vermeld zijn (Fig. 14) volgens de ingestelde taal. Het groene controlelampje (Werking) gaat aan. Gebruik van het bedieningspaneel om de instellingen te wijzigen Keuze van de taal Druk herhaaldelijk op de knop Display tot u de informatie Taal verkrijgt (Fig. 15). Druk gedurende meer dan 2 seconden op de knop Display tot u de taal van kracht verkrijgt. Druk dan meerdere keren op de knop Display tot de gewenste taal tevoorschijn komt. 10 seconden afwachten totdat de LCD display automatisch terug op zijn standaard weergave komt. De taal is gewijzigd. Instelling van het contrast Druk herhaaldelijk op de knop Display tot u de informatie Contrast met het raildiagram op de rechterkant verkrijgt (Fig. 16). Houd de knop Display meer dan 2 seconden ingedrukt tot u de informatie Instelling contrast ziet. De informatie Contrast met het raildiagram komt automatisch weer te voorschijn. Druk meerdere keren op de knop Display totdat de contrast van de display de gewenste is. 10 seconden afwachten totdat de LCD display automatisch terug op zijn standaard weergave komt. Het contrast is aangepast. Werkingsweergave van het bedieningspaneel om de instellingen te wijzigen Overlopen van de informaties op de LCD display Bij de eerste druk op de knop Display, gaat het LCD scherm aan. De achtergrondverlichting wordt automatisch gedesactiveerd na 30 seonden zonder nieuwe druk. In normale werking komt de standaard weergave weer tevoorschijn. Om andere informatie weer te geven, hoeft u enkel op de knop Display te drukken en loslaten. Elke druk wijzigt de weergegeven informatie. De opeenvolging van de informaties voorgesteld is aangeduid op het sequentieweergaveschema (Fig. 17). Indien geen actie uitgevoerd wordt binnen de 10 seconden, komt de standaard weergave automatisch terug op het LCD display. Nauwkeurigheid van de weergegeven waarden : +/- 5%. Vergrendeling van een bijzondere informatie op de LCD display Als u permanent een andere informatie wenst weer te geven in plaats van het alternatieve vermogen, kan u deze informatie doen verschijnen door op de knop Display te drukken het aantal noodzakelijke keren zoals eerder vermeld. Wanneer de gewenste informatie weergegeven wordt, laat u de knop los en drukt u het opnieuw in gedurende meer dan 1 seconde totdat u het bericht Vergrendeling verkrijgt. Laat de knop los. De gewenste informatie zal permanent weergegeven worden op de LCD display. Om de weergave van deze informatie te ontgrendelen, drukt u 3 keer op de knop Display. Deze mogelijkheid van vergrendeling wordt niet toegepast op de informaties Contrast en Taal. Weergave van de standaard informaties Bij probleem gaat de groene LED controlelampje die de goede werking uit en gaat de rode storingslampje aan. De LCD display stelt dan een storingsbericht voor. Voor meer detail over de oorsprong van de storing en mogelijke acties, zie hoofdstuk 9 Onderhoud en herstelling.

7 Communicatie De SunEzy omvormer is in serie uitgerust met een RS232 interface, die de toegang tot de gegevens van de omvormer toelaat vanaf een PC via de geleverde software SunEzy Control. Deze verbinding is toegankelijk door de afdekkap RS232 te verwijderen op de onderkant van het toestel. Het is een stopcontact DB9 (Fig. 18), waarvan de definitie van de klemmen gespecificeerd wordt in de tabel hiernaast. In optie, moet de SunEzy omvormer uitgerust zijn met een gegevensopnemer SunEzy Logger aangesloten aan de omvormer via de optionele communicatiekaart SunEzy RS485. De SunEzy Logger gegevensopnemer moet aangesloten zijn aan meerdere omvormers en de bewaking lokaal en van op afstand toelaten. Definitie van de klemmen van het stopcontact DB9 Klem Functionele beschr. 1 N.C. 2 TxD 3 RxD 4 N.C. 5 Gemeenschappelijk 6 N.C. 7 N.C. 8 N.C. 9 N.C. TxD : Overbrenging van gegevens RxD : Ontvangst van gegevens N.C. : Niet aangesloten Onderhoud en herstelling Geen enkel onderhoud is noodzakelijk voor de SunEzy omvormers. De productie van fotovoltaïsche energie is gelinkt met de belichting. Wanneer deze zwak is, of sterk verschilt van een ogenblik op een ander, kan het gebeuren dat de omvormer een groot aantal opeenvolgende start- en stopcycli zonder zich te kunnen aansluiten op het netwerk. Dit is geen storing. Bij afwezigheid van spanning, stopt de omvormer automatisch. Een afwezigheid van spanning op het netwerk is vaak gelinkt met de interventie van operatoren van de elektrische distributiemaatschappij (werken, herstellingen), deze automatische stopzetting van de omvormer is een verplichte veiligheidsmaatregel, bestemd om de risico s van een gevaarlijke stroominjectie voor de operatoren te vermijden. Dit is geen tekortkoming van de omvormer zelfs als het rode controlelampje aangaat. Bij het optreden van een storing (rode controlelampje gaat aan, een storingsbericht wordt weergegeven op de LCD display), zijn de diagnoseoperaties en herstellingen in het hieronderstaande tabel beschreven. Er bestaan twee storingscategoriën : systeemstoringen, omvormerstoringen. Acties gebruiker Weergave Beschrijving van de storing Mogelijke oorzaken Acties gebruiker Systeemstoringen Storing isolatie De meting van de weerstand tussen de CC klemmen en de aarde is buiten toleranties. Storing aarde Storing netwerk Afwezig netwerk De meting van stroomverlies tot de aarde is buiten toleranties. De netwerkmeting (spanning/frequentie) zijn buiten werkingsmarges. De omvormer detecteert geen netwerkspanning. Storingen omvormer Storing De metingen van de 2 micropressoren zijn coherentie niet coherent. Anormale temperatuur Te hoge temperatuur. Vocht en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC kabels. De verbindingskring tot de aarde is slecht aangesloten. Vocht en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC kabels. De gemeten CA spanning is buiten de instellingen van de omvormer. De gemeten CA frequentie is buiten de instellingen van de omvormer. De bekabeling van de omvormer tot het CA netwerk is verkeerd. Het netwerk is zwak of onstabiel. De instellingen van de omvormer zijn verkeerd. Het netwerk is niet beschikbaar. De bekabeling van de CA kring is verkeerd. Eén van de veiligheidsorganen van de CA kring is open (schakeaar of vermogensschakelaar). Probleem met de software. Probleem met de interne kringen van de omvormer. De omvormer is buiten dienst. Hoog kamertemperatuur. Probleem van afkoeling. De omvormer is buiten dienst. Storing Het testen van de relais is gefaald. De omvormer is buiten dienst. relais Hoog DC inj. De injectie van CC stroom in het netwerk is groter dan de toegelaten waarde. Storin EEPROM geheugen in storing. EEPROM Storing SCI Anormale communicatie tussen de twee microprocessoren. Hoog DC De CC BUS spanning binnenin de omvormer is Bus hoger dan de toegelaten waarde. Laag DC Bus De CC BUS spanning binnenin de omvormer is lager dan de toegelaten waarde. Storing Ref. De spanning van interne referentie op het 2,5V product is verkeerd. Storing DC De CC sensor is buiten dienst. sensor Storing GFCI De detectiekring van de GFCI is buiten dienst.! Gevaar: de spanningen bestaan tussen de connecties CC en CA. Deze niet aanraken. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar (als de installatie geen schakelaars bevat, een installateur contacteren). Na 3 minuten, de CC en CA schakelaars sluiten. Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar. Deze schakelaar hersluiten na enkele seconden. Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren. Als de storing af en toe gebeurt (één keer per dag), is geen enkele actie noodzakelijk, het product start automatisch na het verdwijnen van de storingen. Indien niet, contacteer uw installateur. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar als de installatie een schakelaar bevat. Contacteer de installateur. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar (als de installatie geen schakelaars bevat, een installateur contacteren). Na 3 minuten, de CC en CA schakelaars sluiten. Controleren of de kamertemperatuur lager is dan 55 C. Controleren van de natuurlijke convectie van de omvormer (afwezigheid van obstakel die de verspilling van de hitte van de radiator blokkeert). Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar (als de installatie geen schakelaars bevat, een installateur contacteren). Na 3 minuten, de CC en CA schakelaars sluiten. Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren.

8 Onderhoud en herstelling (vervolg) Acties installateur Weergave Beschrijving van de storing Mogelijke oorzaken Acties installateur Systeemstoringen Storing isolatie De meting van de weerstand tussen de CC klemmen en de aarde is buiten tolerantie Storing aarde Storing netwerk Netwerk afwezig PV overspanningen De meting van de verliesstroom aan de aarde is buiten tolerantie. De meting van het netwerk (spanning/frequentie) zijn buiten het werkingsdomein. De omvormer detecteert de spanningen van het netwerk niet. De spanning van het fotovoltaïsche veld hoger is dan de karakteristieken van de omvormer. Storing omvormer Storing De metingen van 2 microprocessoren zijn niet coherentie coherent. Anormale temperatuur Vochtigheid en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC kabels. De aardverbindingskring is slecht aangesloten. De fase en nulleider zijn verwisseld. Vochtigheid en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC verbindingen. De gemeten CA spanning is buiten de instellingen van de omvormer. De gemeten CA frequentie is buiten de instellingen van de omvormer. De bekabeling van de omvormer tot het CA netwerk is verkeerd. Het netwerk is zwak of onstabiel. De instellingen van de omvormer zijn verkeerd. Het netwerk is onbeschikbaar. De bekabeling van de CA kring is verkeerd. Eén van de beveiligingsorganen van de CA kring is open (schakelaar of vermogensschakelaar) De spanning van de fotovoltaïsche modules is te hoog. Probleem met de software. Probleem met de interne kringen van de omvormer. De omvormer is buiten dienst. Hoog temperatuur Hoog kamertemperatuur. Afkoelingsprobleem. De omvormer is buiten dienst. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer door de CA schakelaar te openen. 2. Isoleer de CC kring van de omvormer door de CC schakelaar te openen of de fotovoltaïsche modules op niveau van de CC klemmen van de omvormer uit te schakelen. 3. Controleer de aarding van de omvormer. 4. Aan de omvormer, meet de weerstanden tussen de polariteit PV (+) en de aarde, en tussen PV (-) en de aarde. 5. Indien de twee gemeten weerstanden groter zijn dan 2MΩ : - controleer de CC bekabeling (CC aansluitdoos, isolatie van de CC kabels), - controleer de afwezigheid van vocht of water in de fotovoltaïsche modules. 6. Indien één van de twee gemeten weerstanden kleiner is dan 2MΩ, contacteer de hotline. 7. Sluit de CC kring weer aan, dan de CA kring. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer door de CA schakelaar te openen. 2. Isoleer de CC kring van de omvormer door de CC schakelaar te openen of de fotovoltaïsche modules op niveau van de CC klemmen van de omvormer uit te schakelen. 3. Controleer de goede staat van de CC verbindingen. 4. Sluit de CC kring weer aan, dan de CA kring - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Controleer of de bekabeling van de CA kring en dat zijn beveiligingsorganen gesloten zijn (schakelaar of vermogensschakelaar) 2. Controleer dat de omvormer wel aangesloten is op het netwerk via een toegewijde lijn en dat zijn scheiding conform is met de aanbevelingen. 3. Controleer de spanning en de frequentie van het netwerk met behulp van de software SunEzy Control. 4. Indien de meting van de frequentie en/of de spanning buiten de standaard toleranties valt, vereist de verbetering van de storing door wijziging van het werkingsdomein (spanning en/of frequentie). OPGELET: Deze operatie moet enkel verricht worden met akkoord van de elektriciteitsregie. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Controleer de bekabeling van de CA kring 2. Controleer dat de CA schakelaar of vermogensschakelaar gesloten is. 3. Controleer de algemene staat en het kaliber van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer via de opening van de CA schakelaar. 2. Isoleer de CC kring van de omvormer via de opening van de CC schakelaar of uitschakeling van de fotovoltaïsche modules en leeg de spanning meten van de fotovoltaïsche generator. 3. Indien deze hoger of te dicht bij de max spanning van werking van de omvormer is, de constitutie van de fotovoltaïsche generator opnieuw herzien. 4. Zo niet, de CC kring opnieuw aansluiten, vervolgens de CA van de omvormer. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer via de opening van de CA schakelaar 2. Isoleer de CC kring van de omvormer via de opening van de CC schakelaar of uitschakeling van de fotovoltaïsche modules. Na 3 minuten sluit de CC kring weer aan, vervolgens de CA. Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Controleer dat de kamertemperatuur wel lager is dan 55 C. 2. Controleer de te respecteren afstanden rond de omvormer (zie hoofdstuk 5). 3. Verwijder ieder obstakel dat de hitte dissipatie dichtbij de radiator kan blokkeren. Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. Storing De test van de CA relais is mislukt. De omvormer is buiten dienst. 1. Controleer dat de kamertemperatuur wel lager is dan 55 C. relais Hoge DC injectie De injecte van de CC stroom in het netwerk is hoger dan de toegelaten waarde. 2. Controleer de te respecteren afstanden rond de omvormer (zie hoofdstuk 5). 3. Verwijder ieder obstakel dat de hitte dissipatie dichtbij de EEPROM EEPROM geheugen in storing. radiator kan blokkeren. storing Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. SCI storing Anormale communicatie tussen de twee microprocessoren. Hoog DC BUS De BUS CC spanning binnenin de omvormer is hoger dan de toegelaten waarde. Laag DC BUS De BUS CC spanning binnenin de omvormer is lager dan de toegelaten waarde. Storing Ref. 2.5V De spanning van interne referentie tot het product is verkeerd. Storing DC De CC sensor is buiten dienst. sensor Storing GFCI Hoog temperatuur! Gevaar : spanningen bestaan tussen de aansluitingen CC en CA. Ze niet aanraken.

9 Technische karakteristieken (VDE ) Omvormers SunEzy 2000 SunEzy 2800 SunEzy 3000 SunEzy 4000 SunEzy 400E Referenties PVSNV12000 PVSNV12800 PVSNV13000 PVSNV14000 PVSNV1400E Ingangskarakteristieken (CC) Aangeraden vermogen van de Wc Wc Wc Wc Wc PV generator MPPT spanningsdomein voor V V V V V nominaal vermogen Maxi MPPT werkingsdomein V V V V V (1) Maximum spanning in open 500V 500V 500V 500V 500V kring (Voc) Mini startspanning 150V 150V 150V 150V 150V Maximale stroom 10A 13A 20A 20A 20A MC4 aansluiting 1 paar 1 paar 1 paar 2 paren 3 paren Uitgangskarakteristieken (CA) Nominaal vermogen 2000 W 2800 W 3100 W 4000 W 4000 W Maximaal vermogen 2200 W 3000 W 3400 W 4400 W 4400 W Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Min. Max. Spanning VDE V V V V V Instelling Spanningsdomein V V V V V Nominale frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz Min. Max. Frequentie VDE 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz Instelling Frequentiedomein 47, Hz 47, Hz 47, Hz 47, Hz 47, Hz Nominale stroom 8,7 A 12,2 A 13,5 A 17,4 A 17,4 A Maximale stroom 10,5 A 14,3 A 16 A 20 A 20 A Vermogensfactor >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 Vervormingsfactor <3 % <3 % <3,5 % <3 % <3 % Interne karakteristieken Maximaal rendement >96 % >96 % >96 % >96 % >96 % Europees rendement >95 % >95 % >95 % >95 % >95 % Proper verbruik in dienst 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W Proper verbruik bij stopzetting < 0,2 W < 0,2 W < 0,4 W < 0,4 W < 0,4 W Mechanische karakteristieken Omhulsel Metaal Thermische dissipatie Via natuurlijke convectie (zonder ventilator) Geluidsniveau <35 dba <35 dba <35 dba <35 dba <35 dba Massa 11,4 kg 12,5 kg 16,4 kg 16,4 kg 19,5 kg Afmetingen : lengte x breedte 350 x 302 x x 302 x x 366 x x 366 x x 386 x 135 x hoogte (mm) Kamertemperatuur van -20 C à +55 C werking Relatieve vochtigheid 0 % à 95 %, zonder condensatie Beveiligingsgraad IP43 IP43 IP43 IP43 IP65 Communicatie Controlelampjes 2 LEDs : groen in dienst en rood in storing Display met vloeibaar kristal 1 x 16 digits 1 x 16 digits 1 x 16 digits 1 x 16 digits 1 x 16 digits (LCD) Externe communicatiepoorten RS232 (standaard), RS485 (optie) Software van gegevensbeheer SunEzy Control (standaard) (1) MPP : Maximum Power Point : Punt van Maximaal Vermogen van de fotovoltaïsche generator.

10 Technische karakteristieken (vervolg) Nota : De toleranties van het testmateriaal, de omgevingscondities en de afstand tussen de producten kunnen lichte afwijkende resultaten opleveren. Voorbeelden van alternatieve vermogenscurven en rendement op 25 C Nota : De toleranties van het testmateriaal, de omgevingscondities en de afstand tussen de producten kunnen lichte afwijkende resultaten opleveren. Nota : De toleranties van het testmateriaal, de omgevingsomstandigheden en de verschillen tussen de producten kunnen licht verschillende resultaten teweegbrengen.

11 Normen en reglementeringen Conformiteit met de Europese richtlijnen LS 73 / 23 / EEC) en CEM (89 / 336 / EEC) Referentienorm : o CEM : EN (2001), EN (2001), EN (2000), o LS : EN (1997). Aansluiting op het netwerk VDE ( ) en RD 1663 (2000). Markering product CE, VDE, GS. Conformiteit met de Europese RoHS richtlijn (beperking gebruik van substanties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid).

12 Schneider Electric nv/sa Dieweg Bruxelles Tel. : (02) Fax : (02) Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout moment, soit d un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle. 32VP221N BTW : BE RPM Bruxelles Fortis : IBAN : BE BIC : GEBA BE BB Ce document a été imprimé sur du papier écologique 03/2010

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z.

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. ELEKTRISCHE TESTER APPA A7 1. INLEIDING 1.1. Controle bij het uitpakken Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. (1) tester (2) draagtas (3) handleiding 1.2. Veiligheid Respecteer de

Nadere informatie

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse MODELLEN KS1115 SPECIFICATIES KS1115 Behuizing ABS Gewicht 60 gram Beschermingsklasse IP20 Frequentie 13,56 MHz RF zendkracht 100µW Voltage PoE IEEE802.3af (44-54V DC) Verbruik

Nadere informatie

Compacte PV-generatorbewaking

Compacte PV-generatorbewaking Productdetails Uitrustingskenmerken en montagemogelijkheden voor SUNNY STRING MONITOR SSM Compacte PV-generatorbewaking De Sunny String Monitor SSM is speciaal ontworpen voor de bewaking van grote PV-generatoren.

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A Schakelen en scheiden new De oplossing voor > Gebouwen > Zonneparken sirco-pv_016_a_1_cat De sterke punten > Gebreveteerd onderbrekingssysteem "Brandweer" > Manuele noodstop SIRCO MOT PV 4x400 A Conform

Nadere informatie

Reeks EcoAIR DESIGN. ecoair DESIGN: centrifugale ventilator met DC motor CENTRIFUGALE VENTILATOREN MET DC MOTOR NIEUW. Ecowatt EcoAIR DESIGN

Reeks EcoAIR DESIGN. ecoair DESIGN: centrifugale ventilator met DC motor CENTRIFUGALE VENTILATOREN MET DC MOTOR NIEUW. Ecowatt EcoAIR DESIGN NIEUW Toepassingen EcoAIR DESIGN mag continu werken en is conform met de debieten volgens EPB. - WC = via EcoAIR DESIGN 30 m 3 /h - Badkamer en berging = Ecoair Design 54 m³/h - Keuken = 2x Ecoair design

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Hoe en waarom meten aan E+PV installaties? KWx BV - 2013 1 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 2 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 3 Zonnestroom is elektrotechniek!

Nadere informatie

DWPS102S DWPS102A DWPD102SXX DWPD102AXX

DWPS102S DWPS102A DWPD102SXX DWPD102AXX DWPS02S DWPS02A DWPD02SXX DWPD02AXX Single or double door, inward and outward, automation door Automaat voor enkele- of dubbele deuren, trekkend of duwend Range: Deur automation Group Products INSTALLATIEHANDLEIDING

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding Mol d Art b.v.b.a. A2 Industriepark 16 B-3290 Diest-Webbekom België Tel.: ++32 (0) 13 33 41 77 Fax.: ++32 (0) 13 33 47 04 e-mail: website: info@moldart.be www.moldart.be 15kg mouleer- en tempereermachine

Nadere informatie

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300

DIGITALE AARDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 DIGITALE RDINGSWEERSTANDMETER HANDLEIDING MODEL TURBOTECH DT5300 Deze digitale aardingsweerstandmeter vervangt de klassieke draagbare generator. Hij doet weerstandmetingen van aardingen die gebruikt worden

Nadere informatie

Applicatie Notitie Oplossen van problemen m.b.t. isolatiefouten

Applicatie Notitie Oplossen van problemen m.b.t. isolatiefouten Applicatie Notitie Oplossen van problemen m.b.t. isolatiefouten Inhoudsopgave Introductie... 1 Een isolatiefout vaststellen... 1 Isolatiefout opsporen m.b.v. het diagnose scherm van de omvormer... 2 Het

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

ELEKTRONISCHE KWH-TELLERS MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING MET MID IJKING ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Elektriciteitstellers - algemene informatie INFO SCHRACK De Europese MID (Measuring Instruments Directive) Meetinstrumenten

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 INHOUDSTAFEL Veiligheidsinstructies Veiligheidssymbolen Bediening en contactbussen Symbolen en afkortingen Specificaties Batterijen plaatsen Gebruiksinstructies

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Maakt u het verschil? KWx BV 1 Maakt u het verschil? KWx BV 2 Indeling 1. Opbouw E+PV installatie 2. Eigenschappen PV generator 3. Risico s, rendement en PQ 4. Controle en metingen

Nadere informatie

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID PV-SYSTEMEN BEHOREN ZONDER TWIJFEL TOT DE MEEST INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN ALS HET GAAT OM HET PRODUCEREN VAN ENERGIE. DE ZON SCHIJNT ELKE DAG EN LEVERT

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

SAJ Enkelfasige Omvormer voor zonne-energie

SAJ Enkelfasige Omvormer voor zonne-energie SAJ Enkelfasige Omvormer voor zonne-energie Sununo Plus K/.5K Nieuw VOORDELEN Flexibel en efficiënt Geoptimaliseerd globaal MPPT algoritme, MPPT efficiëntie hoger dan 99.5% Max. efficiëntie van 97.2%,

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information

015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2. Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER. Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 2 Energy Systems Infrastructure GRIDFIT250 AC-INVERTER Product-Information 015.012/Exendis install. A4 sa 31-10-2001 12:09 Pagina 3 015.012/Exendis

Nadere informatie

Gebruikshandleiding JFY omvormer

Gebruikshandleiding JFY omvormer www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: JSI-1500TL / JSI-1500TL-S JSI- 2000TL / JSI-2000TL-S /JSI-2500TL / JSI-2500TL-S JSI-3600TL / JSI-3600TL-S

Nadere informatie

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12)

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12) ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES Voedingsspanning module 12..24 V DC (tussen klemmen 11 & 12) Stroomopname module (klem 11) Max. 0,10 A DC Maximale toegelaten stroom per uitgangskanaal 10 A DC (klemmen 13-14/15-16/17-18/19-20)

Nadere informatie

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual

Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63. Handleiding / Manual Digitale Multimeter / Digital Multimeter NI 63 Handleiding / Manual INLEIDING 1-1 UITPAKKEN EN INSPECTIE INLEIDING Nadat u uw nieuwe digitale multimeter uit de verpakking heeft gehaald, moet u over de

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

DWHR De keuze van de installateur cdvibenelux.com

DWHR De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Infrarood detector voor objectdetectie voor gebruik bij automatische deuren en poorten (bevestiging op het deurkader) De keuze van de installateur 1. PRODUCT BESCHRIJVING Het product is een

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3

GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter PCE-TT 3 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Pen Multimeter

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

Sensoren bereik. Display status

Sensoren bereik. Display status Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit Bij het achteruit rijden zal het display weergeven: 1.5m Veilig Groen 1.3-1.4m Veilig Groen 1.0-1.2m Veilig Groen 0.7-0.9m Alarm Geel

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE INSTALLATIEHANDLEIDING BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 1 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn

Nadere informatie

MOTOPLAT VC-09ST. Handleiding Versie

MOTOPLAT VC-09ST. Handleiding Versie MOTOPLAT VC-09ST Handleiding 2015 Versie De Motoplat VC-09ST wordt gebruikt voor het testen en kalibreren van de Valeo ST-serie alternators. Dit zijn omkeerbare start/stop alternators, welke de accu opladen

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

LCR METER. Turbotech TT9930

LCR METER. Turbotech TT9930 LCR METER Turbotech TT9930 VEILIGHEID Om een veilig gebruik van deze meter te verzekeren, dient men de volgende veiligheidsinformatie in acht te nemen: Gebruik de meter niet als de meetsnoeren beschadigd

Nadere informatie

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M

VERMOGENVERSTERKER VPA2650M VERMOGENVERSTERKER IEIDING Wij danken u voor uw aankoop van een professionele versterker. De uitzonderlijke kwaliteit van de onderdelen en de constructie maken van dit toestel een trouwe en betrouwbare

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1

GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Multimeter PCE- DC 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding INLEIDING INLEIDING De buitenvoeler meet de buitentemperatuur en stuurt deze temperatuur door naar het verwarmingssysteem. De temperatuur voor het verwarmingssyteem wordt bepaald

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS SEL2641R433B4D. DIN-Rail ontvanger. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS SEL2641R433B4D De keuze van de installateur Bedankt voor de aankoop van onze producten en het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. 1] PRODUCT PRESENTATIE De DIN-rail-ontvanger SEL2641R433-BD4

Nadere informatie

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding 2 Draads videofoon systeem Drukknop: Gebruikshandleiding 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderdelen en fucties:... 4 2. Aansluitingen:... 4 3. Specificaties:... 5 4. Plaatsing:... 5 Monteren zonder regencover...

Nadere informatie

Maximaal rendement functioneel design

Maximaal rendement functioneel design MasterSol CS serie Maximaal rendement functioneel design Zeer hoog rendement Robuust Functioneel design Geschikt voor alle zonnepanelen Snelle, eenvoudige montage T H E P O W E R T O B E I N D E P E N

Nadere informatie

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding

Veria Control B35/B45. Installatiehandleiding Veria Control B35/B45 Installatiehandleiding Inhoudsopgave 1.1 Technische specificaties 1 Inleiding 2 1.1 Technische specificaties 3 1.2 Veiligheidsinstructies 5 2 Montage-instructies 6 3 Instellingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL

www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTREE-8000TL, SUNTREE- 20000TL 1. Opzet display Het display bestaat uit een LCD scherm, twee leds

Nadere informatie

Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTWINS xxxxtl series for EU

Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTWINS xxxxtl series for EU www.jfy-tech.com Gebruikshandleiding JFY omvormer Deze handleiding is bedoelt voor de volgende types: SUNTWINS xxxxtl series for EU Deze handleiding beschrijft: Hoe het display van de omvormer is opbebouwd

Nadere informatie

Waviduo 315 Elektrolasapparaat

Waviduo 315 Elektrolasapparaat Waviduo 315 Elektrolasapparaat geschikt voor WaviDuo Elektrolasmoffen 40-315 Onderdelen: 1] Voedingskabel 2] Temperatuursensor 3] Aan/uit knop (op de zijkant) 4] Ingang voor lassnoer 5] Scherm 6] Startknop

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER SPECIFIEKE TECHNISCHE VRSCHRIFTEN VR HET AANSLUITEN VAN VASTE PRFESSINELE INSTALLATIES ZNDER METER INHUD 1. TEPASSINGSGEBIED...3 2. SPECIFIEKE EISEN M.B.T. DE AANSLUITKAST ZNDER METER...3 2.1 Plaats van

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

DIGITALE VERLIESSTROOMTESTER KYORITSU Model 5406A

DIGITALE VERLIESSTROOMTESTER KYORITSU Model 5406A 1 DIGITALE VERLIESSTROOMTESTER KYORITSU Model 5406A 1. VEILIG TESTEN Elektriciteit is een gevaarlijke materie die lichamelijk letsel kan veroorzaken met soms de dood als gevolg. Ga steeds voorzichtig te

Nadere informatie

SIDER Schakelaar-scheiders voor stroomverdeling met zichtbare onderbreking van 125 tot 1600 A

SIDER Schakelaar-scheiders voor stroomverdeling met zichtbare onderbreking van 125 tot 1600 A De oplossing voor Schakelen en scheiden SIDER_102_a_1_cat > Hoofdschakelkast > Verdelingskast > Veiligheidskast voor noodonderbreking > Normale omgeving > Explosieve omgeving SIDER 3 x 1250 A Frontale

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen :

Aquachill 200. Voor uw veiligheid. Onderdeel lijst. Gebruiksaanwijzingen / Garantie. AquaChill 200. Power source. Eigenschappen : ELECTRIC Chiller Aquachill 200 Eigenschappen : Gebruiksaanwijzingen / Garantie 1. Thermo-elektrische Koelagregaat 2. Voor zoet- en zeewater aquariums 3. Micro-processor gestuurd 4. Geluidsarm - Gemakkelijk

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

Waterdichte Draadloze SpeakerBal

Waterdichte Draadloze SpeakerBal Waterdichte Draadloze SpeakerBal HANDLEIDING LEES VOOR GEBRUIK DEZE HANDLEIDING! INTRODUCTIE Deze drijvende waterdichte en draadloze SpeakerBal maakt gebruik van de nieuwste 863 Mhz draadloze technologie,

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

Handleiding. Pool Basic Evo ph. Aandacht! OPGELET!

Handleiding. Pool Basic Evo ph. Aandacht! OPGELET! Handleiding Pool Basic Evo ph Aandacht! OPGELET! Alvorens ENIGE interventie te doen binnenin de stuurkast van de Pool Basic EVO dient u het toestel los te koppelen van zijn stroombron. INDIEN DE INSTRUCTIES

Nadere informatie

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem

DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200. Data Hold schakelaar. COM aansluitklem DIGITALE AC STROOMTANG KEWTECH KT200 Klauwen Hendel Data Hold schakelaar Functieschakelaar Uitleesscherm COM aansluitklem V/Ω aansluitklem 1. KENMERKEN * Overeenkomstig de IEC61010 norm overspanningscategorie

Nadere informatie

Handleiding. Voor Luxe RGB accent pakketten

Handleiding. Voor Luxe RGB accent pakketten Handleiding Voor Luxe RGB accent pakketten Inhoudsopgave WAARSCHUWINGEN... 3 Introductie... 4 Stroomvoorziening... 4 Onderdelen... 5 Voorbereiding... 6 Onderdelen controleren... 6 Materiaal zelf aanschaffen...

Nadere informatie

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

04/2015 Vanaf serienummer : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04/05 Vanaf serienummer : 0500090 99004 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Antivandaal behuizing relais Beide relais kunnen met openingscode, magneetsleutel of magneetsleutel

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH Deze digitale multimeter met LCD-scherm, automatische bereikinstelling & automatische uitschakeling is een draagbare compacte multimeter met 3 3/4 digits. Hij is ideaal geschikt voor gebruik in het lab,

Nadere informatie

MATRIX STURING VOOR INDUCTIELUSSEN

MATRIX STURING VOOR INDUCTIELUSSEN NL MATRIX STURING VOOR INDUCTIELUSSEN MATRIX-S2-24: enkele lus met voeding van 2 tot 24 V AC/DC MATRIX-D2-24: dubbele lus met voeding van 2 tot 24 V AC/DC MATRIX-S220: enkele lus met voeding van 220 tot

Nadere informatie

DVM345DI -- DIGITALE MULTIMETER

DVM345DI -- DIGITALE MULTIMETER -- DIGITALE MULTIMETER 1. IEIDING Proficiat met uw aankoop! Met de kunt u AC en DC spanning, AC en DC stroom, weerstanden, capaciteit en temperatuur meten. Het toestel kan worden aangesloten op een computer

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter

Nadere informatie

PIC Callgever Door PA1RUM

PIC Callgever Door PA1RUM PIC Callgever Door PA1RUM Aanleiding Tijdens de radiokampweek 2008 is deze callgever met veel enthousiasme gebouwd. Niet alleen omdat het een zeer eenvoudig en veelzijdig ontwerp is, maar ook omdat het

Nadere informatie

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210

09/2010. Mod: TAV-B2/D. Production code: CBC210 09/2010 Mod: TAV-B2/D Production code: CBC210 NL Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Voor u deze flessenkoeler in gebruik neemt raden wij u aan deze handleiding door te nemen. 2. Het is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

LED Digitale display. Algemeen installatiediagram. Sensoren bereik. Display. 0.3-0.0 Gevaar. 1.5-1.1 Veilig. 2.5-1.6 Veilig. 1.0-0.4 Alarm.

LED Digitale display. Algemeen installatiediagram. Sensoren bereik. Display. 0.3-0.0 Gevaar. 1.5-1.1 Veilig. 2.5-1.6 Veilig. 1.0-0.4 Alarm. Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit 2.5-1.6 1.5-1.1 1.0-0.4 Alarm 0.3-0.0 Gevaar Belemmering Achteruitrijdlicht Links Midden links Middel rechts Rechts Sensoren bereik Sensor

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing AX-3010H Multifunctionele schakelende voeding Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem later nog eens in kunt kijken. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke

Nadere informatie

Afmetingen. Beschikbare kleuren. Elektrische Specificaties. a b c kg. 40 mm 30 mm 250 mm 0,3. 40 mm 30 mm 500 mm 0,6. 40 mm 30 mm 750 mm 0,9

Afmetingen. Beschikbare kleuren. Elektrische Specificaties. a b c kg. 40 mm 30 mm 250 mm 0,3. 40 mm 30 mm 500 mm 0,6. 40 mm 30 mm 750 mm 0,9 Gebruiksaanwijzing Afmetingen a b c kg 40 mm 30 mm 250 mm 0,3 40 mm 30 mm 500 mm 0,6 40 mm 30 mm 750 mm 0,9 40 mm 30 mm 1000 mm 1,2 40 mm 30 mm 1250 mm 1,5 * Ook andere lengtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Nadere informatie

VDLPROM5 SET MET 4 COLOUR CHANGERS EN DMX CONTROLEBOX

VDLPROM5 SET MET 4 COLOUR CHANGERS EN DMX CONTROLEBOX SET MET 4 COLOUR CHANGERS EN DMX CONTROLEBOX 1. Inleiding en kenmerken Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Deze set omvat 4 DMX-gestuurde colour changers

Nadere informatie