SunEzy nl Beschrijving product

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SunEzy nl Beschrijving product"

Transcriptie

1 SunEzy SunEzy 2000 : ref. PVSNV12000 SunEzy 2800 : ref. PVSNV12800 SunEzy 3000 : ref. PVSNV13000 SunEzy 4000 : ref. PVSNV14000 SunEzy 400E : ref. PVSNV1400E Handleiding

2

3 SunEzy nl Beschrijving product Veiligheid SunEzy 2000 : ref. PVSNV12000 SunEzy 2800 : ref. PVSNV12800 SunEzy 3000 : ref. PVSNV13000 SunEzy 4000 : ref. PVSNV14000 SunEzy 400E : ref. PVSNV1400E Risico voor elektrische schokken In werking, is het toestel aangesloten met continu en alternatieve stroomkringen. De aardaansluiting moet verricht worden volgens de installatienormen van kracht. Vanaf dat de fotovoltaïsche modules belicht worden, genereren ze een hoge spanning, die een risico van een elektrische schok kan veroorzaken. De continu stroomkring moet steeds verondersteld zijn onder spanningte staan. Vooraleer op het toestel een interventie te verrichten : o Alle deze kringen moeten uitgeschakeld worden o Een wachttijd van 30 minuten moet gerespecteerd worden om alle risico s van residuele spanning te vermijden. De opening van de kap is gevaarlijk en strict verboden. Risico voor brandwonden De radiator die zich aan de achterkant van het toestel bevindt laat toe de hitte van de interne componenten te evacueren. De SunEzy omvormers worden uitsluitend gebruikt voor de fotovoltaïsche installaties (FV) die aan een elektrisch distributienetwerk aangesloten zijn. Ze zetten de continustroom geproduceerd door de fotovoltaïsche modules om in alternatieve stroom. Ze gebruiken een technologie zonder transformator met een hoog omzettingsrendement (>96%). Ze beschikken over een display met vloeibaar kristal (LCD), een communicatie-interface en over een beveiliging die de automatische uitschakeling van de omvormer verzekert (ENS volgens VDE ). De omvormers zijn conform met de normen VDE en RD Inontvangstneming Bij ontvangst, controleer of de verpakking van dit product wel volgende elementen bevat : 1 omvormer, 1 handleiding (dit document), 1 fixatiesteun, 4 montageschroeven, 2 veiligheidsschroeven, 1 PG21 wurgwartel voor de alternatieve stroomuitgangskabel voor de SunEzy 3000, 4000 en 400E, 1 schakelaar samen te stellen voor de alternatieve stroomuitgangskabel voor de SunEzy 2000 en 2800, 1 CD-ROM met de software SunEzy Control, 1 formulier van aanvraag van waarborgsverlenging volgens het land, 1 paar fotovoltaïsche kabels van sectie 4mm² en lengte 2m uitgerust met MC4 schakelaars. In werking kan de temperatuur hoger zijn dan 60 C. Het niet aanraken. Presentatie van het product 1) Knop Display. 2)Werkingscontrolelampjes : Groen : normale status, Rood : storing. 3)Ingangsschakelaars van continu stroom : 1 paar op SunEzy , 2 paar op SunEzy 4000 en 3 paar op SunEzy 400E. 4) LCD display. 5) Opbergruimte voor de optionele communicatiekaart (SunEzy RS485). 6) Uitgangsschakelaar voor alternatieve stroom voor SunEzy 2000 en ) Aansluiting van de uitgang (alternatieve stroom) : doorvoerkabelplaat voor SunEzy 3000, 4000 en 400E. 8) Afdekkap voor de RS232 aansluiting. 9) Radiator. SunEzy Onderaanzicht Vooraanzicht SunEzy E Onderaanzicht Vooraanzicht

4 Installatie Installatievoorzorgen De SunEzy omvormer moet door een bevoegd persoon geïnstalleerd worden. Omgeving De 2000, 2800, 3000, 4000 SunEzy omvormers zijn ontworpen om binnen te werken. De 400E SunEzy omvormer is ontworpen om buitenhuis te werken. Het moet beschut zijn tegen regen en directe waterprojecties. De installatie in aanwezigheid van explosieve dampen of brandbare elementen is verboden. Kamertemperatuur De kamertemperatuur moet begrepen zijn tussen -20 C en 55 C. De omvormer moet geïnstalleerd worden in de beschutting van directe zonnestralen. Het optimaal rendement van het toestel wordt verkregen voor kamertemperaturen begrepen tussen 0 C en 40 C. Om de natuurlijke convectie van de radiator te verzekeren, laat u best een ruimte van 20cm boven en onder het toestel vrij (Fig. 1). Aansluiting In werking, genereert de SunEzy omvormer alternatieve stroom van de continu stroom geleverd door de fotovoltaïsche modules. Zijn ingang continu stroom moet uitsluitend aangesloten worden aan fotovoltaïsche modules. De spanning en de stroom geleverd door de fotovoltaïsche modules moeten overeenkomen met de technische specificaties van de omvormer die in Hoofdstuk 10 Technische karakteristieken vermeld worden. Zijn uitgang alternatieve stroom moet uitsluitend aangesloten worden aan de alternatieve stroom die aan de technische karakteristieken (vermeld in hoofdstuk 10) beantwoorden. De netwerkaansluiting moet op voorhand goedgekeurd worden door de maatschappij van elektrische distributie. Plaatsing van de omvormer Keuze van een robuust en vertikale steun die het gewicht van het toestel kan verdragen (Fig. 2). Keuze van een plaats die een eenvoudige lektuur mogelijk maakt van de display (Fig. 3). Gebruik het geleverde montagekader als boorformaat (Fig. 4) U kan ofwel de 4 langwerpige gaten gebruiken op de 4 hoeken van het montagekader (Fig. 5), ofwel de 4 ronde gaten die uitgelijnd zijn op de vertikale as van het montagekader (Fig. 6). De steun met behulp van 4 montageschroeven installeren en vastmaken (Fig. 5 of 6). De omvormer ophangen en controleer of het goed uitgelijnd is op zijn 4 fixatiepunten (Fig. 7). Maak de 2 veiligheidsschroeven vast in de laterale ruimtes hiervoor voorzien (Fig. 8).

5 Installatie (vervolg) Bekabeling uitgang alternatieve stroom Controleer of alle kabels buiten spanning staan bij aansluitingsoperaties. Aanbevolen sectie van de geleiders : Model SunEzy SunEzy E Sectie (mm²) 1,5 tot 2,5 mm² 2,5 tot 4 mm² SunEzy 2000 en 2800 Sluit de kabels aan zoals volgt (Fig. 9 en Fig. 10) : o demonteer de vrouwelijke connector, o sluit de kabels aan zoals aangeduid : fase in de klem 1, nulleider in de klem 2, aarde in de klem aangeduid met de aardteken o stel opnieuw de vrouwelijke connector samen, o sluit het aan op de mannelijke connector van de uitgang van alternatieve stroom van de omvormer, o schroef de fixatiekraag vast van de vrouwelijke connector. SunEzy E Sluit de kabels aan zoals volgt (Fig. 11) : voer de kabels in de sector in de wurgwartel, sluit de kabels aan en houd rekening met de polariteiten die aangeduid zijn op de klemmenblok : L Fase (bruin of zwart) N Nulleider (blauw) Aarde (geel-groen), fixeer de doorvoerkabelplaat met de 4 schroeven op het toestel, sterk vastschroeven van de wurgwartel om de kabel goed vast te maken. Bekabeling ingang continu stroom Controleer of alle kabels buiten spanning staan bij aansluitingsoperaties. Opgelet : wanneer de fotovoltaïsche modules belicht worden, generen ze een hoge spanning, die een elektrische schok zou kunnen veroorzaken. Het is aangeraden om de fotovoltaïsche modules op het laatste moment aan te sluiten, wanneer het geheel van de aansluitingen verricht is. Gebruik de kabels met MC4-connectoren (Multi-contact ), geleverd met het toestel, om de aansluiting te verrichten. Sluit de positieve pool aan op de klemmen (+) van de ingang continue stroom van het toestel, en de negatieve pool op de klemmen (-) (Fig. 12). Aangeraden sectie van de geleiders : 4 tot 6 mm. Inbedrijfstelling en werkingsmode 1. Sluit de continu stroomkring tussen de omvormer en de fotovoltaïsche modules aan (inter CC). 2. Sluit vervolgens de alternatieve stroomkring tussen de omvormer en het distributienetwerk af. Startsequentie : ( s morgens) Stop mode : Standby mode : Wacht mode : Controle mode : Normale mode : Stopsequentie : ( s avonds) Standby mode : Stop mode : VCC < 95V (geen display), geen communicatie mogelijk via RS232, de omvormer staat stil 95V < VCC < 100V (display STANDBY ), communicatie mogelijk. 100V < VCC < 150V (display WACHT ), de omvormer is klaar om zich aan te sluiten vanaf dat de spanning het drempel van 150V zal overschreden hebben. spanning VCC > 150V (display CONTROLE ), de omvormer verricht de controles van het netwerk en van het fotovoltaïsch veld vóór het aansluiten op het netwerk. de omvormer is aangesloten (display NORMAAL en groen LED), en levert energie aan het netwerk ; de omvormer blijft aangesloten zolang de spanning hoger is dan 100V. 70V < VCC < 100V : de omvormer is niet aangesloten op het netwerk, hij staat in waak (display STANDBY ). VCC < 70V : de omvormer staat stil (geen display).

6 Gebruik van het bedieningspaneel Initialisatie (aansluitingsmode op het netwerk) Bij eerste inbedrijfstelling, eist de keuze van de norm of reglementering van aansluiting op het netwerk (VDE of RD 1663), hieronder beschreven, een bijzonder oplettendheid. Een manipulatiefout vereist een interventie met behulp van een PC, en steun van de lokale Hotline Schneider Electric. Bij eerste start, komt het bericht INITIALISATIE (Fig. 13) tevoorschijn op de display : Een korte druk op de knop Display laat toe opeenvolgend van mode over te schakelen, Een lange druk van meer dan 5 seconden laat toe de weergegeven mode te valideren. Automatische displaysequentie bij start in normale mode Wanneer de continu spanning voldoende is, geeft de SunEzy opeenvolgend en op automatische wijze de informatie weer die in het hieronderstaande diagram vermeld zijn (Fig. 14) volgens de ingestelde taal. Het groene controlelampje (Werking) gaat aan. Gebruik van het bedieningspaneel om de instellingen te wijzigen Keuze van de taal Druk herhaaldelijk op de knop Display tot u de informatie Taal verkrijgt (Fig. 15). Druk gedurende meer dan 2 seconden op de knop Display tot u de taal van kracht verkrijgt. Druk dan meerdere keren op de knop Display tot de gewenste taal tevoorschijn komt. 10 seconden afwachten totdat de LCD display automatisch terug op zijn standaard weergave komt. De taal is gewijzigd. Instelling van het contrast Druk herhaaldelijk op de knop Display tot u de informatie Contrast met het raildiagram op de rechterkant verkrijgt (Fig. 16). Houd de knop Display meer dan 2 seconden ingedrukt tot u de informatie Instelling contrast ziet. De informatie Contrast met het raildiagram komt automatisch weer te voorschijn. Druk meerdere keren op de knop Display totdat de contrast van de display de gewenste is. 10 seconden afwachten totdat de LCD display automatisch terug op zijn standaard weergave komt. Het contrast is aangepast. Werkingsweergave van het bedieningspaneel om de instellingen te wijzigen Overlopen van de informaties op de LCD display Bij de eerste druk op de knop Display, gaat het LCD scherm aan. De achtergrondverlichting wordt automatisch gedesactiveerd na 30 seonden zonder nieuwe druk. In normale werking komt de standaard weergave weer tevoorschijn. Om andere informatie weer te geven, hoeft u enkel op de knop Display te drukken en loslaten. Elke druk wijzigt de weergegeven informatie. De opeenvolging van de informaties voorgesteld is aangeduid op het sequentieweergaveschema (Fig. 17). Indien geen actie uitgevoerd wordt binnen de 10 seconden, komt de standaard weergave automatisch terug op het LCD display. Nauwkeurigheid van de weergegeven waarden : +/- 5%. Vergrendeling van een bijzondere informatie op de LCD display Als u permanent een andere informatie wenst weer te geven in plaats van het alternatieve vermogen, kan u deze informatie doen verschijnen door op de knop Display te drukken het aantal noodzakelijke keren zoals eerder vermeld. Wanneer de gewenste informatie weergegeven wordt, laat u de knop los en drukt u het opnieuw in gedurende meer dan 1 seconde totdat u het bericht Vergrendeling verkrijgt. Laat de knop los. De gewenste informatie zal permanent weergegeven worden op de LCD display. Om de weergave van deze informatie te ontgrendelen, drukt u 3 keer op de knop Display. Deze mogelijkheid van vergrendeling wordt niet toegepast op de informaties Contrast en Taal. Weergave van de standaard informaties Bij probleem gaat de groene LED controlelampje die de goede werking uit en gaat de rode storingslampje aan. De LCD display stelt dan een storingsbericht voor. Voor meer detail over de oorsprong van de storing en mogelijke acties, zie hoofdstuk 9 Onderhoud en herstelling.

7 Communicatie De SunEzy omvormer is in serie uitgerust met een RS232 interface, die de toegang tot de gegevens van de omvormer toelaat vanaf een PC via de geleverde software SunEzy Control. Deze verbinding is toegankelijk door de afdekkap RS232 te verwijderen op de onderkant van het toestel. Het is een stopcontact DB9 (Fig. 18), waarvan de definitie van de klemmen gespecificeerd wordt in de tabel hiernaast. In optie, moet de SunEzy omvormer uitgerust zijn met een gegevensopnemer SunEzy Logger aangesloten aan de omvormer via de optionele communicatiekaart SunEzy RS485. De SunEzy Logger gegevensopnemer moet aangesloten zijn aan meerdere omvormers en de bewaking lokaal en van op afstand toelaten. Definitie van de klemmen van het stopcontact DB9 Klem Functionele beschr. 1 N.C. 2 TxD 3 RxD 4 N.C. 5 Gemeenschappelijk 6 N.C. 7 N.C. 8 N.C. 9 N.C. TxD : Overbrenging van gegevens RxD : Ontvangst van gegevens N.C. : Niet aangesloten Onderhoud en herstelling Geen enkel onderhoud is noodzakelijk voor de SunEzy omvormers. De productie van fotovoltaïsche energie is gelinkt met de belichting. Wanneer deze zwak is, of sterk verschilt van een ogenblik op een ander, kan het gebeuren dat de omvormer een groot aantal opeenvolgende start- en stopcycli zonder zich te kunnen aansluiten op het netwerk. Dit is geen storing. Bij afwezigheid van spanning, stopt de omvormer automatisch. Een afwezigheid van spanning op het netwerk is vaak gelinkt met de interventie van operatoren van de elektrische distributiemaatschappij (werken, herstellingen), deze automatische stopzetting van de omvormer is een verplichte veiligheidsmaatregel, bestemd om de risico s van een gevaarlijke stroominjectie voor de operatoren te vermijden. Dit is geen tekortkoming van de omvormer zelfs als het rode controlelampje aangaat. Bij het optreden van een storing (rode controlelampje gaat aan, een storingsbericht wordt weergegeven op de LCD display), zijn de diagnoseoperaties en herstellingen in het hieronderstaande tabel beschreven. Er bestaan twee storingscategoriën : systeemstoringen, omvormerstoringen. Acties gebruiker Weergave Beschrijving van de storing Mogelijke oorzaken Acties gebruiker Systeemstoringen Storing isolatie De meting van de weerstand tussen de CC klemmen en de aarde is buiten toleranties. Storing aarde Storing netwerk Afwezig netwerk De meting van stroomverlies tot de aarde is buiten toleranties. De netwerkmeting (spanning/frequentie) zijn buiten werkingsmarges. De omvormer detecteert geen netwerkspanning. Storingen omvormer Storing De metingen van de 2 micropressoren zijn coherentie niet coherent. Anormale temperatuur Te hoge temperatuur. Vocht en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC kabels. De verbindingskring tot de aarde is slecht aangesloten. Vocht en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC kabels. De gemeten CA spanning is buiten de instellingen van de omvormer. De gemeten CA frequentie is buiten de instellingen van de omvormer. De bekabeling van de omvormer tot het CA netwerk is verkeerd. Het netwerk is zwak of onstabiel. De instellingen van de omvormer zijn verkeerd. Het netwerk is niet beschikbaar. De bekabeling van de CA kring is verkeerd. Eén van de veiligheidsorganen van de CA kring is open (schakeaar of vermogensschakelaar). Probleem met de software. Probleem met de interne kringen van de omvormer. De omvormer is buiten dienst. Hoog kamertemperatuur. Probleem van afkoeling. De omvormer is buiten dienst. Storing Het testen van de relais is gefaald. De omvormer is buiten dienst. relais Hoog DC inj. De injectie van CC stroom in het netwerk is groter dan de toegelaten waarde. Storin EEPROM geheugen in storing. EEPROM Storing SCI Anormale communicatie tussen de twee microprocessoren. Hoog DC De CC BUS spanning binnenin de omvormer is Bus hoger dan de toegelaten waarde. Laag DC Bus De CC BUS spanning binnenin de omvormer is lager dan de toegelaten waarde. Storing Ref. De spanning van interne referentie op het 2,5V product is verkeerd. Storing DC De CC sensor is buiten dienst. sensor Storing GFCI De detectiekring van de GFCI is buiten dienst.! Gevaar: de spanningen bestaan tussen de connecties CC en CA. Deze niet aanraken. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar (als de installatie geen schakelaars bevat, een installateur contacteren). Na 3 minuten, de CC en CA schakelaars sluiten. Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar. Deze schakelaar hersluiten na enkele seconden. Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren. Als de storing af en toe gebeurt (één keer per dag), is geen enkele actie noodzakelijk, het product start automatisch na het verdwijnen van de storingen. Indien niet, contacteer uw installateur. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar als de installatie een schakelaar bevat. Contacteer de installateur. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar (als de installatie geen schakelaars bevat, een installateur contacteren). Na 3 minuten, de CC en CA schakelaars sluiten. Controleren of de kamertemperatuur lager is dan 55 C. Controleren van de natuurlijke convectie van de omvormer (afwezigheid van obstakel die de verspilling van de hitte van de radiator blokkeert). Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren. De CA kring isoleren van de omvormer via de opening van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. De CC kring isoleren van de omvormer via de opening van de CC schakelaar (als de installatie geen schakelaars bevat, een installateur contacteren). Na 3 minuten, de CC en CA schakelaars sluiten. Indien het probleem aanhoudt, een installateur contacteren.

8 Onderhoud en herstelling (vervolg) Acties installateur Weergave Beschrijving van de storing Mogelijke oorzaken Acties installateur Systeemstoringen Storing isolatie De meting van de weerstand tussen de CC klemmen en de aarde is buiten tolerantie Storing aarde Storing netwerk Netwerk afwezig PV overspanningen De meting van de verliesstroom aan de aarde is buiten tolerantie. De meting van het netwerk (spanning/frequentie) zijn buiten het werkingsdomein. De omvormer detecteert de spanningen van het netwerk niet. De spanning van het fotovoltaïsche veld hoger is dan de karakteristieken van de omvormer. Storing omvormer Storing De metingen van 2 microprocessoren zijn niet coherentie coherent. Anormale temperatuur Vochtigheid en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC kabels. De aardverbindingskring is slecht aangesloten. De fase en nulleider zijn verwisseld. Vochtigheid en/of waterinfiltratie in de CC kring. Beschadiging van de CC verbindingen. De gemeten CA spanning is buiten de instellingen van de omvormer. De gemeten CA frequentie is buiten de instellingen van de omvormer. De bekabeling van de omvormer tot het CA netwerk is verkeerd. Het netwerk is zwak of onstabiel. De instellingen van de omvormer zijn verkeerd. Het netwerk is onbeschikbaar. De bekabeling van de CA kring is verkeerd. Eén van de beveiligingsorganen van de CA kring is open (schakelaar of vermogensschakelaar) De spanning van de fotovoltaïsche modules is te hoog. Probleem met de software. Probleem met de interne kringen van de omvormer. De omvormer is buiten dienst. Hoog temperatuur Hoog kamertemperatuur. Afkoelingsprobleem. De omvormer is buiten dienst. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer door de CA schakelaar te openen. 2. Isoleer de CC kring van de omvormer door de CC schakelaar te openen of de fotovoltaïsche modules op niveau van de CC klemmen van de omvormer uit te schakelen. 3. Controleer de aarding van de omvormer. 4. Aan de omvormer, meet de weerstanden tussen de polariteit PV (+) en de aarde, en tussen PV (-) en de aarde. 5. Indien de twee gemeten weerstanden groter zijn dan 2MΩ : - controleer de CC bekabeling (CC aansluitdoos, isolatie van de CC kabels), - controleer de afwezigheid van vocht of water in de fotovoltaïsche modules. 6. Indien één van de twee gemeten weerstanden kleiner is dan 2MΩ, contacteer de hotline. 7. Sluit de CC kring weer aan, dan de CA kring. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer door de CA schakelaar te openen. 2. Isoleer de CC kring van de omvormer door de CC schakelaar te openen of de fotovoltaïsche modules op niveau van de CC klemmen van de omvormer uit te schakelen. 3. Controleer de goede staat van de CC verbindingen. 4. Sluit de CC kring weer aan, dan de CA kring - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Controleer of de bekabeling van de CA kring en dat zijn beveiligingsorganen gesloten zijn (schakelaar of vermogensschakelaar) 2. Controleer dat de omvormer wel aangesloten is op het netwerk via een toegewijde lijn en dat zijn scheiding conform is met de aanbevelingen. 3. Controleer de spanning en de frequentie van het netwerk met behulp van de software SunEzy Control. 4. Indien de meting van de frequentie en/of de spanning buiten de standaard toleranties valt, vereist de verbetering van de storing door wijziging van het werkingsdomein (spanning en/of frequentie). OPGELET: Deze operatie moet enkel verricht worden met akkoord van de elektriciteitsregie. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Controleer de bekabeling van de CA kring 2. Controleer dat de CA schakelaar of vermogensschakelaar gesloten is. 3. Controleer de algemene staat en het kaliber van de CA schakelaar of vermogensschakelaar. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer via de opening van de CA schakelaar. 2. Isoleer de CC kring van de omvormer via de opening van de CC schakelaar of uitschakeling van de fotovoltaïsche modules en leeg de spanning meten van de fotovoltaïsche generator. 3. Indien deze hoger of te dicht bij de max spanning van werking van de omvormer is, de constitutie van de fotovoltaïsche generator opnieuw herzien. 4. Zo niet, de CC kring opnieuw aansluiten, vervolgens de CA van de omvormer. - Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Isoleer de CA kring van de omvormer via de opening van de CA schakelaar 2. Isoleer de CC kring van de omvormer via de opening van de CC schakelaar of uitschakeling van de fotovoltaïsche modules. Na 3 minuten sluit de CC kring weer aan, vervolgens de CA. Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. 1. Controleer dat de kamertemperatuur wel lager is dan 55 C. 2. Controleer de te respecteren afstanden rond de omvormer (zie hoofdstuk 5). 3. Verwijder ieder obstakel dat de hitte dissipatie dichtbij de radiator kan blokkeren. Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. Storing De test van de CA relais is mislukt. De omvormer is buiten dienst. 1. Controleer dat de kamertemperatuur wel lager is dan 55 C. relais Hoge DC injectie De injecte van de CC stroom in het netwerk is hoger dan de toegelaten waarde. 2. Controleer de te respecteren afstanden rond de omvormer (zie hoofdstuk 5). 3. Verwijder ieder obstakel dat de hitte dissipatie dichtbij de EEPROM EEPROM geheugen in storing. radiator kan blokkeren. storing Indien het probleem aanhoudt, contacteer de hotline. SCI storing Anormale communicatie tussen de twee microprocessoren. Hoog DC BUS De BUS CC spanning binnenin de omvormer is hoger dan de toegelaten waarde. Laag DC BUS De BUS CC spanning binnenin de omvormer is lager dan de toegelaten waarde. Storing Ref. 2.5V De spanning van interne referentie tot het product is verkeerd. Storing DC De CC sensor is buiten dienst. sensor Storing GFCI Hoog temperatuur! Gevaar : spanningen bestaan tussen de aansluitingen CC en CA. Ze niet aanraken.

9 Technische karakteristieken (VDE ) Omvormers SunEzy 2000 SunEzy 2800 SunEzy 3000 SunEzy 4000 SunEzy 400E Referenties PVSNV12000 PVSNV12800 PVSNV13000 PVSNV14000 PVSNV1400E Ingangskarakteristieken (CC) Aangeraden vermogen van de Wc Wc Wc Wc Wc PV generator MPPT spanningsdomein voor V V V V V nominaal vermogen Maxi MPPT werkingsdomein V V V V V (1) Maximum spanning in open 500V 500V 500V 500V 500V kring (Voc) Mini startspanning 150V 150V 150V 150V 150V Maximale stroom 10A 13A 20A 20A 20A MC4 aansluiting 1 paar 1 paar 1 paar 2 paren 3 paren Uitgangskarakteristieken (CA) Nominaal vermogen 2000 W 2800 W 3100 W 4000 W 4000 W Maximaal vermogen 2200 W 3000 W 3400 W 4400 W 4400 W Nominale spanning 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V Min. Max. Spanning VDE V V V V V Instelling Spanningsdomein V V V V V Nominale frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz Min. Max. Frequentie VDE 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz 47,5-50,2 Hz Instelling Frequentiedomein 47, Hz 47, Hz 47, Hz 47, Hz 47, Hz Nominale stroom 8,7 A 12,2 A 13,5 A 17,4 A 17,4 A Maximale stroom 10,5 A 14,3 A 16 A 20 A 20 A Vermogensfactor >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 Vervormingsfactor <3 % <3 % <3,5 % <3 % <3 % Interne karakteristieken Maximaal rendement >96 % >96 % >96 % >96 % >96 % Europees rendement >95 % >95 % >95 % >95 % >95 % Proper verbruik in dienst 7 W 7 W 7 W 7 W 7 W Proper verbruik bij stopzetting < 0,2 W < 0,2 W < 0,4 W < 0,4 W < 0,4 W Mechanische karakteristieken Omhulsel Metaal Thermische dissipatie Via natuurlijke convectie (zonder ventilator) Geluidsniveau <35 dba <35 dba <35 dba <35 dba <35 dba Massa 11,4 kg 12,5 kg 16,4 kg 16,4 kg 19,5 kg Afmetingen : lengte x breedte 350 x 302 x x 302 x x 366 x x 366 x x 386 x 135 x hoogte (mm) Kamertemperatuur van -20 C à +55 C werking Relatieve vochtigheid 0 % à 95 %, zonder condensatie Beveiligingsgraad IP43 IP43 IP43 IP43 IP65 Communicatie Controlelampjes 2 LEDs : groen in dienst en rood in storing Display met vloeibaar kristal 1 x 16 digits 1 x 16 digits 1 x 16 digits 1 x 16 digits 1 x 16 digits (LCD) Externe communicatiepoorten RS232 (standaard), RS485 (optie) Software van gegevensbeheer SunEzy Control (standaard) (1) MPP : Maximum Power Point : Punt van Maximaal Vermogen van de fotovoltaïsche generator.

10 Technische karakteristieken (vervolg) Nota : De toleranties van het testmateriaal, de omgevingscondities en de afstand tussen de producten kunnen lichte afwijkende resultaten opleveren. Voorbeelden van alternatieve vermogenscurven en rendement op 25 C Nota : De toleranties van het testmateriaal, de omgevingscondities en de afstand tussen de producten kunnen lichte afwijkende resultaten opleveren. Nota : De toleranties van het testmateriaal, de omgevingsomstandigheden en de verschillen tussen de producten kunnen licht verschillende resultaten teweegbrengen.

11 Normen en reglementeringen Conformiteit met de Europese richtlijnen LS 73 / 23 / EEC) en CEM (89 / 336 / EEC) Referentienorm : o CEM : EN (2001), EN (2001), EN (2000), o LS : EN (1997). Aansluiting op het netwerk VDE ( ) en RD 1663 (2000). Markering product CE, VDE, GS. Conformiteit met de Europese RoHS richtlijn (beperking gebruik van substanties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid).

12 Schneider Electric nv/sa Dieweg Bruxelles Tel. : (02) Fax : (02) Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout moment, soit d un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle. 32VP221N BTW : BE RPM Bruxelles Fortis : IBAN : BE BIC : GEBA BE BB Ce document a été imprimé sur du papier écologique 03/2010

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10

INHOUD (1000TL/1600TL/2200TL/2500TL/3000TL)... 10 INHOUD 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 3 1.1. TOEPASSING... 3 1.2. DOELGROEP... 3 1.3. UITLEG SYMBOLEN... 3 2. VEILIGHEID... 4 2.1. REGLEMENTAIR GEBRUIK... 4 2.2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2.3.

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

ATyS M 6e Basisoptie en optie Communicatie zonder voeding. Gebruiksaanwijzing NL

ATyS M 6e Basisoptie en optie Communicatie zonder voeding. Gebruiksaanwijzing NL ATyS M 6e Basisoptie en optie Communicatie zonder voeding Gebruiksaanwijzing NL ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding bevat de voorschriften met betrekking tot de veiligheid, de aansluitingen

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB

SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB SOLADIN 700 WEB / 1000 WEB / 1500 WEB Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P25 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS. KYORITSU MODEL 3005A en 3007A

GEBRUIKSAANWIJZING. ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS. KYORITSU MODEL 3005A en 3007A GEBRUIKSAANWIJZING ISOLATIE- en CONTINUITEITSTESTERS KYORITSU MODEL 3005A en 3007A 1. VEILIGHEID * Het toestel werd ontworpen volgens onderstaande veiligheidsnormen IEC 61010-1 overspanningscategorie III

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Technische handleiding voor het SimpleHome-systeem

Technische handleiding voor het SimpleHome-systeem NL TECHNISCHE HANDLEIDING Technische handleiding voor het SimpleHome-systeem www.comelitgroucom WAARSCHUWINGEN Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant gegeven instructies

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Gasventilatorbranders

Gasventilatorbranders Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften NL Gasventilatorbranders Progressieve tweetraps of modulerende branders CODE MODEL TYPE 3897302 RS 45/M BLU 827 T2 3897303 RS 45/M BLU 827 T2 2915888

Nadere informatie

Installatie- en bedieningshandleiding

Installatie- en bedieningshandleiding Installatie- en bedieningshandleiding WISSELRICHTERS S 2100 S 3100 S 3800 S 4300 S 4301 S 4600 S 4601 S, Hartelijk dank voor uw vertrouwen om een PLATINUM wisselrichters 2100 S, 3100 S, 3800 S, 4300 S,

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

UDSA 008-2 -> 100-2 uitgerust met BMBC branderautomaat

UDSA 008-2 -> 100-2 uitgerust met BMBC branderautomaat Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Gasgestookte luchtverwarmers UDSA 008-2 -> 100-2 uitgerust met BMBC branderautomaat voldoet aan: DIR CE 90/396/EEG:GAD

Nadere informatie

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING:

Voor uw veiligheid Opmerking Voorzichtig WAARSCHUWING Opmerking: Voorzichtig: WAARSCHUWING: Cooper Security Ltd. 2011. Alles is in het werk gesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding correct is. Echter, noch de samenstellers, noch Cooper Safety B.V. accepteren enige aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------

Nadere informatie

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3

Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Bedieningsinstructies Nederlandse versie Bedieningsinstructies voor installateurs en exploitanten Powador 16.0 TR3 18.0 TR3 Inhoudsopgave 1 Algemene aanwijzingen... 4 1.1 Aanwijzingen

Nadere informatie

THX-DL Datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com

THX-DL Datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com THX-DL Datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012 www.thermomax-refrigeration.com Inhoud PRESENTATIE Functie overzicht 2 INSTALLATIE Veiligheids maatregelen 4 THX Toestel 4 Sensoren 4 Alarm

Nadere informatie

DIGIWAY PLUS DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX INSTALLATIEHANDLEIDING

DIGIWAY PLUS DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX INSTALLATIEHANDLEIDING DWPS102S DWPS102A DWPS102U DWPD102SXX DWPD102AXX DWPD102UXX Automaat voor enkele- of dubbele deuren, trekkend of duwend Gamma: Deur automatisatie INSTALLATIEHANDLEIDING Group Products Summary Algemene

Nadere informatie

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E. Vaskemaskine Wasmachine DA INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIE & GEBRUIKSHANDLEIDING OCTO8415E Vaskemaskine Wasmachine INDEX Geachte klant, U hebt een wasmachine van BRANDT aangeschaft. Wij willen u hier graag voor

Nadere informatie

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03

Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding. Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 NL Warmtepompe...Installatie en gebruikshanleiding Ed. 11/2008- Réf: 1011498-03 BELANGRIJK Deze installatiehandleiding maakt deel uit van het product en dient verplicht aan de installateur overhandigd

Nadere informatie

Middenspanningsdistributie Handleiding 2015 RM6. AA10-AA20 24 kv. Smart Recloser

Middenspanningsdistributie Handleiding 2015 RM6. AA10-AA20 24 kv. Smart Recloser Middenspanningsdistributie Handleiding 2015 RM6 AA10-AA20 24 kv Smart Recloser Smart Recloser RM6 Algemeen overzicht Snelle opstart 5 Aansluitingen 9 Werkingsprincipe 14 Beschrijving van de menu s 24

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Gas inzethaarden met Dungs Hi Low kraanblok ( T1 )

Gebruikershandleiding voor Gas inzethaarden met Dungs Hi Low kraanblok ( T1 ) Bewaar dit document zorgvuldig Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding voor Gas inzethaarden met Dungs Hi Low kraanblok ( T1 ) K6S K96S K99S K9LE K98E K 100E K110E K99MMF K109MMF K6MF K96MF K99MF K109

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Apparatentester. PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07

Gebruiksaanwijzing. Apparatentester. PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07 6200 Apparatentester PN 2434262 April 2005, Rev.2, 1/07 2005 Fluke Corporation, Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in de EU. Alle productnamen zijn handelsmerken van de respectieve firma s. BEPERKTE GARANTIE

Nadere informatie